POHÁDKOVÉ LÉTO S WWW: O králi a štěňátku

Logo_pohádkyKomorníku, povídal jednou ráno král Hurdálek VI., mě už to kralování nebaví. Když tady ještě byla královna a princezna Maruška, to bylo jináč. Bylo tady veselo. Královna zemřela a Maruška se mi provdala. A co já teď tady, sám. Já bych do toho někdy komorníku kopnul!

 

 

Jezuskote pane králi, povídal stařičkej komorník. Jak to mluvíte? Kdyby vás slyšel tatínek Hurdálek V., kterému jsem věrně sloužil. Lidí vás mají rádi, království vzkvétá. Nikdo v naší zemi nehladoví, žaláře jsou zrušeny a hladomorna zasypána. Ukažte mi Vaše Veličenstvo podobně království široko daleko. No jo, povídal Hurdálek VI., ale co je to platný, když je mi smutno. A běž pryč, ty tomu nerozumíš!!

 

Pak král Hurdálek VI. vyšel na balkón. Zahradníku, kdepak seš? Poď si dát se mnou čouda. Počkej, já ti podržím žebřík, ať nespadneš. Ale pane králi, povídal zahradník, vy byste kouřit neměl! Jsem tady já král, vztekal se Hurdálek VI., nebo ty ses tady zahradníků král?! To jsem to dopracoval, zabědoval. A připal mi, než se fakt naštvu.

 

Hurdálek VI. spokojeně pokuřoval. Copak se to támhle batolí po cestičce zahradníku?! To je prosím pane králi štěňátko. Já mu říkám, povídal zahradník, Knoflíček. Voni mu koukají jen ty kukadla jak dírky vod knoflíků. Dostál jsem ho od převozníka. Jeee, to je roztomilý štěňátko, vykřikl Hurdálek VI. Já bych chtěl taky takový štěňátko, to by mi třeba nebylo tak smutno!

 

Tak já vám pane králi zítra jedno přinesu, převozník má ještě dvě. Ale hned ráno! Povídal Hurdálek VI., já bych byl jinak celej den nervózní, já bych byl hrubej na komorníka a to já nerad, když vopatroval už mýho tatínka. Poslouchej zahradníku, musí to být tajné, to bude jenom moje štěňátko. A nesmí být úplně stejný, to bysme si je pletli… No, to dá rozum pane králi, povídal zahradník. Přece nemáte blbýho zahradníka. Jaký pak by to byl pořádek v království, kdyby král měl to samé štěňátko jako zahradník. To se nesluší.

 

Druhý den ráno podržel Hurdálek VI žebřík a zahradník vylezl na balkón. Pak sáhnul za košili a vyndal krásné štěňátko. Jeee, vykřikl Hurdálek VI., to je nádherný štěňátko. Děj mi ho do ruky. A podívejte, pane králi, povídal pyšně zahradník. Jak jsem vybral. Je stejný, jako to moje štěňátko a není stejný. Má totiž mezi očima bílej flíček a to můj Knoflíček nemá. Tak si je nespleteme!

 

Podívej zahradníku, vykřikl radostně Hurdálek VI., jak se drápe nahoru na korunu. Už ví pacholek, že je královský štěňátko. To mu musím dát nějaký vznešený jméno. A já mu hned dám ňákej titul, jásal Hurdálek VI. Zahradník se škrábal za uchem. Víte pane králi, vy můžete všechno, to já zase jako vobyčejnej zahradník musím uznat. Zem vedete dobře, lidi jsou šťastný. Ale dávat pejskovi vod převozníka šlechtickej, nebo přímo královskej titul, to se mi teda zda vopravu děsně pitomý .

 

Tak kdo je tady vlastně král, vztekal se zase Hurdálek VI. Já nebo ty?! A dej mi cigaretu, já jsem z toho tvýho voponováni zase pěkně vytočenej. Hurdálek VI postavil opatrně štěňátko na zem a zapálil si. No dobře, se zahradníkama je dycky potíž, to povídal už můj tatínek Hurdálek V. A jak by se podle tebe mělo královský štěňátko jmenovat? To jsem teda náramně zvědavej, povídal král Hurdálek VI., co v ty zahradnický kebuli vymýšlíš.

 

Ale dyť to je jasný, povídal zahradník. Bude se jmenovat Flíček. Jeho brácha je Knoflíček, dyť to sakra pane králi pasuje. Tak jo, povídal Hurdálek VI. Konec konců, má se naslouchati hlasů lidu? Teď ti podržím žebřík a upaluj pro tu dobrou slivovici. Stejně ji pálíš z mých švestek darebáku! To se musí, zahradníku, zapít.

 

A budeš mi nosit pro něj jídlo zahradníku. Já ho budu tajit, to bude jenom moje štěňátko, aby mi ho nezkazili, povídal Hurdálek VI. a loknul si rovnou z láhve. Dopoledne měl pořadu s rádci. Schoval Flíčka pod trůn a zakryl hermelínovým pláštěm. Flíček kňučel, Hurdálek VI. se držel za břicho a dělal bolestivé obličeje. Pak se Flíček počural a z pod trůnu vytékala loužička.

 

Rádcové a komoří na ní koukali vyděšeně. Běžte pryč! Zařval Hurdálek VI. Končím mudrcové mudrování! Za co vás platím? Co?! Vztekal se Hurdálek VI. Ode dneška mudrujte sami. Kdo je tady král, já nebo vy?! To snad není možný!

 

Mudrcové i s komořím se zděšeně vzdálili. Král zamknul, vytáhl klíč a strčil ho do kapsy. Hermelínovým pláštěm utřel loužičku. Vzal Flíčka do náruče a vyběhnul na balkón. Zahradníku!! Pocem rychle. Člověče, Flíček se mi pod trůnem počural! Vono to vypadalo, jako že já. Voň je ještě malinkatej, povídal zahradník. Voň se naučí venčit a zdvihat nožičku. Nebojte se, pane králi. Tak jo povídal Hurdálek VI., vo to nejde, konec konců i když je to jen Flíček, je to královský štěňátko a může dělat loužičky kde chce!

 

Flíčku, povídal potom Hurdálek VI, jakpak ty se naučíš zdvihat nožičku, když to nikde nevidíš? Hele, to musíš takhle. Hurdálek VI si sundal plášť? Na hlavě si nechal korunu. Po čtyřech obcházel kolem velkého stolu a u každé nohy zvednul nožičku jak pejsek. Zděšenej komoří se díval klíčovou dírkou. Flíčka neviděl. U klíčové dírky se střídali zděšení rádci.

 

Druhý den večer byla tajná porada. Pánové, pravil komoří. Je naší povinností zasáhnout. Nejen ta loužička, ale tohle jsem našel. Na královské lopatce zdobené tepaným zlatem leželo malinké hovínko.

 

Druhý den vyjel spěšný posel do sousedního království, kde žila princezna, teď už královna Maruška. V dopise stálo. Přijeďte ihned naše bejvalá nejjasnější princezno a nyní královno Maruško. S vaším tatínkem Hurdálkem VI. je zlé. Ať není pozdě! Neudrží moč a ano, i se nám už pokakal!!!!

 

***

 

Počkej Flíčku, povídal král Hurdálek VI. už jsi mě zase celýho voslintal. No jo, to víš, že tě mám rád, ty moulo! Na dveře královské komnaty najednou někdo zaklepal.

 

Jooooo, vykřikl Hurdálek VI., dyť snad nehoří! Flíčku, já tě schovám na chvilku do truhly. Ne, že tam zase počuráš královský klenoty. A nekňuč! Já s nima hned vyběhnu! Za dveřma stál komorník. Vaše Veličenstvo, pane králi vy se teď zamykáte? Tohle vás tatínek Hurdálek V., kterému jsem dlouho a věrně sloužil, nikdy nedělal. Je vám dobře Vaše Veličenstvo pane králi?!

 

Jeho Veličenstvu je náramně dobře, povídal Hurdálek VI. Dyť si sám tuhle říkal, že království vzkvétá, lid je šťastnej tak já jsem taky šťastnej. A neříkej mi furt Vaše Veličenstvo pane králi. Co teda vlastně jsem? Jsem něčí Veličenstvo, nebo jsem Tvoje Veličenstvo nebo dokonce snad svoje Veličenstvo? Ty bys, komorníku, jednoho zblbnul.

 

Ale říkal jste tuhle, pane králi, že je vám náramně smutno. To teda nevím, že bych tohle říkal, vztekal se Hurdalek VI. Ty ses starej popleta, tak je to! A konec konců, i kdybych to říkal?! Jsem tady já král, nebo ty seš tady král komorníků?! Ale pane králi, já mám vo vás starost. Já jsem vašemu tatínkovi slíbil, když byl na smrtelně posteli, že se o vás budu starat. Pane králi, komorník zavřel dveře a ztlumil hlas, řekněte mi upřímně. Nic vás netrápí, je vám dobře?

 

Pak sebou cuknul. Co to tady kňučí?! Já kňučím, vztekal se Hurdálek VI. Jsem král, a když se mi chce kňučet, tak budu kňučet! Co to máš za řeči pořád? Mně je náramně dobře. Já jen povídal komorník, že vám každej den musíme měnit hermelínovej plášť, je celej voslintanej. Jestli nemáte něco se žaludkem. A dost, zařval Hurdalek VI. Já si snad ani jako král nemůžu voslintat hermelínovej plášť jak chci a kdy chci! Jdi pryč, dneska jsi mne vopravdu rozzlobil. Všichni nějak moc hřešíte na to, že jsem nechal zbourat vězení a zasypat hladomornu!

 

Pane králi, povídal tiše komorník se sklopenou hlavou. Já jsem poslal posla za naší princeznou a teď už královnou Maruškou. Já myslel, že je s vámi zlé. Odpusťte mi to. Ozvalo se zase kňučení. Komorník trhnul hlavou. Hele ty starej popleto, povídal smířlivě Hurdálek VI., tady máš ten voslintanej plášť a běž pryč. Já potřebuju teď bejt sám.

 

No dobře, holka přijede, dyť se na ni už těším. Zamknul za komorníkem, utíkal k truhle, vyndal Flíčka a běžel na balkón. Zahradníku, pocem rychle! Přijede Maruška zahradníku, vo to nejde, já se na ni těším, ale to už Flíčka neutajím, ta mě má přečtenýho, zahradníku.

 

No a co, povídal zahradník. Vy se snad, pane králi, za Flíčka stydíte?! To máš štěstí, vztekal se Hurdálek VI., že já jsem král a že se nesluší, abych se fackoval se zahradníkem. Kdopak říkal, že se za něj stydím co?! Flíčku, di vod něj, nevočuchávej mu nohu. To se nesluší na královský štěňátko! Vykřikl Hurdálek VI.

 

A dej mi cigaretu zahradníku, nechtěl jsem dneska kouřit, ale ty mě dycinky tak vytočíš, že bych prasknul vzteky. Můj tatínek Hurdálek V. mi vždycky říkal: Břeťo, nepouštěj si nikdy zahradníky k tělu. A já Břetislav Hurdálek VI. jsem ho neposlechl a teď to mám!

 

Hurdálek VI. se uklidnil a spokojeně pokuřoval. To víš, že Flíčka Marušce vokážu. To mě teď netrápí. Ona to má sem tři dny cesty. Tři dny posel tam, tři dny Maruška sem. To máme tejden. To nebudem teď řešit. Ale víš co se mi zda? Že je nějak Flíčkovi smutno. Já s ním běhám po čtyřech, já se s ním válím po zemi a peru se s ním vo žezlo. Ale přeci, někdy tak smutně kouká.

 

No jo, povídal zahradník. Dyť vám to furt pane králi říkám. Voň je ještě malinkatej. Vono se mu stejská po mamince. Já bych ho vzal zejtra večer k převozníkovi a pak ho zase přinesl. A to ne! Flíčka mi brát nebudeš, vykřikl Hurdálek VI. Já ho tam vodnesu sám a zase si ho přinesu. Hurdálek VI se zamyslel. Jak to bude ale zahradníku vypadat? Když tam půjdu s korunou na hlavě a v hermelínovým plášti?!

 

Ten převozník z toho bude celej tumpachovej, maminka od Flíčka z toho bude taky tumpachová a nakonec to vodnese chudák Flíček. To nebude třeba, pane králi, povídal zahradník. Chtěl jste to štěňátko tajné? Chtěl! Já jsem řekl převozníkovi, že ho chci pro bráchu, že brácha je děsně stydlivej, že by si sám netroufnul vo něj říct. Že brácha je vůbec ňákej divnej.Tak já tě dám zavřít za todlecto! Vztekal se Hurdálek VI. Tak já jsem tvůj divnej, že si rovnou neřekl, blbej brácha! Ach tatínku Hurdálku V. vodpusť Břeťovi, že nedbal tvých rad! Ukaž, já si zkusím tu tvou halenu zahradníku, povídal Hurdalek VI, když se vybědoval. Esli mi aspoň trochu bude, tak mi ji půjčíš! No jo, ta je pěkně volná. To se ti to zahradničí, co? To se to pálí slivovice z mých švestek v takovej haleně!

 

Tak jo, povídal nakonec Hurdalek VI. Dneska nemůžu, ale zítra večír jdeme. Ukážeš převozníkovi svýho přitroublýho bráchu! Ale pamatuj si, děkuj tady Flíčkoví, že neruším zahradu a neženu té ven z království. A teď jdeme kralovat Flíčku. Vodpoledne ve tři tady zahradníku! Dones slivovici, dáme si pěkně čoudika a všechno to probereme.

 

Hurdálek VI. vzal Flíčka do náruče a odešel do královské komnaty. Flíčku, neboj, já vím že je to k přívozu daleko. Já tě ponesu. A tomu pacholkovi zahradnickýmu vrátíme tu halenu pěkně voslintanou.

 

***

 

Byl krásnej letní večer. Král Hurdálek VI. s Flíčkem v náručí šlapal se zahradníkem, ten měl v náručí Knoflíčka, po polní cestě k přívozu.

 

Chtěl jsem říci pane králi, povídal zahradník, že von převozník má zlatý srdce, ale abyste se nedivil, von je taková huba nevymáchaná! Počkej, počkej, povídal Hurdálek VI. Položil Flíčka na zem. Pusť na chvilku zahradníku Knoflíčka, ať si trochu kluci hrajou. Konec konců, je to pro tvýho Knoflíčka čest, že má za bráchu královský štěňátko! A připal mi! Sedli si u cesty pod strom a pokuřovali.

 

Tak co tím chceš zahradníku říct, že převozník bude na mně, na krále Břetislava Hurdálka VI. přímo sprostej? Ale ne, pane králi, von jen říká, co si myslí, a to je dobře ne? No dobře to je, povídal Hurdálek VI., ale nesmí si vo mě myslet nic špatnýho. Znáš mně zahradníku, já jsem pak hned vzteklej a hned bych se ho musel zeptat, jestli je tady král von, nebo já? A podívej, já se dobře koukám, ten tvůj Knoflík už podruhý Flíčka povalil. To mám z toho, zabědoval Hurdálek VI, že jsem neposlouchal tatínka Hurdálka V. a pustil si zahradníka k tělu.

 

Ahoj kluci, mával na ně převozník a uvazoval prám. Končím dneska, uděláme si pěknej večer, vopečeme špekáčky a kluk nám bude nosit pivo ve džbánku. Tak to je ten tvůj brácha zahradníku?

 

No, povídal Hurdálkovi VI, frňák máš pořádnej. Skoro jako náš pan král. Ale uši ti vodstávaji trochu miň. Převozníku, našemu králi uši taky moc neodstávají. von má jenom velkou korunu po tatínkovi Hurdálkovi V. a ta mu sjíždí na uši. Jinak má uši stejný, jako tady Břéta. Víš co zahradnickej, povídal převozník, příprav zatím vohniště a ty Břéto upaluj támhle do lesíka pro chrastí, ať to lip chytne. Ale dávej majzla; chrastí se nesmí sbírat, je to královským dekretem zakázaný. Všichni se diví, co to našeho hodnýho krále raflo.

 

Flíček s Knoflíčkem radostně poskakovali kolem maminky. Hurdálek VI. se loudal k lesíku. A zrovna nebudu upalovat, vztekal se. Kdo je tady vlastně král, já Hurdálek VI. nebo převozník? Sprosťák jeden! Já mu dám frňák a vodstálý uši. A ještě mě pošle krást sám sobě chrastí, když ani nevím co to je.

 

Sedl si v lese na pařez. Když je to chrastí, tak to musí chrastit. Pak už jen vopatrně se přiblížit, skočit a čapnout ho. Nejsi zase takovej trouba Břéťo, povídal si Hurdálek VI. Ale nic nechrastilo. Najednou kde se vzala, tu se vzala stala před Hurdálkem VI. babička s nůší. Takhle vypadala moje babička, napadlo Hurdálka VI., až na tu nůši.

 

Copak panáčku, copak tady tak smutné sedíš? Ale babičko, povídal Hurdálek VI. Mám velkej frňák, vodstávaji mi uši a nevím co je chrastí. Jakpak bych z toho neměl bejt smutnej? Ale to jsou přeci tady ty uschlý větvičky. Dáš je takhle pěkně dohromady, podívej a svážeš provázkem. Ale ty nemáš, chlapče, provázek, viď? Já ti kousek dám. Hurdálek VI pomohl ještě nasbírat chrastí babičce.

 

Ale vopatrně chlapče, povídala babička. Ať tě nechytěj. Je to teďka zakázaný. Já bydlím tady kousek v chaloupce. Co bych si počala bez chrastí? Babičko, povídal Hurdálek VI., kdyby něco, tak jsem vám to chrastí dal já. Pošlete je k převozníkovi, že tam jsem. „To jsi hodnej, chlapče, pan Bůh ti to voplať!“

 

Hurdálek nesl pyšně k přívozu náruč chrastí. Vida, povídal si. Když jsou na mě lidí hodný, tak já jsem taky hodnej, ale nesmí mě navztekat, to já se pak neznám, protože konec konců, kdo je tady král, když ne já? A pak naučil převozník opékat Hurdálka VI. správně špekáčky a pít pivo ze džbánku.

 

Flíčku, volal radostně HurdálekVI, pocem, podívej, jak jsem to krásně vopekl. Neber si vod zahradníka, ten to připálil. Počkej, páníček ti to pofouká, je to horký. Šli k řece a převozník ukázal Hurdálkovi VI, jak se hážou placákama žabky. Hurdálek VI. byl šikovnej a hodil jich nejvíc. Vyhrál jsem, vyhrál jsem Flíčku, jásal Hurdálek VI., pániček hodil nejvíc žabek! Povídali si chvilku, mlčeli chvilku a poslouchali, jak šumí řeka.

 

Zpátky nesl celou cestu Hurdálek VI. Flíčka v náručí, aby se mu ve tmě neztratil. Pojď si dát ještě čouda na balkón zahradníku, je tak krásná noc. Pročpak si mi zahradníku nikdy neřekl, že jsou v mém království takový krásný věci, povídal Hurdálek VI, když si připálil, jako je večer u řeky a vopejkání špekáčků?

 

No víte, pane králi, vono je to s vámi těžký. Kdybych vám řekl, ať si se mnou jdete večer vopejkat ve vobyčejný zahradnický haleně špekáčky, tak vy byste se vztekal a já se vás přeci někdy trochu bojím. Konec konců, jak vy to říkáte, král jse tu vy! No povídal Hurdálek VI, to je pravda, já se vztekám rád, ale ty mě příště všechno řekni a už se neboj. A dobrou noc, zahradníku. Vopatrně, já ti podržím žebřík, dej pozor, není pořádně vidět.

 

Pak vzal Flíčka do náruče a šel do královské komnaty. Slyšel si to Flíčku, co říkal zahradník? Prej se mě boji. Flíčku ten zahradník je velkej trouba!

 

***

 

Král HurdálekVI. vyšel s Flíčkem v náručí na balkón. Zahradníku, haló, kdepak seš? Už běžím, volal zahradník. Pojď nahoru rychle. Dáme si čoudika a pak mám pro tebe dneska důležitej úkol! Zahradník předstíral, že se mu třesou ruce, když Hurdálkovi VI. připaloval. Já jsem tak nervózní, pane králi, co to bude?

 

To máš bejt, proč, povídal HurdálekVI. a zálibně vyfukoval kouř nosem. Bude to totiž pro tebe velká čest. Jezuskote, povídal zahradník a taky vypustil kouř nosem. Jestli já to zvládnu, já tak stříhat růže, přesazovat sazeničky, roubovat a plejt… a pálit slivovici z mých švestek darebáku, na to jsi zapomněl! Skočil mu HurdálekVI. do řeči. Ale, máš štěstí, že je dobrá!

 

Podívej zahradníku, přijel spěšnej posel. Maruška, moje dceruška a bejvalá princezna, co je teď už královnou, tady bude před vobědem. Jede celá ubulená, myslí, že umírám. Mají zdržení, dvakrát už ji u potoka vomejvali, povídal ten spěšnej posel. Musím si ještě něco vyřídit, nepotřebuju, aby mi u toho Flíček kňučel. Vezmeš ho dolů do zahrady a vyvenčíš ho. Ale to ti povídám, nebudeš mi ho vokřikovat!! To je královská zahrada, Flíček je královský štěňátko a udělá si loužičku a hromádku kde chce!!“

 

Ale do sazeniček ho nepustím! povídal umíněně zahradník. Tak ty nedáš pokoj, vykřikl HurdálekVI. Já se tady s tebou nebudu každý ráno dohadovat vo tom, kdo je tady král! Proč zrovna já, HurdálekVI. musím mít široko daleko nejvoprsklejšího zahradníka. To mám z toho, že jsem nepos… posloucháš mě vůbec zahradníku?! A nevopič se po mě s tím kouřem z nosu! Tak dobrá, do sazeniček nesmí, ale řekneš mu to důstojně, jak se na královský štěňátko sluší.

 

HurdálekVI. se vrátil do komnaty. Ňák se mi komorníku přitížilo, povídal HurdálekVI. Dělaj se mi kruhy před vočima i pod vočima, vidím tě jako v mlze. Příprav mi tady tu moji postel s nebesama. Ale, nejdřív svolej rádce i s písařem k poradě. V deset ať jsou před trůnem. A ty se tam nemotej, protože já Hurdálek VI. budu dneska zlej a mohl bys to slíznout taky.

 

Pánové, pravil přísně Hurdálek VI. rádcům. Poslouchejte mě teď dobře. Kdo z vás sedmi má babičku, co bydlí v chaloupce u lesa, tak až řeknu teď, zvedne ten svůj vypasenej zadek a udělá krok dopředu. Teď!! To jsem si mohl myslet. Ani jeden. Kdo napsal ten pitomej dekret vo zákazu sbírání chrastí?

 

Písař! volali rádci a ukazovali na nešťastného písaře prstem. Ale voni mi ho pane králi nadiktovali, bránil se písař. Tak jsi s tím měl přijít rovnou za mnou! vykřikl Hurdálek VI. Já jsem přišel, pane králi a vy jste ho podepsal. Tak nakonec, vztekal se Hurdálek VI., jsem já zakázal babičkám sbírat v lese chrastí. Tak piš, písaři, co ti budu teď diktovat!

 

Já Hurdálek VI. hlava pomazaná, potomek moudrého krále Hurdálka V., ruším zákaz sběru chrastí. A zároveň tímto ukládám svým rádcům, aby každou sobotu vobešli všechny babičky v chaloupkách a dohlédli na to, aby měly dostatek chrastí!

 

Tak! Dej mi to hned podepsat. To vám povídám pánové, jestli jenom jedna, úplně ta nejmenší a ještě k tomu vohnutá babička si přijde na hrad na vás stěžovat, dám vykopat znova hladomornu. A teď už vás nechci dneska ani vidět!

 

Komorníku, kde je Maruška? Už je kočár na vobzoru, hlásej na věži, pane králi. Tak běž, čekej na ni, já si jdu lehnout, vopravdu mě to bere. Přiveď ji k tej mej posteli s nebesama! Hurdálek VI. vyběhl na balkón. Rychle zahradníku, dones mi Flíčka a kolíček na prádlo. Pospěš si!

 

Hurdálek VI. si lehl do postele s Flíčkem na hrudi a čekal. Když se ozvaly spěšné kroky, dál si kolíček na nos a Flíčka strčil na pupek pod deku. Tatíčku můj a králi, zvolala Maruška a s pláčem klekla u postele. Co je vám?

 

Ještě že sis pospíšila dceruško, povídal slabounkým hláskem Hurdálek VI. Kdybych neměl kolíček na nose, tak už jsem vypustil duši. A co vás bolí, tatínku králi? vzlykla Maruška a s rozšířenýma očima pozorovala poskakující bouli pod dekou. Víš Maruško, už s tím nejde nic dělat. Jednou to mám za krkem, jednou na hrudi, podívej.

 

Král odkryl deku, Flíček po pupku přicapkal k Marušce a olíznul ji. Jeé, jeech! vyjekla Maruška. Vyskočila, ztratila balanc a kecla sebou na truhlu s královskejma klenotama. Co jste mi to, tatínku pane králi, zase vyvedl? Já jedu tři dny uřvaná v kočáře a vy, vy zase jenom blbnete!

 

Pohádka pomalu končí. Vše se vysvětlilo. Maruška měla nakonec radost, že vidí tatínka zdravého a veselého. Na Flíčkoví mohla oči nechat. Hurdálek VI. jí vzal k převozníkovi, pyšně jí ukazoval, jak umí házet žabky a opékat špekáčky. Převozník dal Marušce poslední štěňátko.

 

Když Maruška odjížděla, stál král se zahradníkem na balkóně. Lid v podhradí jásal a pozdravoval Marušku v kočáře. Jásal dál, i když kočár zmizel. Copak ještě pořád lid jásá zahradníku? ptal se Hurdálek VI. To k vůli tomu zrušenému zákazu sbírání chrastí. Voni to spojili.

 

To je rozumný, pokýval hlavou HurdálekVI. A nalej mi štamprli tej dobrej slivovice z mých švestek zahradníku. Když si cvakli, tak se HurdálekVI. zeptal: Zahradníku, když už se tak jásá, jestlipak sis všimnul, co je v království nového? To teda jsem si nevšimnul, odpověděl zahradník, škrábal se za uchem a pouštěl kouř nosem.

 

Flíčku, povídal HurdálekVI. a zvedl štěňátko do náruče. Náš zahradník je velkej trouba, protože nevidí, že já, HurdálekVI. už nejsem vůbec smutnej, a že jsem šťastnej. A dal Flíčkovi hubičku na čumák.

 

Aktualizováno: 21.7.2013 — 07:45

228 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Jak mám vysvětlit Nastěnce,že je venku vedro na padnutí a proto opravdu ven nepůjdeme?? skáče mi po hlavě, řve, nudí se…nemůžeme ani k vodě, jelikož je na antb, měla falešku + zánět cecíku. Navíc se to nelepší…furt má cecík oteklý….

  ani stopovat nechodíme páč je to všechno šíleně vyprahlé…

  Terrynka jsem včera ráno ostříhala na letní střih tak je takový hubený a maličký…než si stoupne vedle Nasti 🙂

  hezký teplý (sun) den Vám všem přeju ( konečně nemám studené nohy…..do hlavy néééé )

  1. U nás taky vedrušo (v tyto dny konečně plně oceňuju, že bydlíme ve zděném baráku a už ne v paneláku, tam to teď musí být o zdraví (sweat) ). V jedenáct na louce ve stínu třiatřicet celsiových (whew), takže i Brooke je zabržděná (chuckle) . Tak teď čekám na osmou hodinu večerní, že vyrazíme … ale jestli bude chladněji, to netuším – spíš předpokládám, že k horku se přidají komáři – zřejmě bonus.

   Ale zřejmě budou nějaké skvrny na slunku, protože se mi psice porvaly jako psi – kvůli krabici kočičího žrádla, kterou jsem zapomněla uklidit. Takže Toya má další díru v uchu :S

   Poznámka: já si teda nestěžuju (kdy jindy, když ne v červenci, že jo), já jenom referuju.

   1. Ygo, u nás je velmi podobně, oceňuju zahradní jezírko, kde se můžeme koupat, a to, že jsme v domku a ne v bytě, kde těch možností moc nemáš a všude kolem jen rozpálené ulice.
    U nás jen Borůvka vyrazila kočku, která se po celodenní couračce přišla podívat na ten kastrol psího žrádla, co chládne na zídce na terase a Borůvka měla pocit, že ohrožuje její večeři 🙂 Ovšem u nás to není o procvaknutých uších, ale o kočce, která sedí o metr a půl dál na zídce a laxně pozoruje psici, která ten kastrol střehne jako státní poklad 🙂

    1. No, v pražským paneláku to byl zážitek. Blbý je, že zítra se to má měnit až k večeru…

     1. V pražským paneláku to stále je zážitek, paradoxně mám teď v pokoji úplně nejtepleji, a to jsem okno otevřela až po devátý. Teplota 30,1 fakt není na spaní. 🙁 Panely a asfalt venku stále šíleně sálají teplo, grrrrrr.

     2. Jooo, super, tak to mi stihnou uschonout knihovny, co je zrovna natírám, a taky mi uschne primalex v pracovně.
      (Do hlavy nééé!) 🙂

        1. Jo tak to jo, to máš tu novou barvu, hmmm, ředitelnou potem. chichi

         Jestli žížaly dostanou zvíře, vymyslíme pro Tebe další sázku. 🙂

         1. Beru!!!

          To víš, musím být kreativní. I kdybych měla mít na knihovnových policích slaný mapy. 😀

 2. OT od Velké kočky

  OT : Chikinčina štěňátka opouštějí domov. Dnes odjela malá Eimee dokonce do zahraničí a sice na Slovensko do Popradu. 😉 Asi 400 km jeli noví páníčci 6 hodin. Snad tu dlouhou cestu malá prospí. Hodná Beda mi pomohla s fotografiemi štěňátek na rajče, až to bude pasovat dám sem odkaz.

  http://meda-beda.rajce.idnes.cz/Chiki_a_papillonci_podruhe/

   1. Milá Velká Kočko – papillonci jsou krásní pejsci. Možná, časem, bych nad něčím takovým taky uvažovala (nod)

 3. OT o OT : Psala jsem OT příspěvek o Chikinčiných štěňatech ale otevřela jsem chybnou pohádku Král rybářem a tak ten příspěvek skončil tam. Přemístit jej neumím.

  Už mám na sebe vztek jak všechno zpackám, jak mi ta hlava přestává fungovat. Nemyslela jsem že stárnutí bude tak hrozná záležitost. Je to jen hromada žalosti a lítosti nad ztracenou pohyblivostí a nad ztrátou jiných životních funkcí které člověk bral jako samozřejmost. Na tohle nejsem připravena a mám zatěžko ty ztráty akceptovat a žít dneškem. Chce se mi křičet a řvát jako v nějaké vypjaté scéně na divadle. Ale to se v civilu nesluší a nedělá. Chtěla bych vrátit čas a nemusela by to být zrovna polovina šedesátých let minulého století (a minulého tisíciletí jak podotkla Zdena b.p.). Stačilo by mi 10 let zpět, kdy jsem chodila a pohybovala se bez potíží. Já na tohle nemám síly.
  Omlouvám se, někde jsem to potřebovala vyklopit. Je vám to balvan jak hrom.

  1. Jenom tu ten balvan shoď, proto nás tady máš. (hug)

   A štěňátku přeju, aby zvládlo cestu v pohodě a aby se mu v nový smečce líbilo. (h)

   1. Děkuji milá Io!
    Jen počkej až objevím ten balící papír a nebo alternetivu zabalení balíčku. Těmi drobnostmi co pošlu se ti vnutím a budu stále s tebou v Makovém domečku. (happy)

  2. Taky klofnu do kamene ( v jednom vesternu klofe jeden do šutráku v potoce leta a nic, přijde druhej taky klofe, pak klofe celá ves a z kamene jsou oblázky co je řeka přeteče a za leta ohladí) a pošlu (hug) a (rose1) .
   Včera už za soumraku jdu od slepic (na noc se zavírají) a zahlédnu kolečko s hnojem králičím jak trůní nevyveženo na začátku tankodromu na nakloněný rovině našeho nakopci pozemku, tankodromem lze dojet k hnojišti. S povzdechem se chopím rukojetí kolečka a tlačím a sunu břímě vzhůru, chvilku dobrý, pak si šlápnu na slimejše a letí kolečko, hnůj, já. Obdržím od držadla jednu do žeber, druhou do horkem pekelně opuchlý holeně, upadnu a narazím si bolavý koleno. Jak mě se chtělo řvát, zmlátit celej svět. Nějak ze mě výkřik nevyšel, poseděla jsem na trávě u kupky hnoje, počkala až přejde bolení, pokoukala na tmící se hory, poděkovala za přežití a odbelhala se domů a teď mi napadá, že to musím jít horko nehorko spravit. Zatím jsem na to ráda pozapomenula.

   1. Milá Radko, děkuji i tobě za pomoc! (inlove)

    Já vím, já to dobře vím že každý s něčím bojuje a že je nás víc kdo řvou uvnitř sama sebe. Mně to jenom všechno zaskočilo, nepočítala jsem s tím že v 77 letech budu takováhle troska. Nikdy mne to ani nenapadlo. Byla jsem vždycky pohyblivá a vždycky jsem cvičila, takovéhle konce jsem opravdu nepředpokládala. Podle všech ukazatelů a mých předpokladů se neměly objevit v mém případě. Jo naučit se akceptovat to co je a jak to je. Zdá se mi to nemožné, nepřekonatelné.
    :X Já už budu zdrženlivá. 😉

    A ať tě pohmožděniny moc nebolí. A bolavé koleno se nezhorší a naopak uklidní. (y) (y)

    1. Velká kočko to já jen, že se mi to tak pěkně připomenulo, nesrovnávám nesrovnatelné, si přes všechna zlobení žiju u rodiny, je nás tu dost na každou práci i potíž, je velkej rozdíl být s jedním člověkem na dovolání se a žít uprostřed společenství. Babička mečová se taky potýkala s tím, že ač samostatná a se spoustou musů nemohla najednou v pohodě vyběhnout schody, vyplít záhon na zahrádce, dojít se kouknout po houbách. Vím, že je to těžké a je potřeba si mít kde povzdechnout. Zdrženlivost si uchovej na protivnou sousedku, přeci jenom kdyby od Tebe dostala zaslouženě koštětem po zádech měla bys opletačky horší těch stávajících. Jak Ti úředníci reagují, vysvětlíš-li jim písemně situaci. Neměli by možnost sáhnout po nějakém příspěvku na údržbu zahrady?

     1. Všechno jsem pravdivě popsala a v odpovědi je mi vyhrožováno pokutou. Samotné ženské jsou tu v nevýhodě a když jsou staré a nemocné je to ještě horší. A což teprve když je k tomu všemu ďábelský cizinec, takovou lze zašlápnout jako brouka. Do 1/9 to musí být v pořádku i kdybych byla na smrtelné posteli.
      To je jako když požadovali peníze po mém mrtvém manželovi. On byl v právu ale případ nebyl dořešen a vlastně taky přispěl k jeho smrti. Ti jdou až za hrob.
      Tady si pensista který potřebuje pomoc od města musí tu pomoc draze zaplatit. Za každý úklid (uklízí se jen do výšky očí) za každou nataženou stahovací punčochu, za každý nákup který za osobu udělají. Taky se draze platí cesty do města za doktorem atd. Teď se šetří a „färdtjänst“ nedostane každý handikapovaný či starý. Proto se děsím být v této zemi neschopná a odkázaná na druhé. Syn mi pomáhá ale když pracuje v noci musí ve dne spát. Není to tak jednoduché.

   2. Radko, ty si to taky umis uzit. (h) „Nějak ze mě výkřik nevyšel, poseděla jsem na trávě u kupky hnoje, počkala až přejde bolení, pokoukala na tmící se hory, poděkovala za přežití a odbelhala se domů.“ Holt nekdy se nam toho nalozi vic, nez chcem.

    1. Jo jo Hani, někdy se zadaří. Četla jsem jak Chet s Tvou pomocí zatočil s ručičkou vah. To tedy smekám klobouk.

  3. Milá Velká kočko (h) a Radko (h) , objímám vás.
   Radko, to teda byla síla! Vlastně můžeš být ráda nejen žes to přežila, ale i že jsi nakonec seděla vedle kopky hnoje, ne pod ní. (wasntme) Promiň, ale neodolala jsem, popsala jsi to tak živě, že jsem to viděla před očima – i s tím jiným koncem. (chuckle)

   1. 😀
    on je teď děsně zapařenej 🙂

    nechápu ty haldy slimejšů, jaktože jim není horko a nezalezou do země (flex)

     1. To je invaze těch hnusáků. Já mám ožrané kde co, všechno jim chutná. Afrikány jsem letos už vzdala.Dostala jsem deset okrasných slunečnic a kde jsou? A to s nimi bojoju každý den. Mají převahu. Štvou mně když mi překousnou jiřiny pod poupětem. Já se ani nedovím jakou mají barvu.

      1. Ťuk ťuk, u nás letos nejsou. To je blaho! Loni a předloni touhle dobou jsem se procházela navečer a ráno po pozemku s vidličkou …

       1. S vidličkou – jéééé, a já myslela, že jedlý jsou jen ty s ulitou (chuckle) (chuckle) .

        Jinak ťuk ťuk – u nás taky téměř nejsou (sem tam jeden) – asi ta naše saharská horka slizákům až tak moc nesvědčí.

        1. … napichovala je a házela do kompostu … tak hrozný hlad, abych TOHLE pozřela, jsem nikdy nezažila (chuckle) .
         Říkala jsem si, kdo se na tuhle nedokončenou větu chytí první, nezklamalas, YGO 😀 .

 4. Všem milým gratulantům tentokrát ne vřelé, ale úplně ledové, přímo mražené díky, ty budou dneska jistě milejší. Jste moc hodní a moc mi patříte do života, jsem za vám opravdu vděčná.

  1. Milá Baty, krásný narozeninový večer ti přeji – hlavně zdraví, zdraví, zdraví – no a pak ještě štěstí a hodně dobrých lidí kolem sebe.
   (f) (f) (f) (f) (f)

  1. A sláva jí ona je pašák a piškumpré a župajda……. (hug) (h) (^) (d) (rose1) (rose1) (rose1) Zdar, zdar, zdar!!! Baty Boží požehnání, zdraví a zdraví a zdraví a pohodu a splnění tří nejtajnějších přání 🙂

  2. Milá Batýsková (inlove) , přeju Ti všechno nejlepší k narozeninám. (h) (f) (music) (sun) radši ne, spíš trochu (rain) :*

   1. Milá Baty,
    štěstí, zdraví do sta let, ať Tě stále těší svět, zůstaň dlouho s námi, objev se i mezi námi 🙂 (rose1) (rose1) (rose1)

  3. Milá Baty, vše nejlepší k dnešním narozeninám přejeme z horké pece, zvané Praha a hladíme hebkými tlapičkami (h) (rose1) (h)

  4. Milá Baty, hodně zdraví a kus štěstí a radosti.
   Inovované přání (rain) (rose1) (rain) (rose1)

  5. milá baty, i od naší smečky ti letí přání všeho nej nejlepšího k narozeninám (h) (f) (h) (f) (h) (f) (h)

  6. Hodně radostí, málo starostí a snesitelný počasí přeji Ti baty k narozenínám a ať Ti slouží zdraví.

  7. Milá Baty, všechno nej, nej, nej, ať se ti daří celý den a pak celý další rok, ať ti všichni kolem dělají jenom radost a tak vůbec. Jo a kýbl ledové vody, průběžně přimražovaný, na nohy, a kýbl zmrzliny Manhattanu a žličku. (rain) (f) (rain) (d)

  8. Milá baty, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  9. Milá naše Batýsková, přeji mnoho zdraví a veselé mysli. Posílám chladnější větřík z hor (rose1)

  10. Mila Baty, vsechno nejlepsi k narozeninam – hlavne zdravi a spokojenost a hodne radosti s vnuckou. (h) (rose1) A opatruj se!

  11. Smečka od cedru zdraví královnu plyšových koček Baty. Mnogaja ljeta, zdraví a pohodu, a co nejledovější přání všeho dobrého (d) Připíjíme tím nejstudenějším, co v lednici najdeme – konkrétně caipirinhou (d)

 5. léto budiž pochváleno (sun) (h) (sun) (h) (sun) (h) (sun) (h) (sun) (h) (sun) (h) (sun)

  zdrháááááám, už tu nejsem, nikdy jsem tu ani nebyla!!! (rofl) (y)

  1. To teda zdrhej hodně rychle, než Tě za tohle konstatování někdo dohoní! (envy) (punch) (devil)

   1. Přesně tak, Karolínko. (inlove) Chtěla jsem zvolat „zahlušíme Budu“, ale protože ji mám ráda, radši dělám, že vůůůůůbec nic tak hrozného neřekla. (shake)
    A taky se hlásím ke gorilím ženám po ránu, (chuckle) .

    1. Zdravíme od Ještěda a přejeme mnoho zdraví, štěstí a Božího požehnání (f) (f) (f) (f) (f)

    2. No, však všeho do času! Zase se ochladí a pak to bude opačně – já si budu lebedit a Beda nadávat (wave)

 6. hezkou (sun) neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  (wait) Nepřehřejte se, hezky seďte v chládku, hodně popíjejte…

  My jeli do lesa v půl šesté, aby se Betka proběhla než bude vedřinec. Stejně bylo přes dvacet stupňů, ale potůčky tečou a do lesa se prostě o víkendu musí… Takže dneska snídaně až po procházce…

  1. Tady jsme momentálně na 25 stupních, asi taky vyběhnu s Ankou na dlouhou. Ovšem s ní je potíž v tom, že velká vycházka musí být kolem třetí či čtvrté, jinak se vůbec nepočítá. Takže je mi jasné, že v tom největším vedru mi tu bude přešlapovat a funět nervózní pes. Ale já se nedám, do toho pařáku prostě nepolezu. (whew)
   Xerxová, opět skvělý Betíček+fotky mrňousků. Krásná Františka bude asi časem pěkné kvítko, něčím ve výrazu mi připomíná blonďatého čertíka od George. (chuckle)
   Přeju všem krásný den a neupečte se dneska. (h)

  2. Zdravím s nedělním ránem, my byly v lese také po šesté, také bylo už 22°s tím rozdílem, že tady neteče nic a to co stojí tak silně zapáchá, neb je to voda shnilá a ne živá.

 7. Máme tu v Götebořicích něco mezi 20°- 24° a to stačí aby trávníky byly do žluta a i stromy shazují trochu listí. Na stromech už to není mladinká zeleň ale taková ta tvrdá zelená. V noci se dost ochladí, zatím žádná teplá noc po které tak toužím jen abych zavzpomínala na mládí.
  Moc se nehýbu, k artrose v kolenou a zanícené levé patě se mi cosi děje s nehty na palcích u nohou. Začaly růst do oblouku a mezi nehtem a palcem je volný prostor. Nehet se zařezává do masa, pedikérka s tím prý nic nemůže dělat. Včera to začalo na levé noze krvácet, krve jak z vola. Čekám na pondělí a doufám že se dostanu k doktorovi. Takže tak.

  Teď vyběhneme s Garykem ven a už tu bude další pohádka.

  1. Čerta starýho, v neděli ještě nová pohádka nebude. Já jsem už pěkný pomatenec jako je můj pes poděšenec. A jestli ono to není jaký pán takový pes. 😉 Pokud to ale není jaký pes, takový pán. 🙂

 8. včera jsem mluvila chvilku telefonem s Dede, když jela na letiště směr mimíš (inlove) . Nemohla poslat ani kratičké hlášení o stopařském táboře, neb je Doubravice bez netu (na kravíně vypadla anténa (chuckle) )

  Tábor přežila, obě psice jsou moc šikovné. Jen Dede se nelíbí topografie (wait) , musí se učit, móóóc učit (rofl)

  1. Hi, hi, já s ní mluvila ve čtvrtek a informovala mě o práci na stopách. Vypadá to,že snad to začne někdo dělat i na JM, někdo ze záchranářů. Bylo by dobré, kdyby se tato metoda ujala alespoň u části profesionálů.

 9. OT a neplacená reklama 🙂 :
  kam pro levné, nicméně kvalitní psí žrádlo? Jedině do Mountfieldu!!!

  Nedělám si legraci. Opravdu jsme tam s Ioanninou vlezli se poradit, čím z jejich výrobků nejlíp zlikvidovat ten neudržovaný porost (trávník bych tomu říkala jen ve chvílích maximálního optimismu), co má na zahradě. Křovinořez jsme si neodnesly, ale narazily jsme na pytel granulí, které byly podle Io luxusní (cože to bylo? To už si nepamatuju 🙁 ). Deset kilo normálně tak za pětistovku, tam za necelé dvě stovky!
  Tak až si budete pořizovat bazén, myslete na své mazlíčky 🙂 .

  1. vlezly (headbang) … ale když myslíme jako chlapi, nemohly bychom používat i odpovídající mluvnici?

  2. Něco s jehněčím, rozhodně to vidělo víc jehňat než sóji. Mám slézt do nížin a kouknout do skříně?

   1. O.K., ale furt lepší než Chappi, co bych byla koupila v tom Tesku vedle (měla jsem na žrádlo pro holky vyhrazené dvě stovky). A holkám taky chutnají stokrát víc než Chappi.
    (A nedoporučujte mi, že mám nakupovat v Zoohitu super extra skvělé žrádlo – než si zkusíte žít s mým rozpočtem. 🙂 )

    1. Io, pro jednou se asi moc dít nebude, ale dlouhodobě bych tím nekrmila, to už asi raději tím Chappi :S
     Věřím, že holkám chutnají víc, protože tyhle granule obsahují sůl. Ta psům sice chutná, ale pro jejich vnitřnosti je to docela problém. Dlouhodobé krmení slaným žrádlem vede u většiny psů ke zdravotním problémům.
     Až budeš mít chvilku, zkus popřemýšlet, jestli by Tě nakonec nevyšlo levněji krmit syrovým masem + přílohami.
     Neříkám hned … do budoucna…

     A ještě me na popisu granulí „pobavilo“: „Sacharidy byly získány především z prvotřídní rýže a kukuřice bez genetické modifikace.“ ….. ale ve složení nějak tu rýži nevidím, zato je tam pšenice 🙂

     1. Io, s tím masem může mít tosca docela pravdu

      teda takhle, u koček je krmení jiný než psů, prostě potřebují poněkud jiné složení (konkrétně myslím hlavně větší podíl bílkovin), ale tento princip bude asi stejný

      nejlevnější (hnusné 😀 ) kapsičky pro kočeny jsou někde kolem 10-11Kč a mají 100g… ve složení se dozvíš, že obsahují 4 (slovy ČTYŘI) procenta masa deklarovaného v názvu (kuřecí, krůtí, hovězí atd.)

      a teď si vem, že jejich nejoblíbenější kuřecí maso stojí v akci třeba i 110 (někdy, někde dokonce 99,90, tedy 100) za kilo!!! to je prakticky stejná cena jako za tu kapsu – a je to čisté maso, na rozdíl od těch z 96% sojových kostiček

      (o rozpočtu bychom si mohly dlouze popovídat)

      1. Bedo „hnusné“ kapsičky „umím“ v akcích i za 3,90 – TESCO, LIDL apod. 3-4% masa, zbytek kdovíco!
       Kočky, ikdyž domácí mazlíci, jsou masožravé šelmy, takže tohle určitě není to správné krmení! Ale v době slev si toho lidi nabírají plné košíky.
       Máš pravdu s tím kuřecím, ale zase balené kuřecí kluci tvrdě odmítají, jen bourané čerstvé. A Zrzínek se po něm drbe. Takže taky nic moc řešení, ale dobré kvalitní kapsičky a dobré granulky jsou určitě jako náhrada za syrové maso postačující. tgfrrrrrrrrrrrrrrrrr – to byl Zrzínek, právě přešel po klávesnici.
       Zrovna tak, jako čtu příbalové letáky o jídle, které si kupuju pro sebe, tak čtu i ty pro kočky. Párek se 3% masa bych do huby nevzala, tak přece to nebudu vnucnovat tvorům, které mám ráda a nechci jim ubližovat.

      2. Nojo, upřímně, já byla tak spokojená, že nemusíme ještě i do toho Tesca…
       O té soli vím, proto se vyhýbám Pedigree.
       Beztak – nepovalím pro další pytel tak daleko, takže holky zase dostanou, podle toho, nač zrovna bude. Chappi, Darling…
       Syrový dostávají jako chuťovku, ale jenom tím krmit nechci, protože se celkem snadno může stát, že nebudeme spát (a tudíž holky večeřet) doma, takže je musím mít zvyklý na něco, co nasypu do pytlíku, hodím do batohu a pak v pohodě vytáhnu, nasypu do misky, ráno sesypu zbytky do pytlíku… a tak. 🙂 Barfovala bych, nebýt toho cestování.

       1. Klasické grancle by se s masem střídat neměly, lisované za studena můžou. Můj tým většinou barfuje, ale když jsem pryč nebo musím někam hodně brzo ráno, zblajznou Markuse. Bude-li nějaká Thálie, můžu Ti dát vzorek na okoštování.

        1. Se zájmem jsem na ně koukla- a nic pro nás, je tam kuře. Světluch se po kuřatech drbe a má vyrážku na břiše. Já krmím bezobilninovou Acanou, která má tři druhy bez kuřat. Psice nepořebují light, i když jsou kastrované, stačí jim to, že tam není obilí, rozumná dávka a pohyb. V podstatě kuřecí maso dostanou jen při průjmu nebo tak, jinak stačí trocha a máme doma drbače. Kupodivu vadí víc svalovina než vnitřnosti, kuřecí žaludky a srdíčka Světluch takové potíže nedělají, jen mírné. Tak střídám granule a maso z konzerv (kvalitních) nebo maso, ovšem bez toho kuřecího. Střídání jim nevadí. A syrové maso si vezmou z ruky jako pochoutku, z misky ho prostě nežerou. Se zeleninou problém není. I tak nemá smysl jim to syrové cpát, když ho nežerou.

        2. To by bylo fajn, stejně zase dovedu Penny, tak to zkusí na místě. Melina žere všechno, ale Penny je vybíravá, a jelikož začíná vypadat tak trochu jako kostřička (ztrácí ve stáří svaly a tuk neměla nikdy)… 🙂
         Takže pokud chápu, problém se Zoohitím balením je v tom, že toho prostě musí přivézt strašně moc, proto je to tak drahý? Protože já to kdysi zavrhla v tom smyslu, že nemůžu dát čtvrtinu měsíčního příjmu na psí žrádlo.

         1. Io, ty Markusy jsou z lisovaných za studena nejlevnější. Velká balení páč tím využiju nižší dopravné a chovatelskou slevu. Čárlí od Dany od Alex je dostává taky 🙂

          1. Jasně. Já si to propočítám a pokud bude cena pořád čtvrtina mýho měsíčního příjmu, tak holt budou holky žrát to, co doteď.
           Je samozřejmě hrozně fajn živit lidi a zvířata zdravě, ale na dluh to fakt nejde.

    2. Io, zoohit zdravé lisované za studena Markus Muehle balení 2 x 15 kg mi vychází na 32 Kč na den pro šedesátikilového psa.
     Maso z Vetamixu – obvykle mají v akci nějaké maso okolo 35 Kč za dvoukilovku. Akorát to chce mražák, minimální závoz je 70 kg.
     Můj oblíbený barfový odkaz: http://www.manwe.eu/ – pravé menu.

     1. Jarko, nevím, proč je ten blud o tom, že se nesmí kombinovat syrové maso a granule, tak rozšířený. Každý normální veterinář (rozuměj ten, který neprodává granule) ti řekne, že zdravý pes s tím nemá problém. Naopak, pokud je živen jednostranou stravou, zleniví mu trávení a pak je průšvih, když dostane něco jiného, než na co je zvyklý.

      1. Citát: „Celý trávicí systém psa je přizpůsoben pro trávení syrového masa a kostí. Zdravý organismus psa, který je krmen syrovou výživou má pH žaludečních šťáv 0,7 až 0,9 (srovnatelné s kyselinou), které salmonelu, škodlivé bakterie, plísně a vnitřní parazity zlikvidují. Navíc syrové maso je stráveno v krátkém čase (cca 24 hodin), takže tito škůdci mají málo času se ve střevě zabydlet. Naopak přírodě vzdálená krmiva jsou ve střevě 3 až 4 dny (kvašení, hniloba) což se pro škůdce (špatné bakterie, plísně, červy) stává živnou půdou.“
       Docela tomu věřím, protože jsem viděla na vlastní oči jak má stará čubina navíc kardiačka) vyloženě omládla po změně stravy.

       1. Potvrzuju co říká Iva, mý psi mají taky grancle běžný a nedělá jim potíž kombinace se syrovým masem a jinýma vylepšeníma. Přitom Argo míval s trávením trable po viroze asi dva roky.
        Pravda je, že jsem jednu dobu krmila za studena lisovanýma.

        Když si přeberu ten citát od Jarky tak to mísení ve střevech vypadá opravdu nebezpečně. Není to tak, že syrová strava ty grancle postrčí? Asi pak neproběhne trávení granulí jak má, ale jako pečlivý sběratel jsem si jistá, že po syrovém mají kadění hned druhý den trochu jiný.

 10. Přeji všem hezký sobotní večer. Řádně horký, a bude hůř!
  Tak pan král si pořídil rozkošné štěňátko! To je dobře, že ejenom já, ale i někdo druhý musí utírat loužičky (chuckle) .
  Dostala jsem dost znepokojivého mejlíka od jednoho našeho souseda z ulice, má ovčačku – mallinoi. Tu potrhal v noci (chodí venčit ještě tak po 22 hodině) divočák, rovnou na konci našich zahrad!!! Za těch 33 let co tu bydlíme, něco naprosto nepředstavitelného v lese, natož přímo u domů!

  1. utítej, utírej (chuckle) (zbytek hlášení je kde ???) Já dneska taky utírala tři loužičky. Beta je v tom pochopitelně nevinně, ale Fanynku jsem v tom vedru odmítala pařit v plíně (chuckle)

  2. Ha! Zde je stopa, milý Watsone, vlhká stopa, kterou musí Alex utírat. Od Darečka to nebude, takže?! Milá Alex, jakéže před námi ukrýváš učurané překvapení? 🙂 (h)

   1. A s tím divočákem hned žádejte místní úřad, aby s tím něco udělal, jde o bezpečnost nejen zvířat, ale i vás.

 11. Jeste k tomu hubnuti. Tech 55 kg prednosta ztratil v prubehu temer dvou let. V podstate to nebyla nejaka extra slozita nebo otravna dieta. Omezila jsem megaporce cehokoliv – cili jsem uvarila jen tolik, co podle meho odhadu by nam melo stacit na dve porce. Tim padem odpadly „pridavky“. Uvarila jsem tu a tam brambory, ale malo a pridala v pare delanou brokolici nebo cukety a tak. Prestala jsem pict. Vyrazne jsem omezila me oblibene kremove polevky a omacky. Naprosto jsme vyloucili fast foody. Asi po pul roce jsme jednou cestou nekam koupili neco u McDonalda a bylo nam z toho blbe. Vicemene jsem prestala cokoliv smazit (krom meho oblibeneho kvetaku). Zakazala jsem (ano!) ty zazivne americke pizzy, kde je tolik syra, ze mne se z toho leta delalo spatne uz jenom pri pohledu. Misto toho delam pizzu sama, z koupeneho cerstveho testa, z cersvych rajcat nebo domaci rajske omacky, cerstve mozzarelly a cerstveho spenatu, pripadne krapet strouhnuteho parmezanu. A delam ji malou. On prednosta byl schopen za vecer snist sam pizzu skoro jak kolo od motorky. Celozrnne pecivo a celozrnne (vetsinou) testoviny – opet v mensim mnozstvi. Hodne salatu – nekde jsem se docetla, ze avocado a grapefruit pomahaji pri hubnuti, takze to hned slo do salatu, spolecne treba s jablkem a ledovym salatem a orechama. Kdyz si prednosta v minulosti daval salat, tak to utopil v tech komercnich zalivkach, zasypal hrsti strouhaneho cheddar syra, a kaloricka hodnota byla hned jak nasup veprove pecene. Ale, kdyz prijde na vec, tak dobrou veprovou peceni udelam, zajdeme na prave jizanske barbeque, proste nestrada. Ono uz to bylo kriticke, protoze muj statny junak uz vazil pres 170 kg, kdyz jsem se zaprela, ze tak to dal nepujde. Cimz nemluvim za jeho zady o nem spatne, Chet se svobodne rozhodnul a je velice pysny, ze tolik shodil. Akorat potrebuje shodit jeste vic. Toz tak.

   1. To teda jo. A že je vám špatně z mekáče, poté co jste nějakou dobu jedli normální jídlo, to se nedivím, stalo se mi totéž u čínských nudlí (a to jsem se tím kdysi prakticky živila denně k obědu a dodnes mi moc chutnají – jen mě z nich nějak pálí žáha a tělo je jako zblblé a neví, co by kde dál sežralo).
    Moc držím palce junákovi Chetovi na další hubnutí!

  1. Milá Hano, Chetovi potřásám rukou a předala bych mu medajli ale té netřeba, Chet už odměnil sám sebe. Budu si z něho muset vzít příklad. Já nabývám jak se mi těžko chodí a tím pádem se málo pohybuji. Takhle jsem nikdy nežila a moje tělo zvýšenou váhou silně protestuje.

   Milý Chete, ať i nadále ztrácíš kilogramy které nepotřebuješ a ponecháš si jen ty potřebné. (y) (y) (h) (hug)

  2. Hani (inlove) , to jste borci, oba dva! (y) Pozdravuj Cheta a řekni mu, že před ním smekám. (A před Tebou dvojnásob, protože to je hlavně Tvoje práce, ale to mu říkat nemusíš, známe ješitný mužský. (chuckle) )

 12. Otíkoidní hlášení o Makovém domku.
  Kdyby byl někdo zvědavý, jak pokračují stavební a zařizovací práce, sděluji tímto, že firma JJ+io, s.r.p.n., je spolehlivá, rychlá, precizní a stvoří vám věci přímo na míru.
  http://ioannina.rajce.idnes.cz/prace_na_domecku/#Fotografie0555.jpg

  Není to ještě úplně dodělané, ale zbývá dokončit už jenom dvě místnosti a v obou už je (nezalištovaná) podlaha.

  Hlášení o lady Melly: včera měla naprosto suprový den. Jednak perfektně hlídala Penny, jednak mě vzbudila děsnými skoky na dveře, když potřebovala čůrat (a nepočůrala se – konečně našla správné řešení), jednak udělala bezvadný zvonek, když JJ bušila dole do zamčených dveří a já nahoře do noťasu a nemohla jsem ji slyšet (Melly nesmí do patra, protože hárá, a stejně si pro mě dvakrát po sobě přišla, až jsem jí uvěřila a slezla za ní), a jednak, když se Ten Debil Odvedle (TM) vracel ze sprďanu u starosty a potřeboval si na někom vylít vztek, takže začal přes plot pořvávat po mně úplné bláboly (kterým jsme se s JJ pak celý zbytek večera chechtaly a říkaly tomu „předsmrtná křeč“), Melly se přišla cíleně podívat, jak mi je, jestli náhodou nepotřebuju utěšit. To provedla poprvé za dobu, co je s náma. Je skvělá. Narvala se mi do náručí a já přes ni dál natírala. 😀 NENÍ mahagonová, ačkoli nechápu, jak je to možný. 🙂

  1. Io, to je neuveritelny, kolik prace jsi uz udelala na makovem domecku. (clap) Pripomina mi to, kdyz jsme restaurali nas domek. To veci docela odsejpaly. Ted spis se obracime opacnym smerem, ja nic moc delat nemuzu a Chetovi je to tak nejak šuma fuk.

   1. Hani, jenom ze zvědavosti, máte dřevěnej, nebo zděnej domek? Já vždycky strašně moc a moc chtěla dřevěnej… (a časem se k němu propracuju, nejspíš, ale bude to trvat dlooouho – jediná možnost je udělat ho z Chaty, která (ještě) není moje).
    Dík za pochvalu. 🙂 Mám z toho obrovskou radost. 🙂 Však bych to bez pomoci spousty lidí tady nezvládla, nejvíc asi bez JJ, ale na každýho jednotlivýho si vzpomenu, když vezmu nějakou věc do rukou nebo když projdu určitým prostorem…

    1. Ahoj Io. Domek je cihlovy a skromny. Nechtela jsem si uvazat na krk vetsi financni bremeno, nez co jsem vedela, ze muzu sama zvladnout. Mam kolegy, co budou platit velke hypoteky na opulentnich domech do takovych 75 let. Vypada ze predu tak: http://hanaw.rajce.idnes.cz/Zahrada_Hopkins_duben_kveten_2011/#DSCN6354.jpg Takovej studenej. Ale vzadu mame zahradnicky chaos a terasu a verandu, a spoustu stromu, coz mam moc rada Jako treba tak: http://hanaw.rajce.idnes.cz/Zahrada_Hopkins_duben_kveten_2011/#DSCN6343.jpg

     Drevenej bych chtela, ale k tomu se uz asi nedopracuju.

  2. Jo, Melítko je skvělé. Začíná se z ní klubat úžasně empatická holka. Asi jsme starostovi moc nelhali, že z ní možná bude canisterapeutický pes.

   No a na debila pozor, já se zas až tak nechlámala, tyhle týpky jsou dost nebezpečné. Kdo chce psa bít … zkrátka on si zase něco brzo zkusí zas, tak cíleně neprovokuj, ale taky si nenech nic líbit. Bohdá budeš mít zastání, ale stejně … nemohli byste tam někdo Ioannině poslat nějakého statného svalovce? Nebo prostě jen dojet na návštěvu, ať je vidět, že má Io zázemí? Osamělá, zdánlivě bezbranná ženská je ten správný typ, na kterém si může kdejaký debil odreagovávat vlastní mindráky … jen aby mu bylo jasné, že tohle dělat beztrestně nemůže.

   1. Svalovce i jiný návštěvy beru v jakýmkoli množství – kdo se nevejde na židli, bude sedět na špalku.
    Na debila bude při další eskapádě zavolána policie. Nejspíš to protáhneme až k tomu soudu. Jen bych opravdu nerada, aby se z toho stala trestní žaloba. (Nedělám si srandu.)

    Jo, konečně se mi povedlo protlačit ten článek na Makovej blog, nějak ten LJ dneska zlobil. Takže kdo má zájem o delší povídání o palubkách, palubkách, nátěrech, nátěrech atd., račte tam, je to tam i s obrázkama. 🙂

    1. Fůrie taky berem. 🙂
     (I když nemají takový odstrašující efekt jako svalovci – mládenec jaksi nepobral do hlavy, takže jest mu třeba ukázat, že by mohl dostat naloženo. 🙂 )

  3. Milá Io, tebe tu tak mít! Ty máš ale fortel. S JJ jste opravdu báječná firma. Je to nádhera jak se Makový domeček vylupuje do krásy.

   Omlouvám se že balíček pro tebe ještě nešel. Víš na čem to vázne? Já nenašla kde se nakupuje balicí papír. Zatím jsem viděla jen dárkový s všelijakými vzorky. Tady mají balíčky a obálky určitých rozměrů které se k posílání zakupují. Ale na ty drobnosti jsem musela vyrobit speciální balení ze strakatého kartonu a potřebuji balicí papír jednak aby držel balíček pohromadě a pak abych měla kam napsat adresu. Musím něco vymyslet a děsně se omlouvám. Takhle to vypadá že sliby jsou chyby.

   1. Velká Kočko, kdybys byla o kousínek blíž, hned ti tam zaskočím pomoct. Mě tyhle práce strašně baví (a miluju, když mě pak někdo obdivuje, jaká jsem šikovná (blush) ).
    Balíček je v pohodě, jenom tě poprosím, napiš mi email, když ho budeš odesílat, já si začnu velice pečlivě hlídat schránku. Jindy do ní nakouknu, jenom když už reklamy přetékají nebo když čekám inkaso. 🙂

    1. Io, ty RÁDA a dokonce DOBŘE (rozuměj HEZKY) vyrábíš balíčky?????? můžu si tě objednat na Vánoce??? 😉 😛 (rofl)

     1. No, já to teda myslela tak, že ráda a dobře dělám s pilou, sekerou, kladivem, šroubovákem a podobnýma věcma, ale… babička mě učila i balíčky, jo, a babička to uměla z Vesny. Kolik že toho budeš potřebovat? Můžou v tom být psí chlupy? 😀

 13. Hlásání!
  Norové měli nejkrásnější léto za 15 let. Už nemají – včera přijela Dede. Jak je jejím zvykem… no co asi! Ode dneška má pršet! Ted se jen tiše modlím, aby Dede nezačala sněžit. To si Norové přece jenom nezaslouží!

  (rain) (rain)

   1. Klídek, ona tam nebude dlouho a pak se zas vyčasí 😀 A taky se chystá na dovolenou Dalmi, to bude zalito 😉 (dance)

  1. Dede! Okamžitě se vrať zpátky, nutně Tě tu potřebujeme! (nod)
   Ba ne, užívej si vnoučka a přátele. (h)

   1. Tak tak, potrebujem zalejt! Chodim si tak uz tyden kolem Blatne a vsude je desny sucho.
    Mimochodem vsimli jste si nekdy jak je strasny rozdil jit kolem zitneho, kukuricneho a repkoveho pole? Zrajici zito krasne voni, kukurice neni citit vubec, repka zlodejka smrdi i ted, skoro sucha. V zite roste chrpa, na kraji hermanek, na mezi voni materidouska … kukurice i repka je absolutni monokultura.
    Je tu krasne, jen se ven da jenom dopoledne a vecer. A to ja teplo rad.

    1. Mas pravdu Jendo, zito a psenice krasne voni, a to kviti, co roste kolem je krasne. Zapomnel jsi ale na vlčí maky. 🙂 Drobny(???) trivialni poznatek. Zhruba 90% kukurice co se vypestuje v USA je geneticky modifikovano. A to asi neni dobre.

     1. Myslim, že je lepší, když se ta rostlina cíleně brání sama, než když je kolem ní třeba cákat chemii aby jí nesežraly breberky a neprorostly houby. Nehlede na to, že cíleně geneticky modifikované rostliny procházejí podstatně pečlivější kontrolou než necíleně k mutacím nucené. Kampan proti GMO je záležitost motivovaná zčásti ekonomicky a zčásti iracionálním strachem.

    2. Ty jsi u Blatné, Jendo? :O Včera jsem odtud přijela. Okolí jsme moc nepochodili, bylo moc horko, zato místní plovárnu jsme si užili do sytosti, je skvělá.

      1. Aha, Jendo, to jsem nevěděla. 🙂 Nám se tam líbilo, jen jsme toho moc v okolí nepochodili skrzevá vedro. A chutnalo nám v pizzerii poblíž kostela. 😛

  2. Dede, jen si užívej vnoučka, dlouho si ho užívej… (rofl) (rain)

   teda sněžit jim tam nemusíš, ale jen tam zůstaň i s tím deštěm (chuckle) (devil)

  1. Bedo to je skvělá zpráva, hlavně, že jsi tam znovu dojela pro klid duše i pro zásah. Beránek je prostě třída! A ty taky, jak jsi všechno statečně zvládla. (h) pro Nynyšku a (rose1) pro Tebe.

  2. To je moc dobře, Bedulko, že už se to konečně hojí. (h) (y) (h) Mně se všechny jizvy taky hojí dlouho a stehy se nevstřebávají, jak mají.

  3. Bedo, supééér, to je príma! I když teda… u toho šťourání v hlavě bych asi zavřela vobě voči a snažila se neječet. Vono to vypadá hůř, když se na to kouká, než když to jednomu šťouraj. 🙂

  4. Milá Bedo jsem moc ráda že se to hojení obrátilo k dobrému. Pohlaď za mne Nynýšku, nemá to holka na tom světě lehké. Už si zaslouží život bez trápení. Držím dál palce! (y) (y) (inlove)

 14. Ahoj, Zvířetníci, smečka U cedru slibuje, že se nedá a bude se prát všemi zuby i drápy. Děkujeme za všechny držené palečky, zase se ozveme (h)

  1. to je dobře, terro, to je mooooooc dobře – a my vám k tomu budeme držet palce i tlapičky (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y)

  2. Připojuji se k palcodržně. (h) (y) (h) Prosím, pozdravuj terru-san, je to bojovnice, ona to zvládne. (h)

  3. Určitě držíme a určitě čekáme na zprávy! Na dobré zprávy!
   Bedlivě Zvířetník sleduju, i když ozývám se jen sporadicky. Pro Terru-san (rose1) pugét!

  4. Nedejte se! A my vám půjčíme nějaký ty drápy. (y) (y) (y) A lady Melly k tomu dodává něžně: „Haf? Haf, ty škaredá potvorovitosti, co zlobíš Terru san, víš, haf!“
   Po takové domluvě od lady se každá potvorovitost musí zastydět do kořene a odplížit pryč. 🙂

 15. OT – DEKY Z LÁSKY – GALERIE

  Je to krátce přes rok, kdy jsem tady psala o projektu Deky z lásky, který jsme právě rozjížděly (samé baby). Za tu dobu šikovné vyšívačky a švadlenky udělaly radost mnoha dětem. Sice jsou všechny deky k vidění na webu Deky z lásky i na FB , ale podobný přehled hotových dek na webu DL se teprve připravuje. Tak jsem si sama pro sebe zatím uložila všechny hotové deky na rajče, hlavně proto, abych náhodou nešila něco podobného, co už bylo. Je to tak krásné pokoukání, že vás o něj nemůžu ošidit. Podrobnosti o dítěti i o tom, kdo šil obrázky, najdete vždy na webu Deky z lásky, stačí vyhledat příslušné číslo a jméno v galerii hotových dek v roce 2012 a 2013.

  MOU GALERII NAJDETE ZDE: http://vave-patch.rajce.idnes.cz/Deky_z_lasky_galerie – průběžně zde deky přibývají ve chvíli, kdy je dítě dostane.

  1. Eh! Hlava mapa! (fubar) Ještě jsme chtěla moc a moc poděkovat všem, kdo se na dekách podílejí a šijí či vyšívají obrázky, vyrábějí přáníčka pro děti a jejich sourozence, posílají látky či kompletují deky.
   Děkuju moc, děláte velkou radost na tom pravém místě.
   (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h)

 16. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům :)těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)
  víc nestííííhááám – jdem do ZOO

 17. Jsem zpátky na modřanské značce a přeju všem krásný den. (h)
  Všem Aničkám přeju dodatečně všechno nejlepší k svátku. (f) PesAnka včera dostala mlsací nášup. :o)
  A kdybyste se míhali kolem Blatné, vřele vám doporučuju nejen zámek s parkem, ve kterém můžete z ruky krmit daňky, ale také místní plovárnu. Nová, levná, nekuřácká, dobře udržovaná, velice přátelská k dětem, se spoustou porůznu zapínaných bublání a stříkání. (rain) Ve vedrech se tam dá docela dobře částečně bydlet. 🙂

 18. Mile nejmilejsi WWW, diky moc za tve pohadky, jsou prekrasne, nanejvis lidske, hrejive a funguji jako balzam na dusi. Fakt diky.

 19. lidičky, musím si postěžovat

  už dlouho jsem si chtěla koupit zmrzlinu Manhattan, je to totiž takový veeeeeliký kýbl, je tam toho 1.400 ml, vypadá to jako v těch americkejch filmech, když se haranti na posteli cpou zmrzkou ve velkém balení… a dnes mi v obchodě nějak luplo asi v hlavě a přihodila jsem ji k nákupu – čokoládovo-karamelová s oříšky

  no a já ji doma otevřela – a sežrala jsem něco dobře přes půlku!!!! :O je mi neskutečně zle, břicho mám vypučené jak v osmém měsíci a vůbec se nemůžu nadechnout – pomoooooooooooc!!!!!!!!!! (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl)

  1. Neboj Bedulko, to vyčůráš 😛 Ale nebyla špatná, že? (rofl) Já zase dokážu uletět na citronovým sorbetu (chuckle)

  2. Bedulko, tema velkejma kartonama americkejch zmrzlin se Chet navecer u filmu v posteli cpal taky – narozdil od tebe pravidelne. Taky z teho ponekud vyrostl. (emo) Vcil to ma zatrzeny a taky je o 55 kg lehci. Ale kdybys jsi se chtela fakt dorazit, tak na tu zmrzlinu vylejt jeste neco cokoladoveho syrupu, jako treba Nestle, tak bude mit docasnou nirvanu. (chuckle)

   1. Hanko, to bych rád věděl, jak se od té zmrzliny dostal. Tady v Norsku je zmrzlina naprosto vynikající, dostupná ve velkých množstvích a za velmi nízké ceny. Mají ji úplně v každém obchodě a taky nějak nemůžu odolat. Taky bych potřeboval jít tak o 2-3 kila dolů, ale s tím, jak je tady hrozně horko, se ta zmrzlina prostě nabízí. No a když zmrzlina, to je automaticky taky čokoládová poleva, což je taky něco…

    1. Finrode, od kazdodennich megaporci zmrzliny se prednosta dostal tak, ze kdyz jsem ten veliky kybl zmrzliny videla v mrazaku, tak to putovalo rovnou do popelnice. 😀 Ted si obcas koupime maly kyblicek dobre zmrzliny a bereme to jako neco extra special. Anebo si dame sorbet.

    1. Hani, 55 kg? To je neuvěřitelný. Já zvládla od začátku roku 15 a rozhodně to nebylo jednoduchý. Ale šlo to. Časem zkusím ještě něco. Ale teď ne, teď chci to, co jsem dokázala udržet. (dance)

     1. No, to je tedy paráda. Já ať dělám, co dělám, tak jen kynu. Po špatných výsledcích rozboru krve jsem byla odeslána k diabetoložce a to byl kupodivu první doktor, který na mě nehulákal, že mám zhubnout…prý za to bohužel můžou geny, jsem tak nastavená. Achjo, celý život mám hlad, nepřecpávám se a teď takové konce ;(

      1. Ivo, zkus se kouknout sem:
       http://www.stobklub.cz/
       a složit si jídelníček podle jejich sebekoučinku (někteří jedinci tomu říkají tamagoči)Možná, že ti to hodně napoví o jídelníčku. Já se taky celý život houpala mezi hladem a záchvaty žravosti. Lze hubnout bez hladu a v každém věku.
       Nevím, jestli jsi četla od Bubu v Mlsotníku z 31.5. „Vaříme s tamagoči“. Jsem mistr světa v neúspěšným hubnutí, ale tohle funguje. 😉

       1. Zdeni, vím o tom, ale byl mi diagnostikován DM…, takže mám dodržovat jakousi dietu, jen je problém, že normálně jsem jedla i méně, než předepisuje ta dieta. No, holt mě doběhly vlastní geny, jsem už čtvrtá generace s cukrovkou…

 20. Mám týždeň blbec.Nechcem sa moc sťažovať,ale denne mám nejaKú nepríjemnosť./nejde mi net,pokazilo sa mi zase čerpadlo/bola som to drzo reklamovať-ze mesiac tretí krát,to nie je v norme,nie?,ešte stále nemám doklady,nemohla som odísť zo služby-nedorazila výmena.doktor sa opil na šrot a havaroval-je v base,rozbila som pohár zo súpravy po mame a furt niečo/Ja a to najdôležitejšie „nejsou lidi“/dovolenky a basa/ takže sa musíme o jeho služby podeliť!!
  V noci si dám wwwečkove pohádky,aspoň zmysluplne využijem čas-sú kúzelné.Teda www ty sa vieš dívať na svet!!!
  Dnes je Anny.Blízku rodinu Annu nemáme, ale v tento deň naši spomínali na svoje výročie svadby/mama ako každá baba víťazoslávne,otec taký posmutnelý/
  Na zviretníku je ich asi dosť,všetkým prajem len to najlepšie a nám ostatným zmiernenie horúčav-vikend má byť tu dole vražedný: predpovedajú v tieni 40 st.Už nám dávajú na stanice minerálky zdarma-voláme to štátne voda

  1. Verenko, drž se, i týden blbec někde končí (jde jen o to, jak dlouho to, mrcha, trvá 😛 ).
   Taky přeju všem Annám hezké slavení a přidávám prosbičku, jestli by se nedalo něco dělat s tím chladnem zrána…

   1. Ne jen zrána!!!! JÁ CHCI CHLADNOOOOO, JINAK CHCÍÍÍÍPNU!
    Proč ty teploty nemůžou být do 25°? Zítra a v neděli na to hážu bobek, dočítám pohádky WWW a chlastám pod fofrníkem – VODU A LEDOVÝ ČAJ! A nemilosrdně vymístím z postele všechny kocoury! Hřejou jak kamna a tulí se. A línají. Jak jsem z toho vedra a z té jejich péče zpocená, tak jsem ještě ochlupená, vypadám poránu jak gorilka.

    1. „vypadám po ránu jako gorilka“ – tak to nemá chybu!!!! řehtám se tu jako blázen a když si to navíc představím – muheheeeeeee (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl)

     no vidíš – a to já teda večer usínám NA peřině, ale k ránu už jsem normálně přikrytá (zakreju se někdy ve spaní zřejmě) a že tam mám kočky, nebo spíš kočku, bývá to Nyny, tak tomu jsem ráda (h) (h) (h)

     a dnes bude další krásný den (clap) (sun)

     1. Jak může někdo tomuhle hnusu říkat „další krásný den“ to fakt nechápu. (sweat)
      Špatně jsme se narodily – já měla být Eskymák a ty žít v Rovníkové Africe.

      1. Já bych šla eskymákovat s Tebou. To vedro mě zničí a to nejsem ani blízko Prahy.Já to nesnáším proto jsem se narodila tady. Ale příroda mě obelstila. Ráno v sedm jsme měli 16 st. Tak alespoň ráno se dá žííít.

       1. Mně teplo obvykle nevadí, ale už je tady 37 stupňů (nikoli na slunci) a to už nejde pod nos ani mně.

        1. Matyldo, 37 už by vadilo i mně… taky nad zítřkem už tak nejásám a hodlám být celý den zalezlá – i když já k tomu mám rozražený okna, což by někteří z vás nejspíš nevydejchali

         ale dnes bylo po poledni tady u mě na balkoně (stinná strana) 29,5°C a když to neleze přes třicítku, tak já si to prostě užívám, nemůžu za to 😉 😛

  2. Verenko, drž se a kdy nebudeš moct, slez do sklepa, tam je aspoň to vedro snesitelnější. 🙂
   Se štátnou vodou!

 21. Já si nechávám pohádky na večer. To přijdu po kropení latifundií a ulovím něco k večeři a jako zákusek si dám pohádku. Všechny jsou nádherné. Takové Wéwéwéčkově úžasné 🙂
  Kdo by po takové pohádce kouknul na zprávy, byl by blázen.

 22. Zdravím všechny Zvířetníky a připojuji k denní mantře Xerxové. (inlove)

  Taky přeji všechno nejnejnejenejlepší všem oslavenců a oslavenkyním, jakož i všem Aničkám zvláště!!! Užijte si to všichni. (inlove) (d) (rose1) (party)
  Všechny pohádky si nechávám na víkend a taky dočítání dalších písání, co jsem nestihla. Tím pádem budu svátečně naladěna, páč u nás jsou hody. Ještě šturmujeme s úklidem,dokončili jsme chodníky, skoro jeden kilásek,kolem vůkol mám lavečky a tak jsem ráda, že taky vydýchnu. To vedro mně zabíjí. Tlak létá jak zběsilý.
  Přeji krásný víkend všem Zvířetníkům a všem zvížatům jejich. (h) (wave)
  Taky u Vás tak žerou hovada? Jsem samá bobule. (bug) (punch)

  1. Žerou jak vzteklý, už nejmíň tři dny.
   Jenny a spol., držte mi palce, jdu se dneska bavit se starostou o tom agresorovi tady odvedle, už ty jeho útoky přesáhly míru. Jsem nachystaná požádat starostu, aby mu domluvil, pokud to nepomůže, tak při následujícím útoku volat policii a nechat to protokolovat, pokud ani to nepomůže, podám žalobu. (Když ani to, pořídím si legálně zbroják a pistoli. Vážně.)
   Tisíckrát jsou mi milejší (bug) hovada, ať žerou sebevíc! Nejhorší hovado umí být člověk. Nezlobte se, ale napadat mě a mého hosta, když jdeme večer od autobusu?!
   Tak jsem si ulevila a je mi líp. 🙂 Stejně mi držte palce.

   1. Milá Io, co ten Tvůj kamarád lamželezo, co už byl jednou platnej na zahnání Tvého ex? By mohl přijít souseda pozdravit, pokud není tento na hlavu (nějaká klinická diagnóza), protože tam by pak byla všechna pomoc marná… Moc držím palce, ať máš klid a pokoj…
    Ono i milého souseda může být dost. Naši mají na chalupě sociálně nevyžitého koktavého souseda. Sotva člověk vystrčí nos ven na zahradu, visí soused přes plot a chce komunikovat o tom, že je dnes vedro, bejk u sousedů řve a houby že nerostou. Prostě samá důležitá témata. K tomu ten dobrý muž část sděluje posunčinou a sem tam vyrazí slovo, což je na dlouho a přeci jen nějaké to soukromí by člověk rád měl…

    1. Jak to tak čtu, měla bych být za vlídné sousedy mnohem vděčnější, než jsem. Mám opravdu dobré nejbližší sousedy a děkuju za ně. (inlove) Když ke mně přijde kamarádka na kafe pod třešeň a špačkuje, že ty děti z vedlejší zahrady ječí, tak ji prosím, ať to neříká nahlas, protože moje děti to taky umí. Oslavy u sousedů se konají tak 3x za léto. Není co řešit. A že zpívají skoro do rána? Mám na to obranu. Dám si do uší sluchátka – špunty a pustím pěknou muziku. Dobře se mi při ní spí. Než jsem na to přišla, tak zlost cloumala mým majestátem 😀 Io, držím (y) Ať se vztahy posunou k dobrému.

   2. Nevím jestli jsem Tě neměla varovat.Nejsem si jista ale starosta, pokud je starousedlík, nebude se chtít do věci montovat, tam jsou letité vazby,které jsou vždy problémem. Určitě Tě odkáže na vyšší úřad,který za ně vykonává veřejný pořádek a nastolení pokojného stavu.
    Raději bych se poradila s dobrým psychologem jak na něj.Pravděpodobně si na Tebe přenesl svoje frustrace,ostatní ho neberou a on zkouší co uneseš. Já se s takovýma vypořádávám veřejně v hospodě,před ostatními a nahlas ale slušně. Když tak přijedu až bude hůř,dej vědět.

    1. Tak to mám asi štěstí – není starousedlík. Ano, odkázal mě na vyšší úřad, ale taky slíbil, že s mládencem od srdce promluví, což dle mládencovy nasrané reakce a dle reakce jeho mámy, která ho od toho plotu rychle tahala, taky udělal. A domluvili jsme si (se starostou) další postup – právě přes ten vyšší úřad.
     Kdyby bylo hůř – co je hůř? No, budu si stěžovat tady a když zjistíš, že už je hůř, řekni mi, že už je hůř a že teda jedeš, jo? 🙂

     Hošánek je tak lehce z kriminálnické rodiny, jeho strejda seděl (a pěkně ho to zkrouhlo, protože je sice vidět na vočích, že je to vychcánek, ale sakra se drží, aby zas do něčeho nespad, na rozdíl od mladýho).

     Jinak všem moc díky za palce.
     Ten kámoš gorila… je taky řešení, akorát tehdy bydlel o dům vedle, takže minulého idiota vídal pravidelněji, což bylo velmi žádoucí. Tady tohohle by kluci museli zmlátit fakt fest, aby sem nemuseli jezdit co dva týdny a lekci opakovat. 🙂

   3. Milá Io, proti blbci se vážně bojuje špatně, vím z vlastní zkušenosti. Špatný soused to je fuuuj. Držím palce a přejisilné nervy. (hugh)

   4. Io, drzim palce moc moc!!!! Lidi dovedou byt hnusni, ja vim, ze davas, ale davej na nej opravdu pozor. Byvas tam sama a on to vi. Zbrojak a pistoli-kdyz nejde jinak-naprosty souhlas, jsi dostatecne „vycvicena a vedoma“ u tebe bych se opravnenosti jejiho pouziti „nebala“………

   5. Milá Io, jak já s tebou cítím. Mám to tu na denním pořádku. Ta ježibaba mne zase ohlásila na stavební úřad a ti mi na můj dopis odpověděli a na závěr dopisu mi hrozí pokutami jestli nebude zahrada v pořádku do 1/9. Moje zahrada je neošetřovaná, to už dávno nezvládám a nemám na to abych někomu platila za pomoc. Zdejší ceny jsou neuvěřitelně vysoké. To si pozvete někoho aby se vám kouknul na pračku a jenom za to kouknutí dáte tisícovku. Prý ať mi pomůžou příbuzní nebo známí. Můj jediný příbuzný je syn a ten mi může pomoci jen o dovolené a neztráví ji přece celou na mé zahradě. Jinak pracuje v noci a ve dne spí. Známí? Těch mám pomálu. Jednu paní bývalou učitelku ve školce kam Jindra chodil. Té je 95 let. Druhá je češka taky učitelka, té je 85. Další češka o rok mladší než já. A ještě jedna rodina oba se blíží devadesátce. Nevím co si představují na tom úřadě že má 77letá babča za známé.
    Mnoho zahrad tady v oblasti se podobá té mé. Ale jejich sousedi nikoho nikam neohlašují. Té mé „hodné“ sousedce nejde o zahradu. Od samého přistěhování mne stále za něco osočuje. A to asi jenom proto že jsem ji tenkrát požádala aby mi nic nevěšela na plůtek který můj manžel vystavěl jako větrnou zábranu. Dodnes si tam věší prádlo, měla tam zavěšenou zahradní hadici a plno jiných těžkých věcí. Já už moc bojovná nejsem a tady se všichni na starou nemocnou ženskou a ještě k tomu ďábelskou cizinku vykašlou.

    Držím ti Io palce ať se ti podaří toho agresora zklidnit.
    Jo to víš „lidé jsou různé a hlavně blbé“.

   1. Lity,lity, Praha musí být hotová Sahara. (sun)
    A nějaká hovádka by se jistě našla. (chuckle)

 23. A jelikož je dneska s.Anna – chladna z rána – tak všem Nanykám všeho nejlepšího přeju! (A trochu toho chladna taky!) (f)

  1. Ani z rána chladno nebylo a JJM má teď 33 na meteostanici, teploměr na slunku nemá víc jak 40 stupňů a je nadoraz, tudíž hodnotu netuším….

    1. Sím, já vím. (chuckle)
     A to prosím ještě pracuje na plný úvazek. Teda teď ne, mají dovolenou.

 24. Jejda, to byla krásná pohádka! Jedno stěnátko a všechno jde líp. Snad by se mohlo jedno taky…, ale tam už vlastně je!! Jenže – asi to nefunguje u všech králů, hm.

  OT pro Velkou Kočku. Nebyla jsem na netu a tak až dneska tě mohu ujistit, že v celém odstavci nebyla špetka ironie!! Jenom láskyplné vzpomínání. Asi tě tak Kačer vnímal, tak to tak ber (rose1) .

  A mám to za dvě jedničky!

  1. Bedo, a nemuze to byt jak u lidi – ze cukrovkari se spatne hoji? Moc tobe a Nynysce drzim palce. (h) Chuderka mala.

   1. Hani – prý ano, je to tak…. prostě to bude trvat déle – ale když já si jen potřebuju průběžně povzdychnout, a hlavně se o to s někým podělit… znáš to – sdílená radost=dvojnásobná radost, sdílená starost=poloviční starost

    tak proto (inlove) (cat) (hug)

 25. Těžko říct, která z Tvých pohádek je nejkrásnější, milý www. Ale tahle má pro mě zvláštní sílu, snad proto, že byla úplně první. A taky že byla napsána pro toho, komu je za něčím smutno.
  Přeju všem krásný den. (h)

 26. Štěně je největší radost a láska, co se dá za peníze koupit 🙂 Popřípadě dostat, viďte, králi Hurdálku 🙂

   1. Nebo několik koťat, nejlépe když se jmenují Mičiko, Mahé, Matisse a Mintou 🙂 Sezona je v plném proudu, koťata v nejlepší formě, dcerenky – pokud nejsou kdesi se skauty, mi pomáhají v terénu 🙂 a MLP zase válčí s nějakými zdravotními problémy. Chjo, nestíhám… a neříkám to často, ale kdby vám teď někde zbyl paleček k přidržení pro Terru-san, prosím, prosím… A třeba i pro zbytek smečky, tohle je další výživné léto U Cedru… Mějte se krásně, já letííííím!!! (h)

    1. Palečky a tlapky držíme moc a moc pevně (y) ať jste zase všichni zdrávi a v pohodě. (h)

     1. I já se přidávám a moc na Terru san myslím a prosím pro ni o velikou porci zdraví. (h) (f)

    2. Terro-san a všichni kolem tebe. Držíme všechny palce, packy a drápky. (h) (y) (y) (cat) (cat) (dog) (hug)

    3. držíme, máváme tlapkami a zdravíme k Cedru!!! snad bude brzy lépe…(cat) (flower)

    4. Milí Terovi, držím palce ze všech sil a moc vám přeju, aby zase bylo dobře.
     Terro-san, jsi přece šermíř, to zvládneš!
     (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y) (h)

 27. hezký pátek všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  víc nestííííhááám

  1. Nesnídám, nesvačím, já to vážně nestačím ? TAKHLE TY PŘECE NE ! Ty jsi (*) a párek dětiček Tě nezničí, vždyť na výchovu máš zdatnou pomocnici (dog)

   1. Když já stíhám ledacos – jen ten počítač jsem nestíhala a vůbec mi to nevadí.
    Jeden chce blbnout a vymýšlí děsné koniny (a rozumu moc nepobral, takže se musí hlídat) a druhá se snaží stavět a chodit a neumí to… (takže se musí hlídat, třeba schody jí přitahují přímo silou mocnou…) . K tomu Betka otrávená z vedra a unavená z celodeního ruchu (ale úplně moc smutná, když se někam vyráží bez ní) – takže chce taky svůj díl pozornosti…

    Náročné to bylo – ale veselé a pohodové (inlove)
    Před chvilkou odjeli – ale v pátek jsou tu zas (nod)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN