KOČKY: Jak jsem potkala anděly

Ano, potkala jsem anděly. Byli tři, šli zvolna dlouhou, nablýskanou chodbou a vyzařovala z nich rozvážná vlídnost. Došli k jedněm z mnoha dveří, ty se otevřely a andělé zmizeli za nimi. Neodolala jsem a vstoupila také. Vešla jsem do útulného pokoje, jehož středem byla postel. A na posteli seděli dva menší andělé a třetí, větší anděl stál vedle postele a mluvil příjemným hlasem a díval se, jak vrásčitá, trochu nejistá, ale spokojená ruka hladí dva malé anděly. A pak se i na věkem poznamenané tváři objeví spokojený úsměv a vzápětí se pokojem ozve uklidňující, sametové andělské vrnění…

Že je to fikce? Že andělé nejsou, a i kdyby byli, tak by určitě nevrněli? Ba ne. Andělé jsou, vrní a dokonce mají jména: Bublinka a Balů. A třetí, velký anděl se jmenuje Miroslava Pokorná, které

ale mnoho lidí v jednom brněnském Domově seniorů, kde pracuje a věnuje se felinoterapii, říká paní Kočičková. Z následujícího rozhovoru nejen o felinoterapii jistě pochopíte, proč.

Mirko, ještě, než nám představíte vaše chlupaté anděly a felinoterapii, zeptám se, kde je začátek vaší „kočičí“ cesty? Kdy do vašeho života vstoupila poprvé kočka?

Mirka Pokorná: Můj první kocourek před deseti lety do mého života nevstoupil, ale promňoukal se zoufalým voláním o pomoc. Byl zavřen ve výměníkové stanici, kolem které jsem šla na procházku. Místo procházení jsem rozbíjela sklo okna, abych kocourka mohla dostat ven a protože nešlo ho oknem odsud dostat, volala jsem policii. S vysvobozeným kocourkem jsem jela na veterinu a potom už k nám domů. Kocourek dostal jméno Čip a byl to nesmírně milý, báječný kocourek. Bohužel, shodou nešťastných náhod jsme o Čipouška přišli, ale ve vzpomínkách je s námi dál.

Ztrátu Čipa velmi těžce nesla moje maminka, takže kvůli ní i kvůli sobě a dcerám přišel brzy k nám domů černobílý Kubíček, kterého máme dodnes. A za dva roky ke Kubíkovi přibyla Ťapka, kterou jsem našla jako úplně malinké kotě, vyhozené na sídlišti. Musely jsme hodně bojovat o Ťapinčin život, ale podařilo se a Ťapka s námi spokojeně žije dodnes.

A potom přišel rok 2007, kdy jsem na výstavě koček v Brně uviděla kotě – dlouhosrstého britského modrého kocourka Baillando Patronka. Byla to láska na první pohled a za měsíc jsem si pro svou lásku jela k chovateli do Bratislavy. A za nějaký čas jsem na stránkách chovné stanice uviděla malou Bublinku – britskou krátkosrstou – a zamilovala se znovu. A jsem zamilovaná dodnes, do všech čtyř, které mám doma i do dalších čtyř, které mám na chatě, prostě, jsem zamilovaná do všech koček! Jsou pro mne úžasnými, jedinečnými osobnostmi.

Mirko, tím jste nám vlastně představila chlupaté anděly – nebo vlastně terapeuty, kočičku Bubble, které říkáte Bublinka a Baillanda, zvaného Balů. Jak jste se dostala k myšlence felinoterapie? Co bylo tím podnětem?

Mirka: Podněty byly dva. První – viděla jsem, jak moc kocourek pomohl mojí těžce nemocné mamince. Potvrdil mi to i její ošetřující lékař, který řekl, že kocourek přidal mamince dva roky života. Když o tom dnes uvažuji, vím, že tohle poznání někde ve mně zůstalo – a spontánně se objevilo, když.jsem začala pracovat jako pečovatelka v domově seniorů a při každodenním povídání s našimi klienty jsem jim často vyprávěla o svých kočičkách, o tom, jak si hrají, jaké mají zvyky nebo i třeba, že něco provedly. Viděla jsem, že to vždycky zlepší náladu, vyvolá zájem a oživí vzpomínky, třeba na zvířátko, které měli. Z našeho povídání vyplynulo přání klientů, že by chtěli se s Bublinkou a Balůem setkat doopravdy, pohladit je. Začala jsem hledat informace o felinoterapii, promýšlet všechny možnosti, plánovat…

Mirko, zní to jednoduše – objevil se nápad a ten se stal skutečností. Ale – bylo to opravdu tak snadné? Musela jste absolvovat nějaké školení, musela jste se felinoterapii učit?
Mirka (nadšeně): NCHK Mladá Boleslav!!! To je neskutečná pomoc v podobě paní Hypšové, která tuto návštěvní službu provádí již několik let.Spojila se s ní,ona mě velice pomáhala a pomáhá zasláním svých materiálů,různých průběhu školení a vůbec o tom jak u nich vše probíhá. Telefonicky jsme se domluvily,že přijedu za ní a já pak prožila nádherný den, kdy jsem se dozvídala všechno, co s felinoterapií souvisí.Také jsem se zúčastnila setkání návštěvních týmů z různých koutů republiky. Byla jsem i v Praze, v nemocnici v Motole byla přednáška – Zooterapie ve zdravotních zařízeních. Tam jsem získala teoretické základy, ale za opravdu neocenitelné považuji praktické rady paní Hypšové, s níž jsem v častém kontaktu přes internet. Víte, nejvíc se člověk ve felinoterapii naučí praxí, každá návštěva u klienta je vlastně úžasnou a neopakovatelnou školou, ve které se učím stále nové a nové věci.

A jaké byly reakce nadřízených a koledů v domově, když jste s návrhem felinoterapie přišla?

Přece jen ještě felinoterapie není tolik známá, je to něco nového a to bývá přijímáno s nedůvěrou?

Mirka: Samozřejmě, setkala jsem se i s výhradami, s obavami (jestli se klienti nemůžou nakazit, jestli to nemůže vyvolat mezi klienty pocit, že někdo má něco navíc a pod.) Žádný začátek není lehký… ale tak jak se člověk setká s negativní odezvou, tak já můžu říct, že pozitivního bylo víc a to díky naší paní vrchní!!! Má pro toto velké pochopení a moc mi pomohla a podpořila nejenom prakticky, ale hlavně tím, jak mi dodala odvahu, že to zvládnu,když cítím, že to je ten správný směr!!

Ano, správný směr… a jistě také správné předpoklady, které kočičky pro felinoterapii musí mít. Jaké to jsou?

Mirka: Naprostou samozřejmostí a podmínkou je, že kočičky jsou zdravé, řádně očkované, pravidelně kontrolované veterinářem. Musí být velmi dobře socializovány, od kotěte           zvyklé na přítomnost více, i pro ně neznámých, lidí, na doteky, kontakt, na běžný ruch domácnosti. Měly by mít klidnou přítulnou povahu a řekla bych, že i určitý druh… hm… předvádivosti, komunikativnosti? Třeba Balů,

ten si opravdu užívá už jen přecházení od klienta ke klientovi… po dlouhých chodbách… vždycky říkám že se prochází, jako by tam byl ředitel… ocásek nahoru a nejlépe, když ho klienti potkávají

a zdraví… to je ve svém živlu.

Bublinka a Balů jsou britské kočky, myslíte si, že právě toto plemeno má pro felinoterapii lepší předpoklady než jiná plemena?

Mirka: Nemyslím, že by tomu tak bylo, že právě britky by byly lepší, opravdu záleží na individualitě kočky, felinoterapii dělají lidé i s tzv. obyčejnými kočkami – i když, žádná kočka není obyčejná, že? Není to dáno plemenem, ale povahou kočky, měla by být klidná, přátelská k lidem, mazlivá… Ten, kdo felinoterapii vede, musí samozřejmě velmi dobře znát projevy a reakce kočky, musí na ní poznat, když už je například unavená a citlivě návštěvu u klienta ukončit.

Jak tedy konkrétně felinoterapie – návštěva kočiček u klienta – probíhá? A jak často s kočičkami za klienty chodíte?

Mirka: V současné době za klienty chodíme 1 x za týden, na 2,5 hodiny. A jak návštěva probíhá?  Přijdu ke klientovi, pozdravím a řeknu mu, že má dneska návštěvu a že nejdu sama… a oni už mě doplní, že asi se mnou přišla kočička… to už je takový náš rituál. Pokud jsem u klienta, který je mobilní, tak si sedneme a kocourek jde na křeslo nebo sedačku ke klientovi, pokud jsme u ležícího klienta, Balů jde na podložku a pak už je to stejné, kocourek se nechá hladit, povídáme si, jak se má, co prováděl, co měl dobrého… já jim povídám i ostatních kočičkách, co mám doma.

Nejlepší momenty jsou, když se kočičky něco „provedou“ (třeba i vysypání koše na smetí nebo jiné kočičí vylomeninky), to se pak klienti smějí a baví se tou historkou ještě pár dní, pořád se ptají, co zas kocourek provedl a já jim musím vysvětlovat, že to zas není tak, že by kocourek něco prováděl každý den.

Mluvím teď jen o kocourkovi, protože Bublinka se teď věnuje jinému poslání, právě se stala osminásobnou maminkou, jsme malá chovná stanice, jmenujeme se z Kamenného vrchu, máme 8 koťátek… a i to se mnou klienti prožívají, ptají se na koťátka, na Bublinku… a dokonce, tak dlouho jsme si se všemi o koťátkách povídali, až nakonec z toho vyplynulo, že budou pro jedno koťátko vymýšlet jméno. Na to byli moc pyšní a já už se těším, jaké jméno, samozřejmě, začínající na písmenko A, nakonec vymyslí.

Víte, felinoterapie totiž není jen ten čas návštěvy. Felinoterapie má svůj význam i v tom, že klienti mají na co myslet, těší se na další návštěvu, mohu si s nimi povídat o tom, co kočičky dělají, to odpoutává třeba jejich myšlenky na různá trápení, nemoci… Určitě všichni, kteří máme doma kočky, víme, jak uklidňující, příjemný vliv na nás má, když je můžeme hladit, když se k nám přitisknou, nebo když si hrají a my se na ně díváme. Vlastně každý, kdo má doma kočku, si užívá felinoterapie.

O to víc je potřeba, aby mohli jejích pozitivních účinků využívat i lidé, kteří to velmi potřebují. Je prokázáno, že přítomnost kočky u klientů nebo pacientů snižuje tepovou frekvenci a krevní tlak.

Ovšem nejdůležitějším pozitivním výsledkem je navození psychické pohody, často také vytržení z letargie, apatie… motivace k navázání kontaktu s kočičkou, například klienti po mozkové příhodě, s poruchou hybnosti rukou nebo poruchou řeči, se snaží, aby mohli kočičku pohladit, mohli s ní a na ní mluvit a to je ta nejlepší cesta – k přirozené a klienty aktivně chtěné snaze o zlepšení.

Felinoterapie se zdá být pro klienty Domova seniorů úplně ideální. Je však možné uplatnit felinoterapii i v jiných sociálních nebo zdravotnických sférách?

Mirka: Samozřejmě. Prakticky všude, kde může pomoci, motivovat a léčit přítomnost kočky!! Určitě například u pacientů či klientů, kteří mají problém s mluvením, následkem nemoci. Také u nemocných nebo handicapovaných dětí, pokud samozřejmě netrpí na alergii a lze zaručit, že při kontaktu nedojde k nepředvídané situaci, třeba dítě kočku nečekaně nezmáčkne… je nutno vyloučit cokoliv, co by mohlo vést k nechtěné reakci.

Mirko, když už jsme u těch dětí… vy máte zkušenosti i z návštěvy dětí ve školce a škole? A jen jste příliš skromná a sama o tom nezačnete.

 

Mirka (rozpačitě): Ale… mne ani nenapadlo o tom mluvit. Ano, byli jsme s Bublinkou a Balůem ve školce i ve škole. Připravila jsem si pro děti povídání, tak, aby ho vzhledem k věku dokázaly pochopit… o tom, jak se o kočičky starat, jak je krmit, česat, hladit… Bublinka a Balů hned ukázali, jak to krmení probíhá, dostali od dětí kapsičku a vylízali jen tu šťávičku, mlsounkové… Nechali se hladit, prohlédli si hračky, které jim děti ukazovaly, bylo to spontánní a milé. Balů také předvedl, jak se myje kocour a děti to potom malovaly, vznikly moc krásné obrázky. Víte, myslím, že je moc důležité, učit děti od mala vztahu ke zvířatům, i tomu, že mít živé zvířátko doma není jen radost,

ale i starost, zvířátko potřebuje péči a čas a lásku.

Mirko, ze všech vašich vět je znát veliké nadšení a veliká láska, hluboký vztah ke kočkám. Před vámi asi nikdo nesmí říct, že kočky jsou falešné a nejsou vázány na člověka, že?

Mirka (bojovně, ale s úsměvem): To tedy opravdu nesmí!! Přede mnou nemůže nikdo říci o kočkách nic špatného… a už vůbec se nesmím dozvědět, že někdo někde kočce ublížil. To potom ztrácím rozvahu a klid a jsem schopná být velmi nepříjemná. Když ale potkám lidi, kteří milují kočky stejně jako já, pak ztrácím pojem o času a dokážu o nich mluvit dlouhé hodiny. A jsem moc ráda, že ti milující převažují a potkávám je stále častěji. Protože to je zase moje felinoterapie.

Mirko, nezbývá, než vám popřát hodně štěstí a radosti v každé minutě felinoterapie, kterou se svými kočičkami i dalšími kočkomily prožijete. Děkuji vám za rozhovor.

Pro všechny kočkomily, které téma felinoterapie i Mirčiny kočičky zaujaly – krásné fotografie i informace najdete na webových stránkách: www.zkamennehovrchu.cz (pozn. aut.)

Aktualizováno: 14.7.2010 — 17:21

185 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Dobrý den,mám moc ráda zvířátka,a ste moc hodná.líbí te se mi,s vašim chováním k kočičkám…. (cat) (cat) (cat) (cat) (dog) (dog)

 2. Jste vzácná žena, je to něco úžasného co děláte mám moc ráda kočky a nedávno se mě někde ztratil můj miláček zrzavý Filípek jsem moc smutná. Vám přeji aby Vám to vytrvalo staří lidé potřebují hodně lásky znám to u otce a maminky která tu bohužel už není. Díky za Vaší práci a ať se Vám daří a miláčkové jsou zdraví s pozdravem Irena Šůchová

 3. Moc děkuji za krásné komentáře. Mirka Kočičková má velikou radost a já samozřejmě také. Trochu jsme se „ulejvali“ na Šumavě, tak reaguji až teď.

 4. Lucko – dodatečně a se zpožděním, ale musím (y) (y) (y) . SLov myslím netřeba. Navíc ostatní to napsali výstižně.

 5. Luci, krasny clanek. Dojmuly mne fotky usmevu ve tvari starenek a pani do kociciho kozisku zaborena. A i zajimava, mila, smutna, podnetna diskuse. Diky vsem! (h) Akorat jsem nemela cas se vic pres den zapojit. Tak snad jen, ze co mne desi, je predstava cloveka nemocneho, odlozeneho a zapomenuteho, ktery se uz neumi nebo nema na co tesit. Takze i takova zdanliva drobnost tesit se, ze prijdou kocicky na pomazleni, je vlastne strasne dulezita. (h)

 6. tak vám všem děkuji za hezká přáníčka. Poseděli jsme i s dědou a babčou venku u sklenky bílého, Betka s Ričkem občas řvali na náhodné kolemjdoucí… prostě krásný večer (nod)

  Mimochodem k tomu důchodcovskému tématu – já mám „doma“ (ne tak úplně – mají veškeré příslušenství i vchod svůj) tchýňovic, sestra má naše… Prostě sice je to náročné a občas musí člověk dlouho v duchu počítat, aby nebouchnul… ale mít „staříky“ doma je to to nejlepší, co může být. A ty hypotéky, co jsou pochopitelně dražší, se nemůžou počítat… 😉 Ségra je na dovče, tak v rámci své dovolené každý den stíhám ještě zaběhnout k našim (inlove)

  1. Velmi opozdene se konecne dostavam s pranim vseho nejlepsiho Jindrovi Xerxove. (sun) Koukam, ze den se vydaril, i zaprselo. (rain) Takze i (bat) i (f) (f) bude lip.

 7. Všem Jindrům a Jindrám také přeji k dnešnímu zbytku svátečního dne jenom samou a pohodu a radost (f) .

  1. Alex, fajn nahrávka, se zavěsím 🙂 .

   Milá Xerxová, všechno nej! Hodně radosti s oběma Otesánky ( (bat) + (toivo) ) , plno vydařených výletů a tak vůbec… (f) (h) . Jo a taky pořádný (rain) .

 8. OT pro Sharku: Prosím Sharko, nevím Tvůj mail- moji em- adresu má Yga, Louk , Vave a Dede. Ráda bych s Tebou prodiskutovala homeopatii a další. Jsi velmi šikovná holka. Dík M.

  1. Dobrý den, milé Zvířetnice, fandím vám, já totiž na homeopatii hodně věřím ,a to až tak, že jsem nahradila lék na zklidnění -psychofarmakum -homeopatikem a jsem v pohodě- funguje perfektně. Nejsem ospalá, pracuji v klidu a nejsem ani utlumená,jsem v dobrem rozmaru, což viditelně působí i na okolí. A včas užitá Arnica montana dokázala zabránit hnusným spasmúm jícnu, kdy neexistovalo pozřít ani hlt, ani lok tekutiny
   Velmi se omlouvám za svůj barbarský vpád, ale toto téma mne vždy zaujme a tak jsem ani teď neodolala. Vždyť to je preferovaný způsob léčby v rodině anglické královny a vida, jak ona všechno zdolává pomocí homeopatik, milovaných psů a koní.

   1. I toto je pro mě vítaný příspěvek. Dík. Arniku jsem dneska zapoměla koupit. Před časem v televizi říkali, že je to hloupost ,ale spousta lidí s tím má dobré zkušenosti.

 9. Tak jsem dnes po totálně uhoněném dni v práci neodolala a trošku dýl se tu zastavila (poslední dobou ani moc nestíhám číst), dnes byl opravdu den – odpoledne jsem tu poletovala od jednoho ke druhýmu, až jsem se probrala stylem, že něco není v pořádku, když jsem na záchod dorazila s plnou pusou a kusem rohlíku v ruce 🙂

  Moc pěknej článek, opravdu děkuju. Když teď čtu všechny ty věci o populační krizi, jak dnešní mladí budou muset živit všechny ty přestárlé jedince, tak je mi z toho až úzko. Pomalu z toho mám pocit, že se v rámci úsporných opatření v sociální a zdravotní sféře místo důchodu zavede plánovaná euthanasie… Všem aktivitám, který počítají se starými lidmi, moc fandím.
  Držím palce na bezproblémovou spolupráci se zdravotnickými i jinými zařízeními (asi to nejde bez vzájemného respektu, která oddělení a které pacienty lze zařadit, a které ne), aby bylo co nejvíc spokojených lidí se zvířátky a žádné komplikace.

  Jinak přeju oslavencům vše nejlepší a průběžně přidržuju palce. (h)

 10. ;;) R O Z V E R N Í Č E K . ;;)

  .(*) Babička říká vnukovi: „Pepíčku, když kašleš, dej si ruku před pusu!“
  Pepíček: „Neboj babi, mně zuby nevypadnou.“ .(*)

  ~o) Vinšuju všem přítomným hezký, klidný večer, krásné sny a pěkně se vyspinkejte. ~o)

 11. Tak to je moc hezký článek. Naše kamarádka (85 let) bydlí v tzv. „penzionu“ už několik let, napřed se svým manželem a nyní už bohužel sama. Nesměli jsme nikdy (ani dnes) k ní do bytu vzít Klérku. Když jsem se zlobila, že s Klérkou za ní přijdeme i přes zákaz vedení „penzionu“, tak mne umluvila, ať raději nedělám naschvál, že by mohla mít nepříjemnosti. Ona má prostě chuděra strach! A to prosím platí tvrdě nájem. Proboha, co jsme to za lidi?

 12. Kočičí hlášení o pacientce :
  Salmička se drží, ouško se hojí, po tom všem má zúžený zvukovod, tedy skoro žádná průchodnost, tedy ji zřejmě čeká plastika ucha, kdy se to pořeší ( detaily zatím neznám ).
  Plastika není kvůli kráse ucha 😕 ale aby se uvnitř nemohl šířit zánět.
  Takže jedeme dál …

 13. Ahoj z Ostrovů 🙂 Tak už se mi mužstvo vypravilo na svoji letošní pánskou jízdu za dobrodružstvím, uklidila jsem a mohla si přečíst, co je nového 😛
  Takže přeju všechno nejlepší Jinřichům (party) a naší Jindře Vševědovi Xerxové – ať ti tvoje drahá dvojka – veliká (bat) Kosatka a maličký mladík Vilém (inlove) dělají jen radost a nejlépe co nejčastěji společně (h)
  Jinak o léčivosti zvířat a koček především (ony jsou nejen hebké a tulivé, ale i správně příruční – na rozdíl od mnohým hafanů 🙂 ) vím dobře, jako skoro každý zvířecí člověk, a o rozdílech v různých Domovech a „domovech“ také. Děda byl úplně nakonec, když už se nemohl hýbat (bylo mu 95) pár měsíců v jednom ve Dvoře Králové. Bylo to tam hezké, péče dobrá, i o tu zábavu tam lidé měli postaráno, ale byli bezzvířecí. naštěstí jim nevadily zvířecí návštěvy, takže jsem tam brávala za dědou Nazgúly. To potěšení stařečků a stařenek, když se psi objevili, když něco předvedli (byť se jen překulili na podlahu) a když si je mohli pohladit, bylo skutečně hodně znát. Hned ožili, začali si povídat (se mnou nebo spolu navzájem) o svých zvířatech… ta pohoda byla skutečně najednou hmatatelná. A Nazgúlové lidi vždycky milovali a nevadili jim lidé nemocní nebo nějak postižení. Ostatně ve škole u Myšky mi utíkali sami k dětem i ve chvíli, kdy jsem si je zavolala, abych jim dopřála chvilku odpočinku… Je fakt, že když to potom skončilo, tak se unaveně prošli a ty tři hodiny v autě prospali, aniž by se na nich pohnul chlup 😀
  S těmito zkušenostmi si vážím všech, kteří tyhle zážitky potřebným umožňují (h) Kdo ví, jak dopadnu já? A vím jistě, že se zvířetem po boku se dá dojít dál a líp (inlove)

  1. jé – já myslela, že si užíváš kompletní smečky a oni ti všichni chlapi zmizeli (chuckle) Kam letos vyrazili za poznáním??

   1. Jdou se upéct do měst na východním pobřeží USA – tedy New York, Washington a tak… 🙂 Jezdí na společné výpravy zhruba každé dva roky a obvykle mají takové cíle, o které já moc nestojím, jako na kole přes Ukrajinu, pěšky přes Skotsko (já tam chci jet taky, ale mám jinou představu o tom, jak a kde tam strávit čas 😛 a určitě nehodláš šplhat na Ben Nevis) a teď jedou speciálně po městech – to také není úplně pro mě 🙂

    1. tak ať si to užijou. Když už by nebyl Rozcestník, tak by mohl alespoň Marek doplnit svoji galerii…

     My teď dofuněli z procházky. Sice je pod mrakem a „jen“ 26 stupňů, ale stejně jsem splavená a psice ufuněná ažaž… Jen páník si v teplíčku lebedí… V minulých dnech jsem i procházky vygumuvala z plánu dne – občasné popoběhnutí po zahradě a půlnoční pravidelná půlhoďka spojená s počítáním ježků a kutálením jablíček dámě zdá se stačila…

 14. (OT) Mel bych zcela off topic dotaz? Uz vam nekdy ceska posta dodala balik? Jak to vypada?
  Vcera jsem opet, jako uz nejmin desetkrat, sedel cely den doma a hele, dneska mam ve schrance oznameni, ze me vcera nezastihli. Zase. Zase se nikdo neobtezoval zazvonit.

  1. Jó, dodala. Několikrát. Přijede autíčko, zatroubí na dvoře, počká, případně zatroubí ještě jednou, vydá balík, popřeje pěkný den a odfrčí 😉
   Ale dokud jsem bydlela ve městě, tak bylo jen to oznámení ve schránce, i když jsem byla doma a na balík čekala (devil)

   1. šťastná to žena 🙂
    Což o to, já si pro to dojdu, ten balík není tak těžký ani to není tak daleko. Pro mě to znamená jen dva dny zpoždění a trochu ztracenyho casu. Horsi kdyz se takhle vykaslou na nekoho kdo sotva chodi nebo je zrovna nemocny a zajit si na postu proste nemuze.

    1. Jo, když jsem se na poště ptala, proč nedodali balík, tak mi řekli:
     Nebyla jste doma. Byla.
     Tak vám nezvoní zvonek. Zvoní.
     A jak víte, že zvonil zrovna ten den, kdy na vás pošta zvonila? Aha? Tak jste ho neslyšela. Kdyby zazvonili, tak bych slyšela. Tak to už je Váš problém, jestli špatně slyšíte.
     Co na to říct?

     1. U nás s oblibou píší na papírek, který vhodí do schránky: „Zásilku nebylo možné doručit, protože adresát byl nedostupný.“ Když jsem se na to ptala, bylo mi vysvětleno, že se doručovatel nedostal do domu. Když jsem se ptala, jak se teda ocitl lísteček ve schránce, dozvěděla jsem se, že pan balíkový to nahlásí paní pošťákové normální a ta háže lístky do schránky – druhý den. Proto se u nás stává, že z práce jdu přímo na poštu, když mám avizo, balík vyzvednu, a na druhý den se mi ve schránce objeví papírek, že si mám vyzvednou balík, neb sem byla nedostupná. :O
      Modřanská počta je Kocourkov největší. (nod)

      1. Mám lepší poštovní.(devil) Ďoubu skalku za plotem a přijede pošťácké balíkové auto. Vyhopká slečna a dává do schránky avizo. Tak se narovnám a ptám se pro koho to avizo je. Prý pro… mne. Já na to, že bych radši ten balík. Ale my ho tu nemáme, kulí slečna oči. Vy nikdy nejste doma. Ale des doma jsem, ujišťuji slečnu, a požaduji, aby mi ten balík tím pádem přivezli. Prý to nejde, protože už ho dali na přepážku a zaevidovali do počítače, tak si pro něj mám dojít na poštu. (inlove)

       1. Šiškote, to se dělá? :O Vynořit se za skalkou a strašit počtovní slečnu? Mohla mít z toho aj pupínek, ty jedna! (wait) To jí nesmíš dělat, nebejváš doma, tak prostě se musíš dycky tak tvářit, jinak jim děláš újmy! (chuckle) (rofl)

        1. Teď jsem si vzpomněla na další hezkou. (devil) Jedu v dešti na kole a jsem na poslední křižovatce cca 100m od vrátek. A na té křižovatce v louži leží rozmáčené avizo. Tak si říkám, že to asi uletělo někomu z hodně hloupé schránky. Udělám výlov a… ono to bylo pro mne. A to mám schránku, ze které neuletí ani kočičí chloupek. To avizo tam prostě nikdy nebylo. (sun) Kdepak, naše pošta nikdy nezklame.

        2. Občas doma bývám. I když to někdy vypadá, že mě posílají z práce do podivných míst, bývám doma dost často a k zákazníkům se hlásím jen vzdáleně na počítače a přes telefon.
         Když jsme ještě bydleli ve městě (HK), tak vždy přišel jen lísteček. Teď na vesnici balíky chodí celkem spolehlivě. Mnohem lépe, než třeba PPL. Tam často honím svou zásilku po celé republice 🙁
         Jednou jsem si nechal taky něco poslat, ale nedodali to do naší obce, ale vezli to do jíné obce stejného jména. Tak jsem to reklamoval, načež to odeslali do Slezka (v obci nemáme poštu, ta je v sousední obci Křinec a když jsem to tedy reklamoval, poslali to do Třince). Kyž si to ani tam nikdo nevyzvedl, odmítli se se mnou již bavit, když jsem takový, a poslali to zpět odesílateli s tím, že jsem zásilku odmítl převzít (rofl)

         1. U nás je to právě naopak. S PPL jsem se domluvil bez problémů a zásilku převzal přímo u nich. Zato Česká pošta! Přišlo mi DVD. Jen tak v obálce a v původním tvrdém obalu. Paní pošťačka ho SROLOVALA! a narvala do tubusu pro noviny! :@ Jinak je běžné, že balíky nejen nedoručují, ale doručují až 2. výstrahu že tam je balík. Takže na vyzvednutí je týden. Pošta o víkendech nefunguje a jinak je do 16,00 (Po+St do 17,00). Ideální když dojíždím vlakem z práce v 15,45. Jo a dopisy raději hážu do schránky jinde, u nás se ztrácejí.

  2. http://www.novinky.cz/ekonomika/205876-posta-bude-zkusebne-dorucovat-baliky-i-vecer.html

   až si ten PR článek přečteš, pak pochopíš,proč jsem se tak naivně zeptala..

   napsala jsem: 14.7.2010
   Dobrý den,
   mám u Vás balíček. Proč mi nebyla nabídnuta služba s doručením večer – po pracovní době, když ji od 1.7. nabízíte? Mohli byste mi prosím balíček doručit dnes – ve středu 14.7. po 17 té hodině? Děkuji. a uvedla jsem adresu

   odpověděli až 15.7. v 13:00 hodin:
   Dobrý den,

   uvedenou službu pošta nenabízí plošně, jedná se teprve o pilotní – zkušební provoz.

   O opakované dodání zásilky na adresu je nutno požádat prostřednictvím příslušného formuláře Elektronické podatelny
   na našich stránkách (sekce Užitečné nástroje); nebo přímo u pošty, (telefonicky) u níž je zásilka uložena. Telefonní kontakty
   na pošty naleznete na našich webových stránkách v sekci „Vyhledat poštu“ (pošty nejsou napojeny v síti a nelze je
   kontaktovat e-mailem).

   S pozdravem

   jméno neuvádím….
   Informační pracoviště
   Call centrum

   Info@cpost.cz
   Tel.: 420 840 111 244

   Česká pošta, s. p.
   Call centrum
   Mlýnská 2353/12
   728 60 Ostrava 1

   No a to, co jsem odepsala,je sice publikovatelné, ale až vychladnu….

 15. Tady Apina – z jiného počítače. Nechci tu nechávat příliš mnoho digitálních stop.

  Moc mě potěšil tento krásný článek. Je vidět, že vhodné kočičky dokáží zpestřit lidem, kteří už nemohou být doma, nádherně život. Určitě celá řada z nich měla také zvířata a jsou šŤastni, že se mohou s kočičkou pomazlit. Je štěstí, že Balů a po „mateřské“ jistě i Bublinka tak rádi zastávají svůj úkol. Jen myslím, že výběr vhodné kočičky je asi o poznání náročnější než u pejska.
  Mám určitou zkušenost s našimi kočkami. Micinka, ta se ke zdravým lidem měla přenáramně, až jsem o ni mívala strach. Nechávala se obdivovat, docela ráda se mazlila. Věděla, že je krásná kočička. Jenže ve chvíli, kdy vycítila nemoc nebo, že něco není úplně v pořádku, tak se s dotyčným přestala bavit a chodila vyloženě obloukem okolo. Takže v domově seniorů by asi lidem moc nepomohla, jen by se jim vyhýbala. A Micánek? Náš ustrašeneček, který se bojí všeho nového, neznámých lidí, který se nenechá vzít do náruče ač jinak je mazel velliký,který nesáší jízdu autem a vůbec fakt, že musí být zavřený v přepravce? Tak ten by tak jedině někam utekl.

 16. Jindrám, Jindrům a Xerxové všecko nejlepší (rose1)
  Na gymplu jsem měla spolužačku Jindru a ta na oslovení Jindřiško prostě neslyšela. Takže kolikrát nereagovala ani na vyvolání, když se jmenuje jinak. Vznikaly občas zajímavé situace, že si učitel došel až k lavici a trval na tom, že Jindřiška je vyvolaná. A Jindra trvala na tom, že není (chuckle) .

   1. Ukňouraně, naležato, bez jídla, jen vodu pije (nic moc, ale pije. už nechce čaj ani tu colu. ona sladký moc nemusí). Ale ráno si vlezla do ledničky a rozdělala čokoládu a dala si – úplně hořká a půl čtverečku. Nezvrací, pospává. Zítra jdem se Sváťou na šestitýdenní prohlídku, tak vezmem Andulku na kontrolu. Na pohotovosti to tak stejně nakázali.

    1. náš mimíš byl na šestinedělní prohlídce dneska – už má skoro vaše porodní hodnoty (rofl) – 3,63 kg a 52 cm… Paní doktorka je maximálně spokojená, že z těch dvou kilíček to zvládnul skvěle (inlove) Byli pochválení – nic na něm „závadného“ neshledala.

     Tak ať už je zítra Andulce dobře (nod) a Sváťa dopadne taky na jedničku s (*)

     1. Když my máme doktorku jen v pátek, tak jsme trochu opoždění. Sváťa táhne na 5 kilo ze svých skoro 3,40 porodních. A Vilda je šikula, tak ať mu to jde takhle dál (inlove)

      1. Tak to bude dobré, milá Týno (inlove) . Je moc horko na jídlo, rýže, mrkev, to by mohla, ale asi nebude mít chuť. Ale ona hladík nakonec dostane. 🙂 Držím palce. (h) Myslím, že to nebylo jen z vody, ale asi i z přehřátí. U dětí je to hned. 🙁

       1. To doufám. Další dvě mrňata z bazénu mají megaprůjem.
        ani rýže, ani mrkev, ani banán, ani nic, prostě drží hladovku a chce se chovat a držet bříško. Je to docela fuška, přece jen už má lehce přes 15 kilo a do metru na délku jí chybí asi dva centimetry. Už není moc skladná do náruče (chuckle) , ale snažím se

        1. Té hladovky se neboj, má dobrý instinkt, Aňule jedna chytrá. (inlove) Zítra si nejspíš něco vezme – pídr Ti poradí. Ono se to mění, jeden čas se doporučovala strouhaná mrkev s jablkem, pak zas ne, někdo tvaroh, jiný zase ne. Prostě se na to zeptej, čím bys jí mohla nalákat. A chce to začít po trošičkách, ale často. I kdyby si náhodou chtěla přidat, tak neee, až třeba za hodinu. To zvládnete. 🙂

     2. Jůůů, Vilém se do toho vážně obul! (clap) (y) (inlove) Je to šikulka – no bodejď, koho by bavilo poslouchat furt o sobě, že je kostliveček. Tak Ti to ukázal! (chuckle) (h)

      1. To on se domákl, že má babča svátek, tak jí dal pořádný dárek. Jindro, všechno nejlepší. (h) (rose1)

 17. Pro Zabukem (inlove) : tak se nestyď a prohoď něco častěji! (nod) Zvykneš si a už Ti to ani nepřijde. 🙂

 18. OT pro pejskaře, poraďte mi co s Eliškou, já už si s ní nevím rady (headbang) Já si furt myslela, že je to tím, že je v novém. Jenže už bydlí tři měsíce a nic se nemění (n) Procházky dělá nesnesitelný tím, že se setrvale vleče za mnou, přičemž mi šlape na paty, jednu mám už rozedřenou do krve, jak nosím sandálky kůlivá pošramocenému malíčku. Když dám povel k noze, tak mi jde vzorně u nohy. Po volnu vyběhne, ale postupně se mi zase zařadí za záda. Občas na vodidle cítím, že jde do strany, přehodím si vodítko přes hlavu, aby měla prostor, jenže v tom okamžení přejde na druhou stranu, takže zase vodidlo přes hlavu a už mám zase drápy v patě a protože je povolené vodítko, tak má minimálně jednu nohu pod ním, takže jí
  vysvobodím, ona vyrazí do strany, vodítko přes hlavu, drápy v patě…. A když se zarazí, tak jak jde, uprostřed cesty a začne bobkovat tak bych jí přerazila. Na Dráčkově by tohle neudělala, vždycky kadila někam do kopřiv, roští, šípků. Uklízení mi nevadí, vadí mi, že to takto vůbec dělá! A v noci pak štěká, dneska mě probudila šestkrát. Darla je zlatá. Na prochajdě běží přede mnou na prověšeném vodítku, netahá, kadí do roští a kopřiv, už bez povelu při setkání s turisty, běžci, cyklisty alei cizími psy si mi zasedne k noze a počká. Jen když se sejdem s naším starým kámošem koliákem, tak tomu běží naproti, jenže tam jde o hru, oba mají ze sebe radost,
  dovádějí, Darla se nechá od jeho paničky taky pořádně prodrbat, zatímco já dusím k
  útoku připravenou Elu. A v noci Darlenka spinká, žádný bufání. Já fakt nevím co
  s Elou udělat. Dneska mi už ruply nervy když mezi polema kadila za mnou na beton,
  smýkla jsem s ní ke kraji, přetrhla jí to a domů jsem jí pak odtáhla jako kozu za sebou a
  vzhledem k tomu, že větši část cesty domů je do prudkého kopce, tak jsem se moc hezky vyzuřila, protože mi brzdila předníma. A když jsem je svlékla v ohrádce a ona vlítla k brance a haf haf haf, tak jsem po ní hodila kýbl. Už jsem viděla rudě :@ Darlenka s ocasem na břiše utíkala do boudy a Ela ten kýbl začala očuchávat a pak šla na gauč. Šla jsem se Darlence omluvit a teď tady přemýšlím kudyma na Elu :@ Výcviku psů se věnuju od roku 1972 a teď mi jedna Eliška kulišatá takto dělá vrásky… !

  1. Li, holky ti to teda snadný nedělají… (h)
   Pamatuju si, když jsi kdysi uvažovala, že Darle by se nejvíc líbilo mít své vlastní lidičky, svoji boudičku a že by byla šťastná jako rodinný pes. Té se to splnilo – a je spokojená. Élišák je asi kavkazák tělem i duší – nechce chodit po procházkách, chce hlídat. Má malý výběh – ale hlídá si ho. Co s tím dělat – nevím… Asi ji nějak zaměstnat hlavu i tělo – aby byla unavená a v noci hezky spinkala. Ale bojím se bojím, že je to proti její přirozenosti

   1. ještě mě napadlo – Kdy Eliška hárala?? Některé psice nechtějí opustit teritorium od hárání až po konec falešky (šetří se (chuckle) )… a jsou protivné a uječené… pak by to byla potíž jen přechodná.

 19. Kočičky léčí, to je stará vesta. A velmi lituju ty, kterým pomuchlání vrnící kočky nerozpouští stress. Znám takové, kterým zvíře musí přinášet užitek (snášet vajíčka, dá se sníst,….), nám naše smečka užitek přináší, i když není k jídlu ani nesnáší vejce. Oni nám dělají svět krásnější.
  A děkuju paní „Kočičkové“ za její velmi záslužnou práci.

  1. Kočky jsou šamanky, vytuší problém, na to místečko se přitisknou a léčí. Vyzařují energii, která lidem, ale i ostatním, pomáhá. Jsou citlivé, vytuší každou změnu nálady, každý problém, jsou nervózní, když jste nervózní vy, jsou spokojené, když cítí, že vše je v pořádku, nikdy jsem s nimi nežila dlouho, až teď s Melíškem, v září to bude rok! Za tu dobu jsem vypozorovala tolik kočičích vlastností, že pomalu začínám v těch šuplíčkách v hlavě mít větší pořádek. Vytušil zcela nekompromisně, že se chystám strávit víkend bez něj a strašně ho to stresovalo. Když jsem se vracela a stála u recepce, což je na druhé straně domu, vede tam několikrát zakroucená dlouhatánská chodba, tak šel pán od výtahu, který mám za bytečkem a povídá recepční: „Tam je někde nějaká kočka ve světlíku, strašně naříká, dělejte s tím něco.“ Nic jsem nevysvětlovala a mazala domů, kde za dveřimi naříkal Melíšek. Vycítil, že jsem doma, protože o víkendu neplakal a hrál si, když k němu přišla chůvička a chtěl, abych už šla k němu a nikde se nezastavovala. Když hráli hokejisti o zlato a já držela palce a byla jsem nervózní, Melíšek pobíhal taky nervózně po bytě, pokukoval po mně, neměl stání, když jsem ho pak muchlovala radostí nad výhrou, koukal vykuleně, ale začal si hrát a úplně ožil. Vycítí nálady, vycítí bolest, smutek člověka, vycítí jeho radost a vycítí jeho povahu. Je zvláštní, že znám lidi, ke kterým kočka nejde, kdyby ji sebevíce lákali. Tak tohoto člověka se snažím také raději obejít. Je to krásné soužítí s tak hebkým, citlivým, hrdým a samostatným, něžným i nebojácným tvorem, jako je kočka.

 20. Milá Luci+2+4 – tento článeček jsem zrovna předevčírem četla na Modrém kocouřovi – a moc mne zaujal. A fotka, kde se k sobě babička tiskne Balua, mluví za všechno. Moc bych si přála, aby stařečkové a stařenky dožili doma. A pokud to nejde, tak v takovém prostředí, které by bylo pro ně domovem.

  Jsem moc ráda, že se mezi námi stále pohybují anjelé – ať už dvounozí či čtyřnozí. S nimi se dá život přežít (h) O:-) .

 21. Luci, Tvůj článek je velice zajímavý. (y) Promiň, je trošinku delší, tak jsem nedočetla do konce. Večer to napravím. Vždy jsem četla jen o canisterapii, ale o čičinkách jsem neměla ani tucha. Úžasné. (h) (h)

  1. No, a my s tím už bojujeme od roku 2006,
   že nejen pes a kůň, ale i kočka léčí .-…

   http://www.felinogrey.estranky.cz/clanky/felinoterapie/felinoterapie-aneb-__lecba-kockou__

   byl x-krát překopírován. zcizen, překopán, někdy čitelně, jindy kostrbatě,
   nicméně, hlavní je, že se felinoterapka dostývý do povědomí, a o to jde…
   fakt je, že když článěk např. bez zmínky o zdroji odčorla např. nemocnice Hustopeče s tím, že to oni vše sepsali, přišlo to líto …
   ale jinak, kočičí energie je hooodně podceňována a neprávem!

 22. Mimo téma, vlastně i k tématu: ráda bych se vmísila s dotazem na anděla Majku Šrámkovou – jak se daří Salmince?

  1. Díky za zájem o kočičí pacientku!!!
   osobně si myslím, že andělé jsou ty kočky, a to všechny, co se kdy potkaly s člověkem, za to s ním vydržely či vydrží (cat)
   Salmina se drží, dělá pokroky …
   tyhle fotky kdysi ocásku jsem ani už dávala
   http://www.felinogrey.estranky.cz/fotoalbum/nezarazene/salma-z-hajku/474
   dnes si sama sundala obvza, že už jí to neba…
   Asi skutečně kočičí pánbíček tentokrát chtěl, aby po tom všem čím prošla a po dvou „návrzích na věčný spánek“ našla nějaké cvoky, kteří se pokusí o nemožné ) nechci nic zakřiknout, bojím, bojím …
   Kdo viděl fotky, potvrdil, že to prostě „bylo na uspání“.
   jenže, fotky – to je jedna věc, že … skutečnost druhá.
   někdy to prostě fakt nejde, a musíme to umět přijmout ( jde to hodně ztuha, i po těch letech kočkopéče ), jindy je pánbůh náhodou doma, a to doufám že bude Salmy příběh.
   Prostě i sama začíná baštit, jasně, jaterní dietu zatím ..
   pahýlek se hojí, dnes se odcvikne další nadbytečný kousek …
   ucho nás děsilo víc, je to léčba na delší trať, ale už i fakt, že to lidičky zvenčí zajímá, je motivace a cosi jako morální podpora(handshake)

   Je jasný že Salma nebude zrovna modelka, ale copak to je podstatné?
   Pokud bude spokojeně žít, ať vypadá třeba jako marťan (f)

  1. Veram! To je dobrá fotka! A světla města mi – kdoví proč – připomínají žhavou lávu.

 23. Este raz:blahozelam samozrejme tiez Jindrichom,ale preco aj Xerxovej?/blahozelam to je jasne,ale preco?-Ona je chlap?-len ma zensky nick?Vypadam ako puk,nesmejte sa,vysvetlite,prosim.

  1. jmenuju se Jindra. Moje teta byla taky Jindra… V kalendáři kdysi byl jen Jindřich – svátek se slavil na něj. Před dost lety přibyla do kalendáře Jindřiška. Jednak jestli něco nemám ráda, tak když mi někdo říká takto… a jednak jsem měla přece vždycky svátek v červnu…

   Když jsem byla malá, tak mi doma běžně Jindřichu říkali… takže na něj slyším spíš, než na Jindřišku (rofl)

   1. Milá Xerxová, takže Ty ani Jindra Vostrá z Nad dopisy diváků, jste neměly svátek? ;(

     1. Náhodou – Jindřiška je moc hezké jméno, už proto, že se tak jmenuje moje milá sestřenice (jinak po celé rodině známá jako Indra z Podivína (chuckle) ). Ona je stále kouzelná – to je ta, co kradla děti a odvážela si je do Podivína (teda děti – moje dvě sestry (rofl) (rofl) (rofl) – než se mamka otočila, byly děvčiska fuč, kolikrát odjely jenom v trenkách, tílku a odrbaných teniskách, co v nich pobíhaly po venku).
      No, aby ji to s tím jménem nebylo líto, tak její mamka (moje milovaná kmotřenka) se zase jmenuje Štěpánka (nod) .

      1. :O Škovyočkááá!….. Vždyť Jindra je tak moc pěkné jméno. Svěží, věčně mladé. Bych se pyšila jak pávica, kdybych se jmenovala Jindra.

       Všem oslavencům : (rose1) (rose1) ŹIVIJÓÓ!! Užijte si krásně dnešní den a ať se daří. (rose1) (rose1)

       1. Taky jsem znal jednu Jindru. Ještě ve svých 80. letech řídila svého trabantíka. Její manžel byl neuvěřitelně zručný. Když mi byly asi 3, chtěl ať mu podám kladivo-a-dláto. Tak jse podal kladivo a ptal se, co že je to adláto. Od té doby mi neřekl jinak než Adláto.

        1. Adláto!! Hezké!! Já zase v písničce My jsme muzikanti pořád přemýšlela proč : …prý maska za kamnama stála. Myslela jsem, že tam stojí asi mikulášovský čert. Nebo proč v reklamě říkají…..pět set myček a píší 77777 ???
         O profláknutém Borýši, co umí po skalinách se už nezmiňuji.
         (chuckle)

          1. …nepříjemně zavánějící podkoní 😀 … čpí tam pot koní a voní tymián…

          2. Jo a má oblíbená mávající slibskla … nevěř, nevěř, slib sklamává, ptáček z lípy zapěje …

        2. jé hele Adláta (rofl) takhle jsme přezdívali naší latinářce. Chudák to neměla jednoduchý – za dva semestry po jednom praktiku týdně do nás něco natlouct z latiny… Ale vymejšlela neskutečný věci na přeložení 🙂 . Jedna z nejoblíbenějších byla, že lékárník dá pacientovi léky do přinesené krabičky – přinesená krabička – scatula adlata (už bych to teda nepřeložila)

   2. (h) Jindro, všechno nejlepší! A taky všem Jindřichům! (f)
    Měla jsem taky tetu Jindru bydlela v Kralupech.

 24. Krasne rozpravanie,mali by ho citat hlavne pracovnicky socialnych institucii a majitelia soc.domovov a penzionov.Sedim a rozmyslam,ako to zahustene napisem.Viete,staroba sa nas vsetkych tyka,niektorych skor,inych neskor.Denne vidim zalostne ludske-clovecie pribehy.Najlepsi biznis je teraz biznis so starymi ludmi.Ano biznis!!Pred rokmi sa u nas na juhu pestovali zeleniny a chovali kurencie,husi-teraz sa „chovaju“starci-Mali sme lavicovu,mame pravicovu vladu a biznis bezi dalej.To sa bud legalne vytvori nieco a nazve honosne:dom seniorov Nadej,ci Nezabudka,Usvit a podobne,alebo sa ilegalne v dome jedna izba zariadi 4-5 postelami a donesu sa stari ludia,ktorym vybavia trvalý pobyt v tej rodine a uz je to mimo dosah soc.kontroly.A oni/ci ony/ tam polihavaju a cakaju na smrt.jest dostanu,na zachod ich vyvedu,umyju ich a to je tak vsetko. a samozrejme platia :dochodok + doplatok/deti to s radostou zaplatia:ved ziskali po nich byty anemaju ziadnu starost.Ziadne vnemy,vludne

  slova,tv,radio,navstevy pribuznych…Casto to vidim,Je mi z toho na grc.Hlavne,ked vidim primitivku so styrmi ludovymi,ktora mi hovori:maju tu trvaly pobyt,to su moje babky,viete./na smiech cez slzy:minule som sa dekompenzovala a povedala som panej:ale to bol dedko riadny ku–vnik,ved vsetci mame len po jednej babke.Verim v Boha a verim,ze vsetkym-majitelom,.detom-to Boh strasne zrata…prepacte surove slova je to OT od clanku a nie je…

  1. Hm, v Čr dělají problémy i lidem, kteří se starají sami v rodině. Neustále kontroly, jestli se stařenka náhodou neuzdravila a jestli by tedy neměla rodina dostávat nižší příspěvky. Kamarádka se takhle stará o maminku po třech mrtvicích, aby nemusela do ústavu. Zezačátku ji krmila i sondou. Pořád nosí všude hromady lejster a taky se jí stalo, že jí na sociálce řekli, že všechny příspěvky nedostane, protože už peníze rozdali a na ni nezbylo. (patří do čtvrti, kde určitá část lidí si dojde na úřad, chvíli řve na úřednice a dostane další dávky). Proto mě udivuje, že na Slovensku to jde takhle.

   1. Matyldo,ved preto hovorim o biznise.Ti ludia nepytaju od statu opatrovne a prispevky!!!Dochodok starca + nejaky doplatok od deti a nie su starosti.Za jedneho sa plati 200 az 250 EU/okolo 7 000 korun-mas ich 4-to je do 1000 Eu/30 000 korun/No ako hovorime my vzdelanci /so 4 ludovymi/busines je busines-citaj ako vidis./inak s prispevkami od statu je to rovnake-buzeracia a buzeracia/

    1. Jo takhle, já jsem myslela, že na to přispívá stát. Jsem to v tom vedru ňák nepochopila. (whew) Ale i tak je to prostě hrozné. Naše babička (85) bydlí ve svém bytě, kde ji rodina navštěvuje a donáší nákupy. pořád má pocit, že by se v domově důchodců nebo tak někde měla líp. Stále jí to vymlouváme.

     1. tu moji to přešlo,když tam chodila za její tetou…dovedete si představit,že starouškové měli i večerku? A když si nechtěla teta brát jejich stravu, tak byli dotčení a rozšiřovali mezi stařenkama,že jí nic není recht? Přitom ona byla do svých 92 naprosto soběstačná…pak si zlomila nohu a do půl roku byla pryč.
      Patřila mezi první obyvatele i se strejdou, dali městu 2+1 a za to dostali 1+1 v penzionu pro důchodce.

      1. U nás to bylo podobné. Babička soběstačná do 95 let (pečovatelka, co umyje okna a přinese větší nákup, babička bydlela v Kralupech – cca 230 km od nás a nechtěla se přestěhovat). Pak si na velikonoční pondělí zlomila nohu (chodila si po bytě bez hole a zakopla o koberec v předsíni) a na moje narozeniny (10.5.) už nebyla. Tihle staří lidé jak lehnou, jde to s nimi z kopce. Druhá babička bydlela posledních několik let u našich, ale do posledka byla mobilní a potřebovala pouze asistenci u koupání. Pak se jí nějak neudělalo dobře, doktor ji nechal odvézt do špitálu a do týdne nebyla (bylo jí 89).

 25. Luci +2 +4 , ty jsi mě inspirovala, snad by se mohli zapojit všichni Zvířetníci….
  Asi bychom měli nějakým způsobem takovým lidem poděkovat, protože oni jsou tak skromní, že to na sebe neřeknou..nemají čas a nepovažují to za nutné…
  Zkusme to, napsat o nich povídání, představme je a vzdejme jim hold…oni jsou solí země..oni do ní vrývají své stopy a dávají lásku,naději… a jejich život má smysl…a my si ani neuvědomíme, že i oni ji potřebují…(rose1) , dostali do vínku dar – starostlivost a velké srdce…a oni si ten dar nenechávají pro sebe.(h)

  Taky někoho takového znám a Vy jistě také…Kdyby za každej dobrej skutek, co člověk udělá pro druhého, byl 1 rok života navíc a jedná-li se o zvířecího tvorečka tak 5 let, bude třeba Hanka Smejkalová z Kočičí naděje z Hradce Králové nesmrtelná….(hug) 🙂
  (angel) (h)

 26. VŠECHNO NEJLEPŠÍ VŠEM JINDŘICHŮM, NAJMĚ XERXOVÉ! (chuckle) (h)
  Ať je (bat) zdravá a hodná a Vilémek roste jako z vody 🙂 a máš radost a pohodu, milá Xerxová.

  1. (f) (f) I já se připojuji se svou gratulací! Přeji hodně krásných pohodových dnů s (dog) a mimískem a posílám (rose1) (h) (rose1)

  2. dík – krásný dárek jsem už dostala (rain) PRŠÍÍÍÍÍÍ (rain) sice jen chvilku a málo, ale alespoň muselo (sun) zalézt (rofl)

   1. milá Xerxová,já ti můžu poslat s přáním jen sluníčko..u nás ani kapka..ale o sluníčko asi stát nebudeš..tak (rose1) a :*

    1. Vave ? Kde (rain) vidíš ???? Tu sice poněkud zataženo bylo, ale nic z toho a už zase prosvítá (sun) (headbang) (headbang) :@ (tmi)

     1. Lídošku zlatej (inlove) , chvíli (rain) kolem Pankráce, ale byl to opravdu jen chvilkový klam a mam – asi fakt jen slavnostní úlitba pro Xerxovou. (chuckle)

   1. I já se přilípnu s gratulací (rose1) (rose1) (rose1) a trošku závlahy (d) takové i takové (rain)

    1. A ještě si to můžeme zopakovat 4.září, ale když to nemáš ráda tak ne. Nebo taky jindy na Alžbětu

  3. Já , já, já jim všem také přeju všechno nejvíc nejlepší a ještě trochu navrch! (h) (h) (h)

 27. Staří lidé a zvířata, to je téma, o kterém dost uvažuju, ostatně mám to za pár, že. Jedna věc jsou nemocnice a léčebny, tam si umím představit, že ne vždycky je to možné a vhodné. Ale proč proboha jsou zakázaná jakákoliv zvířata v domovech důchodců a pečovatelácích? Třeba i za příplatek? Ksakru, přece nejen hygienou živ jest člověk a vzít starému člověku zvířecího kamaráda, je neuvěřitelná surovost. Mám poměrně čerstvý zážitek z blízkého okolí. Sedla jsem si na lavičku před domem s pečovatelskou službou, vedle seděla paní a u ní na polštářku čivavka. Pochválila jsem pejska, vím, že to potěší a navíc to bylo upřímné, fenečka byla klidná, vychovaná, způsobná. Paní zesmutněla a začala vyprávět, že jí nejdřív pejska povolili (asi měli málo zájemců), ale teď že po ní vedení domova chce, aby ho dala pryč, že v domově být nesmí. Ale to ona přece nedokáže, kam by ji dala, je to její kamarádka. Otočila se na fenku a povídá: „Tak budeme muset jít někam jinam, viď? Ale kam, to nevím. Třeba něco najdeme.“ Bylo mi to moc líto, jakoby starý člověk měl být rád, že dostane najíst a napít a má čekat spořádaně na smrt.

  1. No, zaplať pánbu to neplatí všude, najdou se domovy, kde může mít obyvatel svého zvířecího miláčka sebou. Jeden je tady kousek od Prahy. Ale pravda je, že je to opravdu jev vzácný! Proto toužím mít vlastní Domov pro seniory, kde bych lidem chtěla tuto možnost nabídnout, pochopitelně za určitých podmínek, které by musely být striktně dodrženy ze všech stran. Ono to není zase tak jednoduché se všemi platnými zákony a předpisy! A dneska duše starého člověka, jeho potřeby, jeho lásky a jeho touhy nikoho moc nezajímají. Jsou ovšem domovy, ve kterých obyvatelé září spokojeností a pořád mají co dělat. Pořád jsou zaměstnáváni nějakou činností a nemají čas myslet na své bolesti a strádání stáří. Mají sportovní aktivity, společenské, ergoterapii, soutěží třeba v tom, kdo upeče lepší buchtu, pak se společně buchty zbaští, pánové v tom, kdo lépe něco opraví, pak si to společně užijí. Venku mají kuželky, minigolf, míče, stále den plný nějakého ruchu, chodí na výlety, jezdí na zájezdy. A jsou obyvatelé domova, kteří ráno dostanou snídani a od snídaně točí na chodbě na lavičce mlýnek a čekají přes oběd na večeři a na smrt. Tak tohle je děsné. Jenže pohodlnější pro ty, co se o klienty starají. Proč by měli dělat něco navíc? Je snadné říci, že chybí peníze na všechno. Je mnohem složitější je někde sehnat a těm lidem umožnit důstojné stáří, plné aktivity. Naštěstí už vedení takových domovů přibývá, kteří jsou schopni různými cestičkami prostředky získat a domov upravit tak, aby byl pro klienty nejen klecí s jídlem, povlečenou postelí a teplou vodou, ale opravdu plnohodnotnou náhradou původního domova.

  2. Proč jsou zakázaná zvířata v domovech pro seniory a podobných zařízeních? Kvůli klidu. Zvířátka jsou hlasitá, mívají různé nemoce,staří lidé na jejich „údržbu“ nestačí,pak ty garsonky nebo pokoje zapáchají, zvířátka kálejí…musí se venčit, pouští chlupy, když utečou,mohou způsobit nějakou nepříjemnost a když se jejich páníkovi něco stane, kdo by se o ně postaral? Personál? Na to zapomeňte…(shake)
   Taky je mi to líto, v zahradách okolo penzionů je zakázáno krmit kočky i jiné tvorečky..nemůžete tam mít ani tiché rybičky,ani zpívajícího kanára…někomu by mohl vadit, někdo má alergie…. prostě pro nás venku výmluvy, pro ně je to ŘÁD. kdo k nám chce, tak musí tohle dodržovat…a kam má dát chudák babča své dvě kočky, které s ní 10 let žijou nebo psa..to je jim jedno.
   JAK MĚ TOHLE VYTÁČÍ…snažím se chápat i ten personál, ale vždycky říkám, že pro ty lidi by to měl být Domov, mže to mají v názvu a ne kasárna nebo poloviční kriminál! (fubar)

   1. Záleží vždy na lidech! Někde to vedení umožní i když předpisy poruší, někde nesmí být na stěně ani vlastní obrázek, protože to je zakázané! Vždy je to o lidech, jejich vstřícnosti a chuti obhájit před nějakým kontrolním či nadřízeným orgánem i to, co je takzvaně zakázané!

 28. Tak tohle bylo překrásné povídání, díky za něj! Chystala jsem se, že napíšu něco o felinoterapii, která probíhá v Domově seniorů v Prachaticích, kde přímo v Domově žije několik kočiček a kocourků, místní obyvatelé je krmí, ošetřují, mazlí se s nimi, perou jim pelíšky, čistí záchůdky. Živočichové tam mají neomezenou volnost a mohou kam se jim zlíbí, jsou vypapaní a spokojení. K těm nemohoucím je odnesou sestřičky nebo sousední obyvatelé. V celém Domově panuje laskavá a přátelská atmosféra, která dýchá z každého kouta toho domu, mimochodem sice stojícího v docela ohavném sídlišti, ale uvnitř je dům celý obložený dřevem, včetně kaple a společenských místností, což tu betonovou konstrukci úžasně zlidštilo a proteplilo. A jako perlička: obyvatelé zde mají v rámci ergoterapie také pracovní terapii, kde v sice maličké, ale skvěle vybavené dílničce tvoří. A co tvoří? Leccos, ale vždy je hlavním tématem kočka. Kočičí sošky, hrníčky s kočkami, z dýhy vyřezávaný závěs se srpkem měsíce, na kterém sedí 2 zamilované kočičky atd. atd. Mají své výrobky vyprodané na rok dopředu, a to pořádají celou řadu prodejů, např. před velikonocemi, vánocemi apod. Tím se dostanou k financím na další materiál. Je to jednoduché, přesto dokonalé. Mám pocit, že jsem po svých četných toulkách různými Domovy seniorů neviděla šťastnější obyvatele.

  1. Karolíno, tak to je seniorskej ráj a personál má svatozář…já znám jen ty kasárnické, jsem ráda, že alespoň něco takového je, měli by ho propagovat a ukazovat,že všechno jde….a že je to fajn. (y) (f)

  2. Karolínko – určitě o tomto domovu napiš. Je důležité se dozvědět, že i stáří se dá prožít šťastně. A moc se mi líbí ten nápad s kočičkami – dokonce si myslím, že právě kočka je pro starého člověka to pravé zvířátko – není třeba s ní vybíhat ven třikrát denně za každého počasí jako s pejskem a přitom dá stějně radosti.

   1. Ještě se nehodlám chvíli počítat mezi staré lidi, ale mně je tak krásně, když se ke mně Melíšek přitulí večer po zhasnutí televize, začne vrnět a dává mi najevo, jak mne má rád a jak je mu u mně dobře. Sice prevít teď hřeje jak kamínka, což v těch vedrech je přímo nežádoucí, ale nemám sílu a hlavně chuť ho z té postele sundat, aby mi nebylo vedro ještě větší, než mi je. Zrzínek dneska vyskočil za námi, nechal se pomazlit také. Ráno u vyžadování snídaně mi kouše palce u nohou! Prostě se šmrdolí mezi nohama, ňaf a mám ho v palci. Nekousne, stiskne zoubky, ale já se vždycky leknu, trhnu nohou, to se lekne zase on a zdrhne. Jenže touhla po plné mističce je větší než strach, že bych mu něco za to kousnutí chtěla udělat a zase se šmrdolí mezi nohama a ňaf, druhý palec. Melda jen přihlíží a má oči jak radary.

    1. Karolíno, tvoje povídání je pro mě úplný balzám! Ať ti tví kocourci provádí co nejvíc, já to moc rád čtu! (h)
     A teď i to povídání o domech pro seniory… Jak rád bych to těm v „čekárnách na smrt“ omlátil o čumák!

     1. Díky Jiný Honzo, možná za chvíli něco mňoukne Melíšek a jestli se osmělí, tak i Zrzínek. (e)
      S těmi domovy je to hodně složité. Oni ti, kteří se o klienty starají, rozhodně nemají jednoduchou práci. Chybí technika, která jim pomůže klienty zvedat, převážet, usnadní jejich koupání, ošetření vůbec, chybí kvalifikovaní ergo- a fyzioterapeuti, i tam, kde je vůle s klienty pracovat, nejsou peníze nebo se vyskytne jiná překážka. Tam kde vůle není, je to jedno! My si neumíme představit, co to je pro jednu drobnou sestru, vykoupat za dopoledne 5 nespolupracujících klientů ve vaně, která není zvedací, nemá dvířka, nelze s ní hnout, neb nějaký blb rozhodl, že zabudovaná stačí, ta stojí 10.000,-, zvedací i o 150 tisíc víc! A právě proto, že je zabudovaná, nějaký dlaší blb nenechal udělat ani manipulační otvor mezi nohama vany, aby se do ní dalo zajet se zvedákem. Sestry jsou unavené, nervózní, je jich málo a od toho se další péče odvíjí. Kdysi bývaly laskavé řádové sestry v nemocnicích s nejtěžšími pacienty. Neměly žádné osobní starosti, žily jen pro svoji víru a poslání. Dnešní sestřičky jsou matky, babičky, manželky, mají spoustu svých rodinných problémů, které je trápí a k tomu ještě těžká práce, poměrně i málo ohodnocená. Nemalý podíl na celém problému péče mají i požadované formuláře, doklady, naprosto zbytečné papírování, které v posledních letech narůstá tak strašně, že sestry část pracovní doby vyplní touto činnosti místo aby se staraly o své klienty. Ale v některých domovech se starají i mimo pracovní dobu a to pouto, vytvořené mezi klienty a sestrami je dlouhodobé a oběma stranám hodně dává. Na druhé straně jsou i případy, kdy domov má to nej- nej- vybavení za miliony, ale zájem z druhé strany není. Sestra se spolehne, že vše za ni zpracuje technika a udělá to nejnutnější a víc se nestará. Nezáleží na luxusu domova, záleží opravdu jen a jen na těch lidech! Ale to je asi všude.

      1. Karolíno, moje babička byla po operaci krční páteře imobilní 30 let. Velkou část té doby jsem se o ni staral já, takže moc dobře vím, co to znamená. Navíc to bylo z větší části před rokem ´89, takže o speciálním vybavení jsme si mohli nechat leda tak zdát. Přesto bydlela babička celou dobu s námi a pouze o prázdninách si naši dohodli „odložení“ do špitálu. Pochop, že po těchhle zkušenostech upřímně a ze srdce nenávidím čekárny na smrt – tedy ty „domovy“, kde to prý nejde.

       1. Naprosto plně Tě chápu!!!!!!! Člověk je vždycky varován tím zlým, co prožije nebo se mu přihodí v okolí a před podobnými věcmi si dává majzla. Mně maminku zabili doktoři na alergologii – napíchli jí špinavou jehlou těžkou infekci, zemřela velmi mladá a za velmi nedůstojných podmínek. Já jsem alergik. V životě by mne na alergologii nikdo nedostal ani kdybych se měla dusit a polykat denně tuny prášků! Mám stále před sebou toho chudáka mámu, která nikomu nic neudělala, neublížila, jen čuně vzalo na ní infikovanou jehlu! Takovou nemoc nemohla moje maminka nikdy nikde jinde dostat!
        Já jsem na druhé straně barikády: jakožto dodavatel vybavení pro Domovy seniorů, různé ústavy apod. těmito zařízeními procházím a vidím. Vidím, co chybí, vidím, co tam je, ale co se nepoužívá, třeba jen proto, že personál je líný se učit zvedák. Tak je přikrytý někde v koutě a oni si jen stěžují, jak se nadřou! Vidím, jaké jsou rozdíly mezi lidmi, kteří se starají-nestarají. Jsou propastné. Nedivím se Ti, ani Tvému postoji, ovšem ne každá rodina je ochotná toto pro svého rodiče-prarodiče-příbuzného podstoupit. Jsou tací, co se jich velmi rádi zbaví! Pak nejsou vyjímkou prázdná parkoviště před domovy se seniory, potulujícími se bezcílně sem a tam a jen jednou v měsíci, v době důchodů, na parkoviště nezaparkuješ ani moped. Proč asi! Ale to je všechno na hodně dlouhé povídání. Klobouk dolů před Tvou péčí, takových lidí si nesmírně vážím.

        1. Taky jsem alergik a názor mám podobnej, nijak zvlášť mi alergolog nepomohl..zakázal mi všechno, takže jako plnoletá a soběstačná jsem si pořídila zviřátka..chlupatá..jako malá jsem odchovala kachnu,křečka,kanáry,rybičky,veverku a chodila jsem za koníkama na slatiňanský pastviny (znáte z filmu Dobrá voda nebo Smrt v sedle)…ppozději jsem se dozvěděla,že některé akergie zmizí,některé se udrží nebo přetransformují..astma budu mít k stáru tak či tak, ale proč být celý život bez zviřátek?
         Než si znova prožít martyrium s inijekcema, tak to taky budu raději polykat Flonidan a občas mne holt odvezou na kalciovku,ale do špitálu,kam to bude nejblíž..ale snažím se bodavému hmyzu vyhýbat…
         Taky jsem se starala o tátu, dokud jsem na to měla sílu, na oddělení dlouhodobě nemocných se mu moc nevěnovali. Takže jsem si stejně neodpočinula…Loni umřel. Bylo to najednou divné,moci jít po práci domů a třeba si na hoďku lehnout..až jsem si připadala provinile…
         Je dobře,že jsou lidi,co si prarodiče i rodiče nechají do posledních chvil doma při sobě a neodloží je jako nepotřebné a obtížné věci… (h)

        2. O těch „odkládačích“ vím. Dokonce znám osbně lidi, kteří si pečlivě vybírali takovou službu, kde opatrovaní dlouho nepřežívají. To myslím naprosto vážně! Zbavili se tak babičky a otce po mrtvici během ani ne 2 let. (puke) Ono se jim to ale vrátí, jejich synáček je už teď neskutečně rozmazlený a protivný tvor. :@

         1. a já jsem musela házet za hlavu ty kecy všech okolo,že jsem tátu šoupla do špitálu umřít…jenže já jsem jedináček a s nikým nebylo možno se střídat…nepohyblivého s stále se prohlubující demencí, kdy už nepoznával ani mě,ani mamku,ani místo kde je..a péče o něj byla čím dál těžší..ani člověk nevydrží všechno…a kdo by za mne chodil do práce..už takhle jsem veškerou dovolenou vybrala na ošetřování a vožení po doktorech…
          ano,odložila jsem ho do nemocnice ve chvíli,kdy by tam během několika dnů odvezli mne..a pak by se o moje staroušky nepostaral nikdo..teda postaral ten špitál… 😐

          1. Tak jsem to nemyslel. Oba mí rodiče + já a navíc přes den návštěva pečovatelské služby – oběd, základní hygiena atd. Navíc babička nebyla dementní až do samého konce. Tohle je zcela jiná situace. A ti, o kterých jsem mluvil – on vydělával, ona byla na mateřské – zase něco jiného než ty.

          2. Sharko, NIKDO nemá právo Tě takhle škaredě hodnotit! To může udělat jen ten hlupák, který se o nikoho nemusel starat. Člověk, který se stará o blízkého (ať mladého nebo starouška) moc dobře ví, jak je to náročné. Moje mamka se takhle postarala až do konce o svoji maminku (bydlela přes dvůr) a o svoji tchyni (ta potom bydlela s námi). Když už to bylo s babičkou – tchyní hodně špatné, spala tam i moje sestra a já se tam stavovala co nejčastěji (přeci jen bydlím trochu dál), ale hlavní nápor zvládala mamka. Ne každý má ale tu možnost se o své blízké postarat doma (malý byt, práce, nemoc blízkého) a měl by mít tu možnost ho „odložit“ do zařízení, které je vybavené na odpovídající péče a nikdo ho ta tuto věc nemá právo soudit! Kolegyně z práce, takhle musela „odložit“ svoji mamiku s Alzheimrem a hodně dlouho měla výčitky svědomí, že ji odložila. Skoro denně jsem jí musela opakovat, že to není žádné odložení (maminka je v soukromém domově, důchod nestačí a kolegyně doplácí zbytek). Přesto se našli idioti, kteří jí řekli, že může aspoň konečně prodat její byt a vyrazit na dovolenou (ten byt odkupovala kolegyně za své peníze, aby ho mamince neprodali nad hlavou). Moc dobře si pamatuju, jak tenkrát brečela…
           Uch, to jsem se zase rozvášnila, ještě teď se mi zvedá adrenalin a mám slzy v očích.
           A ten domov, kde teď maminka je, je církevní a má se tam moc dobře.

         2. Já chápu všechny ty, kteří hledají pomoc u odborníků, co v tomto případě příslušný ústav či domov pro seniory je. Jsem taky jedináček. Maminka na tom pak už byla tak špatně, že nemohla být sama. Sousedka, která k ní chodila, občas volala, co se děje, ale stejně to k ničemu nebylo, bylo jí přes 80 let. Když maminka upadla, musela jsem k ní. Co jsem se napendlovala mezi Vysočany a Vršovicemi, to se nedá spočítat. Taky 10x denně jsem tu cestu tam a zpět absolvovala. Ráno snídaně, pak první kontrola po cca 2 hodinách, pak další, další, když bylo nutné, i v mezičase jsem jela. Co jsem měla dělat dřív? Firma byla čerstvě založená, musela jsem se starat. Bylo šíleně práce, všechno jsem musela připravit na řádný chod společnosti. Do toho cesty k zákazníkům, cesty do zahraničí k dodavatelům………….. A maminka, která na tom byla špatně a neustále se to zhoršovalo. Nechtěla jsem ji nikam dát, nakonec jsem tam s ní i bydlela, ale ve finále mi nezbylo nic jiného, nežli zavolat o pomoc. Odvezla jsem ji jednou v noci do nemocnice Malvazinky, dneska je z ní obrovské rehabilitační centrum. tam do rána zemřela, dodnes si vyčítám, že jsem poslechla sestru a jela domů, měla jsem s ní vydržet až do konce, když už jsem to vydržela takovou dobu před tím. Těch pár bezesných hodin už by mne nezabilo, ale byla jsem jak paralyzovaná tím celým průběhem a příšerně unavená a navíc byl veletrh zdravotnické techniky PRAGOMEDICA, kde jsme měli stánek a denně spoustu jednání. Tak jsem prostě odjela v ty 3.00 ráno domů, maminko, prosím Tě, odpust mi to.

          1. Karolínko, proboha, co by sis chtěla vyčítat? Kéž by se chovaly všechny děti jako ty. (h) Už tvým láskyplným povídáním o kocourcích mě vždycky skoro rozbrečíš a teď tohle. (hug)

          2. Já vím, já ale vždycky, když si na to vzpomenu, obrečím to! 365x do roka, někdy i víckrát! Pár pitomých hodin…., nechme toho! Vím, že jsem udělala, co jsem mohla. ;(
           Stejně si myslím, že Melíška mi CD poslala po dohodě s maminkou. Ta tam nahoře prostě usoudila, že nastal čas a mám ho tady! Mazlítko moje. (cat) (h)
           Jdu bydlet. Je tu příšerně, vzduch jako stlačený pístem, nedá se dýchat, větrák jede naplno, ale zdá se, jakoby zbytečně, je takové divné mrtvolné dusno, bude už konečně (rain) nebo nebude (rain) ? Já už nějak melu z posledního. Jdu za (cat) (cat) , v noci jsem skoro nespala, tak sebou jdu plácnout do sprchy a pak mokrá do postele, snad se mi uleví. Připadám si na 120 let a úplně vyždímaná. (sweat)

    2. Chichi – Karolíno, já jsem ještě o nějaký ten pátek mladší než ty (teda ne že bych na to vypadala), a přesto mám hezký začátek dne, když naráz hop a Zikmín na mě přistane. Vlastně den začínám slovy „Tyš pšišel, ty moje malinkatý koťátečko?!“ … a celá rodina včetně Toye si svorně klepe na čelo, že se jim matka už definitivně zbláznila (chuckle) .

     1. YGO to šišlání mám taky! „Melíšku, košišášku můj, žlatíčko čeuný chundeuatý, dej mi pupíček ať ti ho pošimrám………..“, technik je ze mně na prášky a prohlašuje: „Nešišlej na něj, zůstane mu to!“

     2. Nápodobně, ale nešišlám…Ahoj holky, jak jste se tu měly? Zlobily jste? A Pitina přijde a nastaví hlavu a nechá si dát pusu mezi uši, pak se ozve: Mňouk! nebo mněěěěě! A objeví se Norinka. Ta mi skočí na záda nebo se proplete mezi nohama. A když si odložím a dám si něco k pití,tak mi radostně nese myš nebo se svalí proti mě a ukazuje,jak je dlouhá…pak jdou obě svorně hypnotizovat šuplík a když vyndám tuňákový žužu, tak jejich mluva připomíná: Nám taky něco, mě víc, já první..jí už nedávej…vzala mi to…mamííííí ať mi to nebereeeee … no a do toho se ládujou, dostanou každá dva velký kousky,které jim natrhám na 6 menších…pak si očuchaj tlamičky, řeknolu si,že měly to samé a jdou se uvelebit tak, aby na mě viděly..večer si povídáme,obě ležej na posteli,každá z jiné strany..někdy jim i čtu, protože jinak si mi lehnou do knížky…. (blush)

      1. To je krásný popis rodinné atmosféry. Já vejdu do pidibytečku, „uvítací výbor“ – Melíšek stojí v předsíňce, vezmu ho do náručí, tam si lehne na zádíčka, vyšpulí bříško a dá se drbkat a pošišlávám na něj, on blaženě přivírá očka, vrní a drží mne pevně ručičkama, abych ho náhodou nepustila. Nemám to v úmyslu ani náhodou, dokud on sám nechce seskočit. Teď už daleko méně bázlivý Zrzínek přijde od křesla, motá se mi mezi nohama, vrní a dožaduje se podrbání na hlavičce. Takže dříve se bál, Melda toho využíval a nechal se drbat hodně dlouhé mínuty, nežli si šel po své činnosti. Teď usednu do křesla, rukou, kterou držím Melíška, ho současně drbu na pupíku, zadeček má opřený v mém klíně a druhá ruka se snaží dosáhnout na Zrzínka a hladit hlavičku a za ouškama drbkat. Zkroucená jsem u toho jak paragraf, ale když se povede, jsou oba spokojení. Vlastně jsme spokojení všichni 3.

       1. jojo, v noci, když se vzbudím s pocitem ,že plavu v kotli ,co pod něj někdo přikládá, zjistím, že mám na ledvinách (spím na břiše) Pitinu a u ramene se choulí Norinka, obě jsou mokré a já zplavená…někdy to až pálí,jak hicujou..ale prádlo žehlit, to néééé… 😀

 29. hezký čtvrtek všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Krásné poslání (inlove) Ať už pomáhají kočičky, pejskové, koně… je to nesmírně záslužné. A je jedno, jestli je cílovou skupinou dítko v mateřské škole, puberťák před opuštěním základky, pacient po úraze, nemocné dítě, postižený fyzicky nebo mentálně a nebo senior (inlove)

  To počasí mě zničí – přes den jsem jak praštěná, večer bych šla spát – ale ožívá pes. O půlnoci jsme se honily po zahradě a ona si házela malá nezrala jablíčka na svažující se chodníček a kutálela si a honila je… Nechtěla domů, řádila jak štěně. A teď spokojeně chrápe, zatímco moje vnitřní (o) už dávno zapli budíka…

 30. Luci, prosím, promiň OT, ale týká se také zvířátek.

  Tento týden tady proběhla diskuse o hřebenu FURminator. Zkontaktovala jsem se podle doporučení a ano, je možné hřebeny sehnat, momentálně za tyto ceny 320-S, 340-M, 350-L a k tomu cca 50 Kč poštovné. Protože už jsou nějací zájemci, jde o to, aby se naplnila objednávka a vyplatilo se poštovné, takže pokud má někdo ještě zájem, písněte mi, předám dál.

  1. Děcka, ještě levněji se dají koupit na Aukru. Jinak doporučuji, dají se tím vyčesat i kočky.

   1. Ano, zrovna jsem to o aukru chtěla taky napsat.
    Ale já, starý skeptik, mám dotaz. Používá někdo furminátor opravdu už delší dobu? Nemůže to srsti nějak ublížit? Co na to říkají veterináři (kromě těch, kteří se ho snaží prodat), nejlépe Lucíšek?

    1. My ho máme asi dva měsíce, krásně jsem s tím vyčesala Fleur, která po štěňatech šla téměř do plavek. Je to dlouhosrstá choďanda a ten kožich jsem vyčesala asi natřikrát. Pokud psi nelínají, tak se nic nevyčeše, netrhá to srst, ale i tak se krásně vyčeše prach a nečistoty. Samozřejmě to nerozčeše zakluntanou srst, na to se musí jít klasickým hřebenem.

    2. Jen pozor na to, že se už dají koupit i furminátory, co nejsou originál… Takže bacha na to…

     Jinak znám dost lidí, co na psy typu doga (rotvík, pinč, dalmatin, chrt) nebo typ NO, labrador… furminátor používají a nemůžou si ho vynachválit. Prostě místo toho, abych starou srst po chomáčích vyčesávala či vytrhávala (pak se dělá děravej pes – viď , Bubu), tak se dá lehce vyčesat. Psi v pohodě drží, s kůží jim to nic nedělá, jen množství postupně se sypajících chlupů klesá…

     Co nevím, je životnost hřebenu (Hanka W. zmiňovala prodej náhradních dílů) Co vím, že po roce užívání je vše O.K. – ale to není moc dlouho

     1. Já mám furminátor asi půl roku. Češu s tím kočky a nemá to chybu. To jsou hromady co jim vyčešu a holky drží.

       1. Mám 3 kočky a před tím jsem měla takový gumový kartáč. Teď holky lehnou a pokud je neobrátím na druhý bok tak leží a drží (chuckle) , jen Dorce nesmím sáhnout na ocas. Barča nastavuje hlavičku abych ji přejela i pod krkem.Sousedka to zkusila a taky ho chce. Tak jsem sháněla info kde se dá sehnat.

        1. No Alčo, tak tady zřejmě jde o záměnu nicků. Předpokládám, že nejsi z Jesenických hor (shake) . Bylo by třeba, abyste se od sebe nějak rozlišily, jinak nebudeme vědět, kdo je kdo. Bruntálská Alča má jednoho kocourka útulkáčka (cat) .

         1. Ano, ano, jsem teď sice jen v pozici mlčící – čtoucí, protože stále ještě dodělávám resty po dlouhé nepřítomnosti, ale už se brzy zase zapojím. Noha se lepší jen pomalu a je to velmi úmorné – napřed dlaha, potom pár týdnů sádra, teď už 14 dní ortéza s berlemi a stále je konec v nedohlednu… To tak jeden dopadne, když se nekouká pořádně pod nohy.
          Takže prosím novou Alču o nějaký jiný nick. Děkuji moc! (f)

  2. Furminátory vlastním již několik let. Ten první mi přivezla kamoška ze zahr. výstavy. Je pevný (nic se na něm nedá vyměňovat) a šířku vyčesávací lišty má 45mm. Úžasně usnadňuje práci a pomáhá hlavně při trimování, kdy odstraní hodně odumřelých chlupů. Je na něm pouze napsáno FURminátor U.S Patents. Druhý jsem si pořídila loni (je to francouzský Vivog, ale už se prodává i u nás). Lištu má širokou 75mm a je otočný. Prostě se vyklopí o 90° a místo furminátoru je to hřeben- hrabičky. Ale už jsem ten otočný našla i v š.45mm. (U nářadí hodně udělá, když je rozměrově přizpůsobeno velikosti zvířátka)

   POZOR!!
   Dovolím si (ty, kteří začínají)na jedno upozornit. Na trhu už běží poměrně dost plagiátů i mezi pomůckami pro zvířátka. Jsou podstatně levnější, než originály, ale také (většinou) o mnoho míň kvalitní. Prostě šunty. Mám hřebeny Karlie s otočnými zuby, jsou bezvadné, ale u nás v obchůdku je neseženu, protože jsou dražší a nikdo je nekupuje – řekla píprodavačka. Na internetu jsem objevila podobné ( značku nebudu jmenovat), zakoupila jsem, abych měla rezervu. Pchááááá, to jsem si dala!! Už leží na dně v neceséru, kde mám drobnější střihací věci, jako výstraha, že na některých věcech se nevyplácí šetřit.
   Nechci být „za múdrú“, ale dovoluji si poradit: dobré nářadí práci s psím či kočičím kožíškem velice usnadní. Udělá z česání příjemnou a intimní chvilku mezi Vámi a vaším zvířátkem. Drbkání prsty je určitě příjemné. Ale česání zvířátka, které je na hřeben zvyklé, je mu ještě příjemnější. Aspoň to říkají Chipsy, které se u česacího stolku staví do řady.

   1. Reference od odborníka jsou důležité, díky, Pitrýsku. Spustila jsem to já, protože jsem si ho koupila v úterý tenhle týden u veta na Borůvku- chuděra trpí v línajícím kožichu. Předvedli mi ho a vyplajzla jsem cenu určenou sice s očima v sloup, ale vzala jsem to. Napprvé jsem vyčesala kouli chlupů a dneska to zkusíme znovu. 🙂

    1. Ano, já také otočila nejen oči v sloup, ale šla mi, nad cenou, hlava kolem. Měla už čtyři číslíčka (a nebyly to nuly). Ale přivezla to kamoška, které jsem důvěřovala pro její zkušenosti a dobře jsem udělala. fakt, na nářadí velice záleží.

  3. Ahojda, měla bych zájem o jeden furminátor,ale velikost nevím. Délka toho zubatýho je 6,5cm. Můžu poprosit? Šlo by to?

  4. Ahojda, měla bych zájem o jeden furminátor,ale velikost nevím. Délka toho zubatýho je 6,5cm. Můžu poprosit? Šlo by to? Patřilo sem pod Vave.

 31. Milá Luci (inlove) , děkuju Ti za tento rozhovor. 🙂 Určitě je báječné, že existují lidé jako paní Mirka a paní vrchní v nemocnici nebo léčebně. (f) Ono asi hodně záleží, zda vedení takového zařízení je zvířecí, hlavně pak paní vrchní a sestřičky. Protože, marná sláva, když se tito budou bát nebo štítit pejsků a kočiček, tak žádný z pacientů si nepohladí hebké kožíšky. 🙁 A to je obrovská škoda.
  Přeju všem krásný den a všude plno pejsků a kočiček. (h)

  1. Tak jestli personál nemocnic nepustí canis- či felinoterapeuty na ARO nebo JIP tak to plně chápu a souhlasím s tím. A co se týče jiných oddělení, takto je něco jiného ale i tam je to potřeba zvažovat a nejde o to zda se personál zvířat bojí nebo ne, i když vliv to samozřejmě má. Jen tak otevřít nemocnice zvířatům opravdu nejde.

   1. Milý Pů (inlove) , už jsme tady o tom diskutovali v souvislosti s canisterapií. Určitě jsou oddělení, kde to nejde, zejména ta akutní, s intenzivní péčí. Dále pak oddělení, kde jsou lidé se sníženou imunitou.
    Spíš se opravdu jedná o léčebny, o místa, kde lidé leží dlouhodobě a mají minimum vnějších podnětů a kontaktů. Možná jsou taková oddělení i v nemocnicích. Tam všude určitě jsou zvířátka na správném místě. 🙂 (h)

    1. To je bez diskuse. 🙂 V Myščině třídě např. si je dovedu představit úplně výborně. 🙂

    2. Velice s tebou souhlasím, milá Vave. Ještě mne napadají dalši místa, kde by návštěvy zvířátek měly velké opodstatnění a určitě by to nebylo nic proti ničemu – a to především dětské domovy a domovy pro seniory. A ještě mne napadají školy pro zrakově postižené. Tady všude by čtyřnohá chlupatá návětěva udělala jistě obrovskou radost.

     1. ale dobré jsou i návštěvy MŠ a ZŠ – vím, že se to dělá. Malé dětičky si poslechnou povídání o tom, jak se k pejskovi chovat, jak se zachovat, když potkají cizího psa, jak zareagovat, když na ně pes zavrčí (nebo dokonce útočí). Na pejskách si třeba vyzkouší nasazení obojku – obejdou třídu (třeba slalom mezi židličkama), pak ho odstrojí, otřou mu „špinavé“ nožičky a jede se další kolo… Ti pejskové mají svatou trpělivost, ale oni jsou profíci a ty malé ručičky a zájem si vysloveně užívají.
      I pro puberťáky se dělají akce – spíš už zaměřené na správné pochopení psa jako parťáka, o tom, co se dá se psy dělat za aktivity, jak rozumně přistupovat k problematice množení psisek… Dobrý lektor jim i na psovi ukáže, jak vypadá pes spokojený a jak nas…štvaný

      A zase – jsou lidi, kteří přednášky dělají skvěle a jsou přínosem pro děti i kantory a jsou lidi, kteří se přiživují a jejich akce nestojí za nic moc.

      1. Kde tohle dělají? Děsně takové školy závidím, je zajímavé, kolik aktivit lze při rozumném vedení do výuky dostat. Jen se musí chtít!

       1. některé školy mají vlastní nadšence (z řad rodičů, bývalých žáků či kantorů), jinak to některé „psí firmy“ nabízejí jako placenou přednášku (pak mají psi většinou i canisterapeutické zkoušky). Záleží pak jen na vedení školy, jestli si „přednášku“ objedná…

        Ono to vypadá snadně – ale když ten pes (často víc psů) musí zvládnout „nápor“ celé třídy… tak to fakt musí být profík. Ale pokud se to umí a tým (pán a psi) je sehraný… pak je to koncert. Mimochodem často jsou skvělí psí kantoři „bojovníci“ typu pitů a amstafů – mají spoustu energie (takže jim ťapání po třídě stále dokola nevadí), jen tak je něco nevytočí a jsou to tak trošku komedianti… takže klidně hrají s páníky i pohádku o útočící šelmě – a rázem je celá třída schoulená do klubíček s ukrytou hlavou a rukama (prý občas včetně učitelek (rofl) )

        1. Naši měli staforda, takže vím, jak báječní to jsou to psi pro lidi. Zvířeta ale Bětka nenáviděla. Všechna bez výjimky a dokonce i v televizi. Ječela i na Boba a Bobka.

         1. No to se jí nedivím – králíci, co bydlí v klobouku a ještě mluví jak Pepa Dvořák (rofl) !

 32. Krásne dobré ráno všetkým vinšujeme a ideme skapínať do tepla.
  Milá Luci, to je krásna a záslužná práca od pani Mirky. Obdivujem. Tak aj canisterapiu. A vôbec – starať sa nielen o to aby starkí mali čo jesť, ale aj duševnú potravu – to si za svoj život kedy sa starali o druhých , zaslúžia . (cat) (dog) 🙂 (rose1) A učiť deti láske k zvieratám – detto. Veď naša krásna zem je pre všetkých. (f) (f) (f)

 33. Jj – když se takové malé chlupaté tulítko přitulí, tak je to terapie za všechny prachy! 🙂

  1. To byl hudební skladatel a měl rád Janáčka, ale jinak o něm bohužel nic nevím, můžete něco připomenout ?. 🙁

   1. Úžasnej dirigent, pro propagaci Janáčka udělal ve světě strašně moc, uměl česky, v Brně byl často, byl to takovej z vlastní dobré vůle skvělej vyslanec české hudební kultury. Requiescat in pace (rose2)

    1. To je škoda, takoví by neměli odcházet. Nedirigoval ještě letos na PJ? Nebo to bylo už loni? To víte, o PJ jen z TV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN