HISTORIE: Vzpomínky na léta padesátá

Není to veselé čtení, ale je to kus historie. Upravila jsem pro Náš zvířetník kousek Terčiny gymnaziální seminární práce. V této části vzpomíná pamětník (pro naše účely Petřík S.) na konec sedláků na Vrbici. Jenom trošku zasvětím do problematiky – pro vstup do JZD se začalo agitovat již koncem čtyřicátých roků minulého století, leč s nevalným úspěchem.

Lidé spjatí s přírodou měli svůj mozek a dovedli si hravě spočítat, že to, co je společné, je vlastně ničí a co je ničí, o to se nikdo nestará. Časem začali soudruzi přitvrzovat a přitvrzovat a zlomem se stal rok 1958 – červen. A právě tento čas nás zajímá – jak o něm mluví Petřík S.; kurzívou jsou doplněny vzpomínky mé mamky. Tož vraťme se o půl století zpátky. 

Rodina S. bydlela v „dědině“, tedy v části obce, kde žili převážně sedláci. Patřila na Vrbici mezi dva největší sedlácké rody – velikost jejich polností byla 10 hektarů. Z toho je jasné, že žádní závratní boháči ve vesnici nežili, protože, jak Petřík podotkl, tolik pozemků na Vysočině měli domkaři. Dá se říct, že sedlák na Vrbici byl ten, kdo vlastnil víc jak 5 hektarů půdy. Dále sedlák se poznal podle toho, že měl v zápřahu aspoň jednoho koně – Petřík říkal, že v „dědině“ před vynuceným vstupem do kolchozu bylo 42 koní.

Pro porovnání – mamčiny rodiče hospodařili na pěti hektarech, z toho tři byly jejich vlastní a dva měli propachtované. Těchto pět hektarů obdělávali sami a uživili dvě krávy, které byly zdrojem mléka, ale také do zápřahu. Rodiče mého taťky obdělávali pouze 2 hektary, protože jeho tatínek pracoval coby živnostník – byl tesařem. Krávy měli také dvě – byly taťkovou chloubou, protože předběhly i koňské spřežení (;o).

V hospodářství pracovala celá rodina. Jenže Petřík byl nejmladší s velkým věkovým odstupem od sester, a ty už byly z domu, proto si najímali pomocníky – místní méně majetné spoluobčany. Ti pracovali za mzdu a stravu – v rodině S. námezdní dělníci snídali, obědvali i večeřeli. Leč v druhé polovině padesátých let už bylo těžké sehnat čeledína – rozhlas a noviny se o pracovnících v zemědělství vyjadřovaly nehezky, ba přímo hanlivě. Byly snižovány jejich schopnosti i inteligence a jedině dělník v továrně byl plnohodnotným občanem Československa. Lidé raději dojížděli za prací, než by se nechali zaměstnat u místních lidí na poli.

Přesto ti, kdož měli alespoň tolik pole, aby sebe a rodinu uživili, nepředpokládali, že by sedlačení mohlo skončit. Ani mladý Petřík ne, i když mu zemřel otec, ledva skončil školu a maminka byla dlouhodobě nemocná.

Poznámka – každý, kdo vlastnil kousek půdy, musel státu odvádět výsledky své práce. A jak to s těmi státními odvody bylo? Asi takto: stát chtěl po zemědělcích maso, mléko, vajíčka, obilí, okopaniny a taky seno. Avšak plnění všech dávek bylo nad lidské možnosti – když se odvedlo seno a obilí, nebylo čím krmit zvířata, a tudíž se neodvedlo mléko a vajíčka. Když se měl nakrmit dobytek, chybělo seno. Zkrátka to byl takový začarovaný kruh. A když se náhodou povedlo odvést všechno, na další rok se dávka příslušně zvýšila – prostě další nátlak státu na své ubohé občany.

Na otázku, jak to bylo s konečným náborem do JZD v roce 1958, odpověděl Petřík: „K nám šli jako k jedněm z posledních – za prvé náš statek stojí naproti škole, kde bylo náborové středisko, takže věděli, že jim neuteču, a za druhé, byl jsem na hospodářství sám a byl jsem ještě kluk (17 let), takže se mnou žádnou práci neměli, všem bylo jasné, že podepíšu. A pak, když jsem slyšel, že se blíží autobus, zmizel jsem zadem „humnama“ a se stejně starými kluky se zašil k někomu do sklepa, abych měl klid.“

Petřík vyprávěl, jaký nátlak byl na zemědělce vyvíjen. Autobusy a auta s propagátory JZD dorazily na Vrbici v podvečer, kdy se hospodáři vraceli z polí domů – upozorňuji, že to bylo v létě, tedy v období, kdy je práce na poli „od slunka do slunka“. Už příjezd do vesnice byl stresující, protože ve veřejném rozhlase se stále omílalo „vstupte do JZD, vstupte do JZD“. Když si nadření lidé chtěli konečně odpočinout, vecpalo se jim do domu přesvědčovací komando a začal regulérní teror. Vyhrožování celé rodině – rodičům stát vezme důchod, děcka budou vyhozena z práce a nikdo je nezaměstná, odvody se zvýší tak, že nebudou schopni odvádět a proto je možné, že půjdou sedět do arestu coby sabotéři. Kolikrát vydrželi s přesvědčováním i do tří, čtyř hodin do rána – a na druhý den tam byli zas.

V kronice je zápis, že v tomto vypjatém období došlo i na dramatické události. Jak to bylo se střelbou na agitační komisi – zde Petříkovo svědectví:

Petřík se, jako každý večer, sešel s kamarády, a seděli u jednoho z nich v předzahrádce. Slyšeli, že auto s agitátory odjíždí, ale ještě se nechtěli rozejít a posedávali dál. V tom k nim přišel místní příslušník VB „ten poděs z Kobylí, šak víš, Máňo“ (to bylo na mou maminku) a hned si na sešlost posvítil baterkou a začal zhurta. Co tam dělají a jestli neslyšeli střelbu. Kluci zapírali, že nic neslyšeli „ale dobře jsme slyšeli, tam od Ochozí“. Policista je začal šacovat, u jednoho nahmatal v náprsní kapse klíč od sklepa a okamžitě hmátl pro osobní zbraň – snad si myslel, že narazil na atentátníka. Na druhý den byli kluci ještě vyslýcháni ve škole a nebylo to nic příjemného – opravdu měli strach, jak to s nima dopadne.

A co se o střelbě povídalo po vesnici? Jedni říkali, že byl zasažen okresní prokurátor, který v autě jel, jiní, že nebyl nikdo zraněn. Ale všichni se shodli, že to bylo všechno nastrčené. Následně byli zatčeni a odsouzeni největší odpůrci JZD, protože se u nich našli zbraně. Jenže ty viděli „atentátníci“ poprvé v životě (byly nalezeny zastrkané ve dřevech na zadních dvorech, kam se dalo lehce dostat přes humna a chatrné plotky). Po tomto „úspěšném zásahu proti protisocialistickým živlům“ šla už kolektivizace ráz na ráz. Lidé byli zastrašeni a veškerá odvaha k odporu se vytratila.

Horor i v naší rodině – stařeček (mamčin tatínek) byli velkým kamarádem jednoho z těch, jež byli obviněni z přechovávání zbraní, a stařenka byly přesvědčená, že si ho taky odvedou. Co strachu zažili! Ale stařeček měli štěstí, protože náhodou jeho bratranec byl tajemníkem na národním výboru – však mu to i potvrdil „Francku, kdybys nebyl můj bratranec, tak sedíš až zčernáš!“

Jak to vypadalo ve vesnici po upsání se do JZD – co lidi dělali? Na to Petřík odpověděl, že to byl takový divný čas, kdy se jenom čekalo – protože ke kolektivizaci došlo přede žňa, sklidilo se, co bylo zaseto a zasázeno a pole se už neobdělávala. JZD mělo na nich začít hospodařit až od ledna 1959 a lidem už nepatřila – ten rok se ozimy nesely. Mnozí Vrbečáci si našli dočasnou práci v některém podniku – Petřík šel pracovat do cukrovaru do Hodonína. Když ale potřeboval na národním výboru potvrzení na slevovou průkazku na autobus, nikdo neměl odvahu mu ho dát. „To víš, měl rodinu a měl strach, proto se na něj nezlobím,“ řekl o bývalém tajemníkovi MNV – je to dobrý člověk, tento Petřík.

Takže rok 1958 byl Waterloo soukromých zemědělců i na Vrbici. Z celé vesnice zůstal jediný, který se nepoddal – shodou okolností to byl strýčkův tchán – hospodařil na 3 hektarech a choval dvě krávy. Samozřejmě, že jeho život nebyl procházkou růžovým sadem a mocipáni mu dávali zabrat – nejenom zvyšováním dávek, ale třebas taky tím, že mu z ničehož nic vyměnili pole – lepší za horší, bližší za vzdálenější. Přesto se nevzdal a jeho soukromničení skončilo až jeho smrtí.

Když se podívám zpátky, je mi smutno. V tom horkém létě roku 1958 byl zadupán duch malé vesničky na výspě Hanáckého Slovácka. Nikdy se z té rány nevzpamatovala. Je mi to líto.

Aktualizováno: 7.4.2010 — 17:25

187 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. (OT) Poslusne hlasim, ze jsme to na Kachekranu odtancovali, sklidili aplaus a tak vubec. Diky za palecky :-))
  Jinak masky na maskarnim bale skvele (party) a tak vubec. Az budou fotky, tak dodam. (e)

 2. Děkuju všem za ohlasy k článečku a děkuju za vzpomínky. Nejsou hezké, nejsou veselé, ale jsou velice důležité. Jsem přesvědčená, že budoucnost je postavena na minulosti.
  A čest všem těm stařenkám a stařečkům, kteří se po každé ráně zvedli a probíjeli se dál životem – jste moji hrdinové (h)

 3. Teď jsem dočetl – hledím, před očima letí události z mé rodiny, z rodiny mé drahé ženy… úplně rozdělaný. Vybavujou se mi chlubivé vzpomínky starých skalních zuřivých primitivních straníků z padesátých… a to ještě nebylo vůůbec nic proti „zakládání“ kolchozů a sovchozů na tom zbožňovaném východě generaci předtím. Celé vsi šly do transportů na Sibiř, do Střední Asie… a naši komouši hystericky opěvali bájný Stalinův rajský stát.

 4. Ygo a Terezko, opožděně děkuju za pěkný (i když obsahově smutný) článek.
  Jo a ten Borovička si to přece zasloužil, však byl z Kobylí. 😉
  Můj dědeček byl z Brumovic, to je na opačné straně Kobylí od Vás.

  1. Hihi, to je ale náhoda. Dostávali jsme včera u příležitosti výročí firmy dárkové koše, které mj. obsahovaly lahev vína s památeční firemní vinětou – to víno bylo z Kobylí. De facto je to nepřátelské víno, neboť kdo je nepřítel naší YGY (inlove) . je i nepřítelem mým! (punch) 😉

   (americký součet, to je dobrý)

  2. Jůůů – aido, to je teda náhoda.
   Totiž, do školy „do měšťanky“ (t.j. na druhý stupeň) jsme chodili do Kobylí – áčko byli vždycky kobyláci (nejhezčí, nejchytřejší a nejšikovnější), béčko vrbečáci (největší dacaní) a céčko brumovčáci (nejméně nadaní) – v závorkách je hodnocení učitelů. V devítce jsme byly sloučeni – kobyláci zvlášť a vrbečáci s brumovčákama dohromady – tak si vzpomínám na pár jmen Bula, Závršan, Bláhová – jó to je už roků.

   1. No, my jsme po dědečkovi jedni z Bulů. 😉 Ale tam jich je tolik, že jedna z dědečkových sester, tuším, že tetička Veruna (Veronika) se i vdaná jmenovala Bulová, a její manžel nebyl z přízně.
    Byla jsem hodná, 2+3

    1. Nakonec se zjistí, že jsme vlastně všici z jednéj dědiny! Bula… a já žádného neznám. Jak to. A tam je jich neúrekom!

    2. Jé a moje maminka v Brumovicích učila – a krásně vzpomínala na všechny své žáčky – Bula byl taky jeden z nich. 🙂

     1. Myslím, že to byl právě on, co jí vzdorně odpovídal, když vyhrožovala, že všecko, co provádí ve škole, půjde k nim požalovat:“ A nepůjdete, my máme zlého psa a on vás kúsne.“ „Ale půjdu, já mu nic nebudu dělat on mě nekousne“ „Ále, naša sviňa mu taky nic nedělá a kúše ji do boka, tož co by ne vás“

      1. Dědeček byl ročník 1905, byl jeden z nejmladších (z asi 8) sourozenců, tohle musel být někdo z dalších generací, možná ani ne příbuzný.
       Ještě jsem si vzpomněla, že snad i tetička Fanuša (další ze starších dědečkových sester) se po svatbě jmenovala stejně.

    3. Babicka se take pred svatbou jmenovala stejne jak po ni. A taky pry nebyli pribuzni. Ale mozna nebyli. Jen meli oba jmeno po tom potoku co tamtudy tece …

  3. A moje babička pocházela z Boleradic, dodnes tam máme chalupu, je tam krásné, samé vinohrady kolem dokola….

 5. Milá YGO (inlove) , na Tvé články se vždycky moc a moc těším. Ale z toho dnešního je mi hodně smutno – největší hřích komunistů je morální devastace lidí, z té se nevzpamatujeme jen tak, je to cítit všude.
  Terka je úžasná (y) (clap) , že o tom píše ve škole – o takových věcech se stále hodně mlčí, jako by to snad ani nebylo.
  Výborný článek, pravdivý a bolestný. ;( (h)
  Tak, a jdu na komentáře.

 6. Prosím o jedno malé jarní přidržení palečků: Uteklo to jako voda a koňskému skřítkovi Sherylce (h) se má každou chvíli narodit hříbátko! Dneska jsme za ní s Péťou byly, bříško už málem tahá po zemi, špatně se jí stojí a je nervózní, ale vítala nás a Péťu hned drbala a oždibovala. Odhaduji, že se hříbátko narodí tak do tří dnů…
  Sherylčina kolegyně – ještě o kousek menší – už je tři dny maminkou. Má úplně černého hřebečka, který vypadá jako plyšová hračka – úplně celý kůň váží šest kilo 🙂

  1. Moc držím (y) (h) .
   Ježkovovoko, šestikilovej kůň (blush) :O (inlove) ! Nemohli byste ho vyfotit?

   1. Určitě tam s foťákem vyrazíme!
    Já jsem dneska byla za Herodese. Byli jsme s koňmi na louce a dorazily tam tři holčičky s poníky – Sherylčina panička jim občas pidikoně půjčuje na procházku. Holčičky jsou takové čerstvě pubertální s neutišitelnou potřebou škodit, takže se postavily těsně k překážkám, na kterých trénovala Péťa s Mufem. Napřed jsem je vyhodila slušně. Protáhly obličeje a popošly o pět metrů, což mi stačilo. Ovšem pak jsem zčala pracovat s Ráchel a ty kačeny neměly lepší nápad, než pustit hřebečka navolno. Sice je malej, ale ví, co chce, takže nastalo rodeo. Nějak jsem to zpacifikovala a holčičky šíleně seřvala :@ . No a teď se objevila maminka jedné z nich, že prý si slečna stěžovala. Byla jsem slušná, jen jsem jí upozornila, že pitomostí jejího dítěte mohlo dojít k velkému průšvihu… no asi nepochopila :^)

     1. Když ono je to těžké. Ty děti by strašně chtěly jezdit a nechápou (ani jejich rodiče), že je prostě nemůžu posadit na Mufa, který má s cizími lidmi problém a už vůbec ne na Ráchel, kterou zvolna začínáme obsedat, protože s ní už nebylo k vydržení. A těžko jim vysvětluji, jak to, že Péťa na oba koně může a zvládá je. Věřím, že Muf bude časem skvělý učitel právě pro tyhle děti, jen se mu musí dát čas.

  2. Jasně, budu držet palce (y) , aby se hračkovitý koníček (h) narodil v pořádku.
   A taky prosím o fotku! (inlove)

  3. Ježkovo voko, vždyť 6 kg má náš maličký Mourynek. A on je i takový minikůň? (h) To musí být hříbátkový sluníčko. A na skřítka Sherlynku moc, moc myslím, ať je všechno úplně v pořádku. (sun) 🙂

   1. Náhodou ten pan hračka je velice sebevědomej hřebec 😀 . Lítá jak potrhlo, staví se na zadní a občas z toho všeho upadne a usne (h) Prostě k sežrání, je menší než Argus a přitom se to chová jako kůň 🙂

  4. Lucko! Samozřejmě Sherylce přidržím palce, ale ty prosím foť a piš! šestikilovej kůň 😀 Na to už skoro představivost nestačí (chuckle) Jinak máš pravdu – s těmi děvčaty. Ony to časem pochopí, pokud se budou o koně zajímat dál, nebo to nepochopí nikdy a brzy od koní odejdou. ježdění je krásné, ale potenciálně dost nebezpečné a kašlat na pravidla se zatraceně nevyplácí. Třeba to dojde i té matce… (no co, třeba i myslí a když ji přejde vztek… ale já vím, moc pravděpodobné to není 🙁 )

 7. Informace pro obdivovatele a výrobce patchworku:

  V hotelu Step v Praze je ve dnech 9 . – 11. 4. 2010 mezinárodní patchworková výstava. Stojí opravdu za zhlédnutí.

  Vyžaduje hóódně hodin volného času, doporučuje se foťáček (který jsem neměla, škoda) a dost peněz, výstava je prodejní. Lákadel je velmi.

  1. Ahojky, škoda, že teď nejedu do PHY, ráda bych viděla. Jestlipak jsi dostala můj meilík, šel minulý týden. (wave)

  2. Jooo, výstava je, a když budete dobře koukat, najdete tam i krásná dílka od Dalmi. (clap) (y)

   1. Oj, Dalmi vystavuje? HMMM, to abych se vypravila. STEP, to je ta zelená příšera nad Libeňským nádražím?

   2. Ta Dalmi! Že by taky něco řekla, to ne… Nebudete tam někdo fotit? Pokud se to tedy bude smět? 🙂 To pro nás, co se tam určitě nedostaneme…

  3. Nelinko, jak se vlastně máš? Moc se teď neobjevuješ, tak doufám že proto, že objevuješ a fotíš krásy jara 🙂 (sun)

 8. ;;) R O Z V E R N Í Č E K . ;;)

  .(*) Ženatí muži jdou na ryby. Po hodině je slyšet následující hovor: První muž říká: „Vy si nedovedte představit, co já měl za potíže, abych mohl jít na ryby!. Musel jsem manželce slíbit, že příští týden natřu celý barák.“ Druhý se připojí: „No a co… já musel slíbit, že udělám bazén – a ještě se skleněnou střechou, aby na dámu nepršelo, když si plave.“ Třetí rybář podezřele mlčí, a tak se ho zeptají: „No a co ty? … Neřekl jsi ani slovo o nějakých slibech na tento víkend! Chceš snad říct, že jsi nemusel nic slíbit?!“ Rybář chvíli mlčí a pak odpoví: „Já jsem nařídil budík na půl šestou a když dozvonil, tak jsem manželce šeptnul do ucha: „Na ryby, nebo sex? No a ona jen zasyčela: Vem si teplý prádlo!!!“ .(*)

  ~o) Hezký večer všem a pozor na rybáře. ~o)

   1. Hihi, Jovísku (inlove) , vtip je skvělý! (rofl) (rofl) (rofl)

    A ani se nemusíš opravovat, tady každý ví, že Rozverníčkový Anoným je jen Jováskův pseudoným. 😉 (chuckle) (rofl)

 9. Ach milí Zviretnici,spominate pred 5 tyzdnami som pisala,ze idem do Prahy,ze zenime mojho krstneho syna a po navrate som Vam opisovala tuto „novu“Prahu.No a dnes placem od obeda.Tento nas Tomik mal zisteny nador semeniku,je po operacii,cakame na vysledok histologie.Prosim drzte mu palce,prosim.

  1. Na pozitivni stranu, Verenko. Meho bratra nejlepsi kamarad dostal tuhle rakovinu, kdyz mu bylo asi 22 let. V te dobe onkologie nebyla zdaleka tak pokrocila jak je dnes. A presto, klukovi je dnes 55 let, je zdravy a odporna choroba se od jeho 22 let jeste zpatky neozvala.

  2. Verenko! (inlove) Teď teprve jsem četla – držím palce (y) (h) (y) a moc na Tebe myslím, na toho chlapce myslím! (h)

  3. Verenko – je mi to moc líto, držím palce a myslím na tvého kmotřence, ať se s nemocí popere ze všech sil a zvítězí nad ní, prevítem (h) (y) (h) (y)

  4. Vevrenko! Moc doufám, že se na to přišlo včas a mládenec bude v pořádku. Samozřejmě držím (y) (h)

  5. (h) (h) (h)
   Tam hodně záleží na typu tumoru, kdyby se zvažovala konzultace hist. nálezu, tak (jak plzeňáky moc v lásce nemam) tohle umí nejlíp v Plzni.

 10. Milá Ygo, už jsem chválila v mailu, ale musím i tu. Díky! Díky za práci, kterou jste si s Terkou daly. Je príma, že jste se vydaly společně ke kořenům.
  Jsem moc ráda za vzpomínkové komentáře ostatních. Na osobních příbězích si člověk uvědomí spoustu souvislostí snáz než v suchých příručkách a učebnicích – pokud se vůbec vyskytují… Hmm, ale dav je asi nepoučitelný 🙁 .
  Hrůzu let padesátých si musím dávkovat po kapkách. Stačí sledovat nějaký díl z procesu s Miladou Horákovou nebo příběh promlčených zločinů, kdy se lidi ještě teď – po šedesáti letech bojí mluvit a je mi moc těžko na duši. Koneckonců Jáchymov za humny, rozvaliny zaniklých obce kolkolem…

 11. Příběhů znám povícero, ale vydodám sem ten, který mne zaujal nejvíc. A to proto, že pana Miloslava znám právě dvacet let, že jsem na jeho s potížemi znova budované farmě několikrát byla (hned při první návštěvě jsem našla mezi zaměstnanci bývalou kolegyni mé, tehdy již zesnulé, mamky – no je to všechno coby vod Kočetie kamínkem dohodil), že jsem mu třeba zajišťovala půjčku bílých plášťů na obléknutí hostů, to když si jeho farmu jel prohlédnout tehdejší ministerský předseda Klaus.
  A taky jsme s panem Miloslavem stokrát poseděli u kafe, když se zastavil u mne v kanclíku, a padesátkrát jsem ten příběh slyšela a on měl popadesáté, když jej líčil, v očích slzy. A já taky. Nebo aspoň vlhko. A já taky. 😉
  A taky mne pan Miloslav fascinoval svým přístupem k přetahování s pozemkovým fondem a všemi institucemi určenými k dojasnění nápravy. Bral to né snad přímo s humorem – ale sportovně. „Neprorazím tudyma, tak to zkusím tamtudy.“ „A nebuďte zavilej – přeci logicky vidíte, že zrovna todle póle přilejhá k našim, tak mi dejte todle (a vybalil mapu přes celej stůl). Hektar slevím /šklebil se/.“
  Jednou ho zkusil někdo vydírat kvůli jakýmsi záhadně propleteným kontaktům na Slovensko. Jelikož pan Miloslav v životě nevzal ani cizí skývu chleba, tak prostě tomu chlápkovi rozbil zobák. Přišel to hlásit s úsměvem – že kdyby někdo něco (poudal), ať vo tom víme.

  TOTO je krev, ba spíše žíla, této země. Tento příběh má krásný konec. Skoro všechen majetek se zdařilo vrátit nebo splatit – tedy jeho hodnoty, né koník Vraník a né kráva Bělka, ti byli nesmazatelně pryč, že jo.
  Vše vysoudili a vydupali zpátky – právem.
  Ale hlavně po desetiletí rostoucí pocit křivdy se v tomto případě podařilo smazat. A pan Miloslav ukázal, PROČ to křivda byla. Protože dodnes vstává v pět a uléhá za tmy a těsně po probuzení a těsně před usnutím – pečuje o zvířata.

  Všechny klobouky dolů a ten odkaz je tady:
  http://instinkt.tyden.cz/rubriky/tema/kulaci-jdou-k-volbam_24495.html

   1. Ale jo, vpodvečer jsem to četla, samé smutné příběhy, fakt smutné, ale snad s dobrým koncem.
    Jen mi prosímtě prozraď, možná se pletu, ale jseš powerplay nebo raptor? Možná si Tě s někým pletu…

     1. Ale bylas, jo? Tak už jsem doma, díky. Pořád jsem si nebyla jistá.
      Jo a dobrou, nějak jsem zapomněla na čas. Kluk je odjetý, holka na Favále, MLP spí, a já si pouštěla prehistorické klipy z Life Aid 85.

 12. Louk- jarní loučko- děkuji, Yga už o mně něco ví, objednávala jsem si kalendář. Víš, dělám tady kuk ze za buku. Jen aby to nebyl zachvíli duševní stryptýz. Musím se trochu krotit.

  1. Krocení se nepovoluje 😉 (shake) . Milá Marsko, není důvod se držet stranou (h) . Každému sedí jiné téma, rozpovídá se víc či míň a jak sama vidíš, může to být pro ostatní hodně zajímavé a poučné (happy) .
   A jestlipak Dede naváže na chatníky?

  2. Tady přece už bylo striptýzů… Takže, jak říkal dr. Šlitr: Štriptejz, slečno, štriptéjz – ! A č a t n ý – JASNĚ, SAMO, SE VR!

 13. taky jedno OT: neznáte někdo nějaké stránky, kde jsou příklady z matematiky pro prvňáky. Mně už to nebaví vymýšlet (do 15)
  Hihihi, nebo mu dám počítat antispam na Zvířetníku (chuckle)
  8+9 = to je za trest?

   1. díky, evidentně máš zkušenosti. Dovedlo mě to i k počítačovejm hrám zaměřenejm na matematiku (y)

  1. Jé, ahoj, Štětí, promiň ten zmatek kolem telefonátu, ale z jedný strany ordinace kňučel a drápal dvéře pes panídr., že si chce vočuchat Bětuli, zvenku kníkala mladinká kolie na první přeočkování, pod kolenama pípala z přepravky Bětulka, že už toho všeho teda má plný brejle, panídr. je řečná a Slovenka, takže občas si něco eště překládá, odněkad do toho eště hrálo rádio, no binec jak v cirkuse. Já navíc vyplňovala dotazník pro ProPlan, páč jsem za něj dostala granulky pro Bětulku zadára, hlava už docela mimoň, a eště jsem se napoprvý dovolala jinam.
   Dám vědět v úterý (již na správné číslo). 🙂
   Bětulka byla úplně úžasná – z těch nervů se na vyšetřovacím stole rozvrněla, takže se nedalo chvíli poslechnout srdíčko, ale je zdráva, jen trochu kamene na zoubkách, no třeba za rok za dva ho prej odlejzrujeme. A co jsme přišly domů, je bez sebe nadšením, že je zpátky ve svým, napucla se, ochutnala nové granule, a dokonce se s Babetou právě minuly ve dveřích a obě měly u toho ocásky do otazníku!! Vyčesala jsem ji (jak se lekne, tak z ní chlupy PRŠÍ) a teď posedává mně pod nohama a vyzařuje blaženost – a pak že stres neléčí… 😉

   1. No, mě to zaskočilo spíš proto, že jsem ti velmi reálně odepisovala, ať to tak moc nelámeš přes koleno, že to není nutný. Já fakty myslela, že jo, ale evidentně se mi to jen zdálo. No, to je má poslední úchylka, ztrácím krok s realitou (chuckle)
    Moc ti děkuji a Bětíka hladím. Jestli je taky tak krásně černě lesklá jako náš Oříšek (jak to ten chlap dělá?), tak gratuluju!

    1. Pokud jsi mi odepsala, ať ten Ronaxan nesháním – tak to mi teda do mejlu nepřišlo. Já ho sháním skoro měsíc, tak nevim. 🙁 Zas jsme v pasti, že? Paní doktorka zřejmě již objednala, slíbila, že objedná hned po ordinaci. Achjo.

      1. Zrušila jsem objednávku, paní doktorka ještě byla vzhůru a vzala to s humorem.

       Tak nějak sis to přála, Štětí?

  1. Páni, to je najednou štěněcí nádhery…Rotvíci taky patří mezi ty rasy, které se mi líbí, ale které nikdy nebudu mít… Až na štěně bude čas, nebude síla, a přece jen – řeznický pes je řeznický pes a co by udělal jeho tempermanet s vetchým starcem, raději nedomýšlet. Nic ve zlém, psíci rotvíci, být řeznickým psem je důstojné povolání (dog)

  2. pidiuzlíci!
   p.s.: rtw s nekupírovaným ocasem jsem ještě na vlastní oči neviděla :O

  3. Ale to jsou krásní puclíčci, člověk se diví, že z takových mrňousů vyroste nakonec velikánský pes 🙂

 14. Ygo, budeš mě mít trochu ráda když bydlím v obci Kobyly na Liberecku? Viď, že se nebudeme prát až se možná někdy potkáme.

  1. Chichi, i kdyby Yga zaváhala s odpovědí (což jiště neudělá, jelikož je vlídná tolerantní bytost (inlove) ), přivítá tě do klubu slušně zastoupená severní otužilá sekce, která s koníky v žádné podobě určitě nemá potíže 😉 (h) .
   É, západní výspa působí jaksi prořídleji…

   1. koho to myslíš otužilou severní sekcí, co jí kobyly nevadí ?? (rofl)
    Marsko – neboj, většinou jsme dost normální lidičky… jen se tak někdy nechováme (chuckle) Náhodou bydlíš v krásném koutě – kolem Mohelky to taky máme trošku prochozené… (no, přemýšlím, kde to v okolí nemáme prochozené…)

    Dneska tady bylo krásně (jen dopoledne slabě sprchlo, odpoledne už (sun) slůnilo. A protože můj palec rozhodně nevyhledává rotační golfový švih, tak jsme s Betkou opustily golfujícího páníka a vyrazily nad hřiště do Lužek… Procházka skvělá, cestu dobře známe – ale co jsme netušily, že tam dřevaři vytvoří holoseč… a místo pohodlné lesní cesty tam bylo po Betí hrudník bahna (tmi) (fakt měla co dělat, aby to dokázala projít, já šla místy po složených kládách…) – a obejít to nebylo možné. Boty i Betku jsem umyla v potoce, usušily jsme se na louce, pohladily koníky, počkaly na páníka … skvělý začátek víkendu.

  2. Ale jistě – já zas takové předsudky nemám (shake) – ostatně předpokládám, že to jsou TY Kobyly, kdežto vesnice, kde žijí nemožní lidi (chuckle) , se jmenuje TO Kobylí.

   1. a já znám zase Kobylé! v západních Čechách. Onehdy jsem se tam zamilovala. Kdepak je mu konec? (chuckle)

 15. Tak toto je opravdu zajímavé povídání. Terce i tobě Ygo vřelé díky. Já nejsem ze selského rodu, a tak s tímto nemám zkušenosti. Zato v rodině mé švagrové si užili. Tam byli za obecní kulaky hned z obou stran její rodiny. Jednu rodinu nechali bydlet doma, jen využili jejich hospodářská stavení. Druhá byla vystěhovaná a jejich statek zbořen ještě před rokem 1989. Pak tam byly nějaké náhradní restituce. Od nás, kde máme domeček, pochází zase jiný příběh. Byl statek, na něm hospodařila rodina se čtyřmi syny. Pak rodiče zemřeli, přišlo verbování do družstva. Oni se nedali (byli kousek stranou od obce, tak to nakonec nějak prošlo), ale až do úmrtí posledního z mužů, z nichž se nikdo neoženil, v domě nebyla zavedena elektřina. Důvodem bylo, že by museli vstoupit do družstva. Podařilo se jim a nikdy tam nevstoupili, přesto na jejich pozemcích nakonec družstvo běžně hospodařilo. Ale pozemky vždycky byly jejich a nikoli družstevní, což se mnohem později příbuzným docela hodilo. Při vší smůle měl poslední muž v té nejposlednější chvíli celkem kliku. Tento skromný člověk dostal mrtvičku v hospodě u piva a už se neprobral. Sice ho prý ještě vezli sanitkou do nemocnice, ale jak řekla jedna naše známá, kdyby se čirou náhodou probral, z těch světel a techniky by to s ním švihlo ještě jednou. Ale toho byl ušetřen. Mimochodem, statek mužů je u Lužnice, ale na takovém místě, kde v roce velké povodně 2002 voda sice olizovala prahy, byla na dvoře, ale dovnitř nevstoupila. Tak šikovně to kdysi dokázali postavit.

  1. To jsou romány v kostce. Kondenzované. Otevřeš – a potrava na dlouho.
   Nad bránama zakládaných JZD mělo být: Lasciat´ogni speranza, voi ch´entrate – zanechte vší naděje, kdož vstupujete.

 16. YGO: Dik velmi moc za tento clanek. I kdyz slovo „potesit“ se v tomto kontekstu jevi nevhodne, nicmene mne potesilo, ze o tom psala tvoje dcera. Nekdy mi prijde, ze kdyz ty deti nevi, co bylo pred nema, tak jak si muzou vytvaret objektivni usudky o soucasnosti a budoucnosti?

  Pripomnelo mi to konverzace s nejmladsim synovcem, kdyz jsem byla vloni za mamou v Olomouci po tom, co vypadla z tramvaje. Kdyz jsem nebyla ve spitale, tak jsem varila (kuchyne je muj lek na dusi). Synovecek 17tilety mel jeste prazdniny a tak jsme se poznavali. Pri vareni prisla casto rec na rodinou historii, protoze muj bratr zas tak moc o tom nemluvi. A tak jsem povidala jak napr. dedecek mecovy musel prodavat starozitnosti, aby splnil nuceny zemedelsky odvod ze statku, ktery zdedil. Ani to nechtel, ale nejak to nemohl pravne odmitnout. Bydleli nekde uplne jinde, ale museli odevzdavat. Dohodli se na poctu vajicek. Dedecek prodal nejaky stary tisk za nic, na cernem trhu (byl tehdy jeste listkovy system) nakoupil vajicka, dojel vlakem na MNV, predal osatku vajec a za 14 dnu zas a zas… Az potom pokorne prosil stat, at si ty pozemky vezme, protoze uz nema za co ty vajicka kupovat. A hodny stat si to teda laskave vzal. A synovecek tohle posloucha a rika mi: a proc se teda neohradil, kdyz to bylo nespravedlivy. A po chvili dalsi reci a dalsich rodinnych pribehu si postesknul, proc ze je to neuci ve skole…

  1. Myslím, že od tebe synovec dostal tu správnou a potřebnou školu života. Oni se to asi opravdu nemají od koho naučit. Co jsem slyšela, učitelé dějepis probírají tak maximálně do konce 2.SV. a málokdo jde dál ať už z nedostatku času nebo že se prostě na tento výklad necítí. Vždyť většina z nich se ve škole učila zhruba to co já a nechci jim sahat do svědomí, ale kdo z nich si poctivě dobu od roku 1945 poctivě prostudoval po roce 1989?

   Já to měla ve škole celkem jednoduché, za mě ta zajímavá část historie končila právě 2.SV, kde jsem si pak ještě dodatečně po roce 1989 musela značně doplnit obzory (prakticky celé válečné úsilí USA na všech frontách, na mořích, válka v západní i Jižní Evropě, Japonská okupace v Asii apod.). Po válce to byl nástup komunismu, kdy se několika slovy prošlo mezidobí 1945 – 1948 a tím pro mě všechno zajímavé končilo, protože pak už byly akorát sjezdy KSČ a tam nic zajímavého natož pozoruhodného pro mě nebylo. Zato dnes vidím, o jak složité a komplexní období šlo – také jsem musela výrazně doplnit obzory. Třeba namátkou vzpomínám na výklad učitelky na základce – cca 3. třída, že po válce byli odsunuti Němci, to jsme celkem chápali (bylo nám řečeno, že to byli nepřátelé). To mi moc neštymovalo s mou prababičkou, která nebyla odsunuta pouze zázrakem, ale jinak jsem to zase příliš neprožívala. Pak že německé statky byly poskytnuty Čechům (to jsme také chápali, hůře se mi to chápe dnes) a pak, že po založení družstev tito noví vlastníci radostně odevzdali tyto majetky do družstev. Což jsem nechápala vůbec – když to jednou dostali, proč to tak rádi zase vracejí. Také mě městskému dítěti s městským původem nějak nebylo jasné, proč ti rolníci tak radostně vstupovali do družstev, třeba jsem nechápala, proč bylo nutno vydat zvířectvo a pole a vůbec další majetek. Takže mi bylo učitelkou vysvětleno, že to byli všechno chudí malorolníci (kupodivu o kulacích ani slovo) a že se jim ohromně ulevilo, když se o všechno začali starat společně. Já tenkrát jiné informace neměla, ale už jsem se ve svých možná 8-9 letech neptala. Jen mi to bylo všechno nějak divné. Což mi bylo mnoho věcí divných vícekrát, ale nějak jsem chápala, že některé věci je lepší nechat být.

   1. Ted uz by to ucit meli … ale chapu nasi pani profesorku, ze … ve skolnim roce 92/93 … radsi „nestihla“ nic po druhe svetove. Jen se obavam, ze od spousty ucitelu by se deticky dozvedely takove veci …

   2. Jó, co říkali ve škole… nám třeba ve 2. třídě říkali, že největší sláva bylo založení KSČ a všichni na to vzpomínají a mně bylo divný, že z mých prarodičů na to nikdo radostně nevzpomínal a ještě dost divně koukali, když jsem to na nich vyzvídala… ale už jsem se pak neptala. Vůbec mám pocit, že na prvním stupni nás deformovali nejvíc, později už bylo těžké něco vykládat černobíle.

    1. Stejně je to úžasná věc, ta nonverbální komunikace. Myslím, že málokomu rodiče konkrétně při nástupu do školy řekli (= mohli říct), jak se věci mají. A stejně jsme to většinou „tak nějak“ věděli.

    2. Co nam rikali ve druhe tride si fakt nepamatuji. Vim, ze se kreslila ABPOPA (cti jak vidis) a tak, ale to je asi tak vsechno. V tech osmdesatych uz byla i propaganda v silnem rozkladu.

 17. YGA a Terka jsou setsakra šikovné holčiny! (y) (h)
  Tohle je článek do čítanek. A teď, když jsou volby za rohem, by se měl pěkně všem těm krasoduchům otřískat o čumák. Co jste, panáčci, udělali pro nápravu těchhle škod? Komu z těch okradených, pozavíraných jste se omluvili? Ne jen tak na půl huby přes noviny, ale přímo, do očí? A komu z těch, kdo se nepoučili a dál obdělávají ta svá pole, komu jste zajistili rovné a slušné podmínky? Proč dotované brambory z Francie – buď dotovat všechny stejně – však na tom ti pracovitější vydělají nebo konec s dotacemi a narovnat ceny. Asi bychom se všichni potom divili, kolik že stojí kilo mouky nebo kuře k nedělnímu obědu. Ale bylo by to alespoň fér. O kolik by asi klesly daně?
  A zase jsem jinde, než jsem chtěl. Díky za článeček i za příspěvky, kolik je tady na Zvířetníku lidí, kterým ta hnusná doba ukřivdila! A přitom se to tak pěkně zametá pod koberec.

 18. Ach ano, známe to. Můj dědeček mečový byl mlynář, měl pár luk, kousek lesa a pole. Ovšem hluboko v Krkonoších, všechny pozemky byly na takových srázech, že se po nich dalo chodit jen cik cak a žádná technika se tam nedostala. Na jaře jim to zpravidla při tání spláchlo půdu z pole dolů, tak aby ji zase nosili na své místo 🙁 Leč byli samozřejmě rozkulačeni a od té doby na ty pozemky nikdo nesáhnul – bodejť jo, když to chtělo ruční dřinu! Louky taťka udržoval jak se dalo a většinu z nich udržel, les prakticky sežral kůrovec, takže v posledních letech je zase dřina s tím ho nějak oživit. Pole se stalo lesem. Jo a pikantní je, že i babička byla prý kulak, to proto, že to měla strašně daleko, aby mohla chodit denně do fabriky, tak po doma dělala složité skleněné vánoční ozdůbky – za 25 halířů za jednu… Když ještě neše chalupa byla mlýnem a hospodou, byly kolem i nějaké domy, chodili tam lidé ze sousedních vesnic. Dnes je kraj prakticky pustý – což o to, já to mám ráda, ale kolik toho bylo zničeno, co se už nevrátí.
  Díky milá Ygo za tvoje psaní a Terčinu práci – je strašně třeba připomínat, co bylo a co se klidně může stát znovu – pokud nebudeme pozorní.

 19. Jsem tu tak nějak postavená mimo. Moc by mě tyhle časy,tahle vyprávění zajímaly. Z mojí babičky abych to ale páčila, ona vždy odbčí, z odbočky zase odbočí, pak ještě tohle a támhleto a já se přistihnu, že zase řešíme realitu. Ona byla Pražák, ale vzali jim toho taky moc a jen málo teď vrátili, takže chci tu napsat,že Pokud máte někdo takové vzpomínky, že bych si je hrozně ráda přečetla. Moc mě to zajímá, jak to bylo.
  Už jen proto, abych měla domácí protiargument, že ONI už by dneska byli jiní!
  prosím!

  1. Stetinko, to je vyzva. Spatne se o tom pise, protoze clovek vypada, ze se kasa – co bylo a pak nebylo. Ale ono to ani neni tolik o pozemskych statcich, ale o sikane, ktere byli lidi, co umeli a pracovali a neco malo sveho meli, vystaveni. Ze i maly zivnostnik byl povazovan za vyderace, i kdyz zjevne „vydiral“ jen sebe a rodinu. A, Stetinko, ONI budou furt stejni. Uz zas stavi na zavisti.

   1. Hani, mně to povídat nemusíš. Ale jsem obklopená rodinou, která cokoli,kdekoli se něco po…nebo nezvládne. Hned za to může kapitalismus a že „za komunistů jsme se teda měl líp!“. Já to vždy jen trpně odmlčím a když jsem se jednou odhodlala pronést, zda si umí představit, že už nebudou mít ty pole, co dostali v restituci, že mu vemou barák, že na dovolenou jen po Čechách,…Ale oni už by takový teď nebyli! To by si nedovolili!
    Ale mě to fakty moc zajímá, tyhle věci doslova hltám. Samozřejmě vím, že se bral majetek, ale jak je donutili, jaké výhružky, jaké lsti? To vše mě moc zajímá. On i za mě dějepis končil 2. světovou. Tak jsem se třeba pracně pídila, proč byla válka ve Vietnamu, v Korei, nedávno, to bylo tady na Zvířetníku jsem se dověděla teprve, že v 68 byli mrtví! To já fakty nevěděla, já myslela, že jen přijely tanky, pár dní okouněly a pak se nějaký vrátily a zbytek zůstal v kasárna!
    Jo, já vím, budete nade mnou kroutit hlavou, ale my se doma o tomhle nikdy nebavili a jaký jiný zdroj, pokud se tomu člověk aktivně nevěnuje (nevyhledává informace). Oni i filmy, nebo seriály jso takový vyšperkovaný, táhlý, že u toho nevydržím. Chtělo by to nějaký jasný dokument, jaké jsou například natočený o 1. nebo 2. sv. válce, o Hitlerovi… těch dokumentů máme doma desítky,ale o tomhle jsem ještě neslyšela.

    1. Stetinko,dnes nemožem,ale raz napisem a odpoviem:ze ako ich donutili? napr.nedostanu sa Ti deti do skoly,si invalidny?No nebudes ucit,pojdes do vyroby,byvas v meste ? v akcii B/byty/ Ta prestahujeme na kopanice ,na samotu bez cesty,elektriny,mas dedinsky sedlicky dom?buide tam byvat policajt a tvoja rodina bude v komore a „letnej kuchyni“,zvysime ti kontigentny na odovzdavanie mlieka,masla,vajec masa tak,ze nas budes prosit,aby si mohol vstupit do JRD.mas synov?pojdu k PTPakom a to medzi vrahov a ciganov atd,atd.Nasa rodina mnohe z tohto zazila,vlastne skoro vsetko.Len stale plati,ze dobry koren sa nestrati a vsetky deti mojho deduska boli nakoniec v zivote velmi uspesne.Znovu hovorim:nie som pokorna,rada chodim do tejto dediny/aj ako“ pani dochtorka“/ a ked vidim toho prepiteho syna a vnuka byvaleho prveho sudruha,tc,tc mam dobry pocit,vzdy mu udelim nejaku radu ohladne zivotospravy a on blbec mudre kyva hlavou.Uz prestanem,nenavist by nemala mat miesto v srdci cloveka.

     1. Seriál Zdivočelá země by se snad měl vysílat povinně ve školách. Je to výborně udělané podle výborných knih Jiřího Stránského.

      Evi, jen mě udivuje, že jsi donedávna nevěděla o mrtvých z roku 1968 – vždyť během těch 20 let od roku 1989 o tom běželo mnoho dokumentů, psalo se o tom v novinách – ani tomu nemohu věřit.

      1. A to jsi Pražka, Evi … to taky nějak nechápu. Je velice dobře, žes nás postarší upozornila na n u t n o s t o tom mluvit, psát, besedovat… a tuplem před volbama!!

       1. No jo, my jsme to totiž zažili.
        Ti, co to nezažili, pro ty je to prostě kus historie. To si zase moc neumíme představit my. Jestli chceme, aby o tom věděli, tak o tom musíme mluvit – a nepředpokládat, že to všichni vědí…

        1. Zažili … no, byli jsme malé děti. Ale je pravda, že já si pamatuju docela dost, ale spousta mých spolužáků ve vyšších třídách si nepamatovala nic.
         Neřekla bych, že dnes je informací málo, ale když to někdo nečte nebo přepne program, tak to prostě neví – to je stejné, jako kdysi dávno s procesy v Sovětském svazu, mám na mysli předválečné stalinské čistky. Jak to, že intelektuálové té doby o nich nevěděli? Spíš nechtěli vědět!
         Já jsem se k nim prokousala za totáče přes zmínky v knihách, od jedné k druhé, nebyla to sranda se dostat k samizdatu, ke knihám, které vycházely venku a ke knihám, co byly na indexu, ale šlo to.

         1. Ale jo, jistě! Jenže já bych ráda, aby to věděli i ti, kdo to cíleně nehledají. A pak se mi zdá rozumný to říkat a opakovat.

          1. To určitě, to my jsme teď paměť, to říkám dost často. Jen jsem si povzdechla, že můžeš mluvit a psát a natáčet jak chceš, když to někdo nechce slyšet, tak je vše marné – viz příbuzní Štětinky.

    2. Milá Štětinko – jak je donutili? Velice lehce – sáhli na živobytí – a kdo měl staré rodiče, děti, sám byl nějak postižený … představ si sebe, kdyby ti řekli, že tvůj táta chcípne ve škarpě, tvoje děcka skončí v pomocné škole, ty se budeš dřít do úpadu a stejně nesplníš dodávky … a nikdo ti nepomůže. Ani ne proto, že by nechtěl, ale všichni ostatní na tom byli stejně. My si ani neumíme představit tu hrůzu, co bude, až o všechno, co naši předci nahospodařili, přijdeme. Uvědom si, že žádná záchranná sociální síť neexistovala a jíst se musí.

 20. Taky musím poděkovat. Děkuju YGO. Za tu kupu práce, protože vydolovat všechny tyhle informace jistě nebylo snadné.
  Naštěstí tohle nás minulo, babička i dědeček měli prd a tím pádem jim nebylo, co sebrat. Jeden dědeček příručí, babička nejdřív sloužila, pak v nějakém salonu vyšívala na tylu, nakonec dostali na starost venkovskou jednotu. Babička byla ze sklářského rodu, všichni kolem dělali na huti (sklářské) a foukali sklo. Jen její mladší sestra si před válkou (2.sv.) vzala svitavského řezníka, čímž „udělala terno“, ale moc si ho neužila. A druhý dědeček vyučený klempíř a šikula na ruce, celý život makal ve fakrice. A babička byla doma (slepice, králící, krůty,…. nenudila se). To tatínek mojí tchyně byl vážený bankovní úředník, na nějakém vyšším postu, a pak najednou řadový úředník, museli se vystěhovat z bytu,…. atd.
  Je třeba nezapomínat.

 21. Milá Ygo, děkuju moc za tvůj nápad zpracovat pro nás Terezčinu práci. Jste obě moc šikovné (y) ! Je to krásné čtení, ale člověku je při tom smutno a těžko. Generace mých prarodičů, která zažila obě války, znárodnění, totalitu měla hodně svízelný život. Když vzpomenu na svého dědečka – jako nemanželské dítě na malém městě to neměl jednoduché (rodiče jeho otce nedovolili témuž, aby si vzal chudou děvčicu – ani když už měli spolu ty potomky dva), snad právě proto svou maminku a bratra velice miloval. Bratr padl v Itálii v první sv. válce. Dědeček se pak po těžkých začátcích vypracoval na „restauratéra“ v Olomouci – po únoru pak ve vlastní restauraci mohl dělat odpovědného vedoucícho a ještě později s těžkým srdcem pozorovat, jak jeho původně nóbl podnik upadá. Však taky celý život nemohl komunistickým ludrám přijít na jméno! – Myslím, že sedláci, kteří přišli nejen o neživý majetek, ale i o svoje zvířata, museli trpět ještě daleko víc! (u)

 22. Čas plyne, režimy se mění, jen lidská blbost, omezenost a ziskuchtivost přetrvává a posledních dvacet let je velmi úrodných, bohužel.

  1. Není divu, když jsou to plody těch 40 let předchozích. Strom se zlomí nebo ohne snadno, ale než zase začne růst vzhůru, to trvá dlouho, moc dlouho…

  2. Pane Krakonosi, i kdyz priznam, ze v poslednich 20 letech, na ktera upozornujete, by se jiste veci mohly odvijet lepe, tak mne hluboce urazi, ze jste vasi poznamku pripsal pod clanek o letech padesatych.

   1. Omlouvam se, jestli to, co jsem poznamenala, vypadalo hrube nebo drze. Nechala jsem se unest. Tak abych to preformulovala. Kritizovat, kde je treba, je nezadatelne pravo. Ale srovnavat dnesek s tim, o cem psaly YGA s Terkou je nesrovnatelne.

    1. HankoW., myslím, že to vyznělo přesně tak, jak to vyznít mělo. Mr. Krakonoš se tentokrát poněkud uťal, řekl bych. Kritizovat zmatky posledních dvaceti let pod článkem, který se vrací do let padesátých…mno, jak to jen nazvat? Vždyť srovnává nesrovnatelné, a klade posledním dvaceti letům za vinu, že nevyřešily problémy, které by vůbec nevznikly, nebýt těch předchozích padesáti… No nic, slunce nezapadej na hněvivost vaši… zdravíme za moře (wave)

     I trpajzlíci souhlasí – 4, heč!

     1. Tychto par viet je vlastne pre Hanku.Hned po prevrate/teda po neznej/ som vedela,ye ja „smotanu uz lizat nebudem,ale budem si moct vsetko povedat,skritizovat,pochvalit,nadavbat.A to mozem!/Sice luza je zase pri koryte,ale mozem povedat,ze je to luza a aj im to hovorim.vrcholne neznasam,ked pri nadavani na tento rezim,porovnavaju ludia socik poslednzch 10 rokov-to bol bezzubý.Ale ten v 50 -70 rokochto bola hroza.A o tom bz mali soc.demaci hovorit,novinari pisat. a pripominat.Nie o dobe ked boli pomarance za 14,citrony za 10 a banany za 16 Kcs. A v obchodoch boli.Takze suhlasim,ze nemozeme klast do jednej roviny dnesne svinstva a tie minule. Ach precitala som si to a je to roztahane a neviem ci je to presne to,co som chcela napisat.

      1. No. V obchodech byly … sedmdesaty nepamatuju, fronty pred zeleninou na specialni vanocni kilo pomerancu, bananu nebo mandarinek na osobu jo. Ktery rok jsem tam s mamou stal naposled to uz vam nepovim, ale 1979 to urcite nebylo. To mi byly ctyri.

        1. ¨V Brně na Mírových slavnostech v Mariánském (tehdy Gottwaldově) údolí. Ty byly nějak v červenci a vždycky tam dovezli aspoň banány, někdy i mandarinky, aby tam nalákali lidi. Jinak by tam totiž na ty ruské soubory a Víťu Vávru a podobné hvězdy populární hudby moc lidí nepřišlo. Pamatuju si, že slušné tam bývalo tak jedno vystoupení z celého víkendu.

         1. Jj, na Letné šlo taky jen o to dostat tam lidi před tribunu. Na žádnou lidovou veselici s Vávrou a spol. si nepamatuju (tenkrát se to ještě nenosilo). Ále jendže naše skvělá píučitelka nám vždycky vydala pokyn typu: Kdo bude na prvního máje spatřen kdekoliv kromě Letné, ať si mě nepřeje! Což jsme zcela správně pochopili a vyskytovali se převážně ve svých postelích (rofl)

 23. Milá YGO, díky tobě i Terce za poučný článek! Tuhle dobu jsem naštěstí nezažila, ale rodiče a babička ano. Sice neřešili JZD, ale babička měla žehlírnu, děda pracoval na vysokém postu u dráhy, takže patřili k té odporné třídě bohatých… Užili si, chudáci, taky svoje. To, že děda za války riskoval životy celé rodiny, neb díky své práci patřil ke skupině, co dávala hlášky tzv. kotlářům, kdy pojede jaký německý vojenský vlak, nikoho nezajímalo. Taky se o tom u nás moc nemluvilo, jen občas něco naznačila babička (h) a později taky táta.

 24. Jo, před vánoci jsem objevila docela tlustou „bichli“ na tohle téma ( a z důvodů pracovních i rodinných) jí věnovala babičce. Nevím, možná to byl trochu bolestný dárek. Byli tehdy s dědou těmi, co neměli vůbec nic, nadšenými a přesvědčenými, až v průběhu let to položili a taky si to odskákali. Ale knížka je dobrá a dnešní článek mi jí moc připomněl. Jednak gratuluju k úspěchu práce, ale spíš děkuju za ochotu pohrabat se v minulosti nedávné, ale zčásti zapomenuté a raději zapomínané. Listvo opakuje stále stejné průšvihy, vždy, když zapomene, jak to dopadlo minule. A my zapomínáme setsakra rychle.

 25. Ygo, díky za tohle vzpomínání – tvoje a Terčino. Jsou věci a činy, které bychom neměli zapomenout. Protože se docela snadno může někdy v budoucnu najít někdo, kdo to bude chtít zkusit znova. Kdo nezná dějiny, musí je prožít znovu. A to bych v tomhle případě fakt nerad (bat)

 26. Ygo – jsem z rodiny, kde jsou všichni strašně, ba dokonce nepolepšitelně důvěřiví. Věříme totiž lidem.
  Proto například můj pradědeček dal svá pole do JZD. Nechal se taky ukecat, aby se v tom JZD stal předsedou. A když sousedé viděli, že tento inteligentní a vážený sedlák šel, tak šli taky… Hospodaření za jeho vlády šlo celkem dobře. Bohužel, těm nahoře vždy nějak nešlo pod nos, že je někdo schopný hospodařit poctivě… Skončilo to pradědečkovým infarktem.
  Můj tchán, jakožto kluk po ekonomce, také v jedné chvíli skončil na postu předsedy JZD, bylo to však již v ´70 letech. Zase – vesnické družstvo prosperovalo, zušlechťovalo celou obec, až najednou tchán byl postaven před soud. Dokonce byl vynesen rozsudek – Družstvo sice prosperuje, ale tchán prý určitě něco z toho má, protože (cituji:) „ve jménu republiky… zadarmo ani kuře nehrabe“.

  O chmurných časech dost! Posílám Vám všem (sun) 🙂

 27. zcela OT … myslete na me prosim kolem pul desate vecer. Mame s Anickou nase druhe individualni tangove vystoupeni … budem se predvadet zamaskovanym chemikum.

    1. Kachekran býval prima bál. Začala s ním generace mých rodičů, zmiňovaného doc. Šípka si pamatují jako spolužáka (z jiné fakulty), to já ho měla na cvičení a mám od něho i zkoušku. Jako jeden z mála vyučujích studentům zásadně tykal. A na Kachekranu se vždycky parádně rozjel. Za nás to bývalo zásadně v Lucerně. A vždy v maskách. V civilu chodili jen zapšklí suchaři. A končil vždy až s prvním vlakem metra.

  1. Tak to zlomte vaz! (y) Kachekran bývala skvělá merenda, ale my teď to plesání výrazně flinkáme 😀

 28. Babička o tom moc nemluví, ale pradědeček byl živnostník, kolář. Leckdy opravil kolo na voze a sedláci řekli- teď nemáme, zaplatíme po žních. Nikdo z nich žádný boháč nebyl. Nakonec i tu kolářskou dílnu, kde pracoval se synem, mu sebrali, a léta v ní odpracovaná na důchod neuznali.
  Mimochodem, v roce 1977 jsme si na venkově kupovali chalupu se zahradou. K té chalupě patřilo pár polí, která byla vložena do JZD, a my jsme je museli JZD darovat, jinak by nám místní národní výbor tu chalupu nedovolil koupit. S těmi JZD to bylo vždycky všechno podivné.
  Jo a mimochodem, ta zahrada byla špatně zaměřená, takže před dvěma lety si ji rodiče museli znovu koupit, aby byla jejich (po digitálním zaměření je všechno jinak), prostě kus naší zahrady byl dán do jakési dražby. Jenže zemědělskou půdu si nebylo možné koupit, tudíž se s tím provede úřední šaráda- koupí se restituční nárok na půdu a vymění za tu vaši zahradu. Tudíž pokud máte kus pozemku koupený před tím slavným digitálním zaměřením, ještě nemusí být váš, pozor na to.

 29. YGO, díky. Jsem stoprocentní Pražák, takže tohle jsme v rodině nezažili (i když si naši užili taky). Ale jezdili jsme na Brdy, když byl synek malej, k pánovi, co bejval místní kulak. Sem tam něco vyprávěl. Byl to úžasnej chlap.

 30. Verenka, krásné! Já z toho čtení blbnu, to patří sem pod příspěvek Verenky. osmnáct mám za to, že nedávám pozor.

 31. Jenom pár poznámek.
  Sehnat dokumenty k počátkům zemědělského družstva na Vrbici (založeno již v roce 1949) bylo zhola nemožné. Byla jsem přesvědčená, že nějaké dokumenty bude mít uložené starosta – leč ten všechny předal regionálnímu archivu v Mikulově. Tam byli velice ochotni a snesli nám (mně a Terce) hromady dokumentů – leč ty začínali až v roce tuším 1974, kdy se slučovalo družstvo na Vrbici a v Kobylí (další velký přehmat, protože tyto dvě dědiny se nenáviděly až za hrob a to doslova, protože „Na Vrbici při měsíčku pobodali Borovičku … “ ). Takže veškerá historická data Terka posbírala z vrbecké kroniky.
  Taky dostat z lidí vzpomínky na léta minulá bylo těžké – nikdo o tomto osudném roku nechtěl mluvit (dcera kronikáře se zapřísahala, že ona nic říkat nebude „Tatínek to psali tak, jak to ti nahoře chtěli, jinak nemohli“ ) A přesto ta kronika poměrně dobře mapuje události, které hýbaly dědinou.
  Suma sumárum – obě jsme byly přesvědčené, že napsat o kolektivizaci na Vrbici bude „brnkačka“ – vždyť to je tak blízká minulost, že doklady se ještě nemohly poztrácet a lidi to mají v živé paměti. Chyba lávky – připadaly jsme si jako v té baladě „… špendlíčkem kopaly, prstíčkem hrabaly …“ Přesto se Terce povedla docela dobrá seminárka, za kterou ji kantorka dokonce pochválila.
  Jo – a tady je pár fotek ke článku http://yga.rajce.net/Vzpominky_na_leta_padesata

  1. Ono se na tyhle zážitky obvykle těžko vzpomíná. Tatínek se jako kluk připletl na Most barikádníků (Praha, konec války – proto to jméno). Jeho kamaráda zastřelili, on dělal mrtvýho. Taky o tom nemluvil, dozvěděla jsem se to až pár let před jeho smrtí.

   1. Je to nejspíš tak, zano. Ti, kdo nejvíc zažili, nejméně mluví – a ti s plnou ústou hrdinských činů většinou seděli někde za bukem a čekali, že to přejde samo… Můj praděda a prababička, kterou si přivezl jako legionář z Ruska coby mladou ženušku, měli za sebou asi taky hodně. Do Čech se po válce vrátili přes Hongkong a Paříž až někdy v roce 1925, cestou stačili povít a pochovat tři syny (tyfus) – a nikdy nevzpomínali. Prababička odmítala mluvit rusky, nechtěla mluvit o své rodině (prakticky všechny její členy zabila revoluce)… a nikdo, ani jejich děti a vnuci z nich nedostal slovo navíc. Zůstalo pár psaných záznamů, některé v „předrevoluční“ ruštině, pár starých fotek, ze kterých vyplývá, že prababička byla opravdu krásná žena -a toť vše. Moji předkové byli povětšinou od řemesla – truhlář, kulič skla, jedna avantgardní prateta (byla na přelomu 19. a 20. století se statkářem Kalibou řádně rozvedena!) měla vzkvétající koloniál… Ale taky je nakonec soudruzi „rozkulačili“, byť vykořisťovali jen sami sebe, nejvýš tak jednoho učedníka. Některé části lidského (?) počínání nemají logiku…

    Ale omlouvám se, moc mi to mluví. Pradědovi by se to hrubě nelíbilo, počítám… I když – možná, kdyby vás tu, Zvířetníci, znal, třeba by mi to prominul.

    1. Já jsem zas měla avantgardní babičku, kterážto byla řádně rozvedena v nepřítomnosti neb opustila c.k. státního úředníka pod penzí a utekla s mladým geometrem. Po první válce dostal mladý geometr státní zakázku vyměřit hranice mladého československého státu. Tudíž s ním babička rajsovala několik let vůkol a postupně se naučila všechny řeči, kterými naši sousedé mluví. Nejlíp jí šla maďarština a avantgardní zůstala do smrti. 🙂

    2. Verenka v 8.31 – taky román, velký a d r v i v ý ! A záhoské nářečí je odrovnávající, okouzlující. A „statočný“ znamená odvážný, len tak bokom.

     1. Patřilo jinam. A vadí? Nevadí. Na každé téma se tady rozehraje hra sousty fazet, teprve dohromady je to složený – a dobrý – obraz (odraz?) skutečnosti. Nespa?

   2. Taky jsem si při čtení tohohle článku vzpomněla na dědečka, kterej coby hodně nemocnej pokaždý,když přivezli uhlí, tak si vzal lopátku na smetí (normální lopatu by už nezvládl) a šel „skládat“ uhlí – a hrozně se čertil, když se ho od toho mamka snažila vyhodit. Až dlouho po tom mi došlo, že měl kdysi dávno živnost na rozvážení uhlí. Taky sám nikdy nic neřekl. Ještě si ho pamatuju v jedný úsměvný souvislosti – vždycky, když lepil známku na dopis (tu s Husákem) tak na ni na závěr s gustem bouchnul pěstí a pravil: „a na poště dostaneš razítkem eště jednu!“
    Moc děkuju za článek i ostatní vzpomínky všem (h)

  2. Na Vrbici při měsíčku pobodali Borovičku!
   Milá YGO, nemohla bys nám tento lokální morytát, dozajista ze života, nějak přiblížit? 🙂

   1. Začátek minulého století mezi Vrbicí a Kobylím z nějakého důvodu zabili Vrbečtí jednoho Kobyláka jménem Borovička (Borovička je běžné kobylské jméno) – proč a z jakého důvodu přesně nevím, to se musím zeptat doma našich – až to zvím, dám vědět, ale nejspíš v tom byly peníze nebo ženská. Jo a na tom místě stojí dřevěný kříž – však většinou „u křížku“ se odpočívalo, když se šlo z Kobylí pěšky domů (třebas z vlaku nebo z školy).
    A aj naši stařeček říkali „Z Kobylého nic dobrého“ – a oni věděli proč 🙂

    1. Ale vinko v tom Kobyli maji dobry. Vrbicke jsem v obchode jeste nevidela. Aaale, kdybych videla, az tam budu, tak bych koupila.

 32. YGO,dakujem.Mam v dusi podobny pribeh a mojich starych rodicoch.Pokusim sa zahustene o tom napisat./chcela by som,aby to bola spomienka ich potomkov/nepoznala som zrobenejsich a cvestnejsich ludi ako boli moja babicka a dedusko.Robili od svitu do mrku/ do tmy/ a nieco aj vytvorili.Mali polia 16 ha a nejake luky.Ako usmevne doplnim,ze pocas komunistov sme pri previerkach hovorili,ze luky sme sice mali,ale boli podmacane spodnou vodou-takze by sa nemali pocitat.V 50-tych rokoch musela mat kazda dedina „svojho „kulaka-podla sovietskeho vzoru.No a tym sa stali nas dedusko.A tak jedneho dna vyvalili tu krasnu dedinsku drevenu branu vetriesky s ludovymi milicionarmi/bola som ako dieta pri tom/a vyrabocali cele hospodarstvo,Vsetko,kravy,prasce,obilie,kukuricu,drobne polnohospodarske stroje/pluhy a podobne/.Babicke dali do ruky 4 stokorunacky/!!/-lebo oni komousi nekradnu/ a odisli.Placme aj teraz.Sli sme za deduskom do poli,babicka ma drzala za ruku,v druhej mala peniaze.Nikdy nezabudnem na ten obraz ako tam sedeli na uvrati,drzali sa v objati a plakali.No a zivot siel dalej.Statocne vychovali 4 deti,dali im vyborne vzdelanie.A dnes my-ich vnuci dostavame arendu 120 Eu na hlavu.A ja im za tieto peniaze kupujem na vyrocne sviatky zive kvety.Postojim pri hroboch,zapalim si cigaretku a presne pocujem ako babicka hovori:na divča a čo si ty Rotšildova dcera?takato skoda.žive kvety,nale nemaš rozum.A ja nahlas hovorim:nehajte tak,šak Vam kupujem za Vaše,nech viďá,ti bireši,čo vam to pobrali,nech len viďa./Pekne narečie,nie?/ Viem,že to nie je pokorne,co na tom cintorine robim a hovorim,ale pravda je taka,že s dobrym pocitom sadam do auta./možno som len velmi zly clovek,neviem/

  1. Kdepak Verenko, nejses zly clovek; naopak – dobra duse. Ono nekdy ukazat osudu zdvizeny prst ma neco do sebe.

  2. Verenko,
   smutné i krásné dohromady. Ano, nech viďá (je to záhorácké nářečí?)! Je mi do plaču nad těmi zmařenými životy.
   Naši stařeček si nikdy nestěžovali ani nenadávali na to, co jim ostatní vzali (a že by mohli!). Za jejich života se státní zřízení změnilo několikrát – z monarchie na republiku, z republiky na protektorát, z protektorátu zpátky na republiku – svůj názor na jednotlivá politická zřízení vyjádřili velice lapidárně – cituju doslova: „Každý -ismus je na hovno, ať je to fašismus nebo komunismus!“ No nebyli to moudrý člověk?!

  3. Buď úplně vklidu, Verenka, ty vůbec nejseš „velmi zly clovek“. (h) A já si na cintoríne s těma svejma taky nahlas povídám. 🙂

  4. Verenko, řekl bych, že za takových okolností jsi ještě VELMI zdvořilý člověk! Myslím, že mám docela slušnou schopnost odhadnout něčí duševní stav – ale vůbec, ani stínem si nedovedu představit, jak muselo vašim tehdy být. S těmi čtyřmi stovkami a zničenou budoucností na ukradeném poli… Děs. A klobouk dolů před každým, kdo si v takové chvíli zachová důstojnost a zdravý rozum. Obávám se, že já osobně bych s tím měl problém.

 33. YGO, článek je výborný, výstižný, není k tomu co dodat. Vy mladší to zaplatˇpánbůh znáte jen z vyprávění. A nedělo se to jen zemědělcům ale ti to samozřejmě odnášeli nejhůř. Dík.

 34. Krásne dobré ránko. Navečer už má pršať či čo.
  Článoček je do plaču. Rozmýšľam ako mohli niektorí ľudia – teda tiežľudia takto zničiť niečo, čo sa budovalo po stáročia a kto alebo čo ich k tomu priviedlo. Ten náš minulý systém narobil škody – na majetku ale aj na ľuďoch!O to viac si cením každého, kto podá pomocnú ruku bezmocným a slabým – deťom aj zvieratkám. (bow)

  1. Vítězství ideologie nad zdravým rozumem.
   Ale když ono to zní tak krááásně … když všichni všechněm všechno dáme, tak všichni dohromady budeme mít dost … :-[

 35. Ygo, díky za ty řádky, které bychom neměli zapomenout. Dnešní zemědělec je opět v rámci EU bit jako žito, u nás si hospodařících farmářů stát neváží a nic pro ně nedělá. Oni nepotřebují pořád zdůrazňovat, že nemají chtít dotace, stačilo by kdyby byly zajištěny rovné podmíky s ostatní, jakoby vyspělejší EU, tam je zakopaný pes. A to jak se k nim chovají odběratelé produktů je na samostatnou kapitolu, právní bezvědomi a neslušnost nabyly v tomto systému vrchu . U nás na dědince mají krávičky na mléko, hluboce na nich prodělávají, zrušit je nemohou, protože odběratelé jim dluží milionové částky a dali jim na krk nůž, chceš zrušit?, tak nezaplatím co dlužím, což by bylo samozřejmě likvidační . A to je jen nepatrný střípek našeho hospodářství.

  1. No jo holt EU…hlasoval jsem tehdy menšinově…Snažím se seč můžu dávat při nákupu přednost výrobkům vyráběným v Česku…ale někdy prostě, díky příčinám které píšeš, nemám šanci a stane se mi že na Vysočině musím koupit brambory z Francie, protože jiné v obchodě nejsou. V zemi která by bývala mohla bramborama (a třeba cukrem) živit nejen sebe ale i půl Evropy. (headbang)
   Co píše Yga je naprostý horror. Taky občas z tatínka vypadnou vzpomínky na rok ´68 jen útržkovitě, nerad o tom mluví…vzpomínky na rozbité silnice těžkou technikou, na vzájemně na sebe mířící české a ruské tanky, atd.

   1. Kdyby tam ty brambory z Francie byly, protoze je frantici dokazou vypestovat lepe a levneji, tak at tu klidne jsou. Ovsemtim to neni. Zemedelstvi je v cele Evrope tak prodotovane, ze prakticky neni sance zjistit jaka je realna cena potravin a kdo co s jakymi naklady vlastne pestuje ci chova. A ekonomicky vysledek podnikani v zemedelstvi je vice zavisly na schopnosti vydupat si dotace nez na schopnosti neco vyprodukovat.
    Ale hlavne ze mame v Evrope levne potraviny. Ze jsme … polovinu? dve tretiny? Vic? … ceny uz zaplatili v ramci dani? To neni videt.

 36. Nejvíce lituji že zabrali co nepotřebovali. Jezdíme s Bimboušem na dovolené po Čechách a Moravě a těch zničených nádherných statků, zámečků apod. Sama jse v JZD pracovala a bydlela v jezeďácké vile zabrané v roce 1948 částečně Benešovými dekrety a částečně “ vstupem “ do družstva. 20 let do ní JZD nedalo ani korunu, poté vyspravili střechu a udělali druhý byt z podkroví a jelo se 20 lez dál.

  1. A jak patrno i ze vzpomínek v téhle diskusi – ještě dlouho se vzpamatovávat budeme, Rputi. Tohle, to zadupání lidské důstojnosti a zlomení hrdosti několika generací – to byl největší zločin.

 37. Hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)
  Ygo – moc děkuju za tyhle řádky… a moc dobře vím proč (u)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN