ROZHLEDNÍK: Horror prámu Medusy

Při příležitosti Světového dne moří a oceánů je tento článek věnován všem, kteří poznali jejich odvrácenou tvář. Ať už díky lidské hlouposti, zlobě a pýše, nebo naopak díky odvaze a průkopnickému duchu. Všem obětem námořních katastrof.

Nedávno jsem při hledání čehosi na internetu narazil na tento obraz a dlouho jsem se na něj se smutkem díval. Protože myslím, že je trochu škoda že to, co obraz představuje, není mezi lidmi v širším povědomí, mohli bychom si něco povědět o jedné z nejohavnějších tragédií v dějinách námořních katastrof. O událostech, známých jako tragédie prámu Medusy.

V roce 1815 předala Velká Británie Francii svou africkou kolonii Senegal. Francouzské ministerstvo námořnictví vypravilo do města Sant Louis v Senegalu kolonizační výpravu tvořenou guvernérem a jeho rodinou, několika obchodníky a úředníky taktéž s rodinami a také početnou vojenskou posádkou, několika vědci a lékaři. Samozřejmě i se spoustou nejrůznějšího vybavení a zásob.

Výpravu tvořila eskadra čtyř lodí: v čele plula fregata Medusa, za ní korveta Echo, pak nákladní loď Loira a konvoj uzavírala briga Argus. Zhruba v polovině plavby došlo na palubě Medusy k neštěstí, mladý plavčík se příliš nahnul přes zábradlí a sletěl do vln. Stihl sice v pádu popadnout lano, ale vzhledem k prudkému chodu lodi se nedokázal toho lana udržet. Plavčíka ještě zachytil jiný námořník, ale musel jej zase pustit, aby nebyl sám stržen do vln.

Zde vypluly na povrch první podezřelé problémy, pokusy o záchranu byly značně chaotické, do moře bylo až se značným zpožděním vrženo zařízení na pomoc tonoucím – taková bójka, soudek s praporkem. Chlapci ale pomoci nedokázali, a nechci ani domýšlet, jak hrozně se muselo prodloužit plavčíkovo utrpení, pokud se mu podařilo bójky dosáhnout. Padl návrh dát zprávu korvetě Echo, ale byl z nepochopitelných důvodů zamítnut.

Tohle všechno předznamenalo budoucí šílenou tragédii. Vztahy mezi kapitánem, lodivodem, vojáky, posádkou a cestujícími byli velmi napjaté a poznamenané neskutečnou arogancí kapitána, který podle všeho svému řemeslu příliš nerozuměl. Můžeme také poukázat na zajímavý fakt, totiž že přestože ministerstvo plánovalo výpravu déle než dva roky, někdo sestavil její složení tak, jak jej sestavil – lodě se příliš od sebe lišily rychlostí, plavebními schopnostmi, takže fregata Medusa byla daleko vpředu, korveta Echo kdesi uprostřed a náklaďák Loira s brigou Argus konvoj uzavíraly daleko vzadu.

Medusa se přiblížila k nebezpečné Arguinské mělčině u pobřeží Senegalu, kde útesy a mělčiny vybíhají až desítky kilometrů do oceánu. Kapitán i přes prudký odpor důstojníků zadal kurs přímo doprostřed mělčiny. Jeho omyl byl následující: pokyny admirality pro lodě plující touto oblastí říkaly, že loď nesmí spoléhat na mapy, kde jsou útesy zakresleny nepřesně, ale je třeba se orientovat podle Bílého mysu a jakmile jej lodivod uvidí, zamířit na jihojihozápad.

Kapitán tento zvláštní pokyn nedodržel a velmi nadutě reagoval na námitky navigátorů. Nařídil držet kurs. I přes jeho zákaz jeden důstojník měřil hloubku dna a to postupně stoupalo. 27 metrů…24 metrů…až se ozval zoufalý křik důstojníka: 11 metrů STÁT!!! Jenže zastavit rozjetou fregatu nelze tak snadno a po dvou minutách loď uvízla na písečném dně. Nutno ještě dodat že Echo se zoufale snažila Medusu zastavit světelnými signály, ale ty byly kapitánem ignorovány. Medusa se naklonila a zůstala stát.

Vědělo se, že pobřeží není dál než 11 mil a po mnoha nepříjemných dohadováních bylo rozhodnuto Medusu evakuovat. Pro asi 150 lidí postavili tesaři prám z trámů, soudků a lan. Dalších 200 lidí se vešlo do člunů – dvě čtrnáctiveslice, jedna šalupa, jedna jola a jedna čtyřicetiveslice. Kapitán nepočkal, jak je jeho povinností, až se evakuuje poslední člověk a zaujal spolu s guvernérem a jeho rodinou místo v jednom z nejlepších člunů.

Plán byl, že čluny měly lany táhnout neovladatelný prám. Nakládání probíhalo velmi zmateně a nebozí cestující se museli zároveň bránit vojákům, kteří zneužili situace a rabovali jejich kajuty a zavazadla. Osobní věci si stejně sebou nikdo vzít nemohl, prám i čluny byly přeplněné. Při nakládání zásob vody, vína a sucharů se toho mnoho zřítilo do vln díky nekompetentnímu řízení akce kapitánem. Vojáci dokonce zpanikařili a hrnuli se na prám tak, že jej málem potopili.

Pobyt na prámu byl šílená noční můra, byl postaven bídně, takže pod vahou sto padesáti lidí se v podstatě ponořil a plul pod hladinou. Lidé stojící na jeho přídi a zádi stáli po pás ve vodě a ti uprostřed stáli ve vodě po kotníky. Lidé se přitom mohli stěží pohnout, jak byl prám namačkaný, museli jen stát.

Co se pak stalo je naprosto nepochopitelné a ohavné. Čluny, ve kterých byl kapitán, guvernér a nějací vojáci, táhly prám jen chvíli. Pak jeden z úředníků odsekl lano a čluny prámu utekly. Prám sám byl neovladatelný. Těžko vylíčit zděšení lidí, volali, křičeli, prosili, nadávali… marně. Kapitán jim ještě zamával kloboukem na pozdrav. Osazenstvo prámu spalovalo vedro, narůstal hlad a žízeň neboť všechno bylo na příděl.

Vyhladovělí lidé se vínem velmi snadno opili a bylo jim pak ještě hůř. V noci přišla bouře a strašlivě prámem zmítala. Někoho vlny smetly, někdo skončil s rozdrcenými nohama či jinými částmi těla, když zapadl mezi uvolněné trámy prámu a umíral v hrozných bolestech. Došlo jídlo, došlo pití a den za dnem hladové a žíznící nebožáky spalovalo slunce. Po prámu pobíhal malý hošík, zoufale volal maminku a plakal, že má žízeň.

Tento obraz si jistý zeměměřič pamatoval snad nejvíc a dlouho se kvůli němu budil s řevem ze sna. Jednou tento chlapeček vypadl z prámu a topil se. Jeden lodník pro něho skočil a vytáhl ho, ale chlapeček později stejně umřel. Před smrtí mu však bylo souzeno spatřit to, co by žádné dítě vidět nemělo.

Vojáci obvinili cestující, že jim upírají příděly a rozhodli si je vzít násilím. Na prámu byly chladné zbraně, šavle, bodla, nože a kladiva. Cestující se včas ozbrojili a lidé, místo aby všichni svorně čelili útrapám, rozpoutali na prámu divokou řež. Na obou stranách bylo mnoho mrtvých, jedna žena byla několikrát shozena do moře, ale cestující ji vždy včas vytáhli zpět. Útok posléze ustal ale několik z hladu a žízně šílených, začalo rozebírat a demolovat už tak ne moc dobře postavený prám.

Tomu bylo nutno zabránit a rozpoutala se další bitka která opět znamenala mnoho mrtvých na obou stranách. Cestujících byla menšina a byli hůře vyzbrojeni a nevycvičeni, ale objevil se syndrom bojovníka, který nemá kam ustoupit, jeden každý z cestujících se rval jako tygr a ubránili se. Pak se všichni vysílili a prám se houpal na vlnách s nehybnými postavami vyhladovělých a zesláblých lidí.

Doprovázela jej příšerná eskorta plovoucích mrtvol, které jakoby se nechtěly odloučit od živých. Sžíravý hlad…palčivá žízeň, kterou nelze snést… ubožáci pijí vlastní moč, pijí slanou vodu ale ta jejich stav zhoršuje, dáví pak v prudkých křečích žaludku. Žvýkají kusy látky… špinavou kůži… chladí si dásně tak, že cucají kousky mosazi.

Otvírají se jim rány a boláky a nárazy vln zvyšují jejich muka. Muselo se stát to, co se stalo, nesuďme je prosím. Rozřezali jednoho mrtvého a jeho maso usušili na improvizovaném stěžni, aby ztratilo lidské kontury. Stejně jim z toho bylo jen více zle.

Posledních patnáct z původních sto padesáti lidí leželo a bezmocně umíralo na houpajícím se prámu. Najednou někdo chraptivě zavřeštěl: LOĎ!!! Ostatní to zprvu brali chladně, halucinace totiž sužovaly mnohé z nich. Ale toto přelud nebyl. Nešťastníky objevila briga Argus. Všichni zoufale křičeli a volali a šíleli děsem že je posádka nechá jejich osudu, ale i přes vážné nebezpečí mělčin a útesů Argus statečně manévrovala, aby se k prámu dostala. Zkušení námořníci plakali, když viděli lidské trosky na prámu. Opatrně je přenesli na palubu, dali jim pít a lodní lékař měl s nimi spoustu práce.

Na fregatě Medusa zůstalo třicet lidí, kteří se odmítli nalodit a čekali na záchrannou výpravu. Pokusili se Medusu uvolnit kotvou, kterou zaryli do dna a vratidlem loď přitahovali. Pohnuli s ní ale jen o 200 metrů, potřebných však bylo ještě 400 až 600. K Meduse dorazil záchranný škuner a jeho posádka se třásla hrůzou, když viděla, že z paluby, cituji: „je pozorují tři příšerní náměsíčníci, kostry potažené pergamenem.“ Jediní tři z třiceti přežili.

Přeživší z prámu Medusy vyprávěli, že měli i myšlenky na sebevraždu skokem do vln ale odradily je zubaté tlamy žraloků, kteří brousili kolem. Jednoho se pokusili ulovit zahnutým bodlem, ale paryba obrovskou silou bodlo narovnala a upláchla. Trosečníci se nevyhnuli nejen kanibalismu ale také shazování raněných, kterým nebylo pomoci, do moře, aby zbylo víc přídělů vína pro živé.

Po záchraně leželi trosečníci dlouho v zanedbané koloniální nemocnici a na následky útrap jich tam umřelo dalších pět. Zbylo jich deset. Ministerstvo námořnictví celý incident a hanebné chování kapitánovo ututlalo a ošklivě útočilo na trosečníka který, vše přežil, uzdravil se a otřesný příběh zveřejnil. Zachránili jej britští koloniální důstojníci, dohlédli na jeho léčbu a postarali se o něho. On už však nemohl dělat práci, na kterou léta studoval a umřel v bídě, chudý stařec, zapomenutý kdesi na periferii Paříže. Byl to doktor Alexander Coréard, kartograf. Odpočívejte v pokoji, ubozí.

Aktualizováno: 31.5.2010 — 18:26

211 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Jůůů, to je miminek (h) tak ať pěkně rostou.
  Díky za zajímavý článek, mě fascinuje (mimo ten celkovej horor) i to, jak se na tu arogantnost toho kapitána postupně nabalí ještě rabující vojáci apod., jak kdyby nestačil ten prvotní průšvih… Bohužel se to v běžném životě občas stává v menší míře podobně.

 2. Gratuluju a přeju mimískům hoooodně zdraví, radosti a zkoumacích schopností a do budoucna maminkám i babičkám pevné nervy a krapítek štěstí(sun)

 3. Zmienka o babätkach mi nejak usla-tak sa pridavam k blahozelaniam,nech sa im tu paci,nech su stastne a babicky tiez

 4. Jen tak kratce v praci nakukuju, co se deje, a ona se vykulila na svet 3 miminka. Vsem moc gratuluju (h) (h) (h) (f) (f) (f) (sun) (sun) (sun).
  At je stesti a laska a mir provazi zivotem. A Xerxova je babicka, a bude rozmazlovat…

  1. Xerxová a rozmazlovat? A slyšelas ji někdy mluvit na vlastní milované zvíře? Tak akční babička možná (rofl)

   1. Mayldo, moc děkuju za vzkaz v naší webové návštěvní knize! (h) Moc mě těší, když jsem slyšela, že se pejskům coursing líbil a že byli večer unavení, ani se nechtěli venčit (chuckle) Je vidět, že nám rostou noví coursingoví talenti! Hadr jsem s sebou pochopitelně měla, a zase odvezla (happy)

 5. Pů, to je skvěle napsaný článek, jako všechny tvé…. Mám ráda vybraná témata, vždy poodkryjí roušku něčeho tajemného a zvláštního. Díky moc za ně!

 6. Nakoukla jsem a co nevidím, dnes se narodily tři zdravé děti a máme další pohodovou babičku (h) .
  Všem přeji jenom to nejlepší (f) (f) (f) .

 7. Vřele gratuluji všem novorozeňatům – tedy tři ve stejný den, to už je opravdu „úroda“ a dokonce bratranec a sestřenice – je to vůbec možné (v USA jsme jen o 7 hod pozadu, takže to stále bylo to pondělí (inlove) (h)

  U nás právě skončila pořádná, asi hodinová bouřka, mlátilo nám to nad hlavou, až blikaly žárovky, ale proud nevypadl. Jenže já trouba dala na dříve čerstvě vymytý sud na dešťovou vodu poklop a tak jsem v tom lijavci s deštníkem vyběhla ho sundat a trnula, aby neprásklo i do mě. Mám ze zdejších bouřek respekt, snad ne přímo strach, ale neběhám v ní tak bezstarostně, jako jsem to dělávala v Evropě. To od té doby, co jsem tu prvně zažila skutečnou jižanskou bouřku, kdy blesky dělí nebesa na polovinu, skrze záclonu vody není vidět a každý rok blesk několik lidí zabije, dokonce i chudáky psy, uvázané „páníky“ řetězem ke stromu do kterého uhodilo. No alespoň je pořádně zalitý záhon, tolik vody bych do hlíny nevcucla i kdybych zeleninu kropila hodinu.

  Teď už zase leze sluníčko a s ním stoupá vlhkost vzduchu. Prohlédla jsem si další dodané fotky – děkuji za tu možnost. Pes Jíra má fotky psů, jednu hezčí než druhou. Jak to dokáže fotit psy v pohybu a ani jednu nerozmazat. To já bych z nich měla jen barevné šmouhy. Třeba Kazan je tam nádherně, na jeho rozevláté hlavě se dají spočítat chlupy. A ditto všichni ostatní psi.

  Renato – když jsem dříve prohlížela tvoje fotky, zapomněla jsem dodat, že se mi moc líbily ty, kde se Víla převtělila v pejsku (rofl) A Dříve-hřívnatec má klobouček, velice podobný tomu, který nosil nejznámější alabámský fotbalový trenér Paul „Bear“ Bryant – ten ho snad sundaval jen před spaním. http://en.wikipedia.org/wiki/Bear_Bryant . Loni jsme o něm v našem divadle v Montgomery viděli hezkou hru.

  No a mám zase dotaz (chuckle) . Může mi někdo popsat, jak probíhá ten coursing? To ho běží jednotliví pejsci na čas, který se pak hodnotí? Jestli ano, jak se těm ostatním zůčastněným daří udržet ty jejich závodníky v klidu, aby nevypálili za tím právě soutěžícím? A na několika Jírových fotkách běží pejsků více, dva dokonce s čísly – to pak byla i společná honba za střapcem ? Já jsem totiž nikdy žádný coursing neviděla živě, a tak se jen z fotek dohadji, jak to vlastně probíhá.

  1. Uf, Maričko, já jako bezpsí určitě nejsem ten pravej, ale jestli se neozve nikdo lepší, tak slibuju, že ti to napíšu (chuckle) . Jdu hledat Psa Jíru (y)

  2. Coursing se neběhá na čas, hodnotí se několik základních kritérií jako rychlost (stejnoměrná), obratnost, odolnost – http://forum.hadopasi.org/viewtopic.php?t=1637
   Ostatní mají povinně psy na vodítku a pokud je pes pološílený touhou vyběhnout, odcházejí s ním mimo dohled 🙂 Párové nebo skupinové běhy – tam se hodnotí i spolupráce psů – tedy jestli si dokážou v zatáčce „nadběhnout“ atd.

   1. Večer mě z toho natěšenýho (eventuálně zoufalýho 😉 ) štěkotu pěkně bolela hlava (chuckle)

   2. Ano, jsou lidé, kteří svého psa odvedou až do pohádkového lesa, ale on stejně zdrhne do coursingového prostoru. A jsou psi, kteří si na začátku hromadného focení uvědomí, že se běží coursing, strhnou paničku k zemi a zblázní všechny psy. A v minulosti dokázali dokonce strhnout paničku se svahu dolu, napůl jí urvat prst, pak se vyškubnout a ukrást nebohému boxerovi kořist – igelitový střapec. (wasntme)
    Anka je fakt děsná. (h)

    1. Ale no tak- je hrozně nadšená, to je to správné hodnocení. Měla by ses, Vave, s tím ubohým psíčkem věnovat coursingu ve veškerém volném čase- to je určitě Ančin názor 🙂 Borůvce došlo až za půlkou prvního kola, že ostatní psi si tu srandu užívají taky, a začala pro změnu ječet (to už tu dlouho nebylo, naposledy asi desetkrát předtím, když se jí rozešla smečka a ona nemohla napočítat do čtyř). Výcvikářka si s tím jejím vřískotem moc neví rady (prý je prostě nešťastná) a Lucíšek radila trénovat a odměňovat, ale že to bude běh na dlouhou trať. Chápu, že zanu bolela hlava. (sweat)

     1. Matyldo, to fakt nebyla stížnost, hrozně jsem si to užívala a chvílema jsem málem štěkala s nima (clap)

  3. No, na čas rozhodně ne, jinak by nebylo možné, aby vyhrála prťavá kavalírka před borderkou a irským setrem (rofl) Hodnotí se rychlost neměřená, kdy pes se má držet blízko kořisti a běžet nízko nad zemí, obratnost, inteligence (aby se nepřerazil), úsilí při pronásledování- něco jsem asi zapomněla.

  4. Pes Jíra má tak dobré fotky anžto je profesionál. Kdybys měla tahat to jeho fotonádobíčko, upadly by ti ruce. Občas se vyskytne ve velmi směšné situaci – pes se přestane zajímat o střapec a zajímá se o Jíru (lze vidět na Jakkelových fotkách).

   1. A Jakkelovy fotky ještě nejsou vyvěšené na webu, viděli jsme je promítnuté aktuálně v Termitu.

 8. :-bd O. T. Dnes k nám, prostřednictvím LA, dorazil krásný Zvířetnický kalendář. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho tvorbě. .:-bd

 9. ;;) R O Z V E R N Í Č E K . ;;)

  .(*) Malý chlapeček se ptá maminky: „Je to pravda, že nám naši malou Zuzanku seslalo samo nebe?“ „Samozřejmě. A proč se ptáš?“ „Že si asi v nebi docela dost oddychli, viď?“ .(*)

  ~o) Vinšuju všem hezký večer a dětem klidnou budoucnost. ~o)

 10. Já to tušila, že mám ještě počkat 🙂 Gratuluji všem novopečeným maminkám i babičkám k přírůstkům (f)

 11. chicht – s miminky se roztrhnul pytel (inlove) Náš Vilém dostal dneska na druhé straně světa sestřenici. Hanko, máš novou spoluobčanku (inlove) Už se smetánků bude příště pašovat víc (rofl)

  1. Takže s Týnou nakonec celkem tři?
   Velice gratuluji k Vimémovi, ať rychle roste a dožene váhu. Ať je to kluk jako buk a hlavně hodně štěstíčka do života. (h) (h) (h) (h) (h) (h) A jeho americké sestřence přeji to samé, ať je v životě šťastná. (h) (h) (h)

  2. No jo, ona je to fakt spoluobcanka, neb se tady narodila. To je takovy bonus. Zivot je dlouhy a jeden nikdy nevi, kdy se mu ten druhy pas shodi. (y)

   1. jo jo – oba rodiče z Liberce, ale ona i starší ségra mají už pasy dva… Člověk nikdy neví… (inlove)

 12. Teda Pu/neviem najst u s krouzkem/je to fantasticky clanok,stalo by za to venovat sa i dalsim takymto katastrofam-neskusis?detatka-holatka maju sice svoj den-ale nech citaju,aby videli,co ich caka vo svete dospelych.

  1. Děkuju za uznání verenko, ale raději ne, to by bylo o nervy. Navigare necesse est, ale za jakou cenu kolikrát. ;( Já budu časem pokračovat ve svých „záhadách“, tohle bylo jen malé vybočení.

 13. To je dnes krásný úrodný den! Přeju všechno nejlepší do života dvěma čerstvým blíženečkům Vilíkovi a Stelince a hodně radosti s mimísky babičce Xerxové a mamince Týně! Pěkně se rozrůstáme, tak na příští coursing už s mrňaty, ano?
  Průběžně prohlížím fotky z letošního coursingu, kochám se, zjišťuji, co všechno mi uniklo – a děkuji pilným fotografům. Já nemám téměř nic, jen foťák s porouchaným zoomem. A když kouknu z okna, jak je dnes i včera bylo hnusně, pak snad opravdu někdo tam nahoře má Zvířetníky rád! 🙂

 14. Nějak nic nestíhám, jen bleskově: gratuluji k mimiskům, ať se jim daří a dělají všem jen radost.
  Pár fotek jsem hodila na rajče, něco fotil Jarda, něco já, je to spíš dokument než pěkná fotka. Ještě přidám „neděli“. Všechny moc zdravím a víkend byl báječný!
  Fotky jsou http://asteris.rajce.idnes.cz/Coursing_2010_-_patek/

  1. Milá Asteris, mohla bys mi, prosím, poslat fotku P1190807 v plné velikosti mailem? Dík.

 15. OT – něco veselejšího. Kdo to tuhle říkal, že by si byl býval nejraději vzal Poopíše?

  Hlásím, že kůtě je pravděpodobně kočička, zatím ji nejsme schopní vymyslet jméno, neb je to „paní Poopíšová“. Voprsklá, akční a srandovní. Právě před chvílí jsem dostala sprďáka, neb jsem si dovolila ji sundat z klábosnice. Vypadá to, že srst bude o něco delší, má krásně huňatej ocásek a v černých skvrnách jednotlivé bílé chlupy. Má pěšinku, černou čepičku, která jde na obličejíku až přes oči, černý záda a černý ocásek.

 16. Moc gratuluji oběma miminkům a hlavně jejich maminkám (h) at se mají navzájem jen dobře a pohodově (rose1)

 17. Medúza je síla, mám rozečteno, to by chtělo vidět film.
  Chca nechca, napadá mě u toho opět, jak je to lidstvo malé ve své velikosti,
  postradatelné, a lehce zničitelné … a pořád si bude vyskakovat …

  Prohlížím fotky z termita, a záávidím, fakt že jo ;(
  ale jsou tam sem tam vidět „naše“ džbány, tak aspoň to potěší .. (u)

  1. Majko, když už jsme se tu potkali… hlásím, že vaši „kočičí dózu“ – nejenže je s kočičí hlavou, ale původně měla sloužit na kočičí granule 😀 – zabavily dcerenky na sušené ovoce. A tak místo granulek v ní bydlí třešně a banánové čipsy a křížaly a ananas… A návštěvy z ní ujídají oříšky a sušenky k čaji. Tuchám, že budeme časem potřebovat ještě jednu…

   1. Stačí zavelet (d)
    já četla, že z ní ujídají kočičí granule (cat)
    ačkoliv, znám pár lidí, co to chroustají í běžně …

    1. My to, prosím, máme naopak – nám kočkouři chodí na sušenky… Hlavně jedna kočenka jménem Célina 🙂

 18. Milý Pů, moc se omlouvám, život v jednom běhu mi prostě nesvědčí. (sweat) Měla jsem přímo v seznamu napsané osmého a… dala jsem to o týden dřív – na den dětí! Zrovna příběh o strašlivých důsledcích lidské blbosti. Promiň milý Pů! (f)
  Jinak moc blahopřeju maminkám i miminkům a zase utíkám! 🙂

  1. Jé – mlhoviny Srdce a Duše – tak ty jsou pro dnešní den jako stvořené! Pro Vilímka a pro Stellinku-Svatavičku.

 19. Gratuluji maminkám k miminkům a přeju všem hlavně zdraví! (rose1)
  LA: nedělej si prosím starosti s kužely – pro příští rok se o coursing stejně asi postarají profíci. Jo a jsi moc šikovná – uháčkovat tolik deček! (y)

  1. A já si říkala, kdo to, propána, dělal. Obdivuju. (y) (f)
   A Pů, sice ten příběh zhruba znám, ale tolik podrobností a tak dobře shrnuté – díky.

  2. Kdyby byl zájem jak o kužely, tak o značky, seženu, to není problém. Pracuji ve firmě, která dělá mimo jiného i dopravní značení, takže mám přístup.

   Díky za pochvalu. A už jsem začala s přípravou na příští rok (pokud to vyjde), ale neprozradím, oč jde.

 20. (rose1) Velká gratulace všem novopečeným maminkám i jejich ratolestem! (h)
  A hlásím, že jsem si byla podrbkat v karanténě Zrzečka! Byl hodně nemocný, pořád se ještě léčí, při té příležitosti ho vykastrovali, když už byl v narkóze, ale ven z klece ještě nesmí, už už se sice zdálo, že vše je OK, ale dostal nějakou nádchu tím, jak měl oslabený organismus! Teď potřebuje zesílit a plně se uzdravit, dopčíkat a dobrat ATB a pak z něj bude krásný červenorezavý kocourek! (cat) Dneska už se tolik mazlící ruky nebál, dokonce „hodil zádička“, jako to dělá Kocourek, tlapičky nahoru a vrněl jak motorek než mu došlo, že to nechal zajít moc daleko a honem se zase vrátil do polohy na bříšku v pelíšku. Je v té kleci smutňoučký, není divu, ale bude z něj určitě mazel. Po tom, co si prožil, si zaslouží lásku a domov! (inlove)

   1. Už to tak vypadá!!!!! Je krásný, ale moc toho má za sebou! Zaslouží si, aby ho někdo měl rád! Jen nevím, jak to proběhne doma!

    1. KáMo – však oni si to kočkourci vyříkají – já myslím, že nakonec to dopadne dobře. Jenom se podívej, jaké problémy byly i Bětuláskové – a než se rok s rokem sešel, jsou hezká velká kočičí rodinka (nod) (nod) . Budu na vás myslet – teď jenom, aby zrzounek nabral zdraví a sílu a byl co nejdříve fit. (h)

     1. No já vím, jenže se jim mohla víc věnovat, na rozdíl ode mne, pozorovat je a nějak „rovnat“, jestli se to tak dá nazvat, to já nebudu stíhat, jsem pořád pryč………… chjo, je to dilema. Na jednu stranu chci, aby Kocourek měl kámoše a nemusel být celé dny doma sám, když jsem v práci, na druhé straně to pro žárlivého jedináčka bude šok! Ale možná to taky k něčemu bude dobré! Jak já pořád o všem uvažuju, tak jsem se už rozhodla a zrzeček Zikmund je tak krásný, milý a životem otlučený, že mu chci dát to nejlepší, aniž bych ovšem toho svého závisláka prvního nějak chtěla šidit! Dvě ruce hladicí mám, dvě misky taky, třetí záchůdek dokoupím, postel je široká dost, šplhadlo jsem pořizovala už pro 2 kocouří osoby a přepravky mám taky 2, tak pak už to bude jen a jen na nich, jak se porovnají, já je hodlám mít oba stejně ráda. Nebudu preferovat nováčka, na úkor Kocourka, ale také Kocourek nesmí být tak rozmazlený, jako je teď. Bude to hoňka, ale snad to zvládnu! Já i oni!

      1. Určitě to všechno společně zvladnete, Kocourek určitě pochopí, že je fajn mít kamaráda

  1. jéé – krásný fotky jako vždycky, koukám, jak to všem pěkně běhalo (y) (y) (y) (y)
   a Kazáááán běžeeel!! (y) (y) (y)

  2. Lucíšku, fotky jsou pěkné, ale nevím kdo za mě bude žehlit? Díky fotkám z Doks jsem se dostala na tvé stránky a hodina není žádná jednotka času. Tvoje smečka je hodně dobrá a kolie jsou moje krevní skupina. /naše/

    1. Lucíšku, tak tedy žehlit nemusíš, omlouvám se nemám dobrou mozkovou instalaci nedocvaklo mi. Ještě to všechno neznám ač jsem čtoucí již dlouho. Nedala jsem si to všechno dohromady. Tvoji pejsci jsou kouzelní, jsou to takoví plyšáčci.
     Za to mám dneska 15, 16 18 asi abych četla pořádně

  3. Díky za oznámení fotek – a fotky jsou super. Stejnak by coursing měli běhat jenom hóóódně chlupatí psi – ti vypadají v běhu úžasně. Ehm – a všimněte si i jedné malé kníračky P+S – ta běžela!

   A Kazan – Kazan na jedné fotce má lidský obličej! Byl krásný a jedinečný – a myslím, že si to užíval.

   1. Přihřeju si taky polívčičku- při běhu má málokterý pes dekorativnější uši než kavalír (rofl)

    1. Všichni psi jsou při běhu krásný (h) .
     A Psa Jíru nemá smysli komentovat – on je prostě jiná maštal (y) . Bylo skvělý ho na coursingy získat (handshake)

    2. přihřívám polívčičku s Matyldou. Jinak gratuluji miminkům, maminkám a babičce…
     (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)

 21. POZOR POZOR – HLÁSÁNÍ OD TÝNY (poslala sms a prosí o zveřejnění):

  Dnes v přesně v poledne se nám narodila STELLA SVATAVA, 49 cm, 3,4 kg, zdravá a pořádku. (h)

  Nahlásila jsem Týně Viléma a Týna napsala, že gratuluje k Vilémovi a přeje všechno nej.
  (h) (f) (h) (f) (h)

  Páááááni, miminkový plán na první pololetí je splněn! Máme celkem sedm miminek, čtyři chlapečky a tři holčičky. (sun) (h) (sun) To je krása! (f)

  1. jé – to je krása (inlove) prostě 1.červen je svátek dětí (h) , gratuluju týně k druhé slečně (f)

   1. Tak ještě jednu gratulaci velikou (rose1) Hvězdička tu nikde není, ale Stella bude jistě tou nejjiskřivější hvězdičkou pro všechny kolem sebe… (rose1)

    1. pozor pozor – jedna Zvířetníková Stella tu už je – u Kocourové!!!

     Týno, i tobě velkou gratulaci k miminku (h)

     Počasí je sice hnusné, ale ten první červen se opravdu vydařil (h) (h)

  2. (hug) (sun) (f) (h) (f) (sun) (hug)
   Sláva, sláva, všem miminkům a maminkám zdraví zdraví zdraví!
   A hlavně, ať se mrňatům na světě líbí a ať ten svět je taky trochu k světu!

  3. Připojuji se k předešlým a přeji hodně zdravíčka mamince i oběma malým slečnám i tatínkovi aby to přežil v přijatelném stavu

  4. Hlásím návrat na rodné stránky Zvířetníku. Snad už budou fungovat i v mém PC.

   (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)
   Vítejte děťátka na světě. Ať se Vám dobře daří, jste silná a zdravá. A maminkám a tatínkům blahopřeji.
   (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)

  5. Jéje – Stella Svatava – to je přece krásné jméno pro holčičku. Tak ať jsou jí hvězdy nakloněny – ať je zdravá a veselá a ať na ni čeká velké štěstí. (*) (f) (*) .
   A mamince přeju taky zdraví a těším se na fotky holčiček.

   1. Konečně jsem to našla – tak Týna už má taky splněno (inlove) . Přeju malý hvězdičce parádní start – s takovou mámou to půjde samo (y) .

  6. Gratuluji Týně j Hvězdičce. Ať jasně plápolá na obloze k radosti celé své rodiny (h) (rose1) (h) (rose1)

 22. (inlove) Tak ne horor (i když včera večer to tak chvilku vypadalo…), ale hezká zpráva

  náš Vilém je na světě – je to mimíšek malinký (poslední týdny nedostával moc „jíst“ (shake) ) má 2080 g a 46 cm. Na to, že je skoro plně donošený (11 dní do termínu), nic moc (h) Ale zdá se, že je vše o.k. a ta kila prý rychle dohoní.

  Moc děkuji Dalmi, že mě držela poslední týdny a krmila správnými informacemi – už vím, co je to růstová retardace… a že mi pomohla ustát i ten včerejší večer (chicht – po více jak týdenním pobytu v nemocnici mlaďasku sprdli, jak to, že ještě tu chudinku týrá uvnitř, že už měl být dávno na světě a že ho ohrožuje na životě…)

  1. Jůůůů Vilímek se narodil. A to nevadí, že je maličký, jenom když je zdravý a v pořádku (a maminka taky). A taky má moc hezké datum narození.

   Tak chlapečkovi posílám (hug) na hraní a mamince (rose1). A dětátku přeji hlavně hodně zdraví a lásky a ať je k němu svět milostivý. (h)

   1. Yga: jsi mi tím medvědem připomněla jiného : najeď si na youtube.cz a vyhledej jméno Pája Junek a od něj si pusť Medvěd Balšój a vydrž se dívat…já u toho řvu smíchy… (wave)

  2. Gratuluju ! (h) (rose1)
   Však on to Vilda dožene, a pak prožene ty doktory, co mu vrčeli na maminku 😉

  3. Uf, tak zaplaťpánbu. Malej, ale šikovnej (inlove) , to dožene (já byla o 30 deka těžší – nedonošená a jak jsem pěkně vyrostla 😛 ).

   Přeju Vilémovi do života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti (h) (f) (h) ! Prima babičku už má (y)

  4. Jéééé, Xexová milá (h) , vítej mezi bábami! (chuckle) Blahopřeju a neboj nic, Vilémek všechno dožene. Podívej na Matýska, byl sice větší než Vilémek, ale taky žádný obr, a teď je z něj pucel, že se ani do foťáku nevejde. 😉
   Jsem Ti chtěla dnes psát dotázek, tak už není třeba. (y) Ale kontrolovala jsem včera Týnu, tak ta ještě „hájí pevnost“ – a tak bude uzavírat plodné první pololetí. 🙂

  5. Uff, to jste měli včera večer veselo (think) . Milá Xerxová, gratuluju převelice! (h) Ať se Vilémovi i mamině daří! Narozky se budou skvěle pamatovat (sun) .

  6. Jen jsem jedním očkem nakoukl – a taková novina! Tak ať se daří oběma, a vůbec všem, kdo Vilíka s láskou a napětím očekávali a na světě přivítali (rose1)

  7. Gratulujeme, Vilík to rychle dohoní… Datum narození na MDD si podělí s mušketýrem- dobře se to pamatuje (h) (rose1) (f) (sun)

  8. Xerxová, qraruluju k bábinkovství, Vilíku, vítej na tomto světě (f) (f) (f) (sun)

  9. A další mimísek?? Xerxová gratuluju a taky Vilémovi přeju do života jen samé šťastné dny a zdravíčko a (sun)

   1. Má krásny dátum narodenia chlapíček Vilíček. Tak veľa zdravia a šťastia všetkým čo to spáchali! (f) (f) (f) (h)

  1. jo, chce se mi zvracet a někomu rozflákat kladivem hlavu….
   Prosím, prosím, jestli je spravedlnost, tak ať tomu belgískovi pomůže…

   1. Jestli je spravedlnost, tak páníčkovi strčí končetinu do drtiče nebo něco podobně pěkného. :@

 23. Tohle tedy byl nářez! Ufff… Nedovedu si představit (a ani nechci), co všechno se na voru dělo. Kvůli jednomu blbci.
  Ono bylo takových v historii víc. Matně si vzpomínám, že o přehmatech námořních velitelů vyšla celá knížka. Byl tam třeba admirál, který nařídil dvěma kolonám lodí aby se obrátily o 180° a čela kolon se měla točit směrem k sobě. Jenže vzdálenost kolon byla menší než poloměr otáčení… Jiný admirál zase navedl 6 zbrusu nových torpédoborců na mělčinu protože si špatně vyložil zaměření pozice svých lodí. Asi bych si to měl znovu přečíst.
  Pů, máš moc zajímavé článečky, díky.

  1. Většinou nešlo o jednoho blbce, ale blbců hned skupinu, spojovanou řekněme politickými cíli (loajalitou) bez ohledu na odbornost. Jako dnes 😉 .
   Proto mě děsí lidé loajální. Pokud se neřekne loajální k čemu. Loajalita bez dalšího určení je vlastně bezpáteřnost. Absence vlastního názoru, znalostí, rozumu – a všeho, co přimějě člověka naslouchat a přemýšlet. Velmi nebezpečná vlastnost.

   1. Souhlasím, taky to „nehezké slovíčko“ nemám rád… 🙂 když stojí tak osiřelé a bez kontextu samo o sobě. Ve spojení s rodinou, firmou, státem… to už je někde trochu jinde. Pro tento druh loajality bych nejspíš smysl měl.

 24. Milý Pů, to byla moc hezká ukázka výletu do historie – čtu tvoje úvahy rád a pořád raději… I když mě to nutí připustit, že lidské dějiny netvoří jen hrdinové bez bázně a hany… Ten kapitán, který se zachoval nestandardně až zcela blbě, se jmenoval Hugues Duroy de Chamarey (nebo Chamareys, prameny se nějak nedokázaly shodnout) a stal se velícím kapitánem chvíli před bitvou u Waterloo. Vlny revoluce a napoleonské války vynesly nahoru řadu lidí, kteří na své úkoly následně nestačili… a tohle byl zřejmě jeden z nich. Navíc možná řízený další bandou diletantů, jejichž jedinou námořní kvalifikací byla loyalita k novému králi Francie. Kdyby to bylo v „mírových“ časech, byl by postaven mimo službu a nepochybně souzen, pokud zůstal naživu alespoň jeden z pozůstalých, který by mohl svědčit. Ale v té době, za Ludvíka XVIII…

  1. Já čtu takovéto historie velmi ráda. Dokazuje mi to
   1. že mezi lidmi jsou pořád stejná hovada, neschpná a sobecká. Jen projevy a škody jsou různé
   2. v turbulentních dobách se podobné existence mohou dostrat velmi vysoko a napáchat poměrně značné škody. Pak není „politická vůle“ viníky potrestat.
   3. společnost má určitý ozdravný potenciál, takže nakonec se střídají doby turbulentní s dobami řekněme klidnějšími, kde se obecně společenské škody částečně napraví (ovšem škody konkrétním lidem již ne)
   Takže nic nového pod sluncem. Ostatně dá se jít i hlouběji do historie a podobné situace se tam najdou také. Jen čím starší historie, tím nejasnější informace. V podstatě mě to uklidňuje – dnešní doba není nijak výjimečná. Nebo možná je. Na takovéto prů… se přije dříve a dokonce si to někdy (občas, vzácně) viníci odskáčou. Jak se dnes říká „poselství této zprávy“ považuji za spíše pozitivní, jakkoliv je to hrozné.

   1. 🙂 Díky za odkazy, aido – takže si odseděl tři roky. No, musím přiznat, že to je víc, něž jsem doufal, když jsem psal svou poznámku nahoře…

    1. A stejná omluva jako aida – Pů, neber to, prosím, jako „montáž do řemesla“, ale námořní dějiny já prosím rád… Už tu nejsem…

     1. Nezlobím se ani na jednoho, od toho tu je diskuse, která je velmi užitečná, často když si ji člověk pak přečte, tak jakoby přečetl další článek. Takže jen do toho. (y) 🙂

 25. Milý Pů, četla jsem to při snídani ráno (v půl šesté) a vyděsilo mě to na celé dopoledne. Myslím, že tohle spadne do mé sbírky ničivých nočních můr, které se podivně vynořují za úplňkových a blízkoúplňkových nocí. Když je vůdce debil, nikdy to nemůže dopadnout dobře.

  1. Já takhle těžko rozdýchával Anglického pacienta. Představa té ženy v jeskyni bez možnosti pohybu…

 26. Moc zajímavé a stále aktuální, neboť i u nás suchozemců jsou tací, co dokáží hodit člověka bez milosti přes palubu…

  A jen krátce děkuji všem, kteří se podíleli na Setkání organizačně i svou osobní účastí – byli jste všichni prostě skvělí! (h)

 27. Bylo by asi taky ode mně přístojné, abych uvedl pramen informací, protože tato událost je velmi málo známá…jsou to knihy Naufrage De La Fregate La Meduse. Autoři: Henri Savigny a Alexandre Corréard
  a Narrative of a Voyage To Senegal in 1816. Autoři titíž + Charlotte Dard a komentáře k obrazům Theodora Gericaulta.

 28. Blbec nadělá škodu na každém místě, ale na vedoucí pozici je to s mnohem horším dopadem. Jenže v tomhle svět nepředěláme. (swear)

 29. Huhu, milý Pů (inlove) , tohle je hrozný příběh, ať je ten správný mezinárodní den nebo ne. Moc ráda čtu Tvé Rozhledníky, něco znám alespoň matně, ale mnohé je pro mě novinkou. Díky!

  Bohorovnost „těch nahoře“ je nepochopitelná a ještě nepochopitelnější je, že jim často projde. To bylo, je a nejspíš i bude. 🙁

  Přeju všem krásný den! (h)

 30. Ufff, blbci na vedoucích pozicích … Dneska už zaplaťpánbu většinou nejde o život, „jen“ o majetek, zdraví, budoucnost. Doufejme, že ti, co vzešli z víkendových voleb jich mají mezi sebou jen hodně málo (cz) .
  Taky je tu hnusně, zatím teda neprší, ale zima jak na Mácháči v noci 😀

  Znova připomínám Pražení s Mílou Švehlovou 17. června – informace na Hadech (d) (beer) … no, možná spíš (coffee)

     1. Však si mě tam Bubák šteloval tak dlouho, že nám skupina kráčející na Bezděz stihla utéct. Doběhli jsme je až u skřetů.

 31. Je to jedna z mnoha tristních historií, která ukazuje, že blbci byli, jsou a budou. A důkaz, že kompetentnost ministerských úředníků se za ta leta příliš nevyvinula.

 32. Milý Pů,
  tak to je opravdu další tvůj klenot. Mám rada tvé články, protože mají vždycky hlavu a patu a člověk se dozví buď úplně něco nového nebo se poodhrne rouška nad něčím dávno zapadlým v paměti.

  Tady vlastně není co komentovat – drobek minulosti, bohužel ne té slavné. Jak to dopadlo s kapitánem? – předpokládám, že dožil v klidu a míru na nějaké „trafice“ – takže historie se stále opakuje. Ach jo.

  1. Nevím, neměl jsem sílu po tom pátrat, protože bych se nejspíš dozvěděl právě toto.

 33. Ahoj všem. Moc ráda si přečtu dnešní článek a i další, které jsem nestihla, ale později. Doma máme vše pod igelity, sbíječky vesele sbíjejí, včera v našem bytě a dnes znovu. Dvakrát nám projeli elektrické kabely, dnes musí přijít elektrikář. V celém domě se dělají rozvody topení a montují nová topná tělesa. Zvířátka jsou odvezena na chatu, včera se moc báli a svorně se mačkali na posteli všichni tři.
  Všude je binec, prach, úplně vše pod igelitama, večer jsme seděli s Velkým Blážou jen na části kuchyňské lavice uprostřed kuchyně a povídali si, pak odklopili igelit na posteli, a šli spát :))
  Malý Bláža je na chatě se zvířátky, ráno mi volal, že měl Krejg průjem a upustil ho v koupelně na rohožku. Ach jo. Moc děkuju za super víkend, byli jste všichni úžasní, jsem ráda, že vše probíhalo v rámci možností dobře a že se nikomu nic nestalo.

  1. Jo a všechno nejlepší všem dětem k svátku i těm, co se cítí být dětmi! (dance) (toivo) (^) (sun)

  2. No vidíš, milá Blážo (inlove) , jak maličko stačí k přežití. (wasntme) Možná kdyby měl člověk byt v igelitu, nemusel by ani tak moc uklízet, prostě by se jednou dvakrát do roka igelity vyměnily a bylo by. 😉

   (chuckle) Promiň mi ten zvrácený smysl pro humor, prosím, ale představa Tvého rozvrtaného bytu je tak děsivá, že fakt už asi zbývá jen černý humor. (whew) A doufám, že mistr Krejg už je v pořádku. (h)

  3. Vydrž!!! Tohle je děsné, zažila jsem si něco podobného na vlastní kůži doma (když se sekaly stoupačky a odpady a předělával tudíž celý byt), ale hlavně v kanceláři: celkem 5x za dobu, co tu jsme, nám majitel nechal rozkopat všechny prostory. Jednou to byla voda, pak odpady, pak topení, pak elektrika a znovu další voda. Znamenalo to vyklidit úplně celé zázemí – dílnu, servis, sklady…………. uklidit a zase nastěhovat! Pokaždé jsem se ptala, jestli už končí nebo jestli nás rozkopou znovu. Pokaždé odpověděl, že už je to poslední akce a bác, příští rok se kopalo znovu a něco jiného! Nemít důvody, proč jsem s firmou zrovna v tomto domě, tak se už dávno stěhuju! To, co jsme si tu užili se nedá popsat! Sakra! Už je nějak podezřele dlouho klid!!!!! (chuckle)

  4. My před měsícem měnili okna v celém patře (kromě vikýřů) a pak se tam malovalo, takže si umím představit pohromu. Co se týče Krejga, vem si to z té lepší stránky: lepší rohožka než koberec. 😉 Jinak drbu a držím tlapky, aby bylo brzy po všem.

   OT – Jestli to o těch kuželech navíc, aby nevypadával střapec z kladky, bylo myšleno vážně, stačí říct. Nemůžu předem slíbit, že se mi to podaří zařídit jako sponzorský dar (nevím, jak to zaonačit, aby to na smlouvě nevypadalo podivně a bez smlouvy by to asi byli jen staré), ale myslím, že by to mohlo jít za cenu od výrobce (máme množstevní slevy). Totéž pokud by byl zájem o šipky, aby byla cesta příště viditelně značená.

  5. Blážo, přestaveb a dostaveb za provozu domácnosti máme za sebou několik – topení, okna, elektrika (alespoň ta se dělá po částech – bo si ji dělám sám). Je to děs běs, ale neboj, bude to zase OK.
   A kdybych byl na místě Juniora, MLP by mi určitě nadala, že je to moje vina, protože jsem moc tvrdě spal. 😀

 34. Poslouchat rozkazy je někdy zavádějící…taková bitva u Isandlwany 22.1.1879, je toho také důkazem….. (y)

  1. Tam to bylo spíš o podcenění počtu vojáků nepřítele. Britové měli vůbec v té oblasti veliké potíže, pozdější války proti republice Transvaal a Oranžskému Svobodnému státu byly také nesmírně těžké a Britové se prosadili nakonec také díky ohromné početní a materiální převaze. Myslím že dokonce z té doby pochází vynález koncentračního táboru.

   1. koncentrační tábor vznikl podle mne dřív, v Americe za Občanské války, po této válce byl Henry Wirtz správce-velitel, nejznámější a nejstrašnější věznice Konfederace – Andersonville (Georgia) kam umístili vojáky Unie, po bitvě o Cold Harbor, odsouzen k trestu smrti, jako válečný zločinec. Ze 40.000 umístěných vojáků Unie, jich 14.000 toto vězení nepřežilo.

    1. Díky, to jsem nevěděl. O válce Severu proti Jihu toho moc nevím a hle jak i Američané dokážou být bestie k sobě navzájem.

     1. on ten Wirtz byl Švýcar….jestli budeš chtít Andersonville jako film, pošlu ti ho, toho správce hraje Jan Tříska….

      1. Dobře, ale jistě na to nebyl sám, stejně jako za to co se dělo v nacistických lágrech nemohli jen jejich velitelé. Chtěl jsem tím říct že všichni jsme holt jenom lidi a člověk umí být ta nejstrašnější bestie, když chce. ;(

       1. Oni jich soudili víc, ale jeho oběsili…tuším, že to bylo zdůvodněno tím, ž eon jako správce-vellitel,tomu mohl zabránit….

 35. 7, no neber to!
  Článok veľmi zaujímavý, takých blbcov ako ten kapitán bolo a žiaľ aj je dosť a dosť, len sa o mnohom nevie.
  Aj u vás je taká zima? Furt (rain) , to už je na nervy!

 36. Velmi se omlouvám za tento lapsus, zmiňovaný Den je až příští úterý. Dnes je mezinárodní den úplně jiný, u jehož příležitosti bych byl napsal nejspíš něco zcela jiného. Nějak jsme se s Dede špatně domluvili, prosím o shovívavost.

 37. Hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Medvídku Pů, je známou věcí, že hajzlové byli jsou a budou… Tak ať jich potkáváme co nejméně (wave)

 38. Teda Pu, ze ty si ale umis vybrat tema. To prosim te neber jako kritiku – naopak; je to strasne zajimave, tragicke a dokazuje, ze kdyz das vola do vedouci pozice, tak to ne vzdycky dopadne dobre. Ja ty tvoje veci ctu vzdycky se zatajenym dechem a pak na ne v noci myslim – vetsinou ctu dalsi den jeste kolem vecera pred tim, protoze jak Dede clanky otaci o pulnoci, tak mam teprve 6 vecer.

  1. Dát vola za vedoucího dopadne vždy špatně, jen jde o to, jak moc tragicky. Podnik přijde o peníze, prestiž nebo kvalitu, ale nejde o život. Takto vypjaté situace jsou dramatičtější.
   A poučení? Nepíšu morální, protože je poučení obvykle nemorální nebo lépe řečeno demoralizující. Vůl, který vše zavinil, jim ještě zamává kloboukem.

 39. Milý Pů, tak tohle je úžasně zajímavé čtení a k tomu ten obraz hrůzy. co ti lidé museli prožít. Mám takový dojem, že jsem tenhle obraz už někdy někde viděla, ale tehdy mě vůbec nenapadlo, že je založen na pravdě. Při mé, často až nežádoucí představivosti vidím tu katastrofu před očima. Mockrát děkuji za detailní vyprávění.

  A ještě k fotkám ze setkání. Doprohlédla jsem si ty přidané a znovu jsem žasla nad tím, jak skvěle se všichni ti psi (velcí i malí) mezi sebou snášeli, klidní byli i mezi cizími, takže chápu, že malý Rysík byl z nich u vytržení (máš krásného okatého klučíka Karakal)

  A ještě jeden dotaz k fotkácm od Jilči. Na jedné tam Boxíková předává Dede krásný obraz s portréty Kazana a Daníka. To maloval někdo ze Zvířetníků???(mmch – myslím, že v téhle sadě je ten krásný „portrét“ Kazana ležícího u lavice). Já prostě nestačím žasnout nad těmi talenty, které tu mezi vámi jsou. Včera jsem se ptala na medvídky a hodná Vave hned přidala jejich fotky. A tam vyšlo najevo, že kromě medvídků jste piškvorkovaly ještě další deky, hračky pro mimísky a já nevím co ještě, co ani není veřejně zdokumentováno. Dámy – vy snad máte někde na čele skryté třetí oko (jako pohádkový obr), které bdí a vy šije i během nočního spánku, zatímco dvě oči spí – to se prostě nedá jinak zvládnout, i když (ale ne na vše) používáte šicí stroje (whew)

  1. (chuckle) Ja jsem jak Maricky sekundant, ale taky se neprestavam divit, co vsechno Zviretnikove damy zvladnou. Jste dobre. (y)

 40. Brr. Něčí určitě. Nebo ho třeba naopak potřebovali někam dost daleko přemístit. Dobrou noc. B.

  1. Dobré ráno přeji všem a hezký den,
   nemusel to být až tak příbuzný, stačily – ostatně jako dnes – konexe založené na čemkoli. A nebyl zdaleka sám, kdo zavinil hroznou smrt mnoha nevinných – námořní historie se přímo kroutí nad množstvím nekompetentních velitelů. Ostatně nejen ona

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN