POHÁDKA: O králi a štěňátku

Pohádka pro toho, komu je smutno za něčím či za někým, nebo komu je smutno jen tak a neví vlastně proč

Komorníku, povídal jednou ráno král Hurdálek VI., mě už to kralování nebaví. Když tady ještě byla královna a princezna Maruška, to bylo jináč. Bylo tady veselo. Královna zemřela a Maruška se mi provdala. A co já teď tady, sám. Já bych do toho někdy komorníku kopnul!

Jezuskote pane králi, povídal stařičkej komorník. Jak to mluvíte? Kdyby vás slyšel tatínek Hurdálek V., kterému jsem věrně sloužil. Lidí vás mají rádi, království vzkvétá. Nikdo v naší zemi nehladoví, žaláře jsou zrušeny a hladomorna zasypána. Ukažte mi Vaše Veličenstvo podobně království široko daleko. No jo, povídal Hurdálek VI., ale co je to platný, když je mi smutno. A běž pryč, ty tomu nerozumíš!!

Pak král Hurdálek VI. vyšel na balkón. Zahradníku, kdepak seš? Poď si dát se mnou čouda. Počkej, já ti podržím žebřík, ať nespadneš. Ale pane králi, povídal zahradník, vy byste kouřit neměl! Jsem tady já král, vztekal se Hurdálek VI., nebo ty ses tady zahradníků král?! To jsem to dopracoval, zabědoval. A připal mi, než se fakt naštvu.

Hurdálek VI. spokojeně pokuřoval. Copak se to támhle batolí po cestičce zahradníku?! To je prosím pane králi štěňátko. Já mu říkám, povídal zahradník, Knoflíček. Voni mu koukají jen ty kukadla jak dírky vod knoflíků. Dostál jsem ho od převozníka. Jeee, to je roztomilý štěňátko, vykřikl Hurdálek VI. Já bych chtěl taky takový štěňátko, to by mi třeba nebylo tak smutno!

Tak já vám pane králi zítra jedno přinesu, převozník má ještě dvě. Ale hned ráno! Povídal Hurdálek VI., já bych byl jinak celej den nervózní, já bych byl hrubej na komorníka a to já nerad, když vopatroval už mýho tatínka. Poslouchej zahradníku, musí to být tajné, to bude jenom moje štěňátko. A nesmí být úplně stejný, to bysme si je pletli… No, to dá rozum pane králi, povídal zahradník. Přece nemáte blbýho zahradníka. Jaký pak by to byl pořádek v království, kdyby král měl to samé štěňátko jako zahradník. To se nesluší.

Druhý den ráno podržel Hurdálek VI žebřík a zahradník vylezl na balkón. Pak sáhnul za košili a vyndal krásné štěňátko. Jeee, vykřikl Hurdálek VI., to je nádherný štěňátko. Děj mi ho do ruky. A podívejte, pane králi, povídal pyšně zahradník. Jak jsem vybral. Je stejný, jako to moje štěňátko a není stejný. Má totiž mezi očima bílej flíček a to můj Knoflíček nemá. Tak si je nespleteme!

Podívej zahradníku, vykřikl radostně Hurdálek VI., jak se drápe nahoru na korunu. Už ví pacholek, že je královský štěňátko. To mu musím dát nějaký vznešený jméno. A já mu hned dám ňákej titul, jásal Hurdálek VI. Zahradník se škrábal za uchem. Víte pane králi, vy můžete všechno, to já zase jako vobyčejnej zahradník musím uznat. Zem vedete dobře, lidi jsou šťastný. Ale dávat pejskovi vod převozníka šlechtickej, nebo přímo královskej titul, to se mi teda zda vopravu děsně pitomý .

Tak kdo je tady vlastně král, vztekal se zase Hurdálek VI. Já nebo ty?! A dej mi cigaretu, já jsem z toho tvýho voponováni zase pěkně vytočenej. Hurdálek VI postavil opatrně štěňátko na zem a zapálil si. No dobře, se zahradníkama je dycky potíž, to povídal už můj tatínek Hurdálek V. A jak by se podle tebe mělo královský štěňátko jmenovat? To jsem teda náramně zvědavej, povídal král Hurdálek VI., co v ty zahradnický kebuli vymýšlíš.

Ale dyť to je jasný, povídal zahradník. Bude se jmenovat Flíček. Jeho brácha je Knoflíček, dyť to sakra pane králi pasuje. Tak jo, povídal Hurdálek VI. Konec konců, má se naslouchati hlasů lidu? Teď ti podržím žebřík a upaluj pro tu dobrou slivovici. Stejně ji pálíš z mých švestek darebáku! To se musí, zahradníku, zapít.

A budeš mi nosit pro něj jídlo zahradníku. Já ho budu tajit, to bude jenom moje štěňátko, aby mi ho nezkazili, povídal Hurdálek VI. a loknul si rovnou z láhve. Dopoledne měl pořadu s rádci. Schoval Flíčka pod trůn a zakryl hermelínovým pláštěm. Flíček kňučel, Hurdálek VI. se držel za břicho a dělal bolestivé obličeje. Pak se Flíček počural a z pod trůnu vytékala loužička.

Rádcové a komoří na ní koukali vyděšeně. Běžte pryč! Zařval Hurdálek VI. Končím mudrcové mudrování! Za co vás platím? Co?! Vztekal se Hurdálek VI. Ode dneška mudrujte sami. Kdo je tady král, já nebo vy?! To snad není možný!

Mudrcové i s komořím se zděšeně vzdálili. Král zamknul, vytáhl klíč a strčil ho do kapsy. Hermelínovým pláštěm utřel loužičku. Vzal Flíčka do náruče a vyběhnul na balkón. Zahradníku!! Pocem rychle. Člověče, Flíček se mi pod trůnem počural! Vono to vypadalo, jako že já. Voň je ještě malinkatej, povídal zahradník. Voň se naučí venčit a zdvihat nožičku. Nebojte se, pane králi. Tak jo povídal Hurdálek VI., vo to nejde, konec konců i když je to jen Flíček, je to královský štěňátko a může dělat loužičky kde chce!

Flíčku, povídal potom Hurdálek VI, jakpak ty se naučíš zdvihat nožičku, když to nikde nevidíš? Hele, to musíš takhle. Hurdálek VI si sundal plášť? Na hlavě si nechal korunu. Po čtyřech obcházel kolem velkého stolu a u každé nohy zvednul nožičku jak pejsek. Zděšenej komoří se díval klíčovou dírkou. Flíčka neviděl. U klíčové dírky se střídali zděšení rádci.

Druhý den večer byla tajná porada. Pánové, pravil komoří. Je naší povinností zasáhnout. Nejen ta loužička, ale tohle jsem našel. Na královské lopatce zdobené tepaným zlatem leželo malinké hovínko.

Druhý den vyjel spěšný posel do sousedního království, kde žila princezna, teď už královna Maruška. V dopise stálo. Přijeďte ihned naše bejvalá nejjasnější princezno a nyní královno Maruško. S vaším tatínkem Hurdálkem VI. je zlé. Ať není pozdě! Neudrží moč a ano, i se nám už pokakal!!!!

***

Počkej Flíčku, povídal král Hurdálek VI. už jsi mě zase celýho voslintal. No jo, to víš, že tě mám rád, ty moulo! Na dveře královské komnaty najednou někdo zaklepal.

Jooooo, vykřikl Hurdálek VI., dyť snad nehoří! Flíčku, já tě schovám na chvilku do truhly. Ne, že tam zase počuráš královský klenoty. A nekňuč! Já s nima hned vyběhnu! Za dveřma stál komorník. Vaše Veličenstvo, pane králi vy se teď zamykáte? Tohle vás tatínek Hurdálek V., kterému jsem dlouho a věrně sloužil, nikdy nedělal. Je vám dobře Vaše Veličenstvo pane králi?!

Jeho Veličenstvu je náramně dobře, povídal Hurdálek VI. Dyť si sám tuhle říkal, že království vzkvétá, lid je šťastnej tak já jsem taky šťastnej. A neříkej mi furt Vaše Veličenstvo pane králi. Co teda vlastně jsem? Jsem něčí Veličenstvo, nebo jsem Tvoje Veličenstvo nebo dokonce snad svoje Veličenstvo? Ty bys, komorníku, jednoho zblbnul.

Ale říkal jste tuhle, pane králi, že je vám náramně smutno. To teda nevím, že bych tohle říkal, vztekal se Hurdalek VI. Ty ses starej popleta, tak je to! A konec konců, i kdybych to říkal?! Jsem tady já král, nebo ty seš tady král komorníků?! Ale pane králi, já mám vo vás starost. Já jsem vašemu tatínkovi slíbil, když byl na smrtelně posteli, že se o vás budu starat. Pane králi, komorník zavřel dveře a ztlumil hlas, řekněte mi upřímně. Nic vás netrápí, je vám dobře?

Pak sebou cuknul. Co to tady kňučí?! Já kňučím, vztekal se Hurdálek VI. Jsem král, a když se mi chce kňučet, tak budu kňučet! Co to máš za řeči pořád? Mně je náramně dobře. Já jen povídal komorník, že vám každej den musíme měnit hermelínovej plášť, je celej voslintanej. Jestli nemáte něco se žaludkem. A dost, zařval Hurdalek VI. Já si snad ani jako král nemůžu voslintat hermelínovej plášť jak chci a kdy chci! Jdi pryč, dneska jsi mne vopravdu rozzlobil. Všichni nějak moc hřešíte na to, že jsem nechal zbourat vězení a zasypat hladomornu!

Pane králi, povídal tiše komorník se sklopenou hlavou. Já jsem poslal posla za naší princeznou a teď už královnou Maruškou. Já myslel, že je s vámi zlé. Odpusťte mi to. Ozvalo se zase kňučení. Komorník trhnul hlavou. Hele ty starej popleto, povídal smířlivě Hurdálek VI., tady máš ten voslintanej plášť a běž pryč. Já potřebuju teď bejt sám.

No dobře, holka přijede, dyť se na ni už těším. Zamknul za komorníkem, utíkal k truhle, vyndal Flíčka a běžel na balkón. Zahradníku, pocem rychle! Přijede Maruška zahradníku, vo to nejde, já se na ni těším, ale to už Flíčka neutajím, ta mě má přečtenýho, zahradníku.

No a co, povídal zahradník. Vy se snad, pane králi, za Flíčka stydíte?! To máš štěstí, vztekal se Hurdálek VI., že já jsem král a že se nesluší, abych se fackoval se zahradníkem. Kdopak říkal, že se za něj stydím co?! Flíčku, di vod něj, nevočuchávej mu nohu. To se nesluší na královský štěňátko! Vykřikl Hurdálek VI.

A dej mi cigaretu zahradníku, nechtěl jsem dneska kouřit, ale ty mě dycinky tak vytočíš, že bych prasknul vzteky. Můj tatínek Hurdálek V. mi vždycky říkal: Břeťo, nepouštěj si nikdy zahradníky k tělu. A já Břetislav Hurdálek VI. jsem ho neposlechl a teď to mám!

Hurdálek VI. se uklidnil a spokojeně pokuřoval. To víš, že Flíčka Marušce vokážu. To mě teď netrápí. Ona to má sem tři dny cesty. Tři dny posel tam, tři dny Maruška sem. To máme tejden. To nebudem teď řešit. Ale víš co se mi zda? Že je nějak Flíčkovi smutno. Já s ním běhám po čtyřech, já se s ním válím po zemi a peru se s ním vo žezlo. Ale přeci, někdy tak smutně kouká.

No jo, povídal zahradník. Dyť vám to furt pane králi říkám. Voň je ještě malinkatej. Vono se mu stejská po mamince. Já bych ho vzal zejtra večer k převozníkovi a pak ho zase přinesl. A to ne! Flíčka mi brát nebudeš, vykřikl Hurdálek VI. Já ho tam vodnesu sám a zase si ho přinesu. Hurdálek VI se zamyslel. Jak to bude ale zahradníku vypadat? Když tam půjdu s korunou na hlavě a v hermelínovým plášti?!

Ten převozník z toho bude celej tumpachovej, maminka od Flíčka z toho bude taky tumpachová a nakonec to vodnese chudák Flíček. To nebude třeba, pane králi, povídal zahradník. Chtěl jste to štěňátko tajné? Chtěl! Já jsem řekl převozníkovi, že ho chci pro bráchu, že brácha je děsně stydlivej, že by si sám netroufnul vo něj říct. Že brácha je vůbec ňákej divnej.Tak já tě dám zavřít za todlecto! Vztekal se Hurdálek VI. Tak já jsem tvůj divnej, že si rovnou neřekl, blbej brácha! Ach tatínku Hurdálku V. vodpusť Břeťovi, že nedbal tvých rad! Ukaž, já si zkusím tu tvou halenu zahradníku, povídal Hurdalek VI, když se vybědoval. Esli mi aspoň trochu bude, tak mi ji půjčíš! No jo, ta je pěkně volná. To se ti to zahradničí, co? To se to pálí slivovice z mých švestek v takovej haleně!

Tak jo, povídal nakonec Hurdalek VI. Dneska nemůžu, ale zítra večír jdeme. Ukážeš převozníkovi svýho přitroublýho bráchu! Ale pamatuj si, děkuj tady Flíčkoví, že neruším zahradu a neženu té ven z království. A teď jdeme kralovat Flíčku. Vodpoledne ve tři tady zahradníku! Dones slivovici, dáme si pěkně čoudika a všechno to probereme.

Hurdálek VI. vzal Flíčka do náruče a odešel do královské komnaty. Flíčku, neboj, já vím že je to k přívozu daleko. Já tě ponesu. A tomu pacholkovi zahradnickýmu vrátíme tu halenu pěkně voslintanou.

***

Byl krásnej letní večer. Král Hurdálek VI. s Flíčkem v náručí šlapal se zahradníkem, ten měl v náručí Knoflíčka, po polní cestě k přívozu.

Chtěl jsem říci pane králi, povídal zahradník, že von převozník má zlatý srdce, ale abyste se nedivil, von je taková huba nevymáchaná! Počkej, počkej, povídal Hurdálek VI. Položil Flíčka na zem. Pusť na chvilku zahradníku Knoflíčka, ať si trochu kluci hrajou. Konec konců, je to pro tvýho Knoflíčka čest, že má za bráchu královský štěňátko! A připal mi! Sedli si u cesty pod strom a pokuřovali.

Tak co tím chceš zahradníku říct, že převozník bude na mně, na krále Břetislava Hurdálka VI. přímo sprostej? Ale ne, pane králi, von jen říká, co si myslí, a to je dobře ne? No dobře to je, povídal Hurdálek VI., ale nesmí si vo mě myslet nic špatnýho. Znáš mně zahradníku, já jsem pak hned vzteklej a hned bych se ho musel zeptat, jestli je tady král von, nebo já? A podívej, já se dobře koukám, ten tvůj Knoflík už podruhý Flíčka povalil. To mám z toho, zabědoval Hurdálek VI, že jsem neposlouchal tatínka Hurdálka V. a pustil si zahradníka k tělu.

Ahoj kluci, mával na ně převozník a uvazoval prám. Končím dneska, uděláme si pěknej večer, vopečeme špekáčky a kluk nám bude nosit pivo ve džbánku. Tak to je ten tvůj brácha zahradníku?

No, povídal Hurdálkovi VI, frňák máš pořádnej. Skoro jako náš pan král. Ale uši ti vodstávaji trochu miň. Převozníku, našemu králi uši taky moc neodstávají. von má jenom velkou korunu po tatínkovi Hurdálkovi V. a ta mu sjíždí na uši. Jinak má uši stejný, jako tady Břéta. Víš co zahradnickej, povídal převozník, příprav zatím vohniště a ty Břéto upaluj támhle do lesíka pro chrastí, ať to lip chytne. Ale dávej majzla; chrastí se nesmí sbírat, je to královským dekretem zakázaný. Všichni se diví, co to našeho hodnýho krále raflo.

Flíček s Knoflíčkem radostně poskakovali kolem maminky. Hurdálek VI. se loudal k lesíku. A zrovna nebudu upalovat, vztekal se. Kdo je tady vlastně král, já Hurdálek VI. nebo převozník? Sprosťák jeden! Já mu dám frňák a vodstálý uši. A ještě mě pošle krást sám sobě chrastí, když ani nevím co to je.

Sedl si v lese na pařez. Když je to chrastí, tak to musí chrastit. Pak už jen vopatrně se přiblížit, skočit a čapnout ho. Nejsi zase takovej trouba Břéťo, povídal si Hurdálek VI. Ale nic nechrastilo. Najednou kde se vzala, tu se vzala stala před Hurdálkem VI. babička s nůší. Takhle vypadala moje babička, napadlo Hurdálka VI., až na tu nůši.

Copak panáčku, copak tady tak smutné sedíš? Ale babičko, povídal Hurdálek VI. Mám velkej frňák, vodstávaji mi uši a nevím co je chrastí. Jakpak bych z toho neměl bejt smutnej? Ale to jsou přeci tady ty uschlý větvičky. Dáš je takhle pěkně dohromady, podívej a svážeš provázkem. Ale ty nemáš, chlapče, provázek, viď? Já ti kousek dám. Hurdálek VI pomohl ještě nasbírat chrastí babičce.

Ale vopatrně chlapče, povídala babička. Ať tě nechytěj. Je to teďka zakázaný. Já bydlím tady kousek v chaloupce. Co bych si počala bez chrastí? Babičko, povídal Hurdálek VI., kdyby něco, tak jsem vám to chrastí dal já. Pošlete je k převozníkovi, že tam jsem. „To jsi hodnej, chlapče, pan Bůh ti to voplať!“

Hurdálek nesl pyšně k přívozu náruč chrastí. Vida, povídal si. Když jsou na mě lidí hodný, tak já jsem taky hodnej, ale nesmí mě navztekat, to já se pak neznám, protože konec konců, kdo je tady král, když ne já? A pak naučil převozník opékat Hurdálka VI. správně špekáčky a pít pivo ze džbánku.

Flíčku, volal radostně HurdálekVI, pocem, podívej, jak jsem to krásně vopekl. Neber si vod zahradníka, ten to připálil. Počkej, páníček ti to pofouká, je to horký. Šli k řece a převozník ukázal Hurdálkovi VI, jak se hážou placákama žabky. Hurdálek VI. byl šikovnej a hodil jich nejvíc. Vyhrál jsem, vyhrál jsem Flíčku, jásal Hurdálek VI., pániček hodil nejvíc žabek! Povídali si chvilku, mlčeli chvilku a poslouchali, jak šumí řeka.

Zpátky nesl celou cestu Hurdálek VI. Flíčka v náručí, aby se mu ve tmě neztratil. Pojď si dát ještě čouda na balkón zahradníku, je tak krásná noc. Pročpak si mi zahradníku nikdy neřekl, že jsou v mém království takový krásný věci, povídal Hurdálek VI, když si připálil, jako je večer u řeky a vopejkání špekáčků?

No víte, pane králi, vono je to s vámi těžký. Kdybych vám řekl, ať si se mnou jdete večer vopejkat ve vobyčejný zahradnický haleně špekáčky, tak vy byste se vztekal a já se vás přeci někdy trochu bojím. Konec konců, jak vy to říkáte, král jse tu vy! No povídal Hurdálek VI, to je pravda, já se vztekám rád, ale ty mě příště všechno řekni a už se neboj. A dobrou noc, zahradníku. Vopatrně, já ti podržím žebřík, dej pozor, není pořádně vidět.

Pak vzal Flíčka do náruče a šel do královské komnaty. Slyšel si to Flíčku, co říkal zahradník? Prej se mě boji. Flíčku ten zahradník je velkej trouba!

***

Král HurdálekVI. vyšel s Flíčkem v náručí na balkón. Zahradníku, haló, kdepak seš? Už běžím, volal zahradník. Pojď nahoru rychle. Dáme si čoudika a pak mám pro tebe dneska důležitej úkol! Zahradník předstíral, že se mu třesou ruce, když Hurdálkovi VI. připaloval. Já jsem tak nervózní, pane králi, co to bude?

To máš bejt, proč, povídal HurdálekVI. a zálibně vyfukoval kouř nosem. Bude to totiž pro tebe velká čest. Jezuskote, povídal zahradník a taky vypustil kouř nosem. Jestli já to zvládnu, já tak stříhat růže, přesazovat sazeničky, roubovat a plejt… a pálit slivovici z mých švestek darebáku, na to jsi zapomněl! Skočil mu HurdálekVI. do řeči. Ale, máš štěstí, že je dobrá!

Podívej zahradníku, přijel spěšnej posel. Maruška, moje dceruška a bejvalá princezna, co je teď už královnou, tady bude před vobědem. Jede celá ubulená, myslí, že umírám. Mají zdržení, dvakrát už ji u potoka vomejvali, povídal ten spěšnej posel. Musím si ještě něco vyřídit, nepotřebuju, aby mi u toho Flíček kňučel. Vezmeš ho dolů do zahrady a vyvenčíš ho. Ale to ti povídám, nebudeš mi ho vokřikovat!! To je královská zahrada, Flíček je královský štěňátko a udělá si loužičku a hromádku kde chce!!“

Ale do sazeniček ho nepustím! povídal umíněně zahradník. Tak ty nedáš pokoj, vykřikl HurdálekVI. Já se tady s tebou nebudu každý ráno dohadovat vo tom, kdo je tady král! Proč zrovna já, HurdálekVI. musím mít široko daleko nejvoprsklejšího zahradníka. To mám z toho, že jsem nepos… posloucháš mě vůbec zahradníku?! A nevopič se po mě s tím kouřem z nosu! Tak dobrá, do sazeniček nesmí, ale řekneš mu to důstojně, jak se na královský štěňátko sluší.

HurdálekVI. se vrátil do komnaty. Ňák se mi komorníku přitížilo, povídal HurdálekVI. Dělaj se mi kruhy před vočima i pod vočima, vidím tě jako v mlze. Příprav mi tady tu moji postel s nebesama. Ale, nejdřív svolej rádce i s písařem k poradě. V deset ať jsou před trůnem. A ty se tam nemotej, protože já Hurdálek VI. budu dneska zlej a mohl bys to slíznout taky.

Pánové, pravil přísně Hurdálek VI. rádcům. Poslouchejte mě teď dobře. Kdo z vás sedmi má babičku, co bydlí v chaloupce u lesa, tak až řeknu teď, zvedne ten svůj vypasenej zadek a udělá krok dopředu. Teď!! To jsem si mohl myslet. Ani jeden. Kdo napsal ten pitomej dekret vo zákazu sbírání chrastí?

Písař! volali rádci a ukazovali na nešťastného písaře prstem. Ale voni mi ho pane králi nadiktovali, bránil se písař. Tak jsi s tím měl přijít rovnou za mnou! vykřikl Hurdálek VI. Já jsem přišel, pane králi a vy jste ho podepsal. Tak nakonec, vztekal se Hurdálek VI., jsem já zakázal babičkám sbírat v lese chrastí. Tak piš, písaři, co ti budu teď diktovat!

Já Hurdálek VI. hlava pomazaná, potomek moudrého krále Hurdálka V., ruším zákaz sběru chrastí. A zároveň tímto ukládám svým rádcům, aby každou sobotu vobešli všechny babičky v chaloupkách a dohlédli na to, aby měly dostatek chrastí!

Tak! Dej mi to hned podepsat. To vám povídám pánové, jestli jenom jedna, úplně ta nejmenší a ještě k tomu vohnutá babička si přijde na hrad na vás stěžovat, dám vykopat znova hladomornu. A teď už vás nechci dneska ani vidět!

Komorníku, kde je Maruška? Už je kočár na vobzoru, hlásej na věži, pane králi. Tak běž, čekej na ni, já si jdu lehnout, vopravdu mě to bere. Přiveď ji k tej mej posteli s nebesama! Hurdálek VI. vyběhl na balkón. Rychle zahradníku, dones mi Flíčka a kolíček na prádlo. Pospěš si!

Hurdálek VI. si lehl do postele s Flíčkem na hrudi a čekal. Když se ozvaly spěšné kroky, dál si kolíček na nos a Flíčka strčil na pupek pod deku. Tatíčku můj a králi, zvolala Maruška a s pláčem klekla u postele. Co je vám?

Ještě že sis pospíšila dceruško, povídal slabounkým hláskem Hurdálek VI. Kdybych neměl kolíček na nose, tak už jsem vypustil duši. A co vás bolí, tatínku králi? vzlykla Maruška a s rozšířenýma očima pozorovala poskakující bouli pod dekou. Víš Maruško, už s tím nejde nic dělat. Jednou to mám za krkem, jednou na hrudi, podívej.

Král odkryl deku, Flíček po pupku přicapkal k Marušce a olíznul ji. Jeé, jeech! vyjekla Maruška. Vyskočila, ztratila balanc a kecla sebou na truhlu s královskejma klenotama. Co jste mi to, tatínku pane králi, zase vyvedl? Já jedu tři dny uřvaná v kočáře a vy, vy zase jenom blbnete!

Pohádka pomalu končí. Vše se vysvětlilo. Maruška měla nakonec radost, že vidí tatínka zdravého a veselého. Na Flíčkoví mohla oči nechat. Hurdálek VI. jí vzal k převozníkovi, pyšně jí ukazoval, jak umí házet žabky a opékat špekáčky. Převozník dál Marušce poslední štěňátko.

Když Maruška odjížděla, stál král se zahradníkem na balkóně. Lid v podhradí jásal a pozdravoval Marušku v kočáře. Jásal dál, i když kočár zmizel. Copak ještě pořád lid jásá zahradníku? ptal se Hurdálek VI. To k vůli tomu zrušenému zákazu sbírání chrastí. Voni to spojili.

To je rozumný, pokýval hlavou HurdálekVI. A nalej mi štamprli tej dobrej slivovice z mých švestek zahradníku. Když si cvakli, tak se HurdálekVI. zeptal: Zahradníku, když už se tak jásá, jestlipak sis všimnul co je v království nového? To teda jsem si nevšimnul, odpověděl zahradník, škrábal se za uchem a pouštěl kouř nosem.

Flíčku, povídal HurdálekVI. a zvedl štěňátko do náruče. Náš zahradník je velkej trouba, protože nevidí, že já, HurdálekVI. už nejsem vůbec smutnej a že jsem šťastnej. A dal Flíčkovi hubičku na čumák.

KONEC

Aktualizováno: 19.2.2010 — 17:42

233 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Buďte klidné, holky, já sem se sem speciálně dostavil, abyste nebyly opuštěné, neboť na hokej nečučím, nebo nemám na čem a ani mi to nepříde. A už su dovezený domů a pozítří se eště přetrpím přes město na vytažení stehů a bude. A je. A užil sem si aji ve špitále olympiády a hlavně Novy, spoluležící hned den po operaci dostal velkou TV a postavil ji na stolek přímo v mých nohách. A bylo. Co už. Tož sem se zapojil do družného kolektivu našich pracujících. A já se si pokusím to najít na rádiu, ať nejsu hlúpý. A nebudu. Ale za chvílu du spat, co myslíte? Aha, myslíte, že houby. Mám tentýž názor. Děkuju všem mnoha a mnoha pracujícím za nesčetné hlasy podpory v mém dočasném odtržení od rodné masy a já už se napravím, máte to marný. Www a ostatní, ahoj!!

  1. On takovy pobyt v nemocnici rozsiruje obzory a zajistuje lepsi vzajemne poznani vsech skupin nasi kapitalisticke spolecnosti. Musim rict, ze po bydleni na matfyzacke koleji byl pobyt v nemocnici velmi … zajimavy. Ty normalni lidi jsou tak divny … 😉

  2. Ahoj Jakube, ty ses dal ke Slávistům, že jsi sešívanej? (mm) Tak ať už je jen líp. (*)

   1. Tak já jsem byl spíš slávista dycky jaksi… mám to holt potvrzené. A Jendův pocit, resp. srovnání, je zcela přesné a naprosto dokonale znám. Kritérií zdravé vládnoucí vrstvy jsem neměl šanci dosáhnout, ani předstírat: pivo, cigaretky,fušky, fotbal, karty, telka – nedá sa…

  3. Ahóój a ať už je ti jen líp.
   Jo a hokej – aúúúú, ale snažili se kluci – ach jo. 🙁

   1. A děje se něco? Budou se bát se vrátit, jako by se museli zcela doslova bát ti druzí, dyby to bylo opačně – ? Jede se dál močálem černým kol kanadských skal.
    Pro mně je navždy kouzelným snovým ideálem nedělní dopolední fotbálek na hřišťátku v parku slovácké dědiny – súsedi proti súsedom. Sudí? Proč, my si to přeca řekneme, strýcu! A dyž jeden je honem vyšší mocí odvolán dom, vyhodnotí se, že druhá strana otřebuje oslabit a jedného odvolajú, a je… Pak sa dohodnú, kdo vyhrál (nebývá to časem jasné,u každé lajny je basa pivka) a kdo byl lepší (oba) a ide sa žhrat… a je.

  1. Hřívnatec vypadá i ve svém mladém věku na infarkt. Už si chystám kýbl se studenou vodou 😀 A to se mnou ještě odpoledne blazeovaně konverzoval o motivaci sborné 😀

   1. Tak v pauze muzu sdelit, jak Chet mel malem kvuli mne srdecni zachvat. To kdyz Slovaci hrali Rusko. Usnuli jsme v 1. tretine. Probudila jsem se nekdy kolem druhenad ranem a koukam, ze televize ukazuje 1:1 a prescas. To jsem jeste byla zticha. Ale jak zacali rozstrelovat a Slovaci dali gol, tak jsem radostne mavala pestickou do vzduchu a byla ponekud vokalni. Chudak Chet se lekl a ze spani maval rukama a nohama. tak jsem mu vysvetlila, ze musi drzet partu a fandit. A fandil. Kdyz to Slovaci vyhrali, tak jsmetady delali brajgl, coz primelo Jakeyho k vyti.

    1. Teda Hanko, ty souvislosti někomu nezaujatýmu vysvětlovat, to by byla docela fuška.:) Tys vlastně fandila ve vzdálený Emerice úplně „cizí“ zemičce, která střílí na branku jedné velmoci. (dog) A do toho chudáček haf. (chuckle)

   1. Taky u toho řvete, jak naši sousedi? Teď je teda chvíli klid. Jen doufám, že mají všichni televizi ve správných místnostech, tedy co nejdál od naší ložnice. To co se mi ozývá tady, to by Rysíka vzbudilo. A to zrovna v posledních dnech spí celkem slušně. Já asi musím zjistit, do kolika se hraje. Hm, ze mne by Hřívnatec nemohl, já jen podle řevu soudím, že hrajeme my, ale s kým a jak důležitý zápas …. (tmi) A to jsem doufala, že zprovozníme před olympiádou televizi, chtěla jsem koukat na krasobruslení. No nic, už jsem si za ty roky zvykla, že televizi nemáme, přežiju to i teď.

    1. No jo, když daj Češi gól, tak řveme (flex) . Ale v našem domě (stěny cihla, stropy panel) je problém jen s tzv. kročejovou neprůzvučností – řvát můžeme, ale nesmíme dupat 😀

  1. (f) Li, nebojej(chuckle) , já jsem se sem vrátila za Tebou. Já se totiž na hokej nedívám. Nedívám se vlastně na žádný sport, kde by to naši mohli někam dotáhnout. Vím, že je to hloupost, ale když naši vyhrávají a já se jdu dívat, okamžitě se skore přeškobrtne a naši prohrají. Takže, už moji zvěčnělí mě odháněli od obrazovky. :S ovšem (podle těch výsledků) to vypadá, že sedím pořád u televize.

 2. Hřívnatec prohlásil, že se o hokeji vyjadřuju jako automechanik. Mám se urazit? 🙂 (y) (cz)

  1. Ne, podle mě je to uznání jisté základní schopnosti pochopit z této obtížné oblasti aspoň základní fakta. Ostatně na pubescenta překvapivě zdvořilé a téměř vybrané (vybral relativně neškodný termín) vyjádření, děvče!

   1. No, nevím, nevím. Hřívnatec sice hraje hokej, to jo, ale těch zásadních zápasů jsem přeci jen za ta léta viděla o dost víc 🙂 Domnívám se, že jeho komentář se týká spíš toho, že nepřejímám vyjadřovací prostředky komentátorů 😀

 3. .;)R O Z V E R N Í Č E K. .;)

  .(*)Přijde Kohn domů celej ustaranej a není s nim řeč. Sára se ho ptá, co se děje. „Ále, dlužím Roubíčkovi 10.000,-, zítra mu je mám dát a já je nemám… Nemůžu z toho spát!“ „A to tě trápí?“ Sára na to, přejde k oknu, otevře ho a zařve naproti do baráku: „Roubíček, starej jim prej dluží 10 000!?“ „Souhlasí“, ozve se od naproti. „A prej jim je má zítra dát!“ „Taky souhlasí.“ „Tak von jim je nedá, protože nemá!“. Načež Sára zavře okno. „Tak, a teď můžeš v klidu spát, teď nemůže spát Roubíček!“ .(*)
  ~O)Hezký večer a spinkejte v klidu. ~O)

  1. Tomu říkám kulantní řešení. Na to gójka nepříde a gój už vůbec.. A pokluzené. A má to. Jó, mišpoche, panstvo…

 4. Dobrý podvečer všem 🙂 Celý den jsem byla mimoň, tak jsem neměla šanci za denního světla zadokumentovat moje 2 – slovy dva kvítečky talovínu, kterému od malička říkám tavolín. Teď tam s bleskem nepůjdu, protože mu to na sluníčku bude slušet víc. Ráno tam vykmitnu ještě před odjezdem do metropole. Za kvítečky je hrouda špinavého sněhu a lavina se střechy polámala mandloň, která je v těsné blízkosti. Uvidíme co se ještě polámala. Zatím je skalka zavalená 1,5 m hradbou ledu a sněhu. To jen studna byla pro jistotu odhrabávána. Miluji ty malinké statečné žluťoučké kvítky. Já vím, že někdo jich má plnou zahrádku, ale u nás se ne a ne uchytit. Je to asi složením půdy. Těch několik statečných, které se mi každý rok ukáží, je pro mne vzácnost. (inlove)

  1. Zdeno, já je mám pod 3/4 m sněhu, protože do těch míst jsem ho byla nucena házet z chodníku 🙁 . Tak letos asi budou mít pěkné zpoždění. Dneska sice tálo, ale sníh nemizí (doh) . Já chci jáááróóó! (nod) a (f)

 5. dopoledne slůňo (nod) , odpoledne děsná chumelenice (shake) . Takže jsme právě doházeli novou sněhovou nadílku (think)

  1. Já ti nevím, neříkalas něco, že je u vás letos vlastně sněhu málo, ba nedostatečně? 😛 (chuckle)

   1. pche – stále máme ještě kam sníh házet… 😉 a to třeba loni touto dobou už byl problém… Navíc nejdřív dneska odtávalo a až pak padalo – takže sníh nepřibývá (ale ani neubývá) Ale obalené větvičky mokrým snížkem jsou krásné, všechno je tichounké, bílé, čisté… (wave)

 6. DĚKUJI VŠEM ZA VŠECHNA SVÁTKOVÁ PŘÁNÍČKA A SRDEČNĚ ZDRAVÍM.U NÁS ZŘEJMĚ ZIMA JEŠTĚ DLOUHO NESKONČÍ. DALMATIN, NEŠTKEJ A NEPLAČ TU. JÁ K SVÁTKU DNES DOSTALA DALŠÍ CHUMELENICI.

   1. To je strašný, mně nikdy nedošlo měřítko celé akce. Jestli jsem někdy podobné záběry viděla, tak příliš malá na to, abych to pochopila. Spíš si pamatuji nějaký pořad o přesouvání kostela. To jak padají ty nádherné, byť zanedbané stavby, to se mnou zamávalo a přitom k Mostu žádný vztah nemám. Nevím nevím, co to udělá s někým, kdo ho znal.
    Jinak nestíhám, nestačím, neb jsem právě (tedy asi před 20-ti minutami) zapnula počítač. Včera jsem nakoukla, ale taky jen na chvíli. Pohádka je nádherná, já jsem v poslední době párkrát nakoukla k www na jeho stránky a početla si. Mňam, takový zákuseček před spaním. A netloustne se z něj.

  1. LENKO, POZDĚ, ALE PŘECE. DŘÍV SE SEM NEDOSTANU, PROTOŽE MUSÍM TOPIT NA CHALUPĚ, ABY MI NEZMRZLY KYTKY. TAKŽE VŠECHNO NEJ…NEJ…NEJ… HEZKY SI TO UŽIJ (f) (h) (rose1) (h) (f) . a NA ZDRAVÍ (d)

  1. taky se ještě honem přidám, já vím, že je to na poslední chvíli, ale aspoň to máte milé Lenky pěkně rozprostřený celý den. Takže všem Lenkám tu i onde vše nej nej nej (rose1) (^) (d) a speciálně Blážolence (f) (h) a LENCE.S (f) (h)

 7. Olčavičko? Míváte v krámě i partiovku nebo tak něco? Potřebovali bysme (někdy časem) odhadem tak 40m dvojité šířky lesklé černé látky na kalhoty a košili na latinsko-americké tance. Na predtančení. Míváte něco?
  Dik!

  1. Jendo, prosím, domluvíme se mailem, olmra na seznamu, ale v zásadě ano (to abys nebyl moc napnutej)

 8. Tedy dámy, to jsou výrobky. neskonale vás obdivuji s pusou otevřenou. Ale Dede, musím se s tebou přít, nejkrásnější deku mám totiž já. |-( (wasntme) (chuckle) 😀 A když už o dekách tak Götebořice leží pod bílou dekou nebo spíš duchnou takovou vysokou jako ta půl metru či vyšší pod kterou jsme spaly my děti po svatbě mého bratrance v Bášti. Ta duchna byla tak naplněná a vysoká že už nepřikrývala ale na stranách odstávala.
  Tady padal sníh tři dny a na mé zahradě jsou na stříšce nad dřívím ale i jinde čepice asi 70 cm vysoké. I na silných větvích mých nemocných jabloní je asi 40 cm. A plastovou střechu letního pavilonku pod kterou stojí zahradní nábytek to zlikvidovalo, trubky pod ní se tíhou sněhu prolomily. Sníh už není kam odhrabovat. Po naší silničce projede jenom jedno auto místo dvou protijedoucích. Jinde není odklizeno vůbec a já se s Garykem namáhavě brodím jenom málo prošlapaným sněhem. A na příští týden vyhrožují v předpovědích dalším sněhem. Tohle je v našem městě nevídané a neslýchané aby sníh ležel přes dva měsíce. Normálně rychle roztaje, v nejhorším roztátý zmrzne. Nejsme na to jaksi vybaveni, ani město ani my soukromě. Ale alespoň je zase čisto a bílo, už se na ten automobily zprasený sníh nedalo koukat. Moje záda a kolena se ovšem neradují, to brodění se sněhem je veliká zátěž. Garyk si nestěžuje a já jsem ráda že kočenky nejsou venkovní, ty bych tak našla na jaře až sníh roztaje.
  Mívala jsem nejlépe odklizený sníh naší řady domků. Teď jen prohrábnu malinko tak na šíři lopaty pro chodce. A představte si že mi včera někdo odházel všechen sníh před domem. Ale myslím si že došlo k omylu a kdosi kdo si odklizení objednal utřel nos. Tady jsou totiž uličky vedoucí od větší ulice jako hřeben. Mají pochopitelně různá jména ale stejná čísla. Třetí dům vedlejší uličky má taky číslo 7 a i další a další a…… Ale ta dřina onoho nedobrovolného dobroděje přišla v niveč. Foukal totiž vítr a přesouval sníh do závějí a uklizené plochy zase sněhem pečlivě zaplňoval.
  ALE ABYCH NEZAPOMNĚLA, NEMÁM NA VŠECHNY LENKY ADRESU A TAK VÁM TU HROMADNĚ PŘEJI VŠECHNO NEJLEPŠÍ K JMENINÁM. (h) B (rose1) (h) B (rose1) (h) B

  1. No nebudeme se přít milá Velká kočko o svých dekách (moje je stejně ta nej 😛 ) prostě jsme šťastné, že je máme 🙂 Jinak letošní zima naděluje sněhu všude, vždyť i ostrovy propadly sněhové panice dvakrát na dva týdny, kdy sníh ležel, a mnohokrát od té doby už padal, aby ho teplejší odpoledne nebo déšť zase odstranily.
   Nicméně mohu ohlásit čerstvé jehnědy (u našeho potoka – pardon Eden River 😉 ) a jeden keřík v lese byl tak zblblý, že už má pár lístečků! :O Žádný soused ho sice ještě nenapodobil, ale je tu! A narcisky u zahradnického obchodu jsou velké a kvetou o sto sedm 🙂 (Foto zde – http://sandvika.rajce.idnes.cz/)

   1. chtivě na narcisky koukám… (h) (f) (h) Tady v Praze (teda samože mluvím o okraji, v centru už asi moc nebude) sníh mizí VELMI rozvážně. Objevujou se volný plochy. Sem tam … obvykle v místech, kudy vede teplovod. Hodně frekventovaný chodníky, který město sypalo, jsou už většinou bez sněhu – aspoň uprostřed 😛 Spoustu ostatních zakrývá podivná břečka, která má konzistenci někde mezi vodoz a sněhem a barvou je někde mezi hnědou a žlutou…
    Ale fakt je, že dneska prvně už to mělo jarní nádech, bylo dost teplo, vítr foukal, ptáci řvali (sun) (blush) (toivo)

    1. U nás se úplně rozpadla cestička mezi dvěma domy – dlaždice nasucho kladené. Za ta léta, co tu bydlím, to nikdy nepamatuju. Jsem zvědavá, jestli si to sedne nebo bude na jaře družstevní brigáda 🙂

  1. Milá Jiřino, moc blahopřeju, holčička je nádherná (inlove) a to štěstí převeliké (f) Užívej si ho ze všech sil a ať vám všem roste ve zdraví 🙂 (rose1)

  2. Milá Jiřinko, jak už jsem psala Vave když se narodil Matýsek měla bych ti závidět, protože mě tohle nikdy nepotká, ale raději se raduji s tebou. To je moc krásná holčička. Užívej si svého babičkovství. To byl opravdu svátek nad svátky, viď? (h) (h) (h)

  3. Jirino, jmenovkyne Hanicka je rozkosna. Mne na tech novych mrnatech vzdycky fascinuje, jak si protahuji prstiky na ruce. A pak kdyz uz jsou trochu starsi, tak to nedelaji. Treba Dalmatin by to mohla vysvetlit.

   A pamatuj – babicky jsou na svete od toho, aby ditka castecne rozmazlovaly. Tak si to uzivej. (h)

   1. To se už do ovládání zapojí hlava a pohyby nejsou bezděčné. Příliš přemýšlení je někdy na škodu 😉

  4. To je kráááásná panenka!
   (h) (rose1) (h) (rose1) (h)
   Tak jí přeju stálé zdraví a ať z ní mají rodiče (a samozřejmě i prarodiče) jenom radost!

  5. Milá Jiřino, přeju vnučce, ať je hodně zdravá, milá a hezká – a vám všem kolem ní taky hodně zdraví a radosti (h) (rose1)

  6. Jiřinko, já Tvoje pocity moc dobře znám. Haničce – sluníčku přeji Boží požehnání a Vám, jejím předkům spoustu nádherných let s krásnou princeznou. (u) (sun)

  7. Princeznička je kouzelná! (f) (sun) 😡
   Milá Jiřinko, přeju holčičce i její babičce hlavně hodně zdraví. (inlove) (inlove) (inlove)

  8. To je krásnej mimíšek. Moc, moc, moc gratuluju. (f) (h) (f) (h) (f) Ať je jí na světě vždycky dobře.

  9. Krásné miminko Hanička! Ať hezky roste a prospívá a užívá si babiččina rozmazlování!

  10. (f) Jiři, já vím, že se opakuji, ale to přání se opáknout musí. Ať se malučké daří a roste celé rodině k radosti. A stjně je to krásná robečka. Neuroku! (h) (h) (h)

 9. Pomoc!!
  Ráno mě vytáhlo sluníčko, ale hned se zatáhlo a SNĚŽÍ (doh) Já snad zatáhnu závěsy, bych to neviděla…

  1. No, tady zase když neprší, tak leje 🙁 Ale neboj, ono to stejně nakonec roztaje, možná ve chvíli, když už se s tím sněhovým trápením smíříš. Jinak jsem mluvila s JanouBa, tam mají -15 přes poledne, ráno bylo ještě o něco méně a Ross prý dobrovolně souhlasil s kratší vycházkou 🙂 Prostě se nekouklej na jih, koukni na sever a řekni si – furt jsme na tom dobře! 😀

 10. Zdravím ze zmoklých ostrovů a všem Lenkám – a že jich tu máme, co? – přeju krásný sváteční den, zdraví , lásku a denně kousek radosti (h) (rose1)
  Matyldě a Vave chválím deky – Borůvka je hvězda a se svojí dekou by mohla jít rovnouna titulní stranu m´´odního časopisu a Babideka s Dědodekou jsou radostně zářivé. Ale milé dámy, na MOJI deku nemají – já mám tu úplně nejhezčí! 😛 (inlove)
  Jsem ráda, že si užíváte pohádku, já sama jsem se při její přípravě culila a bylo mi blaze. Jinak přeju všem krásnou sluníčkovou neděli (sun)

 11. Všechno nejlepší našim milým (h) Lenkám (h) k svátku ! (rose1)
  Zpříjemnila jsem si nedělní dopoledne pohádkou (škoda, že dnešní vládcové už většinou nejsou tak prima). Včera nebyl čas – dopoledne jsem se téměř odrovnala na procházce (šli jsme po cestě, která byla den předtím ještě pevná, mezitím ale povolila a zatímco Denis vesele poskakoval a divil se, proč zdržuju, já jsem se bořila) a odpoledne jsme korzovali po Doksech (je to dobrý, autobusové i vlakové nádraží stojí tam, co vždycky 😉 ) A večer jsem v horizontální poloze tak intenzivně fandila Lukáši Bauerovi, až jsem z toho usnula. Dnes je krásně slunečno a Denis už přešlapuje u dveří, kdy že se tedy jako půjde? Neboj, Deny, už jdeme, mám vymyšlený krásný okruh (jenom se trochu bojím, že se budu bořit ještě víc než včera).

 12. Děkuji za krásná přání a obrázky i za zaslané sms a mailíky a přeju spolu-LENKÁM krásný svátek (rose1)
  Všem, co potřebují přidržet palec držím a všem, co potřebují pofoukat foukám (h)

  1. LENCE UČITELCE, Blažolence i všem ostatním Lenkám a Leničkám Krásný svátek! (h) (f) (^) (d)

  2. Všem Lenkám všechno nej nej nej, Blažolence i Lence S a všem našim i dalším Lenkám (rose1) (rose1) (rose1) (h) (h) (h)

 13. Ahoj! Tady nikdo není nebo co?
  Praha hlásí pohledný ráno, polojasno, venku to zatím křupe.

  1. Ehm…nevím proč, ale nenačetlo se mi hned ráno…
   Přidávám se ke gratulantům, kteří LENKÁM (rose1) (h) (rose1) přejou všecko nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a štěstí!

  2. (f) Ahojka všichni! Také ÚJM hlásí: (sun) se úporně pere s mraky a vykukuje na nás. Chtělo by v mimořádné(nedělní) směně rozpouštět zbytky špinavého sněhu. ten je špinavý a je fujky. (toivo)

   1. u nás se slůňo (sun) nepere, u nás pere jak zběsilé (nod) V kombinaci s čistým sněhem je to pecka na oči 8) Je krásně – přemrzlý sníh začíná měknout a Kosatka se chodí slůnit (zatím na koberci přes sklo… (rofl) ), s venkovním slůněním čeká na rozmražení venkovního pelínku

  1. (clap) (clap) Vavísku!! Úžasné!! Hele, ale jsi v normě, první dva měsíce a dvě deky! Co měsíc, to deka? (flex)

  2. Hm, jsem ráno obdivovala dekový dvojčata a nějak to tu nevidím… 8-| (think) No, pro případ, že jsem fakt pidlovoká, jen opakuju, že jsou fakt parádní (y)

   1. No, napsalas to o kousek níž ke mně a oslovilas YGU, což možná mate celou situaci 🙂

   1. Deka je úžasná, však už jsem Ti ji chválila privátně (clap) (clap) (clap) . a Borůvka (dog) taky – není divu, že ji venku vočuchává kdejakej ohař. 😉
    (wave)

  1. Matyldo, pro tebe platí to, co o žbrďůlek výš pro Vave. Prostě jsi (*) . Ten obrázek nemohu chipsám ani ukázet, chtěly by také, ale u nás už je přepelíškováno. 🙂

 14. Brno hlásí sluníčko, modrou oblohu a zamrzlo- už nečvachtáme (sun) Na procházce tradiční dotaz od majitelky jednoho ohaře- ona hárá??? |-(

  1. Hehe, ona nehárá, ona je prostě sexy! (y) (dog) :* (inlove)

   Přeju všem krásný den a všem Lenkám (h) i LENKÁM (h) všechno nejlepší k svátku (f) – užijte si ho nedělně! (makeup) (party) (rose1) (dance) (^) (music)

   U nás taky zamrzlo. Vyvlekla jsem ven dokončenou Babideku a Dědadeku a vyfotila ji na plotě od školní zahrady naproti našemu paneláku. Sousedi si asi musí myslet, že trpím nějakou sněhovou ouchylkou. (chuckle) Za chvíli to hodím na zemdleninu. 😉

   1. mi něco vrtá v hlavě, že se na čistej sníh vynášely kdysi koberce a mydlilo se do nich těma … plácačkama, aby z nich vylez prach na ten sníh (tmi) (~)

 15. Hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (h) (a že těch Lenek je (nod) ) A těm, co podřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (f) A žádné povodně (sun)

  Je slabě pod nulou, slůňo vstává, bude hezky. Užívejte si neděličku neděli… K nám přijede pražská neteřka, poo se zastaví mlaďasové – bude psina (wave)

 16. Děkuji všem za držení palečků. teď jsem se vrátila od vody, poldr klesá ale rybník – hlavní nádrž, stávkuje, děláme co můžeme, oka jsem nezamhouřila. Už jsem docela na úhyn, ještě že nejsem žádný věchýtek . 🙂 Dám (coffee) a zase klušu . Tak prosím (y) a díky.

  1. Milá Jenny (h) , držím že všech sil (y) . A ty (coffee) si dej s (pi) a radši hned dvě. 🙂 (rose1)

 17. Jéé, Hurdálek šestý s Flíčkem… tak tahle www pohádka patří k mým nejoblíbenějším. Děkuju za připomenutí! Skutečně – z takové hladivé laskavé člověčiny je hned líp na duši. Jj, www je velmi svébytný, ale pocitově je srovnání s Fimfárem na místě.

 18. Jak můžete zjistit (pohledem nad naše hodiny) mají dnes svátek Lenky.

  (f) (f) (f) Lenky a Leničky všechno nejlepší (f) (f) (f)

  1. Milé Lenky zdejší i zabukované, všechno nejlepší! Krásně si svůj svátek oslavte (f) .

   Milá Blážo, hodně sil a pohody (sun) (h) .

   MILÁ LENKO S, DO BĚLÉ ROVNĚŽ LETÍ GRATULACE – AŤ TI ZDRAVÍ SLOUŽÍ A JARO UŽ BRZY PŘIJDE, ABY JSI MOHLA KUTIT NA ZAHRÁDCE (rose1) 🙂 .

   1. Tiež sa pridám. Aj u nás je v kalendári Lenka, teda Eleonora. Tak všetko naj najlepšie, milé Lenky, veľa zdravíčka, šťastíčka a slniečka. A ešte toto (cash) . (d) (wave) (rose1) (^)

  2. MILÉ LENKY (h) PŘEJI K DNEŠNÍMU SVÁTKU VŠECHNO NEJLEPŠÍ (f) (f) (f) A MOC NÁM TAKÉ VŠEM PŘEJU, ABY NA VÁS S GRATULACÍ VYKOUKLO I SLUNÍČKO (sun)

 19. Lidičky, tohle jsem potřeboval. Dnešek mi jde nějak nalevačku, takže jsem moc rád, že Dede vybrala krásnou pohádku a WWW jako vždy zaperlil (= co slovo, to perla). Krásný večer a užijte si víkend. A Jenny přeju, aby už přestala voda stoupat a začala se chovat slušně.

 20. KAWASAKIHO RŮŽE
  Byli jsme dnes v kině, vřele doporučuji vidět tento Hřebejkův film! (y) Velmi zdařilý po všech stránkách! Určitě ho musím vidět znovu! (~) (clap)

  1. zrovna dostal dvě ocenění mimo soutěž v Berlíně, Chudík seděl vedle Hřebejka a vypadá pořád náramně.

  2. My dneska byli na 3 sezónách v pekle, rovněž vřele doporučuju. A minulý týden na Poutech, hodně mrazivý film, ale výborně udělaný. Na K.R. jsme záměrně nešli, nějak Hřebejka v poslední době nemusíme. Ale film asi opravdu dobrý bude, o úspěchu na Berlinale jsem taky četla.

 21. Tak, teď jsem dočetla Hurdálka, prostě , jak máš nějakýho Flíčka, hned je na světě líp, díky za připomenutí (h) .
  Dnes jsem na vývrtku, jen zatlačit do kanafasu, bohužel nelze. Ráno jsme uklízeli sál po rybářském bálu, ten se ohromně vydařil . No a dnes od dopoldne lítám okolo protipovodňových nádrží, zaplnil se nám hlavní 5 ha objekt a voda šla už skoro přes hráz, prostě extrém , taje pod horami ze všech stran, voda valí jak z Niagáry,nakonec jsem musela volat hasiče , popustit rybník do potoka přes vytažené prkno, popouštění stavidla už nepomáhalo , nenaplňoval se potok a v nádrži se voda furt zvedala, prostě horor. Teď musíme celou noc hlídat potok a prkno narazit zpět , teda případně. Vzadu za hlavní nádrží máme ještě dva suché poldry,ty jsou zcela zaplněny. (bat) (rain) . Já chci (sun) !!
  Takže moji milí, koho s týkají povodně , buďte ostražití, pro jistotu. 8)
  Přeji všem teplé a suché pelíšky (h)

  1. držím palečky moc moc (h) Povodeň je hnusná věc i v létě a v zimě je to ještě horší…

   Tady dneska stěží odtálo to, co v noci připadlo. Teď jsem byla s Kosaticí venku a už to tuhne… Tady voda zatím rozhodně nehrozí

  2. Áááá, milá Jenny (h) , koukala jsem dnes na zprávy a tam ujišťovali, že žádné povodně zatím nehrozí. Ale já měla pocit, že kecají – a už je to tady. Držím vám tam palce! (y)
   Tady v Praze tálo o 106, ale samozřejmě mimo velelouže na chodnících tu žádná velká voda není ani nehrozí.

   1. Koukali jsme dneska z vyhlídky na Berounku a taky je zatím v klidu, ale až povolí led, obávám se, že bude veselo. Ale počasí se zatím chová vzorně, (sun) ta sněhová nadílka odtává hezky pomalu a pod ní zvolna povoluje zem, takže se to docela stíhá vsakovat.
    Jeny, držíme palce, ať máš klidnou noc! (y)

  3. starostlivá ustaraná jenny, všecky palce se drží, abyste to ustáli suchou nohou a aby ses taky trochu vyspala, když toho máš tolik na zodpovědnosti (y) (flex) (handshake)

  4. Držík palce, ať se voda chová rozumně a ať se můžeš bez obav vyspat.
   (y) (h) (y) (h) (y) (h) (y)

  5. Ajaj, milá Jenny, přidávám se s (y) a přeju, ať se voda umoudří a (sun) vyjde. Nějak není šance v klidu vydechnout, viď? Ale zaplaťpánbu za obětavce jako jsi ty (h) .
   Navnadila jsi mě s vašimi končinami. Letos to zřejmě nestihnu, ale napřesrok ti asi udělám přepadovku. Musí být u vás tuze krásně (wave) .

   1. Milá Louk, přijeď kdykoliv, je tu fakt krásně, v létě i v zimě. Jinak sděluji, že jsem ještě nespala, teď jsem doklusala od nádrže, straší, straší , voda už je na hrázi. Ještě písnu. Přeji krásnou neděli s Pedrouškem a spol. (dog)

 22. ;)R O Z V E R N Í Č E K. .;)

  .(*)Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí „Slečno, Vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?“ „Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala.“ .(*)

  ~O)Vinšuju všem hezký sobotní večer. .~O)

       1. (bat) (bat) (bat) dyk jsem vám v poledne říkala, abyste se mjé báli, ste se nebáli, tak řádím!!!!!

 23. Bezvadná pohádka, díky! Asi ji přečtu úplně unavené Buffince, která mi usíná na klíně. To běhání ve sněhu za koňma je děsně vyčerpávající, ale copak je může pustit na procházku bez dozoru?

   1. Když ona je naprosto neuvěřitelná (dog) , s těma krátkejma nožičkama klidně zvládne absolvovat patnáctikilometrovou vyjížďku, i když má spoustu možností se vrátit kratší cestou. Jakmile mě vidí brát do ruky sedlo, už mi šlape na paty a hlídá, abychom neodjeli bez ní (h)

    1. viděla jsem dokument z Austrálie – a tam pastevečtí psi jezdili „přehození“ přes sedlo za páníkem. Byli to dokonalí jezdci a šetřili síly při delších přesunech stád (nod) Musíš trénovat v sedle nejen Péťu, ale i Buffču (chuckle)

     1. Můžu říct, že o tom docela vážně uvažuju, na Mufovi by to šlo. Má adekvátně široké pozadí a dost rozumu, aby druhého pasžéra akceptoval. Kdysi jsem měla takhle natrénovaného nalezence pointra, který u nás byl asi tři měsíce, než jsme vypátrali páníka.

 24. Jéééé, ta byla hééézkáááá. A já na ni skoro zapomněla. Děkuju Ti wwwéčko.

 25. Betí týdeníček právě vyšel… Betka sice píše, že jí bolí nohy ze sněhu, ale s tím si nejsem jistá… Nekulhá, nešetří se ani trošíčku, tváří se normálně. To spíš já ji omezuji, neboť těžký hluboký sníh a zcela „vybočené“ koleno mi nejdou moc dohromady (shake) no a zapisovatel si to vyložil po svém… 😉

  http://www.drporkert.com/dogy/images/beta/0210/

  1. ještě poznámka – v tom lesním snímku bezpsím jsou tři srnky (rofl) – než jsem stihla snímek přitáhnout a zaostřit, začal mi zvonit mobil… kolegyně chtěla vědět, kdy učí dálkaře… A tak jsem chytala Betku, telefonovala… a srnky mají blbou fotku…

   1. No, srnky jsou takový malinko míň zřetelný (rofl) , ale jinak je Betíček tradičně skvělej. A zajíčkova vycházka s Betou je (y) (clap)

   2. Já bych se klonila k tomu, že srnky jsou trochu víc nezřetelný, ale betíček je roztomilý. Zejména hodnotím zápas Betky se zajícem. (call)

    1. Jé, pardón. já myslela, že je to justy-justy mezi Betou a zajícem, ale vona je to procházka (wasntme)

   3. Xerxová , ty fotky nemaj chybu, ty jsi fotila srnky a mně se zdá, že je tam na stromě veveřák.Betynka je nádherně fotogenická (clap) to já o sobě říct bohužel nemohu 🙂 . Zajíc už je teda dobře odluchmenej a co to má madam na dalším obrázku určeno k likvidaci, případně k lovu (chuckle) . Prostě krásný milý večer s Betí (dog) .

   4. Nemám ráda srnky! (envy) Teda mám, ale ne, když na mě zákeřně číhají za křovím a pak vyrazí přímo do cesty cválajícímu koni. Muf to takhle kvůli nim zasekl z plného cvalu na místě a já jsem byla najednou asi o metr delší – sice jsem zůstala v sedle, ale měla jsem pocit, že mě setrvačnost natáhla jak žvejkačku. 😀

  2. (chuckle) (chuckle) , ten zajíček mi připadl nejdřív jako pravý, jen poněkud zcepenělý. 😉 Ale jsem si řekla, že estét Betynka by s ničím takovým nehrála. (cat) (to není kočka, to je kostatka!)
   Ale vy jste na ni chudinku opravdu drsní, ještě že se holčička malá nedá a obhájí svá dozí práva na vycházku s hračkou! (heidy) (to není veverka, to je zajíc!)
   A děkuju za upozornění na srnky, milá Xerxová (inlove) , už za čtvrt hodinky jsem je tam objevila a pokochala jsem se. 😉

   1. praví zajíci momentálně nejsou 🙁 Provokatéra na začátku zimy našli sousedi (u kterých bydlel pod bezem) mrtvého v pelíšku (důvod netušíme, byl mladý, silný, vypadal den před tím dobře) a druhého jsme bohužel nedávno ráno viděli přejetého na silnici… (shake) Uvidíme, co přinese jaro… třeba vstanou noví bojovníci… vlastně provokatéři (nod)

  3. Ehm, kdeže jsou ty srnky, milá Xerxová:-D? Jestli není lepší se procházet bez mobilu. Díky za Betíček! A zajochů je mi líto…

 26. ťuk ťuk ťuk…. to je krásná pohádka….

  Tak se tu všichni mějte krásně, jedu pryč (hug) (heidy) a nevím, jak to tam bude s připojením…. Buďte hodní, neperte se, vlk…. já (devil) …. to všechno slyším v lese. A v neděli se to stejně všechno dozvím. (wave)
  Ahoj, bude se mi stejskat. (dog) (toivo)

  1. Měj se hezky, milá Bubu (h) . Dej pozor na lyžaře, jsou děsně nebezpeční (nod) , když se člověk prochází na (sun) . A užij si to! (h) (party) (inlove)
   (wave)

 27. Nádhera. Takovou krásnou pohádku jsem dnes fakt potřebovala. (clap) Jo, a nevíte proč se mi při čtení okamžitě vybavilo štěňátko bíglika? :O 😀

 28. Dekuji za pekne ohlasy. Pohadka byla napsana podle skutecne historicke udalosti. Zmenil jsem jen jmeno krale.
  Dekuji !

  1. Mily WWW: naprosto seriozne, s dobrejma ilustracema by z toho byla fantasticka knizka pro deti male i velke. To by fakt chtelo zacopyrightovat. ( A hele, jak se mi podarilo slovo!!!!!) A neni to zas tak slozity a drahy.

   Mam vsechny tvoje pohadky vytisknute a ulozene do sanonu, ktry je ulozen v nicnim stolku. Kdyz na mne prijde chmura, tak si jednu prectu a je lip.

  1. Teda, děckáááááá! :O čumím, jak se nádherně dokážete vyřádit s jedinkým smajlem, to je úžasné. (bat) (bat) (bat) tož tentok je to teda.

 29. Hezká pohádka. Já jsem vždycky milovala Werichovy pohádky a tahle jako by byla z podobného soudku. (f)

 30. Ještě se vracím ke včerejšku a děkuju za radu. IE už mám opravdu nějakou stařešinu a Modzila to nedělá.
  Pohádku si labužnicky nechám po obědě – tak to mám být – odpolední pohádka. |-)
  Jinak jsem byla na kontrole kostí a z výsledku jsem rozpačitá – něco se zastavilo, něco se nově udělalo. Ale pan profesor tam nebyl (byla jsem u doktora, který mě nikdy neviděl), takže co se bude dít dál, so dozvím až příští čtvrtek… 8-|

  1. Moc drzim palce a preju, at to dal pokracuje dobre. A opozdene gratuluju k vnucce. Jakpak budou jmeno Hannah vyslovovat v Anglii? „Haena“? – velmi siroke „e“? tady tak vyslovujou mne, i kdyz Chet a znami a kolegove se naucili „Hana“, ale zni to spis jak Haana.

   Jo, a tohle pobavi. Kdyz se nas urad pred nekolika lety stehoval, museli jsme si opatrit nove vizitky. I vyplnila jsem, co a jak tam chci a za nejakou dobu prisla krabicka s vizitkama, kde jsem byla Hannah. Tak jsem to sla urgovat k nasemu hlavnimu zasobovaci. Rekl, ze mi to opravil, protoze TAKHLE se to speluje spravne. (rofl)

   1. Teda Hanko, není to blbý – nevědět, jak se správně píše vlastní jméno? (chuckle) (rofl)

  2. Jiřino, takovýho doktora asi není třeba moc řešit. Dej vědět, až bude k mání ten tvůj. Zatím (y) (h) (y)

  3. Milá Jiřinko (h) , držím Ti palce, abyste s panem profesorem vymysleli něco, co léčbu rychle zase obrátí správným směrem. (y) (inlove) (y) (f)

   1. Zastupující doktoři jsou jen do počtu, pan profesor pohlédne přísným zrakem,naporučí, co dál a bude to dobrý! (rose1) (h)

    1. Zastupující doktor pozná jen óbr průšvih, když neví, co tam bylo předtím. Názor pana profesora bude něco znamenat, tohle je jen tak, aby řeč nestála… (h)

     1. Já na 90% tuším, či vím, že to bude další chemo. Takže přijdu po páté o (emo) …ale co. raruku mám pěknou.

      Vave, všimla sis, že je tu objímající medvídek? (hug) . S manželem je to náš nejoblíbenější smajlík – jednou mi jich poslal přes tisíc… :*

 31. (dance) (dance) (dance) Bušíííím! (y) (y) (y)
  Mám natištěno pro Vojtíka (clap) (clap) (clap)

 32. Milá Dede (h) , děkuju Ti, že jsi nám dnes dopřála tuhle krásnou a něžnou pohádku. (f)

  Milý WWW, dlouho jsem přemýšlela jaký obrázek Ti za ni mám dát, když jich je tu tolik na výběr. Malé točené ne (beer) , to se hodí leda tak historky od Kance, pak, je ještě ráno! Pošlu Ti teda (sun) , aby v Tvých horách západních konečně rozpustilo led a sníh a aby Tě zahřálo na duchu i na Těle. (f) (wave)

  O.T. To poslední, to je MŮJ smajlík, jak objevila YGA. Schválně si na něj klikněte a huvidíte! (y) (wave)

   1. Musíš si ho jakože sama sobě do komentáře dát a pak uvidíš, jak se jmenuje! (chuckle) Alespoň v Mozille to tak je. (wave) (dance) (wave) (dance) (wave)

  1. Tuhle pohádku mám moc a moc ráda, díky! (Dala bych tady veselé růžičky, ale www nemá usměváčky rád)

  2. ´D> ;))Zjistil jsem, že v překladu je wave – vlnit se, brázdit vlnami, krmit EKG, ondulovat, kynout atd. Tak nevím co si z toho vybrat, jsem z toho jelen. 😕

   1. Hlavně se to konečně pořádně vyslovuje tak, jak to v duchu říkám od začátku (mm) (talk)

 33. Krásná pohádka – dík! A venku taje a tváří se to skorojarně – co víc by si člověk mohl přát?

  1. No jo, taje.
   Jsme se byli projít…teda Xerxová, to tání není špatný. Ale když se po kotníky brodím v rozbředlým sněhu smíchaným s pískem nebo solí nebo co to tam sypali, tak si to musím přísně připomínat (pi)

 34. Dede, to je skvělej nápad, takhle sáhnout do archivu a na sobotu naservírovat pohádku od WWW. Už jenom ty královský jména stačej, aby člověk koukal na svět veselej!
  Milý WWW, jestli sem koukneš, díky a přeju ti prima víkend.

 35. Krásne sobotné ráno všetkým želám. Super rozprávka! A stačí tak málo, nie som kráľ, a aj tak už dostal náš Astor hubičiek na čumák až až, darebák jeden pažravý. (dog) A sneh chvalabohu mizne, dnes bude u nás po ňom. (rain) (sun)

 36. Hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (h) A těm, co podřebují pofoukat nějaké bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (rose1)

  Dík za další archívní perlu (nod) WWWéčkova pohádka je prostě krásný vstup do nového dne (wasntme)

  Co jdu dělat ?? Házet sníh… neboť máme všude bílé království – asi 5 cm mokrého sněhu polepilo každou větvičku, každé oko v plotu, a na starém špinavém sněhu udělalo čistou peřinku. Je to krása veliká, ale nějak bych raději i to jarní bahýnko (chuckle)

  1. To u nás prší, prší, jen se leje- stejně jako včera, takže se s níh rozpouští raketovou rychlostí a Borůvka se na mě zhnuseně dívá, proč jí prším do kožichu…

   1. No vidíš, Matylda, aj u nás prší prší a sneh ide preč, akurát s tým rozdielom, že psiskovi môjmu to ale vôôôbec nevadí – čím horšie tým lepšie! Prifrčí domov akože mi robí milosť a mokrý je ako ždímacia handra na podlahu! (devil)

 37. Milý WWW, po přečtení takové krásné pohádky je ten svět hned hezčí. To se mi bude krásně spát! Smajlíky respektuju, ale jako poděkování musím poslat alespo\\ń růžičku (rose2)

  1. Ach jo! Už bych tu měla nebejt, už mi švidraji oči. Chtěla jsem tu druhou, ta je veselejší (rose1) (rose1) (rose1)

 38. To je príma – mít na víkend takovou krásnou pohádku!

  Pro webmastery – Odkaz na předchozí článek se překrývá se slovem „předchozí“ (Mozilla)

    1. včera webmajstr zkoušel abecedya rozúředla s čínská diskuse, u včerejšího článku tkhle zevčera, po 18. hodině myslím, Finrod, Vave,Kadlus,asi Renata

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN