George Švehla

HOST DEDENÍKU – George: Časoprostor bez hranic

Také se vám někdy stalo, že vás vaše fantazie zavedla do neskutečného světa snů? Do světa, kde čas ba ani prostor nemá s realitou nic společného? Kde čas neplyne neúprosně lineárně pouze kupředu, ale přítomnost se prolíná s budoucností a minulostí?   Kde prostor není omezený třemi rozměry a existuje paralelně v několika rovinách navzájem […]

ČLOVĚČINY: Rodinná sešlost

V našem rodinném klanu to už tak chodí, že když se něco významnějšího děje, tak se všichni sejdeme a nakonec skončíme u dobrého jídla a pití. Slovanská krev se nezapře a obě snachy, Australanky, se s chutí přidají. Dokonce se daly slyšet, že se jim to líbí a jsou rády, že se přivdaly do moravské rodiny. Prý […]

NÁZORY: Židovská otázka (2)

Oba prameny se však shodují, že rodina Rothschildů začala být známá a prominentní v letech 1743 – 4. Amschel Mayer byl čiperný účetní a později bankéř. Brzy zjistil, že se lépe vyplácí půjčovat peníze vládám a králům. Zaprvé šlo o daleko vyšší sumy než obyčejným smrtelníkům a navíc půjčky byly kryty daněmi.   Tento faktický […]

NÁZORY: Židovská otázka (1)

Vážení, promiňte mě, že jako ne-žid píšu úvahu na toto téma, více méně ožehavé. Domnívám se, že v mém věku a s mými zkušenostmi si to mohu dovolit. Jako dříve narozenému mě příliš nevadí, když budu označen za židomila jedněmi a antisemitou druhými. Ostatně už se mi to při rozpravách na toto téma s přáteli […]

PŘÍRODA: Jednohubka

Jak jsem už dříve napsal, tak v zemi klokanů nežijí jen hopky, hopky, ale i nepřeberná škála jiné, pro Evropana exotické, fauny a hmyzu. Mezi ty více viditelné exoty jistě patří i zdejší ještěrky a ještěři, mezi které se počítají i krokodýli.     Těch tu žije tisíce a jsou dvou druhů. Tak zvaní sladkovodní, Crocodylus […]

VZPOMÍNKY STARÉHO ZBROJNOŠE: Mládí a brněnské šaliny v letech padesátých (2)

Jak jsem se zmínil v první části, tak můj život byl koncem padesátých let úzce spjat s MHD Brno, jejíchž služeb jsem, jako mnozí jiní, bohatě využíval. Ať už na každodenní cestování do a z práce, tak i za zábavou.     Byl to jediný způsob dopravy, protože naše rodina nevlastnila žádný dopravní prostředek. Nebylo za co a […]

VZPOMÍNKY STARÉHO ZBROJNOŠE: Mládí a brněnské šaliny v letech padesátých (1)

Už jako jinoch jsem opouštěl tehdejší osmiletku o rok později jako moji vrstevníci, kteří buď studovali na tehdejších jedenáctiletkách, průmyslovkách, nebo byli zařazeni v pracovním procesu coby učni nějakého pracovního oboru.  Již tehdy mě moje neposlušné tělo zlobilo a tak jsem měl školní výpadek.     Takže jsem končil moji docházku do tehdejší vzdělávací instituce lidově […]

ROZHLEDNÍK: Mataranka a okolí

Mataranka je osada zhruba 100 km od oblastního městečka Katherine, tedy Kateřiny, na tropickém severu Austrálie v Severním Teritoriu. V okolí je rozvinuté dobytkářství. Stavil jsem se tam dvakrát. Poprvé v roku 2003 a podruhé v 2005.       V roce 2003 jsme se do těchto míst dostali od západu z městečka Broome a […]

ROZCESTNÍK: Podivná země

Nejmenší kontinent, Terra Australis, tedy Jižní Země, je plná paradoxů a záhad. Austrálie je pevnina, která od svého vzniku neprošla podstatnými geologickými změnami, jako mnohé jiné. Na příklad geologicky nejstarší část, západoaustralská tabule, je přes 3 miliardy let stará.       Kontinent se vyvíjel v pěti širokých avšak výrazných geologických obdobích. 3800–2100 Ma, 2100–1300 Ma, […]

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN