HOST DEDENÍKU – Petr Jan Vinš: Stejnopohlavní manželství a křesťanské pasti

Nedávno se ve sněmovně opět jednalo o možnosti civilního manželství pro osoby stejného pohlaví. A jako obvykle, vyrojilo se kolem toho spousta aktivity odpůrců – a to i na straně některých křesťanů, kteří proti případnému přijetí takové úpravy demonstrují a nahlas se vyjadřují. Tohle mě dlouhodobě trápí a to hned na několika rovinách.

 

V různých křesťanských církvích (především v euro–americkém prostoru), včetně té mé vlastní, probíhal a probíhá řadu let poměrně hluboký a obsažný teologický dialog o vztahu k osobám žijícím ve stejnopohlavních vztazích. S různými výsledky. Nutno po pravě říci, že církve k tomu nepřišly samy ze sebe, ale byly k tomu trochu donuceny společenskými změnami, které – opět zejména v tom euro–americkém prostoru – začaly partnerské soužití osob stejného pohlaví, které bylo ještě nedávno kriminalizované, vnímat jako něco normálního, co je nejen trestněprávně, ale i eticky v pořádku. Neplatí so stoprocentně a všude, ale ten trend se tímhle směrem posouvá a myslím si, že to je dobře. A i těm církvím prospívá se o různých zdánlivě samozřejmých věcech zamyslet.

Součástí tohoto trendu je pak i celkem logické volání po rovných občanských právech pro svazky osob stejného pohlaví a obdobné svazky osob různého pohlaví – tedy ty, kterým říkáme manželství. A tady se nám začíná komplikovat situace na té křesťanské frontě. Křesťanské církve mají totiž svou vlastní představu o manželství – říkejme mu křesťanské manželství, nebo po katolicku svátost manželství – které není jenom občanskou smlouvou, která zakládá nějaká práva a povinnosti, ale má také svůj duchovní význam.

Toto církevní a civilní chápání manželství bylo vždycky ve vzájemné tenzi. Kdysi dávno ve středověku to byla právě církev, která do manželství vnesla takovou liberální novotu, že je k němu potřeba souhlas obou snoubenců (ano, dokonce i nevěsty) a nestačí, že to jejich otcové nějak dohodnou. Dneska je to trochu jinak a mnozí mají potřebu ono křesťanské manželství před liberálními novotami přicházejícími ze světa bránit.

Úplně tomu nepomáhá ani skutečnost, že když se dnes uzavírá církevní sňatek, tak se vlastně uzavírají dvě věci zároveň. Je to sňatek podle civilního práva, podle § 666 Občanského zákoníku (fakt!), a zároveň je to i to křesťanské manželství, respektive svátost manželství v církevním chápání. Když to teď řeknu osobně, tak já jako oddávající duchovní nesu vykonáním obřadu morální odpovědnost jak za to, co moje církev učí o manželství, tak fakticky i za to, jak je manželství upraveno v českém právu. S tím prvním problém nemám, o tom druhém nejsem vždycky úplně přesvědčen.

A tohle je právě kořen celé věci. Řada křesťanů má pocit, že pokud stát změní ten občanský koncept manželství, tak se tím nezbytně automaticky nějak dotkne a ovlivní i to manželství křesťanské. Je to oprávněná obava? Inu, ano a ne… Na straně jedné určitě ne, máme odluku církve a státu a církev může o „tom svém“ manželství učit co jen bude chtít.

Na straně druhé je třeba konstatovat, že právě tyhle společenské a legislativní změny byly u mnoha církví v zahraničí katalyzátorem právě té vnitřní teologické diskuze, která leckde vedla k tomu, že církve začaly k takovým svazkům zaujímat trochu diferencovanější postoj, v některých případech jim třeba i žehnat nebo dokonce církevně uzavírat manželství i pro osoby stejného pohlaví. Jinak řečeno, sama o sobě nemá ta případná změna na rovině státu na církev vliv žádný, ale někteří se možná obávají, že by se tím mohly nastartovat nějaké větší či menší změny uvnitř církve, které už třeba leckde více nebo méně nahlas probublávají. Jenomže to pak trochu štěkají na špatném hrobě.

Kudy z toho ven? Nechci se tvářit, že mám nějakou zázračnou stříbrnou střelu a kouzelné řešení, ale v první řadě je třeba si asi víc a víc uvědomovat, že to, čemu říkáme manželství v teologickém smyslu prostě není totožné s tou občanskoprávní smlouvou téhož jména. A vůbec nejde jen o ty stejnopohlavníky. Vezměte si třeba rozvod – v církevním učení a dokonce i výslovně v církevním obřadu se manželství uzavírá doživotně, „dokud nás smrt nerozdělí“.

Manželství v chápání českého práva je sice také trvalý svazek, ale implicitně se v něm nachází možnost jeho zániku rozvodem. Rozvod je tedy z hlediska práva legitimním nástrojem řešení životní situace, není to přečin ani protiprávnost, z hlediska církevního je to ovšem přinejmenším porušením před Bohem daného slibu. S tím pak různé církve zachází různě, do toho nechci zabíhat, ale je to dobrý příklad toho, že už teď není to církevní a civilní chápání totožné ani v takto zásadní otázce.

Bylo by lepší udělat z uzavření civilního manželství jen právní akt na matrice, který by zakládal závaznost podle zákona, a na který by mohl navazovat buď civilní obřad nebo církevní obřad, při kterém by se uzavíralo manželství v tom křesťanském smyslu? Možná ano, jsou státy, kde to tak funguje, ale v našem specifickém kontextu je obávám se ještě příliš živá zkušenost komunismu, který křesťanské snoubence nutil absolvovat obřady dva.

Možná by ale docela stačilo, kdyby se křesťané místo bojování za legislativní úpravy (nebo proti nim) víc veřejně věnovali vysvětlování toho křesťanského konceptu manželství a jeho případných odlišností od civilní úpravy – a to samozřejmě s tím, že toto učení je pro křesťany, ne k tomu, abych ho křesťané nutili ostatním.

To je totiž myslím ta úplně největší past. Mám pochopení pro to, když někdo na základě Bible a křesťanské tradice dojde k přesvědčení, že manželství jako Bohem stvořená realita je zakotveno ve stvoření a ve své prokreační funkci, a tím pádem musí nezbytně být omezeno jen na jednoho muže a jednu ženu. Ono – upřímně – když vezmeme jen ty (nemnohé) biblické pasáže hovořící explicitně o manželství, nebo ty, které se v církevní tradici na manželství obvykle vztahují, tak to chce poměrně velký teologický strečing, aby člověk došel k něčemu jinému.

Některé církve to – jak už jsem výše řekl – udělaly, daly na stůl nějaké vážné teologické argumenty vycházející i z jiných hledisek, někoho přesvědčily, někoho ne. To je celkem přirozené, takhle to v teologii prostě funguje. Patří k tomu samozřejmě i nějaké to vzájemné kacéřováníčko, zaklínání se nezměnitelným božským právem, nadávání do zaostalých opic nebo naopak ničitelů odvěké tradice a tak dále a tak podobně. Budiž. Ale to je všechno náš, když to tak řeknu, vnitrokřesťanský byznys. Past ale přichází v okamžiku, kdy křesťané nebo církve začnou chtít používat své páky a svůj, často nemalý, společenský vliv, aby své chápání – nebo přesněji řečeno chápání jisté části křesťanů – prostřednictvím legislativy vnutili úplně všem. Pro jejich dobro, přirozeně…

Jak jsem říkal, že mám pochopení pro křesťany, kteří na základě Bible a tradice dochází k – z dnešního pohledu konzervativnímu – pochopení různých věcí (což teda ještě neznamená, že třeba sám pro sebe docházím vždy k tomu samému), tak pro tyhle snahy tohle pochopení silou vnutit celé populaci mám pochopení přesně nula. Dokonce si myslím, že je v tom velká míra lenosti, slabé víry a rezignace na skutečnou křesťanskou misii.

Kristus sám říká, že jeho království není z tohoto světa. Proč by tedy křesťané měli mít hrůzu z toho, že o některých věcech smýšlejí jinak, než jak to dělá tento svět? Vždyť to je naopak podle všeho biblického svědectví správně! A bude–li to či ono křesťanské pojetí objektivně pod zorným úhlem věčnosti lepší, pak se to jistě časem jasně prokáže a přitáhne to zástupy věrných. No a pokud ne, tak je asi po čase třeba si připustit, že to možná Pán Bůh přeci jen myslel trochu jinak, než jak jsme mu to my lidé nalinkovali.

Takže shrnuto a podtrženo – mrzí mě velmi, když křesťané sahají po obušku sekulární státní moci, aby za ně dělal to, co by měli dělat sami. Nebo když k tomu hledají všelijaké účelové pseudoobjektivní argumenty, jako že manželství nemůže být stejnopohlavní, protože je to slovo praslovansky etymologicky složeno ze slov muž a žena (což je mimochodem nejspíš mýtus). Mrzí mě, když se směšují hlediska teologická s hledisky občanskými a lidskoprávními. A taky mě mrzí, když se místo dialogu akorát poštěkává (a to prosím platí jak z toho tábora takzvaně konzervativního, tak z tábora takzvaně liberálního).

Jak dopadne aktuální diskuze v parlamentu o civilním stejnopohlavním manželství nevím. Mám ve svém okolí pár lidí, kterým by taková zákonná úprava jednoznačně zlepšila a usnadnila život. Nenapadá mě mnoho stávajících, řádně různopohlavních manželských párů, pro jejichž svazek by taková změna byla nějakým ohrožením. A jsem si dost jistý, že případná změna Občanského zákoníku s mým křesťanským a teologickým chápáním manželství nepohne ani o píď. A jestli to otevře pole k širší teologické diskuzi, tak za mě jenom dobře – ať už její výsledek bude jakýkoli.

–––

DISCLAIMER: Výše uvedené názory jsou pouze mé vlastní a nepředstavují oficiální pozici žádného z církevních úřadů, které zastávám.

O autorovi: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Jan_Vin%C5%A1

 

Děkuji autorovi za možnost publikovat jeho skvělý text.

A vás se ptám – jak pohlížíte vy na manželství pro všechny – tedy i pro lidi stejného pohlaví?

(Za sebe mluvím o sňatku podle civilního práva (tedy podle onoho ďábelského § 666 Občanského zákoníku). Za církev samozřejmě názor nemám, nepatřím do žádné.)

Aktualizováno: 4.5.2021 — 17:36

22 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Udivilo mě jak se diskuze odchýlila od pointy článku.. Pan autor přece říká, že někteří křesťané kteří vyjadřují svůj občanský postoj, tak by udělali líp, kdyby propagovali proč je lepší zachovat manželství… tj. chybou je kritizovat proč je špatné rozbíjet rodinu tím trendem který prosazuje lobby která se nechce živit normální prací a tak žijí z toho že údajně odstraňují diskriminaci xyz… Protože tímhle trendem za chvíli bude rodinou
  -incestní pár (maminka+syn nebo +dcera, tatínek + syn+děda+teta,…)
  – vícečetné manželství (nemyslím prostou polygamiii a la trojmanželství David Rath… ale volné přecházení od jednoho manžele ke druhé manželce a současně ke třetímu manželovi…) či
  manželství třeba se svým psem (máme doma psa a je to miláček rodiny, ale za manželku bych jej určitě nevyměnil -:)

  Tím chci říct, že křesťané leckdy žijí blbě a dost často se odchylují od ideálu křesťanské (či židovské) víry… Ale to přece není důvodem odmítnout ten samotný ideál, když se jej nedaří dodržovat na 100%…

  Ono se stačí podívat např. na sociálně patologické jevy… a vesměs platí, že v regionech kde není moc křesťanů sdružených ve společenství (farnost/židovská obec, dobrovolní hasiči, rybáři, sportovci,…) tak v těch regionech není situace dobrá… Tj. „po ovoci poznáte je“… viz např. mapa regionů zachybující počet nebohých lidí postižených exekucí
  https://radiozurnal.rozhlas.cz/mapa-exekuci-ukazuje-kde-jsou-lide-nejvice-predluzeni-8106246

  A podobné to bude i s pokusy o rozbíjení rodiny a to kvůli údajnému boji s diskriminací.

  P.S. Když jsem žil v Praze, tak můj spolubydlící byl gay. Když byla Malá strana skoro uzavřena (kvůli Prague Pride), tak tento spolubydlící si mi stěžoval proč mají některé „buzny“ potřebu vyřvávat a dělat ze sebe kašpary… Dle jeho slov se normální gayové (které on zná), tak se takovýchto akcí spíše vyhýbají… a někteří prý jdou na Prague Pride pouze proto, aby si udrželi práci (aby si na ně v práci nezasedli, když budou mlčet že jsou gayové, že nejdou na Prague PRide)… To už vnímám jako diskriminaci naruby…. Prostě „žij a nech žít“

 2. Jako věřící snažící se žít podle novozákonních principů (ne, ne vždy se mi to daří) se dopustím názoru na partnerské svazky.
  Po právní stránce by nemělo být rozdílu mezi soužitím dvou osob, ať už hetero, nebo homo (s početnějšími svazky bych problém měla, když tak nad tím uvažuju) – se dvěma výjimkami. Těmi výjimkami jsou název „manželství“ – a děti. Pojem manželství bych nechala jako v dosavadní praxi pro muže a ženu a pro jiné svazky bych uvítala jiný název. Asi tak, jako je zvykem rozlišovat vlak a tramvaj, přestože obojí jsou kolejové dopravní prostředky.
  A děti? Věřte, moc dobře vím, co je nenaplněná touha po dětech. Jednou oblastí je výchova dětí z předchozích vztahů – tam bych se zastávala těch, kdo by chtěli osvojit partnerovo či partnerčino dítě. Obtížnější situace je ovšem tam, kde by šlo o dítě nepříbuzné ani jednomu z partnerů. U žen je spekulativně schůdnější možnost – buď se na čas zapřít, nebo využít umělé oplodnění. Pro muže tato cesta není. Zbývá osvojení nebo náhradní mateřství – a tady vyvstává ten problém. Dětské domovy žel u nás nejsou prázdné, ale děti v nich jsou různým způsobem handicapované. Když přidáme přece jen netradiční rodinné prostředí, čemu všemu budou vystaveny ze strany okolí? Do jaké míry jsou uchazeči o rodičovství schopni poradit si s dítětem, které si nese nějakou zátěž? Ústavní výchova má spoustu proti, jenže unese homosvazek problémy spojené s handicapovanými dětmi?
  A náhradní mateřství? I tady je spousta rizik. Narodí se dítě podle představ? Co se stane, bude-li se lišit od představy „objednávajícího“? Místo děvčátka přijde chlapeček… místo blondýnky hnědovláska… nemluvě o nepříznivém zdravotním stavu… náhradní matka odmítne dítě vydat… a další a další možnosti.
  O těchto věcech (i jiných) jsem se napřemýšlela hodiny v dobách, kdy by se otázka přijetí dětí týkala i mě, až dosud. Opravdu nevidím dobré řešení.

  1. MaRi,naprosto souhlasím se vším, cos napsala a bez výhrad.
   Mít děti není právo, ale dar. A někomu zkrátka nebyl dán, ať se jedná o hetero nebo homo. V tomto směru si nikdo svůj osud nevybral. Nevybrali si ho ti hetero, kteří děti mít nemohou a ani ti homo, že jsou tací jací jsou. Je to osud a jak na osud tak úplně ve všem nevěřím, tak ten „osud“ podvádět, spíš lámat přírodu přes koleno, se myslím nevyplácí. A je fakt a není třeba nad tím zavírat oči, že právně volné jsou dětských domovech děti nějak handicapované, třeba i „jenom“ sociálně, a o to víc zranitelné. Jak by unesli vyptávání a mnohdy i posměch dětí, že mají dva táty nebo dvě mámy…
   Každý jsme nějaký, máme své klady a zápory, ale i omezení, a že je někdo homo mi v žádném případě nevadí a nikdy nevadilo, aby bylo jasno. Mám ráda hudbu, ale holt nikdy nebudu hudební skladatel.

 3. Díky za ten článek. Tak nějak jsem (já, pohan) teď při těch diskuzích došla k témuž – občanský sňatek jako právní akt pro všechny, církevní sňatek se svátostí manželství pro ty, kteří to cítí jinak.
  A slovo manželství bude mít dva významy, tak jako ho mají Vánoce – pro jedny stromeček, dárky, rodina, pro druhé narození Ježíše Krista.

 4. Jak já chtěla být druhořadý občan!!!
  Je mi přes padesát a s přítelem jsme řešili ty státně – administrativní problémy. Nemožnost získat informace o zdravotním stavu v nemocnici a podobně. Nakonec jsme se „museli“ vzít. Proč ne, ale jelikož jsme z toho nechtěli dělat kovbojku, tak teď pracně vysvětluji, že jsem vdaná, ale mám jiné příjmení…

  No a děti u homosexuálních párů?
  Nějak mi nejde na rozum jak dvě osoby stejného pohlaví (přece nejsme hermafroditi) můžou počít dítě. Zájemců o adopci je hodně a čekací doby dlouhé a „volné“ jsou jen děti nějak problematické, že. A adoptovat dítě svého partnera/ky? Přece dítě má dva rodiče, takže v případě takové adopce by muselo bý polosirotek. Nebo by se musel druhý rodič vzdát rodičovských práv.
  A jsem staromilec, nepřijde mi moc v pořádku, když si dva pánové nechají porodit dítě náhradní matkou. Nebo když jedna ze dvou dam „podrží“ nějakému „dárci semena“… Navíc, pokud se něco v těchto případech zvrtne, bývá to docela těžké.
  Přece mít dítě není automatický nárok.
  Nemám děti,ne, že bych je nechtěla. Ale ony nechtěly mne, přes veškerou snahu se mi nikdy nepodařilo otěhotnět.
  Koho mám žalovat, kde si mám stěžovat, že můj „nárok“ na děti nebyl naplněn?
  Nevadí mi soužití osob stejného pohlaví, vadí mi to zviditelňování a pokud vím vadí to i spoustě gayů a lesbiček. Oni/ony žijí svůj klidný život, většinou smíření/é se stavem věci. Jak říkaval můj gay kolega: když koktáš také víš že nebudeš moderátor v televizi 🙂

  1. No vidíš – taky by se ti registrované partnerství hodilo. Podle mě tu klidně mohou být platné oba tyto právní akty – pro všechny lidi bez ohledu na sexualitu.
   K těm dětem… spousta lidí má děti z předchozích vztahů, o které se stará. K tomu podivnějšímu pořizování dětí – tohle se přece nedá zakázat! A běžně to dělají i heterosexuální ženy, které chtějí dítě, ale ne muže.
   A pokud by právně dítě mělo tři zákonné zástupce, tak co? Lepší, než jen jeden nebo žádný. Když dítě vyrůstá v homosexuálním partnerství a umře jeho biologický rodič, zůstane mu ten druhý – ale právně je sirotek a jako se sirotkem se s ním pak nakládá. Pokud se lidé chovají v souladu s právem téhle země (ty děti neunesou, nebrání jim ve styku se zbývajícím rodičem a podobně), tak proč ne?
   Nelíbí se mi řízení věcí veřejných ze strany státu, který je obslužnou organizací, kterou si platíme ze svých daní, stylem – apriori předpokládám, že jsi gauner, protože gauneři existují.

   1. Nelze mít tři „rodiče“, jednak ze zákona a také z logiky věci. Ti dva „spolu“ by měli převahu při jakémkoliv rozhodování za nezletilé dítě.
    A jak se dokážou chovat „zhrzení bývalí partneři“ je obecně známo. Takže pokud by právně šlo mít tři „rodiče“ tak třeba bývalá žena s novým mužem by dokázali chudáka biologického otce úplně odstavit od dítěte.
    No a co ty děti které by měly rodiče jen dva? Necítily by se poškozeny omezeným počtem rodičů 🙂 ?
    Vím, že se nedá to podivné pořizování dětí zakázat, ale zase: toto si dokáží pořídit jen majetní, nemělo by se chudším na takový způsob pořízení dítěte přispívat? Nemají na to nárok?

    Také znám případy kdy se dvě dohodly s třetím na oplodnění jedné. S tím, že po něm nebudou nic chtít, že nebude uveden jako otec. A než se dítě narodilo vztah dvou se rozpadl a ten který chtěl jen pomoct kamarádkám se ocitl v roli platícího. Vím jeho blbost, ale i to se stává.
    Nebo se narodí dítě postižené, a oni dva si přece „objednali“ zdravé děcko…

    Vím jde o princip, o „rovnost“, ale opravdu jsme si všichni rovni?

    Miluji film Život Briana, tam je hezká scéna o právu rodit děti.

    Ano jsem stará a konzervativní, ale to dnešní „nárokování“ čehokoliv mne zlobí.

 5. Ako matka bisexualnej dcéry by som privítala uzákonnenie manželstva aj pre rovnakopohlavné zväzky. Žiaľ na Slovensku sme k tomu ešte ďalej ako u Vás, keďže nemáme ani možnosť registrovaného partnerstva. S dcérou zatiaľ žartujeme, že ako občan nemá rovnaké práva ako ostatní, obávam sa však ako náš „žart“ bude pokračovať, až stretne niekoho s kým bude chcieť žiť. Bude sa musieť odsťahovať zo Slovenska?

  Ďakujem autorovi, pretože svojimi postojmi mi dáva nádej, že medzi veriacimi bude postupne slabnúť túžba riadiť život všetkých, podľa ich svätej knihy (ktorejkoľvek).

  1. Na to mi nezbývá než držet palce. V právním státě by neměli být občané druhé kategorie.

 6. je to každého věc…pro mne to nejsou exoti, ale lidi!!!! Nemusím jen ty jejich Pride parády a přehnané předvádění se… s prvním gayem (tehdy se jim říkalo teplouš anebo homouš), jsem se potkala v roce 1986 a nikdy na něj nezapomenu…o ženských problémech a líčení jsem si od té doby nepopovídala víc a líp, jak tehdy s ním…a ano, byl ONA..

  1. Andy je toho názoru (ne každým sdíleného), že by se měl oddělit karneval (Pride) a politické požadavky LGBT lidí. Právě proto, že excesy na Pride pochodech (je jich málo, ale po čem jdou média, že?) škodí v očích většinové populace.
   V podstatě s ním, souhlasím. Ne proto, že by mi to vadilo, ale proto, že jsem na žádném pochodu nikdy nebyla (ne kvůli homosexuálům, obecně se vyhnu každé masové akci) a co ke mně z médií dolehne prostě bývá … no… nic moc.
   Lidé, co do těch průvodů chodí – homo i hetere – pak říkají, že je to strašně fajn. nemám důvod jim nevěřit, ale k většině lidí to dolehne jen zprostředkovaně (jako ke mně) a ten zvuk není úplně ono.

   1. Ono je to těžké. V Polsku se to třeba povedlo oddělit, ale je to dané tamní velmi tristní situací, pokud jde o LGBT lidi. V Polsku každý jeden účastník Marszu Równości velmi dobře ví, že když bude dělat cokoliv extravagantního, okamžitě toho vláda, církev a na ně navázané kruhy zneužijí k další démonizaci LGBT lidí. Proto je tam spousta duhových vlajek (pochopitelně), ale jinak je to velmi civilní, protože hlavní poselství je „podívejte se, jsme lidi jako vy“. A funguje to: solidaritu s LGBT lidmi v Polsku vyjadřuje spousta lidí (polská společnost je velmi rozdělená cca 50/50 mezi lidi o dost liberálnější než u nás a lidi o dost konzervativnější než u nás).

    U nás je situace taková, že ve větších městech je to pro LGBT lidi v zásadě v pohodě, ale na mnoha místech a hlavně v mnoha sociálních skupinách naší republiky ne. A karneval je něco, na co sice lidé z větších měst „mají právo“ (proč ne), ale zároveň to škodí pozici LGBT lidí, kteří mají tu smůlu, že se narodili třeba do Bruntálu, Mostu nebo nějaké vesničky u Jihlavy, Sokolova nebo Uherského Hradiště.

   2. Já bych ty excesy neoddělovala, vždyť je to legrace a z těch několika tisíc účastníků je jich tam těchhle jen asi pět a půl, jen je bohužel hromada novinářů fotí a pak si ti, co tam nebyli, myslí, že jsou tam takoví všichni, což není pravda, protože velkou většinu průvodu tvoří běžní lidi, kolikrát (spíš většinou) i manželské/partnerské páry s dětmi, které tam jdou podpořit svoje kamarády.

  2. Šárko, mně se naopak Pride Parades líbí moc. Před pár lety jsme byli (i s oběma dětmi) ve Vídni v Albertině na výstavě Keitha Harringa, pak jsme se do toho průvodu nějak omylem připletli a bylo to naprosto skvělé. Líbilo se nám to všem moc. Většina lidí v tom průvodu byla bezvadná a sympatická, policisti, hasiči, doktoři atd., atp. Na rozdíl od hromady lidí se mi líbí i drag queens, možná i proto, že mám moc ráda (resp. všichni ho doma máme rádi) film Dobrodružství Priscilly, královny pouště: https://new.csfd.cz/film/16621-dobrodruzstvi-priscilly-kralovny-pouste/prehled/

 7. Já jsem všemi dvaceti a dalšími chlupatými pro manželství LGBT párů. Můj o deset let starší chůva a kamarád byl gay a jeho životní partner shodou okolností Bimbův spolužák. Měli jsme k sobě dost blízko a tak vím, čím kluci za totality procházeli i v té právní rovině.
  V nynější „osvícené“ době jsem měla učitele gaye a protože jsem docházela k němu domů, měla jsem i jejich moderní problémy na paletě. Proto vím a věřím, že si zaslouží stejně jako všichni ostatní zakotvení svého vztahu. A také vím, že pro mnohé z nich je aktuální i touha po dětech. A nechápu, proč je lepší matka alkoholička, než dva starostliví tatínci.
  Předpokládám, že církevní obřad zřejmě není pro mnohé tak nutný, zejména u nás, kde věřících opravdu není převážná většina populace.

 8. Děkuju, že jsem mohla převzít článek týkající se aktuálního tématu.
  Sama si myslím, že stát by se měl lidem nabídnout rovné příležitosti pro jejich soužití bez ohledu na pohlaví, ať už se to jmenuje jakkoliv. Úřední akt je úřední akt, nic víc. Podstatné jsou právní dopady. Chápu tvrzení LGBT komunity, že registrované partnerství je druhořadý akt pro druhořadé obyvatele. A před úřadem by nikdo neměl být druhořadý.
  Pokud jde o děti, tak lidé, kteří je opravdu chtějí mít, je mají, ať se stát třeba staví na hlavu. Právní zakotvení jim aspoň poskytne jistotu obdobnou, jako mají děti v heterosexuálních manželstvích. Ostatně, ani heterosexuální manželství v mnoha případech nejsou žádný ideál, často právě ke škodě dětí. Nevidím důvod, proč to právně nedat do stejného rámce.
  Zajímavá by naopak mohla být myšlenka řekněme registrovaného partnerství pro všechny. Pro lidi, kteří se nechtějí brát, ale žijí spolu. Zrovna v současné pandemii se ukázalo, jak se někdy hodí „papír“, který úřadům dokáže, že bydlíte spolu.
  Ano, vím, že to zní jako blbost! Ale zkoušeli jste někdy naše ck úřady o něčem přesvědčovat bez „papíru“? Když základní nastavení naší společnosti je v tvrzení „nevěříme ničemu, všechno zneužijí!“?
  Pokud jde o slib před Bohem, je to na církvích, jak k tomu přistoupí – a tento článek ukazuje, že i tam jsou schopni myslet nečernobíle 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN