ROZHLEDNÍK: Mikrobiální nebezpečí v potravinách

Na začátek bych chtěla upozornit, že kontrola potravin a potažmo i veterinární zabezpečení chovů hospodářských zvířat v bývalé ČSSR bylo podle mne i výsledků jedno z nejpřísnější v celé Evropě a zvykově i po 20ti letech máme nejpřísnější státní kontrolu. Srovnání mám s naší sesterskou firmou v Německu, požadavky našich kontrolních orgánů jsou daleko přísnější.

Jak se bránit?

U všech mikrobiálních alimentárních nákaz je na prvním místě hygiena přípravy jídel. Důkladné provaření, tj. zahřátí nad 70°C v jádře masa alespoň 15 minut spolehlivě zabije většinu patogenní i ostatní mikroflóry. Připomínám, že velká část nakažených kuchařek se nakazila při ochutnávání neprovařeného pokrmu.

Při nákupu potravin je třeba věnovat pozornost nejen datu spotřeby, ale i obecně vzhledu výrobku. Zejména u vakuově balených potravin je důležité, aby nebyl porušen obal a tím narušeno vnitřní prostředí.

Po uvaření je třeba potraviny buď sníst, nebo zchladit na teplotu 5°C a uchovávat při těchto podmínkách.

Nezapomínejte, že ve hře jsou dva aspekty – tedy to, co je v surovině převážně živočišného původu, a to, čím potravinu můžeme při nehygienické přípravě kontaminovat, tedy „obohatit.

Mléko „od krávy“ nebo z automatu

Nový trend je nekupovat UHT mléko v krabici, nýbrž takzvaně mléko od krávy nebo z automatu. Pro naše zažívání hrozí nebezpečí dvě, jedno dietetické a jedno zdravotní. Neupravené mléko má jiný obsah tuku než na jaký jsme zvyklí a tak se mohou dostavit určité zažívací problémy. Druhým nebezpečím neupraveného mléka je, že v něm přežívají veškeré mikroorganismy, které v něm jsou buď od kravičky, nebo od člověka při nehygienickém získávání mléka a jeho transportu a skladování. Je dobré ono mléko převařit, byť ta chuť je holt jiná. Jako dítě jsem milovala mléko teplé a pěnovaté přímo od vemene, to kakao z něj bylo nezapomenutelné. A to se to tloustlo 🙂  Ale přejděme nyní k bakteriím…

 Campylobakter

Kampylobakterióza se podle zjištění Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 14. 12. 2006 výrazně podílí na alimentárních intoxikacích bakteriálního původu a to více než Salmonelóza. Její průběh je mnohem drastičtější, jak dokazují jedinci, kteří prožili obě onemocnění.

Campylobakter a zdroje nákazy

Baktérie rodu Campylobacter jsou gramnegativní tyčinky. Jsou aerobní a rostou tedy jen za přítomnosti kyslíku. Pro člověka jsou patogenní zejména druhy Campylobacter jejuni a Campylobacter coli.

Campylobacteriaceace jsou relativně málo odolné vůči podmínkám vnějšího prostředí. Nepřežívají teplotu nad 60° C, jsou též citlivé na vysušení, teploty pod bodem mrazu, pasterizaci a působení chlóru.

V přírodě jsou značně rozšířeny, rezervoárem jsou zažívací trakty zvířat. Nejčastěji jsou diagnostikovány v mase drůbeže, mléce nedostatečně ošetřeném, nedostatečně tepelně opracovaných nebo sekundárně kontaminovaných výrobcích z masa a neupravené pitné vody.

Kampilobakterióaza a její příznaky

Inkubační doba 1-7 dní, trvání 4-7 dní. Projevuje se jako akutní průjmové onemocnění. Často ještě před objevením zažívacích potíží choroba začíná úpornými bolestmi hlavy a břicha, popřípadě horečkou. Průjem je často vodnatý s přítomností krve ve stolici provázený bolesti břicha .

Listeria monocytogenes

Listeria, rod mikroorganizmů z čeledě Corynebacteriaceae jsou grampozitivní nepohyblivé tyčinky. Ze 7 druhů je pro člověka patogenní pouze Listeria monocytogenes. Je odolná vůči vysušení, zmrazení a lehko přilne na technologické materiály (guma, sklo, kov).

Listeria monocytogenes je v přírodě značně rozšířená; nachází se v půdě, vodě, rostlinách, fekáliích. Této bakterii se daří dobře při teplotách 1 až 40 °C, nejlepší podmínky pro růst jsou při teplotách 30 až 37 °C ( pH 6-9, aw 0,92). Zdrojem nákazy pro člověka jsou hlavně zvířata, svalové maso, klobásy, plísňové zrající sýry, nepasterizované mléko, ovčí hrudkový sýr a bryndza z nepasterizovaného ovčího mléka, uzený losos, vákuově balené filety z lososů. Zdrojem ale může být čerstvá zelenina, která byla hnojená čerstvým hnojem (salát a ostatní listová zelenina, celer, rajčata )

Pozor na schopnost Listerií přežívat a množit se i při chladírenských teplotách.

Listerióza a její příznaky

Inkubační doba 1-4 týdny, může jít i o onemocnění vrozené získané intrauterinní infekcí.

Při požití kontaminované potravy nebo vody se onemocnění projevuje jako horečnaté podobné tyfu se zvětšenou slezinou a vyrážkami. Jindy se projevuje jako těžká hnisavá meningoencefalitida nebo jako nekrotická angína se zduřením podčelistních uzlin připomínající mononukleózu

Při onemocnění je rozhodující imunitní stav člověka, pro některé skupiny – starší lidé, těhotné ženy, lidé se sníženým imunitním systémem – je listerióza i smrtelná

Při všech projevech choroby je rozhodující imunitní stav a věk člověka.

Bacillus cereus

Baktérie Bacillus cereus je grampozitivní, fakultativní anaerobní sporotvorná tyčinka. Jeho spóry mají schopnost produkovat toxiny v jídle i v lidském organismu. Bacillus cereus je v přírodě velmi rozšířený mikroorganizmus a jeho spory jsou prokazatelně v širokém spektru potravin.

Běžně se nachází v půdě a tím i na zelenině a na jiných i upravených potravinách. Jeho spóry jsou velmi odolné vůči extrémním podmínkám. Klíčí ve vlhkých, málo kyselých potravinách při teplotách od 4 do 55°C. Spórami jsou běžně kontaminované potraviny jako: cereálie, rýže, škrob, mouka, brambory, mléčné pudinky, těstoviny, konzervy a sušené potravinářské výrobky – např. koření.

Intoxikace vyvolané baktérií Bacillus cereus a příznaky onemocnění:

Bacillus cereus má schopnost vyrobit dva druhy toxinů, které vyvolávají dva druhy otrav z potravin:

1. Emetický toxin Bacillus cereus – vyvolává nevolnost, malátnost, zvracení. Emetická forma intoxikace nastane po požití toxinu (Cereulid), který se vytvoří přímo v jídle.

Inkubační doba je půl až l hodina po požití kontaminované potraviny. Nemoc má rychlý průběh a většinou odezní po 6-24 hodinách. Při evidovaných nákazách většího počtu lidí emetickou formou šlo o zejména o tyto suroviny: rýže, cereálie, těstoviny, mléčné pudinky.

2. Diarhogenný (průjmový) enterotoxín Bacillus cereus – vyvolává průjmové onemocnění provázené bolestí břicha, vodnatým průjmem a pocitem nevolnosti.

Inkubační doba je 8-16 hodin po požití kontaminované potraviny. Intoxikace může trvat jeden i více dní. Při evidovaných nákazách většího počtu lidí průjmovou formou šlo o zejména o tyto suroviny a jídla: masová a zeleninová jídla, omáčky, polévky, dušené maso a dezerty.

Clostridium perfringens

Baktérie Clostridium perfringens je grampozitivní, nepohyblivá sporotvorná tyčinka. Pro svůj růst upřednostňuje anaerobní prostředí, roste a rozmnožuje se v rozmezí teplot od 15 °C do 50 °C. Spóry produkují toxiny a podle typu produkovaných toxinův se zařazují kmeny Clostridium perfringens do 5 skupin A až E, v našich zeměpisných šířkách dominuje Clostridium perfringens typ A.

Klostrídie se běžně vyskytují v půdě, prachu, vodním životním prostředí, ve střevech zvířat i lidí, mohou se též nacházet v potravinách. U masa a masných výrobků může jít o sekundární intoxikaci potřísněním výkaly při porážce.

Enterotoxikóza vyvolaná bakterií Clostridium perfringens a její příznaky

Nemoc se projeví při požití velkého počtu bakterií produkujících toxin. K tvorbě toxinu dochází nejčastěji až v tenkém střevě. Příznakem je nevolnost, rychlý nástup zvracení, průjem, křeče a bolesti břicha s velkou ztrátou vody minerálů. Inkubační doba je velmi krátká 8 až 24 hodín.

Nejčastěji se nákaza vyskytuje při požití tepelně nedostatečně upraveného masa a masových výrobků – tlačenka, salám, paštika, šťáva – zeleniny či ovoce.

Clostridium botulinum

Clostridium.botulinum je grampozitivní, nepohyblivá sporotvorná tyčinka. Pro svůj růst upřednostňuje anaerobní prostředí. Je ve formě spor běžně rozšířená v přírode – v půdě, bahně, vodě, na kořenové a jiné zelenině. Mimo to se nachází v trávicí soustavě zvířat, odkud je vylučovaná do prostředí.

Přenos klostrídií na potraviny se může uskutečnit z nedbalosti při výrobě, při skladování, při přípravě stravy, z neodbornosti a podceňování dodržování předepsaných technologických postupů a pod. Rizikové jsou zejména potravinové konzervy bohaté na bílkoviny, které obsahují maso, masové výrobky, ryby nebo luštěniny, hermeticky balené rybí výrobky a houby zabalené ve fóliích.

Klostrídie se do konzerv dostanou jako spóry, které se nacházejí na nedostatečně umyté zelenině nebo ovoci, nedostatečně vymytých střev zvířat, použitím kontaminované vody. Spóry C. botulinum jsou termorezistentní, odolají i 2 hodinovému varu. Baktérie Clostridium botulinum jsou schopné množení v široké škále potravin, pokud mají optimální podmínky (t.j. nedostatek kyslíku a vhodná teplota).

Nejsou schopné množení v některých kyselých druzích ovoce pro nízké pH (<4,5). Ze spór vyklíčí jeho vegetativní formy a začnou v konzervě nebo kontaminované potravině produkovat toxin botulín. Toxiny C. botulinum jsou citlivé na teplo.

Otrava z potravin vyvolaná baktérií Clostridium botulinum – botulizmus

Botulizmus vzniká jako následek působení botulotoxinu na lidský organizmus. Je to těžká, život ohrožující otrava jídlem. Inkubační doba je zpravidla 12 až 36 hodin, ale prvé příznaky se mohou objevit již za 5 hodin nebo až po 10 dnech po konzumaci kontaminované potraviny.

Na začátku onemocnění malátnost, zvracení, bolesti břicha, závratě. Potom následují příznaky nervové: dvojité vidění, rozšíření zornice oka, pokles víček, suchost v ústech, chraplavý hlas, těžkosti při polykání, poruchy dechu, zastavení střevní peristaltiky. Ochrnutí postupuje od hlavy a postupuje na ostatní svaly. Nemocný s podezřením je nutně hospitalizován. Jedinou léčbou je včasné podání specifického protijedu s podporou dýchání.

Salmonela

Mikroby rodu Salmonela patří mezi patogenní mikroorganizmy. Zdrojem nákazy jsou především potraviny živočišného původu, zejména maso a vejce, Salmonela se může vyskytovat i ve všech nedostatečně tepelně upravených potravinách. Největší riziko představuje maso a masné výrobky, mleté maso, maso z drůbeže a výrobky z drůbeže, sušená a syrová vejce, vaječné výrobky, ryby a mořské plody, sýry a jiné mléčné výrobky vyrobené z nepasterovaného nebo nedostatečně pasterovaného mléka. Kontaminace může být i znečištěním obsahem střev, u vajec potřísněnou skořápkou. Riziková jsou i syrová vejce, byť z domácích chovů. Salmonelu ale může obsahovat například čokoláda! Nákaze se nevyhne ani zelenina a ovoce, naklíčená semena apod.

Salmonelóza a její příznaky

Po požití kontaminované potraviny nejčastěji do 72 hodin nastupuje nevolnost, bolesti břicha, zvracení, silný průjem, horečky střídavě se zimnicí. Při léčbě je nutné dodržet pokyny lékaře, Salmonela přežívá v trávicím traktu i několik týdnů po skončení onemocnění.

Stafylococcus aureus

Baktérie Staphylococcus aureus jsou grampozitivní fakultativně anaerobní koky. SA produkuje 5 typů toxinů – typy A až E, přičemž nejvíce škodlivý je typ AQ. Bakterie jsou všude okolo nás, ve vzduchu, prachu, vodě. Je součástí mikroflóry nosu a úst, často bývá na kůži, v kožních rankách a odřeninách.

Nákaza se přenáší rukami, kapénkami z nosu a úst. Stafylococcus aureus odolává chladu, zahřátí nad 60°C nepřežívá, jeho toxin však odolává vyšším teplotám a ani var při 100 °C po dobu 20 minut ho nezničí.

Pomnožené baktérie Staphylococcus aureus byli zjištěné v různých typech potravin.

Otrava – Stafylokoková enterotoxikóza – nastává po požití silně kontaminované potravy, kde se baktérie pomnožila, přičemž vyprodukovala velké množství toxinů. Právě toxiny Staphylococcus aureus přítomné v potravině jsou příčinou tohoto onemocnění.

 Rizikové potraviny a výrobky z nich jsou zejména:

•          maso, drůbež, ryby a výrobky z nich (mleté maso, úzeniny, solené šunky)

•          mléko, sýry a výrobky z nich (smetanové omáčky, šlehačkové výrobky, zmrzlina, zahuštěné a sušené mléko, pudinky)

•          majonézy a výrobky z nich

•          cukrárenské výrobky plněné krémem

Stafylokoková enterotoxikóza a příznaky

Stafylokokovou enterotoxikózu vyvolává enterotoxin vytvořený v potravině před její konzumací. Je to superantigen, který pro svou termostabilitu hraje velkou roli při onemocněních z potravin. Inkubační doba je 1 až 7 hodin po požití kontaminované potravy. Příznakem onemocnění jsou nevolnost, křeče a průjem.

Dále by bylo možno jmenovat patogenní kmeny Escherichia colli a jiné enterobakterie, avšak důvodem onemocnění je prakticky vždy snížená hygiena. Ať už u výrobce, zpracovatele nebo v domácnosti. Okrajovou skupinou jsou bacilonosiči, kteří například u Salmonely dokážou nakazit vodní zdroj, eventuálně strávníky, pokud pracují ve společném stravování.

Několik mýtů:

* majonéza je hlavní příčinou nákazy Salmonelou

Není pravda, majonéza jako potravina s nízkým pH je chráněná a pokud dojde ke kontaminaci, bakterie nemají vhodné prostředí pro život, natož pro množení

* nejvíce onemocnění je z drůbeže

Není pravda, mnohem nebezpečnější jsou ryby a mořské plody, včetně ryb uzených

* domácí drůbež a vajíčka jsou prostá škodlivých mikrobů

Není pravda, i v domácím chovu se vyskytuje jak Salmonela tak Campylobacter. Ani domácí vajíčka nejsou 100% bezpečná a není radno je požívat bez tepelné úpravy. Výjimku může tvořit domácí majonéza, je li náležitě kyselá

* domácí – tedy naše české – potraviny jsou méně kvalitní

Už vůbec není pravda, polská kuřata, německé maso, německé mléko – to jsou jen záležitosti letošního roku. Kontrola potravin je u nás zvykově velmi přísná a obecně jsou výrobci na vysoké úrovni. Jiná otázka jsou restaurace a podobné podniky, tam jsem silně skeptická, i když doufám, že situace se zlepšuje.

Aktualizováno: 2.11.2010 — 16:05

136 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. ;;) R O Z V E R N Í Č E K. ;;)

  .(*) Rabín Salme Rabensaft, známý učený talmudista, byl kárán svými přáteli, že se chce rozvést se svou hodnou a krásnou ženou. Rabín chvíli mlčel, pak si zul jeden střevíc a pravil: „Podívejte se, jak krásný a zdobený je tento střevíc!
  Žádný z vás nemá tak pěkný střevíc. Ale jen sám vím, kde mě tlačí!“ .(*)

  ~o) Vinšuju všem přítomným klidný večer, hezké sny a pěkně se vyspinkejte. ~o)

  1. Milý Rozverníčku (inlove) , jsi ten nejlepší a nejmoudřejší Rozverníček na celém širém světě. (bow) :* (blush) Zdravím milou Janičku. (h) (wave)

 2. Slibene OT pro Zanu, aby se nelitovala. 🙂 O zubu, co za zadnou cenu mne nechce opustit. Jak jsem poznamenala minuly tyden, byla jsem u regulerniho zubare nechat si vytrhnout stolicku hodne vzadu – praskla a byla na nic, ale z jakychsi duvodu se to kupodivu ne zcela umrtvilo. Tak s polovytrzenym zubem jsem byla objednana na patek na zubni chirurgii. Nobl zarizeni, EKG a jina technika – a uspi vas na to – teda aspon na to, s cim jsem prisla, protoze pod pitomou stolickou sedi v celisti zbloudily zub moudrosti. Tak si uz lezim s kapackou a asi 6x se mne ptaji, jestli jsem nekdy mela alergickou reakci na penicilin a pribuzna leciva. Nikdy. Na zadne ATB. Kvuli tomu umelemu kloubu a faktu, ze zub byl ponekud zaniceny, mi chirurg do kapacky soupnul penicilin. A to bylo radosti – do 2 minut mi otekl krk tak, ze jsem nemohla polknout ani slinu a anafylakticka reakce se nedala odehnat ani antihistaminem ani kortikoidem. Krom toho, ze jsem nemohla polknout ani slinu, tak srdce fungovalo dobre a davali mi kyslik. No, po hodine kdyz nic neoplasklo, tak mi na radu alergologa dali epinefrin – a to pak nabralo behem par vterin obratky tak, ze chirurg hbite volal sanitku s kompletnim pohotovostnim tymem. Nastesti velky spital byl asi 5 min. cesty, dojeli jsme tam se sirenama a personal uz cekal v hale. Musim uznat, ze vsichni zucastneni byli neuveritelne rychli a zrucni. V podstate adrenalin v leku mi srdce rozbehl tak, ze do mne uz v sanitce rvali nitroglycerin, jako bych mela infarkt, coz kratce na to zcela vyloucili, a tak dal do mne soupali cosi proti alergii, az jsem konecne kolem osme vecer oplaskla, zdokumentovala, ze spolknu hlt vody, aniz bych se dusila, presvedcila je, ze nemusim byt ve spitale pres noc a zub a ja jsme byli odvezeni domu. A JESTE HO FURT MAM. Dalsi pokus bude v pondeli.

   1. Baty,trochu OT:spominas si na tu velku alimentarnu intoxikaciu v menze na Rudaku tusim v roku 1968?To bol zlaty staphylococ.Bola som jedna z postihnutych.Smiesne bolo,ze prve tri mena na zozname odvazanych z Manesiek boli kluci a k tomu prvy sa volal Kakala.
    Inka,je to krasne,zrozumitelne a presne napisane.Vdaka.

    1. No jééééje, to bylo myslím ze zmrzliny, že? Já byla už sedm let z fakulty venku, ale byla jsem v Akademii, tak jsme byli v obraze, i nějaký kolegy asáky to postihlo, a ostatně bylo kolem toho plný Brno řečí. Kdepak loňský salmonely a sněhy jsou! (wave) (wave) (wave)

  1. ježiši, Hanko – to je horor!!!!!!!!! :O (whew) … úplně jsem se z toho opotila – lity lity (h)

  2. Hani, tedy, hrůza, než jsem dočetla, ouplně jsem přestala dýchat. Fuj, to tedy byl zážitek.

  3. Hani, to je neskutečný mazec :O . Držím všechny pěsti, ať jde v pondělí všechno hladce a ten zatrolený trapič je konečně venku (y) (h) .

  4. Teda Hani! (h) To je příšernost! :O Moc Tě lituju – a pááááni, mají ti dochtoři nějaký plán, jak tu mrchu chtějí dostat ven a nezabít Tě u toho? 8-|

   1. Počítám, že jí to budou vyrážet kladivem a na živo (bat) 😛 Chudinko Hanko, to sis ale užila – díky bohu, že nám o tom teď můžeš psát – anafylaktický šok není sranda, muselas je tam taky pěkně vyděsit. (whew) Tak radši držím palce, aby to bylo příště spíš nudné, než cokoliv jiného! (h)

  5. Ufff. Hanko, ještě že tyhle věci člověk slyší až pak :O .
   Tak to já přišla k nám na polokliniku a tam deset minut (nekecám) bloudila po čtvrtým patře a hledala ordinaci pana doktora Duška (nakonec mi ji došla ukázat hodná kolejdoucí sestřička). Čekárna velká jako předsíň u garsonky, zaplněná dvěma puberťandama a jejich matkama. Tak jsem se vetkla, vzápětí přišla sestra a jednu holčinu odvedla dovnitř. Za chvíli děsný úpění. Vedle mne sedící slečna začala zelenat. „Já asi budu zvracet“, ucedila… Matka na ta slova vyběhla, za chvíli se vrátila s mokrým kapesníkem, uložila ji naplocho a začala oživovat. Děvče prohlásilo, že ji dovnitř nedostanou, neb by tam omdlela, případně poblila pana doktora. Po dlohém dohadování vyhrála, dostane poukaz do špitálu, kde jí (obě osmičky) vytrhnou současně pod narkozou (Honzo, zjevně se pracuje step by step). Musím spravedlivě uznat, že to asi fakt nehrála, ale roztomilý bylo, jak před odchodem ožila a sháněla se po zrcátku, protože matka jí při oživování určitě rozmazala make-up 😀 .
   Tak prej já. Dostala jsem bodlo a byla odeslána chvíli počkat, než to znecitliví.
   Pak pan doktor přistoupil k úkonu, což fakt nebolelo (bolí teď, bestie 😉 , zaštupoval to a zřejmě pod vlivem předchozích zážitků mě ještě nutil posedět, pak odeslal umejt (vypadala jsem jak přežranej upír) – no a šla jsem.
   Blbý je, že to máš zanícený. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten penicilin je prevence (pan doktor říkal, že zatím mi ho dávat nebude, ale kdyby něco…).
   Holka, ty taky musíš mít furt nějaký extrabuřty. V pondělí ta tebe fest myslím (y) (y)

   1. Milá Zano, skvěle popsané, ale nechtěla bych být v tvé kůži 😀 Ta dívenka to zvládla takřka profesionálně a jak vidíš, být za hrdinu (nebo aspoň za poslušného pacienta 😛 ) může i bolet. Ale hlavně, že máš aspoň jednu za sebou. Já osmičky založené mám, leč mi ještě nevyrostly – holt mám k moudrosti ještě daleko 🙂 Moje zubařka nade mnou občas tak zadumaně postává, dívá se na můj poslední mléčný zub (fakt ho mám!) a dlouho očekávané osmičky a přemítá o tom, jestli s tím jako něco dělat. Já ji vždy přesvědčím, že máme ještě spousty času 😀

    1. Jé, poslední mlíčňák mám taky a moudráky nemám-ale ani zaloený, takže mám smůlu a moudrá asi nebudu a uhynu hloupá (rofl) . Moje drahá zubařka už nad tím posledním dětským zubem ani nepostává, jen vždycky zkonstatuje,že ne všichni jsme podle tabulek a holt někdo má a někdo nemá 😀

     1. Tak to jsi (alespoň tvrdí moje matinka, zubní lékařka) další vývojové stadium člověka. Moderní člověk prý totiž nepotřebuje tolik žvýkat a tak mohou osmičky zaniknout.

    2. No jo, mně se taky nechtělo, ale fakt je, že je mám založený špatně, rostly by do vedlejší sedmy :S . Si na to momentálěn patlám indometacinovej gel, kterej nám (oběma) píše náš oblíbenej ortoped na úplně jiný problémy (chuckle) . Ale je to moc příjemný

    3. Tak to jsem neslysela, ze mlicny zuby vydrzi. To ja zas mam spicaky jako treti zuby. Asi tak v 17 letech mi zacaly otikat a bolet dasne nad spicaka a ejhle, klubaly se treti. Tak mi je chvili nechali rust, pak stomatologove usoudili, ze ty treti vypadaji lip nez druhe, tak druhe vytrhli. No, vypadala jsem nejakou dobu jak Drakulova schovanka, ale postupne vicemene sjely dolu za pomoci rovnatek. Fakt je, ze to jsou jedine dva zuby, ktere doposavad nemaji jediny kaz.

   2. Holky zubaté, obě vás lituju. HankoW, teda, kdo umí, tomu se daří. 🙂
    Mně zatím trhali jenom jednu osmičku. Vyrostla, hned se zkazila, prožrala se jak ementál, a tak šla ven. Já ji chtěla na památku, a paní doktorka mi ji sice dala, ale jednak mě moc a moc upozorňovala, jak je takovej vytrženej zub nehygienickej, jednak tak trochu smutně zkonstatovala, že mi stejně nevydrží. Nevydržel, páč byl děravej jak ten ementál, viz výše. Doteď nechápu, jak ho dokázala vytáhnout v jednom kuse. 🙂

  6. On od tebe nechce….mě už by tam nedostali….zubař je pro mne strašák přímo obrovskej..asi už fobie a rozvinula ji špatná zkušenost z dětství…

 3. Děkuji všem za doplnění a omlouvám se, že jsem se občas neobjevila, abych odpověděla, ale měla jsem bohužel právě audit a paní auditorky měly některé opravdu šílené nápady, takže jsem byla v hysterickém oblouku.
  Omlouvám se za odporné odborné názvy, ale zdálo se mi, že ta malá charakteristika nezaškodí.
  Též miluji tatarák a připravuji pro všechny kamarády ve velkém, ale jen z ,asa, které si sama prohlédnu. Není tu nebezpečí mikrobiologické, ale spíše tasemnice, která taky neí nic moc. Můj tatínek si ji blahé paměti přivezl z Francie po tataráku ve třech jedincích a trvalo to, než se jí zbavil.
  Čím více vím, tím více bím, že nemá cenu tak děsně blbnout. Viz ta éčka a jiné úpravy potravin. Faktem je, že syrovou nebo skoroszrovou drůbež – kachní prsa krvavá nesežeru a ryb se bojím. Náš pan šéfkuchař to sice ví, nicméně mi občas naschvál něco nabídne.

  1. Konečně jsem si Tvůj bezvadný článek přečetla, milá Inko (inlove) , jakž i všechny komentáře. Zasloužíte všichni velkou pochvalu za potřebnou osvětu. (bow) (f) 🙂 Třeba o té majonéze jsem nevěděla, že kyselost brání salmonelóze, a tak dále.
   Hmmm, maso na tatarák si prohlédnout neumím, ale mám ho ráda, jakož i steaky medium a carpaccio taky odmítnout nedokážu. Doufám, že budu mít štěstí jako dosud a konzumace zůstane bez následků. 🙂

 4. K té salmonele u drůbeže. Každý náš chovatel jatečných kuřat má ze zákona povinnost nechat během každého turnusu udělat vyšetření na salmonelu v prostředí, tj. ve výkrmové hale. Odběr vzorků provádí buď veterinář nebo proškolená a prozkoušená osoba. Spočívá v tom, že si dotyčná osoba navleče na boty speciální návleky a hamtá v nich křížem krážem mezi kuřaty. Co hala, to jeden pár návleků. Tyto potom odešle do jedné ze tří akreditovaných laboratoří (Praha, Olomouc a Jihlava). Sledují se dva typy salmonel : Salmonela typhimurium a Salmonela enteritidis. Kopii protokolu nám , respektive našim státním veterinářům na porážce, pošle faxem či mailem 24 hodin před plánovanou porážkou kuřat spolu s IPŘ-informací o potravinovém řetězci, kde chovatel musí uvést množství, stáří, hmotnost kuřat, pokud byla kuřata něčím léčena, tak čím, a kdy skončila ochranná lhůta.To mu musí potvrdit veterinář. Pokud je vyšetření pozitivní, jdou kuřata na porážku ten den jako poslední a berou se od nich speciální vzorky. Mluvím prosím o salmonele v prostředí. Pokud by se vyskytla salmonela klinicky u kuřat, musí se všechna usmrtit v hale a odvézt přímo do kafilérie. Neléčí se. Pro chovatele, u něhož byly výsledky v prostředí pozitivní, to znamená po vyskladnění mnohem důkladněji než obvykle halu vyčistit a dezinfikovat, a pak si nechat udělat stěry ze stěn, podlahy, technologie a ty poslat na vyšetření, tentokrát už za svoje peníze. Pokud se mu pozitivní nálezy opakují, naběhnou na něj státní veterináři a podle výsledků jejich kontroly mu též mohou chov zavřít.
  Je pravda, že já jsem se s klinickou salmonelou u kuřat nesetkala. Byly ale i doby, kdy stačil nález v prostředí a likvidovaly se statisíce kuřat a neptejte se ani, jak. Je možné, že se ty doby vrátí, že už nebude běžný monitoring stačit.

  1. No, ty doby nejsou tak daleko zpátky, trošinku o tom něco vím, ale nemůžu ani naznačovat. 😉

 5. Inko, dík za článek, rozhledníky jsou úžasná věc. Asi hlavně je pro mne jako laika důležitý, když si přečtu ty příznaky … no, taky nejsem vzorňák, maso neochutnávám (nechutná mi 😉 ), ale všechny těsta jo, takže syrový vejce – a když není těsto, tak na syrovej žloutek prostě mám chuť.

  1. Zani, též myslím na bacouše, když ochutnávám syrový žloutek s cukrem, pěkně vyšlehaný do mňam pěny, než se tam přidá mouka a ostatní. Ale nemohu si pomoci a ochutnat musíííím!

 6. Dobrý den všem!

  Kontrola – ano, až úzkostlivé dodržování hygieny – ano, ale nejen já nechápu, že při tzv. prodeji ze dvora musí zemědělec dodržovat některá vesměs nesmyslná pravidla…
  Inu prostě, někdy je leckterý úředník „papežštější než papež“ (sweat)

 7. Tak se hlásím, díru po osmičce mám zašitou a mám ledovat. Jak se prosím správně leduje? Koupila jsem si hrášek, zabalila do ručníku a přiložila na tvář. Mám to tam mít furt?
  Prej si mám rozmyslet, kdy se objednám na druhou (whew)

  1. To ti je nemomohli udělat NARÁZ? Divné. Ledovat jen, pokud to nemáš úplně prochladlé a bacha, utěrka musí být suchá.

  2. Ne furt,mohly by se ti udelat omrzliny. Kolik hrasku na to mas??? (chuckle) Jestli mas ziplock pytlik, tak si dej do toho led a obnovuj. A takovej slusnej pandulak by asi taky nezaskodil. Dezinfekce je dulezita.

   1. S tím panákem bacha – alkohol rozšiřuje cévy – může to začít krvácet a dřív to začne bolet (ale taky dřív se bolest otupí (chuckle) )

  3. Díky (inlove) . Koupila jsem dva pytlíky hrášku, to je nejspíš dost… vzpomněla jsem si, že ho tu jednou někdo doporučoval, že se pěkně tvaruje podle xichtu. Panáka možná nechám na večer 😛
   Honzo, mně ten jeden tak nějak stačil… fakt je, že přede mnou jim tam jedna holka děsně kvílela, druhá, jak to slyšela, tak omdlela (whew) – no a pak jsem šla na řadu já 😉 .

   1. No vidíš, mi píchli injekci, já si dal 20 a po probuzení jsem byl o 3 osmičky chudší. Ta čtvrtá šla ven už předtím.

   2. Zastav se u nás, holčičky ti to trochu olížou – proti bolesti skvělé.
    P. S. Schovala jsi si ten zub? Táta si nechal ke stoličce přidělat zlaté ouško a je to zajímavý a pozornost budící přívěšek na krk. 😉

  4. Zani pytel hrášku je sice dobrá věc, ale v mrazáku žádné domácnosti by neměly chybět alespoň 2 gelové sáčky HOT/COLD PACK. Jsou vícenásobně použitelné, lze je jak zmrazit, tak ohřát a pak se přikládají na bolestivé místo. Také se dobře tvarují, jako ten hrášek, ale přeci jen to je poněkud lepší práce s tímto pomocníkem.
   Jinak Ti přeji brzké zlepšení, ať to moc nebolí!!

    1. Např. u nás je máme na prodejně, 20×15 cm za 299,- Kč v měkkém flísovém materiálu, vydrží léta a je to dobře mít podobnou pomůcku po ruce. Já mám na chalupě v mrazáku 2, protože každou chvíli někde utrpím nějakou tu újmu na údu! Ty, co jsou balené v igelitu nejsou tak příjemné.
     Lze je buď nahřát v horké vodě nebo zmrazit. Podle toho, na co se používají.

     1. Zkroušeně přiznávám, že když dojde na chlazení, taky doma jedeme na hrášek a „zeleninovou směs pod svíčkovou“…

       1. No, ještě jsem přemejšlela o kukuřici, ale pak jsem usoudila, že zelená je taková nadějnější 😉
        Se pokusím polepšit, to nahřívání by se občas hodilo…

 8. zase jednou nesmírně poučný článek nabitý informacemi – díky za něj!!! 🙂 … i když se musím přiznat, že mě trochu vydeptal, protože jsem nabyla pocitu, že od teď už bez strachu nic nestrčím do pusy :O

  Campylobaktera měla jednou dcera, dodnes nevím, kde k němu přišla, ale bylo to zvracení a hlavně průjem tak hrozné, že jsme dokonce volali večer pohotovost – a vcelku rychle nás vezla INFEKČNÍ SANITKA do Krče na infekční oddělení, mohla jsem pak na „návštěvu“ jen na takový ochoz a přes okno… a představte si, že ta opice si tehdy pochvalovala, jak krásně (jako už potom nikdy ne) tenkrát zhubla :O … ještě dnes to občas připomene

  P.S. mletý taky ochutnám – vůbec nevím, jak bych to jinak dochutila (hlavně dosolila)

 9. Moc zajímavé a poučné, to je teda všelijakých cocců. Ty jsou ale chytří, to my už tu dávno nebudem a oni si budou klidně čekat až jim zase někdo pojede kolem. Vlastně jim sloužíme jako dobrej buffet. (bug) (bug) (chuckle) 🙂 (y)

 10. nevím kam to dát, je to OT vedle i tady – hlášení ze včerejška:

  včerejší glykémie 6,1 – huráááááá (opatrně) (clap) (clap) (clap) (clap) (h) (h) (h)

  to je úplně normální hodnota, tak prý že už tam dnes nemusíme, dávku jsme asi trefily… usnula jsem včera v 8, úplně (spíš asi psychicky) vyčerpaná… no ale dnes ráno tu zase lábala vodu, tak jsem z toho trochu vynervená a furt na ni koukám :^) … budu ji sledovat, když tak mám hned volat (jinak mám podat referát příští týden) – takže ještě chviličku ty palečky prosím (h)

  1. Šikovné kočky – obě… však vy na to přijdete jak to udělat, aby bylo soužití s tou protivnou tetou cukrovkou co nejsnazší… (y)

 11. Já jsem tady ráno psala jako bych desinfekcí myla i mleté maso, to není vůbec pravda, nejsem tak úzkostlivá, desinfekci používám v krajním případě ani nemám vždycky naklizeno, to ani dost dobře nejde když jsou doma pejsci. S pejskama se mazlíme a i ochutnat jim dám ze svého. To jsem jen chtěla říct, že mám ráda když vím z čeho a jak je uvařeno, upečeno, vyrobeno… Syrové maso bych neochutnala ani za prase a tatarský biftek to tedy opravdu nemusím, nemám ráda ani grilované kuře na ulici. Já jsem si totiž užila těch všelijakých nemocí v rodině za život dost včetně stafylokoka aureum /já/ .

  1. Hmm, tak to já syrové maso miluju v jakékoliv formě, ale musí to být opravdu kvalitní maso z ověřeného chovu. Pak v podobě sushi, tataráčku, steaku krvavého jen s kůrčičkou, carpaccia ze svíčkové, z lososa, tuňáka……. zrovna příští týden na tataráka jdeme. Jen kuřecí musím mít propečené až ke kostem, bojím se salmonely. A syrové vepřové by mne sníst fakt nenapadlo. Ale syrové ryby, hovězí, to mi problém nedělá.

    1. Mno… tataráček mohu (MLP ani omylem), steaky spíš „medium“, ale ne z hygienických důvodů – mám rád tu kombinaci kůrčičky, kousku propečeného a kousku šťavnatého hovězího 😛 Syrové ryby nemusím ani já, tak nejvýš ještě tatarák z lososa. Sushi mě nikdy neoslovilo, tak nevím, jestli nejsem nějak „divnej“. Rádi připravujeme jídlo z čerstvých surovin, takže člověk ví, co s ním provedl – a pokud provedl i nějakou zvrhlost, ví, proč trpí 😀

   1. No, suši můžu, ale moje hvězda to tedy není, tatarák miluju. Syrové vepřové klidně zkusím – sekaná, směs na klobásky, není problém. Dokuď jsme měli králíky a já si nebyl jistý, že se žluč dostala ven v jednom kuse, klidně jsem si lízl i masa nebo jater. Je fakt, že syrovou drůbež nee, ale syrové vejce klidně – miluju po obalování řízků smíchat zbytek vajíčka se strouhankou a sníst syrové. Vajíčka máme vlastní.

   2. Taky jsem ta mrcha krvelačná, miluju tatarák, krvané steaky, carpaccio (raději z hovězího, ale i z lososa), ochutnávám sekanou, směs na játrové knedlíčky předtím, než tam dám česnek (žlučník se bouří proti syrovému česneku, „uvařený“ nevadí), dokonce jsem byla schopná ochutnat syrovou směs na kroupová jelita….. ale kuře musí být udělaný.
    Sushi jsem ještě nejedla. Ale ústřice jo (ano, chutnají mi). Jen bych si nedala mořské potvory jinde než u moře.
    Prostě si posiluju imunitu a nešílím…. Ale taky zbytečně neriskuju. Třeba maso na tatarák jen z prověřených zdrojů. Domácí majonézu nedělám. A když už, tak z kupovaných vajec.

    A děkuju za článek, musím si to v klidu přelouskat ještě jednou, ale děkuju.

    1. Nojo, Bubu! Vždyť já zapomněla na ústřice! Ty miluju nade vše. Jen je škoda, že tyhle milionářské choutky si můžu dopřát jen občas, přeci jen, levné to není! MLP nenávidí jakékoliv, podle něj, nedodělané maso. Takže výsledek je ten, že se vše u nás propeče durch und durch! Když dělám steak ze svíčkové, dávám svoji porci ve stavu, v jakém ji chci mít a zbytek „dosuším“. Stejně tak se steakem z lososa nebo z tuňáka, nechápu, jak mu může chutnat vysušené rybí maso!? Ale je to jeho volba. Přitom tataráka taky jí, dokonce i rád!

    2. Já jsem masařka a tatarák s oblibou tvořím.Brácha mu říká krutihub a já k němu dělám , k tomu tataráku tedy, mrkvový salát s křenem zvaný ekrazit.

     1. Jéžiškovynovýboty mrkev k tataráku? To bych asi měla mírné osypky! Mrkev max. dušenou s anglickou slaninkou a kostičkami hovězího, vařený brambůrek, ale jako salát nebo syrovou? To neeeee. To já nepapala. A kazit si výborný tataráček, dobře namíchaný, dobře okořeněný, nějakou mrkví?

      1. Karolínko, ten mrkvový salát má podezřelý název… EKRAZIT… (rofl) I když já bych tuhle kombinaci asi taky nevyhledával – a pokud jde o kočkoury, tak na vybírání zeleniny z misky byl jednoznačně přeborníkem Tazík: hrášek a kostky karotky zásadně vypreparoval na okraj misky a počkal, až je vyhodím…

 12. Díky za bezva článek a velké díky za výživná doplnění v diskusi, v mírně odlehčeném tónu 😀 . Jíst se musí, ale opatrnost a rozum především (wait) .

 13. Dobrý přehled, Inko 🙂 Ale nedá mi to nepřipomenout jednoho mého bývalého pedagoga, který na naše dotazy stran „jedovatosti“ některých potravin odpovídal: Všechno, co sníte a vypijete, vás potenciálně může poškodit. I jedlá sůl je prudký jed, když jí pozřete 6 polévkových lžic naráz…
  A pokud jde o tu majonézu – byl nám jako vzorový příklad „ošklivého“ mikroba uváděn nikoliv rod Salmonella, ale právě stafylokok. Myslím, že už jsem tu kdysi citoval dámu (zdůrazňuji, opravdu dámu, kromě mikrobiologie hrála skvěle na flétnu a vůbec byla noblesního chování), která nám přednášela základní mikrobiologii. Ta totiž jednu přednášku uvedla slovy:

  Sedí stafylokok na majonéze. Sedí – a čeká. Čeká den, čeká dva, podle toho, které bistro máte právě na mysli. Nám se takhle jednou po…al celý mikrobiologický kongres…

  Podotýkám, že tento druh stafylokokové infekce údajně sluje velkou nepříjemností kvůli úporným (naštěstí krátkodobým) křečím břicha a svíjení střev…

  A ještě ad mléko od krávy: pokud je přímo od dobytčete, je často riziko menší než z mlékomatu (i když při dobré péči o ten mlékomat ani tam nemusí dojít přímo k průšvihu), protože řada ošklivých mikroušů se zdržuje a množí nikoliv v mléce, ale ve špatně ošetřených trubkách toho zařízení… Nicméně zahřátí to jistí, a když se mléko nenechá vařit „jako brambory“, ani na chuti to moc neubere.
  Tak ať se nám infekce z jídla vyhýbají…

  1. Tak, tak s mlíčkem naprosto souhlasím. To mi připomíná že kamarádka má nově narozené tele, tedy její kravka a bude mlííííčko, už se těšíííííím, mňam.

  2. Pche – mikrobiologický kongres…
   U nás se jednou po žranici s br. salátem a podobnými lahůdkami pos… celý OV KSČ (nebo to byl dokonce KV?!, už nevím). To byl teprve tanec!!!! Ono to má krátkou inkubaci, jen pár hodin (v tomto případě asi 2-3), takže je to zastihlo na místě činu. Záchody nestačily, v každém koutě jeden soudruh…. Podezření ze sabotáže nebo obecného ohrožení, vyšetřování… Bylo to o hubu, ale jiskřička škodolibosti tam zasvítila. Naštěstí se původce (nosič) nezjistil. Toho by asi zavřeli… Kdežto za salmonelu v Sunaru tehdy nikdo nemohl. Jo, „zlatá“ normalizace…

   1. 😀 Je pravda, že mikrobiology by stoprocentně nenapadlo obvinit někoho z pokusu o ublížení na zdraví, zatímco souzi viděli imperialistického škůdce za každým rohem… prostě si byli svou věcí tak nějak jistí, že? Nás tehdy spíš paní docentka vyvedla z míry tím, že to konstatování o kongresu zvolila jako úvodní větu přednášky. Ake věděla, co dělá. Nespali jsme 😀

   2. Jé, to je sranda, to je jako když Ferda mravemec žene před sebou mandelinky a křičí “ Bijte je, nepřátelé z USA !“ (bug) (bug) (rofl)

    1. Jo, taky si pamatuju, jak jednou nějací vtipálci natřeli (zrovna na MDŽ) toaletní papír na dámských záchodech feferonkama. Když začalo vyšetřování StB (podezření na sabotáž), taky byli moc rádi, že se nic nezjistilo.

 14. Díky, je to dobře napsané.
  Jen bych si dovolila doplnit, že u většiny zmíněných mikrobů záleží na infekční dávce a obraných mechanismech. Proto je hlavním nebezpečím, nechávat potraviny při pokojové teplotě delší dobu – původně pár mikrobů, se kterými by se člověk snadno vypořádal, se namnoží do vělkého kvanta, které udělá problém. Dále záleží třeba na stavu žaludečních šťáv (kyselé pH v žaludku hodně mikrobů zahubí – potrava může částečně žaludeční kyselinu neutralizovat – proto jsou relativně nebezpečné tučné mléčné výrobky), na imunitě (proto onemocní snáze děti, protože se ještě dostatečně často nesetkaly se stejnou nebo podobnou bakterií).
  Problém listeriózy je hodně složitý a nebylo možné ho postihnout v informativním článku. Listerie byly trochu na vzestupu, v potravinách se vyskytují (jak často si netroufnu odhadnout). Pro člověka jsou podmíněný patogen – to znamená, že většině lidí nic neudělají, u někoho způsobí lehké onemocnění u někoho těžší, výjimečně může někdo umřít. Záleží na vlastnostech příslušného kmene, imunitě člověka a infekční dávce. Tohle je jen proto, aby se čtenáři listeriózy tolik neděsili – ono klinických onemocnění je vzhledem k rozšíření listerií dost málo.
  A k těm majonézám – moc záleží na technologii přípravy. Kupovaných bych se nebála. Ale z domácích jsem viděla několik rodinných výskytů salmonelózy. Záleží na tom, jak moc se majonéza okyselí. Pokud mají radši méně kyselou, tak se tam samlonela množí jak blázen.
  Jinak ze všech epidemií, hlášených v posledních letech, mě nejvíc dostalo hlášení o epidemii salmonelózy ve věznici – vězni měli anglická játra s hranolky. To je závodní jídelna, co?
  Omlouvám se za tyto poznámky, nesnižuji tím hodnotu napsaného článku. Doplňuji jen pár drobností z pohledu klinického mikrobiologa. My přece jen spíš vidíme ty následky ne zcela dobře ošetřených potravin. Viděli jsme epidemii campylobactera z mlékomatů, salmonelózy z nejrůznějších potravin… Botulizmus jsme naštěstí neměli.
  Souhlasím, že v průměru jsou naše potraviny velmi bezpečné a normy přísné.

  1. Imunita toho určitého člověka je myslím důvod, proč tehdy tu salmonelu Kuba dostal a nikdo z nás ne. V té době se dost pral s pylovou alergií a myslím, že měl imunitou „nějak posunutou“.

   1. Alergie imunitu nesníží. Ani akutní ataka. (To bych vzhledem k své alergii a zaměstnání už nepřežila). Mohl mít jiný kousek (s větší dávkou) méně žaludeční kyseliny (léky, jídlo…?). U infekce salmonelou nikdy nevíš.40 lidí jí totéž, 15 se po.. z toho 1 těžce a proč se nezjistí.

 15. Uf, člověk aby se bál naž…najíst.
  Ale zajímalo by mě v této souvislosti, jaké účinky má a jak je hodnocena třeba mikrovlnka – pozitivní ve smyslu zabíjí breberky, nebo negativní, protože ničí i hodné vitamínky?

 16. Díky. Cenný článek, možná bych trochu ubral v odborných výrazech, nejsa mikrobiolog například nemám sebemenší tušení, co znamená že zlatý stafylokok je grampozitivní. (Fakultativně anaerobní koky už jsem schopen si domyslet).

  1. Grampozitivní nebo gramnegativní je v mikrobiologické hantýrce rozlišení toho, jak mikrobi reagují na tzv. barvení podle Grama. Podle toho se pak poznají pod mikroskopem (mají jinou barvu). Je to důležité z hlediska diferenciální diagnostiky, stejně tak jako ty typy metabolismu (aerobní, anaerobní, fakultativně anaerobní). Pak se ještě přidá tvar (tyčinky, koky) a tvoření/netvoření spór a podle toho můžeš tu kterou bakterii velice jednoduše určit. Ber to jako profesionální deformaci, ale každý, kdo se mikrobiologií aspoň trošinku zabýval, to takhle úplně automaticky používá a nepřemýšlí nad tím.

     1. Díky, Inko i aido, informace využiju při zkoušce z mikrobiologie v tomto semestru! (y)
      Zatím nás čeká zápočtový testík, kdy je promítnuto několik obrázků kolonií či jednotlivých bakterií a určujeme, co vidíme. Prof. Schindler má bakterie velmi rád. My méně… (wasntme)

      1. Zuzko, chudero, vy máte prof. Schindlera?!!! Co děláš za školu? On byl odborník, ale velmi akademický, praxí vždy pohrdal a na jeho přednášky medici vzpomínají s děsem v oku… Letos už mu musí být cca 80 let… Chápu, že mikrobiologie v jeho pojetí vás nebaví. Přitom může být docela zajímavá. Ale poznávat mikroby podle fotek :O (Taky učím na VŠ – sice jen jako externista- ale tohle (doh) )

       1. Tak podle fotek, to bych si netroufla, kolikrát ty „potfory“ vypadají na misce hodně podobně a rozdíl se pozná třeba čichem, že. 😉

       2. Pan prof. je ročník 1931. Bakterie poznáváme (či spíš nepoznáváme) podle fotek z JEHO učebnice. A děs v oku máme taky. Nějak podle toho, jak přednáší, nepochopil, že neškolí mikrobiology, ale sestry.

        1. Hm, jestli by nepomohlo sborový zaříkávání (think) .
         Dej vědět, až bude třeba držet palce!

      2. Ach jo, já jsem to zblbla a zadala dva odkazy . A jsem zašpérovaná. Prosím, prosím webmastera, šlo by mne osvobodit? ;(

   1. Díky za info. 🙂 Já vím, profíkovi to nepřijde, ale já jsem v mikrobiologii skončil někde u trepky velké, tak se omlouvám. (blush)

    (Znám to, píšu taky občas návody pro počítačové laiky a vím jak strašně si člověk musí dávat na tohle bacha. Předevčírem jsem po telefonu naváděl uživatele jak odstranit ze svého PC virus Security Tool a v takové chvíli taky člověk prostě musí mluvit jeho jazykem)

    1. Ono to rozdělení podle barvení na Gram negativní a pozitivní má význam pro poznávání těch breber, ale hlavní význam je, že odborníkovi řekne, která antibiotika se dají a která nedají použít v léčbě. Toto barvení je totiž vastnost stěny bakterie a každý typ stěnu se narušuje trochu jinou skupinou antibiotik (a tím se hubí bakterie a léčí pacient). Proto jsou mikrobiologové tak umanutí, jak se ta breberka barví. Nejen aby ji poznali, ale hlavně aby tušili, co s ní. Jinak si s tím není třeba z laického pohledu lámat hlavu. Je to jen naše profesionální úchylka 😉

     1. Ostatně profi úchylky jsou různé.
      Programátor: Když večer ukládám děti, tak přemýšlím, zda je mám uložit, nebo uložit jako…

      Definice manažera: Manažer je člověk, který VÍ, že 9 žen donosí a porodí dítě za 1 měsíc.

      Z mikrobilogů si dělám legraci níže.

 17. Milá Inko (inlove) , bohužel na klidné čtení budu mít čas až večer, zatím jsem zvládla půlku, ale to je na nic, takhle těkat. Každopádně už teď moc děkuju. 🙂 (bow) (a Xerxová (cash) (inlove) , jak mi padlo oko o patro níž, taky vochutnávám syrovou sekanou a pášu podobné nehygienické hříchy (blush) )
  Páá, dnes spíš nebudu než budu. (wave)

 18. já jsem na sebe děsně neopatrná – sekanou klidně ochutnávám, prkýnka mám klasická dřevěná (a nemám speciální na maso a jiné na zeleninu). Ovoce si často nemyju… a kupodivu se mi všechny „brebery“ vyhýbají. Doufám, že to nezakřiknu 😉

  1. taky jsem taková, prostě si tu svoji imunitu pěstuju a hýčkám, přece ji nějakejma desinfekcema a jinejma sajrajtama neoslabím natolik, aby mne pak dostal dva dny prošlej uzenáč z kantýny nebo tatarák (byť si ho dávám jen v naší hospůdce a vím, kdo a z čeho mi ho připravuje a na čem ) nebo ohmataná tyč v autobusu….já vím, že to zlehčuju, ale ve špíně nežiju, myji se pravidelně, ale imunitní systém si prověřuju.. (angel)

    1. Myšleno to bylo tak, že ti,kdo domácnost a všechno v ní koupou v SAVU a jemu podobnejch, pak jen zírají,co s nima udělá ryba nebo tatarák… 😉
     Když se mnou nic a kamarádka si brala 3 dny volna….

  2. Jsem to samé, navíc jako zootechnička jsem byla neustále v kontaktu se zvířecími chlupy, potem, výkaly, plodovou vodou, prachem ze sena, slámy, šrotu, a to se ví, že v tom obilí se i plísně našly. Ruce se také vždy striktně neumyly a možná právě proto mi ta imunita zatím funguje.

   Jinak Inko, výborný článek, díky za něj. (wave)

  3. Dřevěná prkýnka maji kupodivu poměrně velkou samočistící schopnost. Prostě cosi v dřevu mikroby hubí. Pokud nepoužiješ bezprostředně po sobě na maso a syrové, tak se tak moc neděje (také je nemám přísně rozdělená). Jediný důvod, proč mám i platová je, že se dřevo nedá nacpat beztrestně do myčky.
   Ale sekanou si ochutnat netroufnu. Na to vím příliš mnoho. Tataráky mi moc nechutnají. Na jídlo jsem běžné prase, ruce si myji podle možnosti a toho na co jsem sahala.
   Prostě podle hesla, že „mikrobiolog je člověk, který si myje ruce PŘED použitím záchodu“ (zejména v práci) mám některé nestandardní vzorce chování. Úzkostlivá čistota mezi ně nepatří.
   Ale nepřeceňovala bych imunitní systém. Nezvládne vše a proti slušné dávce campylobaktera nebo salmonely se prostě nepromoříte. Můžete snést menší dávku obou nebo podmíněně patogenní mikroby. Ale třeba stafylokokový toxin nebo nedejbože botulotoxin – proti tomu se imunita získat jednoduše promořováním nedá.

   1. Koupím si dřevěný prkýnko (clap) . Ty jsem po nějaký reklamní masáži vzdala a koupila plast 😛

  4. nekde jsem cetla, ze drevena prkenka jsou z hlediska hygieny vhodnejsi nez „moderni“ plastova nebo sklenena, souvisi to udajne s nejakou antibakterialni vlastnosti dreva, vice podrobnosti si nepamatuji

 19. Campylobakter dostal Kuba s 99% pravděpodobností z bagety koupené v létě na benzince. Z čeho dostal salmonelu nevíme dodnes- jedl pouze to, co my všichni. (Verdikt dam z hygieny zněl švestkové knedlíky polité máslem.) Průběh s campylobakterem byl o hodně drsnější.
  Jenom otázka- když dostal salmonelu, byl ve školce a Kačka v 1. třídě a bylo 3. září, tudíž bylo nutné, aby chodila do školy. První týdny jsou moc důležité. Jenže hygiena trvala na tom, aby Káča byla doma, dokud nebude mít 2 nebo 3? negativní odběry. Riskly jsme to tehdy s paní doktorkou a poslaly ji do školy. Negativní byly všechny. Ale přišlo mi to jako zbytečné opatření, protože my s manželem jsme na žádný odběr nemuseli a přitom jsem se o děti starala a vařila jim. (Je to cca 9 let zpátky).
  Eh, mimochodem výslech dam z hygieny je taky výživné téma, připadala jsem si jako poslední šmudla, která krmí děti bůhvíčím- ten tón hlasu říkal všechno…

   1. To ano, jedna z nich poslala našemu zákazníkovi zprávu,proč nepovoluje provoz výrobny knedlíků – uvedla tam, že knedlík z vroucí vody vytažený se nestihne za krátkou dobu zchladit z teploty 200°C na požadovaných 45°C a zařízení na chlazení , do kterého je následně vkládán nedostačuje. Zírali jsme na to jak blázni. protože jsem byla tenkrát nekompromisní spratek po škole, napsala jsem vyjádření dodavatele ve smyslu, že bych chtěla vidět knedlík o teplotě 200°C, kterej se vytáhne z vody, která dosahuje-li bodu varu, tak má teplotu 99,61°C.
    A že s její zprávou nesouhlasíme. Provozovna byla povolena. Nyní bych jí diplomaticky napsala, jestli se neuklepla… 😉
    PS: jenže ona se tenkrát neuklepla,ona si to fakt myslela (chuckle)

    1. No když se snoubí nedovzdělanost s mocí, dějí se děsné věci 😉
     Té teplotě jsem se docela zasmála. (Být v kůži těch prověřovaných, tak mi do smíchu není)

   2. Když jsem otvírala WELLNESS-CLUB v Maršově, byla na kolaudaci hygiena. Přišla paní, která měla neuvěřitelně mastné vlasy, komedomy v obličeji, ve vráskách na krku špínu, nohy v sandálech neviděly pemzu či jiný typ ošetření od plínek, natož aby na ty příšerné paty vzala žiletku nebo šla na pedikúru. Nehty jak na nohou, tak na rukou špinavé, zatrhané, dlouhé a řezané evidentně nožem, co neořezala to okousala. Oblečená byla do čehosi, v čem já běžně chodím na zahradu když dělám opravdu tu nejšpinavější práci, pak to ani neperu a rovnou vyhazuju. V každé ruce cigaretu a panákem začala prohlídku. Ale ta následná přednáška, jak máme všechno špatně a jak se musí dodržovat to a ono a jak to bude přísně kontrolovat byla tak šokující, že jsem začala uvažovat, že to zavřu ještě než jsem to otevřela! Je tam dodnes a vypadá ještě hůř!

     1. No, my jsme jí pěkně přečůrali a udělali jsme z toho klubové zařízení a byla nahraná!

 20. Inko, je to velmi zajímavé, já jsem šílenec na přípravu potravin. Zásadně nekupuji hotové saláty ani nějaké pomazánky volně ložené. Majonézu bych nedělala z vajíček ani domácích, ale člověk se nevyhne něco kupovat a jíst musí. Od jisté doby, kdy jsme si koupily s Janou větrníky a bylo nám moc zle, tak ani zákusky s pudinkovým krémem nemusím. Máš pravdu, jednou bylo mé rodině špatně i po šunce, já jsem to nejedla , tak mě ne a po dnešním čtení nevím, nevím… Mám raději potraviny tepelně upravené doma.

 21. Mila Inko, diky za poucny clanek. Mam dotaz – i kdyz ne bakteriologicky, ale jako odbornik na bezpecnost potravin treba o tom neco budes vedet. Muj otec, apatykar, byl celozivotne oddan zdrave strave a nekdy od tak zkraje 70. let siu kuooval ve velkem mnozstvi otruby, klicky a jine nechutne vypadajici veci a pojidal to v mnozstvi znacne velkem. Pak po r. 1989 se zacalo povidat, ze hlavne ty otruby casto mely nejake stopy jedu na mysi, ze proste v tech sypkach otruby odstranili a dodavali do zdravotnich prodejen, aniz by rozlisovali, jestli byl nejaky jed v sypkach pouzit. Otec po tom krapet patral a domnival se, ze to vskutku byla pravda. V prosinci 1999 ve veku necelych 70 let umrel na rakovinu zaludku – z rodiny, kde se bezne dozivali vysokeho veku, s zadnou rakovinou. Dneska je to uz stejne jedno, ale stejne by mne to zajimalo.

  1. Ano, mohl v dobré víře spíše svému organismu škodit, ale stejně se to nedá říci pokud se daná potravina nevyšetří. Bohužel i dnes jsem viděla volně ložené granule proti hlodavcům v potravinářském podniku. Problém je ten, že dnes se používají naprosto jiné prostředky na hubení i jinak se aplikují, v sedmdesátýcgh letech navíc bylo povoleno spousta prostředků i ochrany rostlin, které až později byly vyloučeny jako zdraví škodlivé. Co třeba takové DDT??? Věda jde kupředu a i metody a možnosti stanovení škodlivosti dané látky jsou někde jinde.

   Po revoluci pochopitelně nastal neuvěřitelný boom a různé malé – domácí – výrobny, pamatuji se na řezníka u nás na vsi. Takže s takovou tou neprověřenou potravinou se dalo setkat a pokud chce člověk ušetřit, může se setkat dodnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN