KOČKY: Ebony – Honi soit qui mal y pense!

Kdyby se příslušnost ke starobylému rytířskému Podvazkovému řádu dala získat důsledným dodržováním hesla, které je v záhlaví dnešního vyprávění ze života hebké perské smečky, byl by Ebony patrně jedním z prvních důstojných čekatelů na tuto mimořádnou poctu. Tak jednoduché to ovšem není.

Rytířský řád, který založil anglický král Edvard III. asi mezi lety 1348 – 1350 (ano, v téže době, kdy Karel IV. císař římský a král český zakládal v Praze universitu), má totiž pevný počet členů a jediný způsob, jak se může žádoucí příležitost stát se příslušníkem tak vybrané společnosti rytířů naskytnout, je úmrtí některého z těch stávajících… Suchá historie praví, že řád, zřejmě jeden z nejstarších a nejváženějších v Evropě, byl založen na památku vítězství anglických zbraní v bitvě u Crécy (Kresčaku), která vstoupila do dějin i tím, že se v ní poprvé v Evropě uplatnila na bojišti děla. A Jan Lucemburský, veden duchem tehdejšího rytířství, vsedl na kůň a vyrazil do bitvy, o které musel vědět, že bude jeho poslední.

Existuje ovšem i podstatně romantičtější legenda o původu řádu, a především hesla na šerpě, která patří mezi jeho insignie. Na královském plese tančil král Edvard III. se svou milenkou Joan, hraběnkou ze Salisbury. Této dámě se uprostřed tance svezl podvazek a ozdobil svou nenadálou přítomností taneční parket plný rytířů, ochotných a schopných královu milenku na místě zesměšnit. Jen pro doplnění – byl to v tehdejším pojetí asi stejný trapas, jako kdyby dnes například monacké kněžně sklouzla na parket miniaturní krajková tanga a ocitla se mezi tančícími páry…

Tehdy ani dnes by se to nedalo příliš dobře zakrýt, a tehdy i dnes by se jistě našli lidé, kteří by se nedívali taktně stranou poslušni dobrého vychování, kterého se jim nepochybně dostalo. Edvard III. však prokázal rozhled vskutku hodný krále a duchaplnost rytířskou. Když uviděl první škodolibé záblesky v očích svých rytířů a zaslechl uštěpačné poznámky, podvazek zvedl, připjal si ho jako ozdobu na svůj kostým a pronesl už citovanou větu: Hanba tomu, kdo si o tom myslí něco špatného! Zachránil čest a pověst své dámy – a rytířský řád mu dal svou staletou existencí i pověstí za pravdu.

Jen – jak se tak rozhlížím kolem – nějak se mi z toho příběhu vytratil Ebony. Hned to napravím, tahle odbočka do historie mi totiž ušetří mnohé popisování zvláštních zákoutí ducha a způsobů chování naší Perské Jasnosti. Protože Ebony je – prostě Ebony. Cokoliv udělá, dělá samozřejmě a celým kocourem dává najevo postoj, který se dá nejlépe popsat právě oním Honi soit… Mimochodem mě napadá, že v Českém království máme jednu průpovídku stejného smyslu, byť slovníku značně zemitějšího: Komu se to nelíbí… Uznejte ale, že na takové téma se nic zábavného a navíc alespoň trochu elegantního napsat nedá. Zaplať Bůh za krále Edvarda a jeho hraběnku! Ale ať už to uchopíme za kterýkoliv konec, lněný nebo hedvábný, je černý kocour Ebony ztělesněním popsaného druhu sebejistoty.

Chcete příklady? Máte je mít.

Ebonyho první zásadou je neustupovat. JÁ jsem teď tady, a jak se s tím ostatní vyrovnají, je jejich věc. Až do příchodu černého lordstva prostě platilo, že bylo žádoucí a zdvořilé se obloukem obcházet a pokud možno si na neviditelných, ale přesně vymezených kočkouřích stezkách, křižujících domem, nepřekážet. Zdá se, že Ebony tuto jemnou prostorovou mluvu nevnímá – nebo ji nebere vážně. Cedrika tak uváděl do stavu naprostého zmatení, když pravidelně usedal na roh poměrně úzkého snídaňového baru, který šedivý krasavec používá jako přestupní stanici na krmicí místo k miskám a taky jako zkratku do prvního patra šplhacího stromu. Cedrik je opravdu všechno jiné, jen ne dobrý skokan…

Jenže najednou na jeho „odrazovém rohu“ seděl a v poklidu mhouřil oči Ebony. Cedrik předpokládal, že když na desku vyskočí, Ebony ustoupí – Célina i Dalí vždycky alespoň trochu uhnuli stranou. Černé lordstvo však nevidělo jediný důvod, proč svou rozložitou záď někam přemisťovat. A tak udivený Cedrik narazil do flegmatické, neprostupné a pevně stavěné temné stěny, zbytečně se pokusil zachytit drápky na hraně desky a skončil na zemi s nepopsatelným výrazem v očích. Shora se na něj upíraly dva žluté reflektorky a peršácký Ebonyho nosík vypadal ještě o kousek víc nakrčený nelibostí.

Co blbneš? Vedle máš místo pro čtyři kocoury!

Je pravda, že kdyby Cedrik vyskočil na bar jen o čtvrt metru západněji, černou překážku by s přehledem minul. Jenže ta setrvačnost! Páni kocouři, tři dny mi trvalo, než jsem pochopil, že toho halamu musím OBEJÍT!

Na tomhle místě by se slušelo poznamenat, že Ebony opravdu dospěl. Před nějakou dobou nám to prorokoval i náš dvorní veterinář.

Cože, toho máte z útulku? pohlédl nedůvěřivě na digitální váhu a pak na mě. Mno, hleděli si ho. Pod váhu tedy nemá… a ta srst doroste. Řekl bych, že nejen srst. Počítejte s tím, že vám doroste i kocour.

Ve dvou letech? podivila jsem se.

Klidně. Rostou i do tří let… někdy víc. Je to dobře stavěný kocourek a když bude mít svůj komfort, bude to výstavní kus…

 

Dneska vím, že měl veterinář pravdu. Tolik jen drobná odbočka, aby bylo pochopitelnější, jak snadné je pro Ebonyho věnovat se své zálibě v překážení. Dalí, kterému na rozdíl od Cedrika skákání a šplh potíže nedělají, si z Ebonyho zoufal také: kdykoliv vyskočil na některou z mnoha plošin velkého a rozvětveného kočkouřího stromu, dopadl na Ebonyho. Lekli se oba, občas se to neobešlo bez pádu – ehm, pardon, kočky přece nepadají, to byl seskok na předem připravené pozice, ovšem ve značně nepřipraveném postoji. Kupodivu ten, kdo se pravidelně ocital na zemi, byl Dalí. Když ho to s konečnou platností přestalo bavit, zvolil jiný způsob pohybu po šplhadle. Vyleze po vysokém kmeni tak, aby od stropu VIDĚL, kde se právě rozkládá Ebony – a pak si vybere správné odpočívadlo.

Nikdy nenapsané, ale poměrně přesně dodržované pravidlo, že při napájení a krmení musejí od sebe přítomní kočkouři udržovat základní zdvořilostní rozestupy, Ebonyho taky příliš nezaujalo. Pokud náhodou necháme misky blízko sebe, prostě se k jedné umístí a jme se večeřet. Ostatní členové smečky se opatrně přibližují a očekávají protest nebo úhybný manévr. Chyba lávky – nic z toho nebude.

Ebonyho druhou zásadou je totiž neprovokovat. A když on usoudí, že vedle něj je u misek místa dost, a někomu přesto vadí, že bude chroupat granule pouhých 10 cm od jeho lopatek, je ten někdo přinejmenším „divnej“. On, Ebony, přece nikomu nehodlá bránit, aby se taky najedl. Ovšem běda, kdyby náhodou někoho napadlo bránit v krmení jemu. Chlupatým členům smečky nepřijde nic takového ani na mysl, to je pravda. Zato já jsem jednou vzbudila ten hloupý dojem, že chci Ebonymu plnou misku vzít! A dokonce ho od ní odnést!

Nepřejte si, jak vypadala moje ruka, když se mnou ten neurvalec skoncoval. Zřejmě má za sebou období boje o každé sousto a nějak na to ještě nezapomněl… Ebony tak bezděčně dokázal, že dovede být stejně hysterický jako kterýkoliv jiný peršan, jen důvody mívá poněkud odlišné. Přiznám se, že můj respekt k Jeho Kocourstvu vzrostl – uvědomila jsem si, že ho vlastně pořád ještě neznám, a že ten černý méďa má možná v duši pořádně hluboké šrámy, a docela určitě v tlapkách dynamit…

Ebony tedy úhybné manévry nedělá, ale také je neočekává a rozhodně nevyžaduje. Uvádí tím do stavu nejvyšší pohotovosti především oba své perské soukmenovce. Cedrika obcházely mrákoty, když právě pil z oblíbené fontánky, a Ebony klidně přišel k téže fontánce z druhé strany. Stáli a pili s čenichy asi tak 5 cm od sebe a na Cedrikovi bylo vidět to strašlivé kocouří dilema: správně by měl zpanikařit a utéct. Nebo se naštvat. Ale proč, vždyť se nic neděje, jen ten černý mamlas stojí hned naproti němu… a vůbec si ho nevšímá. Cedrik zkusil zasyčet. Nic. Syčení nabralo na intenzitě. Ebony zase nic. Nakonec ze sebe Cedrik vydal oblíbené výhrůžné zasípání – na tento povel Dalí už obvykle startoval s prudkostí nášlapné miny. Ebony lehce zvedl oči – a nic. Výsledek? Oba kočkouři svorně pijící z jedné fontánky.

Célina měla v tomto ohledu jinou nesnáz. Šedivá kočenka totiž ráda tráví noci schovaná za terrovým ramenem na malém polštářku. Ebony je kocour v jistém smyslu stále ještě odtažitý, jenže kouzlo večerního podrbání v posteli už taky objevil. Ta postel je veliká, převeliká – zvlášť pro kočkoury. A přesto Célina, stočená na polštářku v jednom z rohů, syčí a prská jako smyslů zbavená, kdykoliv Ebony na postel jen vyskočí, a to i v rohu přesně opačném. Mají to k sobě hodně přes dva metry, a často bývají ještě odděleni dvounožcem. Ebony přijde, natáhne tlapku, aby si řekl o podrbání a pomazlení, chvíli se blaženě tulí, a pak zase jde po svých. Ani ve snu by ho nenapadlo přibližovat se k tomu šedivému syčícímu papiňáku v rohu postele, ale papiňák přesto naskakuje, bublá a vydává zvuky jak těsně před výbuchem.

A zatímco Célinka prská, syčí a zlostně pošvihává svým dlouhým ocasem, očividně pohoršena tím, co pokládá za vrchol kocouří drzosti, usedá Ebony na horní odpočívadlo šplhacího stromu jako velký černý vykřičník za větou:

Honi soit qui mal y pense!

Aktualizováno: 25.10.2010 — 13:35

95 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Milí moji Zvířetníci, já vím, že je to nezdvořilé jen tak proletět pod vlastním článkem, ale já nějak dneska nemám na vybranou. Onemocněl mi šéf, subdodavatel se mi zasekl s dodávkou jednoho projektu a zadavatel nadává mně (já recipročně subdodavateli), až se to dostane úřední cestou k vyššímu šéfovi, udělá ze mně tři do školky… prostě dneska budu mít ty hebké kočičí kožíšky zapotřebí :@
  Baty a oba Honzové (a pan Horníček blahé paměti) mají myslím pravdu v tom, že máme s terrou dost podobný styl – ono je to asi fakt tím, že se známe léta a zažili jsme spolu nejrůznější… a že jsme s tou naší smečkou 24 hodin denně… Jestli půjdou věci kolem nás tak „šrekou“ jako v posledních dnech, tak nevím, jak nám to psaní půjde od ruky. Ale ono nám to nakonec stejně nedá, jak nás znám. Já tu pořád ještě dlužím ten Novozámecký rybník, terra má rozepsaný další díl „Diplomňaucie“, tak uvidíme.
  Zatím děkuji za všechny laskavé reakce, jsem ráda, že Ebony se líbí (i když i Dalí tu má své trvalé obdivovatele), mějte se všichni hedvábně a měkce.

  1. Já si pamatuju Ebonýska, když jste ho našli v útulku, to se ještě jmenoval jinak a bylo tu avízo na fotku tehdy ještě drobného, směšně porostlého či podle krabice ostříhaného kocourka.
   Je z něj úžasný krasavec a na krasavce má ePESní povahu, lze-li toto říci o kočce. 😉

  2. Milá Terro-san, díky za článek, značně mi ulehčil v dnešním klopýtání. Doufám, že ty trable přejdou, přece nakonec vždycky přijde happy end (nebo snad ne? 😛 ). Mějte se ve vašem kočičím domě fajn (inlove) !

  3. Určitě tu má své příznivce jak Dalí, tak Ebony. (y) Možná, milá terro-san (inlove) , kdybyste o nich častěji psali, vznikly by tu i jejich fan kluby, pro které by byly nutné ještě častější zprávy a fotografie – k naší velké radostii. 🙂
   (A dík moc za vysvětlivku, proč že není portrét monstra 🙂 Třeba by šlo ale naporcovat? (chuckle) )

  4. Milá Terro – san, díky za krásné povídání o kočičích přátelích, ouplně mně to pohladilo po duši, ona to trošku potřebovala. (h) (handshake)
   Ten dušičkový předčas není zrovna vesel. Ebony se mně strašně líbí,moc, moc, moc. Černý profous to je moje parketa. Taky mně dojala Celinka za Terrovým ramenem, dávám cenu za něžnost. Dalí je jak vidno osobnost, která taky neustupuje, když tam cesta vede tak teda vede, je ochotný zdolat i ty nejčernější překážky, paráda. (y) (h)
   Tak ještě jednou díky a těm sub a zad dej pokuřit, (punch) nejsou to náhodou chlapi ?

   1. Milá jenny, ten „sub“ sice je chlap, ale to by byl ten menší problém. Už subdodává, až mu jde pára z uší. Ty „zad“ jsou ženské – bohužel dvě. Ačkoliv sídlí v jedné budově 2 patra nad sebou, nedohodly se a ta první po nás vyžadovala něco, za co nás ta druhá souběžně propleskla. A čert se v tom vyznej. No, ale už se rozplývají mlhy na blatech a slunce začíná se podobat smetanovému sýru 😀 Chladný čtyřiadvacetihodinový odstup řešení prospívá… 😀

 2. Áno áno, Baty s Jiným Honzou to trefili. Od rána se culím, nikoli prvně, nad vaší dvojjediností. Malinko jiná škála barevných odstínů, ale stejná lehkost, humor, hebkost a laskavost ve vyprávění. Jste s Terrou oba za odměnu (inlove) .

  Ebony se CD náramně povedl. Veličenstvo perské samorostlé … (chuckle)

 3. Moc jsem se na Tvoje vyprávění těšila, protože tento člen smečky je opravdu ó veliký ON (*) Díky, krásně se to četlo. Přidávám se s doufáním k předpisatelům. Prosím, budou dlouhé večery, napište zase něco heboučkého. (sun) Nebo zajímavého rybníkovatého. (blush)

 4. Zpráva od veta: Příšera je VÝRAZNĚ lepší. Pravila kolegyně, která ji viděla těsně po reoperaci. Tak snad… doufám…

   1. Týý jo (rofl) (rofl) (asi jsem netypická, pokud to není o čtvrt metru, tak jsem nikdy neřešila – na světě jsou věci, který mě tankujou víc než pár centimentů 😛 ).
    Ale mám technickou: Jendo, to sis fakt obul boty tý dámy, nebo sis obětavě koupil?

    1. Obul jeji. Na tom videu to neni videt jak je to sestrihany, ale ja jsem si je obouval verejne … zatimco tam bezela jina scenka.

     Ony se damske boty na podpadku v tehle velikosti neshaneji uplne snadno … a kvuli divadlu mi to za to ani nestoji. Ona ma kdyztak dvoje, takze je priste od koho pujcit.

  1. Haaaskýýý 😀 (rofl) Tak podobné situace jsem znala. Takový neudolatelný ctitel, o čtvrt metru menší a ……. co bych povídala (chuckle)

  2. To je, jak říkáme u nás v Brně, špicový!!! Moje spolužačka ze střední školy, měřící 179 cm, která se stala v r. 1969 Miss Brněnský večerník, zásadně v tanečních vyhledávala při dámských volenkách o hlavu menší partnery a úžasně se při následném tanci bavila – no a my její kámošky s ní….

   1. Laďko, já v tom teda moc zábavu nikdy neviděla. Vysoká jsem byla už od 1. třídy, v 5. jsem byla nejvyšší ze třídy. Všichni se mi smáli. Hubená jak tyčka (jó, bejvávalo!) a dlouhá jak týden před výplatou. Vždycky jsem na fotkách třídy čněla jak stožár a tak mne násilím posazovali do první řady, i tak jsem čněla a ještě mi čouhala kostnatá kolena ze sukní. Taneční byla muka, byla jsem tam 3x, pak jsem to vzdala. Vysokých kluků pomálu a ta mrňata, co na mne zbyla, to byla hodně velká katastrofa. Vždycky jsem chtěla vysokého statného mužského, vždycky přišel droboučký střízlík, v lepším případě jen o půl hlavy, v horším i o hlavu menší. Ach jo. I na plesech a různých tanečních večírcích jsem asi seděla vždycky tak nějak schrumlaně, takže nebylo mou výšku vidět, ale neomylně jsem, po shlédnutí sálu, zkonstatovala, že „támhleten s psí výškou“ je můj! A taky byl.

    1. To si člověk, teda ženská, nesmí tak brát. Nejsem extra vysoká, ale patřím k vyšším – 175 cm. Už v tanečních jsem měla 175 cm, ale k tomu asi 45 kg, hříběcí kolena, prsa po tatínkovi a módní kramfleky 10-12 cm. Takže sportovní nářadí pro skokana o tyči. No a?
     Snad proto, že jsem nepřerostla maminku (178 cm), jsem si nikdy žirafózně nepřipadala. Já jsem normální, to voni jsou jak ustřelený kecky. 😉
     Ale i já v tanečních znervózněla, když tancmajstr zavelel „pánové poděkují partnerkám a postoupí si o ….. partnerek dopředu/dozadu“.
     A pokud je tanečník alespoň po ramena a není kopyto, dá se to. Není to sice ideální na pohled, ale to není, ani když je ten prcek holka. Junior se v tanečních vždycky vyhýbal malým holkám, že „nejsou schopny udělat pořádný krok, kdo se má přizpůsobit tomu cupity dupity“

      1. Z toho si, Karolíno, nic nedělej. Představ si hubeného mrňouse s nosem tak akorát mezi mými nepřehlédnutelnými přednostmi a máš mého typického partnera v tanečních. (think)

       1. Jak kdybych se videl. Neprijemne pro oba zucasnene.
        Rozumni tanecni mistri po hromadnem stridani obhlidnou sal a ty nejhorsi pripady prostridaji.

       2. Ahoj Zuzí, jsem moc ráda, že tě čtu (sun) . Já měla matinku jen 142 cm. Ta se mnou nechtěla chodit ani po městě. Tak jsem se plouhala za ní a pod chodníkem. (wasntme)

        1. Já mám 172 cm a Mušketýr přesně totéž, jenže já na jeho přání nosím podpatky. Mušketýrova rodina oplývá babama 152 cm a míň. Takže vždycky měly blbý poznámky, jedna stará babka mě nakrkla tvrzením „To není spravedlivý, že je Kájuška menší“ natolik, že ji dodnes nesnáším.

         1. Chichi, ono je to asi normální 😀 . Franta je taky větší dobře o centimentr 😉 a tchýně taky nebyla úplně ráda (chuckle) . Ale ona to byla jinak hodná ženská…

  3. Ještě se sem připíchnu (blush) Situace Německo 1978 Mezinárodní mládežnický tábor

   já 164cm, přednosti na konci abecedy a vášnivej Ital a víc jak hlavu menší. Takhle orosený prsa jsem měla maximálně tak při sportovním výkonu (wave) Dodneška na to s láskou vzpomínáme,kamarádi říkají ,že se v životě tak nepobavili. Ty parchanti mě nechali celý večer napospas jen tomu vášnivci,celý tabor řval smíchy a já se ho 14 dní nemohla zbavit (rofl)

 5. Teda, milá Tero-san, v první chvíli jsem si myslel, že pan choť změnil trochu styl, ale pak mi docvaklo. Je to krásné, když píšete oba, on ten pohled není jiný, jen trošičku… pootočený jak tak jste těsně u sebe, jestli mi rozumíš… Moc krásné povídání o nádherné smečce, díky!

  1. Tys to trefil, jiný Honzo. Jedno tělo, jedna duše, ale text jiskří trošíčku jinými barvami. Stejně krásně, vtipně a mile.

  2. Pootoceny … to mi propomelo … myslim Hornicek rikal, ze v manzelstvi se nazory dlouholetym souzitim sblizuji a sblizuji az konecne ty jeji nabydou vrchu 😉

   1. A určitě velmi dobře věděl, o čem mluví, s ohledem na jeho dlouholeté soužití s jedinou ženou (chuckle)

    1. :-))
     On mel vubec dobre hlasky. Napriklad prohlasoval, ze to rozhodovani maji doma rozdelene. On rozhoduje o takovych ten dulezitych otazkach, jako je napriklad jejich vztah k lidove osvobozeneckemu boji v Burkina Faso, a jeho zena o takovych tech malych prizemnich vecech, jako co se bude jist, kam se pojede na dovolenou a za co se utrati penize, ktere vydela. 🙂

     1. Tuhle hlášku znám ještě z doby, kdy s panem Werichem dělali po vzoru V+W předscény. A vzpomínám, jak v jedné pana Wericha doslova odboural při té kouzelné debatě o přechodnících Vejda vida…. resp. Vejdová vidouc, že si myslel, že Vejdová má už po přechodníku, ale že vypadá pořád dobře!!!!

 6. milí trrovi a milá kočičí abecedo (h)

  vyprávění od vás snad ani nemůže být jiné nž takové, které pohladí, vyloudí úsměv, zahřeje srdíčko a začasté navíc k tomu ještě poučí (clap)

  vaše smečka je prostě úžasná a vy o ní úžasně píšete – zavřu oči a úplně vidím ty čtyři silné kočičí/kocouří osobnosti a vlající dlouhé hebké kožíšky.. děkuji za hezký článeček (inlove)

 7. Milí Terrovi, to vaše kočičí společenství je prostě nádhera! (h) Jak funguje psí smečka mám denně na očích, ale kočky jsou pro mě stále tajemnými bytostmi. Proto moc ráda čtu vaše povídání, protože oba máte úžasný dar kočkám rozumět! A pokud jde o členy vaší smečky, přiznávám, že favoritem je u mě jednoznačně Dalí!

 8. Dotaz: Nebojíte se Terrovi toho černého ďábla? Vždyť v něm musí být zakletý nějaký černokněžník. Nepřesvědčujte mě, že tak vypadá normální kočka. Ani exotická. Byť černý je oslnivý.
  Je to nádhera, přímo umělecké dílo. Podařil se Vám už někdy udělat snímek celého domácího kvarteta?

  1. Černého ďábla se nebojíme, jsme tak trochu jedné krve (hlavně terra 🙂 ) a pokud jde o obrázek celého kvarteta, zatím není. Kazí nám to kupodivu Célina, která se ke kočkourům chová poměrně odtažitě… ale třeba ji taky nachytáme.

 9. Tato parádní vyprávění mě svádí k tomu, abych popřela argumenty rozumu a konečně si domů pořidila (cat) + (dog) , a jednou to fakt přijde! 🙂
  Děkuji za milé zpestření pracovního dne.

 10. Díky moc za milé informace ze zákulisí života vašich kočičích veličenstev. Já si peršánky tak nějak automaticky spojuji s lidskými královskými dynastiemi, takže vidina Ebonyho coby rytíře podvazkového řádu mi připadá zcela „comme il faut“!! Navíc díky za objasnění pozadí vzniku tohoto řádu!!! A ať vám jsou jejich veličenstva nadále příznivě nakloněna!!!

  1. Rádo se stalo, Laďko, a děkujeme za přání. Já jsem kdysi chtěla mít smečku bílých angor, jako měl kardinál Richelieu blahé paměti, taky velký milovník kočkourů. No, nejsem první ministr, nikdy se mi to nepovedlo. Ale všechny kočky jsou krásné a ty naše nejvíc 😀

 11. Joj, to je ale Pan Kocour! Sice mám raději nosatější košky, ale přesto je Ebony velmi velmi fešný. Hnedle bych ho podrbala, co by se mu do kožuchu vešlo (teda kdyby milostpán dovolil).
  Myslím, že jeho výraz na škrabadle je jasný „víte, co mi všichni můžete?!“

  1. 😀 A my samozřejmě víme, milá Bubu. Ale Ebíš dovede být i sladký, když se mu zachce. Když takhle přijde, natáhne tlapku se zataženými drápky a lehce do člověka šťouchne… drbéééjjjj, prosííím… Pětikorunu by mu člověk dal. 😀

 12. Milá Terro-san, opět půvadné povídání o půvabných bytostech (po mých minimálních zkušenostech s potomkyněmi bohyně Bastet se zdráhám napsat, že se jedná o zvířata (chuckle) ). A dost mne překvapilo, že zrovna o Ebíšovi píšeš ty a ne pan choť terra – ovšem předpokládám, že ty budeš v tomto případě méně zaujatou pozorovatelkou (rofl) . A díky za historickou vsuvku – vždycky jsem se divila, proč zrovna podvazek (wasntme) … Ale stejnak si myslím, že jadrné (chááá – teď jsem napsala jaderné) české prohlášení o polaskání ústy opačný konec potravinové trubice je daleko údernější … a nám srozumitelnější (nod)

  P.s.: stejnak mám takový matný dojem, že tomu čerňochovi u vás kapánek nadržujete (chuckle) – jestli to nebude ten razizmuz (think)

  1. Vřele doporučuji se tohoto, sice zemitého, ale velmi trefného hesla soustavně držet. U lidí to totiž funguje přesně stejně, jako u zvířátek; totiž tak, že vám problémy ubudou (a někdy dost podstatně), zatímco vašemu okolí nezbyde, než se přizpůsobit. Já jsem díky důslednému uplatňování pro mne životního kréda získal, mimo jiné, ideální životní partnerku; sice je o dva roky starší, s čímž se naše okolí v některých případech nedokázalo vyrovnat ani po 25 letech našeho naprosto dokonalého a harmonického soužití, ale když vidím, jak zoufale bojuje s nástrahami života právě to ,,zaseklé“ okolí…

   1. baže tak, jemnostpane Krakonoši… kdo za mě neplatí nájem, ať mi do života nekecá 🙂 moji rodiče jsou od sebe takto tři roky a já s přítelem ještě o víc…komu se to nelíbí… ten ať doma nelení, vezme štětku a své sluje hned si čistě vymaluje svinibrodskou zelení 🙂 pak ho nemístné nápady přejdou 🙂 (chuckle)

    1. EvoB., to jako že v té svinibrodské zeleni je arsen? Že by ho to ještě kapánek víc otrávilo? 😀

     Jinak s krakonošem i s tebou souhlas – tuším že v Kutné Hoře je na jednom měšťanském domě nápis (volně podle předlohy, já už si to nepamatuji přesně): Komu se nelíbí, jak jsem si postavil za své na mém, ať si postaví za svoje na svém…

     1. mno, jedem si nejsem tam úúúplně jistá… ale ta zelená je hooodně výdržná, takže než se vymaluje a odzelení, ony nemístné myšlenky přejdou 😀 ten dům stojí poblíž kolonády v Poděbradech… je vystavěný jako anglický hrázděný dům a stojí tam doslovně “ komu se nelíbí za moje na mým, nechť sobě vystaví lépěji na svým“ 😀 hrdě vyvedeno na štítu, který jen taktak vykukuje za vzrostlými jehličnany… ale majitelé je vždycky pečlivě zakracují, aby byl nápis pěkně k přečtení z ulice 😀 😉

      1. EvoB., dík za upřesnění. Jedem jsem si jistá, a to naprosto 😀 Svinibrodská zeleň je podvojná sůl – arsenitan a octan měďnatý (taky by se to dalo popsat „octan-tris(arsenitan) měďnatý“. Zato ze zeměpisu mám za pět – omlouvám se Poděbradům, ale v Kutné Hoře je taky hezky 😀

       1. joooo tak proto ten krásný zelený odstín 😀 chemie-zle mi je 🙂 jsem jen nadšený amatér 🙂

  2. Jestli zrovna rázizmus, to netuším, ale spíš je to takový „vydřený“ kocour – terra prostě moc chtěl čerňocha a tak když ho má, oprašuje si ho (inlove) A my s ním, protože Ebíš je kontaktní, milý, i když suverén.

 13. Terroviii!!! díky za krásné povídání o luxusním, doslovně velkolepém kocourovi!!! klaníme se Jeho Perskému Veličenstvu a na dálku drbeme aspoň pomyslně v hedvábném kožiše…hmmm to musí být nádhera, vnořit obě ruce do tohoto černého moře a poslouchat hluboce znějící předeníčko! mám pro peršánky slabost ( proto mám taky dva doma 😀 (cat) (cat) dobře to Tazík zařídil, wellmi dobře! a protože CD netroškaří, tak vám sestavila rovnou celou smečku – no nebyl by snad 1 slovy jeden černý peršánek na celou domácnost MÁLO??? (h) a co se týče proslulé věty… Ebony je výrazně jejím ztělesněním… ale v té domácí verzi 😀 komu se to nelíbí, tomu nastavím záda a může mě podrbat 😀 pozdrav celé smečce z Pětikočičína, kde se sice v noci už spí doma ( na komodě, v posteli, na křesle) a večer se vytvářejí cyklické permutace odpočívajících kočičích kožichů na radiátoru … ale ráno raníčko Sníh sedí přede dveřmi na terásku a toužebně hledí na začínající den 🙂 (f) (h) (f)

  1. Zdravíme Pětikočičín – u nás se cyklické permutace na radiátoru nekonají, anžto jediný dostatečně pohodlný radiátor okupuje Célinka z moci své vladařské. A nedá. A syčí a prská. Ostatní „hřejivá“ tělesa jsou příliš úzká na kočkouří pozadí 😀

  1. milé Pů… před ne úplně dávnými roky mívaly peršulky zcela normální standardně dlouhý nos… pak bohužel pro toto plemeno ( podle mého názoru, nemusí se mnou nikdo souhlasit) se začaly chovat kočičky s krátkými nosy až téměř vymizelými…považuji to za šílenost, ale je to prostě tak. proto jsem šťastná, že máme Snížka nosatého ( protože činčily mají malé pršáčky) a Zrzínek má taky celkem ucházející nosík. Sheila, naše předchozí peršulka a zakladatelka smečky, měla elegantní malý normální nosánek a moc jí to slušelo 🙂 (cat)

   1. To mě taky štve, před dvaceti lety jsem znávala krémovou peršanku s úplně normálním nosem a jak jí slušel. Kvůli těmhle kraťoučkým nosům-nenosům se peršanky tváří děsně načuřeně i když jsou v dobrém rozmaru.

    1. přesně tak… a navíc mají potíže s dýchacími cestami, pořád musíš vytírat mokré koutky a cestičky kolem nosu nenosu ( což se s dlouhým nosem neděje)… a viděla jsem na vlastní oči, jak se obtížně dýchalo kočičce při porodu s tímto pidinosem…mamča našeho Zrzíka. nadšence, co vymýšlejí „krásu“, která je zvířeti ke škodě, bych posílala do solných dolů. ale jestli jsem si dobře všimla, terrovic smečka má nosánky tak akorát 🙂 v tomto se myslím si s terrovými shodneme 🙂 btw: Bubu – Prachovečka i Polárka jsou teda Kočky!!! (f)

      1. Tohleto šlechtění proti zdraví kvůli „kráse“ mě taky vytáčí, ale to už je stará vesta. (fubar) Všimla jsem si, že Terrovic peršáci nemají nosík v záporných číslech. (clap) (h)

       1. No…víte… 😀 já řadím mezi beznosky i tyhle. Ale připouštím, že terrovic kočky nejsou žádný extrém. Prostě, krátkonosá plemena mně moc neberou a to ani u psů. Čímž proboha neříkám, že jsou méně hodnotná, to je můj ryze soukromý vkus. 🙂

        1. no však my to tak bereme 🙂 každý podle svého vkusu – my rádi nosaté a huňaté 🙂 ale hlavně, že jsou to (cat)

     1. Je to tak, Cedrik i Célina jsou činčily s nosíky, třeba krátkými. Ebony je černý, v základní barvě a podle „rodného listu“ do babičkovské generace žádné orientálky bez nosíků… Nám se ty superkrátké čeníšky taky nelíbí, navíc opravdu působí kočenkám problémy – a co teprve, když má taková superkrasavice s vpáčeným čenichem udýchat porod tří koťat!
      Jinak povídání o Ebonym vzniklo, když terra zrádně odchytil a unesl Jeho perskou Jasnost k veterináři na přeočkování. Za odměnu… 😀 Víte, že už toho halamu máme rok? Přesněji – rok a 6 dnů… (h)

      1. Pardon, teď mě zmátl krakonošův příspěvek – samozřejmě mělo být, že Ebony nemá žádné EXOTICKÉ krátkosrsté, nikoliv orientální předky… prostě takový „staroperšák“…

      2. u Zrzíkovy maminky bylo těch koťat 6 a porod byl dost komplikovaný… skončilo to úprkem k vetovi a císařským řezem. chudinka, funěla jako sentinel a po císaři spala s koťaty nasáčkovanými k sobě další celý den…hlídána paničkou jako ostříž. naše rezatka se totiž poněkud zašprajcovala před výstupem 🙁 a vůbec, jak bychom se v kočičíně navzájem zdravili, kdybychom měli moc krátké nosánky, že ano? (inlove)

    2. Mám dokonce dojem, že kvůli tomu „zaražení nosu do lebky“ může vznikat i nějaká anatomická potíž, ale to nevím, jenom spekuluju.

     1. temně se obávám, že i toto je možné… takže další peršulka až někdy, bude z útulku (nosatá) nebo od chovatele nechovná, protože nosatá 😀 zatím jsme perským chlupem saturováni dostatečně – přinést domů ještě jednoho čumáčka, vypukne boj o vládu ve smečce 🙂
      mám dojem, že tu podobu, co za starých časů mívaly PER, si podržely ve tvářičce TUA ( turecké angory).

      1. To nabouchávání nosu do hlavy bude něco podobného jako nucení německého ovčáka aby tahal zadek po zemi – NO je další oběť podobných zvrácených představ o kráse, či co je to. 🙁 I proto se mi nesrovnatelně víc líbí čs. vlčák – (kromě stříbrošedé srsti a jasných očí, je to nádherně rovné zvíře.

       1. U nás se říká, že jsou šlechtění lopatou. 😉 Jen žert, nic proti nim. Boxeři jsou mé oblíbené plemeno. Ale ostatní členové domácnosti si vynutili delší čuňu.

       2. přesně!!! mívali jsme ovčáky ještě dávno tomu nazad, když vypadali normálně… ta zkosená záď mi připadá úplně dysfunkční ve vztahu k tomu, že je to vlastně „pracovní“ plemeno. čs.vlčáky naštěstí zřejmě šlechtil někdo, kdo má všech 5 pohromadě…mají opravdu hodně z vlka , jsou nádherní!!! potkala jsem je několikrát osobně -naposledy na Lughnasadu v Nasavrkách, jeden z Keltů tam měl s sebou svoji smečku… 6 stříbrných kožichů!

    3. Mě se také mnohem víc líbějí kříženci siamek s evropankami, než čistokrevné orientálky. Znával jsem dva siamsky vybarvené, leč tvarem obličeje evropské kocourky (baculatý kulatý ksichtík se siamským vybarvením je prostě neodolatelný). Někdy jsou snahy šlechtitelů opravdu dost na hlavu, zejména v případě peršanek, které mají díky zdeformovanému obličeji potíže se slznými kanálky.

 14. To bylo poránu milé a krásné počteníčko (h)
  Já mám s jejich krmením zkušenost jinou. Od první chvíle, co přišel Zrzínek, se krmí zásadně spolu. Mají každý svou mističku, v ní půl kapsičky, každý se skloní nad svoji porci a po chvíli do sebe drcnou hlavičkami a místa si vymění, jakoby chtěli ochutnat to, co má ten druhý, jestli třeba jednoho chudáčka nešidím! Granulky baští také ze dvou misek, Zrzín má tu palici tak obrovskou, že do jedné misky se nevejdou oba. To vždycky jeden z nich smutně koukal, ale když baštil Melíšek, Zrzínek čekal a naopak, nijak na sebe nikdy nesyčeli ani nevyjeli. I misky s vodou mají dvě. Když se rozdávají pamlsky, tak např. tyčinky lámu a přede mnou sedí způsobně dvě kocouří sošky a čekají na svůj kousek. Melda je rychlá mamba, Zrzínek poněkud nešikovný. Občas mu ten kousek z hubinky vypadne, má smůlu. Melda vysune tlapku bleskovku a už ho má v tlamičce on.
  Myslela jsem, že Zrzínek už neporoste, že jen trochu zmohutní. Ale teď vidím, že ne trochu, ale pořádně zmohutněl a asi se i trochu protáhl do délky. Když leží, je ho plné křeslo. No, má se dobře, tak roste. Za chvíli budu pořizovat přenosku na malého pejska, na velké kocoury se nedělají.

  1. chicht… to bude něco jako když nejmenovaný kolega z branže šel kupovat postroj pro svého kocourka…prodavačka mu nabídla postroj pro čičinku.. pán hrdě pravil, že potřebuje postroj pro malého psa, protože se do jiného Kocour nevejde 😀 dělají se velké přepravky, dělají… akorát že to se do ní nevejde víc než 1 velký Koč 🙂 ta naše pojme 2 střední kočky nebo 4 koťata… je velká jako taková menší televize 🙂

  2. Milá Karolíno a (cat) (cat) , u nás by asi probíhala volná cirkulace kočkourů kolem misek, museli jsme ale trochu „šachovat“, protože Dalí nemůže hovězí a chvíli nám trvalo, než jsme zjistili, co vlastně může, aby nebyl průtokový…

   1. Hihi, musím se smát! Zrzínek mohl kdysi všechno – jak byl dlouho venku někde podvyživený, pak ho dobře krmili v útulku dobrými granulkami, ale přeci jen pořád jen granule, tak se na všechny ty mňamkové kapsičky, masíčko, konzervičky a další pamlsky vrhal s ohromnou chutí. To Melíšek už byl řádně zmlsaný, když Zrzín do domácnosti dorazil. Teď? Jsou mlsní oba naprosto stejně! Kapsička, která je ve šťávě a ne v želé: je vylízána pečlivě mistička od šťávičky, snědeno pár malých kousíčků, zbytek si můžu na chleba namazat já! Kapsička se zeleninkou: vysoce pečlivě je odstraněna mrkvička, hrášek a další, vylízána šťávička, snědeno pár kousíčků a viz věta předchozí. Kapsička jiného druhu, nežli je whiskas drůbeží v želé: je k ní čuchnuto velmi nedůvěřivě a pak se na mne upře dvé koucouřích žalujících očí s němou výčitkou „My máme takový hlad a ty nám nic nedáš a TOHLE? To by fakt nežral ani kocour“. I když to byla grilovaná směs mas ve šťávě za docela slušný obnos. Konzervička, která neobsahuje kousky, ale paštiku: je nedůvěřivě očmuchána, pak se do ní zaboří urozený čeníšek a poté je ve vzniklé kaši kocourky zkonstatováno, že „se to nedá kousat a předkousané nejíme“ a svorně čekají dál, jestli nebude něco lepšího. Prevíti rozmazlený chlupatý! Teď zbaštili každý 2 tyčinky a provláli trochu bytečkem, než jsem odešla, usnuli spánkem spravedlivých.

    1. Karolínko, když k nám přišel náš koliáček tehdy 4 měsíční – měl strašné jméno v papírech, tak jsme přemýšleli jak se bude jmenovat. O jméno si sám řekl. Když dostal misku s granulemi tak přiložil hubu jako hubici od vysavače a doslova granule vdechnul, jedl obyč. tvaroh, chleba – cokoli bylo k jídlu. prostě nomen omen – LUX. A dnes ? V rýži je asi málo masíčka- nemohlo by být víc? Granule pro štěňata – suché – alespoň kdybych to mohl sníst Donovi – ten má pro dospěláky a namočené ve šťávičce a mohla bych pokračovat. Kapesní zlodějík by z něho byl, jak nosíme na procházku mlsky a pověsíme bundu někam níž, tak kapsu vybere. Jsou to naše zlatíčka!

    2. Karolínko, já mám všechny nalezenečky, kteří v první fázi byli vděčni doslova za suchou kůrku (a stejně tak kocourek našich mladých). Dnes, když ještě navíc musíme Bonině podávat pravidelně třikrát denně prášky, tak jsme na prášky my všichni dvounožci z těch jejich zděšených výrazů typu: Tohle ale opravdu nemyslíte vážně – prášek do šunky, pche!!! Prášek do krůty-brrr!!!! Prášek do čehokoliv jiného velmi libě vonícího – to jste fakt tak bez fantazie??? Kdo má pořád to jednotvárné jídlo baštit (puke) (denně mají mj. k večeři kuřátko se zeleninkou a burizony). A kolik druhů seniorských granulí jsme už vystřídali, abychom naše náročné strávníky během dne, kdy nejsme doma, uspokojili (devil)

     1. Jo jo, granule, taky oblíbené téma! Je jich spousta, ale jen minimum z nich mlsounům vyhovuje. Jednou mi přišel vzoreček granulí, takový malý 100 gr pytlíček byl přibalen do časopisu „Kočky“, který léta odebírám. Prý speciální pro mainské mývalí kočky – takové veliké kulaté granule to byly. Jejda, asi mám mainské mývalí! Ti se mohli oba přerazit vejpůl, jak se cpali.

     2. Naše smečka je převážně granulová, ale pozor! Jen RC pro perské kočky. Paštiky taky odmítají (asi jim připadá, že už to před nimi měl někdo v tlamě), a jejich nejoblíbenější konzervy jsou kuřecí a tuňákové, ovšem s čistým masem, žádná podezřelá směska. Céčka by se utloukla po pečeném kuřeti, Dalí a Ebony se tváří jako že to nemyslím vážně. Tohle? To nemáš nic lepšího? Nemám, kocouři. A kuře končí v oddané poddané. Já taky ráda kuře.
      Bezkonkurenčně nejoblíbenější mlsek je pak sýrová pasta, kterou Céčka dostávala po příchodu k nám, aby se jim upravila srst a po všech těch nervácích nevypadaly kočenky jako použité mopy, ale jako perská veličenstva. Dneska jsou to koule výstavních chlupů, ale sýrovou pastu poznají i v papírovém obalu a kdybych jim to dovolila, tak místo doporučených 4-6 cm spořádají tubu na posezení.

  3. Jo Karolíno, tohle dobře známe. Dříve u nás byla za madam Micinka, ta se opravdu jen tak něčeho nedotkla, zato Micánek byl jako malá popelnice. No, bolely ho zuby, a to tak že hodně, a tak skoro o všechny přišel. Jenže před operací i po operaci jsme mu dávaly specielně dobré kousky – vynikající kapsičky, dokonce i Gimpetky s krevetkami (to už jsem si říkala, že magoříme). Dnes máme zpovykané zvíře, které jen tak nějakou konzervičku nebo kapsičku neuzná za poživatelnou, což když člověk koupí za 25 Kč nějakou vyloženou značku, tak je to fakt k vzteku. A ještě ke všemu to zvíře je ochotné prostě nežrat, když tu potravinu neuzná za poživatelnou. Což o to, v divočině se taky nenažere každý den, jenže Micánek má jednu věc – on z hladu zvrací – sice čistě světle žluté žaludeční šťávy, ale zvrací. Tak, aby nezvracel, tak dělám všechno možné, aby stravu uznal za poživatelnou, ale je to boj.
   A jinak je to miláček, mám ho tu na pár dní doma sama – první týden intenzivně sháněl mámu, já mu nestačila. Dnes změnil taktiku – před odchodem do práce mě intenzivně přemlouval, ať nikam nechodím. Kňoural, mňoukal, otíral se o mě a prý ať zůstanu doma. No nešlo to, ale tohle ještě nikdy neudělal.

   1. Znám své odchody do práce – Melíšek se rozprostře přede dveřmi a očima mi říká „Ty prostě nikam nepůjdeš, budeš si s námi hrát a dáš nám ještě nějakou baštu a my tě nikam nepustíme“. Zrzínek se mi motá mezi kotníky a vrní to samé. Vždycky jsou odlákáni na drožďové bonbónky, abych mohla vyklouznout. Krevetková konzervička za 50,-? Ani omylem! Přičichli, ohrnuli své ušlechtilé čeníšky a odkráčeli stylem „Tééééda to je ale hnus mami!“ Mně to tak vonělo, že bych to slupla na bagetě s máslem natotata. Krevety miluju kdykoliv kdekoliv a v jakémkoliv množství. Tak tohle po mně nemají!

 15. Velmi pěkné a zajímavé vyprávění, včetně exkurze dohistorie – doufám, že přes zimu najdete oba více času na psaní…
  Díky! (f)

 16. Hezké úterý všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Krásný kocour (nod) , krásné čtení (nod)

 17. Milí terrovi (h) , vy jste takovým krásným úkazem a současně důkazem, že vše si plyne v řádu věcí. A tak, ačkoli jste před tím museli vystřílet pár písmenek z abecedy a dosavadní převážně černý šatník obohatit o několik podzimních tónů, se k vám nakonec kýžený černý aristokrat dostal a zcela nepochybně vás obohatil, jak je už údělem všech vzdušných bytostí, které se rozhodnou nějaký čas prodlévat v naší blízkosti.

  Koukám na obrázek Ebonyho na stromě a je mi jasné, že ve své vznešenosti sice říká citovanou větu, a to dokonce v originále, ale myslí ji dočista po česku. (chuckle)

  Terrásci drazí (inlove) , čtu vás oba moc ráda, škoda jen, že se k psaní nedostanete častěji. Snad ale s nástupem dlouhých zimních večerů můžu doufat. (nod)

  1. Milá Vave, díky, jsem moc ráda, že se povídání líbilo. A jen pro info – to, co se na obrázku rýsuje napravo od Ebíše (z pohledu pozorovatele), je začátek tunelu, který končí o patro výš a asi o metr dál na šplhadle. Zkoušeli jsme doma udělat „portrét“ toho monstra (myslím šplhací strom, samozřejmě), ale nějak se nám to nedaří. Nikdy tam není celé (think)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN