ROZCESTNÍK: Toulky po Slovinsku

Občas, tak jednou za rok, vyrážím na cesty se skupinou kamarádek. Tentokrát se skoro nedalo mluvit o skupině, zůstaly jsme jen dvě – kromě mne se ještě nedala odradit spolehlivá Čoko. Požadavky tentokrát zněly na blízkou cizinu, ale pak jsme se přece jen vydaly přes několik hranic – vzdálenější kamarádka Vážka pracovala v Lublani (mohla tudíž poskytnout zajištění), ale už se měla brzy vrátit do Čech (takže bylo potřeba si pospíšit). Navíc vzkazovala, že se nudí a ať se staví kdo chce. Tak jsme ji vzaly za slovo.

 

 

Slovinsko je malá země u severního cípu Jaderského moře. Z pobřeží se jí nicméně podařilo urvat jen pár kilometrů; velký kus ukousnul přístav Terst, který si ponechala Itálie. Na severozápadní straně končí ve Slovinsku masiv Alp – v této oblasti se jmenují Julské a jsou z vápence. I zbytek země má spíše hornatý nebo alespoň kopcovitý charakter – snad také proto, že je celá položená na vápenci a tím ementálovitě rozrytá a proděravěná. Přesto překvapivě nepostrádá množství vodních toků. Rovinatá část krajiny je obdělávaná, vesměs malými hospodářstvími, zbytek je porostlý lesy, najmě bukovými.

Většinu své historie bylo Slovinsko součástí habsburského panství. Čechům je proto dosti blízké, tak jako většina bývalého Rakouska-Uherska – je tu podobná struktura měst a vesnic, vzhled veřejných budov a podobně. Po válce se Slovinsko stalo součástí bývalé Jugoslávie, nikdy ale neneslo dobře, že v ní plní roli zdroje peněz pro rozvoj zaostalejších oblastí typu Bosna a Hercegovina (že by další rys, pro který je Čechům blízké?). Z rozpadající se federální lodi pak uniklo jako první a bez velkých ztrát. Z bývalých východních států je chápáno jako jedna z nejrozvinutějších zemí. A přes to všechno mi pořád připadá trochu divoká – to asi ty srázy a jeskyně.

 

 

 

Na obratníku kozorožce

Naše cesta tentokrát (pro mne) nezvykle nezačala na letišti, ale dlouhou cestou „nočním tunelem“, kdy si nás hromadná doprava přesypávala z jednoho dopravního prostředku do druhého. Když vystupujeme v Jesenici, svítá. Je ráno 13. 9. 2008.

Slovinsko je jeden z těch států, kde neumějí používat normální jízdní řády, mají jen seznam cílových stanic a časy odjezdu do příslušné lokality. Zorientovat se v takto informačně chudých tabulkách je poněkud náročné. Ale nakonec jsme úspěšně po jednom přestupu zakotvily ve správném spoji. Autobus šplhal do hor a na nejvyšším bodě zastavil. Nějaký problém? Ne, jen čtvrthodinová přestávka u Tičarjeva domu, boudy v horském sedle. Nebýt tu tolik mlhy, byly by tu asi hezké výhledy – takhle se krajina ukáže jen na vteřinku v mlžné díře.

Druhou stranou sedla jsme sjely dolů a chamtivě pozorovaly každý ztracený výškový metr, protože bylo jasné, že si ho později zase vyšlápneme. Vystoupily jsme v Trentě. Na tak malou vesničku tu mají úplně obrovské informační centrum – pochopitelně úplně prázdné, až na nás dvě, užívající si civilizace, než vlezeme do hor.

Cesta stále stoupá, jak procházíme vegetačními pásy. První je smíšený les s různými pohádkovými houbami (jen hříbek žádný…) a vodopádky na potoce.

V jehličnatém pásu jsme překonaly něco, co by taky byl potok, kdyby mezi všemi těmi valouny byla aspoň místy nějaká voda. Nakonec převládly buky, nízké jen skoro na dosah. Mezitím si ovšem počasí ujasnilo plány a začalo pršet. Mimo stromy pak taky docela foukat. Situace se začala stávat poněkud problematickou.

 

 

„Co když ta chata nebude otevřená?“

„No, psali, že má být otevřená do konce září… ale uznávám, že v tomhle počasí tam moc lidí mít nebudou…“

„Ukaž mapu, máme nějakou jinou možnost?“

„Leda se vrátit do Trenty. A pokud se rozhodneme jít tam, měly bychom se otočit hned, jinak to do tmy nestihneme ani na slušnou cestu.“

„Zpátky? Hmmm, to je hloupý. Ale zase pokud dojdeme nahoru a bude zavřeno…“

„Musely bychom zkusit nějak přežít do rána…“

Pokračujeme dál.

 

 

 

Kousek louky a pak už stoupáme po skalním úbočí. Nemrzneme jen díky tomu, že je cesta tak náročná. Teplota je sice nad nulou, ale pozná se to jen z toho, že nikde není led – mokré oblečení a ostrý vítr nás intenzivně přesvědčují o polárních podmínkách. V téhle sibérii málem šlápnu na jeden z mých cílů zde – mloka černého. Evidentně je mnohem čilejší než já (a co že jsou ty výhody teplokrevných?), takže jediná fotka, kterou stihnu pořídit, je beznadějně rozmazaná. Čoko na mě nečeká, kvůli zimě ani nemůže, sama jsem za tu chvíli, co jsem se nehýbala, prochladla. Pokračuju dál.

Na větrem bičované planince stojí náš dnešní cíl – Zasavska koča. Malé boudičky byly zavřené, největší a nejvzdálenější naštěstí ne, chatár to ještě nevzdal. Spadl nám kámen ze srdce, protože i když jsme šly natěžko, na místní podmínky by naše vybavení nestačilo. Dokonce jsme v chatě ani nebyly samy. Čtyřčlenná dámská skupinka horolezkyň celý večer přemýšlela, co sakra budou v tomhle počasí dělat, když na Triglav vylézt nepůjde. Nás to tolik nemrzelo, stejně jsme si nebyly jisté, jestli to máme zkusit, a počasí rozhodlo za nás. Daly jsme si večeři a hukot vichru nás ukolébal ke spánku.

Ráno už teplota pod nulou je, jak nás přesvědčuje prvních několik kroků po zledovatělých kamenech. Ale aspoň už neprší, i když se pořád okolo nás válí mlha. Z jednoho z kotoučů se na nás vynoří stádo kozorožců. Nebojí se nás, ale kamarádit se nehodlají. O kousek dál zase vyplašíme z vyleženého pelíšku chudáka kamzíka. A do třetice se něco míhá mezi kameny – kolonie svišťů se dopásá před zimou, šmejdí a taky se perou. Hory jsou pusté, rostlin jen málo a orvaných větrem; ve spojení s vlhkem a mraky si připadám jako v pravěku.

Podél výrazného hřebene jsme sešly na Koču pri Triglavskih jezerih. Také byla ještě otevřená, i když se kromě nás žádní turisté nekonali. Neodolaly jsme a daly si palačinku. V teple. Pak jsme vyrazily na planinu Ovčarija. Poprvé jsem doopravdy viděla, jak vypadá krasové území. Údolí, které stoupá na všechny strany jako mísa a na jeho dně jsou další propadliny… a nebo taky ústí skalních komínů. Pastviny, kleč, modřínové háje. Balvany, skalky, ostře zaříznuté rokliny. Cesta, co vede kolem propasti… a za chvíli vede podél skalní stěny. Dvakrát jsme po cestě potkaly skupinu srubodomů – v jednom případě sloužily zjevně jako chaty, ve druhém se věnovaly svému původnímu účelu, poskytovat přístřeší pastevcům a stádům. Se zájmem jsme si prohlédly konstrukci – přízemí je nízké a stěny má jen přibližné, protože právě tady bydlí krávy, lidem patří vrchní část. A ještě ke kravám – nikdy bych nevěřila, jaké jsou to horolezkyně. I v úsecích cesty, kde jsem se držela rukama nohama, jsme nacházely neklamné známky toho, že tam krávy byly osobně přítomné…

Cesta se začala měnit v pohodlnou a pak dokonce ve sjízdnou, neklamná známka, že se blížíme k civilizaci. Aby nebyla mýlka, byla to známka jediná – klidně bychom mohly být samy na celém světě. Měly jsme štěstí a i Kosijev Dom, ke kterému jsme mířily, byl otevřený. Majitelka seděla spolu se sousedkou ve vyhřáté kuchyni u kafíčka, okolo se motali dva psi. Přijala nás vlídně – a snad i trochu překvapeně. Nikdo jiný tu pochopitelně nebyl. Teplá sprcha ale nescházela. Výhody civilizace…

 

Ráno jsme sešly posledních pár kilometrů k Bohinjskému jezeru. Potkaly jsme několik mloků, ale žádného černého – smůla. A tím skončila přírodní část a začala část civilizovaná. Mnohem větším lákadlem než Bohinjské jezero je o něco vzdálenější jezero Bled. Je u něj hrad, jsou tam lázně, nejzajímavější je ale vždy to nejhůře dosažitelné, v tomto případě kostel na ostrově v jezeře. Ale ano, jezdí tam přívoz. Za hodně peněz. Ale jsou i jiné možnosti. Třeba si pronajmout lodičku.

 

„Ehm… jak se na tom jezdí?“

„Nooo… myslím, že pozadu…?“

 

Během našeho zápasu s vesly nás hnal svěží větřík po jezeře směrem k ostrovu. Krásné dlouhé schodiště končilo u trojkombinace kostel, zvonice a muzeum – popravdě, nebylo to zase takové terno, opět se jednou ukázala být cesta důležitější než cíl. Tím spíš, když jsme po cestě zpátky pluly šikmo proti větru, co proti nám laškovně zvedal vlnky. Naštěstí už jsme měly předchozí desetiminutovou praxi 🙂

Do odjezdu vlaku jsme měly ještě čas, tak jsme si říkaly, že půjdeme na nádraží pěšky. Krásně jsme se prošly podvečerní krajinou, za rovinami polí se zvedaly hory, co jsme z nich ráno slezly, a stromy začínaly hlásit podzim… a ten vlak nám samozřejmě ujel. Asi o pět minut, no.

 

 

 

Do hlubin Země

Jakožto země stojící na vápenci je Slovinsko poseté jeskyněmi, ty největší a nejkrásnější jsou ale jen jedny – v Postojne. Je tam pochopitelně lidí jako v tramvaji. A ze všech koutů světa. Tak jsme toho využily. Totiž – kousek dál je ještě jedna pamětihodnost, Predjamski grad. Ale bez auta je těžké se tam dostat. Takže když jsme slyšely v davu češtinu, zeptaly jsme se těch dvou milých lidí, jestli se do Predjamy nechystají. Chystali. A jestli by nás tedy nesvezli. Svezli. Skvělé, mockrát děkujeme.

Prohlídka jeskyní začíná vlastně projížďkou vláčkem, který člověka proveze větší částí přístupných prostor. Dodává to návštěvě úplně jinou dimenzi, protože je tak možné si uvědomit ten obrovský prostor. Prostor je hlavní deviza i v pěší části prohlídky – krápníková výzdoba je tu sice krásnou, ale přece jen pouze doplňkovou ozdobou ohromných sálů, ve kterých zřícené stropy vytvářejí různé úrovně podlahy, sloupových síní a chodeb. Macaráta jsme nepotkali 🙂 a na toho, co ho mají v akváriu za zvláštní vstupné, jsem se podívat nešla – nějak mi připadalo, že akvárko není o moc lepší než obrázek.

Po prohlídce jsme se drželi našich dvou laskavých převozníků a jeli s nimi na zmiňovaný Predjamski grad. Hrad byl v rámci šetření středověkými zdroji postaven v podstatě jako přední stěna přitisknutá ke skalnímu převisu, prostor tak bylo částečně možné rozšířit o jeskynní a tedy samozastřešené prostory. Historka o loupežnivém rytíři Erasmovi kromě toho mluví o nehlídatelných přístupech přes jeskynní komplex.

Do těchto jeskyní je také možné se podívat – prý jsou tam netopýři, tak jsem si to nechtěla nechat ujít. Oproti Postojenským jeskyním to byl podstatný rozdíl. Paní průvodkyni jsem měla jen sama pro sebe (měli jsme být tři, ale další zájemci se nějak neobjevili), vyfasovala jsem baterku s velikou baterií a vrcholem zpřístupněnosti byly žebříky vsazené do skály. Prostě skvělé. A netopýři také byli, vrápenci zabalení do křídel, přes které jim byla vidět jen špička nosu.

Naši laskaví autopřátelé nás vzali zpátky do Lublaně. Možná toho litovali, podařilo se jim totiž efektivně zabloudit – řidič měl utkvělý pocit, že mu navigace kecá a že musí jet jinudy. Snad se jim podařilo se šťastně vymanit z lublaňské černé díry.

 

 

 

Malé velkoměsto

Lublaň byla středem našeho putování, ale přestože jsme ji prošly už několikrát, většinou to bylo při cestě odněkud někam. Tak jsme si vyhradily jeden den na bližší průzkum.

Je to město maličké, taková větší Plzeň, ale přesto má všechno, co má správné hlavní město mít. Řeku (malou) překračuje trojitý most (když už krátký, tak aspoň široký). Na velkém náměstí se sochou básníka Prešerena se konají trhy. Historické centrum zahrnuje jen několik ulic, ale najdeme tu průchody, kostely, úzké lomené cesty, kašny. Okolo se k obzoru (blízkému, jsme v kopcích) táhnou řady domů.

No a nad městem se tyčí hrad (nepřekvapivě – malý) a k němu vede výtaholanovka. Její horní stanice už předem něco o hradu naznačuje. Je to prostor sestávající z betonových schodů, kterými místy proráží skála, a strop je podepřený ocelovými sloupy připomínajícími lešení. Jako řešení je to nesporně originální a zajímavé a svým způsobem i elegantní.

Hrad sám je obdobou tohoto přístupu – s historickými částmi hradu je napůl kontrastně a napůl souladně propojená moderní dostavba, masivní a s hladkými liniemi. Slovo moderní je tu zcela na místě, protože hrad byl opraven ani ne dvacet let před naší návštěvou; předtím tu roky bylo vězení, ubytovna pro chudé a tak všelijak podobně.

Ve městě je jasně vidět ruka architekta Plečnika, tak, jak ji známe z Pražského hradu. Vlastně jsem si dlouho myslela, že i hrad nese jeho stopy. Rozměrná, uměřená leč ozdobná architektura ve mně vyvolává určitý dojem solidnosti a fortelné práce, která v mých očích dobře souzní s historickými místy, i když je otevřeně novodobá.

Jak jsme se tak rozhlíželi po městě, které střídavě zakrývaly mlhomraky a ozařovalo slunce, připadalo mi jako místo, ve kterém by se dobře žilo. A pak jsme šly na trh a daly si grundle. Přistupovala jsem k nim s nedůvěrou, ale byly moc dobré. Prostě poklid a spolehlivost 🙂

 

 

 

Sever jižních moří

Při dělení mořského pobřeží na Slovinsko nezbylo, jak už jsem se zmínila, skoro nic. Vlastně jen čtyřicet kilometrů pobřeží a čtyři městečka: Portorož, Piran, Isola a Koper. Aspoň turista dlouho neváhá, kam zajet. My jsme pro začátek zvolily Portorož.

V Portoroži je marína. To ale nebrání lodím parkovat, kde se jim chce, zejména v zákoutích postranních kanálů. V bratrské svornosti se okolo pobřeží shlukují plachetnice i motoráky, lodě i konstrukce, které loděmi kdysi bývaly. Když dojdou definitivně na konec cesty, klesnou pod hladinu, ale ani potom nemusí opustit své místo u mola.

Mola sama jsou pak geniální ukázkou lidové tvořivosti, svébytné zejména operativním využitím dostupného materiálu. Jinými slovy, je div, že se po těch halabala stlučených prkýnkách dá chodit.

 

 

Oficiální místní zajímavostí jsou nejsevernější saliny, tedy plochy, kde se odpařováním mořské vody získává sůl – dnes už tedy ne na obchod, ale spíše jen jako turistická atrakce. Nikdy by mě nenapadlo, jaké problémy s sebou ten v zásadě jednoduchý postup přináší.

Na rozdíl od Robinsona, který odpařoval vodu z prohlubní ve skalách, totiž nemají místní saliny přirozeně pevné dno – a bahno v soli nechutná každému 🙂  Dno se proto upravuje řasami, nedá se po něm jen tak chodit, voda se ve složitém systému přepouští z nádrže do nádrže a vůbec, je to řemeslo s mnoha fintami.

Saliny ale vytvářejí i zajímavou krajinu, ploché polozatopené pláně, protínané hrázemi oddělujícími jednotlivé nádrže; jsou téměř holé, protože tak intenzivní zasolení málokterá rostlina snese, procházejí se po nich bílé volavky a prohání se vítr.

 

 

Opačnou tvář pobřeží nám ukázalo město Piran. Tenhle historický přístav má všechnu civilizovaně-historicku romantiku, co jen může být – zejména úžasnou spleť křivolakých uliček, co jsou z půlky spíš tunely, jak procházejí podchody pod domy. Schůdky, dvorky, klenuté podchody, dvířka a zákoutí – co si jen člověk může přát. Na útesu nad mořem stojí veliký kostel s oddělenou zvonicí. No a nejlepší výhled na to všechno je z hradeb, které oddělují město od zbytku pevniny. Váhala jsem, jestli je to opravdu obranná stavba, protože to není obvyklá masa kamene, ale spíš obvodová zeď, ani ozdobné prvky nechybějí.

Ještě jednou jsme měly mořský oběd – já jsem ale nesebrala dost odvahy, abych se pokusila vloupat do nějakého klepetáče jako Čoko, a tak jsem se spokojila s rybou. Na náměstí okolo nás si hrály děti. Byla to prostě taková malá tečka za tou naší výpravou.

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 11.5.2012 — 19:12

77 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Děkuji, děkuji, děkuji 🙂
  Přemýšlím, že se do Slovinska letos vypravíme, a takovéhle povídání je výborná inspirace.

 2. Super! Pobřeží Slovinska jsme projeli v roce 1992 a od té doby se to tam stále mění k lepšímu 🙂

 3. Drazí Zvířetníci, právě jsem se přiřítila z víkendu, rychle pročetla komentáře a spěchám, abych vám poděkovala za milé reakce v komentářích. Jsem ráda, že se vám mé spisování líbilo. HanoW, na mé stránky už tě odnavigovala Xerxová, od Plečnika je Trojmostí, které je vidět na fotografii noční Lublaně. A teď se jdu podívat na pátek, co psala Clea.

  1. Milá Kaa, já tyhle rozcestníčky miluji. Vždy se dozvím něco báječného o zemích, které často neznám. Vždy je to pro mě poučné. V Lublani jsem byla asi před 10 lety a to Plečnikovo trojmostí je nádherné. Na ostatních místech, která popisuješ, jsem nebyla, tak je to tip na příště. JInak jsem ze Slovinska viděla spíše ty části blízko Itálie – tedy hřebčín v Lipici – mají tam lipicány (viz poznámky dole) a dělají s nimi vysokou školu! Pustili nás do stájí, kde jsem obdivovala plemenné hřebce a když jejich průvodce slyšel, jak těm mým Italům a také jednomu Slovákovi a jedné Slovince vysvětluji, že lipicán má klabonos a ti hřebci nádherné šíje, ře mají vysoké chody a ať si všimnou té kolmé lopatky, tak jsem mu byla hned sympatičtější. Pak jsme tam byli v Postojne Jamě neboli naprosto úžasné jeskyni a jednou jsme zajeli i do Planice, bylo těsně po závodech, ale vyfotili jsme se na stupních vítězů. Jo, kde ty časy jsou.

 4. Ta ještě jednou aspoň ve stručnosti, snad mě antispam tentokrát pustí – Kaa, děkuji za pěkné počtení, protože cestopisy mám moc ráda!

 5. Moc hezký cestopis. V Protoroži jsme kdysi strávili tři dny (na zájezdě od manželovy práce). A fotky máš Kaa úžasné.

  Jinak na soukromou jízdu po býv. Jugoslavii vzpomínám s hrůzou. Dneska prý už jsou tam krásné dálnice, ale tenkrát (koncem 70.let) bylo cestování v téhle zemi o život. Rozjeli jsme z Anglii do Istanbulu, kde manžel už jednou byl, byl jím nadšen a chtěl mi ho ukázat. No nedojeli jsme tam. Byla to moje první dlouhá jízda po jug. silnicích. Znamenalo to přejet ji podélně celou, protože jsem mířili do Řecka a pak Turecka. Šíleně špatné silnice, často bez zpevněných okrajnic, které se nezřídka sesouvaly z příkrých kopců v nebezpečné zatáčce. A že ty serpentýny byly děsné!!! Když jsem prvně viděla u cesty zapíchnutý „pomníček“ z pokroucených trubek a volantu, opravdu jsem si myslela, že to bylo jediné co z auta po havárii zbylo. Pak mi došlo, že se takovéhle výstražné pomníčky prostě vyráběly. A byly snad na každých dvaceti km. Měli jsme tenkrát auto VW (brouka), navíc s anglickým řízením. Takže ty centimetrové okraje, které nás dělily od zřícení se do propasti jsem měla z mé strany u okýnka a nějakou krásu krajiny jsem nedokázala vnímat. Navíc to bylo v zimě, cesty klouzavé a téměř vůbec nesypané. Tak jsem to někde v druhé polovině jízdy už nervově neunesla a o shlédnutí Istambulu jsem zcela ztratila zájem. Manžel je bravůrní řidič, v Jug. byl dřívě už několikrát, ale přiznal, že v zimě tyhle děsné cesty jede poprvé (byl prosinec) a že toho má už také až dost. Tak jsme změnili plán cesty, když už měl manžel dovolenou. Otočili jsme se a zajeli do Bělehradu, kde mi na čes. amb. naštěstí dali na počkání viza. No a místo do Turecka jsme se rozjeli do Prahy, k velké radosti maminky, které jsem tu změnu plánu zavolala. Spokojenost byla na všech stranách.

  Máťo, držím palce abys se s diagnózou úspěšně poprala, s prášky to jistě zvládneš.

  Xerxová – co vy (a Betka) všechno během týdne zvládnete zhlédnout, to je neuvěřitelné. A paník ještě stačí udělat tak překrásné fotky. Jen jsem je rychle prolétla, budu se k nim muset vrátit.

  K nám se totiž žene pořádná bouřka, jak už avizovovali, takže raději počítač vypnu. V noci pořádně lilo, po ránu se to na moment vyjasnilo, ale teď už se obloha zase mračí. A při tom je docela teplo, takže až vlna přejde, bude venku jak na mandlu.

 6. Kaa, díky za zpostředkování Slovinska. Zajímavá země a asi nám hodně blízká. Znám ji jen z projíždění do Chorvatska.
  Hned se podívám na mapu a projdu si to virtuálně. Bezva fozky !!! (y) (h)

 7. Kaa je pro mě dr. Emil Holub s Hanzelkou a Zikmundem dohromady. Moc ráda ji čtu, cestopisy opravdu můžu! A škoda že je tak tajnosnubná s dalšími fotografiemi, jen díky Xerxové jsem se mohla pokochat. Ale možná je jich pro mě i škoda – třeba toho netopýra jsem dost dlouho považovala za nějaký typ opuštěné horolezecké skoby (fubar)

  1. Ono se s tím dá všelijak pohrávat, ještě jsem všechno neobjevila. ?-otazník vám odhalí jak manipulovat obrazem buď myší a nebo klávesnicí. Jestli nerozumíte anglicky tak to přehoďte na ruštinu. Oni to jsou také hlavně osoby s ruskými jmény co ta různá panorama natáčejí. Ještě jsem všechno nestačila ani přečíst. 8-| (think)

 8. Ahóóój! Tak už som tu. Bola som v nemocnici, na neurológii, zistili mi začínajúceho parkinsona. Občas som sebou sekla na zem,no čo už? Už je relatívne dobre, lebo som doma. Dali mi lieky tak uvidíme. Zas o jednu skúsenosť viac.

  1. No, milá Maťo, to máš před sebou panečku výzvu! (inlove) Neboj, když budeš zodpovědně polykat pilule, cvičit a nevzdáš to, tak to ubojuješ. (h) Jo a skvělá je na to akupunktura – koukni, jestli nemáš v dosahu nějakého dobrého doktora. Pokud by tě tahle cesta zajímala, napiš mi 🙂

  2. Devce, drz se a my budeme drzet (y) . A Dede ma recht, neco te alternativy v zadnem pripade neuskodi.

  3. Milá Maťo, dnes už jsou léky které opravdu zabírají. Potkávám tady jednoho pána na procházce s pejskem a léky způsobují že se jeho stav nezhoršuje. Chodí tu každý den po těch zalesněných kopcích. Ale jeho pes nemá rád Garyka a tak se raději vyhýbáme.
   Držím ti palce aby léky rychle zabraly. (y) (y) (h)

  4. Maťo !!!!!! Drž se!! Medicína jde pořád tryskem dopředu, určo na to něco najdou ještě lepšího. (h) (hug) (h)

  5. Milá Maťo, nechci se opakovat po předchozích, ale držííííme (y) určitě všichni. Dede, radí dobře, alternativa také není na škodu. U nás v Brně je výborný lékař na celostní medicínu. Alespoň si prostuduj tuhle adresu. Pomáhal i mně s bolestivými stavy. Od kamarádky, léčí tatínka s určitým druhem leukémie a má výborné výsledky. Je to lékař, původně anesteziolog na ARu, po té lékař na centru pro léčbu bolesti. Nyní celostní medicína.
   http://www.fildan.cz/

  6. Maťo! (h) (hug) (h) Ta nemoc dobrá zpráva není, ale je dobře, že je diagnostikována brzo a že máš léky. Dnes už dokáží nemoc velice zpomalit. (y) A ta celostní medicína není špatný nápad, chce to podpořit sama sebe všemi způsoby.
   Držím Ti palce. (h) (y) (h)

  1. Tak pro moje oko jsou úúúplně nejlepší: 8,17,21,26,39,40,51,105
   Ale všechny jsou krásný, je vidět, že jste si to užili (inlove) .

  2. (y) Vyřiď pánečkovi, že všechny fotky jsou krásné as vtipné popisky. Šutrové pláně, skály, moře, zvláštní foreste, památky, městečka. Ale mě nejvíc zaujaly fotky hovězího. Hygiena, Loučení a Škola surfu (rofl) !

 9. Skvělý článek, Kaa (inlove) (y) . Tak jsem si zase jednou zacestovala do krajů, kde jsem nebyla a kam určitě nepojedu. Protože takhle mi to cestování naprosto stačí, hlavně když tak pěkně fotíte. 🙂

  OT – narazila jsem na zajímavý článek. (wasntme) Asi přehodnotím svůj záměr dělat k obědu luštěniny, nechci být spolustrůjcem nějaké globální katastrofy: (chuckle)
  http://www.novinky.cz/veda-skoly/267126-globalni-otepleni-pred-150-miliony-let-zpusobila-plynatost-dinosauru.html

   1. Milá Alex, neboj – pořád ještě nevážíš 20 tun a ani Vave ne (rofl) Klidně si pochutnávejte i na luštěninách… (chuckle)

    1. No jo, Dede, ale dohromady bychom jako Zvířetníci třeba nějakou tu tunu dali… a mohli bychom se domluvit na nějakém společném tom… happeningu (rofl)

  1. Taky jsem četla. Mně stačí když si foukne Ája. Kdo nepoznal boxeří plyny, neví o co přišel. (chuckle) (rofl)

   Ale stejně pořád nevím jestli prdí ty hadi. (rofl)

   1. Jennýýýý!! Válím se pod stolem a řvu jak tygr. Ale taky bych ráda zjistila, jestli ti hadi fakt prděj.

    1. Strýček Google tvrdí, že áno … nejmíň prý dva druhy, a jeden z nich tak silně, že při tom popoletí dopředu (rofl) … některý lidi teda mají starosti (chuckle)

 10. Ot – zpráva ze včerejší výstavy chodských psů. Za ještě slunného a teplého rána jsme vyrazili do Zbraslavi u Brna. V tom ranním shonu jsme doma zapomměli bundy (fubar) . Ve Zbraslavi bylo o několik stupňů méně než u nás a než bylo po prezentaci, tak začaly padat první kapky. Naštěstí je v areálu betonový „parket“ krytý střechou, sice nemá stěny, ale neprší tam, takže se kruh přesunul tam. Kolem lavice se stoly, hladoví návštěvníci tam dlabali svačinky, párečky, klobásy a uzené vepřové…., opravdu prostředí vhodné na vystavování, obdivuji, že to ti psi ustáli. Ono stát při posuzování v klidu, když se o dva metry dál někdo futruje klobásou, chce silné nervy 😉 . Rozhodčí si při posuzování poněkud pletl výstavu s bonitací, jeho hodnocení překvapilo mnohé návštěvníky, psi dostali třeba VD jen za to, že si při předvádění poskočili…My jsme dostali výbornou bez pořadí díky tomu, že je Ellie v blahobytnější kondici. Podle lidí okolo to byla bezkonkurenčně nejhezčí fena výstavy, ale co už…Přijeli jsme vyzmrzaní a dnes smrkám a kašlu hůř než v zimě (envy)

  1. (chuckle) Hi, hi, Ivo tak to jste si vybrali OPRAVDU jeden z mála dnů, kdy asi dvě hodinky pršelo (chuckle) ! Ale zima je fakt dost velká, ale už opět co? Svítí (sun) a je azurově modrá (studená) obloha.

  2. Milá Ivo, subjektivita někdy až děsivá – to je přesně to, co se mi na výstavách nelíbí. A tahat to na bonitaci? Brr. Že je Ellie krasavice, o tom nepochybuju – snažila jsem se na tvých albech si holky pěkně prohlédnout. (inlove)
   Jo a chcípa jsem si uhnala taky – už od pondělí mi nebylo nic moc a v pátek jsem si v autě na chvíli pustila klimatizaci (fubar) a hle… je tu! (whew) (coffee)

   1. Dede, protože o tomto rozhodčím vím, že je to kat, tak to byla pro mě trochu výzva. To, že je Ellie při těle neřeším, na podzim měla štěňata, teď hárala a protože k nám leze podvraťák od sousedů, tak byla v podstatě tři týdny zavřená a přibrala. Lidem se líbila, je nádherně v srsti a pokud bychom měli v blízké době štěňata, tak by byli i zájemci….

 11. Tak jsem si dneska v noci fakt užila!
  Po pozdním návratu z koncertu kluci chvíli řádili, nechtělo se mi spát, tak jsem poseděla u počítače a když jsem se vzpamatovala, že teda jako jdu do postele – bylo obsazeno. Na dece sladce spinkal Melíšek v objetí s Ríšou, pěkně rozvalení po celé délce. No, shodit je jsem si fakt netroufla, bylo by mi jich líto. Tak jsem odstranila z konce pohovky jejich pelíšek, vytáhla huňatý flísový župan, šitý na dvoumetrového chlapa váhy tak 130 kg, který mám pro případ, že v mezisezóně je tu zima, do toho jsem se zachumlala, nohy přikryla flísovou dekou a lehla si „naštorc“ mezi spící dva delikventy a Zrzínkovu kytičku. Ráno jsem si připadala jak dvakrát zalomená hřídel. No, ale chlapečkové v klidu dospinkali.

  1. Jsem ráda, že Ríšovi vyjdeš vstříc aspoň v tom základním – ještě aby se tak u Tebe nevyspal! 🙂

   1. I ty Brute?
    Kdybys mě viděla, tak budeš smíchy mrtvá.
    V noci s baterkou jsem otevírala skřínku s povlečením, kde jest uvedený župan. Abych je nebudila.
    Pak jsem ho natáhla na sebe a opatrně se skládala do té postele. Abych je nebudila.
    Pak jsem si omotala volně visící nohy tou druhou flísovou dečkou, aby mi na ně netáhlo. Abych je nebudila.
    No a pak jsem se snažila usnout!
    Povedlo se, ale pohodlné spaní si teda představuju opravdu jinak!
    A ráno? Vyspinkaný Melíšek si šel zase ducnout a pohrát a otráveně se odvrátil od podivného oděvu, na který teda rozhodně není zvyklý při ranním mazlení. Ríša si několikrát zívl a zkonstatoval, že v pelíšku to bude lepší, ha, kde je pelíšek, proč je jinde……. šlendriján jeden to je.
    Jediný Zrzínek byl na té kytičce velmi spokojený – pro něj žádné změny nenastaly!

    1. Hlavně, aby byl Ríša v pořádku. Pořád držím palečky, tohle je na delší dobu. Mimochodem, spala jsem jen o trochu lépe, Amálka mi zalehla postýlku a já se točila okolo ní. Prostě, jako bych tě viděla, a to tam ta kočka byla jedna a ne tři 😀 😀 😀
     Děkuji za všechny rady a vůbec laskavý telefonát, ten betadine užiju i při čistění Amálčina očička. Má užší kanálek (nechala jsem zkontrolovat při kastraci) a někdy má černé ospalky. Jinak jsme ji dnes s panem doktorem zbavili prubanu a stehů, dávat cokoli na ránu nemá cenu. Amálka má vlastní názor na očistu postiženého místa, což dnes doma zuřivě předvedla. Ten pruban už bylo třeba sundat, jak to oblízala a trochu uteklo i sekretu, bylo to ztvrdlé a byl problém ji přesvědčit, aby si mezi kůži (to vylízala sama) a pruban nechala strčit něco měkkého. Takže ji to dřelo až do červena. Teď je klid. Vcelku to snášela všechno v pohodě, u pana doktora je ta naše dračice roztřesené nebohé zvířátku. Z přepravky vytahuji balvan a ne kočku. Ale teď se dlouho nikam nepodívá, očkovat umí máma, takže, doufám, že tam budu dlouho jen chodit na nákupy.

     1. Ano, Ríša to má na dlouho. Ale bude v pořádku!
      Už se lepší, podstatně lepší, takže věřím pevně, že to ustojíme. Já pro něj udělám maximum a on to ví.
      Jsem ráda, že Amálka je taky už v pohodě. Je to tak – když dorazíme k vetovi, jsou všichni jako vyměnění. Zrzík při tom trhání zoubků a odběrech krve byl tak strašně hodný a trpělivý, ale dávat pak doma prášky – to vidím reálně akorát tak u toho hodného Ríšánka. Zrzík by mi ukousl palec a Melda asi taky.
      Ale já Ríšu nedám!
      Budeme bojovat a bude v pořádku. Je to bojovník, optimista a to je důležité. Hraje si, baští, čistí se, dovádí s Melíškem…….. nevypadá, že by chtěl svůj život zabalit a vzdát se ho jen tak lehce. A bezmezně mě miluje, takže mi věří a já věřím jemu. Jen aby díky těm ATB nenastaly nějaké jiné komplikace, při jeho životě do doby, než přišel k nám, by to nebylo ani tak divné.
      Takže pak posílíme imunitu a budeme se starat o to, aby se to už nikdy nevrátilo. A aby tu s námi byl co nejdéle to půjde.
      Jen aby to už skončilo! Tohle trápení jeho i mně a aby konečně mohli Zrzík s Meldou trochu ubrat na váze – prášek rovná se mlsek a mlsek je pro všechny – ach jo! Za chvíli tu budu mít mamuty.

 12. hezkou neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Trošku prožíváme teplotní šok (chuckle) Tam ráno nad dvacet, tady čtyři stupně… Betka je až moc živá, večer schody – indikátor únavy – vylezla hned na poprvé a bez pobízení. Teď bojuje s polštáři na sedačce – hází je přes celou místnost. Asi budeme muset jít na nějaký výlet (rofl)

  1. Také přeji hezké nedělní ráno, ze slunečného studeného a větrného severu od Brna.
   (nod) Jo, jo, Betka se rozšoupla na Jihu a zastesklo se jí po výšlapech v Jizerkách. Ta poslední fotka v Týdeníčku, jak se jí za tlapátkama dělají vějířky z písku, je skvělá (nod) !

   1. no vytáhla nás ven, mrcha jedna (bat) … v lese děsná zima – jen 4 stupně, tak jsme poměrně rychle zase zdrhli domů… Ale poběhala a počmuchala a tak teď třeba na chvilku padne a bude dospávat (chuckle)

 13. Tak jsme se odpoledne procpali, tak to zkusím znovu.
  Vrátila jsem se právě z koncertu Alexandrovců. V Moskvě jsem na jejich koncertech byla mnohokrát, vždy, když jsem měla možnost a nikde zrovna necestovali. Ty jejich koncerty byly fantastické a nezapomenutelné.
  Bylo to jiné. V Moskvě bylo zpěváků podstatně víc a méně hudby k tomu. Ta zde přehlušila jejich hlasy to mi trochu vadilo. Sólisté úžasní, mráz běhal po zádech, když zpívali. Chyběly mi ty klasické ruské dumky, sbory, kde hudby je minimum, ale ty hlasy mužského sboru vynikají od jemných nuancí až po burácivý přednes.
  Rozdýchávat ještě u ranní kávy budu jejich snahu v češtině zazpívat Lady Karneval, bytostně tuto písničku nesnáším a ani „Mistra“ nemusím, takže jsem to přetrpěla. Éj Macenko Macenko sice bylo roztomilé, nicméně jsem to tam taky nepotřebovala. 3 italské písně přednesli naprosto skvělí sólisté, ale nějak mi tam vadily, Radeckého marš byl opravdu marš jak má být, ale taky bych ho tam mít nemusela. Dala bych přednost ruským písním. No, napravili to „Krabičkovým tancem“, to jsem si dokonale užila a ani jsem netušila, že ho ještě někdy naživo uvidím.
  Dojem ale skvělý, děkovačka vestoje, narvaná Tipsport Aréna v Holešovicích do poslední židle, ale dobře zvládnutá organizace, lidé se k sobě chovali velmi ohleduplně, to mně potěšilo. Celkový dojem – pět hvězdiček z pěti i přes ty drobné vady, které asi vadily jen pár lidem. Moc jsem si to užila.
  Martin Chodúr jako host byl naprosto skvělý, ten mládenec má obrovský hlasový potenciál, i když ne vše zvládl dobře, ale obě písně, které zazpíval, byly nádherné. Na to, že je mu 22 let klobouk dolů a myslím, že ho čeká docela dobrá kariéra. Přála bych mu to moc. K těm sólistům Alexandrovců se zařadil bezchybně. Bára Basiková jako druhý host byla dobrá, jen si mohla vzít na sebeě něco lepšího, nežli oděv, připomínající teplákovou soupravu s trikem – připadlo mi, že právě vylezla z fitka.
  No, tak mám za sebou kulturu, trochu jsem je tu „zdrbla“, ale jsem šťastná, že jsem je viděla a že mi švagrová Eva k narozeninám věnovala lístek. Šly jsme spolu a užily si to náramně.

  1. Ať si o Alexandrovních říká kdo chce co chce, jsou úžasní. Byla jsem na nich před pár lety v Brně, to s sebou měli naprosto skvělé tanečníky a báječné sólisty (včetně jedné ženské a pana „Kalinky“ – páni, ten válí). Ale jak začali skupinovým „hmmmmmmmmmmmmmmm … koupýýým já syyyyyyyyyyyyy koně vranýýýýýýý“, musila jsem se předklonit a třásly se mi ramena – zkrátka chechtala jsem se do podlahy, abych zachovala dekórum. Ale jinak báječný zážitek, a ty si ho teď, milá Karolíno, moc zasloužíš. A ještě se vměstnat do postele naštorc, aby si kocourci odpočali … neroste ti (angel) ?

   1. No, koupýýým já sýýý koně vranýýý bych ještě skousla. Jako toho Macejka. Ale Lady Karneval budu rozdýchávat ještě dost dlouho!
    A jdu spát, než bude zase obsazeno!

 14. Slovinskem jsem vždycky jen projížděla cestou do Chorvatska. Měla bych to napravit 🙂

 15. Milá Kaa, Slovinsko vůbec neznám a vidím, že je to chyba – článek je perfektní a fotky jsou… no jako tvoje – skvělé! (inlove)

  1. Slovinsko je nesmírně krásný, fakt doporučuju. Obrovské vyvěračky – ze skály efektním vodopádem padá hotová řeka. Nádherný soutěsky. Krasový oblasti, kde řeky tečou několik metrů pod tebou v hlubokánských korytech…
   Akorát to teda není na koupání, s tím je třeba počítat.
   Jo a milí lidé.

   1. Zrovinka vy dvě to oceníte – slovniskou krajinou jsem se inspirovala pro tu povídku s drakem. 🙂
    Mám Slovinsko ráda. Byla jsem tam kdysi na skok při šílený cestě Rakousko-Itálie-Slovinsko-domů. Osádka auta hovořila latinsky, v první části cesty tlumočil mezi osádkou a domorodci řidič, v druhé já. 🙂 Spustila jsem na chudáka bratra Slovana takovou telegrafní češtinou, sotva jsem uslyšela první slovanský slovo, že z toho měl asi psotník. Ale já byla tak šťastná, že jsem ve světě, kde rozumím a je mi rozumět! (angel)
    Jo a zapomněli jsme odevzdat klíče od pokoje. Zjistili jsme to na hranicích. Celníci prej, ať neblbnem, ať se nevracíme, že oni to pošlou… (inlove)

    1. na tebe jsem vzpomínala – po celém rozeklaném pobřeží Gargána je síť prastarých strážních hrádků – jednoduché „kostky“ – od jednoho vždy byl vidět další. Když se k tomu přidají velké středověké hrady a hlavně jeskynní kostelíky a kaple… inspirativní kraj (nod)

 16. Ale mam jednu drobnou stiznost. Kaa, jak je znamo, umi perfektne fotit. Ja chci toho Plecnika z Lublane, a moc rada bych se koukla jejima ocima na Portoroz, kde jsem v mladi byla. 🙂

  1. mrkni na Kaa web: http://www.ocikvideni.cz Tam najdeš nejen alba zvířátek, ale i alba z cest (nod)

   Už jsem přečetla povídání o Slovinsku – moc hezký výlet – a skvěle odvyprávěný. Jako všechny Kaa cesty.

 17. Kaa, moc zajimavy cestopis.Slovinsko bohuzel znam z mych mladych let spis jako prujezd k mori, kde jsme se museli palit na skvarek. Ale cesta to byla krasna, hlavne pres ty hory. Jsme si s mamou rikaly zrovna nedavno, ze jsme meli tatu zmermomocnit a v tech horach zustat na par dnu.

 18. Ach Kaa – Slovinsko znám jenom v tom úseku mezi Sentilj a Durmancem – tedy cestou k chorvatskému mori, ale vím jedno – pokud bych musela zít nekde jinde nez na jihu Jizní Moravy, tak bych brala Slovinsko. Moc se mi tam líbí – no vlastne, zrovna okolí Mariboru vypadá jako u nás.

  Díky za super cestopis – snad nekdy Jendu presvedcím a pár dnu si ve Slovinsku pobudem.

  Jo – a ve vcerejsí diskusi ti Clea oznamuje, ze uz je mozno u nich fotit kalouse.

 19. zatím číst nestíhám… ale zdravím (happy) Před chvilkou jsme dorazili (1700 km v kuse) a Betka již vywebila svůj deníček, který po večerech pilně spisovala.
  http://drporkert.com/dogy/images/beta/0512/index.html

  Bylo parádě – moře na koupání, kopce na výletění, památky bez lidí, spousta krásné přírody. Moc moc kiláčků našlapaných…

  1. Vypada to jak pekna dovolena. Obdivuju manzela, ze odjede takovou streku na jeden zatah a po navratu domu jeste vywebi denicek. Tesim se na fotky.

   1. fotky už jsou funkční (odkaz v Betky týdeníčky funguje) Asi tak tisíc fotek…
    Hned první večer nás „domácí“ zavezli na nejbližší pláž – abychom věděli, kde parkují místní… Krásná pláž, a místo obvyklé cedule, že se na pláž nesmí s psíkem (takovou drzost asi nepředpokládají), tam místní kluci plavili koně. A my neměli foťák…
    Církevní památky staré a dodnes živé. Vůbec život v horách asi moc turisty narušen není. Na kopcích a v lesích jsme nikdy nepotkali ani živáčka. Zato koní, krav, koz a prasat (růžových domácích) mocmoc. A všichni v parádní kondici. Inu horský vzduch a spousta zeleně

  2. Betulko, to sis tedy se svými páníky užila. Jsi ohromně bezvadná moravská puga. Tedy sudetská admirálka (chuckle) . Díky, nasmála jsem se a těším se až páník dodělá to album.
   To musela být zajímavá dovolená, sice nééé moc na odpočinek, ale zato jste toho hodně viděli. Je fajn, že už jste vpořádku doma !!!

   1. Beta mile překvapila. Každý den dostala dávku pohybu větší než běžnou, k tomu nějaká ta dlažba… Ano – odpoledne jsme ji „odkládali“ doma a chodili do Vieste bez ní, přesto jsem se bála, že začne stávkovat…
    Nezačala, to, s jakým nadšením včera ráno „pásla“ stádo krav na jedné z pláží… bylo důkazem… Vždy vyrazila (neposlechla mě), zblízka zjistila, že jsou krávy v přesila a veliké… a zase to otočila tryskem zpátky. A u nás jí to nedalo, kravky se zdálky zdály menší… a tak dala další kolo. V hlubokém písku, lítala jak pominutá a děsně si to užívala. Krávy se spokojeně pásly…
    Doma lítá po zahradě, užívá si zimy. Vedro bylo jediné, co jí vadilo. A pak ještě domácích krásná mladá ocasatá boxerka… Holky jsme musely separovat, naštěstí na ně stačilo zařvat.

  3. Ahoj Xerxová, vítej doma (inlove) Betin deníček nemá chybu, poklona páníkovi – fakt jsem si to užila, hlavně sudetskou admirálku (rofl) Ovšem váš přístup k dovolené by mě zabil nejpozději třetího dne – snídaně v šest ráno… šiš, tomu říkám hlad po vědění (whew) Asi bych měla podobné pocity jako Betka a hledala pelínek (chuckle)
   Na fotky taky průběžně kouknu a jsem moc ráda, že jsi zase na značce (party)

  4. No, nemá to s váma děvenka jednoduchý 😉 . A jakpak je to s moc našlapanejma likáčkama, Betynka tuším píše jen o ježdění v yardovi (chuckle) ?

   1. z těch velkých pěšoakcí – výstup na Monte Calvo – tři hodiny namáhavé chůze po obří „alpínce“. Kamenitý terén (my měli sandály) a mocmoc vzácné květeny. Na zádech 3 litry vody pro psa a litr a půl pro nás. V horní partii takový vichr, že jsem na vodítko připnula páníkův klobouk a ten lítal nad námi jako drak :O (sun) to nás pralo, ale vítr vydatně ochlazoval.
    Akce další – výlet do Foresta Umbra. Ano – byly to upravené cesty v rezervaci, ale vedro vlhko a nějaký ten kilák taky padnul.
    Třetí – rozhodně nejblbší výlet byl k jeskyni ve Foresta Umbra. Značila ji mapa, byla k ní odbočka ze silnice. Lezli jsme šílenou strání, brodili se v kvetoucích bramboříkách (miliony bramboříků), bořili se v suchý humus a kromě bramboříků mělo vše kolem trny a ostny (ostružiny, cesmíny a další mně neznámé podrostové křáčí) Cesta nás dovedla k ohrádce z nového pletiva, branka na zámek, uvnitř vysoké křoví. O kus dál byla velká nádrž na vodu – podle mapy byla až za jeskyní. Prostě vstup do té jeskyně byl zřejmě ukryt v té ohrádce… Dolů to šlo rychleji (něco na způsob volného pádu), trnů srovnatelný počet…
    Na o k tomu všechna ta městečka a ranní a večerní honičky po plážích a drobná venčení v lese a na horských loukách cestou do civilizace… Kiláčků fak hodně. Nejen těch na tachometru Yardy

 20. Dobré ránko, mávám z Prahy, kde od noci (rain) .
  Článek si nechám k odpolednímu kafíčku, teď nejak nestíhám.
  Přeju všem krásný den. (h)

 21. Vlastně ještě jedna věc byla ve Slovinsku kromě spousty přírodních krás zajímavé – památky z 1. světové války. Je jich tam spousta. Není to veselý pohled, ale zajímavé to je.

 22. Tak se mi textík ztratil… nedá mi to a zkusím znova, doufám, že tu pak nebude dvakrát 😛 .
  Kaa, jsem moc ráda, že jsi to sepsala. Na fotky ze Slovinska jsem ti koukala už kdysi.
  Taky jsme tam byli před nějakým rokem a nesmírně se nám Slovinsko líbilo. A nebyli jsme v Postojné, ale ve Škocjanských jeskyních. Jsou nádherné. Hlavním obrovským dómem teče potok s vodopádem, obrovský rachot tekoucí vody…

 23. Nádhernej výlet! Svého času jsem dokonce uměla i trochu slovinsky – juž zapomínám, ale je tam moc krásně!

  OT – nevím, jak tam u vás, ale tady už půl hodiny leje. Evelín statečně vyrazil, okamžitě zajel pod auto a pak se, ve značně čvachtavém stavu radši vrátil domů.
  A od té doby mi nepřetržitě nadává! Že je tam mokro a proč vlastně prší a proč s tím nic neudělááááám a ať sebou koukám hodit, protože on takhle musí jen zbůhdarma sedět a nic neužije … mňáááááuuuuuu !!!

  1. Rputi, u nás je zase tma tmoucí, že musíme svítit a jak je dobrým zvykem na JM, tak ani kapka. Přestěhuj se k nám a budeš „v suchu“ (sun) !

   1. Já, na rozdíl od Evelína, naopak potřebuju, aby řádně zapršelo. OD podzimka se mi, asi kvůli teplý zimě, rozlez všude takovej divnej plevílek, tak se to muselo celé zrýpat a znovu osít travním semínkem. Takže jen ať prší a roste!
    (sun)

 24. Dobré ráno všem. Kohopak a jaképak situace mi připomíná dnešní adrenalinový článek? Kaa, krásné povídání o divoké přírodě lovinska. Musí to být krásná země. Musí, když od tam pochází, z Lipice, jedno z nejhouževnatějších, učenlivých plemen, lipický kůň!

  1. Alex, já vlastně nevím, jestli se ti koně zas do toho hřebčína vrátili. Pokud si dobře vzpomínám, tak když tam začla válka, tak (snad) Italové pro ty koně dojeli a odvezli je, aby se jim nic nestalo. Pak už jsem žádnou zprávu nezachytila, tak ani nevím, jak všechno dopadlo.

   1. Myslím, že na Lipici jsou koně stále. Ale Rakušáci mají svůj vlastní hřebčín, s vlastní chovem v Piberu, odkud se dodávají koně pro výcvik vysoké jezdecké školy ve Vídni a jistě i pro obchod. V Piberu vznikl hřebčín už po rozpadu monarchie, jsou tam podobné geoklimatické podmínky jako v Lipici. A koncem II. světové války, to máš pravdu, chov z Piberu a hřebci z Vídně se zachraňovali, před postupující Rudou armádou. Přesun několika stovek koní směrem na západ( mimochodem do Houstoně) byl dramatický, ale koně to přežili a byli zachráněni. Nakonec je zaštítil generál Patton. Ovšem největší zásluhu na záchraně krevní linie celého chovu má tehdejší ředitel hřebčína s typickým německým jménem Podhajski 🙂 . I tak se dost koní „zašantročilo“, ale hlavní krevní linie byly zachovány. Mimochodem, do chovu moderního lipicána zasáhla i krev našeho kladrubáka (clap) .

  2. Mám dojem, že jsem četla v nabídce nějaké cestovky, že jezdí do Lipice na koníčky 🙂 .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN