KRAKONOŠOVO VZPOMÍNÁNÍ: (17) Koleje, bába tě poleje

krakonoš_logoPředem se omlouvám, ale cosi mi říká, že by bylo dobré poněkud odbočit a poreferovat, proč se na dráze sděluje a zabezpečuje.

 

 

 

První železniční nehoda se na našem území stala hned při zahájení železničního provozu na první železniční trati z Brna do Břeclavi, a sice ve Vranovicích. Došlo k velkým materiálním škodám a ztrátám na lidských životech. Vlaky mají totiž proti silničním vozidlům dvě nevýhody: jsou velké a těžké, takže k zastavení potřebují ujet dlouhou brzdnou dráhu a jsou otroky kolejí, takže mohou jet jen tam, kam je koleje zavedou.

Ihned po nehodě začalo být jasné, že je nutno zajistit, aby vlaky, jedoucí za sebou, měly mezi sebou dostatečný odstup, aby následný vlak věděl, že vlak před ním nestojí na trati kvůli závadě, nebo pokud ano, tak kde přesně, a aby nebylo možno vypravit dva vlaky na stejné koleji proti sobě.

Zejména poslední úkol byl velmi důležitý; čelní srážka dvou protijedoucích vlaků je to nejhorší, co může železnici i cestující potkat. Ve stanicích pak bylo nutno zajistit, aby vlak, přijíždějící z širé trati nevjel na obsazenou kolej a výhybky, po kterých jede, byly během jízdy zajištěny proti svévolnému přestavení. Navíc bylo také třeba, aby poloha vlaku na trati byla identifikovatelná, kvůli obsluze přejezdů.

 

 

Hodně problémů vyřešil vynález pana A. G. Bella, známý jako telefon. Trať se rozsekala na úseky, které byly ohraničeny hláskami, což jsou takové ty malé domečky, v nichž ve dne v noci, (dnes už v noci zřídka), někdo sedí a telefonuje do dalšího domečku, podle směru jízdy, že vlak projel a že je celý, takže pokud se z dalšího domečku obsluhují závory, hláskař ví, že je čas je stáhnout.

Traťové úseky jsou potom zakončeny stanicemi, což je místo, kde jsou na zhlavích, čili okrajích stanice, osazeny výhybky a z jednokolejné trati se stává spleť kolejí. A tady nastává další problém: 1) přijíždějící/odjíždějící vlak je nutno informovat, že výhybky jsou pro něj postaveny a zajištěny a 2) někdo ty výhybky postavit a zajistit musí.

Prvním systémem, (nyní už jsme v oboru zabezpečovací techniky), byl systém čistě mechanický. Výměny (výměna je termín pro pohyblivou část výhybky, čili jazyky) jsou zajištěny dvojicí speciálních zámků. Jeden zamyká výměnu do rovného, čili do plusu, druhý do odbočky, čili do minusu. Důležité také je, že tyto zámky se ovládají pomocí vysoce přesných speciálních čtyřzubých dozických klíčů (celkem je schváleno 96 kombinací ozubení), a klíč lze ze zámku vyjmout pouze v případě, že tento je uzamčen.

Konstrukce zámku je řešena tak, že pokud je výměna v poloze plus, lze zamknout pouze plusový zámek. Tím je dáno, že obsluha po přestavení a zamčení výměn získá sadu klíčů, kterou pak zamkne do tzv. Centrálního zámku. Uzamčením výměnových klíčů se odblokuje klíč pro obsluhu návěstidla, jehož uzamčením a vyjmutím se naopak zablokují klíče výměn.

Návěstidlovým klíčem se pak odemkne stavěcí zařízení návěstidla a toto lze následně postavit do polohy povolující jízdu. Klíč je v zámku opět držen tak dlouho, dokud se návěstidlo po průjezdu vlaku nepostaví opět do polohy stůj. Z čehož plyne, že návěstidlo lze postavit do polohy povolující jízdu pouze v případě, že výměny jsou postaveny do správné polohy a zajištěny proti nežádoucímu přestavení.

Jak prosté, milý Watsone, a jednoduché a levné. Problém je v tom, že obsluha stanice trvá dlouho a personál musí poskakovat v kolejišti, což může být zejména v zimě, nebo bouřce s přívalovým deštěm dost šťavnaté; případů, kdy blesk uhodí přímo do kolejí, není málo.

 

 

Dalším problémem je to, aby na trať nevyjely dva vlaky proti sobě. Řešení je rovněž jednoduché a dodnes používané; žezlo. Může to být libovolný artefakt, třeba prostý pruhovaně natřený dřevěný kolík, klíč, kterým se odemkne řídicí skříň, která umožní přestavení výměn a tím změnu jízdní cesty ze směru šturc (slepá kolej), na směr odjezd na trať, plus zapojení napájení do ochranného úseku troleje, (u tramvají), nebo kus papíru, dnes zvaný povolenka.

Princip je jednoduchý: Kdo má žezlo, (klíč, povolenku), jede, kdo ne, čeká, až mu bude žezlo přivezeno. Jezdit se může buď střídavě, (strojvedoucí si vezme žezlo sebou, nebo po skupinách, kdy žezlo zůstává zamčené ve stanici a sebou ho vezme až poslední ze skupiny vlaků. Tímto způsobem dodnes jezdí tramvaje v saské části údolí Křinice a princip se používá i u nejmodernějších zabezpečovacích zařízení dodnes.

Radikální zlom v zabezpečování jízd vlaků nastal v r. 1850, kdy se u nás, v Přerově, postavilo první elektrodynamické stavědlo. Šlo o velmi moderní a nadčasový systém, kdy k přestavování výměn byly použity elektromotorické přestavníky a k signalizaci vlakům světelná návěstidla.

Strojvedoucí tak mohl zjistit, zda do stanice bude vjíždět do rovného, čili maximální možnou rychlostí, nebo do odbočky, (max. 40 km/h) a zda má postaven skrz stanici průjezd, nebo zda bude muset ve stanici zastavit a čekat např. na protivlak. Celé, byť sebevětší nádraží, bylo možno komfortně obsluhovat z jediného místa a postavení i velmi složité jízdní cesty bylo otázkou několika sekund.

 

Elektromotorický přestavník byl vyvinut u firmy Siemens a jeho konstrukce byla natolik zdařilá, že se, s nepatrnými úpravami, používá dodnes. Jde o speciální servomotor v silovém, (tah na přestavné tyči může dosáhnout až 500 kg, ale třecí spojky se nastavují na 250 kg) provedení, čili litinová vana, v níž je osazen velmi robustní mechanismus, vybavený zpomalovacími převody, a poháněný nejprve stejnosměrným, později střídavým komutátorovým a nyní třífázovým asynchronním elektromotorem.

Výstupem je sada vodičů sloužících pro pohon motoru, (stavěcí část) a kontrolu polohy výměny, (dohlédací část). Pro přestavování slouží mohutný hranol s otvorem na konci, který se jmenuje přestavná tyč a při přestavování se vysouvá, nebo zasouvá do utěsněného otvoru v odlitku.

U elektrodynamiky je stavěcí i dohlédací část částečně provázána, u releových a elektronických stavědel jsou stavěcí a dohlédací obvody striktně odděleny. V koncových polohách je mechanismus zajištěn pomocí speciálních opěrných kladek, které zároveň ovládají i kontakty, umožňující reverzaci motoru a sepnutím hlásící obsluze, že výměna je v koncové poloze.

Systém potřebuje k ovládání poměrně složité zařízení, zvané výměnový řadič, (z jeho polohy se zjišťuje, zda výměna je přestavena do plusu, nebo do minusu), napětí 136 V DC pro napájení motoru a napětí 36 V DC pro kontrolní obvody, které, pokud je výměna v koncové poloze, způsobí přítah kontrolního magnetu a umožní pohyb tzv. pravítka, kterým se při stavění návěstidla, výměna zablokuje.

Mezi řadičem a přestavníkem vedou celkem čtyři vodiče a každý přestavník má svůj řadič a svoje drátové spojení. Systém byl řešen tak, že byl osazen do plechové skříně s nástavcem. Dole byla pomocná relé a svorkovnice, skříň byla v horní části osazena výměnovými a návěstními řadiči, pravítkovým mechanickým registrem, který zprostředkovával patřičné závislosti a následoval nástavec s kontrolními magnety a clonkovou, později žárovkovou optickou signalizací.

Napájení řešily dvě trvale dobíjené akumulátorové baterie, (136 a 36 V DC) 220 V/50 Hz pro žárovky návěstidel se bralo ze sítě, v případě výpadku se automaticky rozběhl rotační měnič ze 136 V DC na 220 V/ 50 Hz. Žárovky v návěstních svítilnách byly na 16 V se speciálně tvarovanými vlákny, (používají se dodnes) a 220 V ze stavědla se sráželo na 12 V pomocí transformátorů, umístěných v patě návěstidla; i toto řešení, které umožňuje snadné napájení návěstidel i na velké vzdálenosti je dodnes používáno.

 

 

Noční můrou všech zabezpečovacích zařízení je situace, zvaná rozřez. K rozřezu dojde tehdy, když vozidlo, jedoucí po hrotu, výměnu násilně přestaví. U tramvají jde o běžnou situaci, v železniční dopravě o průšvih, protože to znamená, že jde o vozidlo, které se vymklo kontrole a svým pohybem ohrožuje všechna ostatní. Může jít např. o vagony, ujeté při posunu. Může to dojít i tak daleko, že vagony ujedou na trať a srazí se s přijíždějícím vlakem. (viz Železný dědek – Ouklice).

Na tuto situaci reaguje nejhůř právě to nejjednodušší zabezpečení – mechanické. Výměnový zámek se rozřezem zničí a musí být vyměněn, ale nic dalšího se neděje. Elektromotorický přestavník reaguje tím, že se protočí pomocí rozřezné spojky do opačné polohy, čili nepoškodí se a pomocí signálních kontaktů způsobí zkrat dohlédacího obvodu a vypálení tzv. policejní pojistky, která je pod plombou.

Následuje přechod všech návěstidel na postiženém zhlaví do polohy Stůj. Výměnu je pak nutno vrátit zpět ručně, provést kontrolu stavu pohyblivých částí, vyzkoušet, zda se nepřípustně nezměnily tolerance a teprve potom lze pojistku vyměnit a zařízení nadále provozovat.

 

 

Elektrodynamika byla na svou dobu vysoce progresivní zařízení a její jedinou achillovou patou bylo to, že potřebovala elektrickou přípojku, což byl v padesátých letech 19. století obrovský problém. V okolních zemích, (Maďarsko, Rumusko, Bulharsko), kde se jezdilo ,,per huba“ mnohem déle, než u nás, došlo paradoxně k tomu, že elektrodynamiky se tam stavěly masově, zatímco u ČSD se po r. 1870 začalo používat mnohem nekomfortnější, ale na dodávkách elektřiny naprosto nezávislé elektromechanické zabezpečovací zařízení.

Elektrodynamika v Přerově dosloužila poměrně nedávno, stejně, jako v Mladé Boleslavi. Byla také ve Veselí nad Moravou a v Děčíně, kde bylo velké řadové stavědlo na severním zhlaví, (poblíž je nádherně stavebně řešený portál tunelu pod Pastýřskou stěnou), které je dnes přístupné jako technická památka. Návštěvu vřele doporučuji, i techničtí analfabeti to určitě ocení.

Aktualizováno: 1.9.2014 — 21:26

32 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. KRAKONOŠI, TENHL ČLÁNEK DÁM PŘEČÍST MANŽELOVI JIŘÍMU. TO JE SDĚLOVÁK A ZABEZPEČOVÁK A JE STÁLE JEŠTĚ ČINNÝ, PROTOŽE DO DŮCHODU MU JEŠTĚ ZBÝVÁ NĚCO PŘES ROK.KROM TÉ ÁRUŽIVÝ SDĚLOVACÍ A ZABEZPČOVACÍ TECHNIKY JE MLP OBROVSKÝ FANDA, FOTOGRAF A NEJN D TÉ TECHNIKY ZABHEZPEČIOVACÍ, ALE I SDĚLOVACÁÍ. TAKY KMITÁ VĚTŠINOU NA KOLE A ZČÁSTI VLAKMOPO CELÉ REPUBLICE,KDYŽ NĚKDE JEZDÍ PÁRA NEBO NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ VLAK. NA KAŽDIČKÉM NÁDRAŽI FOTÍ JAK O ŽIVOT. DOKONC SE U JEDNOU JEŠTĚ V NDR STAlo, ŽE HO MÁLEM SEBRALA POLICIE, PROTOŽE SI DOVOLIL FOTIT TO NÁDRAŽÍ. A NEBYLA TO JEN NDR, BYLO TO I JINDE V EVROPĚ, KDE SE DŘÍV NÁDRAŽÍ OPRAVDU FOTIT NESMĚLO.A ZA SVÉHO MUŽSKÉHO TU JEN POSDOTKNU, ŽE VE SVÉM PC MÁ TAKOVÉ SPOUSTY OBRÁZLŮ NÁDRAŽÍČEK, SDĚLOVACÍCH A HLAVNĚ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CELÉ STOVKY, NE-LI UŽ TISÍCE. ON MLP FOTÍ UŽ OD 4 LET, KDY DOSTAL OD DĚDEČKA SVŮJ PRVNÍ FOTOAPARÁT . DĚDA HO DO FOCENÍ ZASVĚCOVALVAL. A JEN MANĚ JSEM SI VZPOMNĚLA, PROČ MŮJ JIŘÍ NEUMÍ TANČIT. KDYŽ SI NA DRÁŽNÍ PRŮMCE MĚL ZAPLATIT TY TANEČNÍ,NEUDĚLAL TO.KOUPIL SI ZA PENÍZE FOTOPOTŘEB TYEHDY MLP PROHLÁSIL, ŽE NEHODLÁ MARNIT SVŮJ DRAHOCENNÝ ČAS ZBYTEČNÝM TRDLOVÁNÍM PŘI MUZICE, ŽE PARCHY INVESTOVAL DO NĚČEHO SMYSLUPLNĚJŠÍHO. NO, RODIČE HO SIC TEHDY NEPŘIZABILI, ALE NEPOCHOPILI TO NIKDY.MNĚ NEVADÍ, ŽE TANČIT NEUMÍ, ALE DOBROUHUDBU MÁME RÁDI A POSLOUCHÁME DODNEŠKA OBA.

  1. S těmi tanečními jsem udělal na učňáku to samé. Ale vlaky a nádraží jsem nikdy nefotil, raději kytky a přírodu. Dnes jsem jen tak letmo nakoukl do sbírky svých barevných diáků, (Fomachrom, Praktica LLC) a když jsem si představil, jak dlouho by trvalo, než bych stihl vše zdigitalizovat, dostal jsem vyrážku. Ale časem to zkusím; za dlouhých zimních večerů. 😀

 2. Krakonoši, dost z toho technického popisu jsem nechápala, ale to nevadí, bylo to i tak zajímavé. A zase jste mi vyvolal vzpomínky. Před očima mi vyvstaly obrázky, kdy v Praze na křižovatce tramvaj zastavila, řidič(ka) vyběhl s železnou tyčí, zapíchl ji mezi koleje, opřel se do ní a přehodil vyhybku. Pak zase nastoupil a jelo se dál. Pamatuji se na staré hrkavé tramvaje, kde řidič napůl seděl a napůl stál, místo židle měl jen takové malé sedátko na tyči. Točil velkým kolem s držákem a mě to fascinovalo.

  A mockrát jsem viděla z okna vlaku železničáře chodit po vedlejších kolejích a poklepávat je. Proč to dělali?

  A vybavuje se mi i telefonování o pozici vlaku. Nádražák zvedne sluchátko, zatočí klikou a oznamuje. Ale to je možná nějaká scénka z filmu (jako Ostře sledované vlaky),jestli jsem to fakt viděla na vlastní oči, tak tím jsi už jistá nejsem.

  U vlaků zase vzpomínám na supějící parní lokotku, která zůstala na trati nejednou stát a my cestující se zvědavě vykláněli z oken co se děje. A v dálce před ní byly vidět ta světelná návěstidla, na nichž jasně zářila červená. Pak naskočila zelená a vlak se rozjel.

  Můj strejda (tatínkův bratr) také pracoval na dráze. A protože též jezdil celý život zadarmo, často se na nás zaskočil podívat na chatu, kdy se objevil ve své modré nádražácké uniformě.

  Také jsme se moc rádi chodili dívat z mostu na hl. nádraží „na vláčky“. Jedna maminčina sestra bydlela příimo proti rozhlasu a tak, ač už „velcí“, nikdy jsme se cestou k nim nezapomněli naklonit přes most a chvilku se koukat co se na nádraží děje., Třeba jsme pozorovali přesouvání vagónů. Železničáři je odpojili, vlak pak trošičku zacouval, do vagónů mírně drncnul a ty odpojené se samovolně rozjely na jinou kolej k odstavení, kde se pak i samy zastavily. A podobně zase nějaké vagony připojovali k soupravě. A strejda nám vyprávěl, že při jednom takovém připojování nějaký zaměstnanec včas neuskočil či co a nárazníky ho mezi sebe přimačkly a zabily.

  1. To kolo bylo k brzdám a bylo trochu bokem. To, co měl před sebou byla klika kontroléru. Tramvajové výhybky se dnes přestavují elektricky, ale když technika občas zastávkuje, řidičovi nezbude, než vystoupit a tyč, zvanou mařena, použít. Poklepáváním se testuje kolejnice, zda v ní není prasklina, která by mohla způsobit její lom a tím riziko vážné nehody. Totéž se provádí i u kol, zdravé zazvoní, prasklé, nebo s defektem jen křapne. A MB telefony, čili klikotoče, slouží ke komunikaci výpravčích dodnes. A práce v provozu? pořád platí, že jste jednou nohou v hrobě a druhou v kriminále.

   1. Ano, ano – poklepávání kol ve stanici také se mi vybavuje obrázek. Kolik těch vzpomínek máme každý v hlubinách mozku uložených a je fajn, když je někdo „probudí“. Takže jen tak dál Krakonoši.

    1. Tomu poklepávači se říkalo koloťuk (chuckle) Líbil se mi ten název a vždycky jsem je ráda sledovala.

 3. Ale no tak, co ty letopočty?
  1850 sice už jakási elektrická zařízení existovala, ale žárovky rozhodně ne.
  A v roce 1870 snad existovaly ČSD? (KFNB byla ještě soukromá.)

  Momentálně se mi to nechce hledat, snad až později. Jestli to neopravíte.

  1. Neumíte číst. Původní signalizace byla clonkami, teprve modernější stavědla začaly používat žárovky a o dvoubarevných clonkách, ovládaných kotvami elektromagnetů jsem v textu jasně psal. a pokud jde o návěstidla: Původně byla rovněž mechanická s elektromotorickým pohonem, ale hned po tom, co se objevily žárovky byla demontována.

   1. A v r. 1850 jsme byli Rakousko-Uhersko, takže ČSD byly hudbou daleké budoucnosti. Ale které železniční společnosti tehdy Přerov patřil, opravdu nevím. Pro mne to pořád byla a je jen dráha.

    1. „u ČSD se po r. 1870 začalo“, to jste napsal vy.
     A to o roce 1850 je nesmysl, tehdy mohly být v Přerově tak možná 4 ručně přestavované výhybky (přeháním, ale ne moc, teď se dívám, že tam byly 3 zastřešené vlakové koleje a dvě koleje obslužné). Elektrická síť tehdy vůbec neexistovala, nikde, ani v Americe. Na KFNB byl v té době elektrický akorát Bainův telegraf (neplést s Morseovým!). Vy asi nemáte o historii valnou představu.

     Tak jsem se přece jenom trochu díval, našel jsem jenom malou zmínku, ale asi to bude ono: první zařízení bylo v Přerově instalováno 1894.
     (No, i tak je to dřív než bych čekal.)

     1. Ing. Ladislav Hlásný – zabezpečování vlakové dopravy na železnicích. Cituji: první elektrické stavědlo bylo instalováno r. 1850 v Přerově. Vzhledem k tomu, že onen pán působil na ministerstvu dopravy a je autorem skvělé a dodnes uznávané stejnojmenné publikace, pokládám jeho informace za mnohem důvěryhodnější, než jakékoli jiné. A jestli ty koleje patřily CSD, nebo čertu z pekla, je mi šumafuk, podstatné je to, že měly rozchod 1435 mm a jezdily po nich vlaky.

      1. To víte, knihy, i ty seriozní, bývají plné tiskových chyb. Občas to nejsou chyby jenom tiskové.

       A že vám nic neříká Severní dráha císaře Ferdinanda a kdy vznikly ČSD (co asi ta zkratka znamená?) to je až zarážející.

       1. Na dráze mne zajímala výhradně technika, ne letopočty. Takže pro mne je podstatné, že v Přerově byla první elektrodynamika u nás. Ten rok 1850 se mi také zdál trochu přitažený za vlasy, ale co je psáno, to je dáno a mne zajímala konstrukce řadiče, přestavníku, schema zapojení a funkce. Důležité bylo, že to fungovalo a že to rozhodně nevymyslel nějaký dnešní mameluk, protože něco tak jednoduchého, (elektricky) a zároveň komplikovaného, (mechanicky) dnes nikdo vymyslet neumí. Takže nechme data spát, stejně už z toho zařízení je dávno šrot a kdo chce na vlastní oči vidět, jak to vypadalo a fungovalo, musí do Děčína. Je možné, že tam bude na informačních materiálech něco jiného, já sám jsem tam nikdy nebyl a funkční elektrodynamiku jsem viděl ve Veselí nad Moravou a hybrid s elektromechanikou, (světový unikát), ve výhybně Vítkov, která už dnes také neexistuje.

     2. A ještě připojím, pro představu jak to bylo v 19. století:
      Elektromotor byl zkonstruován snad v roce 1859, ale dynamo vynalezl W. Siemens až v roce 1866. Ano, mám doma knihu Werner von Siemens: Můj život. Až do té doby byly jediným zdrojem elektrické energie galvanické články, pochopitelně mokré. To stačilo tak akorát na ten telegraf, na pohony ne. Střídavý proud přišel na scénu až mnohem, mnohem později.

      1. Mokré galvanické články na pohon přestavníku, který bral při 136 V proud max. 6 A stačit, pokud byly dostatečně velké, mohly, už jen proto, že šlo o krátkodobé, (cca 7 sec) zatížení. Ale v době, kdy jsem elektrodynamické stavědlo viděl, už bylo napájeno z trvale dobíjených akumulátorů.

 4. Ještě chci dodat.
  Jsme rodina autaprostá, tak jezdíme vlakem nebo autobusem.
  A vlakem jezdíme rádi. Tuhle jsem jeli do Teplic. A jak ten vlak svištěl železničním koridorem na trase Praha – Ústí nad Labem. Kam se na nás auta hrabala. Za hodinku jsme byli z Ústí na okraji Prahy.

  Též jsme vyzkoušeli i zahraniční vlaky. V Norsku jejich Flytoget a v Itálii Leonardexpres.

  Prostě a jistě vlaky máme rádi.
  Jen mě mrzí, že zmizela ta stará malá nádráží. Kde měl pan přednosta zahrádku s muškáty, byla tam čekárna, mnohde i nádražní restaurace.
  Ty dnešní bakelitové zastávky jsou nanic.

  Míša z Plzně

  1. Já to po dálnici zvládnu za 40 minut a to až k baráku. V Praze bych musel z Masaryčky, nebo Holešovic na metro a potom ještě na autobus.

 5. Krakonoši, jsem též velmi netechnický typ. Je to pro mě španělská vesnice.
  Ale zajímavé čtení, rozšířila jsem si trochu obzory.
  A zaujalo mě, že první železniční nehoda byla hned tak zkraje. I když, není se čemu divit. Každý začátek je těžký.

  Míša z Plzně

 6. Krakonoši, tentokrát jsem se fakt musela soustředit, abych pochopila (jsouc netechnická, leč ze železničářské familie:)), ale pochopila jsem. A je to moc zajímavé! Díky (inlove)

  1. Není zač. A kdyby to nebylo zajímavé, živil bych se něčím jiným. Když si k tomu přidáte i peripetie kolem, měl jsem život zajímavý a veselý, aneb sranda musí bejt i kdyby vlastního fotra věšeli. 🙂 BTW: Včera jsem si vlezl na váhu. Od konce března jsem shodil 17 kg a z vany už dokážu vylézt i ze sedu. 😀

 7. Jej, to je složité. Ale většinu použitých slov znám 🙂
  Ještě obrázky, schémátka a grafíky by to chtělo, ať si my techničani taky jednou užijeme 😀
  😀 😉 😀

  1. Taky bych byl za přidání pár obrázků, alespoň ilustračních, ale článek více než zajímavý.
   Děkuju

   1. Lidi, bděte, neblbněte. Nejmenší schema, (zapojení elektrodynamikového přestavníku a řadiče, zabere jeden hustě počmáraný formát A3 a kompletní schema elektromechanického řídicího přístroje a dvojice stavědel je pruh papíru 40 cm vysoký a 3 m dlouhý. A navíc už jsem tohle všechno dávno zlikvidoval, přesněji řečeno se o to postarala povodeň v r. 2002, která mi zničila vše, co jsem doma měl, včetně fotoarchivu mého a mých rodičů a prarodičů. Mohl bych posloužit jedině skeny z Herčíkovy Telefonie, kde je velmi kvalitně popsána historie telefonování v Česku, od dob Rakousko-Uherska až po začátky analogové elektroniky, ale to by jste tu několik let nic jiného neměli. Takže Herčíkovu Telefonii si zkuste někde vypůjčit, např. v Technické knihovně a na elektrodynamikové stavědlo si udělejte do Děčína výlet, opravdu to stojí za to, navíc k tomu dostanete i odborný výklad.

     1. Jo, takových přejezdů j na trati z Plzně do Žatce plno. Pikantní na tom je, že některé jsou v lese, kde není nikdo široko daleko, takže fungují nejspíš na principu samoobsluhy. Jenže jejich čas se neúprosně krátí.

      1. Nymburk Jičín, myslím, necestuju vlakem, když nemusím.
       A hele, moj ujo Vlado bol rušňovodičom, jsem si teď uvědomila 😉

       1. Jo, znám. Jednokolejka okresního formátu, Křinec, Kopidlno… a kousek od Křince Chotuc – tisícovky vstavačů nachových, kvetoucích koncem dubna až začátkem května.

     2. Přidávám Dvůr Králové! Když jede vlak od Bílé Třemešné, tak mám pocit, že si v autě u štraněk můžu dát šlofíka. Čeká se dlouho, pak to v budce zazvoní, chlap vyjde ven, pozdraví projíždějící vlak, pak zase zaleze (zapíše něco?) a pak teprve jde ke klice od závor, ty nejdřív musí odemknout a pak je zvedá. Červené světlo zhasně ve chvíli, kdy se závory zaklapnou v poloze otevřeno 🙂

      1. Ta budka bude zřejmě hláska, spojená se závorářským stanovištěm a to zamykání závor zajišťuje, že vlak nedostane zelenou, dokud nejsou závory zavřeny. A na každém takovémto pracovišti se vede dopravní deník a to cinknutí je tzv. předhláška – závorář/hláskař oznamuje na další stanoviště, že vlak k němu právě přijíždí a je čas začít stavět vlakovou cestu v další dopravně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN