ROZCESTNÍK: Nový odvážný svět

Už v roce 1944 pan George Orwell dostal nápad na knihu „1984“. Svoji vizi věcí příštích a nepříliš radostných. http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four Není se čemu divit. Orwell, produkt své doby, velice dobře situované rodiny a anglického „establishmentu“ se projevil jako spisovatel a reportér s hlubokým sociálním cítěním a mezi dvěma světovými válkami koketoval s komunismem. Návštěva tehdejšího SSSR ho však z tohoto vyléčila, stal se zaníceným anti-stalinistou a v roce 1943 – 4 jej inspirovala k napsání známé knihy, „Animal farm“, tedy Zvířecí farmy či Farmy zvířat.

 

Od těchto dob uplynulo pod příslovečným mostem času už opět trochu vody a svět se zcela úspěšně řítí do budoucnosti. Zda lepší a radostnější, nebo snad jasnější to nám však ukáže jen ta budoucnost sama. Když pomineme předpovědi o konci světa, tak světová společensko – hospodářská situace moc růžově nevypadá, o politice už vůbec nemluvě. Dnes se budeme zajímat jen o jednu stránku, která nám posledních 150 let mění způsob života.

Techniku, či chcete-li technologii. Od dob pana Orwella zde vzniklo, a ohromně se rozvinulo, zcela nové odvětví. Kybernetika, počítače, kompjůtery a nebo informatika, či elektronika poznala nebývalý rozvoj. Ta nyní počíná vyrůstat z plenek a začíná nám tropit neplechu. Ano, mobilní telefony, Skype, potažmo Internet, bez těchto by si už hodně lidiček nedovedlo život vůbec představit. Kde je ale tato elektronická revoluce nejpatrnější, je výroba. Ať už průmyslová nebo zemědělská. Stavařina a těžařský průmysl také stranou nestojí.

Automatické výrobní linky a kmitající roboty jsou už jaksi okoukané. Staly se již všední záležitostí. Lidé za stroji v továrnách vymizeli. Podobně v zemědělství, tedy zde u klokanů, kde jsou lány převeliké, se uplatňují lasery, GPSky, počítače. Na příklad lán určený k zavlažování je ohromnými buldozery za pomoci laserů a GPSek zplanýrován tak aby na něm voda jen pozvolna stékala daným směrem. V mnohém případě tyto buldozery neřídí lidé ale robot. Zrovna jako kombajny při uborce urožája když dozraje zrno v klasech. Pracovní síla je drahá a robot vše udělá rychleji, přesněji a úsporněji. Abych ještě upřesnil zdejší rozměry lánu. Obvykle se jedná o 50 – 200 hektarů, mnohdy i daleko více. Stačí si zajet do zdejších zemědělských oblastí a přesvědčit se.

Tyto lány jsou hnojeny a práškovány z letadel. Zrovna tak se i seje rýže, jak jsem ke svému úžasu viděl u městečka Yenda v NSW. A pilot se neřídí jen svým zrakem a terénem pod sebou, ale i GPSkou, aby snad rýže nepadala tam, kam by neměla.

Klokánie je země oplývající nesmírným nerostným bohatstvím. Ať už to jsou různé rudy, uhlí nebo diamanty a zlato. Také surovou ropou, ale tu dnes vynecháme. Vše se zde těží velkorysým způsobem. Na to jsou ve zdejších dolech, převážně povrchových, zajímavě zařízeni. Podívejme se třeba do městečka Kalgoorlie v Západní Austrálii, které vzniklo už roku 1893, kdy se v jeho okolí začalo těžit zlato. Od té doby tam stačili vykopat jednu z největších děr na světě. http://en.wikipedia.org/wiki/Kalgoorlie

 

 

Městečko to je hornické, malé, má jen asi 30 000 obyvatel a leží kolem 470 metrů nad mořem v pouštní krajině. Voda je sem vedena potrubím z Perhu, 600 km vzdáleném už od roku 1901. Většina obyvatel je spojena s provozem tohoto velkodolu nebo městečka samotného. Ovšem přímých zaměstnanců dolu je jen kolem 550 a ti, pomocí moderních důlních strojů, stačí za rok vytěžit kolem 28 tun čistého zlata.

Majitelé dolu se snaží provozovat těžbu co nejefektivněji. Nejprve si ujasníme rozsah této operace. Povrchový důl „Super Pit”, jak je nazýván, je 3,6 km dlouhý, 1,6 km široký a 512 m hluboký. Vznikl na místě mnoha malých dolů, které skoupil a sjednotil později zkrachovalý magnát Alan Bond. Tato důlní operace je v provozu 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně a 365 dnů v roce. Prostě jede furt. A má tak jet až do roku 2017, kdy už nebude co dolovat a vyhrabaná díra se nechá zatopit spodní vodou. Pak asi i městečko umře na úbytě a stane se z něj město duchů.

Každý den ve 13 hodin se v dolu koná odstřel a pak už se zlatonosná hornina nakládá na obří náklaďáky a vyváží z hloubi dolu ke zpracování v nedalekém zařízení na povrchu. Většina této velké práce probíhá téměř automaticky, ale s těmi důlními náklaďáky někdo musí jezdit a tak společnost ještě do nedávna zaměstnávala a draze platila řidiče. Ti měli velice dobré podmínky, kabiny řidičů náklaďáků byly klimatizovány a sedačky hyropneumaticky odpružené, takže jeden seděl jako v klubovce někde v kavárně. Tři dny práce, po 12 hodinách a pak dva dny volna. Za rok si takový řidič přišel na 150 000 klokaních dolarů, které mohl ve velké většině ušetřit, kdyby šetřil.

Jedna cesta z dolu k místu zpracování a zpět trvá zhruba 35 minut. Náklad jednoho auta je 250 tun a většinu času zabere relativně pomalý výjezd auta z hlubin dolu na povrch. Tam už pak může uhánět terénem rychlostí až 60 km/hod. Za směnu se tak každé auto otočí 20x.

 

 

Protože řidiči činili nejvyšší náklady na mzdy v podniku, tak byla jejich činnost pod mikroskopem vedení. Jak každý řidič ví, tak se dá jezdit různým způsobem. V prvé řadě bezpečně, pak na čas a také úsporně. Po čase přišlo vedení na to, že ženy řidičky dosahovaly daleko lepších výsledků než muži a tak byly postupně zaměstnány na těchto místech ženy.

Tyto náklaďáky mají „černou krabičku”, kde je zaznamenán jejich každý pohyb, čas, místo a spotřeba. Záznam je na konci každé směny stažen do počítače a vyhodnocen. Tak vedení ví který řidič má lepší výsledky než druhý, čili který se jim jako zaměstnavateli lépe vyplácí.

Po jisté době, kdy náklady na mzdy, nyní už řidiček, byly stále vysokou položkou v provozu dolu, bylo rozhodnuto vyzkoušet novou technologii. Řidiče robota. Tedy náklaďák bez lidského řidiče. Výsledky byly tak úspěšné a přesvědčivé, že dnes už tato obrovská monstra jezdí řízena roboty bezpečněji, přesněji a hlavně úsporněji než když je řídili lidé. Náklady na pořízení a provoz takového robota jsou jen 10 % nákladů na lidského řidiče. Tedy jednoznačný ekonomický úspěch. Dopady sociálními se budeme zabývat na konci tohoto blábolu.

Zcela analogicky proběhla tato technická revoluce v ostatních dolech v Klokánii. Profese řidiče těchto monster vymírá. Tento ekonomický úspěch neušel vedení velké důlní společnosti Rio Tinto, co těží železnou rudu v oblasti Pilbara v Západní Austrálii. Po dobrých zkušenostech s náklaďáky řízenými roboty, se vedení zaměřilo na svoji železniční dopravu.

Na příklad železnice „The Mount Newman Railway“ je 426 km dlouhá a je nejdelší soukromou železniční tratí v Austrálii. Vlastní ji společnost BHP Billiton. Byla oficiálně otevřena v roku 1969 a jezdí na ní nejdelší a nejtěžší nákladní vlaky na světě. http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Newman_railway

Jedna cesta, z Newmanu do Port Hedland, vezme průměrně 8 hodin. Typický vlak je 3,75 km dlouhý, čítá 208 vagonů a v každém je 126 tun železné rudy. Na takový vlak o nákladu 26 000 tun je radost pohledět. Připomíná hada plazícího se krajinou. Táhne ho obvykle 4 až 6 dieselelektrických lokomotiv, které jsou spřažené a vše to řídí jeden mašinfíra za přítomnosti „pozorovatele“, který by, kdyby strojvůdce klepla pepka, vlak zastavil.

Zde byl také vytvořen světový rekord nejtěžšího vlaku vůbec. V roku 2001 jel zdejší krajinou vlak vážící 99 743 tun. Čítal 682 vagonů, byl 7,3 km dlouhý a vezl 82 000 tun železné rudy. Byl tažen osmi lokomotivami a byl řízen jediným strojvůdcem se svým kumpánem, brzdařem.

Protože těchto vlaků jezdí po těchto soukromých tratích požehnaně, tak zcela zákonitě se vedení ve společnosti Rio Tinto nedávno rozhodlo uvést v život plán v hodnotě 483 milionu klokaních dolarů a umožnit tak, aby tyto vlaky byly řízeny roboty. Ušetří tak za mzdy 500 strojvůdců, co dosud tyto vlaky řídí. Roboti, jako u náklaďáků, tuto práci zvládnou bezpečněji, přesněji a daleko úsporněji jak na spotřebě paliva, tak na dalších provozních nákladech. První vlaky řízené roboty na této trati by měly vyjet v roku 2014 a v roce 2015 by měly být takto řízeny všechny vlaky této společnosti.

Jen tato společnost má 32 vlaků, každý o 234 vagonech. Ty vyjíždějí každých 25 minut a jedna cesta jim vezme 35 hodin. A jezdí opět jako náklaďáky, 7 dnů v týdnu, 24 hodin a 365 dní v roce.

 

 

Nyní trochu z jiného hrnečku. Nejen výroba a těžba objevuje nový odvážný svět nových technologií, ale i pojišťovny. Zdejší krajina a počasí je nadmíru vhodné k častým krupobitím. Tím myslím krupobití skutečné, kdy „kroupy“ mají velikost od golfových do kriketových míčků a dovedou zničit to, kam dopadnou. Ty větší hravě proletí taškami krytou střechou jako dělová koule. Škody pak jdou do mnoha a mnoha milionů dolarů.

Pojišťovny používají software, který je meteorologickou službou na základě radarového zobrazení automaticky upozorněno na možnost krup větších jako 2 cm. Software okamžitě vyšle varování klientům pojišťovny ve formě SMS, nebo na Twitteru, či Facebooku. Varování dostane pojištěnec 5 a více minut před hrozícím krupobitím. V dnešní době, kdy skoro každý má mobil nebo sedí před monitorem počítače, to je velice účinná zbraň kterak předejít značným škodám a také kterak ušetřit na platbách pojišťoven pojištěncům za náhrady vzniklých škod.

Takže životní styl moderní společnosti se mění krokem jarým. Zapípá vám mobil a dovíte se, že za 10 minut přijde velké krupobití tam a tam. Jak to software ale zrovna ví, kde jste vy, kde je vaše auto, to opravdu nevím.

Pro mnohé řidiče náklaďáků v dolech a strojvůdce důlních vlaků nastává doba rekvalifikace. Tedy naučit se novému řemeslu. Ale je jen těžké si představit jak pár stovek těchto chlapů a jemných žen sedí před monitorem počítače a sledují, zda dnešní kybernetické zázraky pracují, jak by měly.

Každá důlní společnost, po dohodě s odbory, se snaží nepotřebné jedince zaměstnat v jiných rolích. Řidiči nebo strojvůdci představují zhruba jen 5 % všech zaměstnanců společnosti. Takže nakonec takto postiženým jedincům nezbude než Leninovo „Učit se, učit se, učit se.“

 

 

Nová technologie robotů nás však potkává i v lékařství. Jak víme, tak lékaři se musí učit stále, tedy pokud vím tak ti u klokanů, kteří každý rok skládají zkoušky, kde jsou zkoušeni, jestli jsou v posledních trendech odborně na výši. A to i můj osobní ranhojič, kterému už bylo 80 let a stále pro kamarády ordinuje. Právě ten mi sdělil, že na poslední odborné přednášce jim byl představen robotický operační systém „da Vinci“, co zakoupil náš zdejší provinční špitál. Zatím to je druhý v celém velkém Sydney. Ostatně zde je odkaz a nezapomeňte si kliknout na video vpravo a prohlédnout si v režimu celé obrazovky jak to pracuje. http://www.davincisurgery.com/davinci-surgery/

Zde však robot nezastupuje chirurga, ale zdokonaluje jeho práci. Chirurg sedí u „workstation“ tedy operační konzoly, vzdálen od pacienta. Zde mu je poskytnut detailní, barevný, zvětšený stereoskopický obraz operačního pole a ovladači oběma rukama vysílá nutné pohyby či signály do počítače. Ten je velice chytrým programem filtruje a výsledný povel vyšle do jednoho ze čtyř interaktivních robotických ramen, které provádějí vlastní operační úkony na operačním stole.

Jakékoliv zachvění chirurgovy ruky je tak odfiltrováno a výsledné operační úkony jsou tak přesnější, jistější a dokonalejší. Takže kritické zásahy při operacích srdce, ledvin, prostaty, vaječníků a mnoha jiných se dají tímto způsobem provést lépe a navíc jen minimální incizí, dokonce menší než při laparoskopickém zásahu.

Chirurg tak nemusí být v operačním sále, ba dokonce nemusí být ani ve stejném městě. Odpadá tak do značné míry nebezpečí infekce zanesené do sálu lidmi. Pro pacienta se zde v blízké budoucnosti otevírá možnost být operován chirurgem světového jména kdekoliv na světě, kde bude tento systém instalován.

 

Fotky najdete zde http://hillbilly.rajce.idnes.cz/Pilbara_a_Kalgoorlie_v_Zapadni_Australii

 

 

Aktualizováno: 23.4.2012 — 21:49

34 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. (cz)
  Jirko, moc pěkný článek. Ty těžkotonážní vlaky jsou obdivuhodné.
  A k lokalizaci mobilů tohle: Stojím s několika přespolními lidmi v Praze na Stroměstském náměstí. Jedné dámě zazvoní mobil. Vyřídí hovor od lidí volajících ze vzdáleného města a pak kroutí hlavou a táže se: „Jak mohli vědět, že jsem v Praze a dovolali se sem?“ Ahoj, Karel

 2. Jak pojišťovna pozná, kde jste?
  Mobilně telefonující nevolá přímo do druhého mobilu, ale na nějakou nejbližší anténu. Ta to pošle na další anténu a sérií skoků až do toho druhého mobilu. A aby ve chvíli, kdy si vzpomenete telefonovat, netrvalo moc dlouho najít adresáta, udržuje si síť přehled o tom, kde který mobil zrovna je. Takže protikroupová SMS se posílá „všem mobilům v dosahu téhle, tamté a oné antény“.
  Už je to pár měsíců, dožral mě kdosi. Vcházeje do obchodního centra Letňany, uslyšel jsem pípat SMS. Že prý mají úžasné slevy a že kdybych měl cestu kolem, že budu vítán.

 3. Lidičky zlatý, děkuju fšem za pěkná přáníčka k mému svátku. Velice si toho cením, i když osobně nijak moc neslavím.

  Pro upřesnění, tady jsou hadi a štíři v pohotovosti po celý rok. Proč by zalézali, když k nim je počasí přívětivé, že ano.

 4. YGA ma pravdu v tom, ze sice lidstvo si obcas prirodu nicilo tak nejak nevedomky, treba zpetne nahlizeno spatnymi zemedelskymi praktikami, ale ze bychom se meli poucit. Kdyz jsem se pristehovala v r. 1981 do Michiganu, tak Velka jezera byla neuveritelne zaprasena, zejmena jezero Erie. Tezke kovy, chemicky odpad. Ryby z jezera se nesmely prodavat. Napr. reka Cuyahoga, kratce nez usti do jezera Erie v okoli Clevelandu nekolikrat horela. Mozna je zapotrebi nejaka kataklysmicka udalost, aby se lidi zastavili a rekli si, ze tudy cesta nevede. A dnes je to podstatne lepsi, protoze napr. situace s velkyma jezerama privedla Richarda Nixona, aby zalozil ministerstvo ochrany zivotnoiho prostredi (Environmental Protection Agency). A jeden by si rekl, ze kdyz mame vsechnu tu technologii, tak bychom ji mohli dat i k uzitku zeme. Tak to jen tak bokem.

 5. Mily Jiri, vsechno nejlepsi k svatku, hlavne hodne zdravi a pekne vyslapy po bushi. A jak je to teda s tema hadama a stirama v Klokanii? zalezaji nebo vylezaji na Sv. Jiri? Kdyz to tam mate vsechno naopak. Myslim, ze i YGA se ptala.

 6. Milý Jiří, dovolte mi abych vám popřála vypůjčenými verši od kamaráda: Ten kdo večer příliš hýří (dance) / na svatého Jiří/ nesmí dávat vinu vínu/ za případnou kocovinu. (ninja) Všechno nej (d) (f) (^)

 7. Jirko, všechno nejlepší! A díky za krásné povídání. Auta a vlaky řízené počítačem se mi moc líbí. A vlak dlouhý 3 km ještě víc!

 8. Milý Jiří, všechno nej a nej k Tvému svátku.
  Celá ta VELKÁ TECHNIKA mě dost děsí a zároveň i prudí. Nafoukanost člověčího druhu je už nebetyčná. Přes tři kilometry dlouhý vlak? Přiznávám, že mne to moc nenadchne.Super Pity a jemu podobní u mne vyvolávají hrůzu. Bojím, bojím o lidstvo!

  1. Milá Alex, já bych odlišovala technologický pokrok, zpupnost lidí ve vztahu k přírodě a sociální problémy, které stroje nahrazující lidskou práci už pár století přinášejí.
   Technologie, chytré a šetřící lidskou práci v pro ně nevhodných prostředích vítám. Rekvalifikace a podpora lidí, kterým stroje berou práci by měla jít ruku v ruce s jejich nasazením. Pokud nejde, není to chyba strojů. Nejhorší na tom je právě ta zpupnost lidstva, které s pomocí technologií drancuje přírodu způsobem, který už ona nestíhá hojit.
   Ne, že by lidé nedrancovali přírodu už dřív – vždyť prý sucho na Středním Východě prý mají na svědomí necitlivě pasená stáda koz a oslů (četla jsem). Jakási ochrana přírody je dost moderní pojem.
   Technologie nelze vinit z rozvratu lidské morálky a rozvoje lidské chamtivosti, stejně jako samotnou dýku nemůžeme obviňovat z vraždy – vždy ji drží v ruce člověk.

   1. Joj, to je na velkou polemiku, milá Dede. Protože jsou lidé, které fyzická práce baví a naprosto uspokojuje. Rekvalifikace na civění do monitoru a dálkové hlídání stroje, který dřív řídili a ovládali oni, to musí být někdy až trýznivé. Taky je otázkou, zda kancelář, obzvláště pak velká open office, je opravdu prostředí pro člověka vhodné.
    Když jsem byla malá, vykládali mi ve škole, že jednou budou za lidi dělat práci stroje a lidé se budou bavit, vzdělávat, sportovat a věnovat se svým koníčkům. K té první části jsme se přiblížili mohutně, co ale ta druhá část? Protože i když tu práci dělají stroje, lidem chleba nepřibyl. Nebo právě proto?
    Dneska mě Georgův článek vlastně nepotěšil, i když je velmi zajímavý, ostatně jako vždy.

   2. Dobrý večer,dovolím si bouřlivě souhlasit s tebou, Dede. Lidi napáchali v minulosti víc věcí, které bychom dnes označili za ekologickou katastrofu. Řekové na ostrově Aigína vykáceli stromy kvůli hrnčířským pecím a dodnes je tam eroze, nic tam neroste…Římané a pak Benátčané vykáceli celý, předtím zalesněný Jadran a ty bílé skály, co tam dnes obdivujeme, tam taky původně nebyly. Mezopotámie přišla o úrodnou púdu kvůli zavlažování a následnému zasolení půdy, zanikly takhle celé říše. Přece jen dnes alespoň tušíme, co děláme špatně… že často nedbáme nebo neumíme najít řešení, je věc jiná…

    A s trochou zpoždění všechno nejlepší k svátku přeje australskému Jiřímu celá smečka (rose1)

    1. Más pravdu, terra-san, ze ekologické katastrofy byly uz dávno pred nasim letopoctem – lec mám za to, ze nás to neopravnuje je delat znovu. Ba naopak, jeden by si pomyslel, ze se lidstvo poucilo … a ono ne! Bohuzel.

  2. Já jsem se asi špatně vyjádřila. nemám nic proti nových technologiím, ale ta děsivá díra do země mne děsí a nelíbí se mi. To je asi to drancování, o kterém mluví Dede.

 9. Milý Jiří, přeju vše nejlepší k svátku.
  Z obsahu článku mě ovšem jímá hrůza, je mi líto těch lidí, co kvůli automatům přišli o práci.

 10. Milý Jiří, přeji krásný sváteční den (rose1) .

  Článek byl jako vždy úžasný. Austrálie mě nepřestane překvapovat.

 11. Tak jsem zabrejlila na ten vlak a on se v dálce na obzoru lomí ještě kamsi do dáli… impozantní pohled! Pokud jde o robotizaci… připomnělo mi to, jak jsem si kdysi užila s „robotem“-ubytovnou F1, resp. jejím sociálním zařízením 😀

 12. Technologií se většinou nebojím, často nahrazují práci, která je pro lidi nebezpečná nebo ubíjející. Ostatně za průserem, šikanou nebo zlobou jsou vždycky lidé, ne roboti. Ovšem, když mě šíleně rozčílí počitadlo nebo mobil, tak se stává, že sním o husím brku a halekačkách (rofl)
  Všechno nejlepší ke svátku, milý Georgi – ať si (i nám 🙂 ) ještě dlouho vydržíš fit a v příjemném duševním rozpoložení (inlove) (f) (party)

 13. Milý Jiří, krásný svátek, na který prý u nás vylézají hadi a štíři!!! Coby dlouholetý čtenář sci-fi se trochu bojím, že z nových technologií se člověk už úplně vytratí, nicméně doufám, že Asimovem stanovené zákony robotiky budou vždycky platit!!!!
  V lékařství však robotiku víc než vítám, protože i díky jednomu robotímu pomocníku mi před pár lety na klinice Gemini zlikvidovali šedý zákal, implantovali nové oční čočky a já vidím na dálku tak, jak jsem od puberty neviděla!

 14. Orwell, nových technologií neznaje, spoustu možností nedomyslel. 😛
  A všechno NEJ k svátku, Jiří. (f)

 15. Drahý Jiří/Jura,Georghi/všetko šťastie sveta a ešte dlhé roky medzi nami a Tvojimi drahými v plnej duševnej i telesnej sile.Ako vždy článok veľmi pekne napísaný a múdry,až ma to žerie./ lebo prosím pekne patrím tiež k tým,čo sa sťažujú na nedostatok peňazí,ale nikdy nie na nedostatok vlastného rozumu.Zdá sa,že to budem musieť prehodnotiť/A Orwela som nečítala-tiež budem musieť napraviť/

 16. V3echno nejlepší k svátku! (rose1) (d) (^) (d) (h)
  Z toho článku přechází zrak a v hlavě to šrotuje.

 17. Milý Jiří, přeji všechno nejlepší k Vašemu svátku, hlavně velkou porci zdraví. (rose1) (h)

 18. Ahoj Georgi, především přeju všecko nejlepší k svátku, ve zdraví to oslav a krásně si to užij (beer) (beer) .
  Co se týče robotizace… nevím, jestli jsi titul článku vztáhl k stejnojmenné knížce (nemyslím Orwella, ale Huxleyho). Důsledná robotizace mě trochu leká. Abychom jako lidstvo neskončili tak, že budeme ležet u bedny, konzumovat brambůrky a… a nic víc.
  Taky je na tohle téma jedna sci-fi kniha, nemůžu si vzpomenout na název (že by už? 😛 )

 19. No jo, na svatého Jiří vylézají hadi, štíři (a to jsem zvědavá, jak je to v Austrálii, jestli naopak nezalézají).
  Tak milý Jiří (inlove) – hezky si užij svátkový den a doufám, že ti Míla přichystá nějakou dobrotu (^) (pi) (beer) (d) – asi tak něco

 20. Milý Jiří, všechno nejlepší k dnešnímu svátku!
  A mnoho pozdravů Míle. Konečně jsem se sem mjednou dostala včas.
  Ale nad odvážným novým světem se mě žádné velké nadšení nezmocňuje, bohužel, asi jsem už stará konzerva nebo co. Mívám spíš pocit, že se nám ten „pokrok“ trochu vymyká z ruky. Pokrok píšu v uvozovkách, protože co to je, vlastně? Spíš mě často napadá citát z Váchala, snad to sem můžu napsat: Svět se řítí do ďáblovy řiti.“

  1. Ali (inlove) , pod Tebe se (s dovolením) přilepím od A do Z.

   Milý Georgi – Jiří, přeju Ti všechno nejlepší k svátku! (f) (sun) (h)

 21. Ach Jiří – skoro se mi chce říct, že nechci žít ve světě, kde lokomotivy řídí robot (shake) (i když je jistě výkonější a bezpečnější). Ale pokrok zřejmě nezastavím.

  Přiznávám, jsem kulturní barbar a Orwellovi knihy jsem nečtla (a už to tak vypadá, že ani číst nebudu), za to znám Asimova a tři robotí zákony – doufám, že je znají i lidé, kteří nové roboty vymýšlejí a uvádějí v život. Protože až dostanou roboti duši (a ono se to nakonec stane (wait) ) tak věřím, že se budou robotími zákony řídit – že není nic důležitějšího než důstojný život člověka.

  1. Metro na letišti v Atlantě už roboti řídili v r. 1999. A Zvířecí statek jsem četl ještě jako samizdat; bohužel to teď u nás vypadá stejně, jako na oné farmě. Ovce jen občas bečí, ale na nic víc se nezmůžou.

 22. Dobré ráno
  Trochu mě to děsí, připomnělo mi to krtečka, jak ho lidé umístli do nafukovacího lesa v paneláku poté, co obrovské mašiny bez lidí vykácely les.
  Ale práci na robotu Da Vinci znám dobře, naše nemocnice má dva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN