ROZHLEDNÍK: O jednom vědeckém pokusu

Je Nový rok 1922. Mladý vědec si ani na tenhle slavnostní den nedá pokoj. Bádal koneckonců i přes válku, jak to jen šlo, tak proč by zrovna teď měl odpočívat. Možná proto je i přes svůj nízký věk (je mu teprve málo přes třicet let) už docent Karlovy Univerzity…

Už tři roky se pachtí s měřením, které neposkytuje žádné rozumné výsledky – zkoumá povrchové napětí rtuti, přesněji řečeno zkouší, jak rychle odkapává rtuť, když je na ni vložené elektrické napětí. Dnes má ale nápad. Nebude měřit jen napětí a hmotnost rtuti, ale i elektrický proud, který elektrodou prochází. Ještě neví, že až se mu to za pár dnů podaří, bude to první krok k Nobelově ceně. Mladý vědec se totiž jmenuje Jaroslav Heyrovský.

***

K tomu, abychom pochopili, co se mu vlastně podařilo vymyslet, je potřeba si stručně zopakovat něco o chemických reakcích. Základní atomy všech látek se skládají z jádra, složeného z určitého počtu kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů. Okolo jádra jsou ve vrstvách uspořádány záporně nabité elektrony, stejný počet, jako je protonů, aby byl v součtu celý atom nabitý neutrálně.

Problém je v tom, že jen málo atomů je spokojeno se svým počtem elektronů; nejvíc se jim líbí, když nemají žádnou poloprázdnou vrstvu, ale naopak všechny vrstvy zaplněné. Atomy situaci řeší tím, že svoje vrstvy překryjí, některé z elektronů mají dohromady, a každému z nich se zdá, že jich má o něco víc – právě tolik, kolik na doplnění svých vrstev potřebuje. Společné elektrony je pak drží pohromadě – vznikla chemická vazba a sloučenina.

Někdy se může stát, že je pro atom výhodnější svoji vrchní vrstvu vyprázdnit – bude mít sice o jednu vrstvu méně, ale hlavně že všechny, co zůstanou, budou akorát zaplněné. Proto svoje elektrony půjčí atomu, který svoji vrstvu doplňuje. Oba atomy potom budou nabité, ten, co má elektronů víc než by měl mít, bude nabitý záporně, ten co jich má méně, bude nabitý kladně, a tím budou zase držet u sebe, jako dva malé magnety.

Obě varianty sdílení elektronů se dají v různé míře kombinovat. No a právě tohle čachrování s elektrony a jejich vyměňování – kdo s kým si je vymění, kdo s kým je bude mít dohromady – to jsou chemické reakce.

***

V pokusu (tehdy) docenta Heyrovského hrál roli ještě jeden faktor – elektrický proud. Elektrický proud je taky tvořený elektrony a proto chemické reakce vyvolává a ovlivňuje. V původním Heyrovského uspořádání jsou do roztoku s různými chemickými látkami ponořené dvě elektrody, jedna je tvořená rtutí, kapající z tenké skleněné trubičky, druhá může být ledasjaká – loužička rtuti, velký platinový plíšek nebo (většinou) různé speciální elektrody připravené právě pro tenhle účel.

Na elektrody umíme z nějakého vnějšího zdroje, třeba baterie, vkládat napětí a dokážeme mezi nimi měřit proud. Co se tedy bude dít? Rtuťová elektroda je zapojená jako katoda a z baterie do ní tudíž přicházejí elektrony (druhá elektroda, anoda, je zase musí odevzdávat). Katoda se těchto elektronů snaží zbavit, přesněji řečeno, nacpat je některé z látek, co okolo ní plavou v roztoku, a tím je přinutit k reakci. Čím je větší vložené napětí, tím větší přebytek elektronů má a tím větší silou je okolním látkám vnucuje.

Na obrázků je polarogram, tedy záznam tohoto děje, kde můžeme vidět, jak se jí to daří. Na začátku je napětí malé, energie málo a žádná reakce neprobíhá, proud je proto jen velice malý. Napětí se postupně zvyšuje a při nějaké hodnotě dosáhne dostatečné velikosti k tomu, aby začalo docházet k reakci s některou z okolních látek, v našem případě s thalnými ionty – katoda jim předá elektron a stává se z nich kovové thalium.

Další zvyšování napětí reakci usnadní, víc a víc thalných iontů reaguje a proud stoupá. Potom ale – ouha – stoupat přestane. V okolí elektrody thalné ionty došly a elektroda na dálku elektrony předávat nemůže, proud je tedy omezen tím, kolik jich doplave z hloubi roztoku. Pak začne reagovat další látka, kademnaté ionty, a celý děj se opakuje, proud je způsobený reakcí thalných i kademnatých iontů.

Dříve či později má elektroda takové napětí, že přinutí k reakci některou z hlavních složek roztoku, třeba vodu. Ta už se v okolí elektrody vyčerpat nemůže, proud už bude pořád jen stoupat a překryje všechny případné následující reakce. Měření skončilo. (Pravidelné vlnky v průběhu měření jsou způsobené odkapáváním a opětovným narůstáním rtuťové kapičky.)

Na druhou z elektrod odevzdávají elektrony jiné složky roztoku, dochází tam k jiné reakci. To se nám ale na křivce moc neprojeví – druhá elektroda je veliká a proud procházející roztokem příliš neovlivní. I přesto existují finty, jak pomocí speciální konstrukce elektrody tento vliv ještě potlačit, abychom se jím nemuseli zbývat.

***

Tímhle jediným měřením jsme tedy zjistili: za prvé, že v roztoku jsou thalné a kademnaté ionty, protože napětí, při kterém začíná reakce, je pro každou látku charakteristické; za druhé, že tam nejsou žádné další látky, které reagují při podobných hodnotách napětí, protože není vidět vzestup proudu (takzvaná vlna) patřící k jiné reakci; za třetí, kolik je obou iontů v roztoku, protože výška vlny stoupá se stoupajícím množstvím látky v roztoku.

To je velké množství informací; kdyby v té době chtěl někdo stejné údaje získat tradičním způsobem, musel by provádět mnoho různých pokusů. Dnes už podobné, ba i lepší kombinace údajů dokáže poskytnout mnoho metod, ale ve své době to byla revoluce.

Zkoumáním zákonitostí reakcí na elektrodách strávil profesor Heyrovský se svými spolupracovníky (za všechny jmenujme Dionýze Ilkoviče a Masuzo Shikatu) další roky a jeho zjištění se stala jádrem celé elektrochemie.

***

Neméně důležitý byl ale i jeho přínos k samotnému provádění analýzy. Prvotní měření byla zdlouhavá a obtížná, málo prakticky použitelná. Proto je zautomatizoval. Opět, v dnešní době elektroniky, přístrojů a robotů to nezní jako nic převratného. V době bez elektroniky byl ale první, komu se to podařilo – celé generace chemiků musely každou jednotlivou operaci udělat vlastníma rukama a průběh sledovat vlastníma očima.

Podstata přístroje je vlastně velice jednoduchá. Využívá toho, že tehdejší měřiče proudu většinou neukazovaly na čísla ručičkou, ale místo toho na stupnici vychylovaly zrcátkem světelný paprsek. Jak tedy přístroj vypadá? Na ose, kterou otáčí hodinový strojek, je přidělaný válec s natočeným odporovým drátem, po kterém se pohybuje elektrický kontakt.

Napětí vkládané na elektrodu závisí na tom, jak daleko už se kontakt po drátu pootočením válce posunul. Současně je na ose přidělaný druhý válec, tentokrát s fotografickým papírem. Na něj dopadá světelný paprsek a vykresluje tím křivku. Míra pootočení papíru udává vložené napětí, vychýlení světelného paprsku proud. Rtuť odkapává gravitací a nic jiného vlastně není potřeba.

Po vyvolání fotografie získáme nejen celou sadu dosažitelných informací, ale navíc nám zůstane celý záznam – když to bude potřeba, může být vyhodnocen znovu nebo jinak. Na stejném principu začala přístroje profesionálně vyrábět Zbrojovka Brno. Výsledek jejích snažení je ukázán na dalším obrázku – pro lepší orientaci upozorňuji, že mu chybí všechny „externí“ díly, čili zejména lampička jako zdroj kreslícího paprsku a nádobka s elektrodami.

***

S postupujícím rozvojem elektrotechniky se otevřely další možnosti. Když profesor Heyrovský přebral v Norsku Nobelovu cenu, zajel se na zpáteční cestě podívat do Kodaně, kde vyráběli první přístroje schopné křivku zakreslovat perem (odpadla tedy nutnost vyvolávat fotografie). Jeden přístroj si dovezl, vyzkoušel a zřejmě byl spokojen, protože vzápětí jich objednal ještě několik. Jeden z těchto strojů je na Přírodovědecké fakultě UK stále ještě v provozu, i když už jen jako názorná ukázka.

A vývoj šel dál. Rtuť už není zdaleka jediný materiál na elektrody, používá se uhlík, nejrůznější kovy, směsi prášků a umělých hmot. Vymýšlejí se různé rafinované posloupnosti vkládání potenciálů a odečítání proudu. Měří se reakce složitých molekul, třeba i DNA. Český podíl na této práci je ještě stále výrazný. A úplně na začátku všeho stál mladík s nefungujícím pokusem…

PS: V popisech pokusů je použito několik zjednodušení, respektive jsem přešla mlčením některé aspekty, které jsou pro praktické provedení důležité, ale pro pochopení hlavního principu mají jen malý význam. Mám za to, že můj spis je dost komplikovaný i bez nich. Osobám s hlubším zájmem můžu na požádání popisy doplnit.

Aktualizováno: 28.9.2010 — 21:17

71 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
  1. Je skvělé, že to zvládnul (h) Přijít o život hloupou náhodou, že byl prostě v nesprávném čse na nesprávném místě je… strašně hloupé a nespravedlivé.

   1. Myslim, ze to jeste bude na dlouho. Ale pokud uz ho mohli prevest, tak uz asi bude z nejhorsiho venku. Ted aby ty nasledky byly co nejmensi. (y) (y)

  1. Kaa opravdu píše bezvadně, v mém případě je závada jasně na mé straně, na určité informace se mi to tam prostě vypne. Jsem moc ráda, že našeho prvního nositele Nobelovy ceny vzpomněla. (nod) (cz)

   A tak mě napadá, milí vědátoři mezi námi, nechtěli byste nám představit další vynikající osobnosti? Kousek povídání o nich (pro mě (chuckle) ) a kousek odborného povídání pro ostatní lidi, kteří tomu rozumí. 🙂

   1. Já o osobnostech moc nevím, ale do budoucna plánuji něco právě o půdě, ale potřebuji na to čas. Prý mám psát hlavně ty vědecké bláboly pro úžasné časopisy, aby byly body – jo o tom šíleném systému bodování a hodnocení časopisů a různých výsledků a honbě za body vám jednou taky můžu napsat, protože to je věc, která člověku dokonale vyžene jakoukoli chuť něco dělat. O uspokojení z práce ani nemluvím. Sama přemýšlím, jestli se na to nevykašlat a nejít dělat něco, kde je normální pracovní doba a možná dokonce i dovolená.

    1. Vždycky, když čtu podobné Tvé povzdechy, tak jsem vděčná za svou práci (bez normální pracovní doby a dovolených). Psaní „salámových“ článků z nějakých polovýsledků, hlavně aby se něco stihlo kvůli dobíhajícímu grantu opublikovat, je věc, kterou z duše nenávidím. Píšou mi to občas kolegové, kterejm semtam něčím přicmrndneme k jejich práci a jak to šijou horkou jehlou, tak je občas naprosto katastrofický je uhlídat, aby tam nepsali úplný blbosti (u posledního naprostýho nesmyslu (naštěstí jen nějakej poster na lokální akci) – moc hezké tabulky srovnávající dvě naprosto nesrovnatelný věci – jsem se tak vytočila, až jsem vyběhla až za šéfem, ten s ledovým klidem prohlásil, že kvůli tý půlhodině, co to bude viset na fakultě u záchodků, se rozčilovat nebude).
     Na druhou stranu chápu, že se jinde bez toho přežít nedá… Držím palec (y)

     Jinak, milá Kaa, nádhernej článek, pěkně jsem si početla 🙂

     1. Víš, přijali mi článek do velmi slušného časopisu – impakt 2,7, což už je velmi slušné, samozřejmě anglicky, dělala jsem to kompletně sama – trvalo mi to 10 měsíců to prosadit – teď už to půjde konečně do tisku (po posledním proofu si ještě vyžádali jedno doplnění) a teď je to 11 od prvního odeslání a co řekne šéf – žádné gratuluji, něco se ti povedlo, ale za kolik je to bodů…. no nekopla bys do něčeho? Nebo do někoho?

      1. Jeden z důvodů, proč mi předloni nečinilo vůbec žádnej problém říct podobnýmu šéfovi s chutí „ano, jdu pryč a ty publikující doktorandy ať si taky vezme, kdo potřebuje body.“

 1. Kaa díky, já ještě pamatuji, že některé nejcitlivější analýzy těžkých kovů (a zvláště kadmia) se na zemědělce (tak koncem 80. let) ještě dělaly na polarografu s rtuťovou kapkou (pravda novější provenience než ten na fotce). No pak už tehdy zbrusu nové AAS brzy na nejcitlivější měření dostalo kyvetu, a od té doby technické možnosti nových přístrojů na měření prvků a hlavně těžkých kovů – AAS i ICP natolik pokročily (atomová absorbční spektrometrie a indukčně vázané plasma), že už jsem funkční klasický polarograf neviděla ani nepamatuji. Ale je třeba vidět, že právě polarograf těmto přístrojům poslední generace otevřel cestu. Takže hluboce se skláním před panem profesorem Heyrovským, protože jeho objev skutečně ovlivnil naprosto zásadním způsobem instrumentální techniku chemické analýzy.

 2. Děkuju, Kaa. Jeden z mých nejoblíbenějších předmětů na škole byla instrumentální analýza. A hlavně laborkyyyy. Chytrý hračičky já ráda.
  Já samozřejmě vím, že to nejsou hračky, ale setsakra chytrý věci.

  1. Jo Bubu, jsou chytrý a taky zatracene drahý. Jeden kliďánko stojí jako celej kvartýr. Takové ICP (tedy optický emisní) – to je v Praze určitě nejméně dvoupokoják, možná třípokoják. Hotový spektrometr – to je dům na slušném místě nebo velmi dobře situovaný byt v Praze – a žádný paneláček.
   Zrovna teď chodím na pole s mašinkou na měření CO2 (chachá skleníkové plyny – také téma), která nás v kompletní sestavě přišla na milión sto čtyřicet tisíc a za to ještě mohu poděkovat dolaru, který svého času klesl na 15 Kč za dolar. Mohla by měřit ve dne v noci, ale neměří, neb ji nemohu nechat bez dozoru, protože se v prostotu mohou pohybovat až příliš přizpůsobiví soudruzi, kteří by to v některé sběrně za pár stovek jistě udali. A kapacity na hlídání 24 hodin denně také nemáme… no plánuji stanování v blízkosti.

 3. móóóc hezké (nod) Četla jsem během dopoledne, ale protože nám dneškem začal semestr, tak jsem se k reakci dostala až teď . Už by mohly přijít prázdniny (rofl)

  1. Jak ten školáček…. 😉 To byl pokus o humor, nebij me, prosím. Já vím, že toto je náročnější období, kdy k normální práci přibude ještě výuka.

 4. Další článek, který mě potěšil – nejen fakticky, ale je i velmi dobře napsaný. Já jsem pravda z chemie a dalších souvisejících vědy vypadla před nechutně mnoha lety, ale tohle jsem si užila. A souhlasím s Terrou, pokud jde o „mašinky“ – fascinují mě a nutně ve mně budí obdiv k jejich tvůrcům. není snadné být průkopníkem, ale je to velmi naplňující, když se to povede (inlove)

 5. Taková maličkost:
  „tehdejší měřiče proudu většinou neukazovaly na čísla ručičkou, ale místo toho na stupnici vychylovaly zrcátkem světelný paprsek.“
  No, víte, poměr počtu zrcátkových galvanometrů k ručičkovým přístrojům (ve 20. letech 20. století) mohl být tak asi 1 : 1000. Ano, v univerzitních laboratořích ten poměr takový nebyl, ale v obecném použití by se zrcátkový přístroj těžko hledal.
  Teď mě ale napadá, že možná těch zrcátkových bylo více naopak v mnohem pozdějších (50. – 80.) letech. Jako indikátory úrovně zvuku v mixážních pultech. A dokonce tentýž přístroj byl (nebo snad ještě je?) jako tachometr na některých lokomotivách 🙂

  1. Tedy ne že by jich bylo v těch pozdějších letech více než ručičkových! Ale že vůbec ještě nějaké existovaly v praktickém provozu.

   1. Byla jsem ujišťovaná, že galvanometr dostatečně přesný na polarografická měření musel být tehdy zrcátkový (žádoucí přesnost odhaduji na desetiny mikroA). Aby bylo možné signál přesně odečíst, bylo potřeba dost vzdálenou stupnici, což je u fyzické ručičky trochu problém.
    Rozpor může být pochopitelný, pokud byly ručičkové přístroje používané při měření proudů vyšších a tím i častěji používaných a měřených. V takovém případě jsem se dopustila nepřesnosti buď přidáním slova „většinou“ nebo vypuštěním slov „dostatečně přesný“. Osobně jsem tu tehdy nebyla a mé informace jsou tedy pouze přejaté.

    1. Teď zase poněkud zaměňujete pojmy přesnost a citlivost. I když o přesnost tam asi taky jde (procenta nebo jejich zlomky?).
     Jisté je, že jiný prostředek záznamu v té době neexistoval, to opravdu až v těch 50. letech.

     1. Nedá mi to, abych nepřispěl svoji hřivnou… Pokud si vzpomínám na laborky na jaderce, tak zrcádkové přístroje se používaly ne proto, že by jiné nebyly, ale měly prostě o řád(y) vyšší citlivost (veličina/dílek). Je to dáno tím, že vzdálenost přenosu signálu (světla) může být u těchto přístrojů řádově větší než u mechanických. Platí se za to rozostřením a chvěním, což oboje jde do jisté míry zvládnout (například usazením na žulový kvádr a někam nízko v baráku). Porovnávat tyto naprosto speciální přístroje s běžnými je trochu mimo mísu.
      Jinak skvělý článek. Jedno z použití polarogafu bylo také v kriminalistice.

 6. Milá Kaa, polarografie mě vždycky jako metoda fascinovala, především tím, jak je ve své podstatě (a v základní „verzi“) zvládnutelná téměř na koleně 🙂 Starší kolega na základní uspořádání se rtuťovou kapkovou elektrodou ovšem zanevřel poté, co mu do rtuti spadl a nenávratně zmizel snubní prstýnek (byl v té době, podle vlastních slov, rok a půl ženatý…) Zřejmě od té doby se datuje jeho sklon k uzavřeným „černým skříňkám“, které jsou ovšem naprosto nevhodné jako didaktické pomůcky. Takový plamenný fotometr, ve kterém je opravdu vidět různě se zbarvující plamen a ne jen jakási výchylka jakési ručičky… (chuckle) Nemohu si pomoci, ale já mám pro tahle z dnešního pohledu primitivní udělátka děsnou slabost. Heyrovského vnučka (nebo snad pravnučka? nějakztrácím pojem o čase) Nila vystudovala biologii, ale mám dojem, že se pak místo toho vrhla na zelené náboženství…
  A abych nezapomněla – po dlouhém čase zdraví naše smečka zdejší smečku (wave) , a postupně se pročítá vším, co jí uniklo…

  1. Zjevně je zelená politika lukrativnější, než biologie. Ostatně tu slunečnou cenu si teď užíváme. Kolem nás všude rostou pole podivných panelů a ještě za ně budeme z daní platit.
   Jen by mě zajímalo, zda výroba panelů (resp. jejich energetická náročnost a emise při jejich výrobě) a současně snížení absorpce CO2 zastíněnými poli se aspoň v celkové bilanci rovná, nebo je ta bilance vzhledem k množství CO2 nepříznivá. Počítal to někdo, nebo je to čistá ideologie?

   1. Někde jsem to četla a výsledný užitek je silně v mínusu, přesné číslo si už nepamatuji. Takhle to ostatně dopadne vždy, když převáží ideologie nad výpočty a realitou.

    1. Ona ta odpoved bude dost podstatne zaviset na tom kde je ten panel instalovany a co stini. Pokud nacpete panely nekam bliz k rovniku, nekam kde se mraky vyskytuji parkrat do roka a kde stinite pisek nebo šutry, tak to asi nevychází úplně špatně. Ovšem cpát fotovoltanické panely na louku v našich zeměpisných šířkách je absolutní pitomost.

    2. Z fyzikálně ekonomického hlediska. Co zanmená cena panelů? je to cena surovin a práce. Práce je v podstatě čistá energie vynaložená na výrobu (jinak by mohla dělat něco jiného) a suroviny? Cena surovin je v podstatě také přímo úměrná energii vynaložené na jejich získání. Suroviny, které lze sebrat kdelkoliv jsou levné, které se pracně získavají jsou drahé. Takže suma sumárum, pokud za životnost panelu panel vyrobí energie za více peněz, než kolik stál a ještě zbyde na zisk podnikateli BEZ DOTACÍ, je celková bilance kladná, pokud jsou dotace potřeba, vyrobí panel méně energie, než se spotřebovalo na jeho výrobu. Jak prosté, milý Watsone, že?.
     Výkupní cena foto elektřiny je cca 5 násobkem běžné ceny (4 běžné ceny jako dotace), takže z výše uvedeného plyne, že panely vyrobí asi 20% energie, která je do nich vložena (wave)

   2. Nemám teď moc čas to hledat, ale někde jsem četla, že v oblastech, kde svítí slunce/fouká vítr je celková bilance mírně kladná (pak už zbývá jen dořešit problémy s kolísáním dodávek a pod, že…). No, naše krásná zem ovšem mezi tyto oblasti nepatří. Vzhledem k tomu, že jsme se zavázali mít za deset let z tzv. obnovitelných zdrojů nějakých 13 % výroby elektřiny, není až tak jasné, jak toho v kladné bilanci dosáhnout. Tím spíš, že se do toho procenta nepočítají velké vodní elektrárny typu Slapy (vodní elektřina je zjevně obnovitelná jen někde). Jojo…

   3. To nasazení psí hlavy zeleným za solární elektrárny je největší vítězství PR nad rozumem. Zjistěte si, kdo vlastní nejvíc solárních panelů, kdo zvýhodnění ceny proudu z nich prosadil a jestli v té době byli zelení ve vládě nebo v parlamentu (malá nápověda – nebyli). Takhle se to musí dělat, navíc tomu věří 99,9 % lidí…

    1. Milá Aido (inlove) , v tomto případě je třeba říct, že ryba smrdí od hlavy – a zelená hlava se nachází v Bruselu. Výstavba fotovoltaiek u nás je zločin století, okradeni jsme všichni několikanásobně.
     Tož tak, viděno z Modřan.

     1. Vave, omlouvám se, jako že jsem nic neřekla, ale u nás je to fakt jinak a Brusel, to je druhý falešný terč (stačí se podívat, z kterých stran jsou komisaři, z kterých poslanci a kolik jich tam je zelených, jak se tyhle věci rozhodují, jaké pravomoci má Komise, jaké členské státy, jaké europoslanci, atd., atp., ad libitum), taky pěkná PR prácička – holt kdo umí, umí. Jak říkám – 99,9 % věří…
      Ještě jednou, nic jsem neřekla, a už si „sedím na tlapkách“.

      1. aido: (y) ja jsem taky zticha – zejmena proto, ze nevim jak to presne v te Evrope a v jednotlivych zemich funguje. Ale zalezi na pravnim osetreni, na tom, kdo se dostane k lizu – a je-li mu dovoleno se k lizu dostat, monopolnim postaveni hlavniho vyrobce a distributora elektriny…. To slunko za to nemuze. (sun)

      2. Aido, nevím proč si sedíš na tlapkách. 🙂 Můžu říct s klasikem „já ty básničky nečtu“ – tedy to je o té PR. Máme předepsanou zelenou energii v rámci Evropy? Máme. Je tedy úplně jedno, kdo je zrovna v české vládě, i kdyby tam byli Marťani, museli by poslechnout. Pravda, nemuseli jsme to všechno splnit v plné míře, protože máme výjimku, ale holt to bylo moc lákavé – když si kapsují všichni evropští bratři, nemohou ti čeští jít stranou.
       A co ty zářivky a bionafta – to přece nejsou české vynálezy!

       Včera mě zástupce leasingové společnosti přesvědčoval, ať mu jako firma prodáme vozový park, že nám dá vozy na 3 roky a pak zas nové – nebudeme mít vůbec žádné starosti a děsně ušetříme. Nechala jsem si udělat nabídku, chlapec vzal levnou třídveřovou Corsu a rozepsal, o co všechno se nemusíme starat a jak málo zaplatíme měsíčně. Tak jsem to pronásobila 36 a dostala se na 240 tisíc, to zaplatím – a za ty tři roky ode mě to auto oni koupí za JEDNU KORUNU ČESKOU. Chápu, že někdo musí živit toho nabízeče a jeho auto a jeho nadřízené a jejich auta, počítače a telefony a tak dále, ale já to rozhodně nebudu.

       Stejně jako mi nikdo nebude říkat, žekdyž se přerozděluje v Evropě a my máme pouze 80 % (nebo kolik) HDP, že na nás někdo doplácí. Nedoplácí, prostě nedoplácí, pro někoho z toho přerozdělování kapou pěkné peníze. A s přerozdělováním demokracie je to stejné. Jsem obecně skeptik, zde konkrétně euroskeptik, zatím mě nikdo nepřesvědčil, že stále více na sebe navázaná Evropa je výhledově perspektivní.

       1. Ále co, je to přece charita. Chudejm německejm důchodcům z toho potečou penzičky, neb hodně skleněných obludek patří jejich penzijním fondíčkům. Musíme být přece s nima solidární, jak by oni k tomu přišli, aby si likvidovali biotop a penzičky potřebujou, přece.

       2. Zajímavá debata… neslibuji, ale pokusím se dát trochu fakta o různých způsobech výroby energie dohromady a něco napsat. Jenom tak mimochodem, spotřeba CO2 na instalovaný výkon (ocel, beton, jejich transport,…) je podstatně vyšší u off shore větrných elektráren než u jádra…Přičemž to jsou obě technologie produkující elektřinu bez CO2. Ta fotovoltaika v ČR je samozřejmě nesmysl, zneužití dotací a perfektní PR akce. Podobně jako mnoho miliard prostavěných na dálnicích kvůli „broučkům“.
        Ale ještě k těm autům – samozřejmě neznám konkrétní čísla, která vždy nakonec rozhodnou, faktem ale je, že mimo ČR je operativní leasing aut (snad to říkám správně) naprosto převažující formou správy autoparku. Zejména u větších než malých společností se má za to, že společnost má dělat core business (tedy to, co umí) a zbytek nechat profíkům. A řídí se tím firmy, které řídí kluci a holky, které umí dobře počítat peníze. Do nákladů se počítá samozřejmě také náklad na správce aut, ztráty času v důsledku zařizování oprav, přistavení jiného auta, když je to „naše“ nepojízdné a tak podobně. Ale jak jsem napsal, vždy rozhodují čísla.

         1. Díky, Martine. (inlove) Beru Tě za slovo a těším se na slíbené povídání. (nod) Co se týče leasingu, tak konkrétně u nás to je nesmysl, je to dáno specifikou naší firmy. Co by nám poskytli, to by nám pokrylo jen část toho, co potřebujeme. To složitější bychom si museli zajistit stejně sami, nebo možná by to i zvládli, ale neumím si představit, co by si za to řekli. Resp. právě že si to umím představit.

   4. Ad lukrativnost. Moji známí si před asi deseti lety postavili dům. Protože měli velký pozemek (a neméně velké dluhy), prodali polovinu parcely.
    O těch sousedech mi pak kamarádka vyprávěla dlouhé příběhy a, protože je to ženská vtipná a pohodová, dost jsem se nasmála. I když realita je asi drobet jiná – on totiž ten pozemek koupil Pan Podnikatel, aby v něm mohla bydlet Jeho Nová Manželku a Jeho Nové Dítě. Zjevně to bylo celkově dost na hlavu, ale abych to zkrátila – to podnikání byly bordely.
    Když jsem se kamarádky onehdy ptala, co sousedi, hlásila, že Pan Podnikatel se už rozvedl (zřejmě má novou Novou Manželku), nicméně zejména že už nepodniká v bordelech, alébrž v solární energii. Takže asi tak…

   5. Jedno takové solární pole máme za zahradou u domečku. soused tomu říká Guantanamo – kvůli tomu strašlivému plotu – asi ho ani nemusím popisovat. A s tou bilancí CO2 – přesná čísla samozřejmě neznám, ale tam, kde jsou ty panely asi nehrozí žádná fotosyntéza rostlinami, které by CO2 do sebe lapaly a pomocí fotonů ze slunečního světla z toho budovaly nějakou hmotu, že? Prostě buď kytka nebo solární panel. A co se týká půdy, tak ta ve větší nebo menší míře CO2 ze sebe vypouští do ovzduší neb a protože v ní žijou mikroorganismy, které mají svůj nezanedbatelný metabolismus a jakýkoli konečný produkt metabolismu je CO2 a voda. CO2 samozřejmě sviští do vzduchu, voda se buď vypaří nebo vytratí někam dolů. Přitom v té půdě je něco jako organická hmota, kterou ty mikroorganismy přežvykují. Co se dá na takovém poli čekat? Postupný úbytek organické hmoty v prostoru, kde ty panely jsou instalovány (tedy nové zúrodnění bude tvrdý oříšek), její postupný a nezanedbatelný únik ve formě CO2 do ovzduší, přičemž tam nebudou rostliny, které by to akumulovaly zpátky a postupně pomocí kořenového systému, opadu a podobně to vracely zpět do země. Takže to vidím asi tak.

    1. Tyhle solární elektrárny jsou zločin na Zemi i na občanech. Z povzdálí, ale dost podrobně sleduju jednoho joudu, kterého bratr do výstavby takové elektrárny zatáhl. Co se kolem toho děje. Na druhou stranu to sleduju dost podrobně oborově. Měla jsem pochybnou čest zahlédnout kousek zákulisí. Je to skutečně loupež za bílého dne.

     1. Jo, pro mě je to pochopitelné někde v poušti, kde tak 360 dní z 365 v roce svítí sluníčko. Ale stavět je na dobrých loukách nebo orné půdě a v našich klimatických podmínkách, to mě může čert vzít.
      Jo a já pochopila, že jde o náročnost na CO2 vzhledem k tomu, kolik se ho uvolní při výrobě těch panelů a různých bazmeků okolo vzhledem k tomu, co se prokouří v neobnovitelných zdrojů. Ale kdo spočte tu bilanci v rostlinách a v půdě? podle mě nikdo.
      Mimochodem jsem byla minulý týden v rakousku – nikde solární elektrárny – tedy panely na střechách domů ano, skoro nikde větrné elektrárny (nejela jsem tentokrát okolo Vídně – tam o nich vím). Prostě pohoda. Jen na cestě vlakem s Horního Dvořiště do Prahy jsem jich ale v různé fázi rozestavěnosti viděla moc a moc.

      1. Byla jsem na výletě v Toskánsku. Jo, viděla jsem tam třeba panýlek u baráku, ale pole ani jedno jediný! A to se nemůžu zbavit dojmu, že tam to slunce svítí o něco víc než u nás.

       1. Fotovoltaika u nás nemá s výrobou elekřiny VŮBEC NIC společného. jedná se JEN o dotace, které vhodní lidi nastavili ve vhodné výši, aby jiní s nimi spřátelení lidi dostali svůj díl peněz z našich kapes. O nic jiného nejde, vše ostatní je jen mlha okolo.

        1. Souhlasím a je mi z toho smutno. Ještě ke všemu tohle zaplatíme my z našich kapes. Jako ostatně všechno ostatní.

        2. Jen bych byl trochu opatrny v tom dovozovat podle soucasnych vlastniku fotovoltanickych mlynu na penize pro koho to bylo puvodne prosazene.

  2. Heyrovští mají obecně dost vědecké sklony; syn profesora Heyrovského jde vysloveně v otcových stopách, i oborem, jeho paní i jejich syn David jsou rovněž vědecky činní (v případě paní Heyrovské spíše byli, už jí taky není dvacet, že… Mimochodem, je příbuzná jiného slavného vědce, Inda, pana Ramana).

 7. Milá Kaa (inlove) , děkuju Ti za článek, ale musím s hanbou přiznat (blush) , že jsem se ztratila už u mazurky elektronů. A když do sálu vstoupila elektrika, udělalo se mi v (whew) hlavě temno.
  Ale obrázky jsou fakt pěkné … se stydím, že víc z toho nejsem schopná pobrat. 8-| (blush)

 8. Moc zajímavý článek, děkuji.
  Jenom taková skoro OT perlička, zmiňovaný Dionýz Ilkovič (kdopak si ještě ze SŠ pamatujete Ilkovičovu rovnici? – já teda už ne) je otec Dáši Havlové-Ilkovičové, manželky Ivana Havla a sám akademik Heyrovský je údajně (ale jen údajně, jistá si nejsem) dědečkem – z matčiny strany – textaře Michala Horáčka.

 9. Kaa, dóóóst dobrý! (y)
  A trochu O.T. Kdopak ještě fotil na Mikulovském venčení? Já našla Ygu, Matyldu, Zdenu b.p., Emtesku, Alex a Louk. Pokud ještě někdo fotil, dejte vědět, ať to dám do souhrnu na Hadopasech.

 10. Princip polarografie jsme se kdysi učili, kupodivu jsem ho nezapomněla. Ale historie pana profesora je fascinující. A je to jediná opravdová Nobelovka pro českého vědce (literatura je strašně subjektivní a i když Seifert je pan básník, byl opravdu nejlepší? nebo to bylo politikum v rámci mírného pokroku v mezích zákona – ti úplně režimem zašlapaní nikdy Nobelovku nedostali, snad je Solženicyn), pokud nepočítáme manžele Coriovy, kteří v Praze začínali, ale Nobelovku dostali až v Americe)

   1. Coriovi ji dostali společně. K Praze se trochu hlásili. Grunberga za fyziku jsem nevěděla.
    Literaturu měl dostat Čapek a moc mě mrzí, že ji nedostal.
    Nobelovka za mír… No radši to nebudu komentovat. Jistě, byli tam lidé, kteří přínosem byli. Ale polepšení (částečně, formálně) teroristé jako Gerry Adams nebo Jasir Arafat, nebo jen prodejci lákavých myšlenek… No nevím, tohle ocenění se mi poravdu nelíbí.
    Ale díky, Veram, máš vždy nové informace..

 11. Mila Kaa: meho prednostu tyhle veci moc zajimaji a tak se pta: kdy prof. Heyrovsky vynalezl tu puvodni masinku? Diky za odpoved.

  1. Jeden ze zdrojů, co by měl být spolehlivý, tvrdí rok 1924. Našla jsem i rok 1925, ale je možné, že z toho roku, tedy o něco pozdější, je patent.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN