Aleš Uhlíř

AKVARISTIKA: Jeseteři v akváriích aneb Kde končí akvaristika a začíná trápení zvířat

Po mnoho desetiletí se počet druhů ryb chovaných v akváriích počítal na stovky. Pak ale nastala přímo exploze a dnes to bude několik tisíc druhů, přesný počet ani nelze zjistit. Většinou jsou ryby vhodné pro akvaristiku objeveny jako nové druhy, takže spoustu druhů bychom ve starším sebepodrobnějším lexikonu akvarijních ryb marně hledali. Prostě je dříve nikdo […]

AKVARISTIKA: Koljuška tříostná – tajemství nejzajímavější české rybky

V počátcích akvaristiky bylo často problémem exotické ryby udržet na živu. Odolnost vůči různým pohromám v akváriu byla vlastnost, která se cenila. První z tropů importované nebo v pěstírnách rozmnožené rybky nebyly levné a proto akvaristé pátrali po dostupnějších rybkách, které by se daly v akváriích chovat.     Při hledání pěkně vybarvené, odolné a také dostupné akvarijní rybky padla […]

AKVARISTIKA: Rájovec – ryba, která staví hnízdo

Zlaté rybky a závojnatky, chované po staletí jako okrasné rybky příliš k rozvoji akvaristiky nepřispěly. Jsou to jednak ryby vhodné spíš do zahradních jezírek a jejich chov v bytových nádržích byl v minulosti – pokud jde o vytvoření vhodného prostředí – náročný. Většinou se jako ozdoba reprezentačních místností chovaly v nevhodných nádobách. Rozmach akvaristiky a její nezadržitelný rozvoj nastal […]

AKVARISTIKA: Terčovec, král akvarijních ryb

Koncem 19. století se akvaristika rychle rozvíjí, přestává být výsadou zámožných lidí a stává se zálibou širokých vrstev. Vznikají nejen akvaristické spolky, ale také první pěstírny. Nejvíce akvarijních rybek ale pochází z dovozu přímo z jejich domoviny. Do Německa se importují rybky z Číny, Indie a především z Ameriky. Německo, odkud byly akvarijní rybky exportovány […]

AKVARISTIKA: Rostliny v akváriu

I když kořeny akvaristiky sahají daleko do minulosti, jak o tom svědčí chov zlatých rybek v Číně, kde se již před tisíci lety okrasné rybky chovaly ve velkých porcelánových nádobách a zahradních jezírcích, počátky akvaristiky v dnešním pojetí spadají teprve do první poloviny 19. století.       Akvária nebyly ani starořímské pisciny – nádrže […]

AKVARISTIKA: Plž měchýřovka východní

Takřka v každé akvaristické příručce je kapitola pojednávající o plžích. Plži (Gastropoda) patří do kmene měkkýšů spolu s mlži a hlavonožci. Všechno to jsou bezobratlí, tedy živočichové bez vnitřní kostry. Nejpokročilejší třídou měkkýšů jsou hlavonožci. Ve sladkovodní akvaristice se ale setkáváme výhradně s různými druhy plžů, což jsou mezi měkkýši živočichové poměrně jednodušší, nicméně mnoho druhů patří mezi […]

AKVARISTIKA: Heterandria formosa – rybka, která upadla v zapomnění

Jak se v průběhu let rozšiřoval počet druhů akvarijních rybek, tak se měnily ryby chované v našich akváriích. Máme spoustu nových druhů, které jsou běžně k dostání v akvaristických prodejnách, avšak ve starší akvaristické literatuře bychom je marně hledali. A některé kdysi běžné druhy akvarijních rybek z nabídky prodejen zmizely. I akvaristika se tak v určitém směru podřizuje diktátu módy. […]

AKVARISTIKA: Zlaté rybky, závojnatky a kapři Koi

Ryby jsou nejpočetnější skupinou obratlovců. V zoologickém systému představují několik tříd a ta největší z nich – třída paprskoploutvých má kolem 23 000 známých druhů. Paprskoploutví byli v devonu nejpokročilejšími obratlovci, takže jejich historie trvá 400 milionů let.       Mnoho rybích druhů nebylo dosud popsáno a prakticky je nemožné dosáhnout kompletní přehled o […]

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN