HOST DEDENÍKU: José – Zamyšlení textilní

1105jir1Když se řekne textil, většinu lidí asi napadne především oblečení, povlečení a nebude už moc těch, kteří tento pojem spojí se svou prací, většinou bývalou, nebo s tradicí země či místa. Chtěl bych tímto zamyšlením přispět k tomu, aby si lidé, především mladí, uvědomili, co textil lidstvu a našemu regionu, tedy východním Čechám, přinesl.

 

Textil je oborem lidské činnosti, který snad nejvíce z průmyslových sektorů ovlivnil chování lidí. Byla vytvořena nová pracovní místa, vznikly sociální vazby. Potřeba rozvinout dále tento obor přinesla průmyslovou revoluci a s ní první stroje, které dokázaly spřádat bavlnu. Tato převratná událost významně ovlivnila obchod a tak vznikla potřeba výstavby železnic a silnic. Činnost tohoto oboru měla opravdu mimořádný vliv na lidstvo.

Jistě každý mi dá za pravdu, že textil provází lidstvo již mnoho tisíciletí, dokladem jsou kupříkladu nálezy ze starého Egypta. Textil je jedno z mála odvětví, ve kterém se uplatňují snad všechny vědní obory. Zkusme si jich pár jmenovat a určitě zjistíme, že textil každý z nich nějak ovlivňuje vně či dovnitř. Např. biologie, lékařská věda, chemie, kosmonautika, biochemie, jaderná fyzika a dala by se jich vyjmenovat celá řada.

Textil měl i obrovský význam pro historický rozvoj českých zemí. Je prokázáno, že tento obor měl v našich zemích výbornou úroveň již v 10. století. Jeho prudký rozvoj však nastal především v období Rakouska – Uherska. Ukazuje to např. mapa rozložení bavlnářského průmyslu v této říši. Hustota, především v pohraničních oblastech severu a severovýchodu je mimořádná. Zasahuje i naši oblast – Královédvorsko.

Několikrát v dějinách tohoto státu byl textilní a oděvní průmysl spásou i prokletím. Textil živil desítky tisíc lidí v chalupách, především v chudých horských oblastech, kde často představoval jedinou možnou obživu. Nejdříve se používala domácí surovina len, konopí, vlna. Později, v polovině 14. století pak stále zvyšující se oblibu získávala bavlna.

V Čechách mimo předení, tkaní a zušlechťování, má tradici i pletení, kobercářství, prýmkařství a krajkářství. Oděvní výroba vznikla v r. 1858 v Prostějově založením podniku p. Mandlem, prvním to v Rakousku Uhersku a i ve Střední Evropě. V té době už vznikaly i textilní továrny ve Dvoře Králové n. L. Prudký rozmach textilních továren přinesl rozkvět měst, rozvoj infrastruktury, a především práci, i když stále mizerně placenou.

Textil vyvolával a stále působí sociální napětí, bídu dělnictva na straně jedné, bohatství majitelů na straně druhé. To nyní především platí v asijských zemích. Textilní průmysl ve světě výrazně ukázal, co je to třídní společnost. Nejdůležitější textilní surovina bavlna vyvolala exodus černých otroků do Ameriky, a zakotvila tak přítomnost této rasy v Americe.

Bavlna a vlna se stala strategickou surovinou na burzách.

Německo v padesátých a šedesátých letech potřebovalo do svých textilek a konfekce velké množství pracovních sil a řešilo to přílivem tureckých přistěhovalců, kteří se tam natrvalo usadili.

Po první světové válce náš ohromný textilní průmysl přestal zásobovat rakouskou říši a musel se velmi rychle naučit vyvážet do nově vzniklých zemí, i dál. To třeba výborně zvládla firma Sochor.

Ve světové krizi třicátých let minulého století přišly statisíce lidí o práci a postihlo to především textil a skláře. Ovlivnilo to i stále živou sudetskou otázku. Krize postihla textilní dělníky hlavně v pohraničí a toho využil okamžitě i Hitler.

Po 2. světové válce mocnosti rozhodly o odsunu Němců a ti zase naopak v našich textilkách chyběli. Musela se řešit, mnohdy hodně pracně, jejich náhrada, na druhou stranu však tato situace vedla k potřebě budování vzdělávacích zařízení a vzdělávání širokých vrstev obyvatel vůbec. Řada nekvalifikovaných lidí tak znovu usedala do školních lavic či se vzdělávala na pracovišti, mladí lidé získávali možnost vyučit se zajímavému a stabilnímu „řemeslu“.

Přišlo poválečné znárodnění ve dvou etapách, složité období slučování, vylučování, velké zavírání textilek a vytváření velkých oborů, výrobních hospodářských jednotek. Ještě před únorem 1948 se vytvořily organizace určených pouze k zahraničnímu obchodu, např. Centrotex. Později podniky určené k soustředění obchodu tuzemskému či centrální designerská společnost ÚBOK.

Vzniklo velké vývozní impérium RVHP. Postavily se nové textilní a konfekční podniky tam, kde dříve nebyly, včetně tehdy chudého Slovenska, aby se řešila zaměstnanost v daných regionech.

V době největšího rozmachu textilního a oděvního průmyslu existovalo 5 velkých oborových ředitelství, která soustřeďovala velké množství podniků a specializovaných ústavů. Byl to: Bavlnářský průmysl, Lnářský průmysl, Vlnařský průmysl, Pletařský průmysl, Podniky oděvního průmyslu. Mimo to ještě existovaly přímo státem řízené ústavy, jako Státní výzkumný ústav textilní, Státní výzkumný ústav ekonomiky ve spotřebním průmyslu, Ústav bytové a oděvní kultury.

Pro podporu textilu a oděvnictví existovalo v tehdejší republice několik strojírenských podniků, které byly specializovány na vývoj a výrobu textilních strojů. Dále se vytvořil ohromný potenciál výroby chemických vláken na Slovensku i v Čechách.

Republika měla vysokou úroveň a velkou hustotu středního odborného školství, učňovských zařízení a v padesátých letech byla založena i Vysoká škola textilní v Liberci. V našem městě můžeme jmenovat průmyslovku a velké odborné učiliště při Tibě, které se na několik desítek let stalo vzdělavatelem několika generací schopných textiláků.

Československo patřilo k zemím, jež se mohly pyšnit opravdovými textilními odborníky, a bylo kolébkou několika významných vynálezů, které posunuly technologii textilu o kus dopředu – tryskové tkaní, bezvřetenové předení, víceprošlupní stav Contis, arachné, pletenotkanina Metap a další.

Přišel rok 1989 a textil opět řešil Nerudovský problém „KAM S NÍM“, s tím textilem. Tradiční trhy zmizely přes noc, přišla často zdivočelá privatizace, vedená snahou o rychlé odstátnění majetku, avšak při absenci k tomu potřebných zákonů, zemi zaplavili Vietnamci s výrobky z Asie, objevil se pojem globalizace a s ním prakticky konec velkého textilu a konfekce v Čechách.

Velké obchodní řetězce ze západu ovládly zemi, což umožnilo uplatnění jejich nadvýroby pro naše spotřebitele. Pak však Asie velmi rychle ovládla vše, i tradiční země EU a USA, kde spotřební průmysl velmi rychle redukoval svoji výrobu.

U nás začalo velké zavírání tradičních podniků z různých příčin, textil se stal pojmem, který většina politiků vyslovovala s despektem. Někteří mocní říkali, že tento obor už u nás nemá místo. Textilní podniky začali ovládat noví „majitelé“ – konkursní správci. (K tomu poznámka: po r. 1945 ovládli textilní podniky národní správci, po roce 1995 pak správci konkurzní. Jejich rozdíl posuďte sami.)

Je jasné, že takové množství výroby by se neuživilo, především typu užitného textilu, který tekl v ohromných množstvích z Asie. Nastoupil technický textil, jehož úspěšným představitelem je v našem městě Juta, která měla dobrý základ již od rozhodnutí v plánovaném hospodářství. Přežilo jen několik podniků klasického textilu a vytvořily se desítky konfekčních a textilních dílen. Především však vzniklo velké množství společností dovážející textil z Asie.

Ukazuje se, že asijská výroba není východiskem budoucnosti, jednak často vyrábí doslova sajrajty otravující nás i přírodu, a pak, lidé tam už nechtějí pracovat za pár dolarů. Konkrétních příkladů je už dost. Zákazníci také chtějí lepší kvalitu, ale často už není kde ji sehnat.

Přednost a problém našeho – textilního oboru je zaměstnanost. To se ukázalo již v třicátých letech minulého století, problém nastal i nyní, protože není kam umístit lidi různého vzdělání a úrovně. Dochází tak k rapidnímu zhoršování jejich sociální postavení a postavení celých rodin.

Ale nezoufejme, lidé se budou chtít oblékat stále, budou chtít mít doma hezké prostředí v bytovém textilu. Ti výrobci, co přežili, se zatím drží. Dnes zaměstnává tento obor cca 34 000 lidí (do roku 1989 to bylo cca 120 000). Český textil zcela nevymizel a nevymizí. A vše se technickým textilem, který je často náročný na velkou potřebu kamionů pro dovoz surovin a odvoz hotových výrobků, nevyřeší.

Nechci si dělat patent na rozum, jen jsem chtěl ukázat, že textil byl tím hybným oborem v naší oblasti i v našem městě. Tiba zaměstnávala hodně lidí a podporovala aktivity města určitě nejvíce ze všech podniků. Škoda, že na to mnoho pamětníků tak rychle zapomnělo.

Málo lidí také ví, že Tiba byla jedním z mála podniků u nás, jehož majetek pocházel z obou vln znárodňování a jako takový byl privatizován všemi způsoby privatizace, což rozhodně nebylo obvyklé.

Vleklá, nepřehledná a několikrát pozastavovaná privatizace pak nedávala tomuto podniku dosti dlouhou dobu prakticky žádnou možnost k transformaci a reorganizaci a tedy k zajištění dalšího fungování. I to patří k dějinám tohoto města.

 

Více se o textilu a i o samotném Dvoře Králové dozvíte v Textilním muzeu v České Skalici. Samotné muzeum bylo založeno před 75 lety panem Stadlerem. Bylo umístěno v Neumannově vile v ZOO, pak bylo vystěhováno do různých nevyhovujících depositářů. Město nenašlo nové prostory, a Tiba umístila muzeum do České Skalice společně s muzeem B. Němcové. Dnes patří Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze a stále se rozvíjí.

 

 

Aktualizováno: 14.12.2019 — 23:33

47 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Jeste k tem zaniklym textilkam. U nas casto vznikla mala mesta ucelove prave kolem tovarny. Takze textilka, bydleni, k tomu obchody, restaurace, doktor, pojistovak, treba skola… No, a kdyz ta textilni tovarna zavrela, a lidi nemeli penize, nic jineho neumeli, nemeli kam jit, tak i zbytek mestecka zasel. Tak mame takove smutne zbytky. Chtela bych to nafotit, ale je mi zinantni fotit chudobu. Tak aspon pisnicka. Od nasi oblibene skupiny, dnes uz neni. A je prave o tom malem umirajicim meste, kde textilka zavrela. Jmenuje se to Aragon Mill. Chet a jeho hudebni partner tuhle taky zpivali na vrcholu jejich popularity a to mohl byt sal plny a vesely, ale u tehle lidi ztichli a tu a tam oko zvlhlo,protoze skoro kazdy zna nekoho, na koho to dopadlo. Chet a Vollie to zpivali pomalejc a jemnejc a mne z toho vzdy sel mraz po zadech. Verzi je spousta, na youtube je tohle si nejlepsi. Ma to krasny slova. Vsechna, ale snad nejvic tato: jsem prilis stary, abych pracoval, prilis mlady, abych umrel, a moje zenska a ja uz nemame kam jit. Tak tady to je: https://www.youtube.com/watch?v=dE0s7vhtmig

  1. A tady je anglicky text. Jo, a prelozila jsem ten jeden vers blbe. Ne prilis stary na praci, ale prilis stary na zmenu.

   At the east end of town At the foot of a hill
   There’s a chimney so tall That says „Aragon Mill“
   But there’s no smoke at all Comin‘ out of the stack
   For the mill has pulled out And they ain’t comin‘ back

   And the only sound I hear is the sound of the wind
   As it blows through the town, weave and spin, weave and spin.

   There’s no children at all In the narrow, empty streets
   Since the looms have all gone It’s so quiet I can’t sleep.
   Now I’m too old to change And I’m too young to die
   And there’s no place to go For my woman and I.

   Now the mill has closed down It’s the only sound I know
   Tell me where will I go? Tell me where will I go?

 2. Velice zajímavé shrnutí textilní výroby, fak jsem si neuvědomila, kolik jiných odvětví díky textilu vzniklo a rozkvetlo. A je velká škoda, že upadla – nechci přímo napsat, že skončila, ale její původní lesk a sláva se už asi nevrátí. V kolika horských chaloupkách kdysi hrkaly tklacovské stavy jako jediný způsob obživy ? Asi podobně skončila i výroba obuvi (domácích ševců také bylo dost), kdysi jsem někde četla, že i proto, že už nejsou lidí, kteří umí vydělat kůži na obuv. Také velká škoda.

  Jak píse HankaW, v Americe je to podobné. Tady na Jihu zpustly i skladní budovy bavlny, kterých tu bylo jak naseto v době, kdy zde „bavlna byla králem“. Některé byly a stále jsou přestavovány na byty. Procházeli jsme se kdysi v Richmondu (Virginie) jednou takovou původní budovou a byty si prohlíželi. Jsou krásné, musí to být hezké bydlení (krásné výhledy, protože sklady, stejně jako textilní továrny byly blízko zdrojů vody), ale ta cena (koupit nebo pronajmout) je horentní a kdo má ty vysokánské stropy vytápět či vyhřívat !! Podobně dopadly téměř všechny textilky v Massachusettes a New Hampshire a za našeho pobytu v NH byl na ty pustnoucí budovy smutný pohled – např. v Manchetru (NH) či Lowell (MA). Ne všechny se vyplatilo předělat na jiné využití. Při tom třeba v Manch. to bylo trochu jako ve Zlíně – majitel postavil domky zaměstnancům kousek od továrny, měli tam svoje obchody atd. Kde (a jestli vůbec) se po zrušení továren všichni tito lidé uplatnili nevím.

 3. Zajímavé a smutné. Podobně bylo v Čechách vylikvidováno cukrovarnictví. Byl to velký průmysl s dlouhou tradicí. Nezůstalo z něj skoro nic.

  1. Dovolím si oponovat – stále je. Bydlím v kraji, kde cukrovar byl pomalu v každé větší vesnici – u nás v okolí 15km minimálně 5 o různé kvalitě. Lidi se sem dováželi na práci z Moravy, spousta starých ženských se sem před šedesáti a více lety provdala.
   Kdo by se chtěl o tomto oboru dozvědět více, nechť navštíví Dobrovice a jejich cukrovar + tři muzea.

   1. Nějak nemůžu strávit zrušení cukrovaru ve Všetulích. V úrodné řepařské oblasti se teď „pěstují“ solární kolektory a do Sfinxu (lentilky a fůra dalších cukrovinek) se cukr dováží kdovíodkud…

   2. Cerhenice, Lysá nad Labem, Hrochův Týnec… Tam všude byly cukrovary, dnes po nich není ani stopy; cukrovar v Lysé byl po totální rekonstrukci rozkraden.

   3. Pár cukrovarů zůstalo, netvrdím, že ne. Podle posledních údajů dnes v ČR pracuje 7 cukrovarů, v 90. letech jich bylo nekolik desítek. Udává se, že „postupně byly v Čechách a na Moravě uzavřeny cukrovary Lovosice, Doksany, Mnichovo Hradiště, Postoloprty, Mělník, Dolní Beřkovice, Čejetičky, Kopidlno, Zvoleněves, Žatec, Velvary, Úžice, Kostelec n.L., Brodce, Dymokury, Nový Bydžov, Bašnice, Smiřice, Předměřice n.L., Litol, Nymburk, Český Brod, Syrovátka, Cerhenice, Praha-Modřany, Ovčáry, Uničov, Drahanovice, Brodek, Dřevohostice, Vyškov, Všetuly, Sokolnice, Uherské Hradiště, Židlochovice, Hodonín, Břeclav. Po kampani 2005 byl uzavřen cukrovar Vrdy a po kampani 2006 firma Eastern Sugar uzavřela cukrovary Kojetín a Němčice na Moravě a Hrochův Týnec v Čechách“. Osmdesát procent původního cukrovarnického průmyslu přešlo postupně do rukou cukrovarnických podniků ze „starých zemí“ EU, valná většina z nich za účelem uzavření a získání dotací ze strukturálních fondů. Ironií ovšem je, že světová spotřeba cukru naopak roste. Evropa, tedy přesněji řešeno EU, se však patrně stane z jednoho z nejvýznamnějších světových vývozců cukru jeho dovozcem. Výrobu cukru na to konto značně posílilo Rusko a Ukrajina a samozřejmě Asie.
    Počítám, že zdaleka nejde jen o cukr. Když jsem například viděla, jak se v Bulharsku téměř přestala pěstovat zelenina (rajčata, papriky, okurky), přišlo mi to smutné.
    Tři muzea jsou taky celkem fajn, jenže jaksi nic nevyprodukují a nezaměstnají moc lidí (c prti muzeům v Dobrovicích, myslím to obecně). Zdá se, že se postupně stáváme zemí průmyslových muzeí – pivovary, cukrovary, textilky, ocelárny, doly, sklárny a spousta dalších.

 4. Je vecna skoda toho textilniho prumyslu v CR. Myslim, ze jsem nedavno zde nebo na Zviretniku poznamenala, jak krasne vlnene latky se delaly napr. v Krnove. To uz se asi bohuzel obnovit neda. Obcas jsme je s mamou kupovaly, a i kdyz primo nekoupily, tak aspon obdivovaly a vymyslely si, co by se z nich dalo usit. Napr. vlnene žoržety – to uz se skoro nevidi, a byla to takova kvalita. I v lete se to dalo nosit, protoze to byla latka tenka, sala, a nemackalo se to.

  Na druhou stranu OP Prostejov, I kdyz produkovali kvalitu, tak v oblasti designu se beznadejne zaseknuli v socialistickem realismu. To ale musela byt chyba managementu, protoze dobri navrhari byli.

  1. Hanko, OP Prostějov mi bylo líto. Oni jediní dokázali udělat džíny, které mi doopravdy padly. Prostě kalhoty na český zadek, je to tak. Všechny ty ostatní, a že jsem je vyzkoušela a vlastně i nosím, nesedí zdaleka tak. Ale máš pravdu, jejich výroba, snad kromě toho džínového programu, zamrzla hluboko v totalitě. Byl to nakonec naprosto nekonkurenceschopný podnik. Škoda.

 5. Zcela souhlasím, u nás je situace také velmi špatná (mám na mysli pěstování a zpracování lnu). Jednu dobu jsem pracovala v Moravolenu – měl po kraji spoustu závodů (přádelny, tkalcovny atd.), v tom našem se šily i stany pro Technolen.
  Nikdo z mladých dnes neví, co je to kapličkování, po bleskové likvidaci továren zbyla jen spousta nezaměstnaných. Je to škoda, protože jsem po 30 letech potřebovala vyměnit utěrky (lněné) a nejenže byl problém s obstaráním, ale i cena byla závratná (zahraniční původ).
  Tohle je jedna z věcí, které mě opravdu mrzí…

  1. Máte pravdu. Len, kdysi základní surovina českého textilu, prakticky vymizel. Letos je přadního lnu údajně oseto v republice jen dva hektary. Texlen v Trutnově je téměř zbourán.

  2. Alčo, bezvadné utěrky mají v Makru, vedou je jako utěrky na sklo. Jsou z dlouhovlákné bavlny, nepouští chlupy, na omak skoro jako lněné. V balení je tuším deset kusů, cena kolem tří stovek + – . Jen nejsou moc dekorativní – bývají bílé s obrysy kostky (nevím jak to napsat – prostě jako zvětšený milimetrový papír) nebo uprostřed s modrým pruhem. Nehezké, ale funkční.

   1. Děkuji za tip, v Makru už jsem dlouho nebyla (naposledy když s námi bydlely ještě děti a nakupovalo se velkém… 🙂 )

  3. Alco, ja si jeste pamatuju, kdyz jsme jezdili na Novou Ves, kolik lnenych poli bylo cestou – napr.vydatne kolem Huzove.

   1. Ano, máš Hani pravdu. Ne že by dnes byly ty pastviny s dobytkem nehezké (máme tu teď takový styl ála Švýcarsko), ale přece jen se ta půda dala využít rozumněji, než k chovu skotu, který se prodává do zahraničí…

 6. Velmi zajímavý a poučný článek.

  Bohužel tak je to u nás skoro se vším.

  Sklářství to byla naše chlouba a pýcha. A dnes, aby skláři bojovali o přežití.

  Výroba hraček. Vždyť my jsme uměli vyrobit krásné hračky. A navíc něco vydržely.
  A české dřevěné hračky je kapitola sama pro sebe.

  A co zůstalo tady u nás v Plzni, ze slavné Škodovky. Rozparcelovaly jí na různé podniky a Škodovka pustne. Snad jen turbíny a elektické vozy ještě fungují dobře.

  Jediné co zůstalo z dob minulých jsou v Plzni pivovary. Prazdroj a Gambrinus.

  Míša

  1. Nijak zvlášť se o to nezajímám, ale pokud vím tak Škodě se docela daří. Tramvaje, lokomotivy.

    1. Ne, ono se tam vyrábělo ne do kytek, ale JINAM. Asi jako se máslo a maso a jiné potraviny vyráběly v tom daném množství taky TAM

    2. Ono to není tak málo. Kvalitní tramvaje a lokomotivy se nevyrábějí rozhodně všude možně jako se pečou housky.

   1. Lokomotivy nic moc, (poslední objednávka od ČD na 20 kousků řady 380, vývoz do zahraničí spadl prakticky na nulu) a tramvaje se dřív dělaly na Smíchově, jenže z bývalé Tatrovky je dnes obchodní centrum. Trolejbusy se vyráběly v Ostrově nad Ohří, byla tam i zkušební trať do Jáchymova, fabrika je rovněž zrušena. Takže útlum o minimálně 80% a budoucnost nejistá; v zahraničí umějí z jednotlivých licenčně vyráběných komponent skládat rychleji a levněji.

    1. Tak někdy před 20 lety jsem chvíli žila v Itálii a měla příležitost mluvit s jedním mašinfírou. Říkal mi, že byl u nich velký tendr na lokomotivy, že Škoda nabídla velmi kvalitní a jednoduché mašiny, ale právě že neměly v sobě dost elektroniky a navíc asi i jejich celková spotřeba byla vyšší. Tak to nakonec dostala nějaká jiná fabrika, škoda.

     1. Nojo, byly moc jednoduché a tudíž moc spolehlivé, takže by pořád jen jezdily a nikdo by si na jejich údržbě nenamastil kapsy. A o tom to dnes všechno je. Mám celkem tři tiskárny a nebýt toho, že jsme jim všem hacknul firmware, musel bych do nich cpát hnusně předražené originální náplně a každou chvíli vozit do servisu na tzv. údržbu, ve skutečnosti jen vynulování počítadel prošlých papírů.

  2. Milá Míšo, znáš tuhle českou sklářskou firmu?

   http://lasvit.com/bespoke-glass-installations

   Jsou naprosto úžasní. Jenže o nich málokdo ví, protože všechny instalace jsou v zahraničí. I když 4 veřejně přístupné lustry jsou ve Florentinu v Praze. Byla jsem je tam omrknout. Také vzniká nové muzeum skla na Příkopech. Budou tam mít svoji stálou expozici. Moc se těším, až si to budu moct prohlédnout na živo….

   1. Dle údajů statistického úřadu je u nás v rukou českých majitelů cca 40 – 50% celkové průmyslové výroby.

 7. já jsem se vyučila v elitce ve varnsdorfu, město plné textilních podniků. kdo ví co tam dneska chudáci lidi najdou za práci, divila bych se kdyby ještě něco z toho fungovalo. a to jsme tasm vyráběli takové krásné punčošky, i když většina toho byla na vývoz do zahraničí.

 8. Ano, TIBA ve Dvoře chybí. Je velká škoda, že podivný průběh privatizace nedal firmě čas a prostor se vzpamatovat, podívat se po světě, jak nejlépe jít dál, restrukturalizovat a začít znovu budovat byznys, na který měla velmi dobrý základ v dlouhodobých zkušenostech a kvalifikovaných lidech.
  Není to můj obor, tak se snažím vyhnout neodborným soudům, ale jedno vím – tibácké saténové povlečení, které není třeba žehlit, bych nevyměnila a jsem moc ráda, že ho mám 🙂 A nebylo to zdaleka jen povlečení, které Tiba uměla.
  Horší je to, co psala Matylda – mizející odborníci a mizející školství.

  1. No, já jsem v Tibě brala zboží na počátku devadesátých let a jejich obchodní oddělení mělo hodně zvláštní praktiky. Docela jsem se divila, zda jim někdo zaplatil. Já teda ano, ale ten způsob byl opravdu zajímavý

   1. Už je to více jak 20 let. Jaké praktiky myslíte ? Pokud to ovšem chcete napsat, i když jste anonymní.
    S placením v té době však problémy byly všude.

  2. …A zlikvidované učňovské školství. To je maximální průšvih, protože řemeslný fortel běžná škola nenaučí a učňáky dnes neexistují, navíc odcházejí do důchodu, nebo spíš na hřbitovy, ti, co opravdu uměli. Takže během krátké doby se dostaneme na úroveň zemí, kde umí leda kšeftovat a manuální práce se považuje za fuj fuj.

 9. Vzhledem k tomu, že nemám konfekční postavu, nejsem schopna se obléci u Vietnamců. Ale zjistila jsem, že díky našim nekonfekčním postavám jsou u nás menší ateliéry, které za cenu ne zas tak vzdálenou od tržnice dnes umí ušít moc hezké věci. A nakonec náš podnik Jitex expanduje svými podnikovými prodejnami a nachází si své zákazníky a vím, že při kvalitě jeho produktů si je i udrží. Je to stejné jako s botama, bytovým textilem a dalšími komoditami.

 10. Moc zajímavý článek. Hodně mně mrzí, že se textilní výroba z Čech tak vytratila. Myslím, že jsme byli dobří, naši lidé uměli. Je mi líto i liberecké Textilany, místo ní je jen neupravený kus Liberce.

   1. Dede, tenhle problem se starymi textilkami se u nas dost resi- neb vsechny v nasem meste jsou uz davno zavrene. Ty starsi mely typickou a celkem zajimavou architekturu. Treba tato se dnes prestavuje na byty, kancelare a obchody. http://www.panoramio.com/photo/21313481 Stoji v centru a bydlela jsem kdysi par minut od ni. Jenze je to nakladne a ne kazda se prestavuje.

    1. Moc děkujeme za snímek. I u nás je již několik objektů přestavěno na zajímavé kulturní či jiné objekty. Ale vzhledem k množství takových budov, je to málo. Je to velmi nákladné, ano.
     Existují skupiny lidí, převážně mladých, kteří se intenzivně zabývají takovými objekty, pro informaci podívejte se na stránky http://www.fabriky.cz
     Jaký byl u obor textilního průmyslu ?

     1. Mily Jose, v Jizni Karoline to byly hlavne přádelny a zpracovavala se predevsim bavlna. Taky zde pusobila spousta Cechu, zejmena ze sev. Cech,kteri meli kvalifikaci v textilnim prumyslu. Inzenyri, a tak. Z hotovych masove zpracovanych vyrobku hlavne rucniky, povleceni a tricka. Nic hoch nobl, ale velika spousta pracovnich mist, ktera uz neexistuji.

      1. Milá Hano, moc děkuji za odpověď. Zánik text. průmyslu začal v USA, pokračoval v západní Evropě a otevřením hranic postihl zbytek Evropy. Je to vývoj, ale otázka je zásadní. Kde budou pracovat lidé ?
       Západ a USA pomohl Asii vývozem text. strojů vybudovat text. průmysl a pak už to šlo velmi rychle.

  1. O Textilaně je napsána velmi hezká a zajímavá kniha. Textilana v obrazech a datech, autorka Vlasta Bergmanová, pedagožka a technické univerzitě. Je to vše popsáno velmi výstižně a věrně. Z vlnařských podniků prakticky zbyla jen Nová Mosilana v Brně, která patří Italům.

 11. Uf, zajímavé, vyčerpávající a ke konci vlastně smutné. Naději mi dává jen věta, že asijský dovoz nený východiskem. Nicméně vybudovat znovu zlikvidovaný podnik není snadné, ale to by snad ještě šlo, ale vybudovat k němu příslušející školství… na to banky asi s nadšením nepůjčují.
  Dcera vystudovala textilní průmyslovku a chce dál pracovat v oděvním oboru, dál se vzdělává (byť studuje spíš praktické záležitosti než design). Těch, co ji od toho odrazují, je asi čtyřikrát víc než podporovatelů. Navíc sehnat učiliště bylo velmi obtížné. Vyučit se na kuchařku nebo kadeřnici je snadné kdekoli. Vyučit se na krejčovou je problém.

  1. Matyldo, Kačka tohle svoje vzdělání jednou zatraceně zúročí. Design není všechno a ona si k němu velice rozumně přidává ještě poctivé řemeslo, bez kterého se pořádné šití prostě neobejde. (Skvělé je, že to tak sama chtěla:)) Až s tímto základem a zkušenostmi začne tvořit, budou ženské stát dlouhou frontu, aby se na ně v jejím salónu dostalo. 🙂
   Když se vrátím k témětu článku – je však otázkou, jestli tou dobou dokáže sehnat kvalitní české látky…

   1. To se obávám, že bude dost těžké. Přitom v Brně je textilka a snad vyrábí pěkné látky, ale majitelé jsou prý Italové a do obchodů tady se to nedostane…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN