ZAHRADNICKÝ ROZHLEDNÍK: Zimní řez ovocných keřů

Milí Zvířetníci, protože nastal důležitý zimní čas, který se výborně hodí právě k ž řezu keřů bobulovin, dovolila jsem si sepsat aspoň několik zásad při jejich pěstování. Předpokládám, že diskuze bude nejen nebohatá, ale i věcně připomínková, tudíž podnětná pro všechny. Tímto bych též chtěla podnítit další a daleko odbornější a svými znalostmi zkušenější zahradníky, aby se k mým iniciativám přidali a napsali třeba něco o pěstování a stříhání révy (Ygo, Zdeno bp a další).

 

Chci článkem vyprovokovat i další praktikující zahradníky, aby se k mé iniciativě připojili a napsali třeba něco o pěstění růží, které sice na mé zahradě jsou, ale spíše je tam trápím z neznalosti. Krom toho jsem naprosto neochvějně přesvědčena, že mezi námi je spousta lidiček, kteří mají už z titulu své profese (terrovi a spol) daleko větší a veskrze odbornější znalosti nežli já – zahradnický samouk. Dovolím si vám tudíž předložit své skromné zahradnické znalosti ohledně řezání a výsadby zahradních nebobulovin. Tak tedy prosím nebít, pokud jste přesvědčeni, že mé informace nejsou správné či úplné. Tohle doplnění spíše očekávám právě od dalších odborníků z vašich řad. Začínám tedy a nesu svou kůži na trh.

 

Bobuloviny na zahrádce

Výsadba a řez keřových a stromkových nebobulovin provedeme nejraději na podzim nebo aspoň vyhloubíme už na podzim jamky, do kterých sazenice zasázíme velice časně zjara, tedy hned, jakmile povolí mrazy natolik, aby půda už rozmrzla.

Černý, bílý i červený KEŘOVÝ rybíz získáme snadno, protože stačí poprosit zahrádkáře, který v srpnu ořezával a proklesťoval svoje rybízové keříky, aby nám věnoval pár mladších výhonků (větviček) nebo nám může věnovat oddělek už zakořeněný (zahřížený).

Poté, co kýžené výhony obdržíme, vyhrábneme na okraji záhonu rýhu lopatkou, tu rýhu pořádně zavlažíme a tyhle větvičky tzv. založíme, vlastně je velice šikmo položíme do rýhy a zasypeme jejich co nejdelší část vrstvou zeminy. Takto založené výhony občas zavlažíme, aby zakořenily.

Začátečníci, dejte však pozor a raději poproste dárce větviček, aby vám označil hodně šikmým řezem ten správný konec větvičky, abyste nezaložili větev opačně, takže by nezakořenila. Nelze založit k zakořenění špičku výhonu (myšleno ve směru růstu) větve.

Pokud jsme zakoupili rybízovou sadičku v zahradnictví, vyhloubíme nejprve jamku cca 40-50 cm hlubokou, její dno vyplníme dobře uleželým kompostem nebo aspoň zakoupeným univerzálním substrátem, který s promícháme s lopatkou cereritu. Pokud máme k dispozici GRANULOVANÝ kravský hnůj, můžeme zem na dně jámy promíchat ještě s malou hrstkou granulí.

POZOR!! Čerstvý hnůj nikdy ke kořenům nově vsazených rostlin nedáváme, nebo bychom kořínky popálili!

 

Sazenici keře ořízneme všechny odumřelé kořínky (řežeme až na zdravé dřevo) a zasadíme ji cca o 6-8 cm hlouběji, než byla zasazena ve školce nebo založena v záhonu. Sazenici keřů po výsadbě vlastně seřízneme těsně nad zemí., jelikož pak zjara z kořenů snadněji obrostou.

Sázíme-li několik keřových rybízů, většinou je vysazujeme do řady. Mezi jednotlivými keři v řadě stačí vzdálenost 1,5 m, ale mezi řadami už musí být vzdálenost aspoň 2,5-3 m, aby se dalo ovoce snadno sklízet, aniž bychom keře poničili polámáním větví.

Pokud máme však zahrádku malých rozměrů, pořídíme si raději rybízy i angrešty stromkové, nikoli keřové. Stromky rybízů i angreštů můžeme sázet jen cca 1,5 m od sebe, jelikož se tolik nerozrůstají do šířky jako keře a zabírají daleko méně místa u země. MEZI ŘADAMI STROMKŮ musí být prostor cca 3-4 m. Bohužel stromkové bobuloviny dříve končí svou plodnost, nebo se mnohem hůře zmlazují.

Pokud jsme zdědili zahrádku nebo ji získali i s keřovými nebo i stromkovými bobulovinami a už třeba i divoce vzrostlými a neudržovanými, začínáme nyní, ihned v zimě (v lednu, únoru, ale nejpozději do 1. týdne března) začneme s údržbou a ořezáním rostlin.

 

Abyste nemuseli hledat a tápat ve tmě neznalosti, vězte, že v tomto období je řez keřů i stromků bobulovin nejjednodušší, jelikož dřeviny nemají listí, tudíž jsou velmi zřetelné a viditelné nejen všechny anomálie a nepatřičnosti vzrůstu, ale lze snadno a velmi dobře rozlišit stáří jednotlivých výhonů dle jejich barevnosti. Toto nejzákladnější barevné odlišení výhonů na keřích i stromcích rybízů podle stáří čtěte níže. Co se kterými výhony udělat a jak s nimi pracovat dál, to si tu přečtete taky. Takže:

 

Nové výhony v keři nebo i na stromku jsou šedé,

dvouleté jsou šedohnědé,

tříleté dřevo bývá hnědé,

čtyřleté i starší výhony bývají zcela černé a někdy i porostlé jemným mechem nebo lišejníkem

 

Mladé větve, dvouleté až pětileté, jsou nejplodnější, takže těch necháme na keři nejvíce, cca 5 -7po celém obvodu korunky keře.

 

Vyřežeme z keře celé přestárlé výhony až u země, tím keřovou korunku provzdušníme, bude v ní tedy méně škůdců i chorob a plody budou sladší.

Je třeba dbát na to, aby tvar keře i stromku byl po průklestu vzdušný. Sevřený růst korunky prořezáváme hlavně uvnitř a keřům rozkleslým vystříháváme větve sahajících až těsně k zemi nebo příliš do šířky. Je to logický zásah do tvaru a růstu korunky nebo keře.

 

Výše popsaným způsobem tedy řežeme hlavně keřový červený rybíz, který obtížněji tvoří novější obrost.

 

Josta je skoro plevel, tvoří velké množství přírůstků, takže tam osobně řežu to, co mi překáží. Ořezávám ji ob rok dost tvrdě, jinak by se mi na zahradu už nevešlo nic dalšího.

 

Keřový černý rybíz tvoří přírůstky snadněji, takže lze ho prořezat o něco málo razantněji.

 

Bílý rybíz v žádné formě na zahradě sice nemám, ale je to zcela stejný plevel jako ten černý nebo josta.

 

Stromkovou korunku angreštu nebo rybízů provzdušníme podobně jako u keře.

 

Nové stromky rybízu nebo angreštu musíme zasadit a uvázat ke kůlu, který je sic dostatečně dlouhý a pevný, avšak prochází korunkou a končí až nad její úrovní. Krátký kolík by korunce škodil při větru a neudržel by později všechny plody.

Hned po výsadbě stromku rybízu nebo angreštu založíme korunku ze 4-5 výhonů. Vedoucí výhony v zamýšlené korunce rovnoměrně a tzv. na rovnováhu (po zakrácení by měly být konce bočních větví v jedné rovině) zakrátíme o čtvrtinu. Postranní obrost zakrátím za 2. pupenem.

Po 3-4 letech postupně zmlazujeme odplozené výhony tak, že je uřežeme hned za 1. pupenem nejníže postaveného rozvětvení kosterních výhonů. Kosterní výhon = vlastně větev koruny, kterou ještě tvoří tzv. terminální (vedoucí, zpravidla nejvýše) výhon koruny, který vlastně směr růstu koruny vede.

 

V dalších letech dál už jen vyřízneme větve, které rostou dovnitř korunky, takže ji příliš zahušťují. U stromků bobulovin odřežeme hlavně tzv. vlky, což jsou výhony, které narostly přímo ze samotného kmínku, nikoli z již zapěstované korunky. Na „vlkách“ totiž žádné ovoce nenaroste, neboť jsou plané. Taky se podíváme pod stromky bobulovin, zda někde u země (paty kmínku) tyto vlky nenajdeme taky. Pokud těsně u kmínku ze země vyrašily plané výhony, musíme je hned u země uříznout, aby se stromek nevysiloval.

 

Máme-li už starší stromky a keře bobulovin, pamatujme, že rybízy nejvíce plodí na jednoletém dřevě, které vyrůstá ze dvouletého dřeva. Postupem času je však násada plodů na starším dřevě menší, proto se dělá výš popsaný průklest.

 

Pokud nám keře rybízu nebo angreštů přestanou plodit docela, můžeme keře tzv. zmladit tím, že veškeré větve ořežeme těsně u země a beze zbytku. Po takovém zmlazení keřů však musíme počítat s tím, že příští dva roky nebude buď žádná, nebo jen mizivá úroda bobulí. Zmlazení se provádí jednou za několik let a hlavně u hodně starých keřů, které rostly předtím divoce a bez pravidelného řezu.

Stromky angreštu i rybízů nejvíce plodí právě na jednoletých až tříletých výhonech.

 

Tak rybízy a angrešt máme zhruba z krku, nyní krátce k maliní a ostružiní.

 

Maliní a ostružiní

Pro začátek musím upozornit, že je potřeba, abychom záhon s maliním nebo ostružiním nejdříve důkladně vymezili. Uděláme to tak, že všechny konce záhonů ohraničíme hluboko (nejméně do půlky metru, ale lépe i více) zapuštěnými kusy plechu tak, aby ho rostliny nepodrostly svými kořeny a nezaplevelily nám tak celý zbytek zahrady.

 

Maliník

 

Výsadba maliníku se provádí nejlépe na podzim nebo brzičko zjara, na plně osluněnou a pokud možno příliš nepodmáčenou část zahrady. Vysazujeme na vzdálenost cca 50 cm od sebe a jen malinko hlouběji, než sazenice dříve rostly.

Kořínky sazenic mírně zakrátíme a zkrátíme i délku výhonu (prutu) na 40 cm. Připravíme si zeminu, kterou naředíme buď vodou, nebo odvarem z přesličky rolní. Vyhloubíme mělkou jamku, jejíž dno vyplníme uleželým kompostem. Do výše popsaného bahýnka namočíme kořeny výhonu a ten zasadíme do jamky s kompostem.

Pevně přitlačíme a celý záhon poté namulčujeme buď drcenou kůrou, pilinami, hoblinami a v případě nouze i zetlelým listím a vše důkladně zalijeme. Později pak po celou dobu nastýlku doplňujeme. Můžeme použít i posekanou trávu nebo další listí. Maliník miluje nastýlku a mírně kyselou půdu, takže zdárně poroste.

V létě po výsadbě odstraníme slabé letosrosty a necháme jen 4-6 nejsilnějších výhonů. Maliník nikdy neokopáváme, protože okopávkou bychom poškodili kořeny. Na podzim spadané listí maliníku neodstraníme, ale ponecháme ho jak přirozenou nastýlku.

Každým dalším rokem po sklizni malin vyřežeme až u země odplozené výhony, tedy ty starší jednoho roku. Maliníky totiž plodí právě jen na jednoletých výhonech a to zejména na koncových, nejvyšších, částech prutů, proto nikdy špičky maliníkových prutů nezakracujeme, abychom se o úrodu malin nepřipravili.

Preventivně maliník postřikujeme odvarem z přesličky rolní a jako důležitou nastýlku i doplňkovou výživu můžeme pod rostlinami maliníku pěstovat jakékoliv luštěniny nebo bobovité rostliny. Maliník ochráníme před škůdci i tím, že v blízkosti pěstujeme měsíček zahradní.

 

 

Ostružiník

 

Ostružiníky milují přímé i dosti prudké slunce a nemají rády „nohy“ (kořeny) v mokru. Ostružiník existuje buď vzpřímený, nebo plazivý.

Vzpřímený ostružiník vysazujeme ve vzdálenosti 1-1,5 metru. Tento typ rostliny v létě, kdy výhony dosáhly délky cca 1 m, zaštípneme, aby vyrašil postranní obrost.

Okamžitě po sklizni plodů ostružiníku odstraníme přímo nad zemí všechny slabé výhony a ty silné, které v počtu 6-8 kusů rostlině ponecháme, všechny též zaštípneme.

Na jaře zkrátíme tyto ponechané výhony na 2 m a vyvážeme je ke drátěné konstrukci. V létě odstraníme odplozené výhony. Obrost zakrátíme na 40 cm, jinak rostliny necháme růst volně, pouze je vyvazujeme na drátěnou konstrukci.

 

Plazivý ostružiník vysazujeme podobně, ale jen vzdálenost sazenic je větší, tedy cca 2-3 m. Výhony plazivého ostružiníku ihned po výsadbě vyvazujeme ke drátěnce z několika drátů. Všechny ostatní postupy a pěstování se mezi typy ostružiníků nijak neliší. Ostružiníky pěstujeme ve stejných podmínkách i se stejnou nastýlkou jako maliník.

 

 

Aktualizováno: 12.2.2013 — 07:37

176 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Lenko, díky za povídání, pár věcí pro mě byly novinky, přednesu MLP a zapojím do pracovních postupů. (chuckle)

 2. Diskusi prolítávám, tak nevím, jestli mi něco neuniklo, ale ráda bych doplnila (upřesnila) informace o přísavníku. Přísavník trojcípý (parthenocissus tricuspidata)můžu doporučit, kupuje se roubovaný právě na přísavník pětičetný (parthenocissus quinquefolia), který nebrat! Varuju. Pokud tedy nepotřebujete porůst jednou rostlinou asi tak hektar čtvereční. Já jsem tu chybu udělala a už dva roky se ho snažím zabít vzadu u plotu, kam jsem vysadila postupně asi pět rostlin. A červenají oba.
  Jinak můžu doporučit stránky zahrada.cz, chodím si tam pro rozumy.
  http://www.zahrada.cz/

  1. Nechtěné křoviny – ustřihnout u země, pahýl namazat neředěnýn Roundupem, pokud se odváží ještě někde vyrazit,akci zopakovat. Funguje to spolehlivě. I na nechtěné stromya jejich vlky z kořenů.
   Na plevele – např svlačec – protáhnout rostlinu dírou ve dně do malého pytle na smetí, naředěným Roundupem v rozprašovači stříknout a nechat cca týden, pak pytle posbírat a dle potřeby časem opakovat.
   Trvalo mi to sice asi 3 roky, ale ten svlačec jsem v záhoně u zdi vyhubila. Po snad dvaceti letech marného pletí…

   1. Ano, potvrzuju jak účinnost, tak postup hubení. Jen možná dodám, že u listnatých plevelů (viz ten svlačec) se doporučuje aplikovat Roundup za slunečného počasí – on totiž působí na fotosyntézu, a tak čím čileji plevel fotosyntetizuje, tím dřív na to doplatí… Kterýsi z mých prapředků zasadil u nepříliž hezkého cihlového plotu jako krycí rostlinu křídlatku :@ Trvalo to pět let, než jsem ji přesvědčil, že je vlastně invazivní a že ji v zahradě nejen nechci, ale přísně vzato ani nesmím mít…

    1. Terro, já a křídlatka! Také náš tatínek ji zasadil kdysi před 70 léty když postavili barák. U nás ba horách se stala populární, když si ji na letním sídle zasadila Karolína Světlá nebo někdo z jejích příbuzných. Oni to listí dávali dobytku jako na přilepšenou a se stonky, když v zimě seschly, tak zatápěli v kamnech. A teď je na mnoha místech přemnožená. My jsme si mysleli, že jsme ji vyhubili ale ani Roundup nepomáhá ani žádný jiný přípravek, jen vythávat jakmile vyrazí. Po herbicidech sice stonek s listy zahyne ale kořeny nikoli úplně. Za čas se začnou znovu probouzet k životu-vyrazí na nich nové bílé kořínky. Sice to už jsou jen jednotlivé osamocené rostlinky ale trháme a trháme.

     1. Marsko, Roundup nevzdávej. Nech křídlatku povyrůst na cca 20 cm i víc a pak postříkej. Myslím, že v tom je ta finta, je potřeba nějaká zelená plocha, viz Terrova poznámka o fotosyntéze.

 3. MILÁ LENKO A OSTATNÍ PŘISPÍVAJÍCÍ. VĚTŠINOU NEVÍM O ČEM TO TU DISKUTUJETE. TOHLE MĚL ČÍST MŮJ MUŽ, TŘEBA TO S POZADUHY ČTE. NAŠI ZAHRADU OPATROVAL PŘEVÁŽNĚ ON, UKLIDŇOVAL SI TAK SVOU DUŠI. 7 X 20 M RAJSKÉ ZAHRADY NA CIZÍM ÚZEMÍ, 7 X 20 M CIZÍ PRSTĚ. JÁ BYLA VŽDYCKY JEN POMÁHÁTKO VE VŠEM VŠUDY. NA ZAHRADĚ JSEM STŘÍHALA TRÁVU, NERADA ALE ON BYL ČASTO NA CESTÁCH. SBÍRALA MANŽELEM ZASAZENÝ RYBÍZ A ANGREŠT BEZ OBZVLÁŠTNÍHO NADŠENÍ, TRHALA JABLKA A ZE ZAČÁTKU I HRUŠKY NEŽ STROM ODEŠEL. JABLONĚ PAK ODCHÁZELY JEDNA PO DRUHÉ. VŠECHNO BYLO ZASÁZENO PO ROCE 1936. DŮM I ZAHRADA JSOU STEJNĚ STARÉ JAKO JÁ. POSLEDNÍ JABLONĚ STOJÍ NEMOCNÉ JAKOUSI PLÍSNÍ JEJÍŽ JMÉNO JSEM ZAPOMNĚLA A NA PORAŽENÍ DÁVNO NEMÁM SÍLY. MANŽELEM ZASAZENÁ TŘEŠEŇ (TŘEŠEŇ? COSI MEZI TŘEŠNÍ A VIŠNÍ) SE ROZLOMILA A JEDNA ČÁST PADLA A ZAVALILA ZAHRADU. UŽ TAM ROKY ANI NEVYCHÁZÍM, JE TU STRAŠNÝ RÁMUS ZE SILNICE A DÁLNICE A ŽELEZNICE A SPALOVNY ODPADKŮ. JE TU STRAŠNÝ RÁMUS. BRŠLICE ZAHRADU ZAHLTILA A PANUJE TAM, BOJ S NÍ JSEM DÁVNO VZDALA. TVOJE RADY LENKO JSEM NEMOHLA REALISOVAT, NA TAKOVOU DŘINU NEMÁM. JSEM JAKO TY NEMOCNÉ JABLONĚ.

  MNOHÉMU VE VAŠI DISKUSI NEROZUMÍM, PADAJÍ NEZNÁMÁ SLOVA A NÁZVY PRO MNE NEZNÁMÝCH ROSTLIN. ALE JEDNO VÍM NAJISTO. ŽE SE VŠICHNI (AŤ UŽ MÁTE ZAHRÁDKU, BALKON ČI DOMA PÁR KVĚTIN V KVĚTINÁČI) NESMÍRNĚ TĚŠÍTE NA JARO. KÉŽ UŽ JE TADY! (f) (sun) (f) (rain) (f) (sun) (f) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (inlove)

 4. Nakukovala jsem sice už přes den, ale pořádně přečetla až teď, Lenko díky.
  V posledních letech jsem v pěstování bobulovin značně neuspěšná… Nějakou inspiraci, co s tím už mám.
  Bílý rybíz je na péči to samé, co červený, jen ho míň ožírají ptáci.
  Stromkový angrešt se u nás dožil desítek let, nakonec ho asi dostalo padlí – nestříkala jsem.
  Byl vynikající, červený. Stihla jsem ho nařízkovat a mám ho v keřové formě, byť na blbém místě. Přesadím ho. Dede, myslím, že tam je i slíbená přihřížená větev pro Tebe, dám vědět.
  K jílovité půdě – vylehčuji kompost při přehazování obyčejným stavebním perlitem – zbyl kdysi po nějakých stavebních pracích. Zlepšení je znát.

  1. Jajko, prosimtebe, nemohla bys taky přispět svou troškou do mlýna? Je všeobecně známo, že máš spoustu zkušeností a zelené ruce. Móc bych se přimlouvala (nod) .

   1. Nóó, zrovna na tebe jsem myslela, že bych ti mohla věnovat všelijaké odkopky – pokud buduješ živý (předpokládám, že pokud možno bezúdržbový) plot.
    Teď nevím, kdo to tu psal – pustoryl sice nádherně voní, ale těch mšic!!! A mám ho asi 8x větší, než bych chtěla, jenže mu taky klidně může být 100 let – je z původní výsadby. Jenže na to, aby se každoročně prořezal a udržoval menší, nejsou lidi.
    A kdo by chtěl juky, hlašte se.

    1. Jo a taky mám nahřížené vistárie, velmi vitální, krásně kvetoucí… akorát že lezou do okapů a musí se řezat asi 3x ročně, tedy ty dvě na domě určite. A to je vůbec nezalévám. Pak taky pěstuji na uschlé hrušce – kordonu topoloidního tvaru – vistáriovník. Je to boj s časem – jestli vistárie omotají a zpevní ty uschlé kmeny dostatečně rychle, nebo to celé spadne. Asi bych to měla sepsat a fotkami zdokumentovat :-).

     1. Eh, kvůli vistárii se tu jako první musela dělat střecha a ještě zbývá dát do pořádku nabourané okapy.
      Jajko, jsi hodná, děkuju, ale simtě nepokoušej. Kdybych viděla, beru všechno, jsa stále začátečnicky posedlá. Ale kus už jsem osázela, mám objednané čtyři stromy, ve stráni toho typického zahradního prostoru není až tolik, ehmm, a hlavně jsem zpunktovala v práci kdekoho, takže mám přislíbeno rostlinstvo ještě asi tak na tři další zahrady (whew) . Bych mohla dát k dobru zahradnický antirozhledník 😀 .

    2. Ještě k těm jukám – to jsou ty venkovní, co mají přežívat i zimu? Pokud ano, tak se (chtivě!) hlásím (blush) (f)

     1. Juku bych brala taky, pokud se nemusí an zimu stěhovat do domu (mám jakési dva venkovní kaktusy, co se stěhovat musí- nejsme z toho zrovna urvaná). A juka taky vydrží jakékoli teplo? Já jen, že vánočním kaktusům se letos přes léto na terase neudělalo dobře…

      1. Juka vydrží skoro všechno, i loňské mrazy, kdy mi pomrzla polovina růží… Možná by vadilo přílišné vlhko – s tím zkušenost nemám, ale to stačí ji zasadit někam na sluníčko k domu. Pošlu maily, jen v rychlosti nakukuji z práce 🙂

  2. Jajko, vážně? To mám velkou radost! Děkuju (inlove)
   Vistárie mě láká, ale moc nevím, kam s ní, tak si zatím jen prohlížím obrázky 🙂

  3. Vistárie mě moc láká, ale zatím ji nemám kam dát. Letos mě čeká zahrada za domem. Předchozí dva roky jsem se snažila osázet předzahrádku. Letos na jaře se ukáže, kde zas udělali soudruzi z NDR chybu- některé rostliny tu rostou báječně a jiné jen zafuní a uschnou, místní léto prostě nepřežijí. Takže třeba primule, co si momentálně kupuju, abych měla dobrý pocit, že to jaro fakt přijde, můžu následně leda dát máti- mě tady chcíply i přes zalévání úplně všechny, 36 stupňů ve stínu jim asi neprospívalo….

   1. Co máš proti kaktusům a opunciím na předzahrádce? Ty léto přežijí! (chuckle)
    (Ovšem co v zimě, že 😛 zvlášť když letos máte víc sněhu než my pod horama…)

 5. Díky, LenkoS! Je dobré mít zahrádkářské rady takhle pěkně přehledně při ruce a od zkušeného pěstitele tvého kalibru. A zrovna rybíz a angrešt, kterým jsme svého času, kdy žila babička, zmlsaně opovrhovali a cpali se převážně jahodami. Jak nám pak bobule chyběly, když zahrady nebylo. Však jsem všechno v článku jmenované vysadila jako první, ledva jsem se na Cvrliky přesunula. Taky několik malinoostružiníků, ale ty asi budou choulostivější. Ale z toho vysázeného množství něco musí přežít i mojí péči 😛 .

  Jo, Xerxová, cháchá, rozptylová loučka s tůjemi a anglickými trávníky, to sedí! Teda, proti gustu samozřejmě nic. Ale většina zahrad v okolí je taková, doplněná maximálně nějakým zmrzačeným ovocným stromkem, vše vypulírováno, sedmikrásky nebo spadlý lístek nemají na trávníku co dělat… I zvídavě jsem podnikla drobný socio průzkum, zdaliž se to majitelům fakt takhle líbí anebo to mají kvůlivá sousedům. No, mlčeti zlato (chuckle) .

  1. Malinoostružiník jsem taky vyzkoušela, ale ukázal se jako velmi agresivní s hnusně pichlavými šlahouny a ještě k tomu byly plody dost kyselé (možná to potřebuje víc slunce). Tak se držím remontujících malin, beztrných ostružin a kanadských borůvek.

   1. JAJKO, MALINOOSTRUŽINÍK SLUNCE FAKT VYŽADUJE A SNESE I ÚPAL, POKUD HO TROŠKU ZALIJEŠ, ABNY NEUSCHNUL. A PLODY BYLY KYSELÉ PRÁVĚ Z NEDOSTATKU SLUNCE. JÁ MALINOOSTRUŽINÍK MĚLA POD JAVOREM, V POLOSTÍNU. MOC NEPLODITL VLONI BYL PŘESAZEN NA PLNÉ SLUNCE NA JIŽNÍ STRANU. AČ MLADIČKÝ, UŽ PLODIL A PLODY BYLA SLADKÉ A OBROVSKÉ. ZAČALO ALE MRZNOUT, TAKŽE VŠE NEDOZRÁLO

   2. malinoostruzivnik je skutecne tak pichlavy ja ho mela a nic moc ale pry ma velkou spoustu obranych latek zvlaste vitamin c ale uz ho nechci to radej justu vlasta

 6. Lenko, díky za počtení. Bohužel zahrádku nemám, tak si jen čtu a přeju, aby vám všem zahrádkářům letos všechno rostlo, kvetlo a plodilo (f) (f) .
  Jo a byla jsem v neděli v botanické a kvetl vilín. A čemeřice, že jo… A jinak nic 😛 .

 7. Lenko, moc zajímavé počtení. Dříve jsem pěstila kde co ale po přestěhování na venkov jsem se etablovala ve službě občánkům a tak mám čas akorát tak na zaokenní a předokenní květenu a kořenidla. Ale až skončím tak…. se hukáže.
  (f) (rain) (sun) (f) (rose1) (f) (wave)

  IO, k tomu plotu bych zkusila přísavník pětiprstý,on zůstáva do zimy krásně do červena vybarven a velmi dobře se dovede na plotě i stěně zachytit. Vypadá to pěkně a není přes něj vidět. (wave)

  1. Jj, přísavník je výbornej – pohlednej, nenáročnej a na rozdíl od jiných není tak adéloidní. Chich, akorát nezapomenu jak mě sepsul jeden pán, když jsem po dovolené hodila fotky na rajský a u jednoho obrázku okomentovala, že dům je obrostlý břečťanem. Obratem se ozval majitel onoho domu, že žádnej břečťan, alébrž přísavník. Inu, co čekat od jedince, kterej si plete kozu ééé teda srnku s muflonem (chuckle) .

   Jo a jásně, huž vidím v barvách, kterak čile okopáváš a realizuješ se na mrkvi třebas. Prosila bych pak foto (wave) .

   1. Přísavníkem myslíte psí víno? Je to jedna z mála věcí, které mi z Brna chybí- proti oknu kuchyně zeď obrostlá psím vínem, které na podzim denně mění barvy. Pak opadá a na jaře zeleně obrazí.

     1. Proč ten pes tak vesele štěká?
      Pán mu zasadil k boudě psí víno.

      Není adélovitá? Aha, tak tím pádem musela být na chatě děěěěěsně zanedbaná, neb nalezla přes včelín až do koruny obou jabloní u včelínu.
      Ale krásná rozhodně je, i pro mě je to jedna z nejkrásnějších podzimních barev. (h) A na rozdíl od šíleně optimistickýho šeříku je fakt hezká celej rok. Mně se aspoň její listy líbí i zelený. 🙂

      1. Celej život si říkám, co mi na tom šeříku nesedí, ha! A on je to jeho šílený optimismus. Se picnu. (rofl) (rofl) (wave)

      2. Neadélovitá ve smyslu, že ti nezbourá barák, nevyrve okapy atp., jako třeba vistárie a spol. No vidíš, základ k plotu máš tedy kdyžtak při ruce. A je plno nenáročných keřů, které by mohly splnit účel a větývku na zakořenění si někde vždycky udloubneš. Pustoryl třeba. Mě si získal svou vůní zimolez, ten úplně obyčejný, nepřešlechtěný.

       1. Zimolez je tak báječně venkovskej, že venkovštější už být nemůže! (h) To je nápad!

        1. Tak to aby sis vedle udělala záhonek s rajčaty. On je zimolez sice úžasný, krásně kvete a voní, ale mšice ho hrozně milují, aspoň tu popínavou verzi, co jsme mívali na chatě :* . Takový zimolez, ozdobený krásně navěšenými rajčatovými listy, ten teprve vypadá venkovsky (chuckle) .

         1. A hele, rajčata žerou mšice? Jsem zatím myslela, že na mšice platí jedině mejdlová nebo cigaretová voda…

          Mšicolákavý jsou i měsíčky a řeřicha a ty taky děsně miluju, přestože jsou neskutečně optimistický. (A taky tam budou, v nějakým kýblu pod oknem nejspíš.)

          1. Ne, rajčata smrdí mšicím tak strašně, že od nich zděšeně prchají (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (bug) (aby si smajlík užil).

          2. Z LISTÍ RAJČAT SE DÁ KRÁSNĚ A ZADARMO UDĚLAT ÚPROTIMŠICOVÝ POSTŘIK. STAČÍ VĚTŠÍ KÝBL A HROMADA NEJRŮZNĚJŠÍCH ČÁSTÍ Z RAJČAT, KTERÁ STEJNĚ VYŠTÍPÁVÁC Š. PAK ALE KÝBL S VODOU RADĚJI PEČLIVĚ ZAKRÝVEJ A JEN OBČAS ZAMÍCHEJ. SMRADLAVÝM, ZA CCA 14-21 DNŮ VZNIKLÝM , ALE 1:10 NAŘEDĚNÝM ZÁKVASEM MŮŽEŠ NEJEN POTŘÁ ÍKAT MŠICE POSTŘIOPVAŠ ČEM, ALE TAKY HO ZAS ZŘEDĚNÝ MŮŽEŠ NALÍT K RAJČATŮM I OSTATNÍ ZEMDLELINĚ.

       2. Mám i dva druhy toho přešlechtěnýho, oranžový a bíločervený, jsou to lákadla mšic ale množí se velmi dobře. Mám i trubač červenou formu , ale ten je adéloidní velice. Vistárie je taky pěkně odolná, mysleli jsme, když jsme přestavovali barák, že je po ní. Ale asi za deset let se najednou na původním místě znovu objevila a zase se šplhá po baráku. Ta mi nevadí ale ten trubač je nezmar a lapač puklic, už ho nemám ráda.

     1. A můžou ho žrát psi nebo je to pro ně jedovaté? To štěně asi ozkouší všechno (wait) .

      1. Jelikož jsem ho jako malá zdlábla kus i já… (chuckle)
       Ostatně soudím, že štěně, který bude mít k ožírání bobule, by teoreticky míň chutný rostliny mohlo pouze demolovat, nikoli požírat. (bug) (tmi)

       1. Io, netuším, zda jsi dneska četla diskuzi ke kočičákovi Pepčovi.Tam terra učinil dodatek k tomu přísavníkui. Bohužel je je mírně jedovatej celej!!!

     2. Dobré vědět, musím mít ty barvy. Nějak se bez nich neobejdu.
      Rozptylovou loučku by chtěl Mušketýr- je to takové konstruktérsky úhledné (je schopen si členit stůl na sektory). Ovšem já jsem namalovala jiný návrh a dost drsně na něm trvám- na jaře doděláme zahradu a vysadíme stromy, keře a trvalky. Momentálně je zahrada stále ve stádiu tankodromu. Jásám, kdykoli zamrzne nebo nasněží. Pak psi netahají bahno do domu.
      V létě je tu přes 30 stupňů. Zbudovali jsme koupací jezírko- problém mám jen s tím, že Borůna do něho chodí čurat.

      1. A co takhle zbudovat ještě jedno jezírko čurací, be kterým byste se naopak vy mohli koupat? (heidy)
       Jak to vlastně ta fena zvládne? To musí bejt docela gymnastickej výkon… (think)

       1. Ani ne- to jezírko má koldokol mělčiny, kde rostou rostliny, co mají pucovat vodu. Tak se Borůvka v tom brodí, i když je na vodě tříšť (a za téhle teploty se zkus tam nevyčurat). No a to nemluvím o tuhém odpadu, když jezírko zamrzne- je teplej a tak nějak se zataví do ledu, tak se pak plazím po ledu a doluju. Silně uvažuju o něčem jako je plůtek, dokud tam nevyrostou rostliny zasazené na mělčinách- pak bude zábrana přirozená.

        1. Jsem zvědavá, jestli ty kytky budou mít kvalitu železobetonu – jinak spíš sázím na Borůvku (chuckle)

   2. Vidím to asi takhle. Stojím na své přírodní i umělecké zahrádce asi tak jako na dobových fotografiích bří Čapkové, ve slušivém venkovsky uvolněném šik obleku a kolem mne proudí odplevelené záhonky různobarevných květů, sousedících s kadeřavou petrželí a mrkví. V rohu se pak rozpíná ve stylu IO, optimistický šílený šeřík. Otírám si zpocené čelo a vyplácím mladé sousedce 200 Kč za vypletý záhon. (wave)

    1. Vaaúúú, fota už netřeba! (y) (rofl)

     A optimisticky šílenej šeřík mě oddělal úplně (whew) (rofl) . Ofšem! Není Ája (Péďa, Džespéf) v živočišné říši a naší domácnosti cosi obdobného??? (wasntme)

  2. Teda ďoučata (h) , vy jste všechny děsný koni! (chuckle) (rofl) (whew) Až je z toho jedna na větvi, optimistický, samosebou. 🙂

   Rajčata milují nikoli, msšice, ale molice, fůůůůj.

   Milá Lenko (inlove) , děkuju Ti za užitečný článek. Až vyhraju ve športce, koupím si domeček a na zahradu nasadím bobuloviny dle návodu. (nod)

   1. VAVE , LOUK ,JENNY A DALŠÍ, ROZCHECHTALY JSTE MNE TAK, ŽE SE MI ANI SPÁT NECHCE. DÍKY VELIKÉ VŠEM, KDO SE PODÍLELI A PR ŘISPĚLI. POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH A JEJICH PĚSTĚNÍCH UŽ MÁ U SEBE DEDE, ALE JE TO DĚSNĚ DLOUHÝ A ONA ZCELA ZŘEJMĚ TOLIK ČASU NA ÚPRAVU MNOU ŠPATNĚ NAPSANÉHO TEXTU MÍT NEBUDE. A TAKY TU STÁLE NEMŮŽE TRČET SAMÁ SVOBODKA. MĚJTE SE KRÁSNĚ, MÁVÁM ZE ZASNĚŽENÉ A CELÉ BÍLÉ BĚLÉ. TÍTRA BUDE PĚKNÁ KLOUZAČKA, TAKŽE DÁVEJTE POZOR A NEPOLÁMEJTE SE.

   2. JEŠTĚ JEDNOU DÍKY VŠEM, KDO SE ZÚČASTNILI. MARI, ROZUMĚLA JSEM , JAK JSI TO MYSLILA. ZKRÁTKA JE DOBRÉ OPRAVDU OŘEZAT NEJMÉNĚ JEDNU TŘETINU STARÝCH VÝHONŮ, I KDYŽ Z NICH VYRŮSTAJÍ TY PLODNÉ.VÍM, JAK JE TĚŽKÉ ROZHODNOUT SE, ALE STEJNĚ JEDNOU ZA NĚKOLIK LET K MNOU POPSANÉMU TOTÁLNÍMU ZMLAZENÍ KEŘE DOJÍT MUSÍ. KDYŽ JSOU ALE KLKEŘE M STARÉ A DIVOCE ROSTLY DLOUHO, JE LEPŠÍ NA ÚRODU POČKAT TY DVA ROKY A KEŘE OŘEZAT DOCELA A ZMLADIT JEDNORÁZOVĚ. KAMARÁDČINN MANŽEL TO TAK UDĚLAL, BO KEŘE ZCELA ZESTÁRLY A NERODILY. DNES, PO DVOU LETECHN A KOUSKU UŽ SKLÍZÍ A NEVÍ, CO BY S PLODY USDĚLALI.

 8. Lenka,to je fantastické!!Ja mám zahradku 30×10 m.Je tam chatka, teraska,krb,tráva,kríky, ozdobné trvalky,letničky a vzadu zelenina,dva stromčeky/marhuľa a hruška a čerešna od suseda,ktorá prevísa dobre rodiacimi srdcovkami ku mne/ a čo je nad mojou pôdou je moje a je toho dosť pre mňa i našich v brne,/Rada tam pracujem,ale mám presvedčenie,že tá zahradka je dôkazom Boha- je tam len to, čo Boh požehná,nech sa snažím akokoľvek.Ruže,ktoré si nevšímam sú nadherné,ktorým sa venujem su len také nedôchodčatá,furt ich niečo napáda.Dokonca ani maliny a hympíre/to sú asi ostružiny/ mi nezaplevelili zahradu,páč skoro vobec nerodia.Možno,že na jar dodám fotodokumentáciu,aby ste to videli.

  1. VERENKO, TA FOTKA U ČLÁNKU NENÍ Z MÉ ZAHRÁDKY . JE TO JEN ILUSTRAČNÍ FOTO OD DEDE. ALE UŽ JSEM O SVÉ ZAHRÁDCE PŘED NĚKOLIKA ROKY PSALA, JEŠTĚ NA STARÉM ZVÍŘETNÍKU NA LIDOVKÁCH. A DOKUMENTACI BYCH MĚLA TAKY, JEN NEUMÍM TY ODKAZY. MÁM FOTA Z DŘÍVĚJŠÍ DOBY, VLONI TOHO MOC NEBYLO. JÁ JEN RADILA, ALE ZATÍM JSEM NEFOTILA. A KVETLY MI UŽ LETOS SNĚŽENKY. NYNÍ TU OPD VČEREJŠÍHO VEČERA AŽ DO NYNĚJŠÍHO ČASU CHUMELÍ A CHUMELÍ, TAKŽE JE TMA JAK V PR… A VŠECHNO ZAKRYL PŘÍKROV SNĚHU.LETOS SE ZIMA ZBLÁZNILA. JEDNOU VEDRO JARNÍ, PAK SKOK O DESÍTKU STUPŇŮ DO MRAZU, VZÁPĚTÍ ZAS HUP NAHORU. PATRNĚ TOHO LETOS MOC NEPŘEŽIJE. PADAJÍ A ODCHÁZEJÍ TAKY LIDI A NEJEN TI STAŘÍ.

 9. OT, promiň, Leni. 🙂

  Jen hlásání ke sloničce: pije, pobíhá a tváří se plná života. Tak jen aby následovala Rashmi a byla pořád tak čilá, však víte, jak je těžké odchovat slůňátka.
  Kamba i Mojka jsou obě jak kouličky a žádná nestele a nestele, tak suďbůh, která bude prvá.
  Aktuální fotka Mojky zde:
  http://www.facebook.com/pomahamegorilam

  1. BĚTULÁSKOVO, DÍK ZA HLÁSÁNÍ. A VADIT NEMŮŽE VŮBEC NIKOMU, NATOŽ MNĚ. A PROČ BY VADIT MĚLO, VŽDYŤ KAŽDÉHO PŘECE MOJE POVÍDÁNÍ ZAJÍMAT NEMŮŽE. JE TŘEBA PESTROST A V DISKUZI OOBZVLÁŠŤ . MÁVÁM A DRBU KOČČÍM KRÁSKY NA ROZHLEDNĚ!

 10. Lenko S., zajímavé čtení, a dobrá rozcvička do zahrádkářské sezony 🙂 Jsem zticha a moc se neprojevuji, protože naše zahrada je klasickou ilustrací přísloví o ševcově ženě a kovářově kobyle. A to nepočítám ten loňský rok, který byl všechno, jen ne dobrý… Vždycky to u nás bylo trochu džungloidní, je ale pravda, že drobné ovoce tenhle režim docela dobře snáší. Takže rybíz, angrešt, maliny a ostružiny (beztrnné a asi jako jediné tvrdě vedené), višeň, třešeň, ořešák… Ta zahrada není velká a chceme se do ní vejít taky my a nějaké ty kytky 🙂

  Jen k tomu získávání sazenic pro začátečníky a případné neumětely – máte-li ochotného známého, požádejte ho ne o řízky, ale o to, aby vám vybraný exemplář namnožil hřížením. Dostanete tak od něj rostlinku sice o rok později, ale zato s kořeny a poněkud odolnější vůči případným drobným příkořím, které jí svou péčí způsobíte.

  1. TERRO, ZKLAMAL JSI MNE. ČEKALA JSEM NĚJAKOU ODBORNOU PŘIPOMÍNKU. VŠAK DOBŘE VÍM, ŽE VY DVA SE VYZNÁTE. ŠKODA, ŽE CHCEŠ MLČET. UPOZORNÍM JEN, ŽE JÁ MÁM PIDIZAHRÁDKU 10 X 12 M, ALE KYTIČKY A ZELENINU TAM PĚSTUJU. MOJE MLADŠÍ ŘÍKÁ, ŽE MÁMA NEMÁ ZAHRADU, ALE DŽUNGLI. ALE NAPROSTO VŠECHNY NABÍZENÉ VÝPĚSTKY DR CERKA BEZ PROTESTŮ BERE. ONA M KOLEM DOMU ZAHRADU MBNOHEM VĚTŠÍ, V NÍ JÍ T PROTÉKÁ POTOK A ZEM MÁ UŽ KRÁSNĚ A DŘÍVEJŠÍM MAJITELEM HNOJENOU A ZÚRODŇOVANOU. NA PĚSTOVÁNÍ ČEHOKOLI VŠAK ČAS NEMÁ. JÁ JSEM V DŮCHODU A NA ZAHRÁDCE RELAXUJU A BAVÍM SE VRTÁNÍM V ZEMI. JEN MŮJ JIŘÍ ZAHRADU NEMUSÍ A JE OCHOTEN UDĚLAT POUZE Z DONUCENÍ A JEN RY FAKT NEJTĚŽŠÍ PRÁCE. VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁ RADĚJI NA MNĚ, JELIKOŽ JÁ PŘESNĚ VÍM, KAM CO MŮŽE NEBO NEMŮŽE SÁZET A SÍT. KDYŽ MI PŘED 2 ROKY ZASÁZEL S CIBULI SAZEČKU NA ČERSTVĚ A MRVOU VYHNOJENÝ ZÁHON, I KDYŽ PRÁVĚ VEDLE BYL PŘÍSLUŠNÝ ZÁHONEK VHODNÝ K SÁZENÍ CIBULE VYTYČENÝ A DOKONCE PŘÍMO ZNAČENÝ KOLÍKY S NÁPISEM ZE VŠECH STRAN VIDITELNÝMI, DIVIL SE MOC, ŽE SE ZLOBÍM TOLIK A TAKM HLASITĚ. ZKRÁTKA RADĚJI JSEM POBLÍŽ A JEN ZPOVZDÁLÍ (PO NĚKIOLIKA ZKUŠENOSTECH S JIŘÍHO DETERMINAČNÍ A SELEKTIVNÍ HLUCHOTOU) POUZE POKUKUJU.

   1. LenkoS., někdy prostě člověk mlčí i proto, že nemá, co by právě dodal 🙂 Doznávám, že nejsem sadař, a to, že mi na zahradě občas něco opravdu dobrého vyroste, je v mém případě věc intuice. Kamarádi tvrdí, že naše zahrada by mohla soutěžit o „zlatého ježka“, jak je „přírodě blízká“ – včetně ponechaných kupek drobných větviček, trouchnivějících špalků a medonosných keřů s bobulemi na podzim. Řádí nám tam krásně zplanělé kytky, dupou ježci, lítají roháči a tak… kupodivu hryzci, krtci, plísně a rzi a podobné obludy u nás nebydlí. Asi tam nemají co žrát… 🙂

  2. Terro, měla jsem přítele, VELKÉHO zahradníka, fotografa a přítele spisovatele Tomečka. Zažila jsem s ním a jeho o dost mladší ženou a mým přednostou krásné jednodenní výlety do přírody. Bohužel jsme minulý týden byli na jeho pohřbu. Zemřel v 9O-ti letech naštěstí pro něj v plné síle. Že o tom píšu:
   „Džungloidní“, hi, hi, i když věděl přesně co se jak pěstuje, sám měl zahradu víc než džungloidní, ale měl vždy velkou úrodu všeho možného. Byl spíš sadař-samovýzkumník a tvrdil, že tím že pod stromy roste všehochuť rostlin a tím pádem spousta havěti, že choroby a škůdci nemají šanci se projevit v nějaké fatální nákaze. A že byly všechny ty jeho výpěstky MŇAM!!! ;( ;(

   1. ALEX, TOHLE NAŠE DCERA TAKY NECHÁPE. TAKY VÍM, KDE A S ČÍM MÁM CO VYSÁZET, PROTO TA DŽUNGLE. A VĚRKA TAKY BERE VŠE, JELIKOŽ DOBŘE VÍ, JAK A ČÍM HNOJÍM. POUŽÍVÁM ZPRAVIDLA POUHÉ ROSTLINNÉ ZÁKVASY A ODVARY A TAKY JIMI POSTŘIKUJU PREVENTIVNĚ. A MÁM JEŠTĚ ŠTĚSTÍ NA KOŇSKÝ A KRÁLIČOSLEPIČÍ HNŮJ SE SLÁMOU. ZKRÁTKA, POKUD SE NEPŘEHNOJUJE NIČÍM, ROSTE TO SKORO SAMO, ALE PLEVELU JE HAFO TAKY.

   2. Alex, ten váš přítel měl sympatickou filosofii, a ono to tak asi opravdu chodí… Rostliny „ve směsi“ si vždycky tak nějak snáz pomohou.

 11. Lenko, děkuji za pěkný a užitečný článek a už se těším na další. Rady bohužel prozatím nevyužiju, protože bobuloviny momentálně na zahradě žádné nemáme, časem snad ale nějaké vysadíme.

 12. Lenko, díky moc moc za článek. Do Domku rybízy určitě chci a taky si pohrávám s myšlenkou, že vylepším plot ostružiním. (On je docela hnusný, takže bude chtít buď předělat, nebo něčím zarůst.) Takže mi tyhle rady budou velice, velice moc užitečné.

  1. IO, JAKÝ MÁŠ PLOT? SVISLÝ DŘEVĚNÝ LATĚ NEBO DRÁTĚNÝ OKA? JINAK S OSTRUŽINAMI SI MOC NEZAHRÁVEJ. JSOU TO POTVŮRKY ROZLÍZAVÝ. ABYS PAK NEPLAKALA, ŽE SE TI NA ZAHRADU KVŮLI ROZLEZLÝM OSTRUŽINÁM NEDAŽŘÍ ANI PROLÉZT.
   JE DALEKO LEPŠÍ, POŘÍDIT NĚJAKOU ZCELA NORMÁLNÍ A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZLIKVIDOVATELNOU POPÍNAVKU PODLE PODNEBÍ A POLOHY PLOTU.DNESKA SE DÁ SEHNAT HODNĚ POPÍNAVEK , KTERÉ ROSTOU BV VELICE RYCHLE. ALE POZOR, HLAVNĚ SE NEDEJ ZLÁKAT JAKOKOLI P O PODOBOU SVLAČCE, KTERÝ JE ZCELA NEZNIČITELNÝ.

   1. A, jak pravil skeptik, na zimu tomu opadá listí a ten plot bude zase vidět, i kdyby byl v létě omotaný klematisem (f) . Což takhle něco s jehličím nebo neopadavého?

   2. Lenko: Drátěná oka.
    Hm, hm, svlačec v podobě povíjnice nachové jsem právě chtěla na pergolu… ona se mi tak líbí…
    Když tam dám ty plechy, tak se mi ostružiny taky rozlezou? I když to budu kolem sekat?

    JJ: nee, konifery jsou hezký ve městě nebo u chaty, ale u tak strašně moc vesnickýho domku si je nějak nemůžu představit… navíc zahrádka je maličká, nějakých 200 m2, takže rostliny, který nejsou kytky, nejsou bylinky a není z nich užitek, nemají šanci.
    Dokonce uvažuju i o tom, jak moc potřebuju ten šeřík – a to k smrti nerada kácím. (Přijde mi to jako vražda. (blush) )

    1. nízce sekaný trávníček a malé jehličnany a túje – to moje kolegyně označuje za zahrádku typu rozptylová loučka (chuckle)

     Klidně i svlačce – moje mamina je pěstuje na pergole a rozhodně jsou uhlídatelné

     1. určitě – naše sousedka drží šeřík zkrátka, nechá vždy jen pár větviček, jinak ho nemilosrdně holí – a krásně jí kvete.

      1. Tak to jo, to by bylo prima – když on tak hezky voní, když kvete, a ve zbytku roku je to takovej nudnej keř… 😀

        1. Já nevím, kde bude ten domeček mít, Makovů je povícero, ale u nás v Přerově květy každoročně zmrznou a omrzají i čerstvě narašené větvičky…

        2. Nad fešandou liánovitou zaplesalo srdce Severinovo…
         Kruciš, kolik těch plotů a pergol já tam vlsatně budu mít??? (blush) Aby se vešly eště rybézle na čaj zvaný kozí pití… (chuckle)

       1. IO A JJ, PLOT ZE SMRČKŮ RADĚJI TAKY NEE.JAKMILE SMRČKY DOROSTOU DO VÝŠKY, ZAČNOU SE ROZRŮSTAT POD Z ZMÍ A DOVEDOU I ZÁKLADY DOMU NARUŠIT. . A TEN ROK DVA ,CO BY TAM ROSTLY RYZCE, ZA TU ROZTAHOVAČNOST A NÁSLEDNÝ PROBLÉMY FAKT NESTOJÍ.

    2. Drátěný plot inovativně vyspravený dráty, provázky, kusy plechu, kusy plastu a dřevotřískou jsme měli taky. Jsme řadovka, takže mezi námi a sousedy, kteří pilně pracují na zahrádce a vůbec rádi sedávají na verandě. Nabídli nám materiál, pokud plot vyrobíme. Sice nám to poněkud trvalo, protože Mušketýr dělá i betonový sokl na plot podle vodováhy, ale máme ho a už jim naši psi nelezou na zahradu. Jen kočka- ale té jsou ploty šumák a navíc je chválena, že chytá myši i u sousedů.
     Nerada to říkám, ale pokud si vezmeš štěně, budeš s tím plotem možná muset dělat víc, než ho nechat kreativně obrůst povíjnicí.

     1. S tím počítám. Především ho budu muset doplnit v těch místech, co ho kvůli stavbě strhli. 🙂 Zatím budou pséci hlídaní stejně jako na chatě, kde plot není vůbec. 🙂

      To máš prima sousedy, že dali matroš. To je pálka jak něco.

      1. No, oni ten plot původně chtěli dělat sami, pak soused onemocněl a my jsme koupili barák. Tak nám dali ty modřínový prkna, protže soused se z té nemoci po roce ještě úplně nevzpamatoval a chtěli mít hezkej plot.

    3. Bojím se, že ho budeš muset obrývat, on se potvora množí hřížením a rašením od kořenů 🙁 … takže se mi líbí jen stromkový, ten to nedělá (chuckle) .

   3. IO, NEVYSAZUJ TÚJE A JINÉ DŘEVINY, ZKUS TŘEBA BŘEČŤAN, KTERÝ JE STÁLE ZELENÝ. TUŠÍM, ŽE ANI NEMUSÍŠ MÍT VLASTNÍ SAZENICE. STAČÍ SE PROJÍT TČŘEBA NA MÍSTNÍ HŘBITOV. TAM SE BŘEČŤAN VĚTŠINOU NĚKDE NA HŘBITOVNÍ ZDI VYSKYTUJE V DOST VELKÝ MNOŽSTVÍ. BŘEČŤAN JE ZELENÝ POŘÁSD A PLŮAZIT SE UM DOSTATEČNĚ RYCHLE.TAKY BYS TAM MOHLA K PLOTU NASÁZET KEČ ŘÍČKY BUXUSU, ALE TO JE ZÁLEŽITOST DRAŽŠÍ, I KDYŽ TAKY STÁLEZELENÁ. PLOT Z BUXUSU VYPADÁ PĚKNĚ A ZELENJ JE DOST. OBČAS SE OSTŘÍHÁ A DOST.

    1. Břečťan je fajn, ten mám na balkoně. Fakt neroste nejrychleji a nemá se rád se sluníčkem, ale jinak ho umím. 🙂

      1. To jsem vůbec neznala – co všechno se člověk nedozví.
       Jenom píšou, že má silný kořeny, takže k tý kamenný zídce, co drží svah, to asi nebude. Ale mám tam jeden kus plotu bez zídky… (f)

       1. No, ono se to dost rozrůstá, takže ti poroste i tu část, kde je zídka. Máme ho taky na plotě, jedna rostlina porostla asi tak 20 m plotu a to nemá ideální podmínky, z jedné strany rostou thuje, z druhé strany plotu keře. Pro kritiky thují – moc krásné sice nejsou, ale rychle rostou, dají se stříhat a není skrz ně vidět, čehož si velmi ceníme, protože máme 70 m plotu podle cesty a připadali jsme si jako v ZOO 😉

 13. Zdravím všetkých.Musím vám to povedať,lebo hlúposť je nekonečná a keď robia dvaja to isté, nie je to to isté.Jedna súkromná firma sa mi starala o stravu keď bol syn na dovolenke v Afrike. Teraz sme chceli využiť služby obvodneho úradu ktorý rozvaza stravu starým a chorým po Dúbravke. Prišli,obzreli a že do mesiaca sa to vybaví. Potom nič, ticho. Tak sa syn išiel spýtať. A povedali mu, že si musím zavrieť psa(goldena!!) a dať preč papagáje,lebo z nich môžem mať roztoče. Pritom vtákov mám už 10 rokov. A ide len o rozvoz stravy. Ešte psa pochopim ale ten diktát! Nakoniec vysvitlo že jedna tá pani je alergicka ale to oni nepriznali.Nech si ten blivajz nechajú, budem ďalej na jogurtoch,ovocí ,zelenine a zdravých veciach.Ale chudáci čo takúto možnost nemajú! No, naštvali ma.

  1. Ale ta paní přece jde jen je dveřím, ne? Na desetivteřinovou předávku- tak rychle fungují snad bojové plyny, ale alergeny těžko. A z plastového nosiče na jídlo snad ještě nikdo alergii nedostal?

  2. ani nemusí dovnitř, dá jídlo v nosiči za dveře, vezme si umytej druhej nosič a cinkne, že tam je jídlo, odejde a ty otevřeš,vezmeš jídlo a tak dokola…to jsou blbý výmluvy…
   (fubar)

  3. Tohle vypadá na agenturu „Naše Klienty Považujeme Za Nesvéprávné“. Chápu tě, taky bych takovým nedala vydělat.

  4. Milá Maťo (inlove) , to je ale svévole! :@
   Ať Ti citují zákon, na základě kterého se nesmí rozvážet jídlo lidem, kteří mají domácí zvíře. Pokud takový zákon není, tak Ti jídlo dovézt musí. Klidně jim napiš a trvej na svém, na tohle namají právo.

  5. Jsem přesvědčená, že na takové chování nemají právo – však ti domů nechodí uklízet, že. (devil) Nevím, jak moc je obecní úřad povinný službu poskytnout, ale taky mám dojem, že s nimi sice můžeš vyhrát hádku, ale kvalita služby poskytované ve zlé vůli bude zase někde jinde. Jinak u nás na vsi si lidé věší na branky tašky s těmi miskami na jídlo a řidič rozvozové služby ani nezvoní – jen si vezme z tašky prázdný a plný dá dovnitř. Pokud na něj lidé nečekají, tak je vidí je jednou měsíčně, kdy se platí. Ovšem je fakt, že u nás se ty obědy z plotů neztrácejí 🙂

  1. (f) Lucíšku, přeji pevné zdraví Tobě a celé smečce a hodně profesních úspěchů ve veterinární medicíně! (f)

   1. Naše smečka se připojuje a mává tlapkami. Na zdraví (d) a hodně zdaru ve všem, na co sáhneš… (rose1)

  2. LUCÍŠKU, VĚ ŠECHNIO J NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM A SPOUSTY SPLNĚNÝCH PŘÍÁNÍČEK K TOMU!!! DĚKUJU TI MOC, VŠAK BUDEŠ DOBŘE VĚDĚT, ZAČ TEN DÍK JE.MÁVÁM A PODRBÁNÍ POSÍLÁM CHLUPATEČKŮM

  3. Všechno nejlepší, milá Lucko (inlove) Zdraví, štěstí, lásku i bezvadnou práci (h) (f) (f) (f) (party) (^) (d)

   Když budeš mít chviličku, dej vědět, jak se máš 🙂

 14. Lenko, díky, že jsi napsla tento článek – ZAHRADNICKÝ ROZHLEDNÍK, to je to, co jsme potřebovali. Jak píšeš, mnozí máme spoustu zkušeností (i špatných) se zahradničením, tak se alespoň můžeme s ostatními podělit. Asi před rokem jsem dokonce oslovila i pana RNDr. Kopřivu, majitele proslulého zahradnictví v našem kraji, jestli by se s námi neúčastnil diskusí, u těchto článků. Tenkrát přislíbil, že pokud mu to zdraví dovolí. Ptám se, mám se ho opět zeptat, zda se přidá k těmto článkům co by odborník?

  1. ALEX, HURÁÁ!!!
   PROSÍM, PTEJ SE A ZANGAŽUJ ODBORNÍKY.BUDE TO MOC PRIMA,PROTOŽE JÁ FAKT JSEM POUHÝ SAMOUK. VŠELIJAKÉ RADY ODBORNÍKŮ SI VELICE PEČLIVĚ ZAZNAMENÁVÁM DO ZAHRADNICKÉHO PORADNÍKU-SPÍŠ BLBNÍKU. BUDU MOC RÁDA, KDYŽ SE PAN KOPŘIVA ZÚČASTNÍ. TERROVI ZATÍM MLČÍ, ALE JSEM STEJNĚ NA JAKÝKOLI ODBORNÝ NÁZOR A RADU ŽHAVÁ.

 15. DÍKY ZA ČLÁNEK, NA NÉJAKÉ PROŔEZÁVÁNÍ SECHYSTÁM. A HLAVNĚ DÍKY ZA ZPŮSOB, JAK ROZEZNAT STÁŘÍ VÝHONKŮ. NÁVODŮ NA DANÉ TÉMA JE POMĚRNĚ DOST, ALE VĚTŠINOU PŘEDPOKLÁDAJÍ PRÁVĚ TAKOVÉHLE ELEMENTÁRNÍ ZNALOSTI, KTERÉ NEMÁM.

  TAKY MI NIKDY NEBYLO JASNÉ, JAK OŘEZAT STARÉ VĚTVE A TY MLADÉ NECHAT. PŘECE TY MLADÉ ROSTOU Z TĚCH STARÝCH, PORÁD (headbang) . NEBO MI NĚCO UNIKÁ?

  1. Ahoj, Lapile, někde v textu o tom píšu. Plodné výhony vyrůstaj nejvíce právě na tom dvouletým dřevě, který poznáš právě podle mnou uváděného barevného rozlišení. Zkus nyní, v zimě bezlisté keře pořádně omrknout.Pokud netrpíš barvoslepostí, jistě snadno poznáš, které větve uřezat, které ponechat. A tohle barevné rozlišení podle stáří výhonů není z mé hlavy. To jsem slyšel s už před hodně dlouhou dobou od opravdové kapacity na zahrádky a rostliny. Bylo to v ranním vysílání na tehdejším čro2-Praze-v zahrádkářské poradně . Radil tam buď pan Větvička nebo Peleška. J Kdo to z nich byl, jsem si tehdy nepoznamenala, takže se jim oběma omlouvám, pokud jsem něco popletla, ale už dlouho před tímhle vysíláním jsem si vůbec nevěděla rady, jak rybízy a další bobuloviny stříhat, ftakže jsem užívala systém pokus -omyl a úrody moc nebylo. Dotyčnýn tehdy jasně a barevně rozlišil stáří výhonů a to jsem si opravdu ihned poznamenala do svého chytrého zahrádkářského poradníku. Už nikdy víc jsem tuhle „barevnou“ radu neslyšela a nenašla jsem ji ani v té veliké spoustě proštrudovaných zahradnických knih ¨,ale mohu potvrdit, že tohle funguje skvěle a nesplete se nikdo, kdo netrpí barvoslepostí. Proto jsem se o barevném odlišnosti výhonků taky podělila zde.

   1. No, jo, já ale chápu co Lapil myslí, mám s tím také problém. Co když plodonosné větve (dokážu je barevně rozlišit) vyrůstají až Z POLOVINY starých větví. CO UŠMIKNOUT? prostě keřík se málo zahušťuje od země (složení půdy, stanoviště, málo vláhy) a nové větvě vyrážejí z poloviny starých. Proto jsem bobuloviny přestala pěstovat a jen z piety mám malý utrápený keř červeného rybízu – pro ptáky!

    1. Nepamatuju se, odkud tuto informaci mám (fubar) , ale snad to není úplný blábol.
     Četla jsem doporučení udělat radikální zmlazení postupně u třetiny obrostu v jednom roce. Tak vlastně pořád zůstávají plodné výhony po celou dobu zmlazování

     1. MARI, TO NENÍ BLÁBOL, POTOŽEB SE ŘEŽAT NUSÍ A KAŽDÝM ROKEM, ABY KEČ ŘE PLODILY. A POKUD SE ROZMÝŠLŠ NA KDEJAKOU VĚTIČKOU NIC NEUŘÍZNEŠ A ÚRODA JE BUĎ ZABEDBATELNÁ NEBO NULOVÁ. A POKUD NĚKDO NEŘEZANÉ KEŘE POPDĚDIL A NERODÍ, RADĚJI RADIKÁLNÍ SEŘEZÁNÍ HNEDLE U ZEMĚ A BEZ MILOSTI, PAK SI DVA ROKY POČKAT A MÍT ÚRODU MENŠÍ. ALE DALŠÍ ROKY ZAS ŘEZAT A ŘEZAT, JINAK NEBUDE NIC. DOBRÉ JE TAKY MULČOVÁNÍ POPSEKANOU TRÁVOU. TO SI KEŘÍKY FAKT DOSLOVA MEDÍ A SKORO NAHLAS MLASKAJÍ. POD TRÁVOU NEMAJ PLEVELE MOC ŠANCÍ A VODA SE TAK RYCHLE NEVYPAŘUJE.

      1. LENKO, DOUFÁM, ŽE SI ROZUMÍME A JE ZŘEJMÉ, ŽE BLÁBOLEM JSEM MÍNILA ŘEZ JEDNÉ TŘETINY OBROSTU. ROZHODNĚ TO NEBYLO MYŠLENO NA TO, CO JSI PSALA.

       A JEŠTĚ POZNÁMEČKA: TĚŠÍM SE NA VÝČET TOHO, KTERÉ ROSTLINY SE „MAJÍ RÁDY“ A KTERÉ „SPOLU NEMLUVÍ“.

       1. Anó, já taký! A na výčet toho, které rostliny mají rády jakou půdu. Babička to věděla a přilepšovala jim právě tou hrabankou nebo odleželým hnojem nebo kompostem nebo pískem nebo vápnem, každý podle jejího, a ony rostly, jako by je ze země vytahovala.
        Akorát že já to nevím. 🙁

        1. IO, POKUSÍM SE TO SEPSAT.MYSLÍM, ŽE SE TO BUDE HODIT APRÁVĚ TOBĚ. BOHUŽEL TAKOVOU BABIČKU ZAHRADNIČKU JÁ NEMĚLA. ALE ZAS MNE TA MOJE NAUČILA ZNÁT VŠELIJAKÝ BYLINKY. JE ŠKODA, ŽE SES NEZEPTALA N BABIČKY DŘÍVE. MNĚ UMŘEL TCHÁN TAK RYCHLE, ŽE JSEM SE STIHLA NAUČIT JEN MALINKO A DODNES Z JEHO ZKUŠENOSTÍ VELMI ČASTO A FAKT RÁDA ČERPÁM. ALE ROUBOVAT A ŠTĚPOVAT JSEM SE NAUČIT NESTIHLA, I KDYŽ ON BYL PRÁVĚ NA TOHLE UMĚNÍ VYHLÁŠENÝM ODBORNÉKEM SKORO NA CELÉM PLZEŇSKÉM BOLEVCI. ŠKODA JEHO ŽIVOTA A MÁ BLBOST, ŽE JSEM ČAS VČAS NENAŠLA, ALE ZAS NEMŮŽEME MÍT KAŽDÝ ÚPLNĚ VŠE,CO BYCHOM SI PŘÁLI NEBO JEN CHTĚLI.

    2. ALEX, ZÁLEŽÍ PŘECI NA TOM, KOLIK TĚCH PLODONOSNÝCH VÝHONŮ JE, A TAKY JESTLI DOVOLÍ, ABY SE KORUNA MOC NEZAHUSTILA. POKUD ROSTOU – KLESAJ SMĚREM DOLŮ A ROSTOU DOVNITŘ , OSBNĚ BEZ SKRUPULÍ ŘEŽU. NECHÁVÁM SI VŠAK MENŠÍ REZERVIČKU V TĚCH MLADÝCH VÝHOECH, CO VYRŮSTAJÍ PŘÍMO Z KOŘENŮ. VŠAK UŽ JSEM PSALA, ŽE TAKY ZÁLEŽÍ NA BARVĚ A MNOŽSTVÍ TĚCH VÝHONŮ. TAKY MNE NAPADLY DALŠÍ VĚCI: OKOPÁVÁŠ A ODPLEVELUJEŠ TU SVOU JEDNU CHUDINKU? A SEKAČKOU DROBNĚ POSEKAOU TRÁVU MÍVÁŠ NEBO JI DOKÁŽEŠ SEHNAT? ZKUS KEŘÍK OPATRNĚ A MĚLCE OKOPAT A VYPLÍT. DĚLEJ TO OPATRNĚ, KOŘENY MÁ RYBÍZEK SICE ROZTAŽENÉ, ALE JSOU MĚLCE V ZEMI. PAK TEN KEŘÍČEK KOLEM DOKOLA, NE PŘÍMO KE KMÍNKU , SPÍŠ POCUKRUJ , NE POSYP! MLETÝM VÁPENCEM. TEN VÁPENEC LEDABYLE ZAHRÁBNI DO ZEMĚ A PAK KEŘ POŘÁDNĚ ZALIJ. A POTÉ UŽ HNED TOTO JARO KEŘÍK ZAČNI MULČOVAT PRÁVĚ TOU POSEKANOU TRÁVOU. TU TRÁVU NECH NA HROMADĚ TROŠKU ZAVADNOUT, PAK JI ROZDĚL A V NE PŘÍLIŠ VYSOKÉ VRSTVĚ( TAK CCA 5 CM) KOLEM KMÍNKU A PO OBVODI U KORUNKY KEŘE ROZHÁZEJ. A TAKY JI ZNOVU ZALIJ , TZENTOKRÁT KOPŘIVOVÝM ZÁKVASEM. AŽ ZAS BUDE TRÁVA DALŠÍ, JEN JI NA TU STAROU PŘIDEJ. BUDEŠ SE DIVIT, JAK SE KEŘÍK ZMÁTOŽÍ. JAK NA ZÁKVASY, TO UŽ MÁM V PC. JEN TO POŠLU DEDE PŘES AIDU. DEDE SE S MÝMA ČLÁNKAMA MOC NADŘE. BÝVAJ VE VERZÁLÁCH A JEŠTĚ BLBĚ NAPSANÝ MEZERY APOD, TAKŽE JE MI DEDE VÁŽNĚ MOC LÍTO. KE SVÉ REDAKTORSKÉ PRÁCI JINDE PŘECE JEŠTĚ NEMUSÍ MÍT TAKOVOU FUŠKU S NEUMĚTELEM ZVANÝM LENKA S. A POSLEDNÍ K TOMU KEŘÍČKU. ZKUS SEHNAT CERERIT NEBO NPK. RADĚJI TEKUTÝ, POKUD MÁŠ NA ZAHRADĚ VODU.POKUD NEMÁŠ VODU, ZAHRÁBNI KOL PO OBVODU KORUNKY DO ZEMĚ, JEŠTĚ K TOMU VÁPENCI TAKY PÁR GRANULÍ TOHO CERERITU.

 16. OT – nějaký paleček pro Nynyšku

  ani jsem to sem nechtěla psát, někdy minulý týden začaly Zuzance slzet očička a frkala, jak měla plný nos… asi třetí den se „přidala i Nyny… tak jsem jim dala vitamínky, Imunoglukan, C-čko, a Zuzu to skoro pustilo (ještě pořád trošičko), ale Nýna to měla furt stejný, bez tepoloty

  ještě včera ráno jsem pořád byla na vahách, zdálo se mi to takový „nicotný“, jenže už ji to drželo pátý den, tak nakonec jsem ji teda vzala k vetovi… no, dostala (jak jsem i čekala, co jinak, že) atb celkově i kapky do oka, poslechový nález je prý skoro normální, ale panu doktorovi se nelíbilo její očičko … prý by to mohlo být i něco vážnějšího, tak nám držte palce, ať je to jen ta viróza (utěšuje mě, že „si začala“ Zuzu – kdyby to bylo něco úplně jiného, tak to by si holky přece nepředaly!!)

  mě to teda přijde, že jí slzej očička obě a zdá se mi to blbost kapat jen do jednoho jak mi řekl – vždyť je to tam vše i spojený!!! tak kapu vzpurně do obou… vlastně no, dostala úplně přesně stejnou léčbu jako Mikulenky – Noroclav celkově a Tobrex do očí… v noci spala jak zabitá a dokonce si ke mně lehla už v 9, tak jsem pozhasínala a taky to zalomila, byla jsem úplně vyšťavená (a to jsem usnula na 2hodiny už odpoledne)… zatím se to nelepší, ale to naštěstí vím že až tak zítra, tak jsem si zakázala jakkoli to hodnotit dřív – oči slzej (to jedno opravdu víc) a taky pofrkává a polyká „knedlík“ jak jí to z toho nosu teče i do krku

  ovšem ti veterináři jsou takový „dobráci“… pamatuju, jak u Babetky, hned při té první návštěvě doktorka řekla NEVÍM JESTLI TO „DÁ“ … no a teď jak koukal do toho oka, že to prej může být i něco mnohem vážnějšího, řekl cosi co jsem zapomněla, ANEBO AŽ I NÁDOR … myslím si že je to blbost, ale samozřejmě že mě tím rozhodil a bojím se… sakra!!!!

  1. VĚTŠINOU je to nějaká nepodstatná blbina. A o nakažlivém nádoru jsem taky ještě neslyšel.

   Každopádně (y) (y) (y)

  2. a to jsou doktoři a ne šarlatáni, proč tě děsej? To je nějakej alibusmus nebo co? chudák Nyný..no je bez teploty,tak to bude asi jen ta blbá úporná rýma…taky si ráno vyndavám z očí svinstvo a kapu, beru si vitamíny a jsem bez teplot a odsmrkávám, (mě to jde)…ale ve čtvrtek mi doktor o nádoru nic neřekl,asi mu pro sichr zavolám….tvrdil mi,že jsem taková opotřebovaná,ale v normě 😉 a to mě prohnal i EKG a odběrama moče i krve a jinejm a veselostma….

  3. Bedulko, držím! (h) (y) (h) Pan dochtor taky hned nemusel citovat celou učebnici očních chorob, grrrr. (fubar) My máme dnes také kontroly, Rózka a Bertík, každý u své lékařky. 🙂 No já nevím, estlivá to není příliš, my s Vaškem si musíme vystačit s dochtorkou společnou. (chuckle)

   Čtení zahradnické si bohužel musím nechat na pak, teď jen mávám a zdravím z Prahy, na kterou mocně sněží. 🙁

   Přeju všem krásný den. (h)

   1. Vavís, vy chodíte ke dvěma vetům? to asi jeden z nich bude nějaký specialista, ne?

    jo, ty kecy si mohl odpustit!!!!!!!!!!!! ;(

    1. Bedulko (inlove) , obě vetky jsou specialistky, jedna paní doktorka je na oči, druhá na močové cesty. Takže kontroly znamenají velké strategické plánování. (whew)

     A neboj (hug) , Nyny se spraví kapičkami, bude to dobré. Kapat do obou očí je rozhodně lepší. (nod) (h)

  4. Bedo, to mi ani neříkej! Držíme palce i tlapky, co to dá, ať se Nynyška rychle uzdraví!!! Babetce to očičko pořád trochu slzí,chtěla jsem s ní jet dnes na veterinu, ale veku padá a padá a jsme tu jak o vánocích, tak ještě uvidím, zda vyrazíme. Já mám oko taky stále nějak napuchlé a slzící, a doktoři pořád nezjistili proč – chlamydie i jené běžné infekce testy vyloučili, tak jsem vyfasovala nějaké úžasné kapičky, které pro změnu zase nikde nemají, tak uvidíme, co bude. Každopádně s Nyny moc soucítím, tak se holky držte a nedejte – určitě bude brzy líp!!! (y) (y) (y) (h)

  5. BEDO, JAK JE S NYNYŠKOU? DOUFÁM, ŽE TO BYLA OD VETA JEN TAKOVÁ HLOUPÁ HABAĎŮRA . KOČKY VŮBEC NEUMÍM, ALE PĚSTI PRO ŠTĚSTÍ DRŽÍM OD RÁNA. A UŽ JSI OD VČEREJŠKA DOKÁZALA NYNYŠCE TEPLOTKU ZMĚŘIT?PODRBEJ JE, CHLUPATEČKY SVOJE A VĚŘ, ŽE LÍP BUDE.

   1. LENKO, DĚKUJU ZA OPTÁNÍ, ZATÍM ČEKÁME, AŽ TY LÉKY ZABEROU – A TAKY DOUFÁM, ŽE TO BYLY JEN PLANÉ ŘEČI OD TOHO DOKTORA. JOJO, TEPLOTU JSEM NAKONEC ZMĚŘILA – TEDY ZMĚŘILA JSEM, ŽE JI NEMÁ VŮBEC ZVÝŠENOU

    JINAK DNESKA JEN ČTU, PROTOŽE ZAHRÁDKA, KYTIČKY A TYHLE VĚCI JSOU PRO MNE ŠPANĚLSKOU VESNICÍ, NEROZUMÍM TOMU VŮBEC ANI ZBLA, TAKŽE NEMÁM CO K VĚCI NAPSAT

 17. Na chalupě už nemáme skoro žádný angrešt, protože staré keře zlikvidovalo padlí. Mohli jsme stříkat, jak jsme chtěli, ale když sousedi nepoužívali nic, vždycky nám to nalezlo zpátky. Navíc ty keře byly velice staré a napadené chorošem, i když jsem ho vylámala, zase narostl. Se stromkovými bobulovinami nemáme dobrou zkušenost- málo plodí a málo rostou, podhůří Chřibů asi není to pravé. Tedy teď už aspoň na té zahradě vydrží, když můj táta místo kosy používá sekačku 🙂 Ovšem keřové rybízy (červené i bílé) a josta plodí hodně a maliní i ostružiní je ponechána volnost- zahrada je na to dostatečně velká. No, zahrada- spíš sad a kus pole 🙂

 18. LENKO,MOC DĚKUJU. PŘESNĚ TYHLE PRÁCE MĚ ČEKAJÍ TEĎ NA JAŘE, PROTOŽE Z MALIN A OSTRUŽIN JE DŽUNGLE A MUSÍM JÍ TROŠKU UMRAVNIT. O ZAHRADU SE NIKDO 5LET NESTARAL A VLONI JSEM TO VŠECHNO NESTIHLA. OSTRUŽINY SE VÁLÍ PO ZEMI A SLUNÍČKO NEMŮŽE K PLODŮM, TAK JE MUSÍM NEJEN PROSTŘÍHAT, ALE I VYVÁZAT. BUDU POTŘEBOVALT PLECHOVÝ OBLEK NEBO JSOU TRNITÉ. JAUVEJS.PĚKNÝ DEN VŠEM.

   1. Sisska se včera cpala jak nezavřená, ale večer už měla chuť blbnout a dneska venku lítala jak chlupatý torpédo, ani to nahatý bříško jí nevadilo. Prášky baští ochotně a je hodňoučká. Paní doktorka i její manžel, který jí dělá asistenta, jí moc chválili, jak moc se zklidnila a jak je poslušná.Byla jsem pyšná! No, s tou poslušností to není až tak žhavé 100% spoleh na ní není, ale jinak je zlatíčko.

    1. Hm, 100% poslušnost u živého tvora by mi přišla děsivá. Tak se holky pěkně venčete a krmte, ať jste zase v plné kondici 😉 (inlove)

     1. No, jde o to, že když jí přivolám, tak občas přijde až na potřetí a to v některých situacích není dobré. Jinak to samozřejmě jistím na frekventovaných místech vodítkem.

      1. Jako třeba když jí pod nohama vyrazí zajíc? Tak to musím zařvat i šestkrát, než ten silně zpomalený zvuk dorazí do vlajících uší, které tryskem letí prostorem…

       1. Zajíce jsme naštěstí nepotkaly, to netuším, jak by reagovala a jestli bych jí vůbec přivolala. Ale hejno křepelek z ní spolehlivě udělá hluchoně. Rozežene je a přijde vychechtaná, jaká je šikulka. Diví se, když nejásám.

        1. Obávám se, že pro psa neexistuje lahodnější zvuk než pleskání křídel vyhnaných ptáků. Strakatice to taky nesmírně těší a musím zařvat několikrát. A taky přijdou vychechtaný. Zabránit jim v tom mi přijde stejně těžké, jako zabránit samostatně jdoucímu čtyřletému dítěti vlézt do kaluže. Tipuju nějakou magickou přitažlivost.

         1. Jo, už Linda se vyžívala v rozhánění slepičího hejna. Vždycky ho proběhla, slepice řvaly a lítaly na všechny strany a Linda za nimi zastavila a ohlídla se a v očíčkách měla tak šťastný a vítězný výraz, že se člověk na ní ani nemohl naštvat. A teď je převtělená v Sissce a je to nemluch to samé. Když se mi jí podaří včas odchytit na vodítko, zhnuseně odfrkne, že jsem jí překazila zábavu.

        2. To byla schopná vystartovat i jinak naprosto spolehlivá Penny. 🙂
         (Teď už je zaregistruju dřív, takže stihnu zakázat.)
         Ale zjistila jsem, že Penny zvěř nejdřív vystaví – ztuhne, zpozorní s čumákem ve směru zvěře – a pak teprv startuje. Mezi ztuhnutím a startem je kratičký zlomeček vteřinky, kdy uši ještě dodávají rozkazy do mozku a start jde zakázat. Ale chce to od člověky postřeh. 🙂

         1. Sisska taky umí zvěř předpisově vystavit, už mám i vycvičené oko, abych vyhledala nebezpečí dřív, než je zmerčí Sisska, jen tu poslušnost ještě nemáme tak zmáknutou. Ono je to tak, že nemám Síssu vycvičenou, ale jen vychovanou.

          1. Taky ji možná ještě nevychováváš nějakých těch 10 let. 🙂

  1. MYŠKO, LITUJU TĚ. NĚCO MOC PODOBNÝHO JSEM ZAŽILA PŘED NĚKOLIKA LETY, I KDYŽ V JINÉ, ALE M,NOHEM PICHLŮAVĚJŠÍ PODOBĚ. NA SVOU PIDIZAHRÁDKU ALIAS DŽUNGLI JSEM SI ZASILA 2 ROSTLINY!!! OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO. KDO NĚKDY TY OUPLNĚ CELÉ PICJ HLAVÉ ROSTLINY VIDĚL, VÍ, O ČEM TO HOVOŘÍM. NAPODZIM JSEM VŠAK ZCELA NÁHODOU ZJISTILA, ŽE MI NĚKDE Z KLAPSY ZŘEJMĚ VYPADLA DVĚ SEMÍNKIA TÉHLE PŘÍŠERY. I KDYŽ JE TO OPRAVDU SKVĚLÁ LÉČIVKA A JEJÍ SEMENA JE NEJLEPŠÍ VYPĚSTIOVAT VLASTNÍ, UŽ JI NECHCI NIKDY, TAKŽE JAKMILE ZEM ROZMRZNE, POPUTUJOU TY DVĚ ROSTLINY NA TAJNÉ MÍSTO MIMO MOU ZAHRADU A NAŠI OBEC, KTERÉ JSEM SI VYHLÍDLA UŽ DŘÍV. VÍM, ŽE TAM SE MŮŽE TOMU PICHLAVÝMU OBROVI DOST DAŘIT A JÁ TAM BUDU CHODIT SBÍRAT SEMENA. KDYŽ JSEM PROVÁDĚLA SBĚR NA ZAHRÁDCE, MĚLA JSEM SILNÉ KOŽENÉ PRACOVNÍ RUKAVICE, CO POUŽÍVAJ TŘEBA I POPELÁŘI, NA SOBĚ JSEM NOSILA KOŽENOU ŽE ŘEZNICKOU ZÁSTĚRU PO SVÝM TÁTOVI. V RUKOU JSEM MĚLA KOŠ A OSTRÉ NŮŽKY, KTERÝMI JSME ODKVETLÉ KBV VĚTY USTŘIHLA A HODILA JSEM TY KVĚTY ROVBNOU DO KOŠÍKU. BĚDA, JAKMILE JSEM VČAS NESKLÍZELA. PLODY JSOU STEJNĚ JAKO PAMPELIČKY OCHMÝŽENÉ „PADÁČKY A STAČIL JEN VÍTR…. OSTROPESTŘEC UŽ NIKDY NA ZAHRÁDCE!!

 19. Jo, maliny…jak to psal Čapek v knížečce Zahradníkův rok, kterou hrozně miluju… „Pod trestem utětí pravé ruky, NEVYSADÍŠ!!! na své zahradě maliní…“ 😀 ale když ony jsou maliny a ostružiny tak hrozně dobré. 🙂
  Článek je bezva, pár věcí jsem nevěděl nebo jen tušil a technická potíž o které jsem dumal při čtení, totiž zda je tedy rybíz bobule nebo nebobule je níže vysvětlena. Rybíz se doporučuje neb jest kruťácky zdravý, zejména ten černý. Josta taky. 🙂

 20. LENKO, MÁM MOŽNÁ ZAJÍMAVOU, ALE DOST NEPŘÍJEMNOU ZKUŠENOST – ZATÍMCO SE U NÁS KEŘOVÝM RYBÍZŮM DAŘÍ, COKOLIV STROMKOVÉHO MI TAK DO DVOU, TŘÍ LET ZAHYNE – U ANGREŠTU JE TO TAKŘKA JISTOTA, BYŤ STŘÍKÁM PROTI PADLÍ. STROMKOVÝ ČERNÝ RYBÍZ JSEM MÍVALA A BYL TO TEN NEJLEPŠÍ, RANÝ, CO JSME MĚLI. STROMEK ZAHYNUL A OD TÉ DOBY SE JINÝ ANI NEROZROSTL A BYLO PO NĚM . ZKOUŠELA JSEM TO NA DVOU MÍSTECH V ZAHRADĚ, KDE MÁM JEŠTĚ POŘÁD NĚCO JAKO ZEMINU A NE ČISTÝ JÍL. KEŘE VESELE ROSTOU A HOUSTNOU, STROMEK VEDLE STRÁDÁ. NĚCO DĚLÁM ŠPATNĚ, ALE NEVÍM CO. ZATÍM JSEM STROMKOVÉ BOBULE VZDALA.

  DO TOHO PROSÍM NEZAHRNUJU ZAHRADNÍ POHROMU, KTEROU BYLI MALÍ NAZGÚLOVÉ – TAM BYLA PŘÍČINA HYNUTÍ ČEHOKOLIV VHODNÉHO KE KOUSÁNÍ NAPROSTO ZŘEJMÁ 8)

  1. Angrešt obecně chce humózní a vodnatou půdu, pokud to tam máš jílovitý tak nepůjde. A s tím to asi souvisí. Keře se těma kořenama spíš rozlezou v zemi z té půdy se líp nabaští než stromek, který bude na tu kvalitu o něco háklivější. Nevím, jen tipuju. Máš ovocné stromy?

   1. Především ty prastaré 🙂 Nové rostou, ale musí se jim vykopat veliká jáma (květináč 😛 ) a vysypat dostatkem kvalitní půdy, aby dokázaly přežít tak dlouho, než kořeny zesílí a dokážou ten přirozený jílový květináč prorazit. Sázím tak všechno, co jde rovnou do půdy (jinak mám veletruhlíky) a něco to zvládne (jabloň, švestka), něco ne – meruňky. Ona kombinace jílu a polohy v podhůří není zrovna zahradnický ideál 🙂

   2. PŮ, DOVOLÍM SO ODPOVĚDEĚT ZA DEDE. VÍM JISTĚ. ŽE DEDE MÁ OVOCNÉ STROMY A PODLE SVÝCH SLOV I NĚJAKÉ HODNĚ STARÉ ODRŮDY JABLONÍ. ZAJÍMALO BY MNE,JAK BY TY STROMY PODLE TEBE MOHLY POMOCI STROMKŮ ANGRŠETU.

    1. Nijak, jen jsem se ptal, protože ty potíže s pěstováním ovocných stromů Dede má a líčí je pod mojí otázkou. A myslím že to bude souviset s důvodem proč jí prostě „nejdou“ stromky.

     1. P.S. Sakra, nedopsal jsem příspěvek. 🙂 Velký strom když se mu trochu pomůže, tak si s tím jílovitou nedobrou vrstvou poradí, ale malý stromeček asi ne. Třeba je to tím. Ale nevím, jsem jen laik a moje specialita byly lilie, které mají tu výhodu že jsou nádherné a úžasně nenáročné.

   3. PŮ, MÁM ZAHRADU SAMÝ JÍL, ALE VLONI JSEM MĚLA TAK OHROMNOU ÚRODU ANGREĚŠTŮ PRÁVĚ NA DVOU STROMCÍCH, ŽE SE KMÍNKAY POD TÍHOU MÁKLEM POLÁMALY. MUSELA JSEM KAŽDÝ ZE STROE MEČKŮ UVÁZAT NADVAKRÁT. JEDEN STROMEK ZŮSTAL DOKONCE NAKŘIVO A NAROVNAT UŽ NEJDE. A JÍLU MÁM VŠUDE HAFO.JAKMILE ZARYJU NA HLOUBKU RÝČE, UŽ JE JÍL NA ZÁHONU. RYJU TEDY JEN NA PŮLKU RÝČE A JE KLID.

  2. VIDÍŠ, DEDE, PROTO JSEM SE TAKY O TĚCH BOBULOVINÁCH ROZHODLA NAPSAT NEJDŘÍVE. TENHLE PROBLÉM ,ALE V MENŠÍ MÍŘE, A DOSTI PODOBNÝ JSEM ŘEŠILA TAKY. MNĚ ZAS VŮBEC NEJDOU VYPĚSTOVAT KEŘE ČERNÉHO RYBÍZU. SIC MI NEHYNOU, ALE SOUSTAVNĚ JE NAPADÁ PADLÍ,TAKŽE TĚCH PÁR KULIČEK, CO SE NA NICH URODÍ, NAŠE ČERNORYBÍZOMILNÁ RODINKA STAČÍ ZBAŠTIT NATOTATA,JAKMILE DOZRAJOU. ČEKÁM, ŽE SE OZVOU TERROVI.JSOU TO ZNALCI ROSTLIN, MOHLI BY PORADIT A NEJEN S BOBULOVINAMI. JINAK ZKUŠENOST A RADY ZDEJŠÍCH ZAHRADNÍKŮ, KTEŘÍ VŠICHNI MÁME JÍL A JÍL A ZAS JÍL, ZNĚLY TAKTO:1. NAVOZIT NA POZEMEK HROMADY PÍSKU A ZAORAT HO DO TOHO JÍLU.U NÁS VŠAK TO BYLO NEPROVEDITELNÉ, BO UŽ JSME MĚLI ZAPUŠTĚNÉ HLUBOKO V ZEMI PLOTOVÉ SLOUPY Z ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ A NIKDE BY SE SKRZ NĚ JAKÝKOLIV TRAKTOR ANI MALÝ TRAKTŮREK NEPROTÁHL. TUDÍŽ MY PŘISTOUPILI K REALIZACI RADY DRUHÉ, KTERÁ ZNĚLA: NAPODZIM ODSTRANIT ASPOŇ Z KUSU POZEMKU DRNY TRÁVY, TY BUĎ OBRÁTIT KOŘENY DOSPOD A ZARÝT DO ZEMĚ NEBO JE LZE STRHNOUT A POUŽÍT DOSPOD JAKO ZÁKLAD NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO KOMPOSTU. DO TÉHLE „BEZTRAVNÉ“ ČÁSTI PŘIDAT PÍSEK( JIŘÍ HO VOZIL NA ZAHRADNÍM KOLEČKU OD ŘEKY A BYLA TO NELIDSKÁ DŘINA), PAK DO JÍLU ZAMÍCHAT PÍSEK A SPOLU S NÍM ZARÝT KRAVSKÝ HNŮJ, KTERÝ MÁ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ.POTÉ POČKAT NA JARO A VZNIKLÝ KOUSEK ZEMĚ OSÁZET OBYČEJNÝMI BRAMBORAMI. TAKTO VZNIKLÝ ZÁHON MÁ OPRAVDU DOBROU ZEMINU,JELIKOŽ O BRAMBORY SE ZAHRADNÍK MUSÍ DOBŘE STARAT, TUDÍŽ JE STÁLE OKOPÁVÁ, PŘIHRNUJE ZEMINOU A ZBAVUJE PLEVELE.VZNIKNE TEDY PO SKLIZNI ZÁHON, KTERÝ FAKT KYPROU A LEHČÍ ZEM UŽ MÁ. A PRÁVĚ NA TOHLE MÍSTO BYCH PAK ZKUSILA VYSADIT RYBÍZOVÉ I ANGREŠTOVÉ STROMKY, POKUD ZDE NECHCEŠ PĚSTOVAT ZELENINU NEB COKOLI JINÉHO. ZÚRODNIT JÍL JE OBROVSKÝ DŘINA A TRVÁ TO DELŠÍ ČAS, POKUD JEDEN NEMŮŽE POUŽÍT NEBO NEVLASTNÍ VHODNOU MECHANIZACI. CHCE TO FAKT ČAS A SOUSTAVNOU PÉČI A PRÁCI, NA COŽ PATRNĚ TY PŘI SVÉ PRACOVNÍ VYTÍŽENOSTI ČAS MÍT NEBUDEŠ NIKDY . ALE ZKUS TEN SVŮJ JÍLOVÝ POZEMEK ASPOŇ OB ROK POVÁPNIT A ZARYJ DO NĚKTERÝCH ČÁSTÍ TAKY HNŮJ NEBO ASPOŇ ULEŽELÝ KOMPOST.TÍM BYS ČASEM JISTĚ DOSÁHLA ASPOŇ ČÁSTEČNÝ ÚSPĚCH.

   1. Já myslím, že pohnojený pozemek Berry náramně ocení- naše psice byly z pole, na které zaorali hnůj, absolutně nadšené- ovšem po prvních třech koupelích (všechen hnůj se zaorat nedá, vždycky někde něco čouhá)byly kolem tohoto pole potupně vláčena na vodítku, protože odér Mrva no.5 byl dost výrazný 🙂

    1. Matyldóóó, ty vrahúne! Slzím od smíchu. Jak tohle dobře znám od Hokina, to si nedokážeš představit. Mně se Hokin mockrát vyválel v hnoji, v siláži, v jakémkoli sebemenším zbytku zdechliny….Dokázal se vždy patřičně naparfémovat hnusem a v ten nejnevhodnější čas. Jednou jsme kvůli jeho posedlosti šlapali všichni neplánovaných dalších 10 km pěšky, i když jsme únavou sotva pletli nohama. Zkrátka zbavit dokonale navoněného, i když krátkosrstého, čokla odéru uprostřed zimní , doslova zmražené, krajiny, bez kouska sněhu a kapky vody ,to bylo nemyslitelné a neproveditelné .Do vlaku, který jsme plánovali použít na závěr své cesty, takto strašlivě nasmraděný pes fakt nastoupit nemohl.Páchl jak tchoř a velice intenzivně. Bohužel nepomohly ani několikanásobně provedené koupele. Hokin smrděl skoro celé dva týdny, i když ke konci už odér tak intenzivní nebyl. Dodnes netuším, v čem se zvíře vyválelo.Dnes už to nehrozí, bo Hokin skoro už nic neujde, takže denně několikrát obejdeme naše sídliště a už má procházení a chození dost.

   2. HA, VÁPNĚNÍ! ÚPLNĚ JSEM NA NĚ ZAPOMNĚLA. LENKO, JÁ UŽ MÁM ZA TY ROKY DOBRÝ KOMPOST, TAK HO MÍCHÁM SE ZEMINOU, JEN TEN PÍSEK MI CHYBÍ. A ZELENINU PĚSTUJU VE VELETRUHLÍCÍCH, JE TO PODSTATNĚ PŘÍJEMNĚJŠÍ A NEBĚHAJÍ MI PO TOM PSI (blush)

    1. Dede, zkus aspoň kousek zahrady zrýt a zasadit doporučené brambory. Je za chvíli jaro, když to zkusíš nyní( však máš doma aspoň jedny silný mužský ruce) zrýt a tudíž a odtravnit, zaryješ kompost a b naklíčené sadbové brambory vsadíš, budeš jistě mít prostor i na vytoužené stromkové bobuloviny.S JiříM jsme se museli při PRVNÍ bramborové sklizni opravdu řehtat, bo právě my jsme přesně potvrdili přesnost přísloví, ktré říká: Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.
     Podotýkám, že nikdy více se nám takové krásné a fakt výborné i chutí, i když obrovské, brambory neurodily. Myslím si, že to bylo hlavně tím, že náš pozemek byl dlouho loukou, která nikdy předtím rýč a jakékoli zkulturnění v podobě vápna či hnoje nepoznala.Zem byla odpočatá a zarodila.

     1. IO, HRABANKA JE PRO RYBÍZY FAKT MOC KYELÁ. ON RYBÍZ CHE OBČAS SPÍŠE TO VÁPNĚNÍ, ABY LÍP ROSTL. HT RABANKOU Z LESA , ALE ZPOD P BOROVIC JE TŘEBA VYPLNIT VYKOPANOU JÁMU NA LOV MAMUTŮ, KTERÁ SE PŘIPRAVUJE PŘE ZASAZENÍM ZAHRADNÍCH BORŮVEK, ALE NE TĚCH, CO VLASTNĚ BORŮVKAMI NEJSOU, BO SE JMENUJÍ JINAK A JÁ SI NA TO NEB VZPOMENU. A DO TÝ JÁMY NA ZAHRADNÍ BORŮVKY SE MUSÍ JEŠTĚ PŘIDAT TAKOVÝ KUS IGELITU, ABY NEDOŠLO VŮBEC KE STYKU BORŮVKOVÝCH KLEŘŮ S OKOLNÍ ZEMINOU. PAK SE TAM TEPRVE ZASADÍ TY BORŮVKOVÉ SAZENICE. ALE TŘEB ALASKA TOTO ANI NEVYŽADUJE. AŽBUDEŠŠ NĚJAKÉ BORŮVKY SHÁNĚT, ZEOPTEJ SE RADĚJI NA DRUH A NA T ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ ODBORNÍKŮ.

    2. DEDE, MYSLÍM, ŽE NAZGŮLOVÉ TAKY DOST KEŘE I STROMKY SPALOVALI. PSŮM SE MOC LÍBÍ, KDYŽ TO ROŠTÍ MOHOU OČŮRÁVAT. NÁŠ HOKIN TO DĚLAL TAKY A VELICE RÁD. JEDEN KEŘ MI ZNIČIL DOCELA, PAK STAČILO ÚPOUŽÍT RADU OD XERXOVÉ. NATÁJ HLA JSEM KLOLEMDOKOLA KEŘÍKŮ R PROVÍZEK ASI 20 CM NA ZEM. A KMÍNKA STROMKŮ JSEM ZAKUTALA DO TĚCH PLASTOVÝCH ROUR, CO SE DONICH V ZEMI NATAHUJOU DRÁTY A VŠEMOŽNÁ VEDENÍ. JIŘÍ DOTAHAL SPOUSTY RŮZNĚ KRÁTKÝCH ZBYTEČN KŮ Z PRÁCE, KDE TO HODNĚ POUŽÍVAJÍ JAKO PREBE VENCI PROTI ZLODĚJŮM KABELŮ,TAKŽE MÁM NEJERŮZNĚJŠÍ PRŮMĚRY. OD DOBY, CO HOKINN ZJISTIL, ŽE EMÁ, NAČ BY ČŮRAL, JE KLÍDEK.

 21. Díky, Lenko,
  koukám, že jen co povolí mrazík, bude to chtít přistřihnout rybízy.
  Kdybych si tohle povídání přečetla před dvěma roky, nemusela bych teď podnikat pravidelné výkopnické práce, protože maliní usoudilo, že celá louka bude jeho (chuckle) .

 22. K TÉ SALCE LENKO: salka 500 g

  Salka je vyvážená směs minerálních látek, jejíž předností je příznivý poměr dvou životně důležitých prvků – sodíku a draslíku. Díky sníženému obsahu chloridu sodného a obohacení draslíkem je určena k použití při solení pokrmů pro osoby, které potřebují snížit příjem chloridu sodného nebo zvýšit příjem draslíku, zvláště v případě vysokého krevního tlaku, onemocnění srdce a cév, u diabetiků apod. Obsah jódu podporuje správnou činnost štítné žlázy.

  Použití Salky po konzultaci s ošetřujícím lékařem a zvýšenou opatrnost doporučujeme osobám s onemocněním ledvin, s vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku, s onemocněním srdce a cév, s vysokým krevním tlakem a osobám léčeným nesteroidními protizánětlivými léky, kortikoidy nebo léky zabraňujícími srážení krve a diabetikům.

  Složení: chlorid draselný (40 %), chlorid sodný (60 %), jodičnan draselný.

  1. SHARKO, UŽ ČTYŘIKRÁT OD RÁNA ZHLTL ODPOVĚĎ PRO TEBE ANTISPAM, TAKŽE ZNOVU: O SALCE VÍM, POUŽÍT JI VŠAK NEMOHU. DŮVODY JSOU PRÁVĚ TO, PŘED ČÍM JE NA OBALU VAROVÁNÍ-MIZERNÝ A DOST CHATRNÝ CÉVY A JEŠTĚ Z DOCELA DLOUHO NELÉČENÝ CUKROVKY “ NAČATÉ“ LEDVINY.TO JE DŮVOD, PROČ RADĚJI STÁLE ZŮSTÁVÁM U SVÝCH BYLINEK

 23. hezké úterý všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Rybíz, angrešt a maliník jsou u nás na zahrádce „jakodoma“ – největší „plevel“, který žádnou sezónu nezklame 😛

  Největší střihač stromkového rybízu byl Xerxes. Jako štěník mi odbobroval celou korunku (pochopitelně pod roubem) a pak měl úžasnou hračku na mlácení se. Mydlil hlavou zpravazleva a větvičky rybízu ho fackovaly. My nadšení z jeho nové hračky s ním nesdíleli… (chuckle)

  1. Tedy, Xerxová, řvu smíchy a vidím plasticky Tvého antizahradníka. pak, že Betka je horší než Xerxes…. Nechceš mi říct, v čem?

    1. JSTE CHUDINKY OBĚ, PODRBEJ JI ZA MNE. ALE NEJSI V TOM SAMA. JÁ TOHO NAŠEHO DĚDKA ZROVNA DNES POSTAVILA NA ZAM, JEN ABY VENKU VYKONAL ASVOJE POTŘEBY. VYKONAL OBĚ, ALE DÍ ÁL OD DOMU VŮBEC JÍT NEHODLAL, TAKŽE JSEM HO VRHLA DO KOČÁRKU, ABYCH VŮBEC NĚKAM DOŠLA. ZPĚT Z MĚSTA SE VEZL SPOLU S NÁKUPEM. JE NA NĚM VIDĚT, ŽE HO ZÁDA PATRNĚ HOPDNĚ NEPOSLOUCHAJÍ. ASI NA TOM S BETKOU BUDOU STEJNĚ. JEN TA TVÁ HAFUŠA JE O HODNĚ MLADŠÍ.

 24. V TEXTU ČLÁNKU JE HODNĚ DŮLEŽITÝ PŘEKLEP, ZA KTERÝ SE OMLOUVÁM. CELÝ ČLÁNEK POJEDNÁVÁ O BOBULÍCH A BOBULOVINÁCH,, NIKOLI NEBOBULÍCH . DÍKY ZA POCHOPENÍ.PŘEKLŮEP VZNIKL Z ÚNAVY A BOHUŽEL SI DEDE CHYBY TAKY NEVŠIMLA. VŠAK SE JISTĚ CHUIDINKA DEDE S MÝM TEXTEM PŘED VYDÁNÍM DOST NADŘELA A NAUPRAVOVALA.

  1. Dede, omlouvám se i Tobě, bo úprava mého textu musela být práce přímo sysifovská a já Ti za tu pracnou a jistě dost zdlouhavou úpravu velice děkuju.

   1. LENKO, NEBLÁZNI, KDYBY OBČAS NEUTEKLA CHYBA, TAK JSME VESMÍRNÁ ANOMÁLIE 8) UŽ JSEM TO NAPRAVILA A MŮŽEME SE CELE VĚNOVAT BOBULOVINÁM 😀

    1. V tom případě bych prosila opravit kromě nebobulovin i druhou věc, co není pravda, totiž nebohatou diskuzi (blush) … do hlavy neeeee (inlove)

     1. JJ, PRAVDU DÍŠ A JÁ DĚKUJU. BOHATOU A ASPOŇ TROŠKU ODBORNOU DISKUZI JSEM SICE NEVYVOLALA , BO DALŠÍ A TAKY FUNDOVANĚJŠÍ ZAHRADNÍCI SE STALI JEN MLČKY ČTOUCÍMI ZPOZA BUKU. A PAK SE MÍ JEDNA DOVĚDĚT NĚJAKÉ NOVINKY NEBO DALŠÍ ZNALOSTI ZÍSKAT A TAKY SE DOZVĚDĚT, ŽE PLÁCÁ Z NEZNALOSTI BLBINY.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN