Doc Jiří Patoka

HOST DEDENÍKU – Jiří Patoka: Indiáni a sladkovodní raci

Na území Severní Ameriky se vyskytují raci náležející k čeledím Astacidae a Cambaridae. Celkem jich tu nalezneme více než 450 druhů, což ze Severní Ameriky činí nejvýznamnější centrum diverzity raků v celosvětovém kontextu. Největší severoameričtí raci dorůstají okolo dvaceti centimetrů v délce těla, většina druhů je ale menší. Jaký vztah k rakům měli původní obyvatelé? Byli pro ně významní […]

HOST DEDENÍKU – Jiří Patoka: Raci v České republice

Raci jsou mnoha lidmi vnímaní jako živočichové, kteří byli v minulosti na území České republiky hojní, v současnosti jsou ale jejich stavy zdecimované znečištěním vody natolik, že se s nimi setkáváme jen vzácně.     Stejně tak děti – dříve lovily raky na jídlo běžně v každém potoce s kamenitým dnem, nyní je mohou pozorovat v lepším případě jen v akváriích, případně […]

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN