ČLOVĚČINY: Svět sci-fi a fantasy naší Li

Li dostala od života tři velké dary: umění pozorovat, nebát se snít, a ten nejdůležitější – o všem, co vypozorovala a co vysnila, dokázala psát. První díl Pustinky sepsala před dvaceti lety – poté, kdy se vrátila z nemocnice po dlouhé léčbě rakoviny. Bolesti ji nerozlučně provázely celý zbytek života. Přesto žila prací, která jí přinášela uspokojení, a věnovala se svým milovaným pejskům. A ve volných chvilkách přibývaly „do šuplíku“ další díly Pustinky – její sci-fi, její fantasy.

Druhá rakovina – na podzim roku 2010 – byla silnější než Li. Li odešla na svou „Pustinku“ (vysněný domov svého dětství) až do souhvězdí Gem, aby se tam setkala se všemi svými blízkými, kteří ji na té dlouhé cestě předešli.

Někdy v roce 2003 Li projevila přání, abych toto dílko zveřejnila na její webové stránce (chovatelská stanice Lajdn). Z několika důvodů to bylo odkládáno a odkládáno… Takže se zveřejňuje až teď. Možná dobře, že zrovna v době předvánoční… Kdo jste naladěni na „stejné vlně“, můžete se začíst do ukázek z kouzelného vyprávění o životě na planetě Zemi i na Planetě devíti měsíců, o smutku i o nadějích…

Jarka F., 12/2010

 

Lída Švecová (Zachařová)    * 14. 3. 1957, † 12. 11. 2010

Ukázky z jednotlivých dílů Lídiny Pustinky I. – VI.       (Plné znění: http://lajdn.unas.cz/pstnk/lidazach.htm)

Moje dcero! Nikdy nelituj toho, že ses nedala zlákat na cestu s ní! Ne pro mne, ale pro sebe. Prožila jsi tolik zlého vinou mé zemdlenosti a nemohoucnosti z nemoci, vydržela jsi to, jsi připravena ne na hvězdnou cestu, nýbrž na to, abys dosaženou hloubku naplnila plností života, pravostí života, věcmi dobrými, smysluplnými, ušlechtilými. Večer se probudíš. A oni přepodstatnění odejdou.

– – – – –

Chtěla jsem slyšet znovu o devíti měsících, které mají každý jinou barvu. Ale ona teď jenom říká slova: Krása, volnost, štěstí, a jako kdyby při tom nic necítila! Když řekne krása – jako kdyby říkala bezbřehá nuda, když říká volnost – jako by to znamenalo věčné spoutání, a když mluví o štěstí, jako kdyby vůbec nevěděla, co to je. Je bez budoucnosti. Ustrnula. Ustrnula v překrásném světě, ale ten svět ji ničím neobohacuje, protože si s sebou nepřinesla žádnou hloubku, vnitřní hloubku myšlenek, představ, víry a zaujetí. Člověk, který nenalezne hloubku v sobě, nenalezne ji nikde v celém vesmíru.

– – – – –

Byl to ten stříbřitý sníh. To stříbrné jíní! Oblak. Připlul z neviditelné dálky, a teď – velký a svítivý – se pohupoval nad Pustinkou. Víc se nepřibližoval. Zato se něco modrého přibližovalo k němu. Nesly se k němu vzduchem dvě postavy. Nemávaly rukama, neplavaly, jen mírně nakloněné kupředu byly unášeny modravým oparem kolem těl.

– – – – –

Šla jsem lesem a najednou zavanul proti mně nesmírně svěží a občerstvující vítr. Napřela jsem se, abych došlápla znovu na zem, ale… Nemohla jsem.

Najednou jsem byla docela bezmocná!!! A pak se to všechno ve mně a kolem mě děsuplně zrychlilo, oči jsem měla plné bílých a modrých oblaků, slyšela svištění, pak se udělala rudá kola, pode mnou se otvíraly bezedné oblakové hloubky, zmizelo všechno, všechno pozemské, a teprve pak jsem ztratila vědomí.

Na jak dlouho?

Nevím.

Když jsem opět otevřela oči, letěla proti mně nějaká koule, ale byl to zrakový klam, neletělo to na mě, to ze všech stran stoupaly na nebesa měsíce, jeden, druhý – až jich bylo devět. A současně se objevovaly hvězdy a bylo světlo. Každý měsíc měl jinou barvu. Louka pod námi vypadala jako křišťálová.

– – – – –

Chlapec mě jemně postavil na zem a ukázal mi rukou nahoru: „Tamhle je tvoje Země.“ Dívala jsem se, nic jsem nepoznala, ukazoval mi vlastně jen směr, protože jsme byli vzdáleni, nesmírně vzdáleni.

„Jak jsem se tu octla?“

„Ty nevíš?“

A najednou jsem pochopila. Snědla jsem kousek fazole, onemocněla, nejedla, proměnil se mi krevní obraz, vynesli mě do oblak, ozářili, umřela jsem, umřela. Přepodstatnili mě! Podívala jsem se na své ruce, nazlátlé a zářící zevnitř, na bělostné roucho, které jsem měla na sobě, na lehké nohy, uvědomila jsem si nepřítomnost tělesných pocitů – přepodstatněná – a na zemi po mně nezbyl ani prázdný hrob…

– – – – –

V laboratoři byla jen docentka Mudrová, stála u pultu, z papíru jedla namazaný chleba. Když mě uviděla, zavolala mi vstříc: „Vilmo, to je dost, že ses ukázala! Co mi neseš?“

„Složení půdy, ve které ta semena vyrostla, a návrh.“

„Kousla do chleba a žvýkala. „Vilmo, co je to za blbost? Proč jsi nepřinesla vzorek?“

„Uletěl mi do vesmíru.“

„Nedělej si srandu. Taková blbost to zase není. Kde jsi na tom byla?“

„Na cizí planetě. A tamní Nepozemšťan je tu se mnou. Violensi, zjev se!“

Než mohla něco říct, Violens se zhmotnil a zadíval se na ni s pátravostí, kterou musel mít na tváři asi celou dobu.

„Do prdele,“ vydechla Mudrová a celou vahou klesla do sedačky.

„Do prdele,“ odpověděl jí Violens zdvořile, domnívaje se, že se právě přiučil pozdrav českých vědců.

– – – – –

Svíčky svítily z posledního vosku, když se z polotmy jakoby proti mně a mně vstříc rozzářila oslnivě zlatá křídla. Nebyla to vzdušná křídla, byla to mramorově pevná hruď a skvoucí ramena pokrytá hadí hladkou kůží na živoucím, nepřepodstatněném těle obyvatele planety devíti měsíců s tváří řeckého boha pod svítící přilbou temně mahagonových vlasů. Pocítil sám svou velikou sílu, svou tíhu a moc. Odpoutal se ode mě beze slov, jásal jen záblesky smaragdových očí. Tygr! Zavřela jsem oči oslněna tím vším, mé oči nesnesly už nic navíc, mé smysly a cit také ne.

Co s námi bude teď?

– – – – –

Záznam RNDr. Heleny Mudrové, DrSc. – pokračování

Jev přistoupil k pracovnímu pultu a bral do ruky tuby spreje vyhotovené za účelem zneškodnění jeho agresivity. Pak s rukama rozpaženýma jako k objímání se ke mně blížil. Začala jsem volat o pomoc, on se strašně rozesmál, a pak zmizel. To se stalo před půlhodinou. Snažím se přesně zaznamenat všechny své dojmy. Usuzuji, že měl v úmyslu – prdlajs!!!

Nic neusuzuju! Mám plné kalhoty strachu, já tu nezůstanu! Hajzlové, nechali jste mě tu samotnou, to se dělá?!!! Jde mi o život! Jestli mě tu najdete zardoušenou nebo znásilněnou kosmickým prasákem, to je vám u prdele, co!!!!

Tak končí můj zápis ze včerejška. Nejsem žádná hysterka a donutila jsem se klidně uvážit, že se vlastně nic nestalo. Vrátila jsem se do pracovny a uvařila si kávu a z ledničky vyndala mísu se šunkovými chlebíčky.

– – – – –

V lese jsem jednou našel umírajícího, vyhladovělého ovčáka se zlomenou nohou. Když jsem se k němu sklonil, snažil se z posledních sil vzepnout hlavu k mým rukám. Pohladil jsem ho. Tenkrát jsem si poprvé uvědomil, že moje ďábelské ruce jsou balzámem pro nemocná zvířata. Vzal jsem psa do náruče a odnesl domů. S babiččinou pomocí jsem ho uzdravil. Do letošního jara vesele běhal a miloval mě, babičku, slunce a rybník. Zemřel stářím a já jsem si zatím nového nepořídil. Ale to je dobře. Těžko by se mi vydávalo na cestu ke hvězdám, kdybych ho tu měl nechat a věděl, že se mu stýská…

– – – – –

Fantastická cesta na planetu Devíti měsíců!!!

Sedm přepodstatněných na palubě vimanu!!!

Čtěte uvnitř listu!!!

První interview s vimanéry: Probíhá cesta normálně?

Vše bylo naprogramováno a odvíjí se bez odchylek – potvrzují ing. Vilém Hradil a ing. Josef Nedělka.

Čtěte první kosmickou reportáž Natasji Loňkové, naší Vesmírné dopisovatelky!!!

Zajistěte si náš list na celý rok!!!

– – – – –

Nevím, jak se to stalo, že je Gem mateřská planeta, nevím, kdo jí vládne, kdo určuje dobu Projevu, dobu akcí a zásahů, proč a kdy. Posud jsem pochopil jen to, že jsou Gemané nějakými kosmickými inseminátory. Například: Když ustoupil ledovec na Zemi a vznikla jezera, oni oživili vody semeny budoucích vodních tvorů, podmínili evoluci a dál už jí nechali volný průběh. Bez semene by voda sama ze sebe obživnout nemohla.

Ale kde vzali první setbu Gemané sami, kdo je matkou matek, to nevím, a mám závrať, když se pokouším si to představit, to dojdu až k ptaní po Nicotě před Bytím, a před tím prchám…

– – – – –

(Gemanský guru a Nasťa)

„Můžeš mi položit ještě jednu otázku.“

Představila jsem si nadpis: Konečně pravda o potopě!!! „Co ji způsobilo?“

„Něco s perským zálivem – už jsem zapomněl váš zeměpis. Byla to lokální záležitost.“

„Tak jste to nezpůsobili vy?“

„My? Vždyť jsme se málem všichni utopili! V životě jsem nezažil takovou paniku. Po celou dobu přívalu jsme měli ukrutný hlad, žízeň, slábli jsme. Strašně jsme zeslábli. Víš, čím jsme se na Sumeru živili? Vdechovali jsme vonný, životadárný zápal z bylinných směsí. A teď si představ, že vody opadly a my celí zmáčení sedíme na kopci a najednou vidíme človíčka, živého človíčka, jak se z bahna po potopě, s uzlíčkem, dere na týž kopec, na kterém jsme byli my. Slétli jsme pro něho, vzali ho mezi sebe a slíbili mu nesmrtelnost.“

„Nesmrtelnost?“

„Nebo přepodstatnění, nebo nirvánu, to máš jedno.“

– – – – –

„Mějte si planetu Devíti měsíců, osídlete ji svými pyšnými potomky! Planetu blbců! Já, já budu mít Zemi, já nepustím z moci tu, kterou jsem zajal! Moji potomci osídlí Zemi, která by se už jen tak bohům sestupujícím z nebe nepoddala! Ale já! Já dokážu víc, než dokázal kdykoliv kdo předtím!“

„Lingame, nesmíš ublížit Nastě!“

„Jsi docela bezmocný. Podaří se mi, co se nepodařilo žádnému Gemanovi přede mnou! Bude to velkolepá akce, bude to víc než Harrapa, víc než Uruk!“

– – – – –

„A víš, Taifuun, co je potřebí k životu, který by se dal žít?“

Usmála se: „Svoboda, krása, láska!“

„Pak jsme tedy nejnešťastnější na světě, protože nemáme nic.“

„A přece v nás jsou. Jako touha! Chápeš? To, cos mi říkala, to je hlad po svobodě, já ho taky znám!“

– – – – –

Za hodinu pro mě přijdou.

Za hodinu mě začnou na pochodněmi ozářeném náměstí kamenovat.

Roztržený černý šat po celé délce po straně, od pasu až k nohám. Z boku se jí vyřinul mocný proud krve. V témže okamžiku se ozvalo strašlivé zahřmění, blesky roztřepily oblohu, pak nastala tma, pak zase světlo.

V prudkém světle se na tribuně objevily temné postavy.

A zase tma.

A pak už nic, než světlo devíti měsíců na klidné noční obloze…

– – – – –

„Když ses nám měl narodit, nesmírně jsem se na tebe těšila! Snila jsem… Jednou večer mi přinesli renovované videofonové záznamy pozemských oper. Poslouchala jsem tu svou nejmilejší. V myšlenkách na tebe… Borodinův Igor! Vy ostatní pro hudbu nemáte smysl, ale já – tolik jsem ji prožívala… Zatmění slunce… Hudba čaruje… Vyvolává pocity lidí, kteří nechápou. Téměř umírají hrůzou – je den, a oni vidí hvězdy! A najednou vím, cítím, tuším – či snad si to jen přeji? Prožiješ něco, co tě poděsí. Setkáš se s Neznámem. Ale uvidíš hvězdy! Hvězdy klidu a úlevy známých nocí.“

– – – – –

„Ještě něco! Představ si dvojrozměrné bytosti. A pak bytost trojrozměrnou, míjející, dejme tomu že pouze míjející jejich svět. Oni ji vůbec nemohou vnímat! A může ona vnímat je?“

„Něco snad ano.“

„To je ono. Ta bytost může udělat stopu v jejich světě. A oni mohou zaznamenat z ní jenom to, co je jen ve dvou rozměrech. Ten třetí rozměr pro ně neexistuje.“

„A ty myslíš, že jsme se setkali se čtyřrozměrnou bytostí a míjeli její stopu?“

„Nejblíže vyšší bytost s nejblíže vyšší inteligencí by ale ještě mohla být trojrozměrná. Nechápu to, ale musím na to myslet. Možná, že to vůbec nedovedeme pochopit. A možná, že nám opravdu hrozí nebezpečí.“

„Bojíš se?“

„Musím na to myslet.“

„To je gemanské myšlení, viď?“

Zavrtěl hlavou. „To je lidské myšlení.“

– – – – –

Večer byl pohádkový. Rozžaty byly jen svíce, ozdobený stromek zářil a prskavky vybuchovaly, vosk voněl, čokoláda figurek měkla a vůní se k vosku přidávala. Pod stromečkem byly dárky, vybalovali jsme je a říkali – Jů! A večeře! Měli jsme rybu z jezera smaženou na pozemský způsob. Všem nám chutnalo, jen Liv se po prvním soustu zatvářila zděšeně, řekla, že už ví, proč šedí ďáblové odtud prchali před vánocemi.

Pak jsme seděli, hráli si s dárky, mlsali cukroví, zůstali jsme dlouho do noci sami tři, a tak jsme zjistili, jak úžasnou věcí je být rodinou.

– – – – –

V tu chvíli jsem si vzpomněl na Nasťu…

Protože slunce zašlo za obzor a nebe bylo náhle plné hvězd.

Jiná souhvězdí, ale přece jen hvězdy.

Vzpomněl jsem si na Nasťu a na jejího Borodina: „Prožiješ něco neobvyklého. Setkáš se s Neznámem, ale pak uvidíš hvězdy.“

Vzal jsem své přátele kolem ramen.

Přece jen jsem něco nalezl a došel k poznání i k rozhodnutí!

– – – – –

„Bytost je přesila! Nemáš naději! Zahubí tě, když bude chtít! Nevíš, kdy tě slyší a vidí.“

„Slyší a vidí?“

„Vnímá a pohlcuje.“

„Pohltila tě a žiješ.“

„Ale víš, jak to bylo? Z materiálu mého psychofyzična vytvořila nového člověka.“

„Valen mi říkal, že na jakési planetě proměnila Bytost ve svém nitru lidi ve vodní tvory bez rukou a bez nohou, ve tvory podobné velikým rybám, dravé, masožravé, a přitom lidsky cítící a toužící a smutné. Nesmím ti říkat takové věci! Ale bojím se o tebe. Pro tu tvou chtivost po životě se můžeš zničit tak, jak si neumíme možná ani představit.“

– – – – –

Měli jsme otevřené okno a dívali jsme se na hvězdy.

„Kde je ten tvůj Gem?“

„Někde tam,“ řekla jsem a mávla jsem rukou po celé obloze.

„Míno, ty nemáš žádné obavy? Bude to tam úplně cizí svět!“

„Cizí? Poslepu tě povedu domem naší rodiny! Poslepu zahradou! A vím, že podle hlasu poznám každého z příbuzných!

„Jakou mluví řečí?“

„Gemansky, česky, devítiměsíčansky. Všechno se naučíme! Nevšiml sis, jak Robin mluvil perleťansky? Jistě se to nemusel učit dlouho! Toho se bojím ze všeho nejmíň.“

„Tak přece se něčeho bojíš?“

„Ano. Bojím se, že se rozeřvu, že se úplně sesypu, až konečně uvidím svou vytouženou a milovanou Pustinku…“

***

Odkaz na krásnou píseň Zuzany Navarové Do nebes: http://www.youtube.com/watch?v=aYamwztiqQc

Aktualizováno: 14.12.2010 — 20:45

139 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Tož – jsem moc ráda, že tu jsou lidé, kteří uvítají, že si Lídino psaní můžou přiřadit do své „lékárničky duše“…

  Pro spřízněné tvory tedy ještě troška pohledu „do zákulisí“:

  Dar psaní u Lídy silně vypučel v době léčení první rakoviny, které bylo velmi bolavé… Nejdříve napsala Podletí – jako „rozcvičku“ před Pustinkou. V Podletí je cvičák, který už znáte z Lídina článku Moje první závody.

  Podzim 2001 – Podletí, a poté i Pustinku 1, mi přinesl poštovní panáček (ano, byly psacím strojem), a já padla na zadek jak Dr. Mudrová z 2. dílu… Zejména na zhodnocení Pustinky byla Li zvědavá. Věděla, že na fantasy a reinkarnace apod., nakousnuté tu a tam v jejích meilech, reaguju výstražným štěkotem – měla jsem tehdy ještě strach, jestli se do říše snů za druhým břehem, který při léčení téměř přešla mnohokrát, nevrací zbytečně často. Ale věděla také, že kdysi ve věku 10 – 20 roků byla moje spotřeba knížek cca 7ks/týden a číst důležitější než jíst.
  Psala mi, že Pustinku 1 posuzovalo i vrchní velení tehdejšího NP, a byla pyšná že pochválena. (Technická poznámka: Považuju toto fórum za víceméně soukromé, pro lidi „naladěné“ podobně, nevím jak si ho oblíbili google a další roboti, tak záměrně neuvádím žádná konkrétní jména.)

  A pak postupně psala – už do počítače – další díly, které do té doby měla jen po papírkách? a v hlavě. U každého jsem musela první rychločtení zvládnout hned ten den – jojo, zvědavost, a také aby měla hned další den ráno v meilu první dojmy 🙂
  Pak přečíst hezky pomaloučku, vychutnat si, k tomu byl můj úkol opravit překlepy, udělat drobné opravy ve formulacích, a upozornit na místa, kde by mi něco tak docela nesedlo, kde bych navrhla větší změny. Ke každému dílu jsem měla cca dvě stránky poznámek jak co na mě působí, co sedlo jak na hrnec, co náhodou přesně nesedlo. Bohužel – poznámky odeslány, a pak smazány, už nemám. Škoda, vyřádily jsme se tehdy parádně. Li velmi operativně vřazovala do dalších dílů i aktuální zážitky: Potěšil ji zrovna někdo něčím velmi? Byl vtělen kladně do epizodky v Pustince. Nas… štval ji někdo něčím příšerně? Šup s ním do rokle! Ale věnujte se ději, nepátrejte kdo je kdo, mnohdy je jedna románová postava zkompilována z několika „skutečných“, a naopak 🙂

  Roli „kontrolního chrousta“ – abych zjistila, jak působí Pustinka na další spřízněné duše – jsem v minulých týdnech přidělila Janě Louk, takže Jana ji přečetla a mohla utřídit své dojmy v předstihu. Jsem moc ráda, že se této role ujala tak, jak se jí ujala 🙂

  Eh, bezúspěšně jsem Lídě navrhovala, ať spáchá ještě sedmý díl (a v něm třeba provede i návrat v čase do dob první Pustinky), šestý považovala za poslední, i když sama říkala, že v hlavě má ještě tolik nápadů, že na pokračování by vydaly… Pak přišly další radosti i starosti, zejména okolo pejsků, „literárně“ jsme se vybíjely děláním klubového zpravodaje, Pustinka poněkud poodložena s tím, že jejím vydáním si Li jednou přilepší k důchodu, jen tu a tam v meilu jsme se pozdravily jazykem devítiměsíčňanským nebo rozloučily pozdravem Mír s tebou, ženo Liv, mír s tebou, ženo Jav. Lída občas zmínila, že na zvířetníku je několik lidí, s kterými témata „nadpozemská“ probírá – určitě i při tom byla šťastná.

  Je velká škoda, že Li neměla doma připojení na internet, že čas na meilování měla jen ve chvilkách volna v práci. Moc ráda by napsala vám všem mnohem víc – milovníkům zvířat mnohem a mnohem víc o zvířátkách, „čarodějnicím“ mnohem a mnohem víc o svém světě fantasy, a všem by dala ještě víc ze sebe samé…

 2. Na tohle budu potřebovat víc času, to mi nejde „shltnout“ najednou.
  Li mi kdysi v mejlu dala trošku nahlédnout do svého světa. Už tehdy jsem pochopila, že za tím zvláštním výrazem, který jsem zaregistrovala při našem prvním (a bohužel jediném) setkání, je něco víc, než co jsem prve myslela. Doufala jsem, že budu mít možnost s Li prodiskutovat naše pohledy na svět. Moc ráda jsem s ní hloubala (či diskutovala) nad různými tématy. Naše „rozhovory“ probíhaly psanou formou a moc dobře se mi s ní „mluvilo“. Bohužel, poslední roky mi chyběl čas, takže komunikace utichla. A teď už si nemám s kým „povídat“.

 3. Jarko, díky za Li, čtu postupně Liduščino písání o jejich milovaných psech a cítím jak moc je milovala a oni zase ji. Pro mně byla Li snová víla a pracovitý člověk s úžasnou odpovědností. Je pro mne čest, že jsem se s touto bytostí mohla potkat alespoň na Zvířetníku. Díky . (h)

 4. OT gorila report.
  Gorilkovic si dnes vzali ponaučení z Myší laskavé výchovy a opět udržovali příměří. Sem tam teda naše nevycválané rakety zbaštily Bikiře jídlo, ale ona dostane pak bokem. A Mojka jí přinesla klacík. Mojka s Bikirou trochu mazlila a Shinda chodila ksichtit zblízka. Mám pocit, že Shinda už je taky zralá na zkámošení.

  Marfuša Shinda se na Nastěnku Bikirku ksichtí takhle:
  http://majja13.rajce.idnes.cz/2_den_miru/#vlcsnap-2010-12-15-12h58m18s130.jpg

  A Tatu bude profesionálním tanečníkem. Krátké pěkné vídejko zde:
  http://nero89gorilky.rajce.idnes.cz/Tatu_maly_stepar_na_spalku_video_15.12.2010/#Tatu_stepar_na_spalku_odp_1512_2010.jpg

  1. Shinda je zvyklá poroučet, to je z jejího nekrotkého pohledu vidět.
   Tatunkův taneček je radostně bezstarostný! (clap)

 5. Úplně nejvíc, jak to jde, vám všem děkuju za krásná přáníčka k narozkám. To číslo, které mi dneska naběhlo, mě drobátko děsí, ale rozumově se na něj ještě necítím a ostatní organismus se dá trošku ošulit. S Myšátky je mi moc dobře, to jsou každodenní sluníčka a to ostatní sice občas zabolí, ale nedělám to pro vděk. Už se jako malá těším, až děti najdou pod stromečkem dárečky a hlavně ten nejdůležitější – živé zvířátko. To budou sluníčka v očičkách. V pátek jdu nakoupit, zatím bude mrně u mě doma a o prázdninách potom taky. Nedočkavostí si snad začnu odškrtávat dny do příští středy… Jsem blázen? No jsem a pořádný!

  1. Milá Myšičko, přeji pozdě ale přece hodně, hodně zdravíčka, krásných chvil s Myšátky a pejsinkou a díky za všechno co pro ně děláš.
   Krásné narozeniny přeje celá naše smečka. (h) (handshake) (inlove) (hug)

  2. Myško, prolezla jsem celou dnešní diskusi, ale nevyluštila jsem to 😛 Jaký mrně???? (cat) (dog) nebo (bat) 🙁 . Hale, já nebudu spát zvědavostí. Mně úplně stačí Bětulkásková s raportem od gorilek. Mně se o nich celou noc zdálo na pokračování (inlove)

   1. Mrně bude černý křeček nádherně ušatý a mazlivý. Je kouzelný a Myšátka si přála od Ježíška živého chlupáčka do třídy – nejvíc by se líbil králíček, ale toho jsem zamítla, protože o prázdninách se budud starat sama a to bych Lindu dráždila zbytečně moc. Takže to Ježíšek mojí papulou usmlouval na křečka nebo džungaráčka. No a po dnešní mé návštěvě zverexu zvítězil ušatý mazlivý křeček. Strašně rád se nechává drbat na bříšku (chuckle)

 6. Přestalo padat, uklidili jsme sníh nám i sousedům (jsou nemocní), dočistila jsem psí dálnici zahradou, sníh už není kam házet… Vyjasnilo se, vykoukly (*) (*) a přišel mrazík… už máme mínus čtrnáct (chuckle) Je snad ještě podzim ?? :O

 7. Milá Myško (inlove) , přeju ti ze srdce všechno nejlepší. zdraví, radost, lásku, pohodu a sílu, abys zvládla unést vše, co máš na hřbetě naložené. A opatruj se – nejen ty tvoje Myšátka tě moc potřebujou! (f) (sun) (party) (dance) (d) (^)

  1. Dovolím se přilípnout sem s gratulací a přáním všeho nejlepšího a hlavně pevného zdraví, protože myšátka moc a moc potřebují svou laskavou a obětavou pančelku (^) (d) (h) (rose1)

  2. Dede, strašně moc děkuju za krásné přání. Ani nevíš, jak moc jsem ti vděčná za Zvířetník plný bezva lidiček s tebou v čele. Strašně moc mi pomáháte. Děkuju (h) .

   1. Myšičko též se připojuji s přáním všeho hezkého (heidy)
    Jen ještě reaguji ta to o té rodičovské vděčnosti. Težko přetěžko se získává a když se dostaví ,je to neskutečná radost. A myslím že pro Vás vděčnost v očích myšátek je ta největší odměna (toivo) (toivo) (toivo) Tak vydržte (handshake)

   2. Milá Myšičko (inlove) , alespoň dodatečně Tě objímám a přeju Ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví pro Tebe i pro Tvou babišku (dog) (h) .
    Jinak hlásám šťastný návrat do Matičky. Okolo Teplic je to zasněžené, pak je dálnice vcelku čistá, ale Praha je zasněžená až hanba. Moje autíčko, co jsem ráno nechala před firmou, bylo celé zasypané. :O

   3. Naše milá Myšičko, posíláme přáníčko! (rose1) Chlupatí či opeření, tajemstvím to pro nás není, že jsi naše sluníčko! (sun)

    Všechno nejlepší přeje Buffí smečka (h)

 8. Jarko, děkuju za zprostředkování. Připomíná mi to Malýho prince. Li, vzpomínáme na tebe (u)

 9. Písání od Li je moc krásné, jen je škoda, že to nejde vydat. Jsem „papírová“ ráda čtu a večer v posteli by to bylo nádherné. (rose1)

  1. já si to postupně tisknu, na monitoru to není ono a navíc na něj v práci hledím celý den…

   1. Taky na to myslím….jen říkám že je to škoda, kolik zbytečných plků vyjde tiskem :@ Zrovna dnes jsem četla úryvek „románu“ manželky jednoho nejmenovaného politika (headbang)

    1. Ano, myslím, memoáry této manželky bude přesně ta kniha, která v mé knihovně bude chybět a přitom mi to vůbec nebude líto.
     Li – neznala jsem ji, ale zrovna ona zde strašlivě chybí. Až budu mít chvilku, podívám se na LAJDN a vytisknu vše. CHápu, že při této situaci, kdy se jedná o dědické řízení, je knižní vydání naprosto nereálná věc.
     V posledních dnech jsem prakticky zabukistka, protože nestíhám a nestíhám. Konec roku je vždycky naprosto šílený. Navíc si na mě sedla nějaká chrchlavá a smrkavá věc, tak mi není dvakrát. Ale už je to lepší než tak přede dvěma třemi dny, tak doufám, že se snad zase zvetím.

 10. Lidčin svět je fascinující. Obdivuji její jemný pozorovací talent, bohatou fantazii, dar slova i krásnou člověčinu, která z textů vyzařuje. Někomu může Pustinka připadat smutná. Já v ní vnímám nejen osamělost a silnou touhu po rodině a bezpečí a naplnění, ale také naději a sílu se zvednout a jít dál, navzdory bolesti a únavě. Z celé knihy mi přijde nejvýmluvnější tato pasáž: „Člověk, který nenalezne hloubku v sobě, nenalezne ji nikde v celém vesmíru. Hloubka je místo, v němž se pláče. Je vyhloubená slzami, ztrátami, strádáním. A do toho prostoru, který se tak vytvoří, musí být vloženo úsilí, hledání, milování, doufání, myšlení na jiné, poslání, poznávání, obětování…“

  Li jako protiváhu nelehkého života dostala více vzácných darů. Třeba virtuální sestru, díky které můžeme texty ze šuplíku číst.

  Připadá mi, že prostřednictvím své knihy zůstává Li s námi a pomáhá překlenout nejbolavější období. Chjo, stejně po ní zůstala strašná díra. Jako po každém dobrém člověku.

   1. To jsou tak překrásný slova, že by se z nich dalo udělat motto.

    Shodou okolností jsem v noci vywebila mandalku, která se tématicky hodí, Severinova laskavá Paní. Ta povídka k ní půjde ven až za 9 dní (dřív nesmí) a nevím jak moc tu komu řekne, kdo to je Paní, ale ať Paní Li chrání tam, kde teď Li je.

  1. Milá Louk (inlove) , vyjádřila jsi to líp, než bych svedla já. I já jsem začala číst a nemohla přestat 🙂 Li byla opravdu mimořádná žena – v mnoha ohledech (h)

  2. už jsem taky kousky přečetla… (inlove) Myslím, že vím, kam budu utíkat do klidu, až nás tu mezi svátky bude 13 lidí a dva psi… Schovám si krásné čtení (nod)

   1. Xerxová, tohle hemžení bude přímo balzám na nervy. Prostě sanatóórium . :O My víme že jsi děsně akční, ale trocha klídku by ti asi nezaškodila. (inlove) (sun)

 11. O.T. V HEJNICÍCH NENÍ ZROVNA NEJLÍP, mají tam víc sněhu, než kdo pamatuje, snaží se prohrnout jedinou spojnici se světem, po které včera tak svižně dorazily naše balíky, fičí a sněží pořád furt, ráno jsem dostala ne zrovna veselý mail, myslete na ně, prosím.

  1. myslím, že se začíná počasí konečně lepšit. Už padá jen trošku a občas dokonce leze slůňo. Lidi v horách jsou zvyklí – když přestane padat, tak se situace rychle srovná. Zítra odpoledne bude už líp (tedy pokud vyjde ta předpověď, že má dneska večer přijít vyjasnění). Ale včera a dneska ráno to fakt nešlo stíhat…

  2. Připojuji svoje (y) (y) (y) pro trochu štěstí. Naše bábinka na takovéhle situace měla nepublikovatelné pořekadlo o čertovi a v Hejnicích a ostatních postižených místech se naplňuje bohužel vrchovatou měrou. Moc bych jim přála, aby už konečně bylo líp.

 12. Přečetla jsem a pochopila její zvláštní úsměv 😐 . Ach Li,moc nám scházíš ;( (u) …

 13. Páni! Napadlo mě totéž, co Petru+barryho – nestálo by to za redakci a vydání? Myslím, že bychom nebyli jedinými čtenáři… Souhlasila by s tím Li? (h)

    1. Tak to sem dám:
     Lída kdysi chtěla, abych Pustinku dala na její stránky. Což se hodně opožděně stalo.
     Sen o vydání knihy taky měla, že někdy v budoucnu to uskutečníme. Její odchod za Duhu bohužel…
     Ad eventuelní knižní vydání teď: Po Lídě je dědicem pravděpodobně její otec. Nechoval se k ní hezky. Víc nekomentuju.

 14. Tak tohle čtení z jiného světa nezvládnu na jeden zátah. A budu si ho šetřit, jako veliké vzpomínání na Li. (h)

 15. Moji milí Zvířetníci, moc vám všem děkuju za krásná přáníčka, mám rozostřeno. Teď jsem se vrátila s Myšátky z divadla a byl to opravdu krásný zážitek – Kamarádi z Brna nikdy nezklamou, to je představení na úrovni.Jinak jsem dostala proprda od jedněch rodičů, že pro jejich syna nic nedělám, takže asi zrovna nejlepší nebudu. Všem přeju krásný den. Čtení si nechám na večer, až budu mít klid.

    1. Diky!
     Na to jaky problem vzdycky byl se sejit v aspon trochu rozumnem poctu to nedopadlo spatne. Obcas v te prvni casti neco trva moc dlouho nebo naopak se toho deje moc najednou, v te druhe obcas neco neni v hudbe presne tam kde melo, ale celkove … ufff, zaplatpanbu jsme to nejak zvladli.

  1. Milá Myško (inlove) ,přeju ti hodně zdraví (f) (h) a pevné nervy k setkáním s protivnými rodiči :^)

  2. Mys, vsechno nejlepsi k narozeninam. (sun) (sun) (sun) (sun) (f)

   K te poznamce o rodicovske nevdecnosti. Nekdy se holt vdecnosti nedockas, ale muzes mit klid mysli, ze pro ty deti delas strasne moc – a na nech zalezi. Jo, kdyby takovej rodic mel ditko v neMysi skole, to by se teprve divil.

   1. K tomu se můžu jen přidat, Hana má naprostou pravdu. Nenech se rozhodit (i když já sama se vždycky rozhodit nechám), protože pro ně děláš to, čeho by se jim jinde nedostalo.

   2. Jsou lidé, u kterých, kdybych se přeskočila, nebudou spokojení, ale rozhodí to člověka-fuj! teda Myš naprosto spolehlivě, i když už jsem starý praktik.

    1. A co takhle změřit na kila, co ráčí dělat páni rodiče a co Ty a na koho svalují svoje frustrace????? Nenech se rozhodit (h)

      1. Milá Myši, pozdě ale přece se připojuju k zástupu lidiček, co říkají, že jsi skvělá myš a přejí ti všecko NEJ, hodně zdraví, spokojenosti a velkej kus štěstí (h) (rose1) (h)

  3. Myško, k narozeninám všechno nejlepší! Hodně sil, zdraví, radosti… dále dosaď dle svého (f) (sun) (f) . A nenechej se nikým a ničím otrávit! Seš báječná úča! (h)

  4. Myšičko, Myš – všechno nejlepší k narozeninám i od medvěda s kočkama (hug) (cat) (cat)

   (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h)

  5. Milá Myši – sice opožděně, za to od srdce. Přeju ti krásné narozeniny – a splnění jednoho tajného přání. (h) (h)

  1. YGO, uz jsem pred chvili chvalila fotky z Mikulaseni. Jsou krasne, vcetne popisek – jako vzdycky. Ale nejak se to ztratilo v dratech. Tak jeste jednou. (y) (sun)

  2. Se mi líbí ta fotka, jak sedí Borůvka Kájovi na klíně- paní madam 😉 , to jí jde moc dobře. 🙂

  3. YGO, krásné fotky i trefné načasování (y) 🙂 . Opouštěná Toyenka je dojemná. A malý Rysík – podle něj by se mohly vyrábět panenky (inlove) .

  4. YGO, moc krásné fotky, dokumentující vaše setkání. A jako vždy, průvodní slovo nemá konkurenci (h) .

 16. a padá a padá… (tmi) Chtěla bych se moc pročíst Li světem… ale v práci to nejde, je konec semestru a práce dost. Snad večer, u svařáčku 😛 to vyjde.

   1. Nejdřív jsem si to chtěla vytisknout, ale když jsem si podívala na počty stran – vždyť to by bylo na knihu! Na dobrou knihu! Nešlo by to nějak vydat?

 17. Těším se na článek. Ale nejdřív se musíme proházet. Za dveřmi máme metr sněhu. Nedají se ani otevřít. A sněží!!! (headbang)

  1. Kafe, čaj, panáka, čtení naší úžasné Li.
   Já se zrovna prokutala kolem celýho baráku až k popelnicím, hodinka čistého času. I ta buldočka ze sousedního vchodu, když se vracela z procházky, měla bílou čepici a na oblečku na zádech víc jak cenťák sněhu, ona jak v tom sněhu chodí rozvážně, tak to ani nesklepe.

  2. Zasněženým zdar a sílu. My máme kromě zbytků starého sněhu zelené trávníky. Včera jen pocukrovalo.

 18. Připojuju se do skupiny ranních házečů, přes noc napadlo dost moc. A když chceme po rá u vyrazit do civilizace, tak jsem musela vyhrabat cestičku pro autíčko, vyhrabat autíčko a zjistit stav hlavní cesty. Nic moc, ale ujde to. Hlt pojedem o hodinu dřív a budem doufat, že Ještěd pokoříme. Bych šla za školu, ale musím vyzvednout u vlaku jednu z drahých neteří, která tu ještě nebyla a protože je těžce pubertální (blush) , tak se přece nebude ptát na cestu (jak ňáká trapka a buranka z dědiny, no né? to jako teda pochop, se nebudu trapnit, to radši jako zůstanu na nádraží, … )
  Díky všem inteligentním hledačům hodinek (bow) , Ježíšek se zaradoval a ještě večer konal.

  1. Dobrý den Týno, přes Ještěd dobrý, horší prý byl ráno Liberec. Oni silničáři musí kvůli autobusům mít silnici sjízdnou. U nás ráno autobus zapadl, byla vypluhovaná jen půlka silnice a hlavně nejsou znát krajnice. Držím (y) ať dobře dojedeš. (f)

  1. Naší Myši přeju všechno úplně nejvíc nejlepší!!!!! (h) (sun) (^) (rose1) (d) (dance) (*) (inlove)

  2. Jsem chtěla popřát poslušná Myšátka a tady je jen veverka. No ale to je blízká příbuzná. (heidy) (rose1)

   1. Nejhodnější a nejzlatější ze všech Myší všechno nejlepší k narozeninám (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  3. Všechno nejlepší k narozeninám , milá Myško, hodně zdraví, kopec štěstí náruč optimismu (f) (f) (f) (d)

  4. Milá Myško, hooodně zdraví, spokojenosti a radosti ze života a z myšátek a vůbec všechno nej…

  5. Milá Myši – vše nejlepší, zde jsou pro Vás kytky (rose1) (rose1) (rose1) a klobouk (party) (bow) (smeknutý, za to, co s Myšátkáma děláte, a že se Vám vůbec chce!!!!)

   a ještě pár (rose1) (rose1) (rose1)

   1. Miši nejlepčejší (inlove) . Všecno dobré, pevné zdraví Tobě Lindě a všem blízkým, a hodně lásky pohodu a splnění 3 pořádně velikých přání. (h) (^) (d) (*) (dance) (rose1) (sun)

    1. Co jsem to tu vyplodila? :O Dyk já vííím. MYŠ, MYŠ, MYŠ (emo) Znám jen jedinou myš s měkkým i. Její přezdívka je zkrácené příjmení. Achjo, stejně mi nevěříte. 😛

  6. Myšimyšimyši… všechno krásné k narozeninám (rose1) Přede mnou už všichni všechno přáli a řekli, tak jenom ještě připojím (sun) , čistě jen pro tebe a pro Myšata… jste skvělí!

  7. Milá Myšičko, Myš, přeji Ti krásné narozeniny, štěstí, zdraví, lásku a hlavně ti přeji, abys byla pořád tou báječnou Myší, kterou zbožňují myšátka. (h) (h) (h)

  8. Předchozí už všechna přání řekli za mě, takže aspoň to zdravičko (toho není nikdy dost!!!!) a (rose1) (rose1) (rose1) a taky hodně (sun) (sun) (sun)

 19. hezkou středu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Už se těším, jak si počtu.

  Ale teď jdu hledat pevnou půdu pod nohama… všude je prašan prašan prašan. Udělala jsem kus sektoru I 😉 a mám skoro dost. Polovička už se taky snaží… ale toto ráno bude na dlouho… Betce se nechce ven, ledový vítr jí vadí

  1. Tolik sněhu najednou tady napadlo v roce 94, dnes ani škola nefunguje, protože autobusy nejezdí. (headbang) jen sníh se sype a sype.

 20. Dobrý zapadaný den všem, Jindro Tobě obzvlášť. Co jdeme dělat? Jdeme házet. Dneska na procházku jedině s lopatou. Ještě, že máme alespoň velká psiska, že je v tom sněhu najdeme. 😀

 21. Jarko, díky. (h) Budu celý den mimo a musím odejet brzo, tak teď ráno stihnu jen tu písničku.
  Přeju všem krásný den. (h)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN