PavelŽ

Z NAŠEHO ARCHIVU – PavelŽ: Základy fyziky pro lovecké psy

Náhledový obrázek k článku Z NAŠEHO ARCHIVU – PavelŽ: Základy fyziky pro lovecké psy

Vážení přátelé, všichni víme, že práce loveckého psa je po všech stránkách náročná a obtížná. Kromě trpělivosti, tolerance k páníčkovým nápadům, fyzické zdatnosti a spousty dalších vlastností musí správný lovecký pes být i vzdělán v řadě vědních disciplín. K těm patří kromě biologie, navigace atd. bezpochyby i základy fyziky. Rád bych je v následujícím příspěvku shrnul.     Akustika […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – „Statistika nuda je…

…má však cenné údaje“, zpívá se ve známé pohádce (tak známé, že si ani nevzpomenu na název, „Princové jsou na draka“?). Obráží to rozšířený pohled na exaktní vědy, který říká: Ano, vcelku mají pravdu, ale život je neskonale pestřejší a tyhle vědy ho v nejlepším případě postihují jen zčásti a není nad starý dobrý selský rozum […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – Hrdinové

„Krále hrají ti druzí“ říká stará divadelní moudrost. Znamená to, že krále na jevišti dělá králem hlavně to, jak se k němu chovají ostatní. Jak je zahrán král jako takový, vlastně není tak moc důležité. Je to velice zajímavá myšlenka.     A napadlo mě, že něco podobného platí i pro hrdiny ve skutečném životě. […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – Podnájemníci

Ta teorie docela zapadla. Vymyslel ji Paul MacLean někdy v sedmdesátých letech minulého století, u nás se o ní pár autorů okrajově zmínilo a pak zmizela ze scény. Přitom (alespoň pro mne) poskytuje možnost podívat se na své bližní a koneckonců i na sebe samého trochu jinak. Ta teorie totiž nabídla nový a originální pohled […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – vzpomínka na pány profesory

Dnes se budu věnovat oblíbenému žánru starších pánů, totiž vzpomínání. Rád bych zde připomněl dva z lidí, kteří se výrazněji zapsali do mé paměti. To, že je spojuje profesorský titul, je víceméně náhoda, použitelná tak na efektní titulek.       Prof. Lubomír Hanzlíček Na medicíně nám přednášel psychiatrii. Zlí jazykové tvrdí, že psychiatři se […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – O smyslu

Každé smečkové zvíře žije ve dvojím světě. Jednak v tom fyzickém, kde řeší hlad, žízeň, horko a podobné strázně a jednak v sociálním světě vztahů s ostatními členy smečky. Obě stránky života jsou pro ně důležité.       Světu fyzickému čelí přizpůsobením se, vývojem různých mechanismů přežití a životu ve světě sociálním napomáhá rozvinuté […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – Našim politikům

Není v současné době bezproblémovějšího námětu pro společenskou konverzaci, než nadávání na politiky. Od poslední putyky po literární kavárny, od Chebu po Ostravu, tem všude je možno začít na politiky nadávat bez sebemenší obavy že narazíte a někdo s vámi nebude souhlasit.       Dokonce mám podezření, že na politiky se nadává i v parlamentní kantýně (rozhodně […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – Obtíže rovin

Obtíže hor jsou za námi, nyní nás čekají obtíže rovin. (Bertold Brecht)         „Největší volové jsou týlaři!“ byla jedna z prvních pouček, kterou jsem na socialistické vojně zaslechl. Byla to léty ověřená pravda, na kterou se dalo spolehnout. Vrtalo mi hlavou, proč jsem schopen se jakžtakž domluvit s lampasáky od bojových jednotek, […]

ČLOVĚČINY: Jen tak – Úvod

Každý normální chlap, když dosáhne věku okolo padesátky, dospěje k pevnému přesvědčení, že za svůj život (samozřejmě zajímavý, pestrý a plně prožitý) nashromáždil spoustu opravdových moudrostí, jaké v žádné knize na světě nenajdete. A je jeho zásadní povinností to všechno předat nastupující generaci.   Nemá cenu mu to vymlouvat, je to přirozený proces, který má v ideálním případě […]

PSI: Základy fyziky pro lovecké psy

Vážení přátelé, všichni víme, že práce loveckého psa je po všech stránkách náročná a obtížná. Kromě trpělivosti, tolerance k páníčkovým nápadům, fyzické zdatnosti a spousty dalších vlastností musí správný lovecký pes být i vzdělán v řadě vědních disciplín. K těm patří kromě biologie, navigace atd. bezpochyby i základy fyziky. Rád bych je v následujícím příspěvku shrnul.     Akustika […]

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN