POHÁDKA: Jak Jiřík k princezně přišel

Logo_pohádkyVítejte ve světě pohádek pro dnešní děti, ve světě, který je ve svých kulisách současný, ale pohádka pořád zůstává pohádkou:)) Toto je první pohádka, kterou Andy napsal pro svého synka a protože přicházejí Vánoce, tedy i čas pohádek, tak vám ji taky adventně předkládám:)) Dede

 

Když Jiřík vyrůstal na pražském Žižkově, kam také chodil do školy, ze všeho nejradši měl jako malý pohádky o princeznách. „Až budu velký, půjdu do světa a najdu si princeznu“, říkával. Ani doma, ani ve škole však nevěřili, že by si kluk z Husitské ulice kdy princeznu domů přivedl. Mysleli si, že se malý Jiřík pouze příliš naposlouchal pohádek.

 

Ale jak Jiřík rostl, jeho sen, najít si princeznu, ho neopouštěl. Jiřík byl velmi chytrý, odmala byl všude kolem počítačů, každá elektronická novinka pro něj znamenala výzvu, kterou musel ovládnout, takže nebylo divu, že se dal na programování, které pak šel studovat. Protože rád věcem přicházel na kloub, začal si přivydělávat jako bezpečnostní poradce, tedy hacker, který ukazoval svým zákazníkům, kde mají ve svých systémech slabá místa. Když končil univerzitu, dostal možnost pracovat pro jednoho arabského šejka v Dubaji.

Odletěl do Dubaje plný očekávání, zejména proto, že věděl, že se v těchto končinách vyskytují princezny. Když přiletěl na místo, čekali ho už na letišti šejkovi služebníci. Odvezli ho limuzínou nikoliv do sídla firmy, kde měl pracovat, ale do šejkova paláce, kde se s ním měl setkat. Palác to byl velký, prostorný, všude plno služebnictva – a naštěstí klimatizovaný, venku bylo totiž ukrutné horko, na které Jiřík nebyl ani omylem zvyklý. Služebníci ho zavedli do konferenční místnosti vykládané drahým dřevem a zlatem, aby na šejka počkal. Když šejk přišel, celý v bílém rouše, že na něm byly vidět kromě obličeje jen hodinky, čekal Jiřík plný napětí, co se stane.

Šejk nebyl příliš přátelský, byl to spíš mrzout, ale přivítal Jiříka v Emirátech a řekl mu, že by od něj potřeboval, aby prověřil bezpečnost jeho banky, kterou v Dubaji provozuje. Měl totiž podezření, že mu z ní někdo krade peníze, ale nemohl přijít na to, kdo. Policie, povídá šejk, si neví rady a Jiřík měl samá dobrá, třebaže velmi diskrétní, doporučení. „Najdeš-li toho, kdo tak opovážlivě bere majetek mého domu, bohatě se ti odměním“, povídá Jiříkovi.

Jiřík slíbil, že se pokusí zjistit, co je v jeho silách, načež šejk zmáčknul tlačítko a do místnosti přišel služebník, který měl Jiříka odvést zpět do auta. Jiřík dostal malý, leč pěkný a pohodlný byt v mrakodrapu, kde sídlila šejkova banka. Dalšího dne měl nastoupit do práce, ale protože měl ještě po zbytek dne volno, šel se projít po městě. Když se dostal do jednoho z velkých dubajských nákupních center, zpoza rohu najednou uviděl v jednom ze zlatnictví šejka, majitele banky, kde pracoval, s rodinou. Mezi nimi byla i šejkova dcera, která se mu ihned zalíbila. Protože nebyla po zdejším způsobu zahalená, Jiřík si pomyslel, že má dvojnásobné štěstí, neboť její otec určitě bude rozumný a moderní muž a nebude jeho štěstí stát v cestě. Přišel tedy k nim a uctivě pozdravil. Šejk jej tedy představil svým manželkám i dětem – pravil: „To je Jiřík, náš nový bezpečnostní poradce z Prahy, kterého jsem najal, aby vypátral toho zloděje, co mi krade z banky peníze a nedá mi spát!“ Když pak představoval Jiříkovi svou rodinu, dozvěděl se Jiřík, že se jeho dcera, princezna, která se mu tolik líbila, jmenuje Laila. Po ujištění, že se Jiříkovi jeho byt líbí, se šejk s rodinou rozloučili a šli dále po svých.

Jiříkovi nedala Laila spát. Ještě v noci se tajně prohrabával internetem, aby o ní zjistil co nejvíce. Byla to, jak podle všeho zjistil, kultivovaná mladá dáma, která studovala v Londýně medicínu a která vypadala, že je navzdory urozenému původu, docela obyčejná. Zjistil také, že zatím nikoho nemá, neboť svůj čas věnuje náročnému studiu a rodině. „To bude moje princezna!“, řekl si.

Když pak začal nový den, začal pátrat v bankovních systémech po tom, kdo tak opovážlivě krade bance peníze. Zloděje odhalil a poslal zprávu o něm i s důkazy šejkovi. Ten byl velmi rád, že se nepoctivého zaměstnance zbavil a jako odměnu dal Jiříkovi nové závodní auto. Zeptal se ho, zda se bude vracet do Čech, nebo zda v jeho službách ještě zůstane. Jiřík řekl, že by rád ještě zůstal a šejk ho tak seznámil s různými svými obchodními partnery, kteří rovněž Jiříkovu pomoc ocenili. Jiřík se tak stal úspěšným a známým po celém městě a záhy byl zván na různé společenské akce mezi samé důležité lidi. Na jedné z nich se dal do řeči s princeznou Lailou, která právě přiletěla z Londýna. I on jí učaroval, ale řekla mu rovnou, že její otec si jistě nebude přát, aby si vzala neurozeného a Evropana k tomu. A měla pravdu. Objevil se šejk a napůl vážně, napůl žertem, řekl Jiříkovi: „Moje dcera není pro tebe. Oblíbil jsem si tě, ale pamatuj, co je v domě, není pro mě! Nepokoušej se protivit mé vůli v této věci, nebo tě prodám do otroctví.“

Jiřík se zděsil, že jeho zaměstnavatel, o kterém smýšlel jako o moderním člověku, by byl podobnou hrozbu schopen splnit. Přesto zakázané ovoce chutnalo sladce – a třebaže se brzy musela princezna opět vrátit do Londýna, každou volnou chvíli, kterou měl, si s ní psal a mluvil; samozřejmě za šejkovými zády. Mezitím ale velmi dobře pracoval, a když pak jednoho dne na to, že Jiřík jeho dceru miluje, šejk přišel, dal si ho pozvat do své kanceláře v paláci a řekl mu: „Neuposlechl jsi mě, varoval jsem tě. Do otroctví tě prodávat nebudu, na to jsem si tě za tu dobu příliš oblíbil, ale prodám, pokud nesplníš mou vůli. Splníš-li, dostaneš Lailu za ženu. Nesplníš-li, najdu si tě a do toho otroctví tě prodám, nikde na světě se neschováš.“ A dal Jiříkovi úkol. „Jen tehdy dostaneš mou dceru za ženu, najdeš-li džina, který sloužil mému pradědečkovi a přiletíš-li pro její ruku na létajícím koberci“. Myslel si, že se tak Jiříka nadobro zbavil, neboť o džinovi nikdo dlouhá desetiletí neslyšel, jeho pradědeček džinovu lahev ztratil na jedné ze svých cest neznámo kde a létající koberce byly přeci z říše pohádek, o tom ví i v Dubaji každý.

Jiřík byl rád, že nemusí do otroctví rovnou, tak poděkoval šejkovi za úkol a odešel. „Kde já jen toho džina najdu“, říkal si. Protože o džinech slýchával jen v Pohádkách tisíce a jedné noci, ale jinak o nich nic nevěděl, šel na věc tak, jak nejlépe uměl. Sedl si k počítači a začal hledat. Začal Wikipedií, pokračoval dalšími stránkami, a třebaže už věděl, co jsou džinové zač, nevěděl, kde hledat džina šejkova pradědečka. Zjistil si, kým byl šejkův pradědeček, ale protože v té době nebyly ani počítače, ani internet, nemohl o jeho cestách zjistit nic víc. Šejkův pradědeček byl obchodník, který chodil s karavanou od Marrákeše přes Egypt až po Čínu a Indii, i v Evropě několikrát byl. Právě jeho obchod položil základy banky, u které pracoval. Co je ovšem zvláštní – šejkův pradědeček Ahmed nebyl urozeným. Podobně, jako Jiřík, se vypracoval sám, očividně pouze díky svému obchodnímu talentu a neskonalé píli.

„Kde ale já budu džina hledat – vždyť by mohl být úplně kdekoliv“, pomyslel si Jiřík. Protože džin byl, jak to aspoň Jiřík viděl, mýtickou bytostí, úplně nejlepší by bylo se zeptat někoho, kdo tajemnu rozumí. Každý přeci slyšel o starodávném řádu Tančících dervišů. Sedl tedy do letadla a odletěl do Turecka, kde v klášteře ve městě Konya řád pobývá. Když přijel tramvají ke klášteru, uviděl u dveří jednoho z dervišů, přišel k němu blíže, uctivě pozdravil a řekl: „Hledám informace o džinovi, který se ztratil Ahmedovi bin Taríkovi, arabskému obchodníkovi, pradědečkovi otce princezny, kterou miluji a chci si vzít za ženu. Musím jej najít, aby mě můj budoucí tchán neprodal do otroctví.“

Derviš se na něj podíval a řekl: „Vítej, effendi. Už dlouho nepřišel žádný pocestný, který by se ptal na osud některého z džinů. Zavedu tě za velmistrem našeho řádu, on je ve věcech džinů zběhlý“. Když přišel Jiřík za velmistrem, uklonil se a řekl: „Hledám džina, který se ztratil před sto lety Ahmedovi bin Taríkovi, slavnému arabskému obchodníkovi. Tvá znalost mystiky tě předchází – jistě jsi o tom džinovi něco slyšel. Nevíš, kde bych ho mohl dnes najít?“

„Džinů je mnoho. Jsou dobří i zlí, tak, jako my lidé. Jsou všude, i okolo nás, jen o nich nevíme, protože je nevidíme. Jen málo džinů se podařilo lapit do kouzelných lamp, k nimž jsou poté vázáni. Džin, kterého hledáš, nebyl nikdy ze své lampy vysvobozen, stále ve své lampě ještě přebývá. Hledat jej ale bude těžké – i kdybys sedmkrát přebral všechen písek Sahary, nemusel bys jej najít. Protože je džin uvězněn, ostatní o něm také nebudou vědět. Přesto ti dám radu – vyprav se do Timbuktu, starobylého města v srdci pouště, kde Ahmed nejednou přebýval. Vypráví se, že to je poslední místo, kde Ahmed svého džina ještě měl.“

Jiřík poděkoval velmistrovi za radu, znovu se uctivě uklonil a vyšel z kláštera ven. Když pak jel tramvají na nádraží, aby posléze dojel vlakem na letiště, všiml si mládence, který jakoby jej sledoval. „Asi se mi to jen zdálo“, řekl si Jiřík, jenže mládenec ho následoval i k vlaku. Když už to Jiříkovi bylo divné, oslovil ho a zeptal se: „Kdo jsi a proč mě sleduješ?“

„Jmenuji se Mustafa“, odpověděl mladík. „Můj prapradědeček býval stopařem, nejlepším, jakého bys mohl najít široko daleko. Dlouhé roky sloužil sultánovým vojskům, ale ve stáří cestoval hodně s člověkem, po jehož stopách ses vydal.“ Jiříka zaskočilo, že o jeho cestě Mustafa ví, a tak se ho zeptal: „Předpokládám, že si o mně touto dobou už špitá celé město, když víš o mém poslání. Jak víš, o čem jsem mluvil s velmistrem?“ – „Zaslechl jsem náhodou, jak ses ptal derviše u vchodu do kláštera na džina, který patříval jednomu z nejslavnějších obchodníků od Marrákeše po Šanghaj, a nemohl jsem si nevšimnout, že jsi zvláštní. Evropan v kabátě druhu, jaký se šije pro dubajskou smetánku, který se ptá po společníkovi mého předka na věci prazvláštní – kdo by tě ze zvědavosti nesledoval?“

Jiřík se tedy Mustafy zeptal, co od něj očekává. „Vezmi mě s sebou“, řekl Mustafa. „Umění stopařství se v našem rodě předává z otce na syna už po mnoho pokolení, mohu ti být užitečný. I já mám své tajemství, které ti zjevím. Džin, kterého hledáš, kdysi prorokoval mému prapradědečkovi, že za sto let za ním přijde jeho příbuzný a bude mu splněno jeho největší přání.“ Jiřík tedy souhlasil a vzal Mustafu s sebou. Odletěli spolu do Alžíru, kde je čekal Jiříkův spolužák, pilot, s malým letadlem, kterým měli odletět do památného pouštního města. Byli už na místě, ale co si počít? Kterým směrem se před sto lety Ahmed vydal, než ztratil lahev se svým džinem? Mustafa podotkl, že nikdo nezná poušť lépe, než beduíni, jejichž karavany ji křižují odnepaměti. Šli se tedy podívat, zda ve městě nějaké nenajdou. A skutečně, před branami stála karavana – beduíni napájeli velbloudy a připravovali se na další cestu. „Salam“, pozdravil jednoho z beduínů Mustafa, který uměl, na rozdíl od Jiříka, arabsky.

Beduín si jej změřil od hlavy k patě, rovněž pozdravil a zeptal se, copak by rád. Mustafa stručně vylíčil důvod jejich návštěvy, načež beduín řekl: „Můj kmen, který žije v jedné z oáz několik dní pochodu odtud, sužuje sucho. Vody je méně a poušť nejspíš pohltí zbytek místa, které je i pro nás, kteří jsme neustále na cestách, domovem. Pomůžete-li nám, pomůžeme i my vám. Budete našimi hosty a můj starý otec, který od svého otce o lampě věděl, vám sdělí vše, co ví.“

Jiřík souhlasil a slíbil, že z peněz, které u šejka v Dubaji vydělal, sežene firmu, která vyvrtá studnu dostatečně hlubokou, aby oáza nevyschla. Vydali se tedy na cestu. Šli tři dny a tři noci, když přišli do oázy. Beduín, s nímž se domluvili, je zavedl do stanu svého otce. „Ještě, že mám Mustafu s sebou“, pomyslel si Jiřík. Nikdo z beduínů totiž nemluvil jinak, než arabsky a berbersky a Mustafa byl, jak to tak vypadalo, nejen dobrý stopař, ale i polyglot.

„Pravda je taková“, začal starý beduín, „že starý Ahmed lampu s džinem neztratil. Zahodil ji“, řekl překvapeným pocestným. „Džin ho sužoval. Ahmed mu slíbil, že ho propustí ze svých služeb teprve tehdy, naučí-li jej vše, co zná. To bylo jeho jedno přání. Džinovi tedy nezbývalo, než jej plnit. Díky džinovi se Ahmed naučil mnohému o světě, obchodu, naučil se bezpočet jazyků, které mu na jeho cestách pomáhaly. Ale lidská hlava není studnou bezednou a přišel čas, kdy Ahmed už nemohl. Džin si to nenechal vysvětlit, neboť přání bylo vysloveno a džin jej musel splnit, i kdyby tím měl Ahmeda přivést k šílenství. A tak v době, kdy Ahmedovi začalo být hůř a hůř, nakonec sebral odvahu a lahev s džinem odhodil.“

Když starý beduín domluvil, ve stanu bylo ticho, že by se krve nedořezal. Nebyl to totiž džin, který obchodníka soužil, Ahmed si na sebe tuto zhoubu přivolal neuváženým přáním sám. Jiřík poprosil Mustafu, aby se starého beduína zeptal, jestli ví, kam Ahmed lampu zahodil. „Vím“, řekl. „Není to poprvé, co nám vysychá oáza, kde se zdržujeme. Za sedmero dunami směrem k vycházejícímu slunci byla kdysi oáza, kde naši předci žili. Tam, na dně nejhlubší studny, lampa leží.“

Jiřík s Mustafou se tedy hned po svítání vydali daným směrem. Přešli sedm dun a našli sotva viditelné zbytky vyschlé studny. Byla zcela zasypaná pískem. Bylo hrozné horko a kdykoliv mohla přijít písečná bouře, přeci jen počasí bylo velice proměnlivé. Rukama lampu nemohli vyhrabat, ani kdyby chtěli. Naštěstí ale už měli jedno: věděli, kde přesně lampa je. Vrátili se tedy k beduínům, kde byli hosty až do doby, než přišla firma, kterou Jiřík objednal, aby vykopala novou, hlubší studnu v oáze. Když bylo hotovo, požádal je Jiřík, aby zkusili opatrně vytáhnout písek i z té staré, zasypané studny. Museli opatrně, protože kamenné zdi studny byly křehké, ale když už se dostali celých třicet metrů pod povrch, tu náhle cosi zazvonilo – lampa byla na místě. Vytáhli lampu, když tu se objevil džin. Otočil se směrem k Mustafovi a zeptal se ho: „S tvým předkem jsem mluvil a slíbil mu, že ti jednou splním tvé největší přání. Co si přeješ?“ Mustafa věděl, jak skončil starý Ahmed a proto byl opatrný. Řekl „Ó velký džine, když jsem byl ještě dítě, mí rodiče i můj bratr zemřeli při nehodě. Vrať mi je živé, jakoby nikdy neodešli!“ Džin na to řekl: „Staniž se. Až se vrátíš domů, najdeš je všechny v rodném domě.“ Nato se džin obrátil na Jiříka a ptal se ho na jeho přání. Jiřík mu ovšem řekl: „Třetí přání tě osvobodí a já nemám, co bych si přál, než co zvládnu sám, případně s pomocí mých přátel. Odnesu tě šejkovi a splň přání jemu.“

Džin souhlasil a Jiřík si řekl – výborně, teď ještě zařídit ten létající koberec. Jenže co s tím, když to je přeci zcela jistě jen pohádka? Nikdo, ani Mustafa, ani beduíni, nevěděli o létajícím koberci. Pro všechny to byla jen pověst. Jiřík začínal být nervózní. Vzpomněl si ale, jak mu jeho maminka vyprávěla jako malému pohádku o Chytré horákyni, kterak přišla za králem ani nahá, ani oblečená, ani pěšky ani na koni, ani ve dne ani v noci, ani s darem, ani bez něho. A tu dostal nápad. Nikdo přeci létající koberec nikdy neviděl, takže nikdo neví, jak vlastně vypadá. Vše, co se ví, je, že je to koberec, který létá! Je jen jedna podmínka – musí mě udržet.

Protože se Mustafa vrátil zpět za svou rodinou, byl Jiřík znovu sám. Ale byl to, koneckonců, inženýr, a tak si řekl, že si létající koberec vyrobí. Nemusí na něm letět kamkoliv, šejk říkal jasně – přileť si pro ruku mé dcery na létajícím koberci. Měl tedy nápad – postaví si dron, který bude natolik velký, aby ho unesl, a který bude mít mezi vrtulemi koberec. Nic více, nic méně. Bude to koberec, který bude létat – a kdo kdy říkal něco o tom, že nesmí mít vrtule!

Přiletěl tedy domů, do Prahy, a pustil se do díla. Nejprve si vyrobil model, pak podle něj začal dávat dohromady součástky, koupil dobrou baterii, vrtule a malý počítač, kterým celý stroj řídil. Smontoval to vše dohromady a přišel čas to zkusit. Džin, který to všechno sledoval, byl už netrpělivý. Nabízel Jiříkovi mnohokrát, že mu pomůže se stavbou, že stačí říct – případně, že mu dá létající koberec rovnou. Jenže to by nemohl pak Jiřík žádat šejka o ruku princezny – chyběl by mu džin. Jiřík tedy vydržel pokušení, které vedle sebe celou dobu měl a šel na pole za Prahu zkusit svůj létající koberec. A protože byl šikovný – koberec fungoval a elektřiny měl akorát tak na zhruba půl hodiny letu.

Jiřík tedy objednal kontejner, zabalil do něj pečlivě koberec a odeslal do Dubaje, kam mezitím odletěl i s džinem. V Dubaji pak naložil koberec na vozík a za autem ho odtáhl na místo, které bylo asi deset minut letu kobercem od šejkova paláce. Aby měl jistotu, že vše půjde, jak má, zavolal šejkovi, aby vyšel před dům i s celou rodinou, že úkol splnil. Šejk byl překvapen – nečekal, že kdy Jiřík úkol splní.

Když přišel ten správný čas, sundal z vozíku koberec, sedl na něj a odletěl směrem k paláci s lampou v batohu na zádech. Před palácem už čekala celá rodina. Jiřík obletěl několikrát palác, až se snesl přímo před nimi. Vyndal z batohu lahev s džinem a předal ji šejkovi. Ten řekl: „Splnil jsi úkol, dostaneš mou dceru za ženu.“ Princezna Laila měla radost a vrhla se Jiříkovi do náruče. Jenže ouha – šejkovi se to stále pranic nelíbilo a tak vyvolal džina a řekl mu: „Mám jediné přání. Přeji si, ať už toho mizeru Jiříka nikdy neuvidím!“

A podobně, jako jeho předek, nedával si pozor na důsledky svého přání. Džin totiž šejkovo přání splnil – od toho okamžiku až do konce svých dnů byl šejk slepý. A protože džin splnil třetí přání, zmizel a zůstala po něm už jen bezcenná lampa.

Šejk ale neodpustil, nechtěl mladému páru požehnat. Jiříkovi i princezně to ale nevadilo – sebrali se a odešli spolu do Prahy, kde se vzali a šťastně spolu žili až do smrti: žižkovský kluk z Husitské ulice s opravdovou princeznou.

 

A já se dnes ptám: Vymýšlíte pro své děti a vnoučata pohádky „na míru“? O čem jsou? Co nejradši poslouchají děti ve vaší rodině? O zvířátkách, o princích a princeznách, o autech či mašinkách? Pojďme si povídat o autorských pohádkách a jejich posluchačích:))

Aktualizováno: 14.12.2019 — 11:10

39 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Moji milí, psala jsem to dole u Míši, ale ještě jednou to dám sem:
  Pokud má někdo z vás napsanou nějakou vlastní pohádku a chtěl by se o ni tady rozdělit s ostatními, tak mi ji, prosím, pošlete – uděláme si pohádkové Vánoce (inlove)
  Prozradím, že jedna báječná mi už přišla a není to ta od Míši! (angel)
  Tak co, přidáte se? (wave)

 2. Jak to, že je ten djinn osvobozený jenom po třech přáních celkově? Nemá každá osoba co ho vlastní nárok na další tři přání?

 3. Pohádky mne baví od dětství. Mám docela pěknou sbírku. Děti potřebují poznat pohádky v základním tvaru. Našim jsem nejprve četla a ukazovala Hrnečku vař.
  Mě těší číst pohádky a dětské knížky. MLP koupe, já čtu. Když jsem před dvěma roky začala opět sloužit, vyprávěla jsem dítkám pohádky po telefonu.

 4. Naše babička mečová nám občas vyprávěla pohádku o špačkovi a vráně, jak jeli do Prahy do zoo. Začínalo to dobrodružnou cestou vlakem (na střeše, plno tunelů… (chuckle) ). V zoo potom vrána byla ta hloupá: „Podívej se, špačku, taková zvláštní žížala!“ „Ale vráno, to není žížala, to je přece krokodýl!“ „Podívej, špačku, taková veliká kočka!“ „Ale vráno, to je přece tygr!“ Takže pohádka mohla být libovolně dlouhá, záleželo jen na naší fantazii 🙂
  Babička už si tu pohádku bohužel nepamatuje. Tak to bude asi na mně, abych ji předala další generaci 🙂

  1. Pavčo, tenhle typ pohádek naše kluky taky bavil. Nebavily je právě ty klasické pohádky, s princema na bílých nebo černých koních – ty jsem milovala já hlavně kvůli těm koním. Joj, jak jsem měla ráda ilustrace k pohádce o Zlatovlásce, kde měl Zlatohřívák fakt nádhernou hřívu a ocas! princezna mě zajímala až na druhém místě (chuckle)
   Jo a ještě jsem měla problém se zabíjením draků, já měla vždycky pro draky slabost (wasntme)

   1. Ech, koně … Do zblbnutí jsem pořád dokola četla Mongolské pohádky, až mi je můj vzteklý otec vyhodil. Nějak nebyl Mongolům nakloněn. 🙂 Omluvou mu jest, že netušil, že ty pohádky byly především o koních.

    1. Tobě taky vyhodili Mongolské pohádky? Mně taky, ale děda. Ten vyhazoval všechno, jak mu to zrovna napadlo. Měla jsem u nich doma tři knížky- Babičku, Mongolské pohádky a Království na drátkách Olgy Scheinpflugové. Přežila jen Babička. Dost mě to mrzí.

     1. Dokonce je cpal do kamen, můj otec vzdělanec a knihomol, a babička, neměli se rádi, na něj při tom syčela – Koniáš, Koniáš. Vééélká rodinná scéna z toho byla. 🙂

      1. Abyt, to musela být scéna k nezapomenutí, to ti věřím (inlove)
       U nás doma zase nebyly ruské pohádky, taky jsem je znala hlavně z rádia. Je fakt, že na ruské čarodějnice s Babou Jagou v čele jen tak nikdo neměl (chuckle)

       1. milovala jsem plot z kostí a svítících lebek..mě ty ruské pohádky fascinovaly…Matyldě jsem posílala jednou Cikánské pohádky..snad se líbily…

 5. Já jsem jako dítě klasické pohádky skoro neznal. Když někdy na nějaké došlo, tak mě ty horory dokázaly vyděsit.
  Ano, Uprchlík i další knížky od Sekory (Ferda, Pytlík, Kuře Napipi…). Víte, že v té době, nebo trošku dřív, byly docela v módě knížky s hmyzími hrdiny? Opravdu hnusné horory. Začalo to asi Broučky od Karafiáta, to se mi taky nelíbilo. Až Sekora to vzal za správný konec. Hlavně ty hmyzáky, co neměli 6 nohou 🙂
  Ale třeba Pohádky o mašinkách, to ano. Nebo Veselé pohádky od Václava Čtvrtka, dáávno před Rumcajsem, to asi neznáte. Krásné, milé a veselé.
  Cituji po paměti:
  „Ať spím hned v té chvilince,
  jak v prachové peřince.
  Ať spím třeba tisíc let,
  ať však probudím se hned,
  sotva někdo na Zemi
  řekne divné slůvko GMI!“
  (jak to asi dopadlo? :-))
  Rád bych věděl, to ale určitě neznáte, co to bylo za knížku o vznešených angorských kočičkách, které bydlely v zelené vile. Víc si z toho nepamatuji.
  Zato si pamatuji spoustu veršíků z knížky „Do práce nám slunce svítí“. Ale to není pohádka, i když dnes by to mohla být pohádka – jak se zpracovávalo dřevo v dobách, kdy jsem byl dítě. Tak třeba někdy příště.

  1. Kravata, puntíky, tykadla, zlámaná grešle vypadla… Ferdu Mravence a celou tu jeho partičku jsem taky milovala (i tyhle knihy dodnes mám). Přivedl mě k nim táta, který byl velkým obdivovatelem Ondřeje Sekory jako člověka, který k nám v podstatě importoval ragby a byl vůbec velkým sportovcem. Ale tyhle báječné příběhy jsem nikdy nepovažovala za pohádku.
   Klasické pohádky mám ráda právě i pro tu jejich relativní drsnost a hororovost. To vytváří právě to pohádkové kouzlo a magii. Ani jako dítě mě to nikdy nevyděsilo tak, aby se mi pohádky znelíbily. Jako dítě jsem dokonce chtěla, aby mi maminka předčítala Kytici, a to už jsou pořádné horory! Za úplně nejlepší pohádkovou vymyšlenost jsem vždycky považovala to, jak Jiřík ve Zlatovlásce snědl kousek bílého hada a rozuměl tak řeči zvířat. To jsem mu vždycky záviděla 😀 .
   Broučky jsem taky neměla ráda, i když asi z jiného důvodu. Měli jsme kvůli nim v rodině takový menší ideologický konflikt. Moje zbožná babička mi je často četla a hodně zdůrazňovala právě ty pasáže, jak se broučci pořád modlili. Mojí nezbožné mamince to hodně vadilo, a tak tyto dvě zlaté ženy mého života, které se jinak měly moc rády (byla to tchýně se snachou), vedly občas vzrušenou debatu. No a mně samotné se Broučci nelíbili, nesnášela jsem, jak jsou pořád tak strašně pasivní a uvzlykaní.

   1. Broučky poslouchal Marek, měl je na kazetě a měl je rád. Mě lezli na nervy ze stejného důvodu jako tobě 🙂
    Mě je četli naši, měli to krásné staré vydání. Ale nemyslím, že bych si je později četla sama, nevrátila jsem se k nim.

 6. Ano DEDE já nedávno napsala vnoučkovi Samíkovi pohádku “ Jak chtěl být starý traktor Zetor 25 ještě užitečný “ . Poslala jsem mu jí poštou, protože to on má moc rád. Tak doufám, že se mu bude líbit.

  1. Jé, Míšo, nechtěla bys mi ji poslat? Udělali bychom si pohádkové Vánoce! Ostatně – nemá někdo z vás také nějaké autorské pohádky, myslím už napsané?
   To by se mi líbilo, udělat pohádkový maraton. Na svět není zrovna nejveselejší pohled, tak mohli bychom si dát pohádky hezky od jednadvacátého až do další soboty 🙂

 7. No já se přiznám, já mám ráda klasické pohádky. Je tam všechno – dobro i zlo, kouzla, statečný princ nebo chytrý Janek, krásná princezna – někdy zlá, někdy hodná. A nakonec to dobře dopadne. Moderní pohádky mi nejen moc neříkají, ale ani se mi nelíbí – tady jsem opravdu ustrnula u bratří Čapků a Devatera pohádek. Ani Drdovi pohádky se mi moc nelíbí (a zfilmované už teprve ne).

  A nejvíc se mi líbí pohádky, jak je převyprávěl František Hrubín – jsou psány krásným a laskavým jazykem a doplněné ilustracemi Jiřího Trnky.

  Takže Terka vyrostla na klasických pohádkových hororech – Červené Karkulce a Perníkové chaloupce, později jsme přešli na romantiku a Šípkovou Růženku (vykládala jsem je z paměti)

  P.s. – my měli doma spoustu pohádkových knížek – tenkrát se ještě netiskli na křídovém papíře (kromě výpravné knížky pohádek od Erbena s luxusními secesními ilustracemi), za to jich tam bylo hodně a krásně ilustrované. Ovšem nejčtenější byla knížka slezkých pohádek Kyjury měchury – ty byly psány v nářečí a moc jsem se u nich nasmála. A ruské pohádky byly taky báječné – ty jejich baby Jagy, kostěné nohy, sedící na peci na deváte cihle z rohu do rohu v domečku na kuří nožce, jo tak na ty naše ježibaby z Perníkové chaloupky neměly (rofl)

  1. Baba Jaga, kostlivá noha, v moždíři letí, palicí se odráží, pometlem stopy zametá (Krása nesmírná) 😀 .

   1. Baba Jaga v moždíři se mi taky hrozně líbila 😀
    Ale když jsem zkusila Krásu nesmírnou předčítat před spaním mladší ségře, po pár dnech přišel zákaz – ono se jí po tom nějak špatně spalo 😀

    1. Mně se naopak moc líbil ten plot kolem chalupy Baby Jagy z kostí s lebkami, které v noci svítily, a s bránou, ze které tekla kolomaz (rofl).
     A Kostěj Nesmrtelný, který měl život na špičce jehly. A Finist, jasný sokol.
     Asi si tu knihu na Vánoce vytáhnu.

     1. Finista, jasneho sokola jsem mela rada. Jako knizku jsem to nemela – nase maminka ruske pohadky nekupovala. Ale znala jsem to z radia a kdyz sel Finist, tak jsem u toho byla jako prikovana.

      Cimz nechci rict, ze nas mama „chranila“ pred ruskou literaturou. Nakoupila mi toho dost, ale to uz bylo pro starsi deti.

  2. co máš proti poustevníkovi,co jí sušená sarančata?

   já měla moc ráda ty orientální pohádky o Hodžovi Nasredinovi… a stejně jako doktor Štrosmajer – ulítávám na Kájovi Maříkovi.

 8. Ja jsem si pohadky prehravala (tedy na videu, ale byla jsem ta heeerecka). Coz spocivalo v tom, ze jsem se po byte producirovala v salach, prosteradlech, koralcich a byla jsem princezna. Nasim to uz zacinali lizt na nervy, tak mi koupili od Sekory Uprchlika na ptacim strome. A to jsem cetla naruzive furt dokola. Pravda, nezacala jsem letat, ale mezi jinym jsem sedela na vajickach. To jsem si po prichodu ze skoly udela na gauci hnizdo z polstaru, vystlala velkyma knoflikama a dulezite sedela. A nesmela jsem byt vyrusovana. Docela si to pamatuju, ale srandovni je, kdyz to vypravi nase mama. Uprchlik je dnes na chate, a zas jsem si tim listovala, i kdyz to magneticke kouzlo to uz pro mne nemelo.

  1. 😀 Jo, na uprchlika si pamatuju taky, i když na vejcich jsem myslím nesedela 😀
   Co ti rodiče dali cist potom? 😛

 9. Před spaním jsme většinou dětem četli z knížek a vnoučatům se taky čte. Vlastní příběhy vyprávím pro zpestření nebo když je nutno děti zabavit, třeba v autě. Jednou jsem si vzpomněla na svoji dětskou knížku a vyprávěla jsem ji právě během delší cesty autem, abych učinila přítrž věčným otázkám Kdy už tam budem? Ta knížka se jmenovala O zatoulaném písmenku M a zápletka spočívala v tom, že zvědavé písmenko M uteklo z vývěsního štítu Mlékárny a stouplo si na vývěsní štít Lékárny. A začaly zmatky! Holky shledaly příběh velmi zábavným a samy ho pak zbytek cesty rozvíjely. Jen jsem jim musela nejdřív vysvětlit, co je to mlékárna. (chuckle) No není divu, kde už dnes člověk potká mlékárnu?

  1. Lekarna se strasne dlouho jmenovala zastavka u domu, kde jsme bydleli. Byla v nem lekarna. Lekarna se jeste pred r.1989 prestehovala do bocni ulice, ale zastavka se nadale jmenovala Lekarna. Pak se naproti rozrostlo Babisovo kralovstvi Penam. Tak ted se ta zastavka jmenuje Pekarna.

 10. No já jsem pohádky vymýšlela, protože byla poptávka po technických a těch tehdy kdysi nebylo dostatečné množství. 🙂 Pokud vím, četli jsme ledacos, ale klasické pohádky kluky moc nebavily. Zato jsme strávili spoustu času nad knížkami Mileny Lukešové – nejomazlenější kniha v domácnosti byla „Aby oslíci měli kde spát“ (inlove)

 11. Nas tata u cteni pohadek usinal; aby se drzel vzhuru, tak nam ty pohadky prevypravoval. A to bylo bezva. Takove Stare povesti ceske podle naseho tatinka, to bylo zcela jine kafe. (chuckle) A taky nam pohadky vymyslel. Meli jsme serial o mraveneckovi Bombikovi. Bombik byl decko od tech velkych lesnich mravencu. Bylo to velmi dobrodruzne a snad I poucne – ani ne tak o zivote mravencu, ale o rodine a tak.

 12. Moc hezky vymyšlená pohádka. My vymýšleli pohádky taky, ale asi tehdy byly naše děti menší, tato pohádka by na ně byla moc složitá. My výmýšleli pohádky o mašinkách pro syna a pro dceru jsme vymýšleli pohádky o zvířátkách. Problém byl, když je děti chtěly slyšet znovu, ne vždy se nám je podařilo opětovně říct stejně jako napoprvé. Na druhou stranu, jak mají děti pamatováka, tak byly celé štastné, že nás mohly opravovat, jak to vlastně v té pohádce tehdy bylo. Jsou to nezapomenutelné chvilky, a je bezvadné, když to takhle v rodinách funguje.

  1. Souhlasím, je složitá. A podle mě je výrazně lepší, když človíček zná původní pohádky, takže ví, jak funguje Alladin a jeho lampa a kouzelný koberec.

   1. Myslím, že to Andy psal do zásoby 😉 Mně se pohádka líbí, ale na moje mládě (o maličko starší než je Patrick) by byla určitě složitá.
    Ježíškovi jsme letos napsali o knížku nějakých těch úplně klasických Karkulek, Popelek či Perníkových chaloupek. Protože já si vymýšlím ráda, jenže přesně jak píše Matylda: to mrně by asi mělo vědět, jak to „má být“. 🙂

 13. Moje děti nejradši poslouchaly klasické pohádky, večerníčkové pohádky a ty o mašinkách. Myslím, že podobnou pohádku by Kačka ocenila tak ve 13 letech a Kuba by se asi nenadchl, protože ho na podobných pohádkách rozčilovalo, jak se všechno děje proto, aby se člověk oženil 🙂
  Ovšem historky o spoutaných džinech a jejich zrádných radách jsme četla v moc pěkné fantasy pro dospělé Smolné povětří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN