POHÁDKA: O žárlivém traktoru

Na kraji velkého lesa stála hezká roubená chalupa s velikou stodolou. V chalupě bydlel Vojta s Punťou a ve stodole Karel – velký lesní traktor. Černobílý voříšek Punťa sice měl na dvoře důkladnou psí boudu, ale dával přednost pánově společnosti. Každé ráno vyběhl na dvůr, radostným štěkáním pozdravil nový den, prohnal domácí kočky a zaběhl do stodoly ke Karlovi.

„Ahoj Kájo, jak se těšíš do lesa?“ štěknul. Traktor potěšeně zabručel. Měl rád Vojtu, Punťu a svoji práci. Každý den jezdili všichni tři do lesa a dělali, co bylo třeba. Sváželi klády a rovnali je na hromady na paseky, kam pro ně mohla přijet nákladní auta. V zimě dostal Karel navíc radlici na odhrnování sněhu. To se mu moc líbilo – bydleli hned pod horami a v zimě by se bez jeho pomoci mnoho lidí z okolních vesnic nedostalo ani z domu.

Potom z chalupy zavoněla káva a Punťa i s kočkami běželi domů, pomoci pánovi se snídaní. Jak sluníčko vykouklo nad lesem, vyšel Vojta ven a Karel se celý zachvěl radostí. Otevřená vrata pustila sluníčko do stodoly a traktor se v jeho paprscích leskl jako nový. Však o něho Vojta pečoval – každý den po práci ho na dvoře ostříkal vodou z hadice, naleštil a promazal, co bylo třeba. Karel byl mohutný, vepředu měl ocelové ruce uzpůsobené na uchopení klád, vzadu měl silný naviják, aby mohl tam, kde to bylo nutné, klády tahat za sebou. A kdyby jen klády! Kolikrát už vyprošťoval ze sněhu nebo z bláta uvízlá auta, jiné traktory, i s náklaďákem dokázal pohnout. Jeho pán si ho vážil, chlapi v lese chválili jeho sílu a děti z vesnice žadonily, aby se s ním mohly svést. Přesto nebyl úplně šťastný.

Tajil to, protože se tak trochu styděl. Žárlil totiž na koně. Aby bylo jasno – nevadili mu slavní koně dostihoví, vzdělaní koně cirkusoví či obratní koně parkuroví. Ti všichni žili mimo jeho svět a v podstatě ho nezajímali. Co se ho však velmi dotýkalo, byli koně pracující v lese. Statní valaši s hustou hřívou, mohutným tělem a kopyty velkými jako talíře na polévku. Koně stahující se svými pány dřevo z nepřístupných koutů lesa, s rolničkami na postrojích a s malebnými jmény. Znal Plaváka, Šimlíka, Jiskru, Bobše a dokonce i Žemličku!

Cítil, že lidé mají radši koně než traktory, často slyšel, jak o nich s láskou a pýchou mluví. V letních večerech se u nich na zahradě často scházeli lesáci a u ohně a dobrého jídla si družně povídali. Vrata do stodoly bývala otevřená a Karel poslouchal. Muži se často bavili o práci a všichni měli rádi historky starého Kotrby, který celý život pracoval v lese s koňmi. A tak slyšel o tom, jak kobylka Myška dokázala proklouznout s kládou mezi stromy na chlup přesně, aniž by z nich odřela byť jen kousek kůry, jak Plaváka pro jeho krásu a šikovnost obdivovali všichni lidé z okolí a jak statný Goran vždy po práci trefil sám domů, ať se stahovalo kdekoliv.

Když se zkusil svěřit se svým trápením jinému traktoru, tak neuspěl. Nejenže o koních vůbec nepřemýšlel, ale dokonce ani sám neměl jméno! Pro svého pána byl prostě jen traktor a tím to haslo. „To si s tebou tvůj člověk vůbec nepovídá?“ zjišťoval Karel ohromeně. „No, občas řekne třeba – Hrome, už to zase chce olej – nebo tak,“ připustil Traktor. Karlovi to připadalo hrozné. Vojta si s ním dokonce při práci zpíval, tedy spíš si vesele hulákal do hřmění motoru, každé ráno Karlovi vykládal, kam jedou a co budou dnes dělat. Večer ho nezapomněl pochválit, a když zavíral stodolu, popřál mu dobrou noc. Punťa si s ním povídal pořád a kočky se k němu chodily hřát na plechy nad motorem. Nechápal, jak může Traktor vůbec pracovat, když si s ním nikdo nepromluví. Na koně v tu chvíli vůbec nepomyslel.

Ale neklidu se nezbavil. Měl svůj velký sen. Představoval si, že jednou vykoná něco ohromného, úžasného, před čím skutky koní úplně vyblednou a o čem se bude povídat po večerech u ohně. Neměl zrovna představu, o co by mohlo jít, ale nepochyboval, že je toho schopen. „Třeba bych mohl zachránit nějakého koně,“ napadlo ho nejednou.

Den, na který čekal, nastal uprostřed léta. Po vytrvalých lijácích se vyjasnilo, sluníčko vykouklo nad lesem, ze kterého stoupala pára. „Bude nádherný den, Kájo!“ zahlaholil Vojta, když otevřel vrata od stodoly. „Asi se dnes trochu zabahníme, ale zase porostou houby.“ Nastartoval, motor zahučel a vyjeli. Neměli to toho dne daleko, takže se Punťa nevezl v kabině, ale utíkal po svých. Přijeli do úzkého údolí, na jehož dně zurčel potok. Práce nebyla jednoduchá, protože se kácelo na prudkém svahu a klády se musely vozit nahoru k cestě. Netrvalo dlouho a na vrcholu kopce byla pořádná hromada očištěných klád zapřených o dva mohutné smrky.

V poledne si lesáci našli suchý palouček a rozbalili si obědy. Karel zůstal stát ve svahu a odpočíval. Vzduch voněl pryskyřicí, rozježděnou trávou a houbami. Však to také Vojtovi nedalo, nechal ostatní jíst a začal procházet čerstvou pasekou mezi pařezy. Neříkal nic, ale Karel si stihl všimnout, že co chvíli se mu rozzářila tvář a něco strkal do papírového sáčku od svačiny. „No jo, večer bude smaženice. A možná se bude i sušit!“ uvažoval traktor.

Najednou zaslechl něco divného. Skřípot? Praskot? Rozhodně to bylo podezřelé. Dokonce i ptáci přestali pokřikovat. Chlapi si ničeho nevšimli, seděli přece jenom o kus dál, a Vojta měl v hlavě jenom houby. Ozvalo se to znovu. Hluboké zaskřípění, zašumění větru v padajících větvích. Padajících! Karel s úlekem zjistil, že jeden z vysokých smrků držících hromadu klád se začal naklánět a padá. Kořeny se uvolnily z promočené půdy, strom povolil a klády se s rachotem začaly koulet po svahu dolů. Rovnou na Vojtu, který mezi pařezy a ořezanými větvemi neměl šanci utéct.

Karel nepřemýšlel o tom, co se smí a co ne, nastartoval motor a udělal jediné, co se ještě dalo. Vjel přímo mezi Vojtu a padající klády. Zapřel se a připravil se na náraz. Jedna, druhá, třetí, plech se mačká, tříští se sklo. Motor ztichl a z prasklé pneumatiky utíká vzduch. Víc ran už nepřišlo, klády se zachycovaly jedna za druhou a spodek hromady dokázal udržet stále ještě stojící druhý smrk. Karel se schoulil a tiše naříkal.

Vojta se konečně pohnul. Přitiskl ruce na kapotu poškozeného traktoru a šeptal: „Díky Kájo, Karlíčku. Moc a moc ti děkuju. Neboj se, budeš v pořádku…“ Z kopce se ozýval vyděšený křik ostatních lesáků. Boty jim klouzaly po trávě, jak spěchali k místu nehody. „Vojto, jsi celej?“ Za chvilku už prohlíželi rozechvělého Vojtu i poškozený traktor.

 „Je to dobrý,“ usoudili nakonec. „Nic, co by pár dní v servisu nespravilo. Ještě, že jsi za něj stačil zaběhnout. Jinak by s tebou byl konec.“ Vojta se na ně užasle zadíval. Copak oni to neviděli? Neslyšeli motor? Nikdy by se za traktor nestihl schovat, pokud by k němu Karel sám nezajel. Neříkal však nic, stejně by mu nikdo nevěřil. Koho by napadlo, že stroj něco takového může dokázat?

Za chvíli už kopec zase kypěl činností. S druhým traktorem opatrně odtáhli klády a vyprostili Karla. Vytáhli ho na cestu a zavolali tahač, aby poškozený traktor odvezl do servisu. Jiná parta kontrolovala vyvrácený smrk, za kterým se tak tak držel zbytek z hromady klád. „Je to jasný,“ pokyvoval hlavou starý Kotrba. „Voda ho podmáčela, ale namále měl už určitě v zimě. Stojí na kraji, koukám, že hned pod ním je skála, tak mu stačilo málo.“ „Rozhlédl se kolem. „Hoši, musíme to všechno odsunout o pořádný kus dál. Nemůžeme riskovat, že se zase něco stane. Tentokrát by to nemuselo tak šťastně dopadnout.“ Normálně organizoval práci, ale v hlavě mu něco vrtalo. Byl by přísahal, že slyšel motor a viděl traktor jet. Ale to přece není možné…

O týden později zase hořel na Vojtově zahradě táborák. Opékané maso vonělo, chlapi se smáli a rozprávěli. Oslavovali Karlův návrat z opravy, a jak říkali, také Vojtovo zázračné zachránění. Karel stál opět na svém místě ve stodole a ke svému nadšení měl hosta – starého grošáka Míšu. Jeho pán mu dal na slámu náruč čerstvé trávy a valach se spokojeně pustil do jídla.

 „Promiň, můžu se tě na něco zeptat?“ začal Karel dychtivě, jen co se mu zdálo, že se jeho host najedl. Kůň překvapeně zdvihl hlavu, ale přikývl. „Můžeš mi prosím tě říct, co si vy koně myslíte o nás, lesních traktorech?“

Míša se k němu otočil a Karlovi se zdálo, že se usmál. „Jsme moc rádi, že tu jste,“ začal. „Dřív jsme na všechno byli sami a byla to neskutečná dřina. Každý den, od rána do večera. Bolely nás nohy, záda, jednou nám byla hrozná zima, jindy nás ničilo horko. Práce bylo vždy víc, než se dalo zvládnout. Co jste se objevili vy, je nám mnohem líp…“

Karel se úžasem nezmohl na slovo, takže valach pokračoval. „Dnes nemusíme dělat všechno, ale volají nás jenom tam, kam vy nemůžete. Buď do strmých kopců, do mokřin nebo do chráněných oblastí. Svoji práci máme, ale nikdo se už nemusí sedřít.“

Traktor se doslova rozsvítil úlevou a radostí. „Ale mně vždycky připadalo, že lidé mají mnohem radši koně než traktory…“ Míša potřásl hlavou. „To víš, jsme živí, umíme se přitulit a lidé si s námi rádi povídají. Málokdo umí mluvit se strojem, takže si to zbytečně nepřipouštěj.“

Karel se zadíval do letní noci a pocítil hlubokou spokojenost. Zachránil svého pána a ten mu za to byl vděčný. Traktory potřebují nejen lidé, ale i koně. Takže jediný problém je v tom, že lidé si se stroji často nerozumí. Ale to se konec konců může změnit.

Aktualizováno: 9.7.2010 — 13:00

189 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Ahoj, hlásím, že jsme se vrátili z Brightonu, kde jsme se byli večer socializovat – aneb ukázali jsme Berry město 🙂 Bylo to skvělé, že nebylo horko, Berry byla strašně šikovná, nevadila jí auta ani spousta lidí, objevila mořské racky (nejdřív si na to musela sednout, ale po chvilce rozvažování se je už snažila prohnat), potkali jsme spoustu psů včetně miniaturního štěněte tuším norfolk teriéra, které však bylo o měsíc starší než Berry – což bylo úžasná legrace sledovat, jak se chudák psina najednou cítí jako holdegrón (rofl) Kazan si ji hlídal, ale konflikty nevyhledával, oba se vykoupali v moři (Berry zaběhla za cizí fenkou moc daleko do vody a překvapila ji vlna – ustála to, ale potom se jí už do vody moc nechtělo) a potom předváděli „hospodské teriéry“, na zahrádce plážové restaurace. Mám fotky, ale musím to ještě nějak probrat, fotím každou blbinu (blush)
  Jo a Hanko díky za recept na limonádu – voda už mi vůbec nejede, mám pocit, že mám průběžně v žaludku rybník (whew)
  Jinak se nám tu má od zítřka ochladit, dokonce i trochu zapršet, tak na vás budu soucitně myslet (inlove)

  1. Hezky jste se socializovali, hezky. 🙂 Jo, a přechod fronty s vodou se tady očekává nejspíš ve středu. (rain) Tak ne abyste si tu vodu nechali jen pro sebe. (chuckle)

  2. Zdravím na Ostrovy celou smečku,pohlaď za mne prosím Kazánka a Berušku. Níže jsem psala o holkách (cat) (cat) ,horko celkem snáší, teď zrovna obživly a snaží se mně ulovit . 🙂

   1. Milá Jenny, hladím, drbu a posílám pozdravy na sladkou Moravu (inlove) Tisíckrát jsem si už říkala, jakou mají holky kočičí (cat) (cat) radost, že tě mají – byť ulovenou! (f)

 2. ;;) R O Z V E R N Í Č E K . ;;)

  .(*) Když požádali velkého rabína, který založil v babylonské Suře, dvě stě let před počátkem křesťanské éry, talmudskou akademii, aby uvedl příklad toho, co by u něj bylo hříchem, odpověděl: „Kdybych koupil maso a nezaplatil ihned řezníkovi.“ .(*)

  ~o) Vinšuju všem hezký nedělní večer a pěkně se vyspinkejte. Pokud budete něco kupovat, tak se vyvarujte hříchů. ~o)

  1. Chich – já ti nevím JoVo – byl on ten rabín vůbec žid?!

   To malý Icik je lepší obchodník. „Dědo, dej mi padesát korun a já udělám dobrý obchod!“ … „Fakt? A jakej?“ … „No, za padesát kaček se podívám na film, který stal padesát milionů!“

    1. Naprosto noumální Uďo – v létě. Já tu mám krásných chladivých 27 °C (whew) – chichi, zase jsem na to lepší. Jó jih Moravy je jih Moravy (sweat) .

   1. Tak ještě jeden.

    .(*) Otec slíbil synovi za každou dobrou známku desetikorunu a synovy známky se začaly den ode dne zlepšovat. Až otec pojal podezření a zeptal se: „Poslouchej, Radku, nedělíš ty se o peníze s paní učitelkou?“ .(*)

    U nás je 25,7.°C, ale stejně jna dobrý spánek je až moc.

    1. Cháááá – mám reminiscenci:
     Děvčátko zakopne a upadne: „Sakrafix to bolí.“ Tatínek „To je ošklivé slovo, pokud ho už nikdy neřekneš, dostaneš pětikorunu!“ Za týden doběhne holčička ze školy: „Tati, tati, mám nové slovo, které je aspoň za dvacku!“

 3. Ahojte všichni, hlásím nástup na značky. Závody byly bezvadné, moc pěkné místo, vynikající organizace (Miloško – předseda slovenské dračí asociace – se fakt vytáhl), příjemné ceny (jídlo do 3 € a výborné k tomu; Plzeň tam měli za nižší cenu než u nás), všechno bylo OK, až na ten konec – dnes ráno telefon – „Tu nemocnica Trenčín, traumatológia. Máme tu vašu dcéru.“ Absolutní šok. Dcéra byla s kamarádkama na Pohodě. Trpí na nízký tlak, často omdlívá. Omdlela i tam, akorát že v kotli na jakémsi koncertě, ještě ji snad někdo pošlapal. Ale nakonec je vše dobré, zajeli jsme pro ni, je v pořádku, žádný úraz, jen pár modřin. Jen ten přístup nemocnice mě trochu zarazil, oni nám snad 3 hodiny nechtěli říct, co s ní vlastně je, já už ji viděla na vozíčku nebo mrtvou…

  1. Aido, to jsem ráda, že byl šťastný konec . (y) (y) (y) Držte se. (h) (h) (hug)
   Synátor teď jede v brzké době veslit draky někde na Pálavu. Taky gratutuluji dodatečně tvému synovi k té Dukle,rozhodně si to zasloužil. (clap) (wave)

   1. My na té Pálavě taky budem, jen já s MLP, závodit nebudem, leda já někomu pomáhat, buď Manners nebo Argonautům – Pálava je totiž „kulťák“, vůbec nejlepší závody za celý rok. Ještě se znova podívám na fotky a když tak se k synkovi přihlásím. Když tak mail na mě má Vave nebo RenataE, abych věděla, ke komu vlastně se hlásit.
    Už jsem se z toho šoku trochu probrala, ale dopoledne to fakt bylo kruté, hlavně jak nám nechtěli nic říct.

  2. Ještě že to tak dobře dopadlo (h) Kuba je na táboře u Vranovské přehrady a znojemský klub jim dneska půjčil dračí lodě , kormidelníky a bubeníky, kteří děti školili a pluli s nimi. Prý to bylo fajn 🙂

   1. Na Vrancl pojede za 14 dní, na soustředění před ME. Synkovi se to líbilo? Kdyby jo a kdyby nemohl nadále dělat karate, nabíráme členy, juniorů není nikdy dost. 😉

  3. Aido, to musel být veliký šok. Ale tento problém dobře znám. Jednou jsem v podobném vedru skončila na kolenou pod autobusem při vystupování. Prostě jsem neudržela rovnováhu. No, a pak mi po podrobném vyšetření pan dochtor s vážnou tváří přikázal, že musím pít. A já pako se zeptala jako co? Vy? povídá, Vy fšecko, co teče. Já měla tlak jako včerejší mrtvola (wasntme). A měl pravdu, já měla za sebou týdenní výjezd na žhavé Slovensko a bylo mi stydno si lokat vodu a pak loudit o zastavení. Šofér byl tak – 25 roků 🙂 A jestli ještě byla na sluníčku, tak se není čemu divit.

  4. Aido! jsem ráda, že to dopadlo s tvou dcerou dobře – ale je mi jasné, že takový přístup k rodičům pacienta je další kolaps – tentokrát matky.

   1. No, já si už (obrazně) házela mašli.
    Naštěstí dcéra vůbec nepije, takže jí při všech těch těstech naměřili 0 promile, kdyby tam byl nějaký C2H5OH, dívali by se na to určitě ještě hůř. Ona holt furt omdlívá a to vedro v posledních dnech k tomu určitě přispělo, byly tam s holkama od čtvrtka.

    1. Huf! To teda bylo děsné. Aido (inlove) , měla by si teď dát veleklidový režim, hodně pít a pokud je to pro ni únosné, tak si stále máčet vlasy. Já to tak dělám, když jdu s ankou, i v práci, alespoň vlasy vzadu a po stranách. Jed šumák, jak vypadám, hlavně když vedrem nezdechnu. (wasntme)

     1. Já si je ani máčet nemusím, protože mám hlavu furt spocenou až na temeno – a běda, když dělám nějakou „namáhavější“ práci – např. při vysávání ze mne teče jak z vola. „Slečno, taky se potíte jak dveře od chlíva?“

  5. Milá Aido, po tomhle hlášení z nemocnice bych tam nejspíš skončila taky – s infarktem! Díky bohu, že to dobře dopadlo… (inlove) A něco už o těch lodích napiš! Pořád jenom lákáš, odkazy na fotky dáš, ale nic nenapíšeš 😡 A nám by se to líbilo 🙂

 4. Uvařeně zdravím- je to fakt děs. Návštěvní den na táboře u Kuby proběhl dobře, jen jsem po návratu prohlížela Borůvce tlapky, jak moc je třeba je umýt- a bohužel jednou packou asi šlápla do rozehřátého asfaktu. Chlupy mezi polštářky měla tím hnusem dotvrda spečené, tak jsem popadla nůžky a vystříhala to- měla jsem strach, že by si polštářky rozbolela.

  1. Asfalt umíííím. Princezna si jako maličká upatlala celou tvářičku. Stačí na hadřík, nebo vatu tuk. Máslo, olej… a tím potírat. Rozpouští se to naprosto neškodně. Na tričku jsem to dělala olejem a pak jarem mastný flek před vypráním napatlala. (h)

 5. OT: POHOTOVOSTNI Mlsotnik pro horke dny. Musim se podelit o perfektni limonadu – snad vas v horku osvezi. Nadherna kombinace citronu a cerstveho zazvoru, ktery tomu doda ostrejsi prichut. Navic zazvor je dobry na zaludek a udela dobre v horku.

  Oloupame a na tenke platky nakrajime cerstvy zazvor, aby toho byla 1/3 hrnku. V misce z varneho skla zalejeme 2 hrnkama varici vody, pridame asi ¼ hrnku medu a trosku soli. Zamichame, zakryjeme a nechame macerovat. Tenhle zaklad vydrzi v lednici nekolik dnu. Do vetsiho dzbanu precedime zazvorovy koncentrat, zalijeme 3 hrnkama studene vody z vodovodu nebo neochucene vody bublinkove (club soda), pridame ¾ hrnku cerstve citronove stavy (cca ze ctyr velkych citronu) a dochutime medem – vyrazna sladkost neni nutne to, co chcete. Vychladit a nalevat do vyssich sklenic naplnenych do 2/3 ledem. Ozdobime platkem macerovaneho zazvoru.

  Az se priblizi pozdni odpoledne ci vecer, a nemate-li averzi vuci tvrdemu alkoholu, je mozno nalevat do mensich sklenic a pridat neco bourbonske whisky. Nebo bilou tequilu – v tom pripade namocit okraj sklenice v citronove stave a pote v talirku se soli a jemne nastrouhanou citronovou kurou.
  Nejvetsi mnozstvi stavy z citronu dostanete, kdyz supnete citron na 10 vterin do mikrovlnky.

  A pripomnelo mi to, ze Dede mela pred par lety navod na osvezujici letni napoje tady:

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/mlsotnik-sonet-o-letnim-veceru-a-matova-limonada-fuy-/p_zviretnik.asp?c=A060727_224320_p_zviretnik_dru

  1. To vypadá velmi použitelně! Jen ta kombinace s bourbonem mě trochu překvapila, ale to je asi tím, že pokud tvrdý alkohol, tak pro mě nejlépe irská whisky na ledu. K míchaným longdrinkům jsem dosud nedospěla (rofl) S výjimkou tzv. džinfizzu kdysi dávno na plesech v Lucerně – ale to patřilo k věci, nikde jinde jsem to nepila (chuckle)

  2. Hanko, díky za tipy a připomenutí. Jj, chce to nějakou změnu, aby jeden nebyl nažbluňkanej vodou jak žaba (wasntme) . Já si právě cmrndla do 1,5 l láhve s vodou decku šťávy z červeného rybízu a taky je to fajn – příjemná barva a osvěžující kyselost.

   Uff, připadám si jako v peci (sweat) . Jen vosolit a vopepřit 😛 .

 6. milí moji přátelé, děkuju moc za přáníčka, omlouvám své absence, mám teď nějaké nešťastné a neradostné období ;(

  1. Se zpožděním, ale přece – všem Olgám, Olinám, Olčavě i Bedě všechno nej! (f) (d)

   1. I já se připojuji. Pozdě, ale přece (blush) . Všechno nejlepší Olinkám, Olčavkám a Bedám. (h) (rose1) (^) (d) (dance)

  2. Já se taky připojuji k opožděným gratulantům. Všechno nejlepší (rose1) f) (rose1) (h) .
   Držíme palečky ať neradostné období brzo pryč. (wave)

  3. Dovolím se přidat – milé Olgy, kolik vás tuje, přeji vám hezky prožitý večer. A ať všecko špatné co nejdřív odplave. (h) (h)

  4. Všechno nejlepší milá Olčavičko, tobě i ostatním Olinkám (inlove) Ať se ti brzy vrátí lepší časy a když ti bude moc smutno, tak prostě jen nakoukni, mňoukni a my ti pošleme trochu (sun) (nebo aktuálně radši trošku uklidňujícího a těšícího (rain) ?)

 7. Vsem,vsem,vsem…./takto udajne oznamoval dalekopis umrtie vodcu proletariatuObrazky vsetky su uzasne.Ja mam tiez peknu zahradku,ale je to hadr oproti vasim.Budem musiet viac pracovat.Ale ako,ked je tu odporne,hnusne teplo.Obloha jasna bez jedneho malilinkateho baranka….Udajne je v tieni asi 36 st.Celziovych,ale tien je len ten,ktory si sami urobite.A pohadka bola fajn-ako deti sme podobne dostavali v nedelu,ked sme mohli vliezt k mame a otcovi do posteli a vyvalovat sa tam./inak 1+5-dobre,to este zvladam

 8. Dala jsem si pohádku po nedělním obídku, jako za mlada. Dede, ta je tak hezká! Až přijde čas, budu ji číst Aničce radši než leckteré Andersenovy – mám ráda, když pohádky končí dobře. 🙂
  Přednosta má také pojmenované auto, svému Citroenu Xantia říká Xantipa. Prý je chudák, má doma dvě.
  Vedro, vedro, vedro! V 35 stupních se nedá být už venku ani ve stínu. Denis včera (konečně) pochopil, že větší zábava než prchat před vodou z hadice je podbíhat vodní oblouk anebo se rovnou snažit jej zakousnout. Proč ale – mokrý jako vodník – musel vběhnout do domu a oklepat se uprostřed obýváku?

  1. hezké fotečky – je vidět, že si dítka prázdniny užívají (happy)

   (sun) zdá se je dost, alespoň si Dalmi nemůže stěžovat na zimu a mlhu (rofl)

   Koníci jsou príma, hned bych si šla zajezdit (nod) – jen raději vidím, když se s dítky v sedle intenzivně pracuje – v tomhle věku už se rychle naučí, že s klidnýma rukama a správnou pobídkou jde všechno líp… To prosím neber jako výtku pro tebe nebo děti – ale pro majitele koníků…

   žáby jsou skvělé, stulíky jsem ale nenašla 3, ale 4…

   1. Máš pravdu, stulíky jsou čtyři, už jsem v noci neviděla na oči 8)
    A taky bych dala přednost intenzivnější práci na koni, jenže chudák holčina tam má šest koní a nemůže oddělit jeden výběh od druhého – majitel se jaksi nedostal k tomu, aby spravil ohradník, takže má dost práce s tím, aby udržela volné koně na druhé pastvině….

  2. Aaach, kde jsou ty casy – prazdniny na chate? Pekny fotky a detem to – jako obvykle – slusi. 🙂

  3. Renato, pěkná prázdninová idylka (y) . I když konkrétně na vaše končiny mám krapet smíšené vzpomínky, jelikož buldočík horkem a únavou u kapličky málem duši vypustil… (wasntme)

   1. No, my jsme fakt rádi, když v červenci nemrzne! Kdysi jsem měla takový nápad, že bych mohla na kopci pěstovat nějaké poživatelné rostliny, které nevyžadují péči. Zvolila jsem cukety a nastrkala semena do kompostu, ať dělaj, co uměj. První rok to klaplo – vyrostly rostliny a vyprodukovaly cukety a jiné dýně. Druhý rok to všechno zmrzlo. Třetí rok to sežraly prasata a letos bylo tak sucho, že nevyrostlo nic. Vzhledem k tomu, že sáček semen stojí cca 10,- Kč, zkusím to i napřesrok – třeba zas něco vyroste (rofl)

 9. tak jsem ráno byli v lese. Šly jsme trošku jinudy – Betka tam zaběhla do příkopu s kapradím a najednou se snažila dostat ven a nešlo jí to… a stále padala zpátky. Docela jsem se vyděsila, že se do něčeho zamotala – ale to už se Betka vyškrábala ven – a my začali řvát smíchy (rofl) Ona zapadla celá (skoro až po krk) do jizerskohorského bahna a vylezla úplně černá. Jestli vyjde fotodokumentace netuším, protože se ihned začala prodírat vysokou loukou a setřásat bahno ze sebe… Půjde do vany – dneska to vydím i na šampón (jednou ročně to vydrží 😉 )

  1. My jsme byly s Klérkou také brzy ráno v lese, ale už tam bylo dost teplo, studánky jsou polovyschlé a okolo nich se shromažďují houfy krvežíznivých hmyzáků. Ještě ve stínu stromů jsem udělala trošku práce okolo zeleniny (pozdravuji Maričku – to je úžasná úroda rajčat a paprik) a teď už se nehnu ze stínu. Dede, kde je ten pověstný chlad a nepřízeň počasí, v Anglii (chuckle) ?

  2. no to vYdím se mi koukám povedlo (fubar) (tmi)

   Ale plán se stal realitou – na povel se Kosatka vplazila do koupelny, dokonce sama vlezla do vany (s pohledem zcela týrané psí holčičky) a zase máme jednou čistou černobílou psici…

    1. tsss… už je to krásná hafuša, s jemným kožíškem, který není vůbec umaštěný a špinavý… (wave)
     Jednou za rok by to měla vydržet – to mě spíš překvapuje, že si to pamatuje a do té vany trefí (rofl)

  1. Ááááá, děkuju, Jovásku! (inlove)

   Olčavičky (h) a Bedulky (h) a jiné podobně bezvadné Olinky (h) , všechno nejlepší k svátku!
   (f) (dance) (h) (dance) (f)

  2. Krásný svátek, milé Olinky! (rose1)
   A kam se poděly naše Olinky, už jsem je tu dlouho neviděla!

 10. Heč heč, po dlouhý době jsem se dostala na domácí net (dance) Připojení zlobí, hlásí co mám všechno špatně a teď se to bez remcání vytočil a jsem tu 🙂 Z veder mě pepne klepka :@ S holkama chodíme courat vycházky v pět ráno a stejně po návratu sebou akorát tak šlehnem o zem. A chudák Jirka, ten toho má akorát tak (whew) Nebylo by líp na Sibiři? (nod)
  Přeju vám všem hezký den a prosím, neupečte se (inlove)

 11. Zdravím při neděli (sun) (podruhé, poprvé mi to sežrali trphajzlíci) Takže se hlásí další upečenec – ano, I na Ostrovech, tedy v naší části, je šílenej žár. Ale my jsme na to vyzráli a odjeli na východní pobřeží k moři – tentokrát bez psů, to by Berry nevydržela. Oni byli v zastíněném kotci, já se připravila na pečení u moře. Než jsem se vykoupala, tak přišly od more divný mraky, nebo mlha? Takové načernalé cáry, more zmizelo nejdřív v mlze, potom ve Francii (byl odliv), začal houkat maják a mě začala být na pláži v tom větru zima!!! Tak jsme se vrátili domů (celkem jsme byli pryč asi 4,5 hodiny) a tady samozřejmě žár.
  Tak nevím, jestli to byly čáry máry, ale nic takového jsem zatím nezažila.
  Jinak chválím Betíček a chápu, že některé fotky se úzkostným příbuzným ukazovat nemohou (chuckle) Jo a při zmínce o jezdecké kariéře Vilíkovy maminky mě napadlo, že by mladík mohl začínat místo s poníkem s Betynkou 😛 Na výšku by to vyšlo na stejno!
  Ygo (inlove) , jak ty to děláš? A včera Louk, máte holky šťastné objektivy 🙂
  A Maričko, závidím úrodu, moje rajčata asi přežila nápor molic i rozmarýnové léčení, ale moc vesele se netváří. Snad to zvládnou.
  Přeju krásnou neděli a neupečte se! (sun)

  1. znám některé „jezdecké“ dogy (nod) – a moc si to užívají děcka i „koníci“ Znám i tažné dogy do vozíčků . Ale bohužel Betka to nebude… (shake) Jednak až bude Vilém schopný se udržet v sedu, tak bude mít o nějaké to kilčo víc a Betky zadní křivule bych tak zatěžovat nechtěla, a hlavně Betka je hysterka a špatně snáší manipulaci se svou „osobou“ … A fakt jí nechci spojovat Viléma s nějakým stresem (wait) neeee…

   1. Bezva Betíček, milá Xerxová. (inlove) Jen nechápu to dtuhé příbuzenstvo – fotky s Betynkou a Vilémkem jsou přece nejhezčí! (clap) (h) Jsou to asi nějací životní neotužilci. (chuckle)

    1. Vave – ad DTUHÉ příbuzenstvo – chtěla jsi napsat tuhé či duté – tady se nemůžu rozhodnout (chuckle)

 12. DEDE, pohádka je opět moc hezká a přímo z lesa. Ale škoda, že takoví pohádkoví lidé a stroje v lese nejsou nebo jich je velmi málo. Měli by to mít za povinnou četbu. Dík. Hladím pejsany!

 13. Krásný den FŠEM (sun) . Straším už hezky dlouho, protože péct kuřata ve vedru se mi nechce. Už je upečeno a větrám pomocí průvanu na lopatkový pohon. 🙂 Tak ať je vám hezky a hlavně buďte ve stínu. Ať už u vody, nebo pod kaštany u piva. Mám sousedku, která má nemocné srdíčko. Ta si už dávno udělala z jedné sklepní místnosti (původně prádelny) trucovnu na takovéhle počasí. Okno tam je a po vymalování tam dala nejmilejší knížky, rádio a bednu – spíš bedničku). Paní sousedka vychází ven ráno a pak až k večeru. Rozhodně to tam nemá špatný 🙂

  1. Milá Zdena b.p., aj my sme si spravili izbu proti horku v pivnici, syn tam teraz aj spáva , je tam okienko, posteľ a počítač – teda všetko čo doma „potrebuje“ – a trochu príjemnejšie než v dome. A ja mám z toho tepla nádchu! (rose1)

 14. Praha hlásí provázek horký. 🙁
  Lidi, to jsou ale časy, v zimě dlouho mrzne a v létě vedra na padnutí – to teda nebejvalo! (chuckle)
  Z předpovědi počasí jsem ale zničená, jestli bude poslední týden v červenci 35 stupňů, co my jen budeme s Ankou a Tádou na dovolené dělat? V těhle vedrech já prostě nefunguju. 🙁

  Jde na zahrádku, teď je tam ještě stín. Přeju všem krásný den! (h)

  1. No, taky mne ta předpověď kapku zaskočila. Já jdu od 19. do práce (Hola, hola hutě volají) a ono to nemá polevit. No, v provozu je ještě + 10 k venkovní teplotě. Asi si kapku dupnu a budu chodit hodně brzy, abych tam nestrašila přes kritické hodiny (12 – 14). Kde jsou ty časy, kdy jsem nad tím radši ani nepřemýšlela. 🙂

  2. No bude to vesely. Pristi tyden jedu do Pejrimova, prozmenu tancovat. A ty telocvicny maji velka okna na zapad. Samozrejme bez rolet a podobnych vymozenosti (leda by je od minule doinstalovali). To bude … sauna.

 15. Krásne nedeľné ránko vinšujeme všetkým. Obloha je chrpovomodrá, zas bude peklo. Včera podvečer bolo na teplomeri 35 stupňov – paráda. A dnes má byť ešte viac. Je mi len ľúto psa s jeho huňou čo musí nosiť. Ani v chládku to nie je ono. Ale čo narobíme? (sun) (f) (f) (f) (f) (f) (h)

 16. hezkou neděličku neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Je vedro už po ránu. Kosatice poprvé nepřišla večer do ložnice, ale zůstala ležet placatá dole – tělo na koberci a hlavu na parketách. Prý se hýbat nebude… Přišla až ve dvě 😉 ale teď vyspává.

  (sun) Neuvařte se (sun)

  1. Ygo, krása! Moc se mi líbí svět viděný tvýma očima (inlove) . Slunečnice závidím. Aspoň že bodláčí máme dostatek, mám je taky moc ráda 🙂 . Kočičím kamarádům to spolu tuze sluší a spokojeně kvituju výškový formát (wave) .

   1. Jj, na kosourky jsem zapomněla, tééda , já sem motovidlo, kosourci krásní, vyvedení. (h)

  2. Zdravím v nedělní skoropoledne. YGO, ty kytky jsou krásné a čí to jsou kocourci, když Zikmund je domácí a je zrzek?

   1. Díky všem za pochválení fotek.
    A kočičky (ta tříbaravka je kočka a mourek je kocour + ještě jeden mourek kocourek se zrovna někde toulal) jsou klasické sídlištní. Snad mají jenom kapku víc štěstí než ostatní, protože tyto micky mají aspoň plná bříška (dvakrát denně jim nosím papu). Kočička se nechá i pohladit a často s námi (Toyou a se mnou) chodí na krátké procházky. Kocourkem je zase dost ukecaný a vždycky mi povídání, jak už se těší na večeři a že doufá, že jsem se tentokrát vytáhla a uvařila něco dobrého (:o)). Ten posledni kocourek, co není na fotkách, je z nich nejplašší.

 17. ;;) R O Z V E R N Í Č E K .;;)

  .(*) Z policejních vysílaček: „Tady orel, tady orel, hlaste příjem!“ „Osm tisíc tři sta hrubého.“ .(*)

  .(*) Policajt volá letecké informace: „Jak dlouho letí letadlo z Prahy do Bratislavy?“ „Okamžik…“ odpoví operátor. Na což policajt poděkuje
  a zavěsí. .(*)

  ~o) Vinšuju všem přítomným klidný večer, pěkné sny a hezky se vyspinkejte. ~o)

 18. Tak se musím pochlubit 😉 Byla jsem na zahradě raději „sklízet“, protože má dneska odpoledne přijít bouřka (už se to tam zatahuje, nechtěla jsem, aby mi tu zeleninu kvůli váze keříků polámal a šla jim odlehčit. A tohle jsem z ní přinesla 🙂 Zase mám letos krásné papriky, zvláště těm žlutým se daří, spoustu menších jsem tam ještě nechala a i ty zelené budou další. Tohle je letos už druhá možná i třetí sklizeň + trhání a kousání „přímo do pusy“, kdykoliv tam jdu. A rajčat je také hodně, takže v posledních týdnech střídám moussaku s lečem – to lečo bude právě dneska k večeři (dávám do něho zdejší „polskou Kielbasu“, která v něm náramně chutná.

  http://marickac.rajce.idnes.cz/Zahrada/#42_-_papriky_a_rajcata_2010.JPG

  1. Maricko, to teda koukam. Ty velike zelene papriky se mi tady nikdy nepodarilo vypestovat – nejak nedorostly a byly takove no – vysusene. Tem zlutym se docela darilo. Lec letos jsem nic takoveho nesazela – zaplat buh. S kolenem v dlouhe orteze by to byla narodohospodarska ztrata.

  2. Maričko, ty máš opravdu zelené ruce, jinak to není možný (clap) . Prohlídla jsem si znovu celé album – princeznička Smoky v afrikánech nemá chybu.

  3. Maričko – máš krásnou sklizeň. To u nás letos bude hůř – letošní počasí zemědělcům vůbec nepřeje. Ale přesto rajčata zatím vypadají, že by nějakou tu úrodičku mohla dát – ale na zrála si ještě aspoň měsíc počkám.

  4. Maričko, ty jsi tedy zahradníček, na to já nemám buňky,budu dále zkoušet.
   (y) (f) (f) (f) (sun)

  5. Maričko (inlove) , to je úplný zázrak, taková nádherná zelenina! (clap) Minulý týden jsem u nás marně sháněla obyčejné nepálivé papriky (někdy se jim říká slovenské), všude měli jen tlustostěnné kulaté. Nechápu to, měla by být přece jejich sezóna? 8-|

   1. To musíš, milá Vave, vyrazit na trh. Já jsem vyrazila v sobotu v poledne na náš obecní na Kulaťáku a měli tam všechno kromě borůvek (ty večer dovezl exík z JČ). Zlevněné meruňky, které měly fleky od deště a vypadaly tedy jako nahnilé, mrkev (opravdu doporučuji vyzkoušet), celer, petržel, rajčata, papriky, květák, třešně, bylinky, kytky, sadbu, pečivo, mošty, rybky, pštrosí maso, uzeninky, košíky….
    Naštěstí musíš platit v hotovosti a máš tedy limit, stanovený obsahem peněženky. V poledne už nejsou fronty, někteří prodejci zlevňují, jako moje oblíbená Lanka, která prodává americké cupcakes. Neplánovaně jsem si odnesla chléb s para ořechy – skvělý, plánovaně meruňky, třešně a cupcakes. A úplně neplánovaně jsem koupila Hrašku – to je směs mletého hrachu s kořením a zeleninou, která se používá jako náhrada trojobalu. Smícháním s vodou vznikne těstíčko, použitelné jako obal nebo jen tak usmažené jako snack. A k tomu jsem jako bonus dostala mečík – holky na stánku usoudily, že kytky darované vedlejším stánkařem nedovezou domů, tak je rozdaly (clap)

   1. nikdy neměli žádné zvíře a bojí se každého psa – no a my máme ještě ke všemu dost výraznou Kosatku dravou… (bat) Takže fotky, kde je pes blíž než metr jsou raději cenzurovány (chuckle)

  1. Krásný deníček, krásné fotky (clap) Mno, Vilímek si na koníky ještě musí chvilku počkat, ale to neznamená, že by se nemohl trénovat na Betce – stačí vymyslet „psí sedlo“ 😛 Taková dobračka jako ona by se jistě nechala osedlat, kdyby viděla, že to jejím páníkům dělá radost, ne?

  2. No jo, holt pochopení se jeden ze stran příbuzenstva nedočká. I když- Mušketýrovi jsem líčila, že Betka štěká na lidi u plotu, a byl vznesen dotaz, jak to kolemjdoucí ustojí- prý když bafne něco téhle velikosti, tak je to na po… 🙂

   1. Místňáci (bat) znají… jak slyší kroky, tak se plíží pod blůmičkou a číhá… jen dojdou na hranu pozemku – začně hrdelně vrčet a občas i zařve a žene se podél plotu…
    plot máme docela vysoký, dřevěný… přesto (a možná právě proto, že není tak snadno vidět skrz) se občas někdo z jejího „strašení“ vyděsí. Většinou se ozve jen necitovatelný výrok či výjek… občas ale slabší jedinci mají tendenci skočit do vozovky…
    Snažili jsme se ji to odnaučit… ale jakmile nejsme na dohled tak na nás dlabe a královsky se u toho lovu lidí baví… Stejně „přepadává“ sousedku při věšení prádla – číhá na ni v rybízech… a v pravý čas vyrazí. Taky už byly bílé povlaky na trávníku místo na šňůře. Ještěže to sousedka bere sportovně

    1. Borůvka dneska strašila taky- měli jsme piknik na mýtině pod rozložitým dubem a jela kolem cyklistka a šel chlap- zřejmě měla pocit, že by nám mohli poživatiny odnést, a tak na ně zavrčela. Dostala festovně vynadáno, ale vcelku mě překvapila- obvykle totiž lidi ignoruje, případně se jim vnucuje, aby se nad ní rozplývali, jak je pěknej pejsek :O

  3. Bezva týden s mladíkem. Moc vám to spolu sluší (inlove) .

   Aj, asi se nutně budeme muset vrátit na Šámalku a pořádně si užít Černou Nisu. Dostali jsme se k přehradě až poslední den, kdy už počasí nepřálo. Ale sami jsme tam byli, to zas jo (chuckle) .

  4. Vilík = Betí hlava a Betí hlava = přednostova hlavička (rofl) (rofl) (rofl)
   Fakt dobrý Xerxová (y) (h)

 19. Tak jsem si pohádku schovala až na teď 🙂 Taky mám k určitým mašinkám důvěrný vztah. Aby ne (chuckle) . Díky Dede, Tvoje pohádky se i mně moc líbí. Jen mám takové hluché mezidobí, kdy je nemám komu vyprávět. (sun) Miláčkové nějak rychle vyrostli.

 20. Asi jsem zešílela- i v tom vedru jsem se dala na pečení meruňkového táče, dva plechy musí stačit. A udělala jsem si k večeři dušenou kapustu, úplně jednoduchou, jak ji dělávala moje prababička, babička a maminka- se solí, pepřem, spoustou česneku a k tomu opečenou klobásu. Na mě teda horko nefunguje, že bych ztratila chuť k jídlu, bohužel….

  1. Jej, takovou kapustu ja taky rada a prave jenom tak ji varim. Pripadne ji podleju trochou bileho vina. U nas doma se casto delala takova ta tzv. zaklochtana, a to teda ale opravdu nemusim.

  2. taky jsem pekla dva plechy koláčů (broskve a rybíz – hezká žlutočervená kombinace 😛 ) … jeden tedy pro mlaďasy, aby ráno nehladovali („hladovat“ je dávný výraz naší mlaďasky) 😉 Naštěstí jsme pekla brzy ráno a to ještě byla kuchyň po noci slušně chladná… Jen miminko pak bylo trošku špinavé od rybízu… místo spánku se mnou chtěl vařit…

   1. Tak já, místo koláčků upekla nádivku. Prostě jako slaný koláč. U té sestavy, která je tu by mi koláč zůstal na památku. (wait)

 21. Mila Dede: tahle pohadka mne dojala poprve a dojala i podruhe. Ja jsem jeden z tech cvoku, co hovori s masinkami – hlavne s tema, na kterych jsem zavisla. Mam fakt jakysi osobni vztah k autum. Maji i jmena. Muj stary caravan se jmenoval girlfriend, protoze jsem vedela ode dne kdy jsme si ji privezli domu uplne novou, ze to byla ona. Startovala na „holka, tak jedem, bud hodna.“ A byla hodna a provezla nas krizem krazem. Po letech mela doslova vyhlazene misto na palubni desce. Kdyz uz se ji opravdu nechtelo jezdit, tak jsme ji venovali nasemu automechanikovi a jeho vnuk se pod jeho dohledem naucil vlastnorucne prestavit motor a s holkou jezdi. Nemela jsem srdce dat ji do srotu. A muj dustojny ke starozitnemu stavu se dopracovavajici Cadillac je Karel nebo Karlik. Starsi elegan, ktery se umi ovsem rozdovadet. Nove vozidlo je Vojta a na prohloubeni vztahu oba pracujem. (h) A obe auta poctive stridam, aby Karlikovi nebylo smutno a necitil se zavrzeny. Chet je taky „ridi“, ale oba jsou moji kluci. Toz tak.

 22. Dede, opravdu krásná (nejen klučičí) pohádka (inlove) Srdce zvonu je nejen vidět, ale i slyšet jak mohutně bije. To Karlovo vidět nebylo, tiše si tlouklo pod kapotou, ale v pravý čas se strachem o Vojtu tak rozechvělo, že nastartovalo celý traktor a pomohlo svého pána zachránit (h)

 23. Jéje, jsem z Karla nějak naměkko. Krásná pohádka, milá Dede (inlove) . Kéž by bylo víc takových, místo Pokémonů a spol.

  Jinak hlásám, že nalezená zbídačená pejska má své doma. Povedlo se, vyhnula se útulku a novými páníky je hýčkaná (h) .

  Když byste chtěli kouknout na nové koníky a lupení http://louk22.rajce.idnes.cz/Kone,_kocky,_kviti…/

  1. Jupííí,celákníračka už má páníky, díky, díky, díky všem co se postarali a vidno , že CD fungá. (y) (h) (hug)

   Milá Louk, fotky jsou jako vždy od tebe suprový. Ten koňský strom s vrostlou koňskou hubčou je úžasný. Pedro nemá konkurenci, je to jasný Winston Churchil,ta podoba je neuvěřitelná (chuckle) . Taky to kvítí perlami ověšené, no toto.. zírám, ty jsi umělec a poeta. (y) (h)
   Jo a ještě k tomu včerejšímu kohoutkovi, já blboun nejapný jsem si nemohla vzpomenout jak se říká hřebínku na kohoutově palici, tááák dlouho jsem už kohouta asi neviděla jen slyšela (rofl) , no ale odvolávat už nebudu (rofl) (rofl) , zdravíme celou tvoji smečku (wave)

  2. Krásná dojímající zpráva o pejsince (h) (clap)

   A Louk – zase ty úžasné fotky. Všechny a zase jsou tam „orosené“ – ten list s korálky rosy na každé jeho špičce – to je prostě neuvěřitelné, já jen koukám, žasnu, koukám a žasnu.

   A ano, Jenny přesně Pedra typla – W.CH. Jen mu šoupnout ten doutník (ehm, spíše párek) – a vyfotit (rofl)

   1. S tím souhlasím, ještě jsem Louk říkala, že v některých situacích by mu slušel pod krčkem motýlek. Pořád jsem vzpomínala koho mi připomíná a vy jste na to kápli. Ale na té jedné fotce si přímo říká o pusinku na čumáček. Já nevím jak to Louk dělá, že vidí to co ostatní ne.

   2. Párek v hústech buldočího ministerského předsedy dýl než vteřinu? Nemožné (rofl) . Jedině mu nacpat mezi rtíky doutník z rákosí.

    Já mu toho motýlka snad seženu :* . Eh, jistá podoba s WCH by se našla, ale určitě nebyl důstojný pán tak eklhaftní jako švihák lázeňský 😡 .

    Děkuju všem! (inlove)

  3. Louk: ty fotky jsou prekrasne – ty detaily jsou technicky perfektni, ale nadhera je, ze to vidis, ze si vsimnes a umis to pak prevest do fotaku. A komentare od Vave to pekne doplnuji. Mne nedoslo az pred par dny, ze jde komentovat na albech jinych nez mych. A tak jsem si povsimla nedavnych komentaru u mych fotek – fakt jsem nevedela, ze tam jsou. Dekuju.

   A Pedronik nikdy nezklame. On vi, ze te ma.

  4. krásné fotky (nod)

   pohlaď přehřátého buldočíka – že ho pozdravuju (wave) Jste úžasná dvojka… (inlove) , ale to víš…

   Včera mi psala Zana – že jim prší a prší a fouká a fouká a slůní vždy jen krátce. Ode dneška jdou pěšky kolem Lochnessky – jak já jí závidím – výletění, ale hlavně to skotské počasí (chuckle)

   1. Jj, i mně dorazil mailík s parádní zádumčivou fotkou nad jezerem 🙂 . A proměnlivo jim pustě závidím (rofl) .

  5. Louk – tvoje fotky jsou skvělé a berou za srdce – ten list s kapkami rosy je neskutečný!!! (h)

  6. (h) Hurá bezva zpráva! Moc jsem na berušku malou myslela. (h)
   Fotky jak od profíka jako vždycky. Mě nadchla ta tráva proti nebi. Asi byla pořízena v leže? Krása milá Louk!! (happy) (clap)

 24. Bude horko- jedeme do lesa provětrat psa a angínovou madam. 😛 Uděláme ve stínu piknik a vařit budu až večer…. (*)

 25. Milá Dede, moc krásná pohádka, hned si jeden připomene, že pro nové nemá zapomínat na staré . Díky za krásné pohodové ráno. (h)
  Holky jsou vpořádku, Mia (cat) vynašla novou hru. Má pod stolem krabici na otvírání , do které se schovává a já ji musím hledat, zavírat a otvírat krabici a různě převracet. Z krabice se ozývá spokojené mručení a jak přestanu a sednu k notbůčku, přijde mně trošku kousnout a tak zase znovu…. (rofl) Čita (cat) čeká na svou chvíli na schodech a shora vyhodnocuje situaci , jak sednu k PC vydá se mi šmatlat po klábosnici 🙂
  Zdravíme moc na Ostrovy ,hladím Kazánka a Berrynku (wave) .

 26. Jj – pohádku poránu, to jsem přesně potřebovala (sun)

  A jinak … a nad krajinou krouží podivnej pták, pták jako mrak…
  Držte palce, prosím… :S

  1. Milá Rputinko, ať je to cokoliv , rozháním mrak na dálku jak jen to jde a tlapky držíme (y) (y) (y) (y) (y) (h) (hug)

  2. Rputi – držím palce, aby podivnej pták jako mrak zmizel za obzor a ty (music) … tak do toho šlápni … (music)

 27. Dede, já mám normálně v očích slzy a směju se To je úžasný.
  (h) .
  Jinak O.T. Psina už je dobrá, to byly dozvuky nemoci.. Děkuju za palcodržnu

 28. Milá Dede (inlove) , jak níže píše Xerxová „… ona se bude hodit“, tak si myslím, že právě teď. Vytisknu si Tvé pohádky a vezmu si je na dovolenou s Tádoškem koncem měsíce. Už do nich dorostl; a jak je čtu znovu, líbí se ještě víc než poprvé. Jsou moudré a přátelské, takové mám ráda. (h)
  Jsem ráda, že na Zvířetníku máme takové skvělé pohádkáře, jenže do kouzelných pohádek milého wéwéwéčka bude muset Tádoš ještě dorůst. 🙂 Už teď se moc těším, až mu je budu jednou předčítat. (h)
  Přeju všem krásný den! (h)

  1. Milá Vave, tak, tak. Kouzelné pohádky, ale musím Ti oponovat. Až Tádošek doroste do wéwéčkových pohádek, už si je bude číst sám, protože to bude „velký chlop“ (clap) .

  2. No ale tyhle pohádky zase dlouho vydrží- četla jsem si je s dětmi a ty wwwčkovy se puberťákům strašně líbily, Dediny teda taky- prostě jsou jiné (sun)

  3. Ano, pohádky schovávám pro Mikuláška, taky se těším, jak mu je budu číst. Jsou přesně pro něj, technika a zvířátka.

 29. Krásne dobré ráno všetkým. To zas bude tu na dolniakoch hyc ! Pekná rozprávka. Kam ty na to Dede chodíš?
  Mladý si zobral týždeň dovolenky že si musí odpočinúť od školy aj roboty, ja som sa potešila, však okolo baráku je roboty dosť stále – ale máš ho vidieť! Fakt odpočíva! (sun) (h)

 30. Prave jsme prozili romanticky vecer umerny nasi vekove skupine. Napred bylo tak kolem 40 stupnu kolem 7. vecer. Chet se vykecaval na telefonu, ja si cosi kopirovala na pocitadlo, slunko svitilo a do minuty se strhla vichrice – ale furt to zapadni slunko zarilo. Malem to prevrhlo velmi tezky stul se slunecnikem. Na opacne strane domu uz ale byly mraky, blesk uderil pomerne blizko. Chudak kocour Pepa se promenil v neco jako ta australska letajici veverka ci jesterka, jak se fofrem nesl vzduchem na verandu. Kratce pote bouchla elektrika, i kdyz to slunko na druhe strane furt svitilo.Co s patecnim vecerem? Nasla jsem karty s navodem na kanastu a u svicek jsme mastili karty. Asi za hodinu prisla dalsi bourka, tentokrat vyhodila trafo – rachot a svetla jak ohnostroj. Namichala jsem dzbanek margarity s melounovou stavou a posleze prednostu v te kanaste obehrala. Po pulnoci se vratila civilizace ve forme elektriny a hned volal stary soused, jehoz dcera travi vikend u pratel, ze se mu, kdyz to trafo bouchlo, pos…al jeho pes. Maji to trafo hned pred barakem. Tak se tam Chet v drobnem desti vypravil na uklid. Jeste tam je, ale volal, ze uz jde domu.

  Fotky pekneho lijaku pred par tydnama jsou tady. http://hanaw.rajce.idnes.cz/Kytky%2C_zver%2C_grilovani_a_zvirena/#DSCN5295.JPG

  1. Hanko, tak to jsou fakt deště. Jak se říká – provazy vody. O tom si momentálně nechám jenom zdát, protože se chystá vééélmi horký den. Byla jsem s Klérkou ještě za chladna v lese, ale vrátila jsem se doštípaná od ovádů a jiných bodavců.

  2. Pořádná průtrž. Che, s výpadkem elektřiny a romantickým večerem se nedá nevzpomenout na Saturnina. Příště kdyby sis chtěla zahrát kanastu, víš, kde máte jističe (chuckle) .

  3. Hani, fotečky krásné, magnolie jsou nádherné, jakási větší než u nás.
   Vidím, že tvůj přednosta je renesanční člověk, hudba, elektrika a o ještě všechno Chet zvládá. No nic to, jak říkáme u nás. Poslala jsem přednostu s Daníkem na chaloupku na Chvalčov, sečou od rána trávu, která vyrostla až po zadel. To bude lahůdka, zítra jedu hrabat.
   Prosím tě mohla bys někdy napsat návod na míchání margarity. Já mám utkvělou představu o margaritě s filmu Magická posedlost, tam míchali půlnoční margaritu a vypadala móóc dobře. Umím jen tu klasickou dle receptu běžně známého.
   Zdravím celou tvou smečku, dnes bych malou bouřku bych docela brala.
   (wave)

   1. Mila Jenny – zdravim do skoro rodnych koncin. Nooo, …. on ten Chet je vskutku v podstate renesancni clovek v jeho siri znalosti a schopnosti. Nadan temito sirokymi schopnostmi stastne odpociva ve vedomi, ze kdyby neco kolem domecku bylo ale opravdu potreba, tak vi jak na to a ma na to i ten spravny vercajk. Lisime se obcas zasadne v nazoru, co je „opravdu“ potreba. Takze treba nekolik let polovybourany (nebo poloprestaveny krb – v zavislosti na tom, kdo z nas to popisuje), neni podle prednosty zas tak urgentni zalezitost. Ale az to bude, pravil, bude to umelecke dilo – ma to namalovane, vcetne jak modernisticky vyreze oblozeni z draheho dreva – kusy dreva uz mame. Takze ono, mili pratele, vse je relativni. …..

  4. Ano Hanko, takovéhle lijáky – vodní stěny – znám, znám, jsou i u nás běžné. Co mě ale vždy udivuje, že já bych ven nevylezla, ale ti mrňaví kolibříci těmi šňůrami vody klidně prolétávají a nesrazí je to. A apropos klikbříci – u nás se první kolibříci ukáží někdy v dubnu – tak jeden nebo dva. To jsou buď skautíci těch pozdějších, nebo spíše ti „vaši“, kteří se u nás jen krátce zastavili. Někteří kolibříci letí až do Kanady. Ti naši jsou asi tí nejposlednější co se vydají na cestu a rok co rok k nám dorazí takhle v červenci a zůstanou až do konce září.

  5. Hanko, ty děštivé fotky jsou tak osvěžující, jsem ráda, že jsem si je nechala na horké odpoledne. Ocas, tlapky a maska na obličeji Tvého pejska připomínají kolii, stený ocas jenže v bílém provedení má náš koliák Don a dveře máme stejně oškrabané. Ale jsou to naši miláčci. Dík za přiblížení přírody tam u Vás.

   1. Diky, Marsko. A jazyk ma Jakey modry – takze asi chow, a srst na zadech ma drsnou jak divoke prase a pod bradou a kolem krku jemnou jak hedvabi. Je to nase potrhla psi vsehochut, nalezena se sourozenci v prikopu v mene zadostive ctvrti.

  6. Ten liják by docela bodnul na ochlazení rozpálené Prahy. (sweat)
   Hani mě zaujala fotka salátu z kukuřice. Podělíš se s námi o recept? Dík a zdravím za velkou louži. (sun)

 31. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

   1. jo – nakrmí se v deset večer a spinká tak do tří (to nevstávám 😉 ). Ale před šestou ho popadne hlad veliký a už se mu spinkat nechce. A tak pošleme maminu dospat a válčíme tady spolu… (nod)
    Ale dneska se mu vrací tatík a tak večer odjedou… Zítra už budu psát s volnýma rukama. I když teď „slouží“ polovička – tak můžu ještě nakouknout…

    A dopsat, že pohádka (i když archívní) potěší – ale Vilémovi byla ještě dost fuk (rofl) Ale ona se bude hodit (wave)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN