Drabble

DRABBLE: Jak pokračují Brandy s Alžbětou v boji za záchranu světa?

Na víkend nabízím další dávku stoslůvek. Je to poslední letošní literární víkend – příští týden už začíná březen, tak budu předpokládat, že večery pod lampou – nebo spíš na internetu, se začnou krátit a přes den vás začne světlo a sluníčko vábit ven. Pokud by ale nějaký autor něco ke čtení poslal… tak budu ještě chvilku ráda pokračovat!:))

 

 

DRABBLE: Alžběta a drak (2)

Alžběta a drak je příběh o záchraně světa bez návodu – jednoznačný úkol, jako třeba zničit prsten nebo Voldemorta, beznadějně chybí. Alžběta ho zachraňuje, protože se smysly zjitřenými nezvyklou kocovinou uviděla dračici v nesnázích a nedokázala jí nepomoct. Příběh si ji pak vtáhl sám, stejně jako Artuše, který měl původně v osmnácti letech úplně jiné starosti – jako například své jméno, akné, děvčata a hledání způsobu, jak vysvětlit, že může být kadeřníkem, aniž by byl gay. Jediný, kdo je doopravdy potěšen, je dračice Brandy, protože život začal být zase zajímavý.

 

 

 

Drabble č. 10 – Punková nutrie

DRABBLE: Alžběta a drak (1)

Milí sobotní čtenáři – povídky od autorů došly a já teď žádné nepíšu. Tak aby nám o víkendu nechybělo čtení pro přemýšlení, vytáhla jsem z šuplíku Alžbětu a Brandy. Drabble jsou uspořádána tak, jak šla za sebou podle témat na jednotlivé dny, takže děj časově nesedí. Zase jedna čtenářská výzva:)) Jestlipak si na obě hlavní hrdinky ještě pamatujete? :)

 

 

DRABBLE: JJ – Jak se fyzika rozhodla vzít popularizaci fyziky do vlastních rukou

Žil byl jednou jeden fandom Věda ve sto slovech. Byl plný fyziků a jejich životních osudů.  Jenže fyzik nepřestává být fyzikem ani po smrti a život po životě jim přinášel řadu nepříjemných překvapení.

 

 

 

První stupeň tortury

(téma Mrtví můžou, živí musí, 2017)

V místnosti bylo osm lidí – sedm z nich sedělo, vyslýchaný stál. Kolena se mu podlamovala, ruce třásly.
Předseda se mile usmál.
„Tak znovu. Pokud výslednice sil působících na těleso je nulová, těleso…“
Studentovo čelo se orosilo, ale myšlenku nevydalo.
„Dvě možnosti, buď setrvává v klidu, anebo… no tak co?“

DRABBLE: JJ, Věda ve sto slovech – Hnědý mor v Evropě

Letos jsem se opět zúčastnila akce Duben měsíc drabble. Mým úkolem bylo napsat na zadané téma do 24 hodin drabble, tj. útvar o sto slovech. Protože už pátým rokem (to to utíká) píši do fandomu Věda ve sto slovech, přibylo dalších třicet vědeckých drabblat. Když jsem je teď kvůli výběru procházela, zjistila jsem, že řada z nich se dotýká obtížného historického údobí – nástupu nacizmu k moci a druhé světové války v Evropě.

 

Přenesme se tedy s hrdiny našich drabblat do začátku roku 1933. V Evropě přituhuje a není to jen mrazem…

Pomíjivý čas krotkých patentů

 (téma Loňské sněhy)

Úvodní poznámka: 

DRABBLE: Od Tydlitáta ke Zlámaljelitovi a vše okolo

Již pátým rokem se účastním akce zvané Duben měsíc drabble. Ponoukla mne k tomu moje žena, tehdy též nováček akce. Zvolil jsem si tedy literární jméno a začal se snažit něco vytvořit. Původně jsem zamýšlel tvořit pouze izolované povídky (potažmo literární útvary obecně), avšak zrodily se mi postavy, které přecházely z jednoho drabblete do druhého, a tak mi tam vznikly hned dva celé fandomy.

 

Nejsem ovšem takový formát, jako někteří jiní účastníci akce, abych celý měsíc tvořil v rámci jednoho fandomu, občas tedy píši i na fandomy obecnější. Prostě podle toho, jakou mám zrovna inspiraci.

FANTASY PODZIM NA DEDENÍKU – Ioannina: Ze dna truhlice

Logo_IoAnzelmem jsme začínali, Anzelmem skončíme.

 

 

 

Nejdřív jednu mikropovídku v dopisech:

 

― Dopisy ze dna truhlice ―

 

Gdaňsk, Popeleční středa, L. P. 1547

Otče Sebastiane,

 

píšu Vám, protože vím, že jste se o mě bál.

Mistři říkají, že Vám ten dopis nesmím odeslat.

Ale napsat ho přece můžu, ne?

Nemusíte o mě mít strach. Jsem naživu a u svých. Už je mi dobře, aspoň většinou.

 

S úctou Váš

Anzelm Janecius

 

FANTASY PODZIM NA DEDENÍKU – Ioannina: Karen

Logo_IoČerní mágové bývají teritoriální. Zejména pokud se jim podaří uchytit se v nějaké instituci. Mají pro to své důvody. Hlavní z nich je, že dokud mají smlouvu s nějakou institucí, mají v ní zdarma byt a stravu a většinou i nějaký ten plat – jen za to, že slíbili oné instituci ochranu, pokud bude napadena jiným černým mágem.

 

Instituce si své černé mágy obvykle šetří, někdy dokonce i hýčkají (to, co prováděl v Glastonbury Leyland Hughovi a později Severinovi, není normální); nechtějí po nich příliš černých věcí, jen kolik, je ten který černý mág sám ochoten. Mlčky se předpokládá, že za tento pohodlný život bude černý mág v případě napadení stát v první linii obrany a… udělá všechno, čeho je schopen. I za cenu své smrti.

FANTASY PODZIM NA DEDENÍKU – Ioannina: Domov a rodina

Logo_IoSebrat černému mágovi dítě, protože existuje podezření, že ho ten černý mág zneužívá, to jde víceméně snadno. Pak nastane ta těžší část. Lisa se celkem logicky nemůže vrátit ke své původní rodině.

 

Čarodějná rada nemá jak zjistit, odkud Lisa pochází, pokud jim to holčička sama nepoví. A ta jim to říct nechce; ví totiž, že pro ni cesta zpátky neexistuje. Na zařazení do některé ze škol, jež přijímají bezprizorné děti, je Lisa ještě malá. Takže se musí najít opatrovník. Ideálně člen Čarodějné rady.

FANTASY PODZIM NA DEDENÍKU – Ioannina: Thornvaldův stín

Logo_IoPosledně jsme opustili Severina s Lisou, když je Brigitta vytrhla z jejich bloudění po vlastech anglických a odvedla do Bjørkhallenu. Tam má Severin zasednout (poprvé v životě) v komisi u nižších mistrovských zkoušek; mimo jiné (jak už víme) bude zkoušet i Anzelma.

 

Odkaz mistra Lavoisiera je celkem komplikovaný. Teď poslal ke zkouškám všechny své učedníky, kteří měli práci v aspoň trochu prezentovatelném stavu, a žádá, aby Severin za to, že dostane jeho, Lavoisierovo místo v komisi, přijal jako vlastní ty z Lavoisierových učedníků, kteří ve zkoušce neobstojí, a dovedl je k opravné zkoušce sám.

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD