Pavol D.

PSI: Alka z Čeklísa (3)

V časoch, keď sme mali Alku, bývali sme na Trávnikoch. Kto pozná toto bratislavské sídlisko vie, že vnútrosídliskové ulice sú tam, stavané do štvorca, tvoria vlastne uzavreté dvory. Takže napriek toľko proklamovanej odcudzenosti sídlisk, v tom čase bola každá ulica určitou uzavretou komunitou, kde sa väčšinou ľudia aspoň z videnia poznali. A vari všetci poznali nášho psa… EditaK   […]

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN