AKVARISTIKA: Heterandria formosa – rybka, která upadla v zapomnění

Jak se v průběhu let rozšiřoval počet druhů akvarijních rybek, tak se měnily ryby chované v našich akváriích. Máme spoustu nových druhů, které jsou běžně k dostání v akvaristických prodejnách, avšak ve starší akvaristické literatuře bychom je marně hledali. A některé kdysi běžné druhy akvarijních rybek z nabídky prodejen zmizely. I akvaristika se tak v určitém směru podřizuje diktátu módy.

 

Výčet akvarijních ryb, které v posledních desetiletích z akvárií vymizely, by byl jistě rozsáhlý. Takovým typickým příkladem kdysi běžné a oblíbené akvarijní rybky, která nechyběla v žádné akvaristice a dnes upadla v zapomnění, je živorodka trpasličí (Heterandria formosa), dříve nazývaná halančík trpasličí. Patří do čeledi ryb Poeciliidea (živorodkovití) a je tudíž blízkou příbuznou známých pavích oček a mečovek. Čeští akvaristé jí dali jméno formoska. Správný český název je heterandrie trpasličí.

Říct, že formoska z našich akvárií zmizela, není zcela přesné. Ve skutečnosti je tomu tak, že o ni není zájem a akvaristické prodejny ji proto nikde ve své nabídce nemají. Alespoň já jsem se s ní v žádné akvaristice nesetkal. Je prý „neprodejná“, jak se říká. Nicméně jsou stále akvaristé, kteří na ni nedají dopustit a tuto akvaristickou „zkamenělinu“ chovají a dál rozmnožují. Snad je v tom i kus nostalgie. Nejsou to ale jen pamětníci zašlých časů akvaristiky. Jsou i mladí lidé, kteří se chovu formosek s nadšením věnují. Formoska může být „neprodejná“, rozhodně ji ale nelze pokládat za rybu nezajímavou.

Důvod, proč formoska z našich akvárií prakticky vymizela, je zřejmě v její malé velikosti. Heterandria formosa patří mezi nejmenší obratlovce (pouze několik málo rybek je ještě menších než formoska) a je jednoznačně nejmenším obratlovcem, který rodí živá mláďata. Samečci mají 1,5 až 2,5 cm a samičky dorůstají maximálně 4 cm. Pokud by formoska měla 10 centimetrů, jistě by stále patřila mezi oblíbené akvarijní rybky. Má-li v akváriu všechny potřebné podmínky, je nádherně vybarvena.

 

 

Většina formosek je světle hnědá až červenohnědá. Není to ostrá barva, ale spíš takový lesklý červenohnědý nádech. Hřbet má formoska tmavší, spodní část těla světlejší, mnohdy zcela bílou. Středem těla od hlavy až k ocasu prochází tmavý pás kolmo přetnutý několika pásky. Jejich počet kolísá mezi 8 – 15. Tyto pásky jsou jemné a výrazně člení podélný pás, jehož intenzita vybarvení se různě mění.

V průběhu života, jak rybka stárne, zabarvení příčných pásků slábne. Na hřbetní a řitní ploutvi je skvrna, která může být tmavě červenohnědá až oranžová. Je třeba velkého zvětšovacího skla, aby bylo vidět zajímavé vybarvení formosky, nádhernou kresbu jejího skvrnitého těla, tmavé oči a čiré ploutve s jemným žlutým až slabounce nahnědlým nádechem.

Někteří jedinci mají celé tělo mramorované a vyskytují se také rybky světlého vybarvení, ba dokonce albíni s průhledným tělem a tmavýma očima. Zajímavý je značný nepoměr velikosti mezi samečkem a samičkou, která je robustnější (pokud se to slovo u takové rybky dá vůbec použít) a dvakrát větší. Pozoruhodná je také velikost samečkova kopulačního orgánu – gonopodia, který u dospělého samečka o sotva dvou centimetrech dosahuje jednoho centimetru.

Domovinou formosky je jihovýchodní oblast Spojených států amerických. Mírně tekoucí i stojaté vody a bažiny zarostlé hustou vegetací na Floridě, v jižní Karolině a Georgii. Vědecky byla formoska popsána Girardem v roce 1859 (odtud její první pojmenování Girardinus formosus) a jako akvarijní rybka je v Evropě známa přibližně od roku 1912. Česká akvaristická literatura z 20. let minulého století svědčí o její tehdejší mimořádné oblibě mezi akvaristy.

V Akvaristických listech z roku 1924 o formosce nadšeně hovoří J. Šula. Popisuje, jak ji chovat v tří až čtyřlitrové nádržce. Není to nadsázka, jde skutečně o rybku, která je vhodná do těch nejmenších akvárií.

 

 

Dnes už sotva kdo bude chovat akvarijní rybičky v pětilitrové sklenici od okurek. Známý autor akvaristických knih Günther Sterba ve své knize z roku 1954 (česky vyšla pod názvem Akvaristika v roce 1960) s určitou shovívavostí vysvětluje, jak takové „akvárium“ jako určitou provizorní výpomoc pro mladé zájemce o akvaristiku zařídit. Nejspíše něco takového měl na mysli J. Šula, když popisoval chov formosek v malých nádržích. V dnes tak populárních miniakváriích, která začínají na 8 litrech, by se formosky daly chovat. Zas až tak jednoduché to ale není. Má to svá úskalí, zejména pokud budeme chtít úspěšně odchovat mladé rybky.

Formoska je vyloženě rybkou malých akvárií. Nejlepší je ale použít nádrž o 20 až 30 litrech. V takovém akváriu můžeme mít desítky formosek. Nikdy bychom neměli k formoskám dávat jiné rybky. Musí to být nádrž jednodruhová, pouze s formoskami. Ne že by se některé menší rybky s formoskami nesnesly, problém je v něčem jiném. Formosky nejsou tak dravé a při krmení v akváriu, kde by byla například rychlá paví očka, by na ně nic nezbylo. Prostě se k nabízené potravě nijak nehrnou. Navíc jsou to rybky klidné a přítomnost jiných rybek, které stále proplouvají akváriem, by je stresovala.

Dno akvária by měl tvořit tmavší štěrk, aby formosky lépe vynikly. Také lze nechat dno čisté a akvárium podložit tmavým papírem. V akváriu by měla být spleť rostlin, v níž se formosky rády ukrývají. Nejsou ale to rybky nijak bázlivé, které by se příliš lekaly a prchaly. Jen milují klid a pocit, že jsou v bezpečí, což jim poskytuje akvarijními rostlinami hustě zarostlá nádrž umístěná na klidném místě.

K osázení akvária se nejlépe se hodí některé plovoucí rostliny jako např. douška hustolistá (Egeria densa), také různé druhy stolístku (Myriophyllum) nebo na kořenu upevněná hnědovka křídlatá (Microsorium pteropus). Vhodné jsou rovněž trsy jávského mechu, buď volně plavající nebo upevněné na kořenech nebo kamenech. Na hladině může být okřenek (Lemna). Všechny druhy okřenku jsou ale rychle rostoucí akvarijní plevel, takže se musí často jeho množství na hladině redukovat.

Vzhledem k plovoucím rostlinám je nutné přikrýt akvárium krycím sklem (rostliny na hladině potřebují vysokou vlhkost) a svítit alespoň 10 hodin denně. V 30 litrovém akváriu stačí jedna až dvě úsporné žárovky 7 W s teplým bílým světlem.

J. Šula ve svém článku z roku 1924 uvádí, že několik týdnů v zimě měl formosky v akváriu, kde bylo pouhých 15 stupňů Celsia a rybkám se nic zlého nestalo. Přesto je lépe dbát, aby teplota vody neklesla pod 20 stupňů. Při dlouhodobějším poklesu teploty pod tuto hodnotu ztrácejí rybky své vybarvení.

Ve své domovině formosky žijí nejen v říčních zátokách ale také v bažinách a proto nejsou citlivé na nedostatek kyslíku. V akváriu se nemusí voda filtrovat ani vzduchovat. Z praktických důvodů však někteří chovatelé vodu filtrují klasickým molitanovým filtrem poháněným vzduchovacím motorkem. Pak stačí občas propláchnout a vyždímat filtr a z akvária odsát jen menší množství vody a tu nahradit čerstvou.

 

 

Zajímavé je, jak se formosky rozmnožují. Samečci pohlavně dopívají ve 3, samičky ve 4 měsících. Samička nerodí mláďata najednou, jak to známe u ostatních živorodek, nýbrž postupně. Za 6 až 10 dní tak denně přivede na svět jedno, nanejvýš tři mláďata. Zárodky se v těle samičky vyvíjejí postupně, říká se tomu superfetace. Narozené rybky mají 2 mm a vypadají jako zmenšeniny dospělých, neboť jsou hned od počátku typicky vybarvené. Dospělé rybky mláďata nepožírají, někteří chovatelé ale tvrdí opak. Podle literatury a většiny akvaristů k napadání potěru dospělými rybkami nedochází. Asi také záleží na tom, aby rostliny vytvořily v akváriu hustou „džungli“ s možností úkrytu.

Zkušenosti chovatelů se také rozcházejí v tom, zda má být v hejnu víc samečků nebo samiček. Někdo tvrdí, že musí být převaha samečků, jiný že je nutný větší počet samiček. I takové rozdíly lze nalézt v dostupné akvaristické literatuře. Analogií s ostatními blízce příbuznými živorodkami, kde se vždy na jednoho samečka chová víc samiček, by se dalo usoudit, že tato volba bude asi správnější. Nic se nezkazí, bude-li poměr samečků a samiček jakýkoli, protože souboje samečků jsou naprosto neškodné a nedochází při nich k tomu, že by se soupeřící rybky zranily nebo dokonce uhynuly.

Už více než 90 let se u nás chová akvarijní forma formosky. Stále je to ve své podstatě přírodní živorodka, která neprošla cíleným šlechtěním, jak je známe např. u pavích oček, mečovek, plat a spousty dalších rybek.

V roce 2002 se k nám přes Dánko dostala divoká forma formosky, pocházející z čerstvého odchytu na Floridě, z bažiny Everglades. Není tak barevná jako klasická akvarijní forma. Je výrazně světlejší a má slabě znatelnou kresbu. V této divoké formě se také občas objevují xantoričtí jednici. Xantorismus je jev, kdy kromě žluté a oranžové všechny ostatní barvy scházejí a převažují žluté pigmentové buňky (xantofory) a buňky s krystalky guaninu, odrážející světelné paprsky, což způsobuje stříbrný lesk.

 

 

Oči xantorických ryb jsou vždy černé. Rozšiřováním této nově importované divoké formy a jejím křížením s akvarijní formou se v populaci formosek vyskytují mezi klasicky zbarvenými rybkami jedinci odlišní světlým zabarvením. Údajně dochází i k tomu, že za určitých podmínek se světlá formoska může vrátit ke klasickému tmavšímu vybarvení.

Rozmnožování formosek nemusí být vždy jednoduché. Z ničeho nic často dochází k tomu, že se chovatelům přestanou po určité dlouhé období formosky rozmnožovat a nějakou dobu trvá, než dojde k novým vrhům mláďat. Mezi chovateli se o tom hodně diskutuje, jednotný názor na příčinu toho jevu ale není. Je-li formosek v akváriu hodně, také se mohou přestat rozmnožovat a k dalším porodům dojde až poté, co část formosek odlovíme do jiné nádrže.

Formosky se dožívají dvou let a xantorická forma ještě méně. Xantorické formosky jsou o něco větší a méně aktivní než tmavší forma. Na potravu náročné nejsou, přijímají sušené krmivo, různé druhy by se měly střídat a neměla by v něm chybět rostlinná složka.

 

 

Formosku sotva koupíme v akvaristické prodejně. Zvlášť její čistá xantorická forma by byla skvostem miniakvária, kde se dosud spíš uplatňují endlerky a paví očka. Počet xantorických jedinců v populací je ale velmi malý a pochybuji, že by nadšenci, kteří formosky chovají, tyto nádherné rybky dali do prodejen. Ostatně tam by o ně z důvodu neznalosti patrně nebyl ani zájem. Sehnat dnes formosku, dříve rybu všech začínajících akvaristů, běžnou jako paví očko, není snadné. Z pohledu akvaristických prodejen se nejedná se o „komerčně“ úspěšný artikl a nikdo je proto nenabízí ve velkém, jak se to dělá u rybek, o které je trvalý zájem. Zájemci se musí obrátit na nadšence a milovníky přírodních živorodek, popřípadě na akvaristické burzy a pak není problém tyto krásné a zajímavé rybky získat.

 

 

Foto: autor

 

 

Aktualizováno: 15.4.2013 — 21:05

68 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Silně O. T. nicméně: fotovýjezd se podařil. v 7:00 ráno výjezd z Prahy přes Brno, Vyškov, Zlín a Vizovice do Lačnova u Horní Lidče. Na rozkvetlou šafránovou louku se pod dozorem učitelek postupně po třídách chodily dívat děti z místní školy. No, ono bylo na co. Louka se světlemodrou trávou se zas až tak často nevidí. Zpět jsme jeli přes Lipník na Bečvou a Přerov se zastávkou ve Strejčkově lomu u Krčmaně, kde dokvétají koniklece velkokvěté. (Fotky se brzy objeví i s komentářem na http://www.burle.blog.cz) Pak už to bylo stručné; nájezd na dálnici u Olomouce a příjezd do Prahy ve 20:10. Ujeto 827 km, průměrná spotřeba 5,8 l/100 km Pěšky kolem 4 km. Příští týden máme v plánu mimo jiné Úhošťany u Kadaně a Vlkov u Třeboně, čímž budeme mít vyfocené tři ze čtyř druhů konikleců, které u nás rostou.

   1. už tam jsou. V pátek se jede na Pitkovickou stráň, (křivatec český, koniklec luční načernalý, alias černající, alias český) a na Líšnici, (koniklec otevřený).

  1. Tak ten lom u Krcmane moc dobre znam, protoze tam jsme se s nasima jezdili divat na ty koniklece. Moc pekny.

   1. To je nadhera. (h) Jak Moja to miminko krasne drzi a vubec se neboji, ze by ji to Chelewa vzala.

  1. Jj – je ta naše Mojka nejkrásnější, nejchytřejší a vůbec nejlepší a nejmilovamější gorilka (inlove) 😀

 2. Děkuju, milý Aleši, za další pěkné povídání (inlove) Mám ráda odpornost, zaujatost a nadšení – to všechno ve vašich článcích najdu 🙂 Na rybičky fakt nejsem, ale články se mi líbí

 3. 🙂 R O Z V E R N Í Č E K . 🙂

  Jednou večer se takhle policista postavil naproti jednomu baru a čekal, jestli po zavíračce chytne někoho pro alkohol za volantem. Když začali z baru vycházet lidi, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel klíčky u pěti z nich, než našel svoje. Pak seděl pět minut na předním sedadle ohnutý pod volant a zápasil s klíčky. Tou dobou už všichni ostatní hosté vyšli z baru a odjeli. Když konečně motor naskočil, policista neváhal a vyrazil kupředu. Postavil se před rozjíždějící auto. Nechal muže vystoupit a fouknout do balónku. A nic! Policajt udiveně říká: Sakra, jak je tohle možné? A chlápek mu povídá: No, dneska sem byl jako volavka určenej já.

  (coffee) Přeji všem přítomným klidný večer a hezké sny. (coffee)

  1. (clap) (clap) Ja tohle znam i anglicky. Hra se slovy na „designated driver“ – ten co ty opilce rozvazi autem, a „designated drunk“ – tedy volavka.

 4. MOc děkuju všem za přáníčka. Slavila jsem s Myšátky ve škole, ale taky na zahrádce se Sisskou. Začínají kvést kytičky a vylezle ze skalky první ještěřička a koukala, jestli pleju poctivě. Mám radost, že přežila zimu. (inlove)

  1. Myško (inlove) , musím se smát – já jsem dostala gorilátko k narozeninám a Ty k svátku. Jestli ono to něco neznamená! (wasntme) (chuckle)

   1. (whew) Vave, to znamená, že mám chaos v záznamech? Myslím si, že není prosinec. Nebo jsem něco nepochopil. (whew)

   2. Jste zlatí (h) , ale já mám narozeniny s pražským vánočním gorilátkem, s malým Nuru. Omlouvám se za ne zcela jasnou formulaci – nejlépe to vysvětlila Xerxová (inlove) , Myška i já máme každá svou vlastní opičku. (chuckle)

  2. Milá Myško, všechno nejlepší! Ať ti sluníčko (sun) zahřívá srdce a za deště (rain) prší radost (inlove) (f) (rose1)

 5. A všechno nejlepší dnešním oslavenkyním – k jmeninám naší milé pančelce Myši a k narozeninám malému Mojátkovi. Krásný den (f) (f) (f) (f) (f)

  1. Milá Vave, všechno nejlepší k narozeninám, milá Myško, všechno nejlepší k svátku, oběma hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu.

   A cože znamená to gorilátko? Asi že už si opici pořizovat nemáte a stačí vám (^) (f) (rose1) (sun) …

 6. Milý Aleši, opět zajímavý článek a napsaný tak, že zaujme i ty z nás, kteří se s rybou setkávají především u štědrovečerní večeře (nod) .

  Tuhle jsem byla u dentistky a tam mají v čekárnách krásná velká akvária – dole mořské a nahoře sladkovodní. A v tom sladkovodním jsem viděla nádherného sumečka – představte si, on byl zlatý! Pořád jsem ho musela pozorovat – byl strašně mrštný a rejdil po kamenech nahoru a dolů … a když se dostal na ten nejvyšší, tak byl sprdnut dalším sumečkem (tentokrát v klasické tmavé barvě) a metelil do spodních pater, jen se mu za ploutvičkou voda vířila. Moc se mi líbil (clap) – byl tak roztomilý.

 7. Jůůů, tak Moja je konečně mamina! (h) Děkuju za dobrou zprávu a fotky, Lásková (inlove) (f) , už jsem byla celá nervózní.

   1. Ťuťuňuňu! Krásné vlasaté miminko má naše Mojka. (h) A je vidět, že se hodně od své mámy naučila, krásně se o mimi stará.

 8. Báječné je, že to Mojka tak excelentně zvládla a že jsou oiba i s mimísem v pořádku! (inlove)

  1. :.)

   A je to holka!

   V přírodní park Cabárceno Blahopřejeme, protože dnes, gorila, dcera mokré a Niky chovu se narodil 10:05.

   Vidět jeho velikost, odhadujeme, že to bude vážit přibližně 1 K a 500 gr. hmotnosti, která je běžná pro novorozené gorily.

   Matka a chov jsou dobře a po hodině dodání jsme již viděli, že se přiblížil k bradavka ústa a pokusit se cucat, s dostatek zájmu.

   Rodičům Gratulujeme!
   https://www.facebook.com/P.Cabarceno

 9. Aleši a nevíte, určitě víte 🙂 , proč ji čeští akvaristé pojmenovali zrovna formoska?

  1. Kdysi byla vysazena do přírody na Tchaj-wanu (Formosa) a je tam (jako nepůvodní druh) rozšířena. Proto „formoska“.

 10. Aleši, díky za opět hezký a čtivý článek. A také děkuji HanceW. jak vtipně odkázala na své album a přiblížila původní domovinu formosky. Znám název halančík (i když nejsem akvarista), ale asi jak se motám kolem zvířat někde to slovo padlo 🙂 . Ráda si čtu vaše zajímavé články, keré mne provedou odborným slovem světem živočichů, které moc neznám, ale ráda obdivuji.

  1. Já bych se přidala ale je to jaksi z ruky. 😉
   Duch pradědy, lesníka u hraběte Auschperga, se tam prochází po lesích i s dcerou Barborou a vnukem Ferdinandem. A vlastně už i pravnukem Ferdou. Co my děti se tam naťapaly kolem Kočičího hrádku a naběhaly rozkvetlou třešňovou alejí. A jestlipak je ve Slatiňanech před vstupem do lesů ještě ta malá cukrárna s dobrou zmrzlinou? A pak na Monaku ta děsná limonáda která nám tak chutnala? Jestli budete v těch končinách zjistěte mi to, ano? Dík! (bow) (wave)

  1. Milá Myško, tedy Irenko, všechno nejlepší k svátku. Budeš oslavovat s myšátky? Já ovšem vím kdo tě oslaví ze všech nejvíc. 😉 (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  2. Všechno nejlepší, Myšičko (inlove) , hlavně hodně zdraví, klidu a pohody! (h) (f) (sun) (music) (^) (d) (sun) (f)

   Na článek budu mít čas až večer, ale prohlédla jsem si alespoň uklidňující obrázky ze zeleného světa. 🙂

   Přeju všem krásný den. (h)

 11. Jak jsem již psala, na akvaristiku nemám talent. I když momentálně si myslím, že nemám talent na nic. V práci nás přepadl audit (zatím tzv. předaudit) a doma mám bandu, která už lehce přerůstá přes hlavu. Je to osmihlavá zubatá saň. Jsou všude. Myslím, že využiji ohrádku, abych se chovala já před nimi… Ano mluvím o roztomilých štěňátkách. :O
  Štěňata jsou fajn, jen jsem nepočítala, že nám přesunou akreditaci na jaro místo podzimu. Takže nestíhám. A oni jsou ve věku, kdy je vše zajímá (třeba prádlo na šňůře, mop, vše je oblíbená lovná věc) a člověk je pro ně velká, občas pískací hračka(pokud se zoubky trefí do citlivějšího místa). Štěňta v tomto věku ošidit nejde. V sobotu odjíždí první, ostaní do začátku května, ještě máme 2 holky volné.

 12. hezké úterý všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Dík za další „mokré“ povídání. Zajímavé (nod)

  1. Pěkná fotografie, ilustrující prostředí, v němž tyto rybičky žijí. Krásná divočina. Děkuji!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN