ROZHLEDNÍK: Nádor, proč? (2)

Otázka proč je asi podstatou lidství a je to otázka, na niž se v podstatě nikdy nedá odpovědět beze zbytku. Dnes bychom si pověděli něco z toho, co známe o příčinách nádorových onemocnění, mechanismu jejich rozvoje a i něco málo o prevenci nádorových onemocnění.

Tohle povídání začnu asi na rozhledník trochu neobvykle osobně. Jako dítě jsem asi dost tyranizovala svoje okolí neustálými dotazy na to, jak a proč věci vznikají nebo proč vůbec jsou. Do jisté míry mi to zůstalo:). Něco z té mojí zvědavosti se teď zobrazí právě v této části povídání. A tak kromě jednoznačných vědeckých faktů najdete v tomto povídání i jakousi spojovací linku, která je místy z části spíše dílem mé intuice než z mojí strany přesně literárně ověřeným uznávaným vědeckým názorem.

Nedělám si iluze, že o spoustě v současné době uznávaných hypotéz o vzniku nádorů si za dvacet let budeme říkat, co to je za nesmysly, takže myslím, že povídání pojaté spíše jako menší pohádka o buňce a vzniku nádoru nemůže být pro účel obecného povědomí a snadnějšího pochopení této problematiky zase tak moc na škodu.

Začneme povídáním o genetické informaci. Ta je zakódována v kyselině deoxyribonukleové označované anglickou zkratkou DNA, jde o dva řetězce stočené do šroubovice. Základními stavebními jednotkami jsou nukleotidy, jichž jsou v DNA 4 typy označované písmeny A, C, T a G. Ta „genetická informace“ nesená v DNA je zakódována právě pořadím nukleotidů v řetězci.

Velmi zjednodušeně (a i trochu nepřesně – situace je ještě o trochu složitější) řečeno: Při normální funkci buňky se vždy příslušný úsek DNA (tj. gen) přepíše do RNA (jiná varianta nukleové kyseliny tvořená jen jedním vláknem) a na základě sledu nukleotidů se k sobě následně přiřadí příslušné aminokyseliny – tj. tedy základní stavební kameny bílkovin.

Určité pořadí nukleotidů v nukleové kyselině znamená určité pořadí aminokyselin a tedy určitou konkrétní bílkovinu. Touto bílkovinou může být určitá „stavební“ jednotka pro strukturu buňky nebo určitý enzym (tedy látka vytvářející optimální podmínky pro reakci nějakých jiných látek) nebo faktor s dalším signálním významem v buňce i mimo ni. Tak jsou vlastně ovlivňovány veškeré děje probíhající v buňce (její základní metabolismus i pochody ovlivňující její růst, dělení, diferenciaci i smrt) i vztahy mezi buňkami navzájem.

Základní regulace pochodů v buňce je tedy dána tím, co se v dané chvíli z DNA přepíše do RNA. To jak je regulován tento děj, je asi zatím nejméně probádanou záležitostí z této oblasti. Známe určité signální cesty, kdy vnější podněty vedou k určité další kaskádě dějů v buňce, která má za následek přepis určitých genů, ale pořád je to náhled jen velmi nedostatečný.

To, co z genetické informace bude a nebude používat jedna určitá buňka, je totiž asi důvodem toho, proč máme v těle tolik buněk s tak různým vzhledem i funkcí (porovnejme si třeba svalovou buňku s buňkou slinné žlázky), přestože všechny obsahují stejnou genetickou informaci.

Z přibližně popsaného sledu dějů si lze asi představit, jak je pro normální fungování buněk důležitá důsledná ochrana genetické informace před poškozením. Na to má buňka řadu mechanismů, které kontrolují DNA. Některé chyby umí buňka opravit, někdy chyba vyvolá děje vedoucí k tzv. programované smrti buňky (apoptóze).

Aby z určité buňky vzniklo nádorové ložisko, musí mít řadu schopností. Takové buňky musí být schopny se do určité míry nekontrolovatelně dělit a nereagovat na signály směřující k přirozenému zániku buňky (apoptóze). Dále musí mít takové znaky, aby byly do určité míry tolerovány imunitním systémem. Aby mohlo vzniknout větší nádorové ložisko, musí být schopné si zajistit výživu, tedy indukovat tvorbu cévního zásobení. A pokud má jít o maligní tumor, musí mít schopnost vycestovat do cévního systému a následně po přemístění na jiné místo a založit metastázu.

Přeneseme-li všechny tyto požadavky na buňky zpět na úroveň genetické informace je jasné, že aby skutečně došlo ke vzniku nádoru, musí dojít k poruchám v genetické informaci na více místech a to na určitých konkrétních místech, které jsou pro podstatné pro výše zmíněné charakteristiky tumoru (řeknu-li to jinak – k poruchám genetické informace dochází asi poměrně často, nicméně pro vznik tumoru jsou důležité jen určité konkrétní poruchy).

Některá literatura používá v této souvislosti trochu schematizující termíny onkogeny a antionkogeny. Onkogeny jsou geny jejichž aktivace (důsledkem určité poruchy genetické informace) vede směrem ke vzniku nádoru, jsou to zejména geny ovlivňující schopnosti dělení buněk – známy jsou například poruchy regulace reakce na růstové působky.

Naopak antionkogeny jsou během vzniku nádorové afekce inaktivovány – například jsou to geny pro faktory ovlivňující mechanismy apoptózy. Změna nenádorové buňky v nádorovou se většinou děje v postupných krocích, tak jak postupně přibývají další poruchy v genetické informaci. Existují určité změny, které jsou potencující pro vznik dalších poruch – například pokud dojde k zásadní poruše kontrolních mechanismů celistvosti DNA, pak pochopitelně dochází ke vzniku dalších poruch daleko snadněji a rychleji.

Proto některé tumory vznikají a šíří se poměrně rychle a jiné tumory se naopak vyvíjejí poměrně pomalu a jejich vzniku předchází po určitou dobu tzv. prekanceróza – stav morfologicky odlišný od normálu, dosud však ještě bez agresivních rysů maligního nádorového onemocnění. Z tohoto postupného vzniku je také pochopitelné, že sice tumory určitého typu mají určitý společný genetický podklad a tedy i vzhled a určité stereotypy chování, nicméně i v rámci jedné morfologicky definované skupiny tumorů je vlastně u každého pacienta tumor určitým způsobem originální.

Dále z toho plyne také to, že pacient nemá celou dobu svého onemocnění tumor úplně stejných vlastností – i v okamžiku plně rozvinutého nádorového onemocnění se tumor dále vyvíjí a také se v rámci něj může diferencovat několik různých subpopulací buněk lišících se vlastnostmi (třeba i v reagování na určitý typ terapie).

A jak může dojít k poruše genetické informace?

Část poruch si sebou už přinášíme zděděných od rodičů, to je příčinou toho, proč v určitých rodinách nacházíme po několik generací za sebou stejná nádorová onemocnění. Někdy (ale bohužel ne moc často) známe i konkrétní z genů, který je takto z generace na generaci přenášen.

Tato znalost je pro pacienty výhodou – můžeme je na přítomnost této mutace vyšetřit a pak je podrobně kontrolovat, aby byl nádor zachycen včas. Jedním příkladem jsou (naštěstí poměrně vzácné) mutace genu BRCA u pacientek s karcinomem prsu. Protože jde obvykle o nádory velmi agresivně se chovající s velmi špatnou prognózou, doporučuje se někdy nositelkám tohoto poškozeného genu i preventivní odstranění prsní žlázy (s následnou plastikou).

Dále může k poruše genetické informace dojít asi prostou chybou během jejího neustálého přepisování, tato pravděpodobnost pochopitelně s věkem stoupá a tento faktor je významnější ve tkáních, kde přirozeně (nebo i v důsledku patologického procesu) dochází k častému dělení buněk.

Dále vnějšími faktory. Sem patří různé druhy záření, toxické látky i některé (virové) infekce. Vliv ionizujícího záření na vznik tumorů je prokázán, stejně tak jako UV záření například u melanomu. Asi nejznámější z toxických působků jsou dehty obsažené v cigaretovém kouři. Například jeden z typů plicního karcinomu – malobuněčný karcinom vzniká v 98 % případů u kuřáků.

Stran některých infekčních faktorů – viry jsou velmi malé organismy a pro své rozmnožování využívají buněk jejich hostitele. Včlení se do jeho nukleové kyseliny a tak si zajistí přepis svých genů a stavbu svých struktur. Pokud se včlení na určité místo podstatné pro vznik tumoru a nejsou včas zlikvidovány imunitním systémem, je to už krok ke vzniku nádoru. Některé viry mají tendenci se včleňovat na právě taková „nevhodná“ místa. Jako příklad lze uvést poslední dobou často (v souvislosti se zaváděním očkování) zmiňovaný lidský papiloma virus (anglická zkratka je HPV), jehož určité subtypy mají těsnou souvislost se vznikem karcinomu děložního čípku.

Prevence nádorových onemocnění (v úzkém slova smyslu) spočívá ve snaze vyvarovat se známým kancerogenním faktorům – tj. zdravá životospráva s dostatkem vitamínů, které mají antioxidační účinky a mohou zneškodnit některé toxické látky. Jedním z cílených typů primární prevence je i výše zmiňované očkování proti HPV infekci.

Za prevenci v širším slova smyslu můžeme považovat snahy o záchyt nádorových onemocnění v jeho časných fázích nebo (lépe) ještě ve formě prekancerózních stavů. Čím méně je nádor pokročilý, tím snadnější a úspěšnější je jeho terapie. Na to jsou vypracovány i podrobné screeningové programy – například pro karcinom děložního čípku (preventivní prohlídky s odběrem cytologického vyšetření k zachycení prekancerózních změn na čípku), karcinom prsu (mamografické vyšetření), karcinom tlustého střeva (vyšetření na skryté krvácení do střeva), karcinom prostaty (vyšetření pohmatem přes konečník).

Aktualizováno: 22.9.2010 — 18:31

36 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. HCHO, díky za poučení. Je to moc zajímavé, kdyby něco, chci být poučena
  a připravena. (y) (handshake) (clap)

 2. Milá HCHO (inlove) , vysvětluješ nesmírně poutavě. Vlastně jsem se téměř dokázala odpoutat od toho, že je řeč o rakovině. Kdysi dávno jsem si myslela, že nádor je vždycky stejný, vzniká stejně a jen se „usazuje“ na různá místa. Později už jsem toho věděla víc, ale do takových podrobností jsem se nikdy nedostala.
  Děkuju Ti za tenhle seriál. Týká se to vlastně nás všech.

  1. Moc děkuju všem za milá slova.
   Vave Tobě děkuju i za to krásný povídání a diskuzi vedle (psala jsem to tam, ale sblajzlo mi to příspěvek) To je přece jen jiný počteníčko (clap)
   Dobrou noc všem (wave)

  1. (y)
   Jednoho hrozně šikovnýho doktora od nás ze špitálu srazil autem cestou do práce jinej kolega. Vypadalo to, že to nepřežije, taky byl dlouho v kómatu. Fakt musím říct, že lepší péče se asi tady ve špitále nikomu nedostalo, opravdu se všichni snažili. Dneska už to je pár let a tenhle doktor je zase jeden z nejlepších odborníků ve svým oboru a je z něj spokojenej taťka dnes už tak dvouletý holčičky. Držím palce, někdy ty následky nejsou dobrý, ale někdy to dopadne daleko líp, než by se člověk odvážil doufat.

 3. Diky moc – perfektni, srozumitelny a dulezity clanek.

  A vhodne misto podekovat vsem palce drzicim zviretnikum. Yupeee, dopadla jsem tentokrat zase dobre u doktoru. Ta oskliva vec na ultrazvuku a CAT scanu, kterou radiolog minuly tyden nazval slovem „rust“, je jenom benigni cysta na jatrech, ktera po prozkoumani starsich CT odeslanych vcera z jineho spitalu tam byla uz pred 10 lety a od te doby se nehnula ani milimetr a vsechny testy prokazaly jatra zdrava. To, ze 3 tydny kudy chodim, tudy bliju, ze vypadam, ze jsem spolkla basketbal, a od minuleho tydne jsem uz desila nejen sebe, ale i doktory, je jenom rozjety zanet slinivky. Tak ted jeste hupky dupky dnes dopoledne zpatky k urologum, aby, pro kazdy pripad, prozkoumali mocak a ke gynekologovi na vyter a mela bych byt z velke vody. DIK ZA PALECKY (h) (h) (h) (h)

  Ale chtela bych rict jeste jednu vec. Jsou doktori a pak jsou paani DOKTORI. Do te druhe kategorie patri muj urolog. Budiz mu nezmerny dik. Ten to vsechno vypetrachtoval, ten si objednal vsechny stare zaznamy, mezitim mi volal domu a drzel mne nad vodou a pritom byl opravdu otevreny. A pak to vsechno predal doktorovi pres gastroenterologii. Strasne moc mimo bezny popis jeho prace. A navrch jeho manzelka je ze Slovenska. 🙂

  1. Není nad dobré zprávy (je-li tedy zánět slinivky dobrou zprávou (chuckle) ). (h) Tak se pořádně vyleč! (h)

  2. Hani (inlove) , ani bych nikdy neřekla, jakou budu někdy mít radost ze zánětu slinivky. (chuckle) 🙂 Pro jistotu držím palce na další vyšetření a hurá zařvu až po posledním výsledku – pro jistotu, abych to nezakřikla. 🙂 Ale pak zařvu pořádně, abys to slyšela až za móře. (nod)(music)

  3. Že posílám panu doktorovi rukypolíbení. A ten šutrák musel způsobit alespoň lokální zemětřesení. A tu potvoru slinivku si koukej vykurýrovat. (h)

  4. Zaplaťpánbu za šutr (h) . Opatruj se a poslouchej toho hodnýho a báječnýho pana doktora!

  5. Milá Hanko (inlove) , poctivě jsem držela a jsem moc šťastná, že byla zpráva dobrá. Díky bohu za DOKTORY, kteří se skutečně snaží pomáhat – máš velkou pravdu. Ten zánět ale prosím nepodceňuj, opatruj se, drž poctivě dietu. Kdyby nešlo o úlevu z horší zprávy, tak by to fakt žádný důvod k jásání nebyl! (h) Takže držím dál a ty už konečně zalez do postele – se zánětem se nepobíhá! (wait) 🙂

  6. (h) to jsem ráda a držím palce na rychlou rekonvalescenci.
   Mmch – chodit s pankreatitidou do práce, to teda zvládnou jen opravdu silný nátury, asi by to chtělo se trošku víc opatrovat… (já vím, že to vždycky nejde zůstat doma… )

   1. Zánět slinivky je hnus, ale asi furt lepší než to, co z čeho byl podezříván. Zánět slinivky si můj mladší bratr uhnal při příušnicích- bůhsuď jak, ale jo.

    1. Ten virus co dělá příušnice si někdy sedne na jiný orgány, většinou taky žlazový orgány, jako je ta příušní žláza, co na ní je obvykle – kromě slinivky taky ještě někdy postihuje třeba varlata.

     1. Hani, hurá, že slinivka, ale tu LÉČIT V KLIDU, pankreatitida není žádná rýmička, jak tu podotkla už autorita. Dávej na sebe pozor a zcela určitě DIETU a KLID.

 4. To je právě ten problém, že některé nádory „souvisí“ s genetikou nebo virovou infekcí. Neznamená to, že pokud to mám, určitě nádor dostanu (ta mutanta genu u karcinomu prsu je asi nejpevněji spjatá s nádorem, u virové infekce a katcinomu čípku děložního je to tak, že 70% žen ten virus někdy v životě má, ale jen asi 5% onemocní).
  Pořád víme strašně málo a každý objev se časem ukáže jako nepřesný. Ale krůčky se postupně dělají k pochopení problému.
  Moc pěkně napsané

  1. Odbornice, jak ty to vidíš s tím očkováním proti rakovině děložního čípku? Péťa začíná dorůstat do věku, kdy to bude aktuální, ale já nějak pořád nevím…

   1. Příznám se, že to by mě taky zajímalo. Kolem očkování vůbec teď choděj takový divný zvěsti (hlavně kolem očkování proti TBC – znám zuřivé zastánce obou táborů – pro i proti očkování, a ještě jsem k tomu neslyšela žádnej rozumnej argument a nemám tolik erudice v týhle oblasti, abych si nějaký relevantní data dohledala sama, těch ovlivňujících faktorů bude spousta)

  2. Vůbec infekce a nádory to je zajímavá problematika.
   Tam bude ve hře tolik proměnných – minimálně genetika toho konkrétního mikroorganismu, genetika konkrétního člověka jako hostitele, schopnost imunitního systému hostitele ty napadený buňky likvidovat… Je tam spousta otázek (proč někdo má infekci a nemá nádor, proč třeba EBV dělá v některých geografických oblastech lymfomy a jinde mononukleózu).
   A ještě k těm procentům – to je pravda nejen u toho čípku, ale asi i u všech kancerogenních faktorů. Třeba u kouření – karcinom plic mají v 85 % případů kuřáci, u malobuněčnýho karcinomu se píše, že ho mají až v 98 % procentech kuřáci. Ale na opačnou otázku – kolik z kuřáků ten karcinom dostane se hledá odpověď podstatně hůř a ty procenta budou taky poměrně asi celkem malý – jako píše EvaŽ u toho čípku. Neříkám tím, že je dobrý kouřit. Jen si myslím, že stran snah o vyvarování se všech kancerogenních faktorů by si člověk měl udržet zdravej rozum (kdyby se člověk chtěl vyhnout všem škodlivinám, tak umře hlady… )

 5. Páni, tak tohle by mohlo okamžitě do učebnice. Přehledné, jasné, srozumitelné. Díky a těším se na poračování! (y)

 6. Milá HaChaO 🙂 – dobře a přehledně napsané, že dokonce ani já se v tom neztratila (to se mi u odborných článků mnohdy stává). Díky.

 7. Milá HCHO (inlove) , tohle čtení si musím nechat na večer, to se nedá shltnout s ranní kávou. (coffee)
  Přeju všem krásný den! (h)

 8. HCHO, učíš? Měla bys! Máš fakt dar složité věci podat přehledně a srozumitelně. Samozřejmě to budu muset přečíst víckrát, ale ten text je jasnej – to jen na sobě musím zapracovat 😉 .

  Xerxová, jak to, že jsi nepřála dobrýtro?? (blush)

  1. Hooodně se snažím neučit – chybí mi k tomu jedna základní dispozice a to dostatečná autorita. Měla jsem období, kdy jsem za dlouhodobě nemocnou kolegyni suplovala na zdravce a vzpamatovávala jsem se z toho ještě hodně dlouho – nějak jsem se nedokázala smířit s tím, že když se někdo nechce něco naučit, takže ho do toho nenatlačim (a stejně se to pak bude starat o pacienty… )
   Jinak nevím, jak dlouho mi to neučení vydrží. Šéfové tlačí na další akademický postupy (který mi jsou navíc celkem ukradený, radši bych zůstala u práce pro pacienty) a to bez toho učení nejde. Sice z toho moc radost nemám, ale furt se ještě držím šance, že mě to třeba mine 🙂

   1. Máš dar objasňovat, vysokoškolský učení by mělo být bez problémů, slečny na střední jsou speciální živočišnej druh, na univerzitě je to už aspoň trošku přebraný. Neboj a jdi do toho, máš co říct a umíš to říct. (y)

    1. Taky bych řekla. Nikdy jsem nechtěla učit, ale časem mě v práci dokopali k přednášení dospělejm. To je docela únosný (dokonce mě to i někdy trochu baví). Předpokládám, že na vysoký už je to skoro dospělý 😉

    2. Obavam se, ze uz to s tou prebranosti nebude moc horky. Zlepsujeme statistiku vysokoskolsky vzdelanych obcanu. :-{

     1. Milá Baty a Zano, díky za povzbuzení, takhle se taky utěšuju. Zatím doufám, že se mi tomu podaří trochu utýct. Jinak i Jenda má trochu pravdu. Míst na vysokejch školách je pořád zhruba tak stejně (možná i víc) a bere se tedy na ně tedy v porovnání s celkovým počtem mládeže těch studentů víc než dřív (třeba oproti našim silnejm sedmdesátejm ročníkům to je dost velkej rozdíl), ale pořád doufám, že oproti tý zdravce by to bylo znatelně lepší (resp. tvrdí to i kolegové, co učí obojí).

 9. Dnes je to náročnější čtení – budu to muset zdolat vícekrát. Ale i u druhého dílu platí – přehledné, dobře čitelné (nod) Jen tak dál (wave)

  1. Ty příští díly budou víc praktický, tohle mi přišlo spíš jen zajímavý, tak jsem neodolala to sepsat taky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN