AKVARISTIKA: Plž měchýřovka východní

4 ampulárie_1Takřka v každé akvaristické příručce je kapitola pojednávající o plžích. Plži (Gastropoda) patří do kmene měkkýšů spolu s mlži a hlavonožci. Všechno to jsou bezobratlí, tedy živočichové bez vnitřní kostry. Nejpokročilejší třídou měkkýšů jsou hlavonožci. Ve sladkovodní akvaristice se ale setkáváme výhradně s různými druhy plžů, což jsou mezi měkkýši živočichové poměrně jednodušší, nicméně mnoho druhů patří mezi zajímavé obyvatele akvárií.

 

V akvaristické literatuře staré 50 a více let se kromě plžů běžně hovoří také o mlžích chovaných v akváriích. Do akvárií se dříve doporučovala škeble rybničná. Tento mlž totiž ustavičně jedním otvorem nasává a druhým vypouští vodu a tak vodu filtruje. Za den tak prý dokáže škeble rybničná přefiltrovat až 40 litrů vody. Zajímavým objektem krátkodobého pozorování může škeble být, do klasicky zařízeného akvária se ale nehodí. Neustálým prorýváním dna uvolňuje rostliny a její larvy parazitují na rybách.

Zůstaneme tedy u akvarijních plžů, nebo také vodních „šneků“, jak se jim říká. Akvaristiky nabízejí mnoho druhů. Například dravce Clea helena původem z jihovýchodní Asie s poněkud hororovým českým jménem surmovka vražedná, což je plž, který se živí jinými plži. V poslední době se stal módní záležitostí. Je schopen napadnout i většího plže než je on sám a dokáže jej vysát. Jinak se může živit běžným krmivem pro rybky, přednost ale dává plžům, pokud jsou v akváriu.

Často se v akváriích vyskytuje tropický plž piskořka věžovitá (Melanoides tuberculatus). Ve dne se v akváriu neukazuje, světlu se vyhýbá a žije zavrtaná ve dnu, které neustále při hledání potravy provrtává, takže v krátké době všechny nerovnosti srovná. Je to užitečný pomocník při likvidaci hnijících zbytků potravy a rostlin. Nevýhodou je, že se v akváriu rychle přemnoží a pak výkaly početných plžů zhoršují kvalitu vody a poruší biologickou rovnováhu.

To zřejmě způsobilo, že se z akvárií dostala zpět do přírody, do míst, kde není původním druhem. Akvaristé ji tak zavlekli do Austrálie, na Havaj, do Polynésie a další místa. Středoevropskou zimu by v přírodě nepřežila, takže u nás její rozšíření v přírodě nehrozí. Z několika piskořek je brzy v akváriu početná kolonie. Na našich akvaristických burzách se prodává za cenu kolem 2 korun.

 

1 ampulárie

 

Většina tropických plžů chovaných v akváriích vegetaci nepoškozuje, pouze konzumují odumřelé zbytky akvarijních rostlin. Tím se liší od našich domácích vodních plžů jako je plovatka bahenní nebo okružák ploský. Kdysi se i tito plži z našich vod chovali v akváriích, teplou vodu ale nedokáží trvale snášet, navíc okusují rostliny a mohou do akvária zavléct nebezpečné parazity. Hodí se – stejně jako škeble rybničná – do studenovodních akvárií s domácí rybí faunou, do nádrží s tropickými rybami ale nepatří.

 

Ampulárie

Ze všech těch akvarijních plžů bych se chtěl blíže zmínit o jednom druhu, pro který se vžil název ampulárie. Jde o měchýřovku východní (Ampullaria australis). Mají ji u nás snad v každé akvaristice. Je to největší plž, kterého můžeme v sladkovodním akváriu potkat. Jeho ulita má průměr až 7 centimetrů. Pochází z tropických oblastí Jižní Ameriky, kde je dokonce u některých indiánských kmenů považována za kulinářskou delikatesu. Akvaristé jí pomohli k tomu, že se rozšířila v teplých krajinách Asie.

Přírodní forma ampulárie má hnědou ulitu, někdy s proužky. Častěji se ale v prodejnách setkáme s vyšlechtěnou zlatou formou ampulárie s citrónově žlutou ulitou. Ulita je pravotočivá. Pravotočivost a levotočivost jsou pojmy, které slouží k popisu ulit plžů. Vzpomínám si, jak jsem se s pravotočivostí a levotočivostí poprvé setkal coby čtenář Verneovek. V knize Dvacet tisíc mil pod mořem přírodovědec, který je zajatcem kapitána Nema na jeho ponorce Nautilus jásá nad vzácným nálezem ulity mořského plže, která namísto aby byla pravotočivá je levotočivá.

Levotočivost a pravotočivost ulit není dosud spolehlivě vysvětlena. Naprostá většina mořských, sladkovodních a suchozemských plžů má ulity dextrální (pravotočivé) a pouze málo druhů má ulity sinistrální (levotočivé). Z u nás žijících plžů mají levotočivé ulity levatky, např. levatka říční. Známý hlemýžď zahradní má ulitu pravotočivou a podle zkušeností těch, kteří hlemýždě zahradní sbírají, čistí a připravují pro francouzské labužníky, připadá jedna levotočivá ulita na milion ulit pravotočivých.

 

2 ampulárie

 

Někteří z těch, kteří studují nebo sbírají schránky měkkýšů (konchologové), se zaměřují výhradně na ulity, které se vinou obráceným směrem, než je u daných druhů obvyklé. Nepochybně i u ampulárií bude genetická odchylka – levotočivost vzácným jevem.

Ampulárie je schopna ve vodě dýchat žábrami, má ale navíc plicní vak a chobotem, který vystrčí nad hladinu, je schopna dýchat atmosférický vzduch. Na to je třeba dávat pozor při vkládání ampulárie do akvária a ponořit ji do vody pomalu, aby stačila chobot zasunout a uzavřít. Jinak by se mohla utopit. Je to poněkud zvláštní představa u vodního živočicha, v případě vniknutí vody chobotem do plicního vaku by se ale tento vodní plž skutečně utopil.

Pokud se ampulárie ukryje v ulitě, je otvor ulity uzavřen pevným víčkem. Rozmnožování ampulárie je zajímavé, její přemnožení v akváriu ale nehrozí. Ampulárie klade vajíčka nad vodu. Asi 200 vajíček tvoří hrozen dlouhý kolem 4 centimetrů přilepený na boční sklo nebo na krycí sklo akvária. Pokud se nechceme chovu ampulárií věnovat, je lépe snůšku vajíček z akvária odstranit.

 

3 ampulárie

 

Vajíčka potřebují vysokou vzdušnou vlhkost a podle teploty se mladé ampulárie líhnou po 2 až 3 týdnech a hned padají do vody. Mladé ampulárie vyžadují dostatek potravy, konzumují běžné krmivo pro akvarijní rybky, ale také špenátový protlak. Nezbytný je přísun vápníku na stavbu ulit. Do chovných nádrží se proto dávají vaječné skořápky nebo sépiová kost. Zejména u mladých ampulárií je potrava důležitá, aby došlo k řádnému vytvoření ulity. Někdy jsou v prodejnách nabízeny ampulárie s různými defekty a nepravidelnostmi ulit, což je vždy důsledkem špatné výživy.

Když si do akvária s rybičkami pořídíme jednu ampulárii, nebudeme mít s ní žádné další starosti. Soužití ampulárie s rybičkami je bezproblémové, pokud zrovna nemáme v akváriu některé druhy dravých ryb. Ampulárie bude požírat řasy a zbytky potravy nezkonzumované rybami. Občas můžeme ampulárii nabídnout tabletu pro ryby, které vybírají potravu ze dna.

Ampulárie se dožívají maximálně 4 až 5 let. Hodně záleží na teplotě vody, neboť příliš vysoká teplota jim život zkracuje. Zpočátku jsou velmi aktivní a ustavičně jsou v pohybu, jak čistí dno od všemožných zbytků, v posledním roce svého života jejich aktivita ustane a pak se třeba i několik dní nehnou z jednoho místa.

 

4 ampulárie

 

Léky a různé desinfekční prostředky, které se v akvaristice používají, jsou pro ampulárie smrtelným jedem. Nesnášejí ani sůl, která se v akvaristice používá při čištění nádrží nebo při léčbě různých nemocí. Léčíme-li ryby např. léčivy na bázi malachitové zeleně, je nutné ampulárie z akvária odstranit a vrátit je až po ukončení léčby a výměně vody.

Obvykle se doporučuje jedna amplulárie na 30 až 50 litrů. Můžeme ji ale mít i v menším akváriu, pokud budeme častěji měnit vodu. Ani do velkých nádrží není třeba dávat víc než jednu ampulárii. Větší množství bychom museli intenzivněji krmit, zatímco jedna ampulárie si ustavičným rejděním a prohledáváním dna najde dost potravy a přitom odstraní různé hnijící zbytky.

Podle některých autorů akvaristické literatury ampulárie ničí akvarijní rostliny a proto je nutné je krmit, aby akvarijní vegetaci neničily. Mám ale odlišnou zkušenost. Nikdy jsem nepozoroval, že by ampulárie akvarijní rostliny nějak poškozovaly. O dovolené jsem více dní ryby nekrmil, takže v akváriích nebyly žádné zbytky a přesto ani v takové situaci se ampulárie do akvarijní vegetace nepustily.

Blízcí příbuzní plžů – hlavonožci vynikají překvapivě vysokou inteligencí. Pokusy s chobotnicemi prokázaly mimořádné schopnosti těchto bezobratlých živočichů. Chobotnice je schopna naučit se otevřít láhev, aby se dostala k potravě, dokonce i používat nástroj. Také oko chobotnice je velmi dokonalé a nijak podstatně se neliší od oka savců. Od ampulárie, která s hlavonožci sdílí stejný živočišný kmen, nic podobného očekávat nelze. Ve všech směrech je podstatně jednodušším živočichem. Pokud jde o zrak, dokáže rozlišovat jen světlo a tmu.

 

5 ampulárie

 

Přesto jsou mezi schopnostmi jednotlivých ampulárií rozdíly. Některé dokáží něco, co jiné neumějí. Měl jsem v každém akváriu ampulárii a všiml jsem si jedné zvláštnosti. Někteří jedinci mají schopnost zaregistrovat, že se na opačném konci akvária dává rybičkám krmení. Opakovaně jsem dělal pokusy. Vždy jsem sumečkům vhodil do akvária krmivo v tabletě, když ampulárie byla na opačném konci nádrže. Ihned si toho všimla a rychle zamířila k místu, kde na dně ležela tableta. 70 centimetrů délky akvária urazila za tři minuty.

Na tabletě pak ampulárie hodovala společně s rybičkami a snažila se tabletu zalehnout. Ani osm dospělých sumečků rodu Corydoras ji neodradilo a v souboji „tělo na tělo“ se s nimi dokázala u tablety přetahovat tak dlouho, až byla tableta zkonzumována. Ampulárie v jiném akváriu tuto schopnost vycítit na dálku krmení neměla. Takže i tak jednoduchý živočich jako vodní šnek může být zajímavým objektem pozorování.

Pokud se někdo rozhodne ampulárii do akvária pořídit, měl by si na některé věci dát pozor. Už jsem v prodejnách viděl ampulárie se špatně vyvinutými ulitami. Je to důsledek nedostatečné výživy. Mladí šneci v době růstu jsou velmi žraví, a pokud jsou krmeni málo nebo nevhodnou potravou a navíc se jim nedostává vápníku na stavbu ulity, trvale je to poškodí. Takoví jedinci jsou málo aktivní a špatná výživa je na jejich ulitách na první pohled vidět. Proto je třeba vybrat si ampulárii, která se v prodejní nádrži pohybuje a má také pěkně vyvinutou ulitu.

 

6 ampulárie

 

Plži do akvária patří. Odstraňováním různých zbytků, které by jinak hnily a kazily vodu, přispívají k biologické rovnováze, ale svým způsobem akvárium také oživují. Je zajímavé, že kupříkladu malé děti věnují při sledování akvária víc pozornosti exotickým plžům s dlouhými tykadly a choboty než rybičkám. Velká ampulárie, ať už klasicky hnědá s pruhy nebo citrónově žlutá, může být ozdobou akvária.

 

Foto: autor

 

7 ampulárie

Aktualizováno: 1.5.2013 — 19:39

123 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Velice osobní OT :
  (whew) Tak jsem to stihla. Oddeklarovat. Tedy podat přiznání příjmů a daní. Ještě že jsem si na to vzpomněla. Syn byl tak nezodpovědný že maměnku – zapomněnku ani neupozornil. Dnes byl poslední den a moc mi na tom záleželo to stihnout. Deklarovala jsem po telefonu, ony „skattmydlinky“ (skattemyndigheter), jak je potupně nazýval můj muž, už asi před měsícem poslaly vyplněné blankety. Já to měla jenom zkontrolovat. Pitomost, mají stejné informace jaké dostanu i já, tak co kontrolovat. To snad jedině kdybych prodala domek, o tom by asi informace neměli.
  Ale proč mi na tom záleželo deklarovat včas? Já totiž přeplatila daně a dostanu zpět 6.274 SEK a to před 21.červnem. Je to víc něž polovina mé pense, to se tedy rozšoupnu. 😉
  Jinak pensisti ve Švédsku platí daleko vyšší daně než pracující lid. Holt na nás stát stojí, oni si nás považují. :S (chuckle)

  1. Přeplatek je dobrej ať už je za cokoli. Z daní je veselej tuplem. Tak přeji příjemné užití Velká kočko.
   Pořád se chystám podělit se o překvápko. Vzhledem k trablů s přispíváním na NZ i k tomu jak mi to přijde neuvěřitelné, jsem se doteď neodhodlala. Bratr prodal domek u Turnova, sbalil ženu, dvě malé děti a dva velké psy (kočky ponechány novému majiteli domku, prý o ně rozšíří svůj kočkosoubor) a odjel žít a pracovat do Sverige. Pořád se mi tomu nechtělo uvěřit. Ale jo, jsou tam už pár týdnů, on dělá v lese s pilou, mají pronajatý domek cca 200km od Goteburku a za pár měsíců se stěhují někam podstatně severněji. Šéfa má Čecha.Nějak pořád čekám, že si to rozmyslí. Vypadají odhodlaně. Třeba pobudou a já za nimi zajedu. Vylepším-li si někdy rozpočet.Uvidíme.

   1. Milá Radko, držím tvému bratrovi a jeho rodině palce. (y) (y)
    Ty začátky nejsou lehké ale oni nebyli donuceni opustit Čechy, bylo to jejich rozhodnutí a to to jejich přemístění usnadňuje. My jsme se nemohli vrátit, oni mohou kdyby se jim zdálo že se zmýlili.
    To že má tvůj bratr českého šéfa mu jistě pomůže, má se koho zeptat. My uměli jen česky a to pochopitelně komplikovalo naše začátky. Tak jsme třeba přišli o příspěvek na dítě, dozvěděli jsme se to až po půl roce a zpětně jsme příspěvky nedostali. Můj manžel dostal v divadle jako scenograf 3.000 SEK měsíčně v roce 1969. Z toho zaplatil 1.000 na daně, 1.000 nás stál pronájem prázdného bytu a za zbytek jsme žili tři dospělí a malé dítě.
    Je fantastické jestliže má tvůj bratr zaručenou práci, většinou jsou tu přistěhovalci bez zaměstnání. Lékaři a inženýři se nakonec stanou taxikáři. My jsme nedostávali žádnou podporu, dnes ji přistěhovalci mají.

    Tak ať se jim tu líbí a jsou tu šťastní. (happy)

    1. Doufám, že se jim bude líbit a dobře dařit a děkuji za přání. Nenapadlo mě srovnávat Vaši a jejich situaci, oni jí mají výrazně snazší. Nemoci se vrátit si myslím je velká bolavá překážka.

 2. Právě byl spáchán atentát na mou osobu – a skoro se zdařil, naštěstí jsem si svého prince na bílém koni přivezla z hospody domů (ač už více jak rok bydlíme v Lednici, do hospody chodíme do Břeclavi).
  Sedaje k počítači, můj zrak zabloudil na stěnu za ním a tam … tam … ani to napsat nemůžu … osminoh velikosti podšálku (no dobrá, strach má velké oči, ale o moc menší nebyl (shake) ). Řvu jak protržená, ať Jan OKAMŽITĚ opustí strategickou místnost třebas i více obnažen než bývá zvykem a OKAMŽITĚ toho archnoa odnese ven (až tak mne Zvířetníci zlidštili, že jsem nežádala okamžitou exekuci na životě členovce (nod) ). Brrrrrr – ještě se tetelím a pokradmu obhlížím všechny kouty. Určitě sem došel ze sklepa – bohužel ho nemohu neprodyšně zavřít, neb to je Zikmundovo a nemůžu mu zavřením dveří omezit jeho osobní svobodu.
  Achjo – už to začíná – jaro v plném proudu a k nám proudí hmyzáci – mouchy tsetse, tarantule a moskyti – toť daň za bydlení na slunném jihu (chuckle) .

  1. Chmchmchm, jestli pak víš co dělají členovci v noci. Spouští se na svých nitích a nanovláknech, pevných jako to nejlepší kosmické vlákno a čumí na spící lidičky, čekajíc na otevřené otvory chrápajících individuí a ve stínu rozsvícených lamp nabývají rozměrů Tyranosaurů Rex a to je ta nejméně hrůzná představa.
   Tak dobrou noc. (chuckle) (bat) (rofl)

   1. Ha, dnes není Rozverníček, ale Hororáček? (chuckle)

    Teda Jenny (inlove) , to jsi YGU opravdu uklidnila na dobrou noc. (tmi) (y) (chuckle)

    A děkuju Ti za zprávu od pana starosty, je skvělé mít jistotu.

     1. Proti přílišmnohonohým tvorům obvykle pomáhá to, co proti bubákům: buď se schovám pod deku já, a oni pak nevědí, kde jsem, a jdou děsit jinam, nebo hodím deku na ně a zatancuju si odzemek a oni pak neděsej už nikdy nikoho. 🙂

     2. No, víš, YGO, já pavoučky rád, ale ani mne netěší, že průměrně člověk sní za život ve spánku cca 10 pavouků. Taková tarantule asi musí dost škrábat v krku… (rofl)

  2. Nevím, jestli je to útěcha, ale přesunem na placatku (dle Zdeny b.p.) by sis nepomohla. Jaro dostalo spousty nohou i zde 🙂
   Když jsem si prohlížela Emtesčiny fotky z Pálavy, říkala jsem si, jak moc je tam pěkně, a jestli by to nebylo lepší tam … po tvé osminohé zprávě se nikam nestěhuju 😀

   1. No, mnohonohé moc nemiluji, ale jestli se mě bude někdo chtít zbavit a ještě si při tom užít, tak žížala (nejen za krk) to jistí. Včera jsem si chtěla nabrat z kompostéru kompost do květináče a ŽÍŽAL 🙁 tam bylo víc než hlíny. Lopatku jsem zahodila a musela jsem si sednout, abych to rozdýchala ;P

  3. Milá YGO, budiž ti utěchou že tak nereaguješ sama.
   Ne nejsem to já se kterou se můžeš vzít za ruku. Já pavouky křižáky zkoumala, se sourozenci jsme chtěly přijít na to kterak vlákno souká a tahaly jsme mu je pěkně rychle ze zadečku. Úplně jsme ho chudáka zchvátily. Už jsem o tom tady kdysi dávno psala.
   Ne YGO stejně jako ty reaguje už od dětství můj syn. Nedávno dovršil 49 let. Chlap mužně vousatý, 180 cm vysoký. (chuckle)

   1. Fobie to je věc, sestřiny děti se pokoušíme ještě zavčasu ukecat. Jejich tatík a teta z druhé strany mají velmi neurotickou na pavouky, děti tak bohužel taky. Dnes jsme byly prohlížet pavoučí mimísy. Já tedy na pavouka nesahnu( přiklopím sklenici či jinou průhlednou nádobu,podstrčím list papíru a opatrně vytřepnu ven), nesu-li slepejše na bezpečnější místo není mi až tak moc doskoku, žížaly mi nijaknepřijdou, záchvat jsem ale měla z chroustů. Fuj ještě teď je mi při vzpomínce zle. A takovej Argo normálně dveře otevřít neumí dokud se nedostane do místnosti s mouchou.

 3. Velmi zajímavý článek. Díky Aleši. Šnečci v akvariu se mi moc líbí.
  Když jsme byli kdys u moře, viděla jsem ráno cosi hnědého na pokraji vody, vypadalo to velmi nevábně. přijdu blíž a ono to mělo oči, tak jsem to šoupla zpátky. 🙂
  Naštěstí to nebylo vománkový víno.

 4. Dám to ještě jednou sem nahoru OT
  Bedulko,tady je odpověď p.starosty Holubice u Vyškova, dala jsem to i na hady.
  Dobrý den paní starostová, útulek pro odložená zvířata se u nás nenachází. V naší obci ale bydlí
  paní Novotná, která pečuje o stovky koček a někdy se ujímá opuštěných psů. V jejím případě by případná pomoc nebyla zneužita. Pro kontakt zasílám telefonní číslo na paní Novotnou :602 166 969

  Přeji vše dobré.

  Stanislav Přibyl

 5. Přiznám se že plži ani mlži mě zatím moc neokouzlili, budu se muset líp dívat ty fotky jsou kouzelné tykadýlka jak z pohádky.

 6. Aleši, krásný článek. Upřímně řečeno by mne nenapadlo, že se o šnekovi dá psát tak zajímavě. A ejhle, jde to – když člověk opravdu zná, ví a zažil.
  Díky!

  1. S dovolením se připojím,chodím teď pozdě.

   ALEX !!!!!
   Všechno nejlepší a hlavně to zdraví. (inlove) (d) (handshake) (f) (rose1)

 7. 🙂 …Moja zatím nezapomněla ani na své pomyslné středoevropské kořeny. „Potěšilo nás, jak na nás reagovala. Hned, jak uslyšela češtinu, přišla za námi, reagovala velmi přátelsky,“ dodává Bobek. To potvrzuje i její bývalý ošetřovatel Marek Žďánský, který se přijel na Moju podívat jako návštěvník zoo. Také za ním údajně přišla gorila ke sklu expozice…
  http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvirata/moja-na-cesko-nezapomnela-nadsene-reaguje-na-cestinu_268857.html
  🙂

  1. Io, když se teda učíš 😉 … bývá fajn, když se foťák nehýbe 😛

   nebíííííííííííííííít 😀 (ale v podstatě to myslím vážně, to nebude ostřením, prostě neudržíš ruce/ruku v klidu)

     1. Fotím to mobilem a navíc levným mobilem, ale aspoň se naučím a pak si možná koupím foťák. 🙂

   1. Bedulko,tady je odpověď p.starosty Holubice u Vyškova, dal jsem to i na hady.
    Dobrý den paní starostová, útulek pro odložená zvířata se u nás nenachází. V naší obci ale bydlí
    paní Novotná, která pečuje o stovky koček a někdy se ujímá opuštěných psů. V jejím případě by případná pomoc nebyla zneužita. Pro kontakt zasílám telefonní číslo na paní Novotnou :602 166 969

    Přeji vše dobré.

    Stanislav Přibyl

  2. Io, máš moc hezký domeček a bude ještě krásnější. Žasnu nad spoustou práce, kterou už jsi (jste) udělala a ještě tě čeká. Ale pejsky se tam budou mít skvělě a moc vám to všem třem přeji.

   1. Dřiny je to ohromné. Ale už bych pomalu mohla začít vybalovat krabice! Kéž by konečně…
    Vždyť to byla prakticky holá stavba, krom té koupelny…
    Škoda že jsem nenafotila ty betonový podlahy, od kterejch jsem začínala. 🙂

    1. S tou drinou je to holt tezky, ale dovedu si predstavit, jak to muze vypadat zvelebene. Ma ten makovy domecek potencial. fakt, libi se mi.

    2. io vypadá to dobře, zatím je Ti tam asi ouvej při pohledu co tě ještě čeká a vědomí co všechno už Tě bolelo a bolí. Ale zase tohle odvane čas a zůstane Ti Domek a v něm vzpomínky a vlastnoruční výtvory. Když si vzpomenu jaks tam mrzla.Brr. Přeju ať se dílo daří.

     1. (whew) Těch prvních 14 dní, než jsem vyhřála zdi, se fakt nedá zapomenout. (whew) Venku 5 °C, uvnitř 10 °C. Spacák mohl obsahovat vedle mě pouze jednoho psa, takže se ty potvory střídaly a VĚTRALY! 😀

      1. chtělo to spacáky dva a spojit je zipem, jenže sežeň dneska dva kompatibilní že jo, samá kukla do -20°C. Kdepak starý dekáče na ně nedám dopustit. Ale co, krbovky hoří a už je teplíčko. Ta stěna nad krbem vočaděná? Budeš to řešit nebo dáš nějakej obklad či nátěr. Blbej tah?

       1. I kukly se dají sezipovat, mají pravý a levý zapínání, jen každý nohy mají svůj chlíveček

       2. Ale kuklu do -20 (naštěstí) a dekáč nesezipuješ, takže jeden pes v dekáči, jeden pes a já v kukle a škatulata. 😀
        Vočaděný – neuměla jsem ze začátku regulovat otevírání klapky do komína. Vyluxuju průmyslákem ventilaci, protože se do ní určo dostaly při tom zběsilým topení saze, komín okachluju, aby šel mejt, a strop vymaluju. A kamna nechám omazat (a předchozímu majitelovi to omlátím o hubu, protože to byla druhá jediná věc, co tam měla fungovat).

        1. Sezipovat kukly by mě týno nenapadlo :o)).
         Naplánovaný máš tedy io velký věci, mlácení o hubu raději beze svědků, jo? Ber to jako daň ohni, naučit se s ním zacházet je trochu fuška, ale bydlo s ohněm za sklem patří k nejlepším. V Domku není jiný vytápění než tahle krbová vložka?

 8. Moc se mi líbí, Aleši, jak máte rybičky a jiné vodní živočichy odpozorované – a tak vám neuniknou ani vyjímečně nadaní plžové! 🙂 Díky za představení ampulárií, jsou opravdu moc hezké – ani nevím, proč jsme nikdy v akváriu „šneky“ neměli.

 9. OT – omlouvám se plžům, mlžům i hlavonožcům, ale jdu se zcela vychloubačně chvástat. Zrovna jsem se vrátila ze školy a mám hotovo! Poslední zkouška, hnus fialovej, a za 2 (dance)
  Teď už jen dopsat diplomku a naučit na státnice
  A navíc má drahý můj Ferda narozeniny, takže bude mejdan

   1. Se s dovolením připojím. Jsi obdivuhodná žena !!! Krásně čaruješ, gratuluji !!!!!!!!!!!!! Obdiv stále. (handshake)
    (clap) (inlove)

  1. Jen se vychloubej a chvástej, máš na to naprosté právo, jsi skvělá ! (y) Gratuluji!!

  2. Jsi úžasná, Týno! (h) Pamatuju, jak jsi začala studovat, pořídila si Blonďáka, pak mimoucha … páááni, a teď máš tři okaté kopie Ferdy a poslední zkoušku za sebou. Gratuluju moc! (f) (hug)

   1. pod tohle se píchnu, Vave vystihla „jak šel čas“… 🙂

    týno, moc gratuluju (h) (h) (h)

    1. taktéž si dovolím připojit se ke gratulaci. Hlubokosklon a upřímný obdiv.
     A Týno, co pak s tou spoustou volného času?

  3. Gratulace převeliká..a ne abys na tom mejdanu přišla zas do jinýho stavu 😀
   PS: a jakou VŠ si dáš Týno po téhle???? (angel)

   1. Klííd, už se nemnožím, pro zalidnění planety jsem udělala dost, tři kusy jsou nadprůměr.
    A další škola taky nebude, nic mě aspoň nenapadá. Státnice budou v lednu, bo fakt nestíhám diplomku. A pak se budu pomalu a jistě vracet i do práce – a to už bych asi nezvládala, ona ta moje skupinka stejných ksichtů roste a někdy je to s nima fakt fuška.
    Takže domnožila, skoro dostudovala, teď už jen klídek a užívání

    1. Pcháááá – prý dost dětí i škol – proč ti tak nějak nevěřím (shake) (chuckle) .

     Ale velice moc ti gratuluju k skoro dokončení školy. Jsi úžasná máma i studentka. A Ferdovi přeju krásné narozeniny.

  4. Týno, gratuluju strašně moc a přeju ti to! Užij si a zamejdanuj, zasloužíš si to! 🙂

  5. Gratuluju týno, jsi šikovná ženská. Všestranná. Ať se Ti daří jako doteď. Ježkovy voči co to? Co to? Jo aha. Závist mě chytá. (blush) Jo,jo tak já jdu.
   Pokochat se na fotky Tvých miláčků.

  6. Milá týno, obdivuji tvé neskutečné síly. Já už dnes těžko něco zvládám a tak nemohu uvěřit že je někdo jako ty. Marně vzpomínám, ale já tohle co ty za mlada nezvládala. Takže přijmi moje obdivné gratulace.
   Tvým krásným dětem posílám po hubičce.
   A Ferdovi přeji všechno nejlepší k narozeninám. (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

 10. Musím Vám, všem gratulantům (h) moc a moc poděkovat za přání.
  Ňák se mi hroutí noťásek, tedy to co má jakousi jeho paměť. A můj osobní ajťák je v trapu, aby vypucoval to, co si tam, hamounek, nasyslil při různých aktualizacích. Alespoň se domnívám, že to není nic horšího.
  Takže proto děkuji zavčasu, než mi úplně umře.
  Momentálně si sázím roubovaná rajčata. Máte s nimi už nějakou zkušenost??? Viděla jsem je vyrůst ve 20-ti litrovém kontejneru asi do 3m výšky (podél laťky jako opora) a byla úplně obsypaná plody v různých stádiích zralosti.

   1. Alex, také velmi gratuluji k narozeninám a přeji i počítači, aby se mu ulevilo. Můj domácí počítač po měsíci agonie bohužel včera umřel nadobro. Naštěstí je ještě v záruce. Jinak se pochlubím – pejsková Baila našeho syna a snachy šťastně porodila šest štěňátek, jednu slečnu a pět kluků. Včera jsme se na ně byli podívat, jsou sladcí a Baila je vzorná maminka.
    Ta rajčata jsem viděla vloni na podzim v zahradnictví v Šebrově, byl to malý zázrak.

  1. Milá Alex, k narozeninám přeji zdraví, štěstí a dobré boty na toulky, bystré oko na focení a zkrátka všechno nej… ať se Ti daří (h) (f) (h)

  2. Milá Alex, přeju ti ze srdce všechno nejlepší, klid, pohodu, spokojenost a zdraví. Aspoň kousek od všeho (rose1) !

   1. Milá Alex, hodně štěstí, síly, zdraví a pohody nejen Tobě, ale i všem Tvým blízkým. A ať se ti splní aspoň 3 přání (h) (h) (h) .

 11. Dítě teda nejsem, ale šnečí aktivity v akváriu mě též fascinují.
  Alex všechno NEJNEJ!

 12. ALEX,Alex-všetko šťastie sveta,k tomu kúsok neba.nech zlo odletí a nikdy sa k tebe nevráti,zdravia kopec,silné nohy a mladú myseľ k prechádzkam po krásnej Morave.A len tak pod okraj:koľkátu to jar už vidia Tvoje oči?Otázka nie je podraz,ale závisť,pá vyzeráš výborne.
  OT.-Je hrozne dusno,teplomer tvrdošijne ukazuje 29 stupňov pána celsia.A neprší.Zajtra idem na plantáže pre špargľu(chrest/brňáčkz-v nedeľu cestujem do Brna-nemám Vám trochu doniesť?rada to urobím.

  1. Kdybych si mohla poprosit, tak bych si trochu vzala, tak kolem půl kila až kila. A kdyby to čiro čirou náhodou byl chřest zelený, to by bylo úplně nejlepší. Díky moc předem!
   P.S. Kontakt na mě má třeba Yga (včetně telefonu) nebo Dede (mail).

 13. Opět jedna velká zajímavost od Aleše. Ampulárie se mi líbí, zvláště ta žlutá. A je zajímavé pozorování s potravovou tabletou u jedné z nich. Že by ampulárijní Einstein? S vysokým IQ.? 😛 .

 14. připomenu strom kočičích přání

  http://www.kociciprani.cz/ (h)

  „Mám ráda kočky, proto podporuji Strom splněných kočičích přání. Přidejte se i vy a pomozte opuštěným kočkám v útulcích – nemusíte přitom ani vstávat od počítače.“

   1. Woody a Xesie z útulku Tibet. Peršáci, no jasně… ale když on Ebony jinak nedal 🙂

   1. sharko, ta mi připomíná mou milovanou Píždinku, bílo-stříbrnou (h) (y)

    jo a koukám, že jsi „střílela“ do blízkého sousedství

   1. Blanko, taky krásná bílomourinečka (h) (h) (h)

    hihi, to jste se se sharkou sešly a koupily každá půlku (clap) (y)

   2. Blanko, já jsem si říkala, jestli to nebudeš Ty :). Ketty možná domovem bude skoro zvířetník :). Děkujeme (h)

  1. Všechno nej nej a hodně deště, abys krásně rostla a zelenala se a vůbec nám neusychala! (f) (rain) (f)

  2. Milá Alex (h) , přeju Ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, abys mohla chodit na své krásné výlety a dělat pro nás ty úžasné fotky. 🙂

  3. Milá Alex, smečka přeje všechno dobré a ještě lepší k narozeninám, pěkně si ten den užij (sun) (f)

  4. Milá Alex – přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a dobrých lidí kolem sebe, taktéž pevné nervy.
   A ještě ti přeji dobré světlo a pevnou ruku a botky, co netlačí. Měj se hezky, májová kočko. (f) (f) (f) (f)

  5. Alex, všechno nej! Ať ti slunce svítí, zdraví slouží, krásné výlety s báječnými fotoúlovky ať vycházejí a tak vůbec, ať se ti co nejlíp vede! (f) (sun) (f)

  6. Milá Alex přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  1. Rputinko, to je prostě nádhera!!!!! moc díky za ten odkaz, úplně mě to dojalo (h) (clap) (h) (h)

 15. jo a nemám ráda vižly a nemám ráda vižly na nemám… No – mám, ale vždycky se mi zvedne po takovémto setkání tlak … Je tu v okolí úžasná vižlina – poslušná, aktivní, má sportující páníky, kteří ji mají dokonale zvládnutou. Až na jednu věc – nanávidí naši Betu „jde po ní“ – zuby venku, šílený jek šílené vižlice a hopsá metr od nás a cvaká zubisky, Naježená, vyblázněná. A nechce se nechat odvolat… Stane se nám to tak jednou za pololetí, že ji nestihnou včas vypovelovat. Nevíme, proč to dělá (nikdy s Betou konflikt neměla, prostě ji nenávidí) , oni se omlouvají a já zatím visím na bublající Betě. Držím ji kolem hrudníku, aby se neškrtila a blbě nehnula… a zároveň nesežrala vižlinu. Naštěstí je to zatím vždy bez jediného šrámu…

  1. To samé máme s ridžbekem. Luxík má všechny psy rád ale tento pes na Luxe vždycky zaútočí a je řev, asi budeme muset mít na procházky semafor jinak to vypadá, že Ron našeho Luxe posnídá nebo povečeří.

 16. hezký čtvrtek všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Dík za další kus rybičkovských rozhledů. I když tedy dneska ne o rybičkách… A dík i za připomenutí 20 000 mil pod mořem – moc ráda jsem četla a dělení ryb a mořských potvor asi líp nastudované od té doby nemám (chuckle)

 17. Aleší díky za další rozšíření obzorů o akvaristice.

  Já mám v akvariu také už léta šnečky, ale co jsou zač nevím. Nepamatuji se, jak jsem k nim přišla, určitě jsem je nekoupila, musela jsem je sebrat v přírodě. Jsou maličtí, světle hnědé barvy, ale i ty „velcí“ nejsou větší než nehet malíčku. Teď už jich tam mám jen několik, ale bývali jich spousty. Lezli po skle a celkem úspěšně ho pucovali. Jednu dobu se velice rychle množili. Bylo zajímavé to pozorovat. Prostě najednou byla na skle nalepená taková průhledná sulcovina a v ní malinkaté bílé tečky (ale jednou jsem i vyděla, jak jí šneček „vytlačuje“). Po čase ze sulcoviny začali doslova vystřelovat spousty mini šnečků. Vždy, když jsem akvárko čistila, starou vodu jsem vylévala přes sítko, abych zachránila šnečky. Pak jsem je dala zpět. Nevím, jak dlouho žili, ale vždycky jsem na dně našla hrstku průhledných prázdných ulit. Proto jsem i v době šnečího boomu neměla akvárko jimi přeplněné.

  1. Maričko, co já vím, tak takové malé šněčky si člověk zatáhnul do akvária s koupenými rostlinkami. Že se nikdy nepřemnožili je zázrak, protože z mé zkušenosti se přemnožovali opravdu raketovou rychlostí. Leda bys tam neměla kytky, jen ty řasy, pak je to jasné, držel to na uzdě nedostatek potravy. A v tom případě by byli zavlečení s nějakým jiným zařízením akvária, nejlépe s něčím, co se přesouvalo mokré, nebo aspoň vlhké. Mám podezření, že je možné je přinést i v kamínkách na dno.
   Jinak my se máme bájěčně, jan uplně totálně nestíháááááám. A už tu nejsem.

  2. Bude to nejspíše nějaký malý druh tropických okružáků (pokud mají „placatou“ ulitu). Obvykle se do akvária dostanou s rostlinkami,na kterých jsou jejich vajíčka. Ani důkladné umytí rostlinek někdy nepomůže. Některé rybičky malé šnečky požírají (rajovec, mřenka nádherná), někdy se rybičky, třeba i živorodky, pustí do šnečích vajíček, když mají hlad. Pokud ale rybičky nepřekrmujeme, krmíme jen takovým množstvím potravy, které zkonzumují do pár minut, tak se šněci nepřemnoží. Nemyslím, že by to byli šněci z našich vod, ti by teplou vodu akvária moc nesnášeli.

   1. Jelikož Marička žije v Alabamě, tak možná že z jejich domácích vod ti šnečci jsou (nod) .

    1. Tak to bude nejspíš šnek, patřící mezi okružáky (Planorbis), konkrétně druh Planorbella trivolvis (jiné pojmenování je Helisoma trivolvis). Je to malý šnek, dorůstá do 18 mm. Doma je v Alabamě, na Floridě aj. Je zajímavé, že dříve (v 50. letech) byl rozšířen jako akvarijní šnek i ve střední Evropě, pak ale z akvárii vymizel. Zavlečení do vod střední Evropy nehrozí, je teplomilný, rozšířil se ale např. do Peru aj. Samozřejmě jsem to nevěděl, dokud jsem se nepodíval do staré akvaristické literatury (Günter Sterba, Akvaristika). Takže vlastně máte v akváriu raritu, kterou v Česku už léta nikdo nemá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN