ROZCESTNÍK: Kuks a okolí

Kdo má rád přírodu, přijde si tu na své. Kdo se zajímá o farmacii, čili lékárnictví, neměl by toto místo vynechat. Obdivovatel díla Matyáše Bernarda Brauna zde může navštívit na nejmenší ploše jeho největší sochařskou galerii. Komu se naopak líbí moderní umění s duchovní tématikou, najde je zde také. A o kterých místech píšeme? O Kuksu a Žirči.

 

 

Začněme uvedením jednoho tradovaného omylu na míru pravou. Dominantou celé lokality je komplex barokních budov, který bývá považován za zámek, ačkoliv jako zámek ve smyslu šlechtického sídla nikdy nesloužil. Jedná se o historický hospitál s kostelem, v jehož podzemních prostorách je rodinná hrobka rodu Sporcků.

Vlastní zámek stával na druhém břehu Labe přibližně naproti tomuto hospitálu. Hrabě Sporck měl prý duchovně povznášející výhled na podzemí kostela, takže mohl z okna své ložnice kontrolovat, zda v hrobce předků svítí věčné světlo. Pokud nesvítilo, dokázal prý se tak rozčílit, že prý odpovědného sluhu ztloukl bičem. Zámek bohužel vyhořel a již nikdy nebyl obnoven. Zachovalo se pouze krásné schodiště, na jehož stranách stékají do vln Labe prameny vody z džbánů, držených statnými Neptuny.

Hospitál stojí na návrší na pravém břehu Labe, kousek od železniční stanice. Řeku Labe chtěl hrabě Sporck použít jako dělicí čáru městečka Kuks. Na jeho levém břehu se nacházely tehdy vyhlášené lázně a vůbec domy pečující o blaho lidského těla, zatímco na pravém břehu vznikl areál duchovní: hospitál, zahrada areálu, kostel a hřbitov.

 

 

Areál vznikal podle návrhů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho pod vedením stavitele Pietra Nettoly. Sochařská výzdoba byla svěřena Matyáši Bernardu Braunovi. Ten je autorem všech pískovcových soch v areálu a navíc i dřevořezby ukřižovaného Ježíše v hraběcí hrobce.

Celý areál působí velmi duchovním dojmem. Ke kostelu je potřeba vystoupat po příkré cestě do svahu, přičemž návštěvníka vítá celá galérie soch. Po levé straně jsou to sochy ctností a tato řada je ukončena sochou Anděla blažené smrti. Na pravém křídle uvádí Anděl žalostné smrti galérii soch neřestí. Uprostřed před kostelním portálem stojí socha Náboženství. Krásné Braunovy sochy lze obdivovat i v zahradě uvnitř hospitálu, zde jim dominuje socha Velkého křesťanského bojovníka.

Součástí hospitálu byla i barokní lékárna z 18. století, která se do dnešních dnů zachovala, a stala se tak základem dnešního Českého farmaceutického muzea, které v komplexu sídlí. K výzdobě této lékárny patří především znamení granátových jablek, která byla symbolem řádu Milosrdných bratří. Nade dveřmi visí hlava bájného jednorožce jakožto někdejšího symbolu lékárnictví (kdo se nyní zarazil, jak takový jednorožec vlastně vypadá, vězte, že má ze dřeva vyřezanou hlavu koně a do jeho čela je zasazen roh mořského savce narvala).

 

 

V každé lékárně je nejdůležitější lékárníkův pracovní stůl, zvaný tára, zde z ní vyrůstá granátový stromek, sloužící nejen k okrase, ale i pro zavěšování drobných lékárníkových pomůcek. Odvažovala-li se sypká léčiva, používaly se jako závaží nebroušené granátky. Police a zásuvkové skříně, sloužící jako zásobárny léčiv, jsou plné zásuvek a stojatek (uzavíratelné nádoby vyrobené z lipového dřeva, porcelánu či skla). Popisky stojatek jsou zkratkovité, ale lékárníkům srozumitelné. Látkám silně páchnoucím a jedům jsou již v této lékárně vyhrazeny zvláštní uzavíratelné police a jejich označení se silně lišilo od označení přípravků se slabším účinkem.

Nutno podotknout, že v této lékárně se nacházely nádobky i na z dnešního pohledu bizarní léčiva, jako byl prášek z mumie, ze spánkové kosti, rtuť, dračí zuby, narvalí kel… Zvláštní kapitolou jsou nádobky na theriaky. Mělo se jednat o léčivo, které mělo být univerzálním všelékem (například i protijedem), takže na něj existovala široká škála receptur, většinou podle pravidla „čím více účinných látek, tím lepší theriak“. Pokud si teď myslíte něco o dryácích a dryáčnících, pravdu díte, slovo dryák opravdu vzniklo zkomolením slova theriak.

A když jsme u těch úsloví, lékárnictví zodpovídá i za populární přísloví o kostlivcích ve skříni. Slabší povahy nechť tento odstavec raději přeskočí, pro ty ostatní: oblíbeným jedem na hubení především hlodavců byl strychnin (složený indolový alkaloid vyskytující se v semenech rostliny kulčiba dávivá (Strychnos nux vomica)). Osoby, které byly strychninem otráveny, získaly prý v posledních stádiích zvýšenou citlivost na zvukové a zrakové podněty, a tak se uchylovaly do prostor izolovaných od světla a zvuku …. honem raději k něčemu méně morbidnímu.

 

 

Další část expozice tvoří vybavení pražské malostranské lékárny. Tyto prostory začínají již připomínat lékárnu moderní, přípravna léčiv je oddělena od pacienta, na táře stojí pokladna, začínají se objevovat reklamy na hromadně vyráběné léčivé přípravky… v moderní lékárně dvacátého století je i systém poliček, z nichž potřebná krabička sjede lékárníkovi rovnou do dlaně a je nahrazena další.

Tady již objevíte nostalgické vzpomínky na své vlastní návštěvy lékáren: krabičky od Acylpyrinu či jiných dlouhodobě používaných přípravků, signatury na individuálně připravované léčivé přípravky (červená samolepka na vnější užití, bílá na vnitřní – toto pravidlo funguje od 19. století až do dneška), chybí snad jenom typická vůně lékárny.

Nakonec se ocitnete v přípravně, kde si můžete vyzkoušet přípravu některých lékových forem. Přestanete si plést pilulky a tabletky, protože pilulky si můžete zkusit ušoulat z těstovitého základu, zatímco tabletky se lisují z práškovité hmoty (a je to dřina srovnatelná s ražením mincí, pokud na to nemáte aspoň minimální mechanizaci). Taky si ozkoušíte přípravu čípků lisováním z kakaového másla (v lékárnách se však dnes tyto lisy prakticky již nepoužívají a lékárník čípky vylévá do formy).

Kromě lékárny si lze v areálu absolvovat i prohlídku dalších částí historického hospitalu a rodinné hrobky rodu Sporcků. Tyto však tak detailně popisovat nebudeme, abychom případným zájemcům nevzali zcela chuť k prohlídkám.

 

 

Cestou na Kuks či z Kuksu je možné navštívit dvě zcela odlišné, a přece související, sochařské expozice pod širým nebem. Tou starší je seskupení Braunových soch, známé pod jménem Betlém. Pannu Marii, svatého Josefa a Jezulátko však neočekávejte. Seskupení se nazývá podle hlavního reliéfu znázorňujícího příchod tří králů.

Autoři (hrabě Sporck jakožto autor ideový a mecenáš a Matyáš Braun jakožto realizátor) chtěli vytvořit něco jako relaxačně meditační areál určený k odpočinku a rozjímání. V půvabném modřínovém a bukovém lese jsou rozmístěny skulptury s biblickými motivy, na kterých se bohužel dosti podepsal zub času i nezodpovědní lidé. Ale i přes tato poškození z nich vyzařuje zašlá sláva a autorova genialita.

Druhou expozicí je Křížová cesta 21. století, nacházející se mezi popsaným Betlémem a hospitálem v Kuksu. Atributy a zastavení klasické křížové cesty však neočekávejte, jedná se o volné seskupení soch moderních autorů s duchovním námětem. Celá cesta vede podél železniční trati, je vyznačená jakožto tematická stezka ve tvaru osmičky.

 

 

Tímto máme projitý břeh Labe, který měl sloužit k uspokojení ducha. Komu při této bohulibé činnosti vyhládlo, musí překročit řeku a zastavit se nejlépe v Kuksu na levém břehu Labe v hostinci „U prďoly“. Takto oficiální název samozřejmě nezní, ale ten v Kuksu stejně skoro nikdo nezná. Hostinec pochází z dob původní Sporckovy lázeňské výstavby a bez přestávky se v něm točí pivo již téměř tři sta let. A dobré.

Jen všem chybí pan hostinský, přezdívaný Prďola, který tento hostinec vedl a později provozoval od sedmdesátých let. Když loni náhle zemřel, proběhla zpráva o tom všemi regionálními médii. V hospodě má nyní svůj memoriální koutek a jeho následovníci díky bohu vedou hostinec stejně dobře jako on.

Výše popisovaný Betlém již vlastně není v Kuksu, ale již v blízkosti Žirče, kousek od stejnojmenné železniční zastávky (dnes již předměstí Dvora Králové nad Labem). Kuks byl královstvím hraběte Sporcka, Žireč hájemstvím řádu jezuitského. Prý spolu vycházeli jako každí sousedé, čili si podle českých zvyků tu a tam dělali naschvály. Hrabě Sporck podnítil Matyáše Brauna k vytesání sochy, která stojí v Žirči u mostu a hrozí prý směrem k jezuitskému klášteru (bohužel jsme ji asi minuli, takže neověřeno).

Jezuité zase nemají v klášterní zahradě ani jeden buk lesní. A proč buk? Možná právě proto, že si hrabě Sporck koupil celý bukový les a umístil do něj pamětní kámen (taky spekulace, faktem je pouze uvedená koupě a anagram F.A.G.U.S.= buk anebo František Antonín Graf von Sporck).

 

 

Klášterní zahrada je v Žirči stále, nyní slouží jako meditační park. Jsou v ní úžasné botanické skvosty, sázené ještě jezuity, jako například lyrovník tulipánovitý, borovice vejmutovka, lípa americká … Navíc je osázená i lavičkami, informačními tabulemi a všestranně opečovávána (na místě, kde je tabule o ptačím zpěvu, je v trávníku rozsypáno zrní, aby tu nějaký zpěv opravdu zněl).

Park je hned za areálem bývalého kláštera, nyní Domovem svatého Josefa. Jeho klienty jsou lidé trpící především roztroušenou sklerózou. V domově je několik chráněných dílen, jednou z nich je krejčovská, ve které vznikají nádherná textilní zvířátka všech velikostí, druhů a barev.

Hned vedle domova stojí kostel sv. Anny s nádhernými varhany (t. č. kvůli lidskému vandalismu v opravě) a funkční zvonkohrou. Paní průvodkyně je úžasná a možná se vám ji podaří přemluvit, aby vás nechala zahrát a zazpívat na kůru. A pokud se na to necítíte, můžete navštívit řadu krásných koncertů, které v tomto nejen akusticky velmi vydařeném kostele probíhají.

Budete-li mít cestu do okolí Dvora Králové nad Labem, nespokojte se pouze s návštěvou úžasného Safari, ale vydejte se i za kulturou a rozjímáním.

 

JJ+JLP

 

Odkazy na naše alba:

http://xenofonypsilanti.rajce.idnes.cz/Zirec_a_Kuks/

http://xenofonypsilanti.rajce.idnes.cz/Krizova_cesta_21.stoleti

Stránky, které je užitečné navštívit

stránky muzea v Kuksu: http://www.ceska-apatyka.cz/

hospitál Kuks: http://www.hospital-kuks.cz/

Domov sv. Josefa: http://www.domovsvatehojosefa.cz/

a knížka pro toho, kdo si chce ve volných chvílích počíst napínavou historii lékárnictví: Petr Kettner: Léky, léčitelství a šarlatáni

Aktualizováno: 13.9.2012 — 21:39

62 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Děkuju JJ a její lepší polovičce (inlove) , že tak krásně napsali o něčem, co leží na mém prahu a já to už nějak nevním jako nějakou zvláštnost (blush)
  Blahopřeju Xerxové (h) (inlove) (party) a Liduškám (f) (f) (f) (^) a omlouvám se za nepřítomnost – neustále potíže s netem se spíš stupňují, a zítra by snad měl dorazit zodpovědný zástupce poskytovatele, aby se podíval, v čem je chyba. S trochou štěstí jen povyrostl nějaký strom a stíní anténu…
  NZ by ale zítra vyjít měl, jen nevím, jak moc budu na příjmu já 8)

 2. JJ, moc děkuji za osvěžení a doplnění povědomostí o Kuksu. Nejvíc se mi tam tehdy líbil asi Betlém.
  Při čtení mě napadlo několik drobností: jestlipak je pulverka podmnožina stojatek? Dále díky Tvému popisu theriaky konečně vím, že teriyaki je nepochybně příbuzná, a to možná hodně blízká. Pak jsem doposavad netušila, že strychnin je organický alkaloid, já žila kdovíproč v domnění, že je to anorganika jako arzén (nikoli Lupin, ten byl trés organic). A nejhezčí byl kostlivec ve skříni – takové vysvětlení mě nikdy nenapadlo. Dodneška jsem si myslela, že když člověk někoho zabije, počíná si jako já s nevyžehleným prádlem, tj. strčí ho do skříně. V této analogii by tam to prádlo muselo vlézt samo. Článek (y)

  1. Děkujeme za chválu, JLP (čili moje lepší polovička) mi přeložil, že pulverka je prachovnice a jako taková je to taky stojatka.
   Já bych zase dodala, že bych brala, kdyby se prádlo samo vyžehlilo a pak si teprve vlezlo do skříně pokud možno na správné police (wasntme) .

 3. Jeste zajimavost, moje tete Ludmila na Kuksu provadela…vzpominka na tetu Lidku a vse nej vsem Liduskam (inlove)

 4. Pridavam s eke gratulantum, mila Xerxova a pozdravy memu oblibenci Vilikovi cestovateli!!

  JJ, Kuks, to byl cil vyletu meho detstvi, kdyz tata naplanoval vylet, patricne zkoumani jizdnich radu k tomu patrilo, neb se jezdilo vlakem. Pak batuzky a jeli jsme. Uz daaavno jsem tam nebyla, zarazuji do seznamu mist, ktere chci ve vlasti ceske navstivit po dlouhe nepritomnosti. Mne vam nadchne i Karluv most, proste parada! Nevime, co mame, jen tak mimochodem.

  A taky s prijezdem jsem se nedobrovolne snad vratila za buk, jsem uplne plne vytizena….jen jeste hlaseni o kocicakovi, je v Praze uplne stastny, prestal blit i vyt…ze by ten balkon? nebo byly nejake divne energie v tom NY? Kocour je proste blazeny, asi je to vlastenec 🙂

  1. Prima zprávy o kočičákovi. Ať je to, čím je to, hlavně že je blažený… a Ty s ním!

     1. Neváhej s šáchorem, skoro najisto můžeš zajít do květinářství u zastávky tram č. 22 a 9 Újezd (směr pryč od Národního divadla), tam mi paní prodavačka i uprostřed hluboké zimy na dotaz na šáchor odpověděla „jistě že máme, co by ty kočky žraly“. Jinak Ti kočky budou ožírat kdeco špidlatého i umělého.

       1. Až šáchor přivezeš, nezapomeň ho osprchovat, než ho kočkourovi předložíš (listy bývají hnojené). Držím (y)

 5. Draha Xerxová,každé ráno-raníčko ma poteší Tvoja mantra/keď ráno chýba,cítim sa nesvoja/a tak naozaj všetko šťastie sveta a ešte kúsok neba Ti prajem.
  Milá JJ,nikdy som na Kuksu nebola.Keď sme so sestrou boli malé a z učiteľských platov rodičov sa vyskakovať nedalo/inak,keď sa zamyslim,tak to platí doteraz/naši a ich kamarati ,asi 8 rodín,si najímali autobus a cestovali sme po Slovensku,južnej Morave,severnom Polsku.Bolo to krásne.Učiteľ zemepisar cestu pripravil,dejepisár bol spievodca,matematikár mal pod palcom ekonomiku dovolenky,ženy zabezpečili jedlo,muži pitie a my decká sme „zabezpečili“ rôzne alotrie.A bolo to lepšie ako Mallorca.

  1. Verenko, napiš prosím o tomhle něco podrobněji … to musely být úžasné skoroškolní výlety (h) .

 6. hezkou neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Jdem s Vilíkem do lesa. (sun) vstává, bude hezky (nod)

  1. Ano, prosím, Vstáváme a jdeme se vydrápat na kopec 🙂
   Co Vilík říká tomu, že je zase doma?

  2. Nemýlím -li se, dnešní blahopřání píšeš s pohledem do zrcátka.

   (rose1) Všechno nejlepší, milá Xerxová (rose1)
   Přeji Ti, aby i v pošmourných dnech jsi měla něco pro radost.
   Přeji Ti, abys měla zdravé nožky na krásné tůry.
   Přeji Ti, abys měla kolem sebe samé milé lidi a zdraví aby sloužilo.
   (^) (d) (f) (sun) (pi) (*) (dance)

   1. Dík za přání, neslavím ale dnes jen já. Myslím, že narozeniny má i Pudlíková. A svátky se taky najdou – Lída nebyla jen Li, ale je to i jistá zvířetnická kočkovitá šelma 😉 a třeba taky naše mlaďaska…

    Před chvilkou mládežníci vypadli, dovolená skončila (nod)

    1. Asi ano, když to píšeeš Ty. Můj nápovědníček si tuto milou mladou dámu schovává na zítřek :*

    2. Jejda, zapomenula jsem na Lidušky! a to máme v rodině hnedle dvě.

     (sun) Ludmily a Lidušky všechno nejlepší (sun)

     1. Přidávám se k přání všeho nejlepšího milé Ludmily a Lidušky. (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

   2. Pridavam se ke gratulacim Xerxove i Lidam. (h) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

    Jo, a Xerxovic – fotky z Danska jsou nadherne. Krasne duny, i kdyz je to takove trochu chmurne – ale dobre chmurne – zadumane. A moc rada koukam na rozbourene more. Z Vilika roste super turista. (clap)

    1. prej tůůůrista… (chuckle) Stále chce nosit, stoupne si před nás a zavelí“ „naholu!!“ Je pravda, že se v tom písku na dunách moc špatně chodilo a hlavně velmi mocně foukalo až písek lítal vzduchem a štípal do tváří.
     Betě na fotkách často „stojí“ uši – vítr je neustále obracel.
     Počasí bylo větrné, proto mraky rychle běhaly vzduchem a měnilo se světlo (pro fotografa skvělé). Moc se mi tam líbilo, rozcestník určitě bude – jen nevím, kdy se dokopu k napsání…

     1. Toho hlubokeho pisku a vetru, ktery fouka pisek do ksichtu, jsme si uzili na severokarolinskych ostrovech hluboko v Atlantiku – Outer Banks. Prisla asi dvou a puldenni bourka. Nutne jsem potrebovala videt rozboureny Atlantik. Byla jsem pred vymenou vymeny kycelniho kloubu. Chet mne musel pres vysokou dunu vynest, protoze borit se do mokreho pisku a kracet do kopce… 😀 Atlantik byl neuveritelny – fakt to stalo za pohled. Mela jsem nylonovou bundu a stejne po navratu do domu jsem vybirala spoustu pisku z podprsenky.

      Jo, a muj otec me taky nosil na krosne po Jesenikach, kdyz jsem byla mala. Mela jsem pekny vyhled. (chuckle)

   3. Taky se přidávám ke gratulantům. Všechno nejlepší, milé oslavenkyně (inlove) (^) (d) (dance) (hug) (sun) (f) (f) (f)

  3. Xerxovic Betce: snad jsi se už přes noc vyspala. Jenom Ti chci říct, že u nás v Brně můžeš také do ZOO a koukat z voka do voka třeba tygrovi, tak jako naše Klérka. Tak až příště budeš na Moravě, přemluvte s Vilíkem páníky a hurá na Mniší horu do ZOO.

   1. Betka se vyspala a v lese i na zahradě dneska řádila jak tajfun. Vysloveně si užívá to, že je doma (chuckle)

    ZOO Givskud měla docela velké safari – pes může být normálně v autě. Jen do výběhu lvů (mají jich obrovskou smečku) nesmí – mají tam před vjezdem domek s řadou vykachlíkovaných kotců a psík se tam zavře. Nevím, jak by se jí líbily zblízka šelmy porcující koníka…
    Ale lvy mají i v „normální“ ZOO – aby je viděli pěší návštěvníci a tam se Betě lvice moc líbily – upřeně je pozorovala. Pes mohl ke klecím i výběhům, jen do částí s volně vypuštěnými zvířaty (vodní ptáci, makakové, lemuři) pochopitelně vstupovat nesměl. A pes i Vilík vstup neplatili.
    Vilíka mimochodem v ZOO nejvíc zaujal „hovnocuc“ čistící napajedla, traktory rozvážející seno a pruhovaný autobus… A vrtuláááákýýýý…

  4. Všechno nejlepší, milá Xerxová. (h) (f) (music) (^) (dance) (wave) (angel)

   A všem přeju krásnou neděličku. (h)

  5. Milá Xerxová,
   všechno nejlepší nejen Tobě, ale všem, co mají důvod k oslavě (^) (f) (d) (sun) .

 7. A jeste jsem si vzpomnela. Az do nedavna byla prekrasna apatyka na Malym Rynecku v Praze. Pro neprazaky – to je takove to mini namesticko vedle Staromaku a na opacnym konci bylo zelezarstvi u Rotta. Ta apatyka byla skutecne barokni, nadherny regaly… krasa. Kdyz jsem byla loni v Praze a cely den carala mestem uz od sedmi od rana, tak se mi odpoledne sedrela pata a potrebovala jsem nutne leukoplast. V okoli Staromaku jsem zamirila ke zname apatyce – A – ono nic. Je tam misto toho italske zlatnictvi. Kam ta krasa odesla?

 8. Mila JJ, ani nevis, jakou jsi mi udelala radost. Jak Hanka Pitryskova, i ja su lekarnicka cerka. Oba dedecci, rodice a pribuzni, samej lekarnik. Bydleli jsme (nasi a babicka, dedecek a teta Mari) v dome nad lekarnou a lekarna byla jak nase hriste. Hlavne pro mne. Ano, umela jsem soulat pilulky a delat cipky z kakaoveho masla. (Mimochodem, kakaove maslo je vyborne na vymazani plechu a dortovych forem.) Jak jsi to pripomnela, tak uplne ty formy vidim. Dedecek mne ucil vazit na tech malych vazkach. Mela jsem rada takove ty kapsle z ryzovo-cukroveho papiru, do kterych se odvazovala sypka leciva. My si do toho s brachou odvazovali cukr a meli to jak bonbony. A nase lekarna (teda kdysi nase, ale v te dobe uz ne) mela ty zasuvkove skrine a leky tam byly zasunute alfabeticky a dedecek me ucil, na co ktery lek je. Obcas mne nechal jako malou holku sedet na táře a byla jsem oficialni zdravič. V mladsich letech jsem byla u nas na vesnici znama jako Hanicka lekarnikovic. A dojmulo mne k slzam, kdyz tak zhruba pred rokem jsem byla u mamy a sla nakoupit na vesnici do samosky a nejaka starenka se na mne v krame koukla a rika – ze vy jste Hanicka lekarnikovic?

  A tady je dedecek (otec meho taty), jak v roce 1915 coby apatykar slouzil monarchii v Salzburgu. Druhy stojici zleva. Slouzil celou valku. Ale to neni ten dedecek, s kterym jsme bydleli. To byla mamy rodina.

  http://hanaw.rajce.idnes.cz/dedecek_apatykar/#dedecek_v_sarajevu.jpg

  1. Haňulo, přímo tu zvláštní vůni apatyky cítím. Pod Tvoje psaní se podepisuji. To samé.
   A, krom toho, pamatuješ na ty dřevěné ježky, co se na ně napichovaly malinké flaštičky, aby z nich vytekla voda? (pro nezasvěcené: byla to taková dřevěná plata a do nich byly hustě navrtány dřevěné kolíčky). Od svých (asi dvanácti let) jsem musela v létě zaskakovat za sanitářku. Myla jsem denně podlahy v celé lékárně (vč. skladů), myla jsem všechno lékárnické nádobí. Ta umývárna byla taková ponurá místnost s oknem do malého dvorka. I v horké prázdninové dny tam bylo chladno. Ještě, že mi tekla horká voda. A v přestávkách jsem chystala harburny. Ale ta lékárna byla hezká. Starý nábytek, lehce řezbovaný a hodně slunka padalo velkými okny (pozor, lékárny nemají výklady, mají okna. Taťka říkal, že lékárna není Zelenina).
   Můj dědeček po meči, nebyl lékárník, žádná dynastická linie se nekonala. Dědeček, kterého jsem nepoznala, byl četnický kapitán. Velel četnictvu v okrese Kyjov. Rezignoval na službu, když dostal rozkaz potlačit stávku v Hodoníně. Odmítl dát rozkaz střílet do lidí, kteří se hlásili o chléb. Nevím, která stávka to byla. Hodonínsko bylo vždycky dost bouřlivé (doly, sklárny a tak)

   http://pitrysek13.rajce.idnes.cz/Dedecek_s_babickou#B._J.Pospisilovi.jpg

   1. Díky za chválu, lékárnické cérky, já jsem jenom paní lékárníková (blush) , ale moje lepší polovička je už druhý lékárník v rodině (tak krásně to měli jeho prarodiče vymyslené: mladší holce zařídíme ordinaci, starší kousek od ní lékárnu … a buch do toho osmačtyřicátý |-( ). Třeba se ještě o tom rozepíše sám (h) .

  1. Vaví, úžasné. To není deka na zakrývání, to je deka do rámečku a na pověšení na zeď. Fakt.

    1. Vave – krásná deka, pekne jsi ji sladila (ty modré „kamínkové cesticky“ kolem jednotlivých blocku jsou super). Z deky bude mít radost jak Domca, tak její maminka – myslím, ze projekt Deky z lásky je predevsím pro rodice techto detí, aby vedeli, ze na ne nekdo myslí … (h)

  1. Nejvíc se mi líbí fotka č. 61. Jednak kompozice (jediná Betka je vidět en face (Ty máš ucho ((tedy Betino)) přes obličej, Vilík kouká na oceán jako pravý námořník, a tohle byste nenaranžovali), ale hlavně to světlo!!! Předpokládám, že si fotograf ničím nepomáhal – nebo snad přisvětlil bleskem? Nemůžu z toho odtrhnout oči. Krása.

   1. blesk nee…
    Na focení bylo nebe vděčné – ať už východy nebo západy slůňa, rozbouřené moře, vřesem a růžemi porostlé duny…
    Naaranžovat se nedá ani Beta, ani Vilém (rofl) – odpad snímků byl velký.
    Jen polovička doufá, že foťák přežije ve zdraví to množství vzduchem lítajícího jemného písku… Raději ani neměnil objektivy, i když ledacos si o širokáček říkalo…

 9. Milá JJ (inlove) , děkuju Ti za pěkný výlet. Musím s hanbou přiznat, že jsem na Kuksu nikdy nebyla. (blush) Ale určitě to napravím, protože tam musí být moc hezky. (nod) Možná bychom si někam do toho kraje mohli naplánovat příští dovolenou. 🙂
  Přeji všem krásný večer. (h) A kdybyste třeba zítra uvažovali o houbách, tak neváhejte, i u Prahy začínají růst. (y)

 10. Jsme rádi, že náš pokus o reportáž Vás spoluzvířetníky zaujal, až se opět dostaneme na nějaké zajímavé místo, což při našem životním režimu bohužel asi nebude tak brzy, pokusíme se zase nějaký zajímavý rozcestník zplodit. Příjemný zbytek víkendu všem!

 11. ještě, že ty rozcestníky máme, takto se „podívám“ po spoustě hezkých místech a ještě se něco dovím 🙂

  moje cesty jsou na výstaviště nebo cvičiště ale zato vím kde je u nás spoustu takových míst, třeba se mi taková znalost jednou bude hodit 🙂

  a novinka: Nastěnka je opět o kousek blíž k polskému šampionátu, líbila se a moc hezký posudek, začíná se vyplácet naše výstavní strategie….škoda,že ji nechce Tom předvádět když mě hledá je tak našponovaná přesně jak má být a že ušiska drží správně tak to je jasnačka 🙂

 12. Díky Jj, ještě, že jsem návštěvu Kuksu nenapsala já. Rozhodně by to vyznělo jen jako stručné hlášení. (sun) Ale prohlédla jsem si to tam moc ráda.

 13. Kuks znám, bohužel spíš z TV obrazovky. Kdysi, cestou kolem jsem tam mohla, ke své škodě, jen nahlédnout. O lékárně vím. Jako lékárnická cérka jsem dostala dokonce od taťky jednu maličkou stojatku (kterou tam prodávali jako suvenýr). Místo masti jsem v ní měla prstýnky.

  Dnešní slunné ráno se u nás změnilo v lehce pošmourné odpoledne. Přesto nejsme na procházce, ale trčíme doma. Vypukl blázinec. Ve Valticích probíhá 2.Cyklobraní. Město napěchované cyklisty. Už včera bylo (prý) přihlášeno kolem dva a půl tisíce kolařů (auta a doprovad jsou navíc). A kolik se přihlásilo lidí ještě dnes, nevím. Okolí je protkáno několika trasami. Tak se tam, raději, nepleteme. Nevadí, vždyť si baboletního procházkování užijeme v pondělí.

 14. Na Kuksu jsme byli před pár lety i s dětmi, největší dojem na ně udělalo morbidní rozpočítávadlo napsané v hospitalu někde na zdi. Jinak Kuks se mi líbil, asi nejvíc se mi líbilo to schodiště na protějším břehu a výhled z něj. Byli jsme tam v létě za hezkého počasí, to umocnilo celkový hezký dojem.

 15. Na Kuksu jsme byli ještě za svobodna, takže je to už pár desítek let. A to tam vypadalo „trošku“ jinak 🙁 . Ale podle fotek JJ stojí opět Kuks navštívit (y) ! Měli jste hezkou dovolenou, JJ !

 16. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Jsme doma (od 5 ráno) , ale nestííííhááám

  Kuks znám dobře, i okolí – moc krásný kus světa

 17. Na Kuksu jsme byli před pár lety a moc se nám tam líbilo. Něco mi straší v hlavě o ideových sporech hraběte s jezuity…
  Každopádně jste měli fajn výlet a fotky se vyvedli 🙂

  Dodatečně gratuluju Radkám, včera jsme přejížděli na víkend ven a nestíhala jsem (nějak to balení už není, co bejvalo :-/

  1. Já mám taky uloženo v hlavě, že se s nimi dost hádal, ale jestli ideově nebo po sousedsku… Každopádně jsem před několika málo lety viděl tu sochu na hranici panství, hrozící(?) k sousedům. Je na ní napsáno IURE ERUI neboli Právem jsem dobyl. Zkuste přečíst pozpátku.
   …Trochu mi nehrálo to zpáteční čtení, tak jsem hledal a našel http://www.richtera.cz/betlemari/kuks/hostinec.html. Nenechte se splést slovem hostinec; zhruba uprostřed stránky se dočtete, jak to bylo; evidentně se neměli rádi docela dost…
   Nepletu-li se, tak k těmto sporům se váže celkem známá historka o jelenovi pronásledovaném až k sousedům a následné exmplární pokutě. Pan hrabě si pak z jelena nechal ušít kalhoty, vydal se s nimi na císařskou slavnost a jsa peskován skrze jejich nevhodnost argumentoval tím, že rozhodně nikdo z přítomných na sobě nemá nic dražšího.
   Pan hrabě byl evidentně 8) a ta krajina si to pamatuje dodnes.

 18. Milá JJ, hned se mi projasnilo sobotní ráno. Ta Křížová cesta 21.století je velmi pěkně zdokumentovaná a moc na mne zapůsobila. Asi se tam vypravíme, nebyla jsem v těch místech hodně let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN