ROZCESTNÍK: Když se dítě nudí

Jednoho dne o prázdninách, když sestra byla na táboře, jsem se nudil, protože kamarádi byli pryč, ale pak padl návrh, že bychom se mohli já a mamka Matylda vydat na cesty a prozkoumat blízké okolí našeho domova. Po krátkém hledání jsme si stanovili dva cíle, Pohořelice a Židlochovice.

 

 

Druhý den jsme se vydali na naši výpravu. Když jsme dorazili do Pohořelic, ihned nás zaujal tamější kostel. Kostel je v jádru raně gotická stavba z 13. století. Roku 1668 provedl brněnský stavitel Ruprecht renesanční úpravy např. prolomení nových půlkruhových okenních otvorů a zazdění většiny původních gotických oken. Zaparkovali jsme a šli jsme se podívat blíž. Bohužel branka plotu, jenž byl kolem kostela, byla zamčená. Byla tam pověšena nástěnka, a k našemu překvapení žádné historické údaje. Jediné, co jsme se dozvěděli, byl čas konání bohoslužeb. Takže jsme šli o dům dál.

Věděli jsme, že Pohořelice mají svůj židovský hřbitov. Doba založení hřbitova není přesně známá, nejstarší doložený náhrobek však pochází z 2. pol. 17. století. Písemně jsou židé v Pohořelicích poprvé doloženi v roce 1490. Druhá světová válka znamená konec židů v Pohořelicích. Po delším hledání jsme byli na místě. Brána na hřbitov byla zamčená, avšak bylo vidět, že někdo tam seče trávu (asi pro králíky). Pokusili jsme se něco vyfotit tak, že jsme viseli přes hřbitovní zeď, údaje o historii jsme nikde nenašli.

 

 

Poté už zbývalo jediné místo, které jsme hodlali navštívit, městský park. Park byl založen iniciativou okrašlovacího spolku v roce 1934. K projektování parku byl přizván profesor Henne ze zahradnické školy ve Valticích. Značnou část prací při výsadbě stromků, vypěstovaných ve školce u železničního nádraží, vykonaly děti z české a německé měšťanské školy. Po druhé světové válce se pokračovalo s rozšiřováním rozlohy parku až na celkovou plochu 4,5 hektaru. Park byl na pohled lehce udržovaný, ale z velké míry jako by ponechaný napospas přírodě. Některé části opravdu vypadaly jako džungle, avšak našli jsme i prolézačky a lavičky.

Když jsme přecházeli tamní řeku, zaujal nás polorozpadlý, ale na první pohled historicky vypadající dům- Paarův zámeček. Je to původně barokní stavba z konce 17. století, která byla mnohokrát přestavěna. Zámeček si po roce 1693 nechala postavit hraběnka Marie Paarová, dědička části židlochovického panství. K zámečku si upravila i zahradu. V 2. pol. 19. století zakoupila budovu obec, a využívala ji v 60. letech 19. století jako provizorní třídu při větším počtu žáků. Poté v druhé polovině dvacátého století byl využíván jako školní družina a v současnosti jako bytový dům. (Byť na to nevypadá.)

 

 

Další den jsme se vydali do Židlochovic. Tušili jsme, že v židlochovickém kostele je hezká zvonice, ale je to vlastně kostel a zvonice. Původní kostel se připomíná již v roce 1350. V roce 1642 vypukl v Židlochovicích požár, který zničil faru a kostelní věž. Léta páně 1760 zachvátil Židlochovice opět požár. Byl zničen největší ze čtyř zvonů, pocházející z roku 1515.

Roku 1844 postihla Židlochovice silná bouře. Blesk údajně zasáhl i zvonici. Následkem toho byl kostel postupně rozebírán. Tato demontáž skončila v roce 1864, kdy z původního gotického kostela zůstala jen zvonice. V roce 1945 zbyl ve druhém patře jen jeden zvon z roku 1515, známý pod lidovým označením Urban. Další dva zvony byly věnovány dobrodinci v roce 1997. Dostali jména sv. Jan Bosco a sv. Antonín Paduánský. V roce 2009 bylo okolí zvonice parkově upraveno, kam lze vzít psy.

Když jsme přišli ke kostelu Povýšení svatého kříže, zjistili jsme, že je „nečekaně“ také zavřeno pro veřejnost. Po zhlédnutí jsme se vydali až téměř do středu města na ulici Strejcův sbor. Tam se nachází židlochovická památka dům č. 32. V 16. století stál na této ulici kostel Jednoty bratrské. Dům na Strejcově sboře č. 32 je památkově chráněnou budovou, neboť v jeho přízemní části jsou zaklenuté místnosti, které jsou pozůstatky bratrské fary.

 

 

Jádro domu skrývá renesanční jádro, původní lisovnu Sekorů ze Sekenberka s rozsáhlým a zajímavým sklepením. Ulice a dům č. 32 nese název po Jiřím Strejcovi, který patřil mezi významné členy bratrského sboru a podílel se autorsky na několika významných dokumentech jednoty. Pod silnicí před domem byla objevena krypta Žerotínů z místní vládnoucí větve. Na tento dům je opravdu hrůza pohledět. Opadaná omítka, vymlácená okna, no je vidět, že se Židlochovice o některé své památky moc dobře nestarají.

Po tomto zklamání jsme se vydali do zámeckého parku. Zámek sám je přístupný pouze jednou ročně během městských slavností, protože tu sídlí správa lesů. Park je přístupný celoročně. Původně měl barokní podobu. Od poloviny 18. století měl park čistě francouzský ráz, zámek byl dokonce obklopen vodním kanálem, ve kterém byly chovány ryby, kachny a labutě. Byla vybudována oranžerie a velká péče byla věnována pěstování ovoce a zeleniny.

Na přelomu 18. a 19. stol. došlo k postupnému úpadku barokní zahrady. Na začátku 20. století dostává park vzhled spíše anglického parku. Za 1. republiky pobýval na zámku prezident T. G. Masaryk. V 70. letech 20. století bylo do parku vysazeno početné stádo mufloní a jelení zvěře, jejichž vysoký stav značně pozměnil ráz celého parku. Park je opravdu hezky udržovaný a na první pohled vypadá opečovávaný. Do parku je možné vzít psy pouze na vodítku právě kvůli volně se pohybujícímu stádu.

Naší poslední zastávkou byl starý Židlochovický cukrovar z části přestavěný na místní Penny Market. Cukrovar fungoval od roku 1838 až do roku 1991. V tomto cukrovaru byl poprvé zaveden difuzní proces. Komín bývalého cukrovaru byl prohlášen za kulturní památku. Cukrovar zvenčí vypadá ve výborném stavu. Využití prostoru Penny Marketem nijak nekazí celkový dojem.

Můj názor je, že obce zřejmě nemají zájem o prezentování svých památek turistům, a proto nevěnují velkou pozornost jejich zpřístupnění pro veřejnost.

 

Pro článek byly použity tyto zdroje:

http://www.zidlochovice.cz/, http://www.pohorelice.cz/

Další fotografie si lze prohlédnout zde: http://malcka.rajce.idnes.cz/2011_Kdyz_se_dite_nudi/

 

 

Aktualizováno: 15.4.2012 — 19:05

75 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Kubo, moc pěkný! Možná bychom mohli založit sekci Mládí vpřed! DavidE bude zrovna tento víkend podnikat zajímavou gastronomickou akci, třeba ho přesvědčím, aby o tom něco napsal (pod záminkou přípravy k přijímačkám na gympl) 🙂

 2. Kubo, mám stejný názor jako Ty v posledním odstavci. Obce prostě nemají zájem na přilákání turistů. A nejen Tebou zmiňované. V tom je velký rozdíl mezi bývalou západní a východní evropou. Na západ od nás je každá, alesoň trochu zajímavá, památka označena, jsou k ní směrovky a zapsána v průvodcích. Obávám se, že je to bohužel dáno financováním, když u nás nemají obce ze své propagace žádný užitek. Vstupné na atrakce (a památky jsou atrakce) jde do státního rozpočtu a obce z něj nic nevidí a z případného zvýšeného prodeje v hospodách a obchodech mají také jen nepatrný podíl na daních.
  Tak převáží názor něktrých starousedlíků: „taková jsme klidná obec, tak ať nám sem ti cizáci nelezou“.

 3. Zdravím šikovného cestovatele a spisovatele Kubu!
  Jsi opravdu akční šikulka a hezky píšeš.

  Mé dojmy z návštěvy Židlochovic před pár lety byly přesně takové, jak uvádíš. Zčásti jsem to (asi neprávem) přičítala tomu, že mě bolely nohy až za ušima 😀 – šli jsme tenkrát zrovna bláznivou akci „K pramenům Svratky“, vycházeli jsme na Pouzdřanské stepi, pak k Novomlýnským nádržím a podél řeky hezky nahoru přes Židlochovice až do Rajhradu. Jauvajs jauvajs jen když si vzpomenu , ale ty jsi mladý a jistě vydržíš hodně (rofl) . Nenechal by ses vyhecovat k soutěži „Kdo tam bude první?“ 😛 ? Náš etapový praporek je tč. zapíchnut v Tišnově, ale nějakou chvíli vyrazit nemůžeme, a tak bys mohl získat i náskok. A cestou k Žákově hoře je tolik krásných věcí na koukání, o kterých se dá psát … nebudeš se v dohledné době zase nudit (rofl) ?

  1. Pouzdřanská step? Tam jsme vyrazili jako Zvířetníci loni, měli jsme to jako přírodovědné putování, a protože v okolí není hospoda, uspořádali jsme si tam piknik. Byla to nádherná akce, vzpomínám na ni doteď. Zvířetnické akce málokdy bývají o počtu zhltnutých kilometrů, přece jen leckteří jsou věku pozdního mládí 🙂 A vzhledem ke Kubovu věku (15) by asi potřeboval dospělý doprovod- a ten se taky někdy nudí -spíš po tomto pocitu marně touží, prostě občas trochu času urve 😀

   1. To mě mrzí, že jsem v Pouzdřanech nebyla, to muselo být super. (inlove)

    Kubovo krásné psaní odpovídá už trochu vyššímu věku, asi to má už docela dobře v hlavičce srovnané, šikulka.

    My jsme ten pochod taky původně nemysleli jako 100 jarních kilometrů, ale v Židlochovicích jsme nesehnali nocleh a tak jsme šli a telefonovali a vyptávali se, kam bychom mohli hlavu složit, dokud jsme něco nenašli. My už jsme byli tak ušlí, že bychom v tom Rajhradě spali třeba v lipové aleji nebo v mlýnském náhonu. Naštěstí se našel penzión, kde nás ubytovali, a radost ze střechy nad hlavou nás dokonce donesla ještě do hospody na večeři. Ale ráno … to byla exhumace, ne vstávání (rofl) .

    Ten pochod k pramenům Svratky vyloženě doporučuji, ať už jako celek nebo jednotlivé etapové body. Je tam všude strašně krásně. Jestli budu mít pokdy, sepíšu něco o tom, co už jsme prošli. A čím víc do hor, tím to bude zajímavější, aspoň co moje přeběžné průzkumy toho, co navštívíme, naznačují. Takže až se budete nudit, vyražte, bude to stát za to.

   2. Všichni píší Kuba od Matyldy, ale já Ti chci, Matyldo od Kuby (bow) poděkovat za to, že vychováváš tak bezvadné následovníky. Kuba i Kačka jsou velmi šikovní a inteligentní mladí lidičkové. (h)

 4. Kubo, díky za cestování ve tvém kraji. Rozcestník se ti opravdu povedl (sun) Mám velikou radost, že je o jednoho dopisovatele z cest víc.

  1. No to je miláček! (clap)

   Jsem sem strčila odkaz na medvíďátka kamčátka brněnské Kamčatky, která právě dnes byla nádherně v kotci vidět, ana se hemžejí – ale ňáko neprošel. Tak ještě jednou:
   z půlkilových holých krtečků (což je u půlmetráku až metráku s podivem, že medvědi rodí taková mrňátka), mají dvojčata přes deset kil a každou chvíli už půjdou ven. Jen jak máma povolí a Kamčatka je vzorná máma.

   Při spuštění on-line videa musíte klepnout na obrázek a vytrvat asi půlminutu.
   http://www.zoobrno.cz/cs/videogalerie/

   1. Co jsem to napsala za nesmysl? Asi jsem metricky a váhově úplně upřepočítaná kvůli Rashmi, stěží mne omluví co jiného.

    Asi čtyřsetkilová Kamčatka rodí asi sedmisetkilovému samci půlkilové mládě, tak je to správně.

 5. To je prima putování. Mám ráda takové „obyčejné“ cestování, je to zajímavé moc moc.

 6. To je bezvadné, když rodičovstvo popadne mládež a jme se poznávat blízké okolí hnízda. Pak člověk získá ke svému kraji úplně jiný vztah.
  Navíc krásně sepsáno, děkuji!

 7. A opět mám fádní a dokola omílaný dotaz, na který vždy zapomenu Vaše skvělá doporučení. Dcera Anička mám 4letého úžasného kocoura Kočuta, z útulku zanedbaný strašný koště, ze kterého se vyklubal parádní, černý, vysoce lesklý a teď i tlustý kocour. Hodnísek přítulnej, malinko plachej, ale ne nějak moc. Loni v listopadu se dcera přestěhovala do jiného bytu, a pořídila Kočutovi také z útulku kamarádku Bětku, kotě je malinko akční, ale Kočut se zdál , že je z dámské společnosti zcela unešen. Taky dostaly kočky novou obr kadibudku s dvířky. Oba se tam naučily chodit okamžitě. A teď… tramtadádááá. Kočut začel před měsícem čůrat všude a kálet taktéž, nejlépe na koberce, deky. Do kadibudky sice chodí taky, ale jedno zda je právě čerstvě uklizená, nebo tam byla Bětka, nedá se to jednoznačně říct, vysledovat. Pomůžou bachovky ? Má znovu vyndat starý „hajzlík“ ? Já nevím, že máme vždycky v rodině něco extra kočičího. Protože mě to v tu samou chvíli začal dělat Jidáš, ten ale protestuje proti novému záchůdku s krytem zcela oprávněně a budu se muset vrátit k variantě “ do koupelny si vezmi přezůvky, náš kocour je Jidáš Hrabal“… a že to bylo žůžo mít chvíli uklizenou a steliva prostou koupelnu.

  1. Něco kocourkovi začalo vadit.
   Buď to přestěhování nebo to, že mají jen jeden společný záchůdek, i když větší, prostě bych mu-jim dala i ten druhý-starý, k dispozici.
   Taky pokud je dcera méně doma, tak může nastat problém.
   Bachovky by mohly pomoci, ale spíš je důležité vypozorovat, v čem je potíž a jak vznikla a tomu se pak vyhnout a přizpůsobit. Mám více koček a taky jsem řešila problémy, když přišly nové do staré zaběhané party, ale musela se zkrátka spousta věcí přizpůsobit jejich potřebám. Aby oni byli spokojení. Jinak to odnese celá domácnost.
   Držím palce, ale fakt – druhý záchůdek a velmi citlivý přístup je nutný.

   1. Taky bych nejdřív zkusila druhý otevřený záchůdek někde jinde (chodba, koupelna… já mám druhej pod stolkem v ložnici, chodí tam jen Babetka a písek neřeším, občas přeluxnu) a taky jestli se nezměnilo razantně stelivo?

    Pusinčí OT: Jsme v půli prubanové ochrany a ATB léčby a Pusinka se na mne strašně zlobí, dokonce přestala chodit do klína, na zavolání, že mne včera navštívila v posteli bylo asi jen proto, že usoudila, že tam prášky u sebe nemám. Ráno jsem zas vyskladnila celý sklad, jestli proboha v noci neusnula napořád, protože nešla ani na kuchyňské ruchy – byla zakopaná za svetrama v prádelníku. Prostě prášky ona neodpouští. Už aby to bylo za námi… (whew)

  2. Lenny, určitě by bylo potřeba dojít s kočičákem k vetovi, aby se vyloučilo případné onemocnění. Čůrání mimo kadibudku může signalizovat problém s močovými cestami nebo jinou nemoc.
   Nechci tě děsit, ale jistota je jistota. Když vet shledá Kočutka zdravým – v což doufám – pak bych určitě doporučila přidání 2 kadibudky.

   Jo a znečištěná místa nečistit přípravky, které obsahují čpavek – třeba Savo. Pach čpavku kocouře dáždí a nutí ho si místo „přeznačkovat“. Nelibý pach dobře neutralizuje ocet a ten také kocouře odpuzuje.

 8. OT: Spamy. Klikla jsem pod milou zpravu pani Sipove o kocicce Tonicce a Athence. Clanek byl z r. 2010, komentar dnesni. Ale z dubna tohoto roku asi 100 spamu.

   1. ti roboti jsou strašní!!!!!! já to zas vidím na Hadech, kde se týdně REGISTRUJE kolem 500 i víc uživatelů, a to přesto, že se při registraci opisuje dost obtížně čitelný kód z obrázku – nechápu to… a hrozně mi to vadí, grrrrrrrr

 9. Kubo, perfektní článek a fotky, co všechno je kousínek od Brna!
  Všechny Ireny, všechno nejlepší (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

 10. Milý Kubo, perfektní článek o něčem, co člověk na první pohled nevidí, i když na to kouká. (inlove)
  Ani nevíš, ale vlastně jsi mi začal nový seriál, který jsem chtěla na Inčin popud vyhlásit příští týden, takže to řeknu hned 🙂
  Inka navrhla, že bychom moghli psát právě taková malá povídání o místech, kde žijeme, o obyčejných hezkých místech a menších památkách, které se obvykle do hledáčku bedekrů nedostanou. Pracovně jsme to nazvaly Domove, sladký domově (nod) a Inka hned poslala první – teď vlastně druhý díl – Plaňany. Blíží se doma dovolených a víkendových výletů – napište pozvánku pro ostatní, co by si užili ve vašem okolí? Nemusí to být žádné ságy, hodí se k tomu dodat fotky – nejlépe album na rajčeti nebo jinde, protože do článku se moc fotek nevejde.
  Tak co vy na to? Seznámíte nás s místy, kde je vaše doma? 🙂

  1. chceš snad říct, že Jizerky a okolí nejsou zvířetnicky dokonale prochozené a zinzerované (rofl) ?? Nekoleduj si o další Betí putování… to máme tak dva delší výlety týdně… v končící zimě hlavně Kokořínsko a Máchův kraj… to by byly dva články týdně…
   Nebojte – Betka nechá prostor i pro další kouty zemí českých, moravsdkých i těch cizích (wave)

   1. No, ty jsi asi ta výjimka potvrzující pravidlo! (inlove) Mám dojem, že vám i s (bat) by měli za propagaci nejen vašeho kraje něco pravidelně platit… 😀

    1. Uz jsem jednou rikala, ze Xerxovic by meli vydat pruvodce Jizerkama a okolim – vcetne prekrasnych fotek. Z poslednich beticku mne fascinovali rozhozene zulove kameny a dlouhy cedicovy utvar.

     1. žulových kamenů bylo opravdu moře – to je to, kde Beta nechce chodit (ani se nedivím) – skákat z balvanu na balvan neumí a různě nakloněné (byť hrubé) plochy jí nevyhovují…
      Ale čedič snad focen nebyl. Co myslíš čedičem?? Kolem Čapu a Vlhoště je hlavně pískovec a Černostudniční hřeben je samá žula a samá žula a zase žula… Jestli tohle http://drporkert.com/dogy/images/beta/0412/cap/page00016.htm tak to je Čap – moc hezký kus pískovce. Tam se mi moc líbilo a byla jsem tam poprvé :O

      1. Ne, tohle ne. Co jsem myslela, byl takovy utvar co se podle vas puvodne tahl nekolik desitek km, ale kus toho byl vylaman na nejake stavebni potreby. Meli jste to na tydenicku nedavno. Lokalitu si nepamatuju.

       1. tak to jo – to je čedič… bylo ho dost kilometrů – od Ještědu až k Bezdězu… Na počátku 20.století to prý bylo ve všech učebnicích geologie na světě… no vida – a udělal se z toho štěrk na silnice a zbylo pár metrů.

        To má skoro „na zahrádce“ Marska s týnou

        1. Ne skoro na zahrádce ale na dvoře. Naši předkové totiž vydláždili dvůr u mlýna právě čedičem. A já si tam dost často zvrtnu nohu a děsně nadávám na ,,čertovy kameny“ a říkám, že bych byla raději kdyby si to čert zase vzal zpátky. Ale ty kameny asi už ledacos pamatují a jsou asi věčné, přežily už několik generací, pamatují když ještě jezdily vozy s obilím do mlýna.

  2. Já potřebuju na dovolenou typy, letos obzvlášť, protože nebudeme mít pro Majdu hlídání a budeme courat po okolí. Teda okolí tak do 50ti km. Hodně už jsme tady viděli, ale stále nás spousta věcí udivuje.My už takhle jezdíme co nejezdíme se skautíky na tábor, alespoň týden. Letos jsem chtěla židovské památky, uvidím jak to vyjde

  3. Prosím pěkně, já, já, já! Já jsem psala o krásách Bohnic snad ještě na starým Zvířetníku 😛
   Ale fakt je, že jsou tu i věci ještě nepopsaný (call)

   1. A já jsem popisovala Milotice a plavbu po řece Moravě, kde se někdo divil, že to má za humny a vlastně ho ani nenapadlo o tom psát 🙂

 11. Kubo, na tom se mi nejvic libi, ze pises o vecech, ktere vetsina lidi pomine, protoze TO (neudrzovany barak, cukrovar, zapomenuty hrbitov) tam sice stoji, ale neni o tom nic v turistickem pruvodci. A ze jsi si k tomu nasel fakta a historii a najednou TO se stane velmi zajimavym. Urcite takovych veci najdes vic.

 12. Tedy Kubo, jsi čilý a šikovný mladý muž. Na rozdíl ode mne jsi na Zvířetník napsal a hned na poprvé tak dobře i s fotografickou dokumentací. (y)
  To aby se babča studem do země propadla. (tmi) Já jsem jenom sliby – chyby. :O

  1. Děkuji. Já jsem dlouho chtěl se stát členem tohoto velkého kolektivu i z této strany a další cíl je jak se zdá dosažen, takže se budu snažit nadále.
   A myslím si že všechno jednou bude, nebo aspoň já v to pevně věřím. (sun)

 13. Teda Kubo,si bezva!!!Tie malé dedinky na južnej Morave sa mi tak páčia,že na jar schádzam u Břeclavi z diaľnice a napriek zdržaniu jazdím po nich-sú upravené a čisté-nabudúce sa v pohořelicích zastavím.
  Blahožemám a prajem všetko ale všetko šťastie sveta Myšičke,Rputi a ???/ostatným/.
  moja záhrada je suchá ako dych tuberáka a u Vás chč…-nespravodlivé!

  1. Verenka, u nás v Přerově jen sviní, zalito z toho nebude. Mraky se rozrážejí o jediný kopec u Přerova a míjí nás….

 14. Kubo – jsi šikovný přispěvatel a věřím, že článků bude od tebe víc. A fotky jsou opravdu hezky dokumentační, ty se ti povedly.

  Přiznávám, že Pohořelice jsou pro mne opravdu neznámé, myslím, že jsem přes ně jenom jednou-dvakrát projížděla, no a ze Židlochovic znám jenom náměstí a most přes řeku. Tak díky za seznámení.

 15. Je dobré vědět, co pěkného a zajímavého je poblíž. I když jste se nedostali všude, určitě to bylo prima.
  Dobře se to četlo i obrázky jsou povedené. Těším se na další článek.

  1. Pravda, nedostali jsme se všude ale máš pravdu, že prima to bylo. A budu se snažit aby se brzy objevil další z mých článků. (nod)

 16. Kubo, díky za nakouknutí někam, kde to neznám.
  Památky se u nás moc nenosí. Já vím, že nejde nechat otevřeno, že „by se rozkradlo“. Ale papír, koho lze požádat o otevření, by ohromně pomohl (potkala jsem v životě tuším dvakrát).
  Zrovna tak jako malá tabulka, že tento… např. kostel byl postaven tehdy a tehdy tím a tím….

  1. Jsem rád, že se můj článek líbí. 🙂
   Je pravda že takový papír jsem opravdu v ČR ještě neviděl.
   Naštěstí aspoň v Židlochovicích ty cedule o památkách byli.

 17. Ahojky Kubo, jako dítě jsi momentálně jistě ve škole, ale až se vrátíš, tak si určitě přečteš moje díky o přiblížení zajímavých míst a objektů, které jsem na svých služebních cestách a) buď neměla čas prohlédnout, b) nebo jsem je prostě míjela jako samozřejmost, aniž bych o nich něco věděla. Ještě jednou díky (wave) ! Mávám od severu Brna.

  1. Ahoj Alex,
   díky sponzoru jménem rodiče 🙂 mám notebook ve škole a jsem rád že mohu odepisovat.
   Jsem rád že se článek líbil a že přiblížil ti zase něco nového z okolí Brna. 🙂 (sun)

   1. Ach – noťas ve škole … když si vzpomenu, že já, v šerém pravěku, neměla ani vlastní kalkulačku … (wasntme) (chuckle)

  2. No vida, doba je už fakticky jiná, Tě zdravím, ale raději dávej pozor na vyučujícího (wait) ! 😉 .

    1. Ovšem dalo se odepisovat i v jistých hodinách jako je například ekonomika kde děláme každý u sebe v excelu. 😀

  1. Milá Myško (a všechny další Irenky), přeju hodně radosti a spokojenosti, zdraví a štěstí a vůbec 😉 (inlove) (^) (d) (^)

  2. Milé zdejší Irenky (ať už myší či třebas Rputí či jinak zakuklené) – hezký svátkový den – a splňte si jedno tajné přáníčko. (f) (sun)

  3. Všechno nejlepší naší Myšce i všem ostatním Irenkám. Hlavně zdraví a pohodu a taky trochu zaslouženého klidu.
   (h) (sun) (f) 🙂 (wave)

  4. Irenkám přeji samé příjemné dny, hodně zdraví a radosti (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  5. Myšičko a ostatní Irenky přeji vše nejlepší k jmeninám. O kytici se podělte. 😉 (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  6. Všechno nejlepší, milá Myško! Ať jsi zdravá a daří se ti všechno, na co sáhneš (inlove) (f) (h) (sun)
   A našim ostatním Irenám přeju také všechno nej okořeněné radostí (inlove) (f) (sun)

 18. ahoj Kubo, přes sekáče trávy jsem se dostala na Židovský hřbitov u nás, který je pro veřejnost uzavřen. Stačilo na něj zavolat a poprosit…škoda, že informace, které hledáš na místech,kde by měly být, nejsou…ale snad se k nim dostaneš jinak a jinde….napsal jsi to moc pěkně… (*)

  1. Děkuji mnohokrát.
   Právě u hřbitova jsme se ptali kolemjdoucích a nikdo o sekáči trávy nic nevěděl.
   Byla to opravdu škoda.

 19. Škoda, že jste se na tolik míst nedostali. Ale i tak je ten článek velmi zajímavý, povedl se Ti, Kubo. (inlove) (y)
  Ono je to ale asi dost složité – když se nechá někde otevřeno, brzo se objeví nějaký vandal nebo zloděj, a je po památce. Na hlídače nejsou peníze. A tak zájemci nakukují přes ploty a klíčovými dírkami. 🙁
  Přeju všem krásný den (h) – tím víc, že pindělí a ch…prší a prší. (rain)

  1. Děkuji 🙂
   My jsme doufali, že když jsme na cyklostezce ve směru Brno – Vídeň, tak že budou otevřené turistické atrakce a bohužel opak se stal pravdou. (mm)

 20. hezké pondělí všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Dobře, Kubo (nod) Žádné dítě se nenudí, ale šikovný studentík ví, co má za humny (wave)

  Ano – spousta našich malých památek není přístupná. Než se maličko starat je snazší na vrátka dát řetěz. Ve světě je to jiné – třeba burgundský nebo skotský venkov má skoro každou maličkost zpřístupněnou a to i tehdy, když se jedná o soukromý objekt. Třeba pod výrobnou bonbonů v malém burgundském městečku měli kryptu z prastarého románského opatství. Prošlo se bránou podniku – a celých 24 hodin bylo otevřené sklepení plné překrásných kamenných sloupů a oblouků. Světlo se spouštělo automaticky… dozor žádný…

  1. Děkuji 🙂
   Věřím že ta burgundská krypta mohla být krásná.
   Byl jsem v Paříži a jeho předměstích a tamější památky byli opravdu krásném stavu a veřejnosti přístupné, až na ty které byli ještě v rukou archeologů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN