KOČKY: Úvod do diplomňaucie (6) – Kočičko, chci tě!

Upozorňuji předem, že dnešní povídání o kočkách bude s hvězdičkou. Nepůjde totiž o nic méně důležitého, než je namlouvání, svádění, milování a plození… a ještě pár podružných maličkostí s tím spojených, jako je výchova potomstva. Jaké tedy je to kočičí erotično?

 

 

Někdy ho vnímáme jen jako vzdálené srdcervoucí ječení půlnočních banshee. Jindy nás uhodí přes nos výrazná pachová značka sebevědomého kocoura, a když máme trochu více štěstí i příležitosti, staneme se třeba v opuštěné zahradě svědky hotových sexuálních orgií. Skoro to vypadá, jako by se v té zahradě pářily nejen kočky, ale i listí a stébla trav. Ale nenechte se zmást – i když počínání vášnivých malých šelmiček vypadá často hodně divoce, všechno v tom víru pachů, zvuků, gest a hormonů má svůj přesný účel směřující k jedinému: zachování kocouřího rodu.

 

Divoké kočky, a nepochybně i jejich více nebo méně zdomácnělé příbuzné, jsou zapřisáhlí individualisté, zamilovaní do své nezávislosti. Udržují si poměrně velký odstup od všech ostatních jedinců svého druhu, často zuby i drápy. Jsou plaché a nedůvěřivé. Taková povaha ovšem není tím nelepším vybavením pro vyhledávání partnerů a komunikaci s nimi. Aby v důsledku úzkostlivě hájené nezávislosti kočičí rod zcela a beze zbytku nevymřel, muselo se objevit cosi, co tuto přirozenou bariéru alespoň čas od času prolomí. To „cosi“ se nazývá namlouvání.

 

U kočky mají tedy námluvy velký význam hlavně k překonání vnitrodruhové agrese, která je jinak pro vztah mezi jednotlivými dospělými kočkami mimo období páření typická a přirozená. V průběhu těchto námluv se musejí dva vhodní dospělí jedinci opačného pohlaví nejdříve najít a rozpoznat. Pak může následovat další krok – rozhodování a výběr. Namlouvání je obecně velmi ritualizované, a vlastně vždycky jde o to pomocí symbolů (pohybů, pachu, předstíraného boje) udělat na opačné pohlaví co nejlepší dojem. Všechno směřuje k tomu, aby si kočka, která už dala svým chováním najevo, že je připravena k páření, vybrala nejvhodnějšího partnera. Obvykle se uvádí, že při výběru rozhodují znaky a chování svědčící o tělesné zdatnosti a zdravé míře agresivity, je však možné, že právě pomocí pachové komunikace se kočka o svém budoucím partnerovi dovídá i jemnější, pro nás lidi nepostřehnutelné informace – například, zda netrpí nějakou nemocí. Chování v průběhu námluv slouží i ke vzájemnému „vyladění“ obou potenciálních partnerů, aby mohlo dojít k vlastnímu spojení, které je jediným a nejpodstatnějším cílem říje.

 

Kočky (samice) jsou totiž připraveny k páření pouze v době své říje. První silná říje se u mladé kočky dostaví již mezi šestým až osmým měsícem. Okamžitě si povšimneme nápadných změn v chování, k němuž patří projevy nejrůznějších citů a nálad. Kočka neklidně přechází, dlouze se otírá o různé předměty i o „svého člověka“ a válí se po podlaze. Netrvá to dlouho a připojí se i známý a velmi intenzivní zvuk, který připomíná pláč nemluvněte (a na dálku se s ním dá velice snadno zaměnit) – někdy v této fázi začne kočka zaujímat typický postoj vybízející k páření. Kočka je přikrčená se zdviženým zadkem a s ocasem ohnutým na stranu, přešlapuje zadníma nohama a vydává tlumené mručení a vrkání. V tomto stavu je velmi citlivá na doteky, ale také ještě poměrně nevraživá k možným partnerům – syčí na ně a prská, takže se přímo vnucuje dojem, že kočičí dáma neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud toho nedosáhne.

 

 

Říje může trvat 7 až 10 dní a vzhledem k odlišné fyziologii při ní kočky nekrvácejí, nehárají tedy jako feny. V přírodních podmínkách říje nastává pouze na jaře a v létě – to ovšem u domestikovaných koček platit nemusí a ušlechtilé kočky se mohou dostat do říje vlastně kdykoliv v průběhu roku, a rozhodně i častěji než dvakrát. U některých plemen ušlechtilých koček se kvůli pomalejšímu vývinu první říje také projevuje později, je méně častá nebo nevýrazná. Nástup pohlavní zralosti je dán nejen plemenem, ale i prostředím chovu a hierarchií ve smečce. Mimořádně dominantní kočka totiž může mladší nebo slabší kočce ve smečce bránit v říji, dost často i chováním, které bychom mezi lidmi označili bez zaváhání jako psychický teror. Chovná kočka ve smečce kastrátů může mít říji slabší nebo méně častou v porovnání s tím, je-li nablízku „kompletní“ kocour. Chovatel ušlechtilých koček si podobné projevy svých chlupatých pokladů samozřejmě ohlídá.

 

Obecně se dá říci, že kocouři dospívají později, obvykle až mezi desátým a čtrnáctým měsícem života. Pokud chce chovatel zajistit co největší pravděpodobnost nakrytí chovné krasavice, nejspíš se spolehne na kocoura přibližně od roku a půl až dvou let věku výše. Narozdíl od koček se mohou kocouři pářit v každé době – roční, denní či noční. Potkají-li se dva roztoužení kocouři, dochází k tvrdým soubojům, které jsou provázeny bojovými a lidskému uchu nelahodícími zvuky. I tyto hrozivě vyhlížející rvačky jsou však silně ritualizované a nemají vést ke zranění nebo dokonce zabití protivníka. Šrámy a pohmožděniny si ovšem často odnášejí oba. Nejvýraznějším sexuálním chováním u kocourů je značkování teritoria vlastní, velmi páchnoucí močí. Tímto značně třeskutým upozorněním kocour dává kočkám v okolí signál, že je k dispozici k páření a ostatní kocoury varuje před vstupem do „kocouřího království“. Takto si mohou značkovat svoje teritorium i temperamentní kocouři s předlouhými rodokmeny, u kterých bychom předpokládali, že sexuální projevy jsou vlivem šlechtění poněkud potlačeny. Sexuální projevy jsou velmi individuální, existují i kocouři značkující minimálně nebo vůbec a tedy nepáchnoucí (poměrně vysoký podíl takto zdvořile se chovajících kocourů se udává mezi peršany a angorami).

 

Kočky v polovolném chovu nemají s výběrem kocourů žádný problém. Při sebemenším náznaku říje jsou kocouři z širokého okolí k dispozici. I když kočky zpočátku dělají „drahoty“ a jsou poněkud zdrženlivé, brzy dochází k bouřlivému a rychle se opakujícímu krytí s nejsilnějším plemeníkem, vítězem mnoha kocouřích šarvátek. Tím je učiněno zadost Darwinově teorii „přirozeného výběru“. Poté může dojít i na další kocoury. Někdy to na vesnických zahradách či dvorních traktech činžovních domů vypadá jako v „céčkovém“ erotickém videu. Ale i takové jsou kočky.

 

Kočky ušlechtilé a obecně bytové to mají poněkud složitější. Těm je potřeba vhodného partnera vybrat. Ušlechtilé kočky, které jsou určené k chovu, musí splňovat různá nařízení různých chovných řádů. Ať kočce vyberete ženicha po poradě s odborným poradcem chovu, ze seznamu krycích kocourů nebo se domluvíte přímo s majitelem kocoura na výstavě, vždycky musíte dodržet určitá daná pravidla. Obě zvířata musí být zdravá, preventivně odčervená, bez vnějších parazitů, vakcinovaná proti různým nemocem všemi dostupnými vakcínami, testovaná na FeLV, FIP, PKD…

 

I zažité pravidlo, že „kočka chodí za kocourem“ má určitá opodstatnění. Především to, že roztoužená kočka si lépe přivyká na cizí prostředí a tím i namlouvací rituály probíhají jednodušeji. Majitel přináší svoji kočku nejlépe druhý až třetí den říje a ponechává ji u kocoura 2 – 3 dny. Tato doba se ovšem může i podstatně protáhnout (třeba na týden), a závisí to na zkušenosti kocoura, předchozí úspěšnosti jeho krytí, a nakonec i na dohodě mezi majiteli zvířat. Ale protože nic není jednostranné ani v životě kočičím, může klidně vyrazit na námluvy i kocour za kočkou – prostě ten kočičák, který by byl cizím prostředím více vyveden z míry, zůstává doma…

 

Samotný průběh rituálu páření má svůj daný řád. Kocour, kterému kočičí nevěsta „voní“ je neklidný, aktivní, neustále v pohybu, značkuje si krycí místnost nebo jen naznačuje močení do záchůdku, lízáním si čistí penis, a až kupodivu jemným zpíváním kočku „svádí“. Kočka je v počátcích námluv stažená do sebe, není vstřícná na žádné podněty, odmítá tělesný kontakt nebo doteky a může být i značně agresivní. To po určité době (několik minut, ale i 24 hodin) odezní a dochází k bouřlivému kočičímu milování. Kočka se začne válet, natahuje přední tlapky, poté začne přešlapovat a podupávat zadníma nohama a opět naprosto nezaměnitelně mrouká a vrká. Zkušený kocour čeká právě na tuto chvíli.

 

Přiblíží se ke kočce zezadu, uchopí ji za zátylek, přitiskne k zemi a obstoupí ji nejprve předními tlapami. Pokud kočka tento úvodní dobývací manévr strpí, kocour pokračuje v rituálu. Překročí kočku i zadními tlapami a tím, že ji uchopí zuby za kůži nad lopatkami, se ji pokusí částečně znehybnit a dostat do správné polohy. Když je spokojen, začne s nahrbeným hřbetem vyhledávat penisem kočičí pochvu. Jestliže kočka přece jen není dosud v příhodně prohnutém postoji, (říká se mu lordózní, v podstatě jde o extrémní prohnutí v bedrech) a s odkloněným ocasem, několikrát ji dost neurvale pošlape, aby pak rychle a tvrdě zavedl penis do pochvy.

 

Vlastní spojení je poměrně krátké, na jeho počátku kočka obvykle vydá hlasitý ostrý jekot, následovaný hlubokým hrdelním zvukem, který sotva může být výrazem něčeho jiného než naprosté a dokonalé slasti. Poměrně brzy kocour od kočky odskočí a ta se s prskáním začne kutálet po zemi – odborně se tomuto kočičímu válení sudů říká postkoitální rolling. Pak následuje velmi pečlivé a soustředěné olizování a čištění genitálií. Při vhodném načasování říje, klidném prostředí a vzájemných sympatiích obou zvířat se může takovéto bouřlivé kočičí milování v počátcích opakovat i několikrát za hodinu. S delšími časovými prodlevami může trvat krytí i několik dnů.

 

Vášnivé a někdy až brutálně vyhlížející (a znějící) kočičí milování má svoji dobrou příčinu, a tou je tzv. provokovaná ovulace, typická pro všechny kočkovité. Znamená to, že zralé vajíčko se z vaječníku uvolní až po podráždění poševní stěny penisem kocoura. Kocouří penis je opatřen sice drobnou, ale pevnou kostí, která se jmenuje os penis (ano, pánové, čtete dobře, jedná se skutečně o kost), a také výrůstky na kocouřím penisu intenzivně dráždí poševní sliznici a napomáhají spouštění mechanismu ovulace. Velký význam při určování vzájemných sympatií všech kočkovitých šelem mají vůně a pachy sexuálního charakteru, které jsou vylučovány z pachových žláz na tvářích, čele, pod ocasem i mezi drápy. Ty kočky podrobně analyzují Jacobsonovým orgánem na horním patře ústní dutiny.

 

Kromě téhle erotické chemie je však zajímavé sledovat i jinou věc – strategii rozmnožování. Je poměrně jednoduchá a účinná: snahou kočky je upoutat k sobě kocoura na pokud možno co nejdelší dobu, aby tak byla v ochraně jeho teritoria a nemusela v průběhu březosti vydávat tolik energie na konflikty s jinými kočkami. Snahou kocoura je oplodnit co nejvíce koček, aby se jeho genetická informace v co největší míře rozšířila dál. Kočky patří mezi ty druhy, pro které je podobné chování typické.

 

Při takovém přístupu k rodinnému životu je jen logické, že kocour o kočku a jejich společné potomky už dál žádný zájem nejeví – prostě on svou povinnost svědomitě splnil a odchází plnit ji dál, jinam a s jinou. Ani kočka nevnímá svůj úděl svobodné matky jako něco nemístného. Výchova mláďat je na ní, také ona ztrácí o kocoura zájem a oba se k sobě nadále chovají jako „cizí“ včetně obnoveného teritoriálního chování. Rituály říje jsou na nějaký čas zapomenuty a na jejich místo se vrací obvyklý individualismus a vnitrodruhová agrese. Zvlášť těsně po narození koťat je kočka ochotná všechny kocoury tvrdě pronásledovat, ocitnou-li se omylem v blízkosti jejího pelechu. Zčásti je to dáno i skutečností, že u kočkovitých šelem byly popsány případy usmrcení koťat samcem. V zájmu objektivity je třeba přiznat, že především u koček velkých, kde může společenství v určité době trpět nedostatkem volných, a tedy k páření ochotných samic. Kočka vychovávající mláďata se totiž do říje zpravidla nedostane a samce odmítá.

 

U „malých koček“ (Felinae) je tento jev velmi neobvyklý, u koček velkých bývá nejčastěji popisován u lvů. U domácích, polovolně žijících koček jsem se s něčím podobným setkal jen jednou, je však pravda, že i tyhle kočky se chovají velmi opatrně, snaží se nevzdalovat mimo dohled pelechu s koťaty a ke kocourům se chovají opravdu velmi drsně. Pokud mají dojem, že jejich potomky přece jen cizí kocour objevil a doupě není nadále bezpečné, koťata stěhují, a to i několikrát. Podobná výjimka, jen přesně opačné povahy, byla rovněž popsána, ovšem v nepřirozených podmínkách, kdy dospělý kocour přinášel svoji potravu na okraj pelechu, koťata chránil a strávil s nimi mnoho času. Paul Leyhausen, který tento jev popsal, se domnívá, že zatímco samci žijící ve volné přírodě nemají se svými družkami a koťaty nic společného, v zajetí „mohou být ovlivněni podněty, které u nich vzbuzují jinak neprojevené vzorce chování.“ Nevím, nerad zpochybňuji klasiky, ale nedovedu si představit, že by se tyto neprojevené vzorce chování aktivovaly jinak než mimořádnou náhodou a u mimořádně disponovaných jedinců – takže vlastně ztrácejí předvídatelný charakter.

 

Období březosti je tedy jedno z mála, kdy je mezi oběma pohlavími jakž takž nastoleno příměří. Trvá 56 až 71 dní a prvním pozorovatelným náznakem toho, že je kočka březí, je zvětšení a zrůžovění dvorců kolem mléčných žláz. Teprve později zjistíme přibývání na váze a zakulacování kočičí dámy, ještě nedávno štíhlé jako proutek, a nakonec si potvrdíme i to, že se neobjeví nástup dalšího období říje. Pak může následovat ještě veterinární ultrazvukové vyšetření, aby už nebylo pochyb – v příslušném termínu se narodí klubíčko koťat.

 

Kolik jich bude? Dost obvyklý počet bývá čtyři nebo pět, starší kočky mívají koťat méně, zato často větších a v lepší kondici. Rovněž u silně prošlechtěných plemen počet narozených mláďat klesá a traduje se, že menší počet koťat mívají plemena dlouhosrstá. Protože ovšem statistické údaje i „obvyklé okolnosti“ jsou tu od toho, aby byly popírány a vyvraceny, drží údajně rekord v počtu živě narozených potomků jistá perská krasavice z jihoafrického Wellingtonu – té se někdy v polovině 70. let 20. století narodilo 14 živých koťat…

 

 

 

Vlastní průběh porodu nebývá u divokých nebo polovolně žijících koček obvykle komplikovaný, naopak se často uvádějí jako příklad spontánního, hladkého způsobu, jak přivést na svět potomstvo. Může trvat 3 – 5 hodin a během něj kočka postupně mláďatům překousne pupeční šňůru, sežere placentu a koťata pečlivě a důkladně olíže. Jednak je tím dokonale zbaví posledních zbytků plodových obalů, jednak jim dopřeje masáž, podporující jejich základní životní funkce: dýchání a vyměšování. V prvních dvou až třech týdnech života je nesnadné tuto péči matky kočky čímkoliv nahradit a mimo jiné i proto je velmi obtížné odchovat uměle koťata, která přijdou o matku těsně po narození.

 

Když je porod u konce, kočka zajistila všechno potřebné pro sebe i koťata, může se stát i v podmínkách domácího chovu, že si neodpustí další z dědičně upevněných rituálů – přenese své potomky do jiné skrýše, než ve které se narodili, a to často ke značné nevoli chovatele. U divokých koček má toto staletími upevněné chování svůj důvod – v přírodě by pach krve, který zůstal po porodu na místě, mohl přilákat dravce nebo cizího (a teď už znovu nepřátelsky naladěného) kocoura.

 

Na přenášení koťat má matka kočka dokonalou techniku. Uchopí kotě jemně do zubů za kůži na krku – tím „spustí“ reflex, který kotěti velí neodporovat a volně svěsit tělo. Tento reflex zůstává kočkám do dospělosti, ale i když znehybnění funguje, nosit podobným způsobem dospělé kočky se vřele nedoporučuje. Váží přece jen o dost více než několikagramové kotěcí novorozeně, a nebezpečí poškození krční páteře je značné (podobně jako není rozumné zachytávat prchající kočku za ocas, i tady hrozí poškození páteře až do ochrnutí). Téměř všechno v životě právě narozeného kotěte teď bude nejméně tři týdny záviset výhradně na mámě kočce.

 

Kočky totiž patří mezi savce nidikolní, tedy takové, jejichž mláďata se rodí holá a slepá, plně odkázaná na péči matky. Opakem jsou savci nidifugní, jejichž mláďata jsou ihned po narození smyslově dobře vybavená, pohybově schopná a třeba už po několika hodinách po narození mohou bez potíží následovat matku – a svoje stádo, protože mezi typické nidifugní savce patří jeleni, antilopy a další kopytnatci, většinou žijící ve stádech a nucení neustále migrovat za potravou a unikat před dravci.

 

Oči se koťatům otevírají mezi 7 – 10 dnem života a do té doby je jejich komunikace s kočkou pouze pachová (začínají fungovat pachové žlázky na lících) a samozřejmě zvuková. Koťata rovněž od prvních dnů „masírují“ mléčné žlázy kojící kočky tlapkami, ale ne proto, aby z nich svou porci mlíčka „vymačkala“ – dosahují tím větší tvorby prolaktinu v těle matky a tím podporují tvorbu mléka. Každé kotě obvykle mívá jeden zdroj mléka, ke kterému se vrací. Ve věku 16 – 20 dnů začínají koťata lézt a opatrně zkoušet první kroky. Asi ve 3 – 4 týdnech je možné zkusit jim nabídnout pevnou stravu, aby se naučila jíst z misky dřív, než je (asi v 8 týdnech věku) začne máma kočka rozhodně odmítat a nedovolí jim pít. Ostatně, nemůžeme se kočce divit, v té době mají už koťata úctyhodnou sadu ostrých zoubků. Výchova však stále ještě zůstává na kočce.

 

Na jiném místě Diplomňaucie (myslím, že tady: http://naszviretnik.net/2010/07/26/kocky-uvod-do-diplomnaucie-3-%e2%80%93-kdo-mysli-hraje-si/ ) jsme se už zmiňovali o imprintingu, vtištění základních dovedností v prvních dnech života mláděte. Slouží opravdu k učení všeho, co je důležité pro bezprostřední přežití, s učením lovu začíná kočka podstatně později. Pochopitelně, protože pro tento druh vzdělávání už musejí mít koťata alespoň základní obratnost. Odhadoval bych, že když se sotva držíte na nohou – pardon, na tlapkách – které se vám ohýbají zdánlivě na všechny strany najednou, o nějaké zakusování myši se ani nepokusíte.

 

Kočka si také nejprve nosí do pelechu zabitou kořist, kterou koťatům ukáže („tímhle se my kočky živíme“), a pak i dá ochutnat vybrané kousky. Dalším krokem je donesení živé kořisti, kterou koťata musejí zabít – konečný krok tohoto postupu, totiž přerušení páteře (vazu) kořisti, nemají koťata vrozený a musejí se ho učit. Když se koťata mohou sama vydávat do okolí pelechu na lov, učí se postupně zvládat i jiná úskalí života šelmy: to že jsou vidět, slyšet, že i kořist je ostražitá a rychlá… prostě, že být lovcem není snadné. U koček s domácí výchovou je právě v tomhle období velmi důležité poskytovat jim velké množství náhradních podnětů k přemýšlení a úkolů k řešení. Soužití s člověkem a hra jim totiž bude po celý život nahrazovat přirozené činnosti, které by je čekaly ve volné přírodě.

 

Máma kočka počínání svých potomků pečlivě sleduje, a když se konečně ujistí, že je čas ponechat je vlastnímu nezávislému osudu, stále častěji a na delší dobu je opouští. Ještě o něco později se kočka vrací ke své milované nezávislosti a dospívajících koťat si přestane všímat úplně. V té době však už uplynulo od narození onoho bezmocného klubíčka koťat přibližně půl roku. Mladé kočky si začínají vyhledávat a vymezovat vlastní teritorium a vlastní lovecký revír. I z nich se nyní stávají zapřisáhlí individualisté, zamilovaní do své nezávislosti. Také ony dovedou udržovat velký odstup od všech ostatních jedinců svého druhu, často zuby i drápy. Jsou plaché a nedůvěřivé.

 

To všechno však jen do chvíle, kdy jim odvěký instinkt vloží do tlamičky to uširvoucí zvolání: Kočičko, chci tě! Protože pak se i ony pokusí překonat svůj individualismus a projevy vnitrodruhové agrese, aby daly vzniknout nové, stejně uzavřené, hrdé a svérázné generaci úžasných tvorů jménem kočky.

 

 

 

1) Cedrik a Célina si spolu stačili ještě před kastrací pořídit tři půvabná koťata. Bratr nebratr, kočky si obvykle s incestem hlavu nelámou. I dospělí sourozenci jsou si v tomto ohledu „cizí“.

 

2) A tady Dalí zapomněl, co to vlastně původně chtěl… že by Alzheimer?

 

Aktualizováno: 30.12.2012 — 18:36

88 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Od žabek přejeme krásný nový rok všem Zvířetníkům a jejich zvířátkům, hodně štěstí a zdraví a taky toho, co si tajně přejete.

 2. no vida – a já se dostala k tak nádhernému článku až teď… ale ještě letos, takže dobrý (chuckle) … terro, díky – jako vždy skvělé, zajímavé, poučné, poutavé… (h) (h) (h) (h) (h) (h)

  všm Zvířetníkům děkuji za milou společnost v právě končícím roce a přeji vše jen to nejlepší do roku nového (inlove)

  mé dámy pospávají, Zuzu se konečně volně mazlí, když ty mrňata už tu nejsou a Nyny mňančí, že by ráda něco do misky 😀

  jak slaví Mikulenky nevím, ale myslím i na ně a moc mě potěšilo Jitčino album, kdo neviděl, tak je zde
  http://jitca.rajce.idnes.cz/Adelka_Babetka_v_novem_Doma/

 3. Zdravím všechny spoluzvířetnice, spoluzvířetníky, jakož i jejich pejsky, kočičky etc. A to jménem svým i jménem MLP a též Ioanniny a Penny, neboť právě u nás tráví Silvestra tvorbou mandal. Tedy Penny nemaluje a já také ne, neboť na výtvarno nejsem. Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí, to ostatní si člověk (a živočich vůbec) nějak opatří.

 4. Mili pratele, preju vam dobry a spokojeny novy rok. Vykrocte s usmevem a pokorou v srdci – treba se ten novy rok povede. A pridavam se s velkymi diky Dede a jejimu tymu za Zviretnik. (h)

 5. Milí Zvířetníci, přeji vám všem mnoho pohody do Nového roku s nadějí, že nebude horší než ten odcházející. Všem našim zvířecím kamarádům přeji lesklé kožíšky, plné misky a teplo domova. U nás ho samozřejmě mají, ale jistě jich dost mrzne venku, tak snad si svůj pelíšek také najdou.

  Dede, děkuji za náročné vedení Zvířetníku, doslova tantalovský boj se spamy, díky kterému je naše diskuze pořád krásná.

  A Terro, díky za báječný článek. Kočičí etologii se pořád učím, jenže já nějak nemám doma zrovna běžnou kočku, ale Amálku.

  Jinak rozsvěcím svíčku za všechny zvířecí kamarády, kteří nás letos opustili, držím palce všem marodům a potřebným. Rozsvěcím svíčku i všem našim blízkým, kteří za tou Duhou jsou, aby se na nás mohli podívat a pobýt tak s námi.

  Tak nashledanou v Novém roce a nám všem společně přeji šťastnou ruku při volbě nové hlavy státu. Potřebujeme člověka, který nás spojí a nebude nás rozdělovat. Tak doufám, že to vyjde.

 6. Milá Zvířetníci, konečně jsem u počitadla a tak všechny zdravím a mávám do všech našich stran (inlove)
  Terra nezklamal – jak by mohl! Takže milý Terro, nevzdávej to a pilně vymýšlej další témata (nod)

  Radujte se moji milí, tenhle rok jsme přežili a s trochou štěstí ten další bude lepší! (sun)

  1. Milá Dede,dnes odpoledne jsem byla na Hostýnku, všude panovala dobrá a klidná atmosfera, přemýšlela jsem tam různě nad vším a tak mně nějak z toho vyplynulo přesně to jak píšeš.
   Děkuji, že jsme všichni tento rok přežili a do toho Nového roku přeji totéž všem. (h)
   Tobě osobně děkuji za všechnu tu starost a péči o Zvířetník i celé rodině ,Tvým zdatným mužům. Díky Vám se tady můžeme setkávat, brousit a cizelovat přátelství a vzájemnou toleranci.
   Díky, díky a pohlaď za nás všechny Tvá milovaná zvížata.
   (inlove) (inlove) (inlove) (inlove) (inlove) inlove)

 7. OT – odpusťte, ale při čtení svého horoskopu jsem se strašně chechtala. Nemohu nepředat.

  Vodnář (20.ledna-18.února)
  > Jsi vynalézavý a právě proto to chceš daleko dotáhnout. Hodně lžeš,
  > dopouštíš se stále stejných chyb, protože jsi neuvěřitelně hloupý. Nikdo
  > tě nemá rád a ten tvůj blbý ksicht nemůžu ani vystát.
  >
  >
  > Ryby (19.února-20.Března)
  > Máš živou fantazii – často si myslíš, že tě sleduje CIA nebo FBI. Máš
  > mimořádně malý vliv na tvé přátele a známé, často si stěžují, že v jednom
  > kuse demonstruješ svojí sílu. Trpíš komplexem méněcennosti a v podstatě
  > jsi kus hovna. Ryby týrají zvířátka.
  >
  >
  > Skopec (21.března-19.dubna)
  > Máš pionýrského ducha a o ostatních lidech si myslíš, že jsou ovce. Často
  > zahanbuješ ostatní, jsi netrpělivý a podceňuješ jejich rady. Neznáš nic
  > jiného, než pořád nasírat každého ve svém okolí. Jsi kokot, přestože máš
  > problémy s erekcí.
  >
  >
  > Býk (20.dubna-20.května)
  > Jsi praktický a vytrvalý. Máš povahu buldoka a strašně moc pracuješ –
  > většina lidí si o tobě myslí, že jsi tvrdohlavý osel. Při rozhovoru hodně
  > slintáš a prskáš. Jsi blbý komunista.
  >
  >
  > Blíženci (21.května-21.června)
  > Jsi bystrý a inteligentní. Hodně lidí tě miluje, to proto, že jsi
  > bisexuál. Máš sklony požadovat hodně téměř zadarmo. Spropitné, co dáváš v
  > restauracích, nestojí za nic. Jsi prokletá držgrešle. Blženci se neustále
  > čvachtají v bahně incestu…
  >
  >
  > Rak (22.června-22.července)
  > Máš hodně empatie a porozumění pro problémy jiných lidí, takže jsi otravné
  > hovado… Důležité věci stále odkládáš na později, díky čemuž žiješ na
  > podporách a celý tvůj život stojí za hovno. Ve věznicích sedí jenom
  > Raci…
  >
  >
  > Lev (23.července-22.srpna)
  > Myslíš si, že jsi rozený vůdce. Ostatní si o tobě myslí, že jsi idiot.
  > Většina Lvů jsou násilní provokatéři. Jsi namyšlený a nesneseš upřímnou
  > kritiku, tvoje arogance je do nebe volající. Lvi jsou zlodějské kurvy, co
  > mají radši onanii než skutečný sex.
  >
  >
  > Panna (23.srpna-22.září)
  > Ty jsi ten logický typ, co nesnáší nepořádek. Tvoje malicherné
  > hovnožroutství vyvádí z rovnováhy tvé přátele a kolegy. Jsi chladný, nemáš
  > city, při souloži často usínáš. Z Panen se stávají dobří politici a
  > pasáci.
  >
  >
  > Váhy (23.září-22.října)
  > Jsi umělecký typ – to proto, že se neumíš vyrovnat se skutečným světem.
  > Jestli jsi chlap, tak jsi určitě buzerant. Tvoje šance získat dobrou práci
  > nebo hodně peněz jsou někde mezi nulou a mínus pětimiliónem. Většina žen
  > ve znamení Vah jsou kurvy. Každý člověk narozenýve znamení Vah chcípá na
  > pohlavní choroby.
  >
  >
  > Štír (23.října-21.listopadu)
  > Nespolehlivý a podle vychcaný. Vrchol dosáhneš jen díky tomu, že nemáš v
  > sobě ani gram morálky. Jsi ten největší špinavec v celém zvířetníku – díky
  > bohu většinu štírů ještě včas vodkráglujou…
  >
  >
  > Střelec (22.listopadu-21.prosince)
  > Jsi nadšený optimista. Tvrdohlavě se spoléháš na štěstí, ale to jedině
  > proto, že ti chybí jen náznak talentu. Většina Střelců jsou alkoholici a
  > ostatním lidem jsou jenom pro srandu. Jsi malý bezcenný sráč.
  >
  >
  > Kozoroh (22.prosince-19.ledna)
  > Jsi konzervativní a z rizika se vždycky nasereš. V podstatě si
  > bezcharakterní spekulantský hovňák. Nikdy se nikdo důležitý v tomto
  > znamení nenarodil – kromě Arnolda Benedikta. Naštěstí je většina Kozorohů
  > impotentní ..

 8. Milí Zvířetníci,jménem celé smečky přejivše krásné do nového roku! (clap)
  Závěr roku byl u nás náročný – nevím proč měli poslední dva dny v práci všichni sebedestruktivní sklony. Začalo to v sobotu pokousaným lemurem, kterému jsem zastavovala krvácení ze žíly a fofrem transportovala na kliniku na šití. Včera začal den rvačkou kajmanů, které jsem následně za pomoci smetáku, kolegy a dřevěné tyče dostávala od sebe. Následně se naši mladí brigádníci rozhodli kajmany nakrmit. Pak už jsem slyšela jen šplouch, ránu a bohapusté kletby a kajmanová si to štrádovala po chodbě… přes výslovnou instrukci, že mají rybičky házet horem, chlapci otevřeli výběh a dáma to vzala jako pozvání na výlet. Naštěstí má jen něco kolem metru,takže jsme ji zpátky dostali bez ztráty končetin 😛 😛 . Pak se situace uklidnila a já blbá jsem myslela, že nastálo. Brigádníci vylili do záchoda vodu i s hadrem a záchod ucpali.Následovala další rvačka lemurů, která opět vyžadovala ošetření. To jsem tentokrát zvládla sama, ovšem poté jsem vypadala stejně jak ten lemur – červená od krve, zelená od desinfekce, zpocená, chlupatá, smrdící,jen ty proužky mi chyběly. Do toho se ve dveřích zjevili příbuzní – manželova sestra, její silně upjatá a maloměšťácká snacha a desetiletá dvojčata. Místo společensky přijatelného radostného uvítání ze mě vypadlo – no vy jste mi tu ještě chyběli 😀 Ségra pochopila, výraz snachy byl naprosto otřesený. Při následné prohlídce zvířátek jsem s hrůzou zjistila, že mladí lemuří kluci právě rozvázali poslední uzel na laně, kterým mají spojeny větve a celá konstrukce se hroutí.Se zoufalým výkřikem ,,co to zase děláte vy debilové!“ jsem se vrhla do voliéry, zatímco z druhého konce místnosti se ozval ukřivděný hlas jednoho z brigádníků ,,co zase my, co jsme zas provedli?“ Pracovní den jsem v tu chvíli ukončila záchvatem neovladatelnéh osmíchu 😀

  1. Tedy Lucko, to je ale den! Jsi skvělá, protože jsi přežila a ještě nám to dokázala napsat (rofl)

  2. Luckoooo! (y) (h) Doufám, že mi odpustíš, že jsem se u Tvého popisu smála jako blázen, (rofl) (whew) (chuckle) přestože s Tebou samozřejmě soucítím. Ovšem i průserový den v Tvém podání vychází prostě neodolatelně. (clap) Přeju vašemu zvířecímu domovu hodně pohody azdraví a Tobě a Tvé smečce obzvlášť. (h)

 9. Přeji všem, aby jim příští rok nepřinesl další trápení, hlavně Velké Kočce a dalším, kteří bojují s nemocí nebo mají blízké v nemocnici.
  A i našim chlupatcům dobrý rok (Xerxová, Rička je mi líto, ale zase 16 let…).
  A ať bojánci přežijí Silvestra. Naše holky to naštěstí nijak neřeší. Párkrát kouknou, zjistí, že nic nepadá, že se střelci netrefili a zase si lehnou. Ale střílí tady jak zběsilí už od odpoledne. My máme jinou zábavu – také s hvězdičou. Ája i Ginny se hárají a vystačí si samy – ani nepotřebují psa. Furt po sobě lezou. Horší je, že otravují i v noci. No, snad už to skončí.
  Tak šťastný a veselý, milí Zvířetníci. Snad spolu budeme moci pobýt i příští rok.

 10. Tak vám nevím, ale zřejmě se nedožiju nového roku, bo mě klepne – Fleur nepatří mezi psy, kteří se bojí petard, ale naopak si to užívá. Teď už asi hodinu v kuse štěká na rachejtle (headbang(, malej trouba Dirk stojí vedle ní a udiveně čučí, na co to máma řve, občas si taky štěkne. Ellie se uměřeně bojí, takže zajela pod stůl v pracovně a dělá neviditelného psa, v klidu, bez hysterčení. Aira to taky nijak zvlášť neřeší, zalezla do porodní bedny a tam spí. Ale ta potvora Fleur bude
  řvát tak do dvou v noci.

  1. Soucítím, takhle strašně vyváděla Bětulka první dva roky a věř, že kočka dokáže neskutečně vyvádět, když se bojí.
   Co jsou banda, je mnohem líp.
   Taky se už dnes bouchá dál od domu a tak kousínek ode mne spí Pusa pod lampičkou a ňáký dělbuchy z přes ulice s ní zatím nehnuly. Ty dvě poprděnější holky se schovávají v ložnici pod postelemi. Taky řešení, to zítra narovnáme.

   Už aby to bylo za námi.

 11. Milí Zvířetníci, děkuji vám za milou společnost v tomto roce a těším se, že i v tom příštím mě budete vzdělávat, rozesmávat, dojímat a že se budu moct těšit z vaší člověčiny. (h) Přeju všem hlavně pevné zdraví, pohodu, radost, lásku a taky trochu toho štěstí, se kterým jde všechno snadněji.

 12. Tak nežli vypnu, přeji všem klidné prožití posledního dne roku letošního, bez následků z petard jak u čtyřnohých, tak dvounohých a pohodové vykročení do Nového roku. (d)
  Mám vás moc ráda, milí Zvířetníci a je mi mezi Vámi dobře. (h)
  Snad bude opravdu ten rok 2013 lepší, i když po těch posledních jsem dost pesimista.

 13. Milý Terro, díky za bezva písání. K dnešku se velice hodí. Silvestr by měl být trochu rozverný a to je díky Tobě a taky jsem se dost přiučila o kočkách.
  Zvláště mne zaujal odstavec o erotičnu, jak kocouří trousí geny a kočky vybírají ten správný materiál a taky aby se nenadřely,zejména v období potřeby. Ó , jak se my lidi podobáme kočkám. (chuckle)

 14. Moji milí Zvířetníci, právě mi uplynulo krásných pět let ve vaší milé společnosti. Moc vám za ně děkuju a přeju vám dobrý nový rok. (h) (wave)

 15. Páni to je randál a teprve 17:05. Jako kdyby se tu nablízku usídlilo dělostřelectvo. Na první rány Garyk reagoval tím že se snažil mě přelézt a zachránit se kdesi v neurčitu. Pak vlezl pod stůl a zalehl mi nohy. Teď už jen sedí v mé blízkosti zcela konsternován a chvěje se. Jak já tohle nenávidím!!! (envy) (devil) Válečné vzpomínky…
  Už je Garuš zase pod stolem, ale kluku můj ušatá není úniku. Kdybych ti mohla alespoň ucpat uši. :O

 16. Áááách, Diplomňaucie (inlove) – a s hvězdičkou (clap) – to se na Silvestra hodí!
  Terro, díky moc.

 17. Terro, vřelé díky za půvabně podanou kočičí erotiku. Ty Tvoje kapitoly o kočičí etologii, jsou bezkonkurenční!!!
  Teď už přesně vím, kdy ten náš pacholek (rozuměj Dareček (chuckle) ) bude úplnej chlap a budeme muset zaujmout nekompromisní stanovisko. Shoduje se to s termíny kastrování kocourů, které upřednostňuje náš pan doktor. Dřív nechce kastrovat, kvůli vývinu močových cest.

 18. OT během zvířecím světem.

  Zmrzlíčci v Brně už připomínají odrostlá štěnata:

  http://jdem. cz/w7365

  mezera mezi jdem. a cz

  Gorilí mimčo i přes každodenní týrání tetou Shindou, která si ho půjčuje na neuvěřitelné kousky, prospívá.
  Většina lidí už sází na kluka, nojono, tak holčičku jindy. Zřejmě tedy máme Bivoje (je to neuvěřitelně silné mládě).
  Kambička má první termíny porodu na konci ledna a stále držíme všechny palce – věk, srdíčko, myom – no bude to nervák.
  V Praze se po 42 letech narodí orangutan (to potěší Vaví) – Mawar zabřezla s Padym. Oba rodiče jsou angličané, tak doufám, že dítě přijde na svět elegantně; dám vědět.
  A taky přichází sloníček, možná už v lednu. Další nervák.
  Chelewka v Cabárcenu dnes slaví 7. narozeniny. Spolu s ní slaví i šéf Niky (23) a tajemná Nadia (32), protože oba byli nalezeni ve volné přírodě a datum u nich známo nebylo.
  Velkej mejdan s mangem přeju Cabárcenu a buďte na Mojku hodní tak, jak doposud.

  Všem lidem a dětem už jsme popřáli, teď je tedy zapotřebí popřát do zvířecí říše: když už musíte žít v zajetí, ať jste co možná zdraví a hlavně spokojení.

  1. Na oranžového človíčka jsem moc zvědavá a natěšená. (h) Děkuju za odkaz/y a mávám obouruč do Chrudimě. (wave) (h)

 19. Tak jsem dneska poslali Rička za Duhu… Už to nešlo dál – ale přesto 16 let báječného života stálo určitě za to (inlove) . Děda si to moc neuvědomuje (jeho diagnóza je někdy milosrdná, někdy k zbláznění) , bude to teď mít těžký – byli na sebe hodně fixovaní.

  Pak jsme to šli s Betkou rozchodit na výlet – kolem Popovy skály. A Beta šmajdala zadníma víc, než kdy předtím. Ach jo… to nám ten rok končí.

  1. Riček si prožil báječnej život. To jen vás je mi líto (h) (u) (h) .
   Betu drbu pod bradičkou :* , to bude jen uhonění po nájezdu mlaďasů, ne?

   1. Už si povídají s naším Donem – skorosousedi přes kopec ;( ale měli snad kluci s námi dobrej život (u) ;(

  2. Xerxová ! Je mi to líto ale měl krásnej život. ;( (h)
   Díky za dochování stařešiny. (handshake) (h)

  3. Betka se zase rozchodí! A Riček? Dožil se v lásce 16 let a nakonec netrpěl. Není to zase tak běžné, tak ať je mu za duhou fajn (h)

 20. Omlouvám se, já vím že se všichni chtějí radovat z příchodu nového roku. Nechť je pro vás šťastný!!!

  OT Můj bratr je už na JIP ale stále má pomoc s dýcháním a tak nemůže mluvit. Ale zřejmě propadl depresi a přestal jíst a tak dostane sondu do střeva či co. Jestli stihnete mezi oslavami přidržte pro něho palec, moc vás prosím. (think)

  1. Moc moc držím palce, Kočí.
   A držím i Tobě – ať dnes nelítá moc dělobuchů, aby Garýček neplakal a holky nejančily. Zabedněte se doma a buďte na sebe opatrní, prosím. :*

   1. Milá Bětuláskovo, od včerejška prší a tak prosím na kolenou starý rok ať doprší až do konce a předá štafetu deště i novému roku. Nebývám z deště nadšená ale teď přivítám déšť i dalších 14 dní. To si ti zdejší nadšení střelci nakoupí zlevněné rakety a budou pár týdnů otravovat, tak ať to nemají tak jednoduché.
    Jinak jsem zase nastydlá. Jak na Nový rok tak po celý rok. Prosmrkám a prokašlu opravdu celý nový rok? Kdyby jen Nový rok tak bych to akceptovala, ale celý nový rok?

    Jo a chtěla jsem se zeptat proč na Nový rok nesmí viset prádlo. Ví někdo jak tato pověra vznikla? U nás doma jsem to nikdy neslyšela ale můj manžel mě s tím honil. Překvapovalo mne to, pověry a právě u něho? Nechci ho rozzlobit ani tam, za Duhovým mostem. Ale třeba se ani nedívá. :S (chuckle)

    Aááá vida vida mám 13, no nový rok je na pochodu

    1. Moje babička vždycky trvala na tom,aby prádlo neviselo na Nový rok, protože „by nám uletělo štěstí“.

    2. Moje babička měla morbidnější vysvětlení- pokud bude na Nový rok viset prádlo, někdo se oběsí.

     1. Pověra velmi jednoduchá – s přípravou Vánoc a všeho měly ženské spoustu práce a praní nebylo o zmačknutí knoflíku. Nacákalo se a nadělalo až běda – což znamenalo k vánočnímu vaření a pečení dost práce navíc.
      No a tak se „nemohlO“ prát, protože by na Nový rok viselo – a bylo vyřešené! 🙂

     2. Brrr! U nás se říkalo, že prádlo na Nový rok nesmí viset, aby se nestalo v domě neštěstí. A taktéž se na Nový rok nesmí pojídat opeřenec, jinak uletí štěstí. Snažím se to dodržovat. A samozřejmě se na Nový rok ládujeme hustou čočkovkou, to aby se nás držely peníze – co kdyby to konečně chtělo vyjít! 😉

    3. U nás se také zřejmě tradovalo, že prádlo visící neštěstí věstí, a já jednou byla tak blbá, že jsem na Silvestra jela popřát našim, přitom jsem se mamce pochlubila, že jsem právě doprala – a místo pochvaly jsem dostala sprďáka. 🙂

     Prý někde se sundávají i oblečení z ramínek. Visící prádlo znamená smrt.

    4. Děkuji. Tak to bývá že když jde o vážné věci, myslí člověk na hlouposti aby to všechno nějak unesl. Bráško nedělej si to horší než to je.

     Obávám se že visící spoďánky nemají na moje štěstí nebo štěstí mé rodiny příliš vlivu. Ale říkám si co kdyby, jistota je jistota že? Přesně jako si to říkával můj muž. (wait) 😉

     1. Velká kočka perlí ! (clap) (inlove) (wave)
      Pohlaď za mne Tvého bojánka, taky máme takové třestitrdýlko, odchází průběžně do koupelny a vyžaduje zhasnout. Už ať to dolítá všechno. Už teď hlásí v Tv neštěstí z výbuchů.

      1. Tady je každý rok rozervaných obličejů a potrhaných rukou velké množství. I případů končících smrtí. Zakázat, zakázat a zakázat. Copak si k radosti a slavení musíme simulovat válku? Já to bohužel Garykovi neulehčuji protože se nakonec nažhavím jako ty rachejtle. Já vám dostanu takovej vztek…. (envy) (devil)

       A letos ještě to moje druhé nastuzení a bráška v nemocnici. Prý má špatné ledviny a ty to nezvládají. I snad srdce není dost silné. Dostává kašovitou stravu sondou přímo do střeva s látkami posilujícími imunitu. Je jen o šest let mladší než já. Kéž by ho dali v Pardubicích do kupy, kéž by ten nový rok přinesl zlepšení! (y) (y) (h)

 21. Velmi poucne cteni. (clap) Mam dotaz – vicemene spolecne s Leny – Aewyn. Mela jsem kocourka jmenem Kocur(isko), tez zvany Chlupac. Umrel loni ve veku asi 16 let. Byl vykastrovany. Dalsi koucour v dome je Kuliferda, znacne mladsi a o hodne vetsi nez byl Kocur. A taky vykastrovany. Nicmene Kocur obcas provadel sexualni hratky na Kuliferdovi. Naskocil na nej zezadu, drzel ho a provozoval hratky. Kuliferda pistel nelibosti a byl z toho obcas hyn na nervy. :^) Nikdy jsem o necem podobnem neslysela.

  1. Hani, domnívám se, že tohle nemělo erotický podtext, ale je to spíš projev dominance. U dvou dospělých kočkourů, bych se k tomu přikláněla. Co na to Terra???

   1. No vidis, Alex, a ja si vzdycky myslela, ze jako spravna liberalni rodina mame gay Kocoura. (rofl) A ty zatim o dominanci. 🙂

  2. Melíšek miluje světlíšky. Honí se za paprskem a užívá si to. Ríša rozvážně vyčkává někde v pelíšku nebo na parapetu a pozoruje.
   Jakmile se Melda zklidní, Ríša vyrazí a zakousne se mu do zátylku, přidrží si ho předními packami, naskočí a začne ho mastit.
   Melíšek to zpočátku toleroval, byl z toho takový vykulený, pak si hrál na kotě, převalil se na zádička, ale když ani to nezabralo, Ríšovi prostě jednu fláknul. A byl klid.
   Prý to je i pozdní kastrací u kocoura, u kterého pak ty hormony stále fungují, i když omezeně. Proto se rvou i kocouři kastrovaní a na kočky to zkoušejí – řeč odborníka veterináře.
   Nevím, ale Meldy mi bylo vždycky líto, nakonec si udělal pořádek sám, to toho já jim nikdy nekecala.

 22. Parádní počtení ! DĚKUJU ! Mám mnoho dotazů, které jsou generovány soužitím s těmi našimi 4 Chlupatými. Jen teď nemám moc času. Nicméně nikdo mi zatím nedokázal odpovědět na dotaz, proč je sexuchtivý i 7letý kastrát a jako nevěstu pravidelně pojímá svůj pelíšek. Holky ač také kastrované a přesto pravidelně k lásky hrám vyzývající mu absolutně nic neříkají a je téměř znechucen jejich trapným snažením. Sam ve svých 2 letech tak nějak neví „vocogou“ a pindíska má jen na čůrání. Po přečtení článku jsem si jistá, že se to může kdykoliv změnit. Kombinace dvou holek a kluků smečku velmi zklidnila. Pozoruji prakticky od samého začátku ustálení smečky, že holky a kluci se například při odpočinku separují co se pohlaví týče, i když jinak udržují smečku v hierarchie nejstarší až nejmladší bez ohledu na pohlaví. Takže tu máme ono známé: „kluci s klukama a holky s holkama“. Značkování teritoria nevymizelo u Sama, je to velmi slabé, ale na semišových černých botách se jeho zlatavě lesklé krůpěje ( je to vážně pár zanedbatelných kapiček) vyjímá tak nějak luxusně. Moč nikterak nepáchne, alespoň ne tak, že by to noc utrhlo.
  Víte, kočky mě nepřestávají fascinovat ( vlastně všechna zvířata), ale tohle mám přeci jen v přímém přenosu a občas jsem z nich na větvi.
  A teď k dnešnímu dni. Mám pár přání více či méně soukromých. Jsou to sice přání celoroční, dnešní den na ně nemá zas tak vliv, ale některé věci se hodí víc k dnešku, kdy máme jako pomyslně možnost začít znovu, lépe radostněji. U někoho to fakt může fungovat. Neskromně si přeji Vás tady ve zdraví a pohodě vídat i v roce s 13 na konci. Howgh !

   1. Máš u mě mlsek pro holky za uhodnutou hádanku (nebo bys radši mlsek pro sebe?). Pokud budeš v Brně na Duocacib začátkem února, přihlaš se.
    No nejsme moc originální, bylo to parafrázované mockrát a kamarád říkal, že nám chybí čtvrtý pes…. Ať nestraší, Ginny je nakrytá a dalšího psa opravdu nezvládneme. Štěnda by se měla narodit koncem února. To jen kdyby měl někdo zájem o pěkného fletíka.

 23. Děkuju Ti za další lekci z diplomňaucie, milý terro. (inlove) Svět koček je úžasný, ale právě tohle je oblast, kterou nikdy nebudu mít možnost sledovat osobně, takže o jsem za ni vděčnější. (f) Céčka vypadají stále oblačně a Rubinka s Dalim krásně ladí, byť je Dali XXXL a Ruby sotva S velikosti. (chuckle)

  Rputíííííí! (y) (chuckle) (rofl) (whew)

 24. och Terro, a tohle sem dáš ve chvíli,kdy se mi před kastrací-domluvenou s vetem, začaly mrukat 4 ze 6 holčiček… (whew)
  no jo,a kdyby Malej Kočka neměl taky tu nemoc, kdy si nemůže vzpomenout,co že by to jako měl asi dělat a chtít, tak tu na jaře budu mít plno koťátek. (tmi)
  Mohu posloužit informací,že každá kočka „pláče“ , mruká,vrká úplně jinak… Bezule piští jak potkan,její sestra Blonďatá noha vydává Ararar rrr,Kačenka dělá Kururu mruk, Pidikočka pěje jako Caruso s Elvisem, Pitina vyvolává Rourou,rourourou a Noriska urputně mrnčí – urrrurrrr…v téhle chvíli se nemruká jen Káča s Pidikočkou..doufám, že ostatním to stihne do dvou dnů skončit, jinak budu muset několik kastrací odvolat. malá Majolenka při své první říji pískala jak flétnička, dost mě to v jejích 5 měsících vyděsilo,že tak brzo..no a pan Miňák? Ten se culí,dělá na ně Mrmrvrau když mu strkaj zadečky pod nos a aby se v noci vyspal,zalezl mi pod deku,aby měl klid. Ještě,že i ony většinu noci prospí, jinak by mne sousedi asi lynčovali.
  Když při tom nastavovaní s ocáskem na stranu a pokrčených zadních nožkách ještě lezou vpřed, říkám tomu,že „meresjevujou“ ..kočka meresjevka zbořila našeho kamaráda v Kyjevě natolik, že výraz meresjevovat, zařadil do slovníku celé rodiny a prý se to ujalo i jinde 🙂 aby ne, mají taky kočku (chuckle)

  1. Teda Sharko, živě si představuju, když spustí všechny najednou (chuckle)
   A už můžou začít v 5 měsících, to mě teda děsíš. Tak to moje malé berušky můžou koncem zimy začít mrukat taky.

 25. Zajímavé povídání, já jsem měla vždycky kastrovanou kočku, tak takové divadlo mi poskytují nanejvýš kočky z okolí.
  Pokud jde o rvaní kocourů- věřím, ale jak je možné, že se kastrovaná kočka rve jako pitomá a nosí si domů škrábance? Rvala se Polárka a rve se i Maceška. A to ani nejsou kocouři, ale kočky.

 26. Pěkné. Nemám nastudováno, jen trochu z polovolného chovu odpozorováno. A ještě jedna drobnost. Přibližně 10 dní po porodu se kočka obvykle začíná znovu mrouskat. A může znovu zabřeznout. V kojení a péči o koťata jí to naprosto nepřekáží. Je dobré to vědět a být připraven a nedopustit to.

  Timůra byla zasloužilá matka (Prašivka měla koťata jen jednou a nějak se jí ne tak úplně povedla, tak je kastrovaná). Velmi mě bavilo, jak seděla u terasových dveří a okolo ní v pravidelných rozestupech 6 kocourů – černý, rezavý, černobílý, mourovatý, dlouhosrstý i semišák… a čekali, kterého madam vyzve. Timůra seděla vznešeně, olizovala si tlapku a viditelně si myslela „ententýky,…“ Nakonec, myslím, došlo na všechny.

   1. Jojo, vet varoval už před prvním Timůřiným vrhem a říkal 7 – 14 dní. Takže je to v normě. Timůra byla zajetá na desítky, 10. den její koťata otevírala oči, 10. den se ona mrouskala. Podle veta příručková kočka. Navíc dělala velmi zdravá koťata. Některá vídám.

    Jo a určení termínu porodu od našeho veta mě pobavilo „když máte dojem, že ta kočka praskne, tak ještě týden“

 27. Jako vždy – zajímavá lekce z etologie. Jako u všech etologických lekcí je tam skrytá hromada proč.
  Zaujalo mě, že u koček není tak častá infanticida (zabíjení mláďat). Čekala bych, že vzhledem ke koncentraci kocourů bude častější. V přírodě je častěji popisovaná u lvů patrně proto, že lvi jsou jednak častěji pozorováni, jednak je jejich pozorování snazší, než u jiných kočkovitých. Pokud vím, je u lvů zabíjení mláďat běžné, pokud se změní vůdčí samec (starý uhyne, je vyhnán…). Pak nový „vládce“ pozabíjí mladá lvíčata, aby se samice dostaly do říje. U tygrů to platí podobně, jen je pravděpodobnost, daná rozsahem teritoria menší (tam, kde byla zvířata donucena ke změně teritoria docházelo častěji nejen k soubojům o teritorium, ale i infanticidě).
  Napadlo mě, zda u domácích koček relativní vzácnost infanticidy není daná tím, že je matka kočka více promiskuitní a kocour si není jist, jestli není vrh jeho a drží se stranou, aby nezabil svá vlastní koťata. Nevíš o tom něco?

  Je až smutné, kolik lidí má představu idylické přírody a slušných zvířat, od kterých bychom se mohli učit.Příroda je ryze účelová a drsná a je lepší a zajímavější ji brát tak, jak je. Zavádět lidská měřítka do chování zvířat je nesmysl.
  (Moje dcera má oblíbený příklad : Slušné býložravé gorily, žijí v rodinné pohodě. Pokud přijde nový vůdčí samec, bez milosti pozabíjí všechna mláďata, aby přišly samice do říje. Šimpanzi jsou hádaví, promiskuitní, ale infanticidu neprovozují – žádný samec si není jist, zda by nezabil vlastního potomka a tak matka svou promiskuitou vlastně chrání své děti. Tak, moralisti, co teď s tím?)

  1. S tou promiskuitou máš nejspíš pravdu. Jak jsem to odpozorovala s naší Timůrou, tak kocouři nebojovali o exkluzivitu, ale o možnost.
   A zdálo se mi, že často jako prvního si pustila k tělu nějakého mladíčka. On posloužil jako spouštěč ovulace a teprve pak začalo jít o množení a ten správný genofond.

  2. Před pár dny mi shodou okolností bratrova přítelkyně líčila (protože ona, když přišla, lekla se, že je Pusa březí – tak jsem ji uklidňovala, že ne, že má jednak divnou stavbu těla a jednak je popelnice nenažraná), jak kocour její mamky učinil koťata sousedovic kočce a jedno z těch koťat přinesl domů ukázat. A né úplně malej kus cesty. Holky pak za ním šly, aby viděly, jestli ho vrátí kočičí mámě, a vrátil.

   PS. Když jsme u tý přitroublý Pusinky: zapálila jsem si tu vonnou svíčku, na chvíli, mám ji tu u sebe na počítači, aby o ni nikdo nebrkl. Přesto za tu půlminutku, než jsem svíčku přenesla, stihla Pusa strčit nad sklenku hlavu, protože co kdyby to bylo k jídlu, a teď koukám, že má dva ty dotýkací vousky na okem zkroucený žárem. No není to ťunťa?

   1. Lásková promiň, ale zapálit svíci tak aby byla přístupná kočkám, to je od tebe, jako od posluhy vrchol (angel)

    1. Zapálila jsem ji na lince, že si ji s kafem ponesu k počítači právě pod dohled a na DVACET VTEŘIN jsem se otočila uložit sirky a smetanu. No je to vrchol. (blush)

     A to eště nevíš, že když jsem přinesla Babet na kastraci, doktorka povídá: „A jak má zvláštně ukousaný vousky?!“ A já povídám: „To nejsou ukousaný, to strká hlavu ke škvíře do karmy a i když k plamínku daleko, zvládne si je upálit.“ A to, milá Sharko, jezdím na úsporný režim a karmu zapaluji parkrát týdně jen na tu na hodinku, než se přemeju a vydrbu prádlo.

 28. hezké silvestrovské pondělí všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Moc pěkný počteníčko (nod) Sice jsme si na tento díl DiploMňaucie museli dlouho dočkat, ale stálo to za to.

 29. Obecně vzato bych řekla, že obecně platí přímá úměra – čím méně si přejete koťata, tím pravděpodobnější je, že vám ta chlupatá potvora někudy proleze, případně i třeba skočí z okna a zaručeně se vrátí z outěžkem.
  Pokud si koťata přejete, nastraží vám kočičí bůh Maciáš nepřeberně nástrah, aby se tak nestalo.

  To jsem takhle jednou přivezla svou želvovinovou angorku Samanthu k nádhernému krémovému peršákovi. Samiki byla tak natěšená, že jí bylo úplně jedno, kde je a okamžitě po příjezdu byla připravená k akci.
  Jenže peršák byl prvnička a jeho, čerstvě provdaná, panička taky.
  Sedli jsme si ke kafi a než se uvařilo, peršák tak nějak pochopil, o co kráčí. Chvíli obcházel, pak mu zaplanulo v očích …. a skočil! Chytil Samiki za kůži na krku …. a nic. Kočka měla zadek k jihu, on na východ, nějak to nebylo kompatibilní. Peršák usilovně dumal, co s tím, ale nic ho nenapadalo.
  Když to udělal po třetí, došla mi trpělivost a já milého kočičáka chytla za zadní nohy a posadila na kočku. Kocour pustil krk, otočil hlavičku a nechápavě na mne zíral, že mu snad poradím. Panička prvnička zrudla až za ušima a utekla do kuchyně.
  Došla jsem k názoru, že bude lepší, když akci ponechám samovolnému vývoji a odjela jsem domů.

  Druhý den panička volala, že ještě nic. Třetí den drnčel telefon už v 7 ráno a panička trvala na tom, že si musím pro kočku okamžitě přijet.

  Paničku jsem zastihla v slzách, byt v rozkladu. Aby měly kočičky dostatek prostoru, ponechala panička mezi ložnicí a obývacím pokojem dveře pootevřené. Z jedné strany stála skříň, z druhé soustava poliček vybavená neuvěřitelným množstvím plyšových zvířátek, strašidýlek a jiných fujtajblíků.
  Tak nějak po půlnoci rozhodla se Samiki, že si s kocourem zahrají na honěnou. Hupla na polici a vábivě zavrkala. Peršák, krátkonožka a nemehlo, snaživě vyskočil a shodil prvního plyšáka. Samiki mroukla a poskočila o patro výš. Kocour se snaživě hrabal za ní a plyšáci pršeli na podlahu¨jeden za druhým.

  Z nejvyšší police už jaksi nebylo kam vyskočit, ale Samiki si věděla rady. Odpérovala a ladně přeskočila pootevřené dveře na tu skříň. Kocour nedomyslel a snaživě skočil za ní. Nedoskočil.

  Připouštím, že když se člověk probudí ve dvě ráno, na dveřích visí za packy kocour jak švestka stromě a řve jako pavián, je poněkud shoking.

  Páník vyskočil z postele jak jelen, zvrtnul si nohu na plyšovém fujtajblíku a natáhl se jak dlouhý, tak široký, jen to zadunělo. Panička běžela na pomoc a zakopávala o další plyšáky. A kocour řval.

  A na skříni seděla Samantha, olizovala si pacičku a věnovala se své toaletě. Hárání ji úplně přešlo. Takovou srandu v životě nezažila!

  1. Tak to muselo bejt kino!
   Nicméně se naprosto nedívím, že po takové grotesce neměla Samantha náladu. Smích totiž stoprocentně přebíjí erotično.

 30. Zdravím terrovic smečku, čtení si nechávám na klidný (doufejme) podvečer, abych se měla na co těšit. Teď musím odjet. (wave)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN