POHÁDKOVÉ LÉTO S WWW: O hastrmanu Pepánkovi

Logo_pohádkyHastrman Pepánek se pohodlně uvelebil na vrbě. Odložil rozešité botičky, zapíchnul jehlu a podíval se na oblohu. Měsíček šel do ouplňku. Měsíčku, povídal hastrman Pepánek, můžeš ty mě, ty starý dobrý brachu říci, proč já jsem se ausgerechnet musel narodit jako hastrman?

 

 

Já vím, je to normální. Tatínek byl hastrman, maminka hastrmanka, tak to dá rozum, že já jsem taky hastrman. A mám to nalajnovaný. Že jsem se zamiloval do Madlenky ze mlejna, že se Madlenka zamilovala do mne, to je ti samosebou fuk. Pepánek sáhl do dutiny vrby, vyndal váček s tabákem, papírky a ubalil si cigárko. Vytáhl z dutiny sirky a zapálil si.

 

Vono se to má tak Měsíčku. I mlynář s mlynářkou mě mají rádi. Tak hodnýho hastrmana prý nemají na žádném rybníce v okolí. Tady ten tabáček, co tak pěkně voní, ten mi poslal mlynář. Ale darmo, Madlenku mi nedají. Není to ani možná Měsíčku! Madlenka ještě dneska večer, než jsi vyšel, přiběhla, jako máchat utěrky, a plakala.

 

Pepánku, ani pan farář by nás neoddal. To není možná, abych si tě vzala. Ale já se tě Pepánku nevzdám, plakala Madlenka, já se utopím a budu už pořád s tebou. To tak Madlenko, rozzlobil jsem se. Už to nechci ani slyšet. Seber ty utěrky a běž domů!

 

Copak asi teď dělá, Měsíčku? Jestlipak stojí v komůrce u okýnka a dívá se k rybníku? Neříkáš nic. S tebou taky není žádná řeč. Já se ti vlastně ani nedivím. Ty svítíš na tisíce hastrmanů, co do zblbnutí šijou na vrbách botičky. Každej jeden má ňákej problém. Musejí tě z toho brnět uši. Kdepak je vlastně máš? Když už toho máš dost, tak se schováš za mrak. Máš to halt dobře zařízený. Jen by mě zajímalo, jestli někde v Africe sedí černej hastrman na vrbě a trápí se tak, jako já.

 

Copak bych mohl dovolit, by Madlenka takhle se mnou byla? Pod vodou, mezi žábama? Já, alespoň v noci můžu ven, ale ona by nemohla. Už by nikdy vesele ráno nezpívala, nevěděla by, jak voní seno a nebála se bouřky! Copak by to byl za život? Hastrman Pepánek típnul cigaretu, schoval tabáček, papírky a sirky do dutiny, zhoupnul se na větvi, s botičkama kolem krku a potopil se.

 

Tady to vypadá, pomyslel si, když procházel svoji domácnost. Ještě, že to Madlenka nevidí. Co by si o mě jen pomyslela? Hrníčky s dušičkama jsou samej žabinec. Žáby si tu vůbec dělaj, co chtěj, voprsklý jsou až hrůza. Tatínek s maminkou musí nade mnou lomit rukama, když se na to dívají z té nejhlubší hlubiny. Pepánek se natáhl pohodlně do řas. Chytil tlustého líného kapra a dal si ho pod hlavu, jako polštářek.

 

Smutně dumal dál: I kdyby nakrásně jsem si mohl Madlenku vzít, jakápak by to byla svatba? Družičky by Madlence držely vzadu vlečku. Další dvě družičky navíc by mně musely držet pod šosem lavor. Dyť by se Madlenka musela stydět jak, já nevím co! A pak, Pepánek si prohlížel pozorně tenké blány mezi prstama, ty děti! Hastrmanskej Bože!!

 

Copak může mít Madlenka děti s blánama mezi prsty? Měla by je ráda, to dá rozum, ale byla by tak nešťastná! A jsou všelijaké případy, to se nedá vyloučit. Vždyť by se mohlo stát, že místo levý ruky budou mít ploutev! Raději ani nepomyslet dál, zděsil se svých úvah hastrman Pepánek.

 

Zítra musím na hastrmanské výroční posvícení do Bernova na velkej rybník. To se nedá nic dělat. Už vidím tu hastrmanici Emílii: Pepááánku, tak do kdy chceš zůstat svobodnej? Myslí si, že snad si budu namlouvat tu jejich hastrmaničku Otýlii. Vo to nejde, vošklivá není, výbavu má, já ani nevím kolik hrníčků na dušičky. Ale darmo, je to hastrmanice, jak když vyšiješ. Kam se hrabe na Madlenku!

 

Sednu si ke kmotříčkovi hastrmanovi z Děpoltovic. S ním je ještě tak nejlepší řeč. Má mě rád. Vždycky mi říká: Pepánku Pepánku, ty kluku hastrmanskej nešťastnej. Smiř už se jednou s tím hastrmaním oudělem! Ale nerejpe. Jen tak divně se na mě někdy kouká, jako by mi chtěl něco říci. Ale co? Pepánek se zdvihnul, probudil kapra, který spokojeně chrápal a odehnal ho. Pak si zavolal vrchní žábu.

 

Zítra, pravil přísně, tady celej den nejsem. Rybník bude potaženej od samého rána žabincem! Budete hnusně skřehotat, jak to umíte. Aby se nikdo nepřiblížil k rybníku, natož tak, aby měl chuť se v něm cachtat. A nedej hastrmanskej Bože, že by se snad měl topit! A vůbec, nepřejte si mě, ještě nevíte, jakej sem. Moc jsem vám povolil! A nedělej na mě ksichty, nebo končíš a jako vrchní žába máš dokvákáno. A teď zmiz!

 

Hastrman Pepánek vzal řasy a šel čistit hrníčky. Od té doby, co převzal hastrmanství, žádnej novej nepřibyl. A taky nepřibude! pomyslel si spokojeně hastrman Pepánek.

 

***

 

Na velkej rybník v Bernově se sjelo hastrmanů, že se to pod hladinou jen zelenalo. Nejdříve měl slavnostní projev delegovaný hastrman až z hastrmanského ústředí na Jesenici.

 

Mluvil pěkně. Poděkoval hastrmanům za dobrou práci, někteří hastrmani dostali medaile, jiní pochvalu a písemné poděkování psané candátovi na hřbetě. Pak už se rozproudila volná zábava.

 

Žabí orchestr z Děpoltovic vesele kvákal, hastrmani s hastrmankama pluli v kole. Hastrmaňátka také skotačila v kole s dospělýma. Stoly se prohýbaly pod dobrotama. Nadívané rákosové doutníky pulcema. Štrúdl z jiker zabalených do nejjemnějších řas. Čepoval se „Lesní pramen“.

 

Pepááánku, pištěla radostně hastrmanice Emílie. Pojď si se mnou zaplout jednou v kole. Ten můj nemůže, má něco s blánama. Ale lejt do sebe Lesní pramen, to jo, to mu ty zanícený blány nevadí.

 

Tak co Pepánku, vyzvídala Otýlie a tiskla Pepánka k sobě. Kdypak se nám, ty chlape, hodláš oženit? Pepánek se odtahoval, ale nebylo mu to nic platný. A žáby kvákaly děpoltovickou „šňůru“. Hastrmanskej Bože, pomyslel si Pepánek, ta bába mě snad dočista upluje.

 

Pepááánku, pokračovala hastrmanice Otýlie, už si to kvákaj všechny žáby po všech rybníkách. Ty ses dočista zbláznil. Víš, že si tu holku z mlejna vzít nemůžeš. Co budeš jednou dělat na starý kolena v rybníce sám?

 

Podívej, ta naše holka si stejně na tebe myslí. Vošklivá přece není. Pořádná je taky. Vona těch dvěstěpadesát hrníčků na dušičky pulíruje v jednom kuse. Vařit jsem ji také naučila.

 

Hastrmanskej Bože, pomyslel si Pepánek. Ať už tahle pitomá děpoltovická „šňůra“ skončí. Ale darmo. U tři louží stará žába kvaááká, zaskřehotal žabí sbor. Pepánek cítil, jak mu naskakují pupínky na zádech. Já se snad z toho celej vosypu, polekal se. Musím se trochu ovládnout!

 

Tak líbí se ti naše Otylka, nebo ne? Útočila už nepokrytě hastrmanice Emílie. Otylka je pěkná hastrmanička, povídal Pepánek, ale se mnou by šťastná nebyla. Najdete ji jiného hastrmana, nějakého, co si bude její výbavy vážit, já ty její hrníčky k ničemu nepotřebuju. Konečně žabí kapela umlkla. Pepánek plul s hastrmanicí Emilíí ke stolu. No, jak, myslíš, ušklíbla se Emílie. Aby ses nepřepočítal. Ona Otylka nebude čekat do nekonečna, až tě to pustí s tou holkou ze mlejna. Stejně tě prej budou volat na hastrmanickou radu a voni tě ty roupy přejdou.

 

Pepánek se uklonil, a odplul na konec stolu za kmotříčkem hastrmanem Bédou z děpoltovického rybníka. Vzal od něj lopuchovej list a doplul pro Lesní pramen. Chlapče chlapče, povídal kmotříček Béda. Ty se mi vůbec nelíbíš! Neříkej mi nic. Tak si Otylku neber, jiných pěkných hastrmanic je jak rákosí. Ale ty ne, viď? Ty sis si vzal do hlavy holku ze mlejna. Copak nevíš, že to jako hastrman nemůžeš?

 

Já nevím kmotříčku, povídal nešťastně Pepánek. Já vím jen, že ji mám rád, že když nemůžu mít Madlenku, tak nemusím mít žádnou. Copak není žádná možnost, aby se hastrman stal člověkem, kmotřičku Bédo? Kmotříček dlouho mlčel. Dopil lopuchovej list. Dopluj chlapče ještě pro Lesní pramen a nepospíchej. Musím si to sakra rozmyslet. Jestli vůbec smím; jestli mám právo, jestli udělám dobře, když ti to řeknu!

 

Asi dělám chybu Pepánku, řekl smutné hastrman kmotříček Béda a dlouze se napil. Jen hastrmanskej Bůh ví, jestli za to nebudu potrestanej a místo v hlubinách nejhlubších neskončím za trest po smrti někde v ňákej bahnitej louži. Ale už se na to tvé trápení nemůžu koukat.

 

Pepánku. Poslouchej dobře. Jedna možnost tady je. Ale pak, přestaneš být hastrmanem. Pak už ale nikdy, pamatuj si nikdy, nemůžeš zpátky. Nesmíš se ani přiblížit k žádnému rybníku. Jinak skončíš na věčnost jako vošklivej žabák. Pepánek se hrůzou otřásl. Stojí ti ta holka za to? Zeptal se hastrman kmotříček Běda. Stojí!! Řekl pevně Pepánek.

 

Tak víš, že správnej hastrman nesmí nikoho, kdo se topí, zachraňovat. Když už ho, jak se sluší, nestáhne řádně pod vodu, tak zachraňovat nesmí. Je to v hastrmanské ústavě v článku tři, hned za hrníčkama a dušičkama.

 

Zcela mimořádně se to ovšem může prominout. Hastrman se spletl, nebyl při smyslech, například. Ale jedno se neodpouští nikdy! Hastrman, který zachrání nešťastného milence, co se šel z té nešťastné lásky utopit, tak přestává být hastrmanem. Definitivně a bez odvolání! Dušičky utopených z nešťastné lásky, jsou nejcennější. Hrníčky s jejich dušičkama jsou okamžitě přemístěné do trezoru na Jesenici! Jsou to svaté klenoty hastrmanů.

 

Tak chlapče, teď to víš! Když takového nešťastníka zachráníš před utopením, přestáváš být hastrmanem! Bude z tebe obyčejnej člověk! A kdybych tě už nikdy neviděl, tak si vzpomeň někdy na kmotřička Bédu, který tě měl tak rád, že se kvůli tobě dopustil zločinu vyzrazení hastrmanského tajemství. A pluj rychle ještě pro jeden lesní pramen, to mi teda vyschlo šeredně v krku!

 

***

 

Hastrman Pepánek si vylezl v podvečer na vrbu. Tak, zachránit nešťastnýho milence, co se z nešťastné lásky chce utopit. To se to kmotříčkovi Béďovi řekne!

 

Kdepak ho mám sebrat, to už v tom vyzrazeném tajemství nebylo, dumal Pepánek. Vyndal si z dutiny váček s tabáčkem a kroutil cigaretu. Tady ve vsi vo žádným nevím. Jedinej nešťastnej zamilovanej, co se plácá kolem rybníka jsem já! Jednak se nemůžu utopit, i kdybych chtěl, a jednak, kdybych sám sebe zachránil, tak by to asi neplatilo! Ach jo, povzdechl si Pepánek, zapálil si a vyhoupnul trochu výše do větví.

 

Vyhlížel Madlenku. Každou chvilku by tu měla být s utěrkama. Mlynář a mlynářka jsou stejně hodní lidé, pomyslel si Pepánek. Pustí ji sem. Vědí, že jí neublížím. Aaa támhle už jde! Jak je krásná, vzdychl si Pepánek. A už zase bulí! Ještě mě ani nevidí. No jo, bulí k vůli mně.

 

Vono je to vlastně krásný, pomyslel si šťastně Pepánek. Ale tomu musí být konec. Taková krásná holka a bude bulit k vůli hastrmanovi, rozčílil se v duchu. Ještě, že je to kvůlivá mně. Kdyby bulela k vůli jinýmu hastrmanovi, tak ji nechci ani vidět, pomyslel si žárlivě Pepánek.

 

Pepánku, zavolala tiše Madlenka, když došla pod vrbu. Kde jsi? Já té nevidím. Pepánek se spustil níž na větev a posadil se. To si mlynář vymínil, že Madlenka nesmí postávat v podvečer s hastrmanem. Madlenko, poslouchej mě teď dobře.

 

Počkej, podej mi sem ty utěrky, na to není teď čas. Pepánek vzal košík s utěrkama, hvízdnul a hodil doprostřed rybníka štikám. Vymáchat na přítoku a ať neztratíte ani kus. A vopatrně s těma zubama. Jestli to potrháte, tak roztrhnu já vás!

 

Pojď blíž, Madlenko, tady pod větve, kam není od mlejna vidět. Pepánek seskočil, vyždímal si šos a utřel Madlence slzičky. Madlenko, kde je příští sobotu muzika? Proč se ptáš Pepánku, začala Madlenka zase natahovat. Víš že nikam k muzice nechodím. Myslela bych tam stejně jen na tebe!

 

Počkej Madlenko. To víš že jsem rád. Ale teď k muzice půjdeš. Tak kde hrajou? Na Teichu Pepánku, vedle na Teichu. Tak tam půjdeš! A pobavíš se s děvčatama že vsí. Zjistíš, jestli tam není nějakej nešťastnej zamilovanej. To poznáš ostatně sama. Bude sedět, koukat do půllitru, nebude tancovat a možná si i fňukne.

 

Neptej se mě, proč to chci vědět. Musím to vědět! Nikomu ani slovo, já mu neublížím. Ty tomu nerozumíš, ale možná už nebudu hastrmanem a budu si té moc vzít. Pepánek se naklonil nad hladinu, vzal od štik košík s utěrkama. Tak Madlenko, utíkej domů a zítra k muzice. A už mi sakra pořád neplakej, stačí, že mě kape že šosu voda.

 

Nějakej Frantík Burda Pepánku, šeptala Madlenka v neděli pod vrbou. Ten se nešťastně zamiloval do kovářovic Bětky a když se opil tak vykřikoval, že se půjde utopit Ale jestli to myslí, Pepánku, vážně, já nevím. Už tejden se prej se plácá každou noc u rybníka a pořád nic…

 

Do tlustej kovářovic Bětky? Divil se Pepánek. Tak to musíme jednat rychle, než si to rozmyslí. To je ale mamlas, vrtěl hlavou Pepánek. Utíkej teď domů, Madlenko, a už sem nechoď. Pepánku, vzlykla Madlenka. Už jsem řekl, Madlenko! Neboj, já přijdu k vám.

 

Pepánek pospíchal na Teich. Rybník tam zatím neměl hastrmana. Hastrman Božetěch se před týdnem odebral do hlubin nejhloubějších. Novej ještě nebyl dosazenej. Pepánek udejchaně doběhl a vlezl si na vrbu. A pak Burdu uviděl. Nervózně přecházel po hrázi. Bojí se, pomyslel si Pepánek. Bodejť ne, já bych se taky bál! Zatáhlo se a zahřmělo. Vítr začal skučet.

 

A nad Burdou se z toho skučení ozývalo ve větvích vrby: Burdo, Burdo, Bětuška nebude nikdy tvá! Burdo, Burdo… Burda si začal řvát vlasy. Pepánkovi ho bylo líto. Ale pomyslel na Madlenku. Buuurdo, skučel „vítr“ ve vrbě. I kdyby Bětuška přibrala ještě tři kila, i kdyby šest a ouplně se krásné zakulatila, tvá nikdy, nikdy nebude! Burda se rozběhl a skočil. Pepánek z vrby za ním.

 

Burdo, zatřepal pak s ním na břehu. Dyť je tolik pěknejch holek ve vsi! Nečum u muziky do půllitru a protoč je v kole. Bětka za tebou bude ještě sama běhat! No jo, bacil se Burda dlaní do čela. To je vlastně pravda. A já blbec bych se kvůli ní skoro utopil. A kdo jste vlastně vy? Zeptal se Pepánka. Hastrman. Hastrman Pepánek.

 

To sou ale blbý fóry, povídal Burda. Hastrman vypadá úplně jinak! Bouře ustala. Z mraků vykouknul měsíc. Pepánek si prohlížel ruce. Žádné blány mezi, prstama. Místo hastrmanského fráčku měl na sobě bílou halenu. Z rybníka se ozvalo výhružně kvákání. Pepánek si vzpomenul, co říkal kmotříček, hastrman Běda a upaloval od rybníka pryč. Pěknej hastrman, chechtal se Burda. Co se bojí žab. Nakonec je tady ještě legrace, pomyslel si. Vyždímal si nohavice a podíval, jestli se v hospodě ještě svítí.

 

Pepánek přespal v kupce sena. Sluníčko ho vzbudilo. Ke mlejnu to bylo jen kousek. Dobrý den mlynáři a paní mlynářko, jestlipak mne poznáváte? Pepánek, vydechla mlynářka A už není hastrman! To teda nejsem, pravil Pepánek a udělal radosti kotrmelec. Madlenka poskočila a pěkně se začervenala. No no, bručel mlynář. Tak vodnes tady ty pytle, já zastavím mlejn a promluvíme si o svatbě.

 

Byla to velká, krásná svatba. Pepánku špitla v kole Madlenka, že ti nebude líto, že už nesmíš do rybníka? To víš že ne, ty moje Madlenko, povídal Pepánek nadzvedl ji a dál ji hubičku.

 

A bylo strašně horko v ten letní den. Celá ves se koupala v rybníků. Před mlejnem na louce si vesele prozpěvovala Madlenka. V každé ruce měla kropicí konvičku. Tou v levé, kropila utěrky na bělení a tou v právě Pepánka v neckách!

 

Aktualizováno: 21.7.2013 — 07:54

70 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. OT : Pohádka nepohádka, prý se přehnala bouře nad Chrudimí. Podívala jsem se na Chrudimské stránky. Stromy popadané, potrvá prý nejméně dva týdny než bude odklizeno. Za kostelem, v Michalském parčíku, no všude možně. I střecha paneláku spadla. Začíná být v Čechách nebezpečně.
  Milá Marsko máš pravdu, poroučet větru dešti můžeme ale je nám to houbelec platné.
  Držím palce všem postiženým. (y) (y)

 2. Marsko, doufám, že už je trochu líp a hlavně že už vám počasí dá pokoj!
  EvoŽ, gratuluju k čiperné Áje. Prostě to má v paži!
  Beda, držím palce.
  PetroK, zdá se, že Blanka se vám hodí do rodiny (do hlavy néééé).

 3. Jestlipak jste si všimli, jak jsou si někteří lidé podobní?
  Já vám lezu z moře, pomalu a pozoruji lidi. Najednou, koukám jak blbej, přede mnou pod slunečníkem dřepí bývalý ministr zdravotnictví Hegr.
  Vrátil jsem se zpátky do vody ponořil se, abych si ochladil hlavu (myslel jsem ,že mi už z horka hrabe) ale co naplat. Byl to on !! Dokonce si mě začal taky prohlížet !
  Chtěl jsem doběhnout do apartmánu pro foťák, že ho vycvaknu a pošlu to Blesku, jak si za naše poplatky užívá.
  No, nakonec to přeci jen nebyl on, zvláště, když jsem ho slyšel promluvit francouzskou katalánštinou.
  Ale tohle se mi stává často. Jednou jsem v městě, kde jsem žil a pracoval po emigraci, šel asi půl kilometru za chlapem, který byl celej ředitel fabriky z našeho městečka.
  No a ještě teď u moře, ráno si jdu vždy pro pečivo , cigarety a noviny. Je to taková pěkná chvíle. Slunce už se vyhoupne nad moře, hřeje, ale ještě nepálí, pekaři a trafiky už mají otevřeno, kavárníci zívají, zametají a prvním návštěvníkům servírujou kafe.
  Najednou přede mnou na chodníku, pod palmou, stojí tesař Uda. Už jsem o něm jistě psal.
  Promnul jsem si oči, ale pořád to byl on. Postoj , oblečení, cigáro v koutku. Uda šel přede mnou a já za ním. Zastavil se u pekaře a koupil si bagetu. Mockrát jsem tesaře Udu vezl z baráku domů a zastavil se s nim v obchodě. Nelžu vám, to jak vyndaval peníze, jak si vzal tu bagetu – naprosto stejné pohyby.
  Udovo táta lítal jako letec u Luftwafe, nikdy se domů nevrátil, protože byl za války sestřelen .
  Musím za Udou zajít. Vlastně nevím, je to opravdu delikátní.Co když byl sestřelen ,ale přežil,čert ví co se pak dělo, ale jisté je, že Uda má v jižní Francii, u španělských hranic bratra.
  Vracel jsem se pomalu s těma novinama a rohlíkama, přemýšlel o všem a najednou vidím chlapa, celej já! To už mě vyděsilo. Naštěstí to bylo jen v jedné výloze zrcadlo. Blbci, takový nápady! Jako by člověk byl sám na sebe zvědavej !
  Dobrou noc!

  1. Moc pěkné povídání na dobrou noc, www. 🙂
   Jo, to je fakt, občas člověk někoho zahlédne v davu a zatrne v něm, buď se lekne, nebo ho zabolí u srdce, stejná chůze, stejná tvář, ale oči, oči jsou jiné, ty prozradí omyl.

  2. O. T. Ještě k té Karkulce. Karkulky to nemají v životě lehké. Viz příklad – Jede Karkulka lesem na koloběžce, nabourá do pařezu a zlomí řídítka. V tom jde okolo vlk a nabídne se, že jí je zavaří. Karkulka souhlasí, vlk vytáhne svářečku a zavaří je. Karkulka poděkuje a jede dál k babičce.
   Vlk mezitím babičku sežral a čeká na Karkulku. Když Karkulka dorazí, jde hned za babičkou. Přijde k posteli a ptá se: “Babičko, proč máš tak velké uši?”
   “Abych tě lépe slyšela…”
   “A proč máš tak červené oči?”
   “To mám od tý svářečky, ty hloupá Karkulo…“

  3. WWW, to je príma, že jsi se vrátil (nejspíš tu bylo tepleji, že).
   A vidíš, tohle já neznám. Lidi si naprosto zoufale nepamatuju, teda nepamatuju si, jak vypadají. Takže že bych někoho na ulici poznala, to nehrozí – a jestli je podobnej někomu, koho znám, je mu houby platný.

  4. WWW, vítám Tě po dovolené a nutno dodat, že jsi s pohádkou nezklamal.
   Díky a dobrou noc.

 4. Zdravím po návratu ze Szegedu. Bylo to tam fajn, moc pěkné město, pěkné a dobře zorganizované závody*, skvělá kuchyně za dobré ceny. Jo a jak jste si tu stěžovali na teploty, tak tam bylo ještě tak minimálně o 10 °C víc.
  P.S. Originál Szegedi gulyás fakt není český segedín, ale něco úplně jiného.
  *moje děcka byla úspěšná, mají tři medaile

  1. Velká gratulace potomkům!!!!!
   Ta uherská vedra se v menších městech nějak líp snášejí. Tady jsem bývala přes třicet i v mladších letech na šrot a v Debrecenu jsem ve čtyřicítkách chodila od půlky července do půlky srpna pěkně na přednášky a semináře, jezdila na exkurze, psala seminárky, očumovala město a obchody celý měsíc a bylo to v pohodě Je fakt, že každá ulice stinná alej, mraky parků a koupališť s obrovskými bazény, otevřená rovina s průvanem a kropicí vozy včetně koňskejch patnáct hodin denně v provozu. Přežít cestou domů od ranního do večerního vlaku v Budapešti už se muselo daleko sofistikovaněji.

   1. To nebyli potomci, ale juniorská posádka, kterou jsem měla na starost (moje děti jsou už na ni přestárlé, junioři jezdí do 18, našim je 19 a 22).
    Jo, vedro v maďarských městech se snáší líp, jsou dobře postavená, všude samá stínící stromořadí, kašny a fontány, ale my byli povětšinou na rozpáleném závodišti – veslařském a kanoistickém kanálu cca 15 km za Szegedem, bylo to peklo, nedalo se nikam schovat.

  2. To je zajímavé. Dnes nám známý vykládal, jak byli o víkendu za synem v maďarsku na závodech dračích lodí. A raději se vrátili o den dřív, aby v tom strašlivém vedru neroztáli 🙂
   Byl tak pln dojmů (zejména z ukázky letecké akrobacie), že nás nepustil ke slovu, takže jsme se ani nezeptali, kde že konkrétně to bylo.
   😀

   1. Vave: jo, bylo, možná i víc, takových 50 °C klidně.
    Ri: možná jsme s tím tvým známým viděli stejnou ukázku, bylo to součástí zahajovacího ceremoniálu v úterý večer – mj. ten chlapík 3x podletěl most Belvárosi. Jo a nebyly to obyčejné závody, ale mistrovství světa, zúčastnilo se cca 30 zemí a odpovídající počet závodníků.

  1. Krásné fotky, jezírko je naprosto úžasné (to je samočisticí, bez filtrace?) a ptáci – ti si u vás teda užívají!

   1. Na samočisticí bys musela mít ještě větší mělčiny, ty rostliny na mělčinách to čistí hodně, ale za vodopádem je schovaný ještě molitanový filtr. V jezírku je čerpadlo, které žene vodu přes filtr a vodopád. Ale funguje to bez té spousty chemie, co se dává do bazénů, a voda je úplně průzračná.

    1. přáááávidím jezírko !!! je na něm vidět / stejně jako na psicích a micince, že je s láskou opečovávané :-)jak je velké?

      1. takže na 4 tempa napříč nebo 7 temp okolo nebo spokojené vymáchání stylem plovoucí žabka… skvostné!!! viděla tyto fotečky taky moje kolegyně, se kterou jste si psaly o jezírku k jejich domečku? protože jestli ještě ne, ručím za to,že z nich bude celá pryč 🙂

        1. asi na to ještě nedošlo – oni teprve začínají pokládat základovou desku 🙂 o to víc bude pryč z foteček!!!

  2. to jsou nadherne fotky matyldo, vyzaruje z nich takove idylicke leto jak ma byt, a zahradku mate krasnou

 5. ……… V každé ruce měla kropicí konvičku. Tou v levé, kropila utěrky na bělení a tou v právě Pepánka v neckách! ……..

  jak Ty to děláš, milý WWW, jak Ty to děláš, že já pokaždý, když dočtu, sedím tu s hubou kolem celý hlavy a krásně se usmívám?? No?
  Díky moc.

  1. Malé velké O.Téčko – aneb hlášení od Blanických rytířůch.

   Blanka Potrhlá je akrobatka, místo aby byla za důstojnou psí stařenku, podniká akrobatické výstupy přes stůl na okno, kde vyhlíží, kam že to jdu a bez ní :-D.
   Krom toho, že je akrobatka, tak je taky zločinec a lump, protože se tváří že“ Vim , ne? Na gauč nesmim! Ale ……. si počkám vy hadi, až to zalomíte a pak to bude celý moje! A aby se mi leželo ještě líp, dojdu si pro polštářek, ten si tam dám a spím na něm! “ 😀 😀

   Když bude dneska čas, stáhnu fotku, co mi posílala ségra, abyste viděli, jak Hošíček vyřešil pelíškovej zádrhel 😀 😀

   1. a kde má chudinka ubohá spinkat, když do ložnice nesmí, na kanape nesmí a pelíšek (všechny pelíšky) jí sebere Ešusák ??? (rofl)

    1. a šak ona stejnak skorem nespí :rolf: Blanimůra Šílená :D.
     Včera byla roztomilá, praly jsme se o větývku od levandule. Ešus pak měl řeč. Koukala co to dělá a s výrazem „Od bláznů radši dál“ odešla :D.
     Je pro mě novinka, když si pes lehne na zem, na holou!!! zcela holou zem!! Či na štěrk. A netváří se u toho, že ve vteřině umře 😀

   2. pcháááá jakápak stařenka, vižlí holčička ve dvanácti letech? to je ještě dáma v nejlepších letech 🙂 onehdá jsem se potkala ráno raníčko v HK s paní, taženou vižlí slečnou za krásami dne 🙂 rezatá postavička zavětřila a hned se ke mě hrnula a drbaly jsme a povídaly ( paní zdráhavě souhlasila, zhodnotivši moje světlé šaty :-)) jasně, že se mi po seznámení to třeštidlo cpalo do náruče jak kočička 😀 tak ať se spolu máte rezatobáječně a piš a hlavně foť!!! (sun)

 6. Krásné pršavé ráno vinšuju. Konečně jsem dočetla všechny pohádky v rámci dnešní jednodenní dovolené. Díky za ně.
  Ještě v 00.30 jsem seděla venku na lavičce a funěla jak sentinel.
  Včera to byl sluneční masakr,musela jsem se z toho trochu dostat. (sun) (sun) (sun)
  Dnešní pohádka o hastrmanovi se docela hodí ale pozor, prosvítá slunce. Svatý hastrmanský grál na Jesenici, mně dostal. (clap) Ještě, že všechno dobře dopadlo ačkoliv jsem si myslela,že se půjde topit Madlenka a Pepánek ji zachrání čímž si vzájemně si pomůžou. Ale to by možná nemuselo platit taková záchrana a kdoví jaké by to mělo následky.
  Daník je čerstvě ostříhaný a jak je taková staruška, tak je tak chuďounkej.Zajeli jsme k vetovi na vitamíny a podpůrné béčko,či co. Ája je bez Daníka nervozní a vítačka byla veliká. Teď se oba slastně chladí pod oknem. Dělám kapra na másle s drobně posekaným celerem a bazalkou. Tož tak tu žijem. ( wave)

 7. Malé upozornění, možná zbytečné,protože většina z vás to jistě ví.
  Pohádky byly napsány dávno před tím, než na hradě českých králů se usadil milovník tlačenky, slivovice a cigaret – Miloš Zeman.
  Veškerá podobnost s některým králem z té, či oné pohádky je tedy čistě náhodná !!

   1. Nojo, ale von má za dceru tu první slečnu, kdežto wéwéwéčkovi králové naštěstí mají za dcery princezny. 🙂

   1. To není náhoda. Ty jsi totiž Pýthiák 😉 Bane, TVÉ krále a jejich princezny miluju víš! (h)

 8. Počasohlásání – jih Jižní Moravy hlásí, že je tu zima (22 °C) a sluníčko se schovalo a začíná foukat ze strnišť, ale ZASE ANI KAPKA!!! Tak nevím – někde Dartmoorská blata(milá Marsko, je mi to moc líto) a někde zase Kalahari. Milá matko Přírodo, není na čase vyměnit manažery přes pršení za opravdové odborníky?

  1. V Brně taky absolutní sucho, teď padá sedm kapek deseti řadama, víc než pět minut tomu nedávám. Zato je u nás na náměstí o dvacet stupňů míň, než včera, z devětatřiceti na devatenáct.

   Milá Marsko, moc na tebe myslím, tak jsme si včera po netu hezky povídaly a Ty tam máš teď takovej malér.

   1. Ahoj Baty, nestihla jsem ti vcera popřát k svatku, protoze u nas byly bourky a vypadaval nam internet. Ty to mas taky nashromazdene – narozeniny a svatek hned za sebou.Tak jeste jednou, vsechno nej. (rose1) Ja se narodila v cervenci na Máří Magdalenu a mama mne chtela i takto pojmenovat. Ale zbytek rodiny nejak protestoval a tak je ze mne obligatorni Hanka.

 9. Tak já nevím, ta dnešní pohádka se mi nelíbí. Teda ne, že by se mi nelíbila, napsaná opět šaramantně a jako ze života, a s radostí jsem si ji četla, ale … jestli to tak půjde dál, tak si Vave brzo žádnýho vodníka nevyfotí – všichni se promění v lidi. No a ruku na srdce – člobrdů je na světě jako máku, ale vodníků? Navíc echt ČESKÝCH VODNÍCKŮ?!!

  Já nevím, že žádná Madla, Mařka, Nána či Petronyla se nechce stát regulérní vodničkou, či-li hastrmankou. Dyť se podívejte na ty utěšné jihočeské (a co jihočeské, JIHOMORAVSKÉ) rybníky, jaké jsou krásné. A ta pohoda – ráno vodnice halabala uhladí vodní peřiny a večer zase nečechrá. V létě má sice v domácnosti kapku narváno a kde kdo se jí sápe na hrníčky, ale v zimě zatáhne ledovou střechu a mějte mne všichni rádi. A nevěřím, že by se nemohla podívat ven – to by v tom byl čerchmant, aby starý vodník Béda nedošel na nějakou tu obezličku, jak to udělat.

  A představte si tu nádheru, plynout si tak vodou, nad hlavou oblaka (a racky a kačeny a labutě a jiné ptactvo nebeské), pod sebou čistě umetené dno a kapry a líny a štiky a škeble a řasy (samosebou, když je vodnička aspoň trošku pořádná) a ticho a klid a mír. A večer při měsíčku na vrbě by manžel šil botičky (na zítřek do trhu) a světlušky by svítily a vůbec ….

  1. jé, Ygo, to je krásně poetické (h) (hele, už dlouho jsi nic nenapsala 🙁 )

   tady nejdřív bouřilo, pak se strhla ale ve vteřině prudká bouře s lijákem a takovým vichrem, že padaly stromy, to trvalo asi půl hodiny… pak se to zmírnilo, ale pršelo celou noc

 10. Ach ta láska vodnickááá!
  Láska jako největší rybník ale kdo by nechtěl s tím hastrmanstvím skončit když Pepánek musel poslouchat nezbedné děti volat s hráze : „Hastrmane tatrmane dej nám kůži na buben budeme ti bubnovati až polezeš z vody ven“.
  No tak to vidíte, šikaná už v pohádkových dobách.

 11. Krásná série pohádek!
  Tady konečně zapršelo (ani ne dramaticky) a ochladilo se. Jsme po víkendu pečení a polomrtví. Tři dny jsme byli v poli – v pátek připravovali a sobotu a neděli šli seveomoravské Derby. Byla to zabíračka pro dvou i čtvernožce, ale všichni přežili ve zdraví. Jen Blekýs si chudák v pátek udělal na asfaltce na předních tlapách puchýře, v sobotu ještě chodil, ale zhoršovalo se to. Takže sobotní zkoušky ještě došel, ale pak nemohl. Tak si kamarádka vzala v neděli Áju. Naše osmiletá veteránka, prakticky vytažená z gauče, došla na vodních zkouškách třetí! Nejen že umí, ale má i výbornou kondici, šla dynamicky, bez obtíží. Mám z ní radost. Ginny šla tradičně dobře (2. místo) a Derča byla výborná první den (čtvrtá s plným počtem bodů). V neděli jí už „docházely baterky“, ale přesto došla v první ceně, celkově pátá. Byli tam dobří psi i účastníci a vynikající atmosféra. Jen to vedro bylo úmorné.

 12. Tak už jsme to včera večer hoodně schytali, bahna třičtvrtě metru ve dvoře, plný sklep, kotelna, dílna. Naštěstí předci postavili barák dobře a do vchodu chybělo snad půl centimetru. Takovou bouři jsme nezažili od roku 1995.

  1. jsem ve škole – jedna budova má laborky zalité čistou spodní vodou, ale na druhé budově zalité laboratoře (včetně čistých biolaborek) kanalizací… Nenudím se tady…

    1. To je mi líto. Já říkal, že tropy jsou lepší než déšť. Tady je zamračeno, chvíli pršelo, zima. Já chci zpátky (sun) !!!

  2. To počasí tam nemáte zrovna umírněné. Je to takové BUĎ A NEBO! Ani ne z louže do bláta ale hned ze sucha do bláta. Milá Marsko, ještě že to nebylo až do domu. Držím vám palce, to si ale máknete.
   Milá Xerxová, to je tedy taky radost. Držím palce všem postiženým! (y) (y)

  3. Marsko (inlove) (hug) , jak jste na tom? Je mi moc líto, že vás to tak spláchlo. Tolik vody najednou je leda pro zlost, steče po spečené půdě právě tam, kde nadělá nejvíc škody.

 13. Ještěže Pepánek vyměnil hastrmanský fráček za mlynářskou halenu. Kdyby byl teď u nás a ještě hastrmanoval, musel by s sebou nosit nějaký kyblík s vodou, aby mu nevyschl šos.
  Jak tak čtu po čase ty pohádky, zjišťuji, že každá z nich je moje nejoblíbenější (clap)
  Chudák Karkulka, nemá to u WWW jednoduché…

 14. A tuhle hastrmanskou mám moc ráda. (clap) (inlove)
  Vůbec miluju hastrmany a všude si je fotím, skoro na každém výletě nějakého potkám. 🙂
  Přeju všem krásný den (h)

 15. hezké úterý všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  A tahle pohádka je taky krásná (nod)

  U nás lilo a lilo a bouřilo dlouho. Vody mocmocmoc

  1. Hastrmanská je hezká.
   U žabek se zatáhlo, zafoukalo a ani nekáplo. Je tu sucho jak na Sahaře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN