SOUDNIČKA: Sraz, na který se nezapomíná

Soudnička atypická, o dědictví a o přípravě trestného činu vraždy na srazu spolužáků pojednávající

Načervenalé příšeří rudých sametových závěsů a růžových lampiček vytvářelo milosrdný mejkap mondénního podniku na strhaných tvářích mých velmi úspěšných spolužáků advokátů a notářů, bankovních, obchodních a firemních právníků, podnikatelů a realitních makléřů. Z justice jsem tu byla sama, a měla jsem intenzivní pocit nepatřičnosti a nízkého sociálního statusu.

Můj kostým nebyl Donna Karan, kabelka Louis Vuitton a lodičky Gucci. Neměla jsem v úmyslu jet letos do Thajska, ani si koupit nový dům a nový Lexus, zato jsem věděla, že než dnešní večírek skončí, dám někomu přes hubu, protože po poslední skleničce už uplynula poslední minuta, v níž jsem se ještě mohla se svými spolužáky slušně rozloučit a odejít středem. S radostným cynismem jsem přemítala o tom, kdo to asi odnese.

„Já ti něco povím,“ dosedl vedle mě ztěžka jeden z kandidátů advokát Vítězslav Kotík, pro své právnické a diplomatické kvality zvaný též Víťa Kokotík, vydechl mi do obličeje dvanáctiletou skotskou, a plynule pokračoval, „kdyby se tu dneska některý věci na rovinu řekly, asi by se všichni posrali.“ Sáhnul po poloprázdné lahvi whisky na stole, vrchovatě si dolil sklenici a zbytkem zatřásl nad mojí. Rychle jsem ji přikryla dlaní a zavrtěla hlavou, už jsem měla dost a dovedla jsem si celkem dobře představit, jak bude zítra po té náloži Víťovi, až budou jeho pozůstalé mozkové buňky ty dnešní nebožky pochovávat.

„Kdyby ty pitomci věděli, co jsou některý jiný pitomci opravdu zač…,“ dodal tajuplně Víťa, popadl sklenici i láhev a obdivuhodně jistým krokem odešel k závěsu. Začalo mě to zajímat. Víťa nikdy nebyl žádná lucerna iuris, a jeho úspěch v byznysu se opíral spíš o známosti, než o znalosti, ale informace měl vždycky dobré, leckdy věděl i to, co nevěděl nikdo jiný, občas i pověděl a nad nějakými běžnými podvody, tunely, neetickým jednáním a non-lege artis postupem by se takhle neošíval. Vlastně by mě zajímalo, jak některé věci vůbec mohl vědět.

Připadal mi ten náš večírek, jako kdyby nás někdo za trest společně zavřel v nóbl podniku, rozsvítil nám červený lucerničky, dal nám chlast a cigára a přikázal nám se bavit. U vedlejšího stolu se kluci opile a hlasitě o něčem dohadovali, nejlíp jsem slyšela Honzu Svitáka, expřítele, spolužáka a nejlepšího kamaráda, který ostatním vysvětloval rozdíly v aplikaci jednotlivých restitučních zákonů. Trochu jsem se uklidnila, že je tady aspoň někdo normální a na večírku se baví o práci jako každý slušný člověk, chci říci právník, a začala jsem ho poslouchat pozorněji.

„Já ti říkám, že když je někdo svině, tak je u mě prostě svině, jakákoliv exkulpace nepřichází v úvahu, a tím to pro mě prostě končí,“ rozčiloval se nahlas. Pomyslela jsem si, že hrdinný občanský postoj potencovaný alkoholem není na večírku zrovna to nejzábavnější, ale ještě chvíli jsem poslouchala Honzovo kázání o etické stránce právnické profese, než se mi v zorném poli zase objevil Kokotík. Zhrouceně se opíral o zárubně dveří za závěsem, a tvářil se tak znechuceně, až mě to zarazilo.

„Je mi z něj blbě,“ řekl, hodil hlavou směrem k Honzovi a zmizel za závěsem. Nechápala jsem to, ale než jsem se ho stihla na cokoliv zeptat, na volné místo vedle mě se přisunuly Růžičková s Frantovou, nerozlučná dvojka už od prváku, které se ještě před hodinou s karbanickým nadšením vzájemně před ostatními trumfovaly fotkami z první i druhé svatby, fotkami dětí a psů, domů a zahrad, manželů zepředu a milenců zezadu. Teď se jim leskly oči a hořely tváře, a mluvily jedna přes druhou, aby si to stihly ještě dneska všechno dopovědět, než pro ně přijedou jejich starší manželé novými auty.

Když se vypořádaly se svou současností, zabrousily do minulosti a začaly vzpomínat na spolužáka Richarda. Rišár byl ročníkový krasavec, do kterého se všechny dívky postupně zamilovávaly, ale on se důsledně věnoval jen svým vdaným, dobře situovaným přítelkyním – už od prváku se tohle naše zlatko pohybovalo jen v lepších kruzích. Teď tu nebyl, a proto byl vhodným objektem vzpomínek.

Růžičková řekla: „Já jsem si to, holka, prošvihla u Richarda na tom chmelu, kde já s ním mohla dneska bejt!“ Bylo to míněno jako žert, a poté, co se ujistila, že s Růžičkou je jí beztak líp, znovu se jí na tváři objevila dávná touha a trpělivě naslouchala Frantové, která svou šanci propásla pro změnu na letním výcvikovém kurzu na Albeři. Rišár byl pasován na rytíře na bílém koni a ideál dívčích srdcí, a jejich současní partneři na pilíře pro život s tím, že tak to holt v životě chodí, a jedna věc je, co bychom chtěli a druhá to, co máme.

Hlasité pronášení takovýchto mouder přitáhlo mou pozornost, a holky si všimly, že je poslouchám. „ A co ty, už máš dítě?“ „Nemám.“ „A vdaná už seš?“ „Ne, jsem pořád rozvedená.“ Aha, ty vlastně teď děláš ten doktorát, viď?“ „No jo, ještě pořád.“ „Tak to jo. A co, jak ti jde souzení, dobrý?“ „Ale jo, dobrý, hodně práce, to víš, přibejvá to, přibejvá.“ Na loňském srazu jsem byla schopna zábavně vyprávět a přimět spolužačky dokonce k smíchu, líbil se jim můj zlomyslný humor, a teď si na to očividně vzpomněly.

„Tak povídej, co máš teď za kauzy, co soudíš zajímavýho, nenech se prosit a vyprávěj!“

Vlastně proč ne, aspoň mi ten večer líp uteče.

***

„Tohle se mi omylem ocitlo v budníku,“ vtrhla mi do kanceláře kolegyně jako velká voda, a práskla přede mě na stůl obrovský balík. Letmým pohledem jsem zjistila, že odesílatelem je krajský soud, a vzhledem k velikosti zásilky mi bylo jasné, že na mě nic dobrého nečeká. „Asi jsi někde něco prošvihla, tak ti zkasírovali rozsudek, aby sis to udělala hezky celý znova,“ sdělila mi radostně, zachechtala se a čekala, až si ten hodnotný kousek rozbalím. Znechuceně jsem hleděla na balík. „Je tu sice jistá možnost, že mi z kraje vracejí tu projektovou dokumentaci, co jsem jim poslala jako přílohu k tomu sousedskému sporu…“

„… anebo že ti posílají zlatou cihlu, viď? Jenomže pravda je taková,“ konstatovala celá šťastná, že takovou nakládačkou kraj neoblažil ji, „pravda je taková, že ti neposílají ani zlato, ani nové vydání právnického slovníku, ani spis stavebního úřadu, ale posílají ti spoustu práce navíc. Vsaď se, že to je Sudička Máňa,“ hodila po mě tím, čeho jsem se sama nejvíc obávala, a s výkřikem, že má moc práce a nemůže se u mě zdržovat, opustila moji kancelář.

Chvíli jsem přemýšlela nad její jasnozřivostí, ale pak jsem si všimla roztrženého rohu obálky a modrého spisového obalu původně notářského spisu, nechala jsem planých úvah a rozhodla se do toho kyselého jablka kousnout.

Kolegyně měla pochopitelně pravdu, hned na první stránce spisu bylo položeno šest vyhotovení usnesení nadřízeného senátu krajského soudu o zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení ve věci žaloby na určení okruhu dědiců po zůstaviteli Františku Dvořákovi. Začetla jsem se do obsáhlého odůvodnění, a přitom přemýšlela o tom, jak strašnou práci mi to řízení, dokazování a rozhodování už dalo, co s tím můžu vlastně ještě udělat, a jakou strašnou práci mi to nepochybně ještě dá.

Člověka nepoznáš, dokud s ním nedědíš. Jak velmi tato stará právnická pravda platí, se ukázalo po smrti právě Františka Dvořáka ze Lhoty. Měl statek, polnosti, louky a lesy, měl prasata, krávy a koně, měl peníze, sad a zahradu, a také měl sestru a přítelkyni. Dalo by se říci, že to byl bohatý člověk, a jeho smrt a související vyhlídka na dědictví okamžitě rozdělila kamarádky, kterými doposud jeho sestra Anna Dvořáková a družka Marie Kalinová v podstatě byly.

V situaci, kdy rodiče předemřeli, Fanoušek nebyl ženatý a neměl děti, a ani ve snu by ho nenapadlo sepsat závěť, protože vyhlídkou na možný konec své fyzické pouti po tomto světě se nikterak nezanášel, hovořila litera zákona jasně – ve třetí dědické skupině dědí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Sestra Anna měla za to, že by měla dědit jenom ona, protože ona přece na statku dřela odjakživa, ta coura a vyžírka Mařka přitáhla z Prahy a s Fandou nikdy doopravdy nežila; družka Marie si naopak trvala na tom, že by měla dostat nejméně polovinu ze všeho za to, co všechno pro Fandu udělala, a jak dlouho s ním žila. Nejprve si vjely do vlasů v konzumu ve Lhotě, a hned potom u notáře, který stejně nakonec celé řízení o dědictví přerušil, a usnesením odkázal družku Marii na soud – ať si tam prokáže, že je dědičkou ze zákona.

Marie Kalinová tedy podala žalobu na určení, že je dědičkou ze zákona ve třetí dědické skupině po zůstaviteli Františku Dvořákovi proti žalované Anně Dvořákové, sestře zůstavitele, a podle rozvrhu práce jsem se skřípáním zubů celou věc nakonec převzala já.

Z právního hlediska to příliš složitý spor nebyl, nastalou situaci upravují víceméně dva paragrafy občanského zákoníku, ale prokázat, zda někdo s někým skutečně žil, zda šlo o společnou domácnost ve smyslu příslušného ustanovení zákona, zda šlo i o plnění vyživovací povinnosti, a jak kdo pečoval o společnou domácnost, když jeden z příslušníků tvrzené společné domácnosti je po smrti a nemůže si k tomu říci svoje, to už je opravdu oříšek.

Tak copak nám říká chytrá šedá kniha … ve třetí skupině dědí zůstavitelovi sourozenci, mezi nimiž se co do velikosti podílu nečiní rozdíl, jsou-li sourozenci polorodými, anebo plnorodými. Vedle nich dědí v této skupině osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. I kdyby tyto předpoklady pro dědění byly splněny u některého ze sourozenců, nelze z toho dovodit, že by v této skupině mohl dědit z obou důvodů.

V této skupině nabývají dědici dědictví stejným dílem. Nedědí-li některý z dědiců, nastoupí na jeho místo právem reprezentace jeho děti, t.j. synovci a neteře zůstavitele, jejich potomci pro případ, že by tyto děti sourozence zůstavitele dědictví nenabyly, jako dědici ze zákona však už nepřicházejí v úvahu… No to toho zase vím.

Celé dokazování jsem tedy musela zaměřit na to, jestli paní Kalinová skutečně alespoň rok před smrtí žila ve společné domácnosti s Františkem Dvořákem, a z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost, nebo jestli ji musel Dvořák živit.

Ochotných svědků jistě nebude nedostatek, a ještě pěkně rozhádáme celou vesnici, pomyslela jsem si s chmurným zadostiučiněním, než jsem ve věci nařídila první jednání. Nakonec bylo jednání asi osm, než se podařilo vyslechnout všech asi čtyřicet svědků, které obě strany vyšťouraly po celé Lhotě a přilehlém okolí, aby svědčili v jejich prospěch, a v průběhu celého sporu pěkně vykrystalizovaly vzájemné vztahy obou stran i vyslechnutých svědků. Každé jednání mohl klidně vysílat místní rozhlas, a kdo dal komu a kvůli čemu pár facek, nebo kdo se s kým po jednání nadosmrti rozhádal, se mi vždycky doneslo zpátky k soudu jako bumerang.

Celkově to ale bylo mezi stranami podle důkazů asi tak půl na půl, vodítko žádné, konce kraje tomu nevidět, a světlo do případu nakonec vnesl až současný přítel žalobkyně při posledním jednání, což tedy určitě nezamýšlel. Takový pěkný mladý kluk, přišel na řadu až úplně poslední, nesoustředěný, roztěkaný a zjevně nepřipravený mi při výslechu potvrdil, že skutečně už pět let bydlí s Maruškou v Praze, on tam studuje, Maruška ho živí, bydlí spolu u ní v bytě, který ona platí, a vedou společnou domácnost.

A mám to! Charakteristika domácnosti jako trvalého spotřebního společenství nejméně dvou osob klade při aplikaci tohoto ustanovení zákona dvě základní sporné otázky, za prvé, zda nutnou podmínkou trvalého spolužití určitých osob je i jejich společné bydlení, a za druhé, což s prvou otázkou úzce souvisí, zda jedna osoba může být zároveň příslušníkem dvou nebo více domácností. Bez dalšího lze na druhou otázku odpovědět záporně – ne, trvalé spolužití, jehož součástí je i spotřební společenství, není možné ve dvou, tím spíše ve více, domácnostech zároveň, člověk může být příslušníkem pouze jedné domácnosti.

Pokud tedy žalobkyně po celou dobu žila ve společné domácnosti se svým pražským přítelem, podmínka nejméně ročního vedení společné domácnosti se zůstavitelem pro dědění ve třetí dědické skupině nikdy nebyla z její strany naplněna, a po pravomocném zamítnutí žaloby se stává ze zákona výlučnou dědičkou po zůstaviteli jeho sestra. Skončeno a podepsáno, hra, set a zápas pro paní Dvořákovou.

Jaké tedy bylo moje překvapení, když namísto potvrzení mé skvělé právnické erudice a brilantních vývodů se mi po odvolání žalobkyně proti mému rozsudku dostalo pouze suchého ujištění odvolacího soudu, vtěleného do zrušovacího usnesení, že se věcnou stránkou sporu po zrušení rozsudku bude zabývat ihned poté, kdy já si se žalobkyní ujasním, oč se vlastně soudíme, uvedu stav faktický do souladu se stavem právním, a ve věci znovu rozhodnu, tentokrát již o správném žalobním návrhu, který bude přesně odpovídat znění příslušného ustanovení zákona.

 ***

„Tý jo, to ti to fakt zrušili jenom kvůli tomu, že to ta bláznivá bába nežalovala na určení, že žila s frajerem před jeho smrtí ve společný domácnosti, ale žalovala na určení, že je dědičkou ze zákona ve třetí dědický skupině ?“, s vykulenýma očima se mě ptala vrcholně zaujatá Frantová. „ Přesně tak,“ odpověděla jsem, „ a ještě si přisadili, že jsem ji řádně nepoučila o tom, že to má žalovat správně a jak přesně má ta správná žaloba vypadat.“ „No ale to by bylo porušení zásady rovnosti účastníků řízení,“ vzpomněla si na lekce občanského práva procesního Růžičková. „Jo, to vykládej našemu odvolacímu soudu,“ pokrčila jsem lehce rameny.

„No a co s tím budeš dělat?,“ ptaly se mě zvědavě obě unisono, a mě nezbývalo, než jim odpovědět, že úplně to samé, tedy že znovu provedu to příšerně rozsáhlé dokazování, vyslechnu všechny svědky, co jen jich v případu je, přečtu všechny listiny a po dlouhých a bolestných peripetiích tu žalobu znovu zamítnu, ať už bude vypadat jakkoliv, protože už teď je mi jasné to podstatné, totiž že Máňa nikdy s Fanoušem ve společné domácnosti nežila, když celou dobu před jeho smrtí ve skutečnosti žila a bydlela se svým pražským přítelem ve svém pražském bytečku.

„A co potom?“, následovala další otázka Frantové, načež jsem se zlobně uchechtla, a ujistila je, že se potom Máňa znovu odvolá, a druhý stupeň mi to nepochybně opět z nějakého inteligentního důvodu zkasíruje, tedy zruší. „Ty vole, tohle já bych dělat nemohla,“ ulevila si upřímně Růžičková, zatímco Frantová koukala do země a vrtěla hlavou. Jo marná je touha, marné volání, to je můj denní chleba, děvečky, pomyslela jsem si s určitým údivem, že na nich ta naše alma mater nějaké stopy přece jen zanechala.

Ještě jsme tak chvíli seděly a plácaly o ničem, a když přijel přivolaný taxík, zřetelně se jim ulevilo, že se můžou zvednout a zmizet z mé společnosti. Loučení bylo ovšem srdečné, jakpak by ne, když všechny dobře víme, že se uvidíme zase tak za pět let, a vyhrožování zavoláním nikdo nebere vážně. Koukala jsem na dveře, které se za nimi pomalu zavíraly, kousala jsem se do rtů a měla strašnou chuť na dalšího panáka, když tu najednou kde se vzal, tu se vzal, jako deus ex machina se zpoza závěsu vynořil Kokotík, v ruce plnou flašku a dvě sklenice.

Kupodivu byl skoro střízlivý, posadil se, podíval se mi rovnou do hlavy, nalil nám oběma velmi velkýho panáka a pravil: „Vypij to, zlato, budeš to potřebovat, protože já ti musím o tom tvým Svitákovi něco říct.“ Ani nevím, proč jsem hned pomyslela na nějaký kolosální průšvih, asi protože jsem Honzu měla pořád ráda a on zrovna dneska furt tak blbě žvanil, a jenom jsem se na Víťu dívala a dívala a on se na mě taky díval, tak, až mi po těle šel mráz, pěkně od hlavy přes záda až do špiček prstů, a hezky zase zpátky až do žaludku, a když už mi všude visely rampouchy, zakrákala jsem z posledních sil: „Co mi musíš říct, já už dneska nechci nic slyšet, jsem unavená a už mi to nemyslí.“

„Tohle si teda milánku poslechneš, protože mi to straší v hlavě už pěkně dlouho, a jestli ti to neřeknu dneska, tak už to třeba nikdy nedokážu,“ prohlásil nemilosrdně, a hned zase pokračoval, „ já jsem na to narazil náhodou, když jsem se probíral osobním spisem jednoho klienta, ale podezření jsem měl už dlouho, akorát jsem zatím nenašel žádnej důkaz. Pamatuješ se, jak mě ve třeťáku v lednu sebrali, pustili mě až za tejden a našim přitom obrátili kvartýr naruby? Víš, proč mě sebrali?“

Pamatuju, pamatuju to víš, holenku, že pamatuju…, přemítala jsem si poklidně, to byla pěkná aféra, nejlepší student ročníku, a vyhmátnou ho na Václaváku na demošce o Palachově týdnu, právě jeho! Při domovní prohlídce našli u nich doma nějaký samizdat, jeho otec, významný to pracovník významné pézetky, to měl údajně rozmnožovat v práci na kopírce, samozřejmě letěl, Víťa se taky do školy mohl vrátit až o revoluci… Zasnila jsem se, protože to jsem ještě chodila s Honzou, byla jsem strašně šťastná a zamilovaná do nejlepšího mužskýho mýho života, proč jenom to nakonec muselo dopadnout tak blbě, proč ?

„Protože jsem ti půjčoval náš kvartýr, ty náno!“ „????“ „Protože mě Sviták udal, udával nás všechny už od prváku, a s tebou chodil jenom kvůli tvýmu fotrovi, protože jezdil ven, a taky aby se dostal k nám domů ke všem papírům, protože jsem vám já blbec půjčoval náš kvartýr a všichni to věděli!“ zařval na mě Kokotík, až mi zaskočilo.

„ Taky tě pak hned nechal, viď,“ prohlásil ještě se značným zadostiučiněním. Celá vinárna ztuhla.

Otočila jsem se s prosebným pohledem po Honzovi, ale ten už se na nikoho nedíval, takovým pomalým pohybem si bral kabát z věšáku a odcházel, i dveře se za ním zavíraly pomalu, a už byl pryč. Najednou se zase začalo všechno hýbat, všichni se nahrnuli k nám a chtěli to slyšet, překřikovali jeden druhého, ptali se a odpovídali si; vytratila jsem se ke svému stolu a nic jsem nechápala, jenom jsem doufala, že se to všechno vysvětlí a že se prostě Víťa nějak spletl. Nemohla jsem tomu uvěřit, ale jak jsem o tom tak přemýšlela, celé to začalo dávat svůj zvrácený smysl.

Víťa se samozřejmě nespletl, a jak to vysvětloval, postupně vycházel najevo příběh kluka z dobré rodiny, kterého si Oni pozvali, když se potřetí nedostal na práva, a postavili mu volbu buď-anebo, buď bude ve škole donášet na spolužáky a učitele, nebo se na fakultu nikdy v životě nedostane. Volba byla učiněna, a kdyby se Víťa nesnažil očistit svého klienta, a nenašel jméno jeho a nakonec i svého udavače v jednom spisu, nikdy by se na nic nepřišlo. Postupně se Sviták do své role vžil natolik, že nikdo nic netušil, a naivní prvňáci pro něj byli snadnou kořistí.

Někde se psalo, někde hrálo divadlo, všude se poslouchal Hlas Ameriky a Svobodná Evropa a u nás doma se ještě kromě toho po návratu otce živitele ze zájezdu na Západ zuřivě diskutovalo s příbuznými, kolegy, přáteli a s každým, kdo šel kolem. Smutně jsem si vzpomněla na tátu, který měl Honzu rád, často spolu pili a debatovali až do rána, a nebyl líný ho po našem rozchodu dojít osobně ujistit, že na jejich krásném přátelství se nic nemění. Pak jsem si vzpomněla, že ono bylo tatíčka a potažmo Víti, taky dost, protože kdopak s Honzou radostně zapíjel svobodu, když si krátce po našem rozchodu bral naši těhotnou spolužačku, no kdo asi?

Paradoxně se mi ulevilo, protože táta se o svém dobrém slídivém příteli naštěstí už nic nedozví, neb je po smrti, a Víťa si svých patnáct minut detektivní slávy mezi spolužáky vysloveně užívá. Sic transit gloria mundi, pomyslela jsem si cynicky, kdepak papíry v bytě u Víti, ale debaty s umělci všeho druhu u nás doma, to bylo něco pro toho hajzla, a už jsem toho měla tak akorát dost. Vzpomněla jsem si na jistou lesklou apartní věcičku ráže 6.35 v mém služebním trezoru, a na vhodného adresáta mé maligní pozornosti.

Nakonec by přece nemělo být tak složité odprásknout jednoho udavače, je to jak z učebnice, motiv by byl, tak teď už jenom příležitost, a ta se časem jistě najde, trpělivost růže přináší. Koneckonců zbraň má dneska kdekdo, například zrovna Kokotík se s tou svojí zvečera vytahoval… Pokud vím, měl ji v kapse kabátu, a kabát visel na věšáku v rohu za závěsem. Za chvíli se dojdu přesvědčit, jestli je Víťa pod vlivem opravdu tak neopatrný na svoje věci, jak to teď vypadá.

To se ví, že jsem stejně nakonec nikoho nezastřelila.

Aktualizováno: 1.2.2011 — 18:51

99 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Elo, cely den jsem nad tvym clankem premyslela, protoze to vratilo dost vzpominek a uvah z te pokrivene praskacske doby. Uz v dobe, kdy jsem odchazela, mi bylo jasne, ze nekdo z relativne maleho okruhu mych tehdejsich dobrych pratel a kolegu na mne musel donaset. Pak jsem ale byla tak zamestnana budovanim noveho zivota v Americe, ze uvahy na tema „kterej z nich to byl?“ skutecne nemely prioritu a spis jako by byly o zivote na jine planete. Ale kdyz se otevrely archivy a jeden si to mohl dohledat, tak mne to ani ve snu nenapadlo. Nechci vedet. Spis mne jima velika litost nad nejakym clovekem, ktery byl nepochybne vydiran, aby delal neco proti vlastnimu prirozeni. Buh vi, co na nej meli, buh vi, co musel dat na vazky a jak tezky kriz nese do konce zivota. Jsou lidi krivaci od narozeni a pak jsou ti, ktere pokrivila doba. Nemuzu soudit – kdyz uz jsem mela dost, tak jsem to zabalila. Pro hodne lidi bylo vetsi odvahou zustat a resit problemy, od kterych jsem ja odesla.

  Tim nemluvim o darebacich (nebo si dodejte sva oblibena intenzivni synonyma) a vseobecne znamych praskacich, ale o opravdu v podstate slusnych lidech. Ono v kazde zemi, v kazdem narode je priblizne stejne procento darebaku, slabochu a lidi zkorumpovatelnych. Rozdil je v tom, ze nektere rezimy nebo spolenosti jsou jak ty Petri misticky pro takove veci…

 2. OT hlásání:

  Zkouška, na kterou jsme ráno drželi palce, dopadla dost dobře. Děkuju! (h)

   1. Už ti obě cestujou, ať se jim u převozníků daří a tobě ať dělají radost! (inlove)

   2. Ňuník pro Zanu je moc krásný – se mi líbí, že je to jako erb s kompasem, pro Zanu přesně to pravé. Io umí! (y)

 3. Milá Elo – četla jsem už ráno se zatajeným dechem. Jo – život NENÍ peříčko.

  P.s.: naše srazy byly zatím vždycky špičkové – asi proto, že se jednalo o děcka ze základy a z ekonomky – a nikdo z nás to na Donu Karan nedotáhl (chuckle) . Možná, že ty vysokoškolské jsou už o něčem jinem.

  1. Nemusí to být vysokoškolské srazy. Lidi od nás ze třídy organizují srazy poměrně často. Byli jsme taková ambiciózní třída, kde jsem já byla jako vyslovený mimoň. No, byla jsem na srazu jednou asi po 3 letech od matury, to jsme byli na VŠ. Spolužáci se mě začali ptát na můj prospěch a funkce v SSM, čili k čemu bych jim mohla být dobrá. Všichni samozřejmě měli ze zkoušek jedničky a funkcemi oplývali. Což mě „uchvátilo“ tak, že další srazy jsem ignorovala až do 20. výročí, kdy mě dost pracně jedna z organizátorek sehnala. Tak jsem ocenila její snahu a šla tam. Z 35 maturantů má VŠ celkem 34 lidí. Mezi námi jsou lékaři, právníci, ředitelé zastoupení zahraničních firem a tak podobně. Takže jsem byla zase za mimoně. Pokecala jsem (já ubohá z výzkumáku) s jedinou beztitulovanou spolužačkou a zjistila, že je v pohodě asi více než já, což mě potěšilo. Je fak, že některé spolužačky už se chovaly skoro normálně, zatímco na gymplu ještě byly na zabití. No, od té doby jsem se dostavila ještě na jeden nebo dva srazy a asi si dám zase delší pauzu. Třeba při 50letém výročí se už bude chovat normálně většina lidí.

  2. Jediny srazy, na ktery chodim nebo se zucastnuju virtualne, jsou srazy nasi zakladni skoly. Bylo to na vesnici a nejak se vsichni znali nebo o sobe vedeli. A meli jsme bezva partu. Kdyz prijedu, tak se skoro vzdycky udela sraz „neformalni“ aspon se zdravym jadrem.

  3. Srazy ignoruju. Úplně mi stačilo, když jsem tři roky po matuře potkala ambiciózní třídní šprtku s kočárkem a dvěma dalšíma dětma zavěšenýma na kočárku. Osmatřicet takovejch šoků naráz bych nemusela rozdejchat. 🙂

   O fakultní srazy bych celkem stála, ale to jsme zas rozlítaní po celým světě… 🙁

   Ale sborový srazy stály vždycky za to! My, mazáci, na jedněch schůdkách (a přilehlém okolí) se snaživýma ještěgymnazistama… žůžo. Hlavně stabilní první napomenutí paní Kleinové: „Nenadechujte se mi *všichni* na taktové čáře…“ (utrápený povzdech typu „i po tolika letech“ ) 😀 (No ale pak jsme samozřejmě představení táhli, protože… zkrátka kdo má školu paní Kleinové, ten zpívat nezapomene, i když zrovna „nikde“ nezpívá. (inlove) )

 4. ;;) R O Z V E R N Í Č E K . ;;)

  .(*) Za deštivého a bouřlivého dne stanul pan Finkelstein u výkladní skříně obchodu s lahůdkovými potravinami. Chvíli lačně nahlížel do výkladu, pak šel ke dveřím, přesvědčil se, že v obchodě není ani jediný zákazník a nenápadně vešel. Koupil si půl kila rajských jablíček a pak se jakoby nic poprvé v životě zeptal: „Mimochodem, copak stojí deset deka téhle slaniny?“ Vtom se oslnivě zablýsklo a zaburácel hrom. Finkelstein pohlédl vzhůru k nebi a slabounkým hlasem zaprotestoval: „Zeptat se snad můžu, ne?“ .(*)

  ~o) Vinšuju všem přítomným klidný večer, hezké sny a pěkně se vyspinkejte. ~o)

  1. (shake) Evidentně se ani zeptat nemůže, chudák. (angel) (y)

   Pan Roubíček v řeznictví ukáže na krájenou šunku a praví: „Daj mi deset deka z té husy.“
   Prodavačka zmateně: „Ale, pane…“
   „Nemluvěj a daj mi deset deka z té husy!“
   „Pane, nesplet jste se? To není…“
   Pan Roubíček ji naléhavě přeruší. „Kdo je tady zákazník, voni, nebo já? Když říkám, že je to husa, tak je to husa. Navážej mi z ní deset deka, ale rychle!“
   Prodavačka váží, na pláč natahuje, ale přece jenom se tak lehce nedá. Když podává balíček přes pult, zamumlá si: „A just je to pravá vepřová šunka, žádná husa.“
   „Voni jsou husa. Když mi řekli, že je to z prasete, tak už to teď nesmím…!“

  1. Jo a ještě – možná existujou pěkný srazy spolužáků po letech, ale moje zážitky jsou přesně takový, jak psala Ela…ze studijních důvodů jsem to vydržela dvakrát, pak jsem přestala odpovídat na pozvánky (whew)

 5. „Jako živý.“ A úžasně napsaný. Kdybych se o něco podobného pokusila já, tak by to bylo hlášení události. I s překlepy. (chuckle) Díky Elo.

 6. To je uplně jak kapitola z nějakého románu, nebo vzpomínkové knihy. A četlo se to jedním dechem. Ale musím říct, že mi takové zážitky nechybí. A na práci soudce bych asi neměla nervy a žaludek, já bych ty pozůstalí v tý soudní síni asi mlátila spisem po hlavě.

  Jinak v rysím doupěti klid. Kluci byli na kontrole. Rysík pije, spí a podle různých objektivních kritérií je mu líp, ale nechová se tak. Občas jí kukuřičné křupky (sme mu je trochu osolili, aby dostal nějaký iont) a snědl jeden banán. Ale to vše dopoledne, o oběd se nehlásil a šel rovnou spát. Má více méně celou dobu zvýšenou teplotu, ale žádné strašné horečky. V noci hlídal hlavně MLP, ale k ránu už požádal o vystřídání. Dneska v noci to bude na mně, MLP jde zítra do práce a já mám volno. Tak jsem zvědavá, jak to půjde dál.

  1. Ach jo, kdybych napsala spisovně „pozůstalé“, tak se to nestalo. Mělo být samozřejmně „pozůstalý“.

 7. Elo, úžasné. Napřed jsem se usmívala, protože jsem v podobné situaci. Ale, mezi mnou a sestřenkou, žádné drama při dělení majetku nehrozí. Jenže, jak řádky plynuly úsměv mi tuhnul na rtech ( jak se praví v románech druhé kategorie) a ke konci mi přímo mráz běhal po těle. Bohužel, to, co jsi napsala je děsivě pravdivé. Však on už je život takový.

 8. Teda Elo! Ty jsi fakt (*) ! Parádně sepsáno, byť tedy o podobné zážitky nestojím. Tedy ne, že bych tyhle lidi neznal 8) , ale snažím se od nich držet co nejdál. A s tím děděním máš pravdu, taky zírám co lidi (často kvůli pár šupům) dokážou. :@

 9. Elo, to je skvělé, literatura prvního řádu, postřehy, jazyk, zápletka, stavba, pointa – seš nejen lucerna iuris, ale taky lucerna narrationis!

  1. Že jo, milá Baty? Taky jsem to Ele napsala – vynikající, literárně i lidsky (h) Milá Elo, já tě tam celou dobu normálně viděla! 😀

 10. Elo, naprosto jsi mne odrovnala. Všechny tvé předchozí věci byly výborné, ale tohle je TAK skvěle napsané!!!!!!!!!!!!!! smekám klobouk.
  Jen mne mrzí, že se to (obojí) skutečně stalo, kdybych věděla, že je to smyšlené mnohem líp by se mi to přijímalo. Takhle si už od rána (kdy jsem tvé psaní přes blackberry četla) říkám, že to není možné, aby byli lidi opravdu takový *******.

  A jestli je to tak, jak to je, tak je moc dobře – ať to jakkoliv bolí- že ses to dozvěděla. (rose1) na pravdu není nikdy pozdě.

  Tenhle odstavec je jak od Stevena Kinga nebo Hichcocka:
  Ani nevím, proč jsem hned pomyslela na nějaký kolosální průšvih, asi protože jsem Honzu měla pořád ráda a on zrovna dneska furt tak blbě žvanil, a jenom jsem se na Víťu dívala a dívala a on se na mě taky díval, tak, až mi po těle šel mráz, pěkně od hlavy přes záda až do špiček prstů, a hezky zase zpátky až do žaludku, a když už mi všude visely rampouchy, zakrákala jsem z posledních sil: „Co mi musíš říct, já už dneska nechci nic slyšet, jsem unavená a už mi to nemyslí.“

  Prostě super čtení, které se četlo jedním dechem (y) (y) (y) dík

 11. Milá Elo, jsi vzácný host (docela chápu, že se ti při tvé profesi nechce spisovat…) , ale když se ukážeš, stojí to za to. Mám rád příběhy, při kterých se člověk chvilku chechtá – a pak ztuhne jako prut, protože mu dojde, ČEMU že se to chechtal ještě před chvílí… A ty tvoje jsou brilantní.

  Překvapivě hodně lidí mělo „svého orgána“, u nás se v prváku jeden takový Honza taky vyskytl – jenže se psal rok 1985, prasklo to na něj docela brzy, a protože dotyčný odborně nebyl žádné lumen, našel se kurážný pan docent, který ho ( a posléze i děkanovu komisi) přesvědčil, že prostě jeho předmět neovládá a nikdy ovládat nebude. Krom toho mám podezření, že technické a přírodovědné obory nebývaly tak „promořené“ podobnými dobráky. Stejně tak rozumím i Viktorovi, který se na podobné veřejné odhalení musel malinko opít – měl asi pravdu, podruhé už by to neřekl. A říct to musel.

  A úplně nakonec – jsem velmi vděčný svým kolegům, že – jsouce stejně liknaví jako já – nepořádají ročníkové srazy a vídáme se pouze příležitostně (on ten náš rybník je docela malý). Tu atmosféru „červených lampiček a těžkých závěsů“, chtěného veselí a plytkých řečí živelně nesnáším.

  Díky moc, byla jsi skvělá (rose1)

 12. Krásná detektivka, bohužel asi ze života. Ti příbuzní jsou zcela uvěřitelní a udavač – no ten bohužel taky…
  A střílení. Ono je to asi trestné,ne (angel) ?
  K tomu střílení – prý kdysi se ocitl v ohrožení kdosi, méně znalý německého jazyka a na ohrožující osobu křičel „nicht scheissen, nicht scheissen“. Nezastřelili ho, asi smíchy nemohli… Doufám, že mě nevyhodnotí systém jako sprosťáka 😛

  1. (rofl) Das heiliges Kanonenrohr! abych tak řekl. Za těchto okolností bych snad ten kvér ani nenašel (rofl)

  2. Ač německy neumím, tomuhle rozumím (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) Po tomhle se snad vystřelit ani nedá, to je samo o sobě šrapnel (rofl) (rofl) (rofl) (rofl)

 13. Musím to dát sem, protože když chci komentář dopřivložit k někomu, tak to spadne.
  Pro Vave: (y) (y) (y)

 14. Elo, jsi tu převzácná, ale když něco napíšeš, vždycky to stojí za to. Díky za krásný vtipný článek, rozbor dědického práva i vlastně dost smutný příběh o komunistickém udavači. Dnes vyplývá na povrch spousta věcí, kteří oni chtěli udržet navěky pod pokličkou. Když ale člověk zjistí, jak se k nim vetřeli, je z toho až smutno.

  No jeden můj dávný pracovní poměr skončil nedlouho poté, co si o mě popovídali dva agenti StB, když se vlastně celkem náhodou (nebo o sobě navzájem věděli?) sešli – jeden byl nepřítel mé mámy, druhý můj šéf. Pracovali ve dvou poměrně odlišných oborech, takže odborně spolu moc co do činění neměli, jinak…. to snad ani nechci vědět. Nevím, zda bylo cílem více ublížit mámě tím, že se ten druhý postará, aby mě vyhodili, nebo šéf prostě dostal strach, abych mu náhodou nezačala nahlížet do karet. A já se v tome mezitím plácala jako neznalá naivka. Oba jsou v seznamu MV, takže nejde o žádný omyl. No, revoluce mi dala jisté zadostiučinění, bývalému šéfovi alespoň zamrzla kariéra neb jeho lustrační osvědčení evidentně nebylo čisté jako padlý sníh.

  A dědictví? Ano, příbuzní se poznají až když spolu dědili. Přesvědčila jsem se o tom na vlastní kůži při dědickém řízení po tetě. Na rozdíl od zdejšího Fandy ale pořídila závěť a dala věci do pořádku, i tak to nebyla procházka růžovým sadem a zjistila jsem, že příbuzní jsou ještě trochu shánčlivější než jsem si původně myslela. Asi proto jsou dnes za vodou. Jejich tlak byl hodně silný, přitom posledních pět let až do pohřbu si na tetu skoro nevzpomněli.

  1. máš pravdu, moje prateta závěť taky nenechala, všechno jsme zařizovali, pohřeb,likvidaci a vystěhování věcí, předání bytu – před odevzdáním vymalovat – byl městský… no, tak mám povlečení,krabici starejch pohledů – a nádhernejch, nábytek se dal do bazaru aby bylo na poplatky a na pohřeb… lidi, asi po dvou letech od pohřbu, jsem se rozhodla, že ty nový nádherný povlaky použiju, byly zabalený v hedvábném papíře, prosypané levandulí a převázané mašlí… tak jsem je vybalila a jak jsem je rozklepávala, začalo se u nás chumelit….naštěstí to byly platný peníze…vypadlo jich dost…tak jsem je dala mámě, doufám, že to nečtou ti příbuzní z druhé strany po strýčkovi… (angel)

   1. Ona asi CD nemyslí jen na zvířátka, ale v některých případech ví, ke komu mají přijít i penízky….. Myslím, že přišly přesně tam, kam měly. (y)

 15. Dobré. Trochu trpké, ale dobré.
  Ani nevím, je-li dobré vědět nebo nevědět. Ale určitě je dobré nestřílet.

 16. Perfektně vystihnutá atmosféra srazů, až se mi udělalo nepěkně. Ale ta pointa, to je pecka do hlavy. Nechtěla bych to zažít. Svého času jsem uvažovala, že požádám o nahlédnutí do archivu kvůli jedné osobě blízké, ale bylo mi to vymluveno.

  1. Osobu, o kterou se zajímáš (ovšem bez větších podrobností), možná najdeš na seznamech spolupracovníků StB na stránkách MV. Databáze je volně přístupná. Záleží, zda to chceš vědět nebo ne. To si musíš rozhodnout sama. Je možné, že tam tvůj příbuzný není vedený. Podle zkratek zjistíš i zařazení. Nejhnusnější mi přišla zkratka „A“ čili regulérní agent, pak jsou zkratky KTS – kandidát tajné spolupráce (ti pak povyšovali na agenty) nebo třeba D (důvěrník) a některé další. Spis tam ale samozřejmě nenajdeš, o ten se žádá jinak.

   1. Taky jsme měli jednoho takového mezi sebou v living history…už nemáme a vyhejbá se nám jak čert kříži…ten papír, co jsme mu ukázali a v tu chvíli pochopili mnohé…ho dostal…on to byl hajzlík i jinak…tak se to jen potvrdilo..

    1. Naštěstí my mezi příbuznými – přímými i vzdálenějšími přímo spolupracovníky nemáme. Ony u některých stačí ty ekonomické zájmy. Ale o svém bývalém šéfovi jsem si iluze nedělala a ejhle byl tam jak KTS, tak i jako A. A mámin nepřítel (řekla mi, že proto, že se o ni pokoušel a ona odmítla) – ten tam byl jako A. Takže když se dvě Áčka domluví mezi sebou…. Ten můj bývalý šéf, to bývel velký suverén. Máma mi později řekla, že v práci vlastně věděli, kdo byl spolupracovníkem a kdo ne. Poznali se celkem jednoduše. Ti spolupracovníci totiž byli vždy velmi sebevědomí – na rozdíl o mámy a jejích ostatních kolegů, všech vyškrtnutých ze Strany, ti byli rádi, že jsou rádi a byli pěkně uťápnutí.

   2. Právě že v těch volně dostupných databázích je – akorát tam chybí datum narození, to už bych musela vyvinout větší úsilí, takže jistotu nemám. Dlouho jsem přemýšlela nad pro a proti, a nechala jsem to být. Přiznala bych té osobě velkou moc i po smrti, kdybych se tím dál obírala.

  2. Asi dost zalezi na tom z jake skoly je to sraz. Pravnicka fakulta holt vypada takhle.
   Treba nase srazy se zakladkou (skoro kazdy rok) jsou fajn. A uz se ani nepredvadi fotky deticek … na vnoucatka je jeste brzo. Ale blizi se to blizi … nejstarsi tridni potomek uz je pomalu ve veku ve kterem si ho jeho maticka poridila.
   Asi nejvetsi sok na srazu byl ted nekdy posledne, kdyz nam byvala tridni sverila tajemstvi … kdyz nam delala tridni, tak ji bylo asi tolik kolik je ted nam. Sakra. Au. Dyt to byla … no primo stara ne ale … smarja …

 17. dik, nevim jestli je to povidka, nebo skutecnost, ale presne tak to bylo, dik. Snad ty dalsi generace neco takoveho nepoznaji

 18. Bylo to takové hořké… na druhou stranu jsem doufala, že se dozvím nějakou pikantnost ze života fešáka Richarda- tyhle typy mívají talent na neuvěřitelná rozuzlení, například že je holky obletují a oni si nakonec vezmou ženskou á la almara, která jim pěkně linkuje život 😀

 19. Milá Elo (inlove) , píšeš vždy tak vtipně, moc ráda Tě čtu. tohle má ovšem příchuť pelyňku … a věčná otázka, zda je lepší některé věci vědět nebo nevědět … já teda radši vím, i když to někdy hodně bolí.
  A po „sametu“ se člověk dozvěděl hodně bolestného, to je pravda. ;(

  Přeju všem krásný den (h) a prosím o palce pro jednu Zvířetnici, která dnes skládá těžkou zkoušku. (y) (h) (y)

  1. Četla jsem už ráno, ale píšu až teď – tak hodně štěstí! (y) A Karolíně taky… (y) (h)

 20. Tak z tohoto příběhu mám husí kůži , ale je dobře,žes ho nezastřelila – být kvůli tomu šmejdovi ještě v kriminále,to by už bylo příliš (envy)

 21. Ne a ne se sem procpat. Pořád to vypadává, už tu zuřím asi půl hodiny!
  Povídání bude krásné, ale je moc dlouhé a číst budu až večer, abych si ho vychutnala a ne jen přelétla očima.
  Za chvíli totiž odjíždím na veledůležité jednání do Domažlic, které vypukne ve 12.30. Prosím o netradiční palcodržnu. Jedná se o velkou akci a kdybychom byli vybráni jako gen.dodavatel zdravotechniky, tak to pro firmu bude obživa na docela dlouho a to bychom opravdu potřebovali.
  Kromě toho je to práce, kterou moc ráda dělám – vybavení domova pro seniory.
  A Zvířetnická palcodržna je osvědčený prostředek.
  Ríša je v pořádku, baští, hraje si, opět je to ten ukecaný a veselý kocourek. Včera večer jsme mluvily s Markétou, pustila jsem mu její hlas z telefonu a on koukal, vrněl do telefonu, zdravil svoji bývalou pečovatelku, otíral se o telefon, bylo to dojemné, jak si na ten hlas vzpomněl.

  1. Karolínko – držím (y) (y) – převálcuj je svými argumenty a okouzli svou osobností a vyjde to (h)

   1. Držím pilně usilovně!!!!! (y) (y) (y) (y) (y) Karolinko, až se vrátíš, máš od mjé mail, mrkni, prosím.

  2. V půl jedné zapíná naše smečka palcodržnu pro Karolínu a její práci (y) Ať vám to vyjde…

  3. Hodina začíná být aktuální a tak držíííííímmmmmmmmmmmmmm (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y)

  4. jejda, toto jsem prošvihla, měla jsme schůzku ohledně nové práce…takže doufám, že aspoň teď můžu držet tlapky před rozhodnutím a že to dopadne OK… papapa Z Pětikočičína!!

 22. Elo (clap) …za to nádherný zpracování, příběh je tak lidskej,až z toho běhá mráz po zádech…proto na třídní srazy nechodím a mám klid (angel)

 23. Krásné a člověk si tak nějak hezky zavzpomíná na různé věci. Na výslech na STB si vzpomenu občas a dlouho jsem nevěděla proč zrovna já. Na opakující se srazy se spolužáky – poslední po 30ti letech a hlavně jak se měnily postoje a názory a vůbec. Náš sraz po 10ti letech byl právě mezi demonstracemi a když jsme se sešli po dalších 20ti letech, hlava to nebrala.
  Nejhorší ovšem je, že naše soudnictví takhle opravdu vypadá, ach jo

 24. Napínavý čtení! Celou dobu jsem čekala, kdy se zjistí, že ten šamstr Sudičky Máni je ten samej, jako ten idol divčích srdcí. Akorát že takový náhody se stávají v životě míň často než v literatuře. 🙂
  A dobře, žes ho nepicla, co s mrtvolou, kdo má dneska doma dost louhu a dostatečně hlubokou vanu, žejo. 😉 Beztak je pro něho horší žít a vědět, že spolužáci vědí. Teda aspoň doufám.
  Ta chvilka, kdy se tiše sebral a vypad z hospody, ta byla dost silná!

  1. Podle toho, jak se dal na ústup soudím, že jeho hroší kůže přece jen nebyla až tak silná, jak by asi sám chtěl. Takže souhlas, ioannino – myslím, že ten život v kabátu z ostudy je zasloužený osud. Kdyby Ela podlehla a vystřelila, skončila by za mřížemi a on by to měl jednou provždy odbyté. Takové pohodlí si nezaslouží… :@

  1. Krásné fotky (y) – měly by být v propagačním materiálu cestovních kanceláří !
   O tohle byla Betka ochuzena 😉 a ještě jste vozili v kufru auta cizí psy (nod) , divím se,že její vyprávění nekončilo povzdechem „chudák já“ … (wave)

  2. Opět velmi pěkné fotky, večer si je musím prohlédnout znovu. Teď jsem je jen prolétla. Moc moc se mi líbily ty z Ještěda a Ruprechtic. To sluníčko mi tady v tý díře už opravdu chybí. My jsme i v sobotu a v neděli museli vyjet na kopec. Mohla bych Tě požádat o radu? Týká se to kytek.

  3. Fotograf není nešikovný, širokoúhlé objektivy jsou takové 🙂 Buď se zkreslení nechá schválně jako záměr, nebo se trohu poupraví ve fotoeditoru =))
   Ty zimní fotky mi připomínají, že jsem včera zpracoval pár fotek z nedělní večerní vycházky a přidám i dvě ze včerejšího ošklivého inverzního dne (~)
   http://jakkel.rajce.idnes.cz/vecerni_lednova_vychazka

 25. hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Ela vždycky dlouho mlčí, mlčí… a pak z ní vypadne perla (nod) Jedno jestli o koních, poních nebo ze soudních síní… Dneska maličko hořká perla, ale takový je život (nod)

 26. kristepane, Eli!!! ani jsem nedýchala, jak jsem dočetla..asi není co dodat. jen je dobře, žes tu apartní věc z trezoru ( ani z kapsy Kotíkovi ) tenkrát nevytáhla. a nemluvím jen o tom, že tenkrát jsi ještě neznala Zvířetníky a že by ti nikdo nepekl buchty s pilníkem na mříže… (rose1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN