BTW: Policejní akademie a já (2)

Teoretická část konference „Mantrailing v systéme operatívno-pátracej činnosti Policajného zboru”, která se konala v areálu výcviku mírových misí a střední policejní školy v Devínské Nové Vsi, pokračovala ve středu 11. 4. 2012 v rámci semináře vedeného americkými instruktory mantrailingu Jeffem Schettlerem a Kelli Collinsovou praktickou výukou.

 

Navzdory tomu jsme se ráno opět ocitli v učebně, protože bez znalosti další teorie by se praktické ukázky mohly minout účinkem. Nemohu vám to tu všechno převyprávět, tak jen ty nejzajímavější kousky. Například o pachu a o tom, jak ho psi vnímají.

Tak například – jestlipak víte, že emoce zvýrazňují osobní pach člověka? Každá jinak, ale pro psa je nejlépe sledovatelný strach, podobně intenzivně vnímají i vztek. Vystrašený a třeba ještě zraněný člověk tak za sebou zanechává mnohem jasnější stopu, než člověk, který se cítí v pohodě, což pomůže těm, kteří zabloudili, ale už méně prchajícím zločincům.

S tím souvisí i další věc – jestlipak víte, proč se velmi špatně hledají ztracení staří lidé, postižení třeba Alzheimerovou chorobou nebo demencí, kteří navíc žijí v nějakém domě s pečovatelskou službou? Tak předně duševní choroby související s demencí „vymazávají“ skutečné lidské emoce, což způsobuje, že necvičený pes má se sledováním jejich pachu potíže a je tedy třeba s ním takové sledování trénovat.

Navíc lidé žijící v domovech pro seniory či různých léčebnách mají jen velmi málo věcí, na kterých by byl jenom jejich osobní pach. Prakticky na všechno, co jim patří, sahá ošetřující personál, mnoho věcí si lidé žijící pohromadě půjčují. Je tak prakticky nemožné sehnat nekontaminovaný pachový vzorek, který by psu přesně určil, koho hledá.

Všichni obyvatelé takového domova také sdílejí velkou část osobního pachu, což je dáno společným prostředím, jídlem pocházejícím ze stejné jídelny, stejnými pracími a úklidovými prostředky užívanými personálem. Najít tedy v okolí takového zařízení jednu konkrétní stopu jednoho konkrétního člověka je velmi těžké i pro zkušené psy a psovody.

 

Berry

 

Ostatně i členové jedné domácnosti sdílejí velkou část svého individuálního pachu, stejně jako podobné pachové „tóny“ mají i lidé z dalších společenství. S tím vším musí psovod počítat. Co víc, musí si to hodně natlouct do hlavy, protože ve stresu, který většinu pátrání doprovází, může takové opominutí znamenat, že se pátrací tým vydá špatným směrem, přestože pes bude na stopě velmi přesvědčivý.

Dalším úskalím při hledání pohřešovaných osob je fakt, že pach člověka, který zemřel, se tak zásadně liší od jeho původního, živoucího pachu, že pes si tyto dva pachy nedokáže spojit dohromady a po stopě jde jen do té doby, dokud pach na stopě odpovídá předmětu, který mu psovod nabídnul k očichání. (Zde se může skrývat jedno z vysvětlení, proč v případu ztracené a zavražděné Aničky psi nenašli její ostatky.)

Obecně psi neoznačují, resp. se vyhýbají kontaktu s pozůstatky člověka, takže pokud po psu chceme, aby mrtvé lidi nacházel, musíme ho na to připravit a vycvičit (nazývá se to výcvik na kadáver). Psi jsou schopni cítit mrtvé tělo dokonce i ve vodě, specialisté dokážou dokonce označit nález kostí i při archeologických výzkumech. Podle Jeffa pes podle pachu dokonce pozná, že člověk umírá, a to už dvacet minut předtím, než se tak stane. Neptejte se mě, jak to zjišťovali nebo ověřovali – já jsem se taky neptala.

Jeff nám ale ukázal, jakým způsobem na tyto situace trénují psy. Mají poblíž svého výcvikového centra jedny z posledních jatek, kde se prasata zabíjejí tak, že pracovníci jdou a střílejí je popořadě. Následující zvířata tedy vědí, co je čeká a bojí se. Psi, kteří byli přivedeni vně stěn těchto jatek šest hodin po zabíjení zvířat, projevovali známky strachu až paniky, a včetně jinak velmi odvážných a na nebezpečné situace trénovaných policejních ovčáků.

Bylo tedy nutné je uklidnit a pomoci jim si na pach strachu ze smrti a smrti samotné zvyknout – to vše proto, aby dokázali pracovat i v situacích, kde na ně právě takové zážitky mohou čekat. Ale abych nemluvila jen o krajních případech – pracovní pes totiž musí mít něco jako socializaci na druhou. Nejenže mu nesmí vadit všechny možné situace a prostředí, do kterých ho práce zavede (včetně policejních a požárních sirén), ale on v nich musí být schopen se soustředit na práci, kterou mu člověk zadá.

Když si to tak vezmete, tak pochopíte, že cena zkušeného zvířete ochotného pracovat, je těžko vyčíslitelná.

 

Bloodhound

 

 

Nenapovídej!

Ale vraťme se ke konkrétním cvičením na semináři. Se psy jsme se poprvé dostavili na „cvičák“ ve středu po obědě. Zadání bylo jednoduché. Pro každého psa bude položena stopa a psovod ji se psem vypracuje tak, jak je zvyklý. Půjde s ním vždy jeden z instruktorů společně se skupinou přihlížejících. Po (doufejme 🙂 ) nalezení hledané osoby se na místě proberou chyby, kterých se psovod dopustil. Kelli a Jeff tak získají obrázek o tom, co umíme a co ne, a budou vědět, na co se dál zaměřit.

Položená stopa byla slepá – tedy neznačená. Znamenalo to, že se musíme naprosto spolehnout na to, kam nás pes povede. S mým štěstím jsem byla na řadě jako první v Kelliině skupině. Když jsem šla pro Berry a chvějícíma rukama tahala ze stopovacího baťohu postroj, stopovačku a míček na provázku (odměna za práci – Berry o jídlo nestojí, je na to příliš vzrušená a padá jí netknuté z huby 🙂 ) , napadlo silněji než kdykoliv před tím: „Co tu dělám? Na co si to vlastně hraju???“

Berry byly moje pochyby naštěstí fuk. Její radost po spatření mých příprav byla nelíčená, konečně se mělo něco dít, a to něco byla práce, která ji baví. Proč se tedy netěšit? Přivedla jsem vzrušenou psici na určené místo, Kelli pokynula jednomu z přihlížejících, aby Berry podržel a šla mi ukázat, kde je pod keřem schovaná čepice – pachový předmět a vybídla mě, abych s Berry nejdřív udělala „scent inventory“, tedy obešla se psem kolečko kolem pachového předmětu tak, aby si Berry mohla v hlavě uspořádat pachy okolí.

Pokud by to byla reálná akce, musela bych do kolečka zahrnout i všechny osoby přítomné na místě činu nebo na místě, kde byla pohřešovaná osoba naposledy spatřená. To proto, aby si pes mohl vyloučit pachy přítomných a soustředit se pach osoby, která tam chybí 🙂

Předepsané pořadí úkonů praví: udělej kolečko se psem připnutým na vodítku za obojek, potom nasaď psu postroj (znamení, že práce začíná), přiveď ho k pachovému předmětu a v okamžiku, kdy si k němu čichne, vydej povel. Obvykle to je „Hledej!“. Je jedno, jaký povel se použije, jen musí být vždy stejný a později na stopě se nikdy neopakuje (teoreticky – to se člověk totiž nesmí zapomenout 🙂 ). Má-li být pes v průběhu práce z nějakého důvodu „restartován“, používá se jeho modifikace, v našem případě „Hledej dál“.

 

Polní napájení

 

Iniciační kolečko nám s Berry dělalo děsné potíže. Ona prostě nechápe, proč ji zdržuju a táhne jak splašená lokomotiva. Ustrojit takto vzrušeného psa do postroje je strašlivá práce, stopovačka se kroutí kolem a zamotává se do všech dostupných končetin, kolem ležících klacků a vegetace. Na stopu jsme tak obvykle vyrážely v nepořádku, se zašmodrchanou stopovačkou. Nadšeného psa potom brzdila moje kvapná snaha ten ďáblův vynález rozmotat.

Podle použitého minulého času asi chápete, že mi Kelli pomohla najít způsob, jak počáteční chaos krotit. Tak za prvé nechápala, proč Berry strojím až po kolečku. Vysvětlila mi, že ovčáci pracují jinak, než bloodhoundi a právě kvůli jejich temperamentu je vhodné obvyklé počáteční úkony přehodit. Pes jde na kolečko už ustrojen v postroji, uvázaný na stopovačce upevněné k obojku. Signálem, že práce začíná, je pouhé přehození karabiny stopovačky z obojku na postroj, což je rychlé a psu to jako znamení stačí. Díky tomu je možné udržet desetimetrovou šňůru v přijatelném pořádku, aby neměla tendenci omotat vše kolem.

Berry samozřejmě o stopě věděla okamžitě, takže jsme vyrazily závratným tempem a jen jsem slyšela, jak Kelli kluše za námi. Nejdřív jsme běžely po pohodlném terénu, ale pak nás stopa zavedla k hraniční zdi a já se musela za lehce běžící psicí prodírat starou vysokou trávou. Mělo to jednu výhodu – i když mám do Vinnetoua daleko, i já jsem poznala, že tu před námi někdo šel 🙂

Jenže potom Berry z vyšlapané stopy uhnula směrem od zdi a já musela za ní. „Panebože, jak budeme vypadat, jestli honí zajíce???“ proběhlo mi hlavou, a nervozita mi zase sevřela žaludek. Berry potom ještě jednou zahnula a vítězoslavným cvalem se vřítila mezi psinec a veterinární ošetřovnu, kde se za betonovým schodištěm skrýval náš pohřešovaný.

 

Jeff právě vysvětluje, jak nevhodný je mikrotenový pytlík pro uchovávání nekontaminovaného pachu.

 

Díkybohu, aspoň to jsme zvládli! Snažila jsem se popadnout dech, házet míček a rovnat si myšlenky. Co si všechno vyslechnu? No, bylo toho dost. Tak předně ten začátek. Kromě zvládání tryskové Berry jsme dělali všichni stejnou chybu. Na samém počátku jsme se pohnuli ve chvíli, kdy se pohnul pes. „Je to velmi přirozené, instinktivní, ale úplně špatně,“ opakoval znovu a znovu Jeff.

„Pohnout se smíte až ve chvíli, kdy je podle řeči těla psa jasné, že skutečně stopuje. Do té doby pouze povolujete, případně zase přitahuje stopovačku. Hodí se mít takového půl metru od konce řemenu třeba uzel, aby vám i bez pohledu na stopovačku (pohled je upřen na psa) bylo včas jasné, kdy se pohnout, abyste psa ze stopy nestrhli.

Na můj nesmělý dotaz, jak rozeběhnutého psa přibrzdit do přijatelnější rychlosti, abych ho ale zároveň nezadržela a tedy nesvedla ze stopy, Jeff jen vesele pokrčil rameny. Rychlost se prý dá jemným stálým tahem snížit, ale těžko mohu čekat, že se pes bude loudat mým tempem – tedy pokud bude mít stopu. Prý je třeba psa zpomalit na tempo vytrvalého maratónského klusu, aneb „Takového, jakým klidně uběhnu 10 mil,“ pravil Jeff a v očích mu tancovaly jiskřičky pobavení. Potají jsem si povzdechla. Neexistuje klus, kterým bych já uběhla deset mil, a to ani v případě, kdybych se – stejně jako Jeff v reálném nasazení – zbavila všeho kromě opasku se zbraní. 🙂

Ovšem výčet mých chyb ještě nekončil. Kelli mě zcela vážně obvinila z napovídání! Nechápala jsem. Stopa nebyla značená, tak jak jsem mohla Berry napovídat? Nebo ji mást? Kelli mi však dokázala, že jsem to udělala – a dokonce dvojím způsobem. Jak jsem běžela ve vysoké trávě a Berry náhle uhnula, naznačovala jsem řečí těla (prý natočením ramen), že stopa pokračuje kolem zdi.

Berry mě prý naštěstí ignorovala. Bylo jedno, že jsem vlastně měla pravdu – dvojí zahnutí totiž znamenalo, že si Berry „řízla“ trasu přes ostrý roh, protože před sebou cítila čerstvější stopu. To není v mantrailingu chyba, zatímco ovlivňování psa bezpochyby sledujícího stopu, byť by bylo neuvědomělé, chybou je.

Druhý typ ovlivnění spočívat v tom, že jsem neběžela důsledně za psem. „Váš jediný přípustný pohled je přímo na zadek psa,“ opakoval znovu a znovu Jeff. (Tedy, on to říkal pregnantněji 😛 )  Jakmile vidíte psa šikmo z boku, znamená to, že ho stopovačkou stahujete na jednu nebo druhou stranu. Když si je pes jistý, tak si toho nejspíš nevšimne, ale stačí, aby měl pochybnosti, a můžete ho takovým vedením znejistit a ze stopy stáhnout.

Berry mi šťastně šlapala na nohy a žebrala další hod míčku. Bylo jí úplně jedno, že ji špatně vodím. Netuší, že by hledání ztracených osob mohlo být i něco jiného než napínavá legrace, která vždy dobře skončí. Přestože není moc pravděpodobné, že bychom se zrovna my dvě někdy dostaly na ostrý zásah, moje chyby mi vadí. Vždy, když něco zkazím nebo přehlédnu, mě napadne – co kdyby to bylo doopravdy a kvůli mně někdo někde zemřel? A zatnu se, že už to příště udělám dobře. Nebo aspoň líp. A někdy se to dokonce i povede 🙂

 

Příště si povíme o dalších stopách a probereme otázku velké oddanosti a velkého zadku (psího!) – obojí se na náš účet řešilo častěji, než muselo. No a snad se konečně dostaneme k onomu „Velkému stopovačkovému ovinutí“ 🙂

 

Minulý díl najdete zde http://naszviretnik.net/2012/04/18/btw-policejni-akademie-a-ja-1/

 

 

Aktualizováno: 25.4.2012 — 09:04

104 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Milá Dede, teď jsem teprve dočetla Akademii. Je to fakt strašně zajímavé,stále se dovídám nové věci. Nikdy mne nenapadlo jak se cvičí psi na různé pachy. Tak nějak jsem si myslela, že pes to cítí intiuitivně. Díky za zprostředkování výcviku. (wave)

 2. Ahoj všichni! Přeju vám krásný modrý den a nadcházející víkend i s volnem! Letos to počasí asi krásně vyjde! (sun) Dede, to je fakt hodně zajímavý a poučný článek! (dog) (dog) (dog) (f) (f) (f)

 3. Dede, díky za tohle povídání. Četla jsem už ráno, ale nějak nestíhám, a to že nic. Děláš s Berry báječnou práci, tomhle odvětví stopování jsem nic netušila do momentu, kdy jsi nám o tom začala psát. A tahle konference, to muselo být prima. Vůbec jsem netušila, co všechno se při takové akci musí vzít v úvahu. Vlastně bych měla všem popřát, aby služby těchto nádherných psů nikdy nebyly zapotřebí, aby se nikdo neztrácel. Ale realita je jiná. Tak snad, kdybyste s Berry někdy v budoucnu musely zvládnout opravdovou akci, tak přeji abyste byly připraveny a mezitím máte obě skvělou zábavu.

 4. Marku, všechno nejlepší k svátku! (h) (f) (sun)
  Davide, blahopřeju k úspěšným přijímačkám – jsi jednička. (y) (h) (clap)

 5. Teď jsem zjistila, že můj polední příspěvek tu není. 🙁 Tak znovu.

  Dede (inlove) , to je tak zajímavé a napínavé čtení! Dočista jsi mě strhla, takže když jsem dorolovala na konec článku, byla jsem zklamaná stejně, jako když dočteš jeden díl zajímavé knížky a druhý v knihovně nemají. (nod)

  Je to režie CD, že máš Berušku a takový zajímavý výcvik v obci. (nod) Jste ohromné šikulky a já vám moc fandím. (h)

 6. Tak jsem si početla a dohledala i první díl. Nejen, že je to psáno velmi poutavě, ale je tam i spousta zajímavých informací. Moc se těším na pokračování.
  My sme kdysi s tetiným hafanem zkoušeli stopování, on snad měl nějaké základní zkoušky pro služební plemena. Ale moc nám to nešlo. Zato on občas stopoval zvěř :@ to mu šlo bezvadně.
  A já jdu s koťatama zítra do zoo, tak se moc těším. Jen se obávám, že se dvěma dětmi toho moc nenafotím. Ale snad si to užijem a nebudu z toho jen šíleně mrtvá. Ještě jsem tam s nimi nebyla sama, tak nevím, jak to budu zvládat. Jeden byl v pohodě, ale dva sou občas i doma neuhlídatelní.

  1. Milá Karakal, použij postroje a vodítka (rofl) pamatuju si, jak kdysi chodila na jízdárnu jedna mladá paní s malými dvojčaty. Aby je dokázala v prostoru nakrmit, zavírala je prázdného koňského boxu, aby jim omezila výběh 🙂 A když se děti pohybovaly po jízdárně, což je pro mrňata dost nebezpečný prostor, tak měly kšíry a vodítka 🙂 Nejspíš nic, co by se líbilo ochráncům lidskýchpráv, ale fungovalo to – děti se nezranily a mohly dle libosti koukat na koníčky a být s mámou tam, kde chtěla být i ona…
   Tak ať si to užijete, má být krásně…

   1. Po Přerově chodila maminka s kočárkem a druhé dítě měla v kšírách a na vodítku připnuté ke kočáru. Ten kluk byl asi dost nezvladatelný sám o sobě, když už to menší dítko chodilo, tak paní z nich docela tekly nervy….

    1. Tyhle kšíry jsem používala na Sebíka, když jsem byla těhotná od 6 – 9 měsíce a on se zrovna rozchodil. Neviděl, neslyšel a jen utíkal. Já už mu s břichem nestačila, takže když jsme šli po ulici (Sokolovská – kde je každou chvíli přechod), měla jsem ho na kšírách s vodítkem. Až na jednu babu prodavačaku jsem nezaznamenala špatné reakce. Spíš z toho měli všichni jundu. A babě co měla řeči, že ho mám chudáka jak psa jsem sdělila, že nejsem žádná matka údernice… A bylo ticho 😉

 7. Dede, úžasně zajímavé povídání. Při čtení jsem si vzpomněla na jakýsi film (už si nepamatuji jméno), kde pes v lese hledal ztraceného postřeleného muže. Chvíli klusal téměř najisto, ale pak se zastavil, vypadal zmateně a nakonec si sedl psovodovi u nohy, že jako dál nejde. A psovod prohlásil, že hledaný je už pravděpodobně mrtvý (tak byl i později nalezen). A tys teď tuhle teorii potvrdila. A jistě si všichni pamatujete honbu bloodhoundů v klasickém filmu „Útěk v řetězech“ (tam určitě psy sledovali právě stopu „strachu“ prchajících). Chudáci psi na prasečích jatkách – asi to musí být, ale hrůza jak pro psy, tak prasata. A vždycky, když vidím záběry z nějakých demonstrací, kde lítají Molotovovy koktejly a dlažební kostky a v tom „tancují“ policejní koně, je mi těch zvířat hrozně líto (i když mají klapky po stranách očí) a říkám si, jak je asi na tohle trénují.

  A nejen psi jsou schopni jakési telepatie. Před pár lety bylo ve zprávách o kocourovi Oscarovi, který v domově důchodců dokáže přesně odhadnout, když se někomu blíží poslední hodinka. Jinak celkem nespolečenský kocour přesně vytuší, komu zbývá už jen pár hodin či minut života a skočít k němu do postele. Už takhle odhadnul 50 smrtí a je v předpovědi přesnější, než zdr. sestry. Kdo umí anglicky, může si to přečíst, když jsem to hledala, narazila jsem právě na zcela aktuální článek v angl. novinách The Telegraph.

  http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7129952/Cat-predicts-50-deaths-in-RI-nursing-home.html

  Nestíhám, tak to raději vezmu „z jedné vody načisto“, abych urychlila odeslání.

  Bubu – gratuluji k překrásně černé štěničce – to bude povídání na spoustu článků.
  Jano Ba – při čtení tvého zážitku mě polila hrůza, psék měl úžasné štěstí i když si stejně nedovedu představit, jak tak dlouhý špíz do sebe nasoukal vcelku, že ho „cestou“ nerozhryzal.
  Gratulace Markovi k svátku a óbr gratulace Hřívnatci k úspěšnému složení zkoušek.
  Všichni „rajčatoví“ máte krásné fotky a Kytka rozkošnou druhou vnučku.

  1. Tak tihle koně bývají cvičeni na přeskakování hořících překážek a projíždění mezi dvěma hořícími barely. Na klid při výstřelech i jiném hluku, na hlučící dav. Jestli po nich oheň i házejí, to nevím. A jsou nejen cvičeni, ale i selektováni samozřejmně. Lekavá zvířata k nim nesmějí.

  2. Maričko, jednou jsem se byla podívat na závody, parkůru policejních koní. Opravdu to spočívá v nelekavosti na různé překážky. Např. museli procházet okolo policejního auta, se zapnutým majákem a tu a tam i sirénou, dělbuchy, oheň, povrch z pomačkaných petláhví, projít pod zástěnou z igelitových třásní, mávání různých barevných vlajek, hader, střelba, jekot trumpet Dokonce uměli i zadržet pachatele 😉 . Dva cválající jezdci sebrali mezi sebe prchajícího chlapa a koně ho těli natlačili tak, že ho znehybnili, ale nesměli zranit. A to všechno na čas. Prostě „parkůr“. Jinak kamarádka, která svého času sloužila na koni, říkala, že musí zvládat i normální jízdárenskou klasiku. Jsou na to vybíráni jednotlivci, anebo se hodí některá plemena. Některá města používají kladrubáky, některá slezské noriky, alespoň v Česku.

   1. Tak tyhle koníčky ze každoročně vidět na dnech NATO v Mošnově. Jsou děsně šikovní.

   2. Aha, tak oni ten zásah ve dvou na utíkajícího pachatele cvičí. A já proč jednou takhle chytili nějakého ukrajince bez dokladů, který při kontrole utíkal ze stavby. Byla u toho i televize, tak to natočili. Vypadalo to přesně takto.

  3. O tomhle kocourovi jsem také už dříve četla. Jakoby měl za úkol vyprovázet lidi na druhý svět. zajímavé, což? A myslím, že jim opravdu poskytne poslední chvíle komfortu, předoucí kožíšek velmi uklidňuje…..

    1. No Bedo,tak si představ,jak víš, že doprovází za Duhu a najednou se ti objeví v pokoji a sestra hlaholí: Máte návštěvu..a kocour přilehne.. (angel) by mě v tu chvíli kleplo a ještě bych měla několik hodin před sebou (whew)

 8. Milá Dede, taky se mi vaše činnost moc líbí. A Beruška je nejen fešná ale i šikovná. Tak ne abys jí to kazila! (chuckle) (chuckle) Ne, já ti velice fandím a moc se mi líbí že děláš se psem něco tak užitečného.
  Chtěla bych se zeptat jestli je tahle práce vyhraněna jen určitým druhům psů jako je bloodhound a vlčák. Pokud vím tak collie pracovali nějaký čas jako policejní psi v Kanadě.

  Garyk ujde všechny procházky s nosem u země a sem tam jako na dálku větří. Třeba měl i on předpoklady k takové práci, ovšem ten děs ze zvuků by mu v tom zabraňoval. A i kdyby, na to já už bych neměla. On mne za sebou vláčí nejen když se něčeho lekne ale taky když začne sledovat stopu, to je potom fofr. Někdy je na určité věci pozdě, ne že ne. Už mu je pět let a chvílemi je to naše potěšení poděšení i když už opravdu málokdy.

  Přeji tobě i Berry mnoho úspěchů.

  1. Milá Dede, teď jsem objevila odpověď kterou jsi psala Alex. Tak už vím, dík. 🙂

   Zase prý odesílám příliš rychle. Spam na pochodu?

   1. Ano, spamů je pořád strašně moc, ale s novými nástroji je přece jen lépe zvládáme 🙂 Ale denně jich odmažu od tří do pěti set… (bat)

 9. Ohromně zajímavé. Mikrotenový pytlík? Většinou prosakují, je to tím?
  Berry na fotce mi připadala jaksi malá, a zjistila jsem, čím to je: určitě se řítí ohromnou rychlostí a hlava, jak je mnohem blíž než tělo, prostě vypadá větší než ten zbytek 🙂

  1. Je to tak, milá Liko, především mikroten je hodně prostupný, klasický igelit je lepší, slušné jsou zipovací sáčky do mrazáku. Přesto je prý nejlepší v polních podmínkách používat zavařovací sklenice, vymyté v myčce na nejvyšší možnou teplotu. Jinak vyrábění „čistých“ hadrů používaných jako pachové předměty v tréninku je dost paranoidní záležitost – prát bez prášku, ale na vyšší teplotu, bez přímého dotyku usušit a bezpečně uskladnit. Popravdě snazší je koupit čtverce sterilní gázy a používat ty – jen to jde dlouhodobě kapku do peněz:)) „Napachovaná“ gáza se potom musí schovat do té zavařovačky, pokud možno bez dotyku jiné osoby. Pokud už má někdo na pachový předmět sahat, měl by to být psovod, protože toho pes bez problémů „vytřídí“ 🙂

   1. Připadá mi to jako ze seriálu CSI (Kriminálka Las Vegas etc.)… Pěkně akční, ovšem smekám, protože co se nažene na přípravě, to se vyplatí na bojišti – i kdybyste měli sousedům pomáhat s dítětem zaběhnutým za humna… Mmch nemohla by sis to takhle bezadrenalinově trénovat? Že bys sousedům nabízela ověřování alibi ratolestí??? (prosím, nebít)

 10. Mily Marku/Alpimera, vsechno nejlepsi k svatku. At se ti studuje v pohode a vubec se ti na svete dari. (sun)

  1. Marku, všechno nejlepší. A splnění tří tajných přání navrch. (rose1) (^) (d) (sun)

  2. Milý Marku, tak tak to stihnu. Tak tedy všechno nejlepší k tvému svátku. Ale co teď, chceš kytici růží? nebo něco k zakousnutí? něčím si přiťuknout? Tady to máš všechno. (d) (^) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

 11. Chtěl bych všem moc poděkovat za palečky a dodat, že jsem se dostal na oba gymply. Děkuju

  1. No bodejt, ze jsi se dostal. Protoze umis. Tak si toho uzivej a obcas „make your mamma proud“. Jsi jednicka!!!!!!!

   Tak, a pro zabavu moje vzpominka na prijimacky na gympl. Jeste v 9. tride jsem psala obcas pro nejake detske noviny. A kratce pred prijimackama mel v Olomouci koncert Karel Gott. Dostala jsem nejaky papir, ze jsem detsky novinar a dostala jsem se do zakulisi a Mistr mi laskave udelil interview. A nutno rict, ze byl moc fajn, stravil se mnou snad 20 minut. V nejakem zachvatu tuseni budouciho profesionalismu mi prislo trochu blby Mistra pozadat, aby se mi podepsal na ruku. Ale nakonec pubertalni duse neodolala a spitla, ze delam ty prijimacky za par dnu a ze mi nejde matematika, a kdyby jako… nahodou… mu to nevadilo… ze mam tu propisku s sebou… a kdyby jako se podepsal… A tak jsem odesla domu s napisem na leve ruce: hodne stesti, Karel Gott. Doma nastaly problemy, protoze jsem tu ruku do prijimacek nechtela mejt, a kdyz jsem resila na prijimackach rovnice, tak jsem tu a tam pohladila Karla Gotta. A vyslo to. (dance)

   1. Tohle vyprávění by možná božského Karla potěšilo 😉

    Sice nepatřím mezi skalní fanoušky, ale profesionalita a smysl pro humor se Gottovi prostě přiznat musí. Ví jaká muzika mu sedí a drží se jí.

 12. Milá Dede, moooc zajímavý a krásně napsaný a popsaný. A jak už píše dole Xerxová, ani mě jsi moc fakty nepotěšila. Tchán má Alzheimera v rozvinutým stadiu a bohužel patří mezi zdrhací. Stačí, když se jde tchýňka vysprchovat, nebo jen kouká ve vedlejším pokoji na televizi a tchán už bere dráhu. Už jsme si říkali, že mu pořídíme GPS, jenže je problém jak to k němu ukotvit. Občas takhle uteče jen v ponožkách a pyžamu. A to je ještě fajn, že má na sobě vůbec něco…

  A ta Rpuťovina dole, je tedy luxusní. Chechtala jsem se tu nahlas a pak se chytala za hústa, abych si nevzbudila děti 🙂

 13. Tak mantrailing mi připadá čím dál zajímavější a už se těším na pokračování! 🙂
  Jinak s tím pachem strachu – zrovna mi to ukázkově předvedla Ravenka. V zadní části zahrady, oddělené plotem od té přední, zrovna pracují řemeslníci. Vypadalo to, že tam ještě budou dlouho, tak jsem pustila bez obav psy do přední zahrady. Jenže v tu chvíli jeden z chlapů přešel k brance a chystal se vejít dovnitř ke mně a psům. Přišlo by mi logické, že když z druhé strany plotu je zuřivý pes (byť gaučového vzhledu) a jde k němu panička ještě navíc s vodítkem v ruce, tak zůstanu stát a počkám, až si psa chytí. Ale ne… Očividně naprostý nepejskař vešel dovnitř a velmi svižným krokem prchal před Ravenkou (což se jí samozřejmě moc líbilo). Blbišon Ravenka kolem něho skákala ve snaze ho kousnout, a aby toho nebylo málo, kolem nich jsem lítala řvoucí já ve snaze ji chytit… :@ Jsem myslela, že je zabiju oba… (whew)

 14. Dede, to je napínavé jako triko za 3 kačky! (y)
  U spousty článků si člověk řekne, no jo, tohle je zajímavé, ale ty píšeš tak, že mám chuť sebrat Cindy a začít stopovat. Cindy toho retrívra nezapře – v lese jede jako hračka na klíček – napřed nos do vzduchu, pak evidentně jede po stopě a vysokým nosem si občas pomáhá. Naštěstí se dá odvolat, byť pouze hlasem „délesloužícího poddůstojníka“, takže MLP má problém. (rofl)

   1. žárlí a je protivná… Ale to se srovná (inlove) Jen aby se mladinké mamině spustilo mlíčko a bude vše krásné

 15. Paráda, Dede. Krásně se to četlo a Berry je moc šikovná. Muselo to být hrozně zajímavé. Dozvěděla jsem se moc zajímavé věci. Třeba se i k ostrému zásahu dostanete.

 16. Dede, jsem celá napnutá na pokračování, velmiť mě totiž zajímá, proč při této činnosti vadí velký psí zadek.
  :^)

  1. Abyt, napadá mě jediné. Když se musí jít tak perfektně v zákrytu za psem, tak asi mají školitelé obavu, aby bylo přes velký pozadí ještě něco k zahlídnutí 😉 (dance)

 17. Dede, úžasný čtení. Věděla jsem jen o klasickém výcviku služebních psů. Ale tento směr je úplně jiný. Moc se těším na pokračování.

 18. Dede, to je moc zajimave cteni o moc zajimave zkusenosti. A Berry na te silnicce vypada velmi cilevedome. (inlove)

  Pred par lety jsem cetla, ze nekteri psi napr. rozpoznaji, ze na cloveka jde epilepticky zachvat a jsou schopni vydat varovani snad az 20 minut predem. Bylo to vysvetleno tim, ze v tele dochazi k nejake chemicke reakci a pes diky neuveritelne vyvinutemu cichu to pozna. Taky to rikalo, ze nekteri psi se daji vycvicit tak, ze poznaji urcite druhy rakoviny driv nez moderni diagnosticke metody. A pak jsme nedavno potkali manzele s takovym prtavym nesmirne milym voriskem pejska. Meli jsme s sebou Jakeyho a navzajem si psy chvalili a oni rikali, ze ta pani trpi epileptickymi zachvaty, a ze aniz by toho psa nejak cvicili, ze asi po druhem zachvatu to rozpoznal a dava ji predem avizo. Podarilo se jim dostat potvrzeni ze je

  1. Věřím tomu. Epileptický záchvat vzniká kvůli chemické nerovnováze v mozku. To klidně může být i cítit. A pes jako velmi citlivý jedinec zvyklý číst svého člověka tohle může identifikovat. Navíc opravdu před i po záchvatu je možno pozorovat tzv. auru (nemá nic společného a aurou, tak jak ji chápou např. senzibilové, tahle aura je spíš soubor příznaků). U Báry auru vždycky rozpoznám po záchvatu (prostě vím, jestli přijde ještě další, nebo je konec), předzáchvatovou identifikuju jenom zřídka.

  2. Nejak se mi konec prispevku odseknul. Chtela jsem rict. ze maly pejsek dostal potvrzeni, ze je asistencni pes, takze ho s sebou berou vsude.

 19. Dede, našla jsi si zajímavého koníčka, ba co dím, přímo koně! Tvé podání ve mě vzbuzuje chut zaběhnout do prvního krámu, zakoupit stopovačku, začít se prodírat houštím a svištět horami a dolami. Bohužel, jsem lempl a nemám tvoji vytrvalost a schopnost dobrat se podstaty věci. A tak díky za předání tvých vědomostí.

  Huff, jsem lempl, mám to za 5!

  1. Jano, vcera jsem se nedostala k tomu, abych ti vyjadrila soustrast nad spolknutym spizem. Uffff. Ale zas na druhou stranu je ten trouba malej slavnej. Vzdyt by mohl i do veterinarskych ucebnic, ze to prezil.

   1. No to ano, ale není to jediná znamenitost, která v té vitrině je. Je tam míček o průměru 10 cm, kameny různých velikostí, kachnička, panáček. Samostatnou vitrinu a čestné místo zaujímá 30 cm dlouhý kuchynský nůž. Zubatý, na konci má vidlici. Rentgenový snímek přiložen. Příčina stejná jako u mne. Paní se sehnula pro hrnec, narovnala se, zatápala po noži, ale ten už mizel v psí tlamě. Neuvěřitelné, ale pes přežil. Takže bacha na větší psy a kuchynskou linku.

    1. Tak takhle jsem málem přišel o kočku. Krájel jsem maso a potřeboval jsem něco v jiné části linky. S nožem v ruce podél těla jsem se otočil, udělal krok a kočka skočila po noži – asi si myslela, že je to pro ni. Uhnul jsem v poslední chvíli.

 20. teda Dede!!!! dnes je to zase taaaak zajímavé, četla jsem fakt jedním dechem (clap) (clap) (clap) (clap) … a to i tu teoretickou úvodní část, hrozně zajímavé povídání o těch stopách a o pachu smrti, i o tom, jak se pach mění při různých duševních hnutích, i když o tom už vím… a taky ten společný pach – moje micky se takhle vždy očichnou, když se míjejí, aby se ubezpečily že ano, to jsou ony z té společné domácnosti

  veliké díky (h) (h) (h) (h)

  1. Asi tě potěší, že z hlediska psího čenichu s nimi skutečně část osobního pachu sdílíš (rofl)

 21. Dede, báječný! Jste holky šikovný, no a právě proto jste tam přece jely, abyste se učily, že jo (inlove) .
  Ne, vážně, jsou to úžasně zajímavé věci, díky za nakouknutí. A na té cestě to Berušce moc sluší :*

  1. Hm, z té cesty je na fotce vidět s bídou polovina. Při následující stopě ve výcviku jsem ji za Berry proběhla celou a ještě kus přes pole (whew) Vydržela jsem jen proto, že nevydržet nepřicházelo v úvahu 😀

 22. Dedééé! Tak to jsem si početla! Díky moc a moc za pečlivé vysvětlení o pachové práci na stopě! Čím dál víc si uvědomuji, že mě v životě minulo něco velmi zajímavého v mém soužití se zvířaty. To myslím tu část života, kdy mě nic nebolelo a mohla jsem přímo létat. To jsem probendila běháním po našich lesích jen tak. Svazarmovský výcvik (vpodstatě tvrdý policejní) mne moc nebavil, potřebovla jsem něco odlehčenějšího. Tohle je opravdu moc a moc zajímavé. Myslíš, že se používají v zahraničí k mantrailingu třeba i velcí knírači?
  Jo a netušila jsem, že je tak těžké (myslím pro psa) výcvik na kadáver.

  1. O kníračích nevím, ale proč by to nešlo? Jeff tvrdí, že na mantrqailing je možné vycvičit každého psa s dobrým nosem a chutí do práce – tedy motivací hledat. 🙂
   Taky mě mrzí, že jsem to objevila tak pozdě… ještě před pěti lety by se mi běhalo líp 😛

  1. Týjo – to je krásná vlasatá holčička – tak všechno nejlepší Kačenko, ať je svět k tobě vlídný.

   A Natálka je už opravdu velká slečna.

  2. Hodně štěstí pro maminku i holčičky. Kačenko, ať rosteš ve štěstí a radosti (inlove) (h) (f) (sun)

  3. Gratuluji rodině k dvěma princezničkám. Všechny princezny nejsou zlatovlásky. 😉 S velkou radostí bych si Kačenku pochovala v náručí a s Natálkou si pohrála. Role babičky mi byla upřena a tak se všude koukám po dětech, ty tvoje děti milá Kytko se mi obzvláště líbí. Posílám jim pusu na čelíčko a ať je štěstí a láska provází životem. (f) (sun) (f) (inlove)

  4. Jé – gratuluji k další slečně (inlove) Náš Vilík už taky ví, že bude mít doma za nějaký čas sestřičku … dnešní hlášení ze za Louže je prý 1,5 libry Františky (chuckle)

 23. A ještě OT
  Včera večer dávala Alex odkaz na Hadopasy
  http://forum.hadopasi.org/viewtopic.php?t=1914

  Jedná se o to, že tuto sobotu Moravská sekce NZ pořádá výlet se psy – já vím, je to narychlo, ale my jsme pořád čekali na trošku slušné počasí. Děcka, mrknite tam a kdo bude mít čas a cestu kolem, tak dejte vědět.

 24. Díky Dede za další pokračování. Je to velmi zajímavé, jeden vůbec netuší, jaké jsou problémy s hledáním ztracené osoby. A já si myslela, že nejhorší ze všeho je voda.

  Jo – je mi jasné, jak tě mrzely výtky … přes všechno člověk v skrytu duše doufá, že bude mezi těmi chválenými (nod) . Ale jsi se zaťala „však my vám ještě ukážeme, že Berruško!“

  A jak jsi říkala, že se na ostrý zásah nedostanete – a víš, že je to skoro škoda? Berry má určitě potenciál a ty vlastně taky – byly byste skvělé záchranářky. Nebudeš o tom trošku přemýšlet … (nod) ?!

  1. Výtek bylo mnoho, ale způsob, jakým Kelli a Jeff seminář vedli nenechal člověka na pochybách, že cílem není člověka zesměšnit a utužit si vlastní ego, ale učit, povzbuzovat a zase učit. Nikdy se nestalo, aby při veřejném probírání chyb byl někdo uražen nebo ponížen. Vždy se řeklo všechno, ale Jeff hlavně povzbuzoval a jeho oblíbené rčení bylo: Víte, proč tak dobře vidím vaše chyby? Protože jsem je všechny sám dělal! 😀

 25. Je to napínavý jak kšandy- bezva, moc se mi to líbí. Že psa děsí pach smrti, to bych chápala ve spojitosti s tím strachem. Ale myslela jsme si, že to má spojitost jen s lidmi, jatka mě překvapila. Takže lovečtí psi se musí naučit vypátrat vyděšenou a umírající kořist, i když se toho strachu bojí? A proč se teda psi tak rádi válí ve zdechlinách? To je z toho zvířete pak už jen přírodnina bez emocionálních pachů? Jak mám ty malé psy, které cvičím maximálně v chytání tenisáků a pár tanečních prvků, tak jsem nad tím vlastně nikdy neuvažovala.

  1. Matyldo, v tom bude asi něco jiného – viz třeba ty poslední případy, kdy psi nechtěli opustit kamaráda, kterého srazilo auto. Asi je prostě ten pach jatek jinej.

   Moje máti měla jednou kocourka, kterému na stará kolena selhaly orgány. Ještě pár dní ho držela při životě injekcemi, kocour sice nežral, ale, byť pomalu, se pohyboval po místnosti a okolí vnímal. Zvláštní ale bylo chování ostatních koček – jakoby pro ně přestal existovat. Ony zřejmě věděly, že je vlastně už mrtvý…
   Ale když Žofíček 4 dny přirozeně umíral, byl Evelín stále někde poblíž a na noc se k němu tulil a dával si záležet, aby Žofík věděl, že není sám…
   Ještě toho spoustu o zvířecím myšlení nevíme.

  2. Já si myslím, že psi rozlišují jednak smrt člena smečky, jednak strach kořisti. Každé vnímají jinak. Ovšem jatka bude něco, na co nemohou být absolutně připraveni. Davová panika, pach hrůzy – to se v přírodě vidí jen u katastrof a od těch je nutné utéci. Takže jedna kořist- to je OK, ale jatka ne.
   Na jednotlivou kořist (zkušenost se psy na honu) reagují velmi intenzivně a ne strachem. Daleko atraktivnější je postřelená, než úplně mrtvá kořist (někteří psi dokonce nevezmou studenou zvěř, když znají teplou, čerstvě zatřelenou, což je problém při dohledávání po nějaké hodině). Kořist (i mršina) je pro ně přitažlivá, strach určitě nemají.
   Příliš kořisti (když se dostanou do míst, kde je na malé ploše nastřílených třeba přes 20 bažantů) u nich vzbudí paradoxní chování (lítají od kusu ke kusu, pouštějí, můžou až trhat) – něco jako kuna v kurníku – to také není vražedné šílenství, ale nenormálná podnět.

   S lidskými ostatky si nejsem jista (nemám zkušenosti), ale řekla bych, že jak člověk není kořist (můžeme polemizovat, zda ho vnímají jako vlastní druh), tak i to vnímání bude posunuté. Podobně jako obvykle nezaútočí na zraněného člena smečky (výjimečně ano, ale to není běžné chování). Tomuto chování tolik nerozumím, jen vím, že se to popisuje.
   I když i lovu, hledání kořisti apod. se pes musí učit. Nezkušený pes neumí ani toho bažanta vzít.

   1. Eva to vysvětlila přesně – jde o tu hrůzu, strach před smrtí, a to vlastně v masovém měřítku. Náraz takových pocitů a jejich utlumení výcvikem umožní psu snášet podmínky ostré práce.
    Ovšem člověk se musí zamyslet, jestli by takové vepřové vůbec měl jíst. 🙁

 26. Další bezvadné povídání, díky.
  Že pes pozná čichem stres je známá věc. Proto také víc štěkají na člověka, který se jich bojí – cítí „divný pach“ strachu a nechápou proč. Že na mrtvoly se musí pes speciálně cvičit také vím (a že je nemá rád). Ale ta ztráta pachu u starých a dementních mě překvapila. Že je strašně zajímavý ten „strach ze smrti“ u psů? Ale i ten se rozvíjí, malé štěně to ještě nechápe (Beky, když umřel Nick si s ním chtěla hrát), teprve starší to pozná.

  A k výcviku stopování. Naše stopy jsou trochu jiné, ale odobné. Přesně tohle říkám těm, co je učím „věř svému psovi“ (ostatně rčení není ode mě). Z těch, co jsou na stopě ty, jako psovod, víš nejméně. Posuzovatel ví, pes ví, kdežto ty víš houby. Přesto se spousta lidí snaží psovi „napovídat“ (přece pán tvorstva to ví nejlíp) a už takhle nejeden psovod zkazil psovi soutěž. Musíš umět psa číst a když neví, tak ho zastavit a v klidu najít stopu. Mě už se to na zkouškách stalo a protože nám o nic nešlo, nezpanikařila jsem. Ale být to na významnějších, tak bych to asi já neustála. Překvapilo mě, že psu kšírují až po „kolečku“. To my stpovací rituál začínáme už dost před nasazením. Nečjdřív připneme barvářský obojek, připravím si šňůru. Pak jdeme na „následování“ a pak posadím psa (těžší část úkolu) a odvedu ho na začátek stopy. Tam ho donutím (ano, musím tomu cvokovi strčit hlavu skoro na zem) očichat stopu a vyrážíme. Také nejdřív povoluji řemen a pak jdu já. My navíc nesmíme klusat (za námi jdou rozhodčí, kteří ten den jdou i 10 stop a klušou velmi neradi), takže psa držím ve velmi svižné chůzi (protáhnu si nejen nohy, ale i ruce..). Zajímavé je, že tak po roce, dvou, holky pochopily, že pomalejší postup (hlavně na těžších stopách) je jistější a už tolik netáhnou. Chodí zodpovědněji a pommaleji.
  Koukám, že lovecké stopy a trailing mají dost společného. Pes dělá pro něj nejpřirozenějším způsobem.
  Jinak stopovačka je nejlepší z koženého kulatého řemenu. Pokud neseženeš, dá se dost snadno udělat. Kdyžtak se ozvi.

  1. Děkuju za nabídku, už jsem si ji objednala u místního ševce 🙂 Ta moje, koupená s naprostou neznalostí věci, skutečně nestojí za nic – Vítek navrhnul, abych ji na čarodějnice rituálně spálila, ale rozhodla jsem se ji darovat místnímu útulku. Na venčení nalezenců se ještě dobře užije 🙂

 27. hezkou středu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Dík – skvěle popsané zajímavosti ze světa „čmuchačů (chuckle) “ Hodně věcí mě překvapilo. S tou demencí jsi mi radost neudělala… (včera jsem „měla službu“ a děda nicmoc 🙁 )

  Opravdu se moc těším na další kus vyprávění…

  Jo a už chodíš tréninkově běhat ?? (rofl)

  1. Běhám jen se zapřaženou Beruškou 😀
   Lidé s demencí vysledovatelní jsou, zejména ti, kteří bydlí doma a ne v nějakém ústavu. Jen se to psu musí ukázat, pes se musí naučit, že takový pach nepodpořený emocemi existuje a musí se ho naučit sledovat. I to je důvod, proč by se při pohřešování člověka s demencí mělo pro psa poslat co nejdřív, nečekat, aby byla stopa co nejčerstvější.
   Ostatně Cilka takhle loni na podzim hledala starého pána ztraceného v lese a s Danou úspěšně navedly policejní vrtulník s termovizí. Že se potom o ni nikdo nestaral a holky se musely z lesa samy vymotat a Vítek jezdil autem kolem, aby je našel, to je ta ostudnější část toho, jak se u nás pracuje v týmu s dobrovolnými záchranáři…

 28. Mám naprosté pochopení pro „tryskomyš“ Berrýšku… 😀
  Jednou jedinkrát jsem připla Blesana na stopovačku. Vyrazil okamžitě takovým tryskem, že výsledkem bylo mé čtyřmetrové plachtění vzduchem – postupně jsem ztrácela klíče boty, cigarety, zapalovač a nakonec i brejle.
  Ještě, že jsem se neviděla, jak letím – asi bych se strašně lekla. Neinformoval vás Jeff, jak se při takovbém pádu v luftě brzdí?
  (rofl)

   1. Prakticky vůbec (chuckle) Nutné je začít brzdit PŘED letem. Ovšem to musíš umět věštot (prdlý pes naučí člověka i to – ne asi věštit, ale předpovídat a pokud nepředpovíš, letíš, no)

    1. Evo ne vždycky – když letíš po hubě, tak je všechno marný, ale po nohou to, aspoň o pár milimetrů jde.
     To jsem takhle jednou kupovala v Dětském domě nějakou skřínku. Sehnala jsem nákladní taxi a navigovala ho dozadu ke skladu naproti Stavovskému divadlu. Místo k zaparkování nebylo, tak jsem navrhla, že se zeptám, zda-li možno vjet dovnitř. Řidič pravil, že jo a že se zatím tady pokusí najít místo.
     Svolení jsem obdržela a protože jsem tušila, že taxík najde místo až někde u Vltavy, vyrazila jsem tryskem, aby mi neujel. Podstatné je, že v patře se nacházely kanceláře Národního divadla.
     A tak se stalo, že ve chvíli, kdy jsem se odrazila k poslednímu mohutnému skoku, vstoupil do vrat herec B.Navrátil, zjistil, že mu padám na hlavu, příšerně se lek a místo, aby uskočil, zcepeněl hrůzou na fleku.
     Bylo jasné, že ho zadupu, zašlápnu, zabiju a zmrzačím, ale v tom luftě se opravdu moc dělat nedalo, tak jsem aspoň natáhla nohy před sebe, jako když kachna sedá na vodu. Stal se zázrak, těch pár potřebných milimetrů jsem ubrzdila a dopadla na plocho na obě nohy asi tak 5cm před něj. Nastalo zemětřesení a v klenutém průjezdu to zadunělo asi jako když vybuchne Krakatou…
     Jsem osoba slušně vychovaná, ale protože jsem honila taxík, neměla jsem čas vysvětlovat, že to nebyl atentát a tak jsem jen slušně pozdravila, oběhla ten solný sloup, co tam trčel ve vratech a prchala k Neumětelům – tedy za taxíkem.
     Myslím, že v jistém smyslu slova, tam pan Navrátil stojí dodnes… (rofl)

     1. Rputííííí – Bořivoj Navrátil, jeden ze sloupů Národního divadla. A udělala jsi ho ty! To chce velký aplaus (clap) (clap) (clap)

 29. Drzime palce a drapky zpoza Atlantiku!

  A Beruska je na te fotce velmi impozantni psi dama, ech…. female office 🙂

 30. OT – Hřívnatec dnes dělá další přijímačky a večer napsal:

  Chtěl bych všem moc poděkovat, že mi v pondělí drželi palce a chtěl bych poprosit o duševní podporu na zítra.
  Hřívnatec

  1. Palce i tlapky jsou nachystane. Jak jsem rikala pri pondelku – hlavne nezpanikarit a bude to OK. To by bylo, aby nebylo! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN