HCHO

ROZCESTNÍK: Americká překvapení

Bylo, nebylo. Naskytla se natolik odborně zajímavá možnost stáže v Americe, že jsem já, coby milovnice cestování stylem „dám si k svačině Rozcestník“ začala vážně uvažovat o tom, že bych tam jela.

Váhala jsem dlouho – moje angličtina má k dokonalosti hodně daleko, letadlem jsem dosud nikdy neletěla. Nakonec jste mi s tím sebráním odvahy docela dost pomohli.

 

Tak jsem tam podala přihlášku, přežila telefonickou konverzaci s jedním z tamních profesorů (účel – zjištění motivace a stavu mojí angličtiny) a dlooouho se nedělo nic. Tak jsem tak trochu doufala, že to třeba nevyjde. Ale pak mi přišlo, že je stáž schválená, takže začalo zařizování. Nejdřív to vypadalo, že na měsíc do Ameriky nebudu potřebovat vízum vůbec, nakonec to (vzhledem k tomu, že na část nákladů jsem měla stýpko od američanů) vyšlo na poměrně komplikované vízum.

ROZHLEDNÍK: Nádor, co s ním? (4) Novější terapeutické přístupy

V minulých dvou povídáních jsme zmínili běžně používané druhy terapie nádorových onemocnění spolu s jejich výhodami i úskalími, dnes bychom se zmínili o některých novějších terapeutických přístupech.

Hned z počátku musím přiznat, že termín „novější terapeutické přístupy“ není úplně optimální (ale lepší označení mně nenapadlo). Snaha o co nejcílenější terapii s minimálním ovlivněním normálních tkání je asi podstatou terapeutického přístupu od počátku. Nicméně zejména v posledních několika letech se v této oblasti podařilo dospět k určitým úspěchům.

Asi nejstarším z cílených druhů terapie je hormonální terapie u karcinomu prsu. Během vývoje prsní žlázy (zejména v pubertě a těhotenství) jsou její buňky zvýšeně citlivé na působení pohlavních hormonů (estrogenů a progesteronu), je to dáno přítomností hormonálních receptorů v místech, kde dochází k růstu žlazových struktur.

ROZHLEDNÍK: Nádor, co s ním? (4) Celková terapie

Jak jsme již zmiňovali posledně, základní druhy nádorové terapie lze rozdělit na lokální a celkové. Dnes bychom si pověděli něco k celkové terapii.

Asi nejčastějším příkladem celkové terapie je chemoterapie. Správný lék by měl být jednak účinný proti danému typu tumoru a dále také co nejméně poškozovat zdravé tkáně organismu. Jak takovou látku najít?

Protože nádorové buňky se obvykle množí velmi rychle, jedním z nejčastějších způsobů jak omezit působení na normální zdravé tkáně je působení terapeutika pouze na dělící se buňky. V rámci této skupiny je spousta mechanismů účinku léků. Jako příklad vybereme dva asi nejčastější mechanismy účinku.

ROZHLEDNÍK: Nádor, co s ním? (3) Lokální terapie

Základní druhy nádorové terapie lze rozdělit na lokální a celkové. Jde o spíše schematické rozdělení, obvykle se jednotlivé druhy terapie kombinují, aby se docílilo co největšího účinku. Dnes bychom si pověděli něco o lokální terapii a pár poznámek k celkové terapii a některé novější terapeutické přístupy si necháme ještě na dvě příští povídání.

Mezi lokální druhy terapie patří chirurgická terapie a radioterapie – ozařování.

Z povahy věci vyplývá, že chirurgickou terapii má smysl použít pouze v případě, že tumor je lokalizovaný a výkon je technicky proveditelný. Například u karcinomu prsu se chirurgický zákrok provádí jako první terapeutický přístup, pokud je tumor lokalizovaný pouze na prs (neprorůstá do hrudní stěny apod.) a metastatické postižení není žádné nebo je omezeno pouze na lymfatické uzliny v podpaží.

ROZHLEDNÍK: Nádor, proč? (2)

Otázka proč je asi podstatou lidství a je to otázka, na niž se v podstatě nikdy nedá odpovědět beze zbytku. Dnes bychom si pověděli něco z toho, co známe o příčinách nádorových onemocnění, mechanismu jejich rozvoje a i něco málo o prevenci nádorových onemocnění.

Tohle povídání začnu asi na rozhledník trochu neobvykle osobně. Jako dítě jsem asi dost tyranizovala svoje okolí neustálými dotazy na to, jak a proč věci vznikají nebo proč vůbec jsou. Do jisté míry mi to zůstalo:). Něco z té mojí zvědavosti se teď zobrazí právě v této části povídání. A tak kromě jednoznačných vědeckých faktů najdete v tomto povídání i jakousi spojovací linku, která je místy z části spíše dílem mé intuice než z mojí strany přesně literárně ověřeným uznávaným vědeckým názorem.

ROZHLEDNÍK: Nádor, co to je? (1)

Většina z nás se ve svém okolí setkala s někým, kdo má nebo měl nádorové onemocnění. Asi nikomu z nás nebylo lehko. Protože se vždy lépe bojuje proti známému nepříteli, snad by pár údajů o nádorech mohlo přijít vhod. První kapitola bude o nádorové terminologii.

Asi než se pustím do samotného povídání, měla bych přiznat určitý stupeň nepřesností, který bude toto povídání provázet. Jednak je dán určitou snahou o zjednodušení, jež má za cíl lepší srozumitelnost, z části je však způsoben velkou šíří tématu, kdy zmiňovány budou věci týkající se několika samostatných oborů – obecné biologie, genetiky, morfologie (histopatologie), onkologie či farmakologie – a pochopitelně není v moci jednotlivce se ke všem těmto oborům vyjádřit s maximální přesností. Proto prosím čtenáře odborníky o trochu shovívavosti, popřípadě o upřesnění…

PSI: O rytíři Pidipejskovi

Dobrý den, můžu dál? Ráda bych se podělila o jednu psí pidipříhodičku. Psí lidičky prosím, aby mi odpustili nepsí termíny a zcela neodborný popis událostí.

Literárně založené Zvířetníky pak prosím, aby prominuli vyloupení veleváženého pana spisovatele – nemohla jsem jinak. Život nehledí na staletí, dělá si, co chce, a klidně opakuje dávné příběhy. Posuďte sami.

Tak si to po ránu metelim řádnou metelicí do práce. Postupně se dostávám na dějiště hrdinného příběhu, které ve velmi prozaickém podání vypadá asi následovně: Podél paneláku je poměrně slušně vymetený chodník, ze kterého se v různých místech rozbíhají pěšinky prošlapané ranními obětavci v tak asi 15 cm čerstvého sněhu. Pro úplnost popisu nutno podotknout, že vedle pěšinek je pod čerstvým sněhem ještě tak dalších 15-20 cm nepřemrzlého poměrně měkkého sněhu.

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN