Povídky

HOST DEDENÍKU – JJ: Věda ve sto slovech – Otec moderní mechaniky

Jak si možná vzpomínáte z předchozího dílu, Galileo Galilei přesvědčil svého otce, aby ho nechal studovat matematiku místo daleko výnosnějšího lékařství. Jedním z jeho učitelů byl i Ostillio Ricci, který se stal Galileiho rádcem a přítelem. Mladý Galilei se ocitá na profesorském místě v Padově, sice se stálým platem, ale se spoustou povinností.

 

 

Strasti učitelského řemesla

DMD č. 4. pro 4. 4. 2017. Téma: Makovice

Úvodní poznámka:

Dopis Galilea Galileiho, profesora v Padově s povinností vést výuku geometrie, mechaniky a astronomie, Ostiliovi Riccimu, profesoru matematiky v Pise

Dáno roku 1609

Drabble: 

HOST DEDENÍKU – JJ: Věda ve sto slovech – Otec moderní mechaniky; nadšení z nevídaných objevů

Děkuji Dede, že mi nabídla možnost pokračovat v seriálu vědeckých drabble. V tomto výběru bude mít místo muž, který se stal jedním z otců moderní mechaniky.

 

 

 

Galileimu, Vincenzovu synovi, byla původně předurčena jiná dráha, ale člověk míní a bohové mění:

 

Souboj bohů

Téma: 

DMD č. 11. pro 11. 4. 2016. Téma: Levná kořist

Drabble: 

Vysoká socha boha Asklépia, zdobící lékařskou fakultu, se zamračila na bohyni, která vklouzla do posluchárny po slunečním paprsku.

„Úranie, zmiz! Tohle je můj chrám! Přišla jsi sem lovit nové uctívače?“

HOST DEDENÍKU – Tora: Trocha historie nikoho nezabije (8)

Dnes je na řadě už skutečně poslední díl mých historických drabble. Zavítáme do předkolumbovské Ameriky na jedno „sportovní klání“, poté se přesuneme do Evropy a podíváme na lesk a bídu versailleského zámku. Nezapomeneme ani na naši historii – jméno hajného Justa vám asi moc neřekne, ale následky jeho počínání určitě znáte. V posledním příspěvku se zastavíme u příjmení. Chtěli byste se jmenovat třebas Notdurft? Nebo Kanalgeruch?  Asi ne, že… A o tom je právě úplně poslední drabble této série.

 

HOST DEDENÍKU – Tora: trocha historie nikoho nezabije (7)

Dnes se v našem putování prvně podíváme na zvláštní věže v Bologni a nakoukneme k rižské pevnosti. Na závěr se dvakrát dostaneme do Číny v drabblatech, popisujících události, vzdálené od sebe cca dva tisíce let.

 

 

 

Due torri

Téma: Sedm osmin

Bologna, 12. století

„Pane, jestli něco neuděláme, ta stavba se zřítí celá!“
„Jak je to možné? Vždyť základy jsou založeny stejně jako u vedlejší věže, proč se naše hroutí?“
„Má špatně špici, pane. Sundejme ji – je to přibližně deset metrů. Pak by se měl stav stabilizovat.“
„Ale to zbyde sotva sedm osmin původně zamýšlené výšky! Podívejte vedle – na věž Asignelliů – už nyní jsou o kus výš než my! A nemusí ubírat špici! Zatracený stavitel, peníze brát, hrdlem prolévat… a když nastane problém, zmizet! Najděte ho, vlastnoručně ho zaškrtím!“
„Pane…“
„Rozeberte to. Nechci, aby se po Bologni říkalo, že Garisendové svou věží způsobili neštěstí.“

HOST DEDENÍKU – Tora: trocha historie nikoho nezabije (6)

Dnes nahlédneme do smolných knih, zjistíme, jak se peníze mění v dým (a někomu dým v peníze), trošku si zabloudíme a nakonec si připomeneme smutný osud jednoho českého hradu.

 

 

Téma: Bestiář

Dva za všechny

Dnes pohlédneme do knih smolných neboli „černých“. Soudní knihy zapisovaly skutky lupičské, mordýřské či žhářské do všech podrobností. Do našeho bestiáře jsem vybrala dva muže, jejichž jména každý zná. Možná ale, že podrobnější informace překvapí.

HOST DEDENÍKU – Tora: Trocha historie nikoho nezabije (5)

V pátém pokračování se nejdříve podíváme do Irska. Je předvečer svátku Heptane a dějí se věci… Další známá věc na nás vykoukne z poměrně nedávné minulosti. Což o to, banánovou krabici známe všichni, ale třeba se mi přece jen podařilo najít něco, co o ní nevíte. Potom… potom se zase vrátíme na rožmberský dvůr. Já vím, já vím, píšu o něm často. Dnes se podíváme, jak se pánové bavili.

 

HOST DEDENÍKU – Tora: trocha historie nikoho nezabije (4)

V dnešním prvním příběhu opět nakoukneme k mým oblíbeným Rožmberkům. Příběh hospodyně Petra Voka, Zuzany Vojířové, opravdu stojí za povšimnutí. Dále se zpovzdálí podíváme na bitvu dvou kolosů a poté si připomeneme, že všechno, co děláme, bychom měli mít promyšlené. Závěrem zavítáme znovu do hlubší historie – vystavět hradiště na ostrohu byla dřina, ale výsledek, ten stál za to…

 

 

Téma – Věno

Zuzana Vojířová

 

Soběslav, kolem roku 1611

HOST DEDENÍKU – Tora: trocha historie nikoho nezabije (2)

V druhé várce historických stoslůvek z roku 2017 se ohlédneme jak do nedaleké historie za jedním z členů Klubu 27, tak i do dávné Anglie, kde se podíváme, jak to bylo s počátky létání v této ostrovní zemi. V posledních dvou příbězích navštívíme mé oblíbené Rožmberky. Nakoukneme na jednu z bohatých svateb a pak se podíváme, jak to vlastně měli šlechtici s financemi a majetky.

 

 

Téma: Předtím a potom

 

Je lepší shořet…

Historie poměrně nedávná, 23 let opravdu není mnoho. Ale historie už to bohužel je…

 

About a Girl

 „Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“

HOST DEDENÍKU – Tora: Trocha historie nikoho nezabije (1)

Sliby se mají plnit, a nemusí to být vždy zrovna o Vánocích. Plním tedy i já svůj slib a přináším první várku historických stoslůvek, která jsem psala v DMD 2017.

 

 

O čem dnes bude řeč? Začneme honosně – zrozením krále. Dále nakoukneme, jak se dařilo křesťanům v Japonsku, a s panem Metternichem si dáme šálek kávy a na závěr se zúčastníme námluv ve staré Anglii.

 

Téma: Zázrak zrození

Nebýt náhody, není krále

 

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD