Ela

ROZHLEDNÍK: Průlomové stanovisko Ústavního soudu ke střídavé výchově po rozvodu

K nálezu Ústavního soudu ČR III. ÚS 1206/09, podle něhož nesouhlas matky se střídavou péčí může být relevantní pouze tehdy, je-li vybudován na důvodech, jež jsou způsobilé intenzivním způsobem negativně zasahovat do zájmu dítěte.

 

„Střídavá péče rodičů o dítě po jejich rozvodu vyvolává emoce. Někteří lidé do ní vkládají naděje jako do spravedlivého a nekonfliktního řešení, jiní ji ostře kritizují jako úlitbu mocným, byť třeba výchovně méně schopným rodičům. Někteří jsou pro možnost tento typ péče nařídit a jiní tvrdí, že bez dobrovolného souhlasu obou rodičů půjde jen o pokračování rozvodového boje o dítě, samozřejmě v nových podmínkách a poněkud odlišnými prostředky než dříve.

SOUDNIČKA: Sraz, na který se nezapomíná

Soudnička atypická, o dědictví a o přípravě trestného činu vraždy na srazu spolužáků pojednávající

Načervenalé příšeří rudých sametových závěsů a růžových lampiček vytvářelo milosrdný mejkap mondénního podniku na strhaných tvářích mých velmi úspěšných spolužáků advokátů a notářů, bankovních, obchodních a firemních právníků, podnikatelů a realitních makléřů. Z justice jsem tu byla sama, a měla jsem intenzivní pocit nepatřičnosti a nízkého sociálního statusu.

Můj kostým nebyl Donna Karan, kabelka Louis Vuitton a lodičky Gucci. Neměla jsem v úmyslu jet letos do Thajska, ani si koupit nový dům a nový Lexus, zato jsem věděla, že než dnešní večírek skončí, dám někomu přes hubu, protože po poslední skleničce už uplynula poslední minuta, v níž jsem se ještě mohla se svými spolužáky slušně rozloučit a odejít středem. S radostným cynismem jsem přemítala o tom, kdo to asi odnese.

ROZHLEDNÍK: K problematice popření otcovství

Požadavek shody právního a biologického otcovství v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09, kterým se zrušuje § 57 odst. 1 zákona o rodině.

Podle Wikipedie je Ústavní soud soudním orgánem v zemích, které mají koncentrované ústavní soudnictví. Je oddělen od soustavy obecných soudů a jeho hlavním úkolem je přezkum souladu zákonů s ústavou nebo celým ústavním pořádkem. U nás je Ústavní soud specializovaným autonomním soudním orgánem se sídlem v Brně, jehož postavení a kompetence jsou garantovány přímo Ústavou České republiky.

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN