NÁZORY: Židovská otázka (1)

logo ŠvehlaVážení, promiňte mě, že jako ne-žid píšu úvahu na toto téma, více méně ožehavé. Domnívám se, že v mém věku a s mými zkušenostmi si to mohu dovolit. Jako dříve narozenému mě příliš nevadí, když budu označen za židomila jedněmi a antisemitou druhými. Ostatně už se mi to při rozpravách na toto téma s přáteli stalo.

 

Obdivuji židovský národ, který bez vlasti, tedy vlastního národního území dovedl po tisíce let úspěšně přežít a dokonce se úspěšně rozvíjet. Jistě se na tom podílí jejich úcta k národním tradicím, rodině, společné víře a obdivuhodná vzájemnost, pomáhat jeden druhému. Obé je po tisíciletí spojovalo a často i rozdělovalo. Jejich nesporná vitalita a semitský genofond má na tomto také svůj lví podíl, jako i to, že mnohdy o svoje přežití museli tvrdě a přiznejme si, že i úspěšně bojovat.

Bez Židů by nevzniklo křesťanství a dále pak naše současná civilizace a kultůra jak ji známe. Jak umění, tak i věda by byly o mnoho chudší a možná i zcela jiné. Již biblické příběhy Starého zákona a jiné legendy z tehdejšího života Židů nám naznačují, že jako národ přežili jen díky svým nevšedním kvalitám. Jedna ze stěžejních je schopnost se přizpůsobit. Ať už společnosti, ve které se nachází, fyzickému prostředí nebo i různým pohromám, které by jiné národy z povrchu země vymazaly.

Nezapomínejme, že semité nejsou jen Židé, ale i jejich arabští bratranci. Už od dob Abraháma jsou jedné krve. Takže za všechny další trable a potažmo i naši civilizaci může vlastně Abrahám. Těm, kteří scházeli v náboženství, nečetli Talmud nebo Korán jen ve zkratce.

Abrahám se narodil na jihu Babylonie ve městě Ur v rodině úspěšného a váženého kupce, zhruba 1800 let před naším letopočtem. Jak se i v lepších rodinách stává, tak mladík Abrahám zavrhl víru předků v houf božstev a začal vzývat jediného Boha. Ve zralém věku 75 let uzavírá s Bohem úmluvu. Opouští veškeré své pozemské statky i širší rodinu a se svojí ženou Sárou a její egyptskou služkou Hagar se vydává z města Ur přes pouště do země zaslíbené, Canaan, kde se měl podle úmluvy jeho rod slibně rozmnožit.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hammurabi%27s_Babylonia_1.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham

 

Mělo to však jeden háček. Sára, nyní už téměř sedmdesátiletá, nemohla mít celý život děti. Proto, jak bylo tehdejším zvykem, nabídla Abrahámovi svoji služku Hagar ke zplození potomka. Zadařilo se a Hagar Abrahámovi povila syna, kterému dali jméno Izmael. (Ishmael) Když bylo Abrahámovi 100 a Sáře 90 let Bůh jim slíbil syna a tak se i stalo a devadesátiletá Sára, nyní už v zemi zaslíbené, přivedla na svět syna Izáka. (Yitzchaka) Podle židovské i arabské tradice, Izmael je předek všech Arabů a Izák všech Židů. Abrahám v zemi zaslíbené umírá ve svých požehnaných 175 letech. Neptejte se mě zda tehdy byly dny a roky kratší nebo jinak počítali. Těch roků bylo na tu dobu jaksi příliš, takže to je otázka víry.

Jako v každé dobré rodině, tak i mezi semity jsou velké rozdíly a velké nenávisti. Rozdíly víry dělí Židy od jejich bratranců Arabů už více jak 1400 let. V roce 610, kdy židovská monoteistická víra byla už přes dva tisíce let stará a křesťanství více jak 600 let, měl arabský analfabet a honák dobytka Mohamed vidění. Díky čemu a jak to nechme nyní taktně stranou. Svoje vidění nadiktoval znalci písma a tak vznikl Korán, svatá kniha dnešních Mohamedánů, tedy Muslimů. Od té doby jsou semitští bratranci po většinu času na válečné noze.

Zajímavé však je, kolik pozitivního dali světu Židé a kolik Arabové, potažmo muslimové. Ano Arabové se zasloužili o rozkvět kultury a věd kolem roku 1000, tedy přesněji po dobu 781 let, od roku 711 kdy muslimům padla do rukou Granada, do roku 1492, kdy byli poslední vyznavači této víry z Iberského poloostrova vytlačeni. Tehdy dokonce polovina Španělska, Kordóbský Kalifát, byla v jejich moci. Avšak po většinu času vyznavači islámu světu k rozkvětu moc nepřispěli.

Židé oproti nim zářili a dosud září v mnoha oborech vědy, umění, kultury, politiky, podnikání, obchodu a jiných oblastech lidského konání, včetně umění válečného, které jim v nepřátelském okolí zabezpečuje bytí. Počítáme-li, kolik laureátů různých Nobelových cen bylo uděleno na hlavu populace národa, tak Židé bezkonkurenčně vedou celosvětový žebříček. Že by to bylo jejich genetickým vybavením? Vždyť s Araby mají, díky společnému praotci Abrahámovi, geny téměř shodné.

Většina světového kapitálu je pod vlivem Židů. Může za to vynález peněz a bankovnictví, které potom vzniklo. Jeho počátky nás zavedou o nějakých 5000 let zpět do tehdejší Číny, Mexika a Sumeru. Za 3000 let se ocitáme na počátku našeho letopočtu a dalších 1000 – 1500 let bylo bankovnictví v plenkách. Hlavní důvod byl v tom, že jak víra židovská, tak islám i křesťanství zakazovalo půjčování peněz na úrok. Samozřejmě jen svým souvěrcům, nevěřícím psům se dal účtovat úrok jakýkoliv.

Židům bylo do obchodování a peněžnictví tak trochu pomoženo ve středověku, kdy ve většině zemí tehdejší Evropy jim bylo zakázáno vykonávat jistá řemesla, vlastnit půdu a podobně. Bylo jim však neprozřetelně dovoleno kupčit či obchodovat a spravovat peníze, činnosti tehdy pokládané za nečisté a podřadné, pro slušné lidi nevhodné. Ostatně to platí i dnes, jen musíme vypustit slovo podřadné.

Rozkvětem bankovnictví ve středověkém státu Benátském a později v Itálii díky rodu Medici, se začala rozvíjet jeho moderní podoba. Bylo upuštěno od zákazu úrokové sazby a bankovnictví v tehdejší Evropě začalo být ovládáno Řeky a Židy. Na příklad v 16. století v Otomanské říši, dokonce pod ochranou velkého sultána Solimána, byla největší banka v Istanbulu Mendes patřící židovské rodině Marrano, emigrantů ze Iberského poloostrova odkud byli Židé Španěly vyhnáni.

Od té doby se stalo bankovnictví židovskou doménou celosvětově. Pokud jen nakousneme současný globální tok kapitálu, tak vždy narazíme, i když třeba nepřímo a pod jiným jménem, na spojení s nejbohatším rodinným klanem všech dob. Je to rodina původem německých Židů rodu Aškenázi, Rothschildů.

Historické začátky této obdivuhodné rodiny jsou trochu zamlženy, možná záměrně. Jeden pramen nám uvádí, že poprvé jména Rothschild používal Izaak Elchanan, narozený v roce 1577. Druhý pramen však tvrdí, že zlatník Amschel Moses Bower si v roce 1743 otevřel účtárnu ve Frankfurtu nad Mohanem a nad firmu si pověsil rudý štít s římským orlem, podle kterého i firmu pojmenoval. Účtárna u Rudého Štítu, tedy staroněmecky Rothschild. Až jeho syn, Amschel Mayer, který to vše zdědil, si změnil rodné jméno na Rothschild.

 

 

Aktualizováno: 16.9.2013 — 21:54

26 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Budiž řečeno předem, že článek je moc pěkný a duševní výkony Židů všech odnoží považuju často za úctyhodné. To aby nedošlo k mýlce. Jinak můj postoj k „židovské otázce“ by asi nejlépe vystihl… no, vtip. Nevím, nakolik je to vtip:
  chlubí se jakýsi zaměstnavatel, že má mezi zaměstnanci skoro polovinu Židů. Dostane se mu odpovědi od jiného: A vite, že já vůnec nevím, kolik zaměstnávám Židů? Přiznávám kajícně, že ten druhý je mi názorem blíž.
  A taky bych se trochu zastala Arabů, hlavně v těch starších obdobích – měli na svou dobu neobyčejný smysl pro vědu, řemesla a příjemnosti života obecně (konečně s poslednímí zbytky téhož se setkali ještě první křižáci, kterým se pak zhusta nechtgělo opustit příjemné východní manýry a naklusat zpátky do studených hradů, kde číhala dna…) Bohužel tahle civilizace byla sama notně převálcována pozdějšími nájezdníky a korunu tomu nasadili tuším Ummájovci, kteří byli nábožensky „tuzí“ a intolerantní až běda. Ale jednak tohle z hlavy přesně neumím (která dynastie to kterou vlastně vyvraždila), jednak by to bylo na delší povídání. Jen jsem chtěla poněkud zaškodit myšlenkou, koho že to dneska označujeme jako Araby… IMHO by se asi mělo říkat spíš „muslimové“, řada muslimských národů Araba neviděla ani z dálky.
  Tak, a jdu do pelechu, doktor tuhle mumlal cosi o anémii a řádné životosprávě… chjo… tak dobrou s kobrou.

  1. To děláš moc dobře, milá terro-san (inlove) , že posloucháš pana doktora. (y) Stále Ti držíme palce. (h)
   Máš pravdu, že se dnes někdy píše Arabové místo muslimové, ale zas na druhou stranu, Arabové muslimy většinou jsou. Ale tady jde o něco jiného. Georgův článek na pokračování se zřejmě nebude moct vyhnout srovnání, co s přiděleným územím dokáže udělat Arab a co Žid. Tady jde o ony biblické bratrance, nedá se tedy nejspíš použít označení muslim a žid. Nebo dá? 🙂 – je to prostě hodně složité.

 2. Jiří, bezva článek a těším se na pokračování. Tyhle zajímavosti umíš podat lehce i s humorem. Jenom chci dodat i Arabové, kdysi dávno, dali lidstvu mnohé. Např. Avicena (Ibn Siná) super doktor 🙂 .

  1. No asi tak on Abū ‚Alī al-Ḥusayn ibn ‚Abd Allāh ibn Sīnā byl etnický Peršan narozený v Buchaře kolem roku 980 a zesnulý v roce 1037 v Hamadanu v Persii. Nic musulmanům neberu, dyť píšu:“ Arabové se zasloužili o rozkvět kultury a věd kolem roku 1000, tedy přesněji po dobu 781 let, od roku 711 kdy muslimům padla do rukou Granada,do roku 1492, kdy byli poslední vyznavači této víry z Iberského poloostrova vytlačeni. Akorát že od té doby hodili prudce zpátečku a kde nic tu nic. Allah akbar…

 3. Georgi, díky za zajímavý článek! Jsem zvědavá na pokračování. A ostatním díky za podnětné komentáře!

 4. Jen z jednoho je mi smutno. Proč se tolik lidí nenávidí až do krve a vraždy jen proto, že svého jediného Boha oslovují a uctívají jinak? Místo, aby byli rádi, že jim Bůh může naslouchat snáze v neděli, protože jiným svým dětem naslouchal v pátek. A že ho oslovují jinak? Já své babičce říkala babičko. A setřenka říkala, té samé osobě, bábo. přesto nás naše pramáti milovala stejně.

 5. Myslím, že Arabové kdysi obohatili náš svět o poznatky z matematiky, medicíny a astronomie. To se jim nedá upřít. Jenže mám dojem, že strašně dlouho jejich svět nikam nepokročil. Zatímco všechno kolem se dynamicky vyvíjí, oni se tomu snaží stavět na odpor a vrátit to zpátky.

  1. Je dobrý vtip dějin, že někteří z těch slavných, co se tradují podle jmen a lokality jako Arabové, byli sefardští Židé.

   1. Toto je pro mne velmi zajímavá informace.
    Bylo by ode mne moc opovážlivé, kdybych poprosila o konkrétní jména? Děkuji.

  2. Když si člověk uvědomí jaká území islám dobyl, tak není překvapivé, že nějakou dobu trvalo než se tamní kultura přizpůsobila kultuře pouštních lupičů. Naštěstí než k tomu došlo, v Evropě se podařilo zcivilizovat křesťanství natolik, že už nebránilo převzetí a rozvíjení vědomostí.

 6. Díky, milý Georgi, za velmi dobrý článek. Popravdě si pamatuju, jak jsem se jako dítě snažila pochopit, v čem je s Židy potíž, proč se jich snažili Němci zbavit a dost lidí o nich mluví… zvláštně? Vždyť i vypadají jako ostatní lidé, ne? Dnes toho vím podstatně víc a pořád nevím, proč bych měla mít s Židy problém, jsou spíš v mnoha směrech obdivuhodní. Myslím, že právě jejich příklad mě kdysi poučil o tom, jak podlá a nespravedlivá je kolektivní vina, a jak je důležité poznat, když se ji někdo snaží v nějakém směru prosadit.

  1. Právě proto.
   Závist je silný motiv. Problémy se splácením dluhů ještě lepší. Zbytek jsou záminky.

 7. (fubar) V kostele se modlí křesťan a Žid. Kde se tam vzal Žid? No budiž. Křesťana židovo mumlání štve. Napomene ho: „Žide nemumlej tu hebrejsky, jsi v chrámu Páně.“ Žid odpoví, že se modlí k svému Pánu a mumlá si dál. Křesťan zvýší hlas. „Jsi v domě mého Pána, mlč!“ Žid nemlčí a křesťan ho z chrámu vyžene. Nedopustí, aby někdo chrám hanobil. Kristus na zdi to vidí. Sleze a říká: „Jdu s tebou, Žide, tady nás rádi nemají.“ Oba odejdou. Křesťan užasne. V hněvu šeptá: „To jsou celí oni, Židi. I Krista nám nakonec odlákají!“ (whew)

  1. Ve chlévě se doklaněli tři králové a při odchodu se jeden z nich praští o trám do hlavy. Ježíši Kriste vykřikne bolestí a Josef radostně volá na Marii:“ To je krásný jméno a ty porád Hugo, Hugo “

   A konec, židovské anekdoty je taky kapitola silně samostatná

 8. bezesporu velmi zajímavé čtení Georgi.
  A nikdo vás nemůže obvinit z antisemitismu a ani ze židomilství. Jste nestranný a pravdivý.

  Židovská kultura a historie mě hodně zajímá.
  Díky za nové informace.
  Bude ještě pokračování ?

  Míša z Plzně

 9. Moc hezké a z antisemitismu by Tě nikdo obviňovat nemohl. Židovská historie je moje zamilované téma, ale v jednom souhlasit nemohu – že totiž :“Avšak po většinu času vyznavači islámu světu k rozkvětu moc nepřispěli“ I když mne jacíkoli náboženští fanatici dostávají do varu, přece jenom tahle věta není úplně pravdivá.
  Miluji židovské památky, hřbitovy, ghetta. Kdykoli jsem v Třebíči bloumám uličkami židovského města, skauti mají dokonce jeden z domů jako klubovny, takže dýchám uprostřed té krásy a hrůzy.

  1. Hezky jsi to napsala, milá Inko, tak se sem připojím.
   Arabové svět určitě obohatili o mnohé, také bylo obdivuhodné, že tolerovali i jiná náboženství v době, kdy většina Evropy zdaleka tak tolerantní nebyla. Škoda jen, že se to všechno pak tak zvrhlo.

   1. Pod tohle se podepíšu, přesně tak to vidím.
    Díky, Vave za pěkné shrnutí 🙂 a díky Georgi za látku k zamyšlení (y)

    1. Ale no tak dámy, přečtěte si to po sobě pořádně. Přeci argumentovat proti tvrzení, že islámci rozkvětu světa moc nepřispěli, existencí židovských památek…

     1. To není argument Lapile to jsou dvě na sobě nezávislá tvrzení. Taky mě to nejdřív popletlo.

      George zajímavé thema, v židobijství jsem vždycky viděla cov upalování čarodejnic. Snahu získat peníze co už majitele měli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN