ČLOVĚČINY: Mé Staré Město pražské

Až do nedávna jsem žila na Starém Městě pražském. Žila jsem tam celý svůj život, poznávala jsem ho od narození. Město se měnilo a já s ním, až přišel den a musela jsem se z něj odstěhovat. Jaké tedy vlastně bylo? Staré, to jistě, zajímavé, šedivé, prašné, tajuplné a plné života. Života úplně jiného, než známe dnes. Života poznamenaného zářnými socialistickými zítřky.

Jedna z mých prvních vzpomínek je, když mě máma nakládala do červeného kočárku a vozila mě do jeslí. Jesle byly až na konci Dušní ulice, v budově základní školy blízko Vltavy. Tenkrát jsem nevěděla, že jezdíme kolem velmi zajímavého místa, kde spolu sousedí katolický kostel Svatého ducha a Španělská synagoga. Učitelky v jeslích mě nezaujaly a já jsem nezajímala je. Jedna z nich mi dala facku.

Chodím do školky a na vycházky chodíme do parčíku, kde je požární nádrž. Nevím, že je to památka na válku. Je tam dětské hřiště, zelená se tráva. Už ale slyším, že se tam bude stavět. A skutečně, za nějaký čas je parčík nepřístupný, je tam stavební ohrada, ještě nevím, že nová stavba se bude jmenovat Obchodní dům Kotva. Začali jsme častěji chodit na malé hřiště naproti, nevím, že je to bývalá klášterní zahrada, že to patřilo Minoritům v klášteře při kostele Svatého Jakuba. Jeden chlapeček, dnes je právníkem, mě praštil prknem do hlavy, vůbec nevím proč, brečím.

Jsou mi čtyři roky, jdeme s babičkou Týnskou uličkou na Staroměstské náměstí, po levé straně máme Týnský chrám a babička mi říká: „Dobře si tuto chvíli zapamatuj, brzy tuto uličku zavřou a dlouho jí neprojdeš“. Měla pravdu, uličku skutečně zavřeli, probíhala rekonstrukce domu U Kamenného zvonu a současně Týnského chrámu. Uličkou jsem prošla až za 20 let, babička už nebyla. Vzadu na rohu Týnské uličky bývalo dlouhá léta staré železářské vetešnictví. Teprve po roce 1989 muselo přesídlit.

S maminkou chodíme nakupovat k panu Bašteckému neboli Bašťákovi, má krámek, klasický koloniál, na Masném plácku. Chutná mi nanuk Čoko, stojí 1,20 Kčs. Kolikrát prosím mámu, ať mi dá na Čoko, pak utíkám do obchodu pro zmrzlou lahůdku. Jednou upadnu a natluču si koleno, rozbrečím se až doma. Do Rybné chodíme pro mléko a máslo. Do Dlouhé ulice pro změnu pro maso, ale to jen někdy, většinou ho máma koupí v řeznictví v blízkosti práce. Kachličky v bývalém řeznictví zůstaly, řeznictví už tam dávno není. Po Bašťákovi se slehla zem, zmizel v době, kdy se otevřela Kotva. Spolu s ním zmizela i mlékárna.

Pan Baštecký a chlapeček, který mě praštil prknem, bydlí oba v tmavě zeleném pavlačovém domě v Rybné ulici, je na něj vidět i z Masné ulice. Později tam někdy se spolužačkami zajdeme. O mnoho let později obyvatele vystěhují, dům bude mnoho let chátrat a nakonec ho zbourají. Dnes tam stojí hotel Josef od architektky Jiřičné. Hotel je sice po architektonické stránce uznávané dílo, já bych tam raději viděla ten starý dům.

Je mi 5 – 6 let. Večer ulicí chodívá zvláštní pán, má dlouhou tyč a rozsvěcí lampy, pěkně jednu za druhou. Zaklesne háček na tyči za očko a zatáhne, lampě to chvilku trvá, ale pak se rozhoří jasným plamenem. Přestavěli všechny lampy na elektřinu a pán přestal chodit. Dnes jsou některé ulice opět osvícené plynem, pán ale chodí jen někdy, když je nejvíc turistů, je z něho turistická atrakce. V malé dílně kloboučník vyrábí dámské i pánské klobouky pro Divadelní službu, někdy za ním chodívám a dívám se, jak klobouky vyrábí. Když v 80. letech odejde, dílnička zmizí.

V ulici je před školou na kraji chodníku klasická pumpa. Už ji nikdo nepoužívá, ale moc se nám líbí. Občas zkoušíme pumpovat, ale nic z ní neteče. Pumpa zmizí až při velkých výkopech, kdy do ulice zavádějí zemní plyn. Klandr před školou používáme ke gymnastickým cvikům, točíme se na něm a vlasy se nám otírají o chodník. V ulici nejsou téměř žádná auta, parkuje tam pouze veliké černé auto dědečka mé spolužačky, pochází ještě z 1. republiky – snad Tatra. Má ještě stupátko u dveří, je vždy dokonale naleštěné. Kdoví kde skončilo. Později tam začne parkovat ještě naše auto, pak se přidá sousedovic Dacia.

Školu mám hned vedle domu, kromě prvního dne chodím úplně sama. Jsem na to hrdá, někteří chudáci spolužáci se nechají vodit. Taková potupa. V družině je celkem legrace, je nás tam většina spolužáků. V létě chodíváme až na Letnou. Závidím ale spolužákům, kteří mají na krku klíče a do družiny nemusí. Ve třetí třídě přijde protivná družinářka, bojím se jí a vymůžu si na našich klíče. Od té doby chodím po městě sama, ale klíče mám v kapse. Máma nechce, abych je nosila na krku, že by prý každý věděl, že jsem sama. To už chodím do hudebky na klavír, na balet a do pionýra. Kromě toho mám doma soukromé hodiny angličtiny. Do deníčku si napíšu: „Předměty, které nemám ráda jsou: angličtina, pionýr a hudební nauka. Předmět klavír docela ujde.“

Hudební škola je tajemná. Je v budově starého kláštera Minoritů, chodím tam křížovou chodbou, pod gotickými klenbami. V prvním patře je obrovská hala, nad hlavou mám fresky svatých a andělů. Třídy jsou v bývalých celách mnichů. Ještě to moc nevnímám. Jsem v nultém ročníku a raději si hraji s kamarádkou ve starém zapomenutém křesle a úplně zapomeneme na hodinu. Dorazíme tam ve chvíli, kdy vzorná třetí spolužačka dopinkala poslední notičku. Nevím, co říci doma. Balet je v bývalém refektáři, barokní štuky jsou pozlacené, nad hlavou mám opět fresky. Balet mě nebaví, chtěla bych na špičky, ale místo toho máme jakousi rytmiku a učitelce se na mě pořád něco nezdá, talent na tanec asi nemám.

Ve čtvrté třídě mě poprvé zradí koleno a pak už na balet nechodím. Hudební nauku máme ve třídě, která je obrácena do klášterní zahrady. Myslím si, že je to samozřejmé, nikdy mě nenapadne udělat fotku. Klavírní třída má okno do rajského dvora, je vidět skoro celý čtverec. Opravují klenby, dlouhá léta tam stojí lešení. Na lešení hrdlička několikrát vyvede mladé, ze třídy dobře vidím celé hnízdo a vývoj ptáčat od vajíčka. Nakonec vydržím hrát 15 let.

Naproti v Ungeltu bydlí někteří z mých spolužáků. Bydlí tam také spousta Cikánů, dnes se jim říká Romové. Na Masném plácku rostou dva stromy. Staré Cikánky se scházejí pod jedním, muži pod druhým. Je tam hřiště, pod ním bunkry, památka na válku. Na hřiště chodíme jen někdy, správce tam už není, je zanedbané, ale vybíjená se tam hraje dobře.

Ještě si pamatuji, že se tam v zimě bruslilo, kdysi dávno v mrazu správce hřiště postříkal vodou a upravil kluziště. Jedna holčina z vedlejší třídy vyleze na zídku bunkru a spadne několik metrů dolů na schodiště, které vede do podzemí. Vynesou ji Cikáni a cikánské ženy ji drží v náručí, chovají ji a zpívají jí. Čekáme na sanitku. Ptám se, zda je to lehké zranění, chci, aby holčina byla v pořádku. Cikánky se na mě jen podívají a já najednou vidím kost, která holčině trčí z ruky. Už se na nic neptám.

Ungelt je tajuplné místo, domy jsou staré oprýskané, jednou mě tam zavedou do pedagogicko-psychologické poradny, ani nevím proč. Jdeme po vrzajících schodech, vše je temné, tajemné. Naproti Ungeltu je kostel Svatého Jakuba. Občas tam zajdu. Fascinuje mě useknutá ruka lotra, díla Petra Brandla a Maxmiliána Brokoffa mě zatím nezaujala, ten čas teprve přijde. Ve škole si potajmu půjčujeme Rychlé Šípy, louskáme je pod lavicí, k dostání nejsou. Jejich příhody ve Stínadlech si situuji právě do těchto míst, až později se dozvídám, že pan Foglar měl na mysli spíše místa okolo Řásnovky a kostela Sv. Haštala.

Vlastně celé město má nádech do šediva. Má nejlepší kamarádka bydlí v Kožné uličce, ulička je úzká, tichá, zadumaná. Z oken kamarádky koukáme na rozpadající se dům naproti. Kamarádka bydlí nad bývalou hospodou, jsou tam stažené rolety. Ještě o kousek dál je zajímavý renesanční dům U dvou medvídků, ale to už ulička ústí do Melantrichovy ulice. Často se navštěvujeme. Jednou si hrajeme a zapomeneme na odpolední školu. Na poslední chvíli letíme. Musíme přejít přes Staroměstské náměstí.

Přijdeme pozdě, a tak před školou ještě přeřizuji hodinky, abych měla výmluvu. Paní učitelce (téhle neříkáme soudružko) se omlouvám, že mi šly pozdě hodinky. Podívá se na ně, vidí přiměřený čas. Pak se mě ptá, proč jsme tedy tak uhnané. V poslední chvíli mě napadá spásná výmluva – když jsme v klidu přišly na Staroměstské náměstí, všimly jsme si na věžních hodinách správného času, ještě jedné paní jsme se zeptaly na čas a ta nám to potvrdila. Pak už jsme jako vzorné žačky jen běžely. Učitelku jsem přesvědčila.

Na Staroměstském náměstí se rozléhá klepání a ťukání. U Týnské školy je velká ohrada, v ní pod širým nebem mistři kameníci vytesávají z kamene díly, pracují na obnově domu U Kamenného zvonu i Týnského chrámu. Oba jsou dlouhá léta v lešení. Ještě dlouho nevím, jak je to symbolické, že v Týnské škole působil i Matěj Rejsek. Dnes je tam v létě velká zahrádka a turisti tam jedí a pijí. Je to jistě výdělečnější než kamenická dílna. U pomníku Jana Husa je dlouhá léta vodní nádrž, další památka na válku, ale to mi nikdo neřekl. Po čase nádrž zasypali, pokoušejí se tam pěstovat nějaké rostliny. Jenže to by se o ně museli pořádně starat, chvíli to zkouší s trávníkem. Nakonec celé místo zruší. Lidé pro změnu začnou po pomníku lézt, ale to až později.

Od sedmé třídy chodíme do školy o kus dál. Spojili dvě školy, a z mé původní má být jen první stupeň. Opět chodím až na konec Dušní ulice, skoro k Vltavě. Mimochodem na opačné straně Dušní ulice, blízko Dlouhé v krámku vyrábí klíče pan Koula, jako jediný soukromník široko daleko vydržel i socialismus. Z některých tříd v nové škole je vidět na Letnou, na místo, kde stával Stalinův pomník. To nám ale nikdo neřekne.

Do školy chodím ulicí V kolkovně, na rohu byla naše stará školní jídelna, jsou tam bývalé krámy, všechny schované za roletami, které dlouhá léta nikdo nevysunul nahoru. Prostě zadumané město. Dnes tam jsou luxusní restaurace včetně smutně proslulé restaurace Monarch. Pak projdu kolem kostela sv. Ducha a Španělské synagogy. Jednou tam dělají výkop a okolo něj jsou poházené staré kosti z bývalého hřbitova, žádná pieta. Spolužáci s nimi šermují, snaží se dělat dojem na děvčata a ukazují nám, že se pár starých kostiček přece nebojí.

Nyní na oběd chodíme na roh Pařížské ulice, kousek od Staronové synagogy. Nevím, že socha v parčíku je od Františka Bílka, a že představuje Mojžíše. Brzy jsme našli zkratku okolo hotelu Interkontinental. Vzápětí nám to učitelé zakázali, vrchnosti v hotelu se nelíbilo, že okolo hotelu běhali žáčci, oni tam přece měli valutové cizince. Stejně tam chodívám, potajmu proběhnu, jen to vezmu z větší dálky, už nechodím vrátnému pod nosem.

Začali opravovat Ungelt, spolužáky nám přestěhovali na Jižní Město, ti se rozhodli dokončit osmou třídu s námi. V Ungeltu už nebudou bydlet lidi a už vůbec ne žádní spolužáci, budou tam luxusní hotely pro devizové cizince. Cikáni zmizeli, jeden ze stromů, pod kterými sedávali, zahynul. Dovnitř do dvora Ungeltu už se nedostanu, probíhá tam archeologický průzkum. Je mi to trochu líto, mám vztek, že tam budou hotely, ale znám spoustu jiných průchodů. Dveře domů se nezamykají a přes dvory se lze často dostat přes další dům do jiné ulice. Využíváme tyto zkratky.

Mé obzory jsou také větší, s nejvěrnější kamarádkou chodíme po městě. Obhlížíme nejrůznější dvory, snažíme se nacházet nové a nové průchody. Někdy jdeme přes řeku, lezeme po stromech v blízkosti Strakovy akademie, doba, kdy tam bude skutečné sídlo vlády, je ještě daleko. Na jaře také chodíváme na lodičky, asi za tři kačky je možné si pronajmout pramičku, tak veslujeme po Vltavě. Později, už na gymnáziu, kamarádka zpracovává práci o staropražských mlýnech. Bereme to přes staroměstské mlýny u Karlova mostu, chodíme po Kampě, sama se divím, kolik jich na Čertovce je. Kola má už jen málokterý. Zakončíme to u Novomlýnské vodárenské věže. Tam už toho mnoho nezbylo.

S rodiči chodívám po muzeích i výstavách. Někdy mě zaujmou, někdy ne. Obrazy mě moc nebaví, přesto několikrát jdeme do Jiřského kláštera, Šternberského paláce, vidím podstatné sbírky Národní Galerie. Vrátím se k tomu až po letech, kdy konečně začnu chápat. Několikrát jdeme do Židovského Muzea. Lístek stojí asi 3 koruny. Po starém židovském hřbitově se volně procházíme, nejsou tam žádné davy. Později si někdy koupím lístek a po hřbitově se jen tak volně toulám. Dnes to kvůli davům turistů zní jako pohádka.

Prvně slyším o Soně Wailerové, mámině spolužačce, která nepřežila holocaust. My totiž ve škole téma holocaustu příliš nerozebíráme a židovští mrtví se jednoduše smísí s českými. Vůbec výklad 2. Světové války ve škole je pozoruhodný. Pinkasova synagoga je zavřená, prý tam byla napsána jména zemřelých za války, ale bylo to prý odstraněno. Komunistům se hodilo, že tam vyvzlínala voda, že se nápisy poničily. Od šestidenní války byly naše vztahy s Izraelem na bodu mrazu. To ale ještě nevím. Po letech najdu Sonino jméno na jedné ze stěn Pinkasovy synagogy. Zemřela v lednu roku 1941, bylo jí 12 let.

V Maiselově synagoze je dodnes výstava stříbrných rituálních i domácích předmětů. Ve Španělské synagoze tenkrát byla výstava židovských „koberců“. Až o mnoho let později zjistím, že to nebyly jen tak ledajaké koberce, ale že to byly parochety – závěsy, které se umisťují před schránku na Tóru (Aron ha-kodesh). Tato schránka je v každé synagoze na východní straně. Na lístek bylo možné se dostat také do Staronové synagogy. Jsem ráda, že jsem tam byla několikrát ještě za starých časů. Dnes je vstup asi za 300,- Kč pouze do této synagogy.

Navštěvujeme se s různými spolužačkami. My bydlíme v domě z konce 30. let a máme běžné vybavení domácnosti, před přestavbou elektřiny na 220V jsme mívali v pokojích zvonky na služku. U spolužaček to bývá různé. Jedna bydlívala v Dlouhé ulici ve společném bytě, kde více rodin sdílelo koupelnu a kuchyni. Tato spolužačka nám zmizela v 5. třídě, dostali byt na sídlišti v Bohnicích.

Jednou nacvičujeme na školní akademii taneční číslo. Potřebujeme trénovat, zkoušíme to u nás doma, ale prostor nám nestačí. Nakonec nás pozve spolužačka, která bydlí v Liliové ulici. Doma mají opravdu velké pokoje (pět nás tam tančí bez problémů), jsou průchozí, jak bývávalo zvykem. Co mě fascinuje, na stropě mají fresky, nevím už jaké. Tak toto doma nemáme. U spolužačky na rohu Husovy a Karlovy ulice je to o poznání menší. Záchod má mimo byt, koupelnu vůbec žádnou, ale není sama. Později, jako dospělá, si načerno staví v kuchyni koupelnový kout.

Dům má gotické jádro, zdi jsou kamenné, z opuky, mají sílu nejméně metr. Závratná výhoda to není, je tam chlad, a protože byl zbořen vedlejší dům, kde ponechali pouze čelní stěnu, v přiléhajícím pokoji má stále plíseň. Mimochodem, chybějící dům je důvod, proč v Karlově ulici bylo celá léta lešení, které z její části dělalo tunel. Pěkné byty jsou v domech z počátku století, jedna spolužačka bydlí s rodiči společně s jednou starou paní, také rozdělený byt. Když paní zemře, podaří se jim byt scelit.

V roce 1978 je šestisté výročí úmrtí Karla IV. Ve Vladislavském sále jsou vystaveny královské klenoty. Ještě jsem je neviděla, stojíme dlouhou frontu. V sále jsem ale už byla několikrát, už jako malé holčičce mi táta vysvětloval, jak po jezdeckém schodišti chodili koně až do sálu. Už jsem viděla i spodní gotické patro. Znám i chrám Svatého Víta. Ještě tam nechodí turisté, ještě je možné v klidu projít celé vnitřní prostory, vládne tam ticho. Jen do krypty chtějí asi 2 koruny vstupného. Později jsem se o Hradě poučila mnohem více, ale klid už tam nikdy nebyl. Teď ale s úctou koukám na Svatováclavskou korunu a předměty okolo. Vnímám mnohasetletou historii naší země. Vystavili i lebku Přemysla Otakara II. Je hluboce rozseknutá. Fascinuje mě snad ještě více než krásná koruna.

Menší koncerty LŠU míváme v bývalém refektáři kláštera. Jednou, to už jsem v klavírní třídě nejstarší, je jedna z nových malých žaček vnučkou slovutného klavíristy Páleníčka. Hrdý dědeček se přijde podívat na koncert své vnučky. Je teprve listopad, hraji úplně novou věc, ještě ji nemám plně zvládnutou. Strašně se mi klepou ruce, výkon není průšvih, ale krásný také ne. Není v tom muzika.

Větší závěrečné koncerty pak míváme po různých pražských sálech. Často hrajeme v menším sále Městské knihovny, jako malá hraji mezi prvními, mám to brzy za sebou, čím jsem starší, tím později hraji. Krásné koncerty jsou ve Smetanově muzeu v bývalém mlýně na Náplavce. Je to krásný sál, za okny je vidět řeka, splav, je slyšet šumící vodu, výhled na Karlův most a Hrad je fantastický. Většinou mám hroznou trému a tak to moc nevnímám. Někdy jsme v sále Památníku národního písemnictví ve Strahovském klášteře. Mají tam bílý klavír.

Jednou hrajeme v Klementinu v Zrcadlové kapli, klavír je příšerný, ale prostředí skvostné. Je to zážitek, jen ten klavír, kdyby se tak nevzpíral. Poslední koncert, je mi už dávno přes dvacet, máme ve Sladkovského sále v Obecním domě. Velká Smetanova síň je hned vedle. Sál slavnostně svítí, hraji Beethovenovu sonátu, dva roky jsem ji dřela. Profesorka mi jen řekne: „Dělej muziku“. Rozumím, chybička se může vloudit, ale nesmí zmizet muzika, ta neuchopitelná věc, která buď je, nebo není. Dělám muziku.

Po dvaceti letech opět projdu Týnskou uličkou na Staroměstské náměstí, dokončili většinu oprav na Týnském chrámu a v gotickém stylu zrenovovali dům U Kamenného zvonu. Babička už čtyři roky není mezi námi. Rozhodli se obnovit omítky na Staroměstském náměstí a na Královské cestě. Nakoupili k tomu barvy z NSR. Naše české by prý nic nevydržely, v tisku je na to článeček. V 80. letech se koná architektonická soutěž na dostavbu Staroměstské radnice. Jeden návrh je strašnější než druhý. Každý architekt musí zviditelnit své ego, nebere v úvahu prostor, kde by budova měla stát. Líbí se mi jediný návrh, který v podstatě kopíruje staré historické budovy z doby před výstavbou poslední vyhořelé radnice. Přirozeně nevyhrál. Snad poprvé se lidé probudili a začali proti návrhům protestovat. Nakonec to mocipáni vzdali, alespoň zatím.

Časy se mění, mění se i režimy. Něco se získalo, něco ztratilo. Staré Město postupně ztratilo svou zádumčivost, rozveselilo se, otevřelo turistům, kteří přinesli jiný život. Staré rolety se zdvihly, v mnoho let pustých prostorách začal pulsovat život, domy navenek zkrásněly. To je jistě dobře. Staré průchody se uzavřely, některé nové otevřely. Společně s novou dobou přišli i noví majitelé s jinými ekonomickými představami a staří obyvatelé začali postupně mizet, až jsem jednou musela zmizet i já. Ze Starého Města se začal stávat skanzen, město bez obyvatel. Ale o tom už psát nechci. Chci si zachovat svou vzpomínku na mé staré dobré zádumčivé město.

Aktualizováno: 28.2.2010 — 15:32

149 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Krásná, mně velmi blízká vzpomínka, asi jsme stejěně staré. Zejména nikdy nezapomenu na tichá mrazivá i letní odpoledne strávená v klidu a tichu mezi náhrobky na starém hřbitově, na romantické večery v hospůdce u synagogy, tehdy trojce, snad až čtverce….O skanzenu a jeho cenách škoda (hořce ) mluvit.

 2. Děkuji za hezký článek. Na Starém Městě jsem bydlela 20let, od 1984-2004. S radostí jsem se na něj ve 14-ti letech stěhovala a s radostí, z něj odešla. Ale mám a budu mít na něj jen ty nejhezčí vzpomínky. V bytě naproti Kotvě jsem prožila snad nejkrásnější roky života od puberty přes svatbu, tady se mi narodili oba synové, denně jsem chodila za Kotvou Rybnou ulicí, Řásnovkou na František a pak na Letnou se psem…..Díky za vzpomínky. 🙂

 3. Mila Apino !
  Moc ti dekuji za tenhle krasny clanek. V Praze jsem nejmene jednou ( spise dvakrat ) za mesic. Mam pravidelnou trasu od Rudolfina ( vis ze ho hudbe vratil R.Heydrich – hrozne co ?!) pres Kaprovku, Staromestske namesti, Celetnou. Stare mesto uzasne prokouklo a zaroven zesedlo. Jestli to je vubec mozne a rozumis mi ! Diky za tvuj lanek !

  1. Milý WWW, moc ráda tě tu vidím. Nevím, jestli ještě zaskočíš. Od Rudolfina, přes Kaprovku, Staroměstské náměstí a Celetnou všechno dobře znám. Máš pravdu, Staré Město prokouklo a zešedlo současně. Nablýskané fasády jsou pouze jedna věc. A R. Heydrich? Ten se z pekla jedním kladným činem určitě nevykoupil. O tom jsem přesvědčena. Doufám, že ho pekelníci pořádně smaží a pilně přikládají pod kotel. Kromě toho mu jistě šlo i o to definitivně zlikvidovat Rudolfinum jako sídlo československého parlamentu. Ten chlap byl sice zosobněné zlo, ale inteligenci mu upřít nemohu. Její využití zločinným směrem bylo naštěstí potrestáno

 4. Milá Apino,
  moc pěkné čtení, vrátilas mě o 40 let zpátky, vlastně o víc jak 40, to už jsem po maturitě z Prahy odešla. Na průmku jsem totiž chodila do Prahy a bydlela na intru v Haštalský…Takže Haštalské náměstí, Kozí plácek, Dlouhá třída, Staromák a mohla bych pokračovat dál 🙂 to je moje milovaná Praha, Praha mého dospívání, mládí. Byla jsem tam od 15 do 19 let. Neznala jsem ta zákoutí jako ty, jako dítě, ale jako mladá holka. Dnešní Prahu moc nemusím, ne, že by se mi nelíbila, ale ty davy turistů mi ji několikrát pěkně znechutily. Moc moc díky, zase mi na chvilku bylo 17(blush)

 5. Milá Apino,

  krásný článek, děkuji za něj. Staršímu bratrovi velkoměsto Praha učarovalo natolik, že po vojenské službě se nevrátil zpět do Brna, ale zůstal v Praze. Několik let bydlel v Dejvicích na Kulaťáku, dnes bydlí v Modřanech. Moc ráda za ním jezdím na návštěvy, chodili jsme, dříve sami, dnes už i s mými dětmi, objevovat město. Díky praktickým ukázkám má mladší syn zvládnuté pověsti české a pražské… 🙂

  1. Tak to tvého synka musím moc pochválit a i celou tvou rodinu, že chodíte poznávat historii. Vím totiž o jedné holčině, je jí tak 12 let a ta říká, že centrum Prahy vůbec nezná. Dovedu to také pochopit – je sice Pražačka, ale do centra to má tak hodinu jízdy MHD. Kromě toho má své povinnosti, kroužky a podobně, o víkendu jezdí ven s turisty a vodáky, tak kdy má vlastně najít čas na chození po městě. S holčinou ve své podstatě příbuzná nejsem, takže počkám, až jednoho dne bude spolu se svou matkou souhlasit, a pak je provedu po centru.
   A synkovi bych doporučila vybrat si nějakou vycházku s PIS – občas bývají vycházky s pověstmi o pražských strašidlech a u každého konkrétního místa nějakou tu pověst poví. To by se mu mohlo líbit

   1. Ani Hřívnatec centrum nezná, jen se mnou a to není moc často. Bohužel z bezpečnostních důvodů se ho bojím vypustit, když jsem ho samostatně vyslala do Luxoru pro nějakou knihu, musel se mi dvakrát hlásit.

   2. Milá Apino,
    Váš článek je krásný, forma nápaditá, díky. Myslím si ale, že největší hodnota toho, co jste napsala, je pod povrchem, a podezírám Vás, (samozřejmě v dobrém slova smyslu), že i když o tom nemluvíte, jste si toho vědoma. A řekl bych, že někeré čtenářky to poznaly, nebo alespoň vytušily…. (h)

    1. Moc děkuji za krásná slova, ještě jsem se sem na chvilku vrátila. Pod povrchem článku je toho alespoň pro mě hodně, má to mnoho vrstev, ani je nedokážu všechny vyjádřit slovy. Někdo to pochopil, někdo ne. Také proto jsem se nepokoušela psát o poměrech po roce 1989, ač jinak s předchozím režimem zásadně nesouhlasím a vrátit bych se nechtěla ani za nic na světě. Přesto mám s tím, co se ze Starého Města stalo, velký problém. Takto to skončit nemělo. I z diskuze vyplývá, že ne každý dovede pochopit, o co mi šlo a nakonec nebylo možné se úplně vyhnout diskuzím o krásně opravených fasádách. Přičemž to jsem vůbec nechtěla rozebírat. Já jsem se cíleně rozhodla napsat o městě navždy ztraceném, o městě, ve kterém žili normální lidé se svými starostmi, ve kterém si děti hrály, a to bez ohledu na režim, o mém městě, které se postupně měnilo někdy k lepšímu, někdy k horšímu. A vlastně i o mém dětství, jak jsem to všechno tenkrát vnímala. Kdo si dnes ještě vzpomene, že na místě obchodního domu Kotva byl park? A jen z literatury vím, že historicky tam sídlili němečtí rytíři a že tam byla jedna z bran do města, na to jsem mladá i já. Potěšilo mě, když si Krakonoš vzpomněl na pana Bašteckého. To byl kupec ještě ze starých časů. Chtěla jsem připomenout lampáře, lidi, kteří tam žili jako byl třeba kloboučník. Chtěla jsem připomenout, že i celkem malé děti měly klíče, a že se pohybovaly po městě samy, že jsme si dokázali hrát, ale i chodit za povinnostmi. Myslím, že dítě úplně jinak utváří prostředí, kde jsou v kostele barokní obrazy a fresky nebo když chodí do hudebky do gotického kláštera s barokními freskami. Když vidí okolo sebe staré domy a různé památky. Ale třeba má také ve sklepní kóji svého domu napsáno: „Rauchen verboten“, za války měl sklep našeho domu sloužit také jako kryt. To dítě jinak vnímá atmosféru. Úplně jinak se podle mě vyvíjí dítě někde na panelovém sídlišti bez všech těchto podprahově vnímaných podnětů. Já jsem měla to štěstí toto zažít, mnoho jiných lidí ne. A pokusila jsem se o něco z toho podělit. A ještě jsem nedokázala popsat, co všechno cítím.

 6. OT – hlásání o PC: tak je to asi v čudu, deska odešla, a jelikož je to starší stroj, nedá se sehnat stejná. Takže asi budu řešit nový PC, což se mi teď ukrutně nehodí. Nevím ani, jestli placku nebo zase pevnou stanici, chjo. Potřebovala bych trochu času na shánění informací a posléze nového počítače, ale bez něj jsem jak bez duše.

  Teď jsem u přednosty a pokouším se udělat znovu to album na rajčeti, ale fůru fotek mám jen u sebe, do háje! ;(

  1. No pokud jste to neprehaneli se zabezpecenim, tak k tomu cos mela v tom starym pocitaci se bez problemu dostanes. Rekni ajtakovi at ti ten disk pripoji u polovicky.
   Jestli placku nebo krabici to uz si musis rozhodnout sama.

  2. Chjó, Vave, lity,lity, to jsou trable, jednou nás ta technika schlamstne ,mezi tím zapomenem psát , pak si zas vylezeme na stromy a tak furt dokola. (h) (hug)

 7. Krásné vzpomínání, milá Apinko. (inlove) Má takový vnitřní naléhavý rytmus, zatáhne čtenáře do těch uliček, kde se tehdy chodilo všude jen pod lešením.
  Pro člověka, který se tam nenarodil, je toto nové město hezčí. Jezdila jsem do Prahy dost pravidelně asi od svých devíti let a sestřenice mě protáhly centrem a Starým městem – ale pamatuji se právě jen na nekonečné cesty po lešením, těžko jsme se vyhýbali s protijdoucími, a nebylo vidět nic, jen samé ohrady.
  Po roce 1989 jsem jásala nad každým domem, který se pastelově vyloupl zpod lešení, jako by to byly samé princezny ukryté v myších kožíšcích a oslích kůžích, krasavice převlečené za žebračky. Všechno má svůj rub a líc, a věru, je to těžká volba. Ale když dám na misku vah to všechno předtím a to všechno teď, převáží mi to teď to minulé. Protože kdyby se ty domy neopravily, už by tu možná mnohé ani nebyly a stejně by z centra bylo město duchů – jenže jako v hororu.
  Je těžké se vracet do míst svého dětství – já jsem to nedokázala, nemusela jsem totiž. Apinka takovou volbu nemá.

  1. Víš Vave, tam, kde jsem bydlela já zase na ulicích tolik těch dřevěných lešení, pod kterými bych celá léta chodila, nebylo. Také třeba naprosto nepíšu o Václavském náměstí a okolí, protože tam to bylo při stavbě metra doslova tragické, ale tam do té oblasti jsem přišla málokdy. To spíše se něco zavřelo úplně, jako třeba Ungelt nebo část Týnské uličky. Samozřejmě třeba v Karlově ulici to lešení vydrželo dlouho po konci totáče. Mělo to dobrý důvod ta čelní stěna již neexistujícího domu by se jednoho dne zřítila na lidi. Další dlouhodobé lešení bylo u domu, na jehož místě je dnes hotel Josef. Později ho zbourali. Velká ohrada byla podle Týnského chrámu, ta tam vydržela více než 20 let. A potom před Týnským chrámem na Staroměstském náměstí – o té i píšu. Když si tak vzpomenu, něco by se našlo v Malé Štuparstké u kláštera (přímo v rajském dvoře kláštera – ano bylo tam dlouho) a jistě ledaskde jinde (z dnešního pohledu opravdu nadlouho, ale vždy nakonec zmizelo), ale nepamatuji, že bychom se tam až tak nepříjemně vyhýbali protijdoucím. I když já jsem asi kolikrát prolítla někudy, kudy by to tebe ani nenapadlo. Ale často se dalo chodit i vozovkou, aut zase tolik nejezdilo. Třeba fasády na Staroměstském náměstí opravili na tehdejší dobu relativně bleskově. Zato pamatuji třeba na Žizkově, že některá lešení měla hodně dlouhou životnost.
   Víš všechno zlé pro něco dobré a naopak. Na jednu stranu se fasády opravily – za to jsem ráda i já, nemysli si. Samozřejmě, že údržba domů byla zanedbaná i zevnitř, nájemníci nezvládali opravit všechno, ono za socíku sehnat třeba vodovodní trubky nebo kachlíky stálo nějaké úsilí a OPBH fungovalo tak, že vlastně nefungovalo, ale uvnitř ty domy většinou vyloženě nepadaly právě díky obyvatelům (viděla jsem jich zevnitř docela dost) – to spíše spadl kus omítky nebo římsy venku. Já neříkám, že se to nemělo spravit, že bychom měli chodit po zanedbaném městě. Probůh, nechci se vracet někam 20 let zpátky jenom kvůli vzpomínkám. Koneckonců na Václaváku jsem pak zvonila klíči a doufala v lepší příští a i v ty lepší fasády. Co těžce kritizuji je, že kvůli mamonu došlo k vyhnání místních obyvatel (a nejde o mě, je to asi 50 tisíc lidí, celé jedno město a pokračuje to), že noví majitelé je vyhnali a místo toho v centru pořídili v bývalých bytech kanceláře, hotely, případně je přestavěli pro tu nejbohatší klientelu. Společně s tím zmizela velká část běžných obchodů, křišťálu nebo matrjošek se nenajíme. Prostě, že z města v podstatě zmizel normální život. To se jistě dalo udělat jinak. Město je zvenku jako princeznička, ano, ale pod krásnými šaty má bohužel dost špinavou spodničku. Tak to vidím já.

   1. Matrjošky a kříšťál jsou vřed, to je pravda, milá Apinko. (inlove)
    Bohužel bydlení v centrech metropolí je všude zoufale drahé, lidi by se nedoplatili, proto ty hotely a kanceláře. Možná to šlo udělat jinak, ale mě moc nenapadá jak.
    Ideální by bylo čisťounké barevné město plné života a malých krámků, ale to je bohužel jen sen. (rose2)

    1. Prostě to dopadlo tak, jako ve všech velkých městech Evropy a světa. 🙁 Přestože jsme na riziko vylidnění byli upozorněni, nikdo s tím nic neudělal. Jen to šlo ještě rychleji než jinde. Jinak nesouhlasím, že v centru města musí být za každou cenu draho – myslím, že běžná údržba domu stojí podobně v centru, jako mimo centrum. Na rekonstrukci si dnes můžeš pozvat mimopražskou levnější firmu. Tudíž údržba domu v centru nemusí za každou cenu stát více než jinde po Praze. Je to o tom mamonu za každou cenu a snaze vytřískat co nejvíce peněz. Víš, ony jsou třeba skupiny, které dodnes hledají po světě potenciální dědice příslušných domů (příbuzné z x-tého kolena), pak jim pomohou se kpříslušnému domu úředně dostat . Ti dotyční to okamžitě prodají těm, kdo si příslušný dům vyhlédli, respektive asi dostanou nějaké bolestné a dům spadne do klína spekulantům. To se stalo jednomu mému známému. V mém případě dům jednomu pánovi dokonce darovala vláda, kterou jsme měli mezi lety 1998 – 2002. Dotyčný pán to také druhý den prodal Italům. A můžeš mi věřit, že jak mám ráda Italy, tak tyhle způsoby mi pijí krev. Věř tomu, že to nejsou Češi, kdo vlastní ty domy. Centrum Prahy dnes patří Italům, Rusům a podobně, nikoliv původním majitelům. Jejich prioritou není zachování města, ale výdělek a nic jiného.

     1. Já s Tebou nejsem v rozporu, Apinko. Ale prostě to tak je, že v centru je „dobrá adresa“, a ta je všude na světě drahá. Četla jsem, kolik stojí nájem v Pařížské ulici – je to nejdražší ulice u nás a řadí se mezi nejdražší ulice v Evropě. Obchody tam mají světové značky. Přeplatily obyčejné lidi i ostatní prodejce – a ten nájem platí jejich zákazníci. I to je jeden z důvodů, proč bojkotuji nákup značkového zboží. Jinak za návrat k normálnímu centru i normálním hodnotám věcí bojovat neumím.

      1. Myslím, že to není správný příklad (ta Pařížská). Každé velké město má takovou ulici nebo čtvrť, kde se soustřeďují luxusní značky. A proč ne? Mě mnohem víc pobuřují odporné prodejny broušených šuntů a zmiňovaných matrjošek a vysídlení obyvatel. Z velkých měst jsem byla jen v Paříži a Miláně, ale tam jsem ten pocit kancelářského a turistického gheta neměla. Na každém rohu bistro, kavárnička, obchůdek s potravinami – ale hlavně tam byli lidé, evidentně místní. Obě ta města jsem procourala pěšky (tedy dost široké centrum a nějaké ty špeky). Taky jsem si prohlédla ty luxusní ulice, ale těšilo mě to, vidět krásné věci koncentrované na jednom místě.

       1. 😉 Nekupuji ani broušené šunty a matrjošky, milá Renátko. (inlove)
        Ale vážně, bohužel po dlouhodobé socialistické devastaci nikdo z restituentů neměl na to, aby domy opravil. Moje bývalá kolegyně s bratrem byli nakonec šťastní, když sehnala firmu, která dům na Malé Straně opravila a nechala jim byty nahoře. Pod nimi byly kanceláře a dole kdoví co, rozhodně ne už hokynář nebo něco podobného, jako kdysi dávno, než v přízemí nebylo po dlouhé roky vůbec nic.
        Naše naděje je v tom, že časem broušené šunty přestanou vynášet a že se ulice znormální, ale to je asi na dlouhou trať.
        V Paříži a Miláně byla kontinuita a taky místní patriotismus. Praze to ukradli komunisti. Už za totáče byla místa s podkritickým množstvím normálního života, navenek ještě místy byl, ale už to skomíralo, stejně jako časem skomírá izolovaná skupina zvěře v přírodě.

 8. Apino,
  to je tak hezké povídání, že jsem ho přerušila a jdu si udělat capuccino. Abych si pochutnala na tvém vyprávění v naprosté pohodě (wave)

 9. Diskusi budu teprv pozdějc číst. Tak jenom – a vsadím se, že sakra nebudu první: Nečetl jsem, Api, ještě nikdy plastičtější a v tom krátkém celku výstižnější, konkrétnější, v tom kaleidoskopickém blýskání fazet a sklíček komplexnější líčení StMP očima dítěte a dospívajícího děvčete. Dobovější. Všecka čest stranou. A ta líbezná klavíristka – kolik tam má, navždycky na tom záběru, roků? Kruciš – jsi moc k světu pořád, ale tehdy… ach jo. Ou sont les filles d´antan…

 10. Jo ulicky … ale vite co je to pro cloveka s tak absolutnim orientacnim nesmyslem jako mam ja? Fakt chapu znamou, ktera vykladala jak pred par lety v jedne takove krasne krivolake ulicce nasla v kramku uzasne saty, protoze zrovna nemela penize, tak si je jenom zamluvila … a uz ten kramek nikdy nenasla.

 11. Jo, zcela OT, ale k té Praze to taky vlastně patří – asi už víte, že zemřela Anna Fárová? RIP, měla jsem ji moc ráda.

  1. Ano. Světová kapacita v historii fotografie. Možná by vám mělo něco říkat taky Libor Fára. A paní Anna? Všechny je osobně znala – naše fotografy, příslušné teoretiky i žurnalisty a galeristy za půl stole Ultima auctoritas. napadá mne zase Vysockij: Vozvraščájutsja vsje – krómje těch, štó nužný…

 12. Apino, děkuji za Tvé vzpomínky, prošla jsem díky Tobě Prahou let minulých a cítila z vyprávění tu atmosféru, která se nikdy nevrátí, tak jak se nevrací ani vteřina našeho života. Mně provází Praha celým mým životem. Maminka byla jako mladé děvče zaměstnána v Bíle Labuti a nebýt příchodu protektorátu asi bych se narodila v Praze. Moje rodina tam má své určité kořeny. V Praze se narodil můj mečovej dědeček a praděd měl své místo v tehdejší pražské společnosti. Celý život do Prahy jezdím ráda a i když je z Prahy renesanční dáma naditá do kostýmu matrjošky,Prahu miluju a najdu si místa,kde je mi dobře. Jen tam jezdím zásadně mimo sezonu a různé svátky , mimo grupen akce a úplně nejraději sama.
  Pak sedím , či chodím tam, kde chci a prožívám si Prahu , vždy takovou, jaká je teď a v tuto chvíli.
  Ani moje rodné město už není co bývalo, přesto ani na něho nezapomenu.Taky je pěkně vykuchané od různých špidlalů.Nejkrásnější je na tom městě řeka a ta zůstává.
  Jak tak na stará kolena uvažuju, nejvíc ze všeho mi chyběl v posledních letech prostor, prostě louky, les, pěšiny,kde nepotkáš človíčka a to mi teď plní můj nový domov na vsi. Tady ale všichni říkají, no jo, je tu krásně, je, ale už to není co to bývalo. 🙂 (h) (wave)

  1. Je dobře, že jezdíš do Prahy mimo velké akce. Třeba o Velikonocích je v centru hodně těsno, ale o Čecha nezavadíš a ani se nedivím. Vždy se dá najít nějaký koutek, kde je hezky, jen je někdy obtížné ho najít. Sama jsem to zvorala vloni na počátku Adventu. Přijeli příbuzní z Moravy a zrovna se měl na Staromáku rozsvěcet vánoční strom. Já …. vím, jak bych se pojmenovala… jsem tam s nimi šla. To sice byli samí Češi (turisti přijíždějí až po vánocích), ale skoro jsme se ušlapali. Takt ta atmosféra byla hustá – když vidíš jak lidi si berou děti na ramena, jak nad hlavami jsou vyzdvižené celé kočárky, jak mají lidi psy v náručí a přitom se nemohou ani hnout. Prostě už nikdy více. Tak to mají mí příbuzní opravdu nezapomenutelnou vzpomínku.
   Ale i na tvých loukách, pěšinách a v lesích musí být krásně

 13. Apino, DIK!!!!! Prosla jsem v duchu s tebou vsechny ty ulice a ulicky a namesticka, ktere tak moc dobre znam – i kdyz jinak, nez ty – ne z detstvi, ale bylo i 18 a dalsich 11 let jsem si dalaza ukol, ze nei ulice a ulicka a pruchod, abych ho neznala a neco o tom obcas vedela. V tomto smyslu neni mesto jako Praha. Uz jsem nad ranem rozepsala nekolik komentaru a odpovedi, a zas je smazala. Protoze jsi napsala o lasce me nejvetsi (krom lidi – samozrejme) a slov se mi nedostava. Jsem rozpolcena – bolavy Ungelt sotva stojici, podporeny tramama, kdyz jsem odjizdela – tajemna trpici krasa… Chybi dnes ve starem centru lidi – obyvatele. O tom jsem chtela napsat, a o geniu loci, ale nemam slov.

  1. Tajemná trpící krása bolavého Ungeltu – přesně´s to napsala, Hano.
   Chodím se tam dívat pořád a jsem moc ráda, jak je teď krásný a opečovávaný.
   Ale ten genius loci se tam vrátí, jen když tam budou lidé zase žít a bydlet.

  2. To jsem zas romu cestynu dala – ale jsou to preklepy. Chtela jsem rict, ze MI bylo 18 let a dalsich 11 let jsem si dala za ukol, atd.

  3. Hano, díky, když já toho ještě tolik vynechala….. Ona i na Starém Městě mi byla některá místa bližší a některá vzdálenější… třeba jsem vynechala většinu míst okolo Řásnovky, Haštalského náměstí, Kozího plácku, celý František, Klementinum, místa okolo Betlémského náměstí …. skoro všechny výlety na „druhý břeh“ na Malou Stranu ….. i tak je to strašně dlouhé, a to jsem z toho ještě vyjmula celou Pionýrku (cca někdy před 2 – 3 týdny).
   A starý Ungelt – jistě spravit nutně potřeboval a při archeologickém výzkumu tam našli celou řadu zajímavých věcí, které používali kupci včetně hracích kostek. Ale ta rekonstrukce je ale do jisté míry také jen pro oko. Představ si, že vím o jedné drobnosti – tam na vnější straně v místech, kde je Ungelt od Týnského chrámu oddělen pouze ulicí býval tak z 1. patra kamenný skluz, který vedl z prevétu….. Prostě na lidská a kdovíjaká další …eoona…. Svého času padaly pěkně na ulici. Kdo z vás o tom ví? Já netvrdím, že je v dnešní době vhodné používat prevét, ale nechápu, proč někdo ten skluz musel sundat jen aby tam byla pěkná omítka. Podle mě to byla historická památka, která velmi jasně vypovídala o bývalém životě města včetně hygienických návyků. Tak třeba toto je jedna z mnoha věcí, které mi vadí.

   1. Řásnovka, Haštalské náměstí, Anežský klášter – tehdy příbytek chudiny: tyhle končiny popisuje Géza Včelička v „Pražském tajemství“ – knížce vzpomínek na František jeho dětství – tedy někdy počátku 20.století (narozen byl 1091). Kdysi jsem tuhle knížku moc ráda četla….

    1. A ve většině vydání doprovozeno fotografiema, a jakýma – ! Ale Géza se opravdu, ale opravdu nenarodil v jedenáctém století – ! 😉 (wave)

 14. Poněkud OT
  Dede, teprvé dnes jsem četl tvou rozlúčku se Psem. Moc hezky jsi to napsala. Bylo tam krásně, ale teď… Končí pro mě 14 let a začíná čas nový. Jaký asi bude a kolik času je mu vyměřeno? Doufám, že podstatně více, ale záleží to asi na mnoha věcech včetně nás všech. Díky Dede! (h)

 15. Apino, tohle si musím ještě párkát v klidu přečíst. Toho vzpomínámní mám taky hodně…
  Díky (h)

   1. Yvi! Já móc dobře rozumím… do roka a do dne! Co si dneska ty ženičky ze slováků dovolujú… a co člověk može.

 16. Apino, díky za krásné zavzpomínání. Umíš vtáhnout do minula 🙂 .

  Hmm, vlastně bych v podobném duchu mohla zavzpomínat na „staré“ Vary. Vyrostla jsem v centru. Najednou mám před očima různé uličky a zkratky a krámky a lumpárny… Dnes už by málokdo věřil, že to město mělo své neopakovatelné kouzlo. Tohle je nenávratně ztraceno :@ . A se steskem po starých zlatých časech to věru nemá co dělat…

  1. Teda mohla by. O starý Praze asi ledacos ví i mimopražští. O stayrých Varech se nejspíš ví málo (u)

   1. Ehm, jednalo se o úvahu veskrze teoretickou (rofl) . Nezvládla bych tu atmosféru popsat tak báječně jako Apina.

    Jak se vede na východě, milá anonymko?

    1. Na východě bylo dneska krásně 🙂 . Pěkně jsme se prošli bahnivým lesem (rofl) , už to má jarní šmrnc (f)

  2. To by bylo krásné vzpomínání na Vary bez novodobých ruských obyvatel. Kdyby se k tomu městu chovali s úctou, nic bych neřekla, ale jejich velkopanské způsoby bez respektu k městu, do kterého se nastěhovali, mě opravdu vytáčí.

 17. No, jo, no, Praha.
  Já ji viděl poprvé když mi bylo asi tak 17. Několikadenní výlet na gymplu. Vzpomínám na to, jak jsme byli v ABC a jak jsme zpívali na Karlově mostě na kytaru Visací zámek a Kryla a naštěstí odešli jiným směrem než odkud přišli dva příslušníci, kteří si nás chtěli „zjistit“. Třídní byl frajer, dokázal je ukecat. Pak si ještě vzpomínám, jak jsme si sedli na pivo do sparťanské hospody a zjisliti to až když kolem nás začali kroužit místní, kterým se naše modrobílé doplňky nelíbily. No, naštěstí jim odvahu vzal náš přízvuk. Baník měl svou pověst už tehdy…
  V Praze jsem pak byl ještě párkrát. Služebně i soukromě, jenže nikdy tak, abych měl čas si sednout a vnímat. A když byl čas, nebylo to to správné místo.
  Dnes se centru Prahy víceméně vyhýbám a ty žijící části zase neznám. Tak pro mne Praha zůstává velikánskou poutí, jejíž pozlátko si (tak jako děti) užívám sem tam ale nikdy tak dlouho abych sklouzl pod povrch.
  Apino, díky, moc zajímavé povídání o něčem, co neznám a asi ani nepoznám.

  1. Zpívání na Karlově mostě bylo vždy kontrolováno. Vzpomínám ale, že tak vlétě 1989 už tam lidi zpívali docela volně, možná je občas příslušníci vyhnali, ale ta atmosféra už voněla svobodou. A Sparta a Baník – tak to je myslím odvěká kapitola sama pro sebe a ještě dlouho bude. Asi sparťanští hoši neměli tu správnou převahu, tak si na vás netroufli. Je mi jasné, že věděli, že fanoušci Baníčku se jen tak nerozklepou.

 18. Dakujem Apina,zivo som si vybavovala mne zname ulicky.Meno Týnnský chram.ma pre mna obzvlast svojsku atmosferu. V 60 rokoch mal Suchy so Slitrom pesnicku Klokoci-tažke slovo pre slovakov,slovne hracky v piesni-spominate si? odpocuvali sme slova z radia a ucili sa ju naspamat a bolo tam spojenie:modravého dýmu chram a doteraz neviem ci to nebolo modraveho Týnu chram….Otec za prvej republiky az do zatvorenia ceských vysokých skol studoval na Karlovej univerzite,mam doma vo versoch jeho spomienky na Prahu tej doby,zajtra vam z nich nieco poslem.Mile,fakt obraz Prahy ocami 20 ročneho dedinskeho chlapca zo slovenska.Verim,ze to bude zaujimave pre Vas.

  1. Verenko, budu velice potěšena, když se s námi o ty verše podělíš. Každý se na věci i místa dívá ze svého úhlu pohledu a zatímco pro mě to byly velmi dlouho věci všední, než jsem sama pochopila, jak jsou vzácné, tak někdo, kdo přijde z malé dědinky to vidí úplně jinak. Velice mě to zajímá.

  2. …z modravého dýmu chrám, nebo město bez věží – všecko co chceš, to ti dám – zlatý pohár s fermeží, nebo snad s protěží, bílý šat – to vše za JEDINÝJEDINÝJEDINÝJEDINÝ úsměv chci ti dáát…
   A proč by klokočí mělo dělat potíže? Spíš asi význam, že. A na slovní hříčky, kalambury, metafory, vůbec fóry každého druhu je pan Suchý NĚKDO. Celoživotní okouzlení, obdiv,všecko. Jakož ovšem rovněž k dr. Šlitrovi… mais, ou sont les chlittres d´antan – !

    1. voda ich vzala,spolu s nasou mladostou.Mais,vous etes un homme tres charment.Je suis aimable,que faire votre connaissence./mais ma grammaire est comme ci-comme ca/Alebo ako hovoria Madari csak ugy-ugy/

     1. Ach, to snad ne, takové uznání… no ony teda roby tady dobře vědí, že su charmant, o to nic. Tak já to beru, za to, že je tady snad mou zásluhou dáma z Jihu Východu. A hele: je tady jedna má ctihodná kolegyně z FF, pro kterou je maďarština součástí jejího oboru. Ale to musí napsat ona sama. Možete si pošprechčit – !

 19. Asi sem budu dnes jen nakukovat, ale jsem potěšená, že si článek užíváte. Vřelé díky si zaslouží Matylda, protože její barvitě popsané brněnské Husovice mě inspirovaly k napsání mých vzpomínek. Když jsem to po sobě četla, uvědomila jsem si, co stavebních aktivit se během mého dětství a mládí na Starém Městě odehrálo, jak dlouho to všechno trvalo a také to, že vylidňování Starého Města začalo už za totáče, kdy sami komunisté vylidnili vybrané lokality a domy. A to vlastně vůbec nehovořím o Jánském vršku na Malé Straně (holt jsem byla z druhého břehu Vltavy), kde nucené stěhování obyvatel začalo už v 80. letech.

  1. Pana Bašteckého pamatuji také, ještě jako student Střední průmyslové školy dopravní. Zemřel začátkem r. 1972 a krámek byl brzy na to zrušen, nový personál fungoval tak, že nefungoval.

   1. Máš pravdu, po panu Bašteckém tam byl krátce jiný personál, ale to už nebylo ono. Pan Baštecký, to prostě byla místní osobnost. Šlo to od deseti k pěti a od pěti k nule. Prostě si krámku nehleděli a potom už otevřeli Kotvu.

 20. Článek pěkný, ale osobně nějak moc nemám ráda tyhle nářky po starých, zlatých časech. Jak tehdy byla Praha krásná a dnes už není. Mě osobně se po těch oprýskaných, šedých domech a lešeních postavených na věčné časy nijak nestýská. A Praha je pořád krásné město.

  1. Máš pravdu, je úchvatná – vždycky, když přilétám, tak se té krásy nemohu nasytit. A když letím s ČSA, tak tam před přistáním pouštějí v letadle na těch obrazovkách moc hezký dokument o Praze, hodně pohledů shora a potom detaily. Potíž je v tom, že centrum je teď skutečně jen turistické a pro ty, co tam zažili normání život, tam prostě něco chybí. A samozřejmě – vzpomínky z vlastního dětství bývají prostě sladší 🙂 Já mám se svými vzpomínkami štěstí v tom, že Vinohrady se zas tak moc nezměnily a když, tak k lepšímu 🙂

   1. ale ono to snad ani není stýskání si, Lenko, to je spíš vzpomínání a konstatování změn – které se pochopitelně někomu líbit můžou a někomu ne… 😉

    1. Už jsem to tu tuším kdysi psal…doporučuji skouknout film Maharal, kameraman či režisér (nebo oba) musejí mít Prahu moc rádi, ten film se vyznačuje úchvatnými záběry tohoto města a toho již mrtvého genia loci se pokouší Praze vrátit. 🙂 (cz)

      1. Ano, to je ono. Jestli budeš recenzentovi věřit nebo nebudeš, to je jen a jen na Tobě. 😉 Mně ta recenze velmi zavání splněným úkolem napsat negativní kritiku. A takovým tím „světáctvím“ deklarované vkládáním anglicismů do českého textu, tím jsem vždycky pohrdal a dovoluji si tak činit i nadále. Můj osobní názor na film je ten, že má poněkud příliš přímočarý a trochu násilně vedený děj, ale já nejsem cílové publikum, tím jsou děti a jak se lze dočíst z článku pod recenzí, u tohoto publika uspěl. Plus to co jsem napsal o záběrech Prahy. A vůbec nejde jen o ty letecké, naopak jsou to mnohdy záběry jen tak „mimochodem“. To chce se umět dívat, a že to recenzentovi není dáno…to není problém filmu. 🙂

       1. …ještě k těm hercům…inu, hrají jak umí. Někomu se to nemusí líbit ale on je každý herec je zastupitelný. I veliké hvězdy.

  2. Milá Lenko, samozřejmě dovedu pochopit tvůj názor. Ani není možné, abychom ho tady měli všichni stejný. Já jsem také ráda, že je centrum Prahy opravené, že svým způsobem na ulici žije. Ta šeď a prach mají svůj půvab pouze do určité míry. Ale za jakou cenu je tam dnes veškerý lesk. Život centru dávají pouze turisté, obyvatel tam zbylo jen málo. Ti mají jen velmi omezené možnosti k nakupování běžných životních potřeb, obchody s křišťálem nesou více. Tudíž se dnes kolikrát i dobrovolně stěhují jinam. Těch vyhnaných nejrůznějším způsoby, od relativně měkkých (pouze vyhrožování a psychologický nátlak) až po opravdu kruté (vypínání vody, alektřiny, plynu, násilná devastace bytů), je ale mnohem více. Domy jsou zrekonstruované, ale často jsou třeba renesanční stropy jen zavěšené, mají pouze dekotativní funkci, a takových negativních počinů se odehrálo spousta. Jsou jen schované pod současným pozlátkem. Na počátku 90. let památkáři z jiných velkých měst jásali, že centrum Prahy je žijící město, že má své obyvatele a upozorňovali na nebezpečí vylidnění města. Bohužel je nikdo neposlouchal a stará Praha přes veškeré vnější pozlátko se stala skanzenem. Staré Město by bylo ještě mnohem krásnější, kdyby mělo normální obyvatele – od bohatých, až po ty chudší, protože tak to v průběhu staletí vždycky bylo. Mám dokonce známou (v Itálii), která viděla Prahu v 80. letech a tak se jí tenkrát líbila, že dodnes k mé velké lítosti odmítá přijet, protože ví, jak to chodí. Nechce vidět to vnější pozlátko, turismus, nablýskané domy a všechno, co je s ním spojené. To všechno totiž zná z domova, tam má toho dost a dost. Přitom ví, že tehdejší kouzlo Prahy je navždy ztraceno. Já jsem se snažila popsat tehdejší kouzlo Prahy, které je již ztraceno a nikdy se nevrátí, nejsem včerejší a vím, že život musí jít dál a Staré Město má zase jiný půvab, ale můžeš mi věřit, že pro někoho, kdo je se Starým Městem tak bytostně spjatý, jako jsem já, je to někdy smutný pohled právě proto, že své město mám ráda a vím, že by mohlo být ještě mnohem krásnější a živější.

  3. Ale to vůbec není nářek po starých zlatých časech a zašlých šedivých domech! Vnímám to jako dětskou vzpominku na vyrůstání v lokalitě, která byla a je vyjímečná. Jsem také ze Starého města a rozdíl mezi tehdy a nyní je jak pozitivní tak negativní. Ale at je to jak chce, tajemnost a melancholie, tak jak jsme ji cítili my, je pryč.

   1. A odkud přesně, mohu-li se zeptat – ač se to nezdá, Staré Město je poměrně rozlehlé 😉 .

    1. Perštýn, milá Apino. Takže jsem měla rozběh Skořepkou, Vejvodovou, Jilskou, Husovou… na všechny strany té tajuplné čtvrti. Ale já jsem tam asi běhala o něco dříve než ty (wave) .

     1. Jasně, a kromě toho Betlémské náměstí, Betlémská kaple, Náprstkovo muzeum, Konviktská, Malý a Velký konvikt, děsuplná Bartolomějská (tak tam jsi asi zrovna často nechodila), na druhé straně kostel Sv. Martina ve zdi, o kousek dál Uhelný trh …… a na ještě na jinou stranu už je Nové Město…..

      1. Kdepak, do Bartolomějské ne! Tam sálalo zlo, byla tam pocitově zed‘ z elektrických drátů. Podivné, jak i děti dovedou vnímat „neprůchodnost“ prostoru. Vlastně ještě ted‘ tam procházím rychlým krokem, s nepříjemným pocitem v zádech a mozek omílá hajzlové, hajzlové…

  4. Lenko, ale to je omyl. Mě by nenapadlo tady užít slovo nářek, opravdu. Křivdíš jí. Ale i kdyby, z určitého hlediska by to sakra l z e l o pochopit – ne? Jo. Nále jak cítíš, že.

 21. Vyrůstala jsem na Vinohradech, kde bylo taky hezky a někdy i tajemno 🙂 , ale na Staré Město a Malou Stranu jsme chodili s našima velmi často, stejně jako do galerií a muzeí. Nepoznala jsem to tvé každodenní důvěrné soužití, ale pamatuju si tolik, abych si to mohla představit 🙂 Moc hezky se mi to četla a vzpomínala jsem… a stejně jako ostatní musím říct, že Praha turistická je sice čistší a barevnější (a s matrjoškama grr (bat) ), ale kouzlo zmizelo. Možná v zimě, hodně časně ráno… Díky milá Apino (f)

  1. Asi tak, milá Dede, nad ránem třeba na Karlově mostě (tedy až ho opraví) nebo někde v uličkách a na náměstích, v době, kdy turisti ještě spí a noční konzumenti konečně šli spát, v hodině mezi psem a vlkem , tak se něco z bývalého genia loci na chviličku vrací.

 22. Milí moji musím sa k niečomu priznať. Narodila som sa slovenským rodičom, ale svetlo sveta som vídela v malom jednoizbovom byte v Prahe – Bubenči. Moje prvé slovo bolo „maso“, nie mama alebo tato. Preto rada čítam takéto spomínačky , mohla som ich mať tiež z Prahy, ale pretože som od svojich prvých rokov vyrástla v Blave, mám ich síce podobné, ale odinakiaľ. Veru tak. (inlove)

  1. Jé, rodačka (inlove) .
   Grr, starej Bubeneč, zbouranej, aby bylo kde stavět sovětský obchodní zastupitelství, školy, byty (n) (punch)

  2. No to je doznání – a dobrovolné, teda – ! Tak tvojí rodnou dědinou je Bubeneč… pozrime že sa!

 23. Bývala ta Praha šedivá, smutná, ale i tajemná a magická. A bývalo to moje město. No, už není.
  Dík Apino.

 24. No tak tohle je paráda! Dík! Já vyrůstala na úplně jiném konci Prahy, ne tak romantickém (a od devatenácti jsem byla v Praze už jen jako host), ale měla jsem ji moc ráda. Když byli synci malí, tak pět, deset let, chodívali jsme po popisovaných končinách a objevovali různé zapadlé dvorky a průchody, kde mezi popelnicemi najednou vykouklo kamenné ostění nějakého portálu – prostě místa, kde byl genius loci opravdu doma. Jednou jsem se synky courala kolem Kotvy a na chvíli jsme si tam pak sedli na lavičku – a zaslechli jsme varhany. Tak jsem kluky vzala k Jakubovi, sedli jsme si do lavic a poslouchali, jak neviditelný varhaník cvičí. Po chvíli skončil a odešel. Tak jsem chtěla už taky jít – ale mladší syn, bylo mu tehdy asi pět, se vzbouřil a odmítal odejít, že třeba ještě budou hrát… Sice amatérsky, ale muzicíruje si pořád – a oba kluci na Jakuba i na to naše tehdejší objevování pořád vzpomínají a to už jim táhne na čtyřicet. No, teď už tam genius loci nebydlí: nacpali ho do maškarního kostýmu a do ruky mu dali poutač, aby lákal turisty. Do Prahy už nejezdím a jezdit nechci, chci si ji v paměti zachovat takovou, jakou jsem ji tehdy měla ráda.

  1. Ty poslední dvě věty bohužel současnou starou Prahu plně vystihují. Je mi z toho smutno přesmutno.Genius loci Prahy byl naprosto unikátní. Je pryč.

 25. Je to nostalgie jen pár desítek let stará. Já objevovala Staré město až kolem puberty. Byla jsem z rozhraní Nuslí a Michle, tak jako dítě jsem se tak daleko nedostala. Ale o to zajímavější to bylo. Jen tak procházet zastrčené uličky, kam nikdo jinak nepřišel. Vydrželo mi to až do vysoké. Pak už nebyl čas. Na jedné straně je dobře, že nemizí staré domy, tak, jako dříve – nechaly se zchátrat a spadnout. Na druhé straně mizí atmosféra…

 26. Milá Apino – to staré Staré Město muselo být za tvého dětství krásně tajemné a snad i strašidelné. Proto je mi líto, že se z něj vytrácí ten pravý všednodenní život – je sice krásnější než bylo tenkrát, ale také prázdnější – ač je přeplněné turisty. Škoda, přeškoda.
  Tak si říkám, že takovu procházku po městě svého dětství by si zasloužilo i Brno – co říkáte, Brňáci křtění Ponávkou, Svratkou či Svitavou?

  1. No, jednu takovou procházku jsem napsala já- ale jen o Husovicích. jmenuje se to O jedné staré čtvrti, vyšlo asi před měsícem, možná ani ne.

   1. Jůů – tak tento článek jsem lehce prošvihla, protože jsem v té době zrovna lyžila v Jeseníkách – neva, početla jsem si teďka. Napsané moc hezky a dojemně a působivě. Děkuju.

    1. No, moje vzpomínky sídlištního dítka z Lesné by asi nezaujaly, nebylo by čím, ale co třeba baty a Kénik nebo George a Blekfíld (jestli jsem to nespletla), to by mohlo být hodně zajímavé, co vy na to, neukecáme je? Kdo se přidá?

 27. Milá Apino, tohle je jeden z článků, při kterém se telím radostí, že už mám doma internet a počtu si večer, v klidu domova 🙂

 28. Apinko (inlove) , na procházku s Tebou mohu až večer, alespoň doufám, že budu doma mít tu možnost.
  Přeju všem krásný den! (f)

 29. Milá Apino, to jsou krásné vzpomínky! A v Židovském muzeu jsem byla v roce 1988, moc se mi tam líbilo, byla to kultura, jakou jsem do té doby nepotkala, protože se to jaksi nikde nepropagovalo a neukazovalo. Taky svoje děti vláčím na výstavy, i když to ocení asi až časem- teda Kačka už ocenila při testu na talentovkách. Já mám s poznáváním Prahy docela problém, po starých uličkách mě kdysi provedl můj táta, ve čtvrťáku na gymplu jsme byli na čtyřdenním výletě v Praze- bylo to i s divadelním představením a chozením po památkách, kde si vždycky někdo z nás musel nastudovat historii a ostatním ji povykládat. Ale s hanbou přiznávám, že Prahu moc neznám a asi bych to měla napravit…

  1. Židovská kultura – i já jsem ji pochopila až mnohem později a kdybych neabsolvovala průvodcovské kurzy (pro strejčka příhodu, abych třeba jednou nemusela na pracák), tak bych o životě Židů v Praze a Českých zemích věděla málo, maličko. Ve škole jsme nic z toho neprobírali a třeba i téma vyvraždění Židů za 2. SV bylo bráno pouze okrajově, možná tak jednou dvěma větami. Mnohem více jsme byli poučeni o slavném komunistickém odboji (o nekomunistickém ani slovo) a hrdinné Rudé Armádě. Ani teď nejsem kdovíjaký odborník na židovství, ale jejich kultura je fascinující. Hlavně přednášky představitelů Židovské obce byly fascinující, protože nám vše zasadili do souvislostí. Ono totiž nic nepochopíš, dokud si neuvědomíš, že všechno, co dělají (různé zvyky a svátky a celá kultura) má úzkou souvislost se starým židovským státem, příběhy ze Starého zákona a hlavně Chrámem. Prakticky cokoli z těch zvyků je s něčím z toho spojeno včetně jídla a pití.

 30. Apino krásné počtení pro někoho, kdo se do centra Prahy dostal málokdy. 7 let jsem žila v Krkonoších a krátké cesty do Prahy, kdy si maminka potřebovala něco vyřídit a zase jsme mazaly obě honem zpátky, na podobné akce nebyly nasměrovány. Až později jsme chodívali na nedělní procházky, to se jelo tramvají někam do centra a pak procházelo Staré Město a tatínek vyprávěl o historii Prahy. Ale také to nebylo pravidelně každou neděli, často jsme jezdívali do Krkonoš, sice v sobotu odpoledne a v neděli v noci jsme byli zase zpátky, ale času na procházení Starou Prahou moc nebylo. Je to škoda, tenhle kus historie mi utekl. Ale přednosta vyrůstal v Celetné ulici, stěhovali se odtamtud až někdy v 70. letech na sídliště Prosek. Jednou mne pozval na večeři do restaurace, tuším U pavouka, usadili jsme se a on se mne zeptal, jestli vím, na čem sedím. Na mé udivené „na židli, ne?“ mi prozradil, že ano, na židli, ale ta židle stojí na jejich bývalé hromadě uhlí. Vinárna byla přestavěna ze sklepů, které patřily k bytům. Až teprve o hodně později, když jsem na Staroměstském náměstí krátce pracovala, jsem prochodila Staré Město křížem krážem, ale to už mi unikly právě ty postřehy z dětství, které popisuješ. Bylo to půvabné čtení, díky.

 31. Než se začala stavět magistrála a další hrůzy, bydleli jsme na spodní straně Římské ulice, těsně nad Národním muzeem. Riegrovy sady a jejich Rajská zahrada, wilzoňák a oranžová limonáda v pytlíku ( naprostá nádhera ), za darovanou korunu hromada mejdlíček a podobných zázraků. Staré město a Malou stranu jsem objevila až v době, kdy jsme se museli přestěhovat na sídliště, ale procházky po nich jsem využívala zejména v době kdy jsem měla plnou hlavu emocí, kdy jednou bylo vše černé a k tomu pasovaly stísněné uličky, podruhé jásavé a v barvách jako pohled na Prahu z Hradu. Vše jsem měla stokrát prošmejděné a byla jsem na tu “ svou“ historickou Prahu pyšná. Dneska bych ráda svým skautkám ukázala všechny ty krásy, ale ouha, ty ceny jsou opravdu pro cizince. Ještě tak před deseti lety jsme měly rituál vánočních výletů do Prahy, dneska to již není možné.

 32. Mila Apino, krasne jsem se s tebou prosla starou Prahou. Take si jako dite pamatuji pana s dlouhou tyci. Nejcasteji jsme ho potkavali kdyz jsme se s maminkou a bratrem chodivali casto vecer projit pres Karluv most (tehdy byl vecer temer prazdny) na Malou stranu a na Kampu. Kdyz jsme lampare (ci jak se mu spravne rikalo) zahledli, sli jsme mu chvili v patach a po kazdem rozzareni plynove lampy jsme svorne zapeli „dobry vecer“ a sli dal. Vlastne vsechny ulice a postrehy z Prahy, ktere popisujes jsem si zive vybavila a i kdyz jsem vyrustala o neco vyse nez ty, cele centrum Prahy jsem mela prochozene. A jako ty, ani ja jsem v mladi neocenila a vlastne me ani prilis nezajimalo, kolem jakych skvostu chodim, brala jsem to jako samozrejmost. Na historicke pamatky a krasy Prahy me upozornil az muj americky chot, ktery Prahu miloval (a miluje), historii vychodni Evropy ma v malicku (ucil ji) a az teprve v jeho doprovodu jsem zacala po meste rozhlizet „turistickyma ocima“.

  Nejak mi zase nechce naskocit cestina tak musim psat takhle telegraficky.

  1. Je to zvláštní, procházíme se s Apinou starou Prahou… ale vlastně ta procházka není stará, jen pár desítek let. Taky si pamatuju lampáře (na Malé straně), ty průchody a oprýskané fasády domů, které se držely snad jen silou historie. Město tehdy žilo svým životem plným lidí. Dnes sice jsou fasády barevné, ale lidé zmizeli. Nesoudím, co je lepší. Ale trochu se mi po těch lidech stýská.

  2. Jo, lampáři…
   Jsem z Bubenče a centrum jsem objevila až v pubertě. Měla jsem ho moc ráda (dnes tam pracuj a bytostně to nesnáším).
   Nicméně Praha vzpomínková pro mne je Pohořelec, Hradčana a starej Břevnov. (h) Byla odtud moje babička, ráda mě tam vodila a povídala… Třeba jesličky u Kapucínů, kostel sv. Markéty, zahrady za ním, Vojtěška….

    1. Jo tak to jsi ty :O ?! A já měla podezření na Jakuba (a pak ještě na JoVo) (chuckle) (chuckle)

  3. Maričko! Tvůj choť je historik – odborník na naši oblast?! No toto. proč jenom na to nepřišla řeč, když jsme spolu mluvili na pražení? Jenom drobnost, ale na to su, promiňte, a l e g o r i c k ý: my, prosím, nejsme a nikdy jsme nebyli v ý c h o d n í Evropa – střední, prosím. Ta nejstřednější, geografové potvrdí. Říkat postkom prostoru v ý c h o d n í Evropa je hnus, barbarství, nehodné vzdělaného člověka. Neomluvitelné, promiňte. To už nás znevažuje a zařazuje do jednoho rance s Rusí, Lukašenkem, Ukrajinou… ne.

   1. I completely agree with Jakub that Bohemia is neither geographically nor historically part of Eastern Europe and he is right to take exception to its inclusion. Following World War II the phrase „Eastern Europe“ was often used in the west as convenient, if inaccurate, shorthand for the European countries lying east of the Iron Curtain. This sort of political shorthand, not unlike the European use of „Yankee“ to describe Americans, is bound to give offense; it’s a „fighting word“ in Alabama!

 33. Apino, moc jsem si tvůj článek užila. Peču zrovna dort, který se skládá z mnoha placek. Takže jsem si vždycky dala pár uliček, placka do trouby. Pár uliček, placka z trouby. A tak mi teď tvoje psaní voní skořicí (^)

  1. A ještě jsem zapomněla – nejlepší výhled na starý židovský hřbitov je z okna WC v UMPRUM muzeu. Tato skutečnost pronikla i do mnoha cizojazyčných průvodců po našem krásném městě 🙂

   1. Nikoliv, Renato: ze schodiště. Ovšem… z dámského WC m ů ž e b e j t eště lepší – neověřím…! 😛

  2. Renato, drzim palce, at ti sisky s makem nezasajrati kuchyni presprilis. Male Vile vsechno nejlepsi. (sun)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN