Komentář

ROZHLEDNÍK: Jak na dítě v zahraničí

Andy_logoŽivot s dítětem v zahraničí je pro mnoho lidí tématem stále ještě opředeným mnoha otázkami. V tomto článku, který bych rád pojal jako odpovědi na nejčastěji kladené otázky, bych rád upozornil na to, jak ideálně na to jít, čeho se vyvarovat a co naopak přinese dítěti mnoho dobrého.

 

Jak zvládne dítě jazyk?

Děti jsou od přirozenosti schopné se učit cizí jazyky velmi snadno. Je proto však zapotřebí i poměrně hodně důslednosti od rodičů. Učí-li se dítě cizí jazyk v cizí zemi, naučí se ho dokonale, ale má to jednu velmi zásadní podmínku, a sice že musí umět jako první jazyk svých rodičů či jednoho ze svých rodičů. Každé dítě je schopné intuitivně pochopit gramatiku, větnou stavbu a naučit se slovíčka z jakéhokoliv jazyka ve srovnání s dospělými poměrně rychle, ale zvládne to pouze tehdy, má-li dobrý základ.

KOMENTÁŘ: Newspeak roku 2015 aneb jak se vyznat ve zprávách

Andy_logoMnozí si jistě všimli, že došlo k významovému posunu u mnoha slov, která se ve zprávách píší, a je tak třeba, chce-li člověk rekonstruovat, co se doopravdy událo, tyto posuny odhalit.

 

Je to jev téměř univerzální; ze zemí, jejichž tisk čtu (severní polovina Evropy + Francie minus Finsko a Pobaltí a všechny anglofonní země) se to netýká jediné, a to Dánska. Čte-li člověk dánský tisk, může věřit tomu, že volená slova obsahují jejich původní, chcete-li slovníkový, význam.

 

Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD