ROZCESTNÍK: Národní park EVERGLADES na Floridě

Jako už několik předešlých let, koncem října přiletěla z Virginie manželova sestra pohlídat naše zvířata. Švagrová k nám jezdí ráda, ale i tak je to od ní velice milé. Umožní nám tím opustit na pár dnů dům s klidným vědomím, že o zvířata bude dobře postaráno.

 

 

Letošní volba padla na národní park Everglades, nejjižnější část Floridy. Nikdy jsme v parku nebyli a návrh padl ode mne. Manžel by býval asi raději zase na Západ, ale časově nám to nestačilo a mně se tam letos nechtělo. Nakonec byl choť s mým výběrem stejně nadšený jako já.

 

Florida je úzký, dlouhý stát a dojet až na jeho jižní cíp je docela štreka (z našeho domu v Alabamě kolem 1 200 km). Když už jsme měli namířeno tímto směrem, spojili jsme cestu se dvěma návštěvami. Do Everglades nám tak jízda trvala čtyři dny. Nejprve jsme se na den zastavili u manželovy sestřenice a pak na tři dny u čerstvě ovdovělé kamarádky jižně od Sarasoty. Zpět jsme cestu zvládli na jeden zátah.

 

Floridské „Wetlands“ (mokřady) se rozkládají na úplném jihu státu. Prapůvodní indiánský kmen Calusa tuhle bažinatou oblast pojmenoval „Pa-hay-okee“, River of grass (Travnatá řeka či Řeka z trávy). Jejich zdrojem je opravdu řeka jménem Kissimmee. Začíná jižně od města Orlando a vlévá se do mělkého jezera Okeechobee. Odtud se přetékající voda rozlévá pomaloučku a zeširoka až na dolní cíp a do Mexického zálivu. Nízkou polohou Floridy pak v bažinách dochází k míšení říční vody s mořskou – tzv. „brackich water“, což se odráží ve fauně a floře. Někdy stačí pouze několik centimetrů rozdílný poměr a mění se i okolní porost.

 

 

Dnešní Everglades mají rozlohu 97 km na šířku a 160 km na délku. Přesto jsou poloviční, než byly před sto lety. Navíc do nich odtéká méně než třetina původní říční vody. Ta bývá často znečištěná chemikáliemi a jinými škodlivými látkami, které mají tragický dopad na rostliny i živočichy. Ostatní voda je odčerpávána pro jinou spotřebu, především megaměsty na východním pobřeží. Everglades jsou ve stálém ohrožení, obzvláště v dobách velkého sucha a o dodávku alespoň té třetiny vody musí doslova bojovat.

 

Původní bílí osídlenci považovali tuto ohromnou část Floridy za bezcennou oblast, ladem ležící pod vodou, kterou je třeba vysušit a přeměnit na úrodnou půdu. Z velké části se jim to postupně podařilo. Na odvodněné půdě jsou dnes úrodné farmy, celoročně zásobující zeleninou nejen Ameriku, ale i další části světa. Ale také na ní vyrostla města a velkoměsta, které narušují křehký ekosystém tohoto jedinečného přírodního útvaru. Ovšem právě vysušením mokřadů se jih Floridy stal obyvatelným. Jinak by tahle její část sice zůstala krásnou přímořskou divočinou, ale nikdo by jí nemohl obdivovat, protože by se tam nedostal. Takový začarovaný kruh. Jenže osidlování a tím i nevyhnutelné ničení přírody pokračovalo (a pokračuje) až příliš rychlým tempem. Nebýt toho, že v roce 1947 prezident Harry Truman svým podpisem zachránil alespoň část Everglades pro národní park, dnes by z původní přírody už moc nezbylo. Později stát odkoupil (nebo dostal darem) další pozemky při hranicích národního parku. Z nich jsou dnes národní přírodní rezervace a chráněné oblasti.

 

 

 

Když dojedete do Everglades, z dálnice si zpočátku ani nevšimnete, že je okolní krajina na vodě. Z auta vidíte po obou stranách vlnící se trávu, která dělá dojem prérie či savany. Teprve při bližším pohledu, nebo, když zastavíte, zjistíte, že kam až oko dohlédne, všude je voda. Sice mělká, ale voda, samá voda.

 

Dojeli jsme tam k poledni, tedy ještě příliš brzy na ubytování v motelu. Tak jsme si udělali naši první procházku jedním z několika státních parků – Collier parkem. Hned kousek za vjezdní branou stojí ohromný „Walking Dredge“. Chodící bagr, železný svědek z r. 1924, s jehož pomocí byla postavená část nejznámější Floridské dálnice „Tamiami Trail Highway“. Bez bagru nebyla stavba možná a byl specialně pro tuto práci sestrojen. Dálnice propojuje napříč Everglades město Tampu na západním pobřeží s Miami na východním.

 

 

 

Zaparkovali jsme a šli se projít po vyznačené přírodní stezce. Měla délku něco přes deset kilometrů, byla velmi zajímavá, ale my jsme prošli sotva třetinu. Jednak se začínalo šeřit, ale hlavními vypuditeli byli komáři. Takový nájezd bzučících prevítů jsem ještě nikdy nezažila. Jak jsme si přečetli, v Everglades jich žije 60 druhů a na nás tam musel útočit nejméně jeden od každého! Byla to ta nejzamořenější stezka, kterou jsme v Everglades prošli. Sice jsme byli z brožůrek varováni nenosit šortky a byli jsme postříkaní, ale na tyhle komáry prostě nic neplatilo.

 

Bzučeli kolem uší, lezli do nich i do nosu, v mračnech poletovali kolem celé hlavy a lepili se na holou kůži. Kupodivu jsme nebyli pokousaní, ale tahle muka se dlouho vydržet nedala. Zvýšené procento komárů asi způsobilo i počasí. Bylo horko, pod mrakem a občas i krátce sprchlo. A část stezky byla opravdu „divoká“ navíc místy hodně bahnitou a mokrou cestou. Tak jsme došli jen k první vyhlídkové zastávce a vrátili se zpět. V autě jsme pak museli chvilku hrát paci paci pacičky, než se nám podařilo vyhubit komáry, kteří se do auta procpali na našich oděvech. Přesto nám i tahle kratší procházka stála za to.

 

 

 

Ubytovali jsme se a následující týden jsme strávili v krásném národním parku a jeho okolních rezervacích. K večeru jsme se vraceli do motelu. Na východní straně do města Florida City, na západní do Napels. V samotném národním parku je vlastně pouze jedna hlavní okružní silnice. Od ní pak vedou odbočky k několika jezerům a řadě stezek „trails“. Některé jsou jen krátké procházky, jiné delší. My jsme za tu poměrně krátkou dobu stačili projít všechny, i když některé pouze ve zkrácené formě. V Everglades je i řada kempinkových osad, některé otevřené celoročně. Většina jich nabízí všestranný komfort, některé jsou pouze „primitivní“ pro pocit přežívání v divočině. Prohlédnout si Everglades je možné pěšky, na kole, proplout říčkami a vodními kanály na kanoi, nebo se s průvodci brodit hustým porostem po kolena ve vodě.

 

Hlavní sezóna je zde od listopadu do jara. Je nejmírnější počasí, není tolik komárů a v národním parku je největší koncentrace vodního ptactva. Zima je suché období, léto mokré. V mokrém období je v Everglades pro ptactvo a zvířata vody dost. Mohou lovit široko daleko v hloubi divočiny a v parku nebývají turistům tolik na očích. Naopak v zimě skoro neprší a vody ubývá. Brodiví ptáci, aligátoři a jiná zvířata se proto stahují více na jih, do parku, kde jsou mokřady (a tedy obživa) nejjistější. My jsme tam byli na samém začátku sezóny, první týden v listopadu. Mělo to několik výhod.

 

 

 

Hned první byla ekonomická – hotely nebyly ještě plné a byly podstatně levnější než o týden později. V parku bylo téměř liduprázdno, když už tam někdo byl, převažovali cizinci – Angličané, Němci, Francouzi. Ale ani těch nebyl nával, největší seskupení jsme zažili pouze jednou, v Shark Valley, jinak spíše nárazově. Většinou jsme na lesních stezkách chodili úplně sami. Zapršelo pouze jednou, při první procházce v Collier parku. Další dny bylo počasí přímo ideální. Teploty tak k třicítce a mírně zataženo. To jsem ocenila hlavně já. Nemusela jsem si při focení stále sundávat a nasazovat sluneční brýle.

 

Všechny stezky byly krásně udržované a přístupné i vozíčkářům. Byly to buď dřevěné chodníčky nad hladinou (boardwalks), nebo na sušších místech jen upravená lesní cesta. Některé trails byly jednosměrky, končíčí u vyhlídkového bodu, jiné tvořily kratší či delší okružní smyčky s několika vyhlídkovými zastávkami. Na jednom místě – „Shark Valley“, byla možnost prohlídky okolí z vláčku na kolech, nebo se mohly půjčit jizdní kola. Vláček by nás byl dovezl až k 14m vysoké vyhlídkové věži. Přesto jsme ho zamítli, i když cestou nabízel několikerá zastavení. Já jsem prostě chtěla mít možnost fotit podle vlastní chuti a zdržet se na tom kterém místě dle vlastního rozhodnutí.

 

 

A z jiné dřevěné vyhlídkové věže jsem se rozhlédli později. Sice mnohem nižší, ale byl na ní silný dalekohled, což bylo vzhledem k placatosti terénu zcela dostačující. Zapůjčení kol nás chvíli opravdu lákalo. Jenže vyznačená, 24 km dlouhá okružní trasa by nám s fotícími zastávkami trvala dobře tři hodiny, déle, než nám časově vyhovovalo. Stejně nám šlo více o koukání, než o ježdění. Snad se tam projedeme někdy příště. Takže jsme si udělali pouze hodinu a půl dlouhou procházku podél vodního kanálu.

 

Dvakrát jsme se „turisticky“ svezli po vodě. Nejprve z Everglades City, na severozápadním rohu parku. Jeli jsme lodí mezi částí tzv. „Ten Thousand Islands“ (10 000 ostrovů). Malé i větší mořské ostrůvky v převážné většině z mangrovníků. To jsou v Everglades vlastně jediné stromy, které dokáží žít ve slané a smíšené vodě. Druhá jízda byl takový zlatý hřeb cesty. Poslední den jsme se projeli na malé loďce – „air boat“, která jezdí po mělkých mokřadech. Je to spíše vznášedlo či kluzák, na zádi poháněné velkou vrtulí, tedy bez ponorného pohonu. Může dosáhnout rychlosti až 70 km/h.

 

Má ploché dno, pokryté tvrdým plastem, který loďce umožňuje pohybovat se v několika centimetrové mělčině, nebo jen vodou nasáklé trávě. Je také schopná otočit se téměř na místě dokolečka. Bohužel vrtulový pohon dělá děsný randál, takže při zakoupení lístku jsme dostali i silné ušní chrániče. V samotném národním parku je pro rušivý hluk jízda zakázaná (což je dobře), projížďky jsou možné jen při jeho vnějších hranicích (v Safari parku). Ale mimo park je spousta jiných možností k projížďce. Skoro výhradně jí nabízí potomci indiánských kmenů Miccosukee a Seminole, žijících v rezervacích na státem přidělené půdě.

 

 

Rezervace tvoří mokřady, kde si indiáni mohou dělat co chtějí. Jedno takové místo nám bylo doporučeno. Projížďka na air boat patří (vedle návštěvy parku) k největším turistickým magnetům v Everglades. Přiznávám, že i my jsme se nechali zlákat, vlastně jsme projížďku měli v plánu hned od začátku. A stála za to. Na osmi místné loďce jsme byli jen my a jeden Kanaďan. Náš kapitán byl velice milý, připraven zodpovědět všechny otázky a nejméně třetinu z těch 45 minut opravdu „přidal plyn“, abychom si tuhle zvláštní jízdu patřičně vychutnali.

 

Velké shluky ptáků jsme v parku neviděli, ale ty které jsme zahlédli nám stačili. Želv moc nebylo a hada jsme viděli jen dvakrát. Jeden černý se mihnul v trávě při okraji stezky, druhého ulovila volavka. Nejprve stála ve vodě jako zkamenělá, pak do ní ďobla a už se jí nejméně půl metrový had třepal v zobáku. Jenže než jsem stačila zapnout a zamířit foťák, volavka pro jistotu i s kořistí uletěla. V Collier parku jsme zase viděli spoustu velkých, krásně zbarvených kobylek – Lubber grasshoppers. Dočetla jsem se, že žijí i u nás v Alabamě, ale dosud jsem je tu nikdy neviděla. Tyhle kobylky jsou kupodivu dost pomalé, navíc se právě pářily a vůbec neměly naspěch. Pohybovat se po chodníčcích, rozhlížet se nebo s foťákem u očí a zároveň nešlápnout na kobylky – to vyžadovalo kreace hodné baletky. Bohužel jsme jich cestou i tak viděli dost mrtvých.

 

 

Velmi nás překvapili aligátoři („gators“ jak se jim zkráceně říká). Těch jsme naopak viděli opravdu hodně. Věděli jsme, že běžně na Floridě žijí, ale že jich uvidíme tolik a takhle zblízka, to jsme nečekali. V národním parku jsme si říkali, že je to přeci jen chráněná oblast. Ovšem narazili jsme na ně i mimo park, na normálních lesních cestách. Slunili se tam u kraje, polehávali na vyvrácených kmenech ve vodě. Jednoho obra jsme dokonce viděli ležet jen kousek od zavřených vrat na soukromou parcelu. Dodatečně nám někdo řekl, že jim běžně dělají společnost i na golfových hřištích.

 

Největšího aligátora jsme viděli u domku kanceláře s air boats. Pravidelně několikrát za den jim už řadu let připlave těsně k terase. Jeho věk odhadují na 80 let. Chvilku návštěvníky nehnutě pozoruje, pak se otočí a zmizí, aby se třeba po hodině zase ukázal. Několik jsme jich viděli i při projížďce. Asi po deseti minutách jízdy kapitán zastavil a jeden aligátor si připlul „pro pohlazení“. Musel mít v hlavě zakódovaný jízdní řád, už tam na travnatém kopečku čekal. Zamanévroval k loďce, kapitán ho několikrát pohladil po hlavě a dokonce mu otevřel tlamu, aby nám ukázal jeho zuby (nestihla jsem vyfotit). Pak ho přátelsky poplácal, aligátor se otočil, nechal si od kapitána „zavrtět“ ocasem a v klidu odplul. Kapitán se dušoval, že ho nejezdí tajně krmit, aby se v těch místech držel.

 

 

Ukazovat aligátory turistům je součástí atrakce projížďky. A tihle predátoři by si na krmení mohli zvyknout a od turistů pak své sousto nebezpečně vyžadovat. Možná jsou to prostě společenští a zvědaví tvorové. Na malém jezeře, do kterého jsme později zajeli, nás obkroužilo dokonce šest aligátorů, což upřímně udivilo samotného kapitána. K nim se ale neshýbal, poznal mezi nimi dva agresivní a tak jsme si je jen v klidu prohlédli a pokračovali v jízdě.

 

Strávili jsme opravdu krásný týden v přírodě, kvůli které jsme tam jeli. Někdo by mohl namítnout, že krajina je jednotvárná. A měl by určitou pravdu. Ale jen při běžném, prvním pohledu. Nevím přesně, kolika stezkami jsme prošli, bylo jich hodně, a přesto byla každá jiná. Někdo je musel v té neprůchodné, močálovité divočině navrhnout tak, aby se klikatily pokaždé trochu odlišným seskupením stromů, travin a bažin.

 

 

 

Nejvíc fascinující byla procházka stezkou u „West lake“, která vedla skrze mangrovníky. Jak tam se jim podařilo vtěsnat dřevěný chodníček mezi mohutnou a nekonečnou splet kořenů mangrovníků, se mohu jen domýšlet. Na všech stezkách muselo dát ohromnou práci zatlouci kůly do bažin, postavit na nich kilometry dřevěných chodníčků, zpevnit nebo vyasfaltovat ostatní cesty. A navíc u nich rozmístit naučné cedule, které jsme ocenili a při procházkách poctivě četli.

 

Fotila jsem jako divá a vybrat doprovodné fotky nebylo lehké. To, co vidí oči, se málokdy podaří věrně zachytit na fotografii. A už vůbec nelze nafotit tu zvláštní vůni subtropického vzduchu, který vás při vstupu na stezku ovane. Jemná nasládlá vůně titěrných kvítků a aromatických keřů, mísící se teplým, vlhkým vzduchem prosyceným vůní tlejících kmenů, větví a listí. A k tomu téměř posvátné ticho rušené jen „hlasy přírody“. Krásný zážitek a dokonalá spokojenost.

 

Tady je odkaz na kratičké video pro ukázku, jak air-boat vypadá za jízdy.

http://www.youtube.com/watch?v=UwdSekSSfdc

 

A kdo máte chuť a hlavně trpělivost prohlédnout si moje fotky, tak jsou zde. http://marickac.rajce.idnes.cz/Narodni_park_Everglades_na_Floride/

 

(Pozn. red.: Jsou úžasné, určitě si je nenechte ujít – i proto jsem dala článek na sobotu 🙂  )

 

Aktualizováno: 6.1.2012 — 13:07

72 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Ještě jednou všem mockrát děkuji za milé ohlasy na článek a komentáře u fotek. Jsem ráda, že se vše líbilo a že jsem vám mohla přiblížit daleké kraje a trochu exotiky.

 2. moc pěknépsaní. rád čtu takovéto cestopisy. zejména o krajích kam se asi nikdy nepodívám. To hlavně proto, že jezdím jen tam, kam se dá dojet autem 🙂 😀

 3. Joj Maričko (inlove) , to musela ale být krása! A fotky máš úžasné, fakt jsem nevěděla, jaké vybrat 🙂 Ale ti komáři, z těch bych byla šílená, to fakt nemusím (tmi)
  Díky tobě jsem se tam podívala bez komárů, ale zase jsi mě navnadila… No jeden si nevybere 😛

 4. Tak jsem se konečně mohla pokoukat. Včera mi fotky zamrzaly a pak se na mě net rozzlobil úplně. Asi kdo má oči, tak sedí u pecka. Maričko, tahle dovolená se ti opravdu povedla. A nádherné fotoúlovky jsi nám předvedla. Díky.

  1. Zdeni, mě včera zase zamrzaly texty, které jsem vkládala u Mariččina Rajčete do komentářů, asi byla špatná konstelace pro rajské 😛 .

   1. Jasně, já jsem přesvědčena, že to je tím, že si každý sedl před pecko a je to přetížený. Nemysli si, že se mi dnes dávaly komentáře snadno 😉

 5. Milá Maričko (inlove) , tak jsem se konečně mohla pokochat vyprávěním i těmi krásnými fotkami. (y)
  Tohle je kout světa, který bych chtěla vidět a myslela jsem, že nikdy neuvidím, ale Tvýma očima se mi to nakonec přece jen podařilo. (nod) Děkuju moc! (f)

 6. Dobré brzké ráno z Portlandu. Máme právě 5.50 a jsme čilí jako rybičky :-). Přiletěli jsme včera a po 12 hodinách letu padli do pelechů….

  Maričko, moc pěkný článek. Na podzim jsem si dělala seznam míst, které bych chtěla, po dobu našeha pobytu ve Státech, navštívit, Everglades patří mezi ně, tak doufám, že se na podzim zadaří.

  Pobyt doma, v Brně , byl osvěžující i náročný. Za celkem krátkou dobu jsem stihla navštívít a popovídat si se spoustou kamarádek, Junior chodil do své školy a ani není pozadu v učení (takže jsem byla pochválena 🙂 , ale učitelka bych být nemohla….) Teď už jen vybalit kufry a vpravit se do běžného rytmu.

 7. Tak když už jsem se poslední dobou tak rozkecala, tak se musím ozvat i tady – Maričko, máš obvykle moc hezké fotky, ale ty z této cesty jsou opravdu skvělé. Připadá mi, že se tam zvířata nějak nebojí, jestli jsou zvyklí na to, že jim lidé neubližují? Nějak jsi mě naladila na cestovatelskou notu, asi zase začnu připravovat nějakou cestu 🙂

  1. Zrovna včera jsem ti (a asi za to taky může Marička 😉 ) koukala na stránky a říkala si, ře by to chtělo někam vyrazit (clap)

   1. Vidíš, to mi připomíná, že mám připravený další kousek cestopisů. Přidám ho, abys měla něco nového na čtení. Je to hrozné, jak jsem v psaní pozadu… Tyhle Xerxové, Maričky a podobně, schopné produkovat cestopisy skoro v reálném čase, jsou odporně dokonalé 🙂 🙂 🙂

    1. a to si představ, že právě listuji ubytováním na interhome a bádám, kam v dubnu. A jestli vůbec v dubnu, nebo jindy… Moc příjemné rozjímání…

 8. Venku cvrdlikají ptáčci a já mám opravdu pocit, že je jaro a není to nepříjemné 🙂 Barborka z třešně mi letos vykvetla hodně brzy, minimálně týden před Vánocemi, to mě taky mile překvapilo.
  O.T. Dede – posílala jsem ti emil v pátek v půl třetí odpoledne.Došel?

  1. Tss, jaro (shake)
   Tady sněží a bílá peřina je už poměrně naducaná. Poslala bych vlak sněhu 🙂

    1. koupila jsem si dneska botky (tedy původně jsme šli koupit polovičce oblek… ten jsme nevybrali…). Goratexky, vibramová podrážka a lehounký hadrový vršek. Taková maličkovyšší botaska. Opravdu lehounká. Pepa nějak nerozdýchal moje chození v botaskách na zimní výlety. No když není sníh ?? tak mě nic přeci nedonutí vytáhnout pohory…

     1. Xerxová, také chodím v lehkých, šemišových, trochu nadkotníkových botaskách. Depak zimní pohory. U nás je stejné jaro jako u Bláži, jen duje trochu ostřejší vítr, ale ten ofoukává tváře a ne nohy. A těm je lépe v kvalitní LEHKÉ obuvi. Ale takové vylehčené Goratexky to také není k zahození 😉 (y) .

     2. taky mám raději nízkou botu, akorát je blbý, když sníh padá dovnitř vrchem. Ale to se zase dá řešit návlekem 😀
      Xerxová, sama si můžeš za to, že vám nesněží – svatej Petr kouká a vidí, že z tebe nekouká žádná sranda 😀

      1. fakt sníh nemáme… Už v Rudolfově je, ale tady je zbytek břečky… Děs běs – vytřu podlahu a Betka si poskotačí u plotu… a můžu nanovo

  2. Děkuju moc, milá Blážo – došel, ale byl sežranej antispamem, díky tvému upozornění jsem ho dohledala (inlove)

   U nás byla včera večer sněhová pohádka, dokonce mrzlo! Ovšem ještě před půlnocí se oteplilo na skoro dva stupně a tak to šlo celej den, takže mám nabělalou čvachtu. bahno stále vítězí (punch)

 9. Maričko, zajímavé počtení. A stejně jako spousta dalších jsem i já fotky viděla v klidu až večer… Mangrovové lesy jsou nesmírně zajmavé a ohledně aligátorů přiznávám, že ty mám nejradši na fotkách. Připadají mi nebezpeční a díky neexistující mimice i záludní- ale kdo je zná, asi dovede vyčíst z chování, nač se aligátor chystá. Ne ne, bez těch se obejdu.

 10. ještě zajímavost – podzim byl krásný, pořádná zima ještě vlastně nepřišla… přesto moje višňová barborka letos vykvetla extrémně pozdě. Na Štědrý den to nestíhá nikdy, ale že by měla první rozkvetlý kvítek až 8.ledna – nepamatuju.
  Je vždy ze stejné višně a na stejném místě v domě… (wave)

  1. Mně barborky z třešně obvykle vykvetou ještě před Štědrým dnem, letos první květ až 27. prosince. A našim taky, měli větve ze stejné třešně. tak mě to překvapilo….

  2. Nemohlo to být tím, že jak se v téhle teplé zimě míň topí, je rozložení teploty v domě trošku jiné než v tuhé zimě?

 11. hezkou neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Obleva trvá – večer opět skoro všechen sníh ze zahrady umyl déšť… Jizerky jsou už od čtvrtka uzavřené skoro celé (různé akce kolem Jizerské padesátky – dneska hlavní závod – v televizi se můžu kochat pohledy kamer z vrtulníku na místa, kde jindy chodíme pěšky) Takže ani na naše oblíbená místa „za humna“ se autem dneska nedostaneme. I proto včerejší výlet do „kraje“ , aby se dogina trošku vylítala…

 12. Maricko, vzpominam jak na navsteve Everglades dostalo mozne „udelani se“ z kanoe uplne jiny rozmer. Co na nasich poctivych rekach je docela legrace, pri ktere s e postizena posadka nanejvys namoci a sklidi trochu kamaradskeho posmechu, ve floridskem Everglades nabylo uplne jinych rozmeru. Krcili jsme se v kanoe a veleopatrne padlovali sledovani zablesky oci nad hladinou..nic vic z krokousu videt nebylo. Ale to stacilo.
  Je to krasna krajina, nebyli tam take Seminolove? Myslim Indiany.

  V NYC dnes bylo snad 17C nebo i vic. Normalni jarni den, lide sundavali kabaty a bundy.

  1. Tak když jste jeli na kanoii, tak to jste tu krajinu viděli opravdu „ze vnitř“ – to muselo být krásné. Ale „udělat se“ mezi gatory – to už asi takové radost nebyla.

   Ano, na Flordiě stále žiji Seminolové, ale v Everglades převažují Miccosukees indiáni (jak jsi asi sama viděla). A nemáš fotky z té vaší jízdě na kanoi, že bys je k doplnění přidala ?

   1. Jejda nekde mam, ale bylo to uz dost davno a obavam se, ze jsme jeste fotili tradicne, proste vyvolane fotky. Tvoje fotodokumentace je opŕavdu krasna, tak myslim, ze zcela vystihuje puvab krajiny. Ano, cesta lodkou po rece mela sve kouzlo, bylo to jako vniknout do krajiny. A jeste jedna zajimavost, pozorovali jsme aligatori matku v hnizde, ktera chovala male v tlame. Pry to je obyvkle, chrani je pred predatori, kteri na male aligatorky cihaji. Jak se hlemejzdili mezi temi zubiskami a mamina jen nezne klapala celistma, aby neublizila (inlove)

    1. Ano, ano, Domi, moh by je zblajznout i taťka. Taková je už příroda. Udržuje rovnováhu za každou cenu.
     Takže v N.Y také jaro?? Nu, jak je vidět, zimy se už nedočkáme. To bude žoužele, která si vesele zakládá na další potomstvo.

     1. Nevím, nevím,milá Alex, jestli se nedočkáme zimy, je zvláštní, že nemrzne, v lednu totiž každý, ale každý, rok přicházely tuhé mrazy z Ruska. Tak uvidíme.

 13. Milá Maričko,
  cestopis je úžasný. Fotek je spousta, ale ani jedna navíc. Kde by mne napadlo, že si v nočním tichu tak pěkně pocestuji. S dvojčaty cestujeme zatím jen pěšky s kočárkem a autem pouze po Čechách, Moravě a do Holíče na Slovensku.
  Tam mangrovy skutečně nenajdeme. 🙂

   1. Tohle patřilo pod Dalmatin. Ale Sempervivum – já zase málo znám Moravu i Slovensko a tam je také krásně.

 14. Ach Maričko, to je krása. Nechala jsem si fotky až na večer, abych na to měla čas. Díky

 15. Maričko! Tak jsem celá uřícená doběhla do poslední fotky! Díky za ně, ohromě zajímavé, krásné fotky ptáků, aligátorů, rostlin, prostě celé krajiny. Opět jsem si uvědomila, že takové zprostředkování pro mne neznámé přírody, od člověka, který „je můj“ je mnohem lepší zážitek než v televizi dokument. Ještě jednou díky.

 16. Maričko,krasne som sa prešla a Tvoje rozprávanie mi znovu pripomenulo,že Amerika je svetadiel a je tam všetko-teda užasná rozmanitosť.tak bežne ´totiž myslím len na vyspelú techniku,mrakodrapy,Novú Angliu…O Evergladských močiaroch som pred časom veľa čítala v sérii detektívok,už si napamatám autora,bolo to strašidelné s mokraďami,aligátormi,ukrývaním mrtvol a vrahov.Fotky budem zajtra v práci vychutnávať znovu.

 17. Maričko, díky za zprostředkování mně naprosto neznámé krajiny do které se dostanu možná až v příštím životě. Ta krajina je tak zvláštní, zasluhuje si maximální ochrany. Ti krokouši jsou tedy pěkné kousky, trochu bych měla strach. Tam si asi nemůžeš odskočit za keříky. (chuckle)
  K fotkám se budu ještě mockrát vracet.
  Určitě si dám celé povídání repete k ranní kávě abych to pomalu zažila. Pozdrav za mne všechna svá zvířátka. (h) (wave)

  1. Jenny a Verenko – děkuji za pochvalu a jsem ráda, že se vám to líbilo. Ač rodem z Prahy, ve velkých amerických městech bych nemohla (a nechtěla) žít, na celé téhle velké zemi je podle mého právě ta příroda to nejkrásnější.

  1. Z Everglades do Jizerek. S Betou souhlasím o nahřátých zádičkách u radiátoru. Chůdě malé, skoro nahaté a taková cesta. Okolo Ronova jarně, ale kopec zimovej. U nás zase trochu krápe, ale žádné záplavy se konat nebudou.

 18. OT Vcera v noci jsem usilovne myslela na Veram. Byla absolutne jasna nocni obloha a temer plny mesic mel kolem sebe nadherny veliky zarici kruh. Jakoby uplne kulata duha. Chet rikal, ze je to tim, ze vysoko vysoko jsou tenounke mraky s ledovyma krystalama a ten zarici mesic z toho udela odraz. Bylo to krasne a Veram by se jiste spokojene usmivala. Jak ja ji preju, aby se jeji stav zlepsil… (h)

  1. Hano, taky na Veram myslím, na to naše sluníčko usměvavé s energií na rozdávání. Moc si přeji aby se uzdravila. (h) (*) (sun) (sun)

 19. Chet mne uz leta laka na Everglades, ale zatim jsem odolala. Po precteni tveho clanku a shlednuti fotek jsem nahlodana, takze Chet ti moc dekuje a vdecne mava do Alabamy. Jak Maricka pise o tech megadevelopmentech, tak to je fakt dost hrozny. My to zname napr. z Myrtle Beach v J. Karoline. Co tam vysusili mokradu, aby b ylo jeste vic nakupnich stredisek, atrakci jako piratske lode, stredoveke palace, eroticke kluby a hlavne asi 100 golfovych hrist, ktera predstavuji ekologickou tragedii, protoze jak furt tu travu hnoji, aby se stale zelenala, tak ty odpady jsou zkazou pro zbyle mokrady, ustricova pole a zivot, co se v tech mokradech rodi. Holt vseho moc skodi.
  Existuje autor z Floridy jmenem Carl Hiaasen. Je to novinar, ale pise tez fantasticke knizky. Strasne srandovni nebo spis bizarni detektivky, kde si bere na musku prave ten nekontrolovany rozvoj a vetsinou do knizky zaplete i Everglades. Fakt doporucuju – jako napr. tahle : http://webaschoolpage.kvalitne.cz/knihovna/carl-hiaasen-jak-nam-zobak-narost.php

  1. Hanko, též zdravím Cheta. Určitě by se mu tam líbilo a tobě též (když pojedete ve správnou roční dobu).

   My jsme předloni byli u známých v Napels (Kanaďani, jezdí tam přes zimu). Je je městečko milionářských vele domů, takže i tam se odčerpává spousta vody z Everglades. V Miami jsme byli někdy před třiceti lety. Už tenkrát to bylo megaměsto a od té doby se určitě ještě zhoršilo (stačí vidět fotky). Ani v nejmenším nás nenapdalo jet se tam znovu podívat – tenhle druh „měst“ nás vůbec neláká. Na jih jsme tentokrát jeli jen a jen kvůli přírodě v Everglades.

   Zmíněného autora neznáme, ale podíváme se na něj.

  2. Hanko, už jsem se mrkla na stránky knihovny, kam s manželem chodíme a od tohoto autora mají asi osm titulů. Tak ho zkusím. Díky.

 20. bahno a bahno a pak taky fujavice se sněžením… Vyrazili jsme na výlet. Cílem byl hrad Ronov nad vesnicí Stvolínky. Původně plánovaných 25 km jsme pokrátili, neboť počasí se k nám nechovalo moc přátelsky… Takže vrcholek Vlhoště a Holanské rybníky zase někdy příště…
  Ale BEtka nadšená – na loukách směrem k hradu bylo srneček mocmoc – a ona lítala a čmuchala a čenichala a trošíčku honila (ale vždy max 50 metrů – je na dohled a na zavolání se ihned vrací – fakt to funguje (nod) ) prostě si to užívala. Nadšená byla i proto, že byl řízek (chuckle) . Tři hodiny cesty a pračka bude plná… Beta měla zaschlé bahno i na zádech

   1. U nás den teprve začíná, venku silná mlha, ale už se protrhává a bude hezky. Včera bylo +19 a dneska to vypadá na repete.

 21. Moc pěkně jsem si s tebou Maričko pocestovala. Popsala jsi to důkladně a ta dokumentace nemá chybu! (inlove)

  1. Díky Blážo, však vy také jezdíte na zajímavá místa a doporovodné fotky též stojí za to.

 22. Milá Maričko, tohle je kout světa pro mne naprosto neznámý a já jsem moc ráda že jsi mne jím provedla. A díky tomu množství fotografií se do něj budu moci i vracet. 🙂
  Tady v Göteborgu je příroda skoro jako byla doma, jenomže to moje doma není. A rozdíl není jenom v tom skalnatém pobřeží a moři u kterého jsem nevyrůstala.

 23. Maričko, moc poutavé psaní a fotky nádherné, budu si je dávkovat (h) (h) (h)

  a jedno OT
  až budete mít všechny fotky doprohlédnuté, jukněte na Vaví stránky – přibyly básně i texty

  http://www.vave.biz/ (y)

  1. Bedo díky, na Vavinu stránku se chystám, chci si na to najít správný klidový čas (na přečtení povídky), zatím jsem jen rychle jukla – děláš to krásně.

 24. Maričko, díky za nádherně napsaný článek. Od Dede to byl vynikající nápad dát jej jako dvoudenní. V klidu se budu vracet k fotkám, zatím jsem omrkla jenom video.
  Mokřady, všude na světě musí být krásné přírodní prostředí, kypící životem. Bohužel, všude na světě dostávají na frak. Ekosystém brakických vod a mangrovů je velmi zajímavý a užitečný. Tam, kde před lety o Vánocích zasáhla vlna tsunami pobřeží na ostrovech a pevnině, kde mangrovy kvůli „farmám“ na chov „mořských plodů“ vykácely, tam byla apokalypsa. Těším se na prohlížení fotek během dne.

  1. Alex děkuji, ano Everglades musí mohutně zápasit, aby přežily. Užij si fotky, já nafotila snad tisíc, ale i tohle „nepatrné“ může způsobit puchýř na ukazováčku od klikání

 25. Maričko, moc děkuju za článek a fotky (pomalu si je procházím).
  Vzpomínám, jak jsi říkala, že ti trochu chybí kopcovitá krajina, ale že váš jih má taky svoje kouzlo. Tady to dokumentuješ. Ano, ta krajina může být na první pohled jednotvárná, ale to množství vody a kypící život z ní dělají fantastickou podívanou.

  1. Je to tam placka, ale ano – má svoji krásu. Ale na bydlet tam – to by toho „vhlka“ na mě bylo až moc. Díky za komentáře u fotek, zase mě nejdou odesílat odpovědi. Kobylky jsou podle informací takhle zbarvené furt, jen možná ve svatebním oděvu jsou ty barvy trochu internzivnější (jako třeba tady prátk kardinál, ten je v době námluv ještě ostřeji červený).

 26. Přeju všem krásný den! (h)
  Milá Maričko (inlove) , za chvíli tu budou kloučci, tak se ke Tvému článku dostanu asi až večer. Těším se na něj. 🙂

  OT Pro tento den: Tři králové už sice došli do Betléma, ale průvod je dlouhý a ne všichni stačí jejich tempu. Proto ně je tu tato píseň:
  http://www.youtube.com/watch?v=a8XKEvClA-k&feature=related
  (Děkuju RenatěE za nalezený odkaz (f) )

 27. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Krásné cestování s Maričkou (nod) Dík za moc zajímavé povídání (nod)

  1. Ano, bylo tam krásně, těšila jsem se tam, ale samotnou mě překvapilo, jak tam bylo hezky

 28. Maričko, opravdu nádherná fotogalerie z Řeky tančící trávy! Jak jsem zmrzlá brzo usnula, tak jsem teď blaženě procitala – závidím Ti cit pro zvířátka i rostlinky a – (clap)

 29. Jejda, Dede si s vydáním článku poslíšila 🙂 Tak děkuji a ať se vám článek i fotky líbí. (wave)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN