NÁZORY: Židovská otázka (2)

logo ŠvehlaOba prameny se však shodují, že rodina Rothschildů začala být známá a prominentní v letech 1743 – 4. Amschel Mayer byl čiperný účetní a později bankéř. Brzy zjistil, že se lépe vyplácí půjčovat peníze vládám a králům. Zaprvé šlo o daleko vyšší sumy než obyčejným smrtelníkům a navíc půjčky byly kryty daněmi.

 

Tento faktický zakladatel finančního impéria „Róčildů“ nebyl čiperný jen v podnikání, ale i jako otec. Zplodil 5 synů, které, když se čas navršil a dospěli, naučil rodinnému řemeslu, aby je pak dosadil do pěti evropských finančních středisek, které zatím stačil vybudovat.

Už tehdy Amschel Rothschild prohlásil: „Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws“ – tedy: „Nechte mě ve státu tisknout a spravovat peníze a pak mi je jedno kdo tvoří zákony“. Pochopil, že za peníze si politiky a vládce koupí, bude jen tahat za špagátky a loutky budou poskakovat, jak jim bude pískat. Sám však bude v pozadí jako šedá eminence.

A tak je tomu doposud. Proto také ve většině evropských států byli členové Rothschildů povýšeni do šlechtických stavů. Takže milý Amschel nebyl jen geniální finančník, ale i psycholog. Už ve své době pochopil, že lidé v čelních pozicích politiky, průmyslu a obchodu se dají koupit, tedy zkorumpovat. Dnes jsou nám zářným příkladem různí CEOs globálních společností, kteří za svoji nekalou činnost pobírají za rok nestoudné odměny mnoha milionů dolarů.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family

Od počátků činnosti klanu Rothschildů proteklo pod pověstným mostem už hodně vody. Róčildové ovládli nejen evropský ale i světový kapitál. Nejsou tak viditelní jako ve století osmnáctém, devatenáctém a dvacátém, ale mají prsty ve všem. Na příklad v USA se myslelo, že bankéř a finančník J. P. Morgan je nejbohatší muž na světě. Ano, ovládl většinu finančního impéria pana Rockefellera, jinak etnického Němce, ale po Morganově smrti vyšlo najevo, že byl vlastně pouhým pohůnkem v Rothschildově impériu, které vlastnilo 81 % jeho podniků. Takže výrok francouzského komentátora z devatenáctého století: „v Evropě je jediná velmoc a ta je Rothschild“ platí dnes v celém světě.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_family

http://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Morgan

Ke cti nejen Rothschildů, ale i jiným, až nestoudně bohatým jedincům či rodinám, převážně v USA, náleží jejich charitativní činnost, kterou dávají společnosti zpět to, co původně vlastně vytvořila. Založili různé nadace, které cíleně financují různé bohulibé činnosti. Hlavní z nich jsou snad vzdělání, výzkum, zdravotnictví a umění. Navíc bez rozdílu rasy, vyznání a sociálního postavení, po celém světě. Chtějí tak asi předejít rozkrádání nebo plošnému přerozdělování, na daních vybraných společných peněz nekalými politiky.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations

V celosvětově takto vynaložených stovkách miliard dolarů se v posledních pěti letech objevili i pohádkově bohatí Arabové. Sice jako chudí příbuzní, pouhými deseti miliardami dolarů, ale ti, na rozdíl od ostatních, podporují pouze svoje souvěrce nebo propagaci islámu.

Takže pomineme-li veškeré vedlejší ukazatele, drtivá většina Židů se k bohatství nebo umělecké, vědecké a jiné slávě dopracovala vlastním přičiněním, na rozdíl od většiny dnes až nestoudně bohatých Arabů, kteří za svoje bohatství vděčí ropě v zemi a slávě snad pouze jako teroristi a nebo „bojovníci za svobodu“. Nevím, nevím, ale „chudáky“ Palestince nechce na svém území žádný arabský stát už třetí generaci. Proč asi? Naproti tomu Židé, do mrňavého Izraele berou souvěrce odkudkoliv, zvláště ze zemí kde jsou pronásledovaní.

To ovšem neznamená, že mezi Židy, souvěrci, vládne nebe na zemi. To ani omylem. Proč se asi říká, když je někde mumraj, „je tady mela jako v židovské škole“ ? Ano, hádají se mezi sebou, každý chce mít tu svoji pravdu, ale když jde opravdu do tuhého, tak táhnou za jeden provaz. Navíc, dovedou se sami sobě a svým slabinám zasmát. O tom svědčí četné židovské anekdoty, které ve své většině v sobě nesou i moudro a poučení. Arabskou anekdotu jsem zatím neslyšel.

Mojše je rabín, má jediného syna Icika a je velice nešťastný, protože mu syn přestoupil na křesťanskou víru. Zoufalý Mojše v modlitbě rozpráví s Hospodinem a stěžuje si, co ho potkalo. Bůh se na Mojšeho jen shovívavě a smutně podívá a odpoví: „Mojše, proč říkají tohle augerechnet zrovna mě?“

Dokonce jsem se dočetl, že antisemitismus vynalezli sami Židé a že je k jejich přežití důležitý. Konečně proč ne? Drží je furt ve střehu! I když termín antisemitismus je nepřesný a jak je, platil by i na Araby, semitské bratrance Židů. Takže asi „antižidovství“ či „protižidovství“.

Marx, vlastním jménem Mordechai Levy, Lenin, Trockij, Stalin a celá řada dalších, co vymysleli a pak uskutečnili nejhorší společenské zřízení v dějinách lidstva a tak přímo i nepřímo umožnili vyvraždění více jak sta milionů lidských bytostí po celém světě, byli také příslušníci rodu Davidova. Zrovna tak jako jejich protějšky, Hitler, Heydrich, Goebels a jiní z jejich řad, v jejichž žilách také kolovala židovská krev.

Na závěr bych snad položil otázku. Jak by dnes vypadal svět nebýt semitů? Ať už těch nebo oněch. Pobíhali bychom po rajském pralese s kyji? Asi ne. Jisté však je, že civilizace by vypadala zcela jinak. Konečně stačí se podívat tam, kam vliv semitů před několika málo stoletími nedosáhl.

Daleký asijský východ, včetně Sibiře a všechna území od severního polárního kruhu na sever k pólu, a před příchodem bílého muže, severní i jižní americký kontinent, Austrálie a části Afriky. Všude kde kdy žil homo sapiens se vyvinula kultura a civilizace, ale jiná a matičce zemi povětšinou přívětivější než ta naše současná. A tak nevím, zda máme židovské větvi semitů za něco vděčit, nebo zlořečit.

 

 

Aktualizováno: 23.9.2013 — 17:16

16 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Georgi,
  už první článek jsem si přečetl s velkým zájmem!Dnešní pokračování,samosebou také.
  Jsem velkým zastáncem státu Izrael, ale to mi nebrání v tom, abych si nekladl některé otázky.
  Je to opravdu tak, že Židé byli v historii (a v mnoha státech) pronásledováni bez důvodů ? Na tuhle otázku je asi velmi těžká odpověď.
  Dospělo to, až do toho hrůzného konce, kdy Židé končili v milionech v plynových komorách. To se ovšem svět dozvěděl prakticky až po válce. Nikdo si nedovedl představit, že nenávist vůči Židům , by mohla dosáhnout až takových rozměrů.
  Vědělo se dobře, že v Německu jsou Židé pronásledováni,demokratický svět však je odmítal přijmout. To jsou dobře ověřitelná fakta.Když vypuklo ve Varšavském ghetu povstání, Poláci tenkráte, (sami přepadení a připravení o stát a o svobodu) fandili spíše Němcům.
  Ale to už se nebezpečně zaplétám. Je to na hodně dlouhou debatu.
  Zpět k tomu, proč Židé, byli v Evropě po staletí nenávidění a to od středověku, přes osvícenecké období až po klasickou demokracii.
  Neznám mentalitu Židů, až na vyjímky jsem neměl možnost je poznat. Poznal jsem však velmi dobře jejich semitské „bratry“, Araby, potažmo muslimy.
  A myslím, že mají mnoho společného.Je to především,pohrdání jiným, než jejich náboženstvím. Absolutní netolerance.Pravda, Židé jsou šikovnější, nedávájí to tak otevřeně najevo. Arabové jednoznačně.
  Pro Araby, jsme nevěřící psi, pro Židy ??
  Nejde vše vypsat, chtělo by to, sednout u láhve dobrého vína a debatovat do rána. A další večer znova a pak ještě mnoho podobných večerů a stejně si nejsem jist, zda by jsme se něčeho kloudného dobrali!
  Díky milý Georgi, za tak pěkné téma.

  1. Jéé WWW, teď jsi tnul do živého a opravdu by chtělo tuto debatu provést zoči-voči (i když já se zařekla, že do náboženských roprav se už nebudu pouštět).
   Jde o to, že snad každé náboženství je vůči druhému netolerantní – jen můj Bůh a můj způsob uctívání je ten pravý a pokud to necítíš stejně, pokud to neděláš stejně, jsi nevěřící.

  2. Chjo, jak lituju děr ve svém vzdělání. Ale z toho, co si pamatuju, si nepamatuju :o) , že by Židé šířili svou víru mečem? Nebo jooo? Nebo k tomu jen neměli příležitost?
   Tohle všechno je moc důležité, děkuji, Georgi. 🙂 (wave)

   1. Ohněm a mečem rozhodně ne, nemají to zapotřebí, vycházejí z toho, že jsou národ vyvolený.

   2. Vavísku, jestli to, že nešířili svůj světonázor mečem a ohněm nebylo dáno tím, že židovství nebylo staletí oficiálním náboženstvím určitého státu čí dokonce více států. A to bylo pro ostatní štěstím, protože izraelité se mečem – no, teď spíše palnými a jiným zbraněmi, umí ohánět až moc dobře.

   3. Děkuju, děvčata, myslela jsem si to. Abyt, jako vždy stručně a výstižně, to je přesně ono. (nod)

  3. K toleranci/netoleranci Židů vůči nevěřícím se teď nebudu vyjadřovat, ani přibližně jednoduchého názoru nemaje.
   Co se ale domnívám vědět, že Židé – na rozdíl od křesťanů – půjčovali na úrok a dokonce chtěli své peníze zpátky. Když k tomu připočteme zákazy řemesel a zemědělství, najednou tu máme (představuju si mínění lidu od papeže a krále dolů) zcela asociální bohatce odsouzené k mukám pekelným, kteří nic nedělají, v prachách se přímo koupou, ale odmítají jako splátku místo grošů přijmout pět vozů slámy neprodejné skrze dobrou úrodu. A když pár takových zazdíme do gheta, aby nebudili veřejné pohoršení, má fantazie volnou cestu k představám hostií máčených v krvi nekřtěňátek a můžeme chystat pogrom. A když se potom zjistí (Hitler&spol.), že to vlastně ani nejsou tak úplně lidi…
   Což nemíním jako antižidovskou propagandu, ale jako pokus dobrat se aspoň části pravdy o nás samých.

 2. Velmi zaujímavý a podnetný článok.

  Žijú vedľa seba kňaz a rabín a obaja parkujú pred domom svoje autá. Kňaz umýva svoje auto a vidí, že auto jeho suseda rabína je veľmi špinavé. Tak sa vrámci susedskej výpomoci rozhodne, že umyje aj rabínovo auto. Ako ho tak umýva, zrazu vybehne z domu rabín s pílou a začne píliť výfuk na kňazovom aute.
  – Preboha, sused, čo to robíte ???
  – Vy ste moje auto pokrstili, a ja vaše obrežem…

 3. Díky, milý Georgi, dobrej článek. A nejlepší je ta otázka na závěr… už proto, že my tady v tom našem koutě světa máme pocit, že jsme vzorem pro zbytek planety. Je vždycky užitečné představit si svět i z jiného úhlu než je obvyklé (chuckle)

 4. Hezky a poučně napsáno Georgi, je to tak, jak píšete.
  A židovské anegnoty mám moc ráda.

  Míša z Plzně

 5. Ach milý Jirko – už minulý článek se mi líbil, což teprve tento. Děkovat či nadávat? To je asi zbytečná otázka, protože minulost nezměníme. Zkrátka se musíme naučit žít s tím, co nám Bůh ve své dobrotivosti nadělil 🙂 .

  „A jak jste se dopracoval k těm šedesáti milionům dolarů?“
  „To máš tak, chlapče. K břehům New Yorku jsem se dostal s jedním dolarem v kapse, za ten jsem koupil kilo jablek, ty jsem tak vyleštil a vypulíroval, že jsem je prodal za deset dolarů, za ty jsem koupil deset kilo jablek … no a pak umřel strýček Ábeles a odkázal mi těch šedesát milionů!“

  1. No jo YGO, co jsem do te Ameriky prisla, tak furt lestim a puliruju, ale ten stryc Abeles furt nic. ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN