HOST DEDENÍKU – Mamut: Povídání do košíku (8): – Hezky ode dna

Ano, ano, milí čtenáři. Já vím, že celou dobu prahnete po tajemství proutěného košíku, jakže to ti staří košíkářští mistři dělali.

 

 

No, řeknu vám, oni už snadno. Ale v době, kdy byli mladými učni a tovaryši u mistra košíkáře, se jim taky pletly ruce a praskaly proutky a dostávali za ucho, a ještě jednu návdavkem za poničený materiál. To by dnešní žáčci koukali, kolik by je otloukali.

Ale to už odbíhám jinam, do ráje pana Komenského a Makarenka a Igora Hnízda (psst  🙂 , ty jeho metody by se dnes občas i hodily, mezi námi, ale jen krapánek 🙂 )

Zpět ke košíku.

Tady se nám nabízí hned několik variant – houbařský, trháček, baskický, rámový koš, bylinkový…
Pratátou pro všechny koše a košíky byl hospodářský koš, velký, pevný.
Nosilo se v něm kde co – brambory na pole k sadbě a z pole k uskladnění, dobytku krmení, slepicím podestýlka, jablka a hrušky ze sadu, dřevo na zatápku. Byl hospodáři a hospodyni vždy po ruce a byl vlastně takovým němým členem rodiny.

Pro jednodušší nošení věcí na větší vzdálenosti upletli košíkáři krajánkům a hospodyním nůše. Koše na jedné straně rovné, aby lehly na záda, a k tomu přidali popruhy. Nůše je vlastně mladší sestřička hospodářského koše 😊.

Jojo, zase klajdám. Tak hrrr do díla.

Koš, pro nás košíček třeba na houby, si rozdělíme na tři části: dno, boční výplet a ucho. A protože je to práce na udělání pro šikulu asi tak na 3 hodinky, ale na popisování tak na 28 papírů (při mé ukecanosti), dnes se podíváme na dno.

 

Dno

Základem každého dna je košíkářský kříž – překřížené osnovy, které postupným oplétáním vytvoří to, co chceme.
Podle materiálu, který používáme rozlišujeme:

kříže protkávané – děláme u vrbových osnov nebo u hrubších pedigových osnov č. 4, jednu polovinu osnov v polovině prořízneme a druhou polovinu osnov jimi protáhneme (platí pro kulatá dna)

kříže překládané – používáme u lehčích výrobků z pedigu a osnov č. 3, osnovy přes sebe položíme (tento způsob necháme odpočívat, protože se trošku jinak začíná a necháme si jej až na pedigovou ošatku 😉)
(viz obrázky 01. a 02.)

 

01. Košíkářský kříž protahovaný – vzor

 

02. Košíkářský kříž překládaný – vzor volný

 

Dno – je základem pro koše, košíky, ošatky, mísy. Podle tvaru je dělíme na:

kulatá – to je základ, všechny osnovy jsou stejně dlouhé a protínají se ve středu

oválná – tady se kříž mění trochu na žebřík = středem vedou tři delší osnovy, které jsou protaženy kratšími osnovami; jejich počet určuje velikost výrobku (tento také prozatím necháme spát, až někdy 😉)

 

Co tedy budeme potřebovat?

Nejprve nářadí:

Nůžky zahradnické na odstřižení hrubších prutů

Nůžky košíkářské

Nůž

Kladívko

Košíkářské špice neboli šídla

Metr

a – Stloukadlo – stloukadla jsou železa, která se používají na zhutnění (stlučení) výpletu, aby byl pevný a po seschnutí vrby nebyl z košíku cedník. Pro mou potřebu jsem doma našla perfektní francouzské klíče u manžela v dílně. (viz obrázek 03.)

Chceme košík, vrbový, takže vrbové proutky – pro dno hrubší konce na osnovy a pružné pruty na výplet. (viz obrázek 04.)

 

03. Nářadí

 

04. Vrbové proutí

 

Úkol pro zopakování:

Opletka ze dvou – přes jeden za jeden – to už známe z minulého povídání o ubrouskovníku

Úkol pro naučení:

Založení osnov kříže – pro vrbový kulatý košík

Založení opletky – ze dvou prutů

Rozplétání osnov

Navazování opletky

Zakončení opletky

 

Připraveni? Že neumíte plést? Tentokrát vás ale vůbec, vůbec nebudu nutit. Jen tiše čtěte a v duchu se dívejte. A kdyby to nešlo, dám Vám nakonec odkaz na krásné video, kde paní plete celý košíček 😉.

Poznámka před dílem: ve fotodokumentaci budou vyskakovat obrázky z různých dnů pletení. Jednou je tam 6 osnov, jindy 8. Materiál jsem sbírala, jak jsem pletla – ve škole, doma, malý košík, velký košík, chápete. Ale pořád je to to samé.

 

 

Postup práce:

Košíkářský kříž – základ

Nejprve si nastříháme osnovy. Pro malý košík nám stačí celkem 6 osnov, pro větší košík 8 (bude hustější dno).
Délku osnov si určíme podle požadovaného průměru + přidáme na každou stranu 2-3 cm pro jistotu (pak se odstřihnou).

Jednu polovinu osnov opatrně nařízneme ve středu nožem a do vzniklého otvoru zasuneme nejprve jednu celou nenaříznutou osnovu do všech naříznutých a k ní přidáme ty zbývající (jedna osnova nám otevře cestu a nebudou nařízlé osnovy praskat, jako kdybychom chtěli najednou protahovat všechny pevné).

Nakonec všechny osnovy vycentrujeme podle metru, aby měly všechny stejnou délku od středu. (viz obrázky 05., 06., 07., 08.)

 

05. Osnovy pro košíkářský kříž

 

06. polovinu osnov nařízneme

 

07. druhou polovinu osnov opatrně zasuneme

 

08. srovnáme podle pravítka na střed

 

„Jéžíškůůů na křížkůůů“ poskakuje si dítě ve mně – kuš, huš, máme práci.
Kříž máme připravený. Nebylo to tak složité, co? Tak jdeme na opletku – dva pružné pruty uchopit…

Založení opletky (od-teďka-teď budeme brát všechny pruty od špiček)

Vezmeme dva pruty – samozřejmě, všechny jsou řádně odmočené a tím pádem pružné a nebudou nám praskat. To už bychom měli vědět.

Konečky obou zasuneme do otvoru v nařízlých osnovách kříže podél vložených osnov.

A teď malý přemet – aby nám osnovy nevylézaly – obrátíme kříž tak, abychom oplétat začali v protisměru vložení osnov.

Jednoduchou opletkou ze dvou prutů – první prut před všemi osnovami a dozadu, druhý prut za všemi osnovami a dopředu a stále dokola.

Takto upleteme dvě řady opletky okolo spojených osnov = získáme zpevnění středu kříže.
(viz obrázky 09., 10., 11.)

 

09. dva tenčí pružné pruty zasuneme k vloženým osnovám

 

10. Jeden prut zezadu dopředu a druhý prut zepředu dozadu

 

11. Dvě řady, všechny osnovy dohromady = zpevnění středu

 

Juchajda, tohle už jsme dělali, takže to šlo ráz na ráz. Ale teď se trošinku zapotíme.
Všechny osnovy sedí pospolu, svázané opletkou a je jim dobře, jako v hnízdečku. Jenže to nám kulaté dno neudělá. Budeme roz-po-čí-tá-vat: „en ten týky, dva špalíky…“. Nenene – dvě osnovy, jedna osnova…

 

Rozplétání osnov

Trocha matematiky: Kolik máš osnov? Na větší koš 8, na malý košík 6.
Vyšší matematika: Kolik máš konců? Na větší koš 16, na malý košík 12 – to jsou celkové počty osnov výpletu (teď se již nebavíme o kříži, ale výpletu). A ty všechny musíme dostat do pozice 1 osnova, aby spolu vytvořily kulaté sluníčko.

Po dopletení opletky všech osnov společně dvěma řadami začneme s rozplétáním. Opatrně začneme osnovy vyhýbat do strany, aby se od sebe rozevřely.

Takto odkloněné osnovy opleteme opletkou – první prut před osnovou a dozadu, druhý prut za osnovou a dopředu a stále dokola.

Pro 6 osnov kříže – hned rozplétáme každou osnovu zvlášť = vznikne krásné sluníčko.

Pro 8 osnov kříže – vypomůžeme si dělením na každém rameni na dvě a dvě osnovy = vznikne nám pavouk a ty dvě osnovy hned v další řadě rozpleteme po jedné = vznikne sluníčko.
(viz obrázky 12., 13.)

 

12. Rozplétání 8 osnov = nejprve po dvojicích

 

13. Rozplétání 8 osnov ze dvojic na samostatné

 

To je kouzlo, co 😀

A teď pofičíme jako po másle, žádné odbočky, žádné zatáčky.

 

Výplet dna

Jednoduchým způsobem opletkou dvěma pruty, jako jsme doposud oplétali a rozplétali osnovy, upleteme celý výplet dna.

Navazování prutů – vždy navazujeme oba pruty souběžně, nečekáme až do hrubých konců (dno by bylo kostrbaté a nepravidelné). Nové pruty zakládáme od špiček v místě, kde ukončujeme předchozí prut tak, aby se „křížily“ na rubové straně pod osnovou.

Vzniklé konce si jen zastřihneme od přečnívajících příliš dlouhých hrubých konců, aby nám nepřekážely u pletení, vlastní začištění se provádí až po založení osnov výpletu těla koše.
Po celou dobu si začneme hlídat tvar dna – přes koleno si budeme lehce tvarovat osnovy na tzv kopeček – k rubové straně dolů. Zamezí nám to vyboulení dna naruby.
(viz obrázky 14., 15., 16.)

 

14. Dno doplétáme přes jeden za jeden = opletka dvěma pruty

 

15. Navazujeme vždy od tenkých konců oba pruty souběžně

 

16. Dopleteme na požadovaný průměr s přesahem osnov 2-3 cm

 

Jak to tak vypadá, pro dnešek jsme skoro u koce. S chutí do toho, půl je hotovo.

Zakončení výpletu dna

Dobře si přeměříme průměr, zda odpovídá našemu původnímu záměru – souhlasí? V pořádku.

Na každé osnově by nám mělo přečnívat cca 2-3 cm (pro jistotu, aby se nám výplet nesmekl.

Dopleteme výplet opletkou tak, aby byl kruh dna pravidelný.

Prut, který jsme právě pletli za osnovou, si přiložíme k nadcházející osnově a přes špici ohneme tak, abychom jej mohli zastrčit před osnovu.

Potom jen zastřihneme dlouhým šikmým řezem. Pomocí špice si uvolníme místo před osnovou a zastřižený koneček zasuneme. (druhý prut vedeme v pozici pod ukončeným prutem za osnovou).

To samé provedeme s druhým prutem
– za osnovou a dopředu – ohnout podle špice – zastřihnout – udělat místo u osnovy – zasunout. Uff. Pokud Vám prut „nakřupne“, nic se neděje, spodní uzavírka těla koše jej schová.
(viz obrázky 17., 18.)

 

17. Ohýbání prutu přes špici

 

18. konce výpletu zasuneme k osnovám

 

Zastřižení. Začištění?

Budeme-li hned pokračovat v pletení těla, odstřihneme opatrně přečnívající kousky osnov po obvodu kruhu. Vkládané osnovy pro tělo koše výplet dna upevní.

Budeme-li chtít jít na procházku a dno na chvíli odložíme (do vody), necháme konečky až na pak.

A co rubová strana?
Prozatím ji necháme, jak je. Protože začišťování provedeme až po založení osnov výpletu těla a po založení prutů pro rýmovku a zakládanou vrstvu. Ale to už bude povídání na příště.
(viz obrázky 19., 20.)

 

19. Opatrně zastřihneme konce osnov

 

20. Začištění rubu dna až po vsazení osnov výpletu

 

A na závěr ještě to slíbené video 😉. Tam už je košík celý, tož se namlsejte.

https://www.youtube.com/watch?v=UZ2uWlHhn7Y&ab_channel=KejprSperling

 

Abyste věděli, co tvoříme, tady je výsledek, k jakému směřujeme:))

 

21. košíček jako malovaný

 

Dede: Děkuju moc Mamutkovi za tenhle článek – to je strašná práce podrobně popsat něco, co její ruce prostě… dělají! 🙂 Nemyslím, že by mi hrozilo, že bych někdy vyrobila košík, ale fascinuje mě to umění a moc ráda si o tom čtu – kdo ví, kdo bude někdy v mé knize nebo hrách plést košíky! 🙂

Tak co, taky se už na své domácí košíky koukáte jinak – odborněji? Já jo. Hned jsem šla zkontrolovat dno!  🙂

Aktualizováno: 3.5.2022 — 12:46

17 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Už jsem dopletená celá. 🙂 Dobrá práce! Komu čest,tomu čest. Krásné! Dokumentace skvělá. Díky Mamutku! Na tohle bych já potřebovala né tábor ale asi něco jako gulag. 🙂

  1. Děkuji 🙂
   Některá videa jsou moc rychlá nebo náročná. Tahle paní to má pěkně nasnímané, dobře navyprávěné 🙂

 2. Mamutku, moc jsem si ten článek užila! 🙂 Pravda, na to, že šlo zatím jen o dno, jsem měla trochu potíž s tebou držet krok. Ale pořád jsem přesvědčená, že kdybych seděla vedle tebe a koukala se, jak to děláš a pak tě napodobila, fungovalo by to! 🙂 Tedy aspoň teoreticky. Prakticky by to asi bylo celé nakřivo, ale nějak začínali i ti učňové s bručavými mistry 🙂
  A Napi moc krásně prezentuje očekávaný výsledek:)))

  1. Děkuji za poklonu.
   A mohu tě ukistit, že i já sama pletla nejprve jen dna, než jsem je dostala do ruky
   A pak přišlo to, co se teprve chystá
   Ale taky by sis udělala – třeba bys to pak pouzíla na letní venkovní obědování pod hrnce – taky využití

 3. Já mám dotaz – doteď jsem měla dojem, že koše, co máme, mají dno… prostě plátnové, obtáčí se osnovou jen nad-pod, bez spirály s dalším proutkem. Je to možné?
  A druhý dotaz – jakým způsobem se aplikují stloukadla?
  Děkuju za rozšiřování obzorů.

  1. Koše mají dna opletkou, plátnovou by nebyly pevné. A boky teprv přijdou – tam se vyřádíme

 4. Stejně jako Matylda – do poloviny se mi to zdálo jako brnkačka, od poloviny jsem se zapotila, aniž bych něco dělala 🙂 . Řekne se obyčejné dno houbařského košíku a přitom je to velké umění.

  Jo – a četlo se to jako kouzelná povídka. A pesan je krásný a vypadá tuze moudře.

  1. Děkuji, já mu to vyřídím
   On je totiž jako tele, když pletu, matají mé hodinky prasátka a on je loví a já mu říkám, že je pakoň. Tak bude rád
   A, vypadá to složitě, ale nakonec to jde jako po másle

 5. AQsi tak do půlky mi to bylo úplně jasný- přesně do nadpisu Trocha matematiky 🙂 No a pak už bych potřebovala odborné vedení.
  Mamutku, máš moc hezkého psa 🙂

  1. Vymyslíme tedy nějaký jednoduchý prázdninový tábor pro zájemce
   Aby se to dobře počítalo
   Pes je tvrďák – Napalm Death podle papírů, Napi podle nás

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN