ROZHLEDNÍK: Tajemná bažina Congaree

Narodil jsem se a vyrostl v kraji, kde bažiny jsou téměř všude. Když se podíváte na detailní mapu okresu Horry v Jižní Karolíně podél atlantického pobřeží u hranice Severní Karolíny uvidíte, že téměř dvě třetiny půdy jsou bažiny (swamps). Moje rodina po generace obdělávala suchou půdu mezi bažinama.

 

Ale do bažin a k řekám, které kolem protékají, jsme chodili často na ryby, plavat, k baptistickým křtům anebo jen tak pro radost. S výjimkou oblasti blízko u pobřeží jsou naše řeky a potoky v Horry a přilehlých okresech obklopené bažinami. Bažiny jsou součástí říčních niv, v nichž téměř vždy stojí voda a aspoň vlhké a blátivé jsou vždy.

Nikdy jsem nesdílel nechuť většiny lidí k bažinám; často i lidé, kteří vyrostli kolem bažin, k nim mají jistý odstup, jenž vyzařuje i z některých jmen. Ve Virginii se jedna bažina jmenuje Velká Ponurá (Great Dismal Swamp). U nás v Jižní Karolíně nedaleko Charlestonu je Díra do pekla (Hellhole Swamp). Už jako dítě jsem měl bažiny rád; ale od doby, kdy jsem vystudoval biologii, jsem si je zamiloval. Je to jeden z nejproduktivnějších ekosystémů na Zemi jak v druhové diverzitě, tak i v množství zastoupených tvorů, které se zde rozmnožují a nacházejí potravu a bezpečí.

 

V Horry (vysloveno Ourý) jsou dvě krásné řeky s vlastními bažinami: Little Pee Dee a Waccamaw. Směřují na jih, kde se potkají s Great Pee Dee a Černou řekou a společnými silami pak plynou do zátoky Winyah u města Georgetown a odtud do Atlantiku. Severně a jižně od tohoto ústí se nachází největší nedotčená oblast slanisk na atlantickém pobřeží Severní Ameriky. (Bohudík většina tohoto území patří Univerzitě Jižní Karolíny a je pod správou její vynikající katedry oceánologie.)

Za slanisky se nachází Intracoastal Waterway, vnitrozemský kanál vedoucí z texaského Galveston

u až téměř k New York City, vybudovaný během 2. světové války k ochraně americké námořní dopravy před německými ponorkami. I slaniska jsou neuvěřitelně bohaté ekosystémy. 0řichází se sem rozmnožovat mnoho mořských ryb, krabů, krevet a jiných tvorů. Bez slanisk by v oceánu bylo mnohem méně života.

 

Byla to právě ta velká bažina okolo řeky Great Pee Dee, která od raných dob koloniálních až do třicátých let 20. století držela severovýchodní kout Jižní Karolíny v izolaci od zbytku státu. Můj dědeček postavil dům ve dvacátých letech minulého století, když si bral babičku, ale elektriku jim zavedli až v roce 1938, když Franklin Delano Roosevelt podpořil elektrifikaci odlehlých kusů země.

A bylo to zde a i v jiných bažinách Jižní Karolíny, kde mocná britská armáda byla kompletně bezmocná v bitvách a potyčkách s americkými povstalci během americké války za nezávislost. Místní milice, vedené generálem Francisem Marionem (měl přezdívku Liška z bažin – Swampfox), často začali potyčku s červenokabátníky, aby se poté stáhli do jim důvěrně známých bažin. Většina britských jednotek, která je následovala, se ztratila bez jakékoli naděje na záchranu nebo přežití. Můj předek Pierre Michaud, důstojník karolinských milicí a hugenotského původu stejně jako Marion, po boku Mariona v bažinách bojoval.

 

Až do začátku 20. století většina komerční činnosti v Horry byla převážně těžba a zpracování dřeva z úrodných náplav pro stavbu a udržování dřevěných lodí. Kromě stěžňů se především vyráběl terpentýn a produkovala smůla. Zdejší neobvykle vysoké borovice byly ideálním materiálem pro stěžně. V koloniálních dobách se vybrané borovice označovaly královským cejchem a směly se použít jen na stěžně pro královskou flotilu.

V okrese Williamsburg u Černé řeky je město Kingstree jako připomínka králových stromů. Teprve až parníky nahradily dřevěné plachetní lodě, se lidé v Horry přeorientovali na zemědělství, zejména tabák. V minulosti tam byly i rýžové plantáže ve sladkovodních mokřinách u pobřeží. Ty ale zničilo tsunami ve velkém zemětřesení roku 1886, kdy slaná voda zatopila rýžová pole a tím je navždy znehodnotila pro další zemědělské využití. Tak zde jsem vyrostl – pěstovali jsme tabák, kukuřici, s

óju, bavlnu a JÍDLO (prasata a krávy) mezi bažinama, které vždy byly na dohled. Je to krajina mého života.

 

Jižní Karolína má tři odlišné geologické oblasti: pobřežní nížiny (the Coastal Plains), písečnou pahorkatinu prehistorických písečných dun, kde bylo pobřeží před mnoha milióny let (the Sandhills), a Piedmont, kde začínají hory. Místo, kde s Hanou bydlíme, je unikátně netypický kousek pobřežní nížiny, který zasahuje hluboko na západ do písečných vrchů. Půda je písčitá, ale je to jen kousek k bažinám, včetně bažiny z největších, přilehlé k řece Congaree.

Dnes má tato bažina chráněný status jako Congaree Swamp National Park. Nachází se zhruba 30 km od hlavního města Jižní Karolíny. Je to nejrozsáhlejší porost původního lužního lesa v údolní nivě v Severní Americe, kde se nikdy stromy komerčně netěžily. Chráněné území má přibližně 22 tisíc amerických akrů neboli 8 880 hektarů. Je tam mnoho stromů, které drží americký a světový výškový rekord, včetně 60 m vysokého cypřiše holého a javoru červeného, jehož kmen je tak široký, že obejmout ho vyžaduje 12 lidí. Je to jedno z nejkrásnějších míst, které znám.

 

Do Congaree jsem začal chodit koncem 70. let, když jsem studoval v Columbii. Od r. 1976 byl park Congaree pod ochranou amerického úřadu pro národní parky (US National Park Service), i když nějakou dobu se nadále využíval k soukromým účelům, převážně honitbě, a veřejnost tam mohla jen na speciální povolení.

Celé území bylo pečlivě prostudováno a s minimálními zásahy do přírody částečně zpřístupněno. V r. 2003 byl vyhlášen za národní park, což přestavuje nejvyšší stupeň ochrany přírody federální vládou. U vchodu je návštěvní centrum s malou výstavou a písemným výkladem a stanice správců parku – Park Rangers, kteří jsou proslulí zejména ve více odlehlých národních parcích, jako Yosemite nebo Grand Canyon na Západě.

Návštěvník si může zvolit pohodlnou, asi 4,5 km dlouhou procházku po zvýšeném dřevěném chodníku, aniž by se zabahnil. Tahle cesta konci otočkou u jezera Weston vytvořeného slepým ramenem řeky Congaree. Weston Lake překypuje želvami. Mezi druhy jsou nejvíce zastoupené kajmanka dravá a středně velké želvy se žlutou kresbou (yellow-eared sliders). Odvážnější jednotlivci si můžou zvolit značené stezky po někdy pevné, někdy třaslavé zemi. Právě na těchto stezkách jsou k vidění největší stromy a divoká zvěř. 

Na nedávné jarní procházce jsme viděli hady, želvy a ještěrky. V minulosti jsme potkali vysokou, lišky, vydry a mývaly. V některých bažinách žijí aligátoři, i když v Congaree jsem žádného nikdy neviděl. V bažinách na jihovýchod od nás se aligátoři běžně vyskytují. Všeobecně se praví, že aligátorů se není třeba bát, pokud je člověk nepokouší, nevstoupí do hlubší vody nebo se nepřiblíží k samici, která chrání své bahnité hnízdo s vejci. S jistým váháním tomu chci věřit.

Congaree je ideální místo pro milovníky ptactva. Jejich zpěv soustavně zní bažinou. Od značně velkých, jako volavka posvátná (great blue heron), volavka bílá (American egret) a datel kápový (pileated woodpecker), který fakt dělá rámus, až po malé vrabčáky, střízlíky, sýkorky a v létě i kolibříky. Ovšem léto není nejlepší doba na výlet do Congaree, protože komáři jsou nesnesitelní. Ale je to také jejich domov a jsou součástí přírodní rovnováhy.

 

Proč jsou bažiny bohaté ekosystémy? Ekologové nazývají ekosystém bohatý, když obsahuje velké množství druhů. K tomu je potřeba neustálý přísun vody, hodně potravy, a, vzhledem k populační explozi na většině Země, i izolaci. Bohaté ekosystémy jsou laboratořemi evoluce. Mějte na paměti, že všechny ekosystémy jsou dynamické. Evoluce a jiné faktory, jako např. změna podnebí, způsobují, že druhy v každé oblasti procházejí neustálým procesem změny. Kdyby jeden mohl nahlédnout tisíc let do minulosti nebo budoucnosti, viděl by na tomtéž místě odlišné kombinace druhů. Nechci zde psát naučný text, ale rád bych se zastavil u několika detailů.

 

Zejména je třeba zmínit pojem biologická nika. V ekologii nika znamená místo, dobu a požadavky na potravu, v němž může žít pouze jeden druh. Žijí-li v jednom místě dva druhy, které vyžadují stejnou potravu během stejné části dne, dříve nebo později jeden z nich vytlačí druhý. Čili jeden způsob jak popsat bohatost bažin je, že obsahují velké množství nik.

Představme si, že na jednom místě kdysi žili společně dva druhy, např. liška a vlk, a vyžadovali stejnou potravu během dne. Časem by buď liška nebo vlk spotřebovali většinu potravy na úkor toho druhého, který by pak tu oblast buď opustil nebo tam jako druh vymřel. Na druhou stranu, když evoluce ovlivní chování jednoho z nich tak, že bude jíst v noci místo ve dne, z jedné niky se stanou dvě, odlišené časem, a oba druhy budou prospívat.

Podobně dva druhy hadů můžou změnit jednu niku ve dvě, když jeden z nich se vyvine tak, aby žil a lovil buď pod zemí, nebo ve stromech. Dvě niky, nyní odlišené lokalitou. Nebo dva druhy ptáků, kteří soupeři v jedné nice se mohou vyvinout tak, aby jedli rozlišnou potravu. Dvě niky, nyní rozlišené požadavky na potravu. 

 

Proč tedy bažiny oplývají tolika nikami? Nejpatrnějším vysvětlením je voda, které v méně bohatých ekosystémech je nedostatek. Voda přitahuje veškerý život. Dalším vysvětlením je topografie, resp. jak náhle se země zvyšuje. Bažiny potřebují vodu pomalou a tudíž povrch musí být relativně rovný. Významným faktorem je podnebí. Bažiny se nacházejí i v chladnějších částech světa, ale druhová diverzita v nich je menší. Konečně (aspoň prozatím) bažina, která se vyvíjela po velmi dlouhou dobu, bude mít nejen velkou diverzitu druhů, ale každý druh bude zastoupen velmi početně. Je zde víc potravy! Všechny tyto faktory se postupně mění. Ale bažina, která se vyvíjela po velmi dlouhou dobu bez vnějších zásahů postupně dosáhne stadia, v němž změna je v podstatě nerozpoznatelná i během mnoha lidských životů. Takto vyvinuté a izolované systémy, jako např. Congaree Swamp, se nazývají klimaxové lesy. Což znamená, že dosáhly relativní rovnováhy, v nichž změna se dostavuje velmi pomalu.

 

Jak tedy vypadá cesta bažinou Congaree? V návštěvním středisku si můžete vyzvednout mapu značených cest. Lesní správci vám řeknou, jestli některé stezky jsou zaplavené. Která část parku je pod vodou, se může měnit téměř ze dne na den. Pár kroků sušším lesem a již začíná bažina. Ptáci jsou slyšet všude kolem; zpívají, pokřikují, datlují. Porost houstne a vstoupíte do téměř trvalého stínu. S výjimkou cypřišů je tam málo jehličnatých stromů.

To je typické pro jižní klimaxový les, protože např. mladé borovice ve stínu rostou špatně, zatímco mladé listnaté stromypotřebují stín k růstu. Kromě cypřišů (bald cypress) zde uvidíte duby, ořechovce (hickory), jasany, buky, javory, liliovníky čínské (tulip poplar), a ambroně (sweet gum). Zajímavým jevem je, že blízko při zemi se kmeny stromů značně rozšiřují, což jim pomáhá stát vzpřímeně ve vysoké vodě a měkké půdě. Stromy se umějí přizpůsobit prostředí.

Kdyby stejné semínko, z kterého vyrostl dub v bažině, přistálo na suché půdě, dolní část jeho kmene by se nerozšířila. Na stromech je vidět, jako vysoko může voda v bažině vystoupit. Část kmene, která byla určitou dobu pod vodou, je tmavší a je vidět, že voda může vystoupit až do výše dvou metrů.

 

Ze stejného důvodů mají cypřiše holé v bažinách jeden velmi charakteristický rys. Blíže k zemi se jejich kmen jakoby rozvětvuje a vytváří pilíře, které zvyšují stabilitu stromu, podobně jako na vnějších stěnách starých katedrál. Česky se tomu říká náběhové kořeny. Kromě těchto náběhových kořenů mají cypřiše v bažinách ještě tzv. kolena (cypress knees), tajemně vypadající dřevité výrůstky, v podstatě kořeny, které v okolí cypřiše rostou kolmo z půdy nebo vody. Kolem velikého cypřiše jich může být až stovka.

Jejich přesný účel je nejasný. Nejčastější vysvětlení je, že umožňují stromům v mokrém prostředí lépe dýchat, zejména když stav vody je vysoký. Proto se někdy nazývají pneumatofory. Já osobně tomu příliš nevěřím, protože stromy dýchají a obměňují vzduch listím a nikoliv dřevitou částí. Proto se mi tyto kořeny spíše jeví jako další strategie jak zvýšit stabilitu v mokrém prostředí. Novější výzkum těchto stromů se rovněž kloní k této druhé teorii.

 

V bažině vás zcela ohromí množství zeleně střídané s hnědými odstíny kůry stromů. Voda je téměř černá, protože ji barví tanin ze stromů. Podle ročního období tu a tam zazáří barvy lučních květin. V oblasti opravdu vysokých stromů má člověk pocit jako by byl v katedrále. Stín pod vysokým baldachýnem stromů nad hlavou, a s výjimkou ptáků téměř naprosté ticho. Čím více se blížíte k řece Congaree, jsou stromy ještě vyšší. V takových místech cítím hlubokou úctu k majestátu Přírody. 

U většiny řek v přímořských nížinách bažina je okrajem řeky. Ale občas se kolem řeky vytvořil náplavový útes (bluff) z tisíciletých nánosů hlíny, většinou na vnitřní straně zákrutů řeky V některých místech jsou útesy vysoké až 30 metrů, ale většinou dosahují výšky jen pár metrů. Taková místa jsou dobrá k plavání

nebo rybaření. V parku se může rybařit, pokud má člověk rybářský lístek a povolení ze správy parku. Motorové čluny do parku nesmí, ale mnoho lidí sjíždí menší přítoky a ramena Congaree na kanoích a kajacích. Může se tam kempovat, ale jen na vyhrazených místech a s povolením správy parku. Na rozdíl od komerčních kempů se toto stanování nazývá stanováním primitivním, což znamená, že mimo jiné není k dispozici sociální zařízení. Kromě rybaření jsou jakékoli lidmi vyvolané kontakty se zvěří, včetně krmení, přísně zakázané. Psi nemohou na okruh s dřevěným chodníkem, ale do ostatních přístupných části smějí na vodítku.

 

Park je velmi pečlivě udržován v nedotčeném stavu. V roce 1989 zasáhnul Jižní Karolínu silný hurikán Hugo. Udělal přímý nálet na Charleston a pokračoval dost hluboko do vnitrozemí. Columbii se vyhnul, ale s doprovodem tornád polámal a vyvrátil spoustu stromů v Congaree, včetně několika rekordních. S výjimkou těch, co překřížily značené stezky, správa parku žádné ze spadlých stromů neodstranila, protože občasné bouře jsou přírodní fenomén.

Spadlé stromy poskytují nový habitat zvířatům i vegetaci; díry po spadlých a vyvrácených stromech vytváří mikroprostředí pro obojživelníky a hmyz. Hlínou obalené vyvrácené kořeny mohou být několik metrů vysoké a slouží coby vyhlídka ptákům. Duté stromy poskytují přístřeší mnoha živočichům, jako např. netopýrům, veverkám a mývalům. Časem tyto zesláblé stromy spadnou, ale nahradí je jiné. Změna v lese je pomalá, ale stálá.

 

Nejraději chodíme do Congaree na jaře. Čerstvé mladé listí dodá žlutozelený odstín k tmavé zeleni neopadavých stromů. Bílé květy dřínů (dogwood, cornus florida, cornus foemina) vypadají jak krajky rozhozené ve stínu vysokých stromů. Jasně červené květy javorů se brzy změní v červená okřídlená semena. Když semínka z výšky spustíte dolů, rotují jak malé helikoptéry a pomalu se snáší zpět k zemi. Jedna ze strategií, jak se rostliny starají o udržení svého druhu.

Na podzim Congaree hraje barvami. Žluté listy ořechovníku (hickory) a topolů, veliké fialové listy ambroňů, ohnivě rudá barva dřínů a javorů a tlumené tóny dubů. Hadi, žáby, želvy a aligátoři si opatřují úkryt pro nadcházející zimu. Někteří ptáci Congaree opouštějí, jiní přilétají. Lišky si chystají podestýlku do nor.

Zima v Congaree je šedivá. Je to nejtišší období roku. Vítr v korunách stromů někdy hučí tak, až připomíná veliké varhany. Občas se ochladí natolik, že menší vodní plochy zamrznou. Les odpočívá. Na léto zapomeňte – příliš mnoho komárů.

 

Když jsme kupovali náš dům, tak jsme si ani neuvědomili, že Congaree Swamp je jen 15 minut autem od našeho domu. Jak kolem nás ubývá nedotčené přírody, uvědomujeme si intenzivně význam tohoto místa. Jsme vděční za ohromné úsilí mnoha lidí vynaložené na záchranu Congaree před komerční těžbou dřeva a rozumně citlivému zpřístupnění. Pro ty, kteří milují divočinu, je to jedno z nejlepších míst, kam mohou jít (For those who love wilderness, it is one of the best places to go.)

 

Poznámka HankyW:

Naše fotky z nedávného výletu do Congaree jsou ZDE: http://hanaw.rajce.idnes.cz/Congaree_Swamp_National_Park%2C_Hopkins%2C_South_Carolina/

 

Pro ilustraci míst, odkud nemám digitální fotky, nebo stromů a živočišstva jsem sestavila album z veřejně dostupných fotek na webu. ZDE: http://hanaw.rajce.idnes.cz/Doprovodne_fotky_k_clanku_o_bazinach_-_prevzate_z_verejne_domeny./

 

 

Autor: Chet Anthony Williamson

 

Překlad: Hana Williamson.

 

Poznámka překladatele:

 

Děkuji Terrovi za laskavou pomoc s překladem některých odborných výrazů v článku i u fotek. Pokud mám ještě něco nesprávně, chyba je moje.

 

 

Aktualizováno: 4.6.2011 — 22:26

202 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. V+W: Vy nevíte, co byl středověk
  Ztrouchnivělým lesem táhnou páry
  Nad močálem tančí čáry máry
  Prej když k ránu mrholí
  Toulají se mrtvoly
  Žába kváká vlkodlaka láká

  Tak vypadá česká představa bažin a ne veselý prosluněný výlet.
  V Americe prostě nezažili středověk. 🙂

  1. U každý vesnice … šibenice,
   u každýho města … ghéto,
   na místo justice … inkvizice,
   nedivte se vždyť je středověk!

 2. Milý Chete, milá Hano, zatím jsem text jen přeletěla, ale určitě se k němu ještě několikrát vrátím.
  Společně jste nám ukázali kraj, který má Chet rád. Žádná středoevropská blata s bludičkami, zrádný močál nebo bezedná studánka, ale kus země, kde se daří rostlinám a zvířatům a člověku je dovoleno se kochat.
  Prosím, ještě. Krásně se to četlo a člověk byl jen tak mimoděk vzdělán. 🙂

 3. Tak, a je u vas pulnoc, a tak to teda reknu: Jooozin z baaazin… (rofl) Mimochodem, nedavno jsem to video Chetovi ukazala. Byl fascinovan.

  1. chudák Chet =)) Hani, ještě mu ho najdi na youtube v polštině..to je taky zážitek, ale textově spíše pro tebe 😉

  2. chtěla bych slyšet, jak to překládáš – taky aby se to rýmovalo (chuckle)

   jo a – taky chtěl tančit 😉 (inlove)

 4. pokud se splní Medardova kápě tak Harrachovskej Čerťák bude do 40 dnů spláchnut do Mumlavy a odtud Kamenicí ku Praze ale já už se stěhovat nechciiiiii, ještě pořád prší dost, ale celý odpoledne to byl hotovej šplouchanec

 5. Síím ještě!!! Chete a Hani, velikej dík! S velikým potěšením jsem se s vámi prošla majestátním tajuplných chrámem. Nádherně, znale a s velikou láskou popsané (inlove) .

  A, Hani, gratulace k většímu výletu a ještě spoustu takových… (h)

 6. Díky za hezký článek a teším se, až bude čas na fotky. Moc pěkné přiblížení oblasti, která je mi vzdálená stejně jako Georgova Austrálie, opravdu úžasné čtení… a nevím proč, nějak se mi vybavil můj oblíbený film Smažená zelená rajčata 🙂

 7. Krásný článek, který jsem si mohla vychutnat až teď. Dotáhla jsem k němu i MLP a i ten si vyloženě rochnil. Chete, Hani i Terro, díky ! (f)
  A všem, co cokoliv oslavují, včetně (bat) , všechno nej (wave)

 8. To je úžasné čtení. Je vidět, že Chet bažiny miluje celým srdcem. A úplně mi změnil moji (chybnou) představu o nich. Od teď, díky článku a fotkám, vím, že je to čarokrásný kus přírody. Doufám, že zůstane zachován.
  Děkuji moc, moc, Chet mi splnil moje přání ze setkání na Pražení. A Hanko, ten skvěly, bohatý a zvučný překlad!
  (rose1) (rose1) (h) (h) (h) (rose1) (rose1)

  1. Vsak jsem mu rikala, ze to slibil…

   Jo, skvely, bohaty a zvucny preklad…. 🙁 tak na tom jsem se zapotila. Ja totiz prekladat neumim. Bud funguju v jednom jazyku nebo v tom druhem. Prvni verze byla tragedie. Slovosled, vsechno, uplne mimo. Terra dodal biologii. Az pak mne nejak osvitil duch svaty a sedmicka bileho vinka, dala jsem si do jedno wokna Cheta a do druheho ceskou verzi, a rikala si to nahlas. Tim bych se teda neuzivila… Tise jsem sklanela poctu Matylde a jinym prekladatelum. Ale treba s trochou praxe?

   1. Veram má pravdu, je to napsaný hezkou češtinou a má to ducha, není to suchej překlad.

 9. ;;) R O Z V E R N Í Č E K . ;;)

  .(*) Malý lord, do svých deseti let, nikdy nepromluvil. Jeho rodiče vyzkoušeli všechny lékaře. Aby zjistili, proč nemluví. V deseti letech odložil u oběda lžíci a řekl: „Ta polévka je slaná!“ Všichni se zděsili a ptali se, proč zatím nikdy nepromluvil. On odpověděl: „Dosud bylo všechno v pořádku.“ .(*)

  ~o) Vinšuju všem přítomným klidný večer, hezké sny
  a pěkně se vyspinkejte. ~o)

 10. Hanko, Chete, tento článek je opravdu pošušňáníčko (to jsem zvědavá, jak toto slovo přeložíš (chuckle). Na fotečky se dívám po chvilkách, když potřebuju kapku oddech. A těším se na další písání tam od vás. Není nad autentické povídání od srdce – a toto takové je.

  1. Halo MaRi, dostala jsi můj majlík, nebo používáš jinou adresu? Nepotřebuju velké písání, jen abych věděla, která z několika adres na Tebe, je ta pravá (sun)

 11. Moc děkuji za pěkný a zajímavý článek, oběma – autorovi i překladatelce. Asi se tam nikdy nedostanu, i když by mě to moc lákalo, tak aspoň takhle.

  1. Aido, nemá tvoje dcera nějaké bližší info o tom, jestli na uměleckých školách hrozí povinná maturita z matematiky, když ji nemají? U Kačky ve škole zatím hlavně doufají.

   1. No, dcéra s matikou končí letos, tj. v druhém ročníku (s fyzikou, chemií a biologí už zkončila vloni), ale pořád je straší, že z ní fakt maturovat budou, obě se toho děsíme – ale, nebyla už 14 dní ve škole, takže je všechno mezitím možná jinak. Já osobně jen doufám, že tenhle nešťastný projekt stopnou celý, je to na hlavu postavené.
    P.S. Nekoukalas na ty testy, na které jsem včera dávala odkaz? Jestli jo, jak jste dopadli?

   2. Na technickych strednich skolach je celou dobu povinna maturita z historie literatury, tak nevidim jedinny duvod, proc by si nasi umelci nemohli dat maturitu z matiky.

    1. Protože matematiku mají jen v prvních dvou ročnících a to dvě hodiny týdně. na přípravu k maturitě nedostačující. I na technických školách je čeština čtyři roky.

     1. No jo no … samy vyhody. Taky bych se bez slintu o vice ci mene silenych basnicich byval obesel.

 12. A OT:

  MAM letenku do Prahy. V Praze 24. cervna rano, vracim se (teoreticky???) 17. cervence. Mela jsem ten priblizny termin v hlave, ale ceny byly neuveritelne vysoke, tak jsem se o tom zde nezminovala. Ale nasla jsem dobrou cenu na webove strance sugestivne nazvane cheaptickets (levne letenky), ale muselo se to koupit ted hned. Neco pobudu v Olomouci,neco na chaloupce v Jesenikach s mamou, knizkama a v pohode; a neco u sestrenice na Brezove nad Vranym nad Vltavou (s mamou). Uz jsem to odkladala dost dlouho – zblnuty kycelni kloub, vyjety krk, zlomene koleno a slinivka. Ale musim za mamou.

  1. To je skvělý!!!!
   Hanko, napiš mi časem – jestli budeš mít čas, zařídím Pražení (beer) (inlove)

   1. A co takhle do Olomóca na tvarůžke, Olomouc je krásnááá. No, jo, je to jen návrh. (wave)

  2. Jéééé, od 2. do 9. července jsem mimo Prahu, ale kdykoli jindy se hlásím coby pravidelný Hujer. 🙂 Hanko, moc ráda bych Tě viděla. (h)

 13. Hanko, Chete, díky. Je to úžasný čtení o něčem, na co jinak těžko narazíme. navíc podaný se znalostma a s láskou.
  A krásný fotky!
  (*) (y)

 14. Dotaz pro Alex.
  Pamatuješ si kdo je autorem tebou zmíněné knížky “Chlapec pod magnoliemi“? Nebo její originál? Mohli bychom si pak zjistit, zda to opravdu bylo i zfilmované. My totiž máme jižanské filmy moc rádi. Vždy se pídíme hlavně po těch, které jsou točené v exteriérech a vystihují prostředí. Pod tím tvým názvem nic nemohu najít. Ale napadlo mne, zda to náhodou nebylo v originále „Grass harp“ (kniha z r. 1951, divadelní hra i stejnojmenný krásný film). Osiřelého chlapce se ujmou jeho dvě tety. To je takové autobiografické vzpomínání na dětství autora Truman Capote v Alabamě. Jeho kamarádkou tehdy byla i Nelle Harper Lee.

 15. článek je úžasný, přečetla jsem ho jedním dechem – Chete, Hano, terro, děkuju (h) (h) (h) (h)

  ovšem když se řekne bažina, představím si já někoho, kdo na ni stoupne a potom se nezadržitelně potápí, bahno ho vcucává a není úniku… je toto autorská licence v knihách a filmech, nebo se tak opravdu děje????? :O :O

   1. Cheche, Bedo, ty si představuješ krále, jak táhne kárku se zlatem a poklad mu tam žuchne a bublá a utopí se. (rofl) Taky jsem si na ten film vzpomněla (sun)

    1. ani ne, dokonce mi to nic neříká (shake) … já spíš z různých hororů (rofl)

     ale odpověď asi nikdo mezná 🙁 🙁 🙁

     1. Jo, ale jak se brodis tema bazinama, aniz bys vedela, kde je sucha cesta, tak aligator by si schramstnul. Na zbytek bych se musela zeptat Cheta, ktery zrovna neni k mani.

     1. To je přece oblíbená scenérie. Bylo to i v profláknutým Králi Šumavy a taky v Soli nad zlato s Werichem a Burianem. (chuckle)

   2. no – hloubka rašelinišť bývá veliká, černé bahno tě třeba z boty vyzuje razdva i když šlápneš jen trošku nevhod… Takže když se k tomu přidalo špatné počasí, mlha, únava, žádné asfaltky, ale jen úzké stezníčky … tak muselo být snadné sejít z cesty a „žbuňknout“. Jasně, většina pověstí je zveličených (třeba Černá jezírka v Jizerkách asi tu zakletou magickou lebku neukrývají) , ale věřím, že do úzkých se dá dostat v rašeliništích a mokřadech snadno…

    1. dnes to tady práskalo a bouřilo pořád dokola tak jsem raději odpoledne na pc nebyla a měla ho vypnutý, článek ne a ne dočíst, nějak mě ty bažiny držej místo za nohu za oko, fotky jsou tedy krásné a to co jsem už pobrala velice zajímavé, když jsem četla o aligátorech vzpomenula jsem na Mika Rednecka, snad se mu daří

     nedávno jsem tady s neteřinkou a pejsky došla na hranice ( tady jsou ze tří stran 🙂 ) a ona mi tam začala vykládat o nějaký bažině co jim ukazovala při vycházce paniučitelka, zaječela jsem na psy, že jsme se lekli všichni a mazali jsme zpátky
     mám ze psa u bažiny panickej strach, lítají jak potrhdíla a kamarádčin táta myslivec takhle přišel o fouska Prince, jsou z Frantovejch lázní, prý s rozběhem vlít do rašeliniště a páník nenašel způsob jak psa vyvobodit, nakonec mu poslal kulku aby se netopil, sory ten horor, motá se mi to v hlavě od dopoledne

 16. Hano, díky moc Chetovi ( a tobě) za velmi zajímavý článek. Přemýšlím, že bych do parku bažinatého vyrazila…byli jsme v květnu v několika parcích v Utahu a Arizoně, ale tohle je docela neznámé a velmi zajímavé. trošku znám bažiny z Floridy, ale Jižní Karolína mě láká, i z historického hlediska. Takže jaro nebo podzim. Pozdravuj Cheta aještě jednou dík. Ještě dotaz, žili u vás Indiáni, resp. původní obyvatele?

  1. Ahoj: Jizni Karolina ma spoustu historie – napr. Charleston. I kdyz je tam jak na Karlove moste. Krasne je krapet vic na jih Beaufort: mesto, ktere sedi u delty a mezi slaniskami. Jinak castecne zname z Forest Gump anebo z knihy Prince of Tides. Zdibec od Beaufortu jsou ostrovy, kde se udrzela ta v podstate africka tradice (gullah), a pak Hunting Island – jeden z mala bezne pristupnych ostrovu, kde je priroda a plaz nedotcena – je to statni park. velikym obloukem bych se vyhnula Hilton Head – to je predstava developeru, jak by ostrov mel vypadat. Odtama mas kousek do Savannah v Georgii – dalsi krasne stare mesto u more. Figuruje v te knizce Midnight in the Garden of Good and Evil. Congaree je tak dve hodiny autem po dalnici z Charlestonu. A od nas do hor jsou to tak dve hodiny a k zacatku narodniho parku Smokey Mountains z Columbie asi 4 hodiny autem – kdyz se couras a kochas. Tak, a prelozim to, a poslu to vlade, at mi daji premii za propagovani turismu v JK. 🙂

    1. Hanko, škoda, že je to tak z ruky, asi by nás přijelo spousta (y)
     Mimochodem podle fotek si takhle představuju krajinu z jedný knižní série – jestli čirou náhodou neznáš: Robin Hobb (napsala toho spoustu, fantasy, částečně lokalizováno do Rain Wild Forest…tohle by mohly bejt ilustrace).

     1. Moc děkuji za skvělé tipy, láká mě to čím dál více. Charleston….Asi vážně pouvažuji, jen ten čas. Na podzim tu máme v NY nejvíc šrumec ( Valné shromáždění v OSN), ale třeba říjen, co myslíš? jestli budu mít dovču. A pokud budeš psát vládě, jak skvělě propaguješ turistiku, můžu dosvědčit 🙂 ( já ty smajlíky neumím).

 17. Mili Zviretnici, Chet vam vsem dekuje za pochvalu a rdi se pod vousem. Ja delam kejch a pcik („c“ s hackem), dosly na mne dutiny z toho horka, tak pujdu do prace az na odpoledne na nejakou schuzi. Pokusime se s Chetem odpovedet na ruzne komentare.

 18. Tak to je opravdu moc zajímavé čtení. Díky Chete, díky Hani a Terro.
  Chete, i já šmudlikám rukama. Napiš pokračování. Třeba jak vyrůstají kluci v bažinách a pak další 😉 Pochop, Tvoje rodné bažiny jsou pro nás něco tak vzdáleného. Prosím, piš (sun)

   1. JUPÍÍÍÍ, A nenechej ho jen při dvou článkách. Pro nás je to úžasně zajímavé a moc vzdálené. Veliké pozdravy vám oběma (sun)

 19. Hani, Chete, prosím prosím prosím ještě o další pokračování. O strašidlech a dávných válkách a o Jihu vůbec. (nod)
  Děkuju moc! (h)

 20. Hano a Chete, díky. Prošla jsem s Vámi bažinu, nádherný popis, zdálo se mi, že jsem tam v reále. Škoda, že u nás existují stále hubitelé původního stavu přírody a nechápou její činnost, sebeobranu ,vytrvalost a vítězství nad naší vlastní nadutostí k ní.
  Nemáte tam u Vás nějaký prostředek na likvidaci obtížného lidského hmyzu v přírodě ?
  Jsou místa, kde se již asi nikdy nedostanu, tak moc, moc, děkuji. (clap)

  1. Jej, Jenny, tady obtizny lidsky hmyz taky prirodu nici sec muze. Nejlepsi (punch) priklad je Myrtle Beach – letovislo u Atlantiku. Tam vysusili velikou oblast slanisk, aby na nich postavili dalsi diskontove ksefty a golfova hriste. Hnojeni z golfovych travniku otravuje zbyla slaniska a ocean a nase vynikajici krevety chytaji nemoce. To JE ekologicka katastrofa. A taky velika masina na penize. Co je vynikajici na Congaree je, ze tady fakt nekolik malo lidi zacalo buntovat proti kaceni dreva, hnuti (doslova) za zachranu se chytlo a majitele pudu prevedly na stat.

 21. Milá Hano a Chete, také děkuji.
  Když já k tomu Jihu tak lnu a není to jen Scarlett O´Harovou. Že by nějaké minulé životy 🙂 ? Ale spíš to bude, jak dole psala Vave, taky tím Huckleberrym a Faulknerem a Harper Lee, atd. Takže ještě jednou dík a už se nemůže dočkat pojednání o bahenních gullah strašidlech.

 22. Už dost o mně,přeji všem krásný den,když bouřky,pak ať nejsou zlé,ale jen pročistí vzduch!

  1. My ti dáme pokoj,až budeme vědět,že jsi byla u neurologa na vyšetřeních a že je o tebe pečováno ! 😉

 23. Hani, moc krásně to Chet vylíčil – chvílemi jsem měla pocit, že tudy osobně procházím a vidím to na vlastní oči. A byla bych moc ráda, kdyby Zvířetník podobnými články zásoboval častěji 🙂 Jinak si myslím, že tu pasáž o ponechání téhle oblasti samé sobě i po tornádech a bouřích by si měli přečíst ti, co dnes rozhodují o našem národní parku Šumava!!!!

  1. On je dost rozdil ponechat samu sobe oblast, ktera se nejak vyvinula sama a je prakticky bez zasahu cloveka a nechat samu sobe oblast, ktera byla clovekem zmenena velmi podstatne. Sumava je mozna pekna (tam kde to jeste kurovec totalne nezlikvidoval) ale rozhodne to neni divocina a jako prakticky monokultura (clovekem vysazena!) nemuze bych proste jen tak ponechana svemu osudu.
   Kdyz si ochocite lisku, jste za ni zodpovedni. S krajinou to plati taky.

   1. Jendo, v podstatě trefa do černého. On už ani ten Boubín není prales v pravém smyslu slova, protože ho na přelomu 19. a 20. století (rok jsem zapomněl) zlikvidovala až na malé zbytky vichřice a byl znovu vysázen… Je to složité…

    1. Terro, jsem moc ráda, že jsi to potvrdil. Myslím si to už dávno, ale necítila jsem se nikdy dost pevně v kramflekách na to, abych se vyjadřovala nahlas.

 24. Měla bych se zavěsit za Štětinku,ale raději šoupnu na vrch..Ano,měla sem ztrátu paměti,zimnici,horkost,tlak vysokej,později kapku slezl dolů.Vím zhruba co mi hrozí,trošku si pamatuju z kurzu zdravotní první pomoci..Dnes je mi lépe,hlava není tedy na 100% čistá,ale nebyla sem schopná se vypravit,mám nového doktora,úplného eléva,dodělává si atestace za chodu.Potřebuju si ujasnit,co mu řeknu.Připadám si ve svém věku,že skuhrám a nikoho,krom mé rodiny to nezajímá.Moje stará doktorka pořád jen psala a pod svůj vous si mumlala něco jako hm,hm.Půjdu zítra.Dnes už vím,že jsem schopná se k dr vypravit.Včera ne.Teď je pozdě už.Díky za účast.

  1. Milá Zkumavko,musí jít někdo s tebou,mněkdo,kdo pro tebe vydupe tu péči,na kterou máš sice nárok, ale ne vždy je na to brán zřetel, potřebuješ neurologa,ne obvoďáka….

   1. Na můj dotaz telef.mi sestra od neurologa,dobrýho neurologa řekla,že to může být viróza,že takové jsou.Ať začnu na obvodě.Takový je postup zde u nás na vršku kačerovském..Fakt je to lepší,už nemám ty zimnice co mě včera jak sem vystrčila nohu z postele chytaly.Hlava je drobet tupá,zatemněná neboť to moje hlava není,tedy ta,co mívám obvykle..Humor mi začíná zase fungovat.Tedy spíše pokus o humor.Díky.

  2. Ahoj zkumavko, je fajn žes nakoukla, mrzí mě že máš trable, zvážila jsi požádat o odvoz do spádové nemocnice, dojet na pohotovost? Řešit rovnou na poliklinice. Už je středa jseš si jistá, že nechávat to na zítra je rozumný? Zítra se budeš ráno zase přemlouvat. Měla bys co nejdřív vědět kde je zádrhel, aby se začlo řešit co Tě potrápilo, nebo trápí. Vždyť i to těžký rozhodování může být součástí. Moc na Tebe myslím a budu držet palce, pěsti a tlapky a čekat

  3. Drahá zkumavko,som strašne nervozna a preto budem zlá ako na svojich nedisciplinovaných poacientov.takže:u krajčírky,či kaderníčky dovolíš,aby Ti vybrali strih šiat alebo účesu a hovoriš,sú to profesionálky.Prečo ale neprijmeš profesionalitu lekára!!Podľa vylíčeneho mohlo ísť o prechodnú nedostatočnosť mozgovej cirkulácie pri hypertenzii a arterioskleroze hlavne mozg.ciev.Tento stav môže vyústiť v drobné ložisko v mozgu/ischem.cievnu príhodu/V dnešnej dobe,pokiaľ je pacient v terapeutickom okne a nwemá iné kontraindikácie sa to rieši mozgovou fibrinolýzou/cerebrolýzou/ ak má pacient šťastie na dobrého lekára a súhrn ostatných okolností po pár hodinách je stav doriešený ad integrum/ teda bez následkov v zmysle motorickeho ci senzitívneho poškodenia/A to je sakra dôležité!!-nebyť na obtiaž!!!Takže prepáč ostrejší tón a fakt zavolaj si rýchlu-naozaj si vedia „otvoriť cestu“ na to správne oddelenie. Riešim to skoro denne.

   1. Opravdu si moc vážím vaši starostlivosti!! Jste milí,ať už Radanova,verenka,lika,sharka,nebo Laďka,moc se neznáme,o to víc potěšíí.Navíc máte i vy své zkušenosti.Myslím,že píšu celkem souvisle,že mozek jest můj kamarád zatím dobrý.Přemýšlím o klíštěti,měla sem asi před 14 dny,ale bylo málo zahryzlé,bravurně jsem ho potopila.Snad mi ho je i lito..Byl živej a nemohl za to,že sem byla při cestě když měl hlad..(to si dělám srandu,jasně!) Zítra odcupitám k dr.,budu s vážnou tváří líčit,jak mi bylo blbě.nejspíš mě pošle na rehabilitaci,kdož mě zná,ví,že takovou zkušenost mám též.Dovedu se vzít o lidi blízké i cizí.To ano.Ale za sebe sem tam jak ta hromádka neštěstí,cítím,že skuhrám a kňučím na špatném místě,Nikoho to nezajímá.

   2. Připojuji se k Verence, zřejmě šlo o tzv. TIA, t.j. přechodnou insuficienci v krevním zásobení mozku, to se někdy rádo opakuje. Klíště by taky mohlo připadat v úvahu, zvl. jestli bylo zakouslé.Letos je výskyt encefalitid relatvině vysoký. Opravdu není čas na hrdinství .Baba

  4. Zkumavko – v každém případě držím palce (y) (y) . Doufám z celého srdce, že se opravdu jedná jenom o virozu. Přece jenom zvaž ten doprovod.

  5. Zkumavko zlatá, co nejdříve zajdi /zajeď/ k lékaři. Já jsem takhle byla odvezena rodinou dvakrát. Změřili tlak, EKG a pod, dali mi prášky a jela jsem domů. A to já mám syndrom bílého pláště, jak říká můj obvoďák. Hodně potíží asi zaviní nervy a stres. Všichni Tě moc potřebují, tak na to pamatuj prosím. Já jsem dost stará tak můžu radit. (h)

    1. Prdí na Vás! Já sem si nakonec potutelně zjistila fon na jejího dra a popsala jsem situaci a on ji fakty chce vidětů! Světe div se. Slíbila mi, že zítra…
     Teda to jsou nervy, bejt dcera, to vám povím. Dětem poručíte, ale rodičům?

     1. Jj, děcku jednu střihneš, zařveš – a většinou se srovná. S rodičema je to drobet horší…

 25. Dobehla som len na chviľku-som veľmi nervozna,čakám na jeden pracovný telefonát,ktorý može byť aj zlý.Prosím,prosím o palcodržňu-viem,že veľmi pomáha.

 26. tééda – to je!! Věřím, že naživo to musí být nádhera. díky moc za zprostředkování

 27. Krásný článek, krásné fotky, děkuji. Co Chet jako malý dělával v létě? Jinak ta „kolena“ mi připadají, jako když rostou trpaslíci 🙂

 28. Chete a Hanko, moc děkuju za krásnou procházku! A jak se tal kidem přiomínají oblíbený knížky, mně naskočili dva Kingové.
  Vždycky se takhle rozusmívám 🙂 (sun) , když slyším nebo čtu o americkejch národních parcích. Ta představa, že někde v obydlený oblasti je kus světa, kudy bych mohla jít několik dní, než narazím na civilizaci, je naprosto neodolatelná. Jednou do takovýho lesa chci!
  Tady z tohohle lesa je můj favorit ten strom, co vypadá jako gotickej sloup. (hug)
  A taky gratuluju, že ti, Hani, ťapky uťapaly první pořádnou túru! Jen houšť. (dance)

 29. Chete, Hanko, díky moc z azprostředkování něčeho, co asi nikdy v životě neuvidím. Vybrali jste si krásné místo k životu! (h)

 30. HankoW. a Chete, díky za tohle moc zajímavé povídání – m.j. i proto, že Chetův rodný kraj náleží mezi země, o kterých říkám „tak tam se taky nepodívám“… Mám rovněž slabost pro močály, bažiny, rašeliniště a říční nivy, jsou většinou až marnotratně bujné a kypící a mají zvláštní kouzlo. K tomu kouzlu ovšem patří i ty báje a mýty, rusalky, hejkalové a bludné kořeny (dobrá „náplň práce“ pro ta tisovcová kolena), mlhavé cáry prozářené vycházejícím sluncem… a mračna komárů. Dřevěný ukazatel zamořenosti krvežíznivou squadrou se mi moc líbil, to by chtělo převzít třeba v Národním parku Podyjí 🙂 Návštěvníci by to nepochybně ocenili, alespoň jako vtipný doplněk – hned vedle by mohl být pohotovostní obchůdek s repelenty…

  Pro zvědavce dodávám, že „cabbage palmetto“ je botanicky Sabal palmetto (na těch fotkách je ale možná spíš příbuzná palmička Sabal minor), a tady se často pěstuje jako okrasná palma, protože je skoro dokonale mrazuvzdorná a vůbec je to kytka houževnatá. „Poison ivy“ je botanicky Toxicodendron radicans z čeledi ledviníkovitých, a jeho nejbližší domácí příbuznou je škumpa ocetná, která taky není zrovna nejedovatá, ale není až tak agresivní na dotek. Nemá tedy nic společného se skutečným břečťanem (Hedera=ivy)… Konec botanického okénka 😀

  Takže ještě jednou díky za moc zajímavou exkurzi do exotického ekosystému – a pokud jsem ,Hanko, mohl v překladu alespoň trochu pomoci, bylo mi potěšením (i když se mi občas orosilo čelo 🙂 )

     1. Mně by zajímalo, jak by vypadalo takové pečlivé sčítání komárů (nemám teď na mysli, aby přiznali internet a sourozence). Zda jeden nahatý dobrovolník je vysazen na cestičku v močátle a po pěti minutách se spočítá, kolik Waltrů se na něm pase. Nebo zda třeba další dobrovolník, tentokrát v moskytiéře sedí pod stomem a počítá, kolik jich kolem proletělo (dělal by čárky jako se dělá průzkum automobilového provozu u silnic). Eště je to jedna možnost, že by si komáři píchali píchačky 😀

  1. Moc ďakujem, presne nad tým brečtanom som si lámala hlavu! Tak a už to tu mám na podnose (clap)

 31. Za-jí-ma-véé, opravdu! Co jsou cypřišová kolena? Začátek, konec? Mimochodem, na 200 let vypadáš přenáramně :)).

  1. Tak tenhle blbej smajlík tam neměl být! Chtěla jsem se laskavě usmát, asi takhle :). No a ted jsem teda zvědavá.

   A mám to za 4!

  2. Koukám, jak si hezky píšu sama se sebou. Měla bych to mít za 5 a ne za 4. Ptala jsem se samozřejmě na tisová kolena, ne cypřišová. No, ale oba stromy jsou zelený, trochu ježatý, laik se snadno utne. Takže pardon, ale otázku bych nechala.

   1. Ale i když si píšeš sama se sebou, JanoBa. – tak pravdu máte obě 😀 Ten strom s „koleny“ se sice správně česky jmenuje tisovec (a jako na potvoru vůbec není příbuzný s tisem…), ale anglicky jsou to „cypress“… Zlatá latina! Tam je to Taxodium, a basta 🙂

    1. Jo – a tak „kolena“ vyrůstají pod zemí zpočátku jako kořen, a pak nabudou opačné orientace a rozhodnou se růst vzhůru – takže to, co je vidět, je vlastně špička.

     1. Díky Terro. Takže je to vlastně začátek života a to je dobře.

      S těmi stromy jsem se zapletla přímo parádně, takže také díky za rozpletení, i když… no, zaplat‘ pánbů za tu latinu..

 32. Milí Williamsonovi – díky za článek a díky za fotky, které ho moc dobře doplňují. Fotky stromů ve stojaté vodě a fotky jarních korun jsou překrásné a moc se mi líbí. Jojo – tak tam bych se ráda podívala – na jaře nebo na podzim. To by bylo srovnání s lužním lesem v Jižní Karolíně a s lužním lesem na jižní Moravě. Ta nejmarkantnější podobnost je v tom, že ani u nás v létě do Pralesa u Soutoku (soutok Moravy a Dyje pod Lanžhotem na hranici se Slovenskem a Rakouskem) není radno vstupovat, neb i tady číhají krvežíznivci (chuckle)

  1. Pravdu díš, YGO – pokud si mohu vybrat, Soutoku a vůbec NP Podyjí se v letních měsících vyhýbám jak morové ráně. Je mi jasné, o co se připravuji, ale jak léta jdou, tak ty pisklavé krvežíznivé bestie snáším stále hůř…

 33. Zjistila jsem pár včerejších oslavenců a nové mimi. Tak všem hodně zdraví! Nemám moc času a diskusi beru nesystematicky po kouscích, tak se omlouvám, pokud na někoho zapomenu.

 34. Ahojky,
  velice moc díky za krásná přánička pro Natálku, maminka moc a moc děkuje. Natálka je krásná , nejkrásnější , inteligentní….prostě celá já (inlove)

  Nestíhám příspěvky ani komentáře (já to doženu,slibuji) Kdyby mi náhodou něco uteklo, tak všem co potřebují, držím palečky (wave)

  1. Teď jsem teprve to sladké tajemství odhalila, moc Ti přeju ty babičkovské radosti a gratuluju!!! (rose1)

  2. Milá Akden (inlove) , doufám, že máš pro Natálku nějakou tu big-plyš-myš, to víš, holčička si musí zvykat od malinka. 🙂
   Jo, a ten popis naprosto cedí: je jedinečná, zkrátka celá babička. 🙂 (h)

  3. Jejda – čerstvá vnučka Natálka a čerstvá babička s bigmyšmi… Tak gratulace veliká, a ať se všem dobře a k radosti daří (f)

  4. Také se zpožděním gratuluji, ale vy budete jistě ještě oslavovat dlouho, takže zase tak pozdě není.

  5. Pozdě, ale přece – malé Natálce do života spoustu zdraví, štěstí a radosti. A čerstvý babičce gratulace (inlove)

  6. Natálko, vítám tě na svět! Ať se ti tu líbí a ať rosteš ve zdraví a k radosti rodičů, prarodičů a vůbec všech!
   (f) (f) (f) (sun) (sun) (sun) (f) (f) (f)

 35. Tak jsem konečně mohla dočíst ten skvělý článek, bohužel po částech. A fotky si dám až k obědu. (nod)
  Milý Chete, děkuju Ti za úžasný článek, Hani, Tobě za to, že jsi Cheta nakonec ukecala (chuckle) a za překlad, Terrovi pak za odborné konzultace.

  Báječné! Má to úžasnou atmosféru … mám pocit, že Jih je to místo, které bych z Ameriky chtěla poznat nejvíc. Je toho hodně, co mě láká, ale kdybych měla jen jednu možnost, tak bych chtěla projet kraj, který znám od Toma a Hucka :), kraj, o kterém psal F. S. F.m o kterém se píše v Pánu přílivu, a vlastně i Foroest Gump s ním měl co do činění. 🙂 (h)

  Ještě jednou děkuju – určitě se k článku vrátím a vychutnám si ho vcelku, i s obrázky. (y)

  Přeju všem krásný den a Betynce obzvlášť! (h) 🙂 (party)

 36. Ráda bych se ale svěřila se svými starostmi. Potřebuju dostat Zkumavku okamžitě k dr. Měla ošklivý záchvat ztráty krátkodobé paměti. Trvalo to několik hodin! Odmítá to. A navíc celé dny spí. Prý je jí dobře. Já to ale vidím velmi kriticky. Co dělat s nezodpovědným rodičem, který je ale svéprávný?

  1. Vysvětlit mu, že ještě nechceš být sirotkem (shake) Tohle není žádná legrace, mohla to být nějaká slabší mozková příhoda a mohlo by se to bez léčby opakovat a skončit mnohem hůř. Moc vám oběma držím palce, ať je to dobré!

  2. Jenže ona tvrdí, že už jí je dobře. Že se jen pořebuje vyspat! Poslala jsme tam ségru (já teď odtud nemůž), ale ta ji ani po 2 hodinách neukecala. Ach jo

   1. Pozor! Aj tá spavosť môže byť nejaký neurologický príznak!!!
    To by naozaj chcelo doktora … ale tu je každá rada drahá… aspoň (y) (y) (y) (y) v pohotovosti.

   2. evi, moje už 15 let stará zkušenost velí: oakmžitě volej doktory a nedej nic nas na mámino tvrzení. Já takto v roce 1995 u sestry prospala celé Velikonoce a následky jsou dodneška. Okamžitě maminu dovleč k neurologovi, to je nezbytnost. Zkus jí připomenout aspoň můj případ. Tohle není sranda a chce to vyšetření. Ta spavost , která následovala ztrátu paměti je alarmující a je jedním z varovných příznaků. Okamžitě bych ji vlekla ke drům a na její řeč bych vážnešě nedbala vůbec. Holka, jednej rychle, aby nebylo tak pozdě jako s tvým tátou..

  3. Dobré ráno, promiňte, že se vměšuji do debaty, ale jde zřejmě o mozkovou nedokrevnost, proto je nutné pozvat praktického lékaře, který má návštěvní službu každý den. Ten je schopen provést orientační neurologické vyšetření a podle něho postupovat dál. Také asi zná základní zdravotní stav pacientky. Je dobře dát pozor další dyn, protože tyhle příhody mají tendenci se opakovat. Zdravím baba

  4. Zkusila bych to nejprve podle příznaků konzultovat s lékařem a pak v nejhorším zavolala lékaře k ní.

  5. Štěti, pozvi k ní doktorku- opravdu mají navštěvovat pacienty. Vysvětli jí, že tvoje matka má problém takovej a makovej, ale do ordinace ji nedostaneš. A pokud to není taková koza jako doktorka mé babičky, tak přijde.

   1. Já Vám všem děkuji. Vím, co tohle znamená, vím, že spavost je příznakem, vím, že se to může vrátit, vím, jak je tohle špatný. Ale ona si nedá říct a její přítel, když se to stalo a ráno mi to volal, tak jsem mu řekla, ať ji okamžitě odveze k dr. A on mi to slíbil,ale nakonec jen zavolal k jejímu neurologovi a ten řekl, že teď řádí takovéhle virozy!! Po telefonu!! Je prý objednaná na pátek k neurologovi,ale tohle je jako kdyby člověk s infarktem myokardu přišel na kardiologii za týden! Takový nesmysl, ale vím to jen já. Kruci, jsem tu tak uvázaná. Vojta angína, táta má doktory a sociálku a já nemůžu odsud. Kdybych tam mohla dojet, dotlačím ji do auta násilím třeba v pyžamu, ale zbytek rodiny si myslí, že když teď vypadá dobře a je jí dobře (o spavosti mluví jako, že nevyspalá z noci), takže je vše v pořádku. Ach jo. Nedostanu se k ní dřív než v pátek a to je na prd. Stalo se jí to už v pondělí večer. Prý několik hodin nevěděla, co je za den, že se právě vrátila z chalupy, že hlídá babičku, dokonce ani netušila, co babičce je. Prostě hodně vážná situace. Všichni si ale myslí, že přeháním.

    1. Nechci tě děsit, ale spolužačka mi onehdy vyprávěla, že přesně touhle situací začaly potíže jejího tatínka- má Alzheimera. Jel domů autem a najednou nevěděl, kam má jet. Tak jezdil hodinu dokola kolem náměstí, kde právě byl, a pak se zas probral a dojel domů. Kupodivu schopnost řídit auto mu zůstala, jen nevěděl kde je, kam jede a kde bydlí. Zpětně si pak prý uvědomil, že to bylo poprvé.

     1. Ano, včera jsem byla u praktika s tátou a tak jsem to tam zkonzultovala. Paní dr povídala že buď isch. choroba nebo projev nemocí paměti. Přesně! Šiš, lidi napište to Zkumavce do emilů, ať si nemyslím, že maluju četa na zeď :-(((((

    2. Štětinko. promiň, že se míchám do debaty, ale na příbuzenstvo v téhle situaci nedej. Jak už to tu někdo navrhoval, pokus se dostat doktora-doktorku k mamince domů. Pokud maminka nebude co nejdříve pod lékařskou kontrolou a nedejbože se jí později přitíží, příbuzní to budou dávat za vinu Tobě, a ty sama si to budeš vyčítat.

  6. Stetinko,zavolaj k nej rýchlu-vysetria na mieste,ak má neurologický deficit zistia ho a budú dalej riešiť.

 37. Tak na tento clanek {a fotky} jsem se tesila dlouho a timto Chetovi a Hance verejne skladam hold – dopadlo to skvele a Chetova laska a porozumeni byly vonavou tresnickou, co tresnickou, ale tresni!, navic {velike srdicko! Nepodarilo se mi na tomto pocitadle najit zavorky]
  Jinak mavam ze slunne i bourkove Bratislavy!

 38. Paráda, o bažinách jsme toho moc nevěděla. Je hezké, že se zachovaly v téhle podobě. A černošské báje by mě zajímaly moc a moc. Poděkuj Chetovi, Hani, za napsání a my děkujeme tobě za překlad a Terrovi za konzulatce. Vím, jak těžko se válčí s biologickou terminologií jen s pomocí slovníku.

  1. Matyldo, někdy se špatně válčí i se slovníkem doplněným o biologa 😀 Hanka je dobrá… tohle asi vůbec nebyl jednoduchý text – už se vidím, jak ho překládám do angličtiny. A není to hezký pohled.

 39. Krásný článek. Mám pár knížek o přírodě a národních parcích v USA, ale bažiny tam nikdy nezmiňují, asi autorům nepřipadají zajímavé. A v televizi pořád jen ukazují bažiny na Floridě.
  Fotky jsou skvělý. Konečně vím, jak vypadá poison ivy a metr na komáry mě teda dostal.

 40. Zdravím od Pištíka (manželova asociace: sova – puštík- uřvanej Pištík). Včera začal už ve 22 hod. Zkoušela jsem ho nafotit, ale asi na to musí být speciální foťák. Protože tma a vzdálenost tak 20-30 m, ten můj nezvládl.
  Jinak takovéhle bažiny ve mě probouzí pocit šťavnatosti. Jsem ale velký nesnášenlivec Waltrů (komárů), takže mě by to asi otrávilo. Jinak bych si ale moc ráda dala takhle zasvěcenou procházku (y)

 41. Díky Vám oběma Hanko a Chete, takový zajímavý článek i Tobě Terro za odbornou pomoc. Hned když jsem jej četla jsem tušila, že někdo musel pomáhat s odbornými výrazy v té češtin. Přečetla jsem jedním dechem, fotky jenom proběhla na ty si musím udělat více času. Nádherný, zajímavý svět plný života. Doufám a držím palce, aby se ho podařilo uchovat pro další generace. Fotka pamětní desky pána, který se zasloužil o zákaz komerční těžby dřeva,umístěná na prvním místě v Rajčeti – to sedí. Kdysi jsem četla knížku Chlapec pod magnoliemi a nevím jestli se to neodehrávalo v této části USA. Myslím, že byl podle ní natočen i film. Ještě jednou velké dííííky (y) !

  1. Skoro mě mrzí, Alex, že alespoň pokud vím, tak schwarzenberský lesmistr vimperského panství Josef John, který se nejvíc zasloužil o ochranu Boubína, nikde žádnou pamětní desku nemá – natož na Boubíně. Ten pán přitom pečlivě vyhledal různé části vimperských lesů (mám dojem, že jich bylo 6-8?) a doporučil vrchnosti, aby v nich hospodařila šetrněji a původní porosty chránila. Schwarzenberkové si z té „nabídky“ vybrali a roku 1858 ustanovili zvláštní režim – je to třetí nejstarší chráněné území v ČR…

 42. Jejde, je to dlouhé, ale prima. Teď nemám čas, budu číst per partes.
  Děkuju Chete, děkuju Hani, je to moc zajímavé čtení.

 43. Nádherne som si s vami túto prechádzku užila!!! A tie fotky! Máte okolo seba naozaj čarovnú, tajomnú prírodu! Dali ste si s tým obaja hromadu práce a číta sa to jedna báseň. A Hani gratulujem k prvej dlhšej prechádzke, len tak ďalej! (y)

  Trochu OT – aj možno nie OT: v obciach pod Malými Karpatmi včera vyčíňali prívalové dažde:
  http://bratislava.sme.sk/c/5927310/prietrz-mracien-znicila-castu-pilu-pomoze-armada.html
  Aj v diskusii pod článkom sa už objavili názory, že to nehanebné vyrubovanie lesa v MK za posledných 10 – 15 rokov má na týchto udalostiach tiež svoj podiel. Môžem s tým len súhlasiť. Aj na miestach ktoré poznám idú dolu najkrajšie duby, buky, stromy tak 3/4 metra hrubé a rovné ako podľa pravítka. Zostávajú široké jazvy v krajine, ktoré zarastajú len krovinami. Malé Karpaty sú ale naozaj malé! Bojím bojím že z nich za pár rokov nič nezostane … Ale veď to sme celí my, najlepšiu pôdu treba vybetónovať pod automobilky a logistické centrá, najkrajšie stromy treba popíliť a nestarať sa čo bude po nás.
  Dobrý kontrast v porovnaní s láskyplnou a svedomitou starostlivosťou o tento Juhokarolínsky kus prírody … Kedy takýto postoj ku krajine dorazí aj do tohto nášho banánistanu? Keď už tu nebude čo rúbať?
  Odpusťte, trochu som sa nechala uniesť…. idem ja radšej pracovať.

  Každopádne veľká vďaka za krásny článok a pekný deň všetkým (sun)
  (a pozor na búrky!)

 44. Výlety do neznámých krajů já moc ráda. A „v doprovodu“ biologa!!! To je zvláštní prémie. Je vidět, že Chet zná a má svůj kraj rád – kombinace znalostí a lásky ke krajině je z toho vidět. Moc děkuji, i zprostředkovaný výlet byl zážitek!

 45. bééé Dalmatin se se mnou srazila a tudíž mé ranní hlásání bylo sežráno … No noc, tak ještě jednou (wave)

  Hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví (třeba (bat) ), přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Hanko, je z toho dlouhého povídání krásně vidět, jak Chet svůj kraj miluje. Láska k biologii byla taky určitě probuzená tam “ v bažinách“ . Naše houpavá a nebezpečná místa za humny jsou úplně jiná. Ale věřím, že by se Chetovi naše rašeliniště taky líbila…

  1. JO vlastně…!!! gratulujeme Bětulince malinké kosatkovité k narozeninám. Ať jí zdraví ještě dlouho slouží!

   1. no jo, Betka má narozeniny, hele Xerxovic, taky jí dneska budeš podstrojovat a zpívat??? potřes jí za mě packou…prosím. (y) Na mě ráno Koukala Pidikočka, proč už jí nezpívám, nedávám drahou výbornou konzervu s poctivým tuňákem a s krevetama, tak jsem jí vysvětlila, že má šanci až v den, kdy se ke mě nastěhovala a pak na vánoce….protože narozeniny měla 6.června….asi toho na tu malou hlavičku bylo moc (chuckle)

    1. Žádný podstrojování nebude – narozeniny u blbečka, který si ráno při řvaní u plotu serve kus packy, slavit nebudu. A jestli se kvůli tomu nebude moci jít v sobotu na plánovaný výlet do Jizerek, tak ještě padne pár pohlavků… Krůta jedna neopatrná (chuckle)

     1. Ale no tak, Xerxová… pofoukat, pohladit, poblahopřát… pak i na ten pohlavek může dojít, konec konců je to taky od P. Oslavenkyni mohutné tlapou potřesení (tou zdravou, samosebou) a velikou kost žužlací.

     2. Chudák Betynka si pořídí bebí a panička je nai ještě zlá! Vetrinární dozor na tebe! (rofl) (rofl) (rofl)

   2. Doufám, že dáš sošné Betce aspoň apartní kost, aby si mohla hrát, když už má tlapkobol 🙂

  2. :O Žeru příspěvky? Tak jdu honem snídat, to bude z hladu….
   Já posílala taky dvakrát, páč neumím sčítat. To bude taky z hladu 😀

 46. Ach jo, jak mám jít do práce, když chci jít do takového lesa?!
  Děkuji vám Karoliňáci, je to úžasný článek a úžasné fotky (h)
  I pro takové povídání miluji Zvířetník

 47. Hanko, krásné, všechna čest vám oběma – že Chet napsal a tys tak skvěle přeložila.
  Chet tedy patřil jako kluk k těm odvážlivcům, které zde v létě vídáme u čirých i kalných jižanských řek, bažinatých zátok. Mají na větvi, která vyčuhuje nad vodu přivázané lano (někdy provlečené starou pneumatikou), vyšplnají na větev, přitáhnou lano, zhoupnou se nad vodu a pustí se. Nebo přímo z té větve skáčou kufry. Tedy já chych do toho neskočila, právě proto, že už víme, co všechno v té bodě může žít. Ale říkám si, že kdybych se v takovém prostředí narodila (jako Chet), uměla bych v něm také i žít. Fotky máš nádherné. A krom jiných zmíněných zajímavostí jsem teď poučená, že ten „popraskaný“ kmen cypřiše je správně náběhový kmen. Ano, moc dobře takovéhle bažiny, přístupné po pohodlných chodníčcích znám (parky v Al a na FL) a také je máme moc rádi. Jen je nemáme tak za rohem jako vy, ale ten nejbližsí skoro dvě hodiny cesty. Než jsme se obklopili tolika zvířaty, jezdili jsme do nich často a pravidelně. Hlavně na zimní prochajdy. Ale byli jsme v nich i v létě a je to (pro spustu hmyzu) opravdu utrpení, zatímco v zimě je to nádhera. Škoda, že se na žádné fotce nedá zachytit ta zvláštní vlhká, provoněná atmosféra která člověka obklopí (vůbec ne bažinatý smrad i když stojaté vody je tam spousta). A ten hlas lesa, to jsou přímo chorály.

  Když jsme si před 15 lety nechali kolem zadní zahrady postavit dřevěnou ohradu (plot), byla nám doporučena prkna z cypřiše, jako ta nejlepší a nejtrvanlivější. Jsme rádi, že jsme poslechli. Právě proto, že je to strom rostoucí ve vodě, prkna z něho nařezaná nehnijí. Plot stále stojí přestože se prkna dotýkají země (často nacucané vodou), nehnije ani jedno (sice se jích už pár prohnulo, ale nehnijí). Když jsme stejný plot chtěli postavit u vedlejšího domu,cypřišová prkna už nebyla k sehnání a (jak nám bylo řečeno) i kdyby je sehnali, byla by děsně drahá. Tak ten druhý plot je z borovicových prken.

  1. A zapomněla jsem pogratulovat, žes úspěšně zvládla pooperační procházku – tak jen tak dále. A oběma vám to na fotkách sluší.

 48. Fantastické, děkuji moc autorovi, překladatelce i konzultantovi. Je to stejné, jako s Jirkou z Austrálie – tleskám, zírám, obdivuji, mávám. Stálo za to kouknout na Zvířetník, když nemohu spát.

 49. Chtela bych dodat kratky komentar. Kdybych to psala ja, tak bych se zminila o tom, jestli tam nejsou tajemne bludicky, rusalky, hejkalove a jine bytosti, na ktere jsem v hlubokych lesech verila. Odpoved by byla: ano i ne. Pro belochy tam nejsou, to proste nemaj v myticko/geneticke vychove (Anglie). Ale pro cernochy tam jsou – ti na ne veri, teda aspon nekteri,13 a zejmena ti, kteri v tomto prostredi vyrostli v odlehlych koncinach; cernosi co opustili plantaze a zustali v tech koncinach. kde skoro nikdo tehdy nechtel bydlet. A jejich povery jeste prezivaji v gullah kulture. A jsou neuveritelne zajimave. O tom se s Chetem chystame napsat, ale bude to slozite. Mam dve moc dobre kamaradky, co s tama pochazeji, normalne o tom s belochama nemluvi, ale mne reknou. 🙂 . Obcas neco.

  1. Jéé – Hano, to bude super článek.
   Pchá – ti Angláni jsou neuvěřitelně suchopární, když nevěří na bludičky a skřítky – co by bez nich byl český les?! A co by bez nich byl černošský les v Jižní Karolíně?! 😉

 50. Hanko paráda!!! Jako bych tam byl! A ty fotky! Tady u klokanů máme na severu mangrove swamps, zvlášť u Carpertrijského zálivu v tropech ale to je z ekologického hlediska o něčem jiném. Je zajímavé, že mangrovníky mají také kořeny co vyrůstají vertikálně po okolí z bažiny a nebo vody. Vždyť jsem už dřív napsal, že by jsme si s Chetem asi dobře rozuměli i přes to, že já raději pouště a nebo hory…..Osobně mu prosím poděkuj.

  1. Georgi, Chet dekuje. Teda trvalo mi to ho dokopat to napsat, ale on to misto fakt moc dobre zna a ma ho rad. Ale pak teda sedl a napsal. Jo, ale pak mi to trvalo dlouho prelozit. Chet vzdycky ceka na uterni clanky z Klokanie, a musim mu je prekladat. Takze jo, mas recht. 🙂

   Fotky na nasem albu jsou jen z toho kratkeho chodnikoveho okruhu – na vic jsem si netroufla. Mame spoustu jinych, ale nejsou digitalni.

 51. Krásně napsáno!
  S dovolením pošlu odkaz spolubojovníkům (vlastně nepřátelům 😉 ) z Rakouska, válčí totiž jako 2nd SC Rifles.
  Čechorakušana na překlad mají.

  Na Jihu jsem sice byl, ale takhle daleko ne. Jen ve Virginii…

  1. Dane, ja mam samozrejme text anglicky, neb jsem jenom prekladala. jestli chces, tak to poslu Sharce.

  2. Já dala tento odkaz i k nám na forum ACW, je to tak nádherný,že ani nemám slova, jak Chetovi i Hance poděkovat. Měla jsem pocit,že tam jsem, že to tam znám. Z každého Chetova slova je cítit obdiv a láska. I po perfektním překladu, ze kterého se neztratila. Tak se jen (bow) a je mi,jako bych tam už taky byla…

   PS: Chete, prosím o svých předcích, v bojích ve válce o Nezávislost bys nechtěl napsat více? (h)

   1. No , jo, no jo, to by bylo přímo labůžo. Takový zvířetníkový sever proti jihu a naopak. Tak, taky prosím, prosím, smutně koukám. (wave)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN