George Švehla

HOST DEDENÍKU – George: Časoprostor bez hranic

logo ŠvehlaTaké se vám někdy stalo, že vás vaše fantazie zavedla do neskutečného světa snů? Do světa, kde čas ba ani prostor nemá s realitou nic společného? Kde čas neplyne neúprosně lineárně pouze kupředu, ale přítomnost se prolíná s budoucností a minulostí?

 

Kde prostor není omezený třemi rozměry a existuje paralelně v několika rovinách navzájem se prolínajících? Kde se setkáváte jak s přítomně živými tak i dávno mrtvými jedinci v prostředí z dávné historie a naopak v budoucnosti?

ČLOVĚČINY: Rodinná sešlost

1001sve3_1V našem rodinném klanu to už tak chodí, že když se něco významnějšího děje, tak se všichni sejdeme a nakonec skončíme u dobrého jídla a pití. Slovanská krev se nezapře a obě snachy, Australanky, se s chutí přidají. Dokonce se daly slyšet, že se jim to líbí a jsou rády, že se přivdaly do moravské rodiny. Prý už jen to chutné jídlo a pití za to stojí. Slivovici s chutí holdují obě dvě.

 

NÁZORY: Židovská otázka (2)

logo ŠvehlaOba prameny se však shodují, že rodina Rothschildů začala být známá a prominentní v letech 1743 – 4. Amschel Mayer byl čiperný účetní a později bankéř. Brzy zjistil, že se lépe vyplácí půjčovat peníze vládám a králům. Zaprvé šlo o daleko vyšší sumy než obyčejným smrtelníkům a navíc půjčky byly kryty daněmi.

 

Tento faktický zakladatel finančního impéria „Róčildů“ nebyl čiperný jen v podnikání, ale i jako otec. Zplodil 5 synů, které, když se čas navršil a dospěli, naučil rodinnému řemeslu, aby je pak dosadil do pěti evropských finančních středisek, které zatím stačil vybudovat.

NÁZORY: Židovská otázka (1)

logo ŠvehlaVážení, promiňte mě, že jako ne-žid píšu úvahu na toto téma, více méně ožehavé. Domnívám se, že v mém věku a s mými zkušenostmi si to mohu dovolit. Jako dříve narozenému mě příliš nevadí, když budu označen za židomila jedněmi a antisemitou druhými. Ostatně už se mi to při rozpravách na toto téma s přáteli stalo.

 

Obdivuji židovský národ, který bez vlasti, tedy vlastního národního území dovedl po tisíce let úspěšně přežít a dokonce se úspěšně rozvíjet. Jistě se na tom podílí jejich úcta k národním tradicím, rodině, společné víře a obdivuhodná vzájemnost, pomáhat jeden druhému. Obé je po tisíciletí spojovalo a často i rozdělovalo. Jejich nesporná vitalita a semitský genofond má na tomto také svůj lví podíl, jako i to, že mnohdy o svoje přežití museli tvrdě a přiznejme si, že i úspěšně bojovat.

PŘÍRODA: Jednohubka

0910sve1_1Jak jsem už dříve napsal, tak v zemi klokanů nežijí jen hopky, hopky, ale i nepřeberná škála jiné, pro Evropana exotické, fauny a hmyzu. Mezi ty více viditelné exoty jistě patří i zdejší ještěrky a ještěři, mezi které se počítají i krokodýli.

 

 

Těch tu žije tisíce a jsou dvou druhů. Tak zvaní sladkovodní, Crocodylus Johnstoni, kteří obývají tropické vodní toky a jezera, jak jejich název napovídá. http://en.wikipedia.org/wiki/Freshwater_crocodile Tito nejsou agresivní, dá se s nimi plavat ve stejné tůni, ale nesmí se provokovat. Pak mohou uštědřit nepěkné kousnutí. Samci dorůstají až tří metrů délky a převážně se živí rybami, ptáky, ještěrkami, kaloni a ti největší někdy uloví i klokánka wallaby. Větší jednohubky, jako třeba lidi nežerou.

VZPOMÍNKY STARÉHO ZBROJNOŠE: Mládí a brněnské šaliny v letech padesátých (2)

0827sve2_1Jak jsem se zmínil v první části, tak můj život byl koncem padesátých let úzce spjat s MHD Brno, jejíchž služeb jsem, jako mnozí jiní, bohatě využíval. Ať už na každodenní cestování do a z práce, tak i za zábavou.

 

 

Byl to jediný způsob dopravy, protože naše rodina nevlastnila žádný dopravní prostředek. Nebylo za co a nebylo proč. Síť MHD byla pro naše potřeby téměř dokonalá, zrovna jako ČSD a ČSAD, tedy železniční a autobusová. Kultura cestování nám tehdy nic neříkala, byli jsme rádi, že se dopravíme z místa A do místa B.

VZPOMÍNKY STARÉHO ZBROJNOŠE: Mládí a brněnské šaliny v letech padesátých (1)

0827sve2_1Už jako jinoch jsem opouštěl tehdejší osmiletku o rok později jako moji vrstevníci, kteří buď studovali na tehdejších jedenáctiletkách, průmyslovkách, nebo byli zařazeni v pracovním procesu coby učni nějakého pracovního oboru.  Již tehdy mě moje neposlušné tělo zlobilo a tak jsem měl školní výpadek.

 

 

Takže jsem končil moji docházku do tehdejší vzdělávací instituce lidově demokratické republiky Československé, osmiletou základní školu, jako patnáctiletý dacan a nikoliv jako čtrnáctiletý žák.

Tehdy byla výuka na osmiletce ukončována závěrečnými zkouškami, jejichž výsledky však na další studium nebo zařazení měly jen druhotný vliv.  Důležitější bylo členství v tehdejším ČSM, pionýrská historie žáka a daleko nejdůležitější historie rodiny, tedy původ. Třídní původ! Ano, v tehdejší sebeproklamované beztřídní společnosti byl původ občanů setsakramentsky roztříděn.

ROZHLEDNÍK: Mataranka a okolí

0820sve6_1Mataranka je osada zhruba 100 km od oblastního městečka Katherine, tedy Kateřiny, na tropickém severu Austrálie v Severním Teritoriu. V okolí je rozvinuté dobytkářství. Stavil jsem se tam dvakrát. Poprvé v roku 2003 a podruhé v 2005.

 

 

 

V roce 2003 jsme se do těchto míst dostali od západu z městečka Broome a v roce 2005 od jihovýchodu, při zrychleném přesunu ze Sydney do Darwinu. Vlastní osada není nic moc, většinu obyvatel představují domorodci a psi. http://en.wikipedia.org/wiki/Mataranka,_Northern_Territory Jejich počet kolísá mezi 250 – 400, podle toho, kolik našich černých spoluobčanů zrovna sedí doma na zadeli a nebo se potuluje po okolí. Rozuměj, pro ně to znamená okruh 2 – 300 km a několik týdnů a někdy i měsíců.

DREAMTIME: Holubice Wonga a bílý květ Waratah

0813sve2_1Holubi Wonga jsou podobni obyčejným holubům, ale žijí v buši a potravu si hledají na zemi. Někdy můžete spatřit, jak pár těchto holubů odpočívá poblíž krásné, velké květiny jménem Waratah. (Varatá) Abychom zjistili, proč holubi Wonga mají rádi Waratu, se musíme vrátit zpět až do dávné doby Dreamtime.

 

 

Květy Waratah jsou skoro vždy sytě rudé. Když však opatrně a velice houževnatě pátráte, tak někdy můžete také najít v buši se ukrývající Waratu bílou.

 

ROZCESTNÍK: Podivná země

logo ŠvehlaNejmenší kontinent, Terra Australis, tedy Jižní Země, je plná paradoxů a záhad. Austrálie je pevnina, která od svého vzniku neprošla podstatnými geologickými změnami, jako mnohé jiné. Na příklad geologicky nejstarší část, západoaustralská tabule, je přes 3 miliardy let stará.

 

 

 

Kontinent se vyvíjel v pěti širokých avšak výrazných geologických obdobích. 3800–2100 Ma, 2100–1300 Ma, 1300–600 Ma, 600–160 Ma and 160 Ma do dneška. Znám geology z Evropy, kteří si při spatření zdejších geologických útvarů přímo chrochtali blahem. A nebyli sami. Podobně se chovali zoologové a botanici. Jako by přistáli na cizí planetě. Díky svému stáří, povrch Klokánie je přímo učebnicí a zároveň archívem meteoritických impaktů a následných kráterů, kterých je zhruba 30. Jejich stáří se pohybuje od 1660 milionů let, do 1500 let. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_impact_craters_in_Australia

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN