ČLOVĚČINY: Hospodářská krize?

Sednout si takhle časně po ránu na čerstvě renovovaný balkon a zaposlouchat se do ranní modlitby okolního ptactva v buši jednoho inspiruje k úvaze. V ranním oparu je spíše tušit než vidět City of Sydney na východním obzoru a vzduch voní kvetoucími keři v okolí. Vzduch příjemný a osvěžující, je pouhých 23 °C a po blankytné obloze se honí mráčky. Prostě balada, kterou oceňuje i náš zvěřinec. A světem prý lomcuje ekonomická krize. Ekonomická? Hospodářská? No jak se to vezme. Tuším, že ta krize je někde úplně jinde.

O současné globální ekonomické recesi slyšíme denně z médií. Také nám jsou nabízeny ty či ony recepty, kterak se s tímto fenoménem vypořádat. V mnoha zemích to řeší pumpováním nepodložených peněz do ekonomiky a nesmyslným zadlužováním vnuků našich vnuků. Tato současná hospodářské krize nemá s tou velkou co postihla svět na přelomu let dvacátých a třicátých minulého století příliš společného. Tím myslím co se krizových dopadů či jevů týče. Nikde nestojí fronty na polévku chudých a pod mosty je stále dosti místa k přespání.

Od těch dob se společnost trochu pozměnila. Kterak, to už je otázka. Nenastala lavina bankrotů a hromadné zavírání firem a provozoven s následným propuštěním zaměstnanců. Nenastala katastrofální inflace. Současný propad ekonomie pro mnohé jedince znamená pouze to, že se odloží dovolená v Alpách a nebo na Kanárech. Že budeme méně používat auto a odložíme koupi té velkoplošné LCD TV nebo jiné hračky. Hlad však nikdo nemá, o bydlení také mnoho lidí nepřichází a tak „vo co go“, jak se v poslední době s oblibou říká.

Co však mají tyto obě tyto ekonomické krize společného, je jejich příčina! Na ni správně, už před 80 lety, upozornil slavný a bezesporu úspěšný podnikatel, Tomáš Baťa. Ťuknul hřebíček na hlavičku! Mravní úpadek, amorálnost, hochštaplerství, hrabivost a docela obyčejná nenažranost zainteresovaných je příčinou! A teprve důsledkem této příčiny je hospodářský úpadek, neboli ekonomická krize. Pokud není kladný pohyb v tom, co tuto situaci způsobilo, tak jakékoliv kroky k sanaci nastalé ekonomické deprese, nota bene penězi, jsou scestné a marné.

Pokud nenastane morální či mravní ozdravění zainteresovaných, tak se situace nemůže zlepšit, ale pouze přechodně oddálit. Pokud politici a „kapitáni“ společností budou mít mravní přístup k lidem, práci a jim svěřeného či veřejnému majetku, pokud nebudou finančně podporovat bankrotáře a ty co dělat nehodlají, nebudou vydírat zaměstnance, nebudou vyhazovat peníze na nesmyslné projekty či úplatky a nebudou dělat dluhy, tak krize nevznikne nebo současná zanikne.

Hospodářská krize je důsledkem morální krize společnosti a jejího mravního úpadku. Hospodářská krize je důsledek úpadku hodnot jako zdravý rozum, odpovědnost za sebe a za svoje jednání, soucítění s lidičkami kolem neboli empatie, pravdivost slov i činů, odvaha, láska, víra, nezištnost, ohleduplnost, důvěra, diskrétnost, docela obyčejná slušnost a řada dalších vlastností z tohoto hrnečku.

Hospodářská krize je důsledkem toho, že většinová společnost a v neposlední řadě i vlivná média se na poctivé, pravdomluvné a povšechně morálně vyspělé jedince dívají jako na blbce a obdivuje gaunery, kteří mnohdy i nezákonně nabyli bohatství či politické moci. A nejde zde jen o ekonomiku, ale i o osobní život. Jako věrnost a transparentnost ve vzájemných vztazích, zdravá, tradiční rodina, skromnost a nezištnost. Těchto hodnot na světě valem ubývá úměrně s tím, jak ubývá víry a úcty. Víry a úcty k Bohu, k člověku, k dobru, k poctivosti a řadě už téměř zapomenutých, avšak důležitých jevů a vlastností.

***

Pokusím se to vše ukázat na pár konkrétních příkladech. Začnu zde, v Klokánii. Zdejší profesionální CEO (něco jako generální ředitel) velkých společností naprosto beze studu pobírají obscénní odměny za svoje úsilí.

CEO společnosti BHP Billiton, Marius Kloppers, za rok 2009 měl plat 5 750 841 AUD, a navrch dostal bonus 8 157 931 AUD. Za co dostal bonus to nevím, protože ve stejném roce, kdy tuto společnost kormidloval, klesl profit této společnosti o 17,9 %. Takže tento výtečník za rok 2009 beze studu a s vážnou tváří shrábl 13 908 772 AUD, což při dnešním kurzu činí 237 087 479 českých korun.

CEO společnosti Leighton Holdings, Wal King, za rok 2009 měl plat 5 750 841 AUD a jeho bonus byl 8 839 746 AUD. Opět mi je záhadou za co dostal bonus, když profit této společnosti po dobu jeho kralování v tomtéž roce spadl o 50,8 %. Celkem za rok 2009 vyinkasoval 12 557 691 AUD.

CEO společnosti Boral Limited, Rodney Pearse, měl v roku 2009 plat 7 020 500 AUD a jeho bonus čítal 4 450 00 AUD. Opět nevím za co, profit společnosti za tento rok spadl o 24,2 %. Takže milý Rodney si strčil naprosto klidně a s uspokojením do kapsy 11 511 500 AUD.

Protože zdejší společnost nediskriminuje ženy a je „gender correct“, tak do první desítky těchto jestřábů patří i žena, CEO Westpac Banking Corporation, Gail Kelly, jejíž plat byl v roku 2009 pouhých 6 438 982 AUD a tentokrát logický bonus 4 185 930 AUD, protože zvedla profit společnosti za uplynulý rok o 29,9 %. Jakými metodami, o tom taktně pomlčím. Lidumilné jistě nejsou.

Ovšem zdejší CEO jsou oproti těm v USA úplní čučkaři. V té zemi neomezených možností, v době hospodářské krize, firma Stockland měla v uplynulém roce ztráty 1 800 000 000 USD. Její managing director, Mathew Quinn, však nebyl zproštěn funkce za neschopnost, naopak dostal bonus 1 200 000 USD.

Toto vše však bledne nad výkony politiků, kteří miliardovými částkami sanují zbankrotované, povětšinou finanční společnosti. To, že dluhy budou splácet ještě vnuci našich vnuků, jim jaksi nevadí, hlavně že se mohou podívat do zrcadla a říct si jací jsou pašáci. A být pak popřípadě opět zvoleni v příštích volbách. Proč? Protože většinové společnosti nevadí, že ten či onen politik je vlastně darebák nebo na příklad odložil svoji manželku, popřípadě i děti a pořídil si nový model, navíc ještě s boční milenkou.

Je vnímán spíš jako hrdina anebo haur a ne jako terminátor toho nejcennějšího co každý národ má, rodiny. Zdravá rodina je základ zdravého národa a zdravé ekonomiky. Gauner, zloděj, podvodník, lhář a docela obyčejný grázl nemůže nikdy být dobrým hospodářem. To vyžaduje osobu, která má pevný morální postoj a pevný charakter a vede mravný život jak osobní, tak veřejný. Lidičky, nevíte o nějakém?? V historii takoví bývali. Jako třeba Harry Truman, jak nám praví tento text převedený z angličtiny.

Harry Truman byl jaksi jiný prezident než ti současní. Učinil mnoho těžkých, avšak pro USA důležitých rozhodnutí jako jeho mnozí předchůdci. Jeho velikost však tkví více v jeho činech a rozhodnutích, která učinil po opuštění Bílého domu a své prezidentské funkce, kterou chápal jako službu vlasti.

Jediný majetek, který po své smrti zanechal byl domek ve kterém žil, v Independence v Missouri. Jeho manželka tento dům zdědila po svých rodičích a mimo období pobytu v Bílém domě, po dobu prezidentské funkce, žili manželé Trumanovi v tomto domku celý život.
Když v roce 1952 vypršela Harrymu jeho prezidentská funkce, tak jeho roční příjem činil 13,507.72 $, což byla jeho vojenská penze americké armády. Když se kongres dověděl, že si na svoji širokou korespondenci kupuje za svoje známky, tak mu zvýšili tuto penzi na 25,000 $.

Po nástupu jeho následníka, prezidenta Eisenhowera, Harry se svou manželkou Bess jeli zpět domů vlastním autem bez doprovodu ochranky nebo jiných vládních úředníků.
Když byl později Harry Truman kontaktován velkými společnostmi a byla mu nabídnuta velice dobře placená pracovní místa, tak jeho standardní odpověď zněla: „Vy nechcete mou osobu, vy chcete úřad a jméno presidenta USA a tento mě nenáleží. Tento patří občanům USA a není na prodej”.
I později, 6. května 1971, když jej chtěl kongres odměnit čestnou medailí u příležitosti jeho 87. narozenin, odmítl tuto poctu přijmout. Jeho odpověď kongresu zněla: „Domnívám se, že jsem neučinil nic, co by zasluhovalo tuto či jinou odměnu”.
Po dobu prezidentské funkce si z vlastní kapsy hradil náklady na cestování a veškeré jídlo.
Dnešní politici zneužívají svých politických pozic k vlastnímu obohacování. Politické pozice jsou dnes na prodej!
Starý dobrý Harry Truman měl pravdu, když poznamenal: ”Měl jsem v životě k výběru dvě profese. Být pianistou v bordelu nebo politikem. Abych řekl pravdu, není mezi nimi přílišný rozdíl”.
Harryho by měli vykopat a naklonovat.
Kterak napravit globální propad společenské morálky a mravů nevím. Snad výměnou těch, co mají na chod věcí největší vliv, za jedince vlastností opačných, což v současné situaci a za politické korektnosti možné není. Navíc, tito výtečníci by se bránili zuby nehty, přece neopustí zlatý důl, že ano.

Takže se vážení nedivte, když se hospodářská krize poněkud protáhne nebo se bude skrytě plížit za zády mocí a penězi zpitých politiků a „kapitánů“ společností.

Korekturu provedl Jakub Sinderhauf

Aktualizováno: 8.3.2010 — 19:03

179 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Harry Truman se mj. zasloužil o uznání Izraele, sláva mu! Roosevelt by to nikdy neudělal.

 2. Vážené čtenářstvo, děkuju za vaše pěkné a mnou patřičně oceněné komentáře k této skromné úvaze na SVĚTOVÝ či globální problém. Já osobně mám dojem, že slunce nad Atlantidou zapadá proklatě rychle. Naše, tím myslím civilizace založená na judeo-křesťanské kultuře, mi připomíná Západní Říši Římskou pár let pře jejím zánikem v roku 476 AD, za Romula Augusta. Byl bych velice rád, kdybych se mýlil.
  Západní, postindustriální společnost, rychle zapomíná vytvářet skutečné hodnoty pěstováním, chovem a výrobou, soustřeďuje se na pouhé převádění peněz z jednoho místa na druhé. Tím je fiktivně „zhodnocuje“ a ponejvíce do vlastní kapsy. O tempora o mores!

  1. Ano, naozaj to tak zvonku vyzerá… ale přece jen při systematickém srovnávání jednotlivých stránek doby/života/poměrů vyvstanou určité rozdíly. Braňme se podvědomému puzení k pohodlnému jednoduchému rychlému činění závěrů. – No – kdybych tak o tom mohl přesvědčit sebe…

  2. A pak přijde On ? jak bylo kdysi řečeno anebo někdo zapálí Řím. Asi k tomu vážně není daleko. (bat)

 3. Milý Georgi 🙂 , dneska jsme se vlastně v tématu tak trochu sešli, i když jsme se vůbec nedomlouvali.
  Zdravím do Klokánie a srdečně zdravím milou Mílu! (inlove) (f)

 4. Jirko, to byla rána palicí! A dobře mířená. Asi jsme fakt zapomněli na to, jak se lidi jako Truman a Baťa chovali. A tak klidně tolerujeme chování těch dnešních. Je snadné říct, že někdo bere moc nebo že za to, co udělal dostal naopak málo. Asi je to v člověku samém a někdo si holt neuvědomí, že není úplně normální brát plat, který by uživil rozpočet okresního města. Zvlášť, když firmu, pro kterou dělal, přivedl na mizinu.
  Ale je i opačná strana mince. Kolik lidí dnes stojí ve frontě na různé podpory, dávky, přitom jsou zcela zdraví, fit, jen holt práce není… Není? Často je jenže buď je to daleko (pokud si pamatuju, tak ještě před 30 lety bylo normální cestovat do/z práce i několik hodin), špatně placená nebo se jim prostě nehodí. A to už nemluvím o těch, kteří pracovat nebudou. Prostě nechtějí. Ale penízky chtějí…

 5. Kolik milionu uvah o mravnim upadku uz bylo napsano? Uz od vynalezu pisma.

  A ono zni sice hezky … za co odmenu kdyz profit klesl? … Ovsem vite vy, co delal profit konkurencnich firem? Ono se to snadno kormidluje za pekneho pocasi, ale kdyz prijde bourka, tak, nezavisle na kvalite kapitana, to s vami bude hazet. Ovsem prave za to, ze vas bezpecne, i kdyz ne tak prijemne, provezl bouri, si kapitan zaslouzi bonus. Ne za to, ze postaval u kormidla, kdyz byla hladina jak zrcadlo.

  1. Obávám se, že celý problém je složitější. Morálka upadá? Ona někdy nějaká byla? Mám obavy, že morálka se zlepší pouze, když je zle, když jde o přežití. Proto jsou hrdinské činy válečné nebo v pionýrských dobách (i když ta morálka pionýrů v USA nebo Austrálii asi taky byla velmi různá). Ale když se máme jak prasata v žitě? Stejné problémy měly i historické společnosti (např stesky klasiků na mravy z Řecka nebo Říma). Kdepak, člověk není z principu tvor morální. Morální je jen když jde o přežití nebo když se bojí. A pak jsou světlé výjimky lidí, kteří si morálku zvolili a prostě ji mají. Že nejsou momentálně v politice? Nebo v Managementech? No a? Tím je lidstvo horší? Myslím, (a zdejší fórum mě v tom jen utvrzuje), že morálka mezi lidmi je. Jen se nahoru prodrali ti, kterým chybí (ale nemyslím, že by dřívější králové a šlechta byl samý lidumil). A protože je lepší informovanost, víc o tom víme. A víc nás to štve. Prostě každá generace si musí nabít hu… sama, zkušenost je nepřenosná. A nám stracům zbyde jen lamentovat nad zkažeností světa.

  2. Určitě, bonus samozřejmě, ale když kapitán ví, že loď potřebuje opravy a posádka se mu smrskává, aby ušetřil, tak proč pak tak vysoký bonus, to pak smysl nedává.

   1. No prostě, jak já celoživotně říkám: musí se to řešit i n d i v i d u l e n ě – (C) JS. A s tou morálkou: stručně – Gaussova křivka. Da i vsjó, galúbčiki… většina jakéhokoliv společenství prostě není na vypětí v jakémkoli směru dlouhodobě disponovaná.
    MMCh: jakoupak morálku udržela v ě t š i n a v Rusku – bolševici -?!

    1. Pokud kapitán kormidluje (to sice dělá kormidelník), tak bonus jo. Ale co když se jen veze. Nebo veze vrak na skálu, aby ztroskotal a dostal pojistku? Zvenčí tohle nepoznáme a novinové zprávy jsou nutně povrchní. Neumím najít pravidlo. Spíš mám pocit (ale jen pocit), že někteří manažeři si kvůli krizovým odměnám krizi vytvářejí, místo aby zakormidlovali do klidnějších vod. Proto si tohle netroufám soudit.

     1. Presne tak. Pokud vime o plavbe jen to, ze to houpalo, tak je to na hodnoceni kapitana setsakra malo. Mozna si plat zaslouzi, mozna ne.

 6. Perfektní a zasvěcená úvaha. A je v ní i důležitý akcent ma morálku společnosti jako celku. Morálně zdevastovanému prostředí sice strašně vadí amorálnost těch nahoře, ale o své potřebě mít všechno hned a bez námahy, bourat odvěká tabu lidského rodu, schopnost považovat disciplinu, úctu k druhým, sebeomezení byť v maličkostech za pojmy vskutku životně nekorektní – o tom už tak jaksi podstatná část té nevládnoucí, nemediální, úplně obyčejné společnosti přestává přemýšlet. Kotlinka jde hodně v čele, čtyřicet let ji v tom školili a vyškolili, takže ochotně naslouchá i kdečemu, co ji v tomto směru ještě nenapadlo. Nezbývá nic jiného, než usilovný boj o slušnost a řád tam, kam člověk dosáhne. Z osudu civilizací, co už tu nejsou, jde mráz po zádech – už k nim za euroatlantická patří a neví o tom, nebo to ještě zvládne?

 7. Jakube a Jiří,
  tak ad1) vy dva, když se dáte dohromady, ostatně už několikrát jste to dokázali viz v soukr. mejlících (y) , tak to stojí opravdu za to.
  ad 2) nemohu nic jiného než souhlasit.
  Jakube, také já už ke konci osmdesátých let jsem říkala, že všichni chtějí jenom a jenom studovat, následovně potom jenom kecat a hodnoty nikdo vytvářet nechce. A za dalších dvacet let se to přivedlo přímo k dokonalosti.
  Dnes jsou oba příspěvky dost časově náročné. Přeskakovat z jednoho na druhý do diskusí to dá jednomu zabrat (nod) .

  1. V tomhle su v podstatě nevinně, Alex: je to vskutku stoprocentně jeho dítko. Jenom poctivá Dede holt cítila potřebu dodat, že jsem mu u toho (na jeho přání) provedl jazykovou revizi a d r o b n é úpravy, v řádu písmen a čárek. Já jsem jí napísal, aby mě nijak neuváděla. To jsou ti poctiví straight Angláni, no. Tož tak… MMCh každý rozumný autor čehokoliv s chochmesem je revizi/korektuře rád. Třeba nemusí poslechnout, jistěže. Ale víc hlav víc ví a každý je v jiném oboru viac ako povereník, a je to k jeho prospěchu. Kdo je Udo Ješita, prosím – nedojde mu, že se mu čtenáři případně smějou a že se zbytečně shazuje. Aji třeba když má perfektní obsah. No každý svého štěstí… japa by se to řeklo A či N či R? Opět vlna k přemýšlení…

 8. ohu jen a jen souhlasit. A blíží se volby a volební průskumy ukazují, že mé děti a jejich děti budou platit za dnešek, když k němu nemohou vůbec nic říct. A projde jim to zase a znovu. 🙁 :@

  1. Já jsem svou prací vydělával daněmi, mimo jiné, na důchod svých rodičů a prarodičů, moje děti zase vydělávají na můj. Že modří darebáci mnou a mnoha jinými vydělané peníze z rezervních důchodových fondů rozkradli (92 miliard), není můj problém. Že stát si nechal rozkrást majetek a teď nemá na důchody rovněž není můj problém, to je problém darebáků, kteří to spáchali a blbců, kteří jim v tom nedokázali zabránit! Takže s nějakými pravicovými blafy o nutnosti snižování mandatorních výdajů, coby důchodce, odkázaný na důchod jako jediný zdroj příjmů nesouhlasím a budu volit vždy jen toho, kdo mi zaručí, že své peníze vždy a za všech okolností dostanu a že za to, co dostanu budu moci důstojně přežít, bez toho, jaký vliv to bude mít na další generace! Politik, nebo ekonom, který prohlašuje, že neví, jak zajistit za padesát let důchodcům slušný život, je idiot a patří k lopatě, bez ohledu na to, kolik diplomů má! (devil)

   1. Dycky jsem věděl, že Krakonoš musí být moudré stvoření s chochmesem. Poslední větu podpisuju s plným důrazem! Bohužel to nemá ten efekt…

   2. Obavam se, ze je to presne opacne. Clovek ktery prohlasi, ze vi jak za padesat let zajistit duchodcum cokoli je idiot a mel by jit radsi k lopate. Co bude za padesat let netusi nikdo!
    A jestli sis Krakonosi nevsiml, tak se jaksi meni pomer poctu pracujicich vuci poctu duchodcu. A i vam by mohlo dojit, ze je dost podstatny rozdil jestli na jednoho duchodce pracuje pet lidi nebo dva.

    (Ano. 4+1=5. Presne tak)

    1. Ale on vůbec nepíše, že by si něčeho takového nevšiml – ? Naopak že solidní politik z těchto železných faktů musí vycházet. Jistěže není jasnovidec… já bych nenapsal padesát, snad spíš dejme tomu dvacet. Tady jde o princip.

     1. Kdyz z nich bude vychazet, tak mu zbudou jen dve moznosti. Bud priznat, ze netusi jak za (klidne i jen dvacet let) zaruci ze Krakonos dostane penize, nebo lhat a slibovat.

    2. Není podstatné, kolik lidí na jefnoho důchodce pracuje. Podstatné je, zda ho svou prací uživí. Problém je v tom, že to, ce se dnes považuje za ,,dobrou“ práci, nevytváří hodnoty, pouze přesýpá bezcenné papírky, zvané peníze, z jedné nenažrané kapsy do druhé. Bohužel problém s důchodci bude muset být rychle řešen a rozhodně ne podle receptů naší pravice! (prodlužování věku pro odchod do důchodu, stálé zvyšování všech možných poplatků a vymýšlení nových, likvidace seniorů (ne)údržbou chodníků v zimním období) a t. d. Ve Švédsku jsou důchody řešeny tak, že základní důchod je 100% statistické průměrné mzdy a podle ,,zásluhovosti“ (délka zaměstnání, plat) se připočítává, nebo odečítá max. 10%. Švédové přitom vědí, že i v případě, že dojde k nulovému růstu ekonomiky jim tento systém vydrží bez problémů 60 let! U nás došlo, bohužel k tomu, že v 90. letech byl majetek státu rozkraden, takže stát nemá s čím hospodařit a financovat mandatorní výdaje z výnosů, čili je nutno zvýšit daně, nebo hospodařit se schodkem, což se ovšem nejvíc nelíbí právě těm, co majetek státu rozkradli! Došlo ke zrušení mnoha továren a provozů, know how bylo rovněž rozkradeno a místo levných a kvalitních českých výrobků musíme dovážet drahé šmejdy. Prospěch z toho mají jen překupníci, kteří tyto šmejdy levně nakoupí a draze prodají a když mají platit daně, tak hystericky ječí. Výsledkem tohoto devastativního počínání je hrozivá nezaměstnanost, která opět zvyšuje tlak na výši daní. Podnikatelé si bohužel stále nejsou schopni uvědomit, že je pro ně ekonomicky výhodnější zaměstnat i lempla a za své peníze z něj získat aspoň nějakou, byť mizivou protihodnotu, než mu formou daní platit za to, že se válí doma a jednou za měsíc si dojde pro podporu. Důchodová reforma? V 90. letech by se provést dala, v rezervních fondech bylo 92 miliard, což byly na tehdejší dobu obrovské peníze, jenže Klausova vláda je ukradla a použila k sestavení ,,vyrovnaného“ rozpočtu. Za celou dobu svého vládnutí dokázala naše veleslavná pravice, s oběma rukama levýma, jen to, že kryla deficity rozprodáváním všeho možného, většinou hluboko pod reálnou cenou (přece nevemu kámoše na hůl, když on by mi to mohl časem oplatit, že?) Takže dnes je to o tom, že stát je dokonale rozkraden a peníze nejsou, díky krizi a inflaci, ani na ty nejzákladnější věci. Jediná cesta, jak z toho ven, je podle švédského vzoru: Progresivní zdanění, silná ochranářská politika, podpora vzniku nových pracovních míst, podpora růstu populace, podpora vzdělávání (rozhodně ne zavedením školného) a snaha o maximální soběstačnost. To, že dnes musíme dovážet cukr,ačkoli jsme ho ještě nedávno vyváželi, je do nebe volající ostuda! (pi)

    3. Jendo, oni vědí, jak by to šlo a většina lidí to ví také, jenže jakékoli změny k lepšímu by znamenaly vzít pořádně u huby horních deset tisíc a v tom je jádro pudla! Politici a zbohatlící jsou sada lumpů vzájemně se podporujících a chtít od nich nějaké smysluplné změny je totéž, jako chtít na kaprech, aby organizovali výlov rybníka! Dokud se většina národa nenaštve a neudělá pořádek, tak se tady nic nezlepší a nejen tady.

    1. Ukaž mi nějakou politickou stranu, zejména pravou, která je ochotna něco zaručit, kromě toho, že deseti milionům bude hůř, protože deset tisíc se musí mít líp!

 9. Milý Jiří, naprosto s Vámi souhlasím. Z hlediska vyššího principu mravního, již mnozí ani neví v čem tento spočívá. Zatímco u nás na vesničce kandidují pouze neziskové organizace, které potom zadarmo pro obec pracují, jediná státostrana v obci se do zastupitelstva ani nedostane,protože nemá co říct ani nabídnout, nehledě na to jak je zprofanovaná.
  Zrovna včera jsem si dala do vyhledavače „příspěvky politickým stranám za volby“ , tak o tom se nám může jen snít. Nemorálnost a provázanost téměř všech sfér je nabílední a nejhorší na tom je, že to pak zaplatíme my všichni ubozí řadoví daňoví poplatníci ať už jde o jakoukoliv finanční aféru nemáme šanci se nikterak ubránit a zaplatíme tu domnělou krizi ať se nám to líbí nebo ne. Jak z toho ven také nevím. Jaký má u nás smysl zvolit někoho jiného, beze změny volebního systému ?
  A co stane potom až vzroste síla lumpenproletariátu, pak se budou zase všichni divit . (bat) Pak aby si zachovali politické prebendy budou s nimi ostatní politici výti ? No ano přeci, budou. (bat)

  1. Jenny! To je tak krásné, když takovouhle jasnou a přímou a rozumnou řeč člověk slyší od starostky. Ano… na nejnižší rovině je vše krutě konkrétní, nekompromisní, buď-anebo – každý každému vidí do talíře a do svědomí. Že?

 10. Milý Jiří,
  dnešní povídání z Klokánie je smutné leč, bohužel, pravdivé. A takové Trumany či Batě aby hledal s lupou. Ajajaj – nejprve přišla krize v mezilidských vztazích, v rodinách a v schopnostech ohlížet se na druhé, a s touto krizí rukuvruce přišla i ta ekonomická či hospodářská.

  1. … a mně je z toho do breku, letos obvzlášť…

   ale nevidím řešení, mám pocit, že politika změní obyčejného člověka v nemorální stvůru. Koho volit, aby se hlas vůbec nějak prokázal, je těžké rozhodnutí

 11. Milý George, jak ráda bych si časně ráno sedla s kávou na balkon a poslouchala zpěv ptáků. Bohužel, dnes ráno bylo u nás -10°C, i když ptáci zpívali jako diví. Pak by mi snad nevadil ani ten politický bor… kolem nás. Lidi, jako byl prezident Truman nebo Masaryk se asi už nerodí, anebo pokud se nějaký takový narodí a má dokonce chuť jít do politiky, tak mu nejméně 10 jeho „spolupracovníků“ hned první den podrazí nohu a v co nejkratší době ho vyštípou, aby jim nekazil „imidž“!

  1. Dobře řečeno, milá zabukistko. Anebo: anebo v něm uvidí jasného příštího politického/firemního vůdce a tudíž se k němu hned připojí a budou tvořit jeho (částečně zbytečnou či dokonce kontraproduktivní) ekipu, co se s ním po veze nahoru. A když případně za pár let nastane jeho pád (zasloužený či podrazem, z tohoto hlediska je to jedno), zůstanou už finančně či mocensky tam, kam se dostali. Říkám jim k l í š ť a t a.
   Pár jich zde na magistrátě i na kraji znám a zírám. Kdyžtě si vzpomenu na jejich přičinlivost a úslužnost, když byli s l u h y .
   Líbí? Souhlas?

 12. Tahle společnost utrácí víc než vydělá a platí za to bezcenými papírky. Krize teprve přijde…

  1. Ono je to tak trochu vidět i na školách. Podle toho, co vidím kolem sebe je zájem především o ekonomii, management, práva a podobné věci. Řemesla, případně věda a výzkum jaksi nejsou v kurzu. Takže ve finále budeme mít spoustu ekonomů a ředitelů, kteří budou živit houf právníků, ale pracovat jaksi nebude mít kdo…

   1. Ano. Už patnáct let na to upozorňuju všecky, co opojeně říkají: ten náš musí udělat nejlepší gympl a pak pude do Oxfordu, on na to m á ! – že zlatým dnem zůstane naopak řemeslo, p r o d u k c e h o d n o t a jejich udržování. Společnost, kde nemá vážnost vznik hodnot, podstaty všeho – není zdravá a má osudově posunuty vážky hodnot. Technol. fakulta UTB zeje prázdnotou, další praskají ve švech. Každý poloblb mezi mladýma už dnes tady má t u s v o u v y s o k o u . O domine, miserere nobis…
    Cicero měl výraz h o m i n i s o r d i d i – sprostí lidé. Nejvyšší pohrdání.

    1. Na druhou stranu už se najdou i tací, co pochopili. U nás na rekonstrukci budovy pracovala firma, jejíž majitel je z Maroka a zaměstnává většinou lidi odtamtud – kupodivu pracují velmi dobře. Mezi nimi byl jeden, co občas přišel na kafe a mezi řečí z něho vypadlo, že má vystudovaná práva. Na můj udivený dotaz odpověděl, že si chce udělat ještě výuční list, aby byl doma něco platný a mohl předávat zkušenosti dalším. Tam je totiž třeba pracovat, ne kecat, aby se z té bídy trochu vyhrabali.
     No a naše nejstarší slečna se nedostala na VŠ a nakonec se místo dalšího pokusu chce radši vyučit cukrářkou, jednak jí děsně baví vytvářet ta jedlá umělecká díla a za druhé nebude mít nouzi o práci.

     1. No cukrářka v rodině,a zanícená, a spokojená, a (ne v tom dnešním trapném užívaném smyslu) k r e a t i v n í – bože, to je ale pro všecky terno! Doufám, že jí to nikdo nebude v zájmu i m i d ž rodiny vymlouvat?
      Většinou jedenáct, myslím.

      1. To určitě ne, zejména, když bude pořát vytvářet takové dobroty jako teď (clap) . Tu školu jí doporučila paní na pracovním úřadě, které letos na zakázku pekla vánoční cukroví. Nějak se to tam rozkřiklo, nakonec toho napekla asi 50 kg a paní úřednice měly klidné Vánoce (chuckle)

    2. Všechny civilizace, počínaje šerým dávnověkem, skončily špatně; jejich pád začal v okamžiku, kdy začaly vyvyšovat vychcanost a šmelinu nad řemeslný um. A ta současná dopadne stejně, jen to bude trvat o něco déle a většina z nás se toho, naštěstí, nedožije. (o)

     1. Jste nezrizeny optimista. Dozije. Barbaru uz je plny Rim, Pariz, Malmo, Berlin, Londyn, …

      1. Pokud ti barbaři naučí běloručky s diplomy pracovat a hlavně si poctivé práce vážit, je nejvyšší čas, aby to rozjeli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN