ČLOVĚČINY: Víra

Víra, nebo, chcete-li, spiritualita, provází homo sapiens od jeho vzniku. Ponechme stranou onen „vznik“, který je stejně obestřen tajemstvím a který si každý vysvětluje podle toho, v co či koho věří, a věnujme se oné tajemné víře.

 

 

K naší škodě moje válečná generace vyrostla v době, kdy jediná oficiální víra byla v jasné zítřky a výdobytky socialismu. Každá jiná víra byla označena za pověru, nebo dokonce opiát lidstva, jak nás učil jakýsi hochštapler a masový vrah Uljanov, který si nechal říkat Lenin. Ostatně v té „nadšené“ době budování jasných zítřků byla i věda, jiná než ta oficiální a posvěcená „vožděm“, prohlášena za imperialistickou pavědu. Jako třeba genetika. Navíc, ten který se genetice věnoval křížením hrachorů v Augustiniánském klášteře Sv. Tomáše na Starém Brně, byl katolický mnich, a tak to tedy byl pověrčivý pavědec. Gregor Mendel jistě na toto běsnění spodiny společnosti shlížel se shovívavým a odpouštějícím úsměvem. Věděl své.

 

Nejdříve si však ujasníme pojem slova víra. Nevěřte tomu, kdo vám říká, že nevěří a je bezvěrec, agnostik, ateista a podobně. Není to pravda. Dotyčný VĚŘÍ, že v nic nevěří. Takže víru má. V co, nebo koho, či pomýlenou, to už je jiná otázka. Bez víry by člověk dlouho nepřežil, i když třeba věří v ideály fašismu, komunismu, nebo jiné hrůzné myšlence. Ostatně ona i ta myšlenka tak hrůzná sama o sobě není. Tu hrůzu z ní udělají ti, kteří se ji pokouší vyložit po svém a pak aplikovat či zneužít, jak se často a zpravidla děje. Takže co je jednomu vírou, je druhému pověrou. Komunistovi víra v křesťanského Boha, katolíkovi víra v Peruna či Dia. Takže když o někom někdo říká, že je pověrčivý jako starý Indián, tak mu vlastně lichotí. „Pověry“ Indiánů, nebo dokonce australských domorodců mají daleko delší tradici než kterékoliv monoteistické náboženství, které je zrovna nyní na světě vyznáváno. Provázejí svoje věrné po desítky tisíc let, oproti třem tisícům let co vznikl monotheismus.

 

Již v ranné lidské společnosti, na úsvitu druhu homo sapiens, se v tlupách vyskytovali jedinci, kteří pečovali o duševní a fyzické blaho tlupy. Kouzelníci, šamani, brujos a jejich ženské protějšky byli předchůdci knězů a veleknězů, kteří poskytovali společnosti podobné služby o několik desítek tisíc let později. A to všude na světě. Na každém kontinentu, mimo Antarktidy, kde se člověk nevyskytoval, vznikla různá náboženství, která podávala výklad odvěkých otázek lidstva. Odkud jsme přišli, jak vznikl život, jak vznikl vesmír, kdo jsme a kam jdeme. Nejsme povolaní určovat, zda to byl výklad správný či nesprávný. To bychom museli vědět o zákonech vesmíru, světa, života a všeho dění daleko více než doposud víme.

 

Pro mnohé překvapivě a pro zasvěcené zcela přirozeně se k tomuto názoru kloní většina světových špičkových vědců. Na oboru zde příliš nezáleží. Čím dále ve svém daném oboru v bádání dochází, tím více otázek, nebo záhad nacházejí. Zjišťují, jak je vše provázáno a propojeno se vším a kloní se k názoru, že vše vzniklo z jednoho počátku. Singularita se tak stává svatým grálem dnešní špičkové vědy. Ať už těch co bádají v mikro, nebo makro kosmu, či biologii. K nalezení, nebo poznání tohoto počátečního bodu či myšlenky, nebo energie, ze které vše počalo, snad nejsme povolaní. A tak se i špičkoví vědci sklánějí nad elegantním „inteligentním dezájnem“ všeho. Pokud se kdy někomu podaří Singularitu najít, tak věřím, že bude elegantní, jednoduchá a zcela zřejmá součást všeho. Podobně jako e=mc2 Alberta Einsteina, nebo pro věřící Bůh.

 

Takže ti, co bádají na špičce svého vědního oboru jen odhalují odvěké „pravdy boží“, nebo, chcete-li, přírodní zákony, které byly, jsou a budou bez závislosti na nás. Jde jen o to, zda nám kdy bude umožněno základní a počáteční zákon všeho nalézt, než jako druh vyhyneme. Každé zrození je počátkem smrti a každá smrt počátkem života.

 

Vědění a věda byla odjakživa spjata s náboženstvím a vírou. Ať to už bylo ve společnosti prvobytně pospolné, kde šamani byli i léčiteli a znali vlastnosti řady rostlin a jejich léčivé, povzbuzující či toxické účinky. Již od těch dob byla úspěšná léčba spjata s vírou. Podané lektvary léčily a víra uzdravovala. Je tomu tak doposud, i když moderní společnost té víře moc nedá, stále platí „víra tvá tě uzdravila“. Ano, lékař léčí, víra uzdravuje, ať si to chceme připustit, nebo ne.

 

Člověku byl dán do vínku rozum a svobodná vůle. A tak každá víra, či náboženství od počátku věků se vyvíjela, a z počáteční myšlenky se postupem doby rozvíjela, aby později degenerovala. Zpravidla díky výkladu těch co ji měli udržovat a chránit. Ať už to byla náboženství, kterým říkáme pohanská, polyteistická, nebo monoteistická. Po počátečním rozkvětu a kladném vlivu na společnost tato začala mít vlivy záporné, degradující. Podobně jako mnohé zaniklé civilizace.

 

Velmi zřetelně to například můžeme spatřit v Islámu. Tento ve své rané době přinesl rozkvět věd, umění a celé společnosti. Křesťanství tehdy upadalo v dobu „temna“, díky těm, vyšším v hierarchii církve. Těm, co ji měli chránit a udržovat. V této době nám Islám dává na příklad Ibn Sina, jehož vědecká pojednání z oboru lékařství byly používány na evropských lékařských fakultách jako učebnice až do poloviny sedmnáctého století, doby renesance. Tento Peršan, narozený u Buchary koncem prvního milénia, je nám více znám pod jménem Avicenna. Zanechal nám díla nejen z oboru lékařství, ale také filozofie, astronomie, matematiky, alchymie, geologie, psychologie, logiky, fyziky, islámské teologie a ovšem i poezie. Navazoval na díla a vědění starořeckých filozofů a vědců, jako třeba Hippokrata a o 500 let pozdějšího, počátkem našeho letopočtu v Římě žijícího Galena. Arabům a islámu vděčíme za „naše“ číslice a nulu, za architektonické skvosty jako Alhambra ve Španělsku a mnohé jiné.

 

Od této své „zlaté“ doby islám lidstvu s výše zmíněných oblastí již nic moc nepřinesl. Zaznamenal úpadek a současný islám, i když se po světě šíří jako oheň už nemá moc společného s tím tolerantním, lidstvu dávajícím podstatné hodnoty. A je to opět výkladem původní myšlenky těmi, co by ji měli chránit a uchovávat. Tak nevím, ale mám takový pocit, že islám je za křesťanstvím těch 600 let pozadu nejen svým vznikem, ale i tím jak se projevuje. Křesťanství před 600 léty se také šířilo ohněm a mečem, vědě také moc nepřálo. Spíš se pořádaly hony na čarodějnice. Zrovna tak, je současné křesťanství v mnoha církvích vzdáleno svým počátkům z doby Kristovy.

 

I když v současné době jsou monoteistické víry na světě dominantní, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus a podobně, tak jejich vznik se všeobecně udává do osmnácté dynastie egyptských faraónů, tedy do let 1330 – 1320 před naším letopočtem. Prameny nám říkají, že tehdy poprvé byl polytheismus nahrazen monotheismem. Bohem jediným, Amunem -Sluncem.

 

Polytheismus byl však docela dobře zařízen, na všecko měli svého Boha a tomu, když měl moc práce, pomáhali podbozi. Stejné se vztahovalo na bohyně. Takže tehdejší nebe, krajina a hluboké lesy se bohy i bohyněmi jen hemžily. I prostý člověk s nimi byl v úzkém styku a denně s nimi rozmlouval a s nimi se radil. Ať už to byli bohové Olympští ve starém Řecku, či bohové Římští, kteří ovšem byli převzatí bohové řečtí, jen byli obdařeni jinými jmény. Vezměte si třeba nejvyššího řeckého boha Zea. V Římě se Zeus jmenoval Jupiter, nebo Joviš. A tento, mimo toho, že byl bůh ochrany Říma, komandoval ostatní bohy a bohyně. Jeho manželka Héra, v Římě Junóna ochraňovala rodinu. Ponoříme-li se ještě hlouběji do historie, tak stojí za povšimnutí, že jeden z hlavních bohů Slovanů byl Hromovládce a australských domorodců Namarrgon – Lightening man, něco jako Bleskonoš.

 

Víra je nedílnou součástí lidské osobnosti. A to i tehdy, když jedinec věří pouze jen sám v sebe, nebo ve věci hmatatelné, změřitelné, hmotné a povšechně reálné. Činí tak ke své vlastní škodě. Je tak ochuzen o důležitý aspekt lidského života, jako třeba celá řada nezměřitelných emocí, které s lidmi dovedou jaksepatří zamávat, jak všichni velmi dobře víme. Věcí a úkazů nehmatatelných, nezměřitelných a nehmotných je jistě více než těch, které nazýváme reálnými. Na příklad myšlenka. Jen velice obtížně a nepřesně změřitelná veličina. A to pouze v poslední době pomocí vyspělé technologie. A právě tuto se „primitivní“ civilizace naučily využívat a někdy i ovládat. Podobně jako my elektřinu, o jejíž podstatě dodnes moc nevíme. Moderní vědou dokázaný přenos myšlenek na dálku, mnohdy i několika tisíců kilometrů funguje. Navíc okamžitě, tedy možná rychleji než světlo. Něco jako gravitace. Jak, to nikdo neví. Ostatně některé malé děti a řada zvířat tuto schopnost mají. U většiny lidských jedinců s dospíváním postupně zaniká.

 

Další příklad, pro většinu moderní společnosti z říše bájí, jsou vědecky doložená zabití jedinců na dálku pouhou myšlenkou. Zavání to starou dobrou klatbou z pohádek, ale australští domorodci mají rituál, kterým mohou oponenta, nebo provinilce zabít i na velkou dálku. Nyní tuto dovednost praktikují jen velice výjimečně a zřídka, ale dříve to býval starý dobrý zvyk.

 

Tomuto se říká „bone pointing“ tedy ukázání kostí. Tento rituál může provést jen povolaná osoba mužského pohlaví. Složitý rituál musí být proveden bezchybně, jinak se žádoucí výsledek nedostaví. Jedinec, na kterého bylo kostí ukázáno, nemusí o tomto vědět a může být i několik tisíc kilometrů daleko. Začne však chřadnout, je ochablý, netečný, apatický, odmítá jídlo i vodu a do několika dnů umírá. A to i tehdy, když se mu dostane moderní nemocniční péče. Taková smrt je lékaři označována jako psychosomatická, zaviněná emociálním stresem. Tyto praktiky jsou doloženy i z jiných míst na zemi a tato smrt je označována jako „woodoo (vůdů) death“, něco jako smrt prokletím.

 

Ovšem pro moderního realistu to jsou jen povídačky pro staré báby. Avšak a pouze jen do té doby, dokud podobnou zkušeností sám neprojde a na vlastní kůži nezažije. Pak zjistí, že zde je něco, co nedovede vysvětlit, změřit, nahmatat. Asi tak jako zcela nedávno prokázaná, dříve vypočítaná a předpověděná jsoucnost bosonů, které v atomové rovině drží pohromadě hmotu. Podobně jako vesmírná tmavá hmota a energie, co vytváří charakter většiny nám známého vesmíru, která je však stávajícími technologiemi dosud nepolapitelná.

 

 

Aktualizováno: 16.7.2012 — 14:12

98 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Ad YGA: „Vobec nezálezí, v co clovek verí … pokud je tolerantní k víre (a nevíre) tech druhých“
  Kdyby se tímhle řídili všichni lidé na světě, oj, jak by se nám dobře žilo – podle mého jsi to touhle jednou větou vystihla úplně ženyjálně, ale jak vidno i z obecně velmi tolerantního Zvířetníku, pořád platí, kolik lidí, tolik názorů a přesvědčení o víře či nevíře….

 2. Mily Jiri, nad clankem jsem pres den premitala, ale nic jsem nepripsala, protoze jsem musela psat o sto sest to, za co mne plati. A ted uz mam mozek jak vycucly. Ono psat o nepravostma jistych pojistoven a vire se jaksi vzajemne vylucuje. (chuckle)

 3. Když jsem dnes jela tramvají kolem Akademie věd, byl vyvěšený černý prapor. Vzhledem k tomu, že jsem 2 dny nebyla pořádně na netu, tak jsem musela hledat. No, našla:
  Po dlouhé nemoci zemřel v pondělí 16. července 2012 profesor Antonín Holý, jeden z nejvýznamnějších českých vědců 20. století.
  R.I.P. (rose2)

  1. Profesor Holý má moji veskerou úctu – je mi to líto (rose2) – kdyby zil jeste dalsích tricet roku, nebylo by to stacilo. Odpocívej v pokoji.

 4. Jiříku, náramný článek. Jen se k němu ještě vrátím, až budu v lepší kondici.
  Děkuji vám moji milí za podporu. Moc děkuji. Pepínovi je už dobře, kapačka rychle zabrala. Tak snad to bude jen následek pořádného zmoknutí. (rain) (sun)

  1. Je to ironie osude, ale v den, kdy prof. Holy zemrel, americky Urad pro potraviny a leky schvalil pouziti leku, na kterem se prof., Holy podilel. Slysela jsem to cestou z prace na radiu. Vymyslet neco jako dobry a ucinny lek se pro mne rovna skoro nesmrtelnosti. (y)

 5. Jirko, děkuji za další velice zajímavý článek. Budu nad ním přemýšlet a později si detailněji znovu pročíst diskuzi. Kousek pode mnou to též pěkně definovala Rpuť nebo i HCHO a další.

  A co se týče té víry v Boha. Manžel kdysi znal (už nevím jestli osobně či jen z vyprávění) jakéhosi profesora, zarytého ateistu. Přesto prý byl pan profesor občas viděn, jak chodí do kostela. Na dotaz, proč to dělá, odpovídal: „to kdybych se náhodou mýlil“

 6. Až na drobnosti, jako třebas že za nulu nevděčíme Arabům ale Indům, super čtení. Dobře on. 🙂
  Nicméně agnostik jsem například já a věřit mi to klidně můžeš, agnosticismus je velmi zjednodušeně skutečně absence víry, to si klidně najdi v kterékoliv encyklopedii ale nejedná se samozřejmě například o víru ve švestkové knedlíky či vládnoucí úlohu dělnické třídy, apod. V takových intencích samozřejmě agnostik víru může míti. 🙂

 7. Já mám pořád pocit, že se tu směšuje víc věcí najednou. Víra jako taková, spiritualita, která tu víru může přesahovat a náboženství jako takové.
  Všichni přeci věříme v dobro, naději, lásku, v boži respektive přírodní zákony, které přeci existují nezávisle na nás a dokonce i nezávisle na tom, jestli my o nich vůbec víme.
  Kdežto náboženství je organizace, která dává mantinely naší spiritualitě a k té určité víře nás směřuje.

  1. a jako snad v každé organizaci, i zde začne jít dříve nebo později o moc – a kdyby jen kvůli tomu, je pro mne náboženství nepřijatelné (a asi bych se jako Pů označila za agnostika)

    1. Já ti nevím, Vavísku – taky bych se povazovala za agnostika jako Beda ci Pu, ale … jeste stále verím v lidi. I kdyz mne uz tolikrát zklamali, porád verím v jejich zdravý rozum (tak nevím, má ho vubec já, kdyz mám takovou víru?) a dobro v hloubi jejich cerného srdce. Porád verím v dobré konce … ach jo, já jsem spís na hlavu nez verící.

     Nechtela jsem se do dnesní diskuse zapojovat – uz dávno jsem prisla na to, ze debaty o víre se casto zvrhávají na demagogie „jen moje pravda je ta jediná“ a snahu ostatní prinutit tu mou pravdu prevzít za svou (kdysi bych se o toto tak ráda pohádala (nod) ), ale mozná, ze jsem konecne prisla k prozrení. Vobec nezálezí, v co clovek verí … pokud je tolerantní k víre (a nevíre) tech druhých.

     P.s.: ale stejne – deset bozích prikázání je geniální zkratka morálního kodexu. Tak toto se Bohu fakt povedlo (y)

     1. Milá YGO (inlove) , k tomu se dá říct jen „amen“.

      A moc Ti děkuju (h) , že ses ozvala paní Dáše, že pomůžeš s Dekami z lásky. Byla jsi první, celkem se jí už ozvalo 14 ochotných lidí, jejichž jména neznám.

      Děkuju vám všem. (f) A chce se mi parafrázovat: To se mi to věří v lidi, když jsou na světě Zvířetníci. 😉 (h)

     2. Co má „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ spole4ného s morálkou?
      Nebo „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“
      Nebo „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.“?
      Nebo snad „Pomni, abys den sváteční světil.“?

      To máme 4 z deseti, PRVNÍ ČTYŘI z deseti a stále jsme u konkurenční doložky!

      1. Co třeba takhle:

       „Nebudeš mít jiného boha mimo mne“ = Nebudeš uctívat mamon, moc, různé ideologie a jejich vůdce.

       „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“ = Vlastně to samé. Navíc věz, že když budeš páchat zlo, zavaříš to i svým dětem. A naopak.

       „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha…“ = Nebudeš se ohánět mým jménem při páchání zla.

       „Pomni, abys den sváteční světil.“ = Občas se zastav a zamysli.

       Je to jen otázka interpretace. Vím, dala by se vymyslet i úplně opačná.

       1. Mně se interpretace Erendis líbí. Navíc jde pouze o lidský zápis, který chápu tak trochu jako nápisy na sáčku s buráky, že obal není k jídlu. 🙂

        A vůbec, taky bych občas nejradši ztrestala do třetího pokolení toho, kdo nám tvrdí, že ta a ta modelka má BOŽSKÉ tělo nebo že že je BOŽSKÝ zážitek projet se v tom autě. A ještě po mě chce, abych se takovému konzumu klaněla.

      2. No dobře – ty první tři jsou propaganda, ale co je špatného na svěcení svátečního dne? Hnát se sedm dní v týdnu, třistapětašedesát dní v roku za úspěchem a nenechat si žádný den na zastavení a zamyšlení se mi nezdá moc moudré. A navíc – ten sedmý den byl vpravdě „božím požehnáním“ pro obyčejný lid celých dvaticíse roků – den, kdy měl NÁROK volno-odpočinek.

       A co ti vadí na zbývajících přikázání – cti otce svého i matku svou, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš statků ani manželky bližního svého, nepromluvíš křivého svědectví …

       1. Volný den je potřeba, jen ta hromadnost a povinnost mi na tom nesedí. Nehledě na to, že vetšinu doby trvání tohohle náboženství to přikázání neznamenalo „odpočiňte si, zastavte se a zamyslete“ ale „hajdy do kostela a ne že zůstanete doma!“
        A co se mnou nezminenych prikazani tyce … proti nekterym nemam nic, proti jinym… Co že to je to „požádání manželky bližního svého“? Nebo „požádání jeho domu“? V některých verzích je místo toho „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního …“ – po kom dychtim je jenom moje věc a nikomu do toho nic neni! Dokud nepřejdu k slovům a činům.
        Jistě, „nezabiješ“ je jasné. „Nepokradeš“ taky. „Nepromluvíš křivého svědectví.“ taky. „Budeš ctít otce svého a matku svou“ taky (to, že autor „Exodu“ cítil potřebu připomenout, komu že to má být ovečka vděčná, celkem nepřekvapí). Ovšem značná část by potřebovala přeložit do současné češtiny … čímž ovšem určitě dojde k významovému posunu. Ono evidentně došlo i bez toho překladu.

 8. Moc zajímavé čtení. Pro mne je vůbec dost zajímavé sledovat, jak různí lidé na tuto problematiku různě nahlížejí. Z čeho mám (jako umírněnej katolík) radost, je, že poslední knížka prof. Halíka, která je hodně o problematice definice víry jako takové a o vztahu (katolické) církve k okolí (dost v tom duchu, že novodobé „misijní“ snahy by spíše měly směřovat k pochopení lidí, kteří mají „svou“ víru, než k tomu se snažit nějak zásadně tyhle lidi nacpat do kostelních lavic a nepodkročitelných dogmat), byla prohlášena za nejlepší teologickou knihu Evropy (myslím, že za loňský rok), mám pocit, že to je krok správným směrem.
  Vybavila se mi teď v souvislosti s tímto článkem i poslední mandala od Ioanniny – je tak pravdivá, až z toho mrazí – svádění našich lidských mamonářských úmyslů na ideje, dogmata a náboženství obecně, je tak hluboce zakotveno v povaze člověka (já nic, já muzikant…) a ty konce jsou hrozný (a to tam já vidím/cítím namalovaný)

  Ještě k tomu, že věda něco dokazuje (tudíž, tomu nemusím „věřit“, prostě to tak „je“). Věda se obvykle pohybuje v oblasti TEORIÍ, které se snaží nějak potvrdit – má k tomu omezené metodické možnosti a pokusy obvykle vyhodnocuje statisticky (tj. v terminologii pravděpodobnosti) – z čehož plyne to, že základem vědeckého pokroku je pochybování o důkazech našich vědeckých předchůdců 🙂

  Jinak hlásím návrat z dovolené na ÚJJM, bylo tam pěkně 🙂 Vzkaz pro Velkou kočku – viděla jsem tam paní Evu Kröschlovou (doufám, že jí nekomolím pravopis jména), vypadala stále svěže :), přijela se podívat na závěr kurzů barokního tance (svého času leta tyhle tancovací třídy vedla)

  1. V které mandale, prosím? Mohla bych dostat odkaz? A děkuju za tip na knížku, milá HCHO. (inlove)

   Moc se mi líbí, co říkáš o vědeckém poznání. Myslela jsem na to přes den, ale neumím to tak zformulovat. Já si jen pamatuju, že je jiná fyzika, kde platí jiné zákony, a to mě vede k úvaze, že i ta věda úzce souvisí s vírou. (nod) Ostatně, spoustě třeba technickým věcem nejsem schopná porozumět, tak jim prostě musím věřit. 🙂

   1. Ta mandala je tady:
    http://ioanna-ioannina.livejournal.com/79051.html
    A jen podotýkám, já píšu jen jaký byly moje pocity, když jsem viděla ten obrázek (tj. nevím nakolik by se s tím mým komentářem Io ztotožnila) Stejně mě moc překvapilo, nakolik ty mandaly vnímám víc jako emoce, než jako obrázky (a to si o sobě myslím, jak jsem racionálně chápající člověk 🙂 ).

    A podívám se ti večer doma na přesnej název tý knížky (mně se to plete, on má vždycky v názvu nějaký protiklady, ale jaký (wasntme) to nějak nikdy neudržím v hlavě)

     1. Předběhla´s mě 🙂 Mám ji taky, stejně jako další Halíkovy knihy – mají člověku hodně co dát (h)

     2. Děkuju, já jsem na pojmenovávání věcí hrozná (blush) ještě že mi v práci pacienti nestojej za zádama, ty by z toho mýho hledání v knížkách (abych zjistila, jak se přesně jmenuje ta diagnóza, na kterou si myslím) museli být dost na mrtvici

      1. Teda Helčooooo! (inlove) (whew) Meloun je úplně všude – já vím, že to je poněkud morbidní a hororová představa, ale já to viděla živě namalovaný, jak Ti Tví pacienti nakukují netrpělivě přes rameno do knížky. Ufff, to mi nedělej! (chuckle)

       1. Tak tentokrát jsem v tom nevinně (chuckle) , já myslela na ty pacienty, co k nám zatím choděj jen po kouskách (tedy ještě nikoliv vcelku, ale jen tuhle žlučníček, slepý střevo nebo nějakej pidižďoubáčíček, když se třeba někomu koukali do žaludku…) a těch je naštěstí naprostá většina. O té druhé skupině pacientů i u nás žertují jen ty nejotrlejší povahy.

        1. No proto! 🙂 (whew) …. ačkoli … představa přes rameno nakukujícího kousku žlučníku melounovou situaci příliš nevylepšila. (wasntme) (chuckle)

    1. Kdo potká Io, ten potká emoce poletující kolem drobné zínky. Io je neuveritelná … kdyby nebyla opravdová, musel by si ji nekdo vymyslet – asi Pratchett (chuckle) … nebo Soucek (nod) (nod)

    2. Io tu včera nebyla, takže ti nemohla říct, že by se ztotožnila naprosto. Krásně jsi vystihla ten moment, kdy mi mandala přerostla z čistě osobní roviny do roviny obecný.
     Mandaly vnímáš emotivně jednoduše proto, že jdou (skoro) úplně z tý emotivní části mozku. Já tomu říkám „oblast beze slov“. Kupodivu i tehdy, když jsou konstrukčně „pustá geometrie“ nebo „šílená gotická geometrie“, a tudíž se nad konstrukcí musí zatraceně přemejšlet a v pěkně přesnejch termínech. I tehdy zůstávají v oblasti beze slov. Někdy najdu slova, kterýma bych vyjádřila, co jsem (měsíce předtím) namalovala, a někdy ne.
     A občas najdou ta slova lidi, co se na ně koukají a něco k nim chtějí říct. To je pak pro mě svátek. (inlove)

     1. Díky, z Tvého vysvětlení se mi asi podařilo trochu pochopit i ten aktuální pocit jisté nepatřičnosti, kterej jsem měla z toho konkrétního zverbalizování pocitu – ono se slovně totiž nechá vyjádřit jen stín (nebo odlesk) toho, co při tom pohledu člověk vnímá
      (wave)
      PS. hůny musim dohonit (při mejch katastrofickejch dějepravnejch neznalostech si na to musím nechat trošku víc času, ale těšim se na to…)

  2. Milá HCHO, moc děkuji za tu radostnou zprávu. To mám velikou radost a vím že mám naději Evu Kröschlovou potkat až se příště vypravím do Prahy. Minule jsem se jí nemohla dovolat. Dík. (wave) 🙂

 9. Někdy mám dojem, že někteří z lidí, kteří sami sebe nazývají realisté, zaměňují pojmy „nevědět že existuje“ a „vědět, že neexistuje“. Když pak narazí na něco, o čem „neví, že existuje“, automaticky to prohlásí za nemožné.

  Nevím už, kdo (první) pronesl výrok „definujte mi své pojmy, ať můžeme diskutovat“. O víře, jako jednom z pojmů velmi abstraktních, to platí dokonale. Vy, pane Švehlo, máte asi pravdu, když říkáte, že každý má víru. Ale ten ateista, který tvrdí, že ji nemá, má nejspíš pravdu také. Možná jen každý mluvíte o něčem trochu jiném.

  (Trochu stranou – jako arabistka bych se chtěla ohradit proti přílišné idealizaci raného islámu a démonizaci toho současného. A proti otřepané frázi, že islám je oproti křesťanství šest století pozadu.)

    1. Skoro cokoliv o arabské společnosti, islámu… většina toho, co obvykle ví člověk, který není arabista a víc se o problém nezajímá, pochází z médií a tudíž je to dost nedůvěryhodné. Bylo by fajn se pro změnu dozvědět něco, čemu by se dalo věřit 🙂

      1. přidávám se též.A nejvíc by mě zajímal vztah muslimů k jiným skupinám, ať už k jiným národům, nebo příslušníkům jiných náboženství.Děkuji

     1. Anooo! Napiiiš!
      Anebo i nějakej překládek nějaké poezie.
      Anebo i něco o písmu, poezii a tak.

   1. Jo! Milá Erendis – na dotaz, co by nás zajímalo odpovídám COKOLIV. Priznávám – o arabech vím jenom tolik, co napsal Karel May a dnesní novinári … uznávám, ze to jsou znalosti velmi zcestné.

  1. Ono když si člověk srovná kulturní úroveň christianizovaných a islamizovaných území … ono chvíli trvá než se podaří kolébky civilizace úplně rozleptat. A pak je možné chlubit se cizím peřím.

 10. Ad telepatické schopnosti. Má je každý, kdo se dokáže soustředit. Existuje pro to i statistický důkaz. Popíšu jak , aby bylo zřejmé, že to není podfuk ani manipulace. Pravděpodobnost vytažení konkrétní karty ze 4 karet je 25%. Klidně si to vyzkoušejte, při více než 30 pokusech se k té čtvrtině určitě blížit budete. Přesto existuje postup jak tuto pravděpodobnost statisticky významně zvýšit. Nám se to v partě povedlo až na 75%. Jak? Následuje detailní popis. Nic nevynechávám. Zkuste to po nás, ale pak se nebojte. Zamícháme 4 karty, nejlíp esa. Složíme do vějířku na příhodný stojánek tak , aby ten kdo tahá neviděl, jak jsou rozloženy. Jako stojánek může posloužit i ruka, ale tam hrozí , že bude správnou kartu tahajícímu nabízet. Pak se zklidníme. Ten kdo tahá zavře oči a ohmatá si karty. Pokyny vedoucího pokusu zní :“Zavři oči.“ po zklidnění pokyn „Soustřeď se na tyto karty“ Na to si je on ohmatá. Musí vědět, kde jsou, do konce pokusu oči neotevře. Dá ruku zpět do pohodlné polohy. Vedoucí pokusu dává pokyn „Mysli na někoho.“ Je důležité, aby ten kdo tahá uposlechl. Musí být myšlenkama jinde. Vedoucí pokusu se musí soustředit na kartu, kterou chce aby tahající vytáhl. Ale ne jako na např. červené eso, ale musí být soustředěn na to, že chce TUHLE kartu, ne druhou zleva a pod, prostě TUHLE. V okamžiku soustředění velí např „Vytáhni červené eso“, podle toho na kterou kartu byl soustředěn. A ten kdo tahá nad tím nesmí přemýšlet, prostě musí šáhnout a vytáhnout. Pravděpobnost vytažení správné karty se rapidně zvyšuje.
  Nebo jiný pokus. Sedněte si do tramvaje, či busu. Najděte si někoho jen tak hledícího do blba,někoho, kdo se právě nebaví se sousedem a nespí. Stačí se mu soustředit na zátylek a do minuty se po vás ohlédne.

  1. Ono se takhle dá bavit i se světem, a on odpovídá.
   „Kde se mi v téhle místnosti bude nejlíp spát?“
   „Kudy teče pod zemí voda? Kde mám kopat studnu?“
   „Pověz, tělo druhého člověka, kde tě bolí?“
   Jenom přitom člověk musí vypnout takový to vnitřní rádio.
   A to je právě těžký. 🙂

 11. Jiří, díky za zajímavý přemýšlivý článek, sohlasím s Tebou. Víra v cokoliv je velmi důležitá k životu nejenom vzduch, voda a jídlo. A přenosy myšlenek, vím o tom své a věřím na „věci mezi nebem a zemí“, které sice nechápeme, ale jsou. Díky.

 12. tož já nevím, chtěla jsem Georgovi poděkovat za skvělý článek, ale zase mě to sežralo 🙁

 13. OT – vzkaz od Zdeny b.p., prosba o palce (y)

  Zdena není momentálně na internetu a tak za ni prosím o palce pro jejího vnuka, který před časem bojoval a pak zvítězil nad zlou nemocí. Jenže teď má vážnější zdravotní problémy, je náhle v nemocnici, možná ledviny? Děkuji vám.

  Pepíno, drž se! (h) (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y) (h)

  Vlastně to není takové OT, tato prosba je přece také o víře. (h)

  1. Pepínovi držím pevně obě pěsti a věřím, že to dobře dopadne. Vyřiď Zdeně, že na ní moc myslím.

   1. Držíme palce, pěsti, přejem štěstí a moc moc na vás myslíme. (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y)

   1. Kočičín také na značce!!! držíme tlapky, pěsti i drápky, věřím v sílu Palcodržny a Zvířetníku (f) (sun) (y)

  2. Jejda, já prve na rychlo komentovala, odklikla a zapomněla jsem též přidat palečky pro vnuka Zdeny b.p. Honem, honem napravuji (y) (y) (y)

 14. Milý Georgi, myslím, že s tebou ve většině úvah souhlasím. Také mám dojem, že nenaplněná potřeba spirituality dělá lidem potíže, že ji prostě potřebujeme. Potíž s náboženstvím a církvemi není ani tak ve spirituální rovině, jako spíš v tom, že se v průběhu věků stávaly spíš mocenskými organizacemi s přísně vedenou širokou základnou, v některých případech si uzurpující právo komunikovat s Bohem (ať už šlo o jeho kterékoliv vtělení 🙂 ) Svobodymilovnost a individualismus, které s sebou v západním světě přineslo 20. století, tento hierarchický přístup narušily, a v případě naší země bylo důvodů odklonu lidí od církví ještě víc – lidé nějak dosud historicky nestrávili násilnou rekatolizaci (ač to zní absurdně) a doba totality posílila odpor k organizovanosti vůbec, když už nepočítám cílenou protináboženskou propagandu. Jenže ta potřeba duchovního života, kterou máme snad i v genech, najednou vyšla na prázdno a lidem chybí. I proto si myslím, že lidé hledají a snaží se tohle prázdno nějak vyplnit.
  No, je to velmi složité a neříkám, že to mám úplně rozmyšlené, i když se o to snažím. Něco málo tady… http://www.rozhlas.cz/hradec/nedelnikava/_zprava/dagmar-ruscakova-o-vire-nevire–1083193

  1. Milá Dede. Dovol malou polemiku. Napsala jsi, cituji :“Svobodymilovnost a individualismus, které s sebou v západním světě přineslo 20. století, tento hierarchický přístup narušily.“ Není to pravda. Svobodymyslnost a individualismus narůstají celý novověk a jsou přirozenými důsledky reformace Husovy, Vicklefovy a Kalvínovy. Jejich změna v přístupu k Bohu z přístupu prostřednictvím organizace, církve, k přímé zodpovědnosti každého individua Bohu jako jedinečného obrazu Božího položila základy současné svobody a individuality jedince.

   1. Máš pravdu 🙂 Možná by se to dalo říct i tak, že se v tom 20. století rozvolnil společenský úzus natolik, že místo snahy církev, řekněme, reformovat, bylo snazší ji prostě opustit. To dřív nijak snadné nebylo, pokud člověk chtěl zůstat dejme tomu respektovaným členem společnosti.

 15. Víra? co to je? Buď vím, nebo nevím! A když nevím, tak buď je mi to putna, protože mne to nezajímá, nebo si potřebné informace někde nějak seženu! A nevím, jak pro koho, ale pro mne má makové zrnko vědění mnohem větší cenu, než nákladní vlak víry. Ale není nad to dělat z prdu vědu,že? Dnes se tímto druhem ,,podnikání“ úspěšně živí spousta lidí, bohužel ke škodě těch, co se nechají hlasateli té ,,jedině správné“ víry, (a ona ta ,,jedině správná“ provází lidstvo od začátku jeho existence, byť občas mění tvář), oblbovat.

   1. Věřím jen tomu, o čem se já sám nezvratně přesvědčím, že je pravda!
    Jak ještě prostší! :*

  1. ……..A nevím, jak pro koho, ale pro mne má makové zrnko vědění mnohem větší cenu, než nákladní vlak víry…..

   víte, hm ono hodně často k tomu makovýmu zrnku vědy je té víry zapotřebí. Můžete mít celý náklad vědy, ale když nebudete VĚŘIT a bojovat o svůj život, tak ten boj prostě prohrajete.

   1. no já nevím, školy nemám, ale domnívám se, že je setsakra důležité poněkud zúžit prostor víry – tedy VÉŘIT ČEMU. Víru můžete aplikovat pouze do oblasti, které nejde dokázat. Bohové a další duchovní záležitosti jsou pro víru naprosto ideálními objekty. Nelze jejich přítomnost empiricky dokázat a nelze empiricky dokázat, že neexistují. Do materiálních věcí, ze kterých se skládá vesmír okolo nás, bych víru moc nemontoval. Tam platí dokazování. A pokud nedokážete, nemůžete s jistotou tvrdit nic a na základě víry nic nepostavíte, maximálně tak něxo zdevastujete. (Viz namátkou víru v globální oteplování) Ale možná v téhle oblasti pod pojmem víra myslíte lidskou touhu po poznání, která táhne pokrok dopředu. V tom případě bych souhlasil.

   2. Nějak jsem si nevšiml. Pro mne je rozdíl mezi věděním a vírou naprosto jasný. Věřící jsou ti, co, přes všechny negativní zkušenosti volí pravici s vírou, že ti překabátění soudruzi půjdou do sebe a přestanou se chovat jako dobytek. (kam to za těch 22 let vedlo dnes vidíme všichni). Já nevěřím. Já VÍM, že tahle banda bude krást a lhát, dokud bude mít sebemenší šanci, proto žádnou pravicovou stranu nikdy volit nebudu. 😛

  2. Krakonoši, asi to vezmeš jako slovíčkaření, ale:
   podle mého soudu víc „věříme“ než „víme“. Věřím mykologické příručce, že závojenka olovová je prudce jedovatá, věřím Xerxové, když vysvětluje, co je medián, věřím Georgovi, že australští domorodci uctívali Namarrgona, věřím, že Krakonoš má doma kocourka Čertíka… Prostě je mnohem víc toho, co přijímám vírou, než co jsem získala vlastním poznáním. Ovšem ani víra nesmí být slepá a je nutno ji poměřovat dosavadním poznáním a důvěryhodností pramene – a vlastně i v té „důvěryhodnosti“ je skryta víra…

   1. Jenže tohle není víra, ale akceptace potvrzených poznatků, tedy zprostředkované vědění. Víru má ten, kdo uvěří podomnímu obchodníkovi, že nový tarif mu ušetří peníze za telefon, (plyn, elektřinu, prostě cokoli). Takže věřící, podle mne trubka, mu to ochotně zbaští, podepíše a pak jen zírá! Já, protože NEVĚŘÍM, ale VÍM, s ním vyrazím futra a zařídím se zcela jinak než většina populace, totiž tak, že si požadovanou službu pořídím z neofociálního zdroje, takže telefonuji z mobilu do všech sítí s výhradně sekundovou tarifikací za max. 1 Kč/min, bez jakéhokoli paušálu a s manželkou a známými úplně zdarma. 😀

 16. Já věřím v to, že všichni věříme vlastně v totéž. V různých dobách a v různých kulturách se jen to „ono“ jinak nazývá a mění se rituály, pro každého je cesta trochu jiná, protože i my jsme každý jiný, ale prapodstata víry zůstává, je jediná a neměnná.

  Nevím, zda se onu „Singularita“ podaří kdy objevit a popsat. Zdá se mi, že to je něco jako když je zakázáno vyslovovat Boží jméno. Podle mě to vlastně zakázáno není. Jen těch Božích jmen je nekonečně mnoho a všechna opravdově vyslovovaná jsou správná.

  Georgi (inlove) , poslední dobou zvyšuješ kalibr, a dneska je to obzvlášť těžká kláda. (nod) Děkuju Ti a zdravím milou Mílu. (h) (f)

  Přeju všem krásný den! (h)

  1. Vave, já spíš myslím, že ona je to „houska na krámě“. To jen „světa pán“ je takovej dege ….dene …degerene… no těžko chápavej …. 😀

   1. Upřímnou soustrast všem, kteří se bez víry nedokáží obejít. A buďte si jisti, že to bude ještě mnohem horší.

 17. Hmmm, zajímavé a v mnohém souhlasím.
  U žabek poprchává a vypadá to, že takhle bude celý den, šedá deka je od obzoru k obzoru.

 18. Neřekla bych, že telepatické schopnosti v dospělosti zanikají, spíš se nepoužívají a jako každou věc je nutno je cvičit.
  Zvířata jí používají celkem běžně – jak jinak by se s námi „domluvili“?

  V Augsburgu chodil jeden starý pán krmit své „adoptované“ kočičky do parku. Kočky byly plaché a obzvlášť se bály psů. Jediný, před kterým neutíkaly byla naše Arinka – vysoce sociálně inteligentní pejska. Zdánlivě se vůbec nic nedělo – kočičky seděly se založenýma pacičkama v klidu na lavičce a Arinka si běhala okolo a čuchala si své záležitosti. Ale když se člověk soustředil, tak ten komunikační proud mezi nimi byl skoro „hmatatelný“: „Jsme jedné krve ty i já….“
  (sun)

  1. Souhlas, u zvířat tohle napojení na stejnou vlnu znám. Úžasné je to s koňmi – pravidelně se dostávám do stádia ,,já vím že ty víš“. V praxi je to tak, že pokud tuším, že za rohem (stromem, pod lupenem) je něco, čeho by se koník mohl leknout, nelekne se aniž bych ho jakkoli upozornila. Ale jestli se nesoustředím a to strašné ,,cokoliv“ tam číhá, pokusí se infarkt napřed o koně a následně pak o mě, jak se ten debil mohl leknout takový blbosti 😀 No a pak je to takový ten nádherný stav, kdy kůň opravdu ,,chodí na myšlenku“, protože prostě oba chceme totéž (h)

   1. Každý živý mozek je v podstatě vysílač, díky tomu můžeme měřit a do jisté míry i kontrolovat jeho činnost. Jediný rozdíl je v tom, že zatímco tranzistory v počítačích pracují na fyzikálním principu, neurony v mozku fungují na chemické bázi. Výsledek je v podstatě tentýž; elektrické impulsy, které se šíří nejen nervovými vlákny do těla, ale i vyzařováním do okolí.

 19. hezké úterý všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Dík za další z úterních australských povídání (nod) I když tohler není zdaleka jen australské…

  prší a prší…

  1. Hi, hi, u nás je velmi pošmourno a dopoledne pršelo a pěkně. U vás normální, u nás vzácnost. Jo a už týden je příjemně chladno. Také jsem už týden nezalívala, heč!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN