VZPOMÍNKY STARÉHO ZBROJNOŠE: Povodí Jihlavy, skály Baby a Wilsonova skála

Již dříve jsem se ve vzpomínkách starého zbrojnoše zmínil, že náš horolezecký oddíl Spoj Brno prošel na jaře roku 1963 fundamentálními personálními změnami. Ve dříve, pouze mužské a jinošské společnosti, se začaly vyskytovat odvážné Rusalky, víly to luzné, a oddíl tak začínal dostávat trochu jiný charakter.

 

Aby snad nedošlo k omylu, lezecké výkony nijak neklesly, ale jinak se aktivity členstva staly jaksi jemnější. Drsná mužská zábava ustoupila do pozadí a kratochvíle mimo lezení postupně dostávaly civilizovanější charakter. Tento úkaz by se dal nazvat, „podíl ženy na polidštění chlapa.“

I když většina našeho dovádění na skalách se odehrávalo buď v Moravském krasu anebo na Pálavě, tedy na skalách vápencových, tak jsme občas zajeli i do povodí řeky Jihlavy, kde jsme si mohli vyzkoušet naše sapačské umění na žule, která je svým charakterem blíže k lezení ve Vysokých Tatrách, které bylo naším konečným cílem.

Ať už to byly skály jménem Baby, pod osadou Lhánice v údolí řeky Jihlavy a nebo Wilsonova skála trochu výše proti toku stejné řeky, pod osadou Hartvíkovice, tak jsme se na těchto náležitě „vyblbli“. Tedy zvláště na „Wilsonce“, impozantním 100 metrů vysokém skalním pilíři.

Ovšem údolí řek Jihlavky, Oslavky, Chvojnice, hrady Ketkovák, Templák, Mohelnská step a jiná kouzelná místa tohoto kraje nám byla známá už od poloviny let padesátých kdy jsme tam pořádali dobrodružné výpravy. Krajina to tehdy byla dosti divoká a nynějších rekreačních objektů prostá, až na pár primitivních chatek ztracených v lese. Romantika tohoto kraje nás očarovala a velmi rádi jsme se sem vraceli. Stalo se pak v našem oddílu tradicí, že Velikonoce byly ve znamení výpadů do tohoto kraje.

 

 

Jako jednou, v roce 1956 nebo 57, jsme opět vyrazili do údolí Jihlavky na velilkonoční výpad. Do Vanglu, tedy Ivančic se jelo z Brna vláčkem osobáčkem couráčkem. Pak to bylo po silničce přes Řeznovice a Hrubšice a dále lesní cestou až pod Templák, zříceninu hradu Templštýn. Tady byl tehdy brod.

Bylo nás tehdy kolem deseti a na tomto výpadu do tohoto kraje se nám nechtělo brodit velikonočně ledovou Jihlavku pod Templákem na druhý břeh, kde cesta pokračovala po krásných loukách. Na těchto pak postavili pionýrský tábor a nyní tam je velkolepé rekreační zařízení i s bazény. Kde býval brod, postavili velký most, jako na i jiných místech této krásné řeky.

A tak jsme se tehdy rozhodli pod Templákem nebrodit a zůstat na strmém břehu pod Templštýnem, kde do řeky spadá skalní útes. Ten jsme s trochou úsilí při hladině řeky zdárně zdolali a pak pokračovali krkolomnou pěšinou po velice strmé strání proti toku dál, až jsme došli na pěkné louky. Brodění přes řeku nás však neminulo a to zrovna dvakrát. Vody nebylo ani po rozkrok, ale její teplota se limitně blížila nule. Takže každý si pořídil nějaký bytelný klacek na opírání, aby snad při brození neuklouzl a nezahučel do ledových vod Jihlavky. O zábavu nouze nebyla, po pár krocích byly naše dolní končetiny efektivně ledovou vodou znecitlivěny a tak jsme kráčeli jako s protézami bez citu.

Měli jsme namířeno ke staré Dukovanské elektrárně, kde nás nechával přespávat přívětivý správce. Ta je na dnešní mapě označena jako Dolní Mlýn. Podle snímků vypadá, že je stále v provozu, vede k ní 22kV elektrické vedení a náhon je plný vody. Avšak v Atlasu zařízení využívající obnovitelné zdroje energie jsem ji nenašel. http://www.calla.cz/atlas/list.php?type=1&limit=0 Je zde na seznamu 558 malých vodních elektráren, ale tuto, ať jsem hledal, jak jsem hledal, jsem mezi nimi nenašel. Třeba bude mít někdo větší štěstí.

Doufám, že nezanikla. Tato elektrárna byla postavena koncem devatenáctého století, za starého, dobrého Rakouska Uherska. Jez za ohbím řeky se staral, aby v náhonu bylo dostatek vody, která pak poháněla, pokud si dobře vzpomínám, Francisovu turbinu, co hnala generátor. Soustrojí bylo umístěno v útulné strojovně, kde bylo tak čisto, že by se dalo ze země jíst. A teplo, zvlášť když jsme tam zavítali v zimě, nebo brzy na jaře. Spoře osvětlené soustrojí jemně vrnělo a tak se tam na zemi velice dobře spalo. Už tehdy tato strojovna svými krásnými budíky v dozlatova vypulírované mosazi na mramorové desce velína připomínala spíše muzeum než funkční elektrárnu. Krása nesmírná.

Správce k nám byl i tentokrát přívětivý, ale že nás přišla taková horda, tak nás ubytoval na půdě přilehlé budovy. Při tom poznamenal, jestli mu to seno, kde jsme spali, zapálíme, že nebudeme potřebovat funus a kremaci budeme mít zdarma. Ujistili jsme ho, že si uvaříme náš žvanec venku, na půdě budeme svítit pouze baterkama a hulit budeme taky venku. Tak jsme měli báječnou základnu. Odtud jsme pak pořádali výšlapy do okolí.

 

 

Bylo jaro, my jsme byli v pubertě a tak s námi jaksepatří lomcovaly hormony. Ano, obdivovali jsme krásnou, probouzející se jarní přírodu, ale v kebulích nám vytanul nápad, uspořádat na velikonoční pondělí nájezd na spanilé děvy v Dukovanech. Ne neupletli jsme si pomlázky nebo žíly z vrbového proutí, ale každý, kdo se mínil na tuto výpravu vydat, si pořídil pružný vrbový prut. Tuším, že nás tehdy šlo jen asi šest, zbytek zůstal v prostoru elektrárny jako podpůrný tým, kterého, jak se později ukázalo, bylo zatraceně třeba.

A tak brzy ráno na velikonoční pondělí se naše skupinka vydal do Dukovan. To jsme vůbec netušili, co nás tento památný den čeká. Obyvatelé vesnice byli tehdy velice pohostinní a k nám přívětiví. Jen jsme zabušili na vrata prvního stavení, tak se rozštěkal pes a s ním psi celé vesnice. My jsme byli s ochotou vpuštěni a dokonce nám bylo ukázáno, kde najdeme objekty našich zájmů. Pak nastala honba za dívčinama, které pobíhaly ještě v nočních košilkách po dvoře, a my jsme patřičně zaměstnali naše pružné pruty.

Po této rozcvičce jsme ještě mírně vyšlahali i paní maměnku aby se snad neurazila nebo přes rok nezprašivěla, a pak nastal pro nás šok. Koleda pro nás nepředstavovala pouze velikonoční vajíčka, ale i počastování řezy chutného mazance a světe zboř se, domácí slivovica naservírovaná v čtvrtlitrovým plecháčku pro každého. Byl to slibný začátek a my jsme okamžitě dostali tu správnou sváteční náladu. No co budu líčit. Podobně to šlo stavení od stavení, někde víno, někde pálenka a samozřejmě vajíčka a někde něco na zakousnutí. Asi po hodině nám došlo, že jsme se vydali naprosto nepřipraveni na pohostinnost místních obyvatel.

Tehdy jsme nosili modré větrovky s velkou kapsou na prsou na zip. Klokanky. Protože jsme neměli kam vyšlahaná vajíčka dávat, tak jsme je dávali do těchto velkých kapes a zanedlouho jsme každý vypadali jako klokanice co má ve vaku přerostlé klokáně. Když už nebylo kam vajíčka dávat a my jsme nemínili této bohulibé zábavy zanechat, tak jsme se vydali na cestu vedoucí z vesnice k elektrárně a tam, za vesnicí, jsme si každý v oranisku vedle cesty vyhrábli velký důlek, do něj vyšlahaná vajíčka uložili a důlek pak zahrábli. Byli jsme tak ready k další činnosti, ve které jsme pokračovali až skoro do oběda.

Ke konci koledy jsme už byli patřičně „znaveni“ a vůbec jsme neregistrovali co nám kdo dává. Jaksi nám vše splývalo v příjemný pocit klidu, míru a lásky. Prostě svět se díky tomu co jsme snědli, a hlavě vypili, proměnil v růžový sad. Když už opět nebylo vajíčka kam dávat, tak jsme se vydali zpět k elektrárně. Po silničce jsme si to pěkně šněrovali, ale na zahrabaná vajíčka jsme nezapomněli.

 

 

Zrovna když jsme odbočovali do pole, kde jsme měli označené naše zahrabané poklady, jel kolem motocyklista. Ten, když uviděl půl tuctu jak zákon káže ožralých puberťáků motajících se po silnici, zastavil, a začal nás pozorovat v předtuše dobré zábavy zdarma. A měl jí vrchovatě. Tedy spíš překvapení, které pak asi ještě dlouho rozdýchával. My jsme začali hrabat v oranisku a každý vyhrabal spoustu barevných velikonočních vajec. Motocyklista to už dál nepozoroval, nastartoval a s údivem ve tváři odjel. My jsme si vysvlékli košile, ze kterých jsme si udělali přepravní vaky, do nich naskládali každý vajíčka a vydali se krokem nejistým k elektrárně.

Když jsme konečně dolezli ke stavení, tak kamarádi nad naším stavem zaplesali. My jsme jim bujaře sdělovali naše dojmy, blábolili jsme a rozdávali jim vyšlahaná vajíčka. Zde jsme také přišli na to, že ne všechna vajíčka byla vařená a někteří z klokanky dolovali plné hrsti vaječného obsahu. Museli jsme vypadat malebně a k zulíbání. Táhlo z nás jako z přístavní krčmy nejhrubšího zrna. Ještě jsme stihli syrovými vejci impregnované klokanky přeprat v řece a pak už nám začalo vše splývat.

Zde se ukázalo, že bylo prozíravé mít podpůrnou skupinu. Díky těmto kamarádům jsme došli někam na vlak, který nás odvezl do Brna. Ano došli jsme každý domů, ale rodičovské přivítání rozjařených a kde jakým destilátem zaváňajících potomků, to už bylo jiný kafe. Do tohoto krásného kraje jsme pak i nadále jezdili každé Velikonoce, ale do Dukovan na šlahačku jsme už nikdy nešli.

 

 

O asi pět let později, než výše popsaná příhoda, jsme začali jezdit do tohoto kraje na skály za účelem sapačským. Na skály Baby jsme jezdili vlakem do Ivančic, tedy jak jsme říkali do Vanglu, a pak jsme šli proti toku řeky, přes Řeznovice, kde je krásná románská rotunda, http://kostel-reznovice.isidorus.net/uvod-cz.htm a http://kostel-reznovice.isidorus.net/dejiny-cz.htm , dále pak dále po nyní už vylepšené cestě kolem řeky, pod Templákem, http://turista.707.cz/templstyn.html , tedy zříceninou hradu Templštýn, s občasným brozením až k Babám. Tehdy údolí řeky nebylo tak zaplněno rekreačními objekty jako dnes a tak bylo velice romantické. Proto také bylo toto údolí a okolní krajina vyhledávané trampy z Brna a přilehlého okolí.

Pod Babama jsme kempovali na pěkné louce u řeky a tak nebyla nouze o případné osvěžení v jejích chladných vlnách. Tyto louky tehdy obhospodařovalo Lhániclé JZD. Ovšem o zábavu v táboře také nouze nebyla. Zvláště po tom, kdy s námi začaly jezdit dívky, víly to luzné, cudné, avšak odvážné.

Tak třeba v roku 1967 se hodně nosila pruhovaná trika. Kamarádi nevěděli roupama co s nimi, a tak si je oblékli místo trenek a pak to v táboře vypadalo jako v trestanecké kolonii. Naše ženské protějšky to tehdy považovaly za zábavné a vzrušující do té míry, že Míla neodolala, sebrala triko Yettimu, a pak jako hvězda zazářila ve skupinové fotce s kamarády, jak se můžete přesvědčit na Rajčeti.

 

 

Ne vždy a všude nás však doprovázely naše odvážné Rusalky. Jako třeba na Wilsonovu skálu, tedy na Wilsonku, kde šlo pokaždé o vážné lezení na cestách tehdejšího nejvyššího stupně obtížnosti. Ony to věděly. Tedy že s námi moc srandy nebude a tak se tyto novomanželky čekatelky raději doma věnovaly užitečné a bohulibé činnosti, jako třeba vaření, úklidu nebo praní či žehlení, které s láskou vykonávaly.

Do prostoru Wilsonky jsme jezdili vlakem z Brna přes Rosice, Rapotice, Kralice nad Oslavou, kde nám bratříci vytiskli první Bibli v rodném jazyku, do Náměště nad Oslavou. Zde jsme vláček couráček, osobáček opustili a vydali se po svých po tehdy prašné silničce do osady Hartvíkovice. Odtud pak už jen polňačkou k Wilsonce. Zde jsme sešli prudkým svahem na krásnou louku u řeky, kde jsme si zřídili ložnici, převážně pod širákem.

Obvykle jsme zde nebývali sami, byla to lokalita horolezci velice oblíbená a tak jsme se zde setkávali s lidmi z jiných oddílů a měst. Někdy zde byli i nehorolezci, ale s těmi jsme se příliš nemíchali. Na fotkách na Rajčeti je jasně vidět o co jsme přišli, když vody Dalešické přehrady zatopily toto krásné a romantické údolí řeky Jihlavy. Takže pokrok o krok do zářných zítřků poháněných energií z nukleární Dukovanské elektrárny.

 

Fotky najdete zde

 

 

 

Aktualizováno: 14.11.2011 — 20:19

53 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
  1. Hezky, akorat je skoda, ze v tom Newportu a u pristavu bylo tak hnusne pocasi. A Kvilik je sikulka.

  2. Prima fotky, Xerxová. (inlove) (y) Je vidět, že Vilík se pobabil, taky neuznává špatné počasí. 🙂 Užila sis to tam, to je vidět z každého obrázku. (nod)

 1. Zajímavé, jímavé povídání. Zvláště mně uchvátily ty velikonoční zajíčci. Ojjoj, to musel být hlavobol.
  Je vidět, že oceloví muži se ničeho nezalekli.
  No a dámy, ty musely být nadšeny. 🙂
  Bezva fotky a povídání. (y)

 2. Milý Georgi, dnes to byla takřka odpočinkové – ledová voda a stometrovej útes, to jsem zvládla jako nic 😉
  Tvoje velikonoční vzpomínky mi připomněly moje první Velikonoce na východním Slovensku (chuckle) Další rok jsem se prohlásila řidičem 😛
  Užijte si slezinu u řeky Turon (jo, tu známe – stará vesta, po tvých článcích 🙂 ) Hezky všechno oslavte a Míle přeju všechno nejlepší (inlove) (h) (f) (sun) (^) (d)

 3. (wave) R O Z V E R N Í Č E K . (wave)

  (*) Telefonuje syn se svojí matkou :
  „Mami, můžu dnes přijít i se svým děvčetem?“
  „Samozřejmě, synku.“
  Víš mami, já jsem s ní už dva měsíce ženatý…“
  „Och! To je skvělé, synku.“
  „Mami, chtěli bychom žít u vás.“
  „Dobře synku, bude nám spolu veseleji.“
  „ale ona je cikánka.“
  „Synku, vždyť nejsme žádní rasisti.“
  „…… a má čtyři děti.“
  „Synku, já se už těším na dětičky.“
  „Mami, ale vy máte jen jednopokojový byt.“
  „To je v pořádku. Ty s manželkou a s dětmi
  budeš bydlet v pokoji a otec si ustele v kuchyni.“
  „…… a co ty, mami?“
  „Já se jdu oběsit …“ (*)

  (coffee) Vinšuju všem přítomným klidný večer, hezké sny
  a pěkně se vyspinkejte. (coffee)

  1. JoVo! Tohle by neměly číst matky pubertálních dětí, aby jim to nepřišlo jako dobrej nápad (angel)

 4. Že by všichni shrabovali dnes listí, když je ten listopad?
  Georgi – Yetti, milé čtení jako vždycky.

  1. mari, jsou i tací borci, co budou malovat vytopený byt, takže kmitají, nosí a vyklízejí. Listí obrovského javoru musí počkat .nejsoun síly na všechno.

 5. Jiří, tak jsem si prohlédla fotky. Některé znám, posílal jsi mi je na jaře, když jsem posílala album od Třebíčska. Ale ty proužkované gatě neznám a Míla byla jako kvítek i přes ty proužky (chuckle) .
  Zoubková víla řádila, vytáhla mi ze zubu nervíky, zaléčila nechutným „chlumákem“ a příště se to všechno uzavře. Ale už je to fajn, gangrénka pod zubem se léčí.Díky za palce.

  1. Nestačila jsem psát, Alex (inlove) , ale držela jsem (y) .
   Hmmm, když zoubek zůstal, tak to asi pod polštářem nic nenajdeš. Ale myslím, že z toho nic máš radost. 🙂 :* (h)

   1. To víš, že ano. Vlastní zub, i když je umrtvený, je vlastní zub. Mám skvělého pana doktora, už mi léčí chrup 18 let a když musel jednou zub vytrhnout, tak ho s toho málem šlahlo, jak mu ho bylo líto (chuckle) .

  1. Zrzavý Tanoušek vypadá v čepičce a kabátku tak dojemně! (h) Je moc krásný – snad se podaří, aby si ho stuttgartské babičky co nejdřív vzaly za svého. A zpráva o Mojce mě zaskočila, čekala jsem odchod až na jaře. Ale asi je to dobře, je to velká holka a čím dřív se začlení do nové rodiny, tím líp. Ona se tím Bikira zase posune jinam v pražské skupině, nejspíš je to dobře promyšlené.
   Lásková (inlove) , děkuju Ti za všechny zprávy (f) , už zas nestíhám seldovat nic. 🙁

   1. V tomhle článku je i kousek videa a záběry na Tanův pokojíček.
    http://jdem.cz/sp7e8
    Tanouškovou když ne mámou, tak chůvou, by se výhledově měla stát nejstarší z tří samic stuttgartské rodiny Mimi.

  2. Dík za zprávy (nod)
   Teď jsem zaslechla, jak v bedně říkali, že Bikira dostane antikoncepci do doby, než porodí nějaká jiná samice (no, Kijivu, že), aby viděla, co a jak.

 6. Jůůů, horalé se snížili k řece. 🙂 (y) To já ráda …. i když tak ledová by být nemusela, jenže to by asi Yettimu a spol. bylo moc horko. (chuckle)
  Míla byla pruhovaná hvězda, o tom žádná! (y) (h)
  Moc pěkné povídání, Georgi. 🙂
  Mávám do jarního Klokánska a objímám vás oba. (hug)
  Přeju všem krásný den. (h)

   1. Tak tento název na Placatku nedorazil. Ale taky jsem ho v šatníku měla. 🙂 Jiří, dnes to bylo podle mého gusta. Tedy až na tu zaječí chumelenici 😉 S broděním vody v každé roční době jsem měla bohaté zkušenosti 😀 Prostě mi pružící kláda nedělala dobře. Tak jsem zula pohory a ťap – ťap. A jednou , takhle v lednu jsem tím vyprovokovala jednoho moudrého Mařena, který se chopil demonstrace, jak se chodí po kládě. Přehnal to a když ji rozhoupal, tak nectil její kyv. Jak to dopadlo? 😀 Che, na zadek do Židárny i s foťákem na břiše a teletem na zádech. A já se svižně obula a na rozdíl od učitele jsem byla sice „osvěžená“, ale SUCHÁ (rofl)

 7. Milý Jiří – krásné počteníčko. Jo – některé svátky umějí být velice poťouchlé (chuckle) . A fotky opět epesní i ekočkní – hlavně ty pruhy, ty teda všem moc slušely.

 8. Pekne napísané. Zdravím všetkých! Hmla sa nám tu váľa po kopcoch jedna radosť. A okapy sú PLNÉ lístia. No čo už, zas sme starší. (f)

 9. Jirko, článek bezva, smála jsem se, ale na fotky se podívám až přijedu od zubaře. Některé jsi mi posílal letos na jaře mejlíkem. Držte palce, v noci mě „chytil“ zub!!

  1. Když jsem článek četla, hned mě napadlo, že na vině nebude Bady ale dospělí, kteří nechali malou holčičku, aby si bez dozoru dělala se psem co chce. Myslím, že Bady před tím, než kousl určitě také vydával varovné signály, ale dospělí si jich nevšímali. Z věty „Bady by určitě neměl přijít do rodiny s malými dětmi – má problém při blízkém kontaktu s nimi“ je jasně patrné, že trápení holčičky už bylo pro Badyho natolik nesnesitelné, že se rozhodl situaci řešit jediným pro něj možným způsobem-kousnutím. Chudák holčička a chudák Bady.

   .

   1. Náš Čertík se už mazlí jak o závod a běda, když chce být opečováván a páneček si nevšimne toužebného pohledu! To je hned MŇŇŇÁÁÁÁÁÁÚÚ, MŇŇŇÁÁÁÁÁÁÁÚÚ! Ale když má dost, tak drbající ruku tlapku jemně odstrčí. Jinak se chová jako dobře vycvičený pejsek, jak se někam hnu, hned ho mám u nohy, ví, že když se řekne NE, je čas s aktuální činností ihned skončit a už nikdy se o ni znovu nepokoušet, takže drápky si brousí jen na místě k tomu určeném a na kuchyňskou linku už také neskáče. Perfektně ví, co to je Pomazlíme kocourka, (přiběhne, ducne a nechá se pohladit), Jdeme hají, (odvede mne do ložnice, vyskočí na postel, ducne, nechá se pohladit a zase odejde) a Hopinky (vyskočí na gauč,nebo na opěradlo křesla, ducne, nechá se pohladit a zase seskočí). Jenom příst ještě neumí.

    1. Jj, zvížátko a kosourek zvláště je lék na všechny chmury a stesky. Je chytrej te čertík jeden. 🙂

     1. Jako každá číča. Blbejch psů jsou spousty,ale už jste někdy viděli blbou kočku? já ještě ne.

      1. Já jo, tu moji. Někde se fláká už od soboty. Oběhla jsme okolí, prohlídla příkopy a nikde není.

 10. Georgi, jen jeden faktický dotaz – když jste si to triko oblékli jako trenky, co jste dělali s tou dírou pro krk – to muserl být zajímavý pohled…??? :O (rofl)

   1. Dobře jsem tušil, že tato otázka vytane na mysli a podnítí bujnou fantazi čtenářkám vašeho kalibru, vážené dámy. Mohu vás ujistit a hlavně uklidnit, díru pro krk jsme bohorovně ignorovali. Zůstala kde byla a navíc, jak EvaŽ bystře podotkla, nám usnadňovala jisté úkony.

    Tady je vše jarně zelené a vy shrabujete listí. Zítra mizím na 4 dny do buše s Habsburky na slezinu s kamarády a oslavy několika narozenin. Ovšem dnes ještě s Mílou stihnem funus jedné kamarádky co odešla do věčných lovišť.

   1. Nebo to měli zjednodušené, když si potřebovali ulevit 😉
    Ostatně skotské kilty se také nosí „na ostro“

    1. No jéje – a kdo si pamatuje trikovice? Takový sakumprask z teplákoviny neurčité barvy, vzadu na zapínání na nitěné knoflíčky – nosily to děcka, aby jim v zimě natáhlo na záda … a aby se mohlo jít na záchod, tak byl zadek holý. Naše Maruška má z nich dodnes trauma (chuckle) … a to už je pětačtyřicet roků na sobě neměla.

       1. Tak, ygo, trikovice mne nikdy nepotkala, ale zato těžká, promokavá baloňáková kombinéza na zadku s „padacím mostem“ na knoflíčky byla výživná taky a dost. Zejména tehdy, když se muselo spěchat, mrzlo a ruce i rukavice byly nacucané, knoflíčky plné ledu a ještě byly prsty zmražené od sněhových koulí. To jsou taky docela prima zážitečky. A ještě ot hlásání. Dneska mi majitel firmy, co nás tak skvěle vytopila, oznámil, že v ponděí začnou s přípravou a malováním bytu, jelikož usoudil a zjistil omakem, že mokré zdi ráčily uschnout. Bude to fakt blázinec až do Vánoc, protožebudeme muset ještě úpostupně vyklízet všechny Jiřím zabordelené sklepní místnosti.Bude se zateplovat s trop každé z nich.Na domě nám dnes konečně shodily lečšení a už je vše vně hotovo.Zateplení je už znát. nemusíme již tak intzenzivně topit.Teplo neuniká starými okny, střechou ani obvodovými zdmi. Ale už mám všeho nad hlavu a hlavu mám v pejru kvůli navýšení nájmu. Nějak doufám přežijem.

 11. hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Jojo – čte se to hezky (nod)

  Tady dnes ráno mlha a jinovatka všude…

  1. xerxová, u vás je jiniovatka, u nás mrzne i přes den, takže ve vaně s vodou, co mám na zahradě, není jen škraloup, ale docela silný ledový krunýř. Ani celodenní slunko celo vodu nerozehřálo natolik, aby led roztál.Zkrátka zima k nám přišla , a proto se bude náš byt malovat po té nedávné potopě. Neoddechnem si patrně až do Vánoc.Lidi, jak já se těším na klídek….

 12. Georgi, to se to pekne cetlo. Zejmena mne potesila velikonocni historka. „Jaksi nám vše splývalo v příjemný pocit klidu, míru a lásky.“ (rofl) Jo, jo, bejvavalo…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN