AKVARISTIKA: Akvárium s axolotly

Akvárium si obvykle spojujeme s chovem rybiček na rozdíl od terária, kde vodní živel chybí nebo je kombinován se souší (akvaterárium). Přesto lze v akváriích a to dokonce ve společnosti ryb trvale chovat i některé jiné živočichy, kteří se bez souše obejdou.

 

 

 

Příkladem je největší evropský obojživelník žebrovník Waltlův. V přírodě jsou dvě populace, evropská a africká. Menší forma žebrovníka dorůstající 15 cm žije v Alžírsku, Tunisu a Maroku. Žebrovník žijící na Pyrenejském poloostrově dorůstá do 30 cm. V zajetí se dobře množí a u nás je dlouhá léta běžně v akvaristických prodejnách dostupný.

Žebrovník nerad vodu opouští, dokáže v ní žít trvale, takže jej můžeme chovat v akváriu. Jen nesmíme zapomenout vložit na hladinu malý kousek plovoucího dřeva jako ostrůvek. Mnoho akvaristů má žebrovníka ve společné nádrži s akvarijními rybkami. Vhodnými rybkami jsou například různí větší sumci, neboť menší rybičky by žebrovník mohl považovat za potravu. Naopak někteří rybí dravci by se mohli pustit do žebrovníka.

Osvědčil se jejich chov ve společnosti krunýřovců (ancistrusů). Žebrovník v akváriu konzumuje nitěnky, mražené patentky a jiná krmiva pro akvarijní rybky. Nezbytností akvária s žebrovníkem je trvalá filtrace a pravidelná výměna části vody. V případě, že bychom chtěli, aby se nám žebrovníci rozmnožili, je nutné, aby od listopadu do února přezimovali v akváriu při teplotě kolem 8 stupňů Celsia.

 

 

Trvale lze v akváriu chovat žáby drápatky vodní (Xenopus laevis), pocházející z řek a močálů jihozápadní a východní Afriky. Dorůstají něco přes 10 cm a lze je mít společně s rybkami vhodné velikosti. Například drápatku ve velkém akváriu ve společnosti větších ryb. Jinak se to moc nedoporučuje a v akváriu by měly být pouze drápatky. Pro pár žab postačí i menší nádrž kolem 50 litrů. Jsou to dravci, takže přijímají kousky masa, nitěnky a mražené krmivo pro akvarijní rybky.

Vzhledem k velkému apetitu těchto vodních žab je každotýdenní výměna vody nutností. Voda v akváriu by se neměla filtrovat, neboť trvalé proudění drápatky nesnášejí. V noci vydávají drápatky zvláštní zvuky, není to obvyklé žabí kuňkání, je to takový zvláštní „zpěv“, nelze jej popsat, musí se to slyšet. Jen pozor na to, aby nádrž byla dobře zakryta. Akvaristé způsobili zavlečení drápatky vodní do Kalifornie a Arizony, kde se šíří a vytlačuje domácí obojživelníky. Středoevropskou zimu by v přírodě drápatka nepřežila.

 

 

Třetím u nás běžně dostupným živočichem, kterého lze trvale chovat v akváriu, je axolotl mexický (Ambystoma mexicanum). Jistě bude spousta dalších, které lze mít trvale v akváriu, zůstaneme ale u axolotla, s jehož chovem v akváriu mám zkušenosti, o které bych se chtěl se čtenáři podělit.

Axolotl je dost znám, říká se mu „vodní dráček“. Pochází z Mexika, kde původně žil na dvou jezerních lokalitách a v mexických restauracích platil za vybranou pochoutku. Dnes se chytat nesmí, neboť v důsledku znečištění obou jezer se v přírodě dostal na hranici vyhubení. Přestože je to obojživelník, v přírodě běžně nedosahuje dospělosti a trvale zůstává ve stadiu larvy a vodní prostředí nikdy neopouští. Přírodní zabarvení axolotla mexického je šedé až černé. V zajetí byly vyšlechtěny různé varianty, z nichž nejznámější je albinotická.

Nejnápadnější na axolotlovi je plochá široká hlava připomínající pulce a vnější keříčkovité žábry. Neukončení dospívání a trvalé setrvání ve stadiu larvy, v němž se živočich dokáže rozmnožovat, se nazývá neotenie. Pokud bychom chtěli, aby se larvální stadium axolotla proměnilo v dospělého obojživelníka, dá se to dosáhnout dvěma způsoby.

Buď se snižuje hladina vody v nádrži a tak se vyvolá metamorfóza a proměna z larvy v dospělého jedince, nebo – což je na rozdíl od prvního způsobu, který může skončit uhynutím axolotla, snadnější – krmením axolotla čerstvou hovězí štítnou žlázou.

Axolotl, který „nestárne“ a celý život prožije jako larva, je tak symbolem věčného mládí. Axolotl netrpí řadou nemocí, například nemůže mít nádorové onemocnění a dovede úžasnou věc – regenerovat ztracené končetiny.

 

 

Jak jsem „potkal“ axolotly a co z toho vzešlo

V 80. letech jsem často navštěvoval dnes již neexistující akvaristickou prodejnu v centru Ostravy kousek za evangelickým kostelem. V roce 1986 jsem tam poprvé uviděl axolotly. Přírodní formu i tu albinotickou. Byli nádherní. Měli kolem 5 cm, takže byli velmi mladí (do 20 cm dorostou za rok) a nakonec jsem neodolal a po pár dnech si odnesl domů 4 tmavé a 4 albíny.

Měl jsem 8 axolotlů mexických a starost, co s nimi dál. V jednom velkém akváriu jsem choval hejno keříčkovců dvoupásých (Heteropneustes fossilis). V řekách Indie, Nepálu, Bornea a Thajska dorůstají 70 cm, v akváriích maximálně něco přes 30 cm. Vzhledem připomínají úhoře. Konsultoval jsem to předem s vedoucím prodejny, který měl s keříčkovci zkušenosti a ten potvrdil, že by to neměl být problém. Tak šli axolotli ke keříčkovcům, kteří měli asi 15 cm.

V nádrži trvale běžel velký dvouramenný molitanový filtr a osvětlení bylo slabší, protože keříčkovci obvykle přes den žijí v úkrytech a za potravou vyrážejí v noci. Také axolotli dokážou být aktivní zejména v noci. Akvárium bylo zabudované v knihovně. Rostliny by rejdění keříčkovců a axolotlů nepřežily, takže jsem tam měl kromě plovoucích rostlin také rostliny umělé a na dně různé úkryty z lávových kamenů a břidlicových desek.

Svítil jsem odpoledne a večer. Axolotli ve společnosti nahoru a dolů proplouvajících keříčkovců vypadali nádherně. Kdo k nám přišel a šel kolem akvária s axolotly, tak se zastavil a v úžasu zaujatě hleděl na ta neskutečná zjevení za sklem. O axolotlech se toho ještě moc nevědělo a většina lidí je neznala.

Horší to bylo s údržbou akvária. Keříčkovci se s axolotly výborně snášeli a k žádným napadením nedošlo. Pokud jsem ale dal do akvária krmení, keříčkovci vše sežrali a na axolotly nic nezbylo. Potravy určené pro axolotly, což byly kousky masa nařezané na nudličky, si keříčkovci nevšímali, axolotli se ale do naházených kousků masa nepouštěli, byť jim doslova leželo „před nosem“.

Muselo se sejmout víko nádrže a pomocí dlouhé pinzety mávat proužkem masa centimetr před axolotlem. Jen v tom případě axolotl po mase chňapl a spolkl je. Každému axolotlovi jsem musel nabízet sousto zvlášť a krmit je přímo z ruky. Krmilo se dvakrát týdně a občas jsem injekční stříkačkou do proužků masa vpravil různé vitamíny z prodejny Zverimexu.

Jednou jsem zvedl kapotu nádrže, sundal krycí sklo a začal axolotly krmit pinzetou. Keříčkovci se naučili, že je to doba krmení, protože i oni v tu dobu dostávali potravu. Jeden keříčkovec vyrazil k hladině tak rychle, že vyskočil z akvária a dopadl na koberec. Rychle jsem smočil ruku ve vodě, abych jej nebral suchou rukou a vzal jsem ho z podlahy. V ten okamžik jsem ucítil ve dlani prudkou bolest. Keříčkovec se vrátil bez újmy do akvária a já jsem asi půl hodiny ruku necítil. Keříčkovci totiž mají trny s jedem, který může způsobit chvilkové ochrnutí a alergikům přivodit dokonce smrt. Bodnutí velké ryby v přírodě je prý životu nebezpečné, u keříčkovců chovaných v akváriích je to něco jako silnější včelí bodnutí.

Nakonec jsem keříčkovce dal do jiné nádrže, protože údržba akvária s axolotly by je neúměrně rušila. Každý týden jsme velkou hadicí přímo do odpadu vypustili přes 100 litrů vody a napustili vodu čerstvou. V dostupné literatuře toho bylo o axolotlech velmi málo, vždy jen několik řádek a teprve v průběhu chovu axolotlů jsem poznal, že jim svědčí výrazně chladnější voda, než jaká je u většiny akvarijních rybek.

Když v letních měsících vystoupila voda v nádrži na 25 stupňů, axolotlům to příliš nesvědčilo. Při výměně vody teplota klesla na 15 stupňů a to axolotli ožili. Jak pak teplota den co den stoupala, házel jsem do nádrže velké kusy ledu, speciálně pro axolotly připravované v mrazáku. Občas jsem při výměně vody do čerstvé vody přidal malachitovou zeleň jako prevenci proti bakteriálním a plísňovým infekcím. Axolotli jsou v akváriích náchylní k různým zaplísněním kůže nebo opadávání keříčkových žaber.

V akváriu takřka bez rostlin, kde se krmí masem, nejde o biologické rovnováze ani uvažovat, lze jen filtrovat, čistit filtr a často měnit vodu. Malachitová zeleň se v tomto případě zřejmě osvědčila, axolotli netrpěli kožní plísní ani onemocněním žaber. Nikdy jsem ji už pak ve svých akváriích nepoužil. Malachitová zeleň je silný karcinogen a podle toho se s ní musí opatrně manipulovat.

Ideální teplota vody pro axolotly je 15 stupňů Celsia a těch 20 by nikdy překročit neměla. Mimo to je nezbytné v zimních měsících snížit teplotu na 10 – 12 stupňů. Jen v takovém případě lze axolotly rozmnožovat.

Přestože axolotli hlady netrpěli, často se napadali. Několikrát se stalo, že některý z nich přišel o nohu. Ta mu však brzy narostla a nebylo poznat, o kterou končetinu přišel. Pro tuto schopnost regenerace a pro odolnost vůči nádorovým onemocněním jsou axolotli dlouholetým a trvalým předmětem vědeckého výzkumu.

Moji axolotli se dožili věku v rozmezí 10 a 12 let. V literatuře se uvádí jejich délka života až 20 let. Přičítám to tomu, že nikdy v zimních měsících nepřezimovali při nízké teplotě a většinou žili v teplejší vodě, než jaká jim vyhovuje.

 

 

Možná někdo podlehne kouzlu tohoto podivuhodného tvora a pořídí si ho. Na dva axolotly mexické stačí 50 litrové akvárium. Na dno břidlice a kameny, rostliny žádné, případně plovoucí nebo umělé, osvětlení slabší. V nádrži by měl být alespoň obyčejný molitanový filtr poháněný vzduchovacím kompresorem. Výška vodního sloupce do 30 cm, aby se dalo dobře krmit pinzetou, kousky potravy dlouho neležely na dně a neznečišťovaly svým rozkladem vodu, kterou je nutno z větší části jednou týdně vyměnit.

Ideálním místem pro umístění akvária je to, kde je trvale teplota do 20 stupňů a v zimě ještě menší, kolem 10 – 12 stupňů. Nádherně by se v axolotli v zimě vyjímali v místnosti, kde v chladu odpočívají kaktusy, postačí ale nevytápěná chodba nebo jiný prostor v domě, kde je v zimě chladněji než v obývané části. Samozřejmě lze vodu pomocí technického zařízení chladit a mít akvárium s axolotly ve vytápěné místnosti, to je ale velmi nákladné.

 

„Pořiďte si do akvária příšerku za 30 korun“, četl jsem nedávno na jednom serveru, kde se místo „tradičních rybiček“ doporučoval do akvária jako tvor naprosto unikátní „vodní dráček“ axolotl mexický. Proč ne? Nijak zvlášť náročné to není a pozorování tohoto „věčně mladého a nestárnoucího“ tvora, který nikdy nedojde do stádia dospělosti, přinese chovateli mnoho radosti a zajímavých zážitků.

 

 

 

 

Aktualizováno: 27.2.2013 — 18:30

129 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
  1. Dobrý den, mám v plánu si pořídit 2 vodní dráčky, ze synem jsme si je zamilovali ❤️ hledám někoho kdo mi poradí, mám moc otázek..
   Akvárko si chci koupit 100l, a teď k filtru, je lepší nit externí? A čerpadlo taky, to vodu okysličí pokud se nepletu. A prosím jak často se musí akvarko čistit když je tam ten filtr? A taky jak je to se světlem? A jak se dá uhlídat v akváriu ta teplota, nemám s tím žádné zkušenosti tak prosím jestli někdo muže poradit budu opravdu vděčná. Jen co vše je nutné si prostě koupit. Moc všem děkuju za pomoc, Anet

  2. záleží na tom kolik mu je, pokud je ještě maličkej tak 1 denně a pokud je už větší tak 1 až 2 za týden

 1. ráda bych se zeptala jestli bych mohla axelota mexickýho vyndat z vody a pokud jo tak na jak dlouho?

 2. Dobrý den mám doma 2 malé axolotly a chtěla bych se zeptat jak často jim mám dávat najíst prosím odpovězte mi někdo děkuji Benešová

 3. Dobrý den, mám dotaz, jak často krmit mláďata axolotlů. Četla jsem, že se axoloti krmí zhruba po 3 dnech, ale paní od které jsem si je pořídila, mi řekla, že mláďata mám krmit 3x denně. Mám strach, abych je nepřekrmovala. Máte někdo zkušenost? Děkuji

 4. Objevte kouzlo české kuchyně s kuchařem roku 2019/2020 Vojtěchem Petrželou. 4 chodové letní menu s dezertem a neomezenou degustaci dobrého vína.
  Vojtěch Petržela – kapitán národního juniorského týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR a česko-slovenského týmu v carvingu. Stal se absolutním vítězem světového poháru v carvingu, vítězem mistrovství světa ve Stuttgartu (2017), je nositelem dvou zlatých medailí z kuchařské olympiády v Erfurtě (2016), dvojnásobným vítězem Mezinárodních juniorských šampionátů v letech 2017 a 2018 a nositelem titulu Kuchař roku 2019/2020.

  Vojtěch Petržela sestavil letní menu, o němž budete ještě dlouho vyprávět:

  Křupavé těsto s tatarákem z marinovaného mořského vlka s olivami,
  Krém z bílého chřestu s marinovaným chřestem a uzeným lososem,
  Kachní prso se slaninovou marmeládou, křenovou pěnou a řepou,
  Ananasový crumble s pistácií a kokosovým jogurtem.

  Spolu s Vojtěchem Petrželou a jeho citem pro vyvážení ingrediencí se ocitnete blízko gurmánskému nebi. Bude to zkrátka dokonalé! Všechno!

  Cena kurzu zahrnuje:

  ❤️ Skutečně péči lektora a personálu,
  ❤️ Veškeré suroviny, u nichž klademe velký důraz na čerstvost a kvalitu,
  ❤️ Kvalitní víno, exkluzivní čajové směsi, prémiovou kávu a vodu,
  ❤️ Zapůjčení zástěry MegaEvent.eu v průběhu kurzu,
  ❤️ Certifikát o absolvování kurzu
  ❤️ A něco navíc

 5. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám doma axolotla a najednou po vyčištění vody mi odmítá potravu(patenty v mražené formě). Nevíte někdo co s ním je? Prosím napište.

 6. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám doma axolotla a najednou po vyčištění vody mi odmítá potravu(patenty v mražené formě). Nevíte někdo co s ním je? Prosím napište.

 7. ahoj hrozné bych si chtěla pořídit axolotla
  ale z internetu toho moc o nich nevim a když bych si ho pořídila tak bych chtěla pro nej udělat vše co jde
  nemohl by mi prosím napsat vše co potrebuju mít v akváriu , s čím je krmit ,atd
  platím zlatem

  1. Dobrý den odpovídám že axolotl nemůže být s rybičkami axolotl je totiž masožravec takže by je snědl nebo rybyčky napadali jeho.

  2. Pokud jsou rybičky menší než axolotl mohl by je axolotl sežrat, pokud jsou rybičky větší než axolotl mohli by ho utiskovat a napadat.

  3. Záleží jak velké rybičky jsou, také sejde na tom, že určité rybičky by mohly ublížit i axolotu.

  4. Dobrý den, nemůžete, axolotl by totiž rybičky požíral a rybičky by na něho útočily

 8. A ještě bych se chtěla zeptat, jakých částí jeho těla by se nemělo dotýkat (jestli mu nevadí sahání na žábry, ocas, co já vím)..

  Díky .)

 9. Ahoj, chci si pořídit axolotla. Když jsem se ptala ve zverimexu, řekli mi že potřebuje jakousi věc na regulaci teploty vody a ještě cosi k tomu. Opravdu tyto věci potřebuju nebo se bez toho dá obejít?

  1. Vzhledem k tomu že axik nutně potřebuje teplotu pod 20 stupně tak ano. Většinou tuto teplotu nelze jen tak snížit v bytě. Za mě ani velké kusy ledu nepomáhali.

   1. A jak by jste to prosím řešil/a ? Já jsem objednala věc na snížení teploty a vůbec to nepomohlo tak jsem celkem zoufalá :/

 10. dobry den . zatim axolotla nemam ale moc bych si ho chtela poridit jako maleho spoecnika do bytu.
  takze se uz moc tesim az ta chvile prijde.

  1. Zdravím chtěla bych se zeptat zda ještě maté Axolotla a za kolik prosím brala bych 2 albíny děkuji Šabatkova

 11. Dobry den,chtela bych se zeptat kde bych si mohla koupit axolotla
  Bydlim totiz v Liberci a nemuzu nic najit,poradite mi…?

  Dekuju

 12. Dobrý den, dnes jsem si pořídila zatím jednoho Axolotla Mexického a nedaří se mi udržet vodu na stále teplotě 18°C a stoupá mi to na 20°C a tam to i zůstane. Svítila jsem mu akorát teď max. půl hodinky a pak došlo na krmení. Dráček mi snědl 1/4 z rybky, kterými ho krmim a víc nechtěl. Dá se s tím něco dělat? Jak udržet vodu při stále teplotě?

 13. Dobry den chtěla bych se zeptat jestli se exolotli mohou chovat s ktevetkami? Předem děkuji za odpověď.

 14. Dobry den, potřebuji od vás pomoc.Mám 2 axolotly.Asi před týdnem mi začal jeden z nich stoupat k hladině a nemůže se dostat dolu.Když připluje na dno, musí se o něco zaháknout, aby se tam udržel.Vždy mu jde ocas k hladině jako první, a pak se tam všelijak motá a lehá si i bříškem nahoru…mám strach že je to něco vážnějšího…Tak vás prosím o radu.

  1. má v sobě vzduchovou bublinu, pokud je na Vás zvyklý jemně mu proměte tělo bublina by se měla vytlačit a měl by zase plavat dobře 🙂

 15. Dobrý den, potřebuji se zeptat jak je to měněním akvária? Axik se může dát normálně do síťky na rybičky? Děkuji za odpověď

 16. Dobry den mám problém. Mám 2 axolotly a jsou už dva roky starý, jeden je už velky a druhy pořad maličkatý vubec mi neroste a je takový hodně slabý a hubený co mám delat? Správi se mi? Děkuji za odpoved

  1. Dobrý den, pokud je chováte ve stejném akvárku, tak doporučuji chovat je aspoň 1 až 2 měsíce zvlášť. Měla jsem stejný problém a po rozdělení se mi ten menší rozjedl.

 17. Poradíte mi prosím ?Je třeba Axolotlovi svítit a mít v akváriu trubičku co pouští vzduch? Děkuji

  1. axlici velmi svetlo nelubia takze svietit nemusite len par hodin ak tam mate raastlinky :)a trubicku ano

 18. Zdravim… Mame rok jednoho Axika…Kdybychom k nemu do akvarka poridili druheho zvykne si? Diky za odpoved Kata

 19. Dobrý den přibližně před měsícem a půl jsem si koupila axolotla a když jsem mu dala dnes najíst a přišla jsem po 3hodinach tak nic neubylo prostě nechce jíst co mám dělat?

  1. Zkuste krmit pinzetou nebo z ruky.Oni nemusí zas tak často jíst.A někdy si požírají v akva malé šnečky.

 20. Zdravím, máme 2 axíky a objevil se nam problém podle mého s krupičkou, ale nemůžu se o tom nikde dočíst ☹ Máme je zhruba půl roku a celkem jsme si je oblíbili.. na hlavě mají bílé flíčky, mají je dokonce i pod hlavou.. Co jsem tu četl, mají mít teplotu okolo těch 20 stupňů, my bohužel máme 20, někdy i 24, máme je v našem pokoji v podkroví. Od doby co je máme, jsou v pohodě až do teď, už zhruba týden to pozorujem, několikrát a všude ve zveráčích jsme se ptali, ale nikdo nepomohl. Pomohl by někdo tady z vás? 2 AXÍCI, 60L AKVÁRKO, BEZ ROSTLIN, JEDEN KOŘEN, PAR KAMENU A PODLOŽ Z AKVAPISKU.
  Kdo by věděl co s tím, klidně na email.
  23linde@gmail.com

  1. Ahoj, ja nekde cetla ze u samicek je to naprosto bezny a moc s tim neudelas, ale nevim zkusenost nemam

 21. Dobrý den, máme 3 malé axolotly a problém s řasou. Jak se jí můžeme zbavit? Šneci v chladné vodě hynou. Zvládl by to nějaký konkrétní šnek? Třeba neritina? Nebo ancistrus? Díky za odpověď.

 22. Dobrý den četla jsem tu že krmíte axolotly 2x týdně, mám je tak krmit celý život nebo třeba v nějakém období víc nebo míň? Děkuji předem za odpověď ráda bych si je pořídila 🙂

 23. Dobrý den . ještě axolotli nemám ale chtěl bych radu proto že mám akvárko dost velké na tři axolotli ale nevím jestli bi se dva samci nepohádali o jednu samičku.

 24. Dobrý den,
  požádám o radu. Žebrovník mě úplně okouzlil, uvažuji nad ním už dlouho, ale vím, že nechci mláďata. Samotný žebrovník je špatná volba nebo mu nevadí být sám? Dva samci asi zavání bitkama, u samiček nevím. Nebo jim neposkytnout onu teplotu k přezimování?
  Děkuji

 25. Zdravím,
  potřebuju poradit ohledně axolotla. Můj axolotl Jurášek přestává jíst 🙁 téměř nic nežere a já začínám mít strach… Většinou potravu sežere a následně vyzvrací… PROSÍM O RADU…

 26. Dobry den,
  mam doma dva axolotlini samicku a samecka.Ovsem mam drobny problem se samickou v poslednim tydnu ma vetsi brisko. Ale ji bez problemu a pohybuje se robustneji. Prosim o radu toho briska. Dekuji ☺

 27. Dobrý den, potřebovala bych pomoc.
  Před 4 dny jsem si koupila své první dva axíky- žlutého a bílého. Další den jsem zjístila, že bílý má na levé straně menší přední nohu. Došlo mi, že mu pravděpodobně upadla a dorůstá mu nová. Ale dnes, jsem si všimla, že konec ocasu má okousaný a končetinami na levé straně vůbec nehýbe. Žlutý axík se pořád k němu přibližuje a většinou právě k ocasu a končetinám. Přibližuje se takovým zbůsobem, že tlamu ma přímo u části těla a bílý vždy cukne a snaží se utéct. Mám velké podezření, že ho napadá a vůbec nevím, co mám dělat.
  Prosím o pomoc!
  Děkuju

  1. Wendy, Problém je jednoduchý žlutý axolotl má hlad tak někdy ukousne druhému část těla. Stačí krmit

  1. Jak je v článků psáno. Jedno padesátilitrové. Rozměry se tedy mohou lišit, důležitý je hlavně obsah.

 28. Dobrý den chtěl bych se zeptat zda se dá Axlík chovat i s rybičkami například Paví očka a Neonky 🙂 + vodní šnek :). Děkuji za odpověd

  1. Já je chovám spolu se závojnatkama a ampulárkama a není žádný problém. Paví očka a neonky bych nedoporučoval, protože mají rádi teplejší vodu. Já jsem zkusil dát do akvárka black molly a večer tam nebyla ani jedna…. 🙁

  2. Dorý den, nedají jsou masožraví, ani by jste nestačil mrknout a už by jste ostatní rybičky neměl 😀

 29. Dobrý den,

  máme v práci dva Axíky, nicméně jeden z nich přestal úplně jíst, v podstatě se nám ztráci před očima, je hubený, nepohybuje se po akváriu, většinou je zalezlý v rohu a teď nám začal měnit i barvu. Jakoby mu začaly bělat peříčkovité žábry na hlavičce – Setkali jste se s tím někdy? prosím o jakékoliv rady, děkuji 🙂

 30. Já mám dva axolotli samičku a samce. Mám je poprvé a docela krátkou dobu. Jsou to úžasní tvorové. Opravdu všem doporučuji. Je nádhera se na ně dívat. Moc děkuji za rady, protože v těchto letních měsících je opravdu těžké chladit vodu. Já chladím vodu ventilátorem a výměnou vody za studenou. Od teď začnu používat i led. 🙂

 31. Čau všem co to čtou.
  chtěl bych se zeptat,Co používáte na chlazení vody.
  Dík za odpověď

 32. dobry den mame 3 axolotli samicku a dva samce ted uz mame podruhe mlady poprve nam zemreli a ted se zatim drzi potrebujem trochu poradit od zkusenych co mame delat stema mladejma jak jim drzet vodu a dalsi dobry rady popripade mi napiste na mail dekuji muj mail pindule911@seznam.cz

 33. hhjhttp://naszviretnik.net/wp-content/plugins/smilies-themer/Skype/01.gifhttp://naszviretnik.net/wp-content/plugins/smilies-themer/Skype/74.pnghttp://naszviretnik.net/wp-content/plugins/smilies-themer/Skype/75.pnghttp://naszviretnik.net/wp-content/plugins/smilies-themer/Skype/CZ.png

 34. Vypadají ti dráčci docela mile. Záliba v rybičkách vyžaduje velkou trpělivost, je to hezká záliba a pohled do akvaria je velmi uklidňující. Díky za zajímavý článek, moc se mi líbil.

 35. Děkuji čtenářům za diskusi. Sledoval jsem ji od počátku a přečetl všechny příspěvky.

 36. Vždycky si rád přečtu o akváriích. Kdysi dávno jsem měl stojan s několika akvárii, ale jen ryby. Zkoušel jsem si přečíst několik knih, ale pořád jsem k tomu přistupoval víceméně amatérsky. Nyní máme akvárko jen malé, ale na vodní svět se pěkně kouká.

  1. To je nádhera, jak se Melly rychle adaptovala a co všechno se naučila – móóóóc chytrá pejska! (inlove)
   Dík a velká pochvala za pravidelné zpravodajství – a jen tak dál!

  2. Vyměním poděšeného Garyka za pejska či pejsku kteří mohou běhat na volno. Mívala jsem takové, byli tři za sebou : Bača, Brumla a Einstein.
   Ale ne já ho nevyměním. Složité to však je. Ovčácký pes by měl běhat, na vodítku toho moc nenaběhá i když jsem pro něho po tom pětimetrovém Flexi vodítku sehnala ještě i osmimetrové. Ach jo!!! Trdlo moje poděšené. (dog)

   Dnes jsem konečně asi po třech nedělích nakoupila tyčinky pro kočenky. Denně mě upozorňovaly, ale moje za sebou jdoucí nastuzení způsobila že jsem se nechtěla vydat na cestu. Autobus pokládám za konservu bakterií.
   To jste měli vidět naše princezničky. Málem snědly i mne i když zrovna jako tyčinka nevypadám. Dnes dostaly každá celou když musely čekat tak dlouho. Jinak je dávka menší, jenom polovina tyčinky. Není to zrovna nejlacinější mlska a to kupuji výhodně. Pět trojitého balení za 40 SEK. (wait)

   A zítra koupím takovou tu dráhu s kuličkami, konečně se tu v obchodech objevila. A ještě mají něco kulatého na baterky s běhající myškou uvnitř. Je v tom sensor a když se číča přiblíží začne se myš pohybovat. Zítra se na to podívám a uvidím co přinesu domů. Obě hračky jsou zlevněné. 😉

   Hezký weekend vám přeji!!! (y) (sun) (h)

   1. Velká kočko,.na tu druhou hračku nesmíš mít koberce, jinak se to nehejbe…… a koulodráha doufám bude přijata a ne míjena (hug) (h)

    1. Koberce jsem vzdala už dávno a dokonce i záclony. Pro bolavé tělo příliš mnoho dřiny a jen sbírají prach. Nemám to tu „mysig“ a vypadá to nezabydleně, ale to vem čert. Horší je že mi tolik zařízení vůbec nefunguje. 🙁

     Na hračky se nejdříve podívám jestli je to k něčemu. (think)

 37. To bylo zajímavé čtení. 🙂 Díky. Mám veliké mezery ve vzdělání o vodních obyvatelích. (blush)

 38. Aleši, pokaždé, když čtu váš článek,lituji toho, že už rybičky nechováme. Skončili jsme s přestěhováním – akvárium šlo sice s námi, ale muž se pak neodhodlal k jeho opětovnému napuštění. Prý lepené akvárium nevydrží věčně – a to naše sloužilo už 20 let. Možná by se dalo využít pro chov želviček nebo obojživelníků – kdyby měl někdo zájem, pořád ještě jej máme. 🙂
  Pozorovat rybičky bylo opravdu zábavné a uklidňující – měli jsme krásně barevné tlamovce, neúnavně rejdící pancéřníčky, pak nějaké proužkaté, na jejichž jméno si teď nevzpomenu (čím víc byly tyhle rybky v pohodě, tím jasnější měly proužky) a samozřejmě ancistruse. Ten největší měl i jméno – Mařka Uklízečka.
  Možná bych měla dát své polovičce ty články přečíst, třeba by se zase chytil!

  1. Já měla jen 3 páry čichavců a sumečky, ale když nás opustili, tak jsem akvárium využila na Pištu – křečka. Ale to už je dávno. Když přišla koťata, tak jsem Pištu i s jeho skleněným bejvákem darovala jedné malé zapálené chovatelce. Myslím, že na tom Pišta vydělal, protože Kristýnka byla velice trpělivá a naučila ho úžasným kouskům 😀

   1. Sumečky a ancistrusy (on je to vlastně taky sumec) jsem měla nejraději. Děsně milá ryba (inlove) .

   2. No kdyby to bylo něco menšího, tak už jsme ho asi udali. Zapomněla jsem napsat, že tohle akvárko má 300 l – tam by se sám křeček asi bál! 🙂

    1. Máme podobné a při stěhování jsme s ním asi klepli- v lepení v rohu je bublina. Tak jsme z něj udělali skleník. Vybrali pokojovky, které milují hodně vody, oázeli a udělali vepředu bazének, kde je vidět voda. Aspoň taky vidíme, kolik jí ubylo 🙂 Nasvícená džungle má taky něco do sebe- rostliny musíme pravidelně prostříhávat 🙂

 39. Mám „psí“ pátek. Betka může žárlit – cestou ze školy jsem nejprve muchlala smečku kamarádky – střední pepřová kníračka mě chtěla trošku vyhnat, neb má doma od včerejška kámošku, která se musí hlídat… takovou černou bišonku, ale prý podle rodokmenu z toho bude velká kníračka (chuckle) A ke kníračím holkám patří míčkový maniak – kříženeček čert ví čeho…
  A pak cestou v parku jsem byla „přepadena“ dvojkou basetích holek – úžasně ušatá a uslintaná stvoření.
  Beta mě pak lustrovala dost dlouho…
  A další objednaný štěník u jiné kamarádky – tam mají tak úžasné fotky na webu stanice, až jsem se tu tlemila na monitor…

  1. Cheche, takhle mě skenují Mína s Mourynem vždycky, když jsem jim nevěrná. A je jedno, jestli se zapomenu s psím, nebo kočičím kámošem (dance)

 40. Další velice zajímavý článek. O tomhle akvarijním soužití obojživelníků a rybek jsem vůbec nevěděla. A ještě k tomu takhle hezkých.Moc děkuji za rozšíření obzorů.
  Ale že má ten azolotl nezvyklou dietu – čestvá hovězí štítná žláza, no kdo jiný to má? 🙂 A to se dá také koupit?

 41. alesi, vy tak skvele a poutave pisete, az to laka vybehnou do obchodu a ty rybicky si koupit

 42. Zakoupeno ani nevím kde, prostě to sem nesu:

  Pražská gorilí rodina má před sebou první velkou akci po tragickém porodu Kamby (40). V neděli totiž zoologická zahrada pořádá křest nejmladšího člena této rodiny. Jak se bude gorilí kluk jmenovat? Tak to vedení zahrady tají a prozradí až o víkendu.
  Lucie Bílá, Karel Gott, Karel Poborský, nebo třeba primátor Prahy Bohuslav Svoboda… Tak to jsou lidé, kteří se v neděli přijdou podívat na nejnovější gorilí přírůstek v pražské zoo. „Vše začne v 13:00. Nejdříve vystoupí afričtí bubeníci, poté pan ředitel pronese pár slov a vyhlásí se jméno. Na konec akce je naplánovaná autogramiáda,“ popsal Blesku mluvčí Zoo Praha Michal Šťastný.
  Chovatelé v pražské zoo se nakonec rozhodli, že s jménem si nechají poradit od samotných návštěvníků. Ti tak zaslali celkem 14 000 návrhů a z nich pak vybrali právě chovatelé deset. Z těchto finálních jmen nakonec to jediné vybrali kmotři – Lucie Bílá, Karel Gott a Karel Poborský.Gorily se v České republice chovají od 60. let. První mládě, dnes už slečna, Moja, se v Praze narodila v roce 2004. Předloni v listopadu odcestovala do Španělska za vhodným partnerem a nyní už čeká mládě. Druhé mládě, sameček Tatu, se narodil samici Kijivu, a to v roce 2007. O tři roky později se narodil ještě samec Kiburi. Tatu se loni v létě nešťastnou náhodou oběsil při hře na laně.
  Návštěvníci Zoo Praha tak vybírali jméno pro gorilí mládě už podruhé. Poprvé pojmenovali Kiburiho!
  Kamba dostala rýmu, jizvu si neškrábe
  Po 36 hodinách od probuzení Kamby na ni chovatele začali pozorovat zvýšenou aktivitu. Začala také vyhledávat kontakt jak s členy gorilí rodiny, tak i s chovateli. Jediným problémem, který doposud museli řešit, byla zvýšená teplota Kamby, což je po tomto zákroku běžné. Včera ji vyrazil zkontrolovat ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a rovnou pořídil i jeden snímek. „Předváděla se mi překrásně. Zdá se být úplně v pořádku, ani jizvu si neškrábe, jen má trochu rýmu,“ okomentoval Bobek.

 43. OT.
  Mám nejnovější zprávy ze zoo: Kamba se dobře zotavuje, šikulka si ani neškrábe jizvu. Má malou rýmu, ale ta se zdolá.
  Stáli při ní všichni svatí a Vy taky, protože už přežila dvě klinické smrti a dva zmařené porody.
  Teď už jen aby mohla k rodině, aby jí Kiburek mohl skočit do náruče.

 44. Jakápak příšerka, připadají mi jako vodní andělíčci. (angel) To že vlastně nestárnou mě v přesvědčení o andělském původu jenom utvrzuje. (chuckle)

  Nikdy mně doma chované rybky nezajímaly. Jediná moje zkušenost s nimi byla u sousedů kde jsem je z nevědomosti vraždila když mi byly předány k opatrování.
  Ale tahle povídání čtu velice ráda a s nadšením. Už se těším na další odhalení všelijakých tajemství akvaria. (clap)

 45. Jejda to je pekna vodni potvurka. Fakt se mi moc libi a to povidani je velmi zajimave. Jo, kdyby mi tak mohla narust nova noha…

 46. Jéje, axolotlíka švára roky měl (když mu sestra zakázala anakondu), byl pěknej macek, měl dobrých 30 cenťáků, a krmení bylo vždycky divadlo: švára mu napichoval mňamky na takovou dlouhou umělohmotnou vidličku – vždycky klid, klid, a pak blesk, akvárium vzhůru nohama, filtr přetočenej, teploměr odlepenej – a vidlička prázdná.
  Teď v akvárku bydlí pět macatých astronautů, pár tlamovců a obří ancistrus a ten taky nabírá na rekordní velikost. Akorát krmení vidličkou ustalo, ti by ji vyrvali z ruky a zlikvidovali, teď se krmení vhazuje po hrstech. 🙂

 47. Vodní potvůrky jsou moc pěkné a především zajímavé 🙂 (ale jak se to nedá pořádně pomuchlat (hug) , není to nic pro mě… 😀 )

 48. Děkuju Vám za další zajímavý článek. (f) Ten vodní dráček je kouzelný a vůbec jsem o jeho existenci nevěděla.
  Přeju všem krásný den. (h)

 49. …….Pořiďte si do akvária příšerku……

  Hm, jak může někdo, něco tak roztomilýho nazvat příšerkou?

  Díky za poučné povídání

  1. Já, já, já klidně můžu! (angel)
   Na obrázku jsou hezcí, ale v reálu… v reálu jsem měla ancistruska. Dva ancistrusky. Jeden vyskočil z akvárka a nechal se sežrat, dokud byl ještě malej a milej. Ten druhej dorostl do nějakých, no, skoro přes šířku mých čtyř prstů, lezl tam po dně a po stěnách, otvíral na mě přes to sklo tlamu a já ho prosila, ať se votočí zádečkama nebo radši taky vyskočí a nechá se sežrat, protože je ták vošklivej! (blush)
   Ale fakt je, že řasy teda žral, to zas jo. 🙂

 50. Axolotl netrpí řadou nemocí, například nemůže mít nádorové onemocnění a dovede úžasnou věc – regenerovat ztracené končetiny.

  On je to vlastně takovej JINDŘÍŠEK z Cimrmanů 😀

  (think) jenže, jak vysvětlit bandě 8 koček, že se nesmí sežrat celej,že jen nožičky (angel)

 51. Axolotli se mi vždycky líbili, ale po přečtení podmínek chovu vím, že by u nás trpěli- zdejší horké léto by jim opravdu nesvědčilo (běžně přes 30 stupňů), leda bych k k akváriu pořídila velmi výkonné chlazení.
  Tak se budu věnovat tomu, kde koupit rybičky do jezírka.

 52. hezký pátek všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Dík za povídání o vodních obludkách (nod)

Napsat komentář: Bětuláskovo! Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN