VZPOMÍNKY STARÉHO ZBROJNOŠE: Mládí a brněnské šaliny v letech padesátých (2)

0827sve2_1Jak jsem se zmínil v první části, tak můj život byl koncem padesátých let úzce spjat s MHD Brno, jejíchž služeb jsem, jako mnozí jiní, bohatě využíval. Ať už na každodenní cestování do a z práce, tak i za zábavou.

 

 

Byl to jediný způsob dopravy, protože naše rodina nevlastnila žádný dopravní prostředek. Nebylo za co a nebylo proč. Síť MHD byla pro naše potřeby téměř dokonalá, zrovna jako ČSD a ČSAD, tedy železniční a autobusová. Kultura cestování nám tehdy nic neříkala, byli jsme rádi, že se dopravíme z místa A do místa B.

Brněnská MHD byla ustavena třetí v rakousko-uherské monarchii, hned po Vídni a Budapešti.  Dopravu zahájila 17. srpna 1869. Tehdy jako „koňka“. V roku 1884 byli věrní koníci penzionováni a pohon vozů MHD Brno začaly obstarávat parní vozy – lokomotivy. Tehdy měla MHD už čtyři trati a 57 vozů. http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=QzMebioFzeg&feature=endscreen http://www.youtube.com/watch?v=zhOtTGNd35o

Postupně bylo uvedeno do provozu 15 lokomotiv a 31 nových vlečných vozů. Tu poslední, Karolínku, pamatuju, když byla nasazena těsně po tom co se Brnem, přehnala fronta 2. světové války a troleje byly strženy ruskými tanky. Již za 16 let, v roce 1900, byla ustavena “Společnost brněnských elektrických pouličních drah”, přímý předchůdce dnešní brněnské MHD a bylo započato s elektrifikací tratí. První jízda se odehrála 21. června 1900 a zanedlouho, už v roku 1903 jezdilo na pěti tratích 41 motorových a 12 nových vlečných vozů. Staré vlečňáky z období “koňky” a páry byly postupně upravovány k elektrickému provozu.

Moje učební doba v ZKL Brno – Líšeň se pomalu chýlila ke konci. Začal jsem pracovat v nástrojárně, což byla snad ta nejlepší práce, kterou tehdy mohl jeden po vyučení dostat. Přesto jsem s denní rutinou moc spokojen nebyl a navíc prahl po dalších znalostech. Opět mě bylo naznačeno, že: “I když jsi soudruhu dobrý ve svém řemesle, tvoje další stadium se nedoporučuje”. Takže večerní průmyslovka pro pracující pro mě nebyla a jinam jsem měl dveře uzavřené. Jediné, co mě bylo dovoleno, rozvázat pracovní poměr a přihlásit se k dennímu studiu na 1. průmyslovou školu strojnickou na Sokolské ulici. Soudruzi předpokládali, že mě budou výdělky v nástrojárně milejší než 4 roky třít bídu. Zmýlili se holoubkové.

A tak v září roku 1959, co by osmnáctiletý a vyučený, nastupuji do první třídy strojní průmyslovky. Jsme “speciální” třída, kde je nás vyučených s podobnými osudy skoro polovina. Ti ostatní jsou regulérní čtrnáctiletí hošíci, co došli z osmiletky. Ovšem, že my vyučení jsme je považovali za “mlíčňáky”, sotva cecku odrostlým. Abychom dali na vědomí naši “dospělost” tak jsme každý druhý hulili jako fabriky a na vedení školy si dokonce vymohli kuřárnu, kam jsme, zvláště v zimních měsících, chodili o přestávkách báňat, a kam naši mladší spolužáci nesměli, aby se snad nenakazili nežádoucím chováním.

Vyvstal mě však problém, jak být solventní. Od rodičů bylo pěkné, že jsem u nich bydlel a stravoval se zadarmo, ale na víc neměli. Byli jsme přece rodina s kádrovým profilem nepřátel socialistického státu a tak finanční příjmy byly jen tak na přežití. Ani na dovolenou nebylo. Takže své ostatní potřeby a vydání byla moje starost.

Tehdy Dopravní podnik města Brna inzeroval místa průvodčích – brigádníků, aby pokryl potřebu provozu. Přihlásil jsem se do kurzu, který pro zájemce probíhal po večerech a o víkendech a kde nás učili kterak štípat lístky, odbavovat ze zastávek soupravy, znát dobře jména zastávek a trati, kudy která kam vede, počítat peníze a dokonce i nouzově odjet s celým tramvajovým vlakem. To poslední byl zlatý hřeb kurzu pro mnohé z nás.

Učili nás to na motorových vozech z třicátých let a v těchto stál řidič za čtyřmi pákami a pod nohou měl pedál zvonku, na který vždy před rozjezdem na výstrahu dupnul. Vlevo byla malá páka na výběr chodu vpřed nebo vzad a pak, hned vedle, větší páka k ovládání kontroléru, Touto se řídil rozjezd a také motorové brždění vlaku. Vpravo pak byla páka největší a to byla mechanická brzda, která byla povětšině používána pouze k dobržďování a nebo odbrzďováni k plynulému rozjezdu nebo nouzovému brždění, kdy přišel ke slovu i písek sypaný na koleje pomocí ruční páky hned za brzdovou, kterou se otevíral zásobník písku. Bylo to tak trochu umění plynule zastavit a plynule se rozjet bez přískoků, jak jsme se sami přesvědčili.

Posádka vlaku měla svoji hierarchii. Vedoucí vlaku, zodpovědný za bezpečnost a dochvilnost, tedy dodržování jízdního řádu, byl průvodčí v motorovém vozu, který ovšem také prodával jízdenky. Druhý v řadě byl řidič a poslední vzadu, průvodčí ve vlečňáku. To jsme byli my, brigádníci. Každým vozem se tehdy nad tyčemi a různými chapadly pro stojící cestující vinul kožený popruh zvonku. Tento sloužil průvodčímu, když zrovna byl někde ve voze k ohlášení „vše v pořádku, odjezd“. Celý proces odjezdu z každé zastávky měl svůj bezpečnostní rituál, aby snad někdo zrovna nevykládal z tramvaje kočárek s robětem a šalina se nerozjela.

Takže: První odbavil průvodčí vlečňáku. Když byl zrovna venku, tak píšťalkou a zevnitř už zmíněným zvonkem. Stačilo zatáhnout za oprať. Jakmile vedoucí vlaku, průvodčí motorového vozu, zjistil odbavení vlečňáku, tak odbavil i motorák, podobným způsobem jako jeho kolega ve vlečňáku a byl-li na doslech, tak ještě zvučným hlasem ohlásil „odjezd“. Teprve po tomto mohl řidič s vlakem vyrazit vpřed. Jen tak mimochodem, za války se hlásil odjezd německy, „Abfahrt“ a bylo to slovo, které jsem znal jako jedno z prvních. Tehdy mě bylo jedno, jestli mluvím česky nebo německy. Dnes by to byla jiná. Tu němčinu by vystřídala angličtina.

Tehdejší posádky tramvají byly velice různorodé a skládaly se z lidiček nadmíru zajímavých. Ženy tehdy téměř nejezdily, byli to v drtivé většině chlapi. A jací! Na rozdíl od zaměstnanců tehdejších ČSD, tedy železnic, měli tramvajáci daleko nižší společenský status a ještě nižší platy. Většina personálu tuto práci vykonávala proto, že jinde práci nedostali.

A tak se zde pohybovalo mnoho podezřelých živlů nepřátelských lidově demokratickému státu dělníků a rolníků. Na příklad bývalí živnostníci a řemeslníci, kteří dříve zaměstnávali a bezcitně vykořisťovali sami sebe, po případě vlastní rodinu. Ti, kteří zaměstnávali snad jen jediného člověka, ti byli tehdejšímu režimu ještě nebezpečnější a za to rubali černé zlato v okolí Ostravy, když ne rovnou uran v Jáchymově.

Takže se často stávalo, že šalině velel bývalý švec a nebo krejčí, řidič byl bývalý advokát nebo lékař, a průvodčí ve vlečňáku chudý student – brigádník. Bývalo dobrým zvykem na otočkách trati, kde byla zpravidla krátká přestávka, doběhnout na WC a pak si sednout v přístřešku, popovídat a něco zakousnout. Tady jsme se dovídali věci pro nás dosud nevídané. Skutečná škola života. Po zdárném ukončení kurzu zkouškami nám byly vydány tramvajácké uniformy, píšťalky a brašny s počáteční dávkou jízdenek a byli jsme hozeni napospas pracovnímu procesu.

Do vozoven, kterým se tehdy říkalo “remize”,  jsme byli přiděleni podle bydlišť. Mě přidělili do husovické vozovny na Svitavské ulici. Nebylo to daleko a odtud jsem vyjížděl na směnu nebo směnu končil. Avšak ne vždy. Většinou jsme podle rozvrhu směn měnili svoje kolegy na daných zastávkách v daný čas. Neexistovalo přijít pozdě, vlak nečekal a ten, který měl být vystřídán, by pak musel jet dál.

Zpočátku, jsme jezdili přes školní prázdniny naplno, ale někteří, podobní nuzáci jako já, jsme zůstali a jezdili dále na částečný úvazek. Navíc to mělo výhodu, měli jsme režijní jízdenku na celou brněnskou MHD a to nám také pomáhalo. Takže po prázdninovém ježdění na plný úvazek nastalo období občasných služeb umně skloubených s denním studiem na průmce. Tak třeba “graveyard shift” tedy noční směna. Začátek v 11 večer a konec v 7 ráno. Pak domů opláchnout tělo a v 8 hodin začínala škola. No, byli jsme mladí, neprůstřelní a nesmrtelní, že ano.

Zvláště tato směna byla školou života. V tuto dobu většina pracujících spala, aby načerpala sil do dalšího budování jasných socialistických zítřků a nocí se pohybovaly jen podezřelé živly, ožralkové, šlapky a nočňátka. Tramvaje jezdily skoro prázdné a s těmi několika pasažéry se mnohdy vedly zajímavé rozhovory. Není bez zajímavosti, že to byli mnohdy jedinci s několika akademickými tituly.

Po čase jsme zjistili, že jezdili regulérně, zhruba ve stejnou dobu, více méně pod vlivem alkoholu. Na jejich cílové stanici jsme je neopomenuli vždy vysadit, aby s námi nejezdili furt dokola až do bílého rána. Kapitolou samou pro sebe byly šlapky. Tyto byly také regulérní, pod vlivem alkoholu zpravidla nebývaly a po seznámení bývaly nadmíru sdílné. Není nad to naslouchat sdílné kurvě, která ví, že nejde o “business”, ale jen o jedince ochotného naslouchat. Ty jejich příběhy by byly na knihu. Smutnou a překypující černým humorem. Dyť povídám, škola života byla práce tramvajáka – brigádníka v šeru let padesátých.

Po skončení každé šichty jsme cupitali s brašnou plnou peněz do místnosti, kde jsme penízky spočítali a za ně si koupili bloky jízdenek na další den. Takové vyúčtování. Vše muselo klapnout, množství prodaných jízdenek a utržených peněz. Když ne, tak jsme rozdíl museli zacvakat z vlastního. Když to vyšlo naopak a měli jsme víc, tak to bylo tak akorát na dva Nanuky do ruky.

V tu dobu na trati do Komína a Bystrce jezdily “nové” šaliny typu MT4. Tyto měly celokovové skříně, dveře jen z jedné strany vozu, byly v zimě vytápěné, dveře otevíral a zavíral průvodčí čudlíky na ovládacím pultíku po pravé ruce ze své posady u zadních dveří, kde seděl a prodával jízdenky a dalším čudlem odbavoval vlak na stanicích. Takže oproti šalinám z let třicátých, kde jeden furt procházel tramvají s brašnou přes rameno, balancoval jako námořník plavící se na rozbouřeném moři a při tom prodával jízdenky, to byla “havaj”.

I přes to, že elektromechanické ovladače otevírání a zavírání dveří byly značně poruchové. S těmito jsme sváděli nesmiřitelný boj. Pro mou osobu však tato trať měla jistou nevýhodu. Jezdila kolem naší školy na Sokolské, a když se blížil konec noční směny, tak se někdy stalo, že ve voze jeli spolužáci a někdy dokonce i učitelé. Pak nezbývalo než jen slušně pozdravit a nasadit „poker face“, tedy tvářit se neutrálně jako profesionální tramvaják.

Co dnes nechápu, jak jsem na všecko vystačil s časem. Zdárně vystudovat a dokonce s vyznamenáním odmaturovat, na sebe a svoje aktivity si po celou tu dobu vydělávat a navíc se ještě potulovat po horách a sápat se po skalách. Asi to bylo tím, že jsme, jak jsem se už zmínil, byli mladí, neprůstřelní a nesmrtelní.

 

http://hillbilly.rajce.idnes.cz/Brnenske_historicke_saliny

 

 

Aktualizováno: 2.9.2013 — 21:49

67 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Mily Jirko, moc bezva povidani. Ja si ty stary tramvaje zas tak moc nepamatuju; od nas z vesnice jsme do Olomouce jezdili autobusem a ve meste jsme se vetsinou premistili uz pesmo. Kdyz uz jsem se presunovala mestem po vlastni ose, tak tramvaje byly uz modernejsi. Na co rada vzpominam, jsou nocni tramvaje v Praze, zejmena centrem, tak ve dve v noci, joj, tam byvalo veselo.

 2. JIŘÍ, PŘIŠLA JSEM AŽ NYNÍ, ALE NAD TVÝM POVÍDÁNÍM TU DOSLOVA NADŠENĚ „ACHÁM “ NARODILAM JUSEM SE VE STARÉM MOSTĚ PAMATUJU TOHO AŽ DOST. I PO MOSTĚ JEZDILY TYHLE PLOŠINKOVÉ TRAMVAJE. NE VŠAK MOC DLOUHO, JELIKOŽ PŘI JEDNOM VELICE PŘÍKRÉM SJEZDU Z KOPCE DOŠLO K HODNĚ VELKÉ TRAGÉDII. TRAMVAJI SNAD SELHALY BRZDY, TAKŽE SE ŘÍTILA VELKOU RYCHLOSTÍ KOLEM POZDĚJŠÍHO GYMNÁZIA . POD KOPCEM VYKOLEJILA,NARAZILA DO DOMU PROTI GYMPLU A MO DOST LIDÍ TEHDY ZAHYNULO NEBO BYLO TĚŽCWE ZRANĚNO. OKAMŽITĚ NASTAL ZÁKAZ POUŽÍVÁNĚ TĚCHTO TRAMVAJÍ A SKONČILA VŠECHNY DOBRODRUŽSTVÍ. POTÉ ZAČALY MOST BRÁZDIT TROLEJBUSY, KTERÉ ČASEM VYSTŘÍDALY AUTOBUSY A NAKONCE SE I POSTAVILOA TZV. RYCHLODRÁHA MEZI LITVÍNOVEM A MOSTEM, ABY SE PRACUJÍCÍ NEMUSELI TOLIK A TAK DLOUHO MAČKAT PŘI KAŽDODENNÍCH CESTÁCH DO CHEMIČKY V ZÁLUŽÍ A DO DOLŮ OKOLO MOSTU. JO, TAKY UŽ HODNĚ PAMATUJU, ALE STAŘIČKÉ TRAMVAJE V PRAZE JSEM UŽ NEPROŽÍVALA TOLIK JAKO MOJE STRAŠÍ SESTRA, KTERÁ V PRAZE STUDOVALA. ALE ROMANTIKA VZPOMÍNEK JE PRIMA VĚC. PAMATUJU TAKY DOBU, KDY VLAKY MEZI MOSTEM A ÚSTÍM NAD LABEM TAHALY PARNÍ LOKOTKY. ROMANTIKA TO VŠAK BYLA JEN NA PRVNÍ POHLED, BO NA ZKOUŠKY NA VŠ JSEM SI MUSELA S SWEBOU VOZIT MÝDLO, ŽÍNKU RUČNÍK A V TAŠCE DOKONCE NÁHRŘADNÍ SLUŠNÉ A ČISTÉ OBLOEČENÍ. U ZKOUŠEJÍCÍ BY SE PATRNĚ NÁRAMNĚ DOVNĚ DÍVALI NA STUDENTKU S OBLIČEJEM UMOUNĚNÝM OD SAZÍ A JEŠTĚ S ČERNÝMI ŠMOUHAMI NA OBLEČENÍ. ZKRÁTKA PAMATUJU TAKY DOBU, KDY PÁRA JEZDILA TAKY NA TRATI MOST-LOUKA U LITVÍNOVA A MOLDAVA. PÁRA VLAK VYTÁHLA VAK JEN DO DUBÍ, ALE DÁL NEVYJELA. MUSELO SE PŘEPŘAHAT. DŘEVĚNÉ, NEPOHODLNÉ A FAKT TVRDÉ LAVICE A KAMNA UPROSTŘED VAGÓNU. DO TĚCH KLAMEN SMĚLA PŘIKLÁDAT JEN PRŮVODČÍ A JEN NERADA TO DĚLALA. KDO SEDĚL BLÍZKO KAMEN, POTIL SE, KDO MĚL MÍSTO DALEKO OD NICH, TEN MRZNUL A TŘÁSL SE ZIMOU. BYLO BY HROMADA DALŠÍHO VZPOMÍNÁNÍ, ALE JÁ NEMÁM OBRAZOVOU DOKUMENTACI, TAKŽE MÉMU VYPRÁVĚNÍ BY NĚKDO ANI NEVĚŘIL.

  1. tohle jsem psala já, LENKA S, ne anoným. Nechápu, jak se mi tohle daří. Nechci být hanoným!

   1. LENI, A MÁŠ NAPSANÝ JMÉNO V TOM CHLÍVKU NAHOŘE NAD SMAJLÍKAMA, KDYŽ PÍŠEŠ ODPOVĚĎ? POČÍTAČ TO POLÍČKO OBČAS VYMAŽE.

 3. Posedla mne nostalgie. Moc hezké povídání, obdivuji ta témata a uspořádanost dokumentace, obdivuhodné. Díky! (wave)

 4. Georgi, tohle všechno schovávám pro vnučku, takhle vypadalo naše dětské a mladé Brno: „bim, bim, Abfahrt!, cinkcink, bzuuuuuuuum……, slyšela jsem to v létě v noci z Palacké až do postele.

 5. Dnes dvojnásobne dobré.Jednak spomienky na Brno,šalinky a náučné stezky,druhák bezva povídaní o Ešusovi a Blanke.Teraz tu dlhšie nebudem,odlietam zajtra na dovču,to bude po náivrate šichta,kým to dobehnem.Majte sa krásne a nech sa *Xerxová vráti-chýba mi jej mantra.

 6. Buééééé!
  Tak ono nestačí, že to v ulici vypadá, jak kdyby tu Syřani kopali zákopy. K tomu všemu utrpení mi tady bude NATO pořádat armádní cvičení a místo sejkorek mi po dvorku budou rejdit gripeni…. auuuuu (punch)

  1. Tak těm gripenům něco nasyp – jako sejkorkám! (wasntme) Začnou zobat na zemi a hned bude klid 😛

   Jinak chápu – nám lítaj nad hlavou stíhačky pravidelně, jak dostanou vojáci na benzín (myslím, že z Pardubic). Někdy mám dojem, že je to hlavně o víkendech 😡

   1. Dede, já jsem zvyklá z dětství, když jsme sem jezdili, tak migy lítaly jen to hvízdalo. Ale jednak jsem odvykla a dvojak mi to v současné situaci přijde jako „zostření samovazby“.
    Ten čurbes už trvá tři měsíce a ještě další tři bude a mé čivy jsou juž poněkud opotřebovány. Co nadělám, přežít to musím. 🙂

    1. Naprosto chápu – když jsi na hraně, tak tě přes ni dokáže poslat i maličkost (a že ty stíhačky dělají pekelnej kravál, to zase jo). Lity lity (h)

    2. Rputi, jestli ono není jedno s druhým – tedy jestli ty výkopy, co máš před domem, nejsou vlastně zákopy pro vojska NATO?! (chuckle) Bacha, aby ti nad ránem z nich nevyskakovali zelení mužíčci s puštičkami!

   2. Milá Dede, já jsem zocelená Ruzyní. Kousek od mého pracoviště je vedlejší dráha, jenže zrovna teď opravují tu hlavní. Měli by skončit po 4 měsících, snad na konci září. Ona ta dopravní letadla nejsou zrovna malí brabečci, sice podzvuková (na rozdíl od stíhaček), ale takové Jumbo nebo velký Airbus stojí za to. Průměrný interval startu nebo přistání je 1:30 minuty. Změřeno. A tak si to znásob přepravní kapacitou Ruzśkého letiště. Už mě ten 3D prostor docela míchá.

    1. Chápu a lituju tě. Kdysi jsem spala v hotelu na londýnském letišti Heathrow a strašně jsem si užívala letadla – hotel stál přímo vedle vzletové dráhy. Jenže celá budova měla okna se speciálními trojitými skly a klimatizaci. Bez toho je to prostě jenom iritující děsnej kravál (whew)

     1. Ta éra nad hlavou Vám tedy vůbec nepřeji, užili jsme si jich v Přerově nepočítaně. Miminka v porodnici sebou škubala při přeletech vojenských potvor.
      Teď už jsou éra jinde. (wave)

 7. Tak já začínám pamatovat až šalinky po skončení téhle krásné romantiky, fňuk. První, co si vzpomínám, bylo, že jsem upozorňovala babičku, že „šalinka vozí S“, což znamenalo „samoobslužná“, člověk si štípal sám. To mi mohlo být tak tři a půl, soudě podle nejasnosti vzpomínky.

 8. Milý Jiří, zase krásné vzpomínání. Znám to, znám, ale z pražských tramvají. Hrozně jsem jako malá záviděla průvodčímu, že může tahat za ten kožený řemínek a tak krásně zvonit! Pak, když mi bylo asi šestnáct, můj první kluk jezdil jako brigádník taky. A já, bláznivě zamilovaná, jezdila poctivě z jedné konečné na druhou s ním. V létě, v horku, místo abych se vyvalovala někde na plovárně (whew) . Jó, tenkrát ještě byly na Vltavě i plovárny!! Koukám, že taky už hodně pamatuju.

 9. To mi připomnělo, že manželka taky o prázdninách brigádničila jako průvodčí tramvaje, v těch starých vozech. Ale odjet se soupravou, to je myslím neučili. (Bohužel zeptat už se nemám koho.) Museli ale přepřahat vlečné vozy na konečné. Smyčky tehdy ještě na všech tratích nebyly.

 10. Tak to znám. Z devítiletky mne na školu nepustili, takže učňák, rok na montážích, dva měsíce vojna, potom do září projekční kancelář, kde jsem dělal kresliče a potom čtyři roky denního studia na průmyslovce, kterou jsem, díky předchozímu vyučení a praxi zvládl levou zadní. Tohle bych udělal jako povinné pro všechny, co chtějí jít po základce studovat dál. Napřed se vyuč, ať něco opravdu umíš, jdi do skutečné práce, ať víš, co to práce vlastně je a pak si jdi studovat. Kdo umí dělat rukama, nemusí mít strach, že by nepřežil.

 11. .. Dyť povídám, škola života byla práce tramvajáka – brigádníka v šeru let padesátých. ………

  🙂 moc hezky se to četlo, díky.

  ……. Zdárně vystudovat a dokonce s vyznamenáním odmaturovat, na sebe a svoje aktivity si po celou tu dobu vydělávat a navíc se ještě potulovat po horách a sápat se po skalách. – ….

  jo, on totiž ten čas někdo krade a ve velkým. Když si vezmu, co všechno jsem stačila, když byl Ešus malý a já s ním byla hodiny venku a doma pak ještě -a to za jeho asistence – stihla spoustu práce a teď nestíhám vůbec nic, tak nechápu, nechápu. Prostě jak říkám, ve velkým se krade už i čas.

  1. jo a ještě Blanické hlásání, neb máme mnoho novinek.
   Blanidůra honí potkany
   Blanidůra padá do skruží a způsobuje mi tak infarkty a drobná zranění, když jí vytahuji ven
   Blanidůra se topí a způsobuje mi tak během půl hodiny další vlnu infarktů
   Blanidůra se stěhuje v noci k Hošíčkovi
   Hošíček stěhující se Blanidůru vyhodí
   Blanidůra v noci furt něco kutí
   Hošíčkovi to leze ne nerf, tak Blanidůru vohókne a Blanidůra přestane kutit
   Hošíček se snaží opečovávat Blanidůře tu její obří bradavici
   Hošíček se raduje převelice, když v rámci výchovy Blanidůře v polích utíkáme a běží tak, že si málem zláme nožičky
   A Hošíček je pak posléze velmi zklamán, že jsme jí neutekli doopravdy a on se jí zase nezbavil 😀 😀
   Blanidůra krásně pluje
   Blanidůra si občas krásně hraje s klackem
   Blanidůra se chová velmi způsobně v hospodě
   Blanidůra byla včera prvně sama doma asi na deset minut a byla zticha
   Blanidůra je pravděpodobně potomek lidu popelnicových polí a nebo bývala v předchozím životě bufetářka, páč je jak popelnice a furt bufetí 😀 ale nechá si to sebrat a pak nad tím sedí a významně hledí, jestli hledím já, že vona to nežere 😀

   chcete vidět fotky?? tady sooou:

   http://zrzavec.rajce.idnes.cz/Blandira_na_vylete/

   toliko od nás od Blanických rytířůch 😀 , krásného dne všem.

   1. Tak si říkám, jestli se ti z Popelky podaří vyčarovat Zlatovlásku (chuckle) – jestli jo, pak se ti budu klanět až k zemi (bow) .

    Protože, ač naše uBrůčené štěstí opustilo od mnoha zlozvyků (například rozporcovávání opuštěných mobilů na prvočinitele), tak popelničení má asi už nadosmrti.

    Jinak tvé hlásání jest vyčerpávající a taky optimistické (zatím všichni žijete (nod) ) – jen tak dál a hustěji.

    1. mno, jsem na nás dvě zvědavá :D, někdy má světlý den – jako tuhle s houskou, kdy ze sebe byla tak radostná, že si vybojovala tu odměnu, že pak seděla i nad špačkem z cigarety a významně hleděla, zda hledím já , že nežere špačka 😀 , kterýho si jinak ovšem nevšimne 😀 . já to pro nás beru spíš jako výzvu. V jejím věku to asi nemá cenu moc řešit, ale co, zkusit to můžeme, že jo? Předevčírem jsme měli lekcijón s názvem – kdo si nebude všímat položené nastražené pečené kosti, dostane se mu odměny v podobě syrového srdéčka hovězího. Tak to pochopila velmi rychle, že to je výhodný kauf :D. Ale ona to zatím vztáhne vždy na tu jednu věc, pro nové věci to neplatí 😀 .
     No zážitek z polí byl pravda vyčerpávající. Udělalo se mi hodně zle, když jsem viděla psa, jak v tichosti mizí z povrchu zemského. Věděla jsem co se asi stalo a hrůzou se málem pozvracela. Naštěstí to nebylo moc hluboké a skorem bez vody, lehla jsem na zem a tahala jí nahoru, krásně spolupracovala, je fakt moc chytrá. jak jsem jí vytáhla, pelášila si vesele prostorem a já skorem zvracela, jak mi bylo zle. Ještě hůř mi bylo včera, když mi došlo, že kdybych jí neměla na očích, nebudu vědět co se stalo a nenajdu jí třeba. HROZNÝ!!
     A Ešusíno mě tak moc hezky uklidňoval, jak mi bylo špatně 🙂 . Trochu mi zmoudřel 🙂

       1. A bylo by ti jasno – Ešík běží támhle, tudíž Blanka musí být tuhle (chuckle) !!!

   2. No teda (whew) . Nejprv sem si z tebe chtěla utahovat, afšak Popelka ve skruži, uff uff, ta ti teda trénuje nervovou soustavu.

    Ovšomž podle fotek je Blanidůrka absolutně šťastnej péf! A urchitě taky úplně vzornej 😀 .

    1. Utahovat si klidně, lze. Ona nebyla tak strašná ta situace, strašnější byly ty představy, co se mohlo stát. A pak u tý vody, to už byla brnkačka, to jsem jen počkala, až žinfárkt odejde 😀

     Jo jasně, vzorná tetka, to zrovna. Ona je hrozně komická s tím výrazem čínský vižly :D, potíž je, že já na ní i málokdy zahartusím jako že doopravdy a ta důra to pochopitelně ví, sfííňa jedna zrzavá a podle toho jedná.
     nevím,jestli jsem to tu psala, hroznou radost mi udělala ségra, přijela teď po měsíci a říká“ Ty jo, to je úplně jinej p es!!“ Já to nějak nevnímám v tom kalupu co teď běžím, aby se všechno usadilo. přišla mi ščastná když k nám přišla, nenapadlo mě, že by mohla být ještě ščastnější. Ale prej je. Jsem moc ráda.

     1. I z fotek je změna výrazu poznat, myslim si. Teď už je to uvolněná důvěřivá radost a pohoda, která z pejsky tryská (h) . Zkraje to byla taková hektická euforie ve stylu urvi co můžeš.

      1. Louk- kuva tos vystihla hrozně hezky!!!!!!!! díky. Já to vnímám, že je spokojená šťastná,ale ještě nemám kdy to vidět – jakoby myslím fyzicky na ní vidět. Vidím jí každý den. Vím, že se rozehrává, vnímám změny jejího chování, mozek srdce to vidí, ale oko to povrchově ještě neobjevilo. Díky.

       1. Hele, nechceš někdy napsat článek o útulkáčích?
        (Že bych na tebe tak nenápadně přehodila něco, do čeho se pořád nemůžu dokopat, víš…)

    1. no jo, musím hlídat prostor. Ona je vižla, jak říkají myslivci, pes velkého prostoru.

     Víte na co se těším úplně hrozně moc?? Jestli osud dá a Blandíra s námi bude moct v zimě a na podzim vyrazit na naše procházky Unhoští do hospůdky a zpátky. je to příjemnej koutek přírody a pro psy ideál, vždycky hrozná pohodička, když tam jdeme. Sedím tu a usmívám se v představě, že jí tohle třeba budu moci ukázat. Juché (y), já vím, no, jsem nějak tohleto – sentimentální 😀

     1. Jé, Petro, ty jsi z Unhoště? moc dobře znám, tam jsem se seznámila se svým mužem. Krásný procházky na Suchý mlýn, na Hřebenka a vůbec prima okolí. Manžel leta zootechničil v místním JZD.

   3. Petro, jsi jednička a tvoje Blanimůra koukám jede s životem na stodvacet procent 😀 No jo, musí dohánět, co v útulku a možná i před ním zameškala. A díky tobě to i dohoní (inlove)

    Prosím tě, jaké skruže? To je takové to něco, co je v polích kvůli zavlažování? U nás to není, to musím jet víc „do kraje“ Tak abych věděla, kdyby se k tomu člověk někdy dostal…

    1. jo ano, taky mám ten pocit, že musí dohánět a dohánět. A evidentně jí to všechno ba a to moc 🙂

     Jo takový ty odvodňovací díry v polích,který jsou vyztužený skružema- v podstatě jakoby prázdná studna, různě hluboká, někde je voda, někde jen bahno, někde je to suchý. Na ty opravdu bacha, když psa neuvidíš, jak Ti mizí a nebudeš o tom vědět, může být potíž ho najít, navíc bude-li to hodně hluboké, nevytáhneš sama :(. my měli zatracený štěstí. Hned dvakrát, že jsem jí viděla a že to nebylo moc hluboký. Štve mě to, je to nebezpečný, nikdo nebere v potaz, že tam může zahučet dítě 🙁

     1. Tak to u nás naštěstí nepotkám – asi to v těch kopečkách tady steče i bez skruží. Ale ten žinfárkt fakt chápu, brrr.

 12. Milý Georgi, tohle je perfektní článek a zatraceně zajímavé vzpomínání. Na tu oprať v tramvajích si matně pamatuju, byla jsem moc malá, když ještě takové tramvaje v Praze jezdily.
  A ty zážitky se všemi brněnskými nočňátky… 😛 Máš tedy zatraceně na co vzpomínat! 🙂 A je vidět, že už jako kluk jsi byl prostě chlap jak se patří, byť věřím, že tvá matka průběžně šedivěla a tvůj anděl strážný měl ušoupaná křídla. Tak nějak si říkám, že kdybyste se v těch letech potkali s malým WWW, to by byl teprve mazec! (chuckle)

 13. Moji milí, sleduji Vás všechny, ale jsem v takovém poklusu, že nestíhám psát, spát zatím jo 🙂 . Moc Vás všechny zdravím a chválím moc zajímavé články, vítám nové zabukisty a držím všem potřebným palce! Moc!

  1. hlavně že stíháááš vymýšlet a krásně tvořit prsteny!!! (h) (flower) (sun)

 14. Jiří, Jiříčku, díky za nádherný článek. Na chvíli mne hodil do dětských let, kdy jsem s babičkou jezdívala z Komárova nakupovat na Zelňák. Ty opratě na zvonění mne fascinovalyx svou nádhernou tlustou, ale přitom ohebnou kůží. Ty staré otevřené šaliny, kdy kluci a muži naskakovali a vyskakovali za jízdy! Taková jedna chvilka adrenalinu stála mého dědynka, za první republiky, nohu pod kolenem. V zatáčce u Meopty na Starém Brně mu spolužáci vyhodili ven ze šaliny čepici a on si pro ní vyskočil a i když tam jela šalina kvůli zatáčce krokem spadl nešťastně nohou na kolejiště a byla mu ujeta noha. Já ho znala už s protézou, ale to je dlouhé vyprávění. Jó brněnští dopraváci a jejich šaliny, ale i autobusy a trolejáky! To fakt stojí za článek a tak ještě jedou díky!!
  P.S. Na jednom takovém slavnostním dni jsem se byla také podívat. A snad to bylo i v tom roce, co je z něj video, protože tam bylo hříbě k velké radosti dětí.

 15. Ech, tak husovickou „remizu“ znám dokonale- z pavlače jsem se do ní dívala, neb jsme v počátcích manželství bydleli v bytě po mých prarodičích na Svitavském nábřeží. Z jedné strany domu „remiza“, z druhé strany řeka a hned za ní Zbrojovka. Domy byly postaveny ve třicátých letech jako „byty pro městskou chudinu“. Předsíňka, dva pokoje s „kabinetem“ později předělaným na kuchyňský kout (jeden z pokojů byl původně kuchyní), s balkónem a koupelnou s WC. Zas tak chudé bydlení mi to nepřipadalo, zejména v době, kdy byly v chodu všechny vymoženosti té doby- tedy prádelna, skluzy na odpadky, sušáky a klepače ve dvoře a domovník v domovnickém bytě, který uklízel a dával do pořádku i rozlehlý travnatý dvůr s řadou topolů. Když to porovnám s panelákem, docela luxus. Akorát místo ústředního topení wavky a v koupelně lázeňský válec, později vyměněný za karmu.

  1. Tak to by pro Tebe byla jako dělaná hnědá (Zábrdovická) stezka Brněnského architektonického manuálu: http://www.bam.brno.cz/stezka/11-vychod – je tam jak ta vozovna, tak ty bytové domy, tak i Zbrojovka. Vloni na podzim, když máti ležela ve Vojenské nemocnici, jsme ji dost prochodili. Vy po ní samozřejmě chodit nemusíte, znáte to tam, stačí si prohlídnout dobové obrázky a pročíst příslušné texty, kolikrát je tam spousta zajímavých a nových informací i pro Brňáky.
   P.S. Doporučuju i další trasy a vůbec celý projekt, stojí to zato.

   1. Jů, Aido. to je zajímavý odkaz – i když na prochození to nebude, tak určitě „prstem po mapě!“ Bude to i pro terru, nějaké to rozptýlení si už zaslouží… Díky za zajímavý tip…

    1. Jo, jsou to fakt moc bezvadné stránky. Navíc je k tomu i povídání, které se dá stáhnout, plus příslušné mapky jednotlivých okruhů. Domy, které jsou do toho projektu zahrnuté, jsou pak na místě samém decentně označené, většinou je to na chodníku před nimi – číslo domu v projektu plus název, tj. bam.brno
     Na těch stránkách se dá hledat jak podle stezek, tak podle objektů (domů), tak podle architektů, pokud si vzpomenete na jméno. Z té hnědé stezky se mi nejvíc líbí fotogalerie k zábrdovickému koupališti, některé obrázky jsou opravdu překvapivé, dneska to tam už asi vypadá o dost jinak.
     P.S. Pro Jiřího bych měla jinou stezku, světle zelenou, z Černých Polí a okolí: http://www.bam.brno.cz/stezka/10-cerna-pole?filter=code, mimobrněnští si možná nejvíc užijí stezku z okolí Výstaviště, nebo třeba Masarykovu čtvrť a Žabovřesky.

   2. Jééé, tak na téhle fotce- http://www.bam.brno.cz/objekt/c341-mestske-malobytove-domy?filter=code
    koukněte na tu úplně horní pavlač- tam přesně jsem bydlela! Někde u pravého okraje fotky 🙂
    Jo a pokud jde o ty vymoženosti- domovník se nejen staral u výměnu popelnic u skluzů na odpadky, taky na dvoře sekal trávu, hrabal listí a na podzim je pálil za přítomnosti kluků z baráku (můj táta na to moc vzpomíná), hlídal, aby do domu nelezly podivné existence, uklízel prádelnu a sušárnu, umýval obrovská okna na chodbě- myslím si, že té práce měl fakt hodně. K tomu samozřejmě úklid chodníků a trávníků před domem- zrovna před tímhle domem byly dva obrovské, aby se dům trochu odclonil od silničky, kde se tak tak vyhnou dvě auta :)Možná by nebylo od věci tuhle službu znovu zavést…

    1. Tak to je dobrá náhoda, že tam zrovna ten „váš“ dům je, asi i vím, který to je a kde to je, jinak tuhle oblast až zas tak neznám (přitom jsem chodila na gympl na Elgartku).

     1. P.S. U toho domu je ve fotogalerii i plánek bytu a dobový náhled do interiéru, asi jsi to našla.

      1. Našla- my jsme v tom výklenku vzadu měli kuchyňský kout a bylo prima, že v něm bylo okno- ta velká ventilačka. Ten pokoj je vlastně o kus větší, není to focené přímo od okna. A dveře na fotce vedou do dost prostorného špajzu s okýnkem a studenou podlahou z terasa (či jak se to jmenovalo). Vymýšlel to opravdu někdo, kdo věděl, co je k bydlení potřeba. Jako malometrážní byt pro dva, maximálně pro tři to bylo dost dobré bydlení. Ovšem babička s dědou tam bydleli ještě se dvěma syny a babička byla švadlena v domácnosti, takže tam i šila a přijímala zákaznice. To už je náročnější představa, ale ještě si to pamatuju, v děství jsem u babičky bývala.
       My jsme se pak přestěhovali do mnohem luxusnějších bytů nad spořitelnou na náměstí, což byly domy pro úředníky banky zaměstnané dole v přízemí, postavené rovněž ve třicátých letech. Vybavenost domu podobná, jen nahoře na střeše byla ještě opalovací terasa se sprchou, což socialistický pracující člověk samozřejmě nepotřeboval, a tak to bylo v naší době zničené a nedalo se to používat (a děsně mě to štvalo). A ten dům měl ústřední topení, domovník topil uhlím, byly tam dva obrovské sklepy jako sklady na uhlí(kromě obvyklých sklepních kójí pro nájemníky, k čemuž ještě přihoďte kóje na půdě). A samozřejmě výtah.

    2. Však byl taky domovník patrně osoba velice respektovaná – a nesměl to asi být žádný „měkkejš“, alespoň podle vzpomínek mého dědy 🙂 I když… domovník na Královských Vinohradech byl nejspíš poněkud výjimečný druh… Hned vedle na Žižkově to muselo být určitě trochu jinak.

    3. Matyldo, to vypadalo jako sice male, lec dobre vymyslene bydleni. Ja takhle pamatuju batovske domy ve Zline, kde nejakou dobu bydlela tatova sestra s rodinou a jako ditko jsem tam obcas tyden ci tak pobyla. Krome prizemi kazdy byt mel balkon a bylo to vymyslene, ze kazdy pokoj i kuchyne mely soukromi.

     1. Ony jsou vůbec starý domy dost dobře promyšlený, mě to odjakživa fascinovalo…
      Bydlení v baráku s prádelnou taky znám, pračky v prádelně a plynová sušárna sice už nefungovaly, ale velký kamenný koryta na máchání furt ještě jo, mandl taky a místo na šňůry tam bylo taky. Kam se hrabe sušení v koupelně: člověk si doma vypral, pak s tím slezl do sklepa, tam to pověsil, druhej večer vymandloval a nesl domů krásně čistý, hlaďoučký věci…
      Kámoška v Kolíně nad Rýnem bydlela v novým baráku, kde měli ve sklepě takový ty pračky a sušičky na mince. To jsem jí silně záviděla, protože to byly stroje mnohem silnější, než bychom si mohly pořídit ona nebo já domů, výkon byl lepší, nezavazelo to v minikuchyni a provoz nebyl zas až o tolik dražší.

  2. Matyldo, ad „vymoženosti“: sice jsem vždycky bydlela v předměstském domku, ale některých patentů mi přijde opravdu škoda – najmě pak těch skluzů na odpadky případně na prádlo, i to jsem viděla (žel, na konci už chyběla ta prádelna), a pak taky domovníka… Ještě jsem zažila školníka ve školnckém bytě a musím říci, že tahle „instituce“ fungovala k obecnému prospěchu.

 16. No vida, milý pane Jiří – pražská koňka byla o celých šest let mladší než její brněnské dvojče 🙂 (vyjela poprvé 23. září 1875). Je tedy pravda, že „plošinové“ staré tramvaje v běžném provozu už pamatovat nemůžu, ale ty vyhlídkové, které se dodnes (i s průvodčím a kleštičkami) po Praze pohybují, mají své kouzlo.
  Díky za další skvělé vzpomínání, jo – a k tomu, co všechno se dalo stihnout: nejen díky neprůstřelnosti mládí, ale nebylo třeba sedět u počítače, člověk se asi snáz srovnal s tím, že pokud pošle pohlednici z vandru, bude doma dřív než ta pohlednice (narozdíl od starých tramvají, tenhle stav dobře pamatuju) nebyla televize, do kina se chodilo v neděli, a to ještě jen občas… Prostě, jak se dnes praví – otázka priorit 🙂
  Přeji v tuhle plší hodinu všechno dobré do Klokánie…

  1. Terro-san, jsem moc ráda, že jsi se objevila a moc držím palce, aby bylo líp!
   Svatá pravda s těma prioritama…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN