ZVĚDAVÉ HISTORIČNO: Jeden z těch ostatních – můj dědeček

„They also serve who only stand and wait. “ *(John Milton, „On His Blindness)

Jak už to často bývá, když se konečně začnete zajímat o životy svých předků, není už nikdo, kdo by vám o nich povídal. Byla jsem příliš malá na to, abych si mečového dědečka pamatovala. Jako děti jsme sice věděly, odkud pocházel, kolik jich doma bylo, že byl válečným zajatcem, a jak to bylo s jeho návratem. Do detailů jsme ale nepátraly, bylo to přeci už tak hodně dávno.

Ve skříni na chatě byla tatínkova vojenská truhla s různými věcmi, včetně pouzdra plného popsaných korespondenčních lístků a svazek starých pohlednic. Pamatuji si, jak jsme se těmi pohlednicemi v deštivých dnech prohrabávaly a určitě se jich tak dost zničilo a poztrácelo. Co ale bylo napsáno na těch, často jen tužkou hustě popsaných a ošoupaných lístkách jsme buď nečetly, nebo obsah na mě tehdy neudělal dostatečný dojem a vše jsem zapomněla. Že tahle korespondence byla nějak spojená s dědečkem jsme snad ani nevěděly. Potom tatínek umřel a léta běžela dál.

Bylo rok po sametové revoluci, bydleli jsme s manželem v Bavorsku a rozjeli se na víkend do Prahy. Naše chata byla při cestě, věděli jsme, že tam bratr bude, a tak jsme nejprve zajeli tam. Bratr tam opravdu byl, ale v chatě, která byla dokonale vykradená. Nahoře byly na podlahách rozházené knihy a mezi nimi ty zmíněné lístky a fotky. Pro zloděje nezajímavý lup, vyházený z vojenské truhly, která naopak zmizela i s vábivým obsahem, stejně jako spousta dost vzácných knih.

Dědeček, když narukoval

Tak jsem tu starou korespondenci (několik desítek lístků) a fotky posbírala a bratr řekl, ať si to raději odvezu, než se to jednou navždy ztratí. Doma jsem si tentokrát všechny lístky a popsané pohlednice seřadila podle dat a poctivě celou tu válečnou korespondenci přečetla. Lístky a dopisy byly psané mojí babičkou a její švagrovou. Dědeček si je v zajetí pečlivě schovával, vždy s datem, kdy mu došly.

Dokonce si na ně (asi sám) ušil látkové pouzdro z kusu silné vojenské látky. Naopak pohledy byly psané dědečkem a uchovaly se myslím jen proto, že si je „jeho kluci“ pro obrázky na nich schovávali. A byly tam i jiné poklady. Několik fotografií, řada prázdných pohlednic a dva popsané malé sešity, z nichž jeden byl slovník a druhý plný písniček. Jako poslední jakýsi deník, který si dědeček v zajetí vedl – několik tužkou popsaných stránek. Ani jeden z dědečkových dopisů se nedochoval, i když se o nich obě ženy na svých lístkách zmiňují.

Najednou mě dědečkův osud (s jeho pro mě zvláštními shodami) začal zajímat a snažila jsem se zjistit více informací od jediného žijícího svědka – mojí maminky. Jenže ta dědečka poznala až o hodně později a o jeho osudu válečného zajatce nic nového nevěděla. On sám prý o tom nikdy mluvit nezačal. Takže jsem si jeho osud poskládala jen z toho, co si buď sama pamatuji, nebo co jsem dala dohromady pomocí zachráněné korespondence. Byl jedním z těch obyčejných selských mužů, kteří museli jít bojovat „za císaře pána a jeho rodinu“, nad nějakou samostatností asi moc nepřemýšleli a brali život tak, jak šel. Je to osud jednoho z desítek tisíců „těch ostatních“.

Dědeček byl prostřední ze tři synů (František, Jan a Josef) z velkého statku na vesnici v okolí Benešova. Právem nejstaršího měl statek zdědit František, takže dědeček odjel do Prahy za prací. Tam si ve svých 34 letech namluvil babičku, původně od Plzně. Narodili se jim dva kluci, Josef a o čtyři roky později Václav – můj tatínek. Ve svých 38 letech v říjnu 1914 dědeček narukoval a svoji ženu se syny poslal na statek k rodičům. Mému tatínkovi v té době byly pouze dva měsíce, a když se dědeček konečně z války vrátil, byl pro pětiletého chlapce cizím pánem.

 Nejstarší (svobodný) František rukoval jako první a téměř okamžitě padnul do ruského zajetí. Trvalo dva dlouhé roky, než přišla od červeného kříže zpráva, že tam zemřel na tyfus. Později byl odvedený i Josef. Ten už byl také pryč ze statku, přiženil se do vedlejší vesnice a byl otcem dvou dětí. Na statku tak zůstali jen praprarodiče, dědečkova svobodná sestra a moje babička s malými chlapci. Babička se tam musela naučit mlátit cepem, sklízet brambory, hrabat sena, drát peří a podobné práce – do té doby jí zcela cizí. Jednu dobu přibrali na statek za čeledína místního chlapce, když však začali rukovat také osmnáctiletí, přišla řada i na něho. Potom jim vypomáhal ruský zajatec, ale i tak se měli celou válku co ohánět.

Dědeček si svoji tříletou brannou povinnost odsloužil u dragounů (přeci jen byl ze statku a od koní), ale do války narukoval jako střelec. Jaké boje, hrůzy a strádání si v té době prožil, se mohu jen domýšlet. V Srbsku pak ve stejném roce, kdy narukoval, padl do zajetí (zřejmě celá rota) a už v něm prožil celou dlouhou válku. Dva roky strávil na ostrově Asinara u Sardinie, kde si psal „vojenský zpěvník „- jeden ze zachráněných sešitků. Našla jsem o ostrově zmínku na internetu a musela to být hrůza. Vězňové žili v děsných podmínkách o hladu a během války jich tam zahynulo 5 000. Zbývající dva roky pak dědeček pracoval ve Francii.

Babička, pravděpodobně před svatbou

Válka skončila, ale od dědečka už měsíce nepřišla žádná zpráva (asi poválečný zmatek, cesta domů a špatné poštovní spojení). Nejstarší syn už nežil, dědečka také považovali za mrtvého a statek potřeboval nového hospodáře. Tak ho přepsali na nejmladšího Josefa, který válku prožil v „ruském Polsku“ a brzy se vrátil. Dodnes jsme s tímto milým a hodným příbuzenstvem v kontaktu.

Jak těžko asi právě v téhle době po válce muselo být mojí babičce, když netušila, co s ní bude dál? Dědeček se ale nakonec v roce 1919 vrátil a s rodinou se odstěhoval zpět do Prahy. Jak se později říkalo – na poválečné zajatce zbyly jen trafiky. Dědeček ji sice nevedl, ale je jasné, že se o jeho budoucnost také nikdo příliš nestaral. Byl demobilizován, zaplatili mu vlak na jednu cestu 3. třídou do jeho rodiště a na nic dalšího už si nároky dělat nesměl. Bylo mu 43 let, věk kdy se i dneska nová práce špatně hledá. Nakonec jí našel, myslím, v nějakém skladu. Babička byla s chlapci doma a občas někde vypomáhala.

Další řádky už jsou z tužek a per mých předků. Přestože všichni měli určitě jen minimální vzdělání a jejich věty jsou plné hrubek, do očí bije jejich krásný rukopis – ba krasopis. Jak dědečkův deník, tak výpisky z korespondence babičky a dědečkovy sestry jsem gramaticky trochu opravila (převážně u žen a pouze „i“ a „y“), aby se to snáze četlo.

Převážná většina lístků začínala variantou věty: „Draze milovaný muži (či Milý bratře), přijmi od nás políbení a stálou vzpomínku na Tebe. Na vědomost ti dávám že jsme všici chvála Pánu Bohu zdrávi a též děkujeme Pánu Bohu že i Tys živ a zdráv“ (případně „už jsme Tě oplakávali… „). Tím zaplnily skoro polovinu lístku a na další dlouhé zprávy už moc místa nezbylo. I přesto je několik lístků cenzurovaných, s razítkem Vídně, přes kterou asi pošta chodila.

Lístek dědeček dostával v průměru s měsíčním zpožděním, někdy šel i dva měsíce. Zmíněná města v dědečkově deníku (často psaná foneticky) jsem si vyhledala na mapě Francie a čarami propojila. Čtení je to možná trochu „vyčerpávající“, ale je z něj poznat a na mapě vidět, jak je posílali od Petra k Pavlu. Asi i proto, že podle zajateckých pravidel se vězňové museli pravidelně hlásit „na komandu“ a tak stále pendlovali tam a zpět.

1. Krátké výpisky z lístků mojí babičky a její švagrové (ukazují, kolik lidí v jedné vesnici válka poznamenala).

29. 8. 1916: … tvůj bratr Josef píše, jest v ruském Polsku, ale Frantík již nepíše, v zimě to budou dva roky, co byl zajat na Rusku.

30. 8. 1916: …dvě psaní z Italie jsem obdržela byly na cestě 6 neděl. To víš nemůžu psát co bych chtěla až jesli Pán Bůh dá a s nami se schledáš pak si vše ústně povíme. Véna říká pořád dědíčkovi táta, a jeho tatínek že je na vojně a dělá tam půc. Jesli si vzpomínáš, že mu jde na třetí rok a bylo mu osum neděl když jsi šel od něj.

Korespondence

24. 11. 1916: … Franta P. už je vdovcem a Josef má to k očekávání, neb jest na souchotě. Skrze Frantíka to jest vše marné psát, neb jest toho teď mnoho a pak nejde žádnému odpovědět. Také Karel B. se již rok pohřešuje a moc se už napsali a dosud jim nepřišla žádná odpověť. Myslim, že jest asi sotva živ neb psal asi jen tři lístky.

6. 1. 1917: … dneska přišlo skrze Frantíka od červeného kříže že zemřel na týfus. Oni řekli Otovi Kr. by jim tam dopsal. Zároveň přišlo, že zemřel Vincek R. na úplavici, Matěj jim také zemřel na vojně a Frantík taky, tak už má 3 pryč a Josef je chromej, je doma. Teď pude ještě k prohlídce Jeník, pudou 18. letý čím dál tím hůř, už děti posílají.

20. 1. 1917: …Frantíka L. nám odvedli tak bude tatínek zase sám. Také sme dělali košťata neb již je žádný nedělá a pak stojí jedno 25 tak jest vše drahé. Ani žádný nechce nic prodat, neb jest bída také, tu stála jedna husa krmená 80 zl a hubená 20 zl.

16. 2. 1917: (kus cenzurovaný a pak – poz. M) … také naši už dali 3 husy, i dobytek museli dát, seno, slámu a ostatní.

21. 5. 1917: Milý bratře, prosim tě, neluč se již tak s námi a pamatuj na sví zdraví aspoň kvůli těm dětem neb bys z nich měl velkou radost. Véna povídal, že tatínek hajá a má bebí.

4. 7. 1917: …Tatínek si vzal zajatce Rusa na práci, tady je jich ve vsi moc. Zr. mají také dva. Zr. . ová je již zahrabaná teď v dubnu a von je na vojně, stará hospodaří. Jejich Lojzík nepíše od začátku války. Také Bohuňka B. je nebožka a ten její kolář také zemřel na vojně.

22. 7. 1917 (z dopisu od sestry ): … také měl tendle týden Matěj O. pohřeb, byl to hezkej chlapec a byl učenej zedníkem, byl raněnej. Je prej jich od nás na vojně sto třicet. Také už tu není k dostání sprostá kořalka, vína litr stojí 3 zl, piva litr 40 kr. a ve žních nebylo k dostání vůbec. Také odvezli do blázince Josefa Le. on se zbláznil to víš má to z vojny.

24. 2. 1918: … také už došlo na zvony, už jsou 3 pryč, zůstal jen Josef a též velké píšťaly z varhan jsou pryč.

26. 2. 1918 (z dopisu od manželky): …Koupila sem Vendovy na kalhoty, dala sem za ně 14 zl, Mařka mu je ušila a jak mu sluší, nejrači má ruce v kapsách. Jest tu vše moc drahé a né k dostání. Počasí je tu pořád deštivé a velkej vítr že bere lidem střechy. Taky povídají, že už lidi trhají došky ze střech a krměj s tým dobytek, jest tu velká bída o píci a slámu. Všichni mají moc málo pro dobytek, byly v létě moc velký sucha, málo se všeho urodilo a je bída na všechny strany. My máme také prázdnou stodolu a tatínek s maminkou sou celý pryč, jak se do jara vydrží, než bude ňáká tráva. Vejce tu byly až za 35kr jedno.

26. 11. 1918: (od tatínkova 8 letého bratra). „Drahý tatínku Já tě zvenouškem pozdravujem a posíláme moc pusinek těšíme se na tebe brzi nam přijť domů snad uš bude brzi mír také tu nejsou ani kdostání fizule už bych je zvendou a mařenkou hrál ale nemám žádný tak aš pojedeš domů tak nam ňáky přives. Buď zdráv milý tatínku a uš nám brzi přiť domů s Pánem Bohem“.

Rodinná fotka zaslaná dědečkovi

2. Dědečkův deník ze zajetí

„Dne 21. července (1916 odjezd lodí ze zajetí na ostrově Asinara – poz. M.) v pátek ráno jsme nasedli na loď, ktera se jmenovala Seine počtem as 1 200 mužů a v poledne jsme odjeli na šíři moře. Byl krásný den veliký parno.

Ráno dne 22. července jsme přistáli na francouzkém přístavu Tulonu (Toulon – poz. M) kde jsme hned nasedli na vlak a jeli 2 hodiny po břehu moře a na nádraží Cassis jsme vysedli a šli pěšky 2 hodiny cesty na komando Carpiagne (Mt. Carpaigne – poz. M) kde jsme byly v lágru na starém Jezovitském kláštěře až do 3. srpna na večer. Toho dne jsme šli na dráhu a jeli na komando do města Romans kam jsme přijeli 4. srpna poledne a byly jsme tam až do 12. srpna a odtuď jsme jeli na práci do Rivier-Allemont, kde jsme pracovali na stavbě elektrárny v Alpách, kde jsme měli postavený prkený baráky v kterých jsme bydleli v jednom my Austrianci a v druhým Němci. Na vrch do skály jsem chodil 6 neděl a pak jsem pracoval na továrně krompáčem a lopatou. Brzy zde nastala tuhá zima a napadlo dost sněhu, takže jsme museli prohazovat silnice a cesty.

Vánoční svátky jsme měli v zajetí dosud nejlepší. Od komanda jsme sice nedostali nic na přilepšenou ale podle naší možnosti a snahy jsme hleděli si je co možno zpřijemnit sami. Bylo nás 14 Čechů, udělali jsme si společně vánoční stromek a jak jsme nejlepší mohli ho okrášlili na špičku jsme dali tabulku s nápisem „dej Bože příští doma“. Drželi jsme slavný štědrý večer, ale smutný naše myšlenky zalétaly do našich domovů a rodin. Seděli jsme pod stromkem okolo stolu a přátelsky jsme se bavili při skleničce piva neb vína do 11 hodin. Pak jsme popili černou kávu a při trudných myšlenkách se ubírali ke spánku. O koledě jsme museli pracovat jako vždy jiný všední den. Silvestra jsme neslavili, Nový rok jsme drželi, ale za to jsme museli pracovat v neděli.

Chodili jsme stále na sníh, co jsme za týden neb za několik dní proházeli a pročistili zase nám za noc a den zapadlo a zaválo. Tak se to střídalo celou zimu. Také jsem zde v životě viděl padat sněhový laviny což je překvapující a také strašlivý, když se taková lavina hne, strhne sebou vše, co jí v cestě stojí utrhne kus skály valí sebou obrovský balvany přetluče a přeláme telegrafní tyče ano i stromy vyvrací. Místy bylo na 10 i více metrů sněhu navátého, který se ani v létě neroztaje, zůstává ležet celoročně. Silnice a cesty byly místy navátý na několik metrů takže nebylo možné je prohazet, dělali jsme sněhové tunele, který omrzly a držely jako beton až do měsíce června, takže veškerý povozy i nákladní automobily mohly pohodlně projíždět. Mrazy nebyly ani tak veliký jako hodně sněhu.

Koncem ledna jsem začal marodit, pár dní jsme pracoval a ostatní v týdnu jsem byl doma. Byl jsme nastydlý, až jsem zůstal doma docela. Nechutnalo mi nic jíst a co jsem snědl hned jsem zvrhnul. Přijel doktor a poslal mě do Grenoblu do špitálu. Tak jsme dne 20. února odjel a byl jsem tam až do 22 března. Pak jsem byl odeslán do špitálu do města Enleůnu (tady vůbec nevím, kde to bylo – poz. M) na samé italské hranici. Z Grenoblu 180 km daleko, jeli jsme celý den vlakem v Enleůnu byl zřízen špitál ze starých kasáren a byli tam dva Německý doktoři a jeden Francouský.

Užíval jsem tam velikonoční svátky, byly dosti smutný jako každý jiný den. Na velký Pátek byly ryby a brambory na hod Boží jsem byl v kostele na mši svaté v klášteře u jeptišek. V kapli bylo dosti ještě chladno neb tam ležel ještě sníh. Po svatkách počaly být hezké časy a teplo, hlásil jsme se zdráv a začal jsem chodit do města na práci kde jsme zametali ulice a jiné různé práce dělali. Bylo krásný teplo pracovali jsme ráno do 8 hodin do 10 do poledne a odpoledně od 1 hodiny do 4. Ráno bylo k snídani kafe černý a nebyl cukr. V 10 hodin oběd, čistá polévka kousek masa málo rýže neb čočka – fazol neb bramborů, kousek chleba k tomu. Večeře byla v 5 hodin večer a zase čistá polévka kousek masa a příkrm jako v poledne.

Strávil jsme tam až do 16. května a jeli jsme na komando do Lamír (La Mure – poz. M) kde jsem byl jeden den, druhý den jsem jel zase na práci do Rivier Allemont, ale na to samé místo jsem nepřišel. Asi 1-2 hodiny na další trať kde jsem zase pracoval až do 8 července a pak jsem jel na sedláky 12 km od Romansu do St. Luttier (St. Lattier – poz M). Tam jsem pracoval až do 10. října. Byl jsem za ten čas na pěti statkách na posledním jsem byl 6 neděl a měl jsem se dosti dobře. Poměry tam byly docela jiné jak u nás. Též i zvyky, pěstovalo se tam nejvíce víno a ořechny, čeho jsem také do sytosti užil.

Jediná fotka moje a dědečka

Pak jsme jeli zase na komando do La Mure nazpět kde jsme byli až do 20. října. Odtuď nás přeložili na komando Du Nurier (Dunieres – poz. M), kde jsme zůstaly až do 30. října a pak jsme jeli na práci do detachement Perignoud (Periguaux – poz. M) kde jsme pracovali na stavbě nový továrny a v továrně na papír až do 23. prosince. Pak jsem byl přeložen do Šaperlainu (La Chapelle-St. Laurant – poz. M) do továrny na munici, kde jsme byli stažený samí Češi. Pobyl jsem tam přes Vánoční svátky do 5. ledna. (1918 – poz. M). A jelo nás 60 Čechů zpět na komando Dunieres kam jsme dorazili večer v 10 hodin odtuď jsme jeli 9. ledna zase na práci do Grenoblu kde jsme pracovali na stavbách nových továren v Rondu do 13. února.

A jeli jsme zase nazpět do La Chapelle-St. Laurent, kde jsme pracovali až do 12. dubna a jeli jsme zase na komando Dunniers a odtuď na komando Romans, kde se nás sjelo asi 500 Čechů. Za týden pak jsme jeli do Mt. Carpaigne, kam jsme přijeli 21. dubna. V sobotu ráno soustředilo se do českého počtu na 600 mužů, kde jsme byly až do 26. června a nic jsme nedělali. Odtuď jsme vyjeli ve středu ráno a jeli jsme až do 29. června soboty odpoledne. Přijeli jsme do Nantes na komando La Roche. Pak jeli na Chantenau (Chantonnay – poz. M), kde jsme byly týden. Dne 5. července jsme jeli po vodě 2 hodiny k moři na ostrov (? není uvedeno jméno – poz. M) sušit sena, kde jsem byl až do 2. srpna a jeli jsme 2 dni po dráze přes Bordeaux do Mimijon (Mimizan – poz. M), kde byl český lágr.

Tam jsme přijeli v neděli večer dne 4. srpna a pracovali jsme v lese na stavbě nových domků sanatoria pro invalidy. Práce byla ucházející a pracoval jsme tam až do 1. dubna roku 1919. Pak jsme jeli na komando do Bordeaux, kam jsme přijeli dne 3. dubna a druhý den jsme šli zase hned do práce na přístav. Pracovali jsme jenom 10 dní a šli jsme od tamtuď do vedlejšího lagru pěšky 16 kilometrů, kde byl veliký americký lagr a jmenovalo se to Bazens (Bassens – poz. M). Byly jsme tam zase 10 dní, ale nepracovali jsme nic.

 Pak jsme šli zase nazpět pěšky do Bordeaux, kam jsme přišli a dostali na den volna a šli hned zase pryč na dráhu a jeli jsme do přístavu Lapalis (la Pallice – Poz. M). Tam jsme přijeli v neděli ráno dne 27. dubna a byli jsme tam shromádění všycký Češi a Slováci co jsme byly jako zajatci ve Francii. Byli nás počtem asi 1 400. Dne 20. máje 1919 nás šlo 100 mužů do města Rochelle pěšky, kam bylo 7km, kde jsme byli ubytovaní v kostele sv. Eliaše vedle městského hřbitova, kde jsme již na práci nechodili a byli jsme tam až do… “

Konec deníku.

Mezi prázdnými pohlednicemi jsou některé (spolu s knížečkou fotografií) z Cognacu, kde se asi postupně shromáždilo všichni zajatci před návratem domů. Dědeček si je koupil buď jako vzpomínku, nebo je chtěl poslat domů, ale už na to nebylo kdy.

A ty výše zmíněné shody? Nejenže jsem jediná z rodiny měla ve škole francouzštinu, ale o padesát dva let později jsem i já „pracovala“ měsíc v Alpách (mezinárodní tábor) i když o dost jižněji. Pak přesně v srpnu (jako dědeček) jsem byla v Romans (a vedlejším Valence). Sice ne „na komandu“, ale česali jsme tam měsíc broskve.

O dalších deset let později jsme s manželem při jedné naší cestě do Francie navštívili krásné přístavní měsečko La Rochelle. Bohužel jsem tenkrát o dědečkových útrapách, natož o jeho tamním pobytu ještě nic nevěděla, jinak bych se bylo po kostele sv. Eliáše poohlédla (podle internetu tam ale nikde v okolí kostel tohoto jména není, tak nevím, jestli se nespletl, nebo kostel už není). Dokonce i v tom Cognacu jsme byli, pamatuji se, že odtamtud manžel posílal pohled rodičům s poznámkou „právě jsem se vykoupal v koňaku“.

Maminka měla svoji tchýni velice ráda a ona ji. Moc jí oplakala, když několik let po jejich svatbě zemřela, svých vnoučat se už nedočkala. Za dalších pět let zemřel i dědeček, když mně ještě nebyly ani dva roky. Máme spolu pouze jednu malou fotografii z naší chaty, kde mu sedím na klíně.

a fotografiie najdete zde 

*pokud o překlad: „Sloužili i ti, kdo jen zůstali a čekali… “ Sloužili je to ve smyslu byli ve službě v armádě, tedy sloužili vlasti… Dede

Aktualizováno: 21.7.2010 — 15:27

137 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Milá Maričko, díky moc, že sis dala tu práci a s pečlivostí sobě vlastní sepsala pro nás historii válečných let svého dědečka. Je nesmírně zajímavá a dojemná. Mimochodem to šíbování se zajatci po Francii, které máš tak podrobně zmapované, mi přijde až švejkovské, jakoby si s nimi vlastně nevěděli rady.
  Vidíš, tak jsem si (znovu) uvědomila, že i v životě obou mých babiček a jednoho dědečka, které jsem dobře znala (bydleli jsme v jednom městě, jednu babičku jsem měla doma – zase jsem neměla ke komu jezdit na prázdniny) jsou bílá místa, o kterých nevím vůbec nic. A jak málo toho po člověku zůstane – pár fotek, pár dokumentů, pár dopisů. Deníky tvého dědečka jsou hotový poklad! U nás se jako zřejmě nejstarší předmět po předcích uchovala ozdobná krabička. Je po mém prapradědečkovi, o kterém vím jen to, že byl panským ovčákem 🙂 – malá dřevěná lakovaná krabička, na horní straně víka vykládaná, na spodní straně s nápisem Na památku za čtyrák. Škoda, že s tou krabičkou se po generace nedědí i příslušná historka – docela ráda bych věděla, jak to s tím čtyrákem bylo a kdo si dal tu práci poděkovat za něj vykládanou krabičkou.

 2. Je moc dobře, že po nájezdu loupežníka zůstalo tolik připomínek těžkého života Tvých blízkých. Díky Maričko, asi to nebyla snadná práce, dát korespondenci do souvislostí. Ale čtení je to úžasné. (sun) (rose1)

 3. Tak ještě jednou konečné poděkování za všechny pochvaly a za to, že jste měli tu trpělivost dočíst to všechno až do konce (bow) (h) (bow)

  A tak teď honem utíkejte vyzpovídat vaše členy rodiny ty „dříve narozené“ dokud ještě můžete . Vyndejte ze skříní, šuplíku, krabic a truhliček založené doklady, fotky a korespondenci pak i vy o tom napiště – já už se moc těším.

  1. Maričko, díky za krásné povídání, i když, jak to ostatně u takových povídání bývá, ne zrovna nejveselejší. Tvůj děda musel být prima člověk a je fantastické, že se uchovaly i ty fotografie, dopisy, pohledy…
   Ještě jednou děkuji (h) (h) (h)

  2. Hezký článek. Osobně už nějakou dobu chovám myšlénku sepsat sebrané historky pro nevděčné haranty…snad to stihnu „vydat“ a zabalit pod stromeček…

 4. Maričko, síla. Četla jsem na pokračování, ale došla jsem až ke konci.
  Mám už jen jednu bábinku, snažím se z ní dolovat vzpomínky, ale ona moc nechce. Z toho, co vím, se jí ani moc nedivím.

 5. Maričko, to je krásné. Čte se to jedním dechem.
  Vždycky jsem po babičce chtěla, aby mi vyprávěla. A ona říkala – co mám vyprávět, už jsi to všechno slyšela. Nejhezčí bylo, jak kluci zamkli hospodu a holky se nedostaly včas domů z tancovačky 😀
  Ovšem jak zavřeli dědu jako kulaka 🙁 Nojo, už se nemám koho ptát, moje teta je soustředěná jen sama na sebe a předměty dotýkané vyhodila nebo nechala v prodané chalupě. Něco jsem stihla „ukrást“, ale stejně mě tahle situace bolí.
  Jsem se zapovídala a přitom jsem chtěla jen pochválit vyprávění (y)

 6. ;;) R O Z V E R N Í Č E K . ;;)

  .(*) Manželé sedí na pláži a žena povídá: „Podívej se, Venouši, jak se ti chlapci umněji potápět pod vodou. To já bych nevydržela ani deset vteřin.“ „To ti věřím, při tom musí být zavřená ústa!“ .(*)

  ~o) Vinšuju všem klidný večer, hezké sny. ~o)

 7. Ještě jednu poznámku. Při čtení jsem si uvědomila, kolik lidí bylo v té době zaměstnaných na cenzůrním oddělení, či jak se ten úřad (asi ve Vídni) jmenoval. Vždyť to musely být miliony pohledů, lístků a dopisů, které ti lidé denně brali do ruky a četli (a že to často nebylo snadné). Na těch babičiných lístkách (a její švagrové), podle mě byly jen samé úplně obyčejné a osobní informace a přesto na několika z nich našli něco, co se jim nelíbilo a muselo být začerněno. Na za komunistů se pošta „ze Západu“ také kontrolovala, ale pak prostě nedošel vůbec dopis, nebo zásilka. V té válce ale ty lístky přesto došly, což musel být sám o sobě úžasný výkon je na ta všechna místa (na bojištích či do zajetí) dodat.

  A co se koresponďáků týče – jsou vůbec ještě v prodeji? V dětství nám jich rodiče před odjezdem na pionýrský či jiný tábor každému koupili celý svazek, tatínek dokonce předepsal adresu domů a našim úkolem pak bylo jen je „zaplnit“ a hodit do schránky. Také jsme s bratrem jako doktory uznaní za „podvyživené“ byli spolu několikrát v ozdravovnách a ty většinou trvaly nejméně měsíc (chodily jsme tam i do školy). Naši nám tam samozřejmě psali a aby se nám nestýskalo, tak tatínek vždycky přikreslil nějaký kus nábytku, buď z chaty nebo z pražského bytu a my to měly uhádnout a právě na ten koresponďák napsat, co to bylo.

  1. Milá Maričko,

   Tvé vyprávění jsem přečetla jedním dechem
   Koresponďáky ještě existují. Stojí 11,- Kč. Dávala jsem je mladšímu synovi na tábor i s předepsanou adresou, aby napsal jak se má. No zatím přišel jen jeden, zaplněný dětským písmem (synovi je 8 let) odshora dolů. Hned jsem si ho vystavila v kuchyni na skříňku. 🙂 🙂

   1. Epulko díky za informaci, že koresponďáky ještě jsou a slouží dítkám ke stejnému účelu.

  2. Milá Maričko, s cenzurou za komunismu jsi mi připomněla jednu naši historku. Dnes se už tomu můžeme opravdu jen smát. Máma byla v roce 1968 – 1969 celý rok v USA a měla tam přátele. Po jejím návratu do Československa (nevědomky jsem posloužila jako rukojmí) jí její přátelé psali alespoň vánoční přání. A jedni měli ve zvyku napsat dopis o tom, jak se daří jejich rodině, naxeroxovat ho a poslat všem známým. Dopis byl ve stylu … máme se dobře, pracuji teď tady, Mary je zamětnána tam a tam, děti se mají fajn, syn studuje tam a tam, dcera onde a onde, zahrada nám vzkvétá, dům potřeboval opravit, pes se má úplně nejlépe….

   Přání nám došlo po několika měsícíh, ale když jsme se podívali na obálku, to jsme se divili. Místo jemně zalepené obálky tam byla tlustá bílá lepící pasta a na obálce celá řada razítek … E6, F8, A2, G18, J9… a mnoho dalších. Oni se vůbec neschovávali, dali nám pěkně na vědomí, že ten dopis četli. A nakonec jsme se smáli my, jak v StB hledali šifry v dopise, který nám sděloval, jak se v uplynulém roce měla dotyčná rodina. No, ještě, že je tohle za námi.

   A nebo možná ne… zrovna včera jsem slyšela, jak americké tajné služby v honbě za teroristy propátrávají denně 2 miliardy e-mailů.

   P.S. Podobný dopis jsme dostali ještě vloni a rodina se má stále dobře.

   1. Apino, to co dostává Tvoje maminka je zde tradiční „Christmas letter“. Napíše se jeden dopis, pak se udělá kopie pro každého, komu posíláš vánoční přání a přiložíš to k němu. Já jsem to ze začátku považovala za mírně pompézní, téměř „vytahování“, ukázat ostatním, jaký měli rušný rok, kde všude v Evropě cestovali a co nového si koupili. Ale to bylo od lidí, se kterými jsme se znali jen krátkodobě a více méně povrchně, takže když nám dopisy po dvou, třech letech přestali posílat, docela jsme si oddechli. Teď už jsem názor změnila a vlastně jsem ráda, když takové dopisy od přátel dostaneme. Většinou je to od lidí, se kterými jsme v kontaktu právě jen takhle jednou za rok a třeba jsme je naposledy viděli, když jejich děti byly malé. Tak si rádi počteme, co je u nich nového, dozvíme se smutné i radostné zprávy a máme pocit, že jsme zase na rok informovaní. Jen se to nesmí přehánět. Kdysi jsme nějaký čas zůstali v kontaktu s jednou manželovou kolegyní. Ale u ní ty dopisy byla přímo posedlost ba nemoc. Byly mnohastránkové a do takových nudných detailů, že jsme to přeskakovali – nepotřebovali jsme nutně vědět, jakou práci jí daly vybrat tapety do ložnice a nové záclony do obýváků (nevymýšlím si, to bylo dlouze popsané, jak měnila názor zda proužky nebo kytičky) a jak jí vždycky dělá problém zaparkovat její nové velké auto, které si ten rok koupila (couvat, manévrovat a nakonec uspět – zase pravda). Jelikož se nikdy od nás podobného dopisu nedočkala, časem je přestala posílat a nakonec ani ta přání. Ale na Christmas letter od jiných se naopak těšíme.

  3. Jo, císařské válečné cenzurní oddělení existovalo a byla to vytoužená ulejvárna básníků – mj. se tam myslím před frontou schovával Franz Werfel a R.M.Rilke. Ti ovšem cenzuře moc nedali. A pamatuji si čísi vzpomínky, jak se při té práci nudil, tak jeden den vyškrtával jenom přídavná slova, druhý příslovce…

 8. To je moc zajímavé povídání. Je dobře, že to někdo dokáže ještě dát dohromady pro nás, kteři to už ve své rodině nedokáží.
  V naší rodině taky zajímavé osobnosti byly, ale ke mně už to jde dost profiltrované. Co vím z doby první světové, tak muj pradědeček přeslicový byl dragounem někde v Itálii a povídal nádherné historky. Na rozdíl od většiny podobných o tom vyprávěl rád, jenže já to už nezažila. Mám na něj tak dvě velmi matné „obrazové“ vzpomínky, vyprávění žádné. Naši moc litují, že to jeho povídání tenkrát nenahráli. On dědeček strašně miloval koně a vyprávěl spoustu hrdinských historek na téma „Statečný dragoun a jeho věrný kůň“. To špatné, si nechával pro sebe, pokud vím.
  No a z uplně jiného soudku, můj dědeček (opravdu dědeček, to není překlep) mečový, byl carský důstojník. Toho si nepamatuji vůbec, umřel, když byl táta školák. Občas si říkáme, že umřel včas. V době, kdy byla druhá vlna vracení těhle lidí do Sovětského svazu. První se mu povedlo překonat, ale druhá by ho už asi neminula a na Sibiř byl už starý …. Jenže na něj máme taky jen slovně dané tátovo svědectví a on to viděl očima malého kluka. A taky pár artefaktů z výzbroje.

 9. To je úžasné čtení. Úžasné. Můj pradědeček ještě stačil zplodit mou babičku (1911) a pak byl odejit do války. Vrátil se v roce 1920 czela zdecimován, ale přeci jen živ. Bohužel jsem „mladý ročník“ a zemřel v roce 1960 a já ho tak nepoznala. Doma byla lístečků a fotografií ohromná kopa. Jako děti jsme se v nich Maričko taky prohrabovaly a jistě toho mnoho poničily. V této souvislosti si dobře vzpomínám na vánoce u babičky na statku, kde měla fotografie svých rodičů , babičky Anny a dědečka Floriana v rámečku pod stromečkem s ručně foukanými ozdobami ptáčků s blýskavými štetinkami jako ocasními pery a já na ty dvě laskavé tváře moc ráda koukala. Jinak fotografie ležela u nočního stolku a vždy u ní byla kytička v zimě umělá v létě vždy čerstvá. Ta láska k rodičům je dnes dojemná a jsem vděčná, že jsem k ní i tímto byla dobře vychovaná. Z historie této rodiny nic nevím, snad by mi ještě něco mohl povyprávět tatínek, musím to tedy napravit. Jen vím jak moc mě překvapilo, když jsem byla ve Třebechovicích pod Orebem, kde je babička pochovaná, že a to pozor ! , oni byli prababička i praděda UČITELÉ. Myslela jsem, že statkáři, ale na náhrobku je pan řidící učitel, a jeho choť učitelka. Přitom vím, že učitelky byly zásadně slečny a tenkrát v té době… je to vůbec nesmírně zajímavé. Mnohem zajímavější je však druhá rodinná větev- maminčina. Praděda Bohuslav ve válce padl, s legiemi se však do Čech jako jakýsi doprovod dostal i oficír – snad gruzínec, který prababičce Zdence přivezl nějaké pradědovy věci. Našel ji v Tyníšti nad Orlicí a nějak se tam zapomněl… to je tedy pohádka, že ? A… všichni v rodině jsou spíš světlí a velmi velmi vysocí. A hádejte jaká byla moje babička (rok 1922),a moje maminka – malé a velmi velmi snědé. Já jsem navíc ještě pěkně při těle. A tak mi často strýčkové po vzoru Bridget J. říkají Pucíku nebo Baculko. Oproti jiným v rodině jsem temperamentní a děsně ráda vařím – takovou úchylku u nás nikdo nemá. Často přemýšlím zda si tuto pohádku nechci nechat potvrdit u Genomaku, či jak se ta instituce co mi zjistí z kapky krve kam patřím jmenuje. Život je barevnej. Zaplať Pán Bůh… 🙂

  1. Leny Anno – s tou prababičkou učitelkou to bylo nejspíš tak, že se po sňatku učitelství vzdala – nicméně jí tak obecně titulovali dál. A rodina na to byla náležitě pyšná, protože vzdělaných ženských, které se dokázaly živit hlavou zas tak moc nebylo. 🙂

  2. Leny, určitě si s tvými rodiči o tom popovídej a pak si to dobře pamatuj a nejraději zapiš. Víš, pro mě jedny z nejvzácnějších a nejintimnějších okamžiků s mým tátou jsou ty, kdy jsme byli sami dva a on mi vyprávěl o svém otci legionáři a Starodružiníkovi. Jeho otec mimo jiné za války zničil naprostou většinu dokladů o jeho legionářské minulosti, aby chránil rodinu, takže mnoho dokladů, kromě tátova vyprávění a nějakého mého pátrání, nemám. Táta na to potřeboval samotu, nesnesl by, aby u toho byl někdo jiný a jemu to jeho táta vyprávěl v horečkách. táta se jinak příliš nesvěřoval. Dnes už s tátou mluvit nemůžu, ale tohle nezapomenu, dokud budu živa. Takže popovídej si, dokud máš s kým. Potom už bude pozdě.

  3. Leny Anno, nápis je v pořádku, učitelky se za první republiky už vdávat mohly:
   „Ve školním roce 1919 – 20 byly zrušeny modlitby na začátku a na konci vyučování a nahrazeny zpěvem. Další významnou změnou bylo 24. července 1919 zrušení nesmyslného celibátu žen-učitelek. Po splnění zkoušek „počáteční způsobilosti“ se tak mohly učitelky konečně provdat a uůstat přitom ve školství, což do té doby nešlo bez souhlasu nadřízených orgánů.Místní školní rady dostaly voleného předsedu a úplnou finanční samostatnost. “
   zdroj zde: http://ilcik.cz/dubnany/skola/po1918.htm

    1. Vave, to je nádhera, jak jsi to našla. Zvláště se mi líbí ty Dubňany a zmínky o rodině Ilčíkově. Je to ohromně zajímavé.

     1. Našla jsem to úplně náhodou, Apinko. (inlove) Hledala jsem jen nějaký dokument, který dokáže zrušení celibátu, o kterém jsem věděla. Mám takový pocit, že snad to zrušení podporoval i TGM, ale nejsem si jistá. Už jsem neměla čas to hledat.
      Těším se na Tvé slibované vyprávění! (nod)

      1. Zrovna jsem ve fázi hledání fotografie dotyčného. Už mám jeden pohled, který v 15 letech poslal kamarádovi a nějaké jeho technické nákresy ze školy, jen to okopírovat a dostat do počítače. Vím, že fotografii někde máme, moravští příbuzní nám poslali kopii – velkou nejméně na A4 a já ji nemohu najít. Přitom to není žádná občanková fotečka. Grrr… A máma si samozřejmě nepamatuje, kam ji strčila. Takže budu muset v domečku doslova převrátit celý její pokoj. Už jsem tam hledala, ale úspěch byl jen částečný. A ten strýc, co ji poslal, mezitím zemřel. Sice má rodinu, ale myslím, že je tyto věci nezajímají.
       A ta velká láska jiného? No, to byl pro mě pěkný šok, když jsem to zjistila. Asi bude vůbec pěkné překvapení. Dnes by si Blesk a vůbec celosvětový bulvár ohromě smlsli a náležitě zvýšili náklad. Ale tenkrát? Není o tom dodnes příliš informací, ale najdou se.

 10. Milá Maričko (inlove) , konečně jsem dočetla i (už podruhé) prohlédla fotografie. Je to smutná vzpomínka, ale také je v ní znatelná síla lidského ducha, který se nevzdává.
  Po přečtení a prohlédnutí zdokumentovaných památek mi bylo smutno ještě z jednoho důvodu – Ty žiješ na druhém konci světa a přesto máš unikátní dokumenty. Stejně jako Hana W nebo George. Naše rodina se posunula jen v rámci České republiky, z Českomoravské vrchoviny a jihu středních Čech do Sudet – a pak zase zpátky. A při tomto pohybu, připomínajícím vracející se vlnu, poztrácela všechny předměty dotýkané, nikde nezbyl žádný sklep nebo půda s truhlou plnou pokladů. Nemám nic, celý život mám pocit, že jsem ukotvená v tekoucím písku, nic pevného, žádná nit do minula.
  Proto jsem tak vděčná za všechny vaše rodinné vzpomínky. Nějakým zvláštním způsobem mi dávají pevnou půdu pod nohama. Děkuju.
  (h)

 11. Maricko, moc krasny clanek. (h)
  Pripomelo mi to, jak nas Papa (dedecek) narukoval ve 2.sv.v do Wermachtu (holt Sudety, no). No a s nema sel pesky az do Stalingradu, odkud utekl a dosel skoro domu, ale asi 50km pred domovem ho chytli a poslali zpet. Aspon tak to znam ja. Deda umrel v 1980 a tak to spis znam z vypraveni. Akorat se ted hadame, jestli to byl fakt Stalingrad nebo Leningrad – tak si to zas pamatuje strejda. A babicka umrela v 2002, takze nam to nema kdo potvrdit. Na kazde rodinne seslosti na to dojde a nikdy se uz nedozvime, kde teda byl. 🙁

 12. Tak všem děkuji za milé a pochvalné komentáře. (bow)

  Bohužel Dede,v článku ten odkaz na fotky stále nefunguje (tedy u mně ne),zlý šotek to odmítá propustit – ale ten mnou přidaný zcela dole otevrřít jde.

  Já dříve myslela, že „legionáři“ byli nacionalisticky smýšlející přeběhlící z c.k. armády, nebo ti, kteří v té které nepřátelské zemi už žili a založili tam „legie“. Jenže, jak vidíte na tom propouštěcím dokladu (dovolence), tak dědeček se ze zajetí také podle jejich soudu vrátil jako veřejně uznaný legionář (dokonce mu i tu légii změnili na francouzskou) a laskavě mu dovolili příležitostně nosit uniformu (jestli jí měl a co se s ní stalo nevím). Zdaleka nechci zlehčovat ty „opravdové“ hrdinné legionáře, ale mám dojem, že ten pojem byl asi více všeobecný, než jakého významu nabyl později. Že totiž každý voják, který bojoval (padl nebo byl v zajetí) na nepřítelském území byl považován za legionáře – umí to někdo vysvětlit (Terro?)

  1. Maričko, československé legie nebyly jen v Rusku, ale také v Itálii a především v té Francii, kde vznikly z Čechů ve Francii usedlých a vytvořili samostatně působící jednotku Francouzské cizinecké legie (poté, co to francouzská vláda povolila) – Rotu Nazdar. Na konci války (1917) se plánovalo, že z Ruska bude do Francie převeleno skoro 30 000 mužů, ale nikdy k tomu nedošlo, dostalo se jich tam přes Archangelsk a další přístavy jen asi 2000 (a s nimi i můj děda). Zahraničním jednotkám (legiím) ve všech těchto státech velel generál M. Janin. Takže pokud tvůj předek válčil ve Francii, byl legionář. A tu slavnostní uniformu nosil pl ným právem.

  2. A ještě malý detail: legionáři nebyli přeběhlíci, ale dobrovolníci – příslušníci zahraničního vojenského odboje v první světové válce. V podstatě revolucionáři proti monarchii 🙂 Jen si tu revoluci nepředstavovali asi tak jako v Rusku bolševik – jim šlo primárně o vznik samostatného československého státu…

   1. Terro, děkuji. Že byly cizinecké legie i jinde, jsem věděla a těmi „přeběhlíky“ jsem měla na mysli to, že (jak jsem četla), se někteří vojáci monarchie (někdy i celé roty) nechávali co nejrychleji a dobrovolně zajmout, aby mohli pak vstoupit do odboje.

    Jelikož předpokládám, že dědeček byl zajat už začátkem války v Srbsku (ten jeho zápisník), myslím, že pokud vůbec bojoval, tak to bylo tam a med to rozhodně nebyl. A že do Itálie už se dostal jako zajatec a po dvou letech byl převezen lodí plnou zajatců z toho ostrova Asinara do Francie. Tam si je pak zřejmě rozebrali a rozvezli na různá místa jako zajateckou pracovní silu (asi jako na statku jeho otce získali Rusa). Na té fotce, kde jsou dva lístky z mezizajatecké korespondence je zmínka o tom, že byl dědeček nejprve pro své jméno dán „k Němcům“, než ho přeložili zpět ke svým. Proto se mi tak líbil ten Miltonův citát, protože dědeček vlastně skoro celou válku „propracoval“ jako zajatec (a jako ty desítky ticíc jiných), ale i to se počítá jako „služba vlasti“ i když to nebylo přímo válčení. Proto mě ta ručně připsaná poznámka že je „legionář“ překvapila i když jsem jí ráda, alespoň takového „ocenění“ se za ty útrapy dočkal.

  3. O války se příliš, resp. skoro vůbec nezajímám, ale nedávno jsem četla životopisný román Žila jsem příliš krátce o Noře Kinské, která se vydala během 1.světové války pomáhat válečným zajatcům na Sibiř. Je to moc zajímavé čtení o neobyčejné ženě, ale legionáře tam moc pozitivně nevykresluje, spíš naopak.

 13. Musím říct, že ani mě se to nečetlo nejlíp, poprvé jsem to svedla jen po ty dopisy, deník jsem si nechala „na pak“. Je zajímavé, jak podobné pocity v nás budí první světová válka… ona žádná válka nebyla dobrá, ale tahle první byla děsivá, krutě zasahovala všechny – vojáky i civilisty na velmi velkém území. Ty rodiny… jen ta strašně suchá konstatování v dopisech o všech těch odvedených a mrtvých, fizule, vánoce…
  Maričko (inlove) , jsem ti moc a moc vděčná, že sis nejen dala tu práci všechny ty vzpomínky zpracovat, ale že jsi se s námi podělila. Protože zapomínat by se nemělo, spíš se zapomínat nesmí! Jenže kult moderní doby je v tom, hnát se pořád dopředu, slepě dál a výš, ať to stojí cokoliv, „nepříjemné“ věci včetně smrti vytěsnit, nechat se oslňovat hloupým bulvárním viděním světa. Proto jsou takovéto články tak strašně důležité. A tady musím dodat – nejen tyto – svoje místo tu mají i všechny ty články o zvířatech a lidech, o životě, jaký opravdu je – dobrý i zlý, rozhodně ne černobílý. A já se v duchu těším z toho, že je Zvířetník proti té ploché černobílé krásně plasticky barevný (inlove)

 14. Maričko, to bylo moc krásné a pravdivé- a tehdy asi zlé, protože většina těch, kdo přežili, o svých válečných zkušenostech mluvila jen nerada nebo vůbec. K naší škodě, bohužel. Můj dědeček narukoval, když mu bylo dvacet. Vrátil se z Ruska přes Kamčatku a Francii v roce 1925, když už ho doma oplakali dva mladší bratři a máma. Přivezl si mladou ženu z vesnice od Pskova, které v ruské občanské válce zlikvidovali „rudí“ celou rodinu kromě dvou nejmladších sourozenců. Bratra Michala a sestru Polju schoval z útrpnosti místní pop ve sklepení a riskoval tak vlastní krk. Osmnáctiletou Marii pojal děda za manželku ještě na Rusi… cestou do „nové vlasti“ pochovali tři syny (tyfus), moje maminka se narodila až v Čechách.
  Ano, děda byl legionář, ale trochu nechápu, proč by neměl být „obyčejný člověk“, Marsko? Potvrzuji, že jím byl až do své smrti. Vrátil se stejně hmotně chudý jak odjížděl, chudší o pár dobrých přátel a dobrých ideálů a bohatší o skvělou ženu. Nikdy nikoho nesoudil, nad nikoho se nevyvyšoval a respektoval i své nepřátele. Tak nevím…
  Honzo, bohužel, mnoho z těch „legionářských“ vzpomínek psali v minulosti lidé, kteří byli legionáři asi stejně jako já slovenským partyzánem. Myslím, že děda by nad mnohými jejich závěry žasl, a možná ne tak docela slušně. Uměl žasnout velmi drsně a i dost nahlas. Taky proto je tak strašně důležité NEZAPOMÍNAT.
  Díky ještě jednou, Maričce i všem ostatním, za to že chtějí hledat, a o nalezeném přemýšlet (h) Jo – a taky za to, že tenhle můj upovídaný příspěvek dočetli. 🙂 Krásný den.

  1. Terro, ten dotyčný BYL legionář. Jenže štábní krysa (už i před legiemi, v C. a K. armádě). Kdo to o něm nevěděl, byl asi poněkud šokován a ostatní legionáři ho nesnášeli (navíc mu ty knížky vynášely).

   1. Jasně, Honzo – takže štábně-krysí úhel pohledu. A taky trochu té exhibice ze strany autora. Ale jo, dá se to i pochopit, i přečíst, jen věřit by se tomu tak beze zbytku nemělo. 🙂 A proto si myslím, že dostat věci do souvislostí je to nejdůležitější, a že kolikrát teprve kontext dá nějakému sdělení tu správnou cenu. A vzpomínky ve Zvědavém historičnu považuju právě za to správné „pojivo“… Takže jsem moc rád, že tu jsou.

    1. Přesně tohle jsem se pokoušel říct ve svém prvním příspěvku (níž). Je to tíživé čtení, ale zapomíná se na to a je důležité to připomenout. Jak je ono klasické rčení, že ten, kdo zapomněl svou historii si ji musí prožít znovu?
     Mám taky něco z té doby, byť z úplně jiného pohledu, snad se dokopu to sepsat…

  2. Terro, já jsem se jen asi špatně vyjádřila, on prostě byl v zajetí a nikde ani jako legionář nevystupoval/zase blbě napsané/. Ono koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let, když jsem rozum brala, to bylo hooodně těžké o něčem mluvit, zvláště před dětmi a po šedesátém než zemřel, to už bylo trochu volnější a zase jsem neprojevila dostastečný zájem a to zase teta nechtěla aby on o něčem vyprávěl. Vy jste o hodně mladší generace a za Vás to už bylo trochu jinak. Nechtěla jsem se Vás dotknout.

   1. Marsko, nic se neděje, rozhodně 🙂 Bohužel jsem se setkával s poměrně častým názorem, jak si ti legionáři „nahrabali“ (Kolčakovo zlato a legendy přilehlé), tak už skoro automaticky provádím „uvádění románových příběhů na pravou míru“, i když to zrovna není potřeba. Já se omlouvám 🙂 Ono není jednoduché vyjádřit se v internetové diskusi tak, jak by si člověk přál, např. při tom není jeden vidět…
    Legionáři – a obecně všichni, kdo statečně a šťastně přežili první světovou, to u nás dlouho neměli s „veřejným vystupováním“ vůbec jednoduché, protože jejich význam pro Československý stát se jaksi nehodil do politického schematu. A z dědových přátel – kterých jsem pár poznal jako velmi staré a důstojné pány – o té době dobrovolně nechtěl mluvit nikdo, a nejen před dětmi. Ani z rodičů jsem později mnoho informací nedostal, protože je sami neměli, a tak se u nás v rodině uchovává jako jedna z mála pamětihodností starou ruštinou psaný oddací list… a dvě ateliérové fotky babičky, která podle nich musela být mimořádně krásná i na dnešní měřítka…

    1. terro: prosím tě, po návštěvě kina filmu Admirál (o Kolčakovi) jsem odcházela s pocitem jakési křivdy nebo nepochopení,když naši legionáři dali od bílých ruce pryč a nikdo mi to do dnešního dne nebyl schopen nějak vysvětlit,proč to udělali- je snadné říct,že na rozkaz…a řeči o tom, že z Kolčakova zlata si udělali Legiobanku…to mi vždy přišlo přitažené za vlasy…hlavně mne v tom filmu dostal ten rudej teror….neodkážeš mě na nějaké prameny nebo kde to na netu hledat? Moje snahy se zatím míjí účinkem….
     děkuju. 😉

     1. Na Neviditelném psu se o tom rozepisoval Breber, jinak doporučuji starší články pana Kuthana tamtéž. Některé mám stažené.

      1. Články pana Kuthana jsou výborné. Dokonce napsal knihu Česká Družina 1914 – 1916. Pro mě to bylo velmi poučné čtení. Vydal ji sám a posílá ji na dobírku. Jen to chce bystré oko, kvůli nákladům je to malý sešit a písmena malá. Ale zpracoval prakticky celou anabázi až do Vladivostoku.

      2. Díky, Honzo, byl bych asi odkazoval tamtéž 🙂 Ale pokud jde o ruskou občanskou válku, kterou naše školní osnovy pro výuku dějěpisu úspěšně zatajily třem generacím, je to taky truchlivé čtení, a hlavně dřina, než si člověk jako samouk a nehistorik dá ty jednotlivé politicko-mocenské střípky dohromady… hledal jsem leckde, ale uspokojivý odkaz dát nedovedu. Tenkrát v tom asi opravdu „jela“ celá Evropa, ale proč se například čeští „bolševici“ v Rusku nedrželi Masarykovy instrukce do ničeho se nemíchat… Je mi líto, sharko, tohle fakt neumím. Třeba někdo jiný? Třeba i za bukem?

       1. Děkuju….oni to sice tajili,ale občas to někde říct museli, přece VŘSR nebyla jen tak ..sama, jediná a hned sociálismus v Rusku…to rvalo uši hrozně…já jsem občas takovej paličák,že se zaseknu,jako v případě tohoto filmu a pak nedám pokoj… (think)

       2. Terro, najdi si na webu články pana Kuthana. Tam je to, myslím, docela dobře vysvětleno. Myslím, že kdyby Rusové nechali naše legionáře v klidu odejít, asi by se do ničeho nemíchali. Jenže to už dnes nezměníme.

        1. Páně Kuthanovy články znám, Apino – jen bych si je asi měl znova postupně přečíst 🙂 Možná byl problém i v tom, že Rusové prostě nechtěli nechat legie v klidu odejít, potřebovali ty jednotky rozpustit pod vhodnou záminkou – což se jim povedlo…

         1. V každém případě je zdrželi tak dlouho, že možnost jejich nasazení na západní frontě již byla pasé.

     2. V tom Rusku to bylo o velkém utrpení desetitisíců obyčejných vojáků. Můj děd si to prošel celé od roku 1914. Od roku 1916 však už byl hlavně v záložních jednotkách, jeho zdravotní stav (po cca ročním léčení) mu nedovoloval plné bojové nasazení. Mám k dispozici jeho vojenský poslužný spis a není to veselé čtení – psychicky to velmi odnesl, a následně se to projevilo na nesmírně přísné až kruté výchově jeho dětí. S tím zlatem to bylo všelijak, možná, že se u našich legionářů nějaká ta cihlička ztratila, ale převážnou část vrátili, a co nebylo, to asi zůstalo u Kolčaka, něco asi zašmelili i bolševici. Tam bylo dost jiných možností, jak to zlato ztratit. Ale protože bolševici měli dost důvodů, proč naše legionáře nenávidět, bylo lehké to svést na ně. Ostatně možností, jak si vydělat za války i po válce bylo asi dost. Už za války tam existovala takzvaná Centrokomise, a to byla v podstatě výdělečná záležitost – obchodovali s kožešinami a dalším zbožím. Rozhodně neprodělávali, protože nebyli hloupí. Navíc Centrokomise byla činná i po válce.

      1. Jen na okraj k té hrůze: uvádí se, že občanská válka v Rusku stála život 8x víc rusů než byly jejich ztráty v první světové… A už i vlastnit obchodního ducha a být schopen se o sebe postarat mohl být v očích bolševika hrdelní zločin…

         1. Ten film jsem neviděla, příležitostně ho někde najdu, ale jak píšu shora, o ruské legie se celkem zajímám. Ono té krve tam nebylo málo. Například v Samaře se navzájem chytali legionáři s bolševiky a obávám se, že jejich „vyšetřovací“ metody byly značně podobné. Asi je lépe to nerozebírat. Jednou jsem viděla dokument, kde v Samaře nechali mluvit nějakou zaměstnankyni muzea, které se tomuto období částečně věnovalo. Ta to vyprávěla z bolševického hlediska. Hodní bolševici a zlí legionáři… Můj děd tam byl nějakou blíže neurčenou dobu (možná jen několik dní, nevím) neoficiálním vojenským velitelem (asi než přišli důstojníci a tudíž o něm není v úředních listinách zmínka) a měl z toho trauma po zbytek života. Ono rozhodovat o životě a smrti jiných lidí není lehké. Ale bolševici se s legionáři také nemazali, když některé dostali.

          1. Obávám se, že on se tam nemazal už nikdo s nikým – těch „podpásovek“ z obou stran, ať už skutečných nebo z nedorozumění vzniklých bylo příliš moc… Rozhodně víc a horších, než jedna kolejnice hozená z vlaku do lidí…

   2. Marsko (inlove) , připojuji se k Louk – napiš, prosím! (nod) Jde o to dostat se před první větu, pak už to půjde – věř mi! 🙂

 15. Maričko, moc děkuju, to je úžasné a dojemné čtení, večer se k němu znovu vrátím, to se nedá najednou celé procítit. Ano, první světová válka mě taky zasahuje nějak víc, nevím, jak to pojmenovat, byla víc osobní, bych řekla. A ten život obecně byl těžký, to si ani neumíme představit. Já vůbec hodně a ráda čtu paměti, doplňuju si vzdělání, hlavně z první republiky, o které jsme dlouho neměli šanci se dozvědět skoro nic. (Jenom že Masaryk střílel do dělníků.) Paměti mi tu dobu přibližují mnohem víc než suchá historická pojednání. A jsou to někdy osudy. Vůbec bylo to minulé století nešťastné, naskočila mi Nohavicova písnička Divné století.

 16. Historicky zajímavé detaily, které přiblíží tu neblahou dobu o které já mám jenom vágní vědomosti. Díky, že jsi se s námi o část života tvého dědy podělila.
  Zaujalo mne, jak jsi podotkla, že svatební šaty tvých prarodičů byly zřejmě půjčené. Když jsem měla příležitost prohlížet si fotografie z té doby, zarážela mne nákladnost toho ošacení. Mám fotografii své babičky, která má podobný ´rolák´jako ta tvoje a i ona vypadá děsně nobl. Dědeček byl šafář (doufám, že nemlátil poddané bičem 🙁 ), takže přímo chudí asi nebyli, ale přesto neměli tolik prostředků aby babička vypadala jako dáma z lepších kruhů. I když se prý prababička zapomněla (nebo spíše byla zapomenuta) s místním baronem, kterému se bohužel v kraji říkalo baron Vražda. Takže bych se asi mými předky neměla moc chlubit. No a ted jsem se zapletla úplně jinam, takže prosím za prominutí.

  1. Jůů, Jani (inlove) , napiš to, prosím! Zní to ukrutně zajímavě (nod) , i když pro prababičku to asi nebylo jednoduché.

  2. Bičem poddané mlátit nemohl, to by musel být o hodně starší. Leda by tím bičem rozháněl rvačku mezi pacholky.

  3. Baron Vražda?!? :O (chuckle)

   Jani, vždyť to je právě ta zmíněná pestrost života, o které píše Dede. Málokdo se může pochlubit příkladnými hrdiny v příbuzenstvu. A nakonec… mám dojem, že právě idealizace historických postav vytvořila plno zkreslení, klamů a mýtů. Síím, napiš víc (inlove) .

  4. Bože Jano, ba právě naopak – i těmi špatnými předky by ses měla chlubit – něco ve smyslu „podívejte, odkud jsem vzešla a JAKÝ je ze mne Člověk!“ (y) (h)

   1. Jooo, maminka SarkaFarko, tatínek Rumcajz a ze mě je Jana Ba…bická? (chuckle) (rofl) (rofl) (rofl)
    Promiňte fšici (wasntme) (blush) , ale mám tak příšernej den, a navíc mi od rána leží v hlavě začátek vyprávění Maričky, že jsem neodolala nahrávce YGY a trochu se zasmála. 🙂 (wave)

    1. Chichich – Ba-bická je ještě dobrý, horší by bylo Ba-binská – to by se už nevymluvila (chuckle) .

     1. Ale dyť to jsem chtěla napsat! Ba – binská!!! (fubar) (fubar) (fubar) To řikám, špatnej den! Aneb jak Vave zvojtila fakt dobrej (žejo?) vtip. (chuckle) (rofl) (rofl) (rofl)

      1. Jasně že dobrý vtip – hlavně mně dostala maminka SarkoFarka ve Vojtově podání (chuckle) – jakpak bys to pak nezvojtila (rofl) (rofl)

 17. Četla jsem brzo po ránu, ale nepsala jsem. Myslela jsem si, že se mi srovnají myšlenky a budu schopná komentáře, ale nejsem. Je to prostě síla. A je úžasné, že se takové dokumenty zachovaly.
  Takže jenom poděkuju. Děkuju, Maričko.

 18. Maričko, skvělý článek. Tvůj dědeček ještě patřil mezi ty šťastné, co se shledali se svými rodinami. A kolik je hrobů po Evropě rozeseto!
  A u nás skoro v každé vesničce je pomník se jmény, co se nevrátili.
  Zatracené, pitomé, blbé války!

 19. Maričko, díky. Tohle je úžasná historie, dojemná a zároveň tak nějak povzbuzující. Připomnělo mi to staříčka od YGY. Ten život byl strašně těžkej, ale naši předkové to přesto dokázali.
  Je strašná škoda, že o nich – až na výjimky – víme tak málo.

  Doufám, že moc neblábolím, v kanceláři už teploměr úspěšně leze ke třicítce, (zcela marně) hučí ventilátor a je totálně k padnutí. Přijde mi, že padnu zanedlouho (whew) .

  1. Ahoj cestovatelko, zdá se, že aklimatizace probíhá velmi pozvolna (chuckle) . Vydrž! Hlásají ochlazení a nakupený hromady slehnou (inlove) .

   1. Ochlazení? Kdy? Na zejtřek a pátek 34°C ve dne a noc 20-14°C….do té doby se rozpustím a na odjezd na dovolenou se teda v pátečním vedru moc netěším, byť je v autě klimoška, ale lidi se motaj po silnicích jak pitomí…

    1. To víš, já optimisticky doufám, že západ nezklame a lejt bude už v pátek. Ale o víkendu si snad dáchneme všichni. Nemůžete na dovču vyrazit v noci?

     1. 😉 Můžeme, ale v tom případě nám někdo bude muset svítit,až budeme hledat místo pro historickej plátěnej stan a hledat vhodnej náletovej strom pro zhotovení základního kůlu, kterej na místě podetneme,osekáme…budou nám svítit na vysekávání trávy … jedeme na nádherný místečko, kde je božskej klid a odkud jsme si přede dvěma lety přivezli Pitinu-teda, kde si nás ona adoptovala…až se vrátíme,tak napíšu článeček…a foteček bude….zase living history, ale žádná komerce. Letos máme období Wyoming 1870. Tudíž jen s věcma, co do té doby byly vynalezeny a používány… včera jsem si ze slamáku šila letní třírohák, musím říct, že se povedl i s ozdůbkou…. :*

      1. 1870? Tak to bych nedal byť výzbroj by se našla. Nesnáším totiž lenonky a moderní brýle se nehodí…

       1. tolerují mi čočky, nejsou vidět a na stínění mám slušivý klobouček nebo čepec 😉 ale jinak jich většina má právě lenonky nebo sem tam i skřipec…

       2. Jé, lenonky, co proti nim jHonzo máš? Jeden čas jsem je furt tahala (dávné pseudoinťošské období 😛 ), i když mi k širokému ksichtu vůbec neslušely.

        Sharko, musí to být skvělý relax. Určitě písni a foť! Hmm, musím se přiznat, že mám k living history poněkud rozpolcený vztah. Líbí se mi, jak si lidi umí hrát. Obdivuju kostýmy, řemesla… Ale s rekonstrukcema bitev mám problém, nemůžu se zbavit představ válečných hrůz v jakémkoli období a považuju je za ostudu lidstva. Je ovšem dost možné, že se jedná o předsudky a díky tvému (a Matyldinu, Terrovic atd.) nadšení a velmi milé osvětě změním názor.

        1. Louk,zkus se na to dívat i z našeho pohledu,když chceme nějakou takovou dobu a válku dělat,musíme o ní hodně vědět, takže se učíme, politiku do toho nemontujeme a hlavně ji chceme přiblížit ostatním. Buď aby iluze ztratili nebo na tom našli něco, z čeho by se poučili. I u nás jsou ti,co to žerou moc a pak ti normální, co tím žijí a svým způsobem splácí historii a lidem, co ji tvořili dluh….tahle dovča je přísně nekomerční,takže v civilu,se tam nikdo nedostane. Je to nádhernej relax, byť spojenej s vařením na ohni, spaním na kůžích a slámě (polykám prášky na alergii v max.povoleném množství) a zabíjením volného času vyráběním nových pomůcek na mír i válku v té době, šitím, vyšíváním – vše růčo a soutěžením- hod tomahavkem, nožem,střelba z luku,házení podkovama, ponny express. Pleteme i slaměné ozdoby…nebo řádíme v saloonu, vaříme Flip (nechte se překvapit)… zažije se tam spousta legrace…fotit dovoleno je, takže o nic nepřijdete..třeba se k nám někdo příště přidá 😉

     2. Promiň, ale ten slejvák potřebuju odložit do soboty, mám naplánované nějaké měření přes páteční noc do sobotního dopoledne. Tak prosím, až potom 😉

  2. já právě dorazila domů… 😛 Oznámila jsem šéfovi (on je fakt skvělý), že v tom vedru nepracuju a podklady pro výuku v příštím semestru udělám v pohodě doma. Přeci jen je doma teplotně příjemněji a ještě se Kosatice může vyvalovat venku dle libosti (nod)

 20. Milá Maričko,
  dočetla jsem deník a doprohlížela fotky. Ještě jednou ti děkuju, že jsi pro nás sepsala a nafotila část historie své rodiny. Tvůj děda si tedy vytrpěl, a za všecko to strádání dostal jeden volný lístek vlakem domů a leginoářskou uniformu, kterou mohl nosit ve sváteční den. A to může mluvit o štěstí – můj prastařeček nedostal ani tu uniformu.

  A když jsem četla „na špičku jsme dali tabulku s nápisem „dej Bože příští doma““, tak už jsem brečela docela veřejně.

 21. Maričko, to bylo krásné povídání. Smutné, ale krásné. (h)
  Tady opravdu chybí podobné svědectví a pozdejší knihy jsou buď nepřesné nebo úmyslně lžou. Svého času jsem četl pár knih napsaných legionáři. Lidi, co v nich občas bylo za bláboly, šílené věci… Proto je moc dobře, že existují ještě pořád takovéhle výpovědi.

 22. Milá Maričko, je to dech beroucí vzpomínání. Drobné útržky vět společně s fotkami a obrázky mají větší výpovědní hodnotu než deset učebnic. Už jen pohled na mapu je výmluvný. Děkuju velice velmi (h) . Sama se už nemám koho ptát, hýčkám jediný dochovaný lístek s fotkou od stařečka z Ruska.

  A Dede, díky za překlad (inlove) . Jj, jak psal Pů – rozervané rodiny, spousta osobních tragédií, dřiny a bídy, sirotků… některé rány se asi nezahojily nikdy.

  1. Vždycky mi první světová válka určitým způsobem přišla horší než ta druhá. Ztráta nevinnosti nebo konec dětství lidstva, neumím to popsat, už předtím byly zlé války, s hrozným dopadem, ale obrázky zákopů z první světové a obrázky civilistů, ach, je to pro mě hrozný smutek, smutek a děs.
   … na západní frontě klid … (u)

   1. Já mám celý svazek korespondence z první světové války od mých vzdálených příbuzných a nebyla to tedy žádná procházka. Můj dědeček v první sv.válce padl, babička měla 9 dětí z toho 3 nejstarší synové museli také narukovat. Nejmladší teta se narodila až po jeho odchodu. Jeden strýc se vrátil až ve třicátých letech, přivedl si manželku Rusku z Azova a chlapce po zemřelém příteli, který se také hned nevrátil z války. Strýc nechtěl nikdy o tom vypravovat co se tam dělo. Nevím, asi jsem byla moc malá- mladá a musely to být hrůzné věci. A nepřišel jako legionář, byl obyč. člověk až do smrti.

    1. Marie, málokdo z nás má doma takové poklady. Moc prosím, poděl se a napiš nám víc (a do článku). Je škoda pohazovat pár větami v diskuzích. Co se psaní týče, jsi děsná osoba (wait) . Kdepak máme portrét Dona s Luxíkem, ha?

     1. Louk, já jsem děsná osoba na všechno, na psaní hlavně, chybí mi sebevědomí k tomu abych mohla napsat článek, protože bych na tom pořád viděla něco bl. neumím fotky, nemám vidění Vás ostrovidek, já jsem takový neumětel a těch pokladů mám doma víc. Jak je velkej a prázdnej barák tak se to shromažďuje! Já jsem ráda taková zastrčená, už to je velký vodvaz, že sem napíšu komentář.

      1. Jejda, Marsko – ne že bych ten pocit nechápal, ale můžu soukromě poznamenat, že je to hrozná škoda? Navíc mám pocit, že na Zvířetník spousta dnešních „psavců“ vstupovala s pocitem: „Proboha, co to plácám, copak tohle – a ještě takhle napsané – může vůbec někoho zajímat?“ No – a pak se nadechli a skočili. (sun)

       1. I cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krůčkem (Lao´C, použito jako slogan Johnny Walkera). Marsko, udělej ten krůček, prosím.

   2. Ano, cítím to podobně. Jakoby byla překročena jakási infernální hranice?

    Achjo, páni tvorstva… Tolik zbytečného utrpení.

   3. Vavísku, sice se mi příčí napsat nádhernej film, protože je velice smutnej a pravdivej, ale o první válce z poslední doby je film Šťastné a veselé..o vánocích v zákopech … viděla jsem ho 3x, poprvé jsem por slzy nebyla schopná dokoukat konec, podruhé jsm eho dokoukala se slzama a po třetí jsem nenáviděla vojenskou válečnou mašinerii natolik, že jsem si i chtěla přestat hrát na vojáčky…tak mě to dostalo… (y)

   4. Vave, ona asi ta první světová byla do té doby opravdu nejhorší – obvykle se říká, že to byla první válka, kde se cíleně útočilo na civilní objekty, byly v ní poprvé použity chemické zbraně (ypperit) a hlavně byla vedena poněkud „zastaralou“ taktikou a strategií, která prostě musela vést k nepředstavitelným ztrátám na životech – zhusta by se dala popsat rčením „hlavou proti zdi“. Na takový masakr, který nastal, navíc vůbec nebyla připravena lékařská věda. Ale asi to taky byla poslední válka, kde bylo možné vyhlásit na Vánoce v zákopech příměří. Nevím, vojenská nauka není moje „houby“, ale takhle nějak mi to (nejednou a dlouze) vykládal kamarád, pro kterého to prozměnu hobby bylo. A celoživotní 🙂 V každém případě jsem velice rád, že jsem tuhle zkušenost nebyl nucen udělat osobně.

    1. Právě, právě! Milý terro, to je ono – slavily se Vánoce, a když si vzpomenu na seriál o letcích za první světové, jaký respekt tam dlouho byl, právě to namíchání staré a nové éry té válce dodává neskutečnou hrůznost. Jak mohli spolu zpívat koledy a pak na sebe střílet? Lidstvo tehdy začalo být definitivně pomatené v životních hodnotách.

    2. Na jedné straně to byla poslední válka se stopami „rytířskosti“ – ty Vánoce, chování některých letců apod, na druhou přesně jak píšeš – bombardování civilních měst mimo frontu, plyn. Navíc to byla taková zvláštní proluka mezi možnostmi útoku a obrany. Pro obranu už byly k dispozici automatické zbraně (kulomet), ale pro útok ještě nebyl k dispozici pohyblivý úkryt (tedy nebylo nic, co by jej dostatečně spolehlivě pohánělo). Tanky se vlastně objevily až koncem války a masový rozvoj obrněné techniky nastal až ve 20. a 30. letech. Proto ty obrovské počty mrtvých a zraněných. Útok prostě musel pokračovat tak dlouho až obráncům došla munice nebo se horkem zadřely kulomety. Rudá armáda tento styl útoku používala i ve 2.sv.v.

    3. Já se neodvažuju tvrdit, která válka byla nejhorší, všechny jsou strašné, snad jen, že za té I. SV technika pokročila mnohem více než myšlení zúčastněných velitelů a byl to hlavně technologicky úplně jiný typ války. A o to větší to byl šok, navíc po celé řadě let relativního míru. Dříve v jednotlivých bitvách ty škody byly nižší díky menším technologickým možnostem a i nižší hustotě obyvatelstva. Ale když si vezmu v úvahu, že i dříve jdoucí vojsko klidně vypálilo vesnice, které mělo na ráně, že lidem sebralo úrodu, zašlapalo to, co ještě rostlo na polích. Vždyť to také byla taktika spálené země, tak kde máme tu šlechtickost a galantnost? V pozdravu dvou rytířů před bojem? A pozdravili slušně také ty děvečky, které šli pak znásilnit? Nebo sedláky před tím, než jim sebrali úrodu a živobytí, vypálili statek a třeba zabili? Nepřátelské armádě se vždycky hodilo zničit hospodářské zázemí druhé strany a ještě z toho profitovat. Kdyby bývali měli před pár staletími možnosti bombardovat města za bojištěm, také by to tenkrát dělali. Lidi se zase tolik nemění. A když si vezmu třeba 30. letou válku, jak na ni asi vzpomínali zúčastnění? Podle údajů, v českých zemích zůstala možná tak polovina obyvatelstva jako následek války, hladomoru, celkové bídy. Jen se nám to s odstupem všech těch staletí a bez přímých vzpomínek hůře posuzuje.

 23. Milá Maričko,

  je to poklad!!! Jak tvoje pěkné písání tak i fotky!!! Patříš mezi málo těch, kterým se z těch dob o rodině něco dochovalo. Všem přeju sluníčkový den

 24. Čtu to na pokračování, protože mám zamžené oči.
  „Jesli si vzpomínáš, že mu jde na třetí rok a bylo mu osum neděl když jsi šel od něj.“ Ach bože.

  Můj prastařeček Martin Papež byl zajatý na Ukrajině – odešel z poměrně velkého hospodářství (tedy na Vrbici, neb zde boháčů nikdy nebylo) od ženy a cca 14 děcek (on se ten počet měnil, protože dětí dost pomřelo) a z třináctiletého droboučkého Františka se rázem stal hospodář. Zatracená válka.

  Myslím, že je na čase vyzpovídat mamku, jak to vlastně s tím prastařečkem bylo. Jenom je mi líto, že těch dokumentů nemám, jako ty, Maričko. Čtení je to velice dojemné – pisatelé vlastně říkají, že přes všecko strádání jsou pořad na živu. A teď jdu na deník.

 25. Milá Maričko (inlove) , nemohu to teď dočíst, doma jsem začala a brečela, tady v práci jsem to chtěla dočíst, ale prostě to nejde, zase plavu v slzách, ty dopisy mě vzaly, ach, přivez ňaky fizule … ;( Musím si to nechat na doma, nebo později to zkusím.
  Přeju všem krásný den. (h)

 26. Při takovém čtení si člověk uvědomí, jak čas odvane i to, co bychom chtěli ze starých časů vědět. Co bychom zapomenout nechtěli (a neměli).
  Když si uvědomím, že po 3 generacích neštěkne pes ani po nás….

 27. Krásne čítanie! Aj ja som mala takého dedka, navyše svetobežníka. Ale dnes už, keď zomreli rodičia, nikto o ňom nič nevie – ako sa človek vytratí po dvoch troch generáciách, to je zvláštne a trochu aj smutné.
  Nášho psa pokúsal do nohy a vedľa oka susedov buldoček, je veľmi agresívny. Tak ho vraj sused dá vykastrovať. Neviem či to pomôže. A je fakt, že Astor sa nebije. Je to také veľké teliatko.
  Tak krásny deň všetkým , už sa to má za chvíľu zmeniť s počasím – z tých hicov na normál. (sun) (dog) (cat) (h)

  1. Chudák Astor, ať se mu to rychle zahojí.
   Kastrace agresivního psa někdy pomůže, ale ne hned. U staršího to nemusí pomoci vůbe. O výchově pán asi vůbec neuvažuje, což? :@ Vždyť buldoček je přece malý a není to „bojové plemeno“ :@ . Přitom takový Don Pedro je buldoček fantastický a milý, není to v plemeni (a kastrovat pána by nepomohlo určitě 😛 )

   1. On by z Pedra bez výchovy byl pořádnej zmetek. Je to opravdu velký pes v malém těle, udatný býkohryz. Už jsem psala, že se pokusil vyšvihnout v domácí hierarchii nejdřív ze všech psů, které jsme kdy měli. Jako několikatýdenní chcípáček ušatej po mně vyjel kvůli králičí kůži. Dostal kopr a k jeho cti nutno podotknout, že další pokus se prakticky nekonal. I když občas mantinely samozřejmě zkouší, ale to se týká výhradně přivolání.

    Hmm, teď už známe buldočíků spoustu, ale na agresivního jsme ještě nenarazili. Ne že bych se bez toho neobešla…

    1. To se musím přidat – já myslela, že u buldočků něco takovýho jako agrese ani neexistuje! Jak tak vidím našeho Otíka, to vstřícný jelítko…ten to zatím nezkouší ani s nějakou dominancí…leda že dominantně neposlechne (chuckle)

   1. Znám případy, kdy se psi uklidnili po kastraci. Pokud je to v mládí (do 2 let) tak to může (ale nemusí) pomoci. U starších psů se pravděpodobnost úspěšnosti zásahu zmenšuje, čím je pes starší, tím menší šance. Efekt je stejně až tak po 1-2 letech.
    Je fakt, že kastrace u dospělého psa selže často. Proto jsem psala o výchově 😉 .

    1. Susedov pes Hugo má asi tak niečo cez dva roky. Tiež si myslím, že to závisí od povahy. Ich druhý buldoček Štoplík je úplne iný – sám sa nebije, len sa ku kamarátovi pridá. A hoci je záhrada veľká, stále lezú za našim psom – a on chudák pred nimi uteká alebo nechce ísť von. (dog)

     1. Chjo, Maťo, je mi Astora líto. A taky mám vztek, protože agresivní buldoček je jako agresivní labrador. Zatraceně! Oni obecně bývají sebevědomí a někteří můžou mít dominantní sklony, ale majitel přece musí kočírovat. Jsem pro kastraci – majitele!

      1. „Jsem pro kastraci – majitele!“ No ale Marska říkala, že z vlastní zkušenosti ví, že to nepomůže (chuckle)

       A držím Astorovi palce, ať se z ran co nejdřív vylíže a je v pořádku.

        1. Mno, v dlouhodobějším horizontu by kastrace za úvahu stála. Zkus se zasnít… stačilo by pár takových, dál se nemnožících, jedinců… a hned by byl svět veselejší (rofl) .

        2. POkud je to pes nad 2-3 roky, tak minimálně rok ty hormony z něj budou odeznívat a u většiny dospělců ta kastrace nepomůže,tudíž zůstanou „sví“….

        1. Lobotomie néééé, to by zblbl ještě víc 😉
         U dvouletého psa je kastrace na hraně, rok až dva to bude trvat, než z něj hormóny vyvanou a pak stejně bude záležet na povaze a výchově.
         A někteří buldočci jsou dobráci, na kterých jde dříví štípat, ale někteří mohou mít snahu o dominantní chování a pokud nedostanou včas „sodu“ jako u Louk (laskavé, ale důrazné vyjasnění situace), může být problém. Nemám tolik zkušeností, ale myslím, že u nich povaha není úplně jednoznačná. A zkazit se dá každý pes (některý, pravda, těžko), ale i vychovat se dá každý pes (některý velmi těžko).

  2. Chudák Astor! Ať se mu to brzo zahojí. Když oni jsou to taková dobračiska.
   Bára taky jenom kňučela, když na ni vystartoval žárlivý teriér Hugo (malý, černý, hladkosrstý, 7-8 kg, ale myslivcův, velmi vycvičený a vychovaný a nebojí se ani kance). Naštěstí ji jen lehce škrábnul na nose a Hugův pán reagoval okamžitě a adekvátně. Hugo dostal řádný világoš – zpucuňk a přísné odložení v koutě (jsi šeredný, zlý pes, FUJ!, zůstaň, nechci tě vidět), zatímco si páneček muchlal Báru a omlouval se jí. Hugo plakal víc, než kdyby dostal napráskáno. Ale Bára se mi před ním víc než rok schovávala na klíně.

   1. Jé, to je dokonalá reakce pána s Hugem (clap) to se tak často nevidí. No a Baruška je dobračisko, založením i výchovou. (h)

 28. Úžasný příběh! A souhlasím s Medvídkem – nejhorší bylo to rotržení rodin a nejistota… (u)

 29. Milá Maričko, moc moc pěkné. Opravdu. A to mě vyprovokovalo k napsání. Manželův dědeček byl voják z povolání asi,nepamatuji se přesně, od roku 1902. Sloužil v osobní gardě císaře a pak ho převeleli k dělostřelectvu. Napsal spoustu deníků s fotografiemi, různými mapami a já ještě nevím, co ještě všechno od doby, kdy nastoupil do vojenské školy až do asi osmatřicátého. Čte se dost těžko, je to psáno rukou a starší češtinou, ale i tak jsou tam poklady.
  Nejvíc mě dostalo, když se s ním na službě dal do hovoru císař pán. Děda ho ve svých vzpomínkách velice litoval, osamělý, svázaný dvorem a etiketou děti se mu odcizily cituji “ starý smutný a zlomený muž“ Děda byl velice nacionalisticky založený, ale on svou vlast nebral jen Moravu, ale celou monarchii. A myslím, že takových byla většina. Maminka byla Polka, narodil se v Krakově a žil téměř ve všech částech tehdejší monarchie, byť potom už to bylo na díky převelením.
  To je z dob míru a předválečné období a z dobu válečnou jsem jen rychle prolistovala, stačili mi jen krátké úryvky. Třeba, když se do okopu zapadl granát a z lidí asi 10 už nevím, to přežil on a jeho pes. Těch příhod je tam víc….A to už jsem se do toho moc nepouštěla, páč z toho mi bylo smutno
  Krásný sluníčkový den FŠEM (sun)

 30. hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Maričko – děkuju (h)

 31. Milá Maričko,
  to je nádherné čtení o dědečkovi a celé rodině, i když se z toho srdce svírá…. (clap) (h) (y) (rose1)
  máš velkou pravdu v tom, že se o své předky začínáme zajímat ve chvílích,kdy už pomalu není nikdo,kdo by nám o nich řekl….

 32. Nejstrašnější hrůza války není poničená země (hodně se toho dá postavit znovu), ani nedostatek (dá se postupně překonat), ale rozervané rodiny. Tátové, utržení od rodin, děti od rodičů, na dlouhá léta…nebo navždy…
  ;(

 33. Jj – když bylo mému pradědečkovi 50, dostal spoustu blahopřání od tehdejších slovutností kulturního a politického života a prababička je všechny nalepila do takové veliké knihy. Ráda si tím občas listuju, většina jmen už vůbec nic neříká, hodně z nich říkalo málo i ve své době i když tituly byly honosné…

 34. Ještě dodatek. Můj tatínek rodiště svého tatinka miloval celý život, rád a často tam jezdil. Jeho starší bratr (pro nás strejda Jožka) naopak přilnul k rodišti a příbuzenstvu mojí plzeňské babičky a na „statek“ jezdil jen velice málo a pouze v mládí. I my jsme s „plzeňskou větví“ samozřejmě udržovali kontakt ale navštěvovali jsme se mnohem méně. Do dědečkova rodného statku jsme naopak byli zváni na zabíjačky, posvícení a poutě. My děti jsme vždy skákaly radostí, když na nás u vlaku čekal strejda Pepa se svými koňmi a my nemuseli s rodiči nebo častěji jen s tatínkem šlapat těch několik km lesem pěšky (později zavedli autobusovou linku). Jako děti jsme tam strávily několikrát část prázdnin na které dodnes všichni vzpomínáme. Se dvěma sestřenicemi a jedním bratrancem jsme tam skákali s deštníkem ve stodole do sena, jezdili se strejdou Pepou na žebřiňáku, zaboření hluboko do voňavého sena, chodily na houby i borůvky a prostě se vesnicky vyblbly. Teta sice pracovala už v kravíně JZD, ale jelikož stále měli velké maštale a chlévy, starala se doma nějaký čas nejméně o deset dojnic (a mléko odváděla), takže jsme měly vždy čerstvé mléko a smetanu. Po každé návštěvě jsme odtamtud odjížděli obtěžkání „vejskužkou“ v krásných velkých „bramorákách“ – košících, které strejda celou zimu pletl na půdě (a ještě jich několik přežívá na naší chatě). Někdy jsme si vezli i 60 vajec, které pak maminka doma nakládala do láku na zimu. Vozili jsme si od nich už tradičně nejen „králíka“, ale několikrát i malé živé králíčky, kteří dorostli v králíkárnách na naší chatě a po zabití tatínek jejich kožky uměl vydělat. Měli jsme z nich měkké koberečky u postele, já jako prcek bílý límeček ke kabátu (nejenže mám fotku, ale i si ten límeček pamatuji) a později jsem si kožkami vyložila celou kapucu zimního kabátu. Tatínek tam jezdil celý život na houby, když nám napsali, „že rostou“. A bratr tam jezdí houbařit dodnes. Myslím, že právě po tatínkovi jsme podědila jeho lásku k přírodě a zvířatům.

  1. A ještě k dědečkovi. Maminka mi vyprávěla, že on mě moc rád choval, hlavně, když v chatě seděl na lavičce na sluníčku (přesně, jak ukazuje ta fotka). Vzal si mě od maminky, posadil na klín, ale za chvíli už mě zase mamince nesl s poznámkou „na, vem si jí, zase se mi pos…“. Taková jsem byla nevděčná vnučka, přesně si to pamatuji, ale také vím, že jsem mu to nedělala naschvál (rofl)

   1. A ještě dneska naposled. Zapomněla jsem na to nejdůležitější (fubar)

    Dede, děkuji za krásný překlad úvodního citátu „Sloužili i ti, kdo jen zůstali a čekali“ (clap) . Krásně jsi se třefila – díky (h)

    A jdu odtud, žene se bouřka, venku je tma a na domem to burácí.

 35. Maricko: Bravo (clap) (clap) (h) Kolik takovych pokladu se ztratilo po rodinach a o to vetsi diky za to, co se zachovalo. Mne tahle historie z osobnich vzpominek fascinuje, protoze je tak pravdiva a za kratkymi vetami jsou cele zivoty. Znas Maricko ten serial – vysilal se na PBS, udelal to Ken Burns a jmenovalo se to Civil War? Fotky a dopisy rekly ty valecne hruzy mnohem lepe nez ucene knihy.

  Chtela bych k tomu jeste neco pripsat, ale mam nejaky zazivaci nepokoj, tak si prave louhuju silny cerny caj, abych mela cim zapijet suchy chleba. V teto fazi ze sebe kloudnou myskenku nedostanu ani nahodou.

  Gratuluju za mistrnou kompozici. A ten uvodni citat to cele nejak zabalil jak darecek do krasneho papiru. Dedecek by urcite mel z tebe radost a byl na tebe pysny – anebo je – kdo vi?…

  1. Hanko, děkuji za „potlesk“ a jsem opravdu ráda, že se ty lístky zcela neztratily. Bratrovy děti zatím o své předky zase tolik zájmu neprojevují (přesně jako my před nimi), ale třeba je to jednou také chytne a pak si to budou moci samy pročíst.

   Ano, seriál „Civil War“ známe, krásný.

   Tak ať se tě žaludeční potíže nedrží dlouho. A co noha? A jsi stále nekuřačka?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN