ČLOVĚČINY: Lidová dogmata a vcítění

Od časných dětských let, od chvíle, kdy jsem byl schopen chápat mluvené slovo, a hlavně nepatrně později, kdy jsem dokázal vnímat věty složené z těchto slov, snažilo se mě mé okolí, tedy hlavně rodiče a škola, ovlivňovat dogmatickými poučkami velké a nadčasové platnosti. Mysleli to dobře, uznávám, chtěli dát mé cestě životem solidní morální základ, a já bych jim měl být vděčen. Snad také i jsem. Že životní zkušenosti a poznatky mne naučily mnohé, naoko přijímané všeobecně uznávané pravdy zpochybňovat, není vinou těch, kdo se mne snažili vychovávat.

 

Mezi poučky, jimiž bychom se měli řídit, patří například známá přísloví a pranostiky. „Komu se nelení, tomu se zelení“, bylo jedno z přísloví, zřejmě velmi populární. Vyprávěla mi přítelkyně, že v dětství viděla v jedné rodině toto přísloví umně napsané na kameninovém nočníčku. Zda se obsah nádoby zelenal, když se děťátku nelenilo, jsem se nedozvěděl… „Bez práce nejsou koláče!“, další přísloví. Nesporně pravdivé, nikde se ale neříká, že to musí být naše vlastní práce. „Jak si kdo ustele, tak si lehne.“ Ne tak docela, mockrát nám ustelou jiní, tu dobře, tu zase velice špatně. Z pranostik bych uvedl jako pochybný příklad, že „Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.“ Přehánění, jako obvykle. Začátkem února bývá někdy takový mráz, že venku si ani ten skřivánek nevrzne…

Leč vraťme se zdvořile k příslovím a z nich odvozeným moudrům. „Každý je svého štěstí strůjcem.“ No to už vůbec ne, je nesčetně okolností, na nás nezávislých, které náš život mohou zásadně změnit, tu v dobrém slova smyslu, tu k horšímu. Stačí tělesné nebo duševní postižení, za které člověk nemůže, stačí nemoc, nezaviněný úraz, zvůle vládnoucího diktátora, nečekané setkání se zločincem, a náš život může nejen trpce začít, ale může se také tragicky změnit nebo i skončit.

Ze zmíněného přísloví, vymyšleného bohatými pro chudé a úspěšnými pro neúspěšné, vychází i řada současně uplatňovaných dogmat: například že kdo chce pracovat, práci najde. Nesmysl. Když se blíží stáří, třeba spolu s úbytkem sil, a člověk nemá dost známostí nebo vlivných přátel, nemusí najít práci ani při sebevětším úsilí, a je mu málo platné ustanovení o pozdějším odchodu do důchodu. Vždyť kolik je míst pro opotřebované starší lidi, míst vrátných, recepčních, poslanců, ministrů, prezidentů, nehledě na to, že jsou už všechna dávno obsazená. Nemusí vás ale zastihnout jenom stáří, stačí, když budete žít v některém okrese s vysokou nezaměstnaností.

Můžete mít pak sebelepší snahu, libovolnou kvalifikaci, vzdělání a třeba i akademický titul, podle dalšího přísloví, že „Kde nic není ani smrt nebere“, nikde pro vás místo nebude. Ti, kdo si sami dobře žijí a mohou svá sobecká moudra šířit v televizi nebo v novinách, se vám budou slušně a zdvořile vyšklebovat a nutit vás, abyste hledali chybu – jak jinak, než u sebe. Pokud ale na to přistoupíte, chováte se stejně hloupě, jako kdybyste na zprávu, že každý občan má dluh sto třicet šest tisíc, reagovali nesmyslným pocitem spoluviny…

Jedno přísloví bych ale přece jen ještě uvedl, protože se proti němu velice prohřešuji: „Co nedokážu změnit, tím se nezabývám“. Lituji, ale v tom, abych se zařídil podle této, celkem rozumné poučky, mně brání tak zvaná empatie.

Ano, empatie. Vlastnost, kterou má většina z nás a pokud ji máme, neuvažujeme o ní. Významem tohoto cizího slova je vcítění. Vcítění do prožitků a myšlení druhého člověka. Z hlediska současného monoteismu, tedy uctívání jediného boha, jímž jsou peníze, je tato vlastnost velice nepraktická a v některých případech přímo nežádoucí. Ponechme stranou, že ti, kdo tuto vlastnost nemají, ji nikterak nepostrádají, právě tak, jako mnozí schopní, hlavně ovšem všeho schopní, nepostrádají soucit nebo charakter. Já bych se však nejen za sebe, ale i za mnohé mé přátele a bližní, chtěl k té obtížné vlastnosti, kterou je empatie, přiznat. Je to obtížná vlastnost už z toho důvodu, že je zpravidla neuspokojitelná. Co je totiž člověku platný soucit, anebo schopnost pochopit osudy druhého, když možnost pomoct není v jeho silách.

Už jsem několikrát se zmíněnou nežádoucí vlastností, za kterou snad ani nemohu – něco je v rodové tradici a něco nejspíše vinou křesťanské výchovy, narazil. Na známém internetovém deníku jsem kdysi vystoupil v diskuzi s názorem, že současné zvyšování nájmů pomůže sice majitelům domů, ale může zavinit ještě větší chudobu lidí, žijících už tak velice skromně. Na moji poznámku reagoval jeden rozšafa: dejte se denně o pivo nebo o dvě piva méně, a budete na vyšší nájem mít. Nepovažoval jsem za nutné odpovědět, i když jsem měl sto chutí napsat asi toto: Ty mudrci, já nebydlím v nájemním bytě, zdražování nájmů se mne netýká, jen je mně těch, které toto příliš bolestivě postihuje, líto. Kromě toho, pokud dovolíš, na pivu bych asi moc neušetřil: vypiju tak tři nebo čtyři piva – za rok. Jsi schopný pochopit, že jsou na světě lidé, kteří nevynikají lhostejností k osudu bližního? Odpustil bys mi, že já k takovým lidem patřím?

Klíče od domu a od bytu nám kdysi odnesl jedné noci zloděj. Musel jsem tedy vyměnit zámky a pořídit k nim klíče. Dívenka, která pracovala jako prodavačka v zámečnictví, mně při našem krátkém rozhovoru řekla, že její sousedka má osmitisícový důchod, a když zaplatí nájem a tzv. energie, zbudou jí na veškeré živobytí dva tisíce. Neuvažuji, zda se dá za to žít. Musí se, a není takových případů zrovna málo… Možná by mne někdo poučil, že si paní může zažádat o příspěvek na bydlení. Do jaké míry to pomůže, sám nevím, a tudíž nemám odvahu to posoudit. S nářky typu: „Narodila jsem se tu, bydlela jsem tu přes šedesát let, a teď mě spekulant chce dostat z bytu, a na dotaz po nějakém odstupném mi řekne – ale paní, to už se dneska nedělá“, se ovšem setkávám.

Každý z nás občas vídá bezdomovce, v tramvajích, parcích, čekárnách na nádražích, v televizních reportážích. Jsou lidé, kteří je považují za odpad společnosti, jsou dokonce bezcitní hnusáci, kteří se nestydí jim ubližovat. Nemohu, až na malé výjimky nikomu z těch lidí bez domova pomoct, ale mám vedle nich pocit stísněnosti a neurčitých výčitek svědomí. Já ráno vylezu postele, vyhřáté mým vlastním tělem, v koupelně se umyji a obden i oholím, ukrojím si kousek chleba, udělám si čaj, a nasnídám se.

Dokud budu doma, budu v teple, v bytě s televizorem, knihami, a přiměřenými zásobami jídla. To všechno je pro mne běžné, a nijak o tom neuvažuji. Oni jsou sice také lidé, jako my všichni, ale to všechno, co je pro nás běžné, je jim odepřeno. Že si za to mohou sami? A kdo to ví, kdo to může posoudit, a i kdyby tomu tak bylo, je to v pořádku? Není k jejich údělu naše společnost příliš lhostejná?Zvláštní druh vcítění má většina z nás k našim zvířecím příbuzným. Snažíme se, aby se naše zvířátka, ať už pejskové, kočičky, nebo jiní, měla dobře. Náš kocourek, černý miláček domu, baští rád hovězí játra. Sháníme mu je, i když to není vždy snadné. Náš kocourek se má dobře, může být vždy sytý, a i když má krásný černý kožíšek, snažíme se, aby nemusel být venku déle, než je bezpodmínečně nutno. Chceme, aby mu nikdy nebyla zima.

Máme také fenečku, kterou jsme si přivezli před několika léty z útulku. Byla dost ustrašená a velice skromná. Obou vlastností se postupně dokázala zbavit. Je sebevědomější, a velice, velice mlsná. Dnes už jediný tvor, který u nás žere (pardon – jí) všechno a nevybírá si, jsem já sám…

Empatie by mně dělala potíže, pokud bych měl provázet někoho, třeba některé dítě z příbuzenstva, do zoologické zahrady. Já vím, že některé zvířecí druhy vděčí za to, že doposud existují, právě zoologickým zahradám. Já ale stále, byť mlčky, mezi ploty a mřížemi, pociťuji jakousi divnou úzkost z vědomí, že ta zvířata jsou zbavena svobody. Hodně se časem změnilo k lepšímu, velké zoologické zahrady mají snahu udělat zvířatům prostředí co nejvíce podobné tomu, v němž by žila normálně. Přesto jsou chvíle, kdy se kdesi uvnitř, nevím, zda v mysli nebo v srdci, ozve soucit… Zvláště se snažím vyhýbat se opičím klecím. Připadá mi, jako bych se díval do vězeňské cely nebo do bytu velice chudých lidí, a není mou vinou, že o obojím něco vím…

Vraťme se ale zase k lidem: i tady je podnětů k znepokojení a soucitu dost. Vyslechl jsem krátký rozhovor pokladní v jednom supermarketu s její přítelkyní. „Kdybych nemusela“, říkala ta pokladní, „nebyla bych tu ani minutu. Tady zaměstnanec jako by ani nebyl člověk, a neustále se mu vyhrožuje pokutou“… Chtěl bych se zeptat: zajímá vůbec někoho osud špatně placených současných otroků?

Dost podnětů pro empatii nám dává i televize. Často, velice často, nám ukazuje osudy těch, jimž bylo nebo je ubližováno, a kteří se přitom nemohou dovolat spravedlnosti. Viděl jsem reportáž o tom, jak úspěšný podnikatel ztrpčuje život sousedům, obtěžuje nejbližší okolí uhelným prachem ze svého překladiště, a úřady, na které se poškozovaní lidé obracejí, předvádějí svou lhostejnost nebo neschopnost.

Viděl jsem v televizi vyprávění o osudu zahradníka, kterému ničí práci i život ruský zbohatlík, který koupil zámek v sousedství a má dost peněz na ochranku, používanou jako rotu zločinců, i na snaživé advokáty. Nestoudnost, s níž tyranizuje své okolí, připadá jeho blahorodí zřejmě samozřejmá.

Soucit se v člověku ozve i při zprávách o severních Čechách. Ve Varnsdorfu, ve Šluknově i v Novém Boru se dalo ještě nedávno žít. Pak vstoupí na scénu hamižnost nových majitelů domů, většinou spekulantů s nemovitostmi, a téměř ze dne na den se všechno změní. V ubytovnách či bytech s nekřesťanským nájemným, které z velké části formou příspěvků na bydlení platí město, přibudou stovky tak zvaných nepřizpůsobivých.

Žít vedle nich je za trest, kdo to někdy zažil, dobře to ví. Lidé se proti situaci, která vznikla cizí vinou, bouří, a bouří se právem. Nechtějí nic mimořádného, chtějí jen žít jako lidé, nebýt obtěžováni hlukem, stálou hrozbou pouliční kriminality, nechtějí žít s trvalým pocitem ohrožení. Mají právo být nespokojení, mají právo žádat od úřadů a od složek, které si platí, ochranu normálního, klidného života. Dočkají se jednou?

Nevím. Vyzpovídal jsem se tu z empatie, tedy z vcítění. Vím ale, že to někdy není ten správný cit. Tady, v poměrech, které známe ze života i z televizních reportáží, nepomůže vcítění. Zde by pomohl spíše vztek. A pokud možno vztek velice důrazný, hromadný a dobře organizovaný.

 

 

Aktualizováno: 8.11.2011 — 21:01

187 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Dovolte mi, prosím, na rozloučenou (bylo by skoro záhodno) pár slov: děkuji Vám všem, kdo jste mne pochopili, děkuji i Vám, kdo mé články nemáte rádi (proč ne? Já třeba se vyhýbám bulvárním tiskovinám, i když jsou u nás nejprodávanější), děkuji i Vám, kdo jste projevili nesouhlas. Nemám ale v úmyslu něco podrobně vysvětlovat paní, která věnovala mé kritice tolik úsilí. Jsem totiž, odpusťte, také jenom člověk a mám právo se naštvat nebo urazit. Pokud jsem napsal cosi o podmíněnosti přísloví, že „Každý je svého štěstí strůjcem“, měl jsem na mysli, že člověk je tvůrcem svého osudu, ovšem jen za příznivých okolností… Ve válce, v nacistickém koncentráku, v Gulagu, při nechtěném setkání se zločinci, v hospodářské krizi, při nezaviněném neštěstí, a při nesčetných nepředvídatelných událostech, to přece platit nemůže a také neplatí… A ke konci článku – že by změně pomohl vztek důrazný a dobře organizovaný, zde není třeba myslet na ozbrojená povstání, na lynč, dokonce ani ne na v poslední době tolik doporučované defenestrace. Někdy pomůže i dohodnutá občanská neposlušnost…
  Nemám v úmyslu dělat k svému článku vysvětlující komentář. Článek není technickým návodem ani politickou agitkou. Lze mu snad i bez vysvětlování rozumět kouskem mysli a kouskem srdce…
  Rád bych se ještě zmínil o jednom typu diskuzních příspěvků , které by mne jako by podporovaly, s poukazováním na srovnávání s nedávnou minulostí. Myslím, že mně spíše trochu škodí. Nejsem spokojen se současnými poměry, ale ujišťuji, že bych se nechtěl vracet před rok 1989 a dokonce ani ne před rok 1889. Naštěstí to snad ani nejde…
  Přeji všem hezký víkend.

  1. Vždycky když mě něco naštve si vzpomenu na slova svého kolegy, že člověk by měl být pozitivní, protože negativní emoce jsou destruktivní a nikam nevedou, snad jen k přenosu negace na další. Jemu se to fakt daří a tak je stále dobře naladěn. S ním se dá i příjemně diskutovat, i když zrovna nasdílím jeho názor. Je to pro mne velmi těžké, být pozitivní ve fázi naštvanosti, ale když už si to člověk uvědomí, pomáhá to. Dávám si závazek být více pozitivní, čímž nechci sdělit nic jiného, ani mezi řádky a tak trochu se i zastávám pana Pavla.

 2. K článku mohu říci jen jedno: Smutná a krutá pravda. Ale o ničem jiném kapitalismus, s malou výjimkou skandinávských zemí, nikdy nebyl! Kdo nemá peníze, není v tomto systému člověk, ale bezprávný otrok, který je nucen dřít jak nevolník za minimální mzdu a když nevydrží a padne, je odkopnut do odpadků. Ať byl bolševik sebehorší, takto nechutně se, s výjimkou několika nepřizpůsobivých elementů,s nikým zacházet nesmělo. (devil)

  1. Krakonoši, vždycky jsem se zajímala o historii a myslím, že o ní něco vím. Nikdy ve známých dějinách nebyla společnost (vědomě nepíšu politický systém či zřízení) přátelská ke všem.
   Píšeš, že za bolševika se „takto nechutně se s výjimkou několika nepřizpůsobivých elementů,s nikým zacházet nesmělo“.
   Jenže:
   Kolik je „několik“? Bylo těch „několik nepřizpůsobivých elementů“, se kterými se za dobu mezi roky 1948 – 89 zacházelo jak se zacházelo, víc nebo míň než těch „nevolníků odkopávaných do odpadků“? Ti druzí jsou pro jistou skupinu občanů také „nepřizpůsobiví“. Abychom si rozuměli, mně je líto obojích.
   Zdaleka si netroufám hodnotit, zda je přizpůsobivost kladná nebo záporná vlastnost. Bez ní by lidstvo dlouho nepřežilo, ovšem pokud budeme jen klopit uši, zůstaneme v područí toho, kdo nemá stejné zábrany.

   1. To, že nikdy nebyla společnost přátelská ke všem je hlavním a jediným důvodem neslavných konců všech předchozích civilizací a stejný osud čeká i tu naši a už brzy. Je zbytečné se ptát, jestli nějaká ,,revoluce“ bude, spíš si položme otázku kdy to bude a kdo ji (specielně u nás) uskuteční, zda 80% občanů, které tato vláda hodlá v dohledné době úplně ožebračit, nebo koalice muslimů a hnědočechů.

    1. Tech 80% bude natolik ozebraceno, ze nebude moci detem koupit iPhone. Lide jsou tak rozmazleni, ze za ozebraceni povazuji situaci za jakou by pred neprilis davnou dobou byli vdecni. Bude tech vasich 80% bez pristresi? Bez teple vody? Bez topeni? Bez jidla? Ale houbeles! Bude bez noveho mobilu, nove televize a noveho auta.
     Prusvih bude, ale ozebraceni 80% pricent obyvatelstva duvodem opravdu nebude.

     1. Těch 80% bez přístřeší, auta a dalších zbytečností opravdu bude, na to můžeš vzít jed! Byl jsem na Slovensku dva roky po tom, co Dzurindova vláda začala blbnout stejně, jako teď ta naše. Konkrétně v Margecanech byla většina domů bez proudu a plynu (neměli čím zaplatit, takže dodavatelé je uřízli), v celé vesnici nebylo jediné zvíře, včetně psů koček, krys a myší a lidé doslova a do písmene jedli trávu. Neoficiální informace říkaly cosi o tom, že několik set lidí na středním a východním Slovensku na následky ,,pravicové odtučňovací kůry“ zemřelo. Je naprosto logické, že vládní cenzura (neoficiální, ale perfektně fungující) tyto informace stopila.

  2. Tak s tímhle prohlasenim nemuzu souhlasit ani v nejmensim….tísíce popravených pro nic za nic , zavřených nevinných lidí, lidi vyhozenych z prace jenom pro politicke presvedceni nebo na udani, deti techto lidi, co nemohly studovat…lidise znicenymi zivoty v dolech a lagrech take pro nic za nic ( nebo jen proto, ze chteli zit jinde a snazili s eodejit z toho raje na zemi)..tohle mily Krakonosi umel vas milovany bolsevik! Pokud to je pro vas par neprizpusobivych, tak uz nevim, o cem dal mluvit.

   1. Tisíce? Blafeš! V těch lágrech byli také kriminálníci a bylo jich tam požehnaně! Mne studovat také nepustili a udělali dobře; vyučil jsem se řemeslo a školu jsem udělal o tři roky později jako dělník. Díky praxi jsem ji udělal levou zadní a s vědomostním potenciálem a manuální zručností, kterou jsem touto kombinací získal jsem si mohl dovolit na těch několik ,,pravověrných“ z vysoka … Oni totiž věděli, že za mne neseženou adekvátní náhradu, takže mi bez problémů procházelo i to, za co ty ostatní, které tím pádem naprosto oprávněně nazývám nepřizpůsobivými, chodili bručet! Už jistý pan Darwin blahé paměti napsal, že druh, který se nedokáže přizpůsobit svému okolí, zanikne! Takže buď tak laskav a jdi kňučet jinam! Pro mne je podstatné, že před r. 1989 dosáhlo na průměrný plat 90% zaměstnanců, práce byla, bylo jí dost a kdo uměl, měl se mnohem líp, než dnes. Kriminalita prakticky nulová, na ulicích bezpečno a i z toho průměrného základního platu se dalo ušetřit. V celém státě byly dvě banky; státní pro podniky, československá spořitelna pro občany a bohatě to stačilo! Kdo a z čeho má dnes živit ty tisíce zbytečných úředníků, navíc peníze z těchhle pofidérních ústavů, místo aby zůstávaly v české ekonomice, mizí v zahraničí!

    1. Na prumer dosahlo 90%? Tak to je primo na Nobelovku z matematiky. Skoda ze se neudeluje.
     Mohl byste nam vysvetlit jak je to mozne? To melo 9% lidi zaporny plat?

 3. Vážený pane Pavle, mohl byste mi prosím vysvětlit, proč reagujete pouze na kladné komentáře ke článku, který vyvolal poměrně vzrušenou diskusi? Snad bychom si i my, kteří máme otázky, zasloužili nějakou odpověď?

  1. Nikde není psáno, že by autor musel reagovat a cokoliv vysvětlovat. Když se mu nechce, je to jeho právo a jeho problém.

   1. Ano. Je to právo autora. Stejně tak je právo nás, diskutérů, si o autorovi učinit úsudek, právě pro to, jak se k diskusi postaví.

 4. Mam potrebu se pana Pavla zastat, ale bohuzel jsem to nemohla udelat driv. Souhlasim, ze v urcitych situacich „vciteni“ nestaci a dobra davka nastvanosti se musi dostavit. Ono kdyby se treba ty lidi v kolonialni Americe nenastvali/nevztekli, tak by jeste dlouho odvadeli plody sve prace do Anglie. A po tezkych bojich vznikla docela dobra zeme. Soustredit se jen na sve niterni pocity a osobni pohodu (prominte, nenapada mne lepsi slovo a nemyslim to v zadnem pripade pro nikoho ironicky), by je drzelo v podruzi. Zrovna jako kdyz v 60. letech minuleho stoleti segregace uz byla neudrzitelna, a lide se nastvali – nekteri bili a samozrejme cerny. A to byl organizovany protest, protoze jinak by to neslo. A jinak by to neslo ani s tou americkou revoluci. Narozdil od americke revoluce, ti, co protestovali, byli v podstate mirumilovni, viz Dr. Martin Luther King. To byli ti, co oponovali, co byli nasilni. Takze to spektrum je siroke, a tezko generalizovat. Ono mozna, ze to pan Pavel myslel na soucasnou situaci v CR, lidi rozladilo. A o pomerech v CR se nerada vyjadruju, pac tam neziju.

  1. Děkuju, Hani. (inlove) Už níže byla řeč o tom, že zdravá naštvanost, oprávněný vztek může být dobrým impulsem ke změně. Ale organizovaný vztek? Je to právě o těch slovech, Hani.
   Sama píšeš: „A to byl organizovany protest, protoze jinak by to neslo. A jinak by to neslo ani s tou americkou revoluci. Narozdil od americke revoluce, ti, co protestovali, …“
   Nepíšeš, že to byl organizovaný vztek, protože přesto, jak dlouho jsi mimo české jazykové prostředí, velice dobře cítíš, jaký je v tom rozdíl. Kdyby pan Pavel použil slova organizovaný protest, neměla bych důvod protestovat. 🙂 Ale on volil slova jiná a já se marně ptám, co jimi myslel. Úvodní a závěrečná slova každého textu nebo řeči jsou vždy nejdůležitější a mají vzbudit zájem a člověka někam nasměrovat. Proto mi to použití onoho spojení s samém závěru předem připraveného článku tolik vadí.

 5. Prečítajme si všetci ešte raz článok,ale pozorne-prosím.Nie je o prísloviach,ani o pranostikách.Je o ľudskosti,o nespravodlivosti sveta a vlastnej bezmoci zmeniť to,ale aj o potrebe to zmeniť.Nie je militantý,je múdry a smutný.

  1. VERENKO, PŮ A OSTATNÍ, CO JSTE PIOCHOPILI SMYSL TEXTU PANA PAVLA. S VÁMI SOUHLASÍM PO VŠECH STRÁNKÁCH. Z DNEŠNÍ DISKUZE JE MI MDLO A NEMOHU DODAT JEN TOTO: VAVE, BRZDI PŘECE TROCHU. ANI TY NEJSI NEOMYLNÁ. NEZNÁŠ A NEMŮŽEŠ ANI ZNÁT VŠECHNU MOUDROST SVĚTA.VLASTNĚ MAJITELKOU TÉTO DOMÉNY JMÉNEM NÁŠ ZVÍŘETNÍK NEJSI PŘECE TY SAMA, ALE DEDE A JEJÍ RODINA, TAKŽE ONA ROZHODUJE,CO TU MŮŽE ČI NEMŮŽE BÝT ZVEŘEJNĚNO. A TEN ČLÁNEK SEM PATŘÍ .NENÍ V NĚM NIC JINÉHO, NEŽLI VYJÁDŘENÍ JISTÉHO NÁZORU NA VĚCI KOLEM NÁS. TO, ŽE JE TO NÁZOR ODLIŠNÝ OD TVÉHO, NEZNAMENÁ, ŽE NUTNĚ MUSÍ BÝT ŠPATNÝ.VŠAK MŮŽEŠ Z DISKUZE ODEJÍT TY, KDYŽ SE TI ČLÁNKY NELÍBÍ. MOŽNÁ, ŽE NAJDEŠ UPLATNĚNÍ JINDE. PÍŠEŠ SKVĚLÉ FEJETONY, ALE…RADĚJI UŽ DOST, UŽ JSEM SE VYJÁDŘILA SNAD DOSTATEČNĚ A JDU SPÁT. DOBROU NOC VŠEM.

   1. I my ostatní jsme pochopili smysl článku.Jediné, nad čím jsme se pozastavili (já, Vave a pár dalších) jsou poslední dvě věty. Vave požádala o vysvětlení, jak to autor myslel. Toho se jí (nám) nedostalo, ačkoliv autor měl možnost toto vysvětlení poskytnout, reagoval i na pozdější komentáře.

    1. Taky jsem čekala na vysvětlení pana Pavla. I na mne jeho poslední dvě věty působily dost militantně. Ale v komentářích jsem nenašla ani odpověď na otázku Vave, ani důvod k rozhořčení, které se zmocnilo Lenky S.

    2. Jak to autor myslel? naprosto jednoznačně! Zlo se nedá tolerovat, pokud nechceme, aby nás pohltilo. Je nutno se mu vzepřít, v krajním případě i instalací oprátek a se zbraní v ruce. Cancy, že pravda a lásky zvítězí nad lží a nenávistí jsou na dvě věci, protože nad mocí peněz, ovládaných zločinci, lze zvítězit jen přesně mířenou střelbou.

     1. Právě z obavy, že někdo panu Pavlovi přitaká takovým způsobem, jsem odmítla jeho slova „organizovaný vztek“.

     2. A k cemu instalace opratek a zbrane v ruce vedou nam predvedla uz (z naprosto nepochopitelneho duvodu stale vychvalovana) francouzska revoluce. Terorem zacala, povrazdila vlastni organizatory a na teror zasla. A ani ji to netrvalo tak dlouho jako v minulem stoleti v Rusku … rusu holt bylo „mnogo“, tak dele trvalo, nez se jich vzajemne v boji o moc a ve snaze popravit soupere nez oni popravi me pomlatilo dost, aby to cele spadlo jak domecek z karet.

      1. Až co nevidět, spadne EU, bude to mnohem horší, než Francouzská revoluce a VŘSR dohromady.

   2. LENKO, VEŠKEROU EMPATII, O KTERÉ SE MLUVÍ V ČLÁNKU, PRO MĚ SMAZALA SLOVA O ORGANIZOVANÉM VZTEKU. KDE NASTOUPÍ VZTEK, ZEJMÉNA ORGANIZOVANÝ VZTEK, TAM PRO MĚ KONČÍ VEŠKERÁ EMPATIE. ZAZNĚLO TO I V JINÝCH KOMENTÁŘÍCH, ORGANIZOVANÝ VZTEK JE TOTIŽ LYNČ. A PROTI TOMU SE OHRADÍM VŽDYCKY.

    PTALA JSEM SE PANA PAVLA NA VYSVĚTLENÍ, PROČ TA PRO MĚ NEPOCHOPITELNÁ SLOVA POUŽIL, CO JIMI MYSLEL, ALE ODPOVĚDI SE ZŘEJMĚ UŽ NEDOČKÁM.

    1. A JEŠTĚ NĚCO, NEPOLEMIZOVALA JSEM S ČLÁNKEM, NÝBRŽ JSEM SE ZABÝVALA JEDNÍM PŘÍSLOVÍM.
     A JEN A POUZE JSEM VYJÁDŘILA NÁZOR, ŽE POSLEDNÍ DVĚ VĚTY NA ZVÍŘETNÍK NEPATŘÍ.TO NENÍ ROZHODOVÁNÍ, ANI UPALOVÁNÍ, ANI ZAVRHOVÁNÍ OSOBY PANA PAVLA, JE TO VÝHRADNĚ ZAVRHOVÁNÍ TÉTO FORMY VYJADŘOVÁNÍ NESOUHLASU A TOUHY PO ZMĚNĚ.

     1. Pane Milane mnohokrát jsme s přáteli rozebírali pořekadla,nasmáli se nad Jirotkovým podáním přes tetu Kateřinu. I pofňukali nad zneužíváním těch co maj zadarmiko co my ne a mlátěj nás s výsměchem po hlavách,porovnávaje neporovnatelné.Napsal jste článek posmutněle.Já Vás chápu,mám silné sklony k pesimismu.Snažím se to měnit.A výkřiky po radikálních řešeních mi taky semo tamo uniknou.A to vím,že násilí nic neřeší, věci se tím zhorší.Myslím,že Renata a Vave byli v reakci zbytečně příkré.Nedivím se,že nepodáváte požadované vysvětlení.Jakkoli je Vám k němu nabízen prostor :)) .Někoho prostě baví vysvětlovat a vysvětlovat,vysvětlovat,obhajovat a někoho ne.
      Hezké užití krásných listopadových dnů přeju. Tady jsou předpisové.Mrazivé ráno,slunečný den,chladný večer a měsíčná noc s šedivcem.Kéž ještě pár dní vydrží.
      Chybí mi sluníčková Veram, snad se jí zdravíčko zlepšuje.

      1. Někoho prostě baví vysvětlovat a vysvětlovat,vysvětlovat,obhajovat a někoho ne.
       To je výstižné.

       1. Člověk by měl dokázat vysvětlit svůj veřejně prezentovaný názor. Mlčení autora vybízí k domněnce, že ho vysvětlit prostě nedokáže.

   3. Milá Lenko, není třeba Vave posílat pryč – ona také nikoho pryč neposílá. Poslední věty článku se mi také nelíbily – a ve svém komentáři jsem to napsala. Přesto jsem článek vydala. A Vave se na význam oněch vět pana Pavla ptala – odpověď nedostala. Proto i já ty poslední věty stále chápu tak, jak jsem na ně reagovala. Tedy v podstatě stejně jako Vave.

 6. Nu což, mohutná diskuze se rozpoutala na Našem zvířetníku. Většinou se tu ale nediskutuje s mým článkem ani se mnou, spíše, zvláště u nejagilnější diskutující, s poněkud svévolným výkladem mého textu. Nezavrhuji česká (asi nejen česká) přísloví, jen hovořím o jejich podmíněnosti, což snad kromě skalních dogmatiků každý pochopí. Také interpretace mých slov o vzteku je zavádějící, ale budiž, chce-li to někdo chápat militantně, má možnost.
  K jakémusi prohlášení, že by můj článek neměl být na Našem zvířetníku, tu skutečně došlo. Příliš mne to neudivuje. Dost velký kus života jsem prožil v době, kdy mnohem lepší a talentovanější lidé než jsme my nesměli publikovat, a řešili to samizdatem. Tenkrát ještě nebyly počítače a internet. Zato cenzoři byli už tenkrát.
  Pokud se Vám bude chtít pokračovat v diskuzi, nic proti tomu. Teď ale už, prosím, beze mne.

  1. Pane Pavle, ke svému „poněkud svévolnému výkladu“ Vašeho textu bych ráda připomněla svou žádost o to, abyste upřesnil, jak jste svá slova myslel. Zůstala bohužel bez odpovědi. Co se týká další diskuse, snažila jsem dobrat toho, jak je to vlastně s tím štěstím, nebyla to polemika s Vaším textem, ani jeho svévolný výklad, jen jsem se soustředila na to, zda a co nám jedno konkrétní přísloví říká.
   ***Vave napsal:
   9.11.2011 v 09:36
   Článek samozřejmě ano, poslední věty ne, pane Pavle. Nezlobte se, ale cítím v tom ozvěnu onoho „vstanou noví bojovníci“.
   Na Zvířetníku asi nenajdete člověka bez empatie. Že všichni cítíme občas bezmoc, bolest, strach o druhé či dokonce vztek na někoho, to je jisté. Ale organizovat ten vztek?
   Prosím, třeba jde o nedorozumění. Můžete mi blíže vysvětlit, co jste tedy myslel těmito větami:
   „Zde by pomohl spíše vztek. A pokud možno vztek velice důrazný, hromadný a dobře organizovaný.“
   Děkuji Vám. ***

   1. Aneb: Na hrubý pytel hrubá záplata! Ke své vlastní škodě jsme v 89. na toto přísloví pozapoměli a teď sklízíme zasloužené ovoce své nedůslednosti. Jak jsme s manželkou komunisty ani trochu nemuseli, tak příště budeme volit KSČM a věřím, že nebudeme sami. Vykydat hnůj z chléva sladkými řečičkami nelze, je nutno vzít vidle a plivnout si do dlaní. A lepší a účinnější je deset minut práce, než týden žvanění.

  2. Pane Pavle, ale to mne moc mrzí, jestli jste na nás zanevřel. Pochopte – někteří z nás mají vaše články rádi, někteří zase ne. Ale to je lidská přirozenost, ne každému se líbí to stejné.

   Je mi líto, že se diskuse vrhla převážně na poslední odstavec vašeho článku – docela by mne bavilo probírat jednotlivá přísloví dle zkušeností lidí.

   A Vaše články na NZ určitě patří – kdyby tomu tak nebylo, tak je Dede mezi nás nepustí. Ale chápu, že některé výroky vás ranily – na druhou stranu jsou tu příspěvky, které s vámi souhlasí – no a mezi nimi je celé naše zvířetnické spektrum. To víte, každý má jiné zkušenosti, jiný způsob vyjadřování a jiné názory na život – ale vesměs se tu máme všichni rádi (i s našimi chybami).

   Milane, zůstaňte s námi – ne vždycky si porozumíme, ale zůstalo by tu bez vás prázdno. (h)

 7. Když jsem objevila Zvířetník, byla jsem šťastná, že mohu s někým sdílet své pocity a taky jste mne všichni bez rozdílu, obohatili o zkušenosti z různých oblastí. Jeden si tu může nechat pohladit zemdlelou dušičku a to je moc dobře. Ne každý musí s každým souhlasit ale respektujeme navzájem svoje názory a bez přeřvávání, slušně a pokojně a tak bych si přála aby to zůstalo.
  Nedivím se ani frustraci z dobových problémů, zvláště když spravedlnost a pravda dostává zabrat.
  Ovšem je to vždy na nás kam až to necháme dojít. Ale sama vím dobře , že i jeden jediný člověk může něco změnit, když za tím jde a nenechá se odradit. Nejhorší je lhostejnost a rezignace. Svět a světonázor se stále vyvíjí,lidé začínají ve světě protestovat proti všemu. Je jen ve hvězdách (nebo ne ?)co udělají naši studenti po zavedení progresivního školného.A jestli si vlády a státy zase vypěstují lumpenproletariát bez možnosti práce, bez příjmů,se zadlužeností,bez střechy nad hlavou , pak jen Bůh suď, co nás čeká. To všechno patří k vývoji společnosti a ti vládnoucí by si to měli uvědomit.
  Dnes to bylo trošku napjaté a to není na škodu, bystří to rozum. Dobrou noc všem. (wave)

  1. Děkuji Vám.
   Nejsem si ale jist, zda už není trochu pozdě. Lumpenproletariát nejspíše už vznikl. U nás ale máme ještě lumpenburžoasii. A kdysi, na jiných stránkách, mně napsal jeden z diskutujících, že SPRAVEDLNOST je abstraktní pojem. Měl pravdu… (h)

  2. …vládnoucí by si to měli uvědomit… Odkdy umí zapařené modré piliny, co mají naši papaláši místo mozků, přemýšlet? Začátkem roku zvedli spotřební daň na naftu a teď brečí, že vybrali o třetinu míň, než loni! Ale daň nesníží.

 8. Já čtu pana Pavla ráda i přes to, že (jak zminuje Matylda) jeho články mají spíše smutný až pesimistický nádech. S tématy nemusí jeden do písmene souhlasit, přesto dávají velký prostor k zamyšlení. Došla jsem z nich k názoru, že pan Pavel zřejmě neměl lehký život a (asi) mu bylo bývalým režimem ukřivděno. Překonat životní těžkosti mu určitě pomáhá jeho milá paní, rodina a v neposledním zvířata (jeho, či ta v přírodě), která tolik miluje (včetně myšek). Ale občas „němá tvář“ či rodina nestačí, a on se prostě potřebuje někomu (někam) od svých tížívých pocitů vyzpovídat, ventilovat je. A podle mého je právě Zvířetník to správné místo. A ne každý to dokáže takovou formou, jako právě pan Pavel. Možná se někteří s jeho zpovědí v článcích třeba i ztotožňují, ale sami by to tak „veřejně“ nenapsali, je to příliš soukromé (vnitřní) cítění. Možná právě proto jsou v diskusi tak rozdílné názory. A já s nimi souhlasím – tedy ne vždy se vším, ale v každém je kus pravdy – osobní názor dotyčného. Moc se mi líbí Terryho citát o svíčce, J.Honzy „strojvedoucí“ svého štěstí, to, jak Vave vnímá „strůjce štěstí“, názory Baty, Apiny a vůbec všech, kteří se vyjádřili. Podle mne je štěstí tak trochu něco jako to hrát hru „Život“ s kartami, které nám osud rozdal. Někomu to jde snadno, někomu hůře, někomu vůbec ne a vzdá to. Někdo si ty svoje karty drží úzkostlivě těsně u těla, jinému nevadí, když do nich jiný nakukuje, připadně poradí další tah.

  A osobně si nemyslím, že pan Pavel se svým „hromadným a organizovaným vztekem“ nabádal nějaký demoliční pochod „na hrad“, ale spíše něco podobného, jak to popsala Beda, MaRi či Abyt.

 9. Ona ta empatie celkově dost chybí, až si občas říkám, jak je to možné. Typicky – poslední dobou se bohužel začalo hulvátské urážení druhých označovat za „projev politické nekorektnosti“. Samozřejmě, je nesmysl být přehnaně politicky korektní, ale to ještě neznamená, že člověk má tak nějak automatické právo být na jiné zlý. Právo nenávidět. Občas si říkám, jak s tím ti lidé žijí, copak si neumějí představit, že někdo trpí jen kvůli jejich libovůli? Setkal jsem se s argumentací „já ty přistěhovalce nesnáším – je mi jedno, kdo jsou, jací jsou, odkud jsou, prostě je nenávidím a budu se k nim chovat jako dobytek protože prostě chci“. Že by naprosto postrádali schopnost vcítit se do uráženého? Proč musejí dělat a priori zle?

  1. FF, naprostý souhlas. Většinou, když někdo praví, že teď už nebude politicky korektní, vyřinou se z něj splašky, za které bych se já osobně velice styděla. Typický příklad – jeden náš místní městský radní od P., má blog na iDěsu, je mi za něj stydno.

  2. Každá akce způsobí stejně silnou, opačně orientovanou reakci.
   Kdyby se neblbnulo s patermíny typu „róm“ či „afroameričan“, o problémech se smělo mluvit, místo toho aby se pod vlajkou politické korektnosti umlčoval kdokoli, kdo se odváží promliviti křivého slova o někom s větším množstvím pigmentu … nezávisle na chování onoho opálenějšího … kdyby se skutečně měřilo všem stejnou mírou, tak by oprávněná frustrace nedostatečne „znevýhodněných“ nedosahovala úrovně nutící je hovořiti sprostě.
   A kdyby se vaše politologická vznešenost obtěžovala zapátrat proč že ten dotyčný nenávidí přistěhovalce, možná by zjistila, že důvodem je jejich podpora ze strany státu a chování jejich nebo jejich dětí. Když se člověk podívá na následky neuvážené imigrační politiky Francie, není překvapivé, že v něm přistěhovalci nebudí nadšení. Oni se ti původní příchozí taky kdysi chovali slušně a podívejte se na jejich dětičky.

   1. Jendo, kroť se ve vyjadřování – je to hloupé. A pokud na použitém oslovení trváš, tak by bylo vhodné říkat to správně a oslovuj Andyho Vaše politologická a právnická vznešenosti, ano? 😛

  3. Na tom není nic k divení. Když politici denně vtloukají bezmozkům do hlavy, že ,,máme svobodu a demokracii“, vyloží si to bezmozek tak, že si může dělat všechno, co ho právě napadne. A protože je to bezmozek, napadají ho hlavně hovadiny. Absolutní svoboda totiž může existovat pouze tehdy, když jsem sám sameček na pustém ostrově uprostřed oceánu. Jakmile se dostanu mezi lidi, musí automaticky platit, že moje svoboda, bez ohledu na stav mého konta, končí tam, kde začíná svoboda ostatních. Jenže tohle lze bezmozky naučit jen pomocí patřičně pádných donucovacích prostředků. A zbohatlíky jedině tak, že jim majetek znárodníme, protože požadovat po státní reprezentaci postavení tlusté a vysoké hráze mezi politikou a penězi nemá absolutně šanci.

 10. Jen pro upřesnění – věta „Nejsem si zcela jistá, zda publikujete na správném serveru“ opravdu neznamená, že bych autorovi upírala právo na Našem Zvířetníku publikovat, jak se domnívají někteří diskutéři.

 11. Dovolím si připojit svůj názor na podstatu rčení „každý svého štěstí strůjcem“ – není on to spíš zpětný pohled? sarkastická glosa ex post? Takové nějaké pozdní a pro konkrétní případ už zbytečné upozornění, které může sloužit jako varování ostatním – „na tos měl myslet tehdy, když ses rozhodoval a neďka tady nefňukej, zorganizoval sis to sám?“
  Mám pocit, že dnešní chápání to trochu posunulo někam jinam a už to tam zůstává, stejně jako už všichni říkají movitý (pohyblivý) místo mohovitý (bohatý, zazobaný), hlavní protagonista (hlavní hlavní představitel) a podobně.
  Ona ještě i teta Kateřina u Jirotky to cítila spíš v tomhle smyslu, jako „vševědoucí“ reakci vox populi na něčí ztroskotání nebo jako normální reakci tohoto hlasu lidu na počin třeba děvenky, která se po čtvrté provdala za čtvrtého notorického alkoholika v domnění, že ho převychová.
  Nehledě na to, že lidová rčení věru nejsou Desatero a báječně si protiřečí, protože vznikala ad hoc, tu i node, k tomu i onomu. Nejlepší srovnávací vědecká studie na toto téma je proslov doktora Vlacha v již zmíněném Saturninovi.

   1. Nevím, jestli budeme mít příležitost se někdy potkat neb a protože na Brnění to mám trochu z ruky a naopak ty do Práglu a časově moc nestíhám, ale doufám, že někdy budeme mít možnost si popovídat. Tvé příspěvky totiž čtu s opravdovým potěšením.

    1. Můžete se potkat v Pardubicích na Perníkovém dubení..je to z Prahy i z brna na půl cesty….takže v dubnu se na Vás budu těšit… (h)

 12. Zajímavé. Někteří tu bojují proti organizování vzteku a lynčování… téměř s hořící pochodní v ruce.

 13. Pana Pavla čtu ráda. Nechápu tu zkratku a rovnítko u mnohých komentujících:vztek nebo organizovaný vztek = krveprolití, lynč, dav, násilí. Vztek se vůbec nemusí takto projevit. A pan Pavel taky k ničemu takovému nenabádá.

  1. Ptala jsem se pana Pavla, co myslel slovy:
   „Zde by pomohl spíše vztek. A pokud možno vztek velice důrazný, hromadný a dobře organizovaný.“, ale odpovědi jsem se nedočkala.
   Co si pod takovými slovy představujete Vy?

   1. Jediný možný způsob, jak donutit současnou a všechny budoucí politické garnitury, aby vládly v zájmu většiny obyvatel této země! A vzhledem k tomu, co jsou naši politici zač a co dělají (a nedělají) to po dobrém zaručeně nepůjde. Vyhnat svini od koryta nepomůže, ihned nastoupí dvě jiné. Jediné, co pomůže je, to koryto zlikvidovat a nechat je, ať táhnou škodit jinam. (je otázka, kde jinde jim to budou trpět).

    1. Jediny zpusob jak zlikvidovat koryto, je nechat lidem penize, ktere tim korytem protekaji a nechat je at sami rozhodnou o tom co si za ne koupi. Cim mene penez stat prerozdeluje, tim mene je koryt a tim mene je toho k rozkradeni.
     A trochu taky pomaha, kdyz je to prerozdelovaci korytko nekde kde na ne obcan aspon trochu dohledne. Coz brusel jehoz rozpocet uz dvacet let neprosel uspesne auditem opravdu neni.

     1. Tímhle způsobem dokážeš jen to, že stát nebude mít peníze lautr na nic, načež zbankrotuje a vznikne to, čemu se lidově říká obrbordel – v lepším případě! V horším se lumpenproletariát ozborojí a udělá z této země jediná obrovská jatka. Bohužel realita dnešních dnů dává jasně najevo, že tvůj recept (z dílny ODS) je nesmysl.

      1. Kdyz neco silne prezenete, pak to samozrejme vede k nesmyslum. Nektere pravomoci a s nimi souvisejici penize statu zustat musi, o tom neni sporu. O tom co vsechno je efektivni a rozumne, aby spravoval stat uz ovsem sporu je, kazdopadne to ze penize, ktere politikum a uradum neprojdou rukama, oni politici a urednici nemohou rozkrast, je zcela neoddiskutovatelny fakt.
       Cim vic je dotaci, cim vic je statnich zakazek, tim vic je korupce. Tecka. Proto co neni nutne resit pres stat, to pres stat reseno byt nema!

       1. Je legrace, milý Jendo, že občas máš velmi podobné názory jako Andy. Kdybys bůhvíproč neviděl rudě jen zahlédneš jeho jméno, možná byste se na lecčem shodli 😀

        1. Určitě bychom se shodli na tom, že je po příchodu do místnosti slušné pozdravit, ovšem psát o možné podobnosti názorů zrovna v tomhle vlákně je trochu úsměvné. Podpora EU, ať už v současném stavu nebo ještě hůř ve stavu k jakému usilovně směřuje, jaksi nejde dobře dohromady s názorem, že stát by měl řešit jen to co nejde efektivně řešit jinak.
         Jistě, EU s oblibou propaguje „subsidiaritu“ ovšem propagace a realita je někde jinde. Z každých deseti pravomocí které (často podvodem či vydíráním) získá od států tak možná jednu přesune kamsi na nižší úroveň a ještě ji omezí dotacemi a tunou předpisů.
         A pokud jde o to co mi na něm tak vadí, tak je to jeho svaté nadšení a pocit vlastní výlučnosti a přesvědčení, že on a jeho kamarádi z vysoké politologické jsou oprávněni říkat plebsu co si má myslet.
         A co se EU týče, tak ta ztratila veškeré zbytky legitimity tím, jak prosadila euroústavu. Tedy promiňte, Lisabonskou smlouvu.

 14. Snažila jsem se přečíst jak článek tak komentáře a jsem trochu rozpolcená – s něčím a někým souhlasím, něco či někoho nechápu a s něčím a někým nesouhlasím. Tak to holt chodí, ale pozitivní je, že každý můžeme napsat, co máme na srdci. Ovšem jedna vlaštovka jaro nepodělá, že.

 15. Nedá mi to, já prostě silně rozlišuji mezi větami:
  „Každý je svého štěstí strůjcem.“
  a
  „Každý je svého osudu strůjcem.“

  1. Samozřejmě chápu tvůj názor a respektuji ho. Štěstí je jistě možné dosáhnout i svým prostým bytím, vědomím.

   Já to prostě cítím trochu jinak, jinak bych asi byla budhistkou. Když jsem níže napsala „zde“, myslela jsem v kontextu dnešního článku, kde se o štěstí vyvolaných jen pocity toho kterého člověka nemluví. A slovo „štěstí“ jsem v tomto kontextu považovala za přenesený výraz. A to slovo „strůjce“ pro mě už představuje výraz nějaké aktivity – pozitivní nebo negativní.

   Jak ale je strůjcem svého postižení (a teď dosadím „štěstí“, „osudu“) člověk, který se narodí postižený? Dosáhl toho svým prostým narozením, nahodile. Některý má tolik morálních sil, že se s tím popere (a klidně vyzve „osud“ na souboj) a potom je šťastný, některý je šťastný jenom proto, že existuje, svým způsobem to chápu (a možná rodina okolo šílí), některý v těchto termínech vůbec není schopný uvažovat. A pokud třeba spadl se skály? Pak byl také strůjcem svého „štěstí“ nebo v tomto případě spíše „neštěstí“, „osudu“

   Jen vysvětluji mé pocity, nic jiného tím nemyslím, myslím, že se příště zase shodneme.

   1. Apinko (inlove) , je to na dlouhé philosophování, jak říká YGA :). Rozumím tomu, co říkáš, ale já to vnímám v různých rovnách.
    Nejen pro postižené a hendikepované lidi (je jedno, zda od narození, zaviněně či nezaviněně) je důležité, jak přijímají sebe a svět. Málokdo na světě je bez nějakých limitů. Jak je přijímáme, jak se s nimi vypořádáváme a jak přistupujeme k světu, to je opravdu otázka toho, jak si to ustrojíme sami v sobě. Ve stejném postavení – vile – těle – zaměstnání – městě – na dovolené můžeme být šťastni nebo nešťastni, podle toho, jak to uchopíme. A samozřejmě to není pasivní přístup k životu, ale to, jak dokážeme využít toho, co máme, co je nám dáno a přístupno. proto říkám, že jsme strůjci svého štěstí.
    Jiná otázka je, že když jsme nešťastni, nespokojeni, co děláme pro změnu. To je asi to, jak se obvykle chápe rčení, že každý je strůjcem svého štěstí. ALE! Někdy uděláme všechno, domůžeme se vzdělání, bohatství atd., jak jsi psala níže, ale štěstí to není, my nejsme šťastní. Protože schopnost prožívat štěstí nemáme v sobě. Neradujeme se z toho, co máme, neumíme to uchopit, využít, prožít.
    Pak je otázka, zda vůbec jsme schopni něco dělat. A pokud nejsme, zda je důvod v nás nebo je to vnější důvod. A co s tím vnějším důvodem můžeme nebo nemůžeme dělat. Etc …

    S autisty a s mnohými jinými onemocněními je problém celé roky, vždycky někdo „uteče“ z nějakých kolonek a je zle. To samozřejmě je k pláči i vzteku, je to chyba systému, která se neřeší nebo řeší dlouho, ale stejně to nezakládá důvod k organizovanému vzteku. K organizovanému jednání ano, k peticím a třeba i manifestacím, ale ne k vzteku. Protože vztek není konstruktivní, nic neřeší, je to emoce a pod tlakem emocí se špatně konstruktivně jedná.

    Mít postižené dítě-člověka v rodině, to je téma složité, protože to je zase mnoho navzájem propojených rovin – dotýká se to celé rodiny, psychiky, společenského zařazení a uplatnění, je tam materiální problematika atd. To je na úplně jinou diskusi, myslím.

    1. Apinko (inlove) , ještě jsem chtěla dodat, to jsou také jen mé pocity. A určitě nesnažím někoho „zlomit na svou víru“ a už vůbec ne upálit, jen se snažím vysvětlit, jak to vnímám. Jenže slova někdy pocity přes veškerou snahu špatně a neobratně vyjadřují.
     Možná ani ta neshoda mezi námi není tak velká, jak to vypadá. 🙂 (h)

 16. Pane Pavle,
  jsme názorově asi tak podobní jako noc a den, přiznávám, že jste pro mne dost těžko stravitelným soustem, nicméně NIKDY bych si nedovolil říct, že zde nemáte své místo. Kdyby jen proto, abych občas pochopil pro mne nesrozumitelné reakce některých mých sousedů.
  Asi to souvisí s tím citovaným příslovím, které mám raději v pozměněné formě: každý svého štěstí STROJVŮDCE. Tedy můžu mít smůlu, nemoc, můžu žít v hodně blbé době, ale záleží jen na mně a mém (byť i jen vnitřním) pocitu štěstí a radosti třeba jen z maličkostí. Prostě nevidět jen to šedé, špinavé, černé a „všem ubližující“.
  Neříkám, že občas nemám pocit, že ten či onen by měl dostat řádně přes hubu či jinou část těla či být zbaven strastí pozemských navždy, ale snažím se, aby ten vztek jen proletěl a nehromadil se, raději si dám kafe s MLP a projdem zahradu kde co kvete, roste, prospívá nebo si s zahraju či popovídám s dětmi (a mám obrovskou radost, když se jim něco podaří) nebo jdu něco opravit, postavit, dodělat, abych měl pocit, že na tomhle světě přece je VÍC toho hezkého! Brblání (u piva nebo na Zvířetníku) nechám jiným.

  1. Pod tuhle variantu o strojvůdci se podepíšu, sám jí používám už pár desítek let. Mašinu, na kterou jsme posazeni(obrazně řečeno) často nemůžeme ani vybrat, nebo její parametry dopředu určit- z individuelních, osobních, či obecných podmínek. Směr, či spíše její směřování, to už je pouze problém náš či našich blízkých společně s námi. Tady ale přirovnání poněkud kulhá ( já vím, jinak by se to nerýmovalo), ale nechat se směrovat pouze „ve vyježděných kolejích“ a nechat si bez vlastního přičinění přehazovat životní výhybky, tak to není skutečně „můj šálek čaje“. Jinak, co debatér, to názor. Samozřejmě, každý jede po jiné jízdní dráze a za jiných podmínek a s jinými spolujezdci, přímo řečeno, jako mašinfíra s jiným topičem a jiným vlakvedoucím. Pro si myslím, autor vyslovil svůj názor, svůj pohled-ze svého vlaku. Nemusím s nim souhlasit- ale jen do té doby, kdyby někdo podobný chtěl nastavovat moje koleje, výhybky na nich a tvrdit , že je jediný „železničářský pánbíček“ Tenhle dojem však po přečtení nemám- a ty blízké, kteří mohou do mé dráhy „kecat“, ty si nejen pečlivě vybírám, ale i dokážu podle potřeby udržet v uctivé vzdálenosti.Takže- Honzo- svůj vlak si řídí každý strojvůdce sám ! Souhlas !

  2. Pokud to takhle budou dělat všichni, tak se v těch, s odpuštěním sračkách, už velmi brzy utopíme. Plnou žumpu je třeba vyvézt a ne se tvářit, že to, co z ní přetéká je čisté a voňavé.

   1. A pokud jde o toho strojvedoucího: Jste totálně vedle, což mohu z vlastní praxe potvrdit. Strojvedoucí totiž musí dodržovat jízdní řád a rychlostní omezení a jinak nemůže zhola nic! To, kdy vyjede, kam pojecde a jak rychle pojede totiž určují jiní, specielně výpravčí! Výpravčí staví jízdní cestu, přičemž zabezpečovací zařízení povolí vlaku, podle polohy výhybek, maximální rychlost, výpravčí určuje, kdy vlak (ne)odjede a strojvedoucí na širé trati musí dělat pouze to, co mu výslovně povolují předpisy a znaky návěstidel, čili, podle našich pravdoláskařů, dokonalá totalita! Jenže pokud by se strojvedoucí zbouřili a začali chovat ,,svobodně“, byly by ČD během několika minut totálně v háji! Takže pokud se někdo z vás chce ohánět totalitou, važte velmi pečlivě slova! Jakákoli množina živočichů (i rostlin), pokud má prosperovat, musí dodržovat pravidla a zákony a chovat se tak, aby nepoškozovala oprávněné zájmy svého okolí. Jedinec, který nerepektuje nepsané zákony úlu, mraveniště, vlčí smečky a t. d. je okamžitě a nemilosrdně zlikvidován! My jsme ovšem ,,moudří“ a ,,rozumní“ takže tento svobodomyslný plevel, místo likvidace ještě chráníme a pak se divíme, že je to tu takové, jaké to je!

    1. Ke glose „vládce hor“. Je mi líto, že jste přehlédl drobnou, ale podstatnou část mého zamyšlení. Oněch pár slůvek znějících „řečeno obrazně“. Možná se vyjadřuji složitě a kostrbatě, ale vzhledem k celkové úrovni diskutujících na Zvířetníku vím, že velká většina dokáže pochopit smysl psaného slova. I tak díky za reakci (a za PŠM).

     1. Sorry, ale i obrazně řečený nesmysl pořád zůstává faktickým nesmyslem. Pokud mi nevěříte, zkuste si někdy zajít na nějaké venkvoské nádraží a ukecat fíru od nějaké lokálky, aby vás ssebou kousek svezl. I když realita lokálky je od hlavní trati (v mém případě Praha – Žilina – Praha) poněkud vzdálená. A svůj osud můžete mít pod kontrolou pouze tam, kde vám do něj nemůže mluvit nikdo jiný, čili opět a opět pokud budete sám na pustém ostrově. Pokud jste členem nějaké společnosti, lhostejno jaké, máte dvě možnosti: Buď se přizpůsobit a zapadnout, nebo se nepřizpůsobit a dříve, či později skončit špatně. A pokud se přizpůsobit z libovolného důvodu nechcete, musíte počítat s tím, že si to společnost nenechá líbit. Takže pokud někdo brečí, že byl disident a že dostával podus, je to jen a jen jeho chyba!

 17. Dobrý den, já bych tu snad jen místo vší diskuse připomněl jednoho klasika – Gribojedov a jeho „Hoře z rozumu“. Hořké, tvrdé, zklamané a bezmocné čtení o konci 19. století. Ano, devateníctého. Lidé a společnost se mění méně než si myslíme, věci vnímáme úkorněji, protože nám chybí to hlavní pro posuzování událostí, totiž odstup. Gribojedov byl m.j.diplomat, tak to měl z první ruky… Přečtěte si, pokud si chcete pořídit parádní zimní depresi.
  Štěstí a spokojenost nejsou objektivní děje, ale stavy duše, chcete-li. A jak pravil jiný hodně starý klasik – Lépe zapálit jednu svíci než prolínat temnotu. Pane Pavle, rozumím vám, ale nesouhlasím. Což nemění nic na skutečnosti, že vás rád čtu. A teď jdu zase chvíli škrtat sirkou, abych – možná – rozsvítil…

   1. Terro, můj hlubokosklon. Jdu hledat sirky 😉 Třeba najdu i třeba malý špaček svíčky….

  1. Tedy, terro, napsala bych přesně totéž, kdybych to uměla. Díky.
   Přidám ke všem příslovím a pochybám o jejich platnosti ještě jedno – Výjimka potvrzuje pravidlo.

  2. (h) Děkuju, terro (inlove) , to jsou správná slova.
   Ne proklínat nebo dokonce zhášet, ale zapalovat světla. Ano.

  3. „Lépe zapálit jednu svíci než prolínat temnotu“ – terro, krásně ses zase jednou trefil do černého, ale nepřijde mi to AŽ TAK v rozporu se závěrem článku… možná vnesu zas ještě trochu jiný pohled na věc, nevím

   vztek totiž znamená začasté aktivitu, jako protiklad pasivity, odevzdanosti… právě ze vzteku nad temnotou půjdu zapálit svíčku… možná, možná kdybych místo vztek použila slovo vzdor, bylo by patrnější jak to vnímám… a možná jsem ovlivněna prožitky hluboké deprese, kdy zlost, prostě moment, kdy se podaří člověka přivést k tomu, že se naštve, je vysloveně žádoucí, je konstruktivní… bez nějakého „naštvání se“ vůbec málokdy dojde k nějaké změně

   (skoro) všichni nadáváme, nebo jsme nějak nespokojeni s politikou a s politiky, s tím jak je vedena tato země, ale pokud svůj vzdor nevyjádří větší množství (co kdyby na Václaváku byla cinkala klíčemi osamělá skupinka pěti, deseti lidí?), tak se nic nezmění… takže přestože mi představa davu je vyloženě nepříjemná, bouří a ježí se to ve mně – jsem na pochybách, jako mezi dvěma šutry… i když největší problém mám asi spíše s tou organizovaností, já bytostně nerada když mě někdo chce organizovat (a stejně bytostně nerada někoho organizuji já), zase ale – jde to vůbec bez toho? máloco se udělá, pokud se toho někdo nějak neujme… ani naše zvířetnické srazy by nebyly, kdyby je nikdo nezorganizoval

   takže to mám v sobě trochu zmatené, mám o čem přemýšlet a určitě budu v průběhu dne číst diskuzi… ale s tím, že článek neměl vyjít, nesouhlasím… a nevím proč by sem neměl patřit – některým lidem (a kdyby i nekrásně všem) vadí závěr článku, ale to přece neznamená, že tu nemá být – možná z následné dikuse o kousek vyrosteme, obohatíme se

   i já třeba děkuji Vave za její pohled na rčení „každý sám svého štěstí strůjcem“ – nabídlo mi to úplně jiné vnímání, byť to semínko nesouhlasu ve mně stále je, musím o tom ještě přemýšlet, mně déle trvá věci si v hlavě „utřepat“

   takže já za dnešní článek děkuji (h)

   P.S.
   ještě k tomu davu… jakkoli začasté s Jendou moc nesouhlasím, dnes má u mě body za to, co napsal (momentálně je to v diskusi úplně dole, jako poslední příspěvek) – a to: „Měl bych to tomu taky rčení. Nebo citát nebo co to je. „Na každou otázku existuje jednoduchá, snadno pochopitelná, špatná odpověď.“
   A dav ze špatných odpovědí neomylně najde tu nejhorší.“

   1. Zdravé naštvání je určitě dobrý impuls ke změně, Bedulko. Ale organizovaný vztek mi spíš evokuje lynč nebo útok na Bílý palác.

    Dovolím si malou připomínku: Když si přečtete dnešní diskusi, od nikoho nezaznělo, že by pan Pavel neměl na Zvířetníku místo. Renata ocitovala závěr a zeptala se, zda si je pan Pavel jistý, že (to) publikuje na správném serveru. Já jsem pak řekla, že článek na Zvířetník patří, mimo dvě poslední věty.

    Tak trochu tím reaguji na větu v příspěvku jHonzy (a myslím, že ještě někdo to zmínil). Působí (nejspíš nechtěně) jako reakce na to, že by snad někdo z nás řekl, že pan Pavel zde místo nemá.

 18. Tak jo, já se přiznám. Články pana Milana Pavla od jisté doby jen prolétám, protože ze všech na mne čiší pocit ukřivděnosti a zatrpklosti. Jako by autor nikdy nebyl šťastný, nebo se nám vypovídal jen z těchto emocí. Pokud můžu, pomáhám, ale nehodlám se drásat věcmi, které nemůžu změnit. Svoje úsilí můžu napřít tam, kde to bude užitečné, ale svět nespasím. Proto mi dnešní článek naprosto nesedí.

 19. Milý pane Pavle, vaše životní zkušenost Vám nenapověděla, že mezi obětmi „dobře zorganizovaného vzteku“ byste byl velice brzy především Vy a široká vrstva Vám sociálně podobných i se svými pejsky a kočičkami? Copak jsme to už nazažili? A byla z toho spravedlivá společnost? Moje zkušenost mi říká, že ne.

  1. Souhlasím, baty. Z nespravedlnosti nemůže povstat spravedlnost a nikdy se to zatím nestalo. Bojím se psychologie davu, protože dav se nechová jako množina jedinců, ale jako běs. Divoký a neovladatelný… několikrát jsem byl součástí davu. Dodnes jsem rád, že to nebyla revoluce a ten dav se nerozhodl udělat nějakou šílenost. A kroutím hlavou nad tím, jak jsem se choval já a jinak mně podobní (v tu chvíli ale všichni nepodobní sami sobě „v civilu“…)

  2. Mě zase moje zkušenost říká, že v podstatě dobrou ideu nelidsky zmršili právě ti, kteří v r. 89 převlékli kabáty a vládnou a škodí dál. Jenže proti této ,,elitě národa“ je pasivní rezistence naprosto neúčinná. Takže máme na vybranou: Buď další, tentokrát nesametová a tudíž bolavá revoluce, nebo postupná přeměna tlením (čili pasivním doufáním v lepší příští) na humus.

 20. KAŽDÝ JE SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM.
  Toto rčení jsem nikdy neměla ráda. Můj život a mé okolí mne naučilo chápat je ve smyslu: „Za kvalitu svého života můžeš pouze ty sama. Pokud se ti něco nelíbí, nedaří, nevynakládáš dostatečné úsilí na to, aby byl lepší.“ S tímto však nemohu souhlasit. Jako dospívající mne velmi zasáhl film Pěnička a Paraplíčko. Ti lidé jednak neznali ze svého okolí jiný životní styl, jednak jim jejich okolí bránilo vymanit se.
  Vave mne však dnes upozornila na to, že tento pohled nemusí být jediný. Nějak mi dřív nedošlo, že tato slova je možno chápat i tak, že je dobré, když člověk umí najít štěstí v tom, co dělá a co má, že není nutné se pachtit za něčím dalším a dalším. Sice se snažím, abych tak žila, ale s tímto rčením jsem svou snahu nikdy nespojovala.
  Díky, Vave (sun) , že jsi mi umožnila posunout se dále.

  1. MaRi (inlove) , jsem moc ráda, že jsi pochopila, co mám na mysli. Vnitřní stav můžeme hodně ovlivnit, ten vnější často ne.
   Vyrůstala jsem také v pocitu viny (a mám s tím problém stále) i život sám má tolik limitů, že prostě musím to přísloví chápat tak, jak ho chápu, jinak by nedávalo žádný smysl.

  2. Vave a MaRi, otevřely jste mi nový pohled na lidová rčení. Přiznám se, že mi dosud byly jedno, a pokud mě zaujaly, tak jen v podání páně Jirotkově 🙂 Rozhodně podle mě nestojí za nějaké rozepře, vždyť platí asi stejně, jako pranostiky – jednou vyjdou a jednou ne. Pokud bych už o nich uvažovala, tak se mi Vavin pohled na toto konkrétní líbí (nod)

   1. V jedné těžké životní etapě jsem četla, že štěstí je stav duše, ne stav konta. Žiju s ním už přes 40 let. (sun)

 21. No, ošívám se nad články dnešního autora vždycky, resp. od jisté doby je nečtu, protože jsou z mého pohledu nevyvážené a nekonstruktivní. Nicméně respektovala jsem právo autora na odlišný názor a dovedu pochopit, že pro jiné může být tento způsob uvažování přínosný. Budiž. Na dnešní jsem koukla až na základě reakcí a tentokrát mlčet nemůžu. Teda můžu, ale nechci.

  Moudrost předků vnímám dost odlišně, u každého zmiňovaného přísloví by se dalo argumentovat jiným úhlem pohledu, ale tu mě tolik bota netlačí, tak nechám být.

  Hluboce se mi příčí autorův výklad empatie. Považuji ho za mylný a zavádějící. Soucit není sentiment. Opravdové a účinné vcítění je jednak v souladu s rozumem, a druhak stojí vlastní špeky, tj. čas, práci a pozornost, a bývá neokázalé, nenápadné, skromné. Kolem mě je plno nesmírně empatických obětavých lidí. Jenže jsou tiší, takže o nich ví jen někteří. Kdyby se měly veřejně přetřásat jejich zásluhy, hanbou by se propadli. To, co dělají, jim připadá samozřejmé, svou nesobeckost a nezištnost si ani neuvědomují a nemají potřebu zaujímat teatrální pózy.

  Jak už se probíralo jinde, při nejlepší vůli nejde pomoci všem potřebným a v rámci uchování sil a rovnováhy asi není jiné cesty, než nasměrovat své aktivity konkrétně, do své blízkosti, k situacím, které mohu ovlivnit. Nemá cenu se trýznit utrpeními, která se na nás valí ze všech stran a jež nemůžeme v danou chvíli změnit. Být ohleduplný, nebát se a nekrást, a kde to jde – neřečnit a činit. Co víc by měl člověk po sobě žádat?

  Každá užitečná změna začíná a odvíjí se od osobní odpovědnosti, odvahy a pracovitosti jedince. Děje se plno nespravedlivostí a hrůz – co svět světem stojí. Patrně na každého poctivého člověka čas od času dolehne pocit zmaru a beznaděje, ale je věcí sebekázně (samozřejmě i za pomoci rodiny, přátel, knih a dalších osvědčených pomocníků) snažit se zas a znovu posbírat sílu a dál konat, co je třeba.

  Ze závěru článku mě jímá děs. Vztek a dav, hromadnost a organizovanost, populistické sliby, davová psychóza, fanatické ideologie rudé, hnědé… Možná jsem autora špatně pochopila, možná jsem přecitlivělá, ale věty v závěru mi evokují bezbřehé hrůzy totalitních režimů, nemůžu si pomoct.

 22. Clánek pana Pavla na Zvířetník/Clověčiny patří!! Jeho poslední větu beru jako povzdech z bezmoci a ne snahu organizovat svůj vztek zde. Tady jsi přestřelila, Vave.

  1. Organizovat vztek kdekoli není dobré, Jani. Ozvala bych se i jinde, jenže jinam nechodím, zejména právě proto, že na Zvířetníku se nic takového neděje.
   I když je to z pocitu bezmoci, nabádáním k nápravě pomocí organizovaného vzteku by se bezmoc ventilovat prostě neměla. (Vztek je špatný rádce, další pravdivé přísloví.) To je jen můj osobní názor, který jsem vyjádřila, aniž bych se chtěla kohokoli osobně dotknout.

  2. Také to tak cítím.

   V této situaci jsem se tak trochu ocitla z obou stran. Na jedné straně s pocitem neuvěřitelné bezmoci vyhnaná ze svého původního domova, protože se státní dům prapodivně darem vlády dostal do soukromých rukou a obratem byl prodán Italům, kteří měli velmi materialistické představy. Po letech mě už bolí hlavně fakt, že tomu domu tenkrát doslova vyrvali srdce a udělali z něho obyčejnou výdělečnou dojnou krávu.
   Na druhé straně soužití se sousedy, jejichž bližní v ještě mnohem větším počtu páchají kriminální činnost na Šluknovsku. Podle toho to totiž i v našem domě do jisté míry vypadá.
   Do toho stát, který toto všechno nechává běžet prakticky bez zásahů, bez možnosti dovolat se spravedlnosti, respektive tu spravedlnost si vymůže ten, kdo řve hlasitěji. Slušní lidé obvykle moc neřvou.

   A i podle mě NENÍ úplně každý svého štěstí strůjcem. Opravdu existují z různých důvodů bezmocní lidé, kteří by měli být společností chráněni, kteří si své štěstí vydobýt prostě nemohou a musí jim být pomoženo. Čímž nemám na mysli ty, kteří tyto systémy záchranných sítí zneužívají. Jen, že někdy je těžké, aby tato síť zachytila ty opravdu potřebné.

   1. Apino, to jsi mi připoměla – včera jsem v rádiu Brno (ano, tam bývají velice kvalitní pořady) poslouchala rozhovor s paní z OZ Za sklem o autistických dětech – o naprosté bezradnosti rodičů ohledně pomoci ze strany státu – totiž na autismus neni žádná kolonka, běžní pediatři se nad tímto syndromem nezamýšlí a sociální pracovnice každého odpálkují, že nemají na nic nárok. Autisté určitě nejsou strůjci svého štěstí – ani jejich rodiny.
    http://www.zasklem.com/autismus

   2. Záleží na tom, co si představujeme pod pojmem štěstí, Apinko. Podle mě je štěstí pocit, emoční stav, stejně jako smutek. Schopnost zažívat štěstí nesouvisí s materiálním světem, není jeho předpokladem. Samozřejmě, že snáz by měl pocit štěstí zažít člověk bez starostí, zabezpečený, zdravý, krásný, úspěšný. Ale není tomu tak. Každý může být vnitřně šťastný bez ohledu na to, co ho obklopuje. Lidé se mohou na svět dívat šťastně, nešťastně, se závistí, se zlobou, se vztekem. Často bez ohledu na to, co sami mají. naopak lidé dokázali být šťastni i ve válkách a jinak zlých časech.
    Uspokojení základních potřeb či dosažení spravedlnosti je něco jiného než štěstí, i když pocity štěstí přinést mohou.

    1. Koneckoncu zrovna predevcirem tu byl clanek o jedne stastne nestasne. Slepa, hlucha, nemocna … a „krátký čas, který jí osud nadělil, dokáže využít s takovou radostí a nadšením, jaké by jí mohl závidět kdejaký člověk“ 🙂

     1. Občas, když vidím v TV, co se u nás děje, bych byl také rád slepý a hluchý. Ale naštěstí je tu staré dobré: Rozčilovat se, znamená kazit si zdraví kvůli blbosti jiných.

    2. … toto bylo o frázi „svého štěstí strůjcem“. Nepochybuji, že i lidé, kteří nedokáží zabezpečit sami sebe, mohou prožívat velké štěstí. Ale zde tuto frázi chápu spíše jako schopnost si život nějak aktivně řídit – ke spokojenosti, k materiálnímu zajištění, ke vzdělávání, k závratnému bohatství, prostě k něčemu, co má pro mě cenu nebo třeba do kriminálu a k totálnímu zmaru.

     Jsou lidé, kteří si žádnou z těchto cest z nějakého důvodu vybrat nemohou nebo je pro ně strašlivě ztížená – třeba zrovna ti autisté.

      1. Nedá mi to, já prostě silně rozlišuji mezi větami:
       „Každý je svého štěstí strůjcem.“
       a
       „Každý je svého osudu strůjcem.“

 23. K hromadnému organizovanému vzteku (končívá lynčem – často nevinných)a podobným nápadům se nebudu vyjadřovat, Renata a Vave to řekly hezky.
  Ale to, čemu trochu rozumím, je chov zvířat v ZOO. Většina chovů již není „klecových“, takže ty mříže jsou trochu nadsázka. A je velký omy, že zvíře je v přírodě svobodné. Řada druhů má překvapivě malé teritoriunm (někteří ptáci dokonce jen pár metru čtverečních) a za jeho hranicemi jim hrozí napadení od příslušníka svého druhu. Ani člověk nemá bebřehou svobodu, svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda druhého a to může být zatraceně malý prostor. I zvířata mají svá omezení a bylo opakovaně popsáno, že se zvířata, která musela být z nějakých důvodů vypuštěna „na svobodu“ tvrdošíjně vracela do bezpečí své klece a pohodlí pravidelného přísunu potravy. Je to jistá paralela lidí, kteří pláčou po „životních jistotách“ i za cenu omezení osobní svobody – prostě ta klec s pravidelným přísunem potravy a bezpečím pro někoho není tak špatná.
  Co by čekalo gorily v jejich domovině? Pytláci, vyhánění z plantáží, hladovění, zastřelení, smrrt mláďat podvýživou… Ne všechny, jen některé (jako u lidí). S těmi soucit nemáte? A myslíte, že by bohatá Evropa a Amerika dala peníze na záchranné programy zvířat v rozvojových zemích, kdyby lidé neznali takové, jako je Moja, Bikira a další? Bez ZOO by situace divokých zvířat byla daleko horší. Méně bychom věděli, méně bychom dokázali pomoci. Některé druhy by už asi nebyly. Jsem přesvědčena, že ZOO jsou velmi záslužné instituce, které dělají hodně pro ochranu přírody.

  1. Děkuji, máte samozřejmě pravdu, ZOO jsou opravdu záslužné instituce, ale o tom jsem se zmínil. Že jsem také uvedl cosi o svých pocitech, to mně snad prominete.

   1. Na své pocity a názory máte svaté právo. Neupírám vám ho a také jsem s vašimy pocity nepolemizovala. Pocity jsou zcela osobní věc. Polemizuji s fakty (ZOO), mohu mít vlastní, třeba nesouhlasné názory. Ale budu hájit vaše právo publikovat vaše názory. Takové jsou zase moje pocity.

  2. Ve své podstatě máš pravdu, ale … není to tak dlouho, co lední medvědi v brněnské ZOO měli k dispozici vybetonovaný kotel s jednou zelenou louží uprostřed … rozumíš, lední medvědi, kteří za život ujdou stovky kilometrů, se nudili na ploše 50×50 (a to ať nežeru).

   Teď aspoň zdědili výběh po hnědých medvědech – taky to není bůhvíco veliké, ale oproti tomu krcálku to mají ve zlatě.

   A když si vzpomenu na orangutaního samce v ZOOkoutku v Hodoníně – klasická klec snad 5×10 m a on tam celou dobu seděl u mříží a klátíl se zleva doprava (no dobrá, byl tam „jen“ na rok, než se postavily orangutaní ubikace v Tróji). Tak co – měl kde spát, pravidelné jídlo a dennodenně kolem proudil uřvaný dav lidí … na co by si stěžoval, že.

   Takže ano, ZOO mají velmi kladný vliv na udržení zvířecích druhů mezi námi, ale myslím, že by se každá ZOO měla rozmyslet, která zvířata může chovat v důstojných podmínkách – co je platná krásná dželada v Brně, když je jen jedna (lidoop, který se potřebuje družit) v kleci tak pro párek papoušků.

   Mám ráda ZOO, ale někdy je mi tam smutno – akorát s Myšátky je tam stále veselo.

   1. Kdysi jsme s mámou v pražské ZOO viděly tygra ussurijského, který v malé vnitřní kleci kyvadlově přecházel u mříže – 5 kroků předními, 3 kroky zadními. Přitom zrovna ten mohl být celou zimu ve vnějším výběhu. Byla jsem tak znechucená, že jsem do ZOO mnoho dalších let nezavítala. Po letech jsem tam přišla a s překvapením zjistila, že tito tygři byli úplně jinde, měli pro sebe opravdu veliký výběh a uprostřed něho domeček jenom pro ně. Spokojený majitel nemovitosti Tygr ležel na zápraží a vyhříval se na sluníčku.

    ZOO už dnes pochopily, že musí dělat něco pro wellfare zvířat a myslím, že se v dnešní době zpravidla hodně snaží. Nejjednodušší je to nacházením aktivit pro svěřence, aby se nenudili. Určitě to ale naráží na finanční limity, protože postavit třeba nový sloninec je investice v řádu stamiliónů. A nepochybuji, že občas se přidá také obyčejná lidská hloupost.

   2. Ygo, netvrdím, že v ZOO je vše dokonalé. Ale je trochu „o hubu“ kritizovat. Každé zvíře se chová podle toho, co mu biotop (prostředí ve kterém to konkrétní zvíře žije) dovolí. Některé urazí desítky kilometrů, jiné (stejného druhu) jen stovky metrů. To, že někde mají jen jednoho jedince, samozřejmě není v pořádku. Ale víš proč? Není to agrsivní asociál, kterého nemohou dát k ostatním? Nebo nejsou jiní jedinci v karanténě? Není tam na „přestupné stanici?“ Většina ZOO se snaží zvířata chovat podle nejmodernějších poznatků. Někdy je nutné přechodně mít zvíře v nevyhovujících podmínkách, protože je otázka „kam s ním“. Udat třeba ledního medvěda není legrace. Nebo tomu nepřejí zdravotní důvody (viz Moja a její opožděný odjezd). Nelze soudit z toho, co zahlédneš, když nemáš informace. Ale samozřejmě jsou i špatně vedené ZOO (nakonec i v ZOO pracují lidé a hlavně – finacují je úřady), ale nepřevažují.

    1. Máš pravdu, lehko se poukazuje na nedostatky, když člověk nevidí do zákulisí. A to, že jsem viděla dželadu Heiko můžu vlastně považovat za štěstí, neboť on je takový místní Kajínek – stále na útěku (chuckle) – takže je buď fuč nebo v base … ééé v karanténě.

     Ale abych jen nekritizovala – v Brně se ZOO opravdu velmi zlepšuje a klecového chovu ubývá. Jsem ráda, že ti lední medvědi si polepšili … a zároveň si polepšili i lachtani, neb jejich výběh se o ten bývalý ledomedvědí zvětšil (a ještě podplouvají pod vyhlídkou). Doufám, že na jaře bude zase na co koukat a nad čím se radovat.

  3. Kdybych si nemyslel, že ZOO jsou nutné, asi bychom pražské ZOO neposílali řadu let docela slušný příspěvek na vybudování nového pavilonu pro slony.

 24. Je dobré, že pan Milan napsal svůj článek a Dede jej uveřejnila. Život není jen šunka nebo šlehačkový dort, či dovolená v Alpách nebo na Maledivách (Jajko, krásné čtení a obrázky si dávkuju po částech), ale hlavně nemaštěné brambory a každodenní rutina v zaměstnání. Pro některé jsou však i ty nemaštěné brambory a zaměstnání něčím, co nemají, nemluvě o nemocech, které člověka významně omezují.
  Pan Milan má rozhodně právo vyjádřit svůj názor, stejně jako kdokoliv jiný. Bez názorů, které jsou odlišné od těch našich, bychom se nikdy nedostali dál. Není rozumné je bez přemýšlení nad obsahem odmítnout, ani mávnout rukou nad tím, s čím člověk nesouhlasí.
  Závěrečná slova pana Milana jsem nepochopila jako výzvu, ale jako názor, na který jsem reagovala svým. Celý život totiž beru slova tak, jak jsou vyřčena či napsána, neumím „číst mezi řádky“. Už jsem na to mnohdy doplatila…

 25. Říká se, že jednou šla Matka Tereza po pláži kam příboj vyvrhl spoustu ryb. Brala jednu po druhé a házela je zpět do moře. Kdosi jí říkal – nemůžete přeci pomoci všem! A ona odpověděla – Vím, ale víte co to znamená pro tu jednu rybu?
  Tolik o empatii. Nikdo nemůže pomoct všem, stačí když se postaráme o své okolí. Organizovaný vztek je lynč, ale vy jste, pane Pavle, měl asi spíš na mysli vztek z bezmocnosti, kdy víme, že řešení není v našich silách.

 26. Nemohu si pomoci, ale chápu, co pan Pavel chce říci. Protože velmi často mám podobné pocity. Pocit bezmoci a zloby nad promarněnou příležitostí.
  Pá, zalézám za svůj buk

  Marodi a oslavavenci, myslím na Vás. Včera, dnes i zítra. To, že se tu nevyskytuji, neznamená, že tu nejsem.

 27. „Každý je svého štěstí strůjcem.“

  Toto přísloví je pravdivé stejně jako je pravdivá většina ostatních zmiňovaných přísloví. Bez práce nejsou koláče – ano, nikde není řečeno, že ne bez mé práce, ale je to prostý fakt, že když se nic neudělá, nic není. Bez ohledu na to, kdo to dělá.

  A to, které jsem vypíchla nahoře? Podle všeho žijeme v nejbezpečnější době – a to ne v nějakém zkeslujícím průměru, ale všichni se máme lépe, než lidé před staletími. Vždycky byly nemoci, války, utrpení, útisk, strach, nerovnost podmínek, ať už materiálních, nebo v darech jako je chytrost, moudrost, talent, krása.

  A vždycky byli a jsou bohatí, zdraví a krásní lidé, kteří nebyli šťastni, a vždycky byli chudí, nemocní, postižení nebo osudem těžce zkoušení lidé, kteří si dokázali své štěstí najít i tom málu, co jim bylo dopřáno.

  Každý z nás JE strůjcem svého štěstí, pane Pavle. A není to o žádném trpném snášení zlého, ale naopak o aktivním hledání a vytváření toho dobrého, kterého je na světě (naštěstí) stále víc.

  Povzbuzovat v lidech organizovaný vztek vede jen k utrpení a krvi. Podle mého to skutečně na Zvířetník nepatří. Patří sem všechna kontroverzní či choulostivá témata, ale tohle je – podle mého vnímání – skutečně přes míru.

  1. Nesouhlasíte se mnou? Dokonce jste toho názoru, že článek se neměl dostat na Zvířetník? Samozřejmě máte na takový postoj právo, tak jako já na svůj…

   1. Článek samozřejmě ano, poslední věty ne, pane Pavle. Nezlobte se, ale cítím v tom ozvěnu onoho „vstanou noví bojovníci“.

    Na Zvířetníku asi nenajdete člověka bez empatie. Že všichni cítíme občas bezmoc, bolest, strach o druhé či dokonce vztek na někoho, to je jisté. Ale organizovat ten vztek?

    Prosím, třeba jde o nedorozumění. Můžete mi blíže vysvětlit, co jste tedy myslel těmito větami:

    „Zde by pomohl spíše vztek. A pokud možno vztek velice důrazný, hromadný a dobře organizovaný.“

    Děkuji Vám.

 28. Když jste tak v tou vciťování, zkuste se vcítit do bývalých sousedů těch „chudáků“ přestěhovaných spekulanty.
  Ti vaši spekulanti utratili spoustu peněz, aby prestehovali kohosi naprosto bez schopnosti vcítit se do situace někoho, kdo chodí do práce a potřebuje se tedy v noci vyspat, kohosi kdo jim ničí majetek a svým chováním snižuje hodnotu nejen nemovitosti, do které ho kdysi bytová komise nastěhovala.
  I tady uz kdosi plakal jak nemuze ve sklepe nic nechat, jak se jeho deti boji a jak v baraku delaji „chudaci“ bordel … ten by svemu spekulantovi libal ruce kdyby uplatil chudaky, aby se uvolili prestehovat nekam jinam.

  1. Ale ano, mít za sousedy určité typy lidí je hrozné, něco o tom vím, ale co s tím, proboha? Převýchova, o níž sní někteří publicisté, by asi musela trvat několik generací. Jenže my musíme žít už teď…

   1. Jako řešení problémů přece nabízíte organizovat vztek.
    Ale nevím, proti komu ho v tomto případě vlastně obracet. To je to, co mi na závěru Vašeho článku vadí, pane Pavle, proto jsem se ozvala tak, jak jsem se ozvala.

   2. Mit nektere lidi za sousedy je hrozne. Mit je za najemniky je snad jeste horsi.
    Prevychovat je nemuzete, vyhodit na ulici take ne, tak je uplatite, aby se nechali odstehovat a hned je z vás odporný spekulant.
    Ano je dost dobre mozne, ze ti nekteri lide skonci v mizerne ubytovne provozovane nekym dostatecne drsnym na to aby z nich dokazal dostat najem. Je mozne, ze ten najem nebude tak nizky jak by z kvality te ubytovny vyplyvalo. (Otazka jeste zni jak moc si za tu kvalitu mohou najemnici sami) Ovsem kdyby se ti nekteri lide chovali slusne a platili najem, tak by spekulant neutracel penize na to aby je dostal z domu.
    Ano, je mi lito lidi bydlicich pobliz te ubytovny. Je mi lito lidi, kteri si koupili byt na kdysi peknem sidlisti. Ovsem za jejich situaci nemohou spekulanti, ale ti, kteri zajistili, ze je mozne se beztrestne chovat jak hovado. Nadavejte na Uhla, ne na majitele nemovitosti.

    1. Děkuji. Ujišťuji Vás, že s Vaší poznámkou o sousedech a obtížných nájemnících, poučen životem a zkušenostmi mých přátel, souhlasím. Chtěl bych se ale trochu zastat pana Uhla. Aby se někteří mohli chovat jako hovada, a aby například měl zloděj větší ochranu než okrádaný, to by byl Uhlsám nezvládl. Je asi něco shnilého v tomto státě dánském.

     1. To že kradou i jiní, zloděje neomlouvá.
      Čímž nechci říct, že by snad soudruh Uhl kradl. On by se rozdal. Z cizího.

  2. ,,Ti vaši spekulanti“ jen investovali a kdyby se jim to bohatě nevyplatilo, tak by je něco podobného ani nenapadlo! A že svým jednáním poškodí stovky, nebo tisíce jiných? máme kapitalismus, je svoboda podnikání, tak proč by je to mělo zajímat, že???

   1. Poškodí tisíce, pomohou desetitisícům. Jedna rodina dokáže učinit skoro neobyvatelným celý činžák a občas i okolí. Jedna plná ubytovna učiní neobyvatelnými pár baráků okolo. Je neprijemne bydlet v jednom z nich, to rozhodne.

    1. Ano typický názor pravicového ignoranta! Aneb někdo to odnést musí, protože řešit problém tak, aby to neodnesl nikdo, neumíme, že? Takže odnesou ti, kteří nemají šanci se bránit! Čili občané na Šluknovsku už svoje dostali, teď jsou na řadě handicapovaní, které zmršením patřičných tabulek zázračně vyléčíme, po nich důchodci, kteří už k ničemu nejsou a okrádají nás o zasloužené ovoce naší usilovné a poctivé práce a pak… Pak snad budou volby a doufejme, že zvítězí zdravý rozum a modří bolševici půjdou od válu! Za dvacet let tu modrá mafie napáchala víc škod, než komunisté za předchozích 40 let!

     1. Řešit problém tak aby to neodnesl nikdo nelze. Snad jedine tak, že „sociálně vyloučené“ vyvraždíte (jako nacisté) nebo alespoň někam zavřete (jako komunisté). V tom prvním případě vám ze statistiky vypadnou, takže „to neodnesl nikdo“, v druhém jen nejsou vidět. Které z těchto jednoduchých řešení preferujete?

 29. Mrzí mně že je tu pan Pavel odkazován na jiné stránky, proč? Mnoho, velmi mnoho článků tu bylo mimo zvířecí témata, to za prvé. Ale hlavně – vyjádřil svůj názor slušně a v souladu se stanovenými pravidly, jinak by ho snad Dede nezveřejnila. Mrzí mně to. Tady také nikdo nikoho neplísní za to, že se tu diskutuje v tak velké míře na témata zcela mimo rámec článku, přitom je to k panu Pavlovi poněkud neslušné. A já mu děkuji za zpověď, není lehké se takhle otevřít ze svých pocitů. Mám…ne sice stejné, ale podobné.

 30. Omlouvám se za od půlnoci jednočlánkové vydání, ale měla jsem ohlášený sos článek a přišel tak pozdě, že jsem mezi tím nad počitadlem a jinou prací usnula (blush) Takže prosím věnujte pozornost i Badovi v druhém článku.

  Pokud jde o dnešní článek, tak začátek – o těch příslovích, se mi líbil. To vcítění – jsem přesvědčená, že ho má většina lidí, možná u každého se liší oblasti, kde se dokáže vcítit víc a kde méně, což většinou souvisí s životními zkušenostmi. Vztek pochopím, taky ho leckdy mám. Po nezbytnému výbuchu ho potlačuju stejně jako sebelítost – stejně z něj nikdy nic pořádného nevzejde.
  Ale vztek masový je nebezpečný – jak známo, dav jedná podle velmi jednoduchých schémat, přemýšlet se neunavuje a šikovný manipulátor ho dovede, kam potřebuje. Dav je snadno zneužitelný a vždy se najde někdo, koho zláká ho zneužít. lepší je se naštvat a napnout vlastní síly, snažit se vylepšít věci tam, kam až dosáhnu. Konec konců, vezměte si naši Jenny (inlove) – bývá hodně přešlá starostmi, ale její obec kvete a Jenny se snaží, aby se tam lidem žilo co nejlépe a protože je to ona, nezapomíná ani na zvířata. Neorganizuje dav, ale myslí a pracuje pro veřejné blaho. Doslova 🙂

 31. „Zde by pomohl spíše vztek. A pokud možno vztek velice důrazný, hromadný a dobře organizovaný.“

  Vztek nikdy nepomůže, vztek naopak uškodí. A třebaže nemám ráda striktní soudy a tvrzení, dopustím se ještě jednoho: Akce vedené „hromadným a dobře organizovaným vztekem“ vždy vedou k tomu, že jejich oběťmi se stane značná část nevinných a značná část těch, proti komu jsou primárně (oficiálně) namířené, se chechtají někde ve svém bezpečí.

 32. Milý pane Pavle, tentokrát váš článek asi zapadne vzhledem k narození malého opičího miminka. 🙂

  Ale já musím reagovat – přiznávám, že já se na gorilí videa dívám taky s rozpaky, opravdu mi to připadá trošku jako šmírování – když oni jsou nám tak moc podobní. A nezlobte se na mne – ale když se podívám na krásnou ubikaci našich gorilek, přece jenom se mi zdá příliš malá a příliš jednotvárná pro zvířata (no zvířata – snad pololidi) s tak velkou inteligencí. Potřebovali by daleko větší prostor a větší možnost uplatnění svého umu a rozumu – dobře vím, že to není možné a je mi to líto.

  Ale docela mne mrzí, že pana Pavla napadáte za jeho názor a posíláte ho na jiné stránky. Proč? Měla jsem dojem, že tady je prostor pro všechny slušné lidi. Můžeme polemizovat a nesouhlasit, ale říkat, že tady není na vhodném místě …

  1. Milá YGO (inlove) , nemyslím, že by zde pana Pavla někdo napadal. Jen jsme někteří nesouhlasili s tím, aby svůj vztek organizoval zde.

    1. Zrovna jsem smazala obsáhlou a velmi zmatenou odpověď na Vavin komentář a ty jsi to tady shrnul v jedné větě. Jo – taky to tak cítím.

    2. To je otázka pocitu, milý Pů. (inlove)
     Jsem ráda, že se ozýváš, byť nesouhlasně. 🙂

 33. Malý gorilí chlapeček je stále v inkubátoru, protože má nízkou teplotu. Snad teď ráno už to bude lepší, chtějí ho dát Bikirce. Na gorilkách je video z porodu, je vidět, že se ho Biki po porodu dotýkala, ale když přišli ostatní, vycouvala. Koukala jsem několikrát. Přišlo mi, jako by se Biki lekla, co to provedla. A pak už k miminku nešla, i když se za pláčem otáčela a pozdě večer nechtěla opustit pavilon, jasně si nevěděla rady. Snad ji nějak zklidní a chlapečka prohřejí a nakonec nebude muset být odchován uměle. Byla by to škoda, protože pražská rodina je fantastická a Bikiru už berou za svou. (h) (y) (h)
  Přeju všem krásný den. (h)

  1. Ano, přesně stejný dojem jsem měla i já, když jsem si to včera pouštěla. Prý se chystají vrátit malého Bikiře dnes dopoledne, tak budu držet palce.
   Jinak nestíhám nic ani číst a zase mizím.

  1. a kde mám zbytek? se to nějak vymazalo, ach jo…..

   tak stručně: hele, ty malý opičátko, já byla v inkubátoru taky…to zvládneš. (y)

 34. Jo, tak si občas říkám, že být taková gorilka Moja by vůbec nebylo špatné. Všichni by mě obskakovali, nosili dobrotky, říkali jak jsem krásná a milá a vůbec by pečovali.
  Ale nějak se to nedaří a nedaří….. 😀

 35. Hezky den vsem zviretnikum a zviratkum 🙂 tem, co dneska neco slavi, preji vse nej nej (f) a tem, co potrebuji pofoukat bolistka na tele ci na dusi, drzim palecky, at je brzy lip (h)

  Dnes byl na poradu dne Boston. Krasne mesto, s tim cajovym dychankem to neni tak jasne – oni si nejsou jisti, kde presne byl… Pro jistotu jsme navstivili obe lokality…

  Akvarium paradni – pohladila jsem si rejnoka i zralocka kladivounka v povolenem bazenku. Pro deti i dospele je tam spousta naucnych programu. Vilik je mrnavec, ale tvaril se zaujate hlavne u barevnych koralovych akvarii, tucnaku a lachtanu.

  Ted jsem pysna – mladasy jsem vyhnala do kina a zvladla jsem mikrovlnku s mlikem, koupel i usinani. No zase tak sikovna nejsem, protoze mladik usnul snad driv, nez jsem ho prikryla.

   1. Doufala jsem, ze zvladnu posun dobre. Ale ze fakt nebudu mit zadnou potiz… A ze jsem hned najela na novy cas jako by se nic nedelo jsem necekala
    Snad i zpatky to vyjde zcela hladce.

    Pise se mi blbe – tecky a carky ve vetach to ma na jine klavesnici a stale me to nebavi prepinat.

    Nikdy bych neverila, ze v 17 mesicich bude dite schopne obsluhovat zcela samostatne iPada :O
    Jde mu to lip, jak mne. Pusti ho, odemkne, najede si na pisnicky ci kresleni a je to… Ale knizky, pisnicky ci kostky jsou taky v oblibe…

    1. Ja s tim posunem casu temer nikdy potize nemam. Akorat tak prvni dva dny v CR nemuzu jist snidani sestavajici z chleba, syru a uzenin. Proste me telo si asi jeste mysli, ze mam 2 rano a to ta sucha strava jednomu moc nejede. Tak se startuju jogurtama. Jediny, co mi vadi, je ze jsem dost unavena, kdyz cestou zpatky z Prahy pres Atlantu musim nekdy cekat na letadlo domu treba 5 hodin. To pak uz jeden fakt opravdu nevi, co se sebou.

     Vilik je pokrocila forma zivota – ja jsem Ipad jeste nikdy v ruce nemela a zatim mi to zas tak moc nevadi. (mm)

       1. Pojedu sama z Providence autobusem v sobotu dopoledne. V New yorku budu myslim kolem druhe . V pet musim byt na letisti jfk. S kufrem nemuzu moc nekde pobihat, tak se asi pomalu budu sunout smer letiste – asi autobusem. Tam holt pockam.

 36. „Zvláště se snažím vyhýbat se opičím klecím. Připadá mi, jako bych se díval do vězeňské cely nebo do bytu velice chudých lidí, a není mou vinou, že o obojím něco vím…“
  Od odpoledne jsme sledovali víceméně on-line porod gorilího mimina v pražské ZOO. Opravdu si myslíte, že jsme nahlíželi do vězeňské cely? Snaha ZOO Praha o nekontaktní chov goril je fantastická, doufejme, že to dobře dopadne. A pokud to nedopadne, pak „příroda zavelela“ a celá gorilí rodina se z toho poučí.

  „Zde by pomohl spíše vztek. A pokud možno vztek velice důrazný, hromadný a dobře organizovaný.“
  Vybrala jsem z vašeho článku dva citáty, které jsou vytržené z kontextu. Ale abych pravdu řekla, ten kontext tam moc nechybí. Nejsem si zcela jistá, zda publikujete na správném serveru.

  1. Chicht – (chuckle) ja misto reakce na clanek popisuju poznavaci vylet. Kdyz Dede nam nedala na vyber…

  2. Empatie je velmi dulezita, ale zivot je take slozity. Myslim, ze hromadny vztek uz tu parkrat byl a nicemu nepomohl, spise naopak. Je to proste o lidech. Nicmene, take se rada divam na gorilky a mam je rada, jenze obcas mam divny pocit, ze je smirujeme, jsou tak podobni lidem….

   1. Zejmena ten dobre organizovany vztek uz tu sakra byl a vzdy nekdo, kdo ten vztek organizoval, zneuzil spoustu lidi a ublizil dalsi spouste lidi. BRRR

    1. A bude opět, protože dějiny se opakují a vůně pněz a moci s nimi spojené je neodolatelná, viz V. Páral – Milenci a vrazi – konec. (Ne film, ten je o něčem, bůhvíproč, úplně jiném.)

  3. Renato, děkuju. Napsala jsi k článku to nejpodstatnější. Celou dobu jsem se při čtení kroutila, ale poslední věta mě doslova nadzvedla ze židle.
   Pane Pavle, prý se všelijaké revolty a bitky domlouvají na FB, to asi bude to správné místo na organizování vzteklých mas. Ale možná by bylo lepší, kdybyste si to nejdřív pořádně rozmyslel. Tohle už tu totiž bylo několikrát a vždycky to skončilo spoustou utrpení a krve.
   Ne, není vše v pořádku. Ale bylo mnohem mnohem hůř.

   1. Měl bych to tomu taky rčení. Nebo citát nebo co to je. „Na každou otázku existuje jednoduchá, snadno pochopitelná, špatná odpověď.“
    A dav ze špatných odpovědí neomylně najde tu nejhorší.

     1. Z tvrzeni „pro kazdou otazku existuje jednoducha, snadno pochopitelna spatna odpoved“ o existenci ani vlastnostech spravne odpovedi nevyplyva vubec nic.

      Spravna odpoved nemusi byt nutně slozita, ale velice často bývá. Hlavně na ty složité otázky bývá i odpověd složitá. Pokud vubec existuje.

      A nebo existuje spravna a jednoducha odpoved, ovsem nemusi se nam libit. Treba na otazku „Jak zaridit aby byli vsichni stastni?“ existuje velmi jednoducha spravna odpoved. „Zabit kazdeho kdo stastny neni.“ Jedine reseni … ale do praxe bych ho snad radsi nezavadel.

      1. zvláštní, ještě pořád tu přibývají příspěvky, už čtvrtý den… Jendo oceňuji tuto železnou logiku, byť samozřejmě neuplatnitelnou

       1. Ona nanestesti neni tak neuplatnitelna jak se zda. Vetsina pokusu o nastoleni Utopie, v urcitem momente zjisti, ze jim jaksi nekteri lide do toho noveho sveta nepasuji a začne osekávat přečuhující kousky.

      2. Pokud někdo tvrdí, že řešení problému je složité, zbystřete pozornost; buď je to blb, nebo politik (nejčastěji obé v jednom).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN